01.07.2022 Views

Com ha de reaccionar Catalunya davant el referèndum escocès?

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

25 DE JUNY- 1 DE JULIOL DE 2022<br />

No faces <strong>de</strong> la teua ignorància un argument<br />

Joan Fuster<br />

COM HA DE REACCIONAR<br />

CATALUNYA<br />

DAVANT EL REFERÈNDUM<br />

ESCOCÈS?<br />

Albano-Dante Fachin, Dolors F<strong>el</strong>iu,<br />

David Fernàn<strong>de</strong>z, Guillem Fuster,<br />

Elisenda Paluzie, Clara Ponsatí,<br />

Carles Puig<strong>de</strong>mont, Diana Riba, Carles Riera,<br />

Valentina Servera, Quim Torra, Jordi Turull,<br />

Marc<strong>el</strong> Vivet


2<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

SUMARI<br />

25 DE JUNY - 1 DE JULIOL DE 2022<br />

PORTADA<br />

ENTREVISTES<br />

<strong>Com</strong> <strong>ha</strong> <strong>de</strong> <strong>reaccionar</strong> <strong>Catalunya</strong> <strong>davant</strong> <strong>el</strong> <strong>referèndum</strong> <strong>escocès</strong>?<br />

Redacció<br />

Cristina Puig: “A nosaltres, ens fan plegar”<br />

Per Andreu Barnils.<br />

Pérez Royo: “La sentència <strong>de</strong>l TJUE permetria a Puig<strong>de</strong>mont una entrada<br />

triomfal a Barc<strong>el</strong>ona”<br />

Per Josep Casulleras Nualart.<br />

Boris Cilevics: “No té gens <strong>de</strong> sentit que Espanya mantingui les<br />

euroordres”<br />

Per Josep Casulleras Nualart.<br />

Martín Pallín: “Fan guerra d’alta intensitat mitjançant <strong>el</strong>s tribunals”<br />

Per Andreu Barnils.<br />

Ramon Piqué: “Hi <strong>ha</strong> gent que es pensa que ja no es tortura i no és veritat”<br />

Per Tx<strong>el</strong>l Partal i Clara Ardévol Mallol.<br />

Andrés Boix: “Mónica Oltra era un llast per al PSPV, però també<br />

per a <strong>Com</strong>promís”<br />

Per Esperança Camps Barber.<br />

Mònica Roca: “No és casualitat que la resolució <strong>de</strong>l TSJC sortís poc<br />

abans <strong>de</strong>l ple”<br />

Per Blai Avià i Nóvoa.<br />

REPORTATGES<br />

<strong>Com</strong> ho vol fer Sturgeon? Les quatre qüestions clau sobre<br />

<strong>el</strong> nou <strong>referèndum</strong> d’Escòcia<br />

Per Alexandre Solano.<br />

No és tan sols Ryanair: <strong>el</strong>s aeroports europeus es preparen<br />

per a un estiu caòtic<br />

Per Blai Avià i Nóvoa.<br />

ANÀLISI<br />

OPINIÓ<br />

La inflació salta la barrera <strong>de</strong>l 10% al juny<br />

Per Jordi Goula.<br />

La monstruosa inutilitat <strong>de</strong> la tanca <strong>de</strong> M<strong>el</strong>illa<br />

Editorial <strong>de</strong> Vicent Partal.<br />

Roe contra Wa<strong>de</strong><br />

Mail Obert <strong>de</strong> Joan Ramon Resina.<br />

Avortar: l’altra cara <strong>de</strong> la p<strong>el</strong>·lícula<br />

Mail Obert <strong>de</strong> Marta Rojals.<br />

Lambán no és un exabrupte<br />

Mail Obert <strong>de</strong> Núria Ca<strong>de</strong>nes.


3<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

PORTADA<br />

COM HA DE REACCIONAR CATALUNYA<br />

DAVANT EL REFERÈNDUM ESCOCÈS?<br />

La primera ministra d’Escòcia, Nicola Sturgeon, <strong>ha</strong> anunciat<br />

aquesta setmana que faran un segon <strong>referèndum</strong><br />

d’in<strong>de</strong>pendència <strong>el</strong> 19 d’octubre <strong>de</strong> 2023. L’en<strong>de</strong>mà, la<br />

CUP proposava <strong>de</strong> seguir <strong>el</strong> camí marcat per Escòcia i fer<br />

un nou <strong>referèndum</strong>. La resta <strong>de</strong> partits in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes<br />

no ho veuen tan clar, tot i que pensen que la consulta pot<br />

ser una oportunitat. <strong>Com</strong> <strong>ha</strong> d’actuar <strong>Catalunya</strong> arran<br />

<strong>de</strong>l nou <strong>referèndum</strong> que vol fer Escòcia? VilaWeb ho <strong>ha</strong><br />

<strong>de</strong>manat a dotze personalitats vincula<strong>de</strong>s amb <strong>el</strong> procés<br />

català cap a la in<strong>de</strong>pendència. Ho analitzen <strong>de</strong>s <strong>de</strong> polítics<br />

<strong>de</strong> primera línia, com ara <strong>el</strong>s presi<strong>de</strong>nts Puig<strong>de</strong>mont i Torra,<br />

l’eurodiputada Diana Riba i <strong>el</strong> diputat Carles Riera, fins a<br />

representats socials, com Dolors F<strong>el</strong>iu, presi<strong>de</strong>nta <strong>de</strong> l’ANC,<br />

i David Fernàn<strong>de</strong>z, membre <strong>de</strong> la junta d’Òmnium Cultural.


4<br />

PORTADA<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

Albano-Dante Fachin<br />

Periodista i ex-diputat al parlament<br />

“El li<strong>de</strong>ratge polític actual s’assembla<br />

més a Boris Johnson que no pas a<br />

Sturgeon”<br />

ALBERT SALAMÉ<br />

“ Escòcia marca <strong>el</strong> camí; tiba per fer efectiva l’auto<strong>de</strong>terminació.<br />

Llegeixo que es diu que podria ser un 9-N,<br />

però no po<strong>de</strong>m proposar cap <strong>de</strong>bat en r<strong>el</strong>ació amb allò<br />

que passa a Escòcia sense abans resoldre si tibem per<br />

l’auto<strong>de</strong>terminació o donem suport als estats nació<br />

que mantenen <strong>el</strong>s pobles allunyats <strong>de</strong> la capacitat <strong>de</strong> <strong>de</strong>cidir.<br />

Perquè <strong>el</strong> li<strong>de</strong>ratge polític in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntista a <strong>Catalunya</strong> <strong>ha</strong><br />

<strong>de</strong>cidit <strong>de</strong> fer tot <strong>el</strong> contrari que l’<strong>escocès</strong>, que és <strong>de</strong>stensar.<br />

El li<strong>de</strong>ratge polític actual s’assembla més a Boris Johnson<br />

que no pas a Sturgeon. Perquè s’<strong>ha</strong> <strong>de</strong>cidit fer <strong>el</strong> contrari,<br />

pactar amb l’estat i reduir la tibantor <strong>de</strong>mocràtica, que és<br />

en <strong>el</strong> que aprofun<strong>de</strong>ix l’anunci <strong>de</strong> Sturgeon.<br />

Però si establim una diferència entre <strong>el</strong> li<strong>de</strong>ratge polític i<br />

l’in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntisme com a moviment popular, aquest darrer,<br />

mirant què passa a Escòcia, <strong>ha</strong> d’en<strong>de</strong>rrocar <strong>el</strong> li<strong>de</strong>ratge que<br />

<strong>ha</strong> pactat amb Espanya <strong>de</strong> no tibar. Això és <strong>el</strong> primer, no cal<br />

ni discutir sobre si hem <strong>de</strong> fer un <strong>referèndum</strong> o no quan <strong>el</strong><br />

li<strong>de</strong>ratge polític <strong>ha</strong> donat mostres <strong>de</strong> sobres <strong>de</strong> voler pactar<br />

amb l’estat espanyol. <strong>Catalunya</strong> <strong>ha</strong> d’aprofitar l’exemple<br />

<strong>escocès</strong> i això <strong>ha</strong> d’inspirar que hi <strong>ha</strong>gi li<strong>de</strong>ratges polítics<br />

valents.”


5<br />

PORTADA<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

Dolors F<strong>el</strong>iu<br />

Presi<strong>de</strong>nta <strong>de</strong> l’ANC<br />

“Nosaltres ja hem fet<br />

aquest recorregut”<br />

ALBERT SALAMÉ<br />

“ L’anunci <strong>de</strong> la primera ministra escocesa <strong>de</strong> <strong>de</strong>manar<br />

autorització per a organitzar <strong>el</strong> <strong>referèndum</strong> és una bona<br />

notícia. També valoro positivament la intenció <strong>de</strong> tirar<br />

en<strong>davant</strong> unes plebiscitàries si Londres i la cort suprema<br />

no autoritzen aquesta votació. Nosaltres ja hem<br />

fet aquest recorregut, i això ens fa veure que aquestes són<br />

les vies que proven les nacions sense estat arreu d’Europa.<br />

Tot plegat té un efecte molt clar, i és que totes les vies que<br />

ja sabíem que existien es posen sobre la taula. Ens <strong>ha</strong>vien<br />

titllat d’il·lusos, <strong>de</strong> poc realistes i <strong>de</strong> no conèixer <strong>el</strong> dret, i es<br />

va veient que la via <strong>de</strong>l <strong>referèndum</strong> i les plebiscitàries són<br />

<strong>el</strong>s mecanismes <strong>de</strong>mocràtics que tenim a l’abast. Això ens<br />

referma en <strong>el</strong> camí <strong>de</strong> voler construir <strong>el</strong> nostre estat <strong>de</strong>mocràticament.<br />

I l’in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntisme també <strong>ha</strong> <strong>de</strong> prendre nota<br />

que aquestes solucions són bones, i que la via <strong>de</strong> la unilateralitat,<br />

sense esperar l’autorització <strong>de</strong> l’estat, mantra repetit<br />

per moltes formacions polítiques, és una via legítima.”


6<br />

PORTADA<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

David Fernàn<strong>de</strong>z<br />

Periodista i vocal <strong>de</strong> la junta d’Òmnium Cultural<br />

“Les lluites<br />

<strong>de</strong>mocràtiques<br />

mai no s’acaben<br />

i sempre<br />

continuen”<br />

“ Hi concorren moltes reflexions, gairebé en ca<strong>de</strong>na<br />

i gairebé totes esperonadores. La primera, òbvia,<br />

que les lluites <strong>de</strong>mocràtiques mai no s’acaben i<br />

sempre continuen, en pitjors o millors condicions i<br />

sobre taulers canviants: per tant, la primera també<br />

és la solidaritat i l’experiència –si <strong>el</strong> prohibissin, tenen en<br />

l’octubre català tot un mo<strong>de</strong>l comunitari, d’activació popular<br />

i auto<strong>de</strong>fensa <strong>de</strong>mocràtica. La segona, la perspectiva<br />

històrica: veure com es posicionava l’establishment europeu<br />

i mundial <strong>davant</strong> <strong>el</strong> <strong>referèndum</strong> <strong>de</strong>l 2014 i analitzar<br />

com <strong>ha</strong> anat canviant és prou <strong>el</strong>oqüent –i aquí <strong>el</strong> Brexit<br />

hi té un paper central, és clar, i és un <strong>el</strong>ement diferencial<br />

estructural. La tercera, les reaccions: d’entrada, Johnson<br />

<strong>ha</strong> dit que “ho estudiarà” i només aquestes dues paraules,<br />

en política comparada, ens recor<strong>de</strong>n la diferència abismal<br />

amb l’estat espanyol –que sempre crida “ni parlar-ne”.<br />

La quarta, que caldrà estar amatents a les hipotètiques<br />

conseqüències legals si la Cort Suprema estableix jurisprudència<br />

sobre la pregunta que li formula la Lord Advocate, que<br />

també podria <strong>de</strong>spullar l’immobilisme <strong>de</strong> l’estat espanyol,<br />

sobretot si avança cap a una mena <strong>de</strong> llei <strong>de</strong> claredat a l’estil<br />

cana<strong>de</strong>nc. La cinquena seria sobre aprenentatges i miralls:<br />

com <strong>ha</strong> actuat l’SNP aquestes darrers set anys –<strong>de</strong>fensa<br />

<strong>de</strong> l’estat <strong>de</strong> benestar, polítiques públiques, r<strong>el</strong>at, projecte<br />

i governança– per evi<strong>de</strong>nciar la in<strong>de</strong>pendència com un<br />

projecte integralment <strong>de</strong>mocràtic i social. La sisena, com<br />

a hipòtesi catalana i quan ja sabem com va <strong>reaccionar</strong> <strong>el</strong><br />

govern <strong>de</strong>l PP, seria <strong>de</strong>manar-se com respondria “<strong>el</strong> govern<br />

més progressista <strong>de</strong> la història” a una proposta similar. I la<br />

setena, com a <strong>de</strong>sig –perquè ja va passar <strong>el</strong> 2014 entre <strong>el</strong> seu<br />

<strong>referèndum</strong> i <strong>el</strong> nostre 9-N–, explorar l’opció d’una nova<br />

simultaneïtat catalano-escocesa enmig <strong>de</strong> la UE <strong>de</strong>ls nostres<br />

dies. Aquesta darrera <strong>de</strong>pendria <strong>de</strong> nosaltres. Ara mateix, em<br />

temo i lamento que som lluny. Massa lluny.


7<br />

PORTADA<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

Guillem Fuster<br />

Portaveu <strong>de</strong> Poble Lliure<br />

“És una oportunitat per a tornar a posar<br />

l’estat <strong>davant</strong> <strong>el</strong> mirall”<br />

ALBERT SALAMÉ<br />

“ Crec que més que una oportunitat és l’exemple que<br />

evi<strong>de</strong>ncia que en entorns pròxims l’auto<strong>de</strong>terminació<br />

és un dret reconegut que s’exigeix i s’exerceix.<br />

Per tant, es torna a fer palès que és l’estat espanyol<br />

qui nega aquest dret i que la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong>ls catalans<br />

és legítima i reconeguda a més llocs <strong>de</strong>l món mentre que a<br />

l’estat espanyol la manera d’aturar aquest dret és mitjançant<br />

la repressió.<br />

moviment in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntista d’acumular po<strong>de</strong>r (en tots<br />

<strong>el</strong>s sentits) per exercir aquest dret. És una oportunitat<br />

perquè és un exemple que ens ajuda a evi<strong>de</strong>nciar que a<br />

fora aquest dret és reconegut, però som <strong>el</strong>s in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes<br />

<strong>el</strong>s qui hem <strong>de</strong> recuperar les condicions per<br />

a fer un <strong>referèndum</strong> i tenir la capacitat d’aplicar-ne <strong>el</strong><br />

resultat. I això requereix unitat, organització, estratègica,<br />

etc.<br />

És una oportunitat per a tornar a posar l’estat <strong>davant</strong> <strong>el</strong><br />

mirall, però les possibilitats reals <strong>de</strong> fer un <strong>referèndum</strong><br />

aquí no <strong>de</strong>pendran <strong>de</strong> l’exterior sinó <strong>de</strong> la capacitat <strong>de</strong>l<br />

Pots posar urnes <strong>el</strong> mateix dia que Escòcia, però no servirà<br />

<strong>de</strong> res si no tens la capacitat <strong>de</strong> fer alguna cosa diferent d’allò<br />

que vas fer <strong>el</strong> 2017. Per això <strong>el</strong> focus important és aquest.”


