28.06.2022 Views

Babyface ESG jaarverslag 2021

Babyface ESG jaarverslag 2021

Babyface ESG jaarverslag 2021

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Babyface</strong> <strong>ESG</strong> <strong>jaarverslag</strong> <strong>2021</strong>


VOORWOORD<br />

Met trots presenteren wij het derde <strong>ESG</strong> (environmental, social en governance)<br />

<strong>jaarverslag</strong> van <strong>Babyface</strong>, waarin wij vertellen hoe wij ons in het turbulente<br />

<strong>2021</strong> hebben ingezet om <strong>Babyface</strong> stap voor stap te verduurzamen.<br />

Met ons merk <strong>Babyface</strong> willen we kinderen stimuleren om op avontuur te gaan,<br />

zodat ze zichzelf en de wereld ontdekken! In het <strong>ESG</strong>-beleid van <strong>Babyface</strong> staat<br />

de ontwikkeling van het kind centraal en zetten we ons in voor een duurzame<br />

planeet.<br />

In <strong>2021</strong> heeft de COVID-19-pandemie weer laten zien hoe groot de wederzijdse<br />

afhankelijkheid is binnen de wereldwijde toeleveringsketen en ook hoe<br />

kwetsbaar de keten zelf is. Lockdowns in onze productielanden en in Europa<br />

hadden direct impact op onze partners en op ons als merk. We hebben daardoor<br />

kunnen zien welke gevolgen ons handelen dieper in de keten heeft en hebben<br />

hier onze verantwoordelijkheid genomen.<br />

Ondanks deze veranderingen, hebben we het met elkaar als <strong>Babyface</strong> voor<br />

elkaar hebben gekregen om te blijven groeien en onze relaties met producenten<br />

te waarborgen. Ook dit jaar wil ik alle medewerkers en onze partners bedanken<br />

voor hun samenwerking en hun inzet op <strong>ESG</strong>. Maar vooral ook voor hun<br />

flexibiliteit, want de wereld om ons heen verandert enorm snel. Vandaag meer<br />

dan ooit.<br />

Er staan nog uitdagingen op het gebied van <strong>ESG</strong> op de agenda, maar we zijn<br />

trots op wat we het afgelopen jaar hebben bereikt en de positieve impact die we<br />

als merk hebben kunnen maken. Zo hebben we hele grote stappen gezet in de<br />

traceerbaarheid van onze toeleveringsketen, hebben we samen met onze<br />

partners trainingen verzorgd voor producenten in India en zijn we een gaaf<br />

partnerschap gestart op het gebied van circulariteit.<br />

Veel plezier met het lezen van dit verslag!<br />

Leonie van Wijk<br />

International Sales and Brandmanager Baby & Kids<br />

EK Fashion<br />

2 3


<strong>2021</strong> IN EEN OOGOPSLAG<br />

Zomer <strong>2021</strong><br />

278.083<br />

items geproduceerd<br />

Winter <strong>2021</strong><br />

315.220<br />

items geproduceerd<br />

6,5%<br />

transport door<br />

de lucht<br />

93,5%<br />

transport over<br />

zee<br />

35%<br />

omzetgroei in <strong>2021</strong><br />

ten opzichte van 2020<br />

16%<br />

omzetgroei in <strong>2021</strong><br />

ten opzichte van 2019<br />

18%<br />

Better Cotton<br />

100%<br />

van alle tier 1/2/3<br />

producenten zijn bij<br />

<strong>Babyface</strong> bekend<br />

32 QR-Codes online<br />

8<br />

trainingen voor hoger- en<br />

middenmanagement<br />

4<br />

trainingen voor<br />

fabrieksarbeiders<br />

14<br />

trainingen voor worker<br />

committees<br />

12<br />

Vrouwelijke<br />

<strong>Babyface</strong>-medewerkers<br />

16%<br />

biologisch<br />

katoen<br />

Gecertificeerd voor<br />

de Global Recycling<br />

Standard<br />

4 5


ONZE DUURZAME REIS<br />

2017<br />

2018<br />

2019<br />

2020<br />

<strong>2021</strong><br />

DE DUURZAME REIS IN EEN NOTENDOP<br />

In 2017 zijn wij gestart om <strong>Babyface</strong> te verduurzamen. Wij nemen onze<br />

verantwoordelijkheid en werken elke dag om duurzame groei te realiseren.<br />

Het startpunt was het tekenen van het Convenant voor Duurzame<br />

Kleding en Textiel. Het convenant stimuleerde ons om de toeleveringsketen<br />

inzichtelijk te maken en de mogelijke risico’s in de keten te<br />

analyseren en aan te pakken.<br />

2018 stond in het teken van intern draagvlak creëren, mensen aanstellen<br />

en budget vrijmaken om onze duurzame taak goed te kunnen uitvoeren.<br />

We hebben gesprekken gevoerd met duurzaamheidsexperts om advies<br />

te krijgen en meer kennis op te doen. Voor het hele bedrijf hebben we<br />

een environmental, social, governance (<strong>ESG</strong>) beleid opgesteld. Zo weet<br />

iedereen bij EK Fashion, waar <strong>Babyface</strong> onderdeel van is, wat onze<br />

strategische pijlers zijn en welke doelen we willen realiseren. Niet alleen<br />

voor <strong>Babyface</strong>, maar ook voor de andere merken en afdelingen. Dit geeft<br />

richting en structuur.<br />

In 2019 zijn wij het gesprek aangegaan met onze producenten en hebben<br />

we nieuwe gedragscodes opgesteld. We hebben kritisch gekeken hoe<br />

wij onze manier van werken (ook onze eigen inkooppraktijken) kunnen<br />

verbeteren. We hebben de mogelijke risico’s in onze toeleveringsketen<br />

inzichtelijk gemaakt en geprioriteerd. Uit de gemaakte risicoanalyse<br />

formuleerden wij vijf hoofdpilaren die onze prioriteit hebben.<br />

In 2020 zijn we concreet aan de slag gegaan met verschillende projecten<br />

om de doelen te bereiken die we opgesteld hebben voor de vijf pilaren.<br />

De projecten zijn: transparantie, leefbaar loon en trainingen om de werkomstandigheden<br />

in de fabrieken te verbeteren in samenwerking met<br />

mensenrechtenorganisatie Arisa en lokale organisatie SAVE in India.<br />

In <strong>2021</strong> hebben we de lijn van 2020 doorgezet en onze werkzaamheden<br />

voor verduurzaming geprofessionaliseerd. De diverse projecten zijn meer<br />

en meer geïntegreerd in het dagelijkse werk van het <strong>Babyface</strong>-team,<br />

waardoor <strong>ESG</strong> steeds meer een norm is geworden in plaats van een extra<br />

taak. Dit jaar hebben we ook weer op kleine schaal biologisch katoen<br />

kunnen kopen en hebben we een groot deel van de katoen ingekocht van<br />

Better Cotton. Daarnaast zijn we Global Recycled Standard gecertificeerd<br />

om onze ambities voor duur zamere materialen en circulariteit waar te<br />

kunnen maken.<br />

be<br />

silly!<br />

6 7


<strong>2021</strong><br />

Inhoudsopgave<br />

Voorwoord3<br />

<strong>2021</strong> In een oogopslag4<br />

Inhoudsopgave 8<br />

1 Brand Story 10<br />

Visie 15<br />

Missie 15<br />

Brand Values 15<br />

Duurzame waarden van <strong>Babyface</strong> 16<br />

Euretco voortaan EK 16<br />

2 Het speelveld van <strong>Babyface</strong> 18<br />

Stakeholders 20<br />

Sustainable Development Goals 22<br />

Interview Alexandra Clot van tex.tracer 24<br />

3 Deep dive: doelen, realisatie, vervolgstappen 26<br />

Geen Kinderarbeid 28<br />

Leefbaar Loon voor fabrieksarbeiders 33<br />

Duurzamere materialen 38<br />

Circulariteit 41<br />

Verminderen van CO 2<br />

, water, energie en chemicaliën 43<br />

Bijlagen:<br />

Responsible Business Conduct EK Fashion46<br />

babyface.nl<br />

8 9


01<br />

Brand Story<br />

10 11


1 Brand Story<br />

Het kind en zijn toekomst staan bij ons centraal. Niet alleen het kind dat onze kleding draagt, maar ook de<br />

kinderen van de mensen die de kleding maken. De toekomst die wij voor ons zien, is een duurzame toekomst.<br />

Wij dragen hieraan bij door op een verantwoorde manier onze kleding te maken. Met natuurvriendelijke<br />

stoffen en in fabrieken waar de medewerkers goed en eerlijk behandeld worden. Zodat deze medewerkers als<br />

ouders ook een mooie toekomst voor hun kind kunnen realiseren. Wij willen kinderen ook helpen een<br />

positieve bijdrage te leveren aan hun eigen toekomst. Zo helpen we ouders om hun kinderen uit te leggen<br />

waarom je goed voor de planeet en de natuur moet zorgen en hoe je dit op een speelse manier samen met je<br />

kind kan doen.<br />

Dream big<br />

and explore<br />

shoot for<br />

the stars<br />

12 13


1 Brand Story<br />

DE VISIE &<br />

MISSIE VAN<br />

BABYFACE<br />

<strong>Babyface</strong> - Merkwaarden<br />

zorgen voor elkaar<br />

VISIE Wij willen ervoor zorgen dat kinderen op een speelse en comfortabele<br />

manier de wereld kunnen ontdekken en hun eigen toekomst creëren - waar op<br />

de wereld je ook woont.<br />

<strong>Babyface</strong> - Merkwaarden<br />

zorgen voor elkaar<br />

MISSIE Wij helpen kinderen op avontuur te gaan en spelenderwijs weerbaarder<br />

te worden en we helpen ouders dit mogelijk te maken. Als kinderen onze<br />

kleding ervaren – door de prints te zien, spelletjes te doen en onze verhalen te<br />

lezen - voelen zij zich als de ontdekkingsreizigers van de 21e eeuw.<br />

<strong>Babyface</strong> - Merkwaarden<br />

zorgen voor elkaar<br />

BRAND VALUES<br />

een beetje ondeugend is leuk<br />

een beetje ondeugend is leuk<br />

Zorgen voor elkaar<br />

Je kan pas de wereld ontdekken als je een veilige basis hebt. Een thuis waar je<br />

altijd naar terug kan keren als je het even niet meer weet. Wij willen bijdragen<br />

aan deze basis met lekker zittende kleding die niet snel kapotgaat en is gemaakt<br />

van fijne stoffen. Zo zorgen wij ervoor dat jij beter kan leren kruipen, in klimrekken<br />

kan klimmen en leren fietsen. Die veilige basis willen wij ook voor de<br />

mensen die jouw kleren maken. Wij zorgen er samen met onze producenten<br />

voor dat jouw kleding op een goede en veilige manier gemaakt wordt.<br />

een beetje ondeugend is leuk<br />

droom groots, speel en ontdek<br />

Een beetje ondeugend is leuk<br />

Wij hebben kleine verrassingen voor jou in petto, die een grijns op jouw gezicht<br />

toveren. Die grijns die je krijgt als je weet dat iets niet helemaal mag, maar je<br />

het toch doet. Omdat dat het leven juist leuk maakt! Dit zie je ook terug in, op<br />

en om onze kleding. In de tekeningen, in de verpakking en de verhalen die we<br />

vertellen. We willen jou op een positieve manier naar de wereld laten kijken. En<br />

dat doen we zelf ook!<br />

droom groots, speel en ontdek<br />

droom groots, speel en ontdek<br />

Droom groots, speel en ontdek<br />

Wij geloven dat door dingen uit te proberen en op avontuur te gaan, je erachter<br />

komt wat je leuk vindt en wat voor iemand je bent. Door te durven dromen kan<br />

je je eigen wereld creëren. Droom groots, speel en ontdek. Wij helpen je hierin!<br />

Wij dromen ook van een mooie toekomst voor jou. En daarom zorgen we ook<br />

goed voor de natuur en de planeet als we jouw kleding maken.<br />

14 15


1 Brand Story<br />

ONTWIKKELING VAN HET KIND<br />

Als baby- en kindermerk wil <strong>Babyface</strong> bijdragen<br />

aan de ontwikkeling en vaardigheden<br />

van kinderen. Kinderen zijn onze toekomst.<br />

Daarom willen wij niet alleen zelf goed voor de<br />

BEWUSTWORDING & EDUCATIE<br />

Een duurzame toekomst vraagt om verandering<br />

waaraan iedereen meedoet. Ook jij als consument<br />

speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling<br />

van een sociale en groene economie. Wij<br />

EK<br />

EK ondersteunt zo’n 4.200 retailers uit verschillende<br />

Europese landen, met een breed aanbod<br />

aan back-office services. EK levert diensten<br />

aan lokale retailondernemers en is een inkoop-<br />

en EK Books. EK Nederland werkt samen met<br />

ongeveer 1.500 zelfstandig ondernemers en<br />

franchisenemers. In totaal runnen zij bijna<br />

2.200 winkels in de branches wonen, mode,<br />

sport, doe-het-zelf en boeken.<br />

wereld zorgen, maar willen we ze ook helpen<br />

om de wereld te ontdekken, om op eigen benen<br />

te staan en om te ontdekken wie ze zijn.<br />

De wereld kent veel ongelijkheid en niet alle<br />

kinderen krijgen gelijke kansen op een mooie<br />

toekomst. Zowel hier als in de landen waar onze<br />

producten gemaakt worden. In ons <strong>ESG</strong>-beleid<br />

hebben het voorkomen van kinderarbeid en het<br />

willen kinderen bij dit onderwerp betrekken<br />

- op een speelse en avontuurlijke manier natuurlijk<br />

- zodat zij ook leren hoe ze op een goede<br />

manier omgaan met mens en natuur. Het is<br />

hun toekomst, after all.<br />

organisatie, marketingorganisatie en<br />

competentienetwerk in één.<br />

Het bedrijfsmodel van EK wordt gekenmerkt<br />

door de focus op zes strategische bedrijfssegmenten:<br />

EK Home, EK Fashion, EK Living,<br />

EK DIY, EK Sport en EK Books.<br />

Kernactiviteiten zijn retailservices, franchise,<br />

groothandel en financiële dienstverlening aan<br />

zelfstandig ondernemers. Bij EK Nederland zetten<br />

zo’n 300 mensen zich met veel passie in om<br />

de retailpartners van EK zoveel mogelijk werk<br />

uit handen te nemen, zowel in hun winkels als<br />

online.<br />

betalen van een leefbaar loon (aan de ouders)<br />

de hoogste prioriteit.<br />

CIRCULARITEIT<br />

Wij willen graag bijdragen aan een duurzame<br />

planeet voor toekomstige generaties. Dit betekent<br />

verantwoord omgaan met grondstoffen,<br />

energie en water. Duurzamere materialen zijn<br />

hierin belangrijk, net als het hergebruik van<br />

materialen en andere hulpbronnen zoals water<br />

EURETCO VOORTAAN EK<br />

<strong>Babyface</strong> is een onderdeel van de retail-serviceorganisatie<br />

