16.06.2022 Views

Informacyjny_Pirontex®_Mastertent®

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

PIRONEERING THE FUTURE

nowy materiał premium


Awangardowa demonstracja

Pionierski

duch w praktyce

Mocna i trwała, odporna na warunki atmosferyczne. Wzorując się na naturze,

wspólnie z naszym producentem tkanin opracowaliśmy jedyną w swoim rodzaju

tkaninę Pirontex®. Produkcja Pirontexu® , produkt firmy Zingerle AG, jest bardziej,

zrównoważona niż tkanin konwencjonalnych i charakteryzuje się trwałością i

elastycznością.

Dzięki zwiększonej elastyczności tkanina doskonale dopasowuje się do aluminiowej

konstrukcji. Dzięki zastosowaniu grubej nici 600D i pomysłowemu splotowi tkaniny,

uzyskuje one większą gęstość i wytrzymałość. Specjalne nanopowłoki sprawiają, że

tkanina jest szczególnie odporna na brud. substancje oleiste i wodę oraz wytrzymuje

sile wiatru do 100 km/h i jest ognioodporna.

Pirontex® gwarantuje ponadto doskonałą, długotrwałą odporność kolorów. Zachowuje

ona swój pierwotny kolor nawet po wystawieniu na działanie intensywnego światła

słonecznego, wilgoci i długich okresów ekspozycji. Potwierdza to jej wysoka odporność

na działanie światła, która została oceniona na 7-8 (w maksymalnej skali 8).

Ponadto Pirontex® wyróżnia się eleganckim, matowym wyglądem, jest wyjątkowo

odporny na rozdarcia, zachowuje swój kształt i chroni przed promieniowaniem UV.

Wybierz z naszej oferty

13 kolorów Pirontex®

Ecru

Pantone 7604 C

Pomarańczowy

Pantone 7578 C

Bordeaux

Pantone 504 C

Biały

Pantone 663 C

Żółty

Pantone 7405 C

Czerwony

Pantone 200 C

Jasnoniebieski

Pantone 2151 C

Mastertent niebieski

Pantone 2158 C

Ciemnoszary

Pantone 4278 C

Zielony

Pantone 336 C

Ciemnoniebieski

Pantone 3584 C

Jasnoszary

Pantone 4281 C

Czarny

Pantone 426 C


Cechy szczególne

Pirontex® vs. Oxford

Pirontex®

Oxford 500D

Ilość przędzy

2 x 300D = 600D (podwójne

przędzenie)

500D

Waga 255 g/m2 220 g/m2

Wydłużenie (EN 53360) 6 % trwałe wydłużenie 9,4 % trwałe wydłużenie

Wytrzymałość na zginanie

(DIN EN ISO 32100)

bez ekspozycji na promieniowanie

UV:

pękanie po 100.000 złożeniach

przy ekspozycji na promieniowanie

UV:

pękanie po 31.500 złożeniach

bez ekspozycji na promieniowanie

UV:

pękanie po 20.000 złożeniach

przy ekspozycji na promieniowanie

UV:

pękanie po 8.000 złożeniach

Słup wody (DIN EN 20811) 5.000 mm 1.200 mm

nić barwiona

tkanina barwiona

Odporność na

światło

(DIN EN ISO 105-B02)

skala niebieskości:

7-8 (z maks. 8)

skala niebieskości:

4,5-6,5 (z maks. 8)

(DIN EN ISO 105-A02) skala szarości: 4,5 (z maks. 5) skala szarości: 3,5 (z maks. 5)

Powłoka

Klasa ochrony przeciwpożarowej

(DIN EN 13501-1: 2019)

nanopowłoka:

odporna na wodę, olej i brud

B - s2, d0 (trudnopalny)

wodoodporny

B - s2, d0 (trudnopalny)


Dla przyszłych pokoleń

Zrównoważony

rozwój to nie

krok,

lecz podróż

Opracowując Pirontex®, udało nam się stworzyć wysoce

odporny materiał, który od samego początku był poddawany

krytycznym testom pod względem wszystkich aspektów

środowiskowych.

Szczególną uwagę zwróciliśmy na proces barwienia, który

ma szczególnie duży wpływ na środowisko w przemyśle

włókienniczym. Przy produkcji naszych nowych tkanin

ograniczamy zużycie energii o 50 %, wody o 80 % i emisji CO2

o 60 %. Unikamy tradycyjnych i czasochłonnych farbiarni i

otrzymujemy produkt o dłużej utrzymującym się kolorze.

Proces

produkcji

Pirontex®

Zużycie energii

zmniejszone o

50%

Redukcja

emisji CO 2

o

60%

Zmniejszenie

zużycia wody o

80%

MASTERTENT® Polska Sp. z o.o. ∙ ul. Królewiecka 147C/lok 3 ∙ 54-117 Wrocław

T +48 502 243 481 ∙ rum@mastertent.pl ∙ www.mastertent.com

Nowy katalog jest dostępny online.

Zobacz tutaj.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!