8<br />

PORTADA<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

Elisenda Paluzie<br />

Vice-presi<strong>de</strong>nta <strong>de</strong> l’UNPO<br />

“El nostre resultat <strong>de</strong>l sí, <strong>ha</strong>uria<br />

significat la in<strong>de</strong>pendència a Escòcia”<br />

El segon <strong>referèndum</strong> d’Escòcia, aquest cop no acordat<br />

“ amb Westminster, torna a situar l’exercici <strong>de</strong> l’auto<strong>de</strong>terminació<br />

al centre <strong>de</strong>l <strong>de</strong>bat polític a l’Europa<br />

occi<strong>de</strong>ntal. Només això ja afavoreix <strong>el</strong> procés d’auto<strong>de</strong>terminació<br />

<strong>de</strong> <strong>Catalunya</strong>, p<strong>el</strong> prece<strong>de</strong>nt que marcarà.<br />

Caldrà analitzar la reacció britànica, que dubto molt que<br />

tingui <strong>el</strong> niv<strong>el</strong>l <strong>de</strong> b<strong>el</strong>·ligerància i la violència <strong>de</strong> la reacció<br />

espanyola al <strong>referèndum</strong> <strong>de</strong>l Primer d’Octubre; la reacció<br />

<strong>de</strong> la Unió Europea post-Brexit; <strong>el</strong> niv<strong>el</strong>l <strong>de</strong>l <strong>de</strong>bat econòmic<br />

i polític que hi <strong>ha</strong>urà; i les campanyes p<strong>el</strong> sí, que <strong>de</strong> segur<br />

que seran innovadores i en podrem aprendre.<br />

Ara, això no significa que calgui reproduir mimèticament<br />

<strong>el</strong> que faci Escòcia, entre altres coses perquè <strong>el</strong>ls van perdre<br />

<strong>el</strong> primer <strong>referèndum</strong> per un marge important, mentre<br />

que <strong>el</strong> nostre resultat <strong>de</strong>l sí a la in<strong>de</strong>pendència l’1-O <strong>ha</strong>uria<br />

significat la in<strong>de</strong>pendència a Escòcia.<br />

En la meva opinió, <strong>Catalunya</strong> <strong>ha</strong> <strong>de</strong> preparar un nou acte <strong>de</strong><br />

sobirania que combini legitimitat <strong>de</strong>mocràtica al parlament<br />

i mobilització popular en clau <strong>de</strong> no-violència i resistència<br />

civil. Crec que val més no reproduir l’acte <strong>de</strong> sobirania que<br />

ja vam fer prou bé –<strong>el</strong> <strong>referèndum</strong>–, sinó fer seriosament<br />

allò que no vam fer gens bé: una <strong>de</strong>claració d’in<strong>de</strong>pendència<br />

parlamentària amb voluntat <strong>de</strong> sostenir-la.”


9<br />

PORTADA<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

Clara Ponsatí<br />

Eurodiputada <strong>de</strong> Junts per <strong>Catalunya</strong><br />

“Tenim la nostra feina i sabem quina<br />

és, i això és in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>l que faci<br />

Escòcia”<br />

ALBERT SALAMÉ<br />

“ L’in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntisme <strong>ha</strong>uria d’evitar l’emmirallament<br />

amb Escòcia. Muntar segons quins exercicis folklòrics<br />

aprofitant <strong>el</strong> segon <strong>referèndum</strong> <strong>escocès</strong> pot ser una<br />

manera nova <strong>de</strong> <strong>de</strong>sviar l’atenció. Tenim la nostra<br />

feina i sabem quina és, i això és in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>l que<br />

faci Escòcia. C<strong>el</strong>ebrem que continuïn <strong>el</strong> seu camí cap a<br />

l’auto<strong>de</strong>terminació, observem la reacció d’Anglaterra al<br />

repte, <strong>de</strong>sitgem-los sort i donem-los tota l’ajuda que ens<br />

<strong>de</strong>manin. Però estalviem-nos <strong>el</strong> ridícul <strong>de</strong> fer-los servir per<br />

a les nostres batalletes internes.<br />

Per una altra banda, <strong>el</strong>s escocesos tenen dues grans sorts.<br />

Un li<strong>de</strong>ratge solvent i la certesa que, si no se’n surten, no<br />

acabaran a la presó o a l’exili. I totes dues coses marquen<br />

una gran diferència. I si la nostra experiència <strong>ha</strong> <strong>de</strong> servir per<br />

a extreure alguna lliçó que potser faci servei als escocesos,<br />

<strong>ha</strong>uria <strong>de</strong> ser que o estàs disposat a arribar fins al final, o<br />

millor que no t’hi posis. Perquè fer servir un <strong>referèndum</strong><br />

només com a eina <strong>de</strong> pressió sense estar disposat a obeir-ne<br />

<strong>el</strong> resultat <strong>de</strong>strueix la política <strong>de</strong>l país i retarda la llibertat.”


10<br />

PORTADA<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

Carles Puig<strong>de</strong>mont<br />

130è presi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> Generalitat <strong>de</strong> <strong>Catalunya</strong> i presi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>l Cons<strong>el</strong>l<br />

per la República<br />

“Serveix per a<br />

aclarir als il·lusos<br />

que l’estat<br />

espanyol no<br />

negociarà mai<br />

amb <strong>Catalunya</strong>”<br />

ALBERT SALAMÉ<br />

“ Els camins que <strong>ha</strong> dibuixat Escòcia aquests darrers anys<br />

per assolir la seva in<strong>de</strong>pendència <strong>ha</strong>n estat, sempre,<br />

ben estudiats a <strong>Catalunya</strong>. En part <strong>ha</strong>n resultat inspiradors,<br />

i en part <strong>ha</strong>n <strong>de</strong>spertat l’enveja <strong>de</strong> viure en una<br />

societat veritablement <strong>de</strong>mocràtica on cap d’aquests<br />

camins no et porta ni a la presó ni a l’exili. Per això, la primera<br />

cosa que hem <strong>de</strong> fer en parlar d’Escòcia i <strong>Catalunya</strong><br />

és reconèixer les grans diferències que hi <strong>ha</strong> entre l’una<br />

situació i l’altra; <strong>el</strong> procés és <strong>el</strong> mateix, però les situacions<br />

són diferents. Allí, a ningú no se li ocorrerà d’amenaçar la<br />

primera ministra Sturgeon amb una quer<strong>el</strong>la per reb<strong>el</strong>·lió,<br />

sedició o malversació.<br />

Dit això, <strong>el</strong> procés <strong>escocès</strong> no <strong>ha</strong> perdut la capacitat inspiradora<br />

per al procés català. L’anomenada via escocesa ens serveix per<br />

a <strong>de</strong>mostrar la diferència entre una <strong>de</strong>mocràcia consolidada i<br />

una que no ho és, la qual cosa afegeix raons a la causa catalana.<br />

Serveix per a aclarir als il·lusos que l’estat espanyol no negociarà<br />

mai amb <strong>Catalunya</strong> ni actuarà amb nosaltres <strong>de</strong> la manera<br />

que <strong>el</strong> Regne Unit <strong>ha</strong> negociat i actua amb <strong>el</strong>s escocesos, per bé<br />

que expressi <strong>de</strong>sacords i tracti d’impedir-ne la secessió. És un<br />

aclariment necessari d’emfasitzar, ara que Escòcia <strong>ha</strong> anunciat<br />

<strong>el</strong> <strong>referèndum</strong> d’in<strong>de</strong>pendència per a l’octubre <strong>de</strong> l’any que ve.<br />

Serà molt útil, per al procés català, veure quina és la narrativa<br />

europea i quina és la política <strong>de</strong> la UE <strong>davant</strong> <strong>el</strong> <strong>referèndum</strong><br />

<strong>escocès</strong> i, naturalment, <strong>davant</strong> una victòria <strong>de</strong>l “sí” a la in<strong>de</strong>pendència,<br />

que és també un “sí” a la integració europea. Tots <strong>el</strong>s<br />

treballs polítics i jurídics i les <strong>de</strong>cisions que es prenguin formaran<br />

part <strong>de</strong>l marc <strong>de</strong> referència en què s’<strong>ha</strong>uran <strong>de</strong> moure les fases<br />

següents <strong>de</strong>l procés d’in<strong>de</strong>pendència <strong>de</strong> <strong>Catalunya</strong>, sobretot<br />

en allò que té r<strong>el</strong>ació amb la pertinença a la Unió i amb <strong>el</strong> dret<br />

d’auto<strong>de</strong>terminació.


11<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

PORTADA<br />

Diana Riba<br />

Eurodiputada d’ERC<br />

ADIVA KOENIGSBERG<br />

“De la mateixa manera que vam ser al costat<br />

<strong>de</strong>ls in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes escocesos <strong>el</strong> 2014, hi<br />

tornarem a ser <strong>el</strong> 2023”<br />

“ Qualsevol nació, com en aquest cas, Escòcia, que aspira<br />

a assolir la seva plena sobirania per una via pacífica i<br />

<strong>de</strong>mocràtica, sempre tindrà <strong>el</strong> republicanisme català<br />

com a aliat. I <strong>de</strong> la mateixa manera que vam ser al<br />

costat <strong>de</strong>ls in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes escocesos l’any 2014,<br />

hi tornarem a ser l’any 2023.<br />

Abans <strong>de</strong>l Brexit, l’SNP formava part <strong>de</strong>l grup <strong>el</strong>s Verds/<br />

ALE, <strong>el</strong> mateix grup parlamentari que Esquerra Republicana<br />

al Parlament Europeu i, per tant, ens uneixen molts llaços<br />

polítics i estratègics. De fet, aquesta mateixa setmana hem<br />

rebut una <strong>de</strong>legació <strong>de</strong> companys escocesos a l’Eurocambra<br />

per parlar <strong>de</strong>l panorama polític que se’ls obre.<br />

Cal recordar que un 62% <strong>de</strong>ls escocesos van votar a favor <strong>de</strong><br />

romandre a la Unió Europea i, en conseqüència, l’actual situació<br />

<strong>de</strong>l país és molt diferent <strong>de</strong> la <strong>de</strong>l 2016. Té tot <strong>el</strong> sentit<br />

<strong>de</strong> tornar a preguntar a la ciutadania sobre <strong>el</strong> seu futur polític<br />

i invocar les urnes i la <strong>de</strong>mocràcia una altra vegada. I tot i<br />

saber que Boris Johnson no és David Cameron, <strong>de</strong> moment<br />

ja <strong>ha</strong> dit que està disposat a escoltar la proposta escocesa,<br />

una actitud força diferent, <strong>de</strong>s <strong>de</strong>l punt <strong>de</strong> vista <strong>de</strong>mocràtic,<br />

<strong>de</strong> la que sempre hem trobat a Espanya.<br />

Nicola Sturgeon i l’SNP són <strong>de</strong>l tot conscients que, per assolir<br />

<strong>el</strong>s seus objectius polítics, <strong>el</strong>s caldrà començar una nova etapa<br />

diplomàtica; <strong>de</strong> negociacions intenses amb <strong>el</strong> govern britànic<br />

i, potser, <strong>de</strong> processos judicials per e dirimir qui té la capacitat<br />

legislativa per convocar <strong>el</strong> <strong>referèndum</strong>. Una estratègia<br />

que no només <strong>de</strong>s d’Esquerra o <strong>de</strong>s <strong>de</strong>l nostre partit europeu<br />

compartim i estem disposats a acompanyar, sinó que crec que<br />

ho farem com a país. Perquè <strong>el</strong>s seus anh<strong>el</strong>s i les seves aspiracions<br />

nacionals i socials ens són molt properes i ben segur<br />

que avançaran plega<strong>de</strong>s en aquest camí cap a la llibertat.”


12<br />

PORTADA<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

Carles Riera<br />

Diputat <strong>de</strong> la CUP al parlament<br />

“Aquí la resolució<br />

<strong>de</strong>mocràtica<br />

passarà per una<br />

fase <strong>de</strong> ruptura”<br />

ALBERT SALAMÉ<br />

“ Sense dubte és una nova oportunitat que no po<strong>de</strong>m<br />

<strong>de</strong>ixar escapar i hem d’aprofitar. Evi<strong>de</strong>ntment, la<br />

resolució <strong>de</strong>mocràtica d’aquest conflicte no serà<br />

causada per l’actual fase <strong>de</strong> negociació amb <strong>el</strong> govern<br />

espanyol. La resolució <strong>de</strong>mocràtica no es <strong>de</strong>rivarà<br />

<strong>de</strong> la taula <strong>de</strong> diàleg, i és una evidència. Hem <strong>de</strong> cercar uns<br />

altres escenaris més favorables, i un <strong>referèndum</strong> a Escòcia<br />

és una oportunitat. Si més no, perquè reobrirà amb força<br />

<strong>el</strong> <strong>de</strong>bat sobre <strong>el</strong> dret d’auto<strong>de</strong>terminació a escala internacional<br />

i, en particular, europea. I ens hem <strong>de</strong> situar amb<br />

força en aquest escenari. El que sabem, no amb seguretat,<br />

però sí amb probabilitat, és que la resolució <strong>de</strong>mocràtica<br />

<strong>de</strong>l conflicte es farà votant. Per tant, qualsevol es<strong>de</strong>veniment<br />

d’aquesta naturalesa que es produeixi a Europa ens<br />

dóna força.<br />

La diferència clau entre <strong>Catalunya</strong> i Escòcia és que allà es va<br />

po<strong>de</strong>r acordar. Aquí, per arribar a una resolució <strong>de</strong>mocràtica<br />

votant i amb reconeixement internacional, inevitablement<br />

passarà per una fase <strong>de</strong> ruptura <strong>de</strong>mocràtica amb l’estat<br />

espanyol. I la represa <strong>de</strong> la mobilització social s’<strong>ha</strong> d’encarar<br />

en aquest procés <strong>de</strong> ruptura.”


13<br />

PORTADA<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

Valentina Servera<br />

Presi<strong>de</strong>nta <strong>de</strong> les joventuts <strong>de</strong> l’ALE<br />

ALBERT SALAMÉ<br />

“ Des <strong>de</strong> <strong>Catalunya</strong> s’<strong>ha</strong> <strong>de</strong> rebre amb <strong>el</strong>s braços oberts<br />

perquè, igual que nosaltres, Escòcia és un país que<br />

lluita per la in<strong>de</strong>pendència. Escòcia també <strong>ha</strong> estat un<br />

país molt vocal, <strong>ha</strong> donat suport durant <strong>el</strong> <strong>referèndum</strong><br />

i l’empresonament <strong>de</strong>ls presos polítics. Ara ens<br />

toca retornar aquest suport i solidaritat i hem d’entendre<br />

que l’alliberament d’una nació també pot implicar <strong>el</strong> nostre.<br />

Per nosaltres són bones notícies, cal donar-hi suport i<br />

ens <strong>ha</strong> <strong>de</strong> servir per a reenganxar-nos. El moviment català<br />

in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntista <strong>ha</strong> tingut entrebancs i <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> la pandèmia<br />

ens hem trobat una mica més orfes. Ara és moment<br />

<strong>de</strong> reanimar-nos. Pujar una altra vegada a l’onada i que <strong>el</strong><br />

moviment continuï creixent fins que puguem lluitar per la<br />

in<strong>de</strong>pendència.”<br />

“Hem d’entendre<br />

que l’alliberament<br />

d’una nació també<br />

pot implicar <strong>el</strong><br />

nostre”


14<br />

PORTADA<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

Quim Torra<br />

131è presi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la Generalitat <strong>de</strong> <strong>Catalunya</strong><br />

“Es podria seguir la fórmula escocesa,<br />

la comparació <strong>de</strong> processos paral·l<strong>el</strong>s<br />

pot ser molt bona”<br />

ALBERT SALAMÉ<br />

“ Fa temps que <strong>de</strong>mano que fixem horitzons al calendari.<br />

Cal marcar fites concretes per recuperar l’ambició<br />

col·lectiva. I ara <strong>de</strong>ixarem passar també l’oportunitat<br />

<strong>de</strong> fer coincidir <strong>el</strong> nostre nou embat alhora que <strong>el</strong> proposarà<br />

Escòcia? Res no pot ser tan <strong>el</strong>oqüent <strong>davant</strong> la<br />

comunitat internacional com veure les nacions catalana i<br />

escocesa votant per la seva in<strong>de</strong>pendència i veure la reacció<br />

<strong>de</strong>ls estats espanyol i britànic. Quin contrast més interessant.<br />

<strong>Com</strong>ençant per aquests dies, que la reina britànica es<br />

va reunir amb la primera ministra Nicola Sturgeon poques<br />

hores <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> l’anunci <strong>de</strong> la data i pregunta <strong>de</strong>l <strong>referèndum</strong><br />

d’in<strong>de</strong>pendència. De fet, es podrien utilitzar <strong>el</strong>s<br />

mateixos criteris <strong>de</strong> convocatòria que <strong>el</strong>s escocesos. Seguir<br />

la mateixa fórmula. La comparació <strong>de</strong> processos paral·l<strong>el</strong>s<br />

pot ser molt bona.<br />

horitzons concrets. Po<strong>de</strong>m fer un nou embat <strong>de</strong> ratificació<br />