Euretco die sinds 2015 in handen<br />

is van EK. Om de internationale merkidentiteit<br />

verder te versterken, gaan de bedrijven<br />

sinds april 2022 verder onder een gemeenschappelijke<br />

naam: EK.<br />

Ca. 650 medewerkers stellen alles in het werk<br />

om retailpartners en merkleveranciers zo goed<br />

mogelijk te ondersteunen. Als serviceverlener<br />

voor de zelfstandige kleine en middelgrote<br />

retail, gespecialiseerde markten en warenhuizen<br />

is het een van EK’s belangrijkste taken<br />

om de lokale zelfstandige retailers naar de<br />

digitale toekomst te leiden.<br />

EK NEDERLAND<br />

Tot de winkelformules en vloerconcepten behoren<br />

onder andere INTERSPORT, Runnersworld, The<br />

Athlete’s Foot, Hubo, Decorette, Topform en<br />

Libris/Blz. Daarnaast beschikt EK Nederland via<br />

haar fashiondivisie met onder meer <strong>Babyface</strong>,<br />

Born with Appetite, Marco Manzini en Inshape<br />

over internationale topmerken in het dames-,<br />

heren-, baby- en kinderkledingsegment.<br />

en energie. Stap voor stap werken we toe naar<br />

Op de Nederlandse markt is EK actief met de<br />

circulaire initiatieven en businessmodellen.<br />

divisies EK Fashion, EK Living, EK DIY, EK Sport<br />

16 17


02<br />

Speelveld van <strong>Babyface</strong><br />

18 19


2 Het speelveld van <strong>Babyface</strong><br />

2 Het speelveld van <strong>Babyface</strong><br />

<strong>Babyface</strong> staat in nauw contact met de wereld om ons heen. We zetten ons in voor een duurzame planeet voor<br />

toekomstige generaties. Dit kunnen wij niet alleen. Onze stakeholders zijn van groot belang om te blijven<br />

ontwikkelen op environmental, social en governance vlak. Elke samenwerking kenmerkt zich door vertrouwen,<br />

respect en open dialoog. Zo werken wij met alle producenten en agenten al minstens tien jaar samen.<br />

Retailers<br />

NGO’s & Instituties<br />

Producenten<br />

Stakeholders<br />

Tex.tracer<br />

PRODUCENTEN<br />

AGENTEN<br />

Het grootste gedeelte van de <strong>Babyface</strong>-collectie We werken in totaal met twee agenten via het<br />

wordt geproduceerd door producenten in India agentschap Goldvex in China en via het agentschap<br />

Top Notch in India. We hebben nauw<br />

en China. De laatste stap van de productie van<br />

de maillots vindt in Duitsland plaats. Met onze contact met onze agenten en waarderen enorm<br />

producenten werken we hecht samen en onze hoe zij met ons samenwerken om verduurzaming<br />