<strong>de</strong>l Primer d’Octubre? Jo crec que sí. I crec que ja és hora que<br />

tothom torni a remar en la mateixa direcció. Escòcia –i quan<br />

dic Escòcia també vull dir <strong>el</strong> govern britànic i <strong>el</strong> Regne Unit–<br />

no ens serveix tant <strong>de</strong> mirall com <strong>de</strong> contrast. És clar que a<br />

<strong>Catalunya</strong> ens cal fixar objectius concrets i dates per sortir<br />

<strong>de</strong> la sínia autonòmica on ens tenen fent voltes. Si fixem<br />

una data per un nou embat <strong>de</strong>mocràtic, aleshores podrem<br />

recuperar l’esperit col·lectiu que ens va portar a l’1-O.”<br />

Ens cal tornar a crear una dinàmica guanyadora, <strong>de</strong> confiança<br />

en nosaltres mateixos. I per això cal fixar dates i


15<br />

PORTADA<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

Jordi Turull<br />

Secretari general <strong>de</strong> Junts<br />

ALBERT SALAMÉ<br />

“ El <strong>referèndum</strong> d’Escòcia mereix tot <strong>el</strong> nostre suport<br />

perquè compartim la via <strong>de</strong>mocràtica cap a la in<strong>de</strong>pendència.<br />

Malauradament, <strong>Catalunya</strong> és com Escòcia,<br />

en <strong>el</strong> sentit que persistim en l’objectiu d’assolir la<br />

in<strong>de</strong>pendència, però Espanya no és <strong>el</strong> Regne Unit, és a<br />

anys llum <strong>de</strong> la seva soli<strong>de</strong>sa <strong>de</strong>mocràtica. Aquí ja vam fer un<br />

<strong>referèndum</strong>, <strong>el</strong> vam guanyar, i Espanya va respondre amb<br />

una repressió que encara dura. Escòcia ja va cap al segon<br />

sense que això <strong>ha</strong>gi significat l’empresonament o l’exili<br />

<strong>de</strong>ls seus impulsors. El cas d’Escòcia és important perquè<br />

ajuda, justament, a normalitzar l’exercici <strong>de</strong>l dret d’auto<strong>de</strong>terminació<br />

dins la Unió Europea, i per això nosaltres<br />

també hi veiem una gran oportunitat.”<br />

“Escòcia ajuda a<br />

normalitzar <strong>el</strong> dret<br />

d’auto<strong>de</strong>terminació<br />

dins la Unió<br />

Europea”


16<br />

PORTADA<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

Marc<strong>el</strong> Vivet<br />

Represaliat<br />

“Els lí<strong>de</strong>rs polítics d’Escòcia <strong>ha</strong>n<br />

respost a les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l seu poble;<br />

<strong>el</strong>s <strong>de</strong> <strong>Catalunya</strong> <strong>ha</strong>n <strong>de</strong> fer igual”<br />

ADIVA KOENIGSBERG<br />

“ Primer <strong>de</strong> tot, mirant-nos una mica a nosaltres mateixos,<br />

<strong>de</strong>sprés <strong>de</strong>l 2017, amb una repressió <strong>de</strong> l’estat<br />

espanyol tan forta i que intenta escapçar <strong>el</strong> moviment<br />

in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntista, fallem molt com a poble i com a<br />

classe política quan ens aturem per culpa <strong>de</strong> la repressió.<br />

Hem d’agafar l’exemple <strong>de</strong>l poble <strong>escocès</strong> i <strong>de</strong> tants<br />

pobles, que és no aturar-se i continuar lluitant per <strong>de</strong>cidir<br />

<strong>el</strong> nostre futur. Hi <strong>ha</strong> molta gent aquí <strong>de</strong>cidida a fer-ho i<br />

hem <strong>de</strong> ser més.<br />

El paper <strong>de</strong> la classe política, <strong>de</strong>ls governants i <strong>de</strong>ls partits<br />

in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes a <strong>Catalunya</strong> no és a<strong>de</strong>quat, no <strong>ha</strong>n respost<br />

a les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l seu poble i no fan costat a tanta gent<br />

que <strong>ha</strong> sortit als carrers a reclamar l’auto<strong>de</strong>terminació i<br />

que ara mateix pateix <strong>el</strong> pes <strong>de</strong> la repressió, tal com l’<strong>ha</strong>n<br />

patit <strong>el</strong>s mateixos lí<strong>de</strong>rs polítics. Ens hem d’adonar que amb<br />

<strong>el</strong>s anys hem <strong>de</strong> sobrepassar aquesta classe política i hem<br />

<strong>de</strong> reclamar <strong>el</strong> que és just, que és l’auto<strong>de</strong>terminació <strong>de</strong>l<br />

nostre poble, la construcció d’una república <strong>de</strong> drets socials.<br />

Per això l’exemple d’Escòcia és molt bo i l’hem d’aprofitar<br />

per dir que la lluita no s’<strong>ha</strong> acabat. Per més que una vegada<br />

no ens sortís bé, ens podrà sortir bé en <strong>el</strong> futur. Ho hem <strong>de</strong><br />

fer no tan sols perquè ens ho mereixem, sinó perquè és un<br />

<strong>de</strong>ure històric que tenim amb <strong>el</strong> nostre poble.<br />

Si <strong>el</strong>s lí<strong>de</strong>rs no ens fan costat, que s’apartin, hem <strong>de</strong> tornar-hi.<br />

Aquests lí<strong>de</strong>rs ens <strong>ha</strong>urien d’escoltar quan diem <strong>de</strong> tornar-ho a<br />

fer, com <strong>de</strong>ia Cuixart en <strong>el</strong> seu dia i reivindicava Òmnium, com a<br />

lema <strong>de</strong> tot un moviment. Tornar-ho a fer tantes vega<strong>de</strong>s com<br />

calgui i <strong>de</strong>cidir <strong>el</strong> nostre futur d’una vegada per totes i <strong>de</strong>fensar-lo.<br />

Els lí<strong>de</strong>rs polítics d’Escòcia <strong>ha</strong>n respost a les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong>l seu poble i <strong>ha</strong>n tornat a plantejar aquest <strong>referèndum</strong>, i <strong>el</strong>s<br />

lí<strong>de</strong>rs polítics <strong>de</strong> <strong>Catalunya</strong> <strong>ha</strong>n <strong>de</strong> fer igual, fer un tomb <strong>de</strong> rumb<br />

gairebé complet, <strong>de</strong> cent vuitanta graus: <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> fer costat a<br />

la repressió espanyola i començar a fer costat una altra vegada<br />

a les <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s <strong>de</strong>l poble <strong>de</strong> <strong>Catalunya</strong> per l’auto<strong>de</strong>terminació.


17<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

ENTREVISTA<br />

CRISTINA PUIG<br />

“A nosaltres,<br />

ens fan plegar”<br />

Entrevista a la presentadora <strong>de</strong>l ‘Preguntes<br />

freqüents’, programa que s’acaba aquest estiu,<br />

<strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> cinc anys a TV3


18<br />

CRISTINA PUIG<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

ANDREU BARNILS<br />

Cristina Puig (1972) <strong>ha</strong> estat la presentadora<br />

<strong>de</strong>l Preguntes freqüents<br />

d’ençà <strong>de</strong>l gener <strong>de</strong>l 2019. Més <strong>de</strong><br />

tres anys conduint <strong>el</strong> programa<br />

d’anàlisi política <strong>de</strong>l dissabte a<br />

la nit a TV3. Ara, s’acaba. El FAQS plega.<br />

Un <strong>de</strong>ls programes més seguits, comentats,<br />

<strong>el</strong>ogiats i criticats d’aquests darrers<br />

anys a TV3 encara les seves darreres<br />

emissions. En aquesta entrevista, feta<br />

abans-d’ahir al centre <strong>de</strong> Barc<strong>el</strong>ona, la<br />

periodista Cristina Puig, en fa balanç i <strong>el</strong><br />

recorda, i explica les raons que l’equip <strong>ha</strong><br />

rebut per a <strong>de</strong>ixar d’emetre.<br />

—Per què plega, <strong>el</strong> Preguntes freqüents?<br />

—Perquè ens fan plegar. A nosaltres,<br />

ens fan plegar. Ens tanquen la para<strong>de</strong>ta.<br />

Nosaltres no pararíem. Creiem que <strong>el</strong><br />

FAQS encara té tirada. S’<strong>ha</strong> instaurat <strong>el</strong><br />

mantra que s’<strong>ha</strong> esgotat. S’<strong>ha</strong> volgut<br />

crear un estat d’opinió fals respecte <strong>de</strong>l<br />

programa. No s’<strong>ha</strong> esgotat. Que vingui<br />

algú i em digui que s’<strong>ha</strong> esgotat, si cada<br />

dissabte continuem essent lí<strong>de</strong>rs.<br />

socialistes. A la nova corporació hi <strong>ha</strong> tres<br />

cadires socialistes, dues d’Esquerra (amb<br />

la presidència) i dues <strong>de</strong> Junts.<br />

—Els socialistes tots sols no po<strong>de</strong>n.<br />

Voleu dir això?<br />

—Et diria que no ens estimen. Els que<br />

no ens <strong>ha</strong>n estimat mai, no ens estimen.<br />

I <strong>el</strong>s que ens estimaven, ens <strong>ha</strong>n <strong>de</strong>ixat<br />

d’estimar. Crec que es pot entendre entre<br />

línies què vull dir.<br />

—Per què us <strong>ha</strong>n <strong>de</strong>ixat d’estimar?<br />

—Segurament perquè ja no <strong>el</strong>s fem servei.<br />

O perquè, p<strong>el</strong> motiu que sigui, <strong>el</strong> país<br />

<strong>ha</strong> canviat. El FAQS és un programa amb<br />

molta repercussió, tanta que <strong>ha</strong>n acabat<br />

volent-se estalviar <strong>el</strong> linxament a les<br />

xarxes. Que <strong>el</strong>s polítics estiguin condicionats<br />

per allò que passa a les xarxes<br />

em sembla lamentable. El món no és<br />

Twitter. Ens hem begut l’enteniment.<br />

Els periodistes, també. Ens pensem que<br />

allò que es diu a les xarxes és allò que es<br />

diu al món. I no, home, no.<br />

S’<strong>ha</strong> instaurat <strong>el</strong> mantra<br />

que s’<strong>ha</strong> esgotat. S’<strong>ha</strong> volgut<br />

crear un estat d’opinió fals<br />

respecte <strong>de</strong>l programa. No<br />

s’<strong>ha</strong> esgotat. Que vingui algú<br />

i em digui que s’<strong>ha</strong> esgotat,<br />

si cada dissabte continuem<br />

essent lí<strong>de</strong>rs<br />

—M’arriba que és <strong>el</strong> PSC, qui us fa caure.<br />

Això és cert, és fals?<br />

—Hi <strong>ha</strong> la versió oficial i l’oficiosa. L’oficial<br />

és la que ens diuen: <strong>el</strong> producte s’<strong>ha</strong><br />

esgotat. La ca<strong>de</strong>na vol <strong>de</strong>spolititzar cada<br />

cop més <strong>el</strong>s programes. Però resulta que,<br />

aquest darrer mes, no <strong>ha</strong> vingut cap polític.<br />

I fem moltes més coses que política.<br />

Sobretot perquè, quan vénen polítics al<br />

programa, l’audiència baixa. Hem parlat<br />

<strong>de</strong> sexe, <strong>ha</strong> vingut Gervasi Deferr, Roger<br />

Pera amb un testimoni sobre addiccions<br />

molt potent, Merce<strong>de</strong>s Milà, Pedro Ruiz.<br />

Hem parlat <strong>de</strong> la pandèmia, <strong>de</strong> la guerra<br />

d’Ucraïna. Tu dius que diuen que són <strong>el</strong>s<br />

—Quin balanç en faríeu, <strong>de</strong>l Preguntes<br />

freqüents?<br />

—En l’àmbit professional, és la feina<br />

amb més repercussió que he tingut. La<br />

que <strong>ha</strong> causat més impacte en la meva<br />

carrera. En l’àmbit personal, <strong>ha</strong> estat<br />

difícil <strong>de</strong> portar perquè té tant d’impacte<br />

que a les xarxes socials <strong>ha</strong> estat<br />

complicat. He patit un linxament <strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong>l dia 1 molt fort, potent i bèstia. Els<br />

diumenges al matí costaven. Els dies que<br />

hi <strong>ha</strong> programa s’engega la maquinària<br />

<strong>de</strong> la merda. Tu hi <strong>ha</strong>s vingut i ho <strong>ha</strong>s<br />

viscut. T’ho dic així: la maquinària <strong>de</strong> la<br />

merda orquestrada (segurament) o no.


19<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

CRISTINA PUIG<br />

M’és igual. Però <strong>el</strong> FAQS s’<strong>ha</strong>via convertit<br />

en la diana <strong>de</strong> moltes <strong>de</strong> les coses que<br />

passen en aquest país i <strong>el</strong>s qui l’hem fet<br />

hem rebut per totes ban<strong>de</strong>s. Al FAQS li <strong>ha</strong><br />

pesat ser <strong>el</strong> FAQS, i allò que significa. És<br />

una marca tan potent que, amb qualsevol<br />

canvi que facis, continua essent <strong>el</strong> FAQS,<br />

<strong>el</strong> programa processista. És igual que et<br />

passis dos anys parlant <strong>de</strong> la covid-19,<br />

portis experts en Ucraïna o <strong>el</strong> mag Lari.<br />

Sempre seràs <strong>el</strong> programa processista.<br />

És una marca i etiqueta molt potent. Si<br />

ets dius FAQS, ets <strong>el</strong> FAQS. Fer marques<br />

potents a la t<strong>el</strong>evisió no és fàcil. S’<strong>ha</strong>via<br />

aconseguit. I ens trobaran a faltar,<br />

espero.<br />

—Ja pot ser.<br />

—Ja n’hi <strong>ha</strong>urà uns altres. Un programa<br />

d’anàlisi política <strong>de</strong> l’actualitat, <strong>de</strong><br />

reflexió, que dóna temps als temes. Hi<br />

<strong>ha</strong>urà <strong>de</strong> ser. No ens po<strong>de</strong>m creure que en<br />

aquest país no passin coses que puguin<br />

ser comenta<strong>de</strong>s.<br />

—Coses bones que recor<strong>de</strong>u?<br />

—Em va agradar molt anar a B<strong>el</strong>fast a<br />

entrevistar un <strong>de</strong>ls quatre <strong>de</strong> Guildford.<br />

Patrick “Paddy” Armstrong. Tenir la<br />

possibilitat d’entrevistar-ne un <strong>de</strong>ls<br />

quatre, empresonat durant trenta anys<br />

injustament, em va semblar potent. La<br />

qüestió <strong>de</strong>l Nord d’Irlanda l’he seguida<br />

sempre <strong>de</strong> prop, i <strong>de</strong> jove em va impactar.<br />

També Joan Báez, en un concert a<br />

prop <strong>de</strong> Ginebra. John Bercow, presi<strong>de</strong>nt<br />

<strong>de</strong>l parlament britànic. O durant<br />

<strong>el</strong> judici, ser periodista em va permetre<br />

d’accedir als presos i po<strong>de</strong>r entrevistar-los<br />

a la presó.<br />

—Vau fer <strong>el</strong> Preguntes freqüents <strong>de</strong> la<br />

covid.<br />

—D<strong>el</strong> Preguntes freqüents sempre recordaré<br />

la solitud, enmig <strong>de</strong>l plató, durant<br />

la covid. Passar <strong>de</strong> tenir públic al silenci<br />

més absolut. L’equip mínim. Feia <strong>el</strong> programa<br />

sola a plató, sense maquillatge,<br />

sense perruqueria, fent entrevistes amb<br />

dúplex.<br />

—Un moment complicat: Juan José Millás<br />

es nega a posar-se la traducció <strong>de</strong>l<br />

català al plató. I acabeu fent l’entrevista<br />

en cast<strong>el</strong>là.<br />

—Les entrevistes es fan sempre en català.<br />

A Álvarez <strong>de</strong> Toledo, l’entrevista li vam<br />

fer en català. Però Millás, que va néixer a<br />

València i a quatre anys va anar a Madrid,<br />

ens va dir: “Us <strong>de</strong>mano, si us plau, no<br />

tenir auricular. No sabeu com m’angoixa.<br />

Sento la persona en català i alhora la<br />

traducció. Em <strong>de</strong>sconcerto, m’angoixo,<br />

i em bloquejo.” Vam <strong>de</strong>cidir <strong>de</strong> fer-la en<br />

cast<strong>el</strong>là. Error nostre, no <strong>ha</strong>ver-ho explicat.<br />

El FAQS es va equivocar no explicant<br />

què <strong>ha</strong>via passat.<br />

—Audiències. Us he llegit dir: “Ja no<br />

arribem al 20% d’audiència, però això<br />

passa a tot arreu.”<br />

—Cap programa no hi arriba. Menys<br />

Crims, l’únic, i Eufòria, encapsulada <strong>de</strong><br />

quaranta minuts, El foraster i Jocs <strong>de</strong> cartes.<br />

Però amb FAQS parlem d’un programa<br />

<strong>de</strong> quatre hores en directe.<br />

—De mitjana sou al 14%, 15%. La mitjana<br />

<strong>de</strong> la ca<strong>de</strong>na.<br />

—Depèn <strong>de</strong>l dia, però sí.<br />

—<strong>Com</strong> ho valoreu?<br />

—L’Ustr<strong>el</strong>l va començar <strong>el</strong> FAQS l’octubre<br />

<strong>de</strong>l 2017. Va agafar <strong>el</strong> moment àlgid.<br />

A la Laura li van tocar les entra<strong>de</strong>s a la<br />

presó, l’exili, les manifestacions, buscar<br />

Puig<strong>de</strong>mont als maleters. Jo entro al judici<br />

i em toca la presó. M’<strong>ha</strong> tocat <strong>de</strong> gestionar<br />

<strong>el</strong> <strong>de</strong>sengany. I és molt complicat.<br />

I, a més, hi <strong>ha</strong> moltes més plataformes<br />

digitals: no solament Netflix, tens Disney+,<br />

HBO, Filmin. Batallar contra això,<br />

quan <strong>el</strong> gran momentum ja <strong>ha</strong> passat...<br />

—Què farà, ara, Cristina Puig?<br />

—Buscar-me la vida. Buscar feina, que<br />

he <strong>de</strong> pagar <strong>el</strong> lloguer, l’escola <strong>de</strong> la meva<br />

filla, alimentar-la... No sé on aniré.<br />

Aquesta feina és la incertesa permanent.<br />

Quan et passa a vint-i-sis anys, diu:<br />

“Res!” Però a la meva edat, quaran-<br />

És igual que et passis dos<br />

anys parlant <strong>de</strong> la covid-19,<br />

portis experts en Ucraïna o<br />

<strong>el</strong> mag Lari. Sempre seràs <strong>el</strong><br />

programa processista. És una<br />

marca i etiqueta molt potent.<br />

Si ets dius FAQS, ets <strong>el</strong> FAQS.<br />

Fer marques potents a la<br />

t<strong>el</strong>evisió no és fàcil. S’<strong>ha</strong>via<br />

aconseguit. I ens trobaran a<br />

faltar, espero


20<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

CRISTINA PUIG<br />

ta-nou, toca més <strong>el</strong>s nassos. Avui llegia<br />

un fil <strong>de</strong> la Llúcia Ramis, bestial, sobre<br />

què implicar ser periodista <strong>de</strong>s <strong>de</strong>ls vinti-cinc:<br />

treballar <strong>el</strong>s festius, sous precaris,<br />

autònoma. És un ofici a què <strong>de</strong>diques<br />

moltes hores, crema molt. Al final acabes<br />

amb la cremada <strong>de</strong> la professió.<br />

—No és gens clar qui vota, o no vota,<br />

Cristina Puig.<br />

—No ho he dit mai. Ningú no n’<strong>ha</strong> <strong>de</strong><br />

fer res, <strong>de</strong> què penso políticament. Tot i<br />

que s’<strong>ha</strong> intentat <strong>de</strong> crear estat d’opinió<br />

<strong>de</strong> què sóc i què penso i què voto. P<strong>el</strong>s no<br />

in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes, sóc in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntista<br />

<strong>de</strong> pedra picada; p<strong>el</strong>s in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes,<br />

sóc una nyorda. Poseu-vos d’acord! P<strong>el</strong>s<br />

uns, d’ERC, p<strong>el</strong>s altres, <strong>de</strong> Junts. Ja us<br />

ho fareu.<br />

—Us veig emprenyada.<br />

—Estic emprenyada i disgustada i <strong>de</strong>cebuda.<br />

Un dia farem <strong>el</strong> llibre <strong>de</strong>l FAQS. El<br />

dia que puguem explicar totes les coses<br />

que hi <strong>ha</strong>n passat.<br />

m’agrada i crec que en sé fer. Reinventar-me<br />

a la meva edat és molt difícil. El<br />

periodisme polític m’apassiona, però<br />

m’<strong>ha</strong> cremat molt. El pim-pam-pum<br />

m’esgota.<br />

—Jo he fet entrevistes amb tres cap <strong>de</strong><br />

premsa al costat. Abans no passava.<br />

—Terrible. I abans tenies un accés més<br />

directe. Els polítics s’<strong>ha</strong>n fet una cuirassa<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>sconfiança molt bèstia. I això <strong>el</strong>s fa<br />

més impersonals. Per venir i que no em<br />

diguis res i enredis, millor que no vinguis,<br />

tu. I a vega<strong>de</strong>s <strong>el</strong>l vindria i <strong>el</strong>s cap<br />

<strong>de</strong> premsa t’ho frena.<br />

—Voleu afegir res?<br />

—Que espero que trobin a faltar <strong>el</strong> FAQS.<br />

Amb <strong>el</strong> temps, quan ens enyorin, veuran<br />

que no érem tan dolents, ni malvats, i que<br />

vam fer molta més feina que no la que la<br />

gent recorda. Quan passi <strong>el</strong> temps, i mirin<br />

enrere, potser diran: “Ens vam equivocar<br />

dient que se n’anessin. Ara ens <strong>ha</strong>uria<br />

anat bé.” I ja està.<br />

Els polítics s’<strong>ha</strong>n fet una<br />

cuirassa <strong>de</strong> <strong>de</strong>sconfiança<br />

molt bèstia. I això <strong>el</strong>s fa més<br />

impersonals. Per venir i que no<br />

em diguis res i enredis, millor<br />

que no vinguis, tu<br />

—Expliqueu-me’n una.<br />

— Si no s’hi veu gent entrevistada, és<br />

perquè no vol. No perquè <strong>el</strong> programa no<br />

vulgui. I et parlo <strong>de</strong> gent molt estimada<br />

per aquest país.<br />

—Puig<strong>de</strong>mont?<br />

—Per exemple. Fa molt <strong>de</strong> temps que <strong>el</strong><br />

volem entrevistar i no vol. Vam fer un<br />

sol dia una connexió amb dúplex. O <strong>el</strong>s<br />

socialistes. L’última persona que he entrevistat<br />

amb càrrec <strong>de</strong>l PSC és Salvador<br />

Illa, abans <strong>de</strong> la pandèmia, quan no era<br />

ministre, sinó secretari d’organització<br />

<strong>de</strong>l PSC. I en tota la pandèmia no va venir<br />

mai. Ha estat molt difícil <strong>de</strong> fer equilibris<br />

polítics. N’hem <strong>ha</strong>gut <strong>de</strong> fer amb periodistes.<br />

Tot i que <strong>el</strong>s periodistes no porteu<br />

cart<strong>el</strong>ls penjats, es vol provar d’equilibrar<br />

la balança. O fer-ho amb gent pròxima.<br />

—De periodisme polític, en continuareu<br />

fent?<br />

—Vull continuar fent periodisme, perquè


21<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

ENTREVISTA<br />

PÉREZ ROYO<br />

“La sentència <strong>de</strong>l<br />

TJUE permetria a<br />

Puig<strong>de</strong>mont una<br />

entrada triomfal<br />

a Barc<strong>el</strong>ona”<br />

Entrevista al catedràtic <strong>de</strong> dret constitucional sobre<br />

<strong>el</strong> perío<strong>de</strong> <strong>de</strong> gran incertesa que s’obre <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> les<br />

<strong>el</strong>eccions andaluses


22<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

PÉREZ ROYO<br />

JOSEP CASULLERAS NUALART<br />

A<br />

“<br />

Espanya veiem coses que no ens<br />

<strong>ha</strong>uríem imaginat mai”, diu <strong>el</strong> catedràtic<br />

<strong>de</strong> dret constitucional Javier<br />

Pérez Royo en aquesta entrevista.<br />

És un <strong>de</strong>ls int<strong>el</strong>·lectuals andalusos<br />

més potents <strong>de</strong> l’esquerra i veu la majoria<br />

absoluta <strong>de</strong>l PP com la confirmació d’allò<br />

que <strong>el</strong>l anomena l’anomalia andalusa, és<br />

a dir, gairebé quatre dèca<strong>de</strong>s d’hegemonia<br />

socialista que <strong>ha</strong>n impedit o condicionat<br />

les pretensions <strong>de</strong> la dreta <strong>de</strong> governar a<br />

Espanya. Ara, doncs, s’obre una nova fase<br />

que pot tornar a portar <strong>el</strong> PP a la Moncloa,<br />

amb l’esquerra en una fase <strong>de</strong> crisi evi<strong>de</strong>nt.<br />

Però Pérez Royo diu que d’ací a les<br />

<strong>el</strong>eccions espanyoles hi <strong>ha</strong> moltes coses<br />

que po<strong>de</strong>n condicionar-ho, tant a l’estat<br />

espanyol com al món, com ara la sentència<br />

<strong>de</strong>l TJUE sobre <strong>el</strong>s exiliats catalans o la<br />

consolidació d’una crisi sistèmica.<br />

—Majoria absoluta <strong>de</strong>l PP. Què vol dir,<br />

això?<br />

—Que al PP se li obre una finestra<br />

d’oportunitat extraordinària <strong>de</strong> tornar<br />

a concentrar <strong>el</strong> vot <strong>de</strong> la dreta espanyola<br />

en les seves sigles. Ciutadans ja l’<strong>ha</strong><br />

<strong>el</strong>iminat; se l’<strong>ha</strong> empassat <strong>de</strong>l tot. Ara<br />

l’anirà integrant en la mesura <strong>de</strong>l possible,<br />

també a les seves llistes.<br />

—<strong>Com</strong> és que <strong>el</strong>s <strong>ha</strong>n fagocitat així?<br />

—Això passa a tots <strong>el</strong>s partits que s’enganxen<br />

al PP, se’ls empassa. El PP no<br />

és capaç <strong>de</strong> col·laborar. No és un partit<br />

<strong>de</strong>mocràtic, no té cultura <strong>de</strong>mocràtica<br />

ni educació <strong>de</strong>mocràtica, i quan no té<br />

cap més remei, paga, cosa que va fer amb<br />

Pujol <strong>el</strong> 1996, i <strong>de</strong>sprés s’ho va cobrar <strong>el</strong><br />

2000 quan va tenir la majoria absoluta.<br />

No sé si ara canviaran una mica, però <strong>el</strong><br />

PP no entén què és pactar ni negociar: o<br />

imposo o pago, i ja m’ho cobraré.<br />

—Però què li <strong>ha</strong> passat, a Ciutadans? Ha<br />

perdut <strong>el</strong>s favors <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r?<br />

—No, no. Li <strong>ha</strong> passat que <strong>de</strong> política no<br />

en sap ni un borrall. Ciutadans no és res,<br />

és un invent <strong>de</strong> Francesc <strong>de</strong> Carreras i<br />

gent d’aquesta; i <strong>el</strong>ls no es presenten,<br />

però s’hi posa Rivera. Arriba <strong>el</strong> vent <strong>de</strong>l<br />

2015 amb Po<strong>de</strong>m i sembla que aquests<br />

partits creixen i que són una cosa tremenda.<br />

Però no són res.<br />

—Va capitalitzar la reacció contra <strong>el</strong><br />

procés.<br />

—Va concentrar <strong>el</strong> vot contra <strong>el</strong> procés,<br />

sí, i es va aprofitar <strong>de</strong> les <strong>de</strong>bilitats <strong>de</strong>l<br />

PSOE en aqu<strong>el</strong>l moment i va fer allò que<br />

va fer. Però tampoc no va saber què fer<br />

amb aqu<strong>el</strong>ls vots, va continuar amb <strong>el</strong><br />

mateix discurs. No es va atrevir a anar<br />

a la investidura i presentar un projecte<br />

per a <strong>Catalunya</strong> dins Espanya i entrar en<br />

<strong>el</strong> <strong>de</strong>bat. No va gosar perquè no tenien ni<br />

projecte. Perquè aquesta gent no són ningú.<br />

I això que van tenir l’oportunitat <strong>de</strong><br />

carregar-se <strong>el</strong> PP, en les <strong>el</strong>eccions passa<strong>de</strong>s.<br />

El PP perdia a Madrid, a Cast<strong>el</strong>la i<br />

Lleó, a Múrcia, a Andalusia... Ho perdia<br />

tot. I en aqu<strong>el</strong>l moment <strong>el</strong> PP <strong>ha</strong>uria pogut<br />

entrar en un procés <strong>de</strong> <strong>de</strong>scomposició,<br />

amb l’horitzó penal que tenia. Si aleshores<br />

<strong>el</strong>s treies aquestes presidències,<br />

<strong>el</strong> partit s’enfonsava. I Ciutadans <strong>ha</strong>uria<br />

El PP no és capaç <strong>de</strong><br />

col·laborar. No és un<br />

partit <strong>de</strong>mocràtic, no té<br />

cultura <strong>de</strong>mocràtica ni<br />

educació <strong>de</strong>mocràtica,<br />

i quan no té cap més<br />

remei, paga


23<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

PÉREZ ROYO<br />

Vox és <strong>el</strong> PP que <strong>ha</strong><br />

estat dins <strong>el</strong> PP mentre<br />

<strong>el</strong> PP guanyava. Quan<br />

comença a no garantir<br />

la victòria per si sol,<br />

sorgeix Vox<br />

pogut ocupar aquesta posició. Però, què<br />

van fer? Els ho van regalar tot. I <strong>de</strong>sprés<br />

ho van pagar, és clar, perquè <strong>el</strong>s votants<br />

pensen: “Per què <strong>el</strong>s hem <strong>de</strong> votar si<br />

<strong>de</strong>sprés donaran <strong>el</strong>s vots al PP?”<br />

—La moció <strong>de</strong> censura <strong>el</strong>s va sentenciar.<br />

—Es pensaven que amb les acusacions <strong>de</strong><br />

corrupció al PP anirien creixent i Rivera<br />

seria presi<strong>de</strong>nt d’Espanya. Però la moció<br />

<strong>de</strong> censura li va trencar <strong>el</strong>s plans i van<br />

tenir <strong>el</strong>s mals reflexos <strong>de</strong> votar a favor<br />

<strong>de</strong> Rajoy. No es van abstenir. Haurien<br />

pogut negociar amb <strong>el</strong> PSOE <strong>el</strong> vot a favor<br />

a canvi d’<strong>el</strong>eccions avança<strong>de</strong>s. Però ni<br />

això, perquè no en saben, <strong>de</strong> política. I<br />

a més són gent d’extrema dreta, per les<br />

coses que <strong>el</strong>s hem sentit dir.<br />

—El PP ara té la competència <strong>de</strong> Vox.<br />

—Són fets <strong>de</strong> la mateixa pasta. Vox és <strong>el</strong><br />

PP que <strong>ha</strong> estat dins <strong>el</strong> PP mentre <strong>el</strong> PP<br />

guanyava. Quan comença a no garantir la<br />

victòria per si sol, sorgeix Vox. Neix quan<br />

<strong>el</strong> PP es veu que no és capaç <strong>de</strong> canalitzar<br />