samenwerking wordt steeds verder geïntensiveerd<br />

door diverse sociale projecten die we<br />

bij producenten te bewerkstelligen.<br />

samen omarmen.<br />

Agenten<br />

TEX.TRACER<br />

Met tex.tracer werken we actief aan het<br />

traceren en transparant maken van onze<br />

toeleveringsketen. Door een blockchain-aangedreven<br />

platform en de gegevens die producenten<br />

invullen krijgt het team van <strong>Babyface</strong> steeds<br />

meer inzicht in de gehele keten. Daardoor<br />

kunnen wij weloverwogen beslissingen nemen<br />

om verder te verduurzamen.<br />

NGO’S & INSTITUTIES<br />

Amfori is een wereldwijde vereniging voor<br />

bedrijven ter bevordering van open en duurzame<br />

handel. Amfori stelt 2.400 bedrijven in staat om<br />

als succesvolle, duurzame bedrijven te opereren<br />

door hen te helpen de sociale en ecologische<br />

prestaties van hun toeleveringsketen te bewaken<br />

en te verbeteren. Via Amfori voert <strong>Babyface</strong><br />

sociale audits uit bij producenten waar wij onze<br />

kleding produceren met als doel om de arbeidsomstandigheden<br />

te verbeteren.<br />

Arisa is een onafhankelijke niet-gouvernementele<br />

mensenrechtenorganisatie die zich<br />

sinds 1976 inzet voor de verdediging van<br />

mensenrechten in Zuid-Azië. Arisa doet dit<br />

door pleitbezorging en beleidsbeïnvloeding<br />

bij politiek en bedrijven, onderzoek, kritische<br />

dialoog en maatschappelijke bewustwording<br />

van mensenrechtenschendingen. Met andere<br />

kledingmerken, Arisa en SAVE zet <strong>Babyface</strong> zich<br />

in om arbeidsomstandigheden bij producenten<br />

in India te verbeteren en een leefbaar loon te<br />

gaan uitbetalen.<br />

Social Awareness and Voluntary Education<br />

(SAVE) is een non-profitorganisatie opgericht in<br />

1933. SAVE voert verschillende ontwikkelingsprogramma’s<br />

uit om kinderarbeid uit te bannen,<br />

vrouwen en jongeren te ondersteunen en eerlijke<br />

arbeidsomstandigheden te bevorderen. SAVE<br />

is de lokaal aanwezige partij in de samenwerking<br />

met Arisa en <strong>Babyface</strong> om arbeidsomstandigheden<br />

bij producenten in India te verbeteren<br />

en een leefbaar loon te gaan uitbetalen.<br />

Modint is de ondernemersorganisatie voor<br />

fabrikanten, importeurs, agenten en groothandelaren<br />

in (bedrijfs)kleding, modeaccessoires,<br />

tapijt en (interieur)textiel. Samen met ruim<br />

400 leden bouwt Modint aan een waardevolle<br />

toekomst voor onze sector door op een positieve<br />

wijze bij te dragen aan de aanpak van relevante<br />

en maatschappelijke thema’s en door het<br />

vernieuwen en vergroten van de markt. <strong>Babyface</strong><br />

is lid van Modint en wordt ondersteund op<br />

onderwerpen als chemicaliën, impactmeting en<br />

duurzamere materiaalkeuzes.<br />

Het Convenant Duurzame Kleding en Textiel<br />

(CKT) liep van 2015 tot en met 31 december<br />

<strong>2021</strong>. Een brede coalitie van bedrijven en andere<br />

organisaties, waaronder <strong>Babyface</strong> vanaf 2018,<br />

zijn samen aan de slag gegaan om misstanden<br />

zoals uitbuiting, dierenleed en milieuschade te<br />

voorkomen.<br />

RETAILERS<br />

Zonder retailers, die onze producten verkopen<br />

en ons verhaal vertellen aan de consumenten,<br />

zijn we nergens. We zijn blij met ons internationale<br />

bereik in Europa en Amerika waardoor<br />

zo veel mogelijk ouders en kinderen mogen<br />

genieten van onze producten. Op het kaartje<br />

zie je waar je de <strong>Babyface</strong> allemaal kunt vinden,<br />

waaronder onze toplanden Duitsland,<br />

Nederland en België.<br />

20 21


2 Het speelveld van <strong>Babyface</strong><br />

RETAILERS BABYFACE<br />

us<br />

verenigde staten<br />

spanje<br />

belgië<br />

luxemburg<br />

es<br />

BE<br />

nederland<br />

lu<br />

italië<br />

nl<br />

duitsland<br />

it<br />

DE<br />

at<br />

ch<br />

gr<br />

griekenland<br />

oostenrijk<br />

tsjechië<br />

businesspartners met wie wij werken. Lees hierover<br />

meer op pagina 33.<br />

Doel 12 gaat over duurzame consumptie en<br />

productie. <strong>Babyface</strong> draagt hieraan bij door<br />

hoge kwaliteit kleding te maken waar<br />

consumenten lang plezier van kunnen hebben. Ook<br />

werken we met duurzamere materialen zoals biologisch<br />

katoen en Better Cotton. Deze materialen hebben minder<br />

negatieve impact op het milieu dan conventioneel<br />

katoen. Lees hierover meer op pagina’s 38 en 41.<br />

Doel 13 gaat over de aanpak<br />

klimaatverandering. <strong>Babyface</strong> draagt hieraan<br />

bij door zich in te zetten voor processen met<br />

minder CO 2<br />

-uitstoot en water-, energie- en<br />

chemicaliënverbruik. Een voorbeeld hiervan is onze<br />

Restricted Substances List, een lijst met chemicaliën die<br />

wij niet willen aantreffen in onze kleding. Daarnaast<br />

werken we met duurzamere materialen met een<br />

kleinere footprint dan conventionele materialen. Lees<br />

meer over onze volgende stappen op pagina’s 38 en 43.<br />

Doel 17 omvat het versterken van het<br />

mondiaal partnerschap om doelen te<br />

bereiken. <strong>Babyface</strong> draagt hieraan bij door de<br />

samenwerkingen met stakeholders zoals Arisa en SAVE<br />

waarmee we projecten uitvoeren in India over thema’s<br />

zoals gedwongen arbeid, discriminatie & gender,<br />

kinderarbeid, vrijheid van vakvereniging, leefbaar loon<br />

en veiligheid en gezondheid op de werkvloer. Lees<br />

hierover meer op pagina 33.<br />

Sustainable Development Goals<br />

De Sustainable Development Goals (SDG’s) zijn<br />

zeventien doelen om van de wereld een betere plek te<br />

maken vóór 2030. Ze zijn een mondiaal kompas voor<br />

uitdagingen als armoede, onderwijs voor iedereen en de<br />

klimaatcrisis. De doelen zijn in 2015 opgesteld door de<br />

Verenigde Naties als vervolg op de Millenniumdoelen.<br />

<strong>Babyface</strong> wil bijdragen aan het behalen van SDG’s met<br />

een focus op SDG 1, 3, 6, 8, 10, 12, 13 en 17.<br />

Doel 1 gaat over het uitbannen van alle<br />

vormen van (extreme) armoede. <strong>Babyface</strong><br />

draagt hieraan bij door zich in te zetten voor<br />

een leefbaar loon en een veilige werkplek in delen van<br />

de wereld waar extreme armoede levens sterk<br />

beïnvloedt. Lees hierover meer op pagina 33.<br />

Doel 6 omvat schoon water en sanitaire<br />

voorzieningen voor iedereen. <strong>Babyface</strong> draagt<br />

hieraan bij door producenten te stimuleren<br />

het gebruik van schadelijke chemicaliën te verminderen<br />

en gebruikt water te zuiveren. Lees hierover meer op<br />

pagina 43.<br />

Doel 8 omvat inclusieve, economische groei,<br />

werkgelegenheid en fatsoenlijk werk voor<br />

iedereen. <strong>Babyface</strong> draagt hieraan bij door<br />

werkgelegenheid te creëren voor de mensen die onze<br />

kleding maken. Hierin streven we naar het uitbetalen<br />

van een leefbaar loon, het verzekeren van een veilige<br />

werkplek en gelijke kansen. Lees hierover meer op<br />

pagina 33.<br />

Doel 3 gaat over goede gezondheid en<br />

welzijn voor iedereen. <strong>Babyface</strong> draagt<br />

specifiek bij aan target 3.9 door producenten<br />

te stimuleren het gebruik van schadelijke chemicaliën<br />

te verminderen en gebruikt water te zuiveren. Lees<br />

hierover meer op pagina 43.<br />

Doel 10 omvat het verminderen van<br />

ongelijkheid binnen en tussen landen.<br />

<strong>Babyface</strong> draagt hieraan bij door<br />

discriminatie op basis van godsdienst,<br />

levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of<br />

op welke grond dan ook niet toe te staan bij de<br />

22 23


2 Het speelveld van <strong>Babyface</strong><br />

Interview<br />

Alexandra Clot<br />

Wat betekent duurzaamheid voor jou?<br />

Het is natuurlijk een heel breed begrip. Voor mijzelf<br />

langer profijt van een product. En hoe langer die mee<br />

persoonlijk draait het echt om betere keuzes maken,<br />

kan gaan, des te minder snel je weer iets nieuws nodig<br />

met het oog op de toekomst, maar ook op nu. Voor het<br />

hebt. De levensduur vind ik dus heel erg belangrijk.<br />

betere keuzes maken in de mode heb ik voor mezelf<br />

een aantal regels opgesteld: ik koop weinig, ik koop<br />

Kan je de samenwerking tussen tex.tracer<br />

eigenlijk alleen maar dingen die ik “echt” nodig heb.<br />

en <strong>Babyface</strong> omschrijven?<br />

Dan kan je jezelf altijd afvragen: heb je dat T-shirtje<br />

<strong>Babyface</strong> is bij ons als een launching customer<br />

echt nodig? En als ik dan iets koop is het meestal<br />

aangesloten, echt sinds de start van tex.tracer. De<br />

tweedehands. Als ik iets nieuws koop moet het een<br />

samenwerking nu is dat wij door ons platform<br />

hoge kwaliteit hebben en een tijdloos design zijn. Op<br />

<strong>Babyface</strong> ondersteunen in het transparant krijgen van<br />

denk dat bij <strong>Babyface</strong> jullie daar ook echt in geloven en<br />

verliezen. Dit soort obstakels heb je natuurlijk ook bij<br />

deze manier heb ik er over tien jaar, bij wijze van<br />

de hele toeleveringsketen en waardoor jullie als<br />

we daardoor echt vooruitgang hebben geboekt. Ook<br />

andere aspecten van duurzaamheid zoals het<br />

spreken, nog steeds evenveel plezier van als nu. En dan<br />

<strong>Babyface</strong> ten eerste meer inzicht krijgen en ten tweede<br />

communiceren we heel open en eerlijk naar elkaar.<br />

verkrijgen van een GOTS-certificaat voor de hele keten.<br />

doe ik van tevoren ook nog even research of er<br />

daarop actie kunnen ondernemen. Het platform<br />

Dus als er bij tex.tracer nog iets niet goed genoeg is,<br />

En qua kansen, dan moet je echt kijken naar de<br />

bepaalde standaarden voor materialen en<br />

ondersteunt je daarnaast ook met de compliance<br />

dan zeggen jullie dat ook eerlijk. Jullie feedback is voor<br />

slagkracht van alle retailers bij elkaar. Als zij ook<br />

werkomstandigheden aanwezig zijn bij het merk.<br />

modules, dus het reduceert jullie workload.<br />

ons ontzettend waardevol.<br />

allemaal meer transparantie eisen, dan heb je nog<br />

meer kracht in de toeleveringsketen en veel potentie<br />

En als je die research hebt gedaan en er<br />

Wat is de kracht van onze samenwerking?<br />

Welke kansen en obstakels zie je rondom<br />

voor nieuwe samenwerkingen.<br />

komen meerdere goede merken uit, welk<br />

Een heel goed voorbeeld van de kracht is dat we met<br />

het transparanter maken van de<br />

Om zulke samenwerkingen te realiseren moet de<br />

element van duurzaamheid geeft voor jou<br />

<strong>Babyface</strong> echt grote stappen hebben gezet en dat komt<br />

waardeketen van <strong>Babyface</strong>?<br />

mindset van de hele industrie veranderen, want nu is<br />

dan de doorslag?<br />

denk ik doordat we hetzelfde doel hebben en dezelfde<br />

Er zijn verschillende obstakel in het meekrijgen van<br />

het vooral dat iedereen voor zichzelf vecht. Maar ik<br />

Design en kwaliteit, want ik denk dat als je een bloesje<br />

motivatie hebben. De neuzen staan dezelfde kant op<br />

alle leveranciers in de waardeketen. Bijvoorbeeld de<br />

denk juist dat wanneer je weet waar een concullega<br />

of een broek koopt die heel goed gemaakt is van echt<br />

en we willen echt dat de industrie verbetert. tex.tracer<br />

taalbarrière, maar ook de angst die leveranciers<br />

afneemt of produceert, dat het niet je vijand is, maar<br />

goede materialen en die tien jaar mee kan, dan heb je<br />

kan als middel gebruikt worden om dat te doen. Dus ik<br />

hebben om fouten te maken en daardoor klanten te<br />

dat het een goede bondgenoot kan zijn.<br />

24 25


03<br />

Deep Dive<br />

26 27


3 Deep Dive<br />

3 Deep dive: doelen, realisatie,<br />

vervolgstappen<br />

Op basis van een risicoanalyse van de toeleveringsketen en de merkwaarden van<br />

<strong>Babyface</strong> hebben we in 2019 een meerjarenplan geformuleerd met concrete doelstellingen<br />

op vijf pijlers. Begin 2022 hebben we deze doelstellingen nog eens aangescherpt.<br />

In dit hoofdstuk lichten we per pijler toe wat de doelstellingen zijn, wat we<br />

afgelopen jaar hebben bereikt en welke stappen we aankomend jaar willen zetten<br />

om meer van de gestelde doelen te bereiken.<br />

1. Geen kinderarbeid<br />

Helaas zijn er nog geen internationale standaarden om<br />

transparantie en traceerbaarheid meetbaar te maken<br />

en te rapporteren. Daarom heeft <strong>Babyface</strong> samen met<br />

tex.tracer standaarden opgesteld die wij gebruiken om<br />

over traceerbaarheid en transparantie te rapporteren.<br />

Deze standaarden bestaan uit drie levels van<br />

traceerbaarheid en transparantie (afgekort T.T levels) en<br />

een duidelijke verdeling van productieprocessen in tiers.<br />

Het vastleggen van productieprocessen in tiers blijft<br />

complex door de diverse soorten toeleveringsketens.<br />

Desalniettemin helpen de vastgestelde tiers om<br />

duidelijke doelen te stellen.<br />

<strong>Babyface</strong> vindt kinderarbeid onacceptabel. Wij werken<br />

samen met stakeholders tex.tracer, Arisa, SAVE om<br />

kinderarbeid op te sporen, te stoppen en te voorkomen.<br />

Voor het opsporen van kinderarbeid is inzicht in de<br />

productieketen essentieel. We weten immers pas of er<br />

kinderarbeid voorkomt als we weten waar onze<br />

producten worden gemaakt. Voor het inzichtelijk krijgen<br />

van de keten werken we sinds april 2020 samen met<br />

tex.tracer. Tex.tracer helpt ons om producenten te<br />

stimuleren om hun toeleveranciers met ons te delen.<br />

Met tex.tracer werken we actief aan het traceren en<br />

transparant maken van onze toeleveringsketen. Door<br />

een blockchain-aangedreven platform en de<br />

gegevens die producenten invullen krijgt het team<br />

van <strong>Babyface</strong> steeds meer inzicht in de gehele keten,<br />

waardoor wij weloverwogen beslissingen kunnen<br />

nemen om verder te verduurzamen.<br />

Tiers:<br />

• Tier 0: logistiek (transport/importeurs/opslag),<br />

agenten<br />

• Tier 1: assemblagefaciliteiten: snijden, naaien, in<br />

elkaar zetten en verpakken voor verzending<br />

• Tier 2: verwerkingsfaciliteiten: stoffenproductie:<br />

bedrukken, verven, wassen, borduren<br />

• Tier 3: verwerkingsfaciliteiten: garenspinnerijen en<br />

vezelverwerkende bedrijven: spinnen, breien en<br />

weven<br />

• Tier 4: grondstofleveranciers: katoenteelt,<br />

boerderijen, veehouderijen<br />

T.T Levels:<br />

• T.T Level 1: de partner in de toeleveringsketen is bij<br />

<strong>Babyface</strong> bekend, maar heeft zich nog niet<br />

aangemeld bij tex.tracer<br />

• T.T Level 2: de partner in de toeleveringsketen heeft<br />

een tex.tracer-account aangemaakt. Dit account<br />

omvat informatie zoals de naam,<br />

contactinformatie, het adres,<br />

handelsregisternummer en de productgroepen van<br />

de partner<br />

• T.T Level 3: de partner in de toeleveringsketen heeft<br />

orderinformatie geüpload en geverifieerd<br />

28 29


3 Deep Dive<br />

Realisatie<br />

Zoals te zien is in het overzicht hierboven, heeft<br />

onzekere tijden door de COVID-19-pandemie merkten<br />

<strong>Babyface</strong> de meeste doelstellingen voor <strong>2021</strong> bereikt.<br />

we dat producenten nog meer afwachtend waren om<br />

Het behalen van deze doelen is met name succesvol<br />

samen te werken met tex.tracer.<br />

door de medewerking van onze agenten in India en<br />

China. Daarnaast is persoonlijk contact met onze<br />

QR-codes<br />

producenten erg belangrijk. In dat persoonlijke contact<br />

In 2020 is <strong>Babyface</strong> gestart om een aantal producten te<br />

kunnen we de toegevoegde waarde van traceerbaarheid<br />

voorzien van QR-codes die gekoppeld zijn aan data van<br />

toelichten.<br />

tex.tracer. Als de consument de QR-code scant, ziet hij<br />

de hele reis die het artikel heeft afgelegd: van het<br />

Het is nog niet gelukt om alle tier 1 producenten een<br />

katoenveld tot aan het magazijn. Zo bieden wij ook de<br />

tex.tracer-account aan te laten maken, omdat sommige<br />

consument 100% transparantie. In <strong>2021</strong> zijn we hiermee<br />

Zodra een producent zich heeft aangemeld bij het<br />

platform (T.T. level 2), dan vragen we ze onder andere<br />

Compliance Initiative (BSCI) platform. Lees hierover<br />

meer op pagina 34.<br />

producenten het veel werk vinden of bang zijn voor het<br />

verliezen van hun goede positie in de markt. Vooral in<br />

doorgegaan en op het moment van rapporteren zijn er<br />

32 QR-codes online.<br />

om onze Responsible Business Conduct te ondertekenen<br />

als ze dat nog niet hadden gedaan. De Responsible<br />

Eerlijke lonen voor mensen die onze producten maken<br />

From cotton harvest<br />

in Gujarat, India<br />

Business Conduct omvat afspraken tussen <strong>Babyface</strong> en<br />

is een van de belangrijkste middelen om kinderarbeid te<br />

producenten op dertien <strong>ESG</strong>-thema’s waar kinderarbeid<br />

er één van is (zie bijlage).<br />

Producenten stemmen in om te voldoen aan onze<br />

normen en we blijven hierover in gesprek met onze<br />

producenten. Wij vragen producenten om onze normen<br />

ook weer bespreekbaar te maken met hun<br />

stoppen of te voorkomen. <strong>Babyface</strong> werkt samen met<br />

Arisa en SAVE projectmatig toe naar het uitbetalen van<br />

een leefbaar loon, zodat kinderen van deze werknemers<br />

niet (meer) hoeven te werken. Lees hierover meer op<br />

pagina 33.<br />

Ook door het werken met biologisch<br />

A Tiny<br />

Story<br />

Do you know the origin of your garment?<br />

All of our products will get a QR code on<br />

the hangtag. When you scan it you can<br />

see his journey.<br />

To warehousing in<br />

toeleveranciers.<br />

katoen met het GOTS-certificaat is de<br />

kans dat kinderarbeid voorkomt in de<br />

Daarnaast monitort <strong>Babyface</strong> of producenten een valide<br />

keten veel lager. Het GOTS-certificaat<br />

audit op sociale thema’s zoals kinderarbeid hebben en<br />

stelt namelijk strenge eisen aan zowel<br />

of er een actieplan voor verbetering aanwezig is.<br />

materiaalgebruik als arbeidsomstandigheden. Lees<br />

Hiervoor werkt <strong>Babyface</strong> met het Amfori Business Social<br />

hierover meer op pagina 38.<br />

DOELEN<br />

TIER 1 TIER 2 TIER 3<br />

<strong>2021</strong><br />

2022<br />

Level 1: 100% ✓ Level 1: 100% ✓ Level 1: 100% ✓<br />

Level 2: 100% ✗<br />

Level 1: 100% ✓ Level 1: 100% ✓ Level 1: 100% ✓<br />

Level 2: 100%<br />

Inzicht in de sociale risico’s per producent waar we level 1 bereikt hebben.<br />

2023<br />

2025<br />

Level 1: 100% ✓ Level 1: 100% ✓ Level 1: 100% ✓<br />

Level 2: 100% Level 2: 10% Level 2: 10%<br />

Level 1: 100% ✓ Level 1: 100% ✓ Level 1: 100% ✓<br />

Level 2: 100% Level 2: 33% Level 2: 33%<br />

30 31


3 Deep Dive<br />

wereldkaart<br />

water<br />

Duitsland 0,3%<br />

1 tier 1 producent<br />

voedsel<br />

Leefbaar Loon<br />

Een leefbaar loon voor een<br />

werknemer en haar familie<br />

voorziet in:<br />

huisvesting<br />

sparen<br />

gezondheidszorg<br />

vervoer<br />

onderwijs<br />

kleding<br />

vrachtwagen / boot / vliegtuig<br />

Vervolgstappen<br />

De vervolgstappen voor <strong>Babyface</strong> in 2022 omvatten<br />

voornamelijk het stimuleren van de tier 1 producenten<br />

die geen account hebben aangemaakt voor tex.tracer<br />

om dit wel te doen. Dit zijn nog vijf producenten.<br />

Daarnaast willen we in 2022 opnieuw alle producenten<br />

die we in beeld hebben analyseren op mogelijke sociale<br />

risico’s. Dit doen we aan de hand van sociale audits<br />

waarover je meer kan lezen onder het volgende doel.<br />

Ook gaan we ons inzetten voor het verhogen van het<br />

aantal QR-codes op de producten, zodat meer<br />

consumenten in staat worden gesteld om de oorsprong<br />

van het product te achterhalen.<br />

india 76,8%<br />

5 tier 1 producenten<br />

Bereikt<br />

in <strong>2021</strong><br />

china 22,6%<br />

7 tier 1<br />

producenten<br />

100% van alle tier<br />

1/2/3 producenten in de<br />

toeleveringsketen zijn bij<br />

<strong>Babyface</strong> bekend<br />

2. Leefbaar loon voor fabrieksarbeiders<br />

<strong>Babyface</strong> streeft ernaar dat iedereen die producten van Factory Support Programme in Tamil Nadu,<br />

<strong>Babyface</strong> maakt een leefbaar loon uitbetaald krijgt. In India<br />

sommige landen is het minimumloon namelijk niet<br />

In oktober 2020 is <strong>Babyface</strong> gestart met een driejarig<br />

voldoende om te voorzien in behoorlijke<br />

Factory Support Programme met bovenstaande partijen<br />

levenstandaarden. Door het ontvangen van een leefbaar om de arbeidsomstandigheden te verbeteren in de<br />

loon, zou overmatig overwerk moeten afnemen. Ook fabrieken in de regio Tamil Nadu in India. Het doel van<br />

zouden de kinderen van de werknemers naar school het project is om diverse sociale thema’s aan te pakken<br />

kunnen gaan in plaats van te moeten werken om bij te waaronder discriminatie & gender, kinderarbeid,<br />

dragen aan het onderhoud van hun leefgemeenschap. gedwongen arbeid, vrijheid van vakvereniging, leefbaar<br />

loon & veiligheid en gezondheid op de werkplek.<br />

Daarom zet <strong>Babyface</strong> zich samen met Fabienne Chapot,<br />

HEMA, O’Neill, Prénatal, The Sting, WE Fashion, Modint, Iedere partij heeft zijn eigen verantwoordelijkheid in het<br />

Arisa, SAVE en onze vier fabrieken in India in om een Factory Support Programme. Van <strong>Babyface</strong> wordt<br />

leefbaar loon uit te gaan betalen. Dit hoofddoel willen verwacht de hele toeleveringsketen in kaart te brengen<br />

wij gezamenlijk bereiken door het uitvoeren van de<br />

en de eigen inkooppraktijken te verbeteren.<br />

volgende projecten.<br />

Producenten worden door SAVE ondersteund om goed<br />

functionerende overlegcomités tussen arbeiders en<br />

management op te richten die klachten in behandeling<br />

Leefbaar loon<br />

kunnen nemen en preventieve maatregelen<br />

Een leefbaar loon is het loon dat een werknemer<br />

ontwikkelen rond mogelijke risico’s in fabrieken.<br />

ontvangt voor een standaardwerkweek op een<br />

Daarnaast wordt de kennis van arbeiders over<br />

bepaalde plaats, voldoende om de werknemer en zijn arbeidswetgeving vergroot, zodat zij beter kunnen<br />

of haar gezin een behoorlijke levensstandaard te<br />

opkomen voor hun rechten. Tot slot functioneert Arisa<br />

bieden. Elementen van een fatsoenlijke<br />

als brug tussen SAVE en de kledingmerken door<br />

levensstandaard zijn onder meer voedsel, water,<br />

bezoeken af te leggen aan India en updates te geven<br />

huisvesting, onderwijs, gezondheidszorg, vervoer,<br />

over het verloop van het project.<br />

kleding en andere essentiële behoeften, met inbegrip<br />

van voorzieningen voor onverwachte gebeurtenissen<br />

(bron: Global Living Wage).<br />

32 QR-codes online<br />

32 33


4 Inzicht in de keten<br />

REALISATIE<br />

Factory Support Programme in Tamil Nadu<br />

India<br />

Half februari <strong>2021</strong> hebben we bij ons agentschap Top<br />

Notch in India het Factory Support Programme<br />

geïntroduceerd. Na een aantal kritische vragen, werd er<br />

direct een afspraak gemaakt voor een bezoek aan onze<br />

vier producenten samen met SAVE om het programma<br />

te introduceren. Alle producenten hebben hierop<br />

positief gereageerd en hun medewerking toegezegd.<br />

middenmanagement. Er zijn geen stappen gezet<br />

richting trainingen voor de fabrieksarbeiders en het<br />

opzetten van worker committees. Helaas heeft het<br />

bezoek van deze laatste producent aan SAVE niet<br />

gezorgd voor verdere ontwikkelingen.<br />

Het uitvoeren van de trainingen verloopt trager dan in<br />

eerste instantie gehoopt, dit is mede veroorzaakt door<br />

de COVID-19-pandemie die in <strong>2021</strong> hard heeft<br />

toegeslagen in India. Onze agent houdt ons op de<br />

OVERZICHT UITGEVOERDE TRAININGEN PER FABRIEK<br />

Leefbaar loon pilot in Tamil Nadu, India<br />

Momenteel volgen de fabrieksarbeiders van de vier<br />

producenten in India de trainingen van Arisa en SAVE.<br />

Wij ontvangen veel informatie over deze fabrieken,<br />

zoals het aantal tijdelijke, maar ook vaste werknemers<br />

en of er veel verloop is onder de arbeiders. Deze<br />

informatie is nodig voor het opzetten van het leefbaar<br />

loon pilotproject. Daarom willen we met één van de vier<br />

fabrieken het leefbaar loon pilotproject starten in 2023.<br />

Sociale Audits via Amfori BSCI<br />

Naast deze projecten zet <strong>Babyface</strong> zich voortdurend in<br />

voor het verzekeren van goede arbeidsomstandigheden<br />

door het uitvoeren van sociale audits in de fabrieken<br />

waar de <strong>Babyface</strong>-kleding wordt gemaakt. Dit doen wij<br />

via het platform van Amfori BSCI. Aan de hand van de<br />

Amfori BSCI Code of Conduct met elf basisprincipes<br />

worden onze fabrieken gecontroleerd door streng<br />

geselecteerde auditors.<br />

DOELEN<br />

Sociale Audits<br />

11 basisprincipes Amfori BSCI<br />

1. Het recht op vrijheid van vakvereniging en<br />

collectief onderhandelen<br />

2. Geen discriminatie<br />

3. Eerlijke beloning<br />

4. Fatsoenlijke werktijden<br />

5. Gezondheid en veiligheid op het werk<br />

6. compliance initiative<br />

7. Speciale bescherming voor jonge werknemers<br />

8. Geen onzekere dienstverbanden<br />

9. Geen schuldarbeid<br />

10. Bescherming van het milieu<br />

11. Ethisch zakelijk gedrag<br />

Factory Support Programme & Leefbaar Loon Pilot<br />

<strong>2021</strong> 50% ✗ Bij 4 tier 1 producenten is een onderzoek naar leefbaar loon<br />

uitgevoerd. ✗<br />

2022 80% 4 tier 1 producenten hebben het Factory Support Programme<br />

gevolgd.<br />

2023 100% 1 tier 2 producent heeft het Factory Support Programme gevolg.<br />

1 tier 1 producent is gestart met een leefbaar loon project.<br />

2025 100% 1 tier 1 producent betaalt een leefbaar loon aan arbeiders.<br />

Fabriek<br />

Aantal traingingen voor Aantal trainingen voor Aantal trainingen voor<br />

hoger- en middenmanagement<br />

fabrieksarbeiders<br />

worker committees<br />

Milestone 3 2 6<br />

Geethalaya 2 1 8<br />

Coral Knitwear 3 1 -<br />

Greyfield 2 - -<br />

Tot en met april 2022 hebben bij de vier geselecteerde<br />

producenten trainingen voor het hoger- en<br />

middenmanagement plaatsgevonden. De eerste<br />

trainingen zijn goed ontvangen. Zo hebben we van Arisa<br />

en SAVE te horen gekregen dat dergelijke trainingen<br />

voor de producenten nieuw waren en daardoor erg<br />

waardevol. Het management van de producenten heeft<br />

hoogte van de huidige situatie en het effect hiervan op<br />

de fabrieken en hun werknemers. Vanuit onze kant<br />

probeerden wij de producenten niet te veel te belasten<br />

met vragen naar informatie die nodig is om een start te<br />

maken met de trainingen binnen het Factory Support<br />

Programme en het onderzoek voor het leefbaar loon<br />

project.<br />

geleerd over het belang van een goede planning en het<br />

aanpassen van de planning en leiderschap op<br />

Worker Committee<br />

individuele arbeiders op de werkvloer. Niet iedere<br />

Een worker commitee is een groep verkozen<br />

persoon kan immers even hard werken. Hierdoor is de<br />

werknemersvertegenwoordigers die niet is<br />

stress bij de arbeiders in de fabriek afgenomen.<br />

aangesloten bij een van de geregistreerde vakbonden<br />

in de sector en die zich bezighoudt met de rechten<br />

Ook zijn er trainingen aan fabrieksarbeiders en<br />

van werknemers en de arbeidsomstandigheden (zie<br />

opgerichte worker committees gegeven. Het belang van<br />

ILO conventie 135 voor een gedetailleerde definitie).<br />

dergelijke committees is duidelijk toegelicht en<br />

onderwerpen als grensoverschrijdend gedrag, verzorgd<br />

sanitair en het zorgen voor een goede werktemperatuur<br />

zijn aan de orde gekomen. Tot slot hebben de getrainde<br />

producenten aangegeven dat de training veel informatie<br />

bevat, dus dat herhaling van de informatie belangrijk is.<br />

Leefbaar loon pilot in Tamil Nadu India<br />

In 2020 zijn we van start gegaan met de pilot door in<br />

gesprek te gaan met onze agent en de desbetreffende<br />

fabriek over het opstarten van een leefbaar loon<br />

pilotproject. De fabriek is goed georganiseerd en<br />

Met de laatste van de vier producenten is het contact<br />

wat moeizamer verlopen. De trainingen zijn hier<br />

beperkt gebleven tot trainingen voor hoger- en<br />

middelgroot qua aantal werknemers, hierdoor is het<br />

behapbaar om te starten met de pilot en hier optimaal<br />

van te leren. We hebben in 2020 in samenwerking met<br />

34 35


3 Deep Dive<br />

Modint het verschil tussen het werkelijk uitbetaalde<br />

salaris en het leefbaar loon berekend in de fabriek (zie<br />

afbeelding). Deze berekening is uitgevoerd op basis van<br />

gemiddelde prijzen voor stof, afwerking, marges,<br />

verpakking en arbeidstijd. De uitkomst van de<br />

berekening is dat er € 0,50 meer betaald moet worden<br />

per artikel aan de producent om de fabrieksarbeiders<br />

een leefbaar loon uit te kunnen betalen.<br />

LOON LADDER<br />

Living Wage WI:<br />

Lower bound<br />

typical family<br />

Voor <strong>2021</strong> was het de bedoeling om bij vier tier 1<br />

producenten onderzoek te doen voor het uitrollen van<br />

een leefbaar loon. Hieronder viel onder andere hoe wij<br />

het verschil van €0,50 per artikel zouden gaan<br />

overbruggen en het verzekeren dat dit extra geld<br />

terecht zou komen bij de fabrieksarbeiders. Ook<br />

zouden wij in <strong>2021</strong> contact opnemen met de overige<br />

drie producenten om het gesprek aan te gaan over<br />

leefbaar loon als een eerste stap in het uitbreiden van<br />

de pilot.<br />

Minimum<br />

Wage (SER):<br />

Helaas is het niet gelukt om de stappen voor <strong>2021</strong> uit<br />

te voeren. Zoals ook aangegeven bij het hiervoor<br />

genoemde project is de hoofdoorzaak van het niet<br />

behalen van de doelen de COVID-19-pandemie.<br />

Producenten in India hadden het erg zwaar met de<br />

crisis waardoor veel projectactiviteiten zijn afgelast,<br />

wat de uitrol van de leefbaar loon pilot vertraagde. Als<br />

er projectactiviteiten doorgingen, werd er prioriteit<br />

gegeven aan de opleidingsprogramma’s om<br />

arbeidsomstandigheden te verbeteren.<br />

Lowest paid<br />

Wage factory<br />

(BSCI)<br />

Daarnaast is het contact met de geselecteerde<br />

producent voor het leefbaar loon project in <strong>2021</strong><br />

moeizaam verlopen. Waar er in het begin veel<br />

enthousiasme was voor het project, is dat<br />

enthousiasme in de tweede helft van <strong>2021</strong> afgenomen.<br />

Een gedeeltelijke verklaring is weer de impact van de<br />

COVID-19-pandemie, waardoor het stand houden als<br />

bedrijf belangrijker is geworden dan het leefbaar loon<br />

project.<br />

Sociale Audits<br />

Op dit moment hebben twee van de twaalf tier<br />

1-producenten een geldige audit. Hiermee is het doel<br />

voor <strong>2021</strong> niet behaald. Eén van de redenen is dat<br />

begin <strong>2021</strong> het Amfori BSCI-platform is vernieuwd,<br />

waardoor alle connecties met producenten in het<br />

platform vervielen. Deze connecties moesten opnieuw<br />

worden gelegd door producenten handmatig uit te<br />

nodigen voor het platform. Helaas hebben vier<br />

producenten, ook na herhaalde uitnodiging, deze niet<br />

geaccepteerd.<br />

Een andere oorzaak is dat Chinese en Indiase<br />

producenten het afgelopen jaar niet altijd toegankelijk<br />

waren voor auditors door COVID-19 restricties.<br />

Daardoor zijn audits uitgesteld en hebben minder<br />

producenten een geldige sociale audit.<br />

Vervolgstappen<br />

Onze agent in India doet er alles aan om op gepaste<br />

wijze het contact met de producenten over het Factory<br />

Support Programme en het leefbaar loon project te<br />

onderhouden. Ook praat <strong>Babyface</strong> regelmatig bij met<br />

SAVE, Arisa en Top Notch om op de hoogte te blijven<br />

van de ontwikkelingen van beide projecten en te<br />

ontdekken waar <strong>Babyface</strong> alle partijen zo goed<br />

mogelijk kan ondersteunen. Hierbij is de balans tussen<br />

stimuleren en niet overvragen erg belangrijk. Op deze<br />

manier hopen we ons doel te halen om in 2022 alle<br />

vier de producenten het opleidingsprogramma te<br />

hebben laten volgen.<br />

Voor het verhogen van het aantal geldige sociale audits<br />

is het van belang dat <strong>Babyface</strong> producenten stimuleert<br />

om de uitnodigingen van Amfori BSCI vanuit <strong>Babyface</strong><br />

te accepteren. Hiervoor moeten wij via onze agenten<br />

de urgentie overbrengen aan de producenten. Ook<br />

moet <strong>Babyface</strong> voor de vier producenten waarvoor wij<br />

36 37<br />

audits kunnen initiëren nauw in de gaten blijven<br />

houden wanneer audits verlopen en wanneer<br />

fabrieken van producenten weer opengaan om<br />

auditors te ontvangen.<br />

Bereikt<br />

in <strong>2021</strong><br />

8 trainingen voor hogeren<br />

middenmanagement<br />

4 trainingen voor<br />

fabrieksarbeiders<br />

14 trainingen voor<br />

worker committees


3 Deep Dive<br />

3. Duurzamere materialen<br />

Een heel belangrijk element van environmental social<br />

governance bij <strong>Babyface</strong> zijn duurzamere materialen.<br />

De keuze van materialen bepaalt voor een groot deel de<br />

impact op mens en milieu.<br />

MODINT MATERIALEN MATRIX<br />

Onze collecties bestaan voor 84% uit katoen. De teelt en<br />

verwerking van katoen hebben een grote negatieve<br />

impact op mens en milieu, vooral dieper in de keten<br />

waar het katoen met de hand wordt geplukt. Hier is een<br />

hoog risico op mogelijke kinderarbeid en deze locaties<br />

zijn voor ons nog niet geheel inzichtelijk. Daarom ligt<br />

onze focus op het vinden van duurzamere alternatieven<br />

voor conventioneel katoen, zoals Better Cotton of<br />

biologisch katoen met het GOTS-certificaat. Als<br />

Om te bepalen welke materialen wij als duurzamer<br />

beschouwen, maken we gebruik van de Modint Fibre<br />

Matrix. Alle materialen in de kolommen van ‘preferred’,<br />

‘better’ en ‘best’ beschouwen wij als duurzamer.<br />

BEST BETER VOORKEUR CONVENTIONEEL<br />

Katoen gerecycled katoen (GOTS) Biologisch katoen (GOTS) Better Cotton (BCI)<br />