<strong>el</strong> problema català i perd <strong>el</strong> monopoli <strong>de</strong><br />

la dreta espanyola.<br />

—Per què no s’<strong>ha</strong> dividit més entre <strong>el</strong><br />

PP i Vox, <strong>el</strong> vot <strong>de</strong> dretes a Andalusia?<br />

—No ho sabem encara. El PP <strong>ha</strong> recollit<br />

tot <strong>el</strong> vot <strong>de</strong> Ciutadans, i penso que una<br />

part <strong>de</strong>l PSOE, també. El missatge que<br />

<strong>ha</strong>n transmès <strong>ha</strong> estat prou eficaç: que<br />

no entri Vox. Aquesta és la part positiva<br />

<strong>de</strong>l resultat, que Vox no sigui al govern.<br />

Ara veurem si <strong>el</strong> PP integra Vox o prova<br />

d’integrar-ne <strong>el</strong>s votants però <strong>de</strong>ixar-ne<br />

al marge la direcció.<br />

Europa. Les condicions en què farem<br />

política <strong>el</strong>s mesos vinents són imprevisibles,<br />

però sabem que seran pitjors que<br />

les d’ara. Si la ca<strong>de</strong>na en què es basava la<br />

globalització i l’augment <strong>de</strong> la productivitat<br />

i la baixada <strong>de</strong>ls preus es trenca, la<br />

situació és imprevisible i s’obren moltes<br />

incògnites.<br />

—En temps <strong>de</strong> crisi, acostuma a pagar-ho<br />

qui governa.<br />

—És clar. Però aquesta crisi també és<br />

diferent d’unes altres, i es po<strong>de</strong>n fer<br />

hipòtesis en totes les direccions que<br />

imaginem. Ara, és segur que estarem<br />

pitjor, que hi <strong>ha</strong> una inflació important<br />

per estona, que això complicarà l’actualització<br />

<strong>de</strong> les pensions, <strong>el</strong>s convenis<br />

col·lectius, la revisió <strong>de</strong>ls salaris... Tot<br />

serà més difícil, i ves que no surtin coses<br />

noves. Tornem a parlar <strong>de</strong> la prima <strong>de</strong><br />

risc, la covid es resisteix a <strong>de</strong>saparèixer,<br />

i continua carregant <strong>el</strong> sistema<br />

sanitari...<br />

—Aquest panorama pot afavorir encara<br />

més un retorn <strong>de</strong>l PP al govern espanyol?<br />

—És una <strong>de</strong> les possibilitats que es po<strong>de</strong>n<br />

obrir. Amb un 40% i escaig <strong>de</strong> vots i un<br />

PSOE que no vagi més enllà <strong>de</strong>l 30%,<br />

tan sols amb <strong>de</strong>u punts <strong>de</strong> diferència<br />

hi pot <strong>ha</strong>ver majoria absoluta. Malgrat<br />

<strong>el</strong> nacionalisme, entre catalans, bascs i<br />

gallecs, que és l’única opció que podria<br />

impedir-ho. Ja veuríem què faria <strong>el</strong> PP,<br />

que crec que arribat <strong>el</strong> moment fins i tot<br />

estaria disposat a negociar amb catalans<br />

i bascs. Ara, no sé si <strong>el</strong>ls ho voldrien,<br />

<strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> les barbaritats que <strong>ha</strong>n fet.<br />

—A Andalusia hem vist <strong>el</strong> límit <strong>de</strong> creixement<br />

<strong>de</strong> Vox?<br />

—No ho sé dir. Cada <strong>el</strong>ecció és diferent.<br />

Per a les <strong>de</strong> l’any vinent, encara falta<br />

molt, i ja veurem en quines condicions<br />

econòmiques hi arribem. La tardor pot<br />

ser espantosa, perquè som al límit d’una<br />

crisi sistèmica que pot causar dificultats<br />

terribles al nord <strong>de</strong> l’Àfrica i al Pròxim<br />

Orient que po<strong>de</strong>n tenir repercussió a<br />

—Sempre dieu que ara no es pot arribar<br />

al govern espanyol tenint en contra <strong>el</strong><br />

nacionalisme català i basc.<br />

—És pràcticament impossible. Ara, <strong>el</strong><br />

sistema <strong>el</strong>ectoral espanyol premia molt<br />

la diferència entre <strong>el</strong> primer i <strong>el</strong> segon,<br />

i quan aquesta diferència és molt gran,<br />

amb un percentatge baix <strong>de</strong> vots es pot<br />

arribar a la majoria absoluta. I ara podria<br />

passar.


24<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

PÉREZ ROYO<br />

—Feijóo ara <strong>ha</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>cidir què fa. Perquè<br />

amb <strong>el</strong> conflicte català no resolt no es<br />

podrà permetre <strong>de</strong> mantenir un perfil<br />

mo<strong>de</strong>rat.<br />

—És que hi <strong>ha</strong> moltes coses a resoldre,<br />

com ara les sentències <strong>de</strong>l Tribunal <strong>de</strong><br />

Justícia <strong>de</strong> la UE. La sentència sobre les<br />

pre-judicials <strong>de</strong> Llarena és clau. Si realment<br />

<strong>el</strong> tribunal avala allò que va fer<br />

la justícia b<strong>el</strong>ga amb l’argument que <strong>el</strong><br />

Suprem no era <strong>el</strong> tribunal competent, vol<br />

dir que no era competent per a jutjar <strong>el</strong>s<br />

autors <strong>de</strong>l procés. I això <strong>ha</strong> <strong>de</strong> comportar<br />

la nul·litat <strong>de</strong> la sentència.<br />

—Això portaria a la nul·litat <strong>de</strong> la sentència?<br />

—És clar! Si la sentència <strong>de</strong>l TJUE diu<br />

que <strong>el</strong> Suprem no és competent per a<br />

<strong>de</strong>manar l’euroordre, doncs tampoc no<br />

ho era per a enjudiciar <strong>el</strong>s cons<strong>el</strong>lers,<br />

que <strong>el</strong>s <strong>ha</strong>uria d’<strong>ha</strong>ver jutjats en primera<br />

instància <strong>el</strong> TSJC. Si <strong>el</strong> TJUE diu això,<br />

la sentència <strong>de</strong>l procés és nul·la. I això<br />

obre... Buf! Això permetria a Puig<strong>de</strong>mont<br />

<strong>de</strong> pujar a un autobús i fer l’entrada triomfal<br />

a Barc<strong>el</strong>ona fins a la plaça <strong>de</strong> Sant<br />

Jaume. Imagineu-vos, a més, amb quina<br />

acollida.<br />

—Podria passar...<br />

—I tant que podria passar.<br />

—I seria abans <strong>de</strong> les pròximes espanyoles.<br />

—I encara mancaria la sentència <strong>de</strong>l Tribunal<br />

Europeu <strong>de</strong>ls Drets Humans, que<br />

crec que es farà seu <strong>el</strong> vot particular al TC<br />

<strong>de</strong>ls magistrats Xiol i Balaguer. Aquesta<br />

serà la sentència <strong>de</strong>l TEDH, em penso.<br />

Per això us dic que encara po<strong>de</strong>n passar<br />

moltes coses. Políticament, <strong>el</strong> panorama<br />

no és gens clar. Perquè també hi <strong>ha</strong> moltes<br />

més <strong>de</strong>riva<strong>de</strong>s, a escala internacional.<br />

Ara tot trontolla.<br />

—Què voleu dir?<br />

—La meva tesi <strong>de</strong> fons és que hem viscut<br />

en un horitzó que es va <strong>de</strong>finir <strong>de</strong>sprés<br />

<strong>de</strong> la Primera Guerra Mundial. Es<br />

van <strong>de</strong>finir <strong>el</strong>s marges en què hi <strong>ha</strong>uria<br />

l’enfrontament polític, molt fortament<br />

i<strong>de</strong>ologitzat, amb una tensió molt gran<br />

<strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocràcia parlamentària, que té<br />

al <strong>davant</strong> <strong>el</strong> feixisme, <strong>el</strong> nacionalsocialisme<br />

i, per una altra banda, la Revolució<br />

rRussa. Després ve la Segona Guerra<br />

Mundial, en què s’acaba afermant<br />

la <strong>de</strong>mocràcia parlamentària, amb <strong>el</strong><br />

<strong>de</strong>senvolupament posterior <strong>de</strong> l’estat<br />

<strong>de</strong>l benestar. Ara tot això trontolla, som<br />

en un món sense i<strong>de</strong>ologia, ja no hi <strong>ha</strong><br />

partits social<strong>de</strong>mòcrates o <strong>de</strong>mòcrates<br />

cristians, ni liberals. Qualsevol esment<br />

i<strong>de</strong>ològic en la nomenclatura <strong>de</strong>ls partits<br />

es rebutja.<br />

—I hi <strong>ha</strong> un ascens <strong>de</strong> formes populistes<br />

d’extrema dreta.<br />

—Exacte, veiem això, i nous partits <strong>de</strong>ls<br />

quals no se sap quina és la i<strong>de</strong>ologia.<br />

Aquesta és la situació que tenim.<br />

—Quan passa tot això que dieu, i amb<br />

l’evolució imprevisible <strong>de</strong>l conflicte<br />

català, hi pot <strong>ha</strong>ver finalment un pacte<br />

entre <strong>el</strong> PP i <strong>el</strong> PSOE <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> les <strong>el</strong>eccions<br />

espanyoles per a salvar l’estat?<br />

—No ho crec. A Espanya és difícil que<br />

passi. És un país que <strong>ha</strong> estat en guerra<br />

civil <strong>de</strong> manera gairebé ininterrompuda.<br />

—Però ja hem vist que quan s’<strong>ha</strong> <strong>de</strong> salvar<br />

l’estat es posen d’acord, que po<strong>de</strong>n<br />

cooperar.<br />

—Això, en <strong>el</strong> fons, va passar en les<br />

dues restauracions, que van funcionar<br />

mentre hi <strong>ha</strong>via un bipartidisme<br />

dinàstic. La qüestió és que <strong>el</strong> PSOE <strong>ha</strong><br />

aguantat fins ara com a partit dinàstic<br />

d’aquesta segona restauració, i ja<br />

veurem com van les coses. Perquè la<br />

direcció és així, però la base socialista,<br />

no. La direcció sí que hi <strong>ha</strong> jugat. El discurs<br />

<strong>de</strong> Rubalcaba quan va abdicar Juan<br />

Carlos en favor <strong>de</strong> F<strong>el</strong>ipe VI era una<br />

reproducció exacta <strong>de</strong>l que va fer Gómez<br />

Llorente en <strong>el</strong> procés constituent<br />

<strong>de</strong>l 1978. El baptisme i la confirmació,<br />

Políticament, <strong>el</strong><br />

panorama no és gens<br />

clar. Perquè també hi <strong>ha</strong><br />

moltes més <strong>de</strong>riva<strong>de</strong>s,<br />

a escala internacional.<br />

Ara tot trontolla


25<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

PÉREZ ROYO<br />

per dir-ho d’alguna manera. Però no<br />

és gens clar que per baix sigui així. I la<br />

monarquia d’ara no és la d’aleshores,<br />

sinó que té una gran fragilitat, i sortiran<br />

encara més coses.<br />

—I què li <strong>ha</strong> passat, al PSOE, a Andalusia?<br />

—Simplement <strong>el</strong> cansament d’un partit<br />

<strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> trenta-vuit anys <strong>de</strong> govern. I<br />

que <strong>el</strong> partit s’<strong>ha</strong> anat <strong>de</strong>scapitalitzant.<br />

El PP <strong>ha</strong> sabut jugar les seves cartes.<br />

Finalment, s’<strong>ha</strong> acabat l’anomalia andalusa,<br />

que venia <strong>de</strong>l <strong>referèndum</strong> <strong>de</strong>l<br />

28-F [<strong>de</strong>l 1980, sobre l’autonomia]. Els<br />

que no vivíeu a Andalusia aleshores no<br />

us po<strong>de</strong>u imaginar què va ser allò, un<br />

fenomen que no s’<strong>ha</strong> repetit en la història<br />

d’Espanya. Que una part <strong>de</strong>l territori<br />

faci un torcebraç al govern espanyol i<br />

<strong>el</strong> guanyi, i això es transformi en una<br />

norma jurídica, que va ser un estatut,<br />

no s’<strong>ha</strong> fet mai més. Va ser una revolució<br />

tremenda, i va permetre al PSOE <strong>de</strong> tenir<br />

la força que va tenir, i va impedir que<br />

<strong>el</strong> PP pogués governar Espanya com li<br />

<strong>ha</strong>uria agradat.<br />

—Però s’<strong>ha</strong> acabat.<br />

—Sí, però <strong>el</strong> PP no és al govern espanyol,<br />

i tenen <strong>el</strong> mal<strong>de</strong>cap <strong>de</strong>l nacionalisme basc<br />

i català. I són més fràgils.<br />

—No la conec prou bé. Però potser sí.<br />

La qüestió és que aquesta gent <strong>ha</strong> anat<br />

jugant amb impunitat; a Espanya no <strong>el</strong>s<br />

passava res. I segur que <strong>ha</strong>n <strong>de</strong>ixat les<br />

proves a la vista, perquè estaven segurs<br />

que la justícia espanyola no faria res. Ni<br />

la fiscalia. Però ara arriba una jutgessa<br />

d’Andorra, ho veu i diu: “Ostres!” Ja<br />

veurem què passa.<br />

—Fa un any <strong>de</strong>ls indults i ara <strong>el</strong> Suprem<br />

espanyol ja <strong>el</strong>s revisa. Us imaginàveu<br />

que passaria?<br />

—Ara veiem coses que no ens <strong>ha</strong>uríem<br />

imaginat mai que veuríem. Però <strong>ha</strong>vent<br />

vist com va anar <strong>el</strong> judici <strong>de</strong>l procés, no<br />

em sorprèn res. Hi <strong>ha</strong> dues coses amb<br />

què l’estat espanyol no funciona com a<br />

estat <strong>de</strong> dret: la corona i <strong>el</strong> nacionalisme<br />

català. En aquestes dues qüestions, la<br />

raó d’estat passa per <strong>davant</strong> <strong>de</strong> l’estat<br />

<strong>de</strong> dret.<br />

—La cúpula judicial fa entrar aquesta<br />

raó d’estat.<br />

—Sí, és clar. Quan vam entrar a la Unió<br />

Europea em pensava que aquests afers no<br />

es veurien, però em vaig equivocar. I sí,<br />

es van veient, amb la monarquia i <strong>Catalunya</strong>.<br />

És aquí on la raó d’estat s’imposa,<br />

i l’estat profund, que existeix i que té al<br />

seu costat <strong>el</strong> po<strong>de</strong>r judicial.<br />

Hi <strong>ha</strong> dues coses amb<br />

què l’estat espanyol no<br />

funciona com a estat<br />

<strong>de</strong> dret: la corona i <strong>el</strong><br />

nacionalisme català. En<br />

aquestes dues qüestions,<br />

la raó d’estat passa per<br />

<strong>davant</strong> <strong>de</strong> l’estat <strong>de</strong> dret<br />

—El PP és més fràgil?<br />

—Sí, no és <strong>el</strong> PP d’abans, que ho tenia tot,<br />

totes les administracions públiques sota<br />

control. La prova és que van sortir Ciutadans<br />

i Vox i va tenir setanta-sis escons.<br />

—Però ara pot anar cap amunt.<br />

—Sí, po<strong>de</strong>n recuperar-se, però ja veurem<br />

fins on arriben. Po<strong>de</strong>n passar coses,<br />

encara. Ja veurem què passa amb<br />

l’enjudiciament a Rajoy a Andorra. Si<br />

prospera, pot portar a penes <strong>de</strong> presó i a<br />

una responsabilitat civil que podria ser<br />

<strong>de</strong> centenars <strong>de</strong> milions d’euros.<br />

—Pot tenir recorregut, la quer<strong>el</strong>la andorrana?<br />

—Qui més hi <strong>ha</strong>, a l’estat profund?<br />

—Po<strong>de</strong>u comptar-hi <strong>el</strong> cos d’advocats<br />

<strong>de</strong> l’estat, <strong>el</strong>s lletrats <strong>de</strong>l Cons<strong>el</strong>l d’Estat,<br />

inspecció d’Hisenda, tot connectat amb<br />

les grans fortunes, la banca... Hi són,<br />

i són capaços <strong>de</strong> mobilitzar <strong>el</strong> po<strong>de</strong>r<br />

judicial.<br />

—El fet <strong>de</strong> ser a la UE si més no obre<br />

l’oportunitat <strong>de</strong> corregir aquesta anomalia<br />

en <strong>el</strong> TJUE.<br />

—Sí, alguna cosa s’<strong>ha</strong> aconseguit per<br />

aquesta via. I per això Puig<strong>de</strong>mont i <strong>Com</strong>ín<br />

són al Parlament Europeu. Però<br />

fixeu-vos que Marchena va fer trampa<br />

amb Junqueras, i això no s’<strong>ha</strong>via vist mai<br />

a la UE.