Kunstmatige<br />

cellulosevezels<br />

Lyocell met gerecyclede<br />

content<br />

RefibraTM<br />

Lenzing Autria<br />

Livaeco by Birla<br />

Cellulose TM<br />

Ecovero TM<br />

Cotton made in Africa<br />

(CmiA)<br />

Katoen in conversie<br />

Lyocell<br />

Tencel TM<br />

Wol Gerecycled wol (GRS) Biologisch wol (GOTS) Responsible Wool (RWS) Virgin wol<br />

Polyester<br />

Polyamide<br />

© Copyright Modint <strong>2021</strong> - the MFM cannot be circulated, printed, copied or used in any other way without<br />

reference to Modint and use of Modint lay-out and logo. Visit www.modint.nl for more information<br />

Mechanisch gerecycled<br />

polyester (GRS)<br />

Mechanisch gerecycled<br />

polyamide<br />

Gerecycled polyester van<br />

PET (GRS)<br />

REPREVE ®<br />

Chemisch gerecycled<br />

polyamide (GRS)<br />

ECONYL ®<br />

(gedeeltelijk) Biobased<br />

polyester<br />

Sorona ®<br />

(gedeeltelijk) Biobased<br />

polyamide<br />

Sorona ®<br />

Linnen Biologisch linnen (GOTS) Linnen<br />

Hennep Biologisch hennep (GOTS) Hennep<br />

https://modint.nl/thema/buying-production/documenten/149-modint-fiber-matrix<br />

<strong>Babyface</strong> streven we ernaar om minstens Better Cotton<br />

in te kopen als alternatief voor conventioneel katoen,<br />

omdat door Better Cotton meer boeren worden<br />

ondersteund in het bedrijven van landbouw op een<br />

duurzamere manier (zie tekstvak). Dit is onze<br />

minimumeis en onze voorkeur gaat uit naar biologisch<br />

katoen met het GOTS-certificaat, omdat het GOTScertificaat<br />

strengere eisen stelt.<br />

Conventioneel katoen<br />

Conventioneel viscose<br />

Virgin polyester<br />

Virgin polyamide<br />

GOTS-gecertificeerd katoen<br />

GOTS is een keurmerk dat aantoont dat een artikel<br />

gemaakt is van minstens 70% biologische stoffen. Als<br />

het keurmerk op het eindproduct aanwezig is, toont<br />

het aan dat alle schakels in de toeleveringsketen die<br />

hebben bijgedragen aan de totstandkoming van het<br />

artikel, voldoen aan hun gestelde sociale en<br />

ecologische voorwaarden. GOTS is hiermee één van de<br />

meest toonaangevende en complete keurmerken. In<br />

2020 is <strong>Babyface</strong> GOTS-gecertificeerd. Dit betekent dat<br />

wij het GOTS-logo mogen gebruiken op onze artikelen,<br />

als alle schakels in de keten ook GOTS-gecertificeerd<br />

zijn. Het kan ook voorkomen dat niet alle schakels in<br />

de keten het GOTS-certificaat hebben, bijvoorbeeld<br />

omdat dit van de fabriek ook om een investering<br />

vraagt. Dan gebruiken we het logo niet op de artikelen,<br />

maar kunnen we wel met trots zeggen dat onze<br />

artikelen gemaakt zijn van biologisch katoen.<br />

DOELEN<br />

<strong>2021</strong> 50% ✗ duurzamere materialen. ✗<br />

2022 50% duurzamere materialen.<br />

2023 65% duurzamere materialen.<br />

2024 75% duurzamere materialen.<br />

Realisatie<br />

In <strong>2021</strong> bestond 33% van de materialen van de<br />

<strong>Babyface</strong>-collecties uit duurzamere alternatieven.<br />

Hiermee hebben we ons gestelde doel niet bereikt en<br />

komen we iets lager uit dan de 35% biologisch katoen<br />

in 2020.<br />

Tekort biologisch katoen<br />

Een van de oorzaken hiervan is dat we begin <strong>2021</strong><br />

werden geïnformeerd door onze producent dat wij voor<br />

de <strong>Babyface</strong>-collectie winter <strong>2021</strong> geen biologisch<br />

katoen met het GOTS-certificaat en ook geen<br />

biologisch katoen zonder keurmerk konden kopen.<br />

De vraag naar biologische stoffen is wereldwijd sterk<br />

gestegen en het duurt voor een katoenboer gemiddeld<br />

drie jaar om over te gaan naar biologische teelt. Dit<br />

betekent dat het lang kan duren voordat er weer<br />

Better Cotton<br />

Better Cotton is een non-profitorganisatie die tot doel<br />

heeft om katoen producerende gemeenschappen te<br />

helpen bloeien en groeien waarbij het milieu wordt<br />

beschermd en hersteld. Via Better Cotton en zijn<br />

partners krijgen de boeren opleiding over efficiënt<br />

watergebruik, zorg voor de gezondheid van de bodem<br />

en de natuurlijke leefomgeving, vermindering van het<br />

gebruik van de schadelijkste chemicaliën en<br />

toepassing van de principes van menswaardige arbeid.<br />

Boeren die dit systeem toepas¬sen, krijgen een licentie<br />

om betere katoen te verkopen. Better Cotton is<br />

afkomstig van een systeem van massabalans en is niet<br />

fysiek traceerbaar tot eindproducten.<br />

Zie bettercotton.org voor details.<br />

<strong>2021</strong><br />

Polyester 11,6%<br />

Polyamide 0,04%<br />

Elastaan 3,3%<br />

Biologisch<br />

katoen 15,7%<br />

Viscose 0,59%<br />

Better Cotton 17,5%<br />

Acryl 0,25%<br />

Conventioneel<br />

katoen 50,8%<br />

38 39


4. Circulariteit<br />

<strong>Babyface</strong> wil circulaire businessmodellen onderzoeken waar circulair ontwerp, huur- en<br />

leenmodellen en circulaire stoffen een onderdeel van kunnen zijn. Het huidige modesysteem<br />

volgt het lineaire model van kopen, dragen en weggooien. Circulariteit richt zich<br />

daarentegen op een gesloten kringloop waarbij materialen, ook na het dragen, weer<br />

teruggaan in het productieproces.<br />

voldoende biologisch katoen beschikbaar is. Een<br />

bijkomend probleem is dat er in het najaar van 2020<br />

door Global Organic Textile Standard (GOTS) een<br />

grootschalige fraude is ontdekt met nep biologisch<br />

katoen uit India. GOTS heeft na een onderzoek 20.000<br />

ton katoen geïdentificeerd die ten onrechte als<br />

biologisch was gecertificeerd. Met het wegvallen van<br />

de beschikbaarheid van biologisch katoen met het<br />

keurmerk GOTS worden de uitdagingen om de sociale<br />

omstandigheden in de toeleveringsketen te waarborgen<br />

groter. Het GOTS-certificaat controleert<br />

namelijk niet alleen de hoeveelheid biologische vezels,<br />

maar ook de goede arbeidsomstandigheden in alle<br />

schakels van het productieproces.<br />

Better Cotton<br />

Wij blijven investeren in meer duurzamere materialen<br />

in de <strong>Babyface</strong>-collectie. <strong>Babyface</strong> zet niet in op het<br />

vechten voor het laatste beschikbare bolletje katoen<br />

en tegen torenhoge marktprijzen, maar investeert in<br />

de transitie naar een duurzamere katoenteelt. Daarom<br />

zijn we in <strong>2021</strong> lid geworden van Better Cotton en<br />

hebben we Better Cotton als onze minimumeis gesteld<br />

voor toekomstige collecties.<br />

Vervolgstappen<br />

Door het tekort aan biologisch katoen hebben we onze<br />

doelen voor <strong>2021</strong> moeten doorschuiven naar 2022. In<br />

<strong>2021</strong> hebben wij een forse groei kunnen realiseren in<br />

meer duurzamere materialen voor de collecties van<br />

2022. Zo hebben we voor onze New Born Capsule ‘Tiny<br />

Story’ weer biologisch katoen kunnen inkopen. Ook<br />

hebben we voor al onze jerseys en sweats die zijn<br />

geproduceerd in India alle conventionele katoen<br />

overgezet naar Better Cotton, omdat door Better<br />

Cotton meer boeren worden ondersteund in het<br />

bedrijven van landbouw op een duurzamere manier<br />

Uit een grove berekening op basis van het aantal stuks,<br />

en dus niet op basis van specifiek gewicht, komen we<br />

voor 2022 uit op 52% duurzamere materialen. Daar<br />

zijn we trots op!<br />

Ook hebben we duurzamere keuzes gemaakt voor ons<br />

polyesterverbruik. Samen met een producent die voor<br />

ons jassen maakt, hebben we een deel van onze<br />

polyester jassen kunnen laten maken van gerecycled<br />

polyester voor de collecties van 2022. Meer hierover is<br />

te lezen onder de vierde en volgende pijler<br />

‘Circulariteit’.<br />

Bereikt<br />

in <strong>2021</strong><br />

18% Better Cotton<br />

16% biologisch<br />

katoen<br />

DOELEN<br />

2022 10% van de jassencollectie is gemaakt van (een deel) gerecycled polyester.<br />

2022 80% van de polybags is van gerecycled plastic.<br />

2023 50% van het polyestergebruik in de <strong>Babyface</strong>-collectie is van gerecycled polyester.<br />

2023 100% van de polybags is van gerecycled plastic.<br />

2025 Een circulair businessmodel is geïntegreerd naast het huidige (lineaire)<br />

businessmodel.<br />

Realisatie<br />

In 2022 wil <strong>Babyface</strong> minstens 10% procent gerecycled<br />

polyester gebruiken in plaats van conventioneel<br />

polyester. Daarom is <strong>Babyface</strong> sinds januari 2022<br />

gecertificeerd voor de Global Recycled Standard.<br />

Wij zoeken momenteel extra ondersteuning van<br />

circulaire experts en bedrijven om ons te helpen bij het<br />

opzetten van circulaire modellen. Zo hebben in juni<br />

<strong>2021</strong> twee medewerkers van <strong>Babyface</strong> een driedaagse<br />

training gevolgd. Ook hebben wij contact opgenomen<br />

met Drop & Loop en Wolkat die gezamenlijk in staat<br />

zijn om de volledige keten van recycling en productie te<br />

faciliteren voor merken als <strong>Babyface</strong>. Na de eerste<br />

gesprekken zijn we erg enthousiast over een mogelijke<br />

samenwerking!<br />

40 41<br />

Het Global Recycled Standard (GRS) is een<br />

internationale, vrijwillige norm die eisen stelt aan de<br />

certificering van gerecyclede grondstoffen en de chain<br />

of custody door een derde partij. GRS omvat de<br />

volgende doelen:<br />

• Afstemming van gerecyclede definities over meerdere<br />

toepassingen.<br />

• Verifiëren van gerecyclede inhoud in producten.<br />

• Consumenten (zowel merken als eindgebruikers) een<br />

hulpmiddel bieden om weloverwogen beslissingen te<br />

nemen.<br />

• De schadelijke impact van de productie op mens en<br />

milieu verminderen.<br />

• De zekerheid bieden dat producten op een<br />

duurzamere manier worden verwerkt.<br />

• Stimuleren van hogere percentages gerecycled<br />

materiaal in producten.