26<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

ENTREVISTA<br />

BORIS CILEVICS<br />

“No té gens <strong>de</strong><br />

sentit que Espanya<br />

mantingui les<br />

euroordres”<br />

Entrevista al ponent <strong>de</strong>l Cons<strong>el</strong>l d’Europa que <strong>ha</strong><br />

documentat la repressió <strong>de</strong> l’estat espanyol contra<br />

polítics in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes catalans


27<br />

BORIS CILEVICS<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

JOSEP CASULLERAS NUALART<br />

És clar que és una llàstima que Espanya mantingui<br />

aquestes acusacions i que no <strong>ha</strong>gi retirat les<br />

euroordres contra aquests polítics, perquè la seva<br />

situació és idèntica a la d’aqu<strong>el</strong>ls que van ser<br />

con<strong>de</strong>mnats i <strong>de</strong>sprés alliberats<br />

És un <strong>de</strong>ls polítics més veterans i<br />

respectats a l’Assemblea Parlamentària<br />

<strong>de</strong>l Cons<strong>el</strong>l d’Europa. I<br />

<strong>el</strong>s darrers dos anys <strong>de</strong> la seva vida<br />

professional, Boris Cilevics (Daugavpils,<br />

Letònia, 1956), <strong>el</strong>s <strong>ha</strong> <strong>de</strong>dicats<br />

en bona part a contrastar i documentar<br />

les persecucions <strong>de</strong> dirigents polítics<br />

catalans a l’estat espanyol i <strong>el</strong>s kurds<br />

a Turquia. El seu informe, aprovat per<br />

l’Assemblea l’any passat, va causar un<br />

terrabastall a Espanya i va ser una <strong>de</strong> les<br />

raons per les quals <strong>el</strong> govern <strong>de</strong> Pedro<br />

Sánchez es va veure empès a aprovar<br />

<strong>el</strong>s indults. Molts polítics i mitjans espanyols<br />

l’odien i l’<strong>ha</strong>n difamat, tant<br />

a la xarxa com <strong>davant</strong> seu mateix, tal<br />

com va passar dimarts passat a Estrasburg,<br />

quan Cilevics constatava en<br />

un nou informe <strong>el</strong>s incompliments <strong>de</strong><br />

l’estat espanyol. I, tanmateix, es manté<br />

impertorbable quan parla <strong>de</strong>ls atacs que<br />

rep, extremadament pulcre i diplomàtic;<br />

tant, que se li en<strong>de</strong>vina una ironia fina.<br />

—No esteu satisfet amb <strong>el</strong> compliment<br />

<strong>de</strong> les recomanacions per part <strong>de</strong> l’estat<br />

espanyol.<br />

—Políticament, he <strong>de</strong> dir que ara per ara<br />

no hi <strong>ha</strong> polítics empresonats a Espanya<br />

per la seva activitat. Això és cert. Però, per<br />

una altra banda, veig que encara hi <strong>ha</strong> la<br />

possibilitat <strong>de</strong> més con<strong>de</strong>mnes i <strong>de</strong> més<br />

empresonaments. Perquè la legislació no<br />

s’<strong>ha</strong> canviat i algunes causes penals encara<br />

són obertes, no s’<strong>ha</strong>n aturat. També<br />

he <strong>de</strong> dir que hi <strong>ha</strong> <strong>ha</strong>gut alguna absolució,<br />

cosa que és positiva i que <strong>de</strong>mostra<br />

que dins <strong>el</strong> sistema judicial espanyol<br />

encara hi <strong>ha</strong> un cert grau d’in<strong>de</strong>pendència,<br />

tot i que sobre aquesta qüestió hi <strong>ha</strong><br />

preocupacions serioses.<br />

—La reb<strong>el</strong>·lió i la sedició encara són al<br />

codi penal.<br />

—Si fem un paral·l<strong>el</strong>isme amb les sentències<br />

executives <strong>de</strong>l Tribunal Europeu<br />

<strong>de</strong>ls Drets Humans, sempre hi <strong>ha</strong> unes<br />

mesures especials i unes <strong>de</strong> generals<br />

per als estats que violen alguns drets<br />

en particular d’una persona. Si algú <strong>ha</strong><br />

estat empresonat il·legalment, <strong>ha</strong> <strong>de</strong> ser<br />

alliberat, in<strong>de</strong>mnitzat, etc. Però, men-<br />

trestant, <strong>el</strong>s estats també <strong>ha</strong>n <strong>de</strong> prendre<br />

algunes mesures generals, com ara<br />

canvis necessaris en la legislació o <strong>de</strong><br />

pràctiques administratives perquè no<br />

hi <strong>ha</strong>gi violacions semblants en <strong>el</strong> futur.<br />

Doncs fent aquest paral·l<strong>el</strong>isme, us diria<br />

que a Espanya encara veig que hi <strong>ha</strong> uns<br />

problemes <strong>de</strong> caràcter general.<br />

—Però també n’hi <strong>ha</strong> d’específics, que<br />

ja apuntàveu ara fa un any, com <strong>el</strong> manteniment<br />

<strong>de</strong> les euroordres contra <strong>el</strong>s<br />

exiliats.<br />

—Sí, però hem vist que la reacció <strong>de</strong>ls<br />

estats europeus <strong>ha</strong> estat virtualment<br />

unànime sobre aquesta qüestió. És a dir,<br />

que tots <strong>el</strong>s estats que <strong>ha</strong>n consi<strong>de</strong>rat<br />

aquestes peticions d’extradició, les <strong>ha</strong>n<br />

rebutja<strong>de</strong>s. Vol dir que clarament hi<br />

<strong>ha</strong> un problema en les acusacions. És<br />

clar que és una llàstima que Espanya<br />

mantingui aquestes acusacions i que<br />

no <strong>ha</strong>gi retirat les euroordres contra


28<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

BORIS CILEVICS<br />

És en mans <strong>de</strong>l govern espanyol, doncs, <strong>de</strong><br />

mantenir aquesta petició i les euroordres. I crec<br />

que aquesta actitud unànime <strong>de</strong>ls altres estats <strong>de</strong><br />

la UE <strong>de</strong> rebutjar-les <strong>ha</strong> <strong>de</strong> ser un senyal clar per<br />

a les autoritats espanyoles que alguna cosa falla<br />

—Ho vam veure, precisament, amb <strong>el</strong>s<br />

exiliats catalans.<br />

—Totes aquestes <strong>de</strong>cisions són en mans<br />

<strong>de</strong>ls estats, són competència estatal.<br />

Solament <strong>el</strong>s estats po<strong>de</strong>n <strong>de</strong>cidir si <strong>de</strong>manen<br />

l’extradició o no, i és una qüestió<br />

<strong>de</strong>ls altres estats i <strong>de</strong> les organitzacions<br />

internacionals <strong>de</strong> <strong>de</strong>cidir si les accepten<br />

o no. És en mans <strong>de</strong>l govern espanyol,<br />

doncs, <strong>de</strong> mantenir aquesta petició i les<br />

euroordres. I crec que aquesta actitud<br />

unànime <strong>de</strong>ls altres estats <strong>de</strong> la UE <strong>de</strong><br />

rebutjar-les <strong>ha</strong> <strong>de</strong> ser un senyal clar per<br />

a les autoritats espanyoles que alguna<br />

cosa falla. La <strong>de</strong>cisió <strong>de</strong> retirar-les <strong>de</strong>pèn<br />

exclusivament <strong>de</strong>l govern espanyol.<br />

aquests polítics, perquè la seva situació<br />

és idèntica a la d’aqu<strong>el</strong>ls que van ser<br />

con<strong>de</strong>mnats i <strong>de</strong>sprés alliberats. No<br />

és coherent, perquè l’única diferència<br />

és que <strong>el</strong>s con<strong>de</strong>mnats en aqu<strong>el</strong>l moment<br />

eren a Espanya, accessibles per<br />

a la justícia espanyola. Els altres eren<br />

fora. Però <strong>el</strong>s fets són <strong>el</strong>s mateixos. Els<br />

con<strong>de</strong>mnats van ser alliberats i no veig<br />

que tingui gens <strong>de</strong> sentit <strong>de</strong> mantenir<br />

les acusacions contra <strong>el</strong>s altres. És un<br />

inconvenient, això, però sóc optimista,<br />

espero que es resolgui, i més encara<br />

quan l’actitud d’uns altres estats membres<br />

<strong>de</strong> la UE sobre aquesta qüestió és<br />

ben clara.<br />

—Sou optimista?<br />

—Sí, ja he dit unes quantes vega<strong>de</strong>s que<br />

crec que Espanya és una <strong>de</strong>mocràcia<br />

que pot entomar <strong>de</strong> manera efectiva<br />

qüestions molt complica<strong>de</strong>s i sensibles<br />

com aquesta.<br />

—Però la manera com sembla que s’<strong>ha</strong>gi<br />

<strong>de</strong> resoldre la qüestió <strong>de</strong>ls exiliats passa<br />

més per la justícia europea que no pas<br />

per la política espanyola.<br />

—No ho crec. Perquè hi <strong>ha</strong> un mecanisme<br />

<strong>de</strong> verificació d’aquestes euroordres<br />

i peticions d’extradició. El Cons<strong>el</strong>l<br />

d’Europa <strong>ha</strong> tractat aquesta qüestió en<br />

un informe sobre les llistes negres <strong>de</strong><br />

l’ONU. Fins fa poc, cada estat podia entrar<br />

una petició al Cons<strong>el</strong>l <strong>de</strong> Seguretat<br />

<strong>de</strong> l’ONU, i d’acord amb aquesta petició<br />

qualsevol persona sota la jurisdicció<br />

d’aqu<strong>el</strong>l estat podia ser inclosa en una<br />

llista negra sense cap comprovació. Això<br />

es va reconsi<strong>de</strong>rar, afortunadament. I<br />

també es va fer amb la Interpol, que <strong>ha</strong><br />

creat un comitè especial que examina<br />

les raons <strong>de</strong> les peticions <strong>de</strong>ls estats que<br />

en formen part amb <strong>el</strong> sistema <strong>de</strong> les<br />

red flags (indicadors <strong>de</strong> vali<strong>de</strong>sa), que<br />

po<strong>de</strong>n fer que una petició <strong>de</strong> <strong>de</strong>tenció<br />

sigui rebutjada.<br />

—De la justícia espanyola, més aviat,<br />

que va p<strong>el</strong> seu compte.<br />

—Em tornaré a referir al TEDH. Tots <strong>el</strong>s<br />

estàndards europeus sobre drets humans<br />

són vinculants per a totes les branques<br />

<strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r. També per al judicial. Sovint<br />

ens trobem situacions en què critiquem<br />

<strong>el</strong> govern per alguna <strong>de</strong>cisió errònia i ens<br />

diuen: “Estem d’acord amb vosaltres,<br />

però no és competència nostra”, sinó,<br />

per exemple, <strong>de</strong> governs provincials o<br />

locals, que són in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts i no po<strong>de</strong>n<br />

ser influïts p<strong>el</strong> govern estatal. Però<br />

l’obligació és per a tots <strong>el</strong>s po<strong>de</strong>rs i per<br />

a tothom per igual. Formalment, <strong>el</strong> govern<br />

central és qui signa la Convenció<br />

[Europea <strong>de</strong>ls Drets Humans] i a qui es<br />

passen comptes per les violacions. Hi<br />

<strong>ha</strong>uria d’<strong>ha</strong>ver mecanismes interns als<br />

estats que asseguressin que la Convenció<br />

és vinculant per a tothom. No pot ser que<br />

una part <strong>de</strong>ls po<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> l’estat en visqui<br />

al marge. Les <strong>de</strong>mocràcies <strong>ha</strong>n d’establir<br />

<strong>el</strong>s mecanismes per resoldre aquestes<br />

situacions.<br />

—Us sorprèn que <strong>el</strong>s indults, un any<br />

<strong>de</strong>sprés, siguin revisats i es puguin anul·<br />

lar?<br />

—És trist. En parlo en l’informe. Segons<br />

que tinc entès, aquests indults van ser<br />

recorreguts al tribunal per alguns partits


29<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

BORIS CILEVICS<br />

contraris [a la in<strong>de</strong>pendència]. És clar<br />

que qualsevol <strong>de</strong>cisió d’un govern en<br />

un estat <strong>de</strong> dret s’<strong>ha</strong> <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r discutir, i<br />

això és en mans <strong>de</strong> la justícia. Hem rebut<br />

informació <strong>de</strong>l govern segons la qual no<br />

dóna suport a aquestes peticions i que<br />

provarà <strong>de</strong> <strong>de</strong>mostrar al tribunal que les<br />

<strong>de</strong>cisions es van justificar i argumentar<br />

correctament. Prenem nota d’aquests<br />

recursos, i continuem dient que <strong>el</strong>s tribunals<br />

són in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nts i tot <strong>el</strong> que<br />

po<strong>de</strong>m fer és expressar l’esperança que<br />

<strong>el</strong> Suprem <strong>de</strong>ci<strong>de</strong>ixi en compliment <strong>de</strong><br />

les obligacions d’Espanya i d’acord amb<br />

la legislació internacional.<br />

Si algú fa acusacions serioses contra <strong>el</strong><br />

ponent, les <strong>ha</strong> <strong>de</strong> justificar amb proves, i<br />

em sembla que ningú no pot trobar-ne. Sé<br />

que en mitjans espanyols he estat acusat<br />

unes quantes vega<strong>de</strong>s, però la vida política<br />

és així. Ja hi estic acostumat. Ha estat dur,<br />

emocional, <strong>de</strong> vega<strong>de</strong>s <strong>de</strong>cebedor<br />

—Vau rebre pressions espanyoles dimarts<br />

passat perquè no es fes públic <strong>el</strong><br />

vostre informe?<br />

—No en diria pressions. Hi <strong>ha</strong> un diàleg<br />

<strong>de</strong> treball normal en què tothom és lliure<br />

d’expressar <strong>el</strong> seu punt <strong>de</strong> vista. Hi va<br />

<strong>ha</strong>ver arguments contra <strong>el</strong> meu informe,<br />

hi va <strong>ha</strong>ver una votació i una gran majoria<br />

<strong>de</strong>l comitè va <strong>de</strong>cidir <strong>de</strong> <strong>de</strong>sclassificar-lo.<br />

Cada membre <strong>de</strong> l’Assemblea té <strong>el</strong> dret <strong>de</strong><br />

fer-hi objeccions.<br />

—Però què us sembla l’actitud <strong>de</strong> voler<br />

silenciar un informe que analitza <strong>el</strong><br />

funcionament <strong>de</strong> l’estat <strong>de</strong> dret? No és<br />

contrari al principi <strong>de</strong> transparència?<br />

—Sí, és clar que a ningú li agrada <strong>de</strong> ser<br />

criticat. És una situació típica en què<br />

<strong>el</strong>s parlamentaris <strong>de</strong> la coalició governamental<br />

ten<strong>de</strong>ixen a oposar-se a les<br />

crítiques que es fan als seus estats. En<br />

aquest cas vaig veure alguns punts comprensibles,<br />

perquè la crítica addicional és<br />

vista per alguns membres <strong>de</strong> la coalició<br />

<strong>de</strong> govern com un pretext per a minar<br />

<strong>el</strong> procés <strong>de</strong> diàleg. És impossible <strong>de</strong><br />

controlar tots <strong>el</strong>s representants <strong>de</strong>ls<br />

mitjans perquè siguin tan diligents com<br />

vosaltres en la tasca <strong>de</strong> clarificar tots <strong>el</strong>s<br />

<strong>de</strong>talls. Vivim en l’era <strong>de</strong> la propaganda i<br />

les notícies falses i entenc la preocupació<br />

sobre com pot ser presentat aquest informe,<br />

o que sigui presentat d’una manera<br />

esbiaixada per part d’alguns activistes<br />

polítics o <strong>de</strong> mitjans poc diligents. Són<br />

preocupacions legítimes.<br />

—Hi va <strong>ha</strong>ver un representant espanyol<br />

que precisament <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> la reunió<br />

va dir a les xarxes socials que <strong>ha</strong>vien<br />

guanyat perquè <strong>ha</strong>víeu <strong>ha</strong>gut <strong>de</strong> retirar<br />

una <strong>de</strong>claració sobre aquest informe.<br />

Què va passar?<br />

—En aquest cas no vaig tenir prou suport<br />

per fer pública una <strong>de</strong>claració sobre l’informe.<br />

O sigui que no es va fer. És normal.<br />

El comitè va <strong>de</strong>cidir que n’hi <strong>ha</strong>via prou<br />

amb <strong>el</strong> fet <strong>de</strong> <strong>de</strong>sclassificar i publicar<br />

l’informe i que una <strong>de</strong>claració podia ser<br />

redundant. Crec que això va ser una mena<br />

<strong>de</strong> reconeixement <strong>de</strong> les dificultats que<br />

tenen <strong>el</strong>s nostres col·legues espanyols<br />

quan intenten <strong>de</strong> trobar un compromís<br />

raonable tot sabent que alguns partits<br />

a Espanya són molt agressius contra<br />

<strong>el</strong>s in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes catalans. Per això<br />

van consi<strong>de</strong>rar que aquesta <strong>de</strong>claració<br />

complicaria la vida al govern a l’hora<br />

d’aconseguir més compromisos.<br />

—Però no era la vostra posició.<br />

—Aquest argument va persuadir una<br />

part <strong>de</strong>ls meus companys en <strong>el</strong> comitè i<br />

per això van votar per la <strong>de</strong>sclassificació<br />

<strong>de</strong> l’informe però contra la publicació<br />

d’una <strong>de</strong>claració addicional. Entenc<br />

aquest argument, tot i que vaig votar per<br />

publicar <strong>el</strong> comunicat. En una <strong>de</strong>mocràcia,<br />

<strong>de</strong>ci<strong>de</strong>ix la majoria, i accepto plenament<br />

que potser <strong>el</strong>s meus col·legues són<br />

més int<strong>el</strong>·ligents que jo i que entenen més<br />

bé l’especificitat <strong>de</strong> la situació espanyola.<br />

Crec que com a ponent ho he fet tan bé<br />

com he pogut per mantenir-me neutral<br />

i que vaig ser realment equànime i em<br />

vaig guiar exclusivament p<strong>el</strong>s principis<br />

i valors <strong>de</strong>l Cons<strong>el</strong>l d’Europa durant la<br />

meva tasca. I espero que <strong>el</strong>s meus companys<br />

espanyols tinguin èxit a l’hora <strong>de</strong><br />

trobar un compromís raonable basat en<br />

<strong>el</strong>s drets humans i en la <strong>de</strong>mocràcia.


30<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

BORIS CILEVICS<br />

—Us <strong>ha</strong> arribat que la vostra feina i la<br />

vostra imparcialitat com a ponent <strong>ha</strong>n<br />

estat qüestiona<strong>de</strong>s per part <strong>de</strong>ls espanyols?<br />

—És clar que ningú no és perfecte i hi<br />

<strong>ha</strong> coses que <strong>ha</strong>uria pogut fer millor,<br />

però tinc bona r<strong>el</strong>ació amb tots <strong>el</strong>s companys,<br />

tant <strong>de</strong> la part espanyola com <strong>de</strong><br />

la catalana. Hem tingut <strong>de</strong>bats encesos,<br />

molt emocionals. Ara, <strong>de</strong>s d’un punt <strong>de</strong><br />

vista personal tan sols puc estar satisfet.<br />

Tot queda dins <strong>el</strong>s límits <strong>de</strong>l <strong>de</strong>bat<br />

professional. Ha estat dur, però amb<br />

respecte mutu. Si algú <strong>ha</strong> qüestionat la<br />

meva reputació professional i la meva<br />

in<strong>de</strong>pendència, no ho sé. Si algú fa acusacions<br />

serioses contra <strong>el</strong> ponent, les <strong>ha</strong><br />

<strong>de</strong> justificar amb proves, i em sembla que<br />

ningú no pot trobar-ne. Sé que en mitjans<br />

espanyols he estat acusat unes quantes<br />

vega<strong>de</strong>s, però la vida política és així. Ja hi<br />

estic acostumat. Ha estat dur, emocional,<br />

<strong>de</strong> vega<strong>de</strong>s <strong>de</strong>cebedor.<br />

en termes <strong>de</strong> blanc o negre. La cosa més<br />

important, quan ara fa un any que es va<br />

aprovar l’informe, és que hi <strong>ha</strong>via gent<br />

privada <strong>de</strong> llibertat i que ara ja no són<br />

a la presó. Una sola persona privada <strong>de</strong><br />

llibertat injustificadament ja és massa.<br />

I això ja no passa, cosa que significa<br />

un progrés important. I si en alguns<br />

aspectes veiem que hi <strong>ha</strong> progressos, en<br />

uns altres, malauradament, no. Però és<br />

un procés. La <strong>de</strong>mocràcia és un procés.<br />

La principal qüestió és assegurar que<br />

<strong>el</strong>s drets humans més bàsics no siguin<br />

violats. Po<strong>de</strong>m discutir-ho tot, però<br />

veig que aquest diàleg és en marxa fins i<br />

tot enmig <strong>de</strong> grans dificultats, cosa que<br />

és comprensible. Ara solament puc esperar<br />

que aquest diàleg, tard o d’hora,<br />

doni algun fruit. Perquè al final totes les<br />

<strong>de</strong>cisions seran a les mans <strong>de</strong> la gent,<br />

<strong>de</strong> Madrid i <strong>de</strong> Barc<strong>el</strong>ona. Nosaltres tan<br />

sols po<strong>de</strong>m acons<strong>el</strong>lar sobre quins són<br />

<strong>el</strong>s valors europeus generals, però la<br />

i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocràcia és que la gent <strong>ha</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>cidir per si mateixa. I crec que la<br />

<strong>de</strong>mocràcia espanyola és prou madura<br />

per gestionar una qüestió tan complicada<br />

com aquesta.<br />

—En l’informe feu referència al Catalangate.<br />

Creieu que això <strong>de</strong>mostra que<br />

fins i tot amb <strong>el</strong>s socialistes al govern<br />

Espanya continua aplicant un esquema<br />

<strong>de</strong> crisi d’estat a <strong>Catalunya</strong>?<br />

—Aquest informe tan sols és <strong>de</strong> seguiment,<br />

i no he tingut l’oportunitat d’obtenir<br />

més informació sobre aquesta qüestió<br />

per arribar a conclusions. Espanya no és<br />

un cas únic, i al Cons<strong>el</strong>l d’Europa hem<br />

engegat un informe especial sobre <strong>el</strong> cas<br />

Pegasus i les seves implicacions en uns<br />

quants estats. La informació sobre això és<br />

ingent i implica molta feina, per això no<br />

he afegit res més sobre aquesta qüestió.<br />

—Us ho <strong>de</strong>mano d’una altra manera.<br />

Pensàveu que ara fa un any <strong>el</strong>s indults<br />

eren <strong>el</strong> principi d’un camí i ara es veu<br />

que no <strong>ha</strong> acabat essent així?<br />

—Us diria que és una conclusió una<br />

mica simplista. La situació és més complexa.<br />

Trobar un compromís raonable<br />

és un procés complex que té molts components<br />

i no crec que es pugui <strong>de</strong>scriure<br />

Perquè al final totes les <strong>de</strong>cisions seran a les<br />

mans <strong>de</strong> la gent, <strong>de</strong> Madrid i <strong>de</strong> Barc<strong>el</strong>ona.<br />

Nosaltres tan sols po<strong>de</strong>m acons<strong>el</strong>lar sobre<br />

quins són <strong>el</strong>s valors europeus generals, però<br />

la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocràcia és que la gent <strong>ha</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>cidir per si mateixa


31<br />

ENTREVISTA<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

MARTÍN PALLÍN<br />

“Fan guerra<br />

d’alta intensitat<br />

mitjançant <strong>el</strong>s<br />

tribunals”<br />

Entrevista al jutge emèrit <strong>de</strong>l Tribunal Suprem espanyol,<br />

que <strong>ha</strong> escrit <strong>el</strong> llibre ‘La guerra <strong>de</strong> los jueces. El proceso<br />

judicial como arma política’<br />

Martín Pallín, en una imatge d’arxiu


32<br />

MARTÍN PALLÍN<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

ANDREU BARNILS<br />

José Antonio Martín Pallín (1936),<br />

magistrat emèrit <strong>de</strong>l Tribunal Suprem<br />

espanyol, jubilat <strong>de</strong>l 2006<br />

ençà i opinant <strong>ha</strong>bitual, acaba <strong>de</strong><br />

publicar <strong>el</strong> llibre La guerra <strong>de</strong> los<br />

jueces. El proceso judicial como arma política<br />

(Catarata), on explica teòricament,<br />

i <strong>de</strong>mostra amb casos, que <strong>el</strong>s jutges a<br />

l’estat espanyol actuen políticament<br />

per <strong>el</strong>iminar rivals polítics. I no per raons<br />

<strong>de</strong> corrupció, sinó per i<strong>de</strong>ologia.<br />

Martín Pallín va atendre dijous VilaWeb<br />

per vi<strong>de</strong>oconferència per parlar <strong>de</strong>l seu<br />

darrer llibre, en què apareixen força<br />

casos catalans.<br />

<strong>ha</strong> retirat <strong>el</strong>s càrrecs. I, així i tot, <strong>el</strong> jutge<br />

obre <strong>el</strong> cas. I així podríem continuar fins<br />

a l’infinit.<br />

—Frase <strong>de</strong>l llibre: “Crec que hi <strong>ha</strong> base<br />

més que raonable per a dir que la nostra<br />

<strong>de</strong>mocràcia és una b<strong>el</strong>la façana, però si<br />

entrem a l’interior troba clamorosos i<br />

dolorosos buits.”<br />

—Hi <strong>ha</strong> alguns mitjans, com The Economist,<br />

que tenen un rànquing sobre la<br />

qualitat <strong>de</strong>mocràtica <strong>de</strong>ls països. Qualitat<br />

que no és només fer <strong>el</strong>eccions. Per exemple,<br />

i dit en positiu, la manera com funciona<br />

l’administració <strong>el</strong>ectoral a Espanya<br />

–i no em refereixo tan sols a la Junta– és<br />

exemplar. Funciona molt bé. Però <strong>de</strong>sprés<br />

hi <strong>ha</strong> aspectes que funcionen <strong>de</strong><br />

manera anormal i perillosa. Per exemple,<br />

la invasió judicial <strong>de</strong>ls parlaments. No<br />

s’entén en cap país <strong>de</strong>mocràtic <strong>de</strong>l món<br />

que un presi<strong>de</strong>nt o presi<strong>de</strong>nta d’un parlament<br />

pugui ser con<strong>de</strong>mnat per <strong>de</strong>sobediència.<br />

És una aberració constitucional,<br />

<strong>de</strong>mocràtica i jurídica. En <strong>el</strong> cas Atutxa,<br />

per exemple, uns senyors que tenen <strong>el</strong><br />

mèrit d’<strong>ha</strong>ver aprovat unes oposicions,<br />

no <strong>ha</strong>n estat capaços <strong>de</strong> comprendre<br />

que en una <strong>de</strong>mocràcia <strong>el</strong> po<strong>de</strong>r judicial<br />

no pot immiscir-se en <strong>el</strong> funcionament<br />

d’un parlament. La nostra <strong>de</strong>mocràcia<br />

té un cap d’estat, presi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> govern,<br />

parlament, <strong>el</strong>eccions, ajuntaments. I això<br />

és una façana. Façana que s’<strong>ha</strong> d’omplir<br />

<strong>de</strong> contingut.<br />

—El factor <strong>Catalunya</strong>, com <strong>el</strong> valoreu<br />

en la reacció <strong>de</strong>ls jutges? Quin paper hi<br />

<strong>ha</strong> tingut?<br />

—Quantes con<strong>de</strong>mnes amb contingut<br />

polític (no <strong>de</strong> corrupció) <strong>ha</strong>n afectat<br />

partits <strong>de</strong> dretes, i quantes <strong>ha</strong>n afectat<br />

in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes bascs i catalans, gent<br />

<strong>de</strong> Po<strong>de</strong>m, i <strong>de</strong>l PSOE? La diferència és<br />

abismal. Això és una realitat.<br />

—Al llibre dieu que no voleu valorar la<br />

sentència al govern català (ja ho heu fet<br />

en alguns altres), però sí l’enfocament.<br />

I que la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> posar una quer<strong>el</strong>la al<br />

govern –en compte d’aplicar <strong>el</strong> 155 i<br />

prou– o la i<strong>de</strong>a <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar <strong>el</strong> <strong>referèndum</strong><br />

com un <strong>de</strong>licte –en compte<br />

d’inconstitucional i prou–, dieu que és<br />

<strong>de</strong> règim dictatorial.<br />

—A l’altra banda <strong>de</strong>ls Pirineus ens ho<br />

<strong>ha</strong>n dit reiteradament <strong>el</strong>s jutges b<strong>el</strong>gues,<br />

alemanys, suïssos, italians o francesos.<br />

—Per a qui no ho sàpiga, que és la warfare,<br />

la guerra <strong>de</strong>ls jutges?<br />

—L’antic activisme judicial. Quan alguns<br />

jutges fan servir <strong>el</strong> dret penal com una<br />

arma <strong>de</strong> guerra política per a <strong>el</strong>iminar un<br />

càrrec públic. És una cosa que no passa<br />

solament a Espanya. Tenim <strong>el</strong>s casos<br />

<strong>de</strong> Lula al Brasil, Morales a Bolívia, que<br />

són autèntics cops d’estat. Fan guerra<br />

d’alta intensitat mitjançant <strong>el</strong>s tribunals.<br />

Ara van darrere Pedro Castillo al Perú, i<br />

veurem quant tar<strong>de</strong>n a anar contra Boric<br />

a Xile o Petro a Colòmbia. És la guerra:<br />

<strong>de</strong>sgastar <strong>el</strong> rival sense base jurídica. N’és<br />

un exemple sagnant això que li passa<br />

a Pablo Iglesias, amb <strong>el</strong> cas <strong>de</strong> la seva<br />

assistenta, Dilma Bouss<strong>el</strong><strong>ha</strong>m. El jutge<br />

sap que és un <strong>de</strong>licte que tan sols es pot<br />

perseguir a instància <strong>de</strong> l’ofesa. L’ofesa<br />

Martín Pallín, en una imatge d’arxiu


33<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

MARTÍN PALLÍN<br />

Els suïssos ja van dir que ni pensar-hi,<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>manar extradició d’Anna Gabri<strong>el</strong>,<br />

que era assumpte polític; i <strong>el</strong>s francesos<br />

<strong>ha</strong>n permès a Puig<strong>de</strong>mont d’arribar fins<br />

a Perpinyà i no <strong>ha</strong> passat res. I tot això<br />

<strong>el</strong>s mitjans <strong>de</strong> comunicació no volen<br />

acceptar-ho. I <strong>el</strong>s que tenim molta edat,<br />

recor<strong>de</strong>m aquests discursos aflautats<br />

amb veu <strong>de</strong> Franco, sobre la conspiració<br />

ju<strong>de</strong>o-maçònica: “Si a nosaltres ens<br />

honra, a <strong>el</strong>ls <strong>el</strong>s envileix.” D’una manera<br />

no tan flautista, però lamentablement<br />

amb <strong>el</strong> mateix component mental, actuen<br />

ara la major part <strong>de</strong>ls mitjans <strong>de</strong><br />

comunicació i <strong>el</strong>s opinants d’aquest país.<br />

Fins que no s’adonin que a <strong>Catalunya</strong><br />

<strong>el</strong>s jutges van fer una aberració jurídica<br />

no podrem entrar en un diàleg, en una<br />

normalització. I que consti que tot era<br />

anticonstitucional, les coses com siguin.<br />

Anticonstitucional ho era, cap dubte.<br />

Però <strong>el</strong> que no s’expliquin a Europa és que<br />

imposessin tretze anys <strong>de</strong> presó.<br />

—La vostra tesi és que la solució <strong>de</strong>l problema<br />

català no era presó, sinó aplicar<br />

<strong>el</strong> 155. Ho he entès bé?<br />

—Exactament. I si no em falla la memòria,<br />

<strong>el</strong> senyor Puig<strong>de</strong>mont va acceptar la<br />

convocatòria d’<strong>el</strong>eccions que va fer <strong>el</strong><br />

presi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>l govern, <strong>el</strong> senyor Rajoy, a<br />

l’empara <strong>de</strong>l 155, s’hi van presentar i no<br />

va passar res.<br />

—Vós citeu la figura <strong>de</strong> Marchena, que ja<br />

va jugar les seves cartes amb <strong>el</strong> cas Atutxa,<br />

com a exemple <strong>de</strong> guerra judicial.<br />

—El cas Atutxa va ser sagnant. Hi <strong>ha</strong>via,<br />

hi <strong>ha</strong>, <strong>el</strong> <strong>de</strong>bat <strong>de</strong> si en un sistema <strong>de</strong><br />

llistes tanca<strong>de</strong>s com <strong>el</strong> nostre, l’escó és<br />