3 Deep dive<br />

5. Verminderen van CO 2<br />

, water, energie en chemicaliën<br />

<strong>Babyface</strong> wil zorgdragen voor een duurzame planeet, zodat onze kinderen onbezorgd<br />

kunnen blijven genieten. Het klimaat op aarde verandert door de overmatige uitstoot van<br />

broeikasgassen en gebruik van water en chemicaliën door samenlevingen. Zo worden<br />

voor de productie van kleding veel water, energie en chemicaliën verbruikt. Het verven<br />

en afwerken van textiel zorgt namelijk voor 17% tot 20% van alle industriële waterverontreiniging<br />

(bron: globalfashionagenda.com). Ook voor het verbouwen van katoen is<br />

veel water nodig.<br />

DOELEN<br />

Tot slot is onze <strong>ESG</strong>-Manager in <strong>2021</strong> onderdeel<br />

geworden van de stuurgroep van de Green Deal<br />

Circulair Textiel van de Amsterdam Economic Board<br />

om meer kennis te verwerven en samen met andere<br />

partners eerste initiatieven in de praktijk te brengen.<br />

Wolkat is al vier generaties een internationale groep<br />

van innovatieve textielrecyclingbedrijven die de<br />

totale textielrecyclingketen beheersen. Het textiel<br />

wordt door Wolkat ingezameld, gesorteerd,<br />

gerecycled en opnieuw geproduceerd tot gerecycled<br />

product. Wolkat bekleedt hiermee een unieke positie<br />

in de wereld omdat zij volledig circulair en<br />

transparant kunnen opereren. Drop & Loop is een<br />

dochteronderneming van Wolkat met kleding<br />

inzamelautomaten en -boxen in voornamelijk<br />

supermarkten en kledingwinkels.<br />

Vervolgstappen<br />

Vervolgstappen zijn het inkopen van stoffen en garens<br />

van gerecycled polyester.<br />

Daarnaast zullen we met Drop & Loop en Wolkat<br />

verder in gesprek gaan over het ontwikkelen van<br />

producten van gerecycled materiaal voor de <strong>Babyface</strong>collectie.<br />

Een onderdeel van deze samenwerking omvat<br />

ook het stimuleren van retailers die <strong>Babyface</strong> verkopen<br />

om een inzamelautomaat of inzamelbox in de winkel<br />

te plaatsen. Op deze manier hoopt <strong>Babyface</strong> in staat te<br />

zijn de recyclingloop compleet te maken.<br />

Bereikt<br />

in <strong>2021</strong><br />

gecertificeerd voor<br />

de Global Recycling<br />

Standard<br />

2022 Per tier 1 supplier zijn 2 shipment samples getest.<br />

2023 Meerjarenbeleid voor natte processen en chemicaliëngebruik en Manufacturing<br />

Restricted Substances List (MRSL) zijn opgesteld.<br />

2025 Er komen geen schadelijke chemicaliën voor in onze eindproducten en in de<br />

processen om de kleding te maken.<br />

2025 <strong>Babyface</strong> is CO 2<br />

-neutraal in transport en verpakkingen.<br />

<strong>Babyface</strong> heeft de eerste stappen gezet in het<br />

verminderen van chemicaliën door het opstellen van<br />

een Restricted Substances List (RSL) in 2019. Een RSL is<br />

een lijst met chemicaliën die wij niet willen aantreffen<br />

in de <strong>Babyface</strong>-kleding. Om dit te verzekeren voor onze<br />

babycollectie, voldoen de babyartikelen van <strong>Babyface</strong><br />

aan de Oeko-tex en REACH-standaarden.<br />

REACH<br />

REACH (EC 1907/2006) heeft als doel om de<br />

bescherming van mens en milieu te verbeteren door de<br />

chemische stoffen accurater en eerder te identificeren.<br />

Zo kunnen we verzekeren dat producten vrij zijn van<br />

schadelijke stoffen die een gezondheidsrisico vormen.<br />

42 43<br />

Oeko-tex standard 100<br />

Producten met dit certificaat zijn vrij van gevaarlijke<br />

stoffen. De stoffen waarop getest wordt zijn: illegale<br />

substanties, wettelijk gereguleerde stoffen, bekende<br />

schadelijke stoffen en parameters voor de<br />

gezondheidszorg.


3 Deep Dive<br />

Realisatie<br />

Ondanks dat we geen doelen hebben gesteld voor <strong>2021</strong><br />

voor het verminderen van CO 2<br />

, water, energie en<br />

chemicaliën, hebben we natuurlijk niet stilgezeten.<br />

Zo hebben we net zoals in 2020 berekend hoeveel van<br />

onze artikelen per vliegtuig zijn getransporteerd. In<br />

2020 bleek dat 45% van de CO 2<br />

-uitstoot werd veroorzaakt<br />

door vliegzendingen die maar 2% van het<br />

totale transport omvatte. In <strong>2021</strong> werd 6,5% van onze<br />

artikelen met het vliegtuig vervoerd, helaas meer dan<br />

in 2020. Ons beleid is dat alleen bij hoge uitzondering<br />

het vliegtuig wordt ingezet als transportmiddel. Dit<br />

is dus in 2020 een keer voorgekomen, bij een grote<br />

na-order. In <strong>2021</strong> is het vliegtuig gebruikt voor producten<br />

waarvan de productie vertraagd was door de CO-<br />

VID-19-pandemie. Om de producten toch nog op tijd in<br />

de winkels te krijgen, was transport met het vliegtuig<br />

noodzakelijk<br />

Naast het verminderen van C02-uitstoot hebben we<br />

ook stappen genomen op het gebied van water, energie<br />

en chemicaliën. Zo heeft de nieuwe <strong>ESG</strong>-specialist van<br />

<strong>Babyface</strong> een introductietraining gevolgd over ‘Wet<br />

Processing and Chemical Management’ bij Modint.<br />

Daarnaast hebben we contact gelegd met Modint om<br />

te inventariseren hoe het testen van shipment samples<br />

in zijn werk gaat.<br />

Bovendien hebben we de RSL uit 2019 geüpdatet in<br />

<strong>2021</strong>, zodat nieuwe inzichten over chemicaliën zijn<br />

verwerkt.<br />

Vervolgstappen<br />

Begin mei 2022 zullen we samen met Modint de<br />

shipment samples van <strong>Babyface</strong> analyseren op risico’s<br />

op aanwezigheid van schadelijke chemicaliën. Per<br />

producent zullen we een aantal hoogrisicoproducten<br />

selecteren en laten testen. Daarnaast zullen we met<br />

Modint een meerjarenplan opstellen hoe wij de natte<br />

processen en het chemicaliëngebruik bij het produceren<br />

van onze kleding samen met de producent kunnen<br />

verbeteren. Een onderdeel hiervan zal het opstellen<br />

van een MRSL zijn.<br />

Een Manufacturing Restricted Substances List richt<br />

zich op alle chemische stoffen die worden gebruikt in<br />

het maakproces van een kledingstuk.<br />

Een Restricted Substances List houdt alleen rekening<br />

met de chemische stoffen die op het afgewerkte<br />

kledingstuk terechtkomen.<br />

We zijn ons ervan bewust dat we veel vragen van onze<br />

producenten, vooral in het kader van onze twee sociale<br />

projecten met Arisa en SAVE. Vervolgstappen voor het<br />

verminderen van CO 2<br />

, water, energie en chemicaliën<br />

waarbij we onze producenten veel nodig hebben,<br />

pakken we op na het afronden van deze projecten.<br />

Wij hebben hiervoor gekozen om realistisch te blijven<br />

in wat wij van onze producenten en onszelf kunnen<br />

verwachten qua werkdruk.<br />

Bereikt in <strong>2021</strong><br />

6,5% transport door de lucht<br />

93,5% transport over zee<br />

Updatet Restricted Manufacturing List<br />

44 45


Responsible Business Conduct EK Fashion<br />

Responsible Business Conduct EK Fashion<br />

EK Fashion * , May <strong>2021</strong>.<br />

As a major retail service organisation in<br />

Europe, it’s our job to pursue a profitable<br />

and sustainable retail industry. We care<br />

for our collections, the materials and the<br />

full supply chain related to our carefully<br />

selected garments. We aim for long term<br />

relations with our business partners to<br />

co-create the most beautiful product, but<br />

also to take care of the people involved.<br />

We want to get insight in the social and<br />

environmental impact of our products<br />

and work on improvement where needed.<br />

Transparency of production places and<br />

circumstances are of great importance.<br />

EK Fashion has a responsible purchasing<br />

policy based on social and environmental<br />

criteria for the supply chain based on<br />

international standards, conventions and<br />

guidelines. Working in compliance with all<br />

applicable laws and regulations on human<br />

rights, the environment and product safety<br />

is of great importance, but international<br />

standards are leading if they are more<br />

stringent.<br />

We ask all our suppliers and subcontractors,<br />

from raw material to end product, to<br />

support us in our corporate responsibility<br />

program and to work according the<br />

standards below.<br />

1. Our common responsibility – Due<br />

diligence<br />

Under the UNGPs 1 and OECD Guidelines 2 ,<br />

enterprises bear a responsibility for<br />

preventing and reducing any adverse impact<br />

on people and the environment by their<br />

own operation or business relationships in<br />

the production or supply chain. This means<br />

acting in an ethical and transparent way<br />

that contributes to the health and welfare<br />

of society. This is the baseline for our Due<br />

Diligence policy integrated in our corporate<br />

responsibility program.<br />

EK Fashion supports the Conventions of<br />

the International Labour Organisation (ILO)<br />

and expects suppliers to act in accordance<br />

with the conventions of the ILO. These<br />

conventions are, along with the relevant UN<br />

Declarations and the OECD guidelines, the<br />

basis for our responsible business conduct.<br />

We have identified nine specific themes<br />

by mutual agreement and in discussion<br />

with stakeholders which currently merit<br />

the priority attention of enterprises in the<br />

garment and textile sector operating in<br />

the Netherlands in terms of international<br />

responsible business conduct (RBC). These<br />

themes are, in no particular order:<br />

1. Discrimination and gender;<br />

2. Child labour;<br />

3. Forced labour;<br />

4. Freedom of association;<br />

5. Living wage;<br />

6. Safety and health in the workplace;<br />

7. Raw materials;<br />

8. Water pollution and use of chemicals,<br />

water and energy;<br />

9. Animal welfare.<br />

We added, based on the ILO and OECD<br />

guidelines for the garment and footwear<br />

industry:<br />

• Working hours<br />

• Ethical trade, no bribery and corruption<br />

• No Sexual harassment and sexual and<br />

gender-based violence (SGBV) in the<br />

workplace<br />

• Grievance mechanism<br />

We will do our due diligence and give<br />

particular attention on these themes and we<br />

expect this as well from our suppliers. This<br />

means that, with regard to these themes,<br />

suppliers will identify any possible adverse<br />

impact in the supply chain, set specific<br />

objectives and take measures which are<br />

suitable in the light of the insights resulting<br />

from their due diligence process.<br />

We ask you to inform us about any possible<br />

risk regarding human rights violation, animal<br />

abuse and environmental hazards related<br />

to our products to cooperate to minimizing<br />

these risks. To identify these risks, we<br />

prepared a questionnaire and kindly ask you<br />

to fill out and send back to us.<br />

Our buying behaviour<br />

We are part of the value chain and therefore<br />

we want to take our responsibility regarding<br />

sourcing and buying. It is very important<br />

to inform us when our buying behaviour<br />

does not support the international social<br />

and environmental standards set below.<br />

We work according to the following buying<br />

strategy:<br />

Forecasting:<br />

We will particularly ask for long-term<br />

contracts to increase predictability and<br />

stability. This will also enable suppliers<br />

to plan for investments in machinery,<br />

equipment and human resources.<br />

We will:<br />

• work on a stable planning.<br />

• Share forecast and purchasing plan<br />

with our supplier and, if possible book,<br />

capacity.<br />

• Allow to start production early for<br />

NOOS styles<br />

• Communicate changes in your forecast/<br />

purchasing plan on time.<br />

Product development:<br />

• provide clear technical specs and<br />

requirements<br />

• Ask our supplier for feedback on new<br />

developments<br />

• Review our sampling process with<br />

efficiency in mind<br />

• Work with photo’s/online video when<br />

possible or consider virtual prototyping<br />

• Supply a target price for the product<br />

Price negotiation:<br />

• Get insight in price calculations and the<br />

production process<br />

• Calculate in cooperation with our<br />

supplier and getting help to get the best<br />

quality for the best price.<br />

• Consider material cost, labour, transport,<br />

testing, audits and the profit for the<br />

supplier<br />

Payment conditions:<br />

• Pay on time<br />

• Pay what we agreed on Order<br />

placement, production, lead time<br />

• We have a time & action plan with<br />

deadlines for all contributors (buyer and<br />

supplier)<br />

• We agree on realistic lead time<br />

• We make an agreement on late style/<br />

order changes<br />

• We work on understanding the local<br />

and cultural differences<br />

2. Social & Environmental Compliancy<br />

The responsible business conduct aims to<br />

attain compliance with certain standards.<br />

Supplier companies, in addition, must<br />

ensure that the responsible business<br />

conduct is also observed by subcontractors<br />

involved in production processes of final<br />

manufacturing stages. Within the scope<br />

of options for action and appropriate<br />

measures, supplier companies have to<br />

aim at the implementation and reporting<br />

of the following criteria in a development<br />

approach. EK Fashion declares that we will<br />

only work directly with subcontractors 3<br />

that are prequalified through the same<br />

rigorous processes to those used for direct<br />

contractors. Approved subcontracts may<br />

be reviewed on a semi-regular (e.g. annual)<br />

basis to remain approved. Workers of those<br />

sub-contractors should have access to<br />

grievance mechanisms, similar to those of<br />

direct contractors. We ask for transparency<br />

to know where our products are made and<br />

to be able to ask questions regarding social<br />

and environmental conditions.<br />

2.1 Social Compliancy<br />

Below written the most important ILO<br />

conventions related to human rights at the<br />

work floor.<br />

Prohibition Child Labour and working<br />

conditions of young workers ILO<br />

Conventions 10, 79, 138, 142 and 182 and<br />

Recommendation 146.<br />

There shall be no use of child labour. “The<br />

age for admission to employment shall<br />

not be less than the age of completion<br />

of compulsory schooling and, in any case,<br />

not less than 15 years.” “There shall be<br />

no forms of slavery or practices similar to<br />

slavery, such as the sale and trafficking of<br />

children, debt bondage and serfdom and<br />

forced or compulsory labour. [...] Young<br />

workers [in the age of 15-18] shall not<br />

perform work which, by its nature or the<br />

circumstances in which it is carried out, is<br />

likely to harm their health, safety or morals.”<br />

Children and young persons under 18 shall<br />

not be employed at night or in hazardous<br />

conditions.<br />

Where young workers are employed,<br />

business partners should ensure that the<br />

kind of work is not likely to be harmful to<br />

their health or development; their working<br />

hours do not prejudice their attendance<br />

at school, their participation in vocational<br />

orientation approved by the competent<br />

authority or their capacity to benefit from<br />

training or instruction programs.<br />

Business partners shall set the necessary<br />

mechanisms to prevent, identify and<br />

mitigate harm to young workers; with<br />

special attention to the access young<br />

workers shall have to effective grievance<br />

mechanisms and to Occupational Health<br />

and Safety trainings schemes and<br />

programmes.<br />

Child Labour Due Diligence Bill<br />

By signing this RBC you take part in our<br />

Due Diligence Policy and you approve that<br />

you will do anything you can to identify,<br />

prevent and if necessary address the issue<br />

of child labour in our supply chain.<br />

We need to comply with the Dutch Law on<br />

Child labour Due Diligence on combating<br />

child labour in global supply chains, that<br />

comes into force as of January 2020. Dutch<br />

companies and their supply chain business<br />

partners will have to declare that they have<br />

addressed the issue of child labour in their<br />

supply chains. This law requires companies<br />

to identify, prevent and if necessary address<br />

the issue of child labour in their supply<br />

chains. We ask our suppliers to cooperate<br />

and be transparent about sub- contractors<br />

and sub-suppliers and possible risks<br />

within the supply chain of our products<br />

so we can cooperate in combating child<br />

labour. Risk studies show that the severe<br />

risks are mainly at cotton farming and wet<br />

processing (like spinning mill) stage.<br />

EK Fashion’s CSR manager, needs to be<br />

informed in high risk situations, for example<br />

when cotton comes from countries or<br />

facilities where forced labour is required<br />

and so the risks on child labour occurs.<br />

Ask your suppliers about their social<br />

management systems, latest audit reports<br />

or certifications like WRAP, SA 8000, Fair<br />

Trade, GOTS, Better Cotton or Organic<br />

Content Standard, or any other standard<br />

that entails Child labour.<br />

Prohibition of Forced and compulsory<br />

Labour and Disciplinary Measures ILO<br />

Conventions 29 and 105.<br />

There shall be no use of forced, including<br />

bonded or prison, labour. All forms of<br />

forced labour, such as lodging deposits or<br />

the retention of identity documents from<br />

personnel upon commencing employment,<br />

are forbidden as is prisoner labour that<br />

violates basic human rights.<br />

Prohibition of Discrimination ILO<br />

Conventions 100, 111, 143, 158, 159, 169<br />

and 183.<br />

No discrimination shall be tolerated in hiring,<br />

remuneration, access to training, promotion,<br />

termination or retirement based on gender,<br />

age, religion, race, caste, birth, social<br />

background, disability, ethnic and national<br />

origin, nationality, membership in workers’<br />

organisations including unions, political<br />

affiliation or opinions, sexual orientation,<br />

family responsibilities, marital status, or<br />

any other condition that could give rise to<br />

discrimination.<br />

No Sexual harassment and sexual and<br />

gender-based violence (SGBV) in the<br />

workplace<br />

Our business partners are encouraged to<br />

adopt a zero-tolerance policy on sexual<br />

and gender-based violence and strict<br />

measures against sexual harassment in<br />

its own operations. The enterprise should<br />

articulate its expectations of suppliers and<br />

other business partners to likewise adopt<br />

1<br />

The UN Guiding Principles on Business and Human Rights are a set of guidelines for States and companies to prevent, address and remedy human<br />

rights abuses committed in business operations. http://www.ungpreporting.org/<br />

2<br />

The OECD Guidelines for Multinational Enterprises are recommendations addressed by governments to multinational enterprises operating in or<br />

from adhering countries. They provide non-binding principles and standards for responsible business conduct in a global context consistent with<br />

applicable laws and internationally recognized standards. http://www.oecd.org/corporate/mne/<br />

3<br />

Subcontracting to third parties is a fairly common practice at many stages of the garment supply chain. Subcontracting enables an enterprise to<br />

respond quickly to short lead times and changes in orders, to specialize in certain tasks. Outsourcing, however, can also decrease transparency in<br />

the supply chain and has been demonstrated to increase the risk of human rights and labour abuses and environmental impacts in higher-risk contexts.<br />

Therefore the due diligence measures that Euretco should take to mitigate these risks should be increased. Source: OECD due diligence guide<br />

*EK Fashion is een merknaam van Euretco B.V.<br />

46 47


Responsible Business Conduct EK Fashion<br />

a policy on sexual harassment and sexual<br />

and gender-based violence. Enterprises are<br />

encouraged to include the following in their<br />

internal policies<br />

• a commitment to foster an environment<br />

at work free from harassment, bullying<br />

and violence<br />

• clear consequences for breaking the<br />

enterprise’s standards<br />

• a commitment to hear grievances, to<br />

provide a “reprisal-free” complaints<br />

mechanism (e.g. operational-levelgrievance<br />

mechanism) and to maintain<br />

the confidentiality of workers or<br />

employees who raise complaints<br />

Freedom of Association and the Right to<br />

Collective Bargaining ILO Conventions 11,<br />

87, 98, 135 and 154<br />

The right of all workers to form and join<br />

trade unions and bargain collectively shall<br />

be recognised. The company shall, in those<br />

situations in which the right to freedom<br />

of association and collective bargaining<br />

are restricted under law, facilitate parallel<br />

means of independent and free association<br />

and bargaining for all workers. Workers’<br />

representatives shall not be the subject<br />

of discrimination and shall have access to<br />

all workplaces necessary to carry out their<br />

representation functions.<br />

Payment of a living wage ILO Conventions<br />

26 and 131<br />

Wages and benefits paid for a standard<br />

working week shall meet at least legal or<br />

industry minimum standards and always be<br />

sufficient to meet basic needs of workers<br />

and their families and to provide some<br />

discretionary income. Deductions from<br />

wages for disciplinary measures shall not<br />

be permitted nor shall any deductions from<br />

wages not provided for by national law be<br />

permitted. Deductions shall never constitute<br />

an amount that will lead the employee<br />

to receive less than the minimum wage.<br />

Employees shall be adequately and clearly<br />

informed about the specifications of their<br />

wages including wage rates and pay period.<br />

EK Fashion works with its suppliers to<br />

make salaries transparent and to establish<br />

living wages that are paid to employees to<br />

provide for the basic needs of the employee<br />

and his family. Together, we formulate<br />

measurable goals and draw up an action plan.<br />

Working Hours ILO Conventions 1 and 14<br />

and ILO Recommendation 116.<br />

Hours of work shall comply with applicable<br />

laws and industry standards. In any event,<br />

workers shall not on a regular basis be<br />

required to work in excess of 48 hours per<br />

week and shall be provided with at least<br />

one day off for every seven-day period.<br />

Overtime shall be voluntary, shall not exceed<br />

12 hours per week, shall not be demanded<br />

on a regular basis and shall always be<br />

compensated at a premium rate.<br />

Safe and healthy working conditions ILO<br />

Convention 155<br />

A safe and hygienic working environment<br />

shall be provided, and best occupational<br />

health and safety practice shall be promoted,<br />

bearing in mind the prevailing knowledge<br />

of the industry and of any specific hazards.<br />

Appropriate attention shall be paid to<br />

occupational hazards specific to this branch<br />

of the industry and assure that a safe and<br />

hygienic work environment is provided for.<br />

Effective regulations shall be implemented to<br />

prevent accidents and minimise health risks<br />

as much as possible. Physical abuse, threats<br />

of physical abuse, unusual punishments<br />

or discipline, sexual and other harassment,<br />

and intimidation by the employer is strictly<br />

prohibited.<br />

No Sandblasting<br />

EK Fashion does not accept the sandblasting<br />

process being used for our products, since<br />

this is affecting the health of workers.<br />

Legally binding employment relations<br />

Obligations to employees under labour or<br />

social security laws and regulations arising<br />

from the regular employment relationship<br />

shall not be avoided through the use of<br />

labour-only contracting arrangements, or<br />

through apprenticeship schemes where<br />

there is no real intent to impart skills or<br />

provide regular employment. Younger<br />

workers shall be given the opportunity<br />

to participate in education and training<br />

programmes.<br />

Ethical trade: no bribery and corruption<br />

Enterprises should consider the good<br />

practices put forth in the OECD Good<br />

Practice Guidance on Internal Controls,<br />

Ethics and Compliance, which includes:<br />

• Strong, explicit and visible support and<br />

commitment from senior management<br />

to the company’s internal controls,<br />

ethics and compliance programmes or<br />

measures for preventing and detecting<br />

bribery, including the bribery of foreign<br />

public officials;<br />

• A clearly articulated and visible<br />

corporate policy prohibiting bribery,<br />

including the bribery of foreign public<br />

officials; and<br />

• Oversight of ethics and compliance<br />

programmes or measures regarding<br />

bribery, including the bribery of foreign<br />

public officials, including the authority to<br />

report matters directly to independent<br />

monitoring bodies such as internal audit<br />

committees of boards of directors or of<br />

supervisory boards, is the duty of one<br />

or more senior corporate officers, with<br />

an adequate level of autonomy from<br />

management, resources and authority.<br />

Grievance mechanism<br />

EK Fashion needs a commitment to hear<br />

grievances from workers, to provide a<br />

“reprisal-free” complaints mechanism (e.g.<br />

operational-level-grievance mechanism) and<br />

to maintain the confidentiality of workers<br />

or employees who raise complaints. For<br />

example Amfori has an online grievance<br />

mechanism at their website. It provides a<br />

platform for individuals and organizations<br />

to submit a grievance if they feel they<br />

have been negatively affected by amfori’s<br />

activities. The amfori secretariat will review<br />

the External Grievance Mechanism process<br />

where necessary to continuously improve<br />

the grievance handling procedure. We ask<br />

Amfori to remind workers of their rights and<br />

this online grievance mechanism. 4<br />

2.2 Environmental Responsibility<br />

Suppliers should assess significant<br />

environmental impact of operations<br />

and establish effective policies and<br />

procedures that reflect their environmental<br />

responsibility. They will see to implement<br />

adequate measures to prevent or minimise<br />

adverse effects on the community, natural<br />

resources and the overall environment.<br />

EK Fashion asks suppliers to have<br />

procedures and standards for the use of<br />

water and energy, handling and disposure<br />

of chemicals and other dangerous materials,<br />

waste management, emissions and effluent<br />

treatment. The procedures and standards<br />

must meet at least the minimum legal<br />

requirements.<br />

No use of energy of non-renewable<br />

sources and minimizing Green house<br />

Gas (GHG) emissions<br />

Suppliers shall keep records of the current<br />

energy sources and emissions and reduce<br />

the use of energy of non-renewable<br />

sources. Targets will be set to work with<br />

green energy sources and thus reduce<br />

emissions to air.<br />

The consumption of energy of nonrenewable<br />

origin is one of the main<br />

causes of greenhouse gas emissions. The<br />

production of textile and garments is an<br />

energy intensive process. Measuring GHG<br />

emissions is a critical first step to reducing<br />

the carbon footprint of an enterprise’s<br />

activities. It helps an enterprise to assess its<br />

impact on the climate and to design costeffective<br />

emission reduction plans.<br />

• Establish an energy management plan<br />

at the site-level that includes companywide<br />

coordinated measures for energy<br />

management. We ask our suppliers<br />

to measure, report and minimize their<br />

energy consumption and GHG wherever<br />

possible.<br />

• Also, we do encourage our suppliers<br />

to make use of renewable energy<br />

sources like wind- and solar energy. We<br />

ask our supplier to research and use<br />

technologies which use less energy, like<br />

LED lightning.<br />

• Implement best available techniques<br />

(BAT) as defined by Best Available<br />

Techniques Reference Documents for<br />

the sector or sub-sector 3 5 .<br />

• Implement energy efficiency measures<br />

(e.g. energy conservation technology,<br />

optimization of steam generation and<br />

pressurized air, waste heat recovery<br />

from waste water and waste gas,<br />

process optimization, etc.)<br />

• Implement energy conservation<br />

measures (e.g. implementation of<br />

energy saving through improvements in<br />

the process and reaction conditions)<br />

• Increase efficiencies and quality so as<br />

to reduce need for re-processing due to<br />

failures<br />

• Install and operate accurate meters<br />

and/or measuring software as a<br />

fundamental step to benchmarking<br />

performance and to initiating efficiency<br />

improvement<br />

Limitations to water use and clean waste<br />

water<br />

The supplier shall measure water use and<br />

determine whether it can source from water<br />

stressed areas responsibly – for example, by<br />

promoting water efficiency and/or reducing<br />

process dependence on fresh water<br />

amongst its suppliers. Waste water must be<br />

treated and tested before releasing to the<br />

environment. The supplier shall comply to<br />

national waste water legislation.<br />

Throughout the production of textiles, a lot<br />

of water is used. In general, most water is<br />

used for cotton cultivation (2/3 or more of<br />

the total volume). Textile processing uses far<br />

less water but causes most water pollution.<br />

This puts great pressure on the availability<br />

and the quality of water in areas where<br />

cultivation and processing take place. Water<br />

use, the source and waste water in the wet<br />

processing also deserves serious attention,<br />

because of the local pollution impact.<br />

• We ask our suppliers to deliver a<br />

(waste) water policy, testing procedure<br />

and/or a copy of one of the standards.<br />

We ask our suppliers to provide, (LCA)<br />

data on water, energy and chemicals<br />

and emissions. Use the ZDHC (Waste<br />

Water) guidelines and the Unido water<br />

calculator: https://watercalculator.dnvgl.<br />

com/Home/Form.<br />

• We want to be informed about the<br />

water source (rain, groundwater, lake,<br />

etc)<br />

• We would like to offer suppliers more<br />

information on a cleaner production<br />

process through the ZDHC, OECD<br />

guidance or MODINT Factsheets which<br />

we could provide to you.<br />

No hazardous Chemicals<br />

No hazardous chemicals shall be used in<br />

processing stage and released in water<br />

or air. Employees shall be protected and<br />

equipped with the right safety measures<br />

and appropriate training. Chemicals shall be<br />

stored and labeled accurately.<br />

Chemicals are used everywhere in the<br />

production of goods. Apart from the<br />

pesticides and fertilizers in the natural fiber<br />

production, the ‘big’ issue, mainly in the<br />

textile chain, is the use of chemicals in<br />

bleaching, dyeing, printing and finishing<br />

and how it effects workers, water and air<br />

effluents.<br />

• Design phase: The base of the use of<br />

chemicals use lies in the design choices.<br />

We ask our business partners to inform<br />

us if any design decision leads to the<br />

use of hazardous chemicals.<br />

• Manage and report production<br />

phase: From there it is important<br />

for our company to know which<br />

specific chemicals are used (chemical<br />

inventory) and how they are used in<br />

the processing. The use of harmful<br />

chemicals during these stages of<br />

production could be harmful for the<br />

environment and the workers and may<br />

leave traces in the final product and<br />

thus appear to the consumer.<br />

• Make a Chemical Risk assessment:<br />

An environmental or human health<br />

risk assessment includes hazard<br />

identification, hazard characterization,<br />

exposure assessment and risk<br />

characterization.<br />

The first two steps are regarded as the<br />

process of hazard assessment. The<br />

methodology of the environmental risk<br />

assessment should align with OECD<br />

guidance. See OECD Environmental<br />

Risk Assessment Toolkit 6 .<br />

The methodology of the health risk<br />

assessment should align with the World<br />

Health Organization guidance. See<br />

International Programme on Chemical<br />

Safety, WHO Human Health Risk<br />

Assessment Toolkit: Chemical Hazards 7 .<br />

Health risks are also addressed in Module 5,<br />

Occupational Health and Safety.<br />

4<br />

https://www.amfori.org/sites/default/files/amfori%20External%20Grievance%20Mechanism%20policy-.pdf<br />

5<br />

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/<br />

48 49


Responsible Business Conduct EK Fashion<br />

Restricted Substances List (RSL)/<br />

Manufacturing Restricted Substances<br />

List (MRSL)<br />

The restricted substances list (RSL) in<br />

annex 1 is intended to inform our suppliers<br />

on international (upcoming) regulations<br />

restricting or banning the use of chemicals<br />

in apparel products including accessories<br />

attached to garments for example zip<br />

fasteners, buttons, etc. and packaging<br />

materials. The RSL takes most of the<br />

world’s regulations into account (incl.<br />

REACH, POP), as well as harmful chemicals<br />

listed by NGO’s.<br />

• We ask our suppliers to purchase<br />

materials without harmful substances.<br />

Please inform your fabric- or yarn<br />

supplier about the RSL and risk matrix<br />

where chemicals are related to certain<br />

raw materials and processing steps and<br />

inform EK Fashion about test results<br />

based on risk assessments.<br />

• If the supplier buys directly from<br />

chemical agencies make sure it are<br />

firms with a CR management system.<br />

• Make use of the (ZDHC)MRSL (https://<br />

www.roadmaptozero.com/mrsl_online).<br />

It is there to provide suppliers with<br />

a harmonized approach to managing<br />

chemicals during the processing of raw<br />

materials into the readymade fabric<br />

within our supply chain. The MRSL<br />

achieves this by providing a clear list of<br />

priority chemicals and specifying the<br />

maximum concentration limit of each<br />

substance within commercial chemical<br />

formulations.<br />

• We ask our suppliers to inform us<br />

about wet processing management (of<br />

sub suppliers) to eliminate hazardous<br />

chemicals from our products, to keep<br />

a chemical inventory and to work with<br />

Material Safety Data Sheets for workers.<br />

Inform us when you/sub suppliers<br />

cooperates with ZDHC, SAC (Higg<br />

Index) or Amfori BEPI.<br />

• Implement best available techniques<br />

(BAT) as defined by Best Available<br />

Techniques Reference Documents for<br />

the sector or subsector. See Integrated<br />

Pollution Prevention and Control,<br />

Best Available Techniques Reference<br />

Document for the Textiles Industry,<br />

2003) 8 .<br />

Valid Processing standards<br />

A valid health OEKO-TEX® Standard 100<br />

product certificate covers most of legal<br />

requirements of this RSL. Processing<br />

standards are of higher value, like: GOTS,<br />

Blue Sign or Step (or similar). These<br />

standards, in the annex, make sure that<br />

that no harmful chemicals are used in<br />

processing.<br />

• When commercially acceptable, we<br />

ask our suppliers to work as much as<br />

possible with one of the following or<br />

similar standards and to provide us with<br />

a copy of the scope and transaction<br />

certificates.<br />

• It is important to work with accredited<br />

audit organisations ( e.g. by textile<br />

exchange.)<br />

Raw Material Policy<br />

EK Fashion wants to lower the impact of<br />

her raw materials. Cotton is one of the most<br />

polluting fibres and very important for our<br />

collections, therefore we want to work with<br />

the better, low impact options.<br />

• We ask our suppliers to keep records<br />

on the content and source of our raw<br />

materials<br />

• To source for sustainable or preferred<br />

raw materials (indicated in annex 3)<br />

and offer alternatives to conventional<br />

materials.<br />

• It is important to measure, reduce and<br />

reuse material waste where possible.<br />

In annex 4 we listed standards and<br />

certifications, related to sustainable raw<br />

materials like organic- or recycled cotton,<br />

which aims to reduce the impact during<br />

cultivation and/or processing of textile fibres.<br />

The standards and certifications cover the<br />

fibre production phase which impacts water-,<br />

chemical- and energy use, effluents and<br />

possibly labour conditions. They do not cover<br />

the finishing substances used, e.g. dyes that<br />

are included in the processing standards.<br />

• We ask our suppliers to offer available<br />

sustainable raw materials and to use/<br />

ask for one of the following or similar<br />

standards and to provide us with a copy<br />

of the scope and transaction certificates<br />

or other proof of compliancy.<br />

Valid raw material certifications<br />

In annex 4 we listed standards and<br />

certifications, related to sustainable<br />

raw materials like organic cotton, aim to<br />

reduce the impact during cultivation and<br />

processing of textile fibres. The standards<br />

and certifications cover the fibre production<br />

phase that has impact on water, chemical<br />

and energy use and labour conditions. They<br />

do not cover the finishing substances used,<br />

e.g. dyes that are included in the processing<br />

standards.<br />

• We ask our suppliers to use one of the<br />

following or similar standards and to<br />

provide us with a copy of the scope- and<br />

transaction certificates.<br />

Animal welfare<br />

We ask suppliers of wool, silk, leather,<br />

down and feathers and any other animal<br />

derived fibre:<br />

• To prevent, reduce and eradicate animal<br />

suffering in the production or supply<br />

chain.<br />

• To provide animal welfare guarantees<br />

when products of animal origin are<br />

used.<br />

• To follow below provision guidelines<br />

where animals are concerned in our<br />

supply chain:<br />

1. Freedom from Hunger and Thirst - by<br />

ready access to fresh water and a diet<br />

to maintain full health and vigour.<br />

2. Freedom from Discomfort - by providing<br />

an appropriate environment including<br />

shelter and a comfortable resting area.<br />

3. Freedom from Pain, Injury or Disease -<br />

by prevention or rapid diagnosis and<br />

treatment.<br />

4. Freedom to Express Normal Behaviour -<br />

by providing sufficient space, proper<br />

facilities and company of the animal’s<br />

own kind.<br />

5. Freedom from Fear and Distress - by<br />

ensuring conditions and treatment<br />

which avoid mental suffering.<br />

Endangered Species Policy<br />

EK Fashion does not accept any raw<br />

materials from any endangered species as<br />

listed on the IUCN Red List 9 , as critical<br />

endangered, near threatened, endangered,<br />

extinct in the wild, or vulnerable on the<br />

IUCN Red List. Therefore, suppliers must<br />

provide animal welfare guarantees when<br />

products of animal origin are used.<br />

EK Fashion does not accept Real exotic<br />

animal skins (incl. snake, alligator, crocodile,<br />

lizard and ostrich).<br />

Fur -EK Fashion does not accept animal fur<br />

Silk - EK Fashion does not accept silk from<br />

moth that have been boiled alive.<br />

Animal hair (e.g. Cashmere, Angora,<br />

Mohair) - EK Fashion does NOT permit<br />

that hairs are collected from animals in an<br />

animal-unfriendly manner (see guideline<br />

above).<br />

• We ask our suppliers to provide a third<br />

party certificate that proofs good animal<br />

husbandry.<br />

Leather - Real leather and suede from<br />

sheep, pigs, goats and cattle reared for<br />

meat production & synthetic leather are<br />

accepted. All other leather variations are<br />

NOT permitted!<br />

• We prefer leather processed through<br />

facilities rate by Gold, Silver, Bronze by<br />

the Leather Working Group or facilities<br />

STeP by OEKO-TEX certified.<br />

Down Feathers Policy - EK Fashion does<br />

not accept Down/Feathers from live-plucked<br />

birds and from force fed birds. EK Fashion<br />

only accepts Down/Feathers from meat<br />

production and prefers Down/Feathers<br />

that are certified to the Textile Exchange<br />

Responsible Down Standard.<br />

• Our business partners must submit a<br />

declaration or certificate guarantee that<br />

all Down filled garment/items are Nonlive<br />

plucked down.<br />

Wool & Mulesing Policy - We endorse the<br />

IWTO- standards for animal welfare and<br />

demand that the Five Freedoms for Animal<br />

Welfare must be respected. Mulesing is a<br />

surgical procedure carried out on (mainly<br />

Merino) sheep to prevent flystrike.<br />

• EK Fashion only accepts wool from<br />

sheep that have not been mulesed<br />

and prefers wool that is certified to<br />

the textile Exchange Responsible Wool<br />

Standard. Recycled wool, certified<br />

according to the recycled wool standard<br />

could be a solution to prevent mulesing.<br />

Man-made Cellulosic Fibres Policy - EK<br />

Fashion does not accept products (Viscose,<br />

Rayon, Modal and Lyocell) deriving from<br />

illegally logged sources, ancient and<br />

endangered forests, as listed in the IUCN<br />

Red list as critical endangered, near<br />

threatened, endangered, extinct in the<br />

wild, or vulnerable. EK Fashion prefers<br />

sustainably certified wood products (e.g.<br />

FSC)<br />

Packaging - Since plastic is nonbiodegradable,<br />

recycling is a part of global<br />

efforts to reduce plastic in the waste stream,<br />

especially the approximately eight million<br />

metric tonnes of waste plastic that enter<br />

the earth’s ocean every year. Soft Plastics<br />

are also recycled such as polyethylene film<br />

and bags.<br />

• We ask our supplier to actively research<br />

and offer options which are a better<br />

choice for the environment: Reusable,<br />

recycled and/or reduction of packing<br />

materials.<br />

Plastic - We ask our suppliers to use<br />

preferred plastics for our products<br />

and packaging like recycled plastics<br />

and biodegradable plastics (see GRS<br />

certification) of e.g. PLA (corn sugars).<br />

Cardboard - We ask our suppliers to use<br />

recycled or FSC/PEFC certified cardboard.<br />

We aim to only use cardboard and paper<br />

packaging which consists of 100% recycled<br />

paper fibre.<br />

Waste reduction - We ask our suppliers<br />

to reduce (raw) material wase as much<br />

as possible and preferably join a recycling<br />

program (packaging waste, material cutting<br />

waste etc.)<br />

3. Management System, Monitoring,<br />

documentation, verification<br />

The supplier company shall define and<br />

implement a management system to<br />

ensure that the requirements of the<br />

Responsible Business Conduct can be<br />

met. Management is responsible for the<br />

correct implementation and continuous<br />

improvement by taking corrective measures,<br />

as well as the communication of the<br />

requirements of the RBC to all employees<br />

and subcontractors. It shall also address<br />

employees’ concerns of non-compliance<br />

with this Code of Conduct. EK Fashion will<br />

be informed about non-compliances and<br />

follow up.<br />

• If the buying behaviour of EK Fashion<br />

impacts the compliancy to this RBC we<br />

will be informed immediately.<br />

In our accompanied questionnaire we<br />

will ask you to provide us with sufficient<br />

information to prove the origin and<br />

sustainability of our products. If you have<br />

any questions please let us know.<br />

The requirements in the Responsible<br />

Business Conduct are requirements that<br />

we want to achieve together. These are our<br />

common goals. We are open for discussion<br />

if suppliers are not capable to meet these<br />

requirements. We are certain that many of<br />

our suppliers have even higher demands<br />

of themselves. Therefore, we want you to<br />

provide us with the relevant certifications<br />

and reports to confirm this. By signing this<br />

RBC statement, you commit yourself to it.<br />

The undersigned hereby confirms that:<br />

We have read the Responsible Business<br />

Conduct (RBC) and accept the terms<br />

required of us as suppliers and will inform<br />

and cooperate with our subcontractors and<br />

sub suppliers working on products of EK<br />

Fashion. We will inform EK Fashion and<br />

discuss non- compliances and the issues<br />

involved in their product’s supply chain.<br />

6<br />

https://www.oecd.org/env/ehs/risk-assessment/environmental-risk-assessment-toolkit.htm 7 https://www.who.int/ipcs/methods/harmonization/areas/ra_toolkit/en/<br />

8<br />

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/BREF/txt_bref_0703.pdf<br />

9<br />

IUCN Red List: Union for Conservation of Nature’s Red List of Threatened Species has evolved to become the world’s most comprehensive information<br />

source on the global conservation status of animal, fungi and plant species. See https://www.iucnredlist.org/<br />

50 51


<strong>Babyface</strong> wil transparant zijn in de duurzame stappen die wij zetten en hoe dit<br />

ons vergaat. Wij hopen met dit <strong>jaarverslag</strong> een bijdrage hieraan geleverd te<br />

hebben. Wil je meer informatie over de producten van <strong>Babyface</strong> en onze reis naar<br />

duurzaam ondernemen, dan vinden wij het leuk dat je contact met ons opneemt.<br />

<strong>Babyface</strong>, onderdeel van EK Fashion<br />

Koninginneweg 1, 3871 JZ Hoevelaken, Nederland<br />

Contact: sustainability@ek-retail.com<br />

Copyright. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt door middel van fotokopie of film of op welke andere wijze dan ook zonder<br />

voorafgaande toestemming van EK Fashion. EK Fashion is niet aansprakelijk voor eventuele fouten in dit verslag.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!