<strong>de</strong>l partit o <strong>de</strong>l parlamentari. El Tribunal<br />

Constitucional va dir clarament que era<br />

<strong>de</strong>l parlamentari. I <strong>el</strong> senyor Atutxa, en<br />

compliment <strong>de</strong> la doctrina constitucional,<br />

va dir que Herri Batasuna era un partit<br />

que s’<strong>ha</strong>via <strong>de</strong>clarat il·legal, cert, però<br />

que això no afectava <strong>el</strong>s parlamentaris.<br />

La fiscalia no va pensar que fos <strong>de</strong>licte,<br />

allò que <strong>ha</strong>via fet Atutxa. I <strong>el</strong> Tribunal<br />

Superior <strong>de</strong> Justícia <strong>de</strong>l País Basc (TSJPB)<br />

tampoc. Però aleshores Manos Limpias,<br />

que és un càncer per a l’acusació popular<br />

Sempre cito un Lord canc<strong>el</strong>ler <strong>de</strong> la Gran Bretanya<br />

<strong>de</strong>l segle XIX, quan <strong>de</strong>ia: “Un jutge <strong>ha</strong> <strong>de</strong> ser un<br />

cavaller, amb gran sentit comú, molt coneixement<br />

<strong>de</strong> la societat i gran valentia. I si a sobre té una mica<br />

<strong>de</strong> coneixement <strong>de</strong> dret, li serà molt útil.”<br />

i potser la fulminarà (té dos dirigents<br />

que <strong>ha</strong>n acabat a la presó per extorsió)<br />

sí que es va quer<strong>el</strong>lar i va recórrer al<br />

Tribunal Suprem. Al Suprem <strong>el</strong> ponent<br />

Carlos Granados diu: absolguem Atutxa.<br />

Marchena s’hi oposa, guanya dins la sala,<br />

con<strong>de</strong>mna Atutxa i trenca amb la doctrina<br />

Botín. La doctrina Botín que <strong>el</strong>l mateix<br />

<strong>ha</strong>via construït! Marchena diu ara que en<br />

te prou amb l’acusació popular <strong>de</strong> Manos<br />

Limpias. Abans, amb Botín, <strong>de</strong>ia que no.<br />

L’acusació popular no és suficient abans<br />

i ara sí? Heus ací un exemple <strong>de</strong> guerra<br />

jurídica. Per què? Per què es barregen<br />

dos <strong>el</strong>ements que <strong>de</strong>terioren bastant la<br />

façana <strong>de</strong>mocràtica: l’antiin<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntisme<br />

i <strong>el</strong> dret penal <strong>de</strong> l’enemic contra<br />

<strong>el</strong> terrorista.<br />

—M’agradaria fer d’advocat <strong>de</strong>l diable.<br />

Diré frases per veure com les rebateu:<br />

“Tots són iguals <strong>davant</strong> la llei. I, per tant,<br />

Carme Forca<strong>de</strong>ll, Atutxa, i qui sigui, <strong>ha</strong>n<br />

<strong>de</strong> complir les lleis.”<br />

—És que les van complir. El que he dit<br />

d’Atutxa n’és un exemple clar. I no té<br />

res a veure amb casos com la Gürt<strong>el</strong>, és<br />

un altre terreny. No <strong>el</strong> mateix.<br />

—“La llibertat d’expressió inclou fer<br />

apologia <strong>de</strong> Franco.”<br />

—A Alemanya això <strong>el</strong> portaria a la presó.<br />

I si és jutge, <strong>el</strong> fan fora <strong>de</strong> la carrera.<br />

—“Tant se val quin tribunal jutgi. Tots<br />

són imparcials. I aquest <strong>de</strong>bat <strong>de</strong> si <strong>el</strong>s<br />

catalans <strong>ha</strong>vien <strong>de</strong> ser jutjats al Suprem<br />

o al TSJC no té sentit.”<br />

—Teòricament, sí. Però cada jutge té la<br />

seva ànima a l’armari, la seva cultura,<br />

o incultura (<strong>de</strong>pèn), la seva i<strong>de</strong>ologia,<br />

i actua segons <strong>el</strong>s seus paràmetres. Jo<br />

tinc <strong>el</strong>s meus. Però en qualsevol cas he<br />

d’explicar per què arribo a la conclusió<br />

<strong>de</strong> la sentència. I dir, per exemple, com<br />

<strong>ha</strong>uria dit a la sentència d’Atutxa, que<br />

en una societat <strong>de</strong>mocràtica, <strong>el</strong>s jutges<br />

no po<strong>de</strong>n intervenir penalment en la<br />

fiscalització d’actuacions <strong>de</strong>l presi<strong>de</strong>nt<br />

o la mesa d’un parlament. Perquè ferho<br />

és la ruptura <strong>de</strong> la divisió <strong>de</strong> po<strong>de</strong>rs. I<br />

una ruptura <strong>de</strong>l principi <strong>de</strong> la sobirania<br />

nacional, que resi<strong>de</strong>ix als parlaments. Si<br />

ho explico així, segurament vindrà un<br />

espanyolista fonamentalista hispànic,<br />

com <strong>el</strong>s dic, i dirà que és una aberració, i<br />

que Espanya està per sobre <strong>de</strong> tot. Aquest<br />

és <strong>el</strong> <strong>de</strong>bat.<br />

—“Els jutges són una màquina d’aplicar<br />

lleis.”<br />

—Jo ja ho he advertit, i no ho dic <strong>de</strong> broma:<br />

si són màquines, què hi <strong>ha</strong> millor que<br />

una <strong>de</strong> veritat, i d’int<strong>el</strong>·ligència artificial.<br />

—Vostè es <strong>de</strong>canta per tenir jutges empàtics,<br />

que visquin la vida, i que coneguin<br />

<strong>el</strong> context. Quin país ho aconsegueix?<br />

—Un jutge màquina és <strong>el</strong> sistema que<br />

fomenta les actuals oposicions. Sempre<br />

cito un Lord canc<strong>el</strong>ler <strong>de</strong> la Gran<br />

Bretanya <strong>de</strong>l segle XIX, quan <strong>de</strong>ia: “Un


34<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

MARTÍN PALLÍN<br />

Martín Pallín, en una imatge d’arxiu<br />

jutge <strong>ha</strong> <strong>de</strong> ser un cavaller, amb gran<br />

sentit comú, molt coneixement <strong>de</strong> la<br />

societat i gran valentia. I si a sobre té<br />

una mica <strong>de</strong> coneixement <strong>de</strong> dret, li<br />

serà molt útil.”<br />

—També citeu Holmes, jutge conservador<br />

<strong>de</strong>ls EUA, com a referent. Per què?<br />

—Perquè raona. I en sóc lluny per i<strong>de</strong>ologia.<br />

Però raona. I té dues grans frases.<br />

“Po<strong>de</strong>m tenir i<strong>de</strong>es divergents, però<br />

una sentència val allò que valen <strong>el</strong>s seus<br />

raonaments.” I la segona, merav<strong>el</strong>losa,<br />

en <strong>el</strong> cas <strong>de</strong> la cremada <strong>de</strong> la ban<strong>de</strong>ra<br />

nord-americana <strong>davant</strong> <strong>el</strong> Capitoli amb<br />

la guerra <strong>de</strong>l Vietnam, Holmes va dir:<br />

“Després <strong>de</strong> trenta-cinc anys d’exercici,<br />

he arribat a la conclusió que no sóc Déu.<br />

I en la qüestió <strong>de</strong> la llibertat d’expressió<br />

m’he <strong>de</strong> guiar per la constitució. I encara<br />

que no ho comparteixi, maleït sigui,<br />

que s’expressin lliurement, com diu la<br />

constitució.”<br />

—Al llibre expliqueu que fa molts anys<br />

va <strong>ha</strong>ver-hi ciutadans que volien portar<br />

Aznar als tribunals per la guerra <strong>de</strong><br />

l’Irac. Vós, jutge, us hi vau negar. Per<br />

què?<br />

—Ho acabo d’explicar. Els jutges no ens<br />

po<strong>de</strong>m ficar en actes <strong>de</strong> política exterior<br />

<strong>de</strong>l govern. Són actes <strong>de</strong> govern. I que<br />

consti que hi <strong>ha</strong> fotografies meves amb<br />

pancartes protestant per la guerra <strong>de</strong><br />

l’Irac.<br />

—Per què éreu favorable a la il·legalització<br />

<strong>de</strong> Batasuna com a partit?<br />

—En aqu<strong>el</strong>la època ho era. Avui, no. Però<br />

aleshores hi <strong>ha</strong>via un grup <strong>de</strong> senyors,<br />

com <strong>el</strong>s poli-milis, que van tenir l’oportunitat<br />

d’abandonar <strong>el</strong> tret al clat<strong>el</strong>l i la<br />

bomba i passar a la participació política.<br />

I van <strong>de</strong>cidir <strong>de</strong> continuar amb <strong>el</strong> tret al<br />

clat<strong>el</strong>l i la bomba. Hi <strong>ha</strong>via gent que simpatitzava<br />

amb això, i per això era possible<br />

la il·legalització. Però en aqu<strong>el</strong>la època.<br />

Ara, evi<strong>de</strong>ntment, <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> <strong>de</strong>u anys<br />

d’inactivitat d’ETA no té gens <strong>de</strong> sentit,<br />

parlar d’això.<br />

Però cada jutge té la seva<br />

ànima a l’armari, la<br />

seva cultura, o incultura<br />

(<strong>de</strong>pèn), la seva i<strong>de</strong>ologia,<br />

i actua segons <strong>el</strong>s seus<br />

paràmetres


35<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

ENTREVISTA<br />

RAMON PIQUÉ<br />

“Hi <strong>ha</strong> gent que<br />

es pensa que ja<br />

no es tortura i no<br />

és veritat”<br />

Entrevista al presi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’associació Memòria contra<br />

la Tortura, <strong>de</strong>tingut durant l’operació Garzón, que va<br />

començar ara fa trenta anys<br />

ALBERT SALAMÉ


36<br />

RAMON PIQUÉ<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

TXELL PARTAL I CLARA ARDÉVOL MALLOL<br />

El 29 <strong>de</strong> juny <strong>de</strong> 1992, ara fa trenta<br />

anys, començava l’operació Garzón.<br />

Una quarantena d’activistes<br />

in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes foren <strong>de</strong>tinguts i,<br />

d’aquests, gairebé una vintena van<br />

ser víctimes <strong>de</strong> tortures. Ramon Piqué<br />

en fou un. El van <strong>de</strong>tenir <strong>el</strong> 6 <strong>de</strong> juliol i va<br />

ser traslladat a la Direcció General <strong>de</strong> la<br />

Guàrdia Civil <strong>de</strong> Madrid, on <strong>el</strong>s agents van<br />

torturar-lo físicament i psicològicament.<br />

Volien que digués que captava militants<br />

per Terra Lliure, però <strong>el</strong>l tan sols era<br />

membre <strong>de</strong>ls <strong>Com</strong>itès <strong>de</strong> Solidaritat amb<br />

<strong>el</strong>s Patriotes Catalans i <strong>de</strong>l Moviment <strong>de</strong><br />

Defensa <strong>de</strong> la Terra.<br />

Ramon Piqué: “A la sala d’interrogatoris,<br />

m’estrenyien la bossa al cap i em<br />

feien agenollar”<br />

El jutge <strong>de</strong> l’Audiència espanyola<br />

que dirigia l’operació,<br />

Baltasar Garzón, sempre es<br />

va negar a investigar les tortures,<br />

malgrat les proves presenta<strong>de</strong>s.<br />

El Tribunal Europeu<br />

<strong>de</strong>ls Drets Humans va acabar<br />

con<strong>de</strong>mnant l’estat espanyol i<br />

Garzón per no <strong>ha</strong>ver obert cap<br />

investigació, però <strong>el</strong>s torturadors<br />

van romandre impunes.<br />

La història va ser silenciada i una gran<br />

majoria social va creure’s la versió oficial,<br />

que acusava <strong>el</strong>s activistes <strong>de</strong> terrorisme.<br />

Avui dia cada vegada costa més que<br />

la gent cregui cegament <strong>el</strong> r<strong>el</strong>at oficial,<br />

i casos com <strong>el</strong> <strong>de</strong>ls <strong>de</strong>tinguts <strong>de</strong>l 23-S<br />

ho <strong>de</strong>mostren. Parlem <strong>de</strong> tots aquests<br />

canvis i <strong>de</strong>ls <strong>de</strong>safiaments <strong>de</strong> la lluita<br />

antirepressiva amb Ramon Piqué, que<br />

actualment és <strong>el</strong> presi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> l’associació<br />

Memòria contra la Tortura.<br />

El fill d’un <strong>de</strong>ls in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes torturats<br />

a l’Operació Garzón recorda <strong>el</strong><br />

r<strong>el</strong>at esfereïdor <strong>de</strong>l seu pare<br />

—Fa trenta anys us van <strong>de</strong>tenir, us van<br />

acusar falsament <strong>de</strong> pertànyer a Terra<br />

Lliure i us van aplicar la llei antiterrorista.<br />

Avui dia veiem casos en què s’hi<br />

po<strong>de</strong>n trobar molts paral·l<strong>el</strong>ismes. Què<br />

en penseu?<br />

—S’apliquen maneres <strong>de</strong> represaliar que<br />

pertanyen a una altra època. El cas <strong>de</strong><br />

Tamara Carrasco és molt singular, per<br />

exemple, nosaltres no ens vam trobar<br />

amb un cas com aquest, però en <strong>el</strong> cas<br />

L’estat té una incapacitat atàvica per a resoldre<br />

conflictes vinculats a la dissidència política i no<br />

té interès a resoldre’ls <strong>de</strong> cap més manera<br />

<strong>de</strong>l 23-S hi <strong>ha</strong> un paral·l<strong>el</strong>isme clar. Hi<br />

<strong>ha</strong> una part <strong>de</strong> muntatge, una justificació<br />

mediàtica <strong>de</strong> l’operació policial...<br />

—Us sorprèn que passi, trenta anys<br />

<strong>de</strong>sprés?<br />

—No, perquè les raons subjacents a la<br />

repressió que vam patir ens precedien<br />

i no <strong>ha</strong>n canviat. <strong>Com</strong> diu Eva Serra,<br />

som una nació ocupada, i això té moltes<br />

implicacions. L’estat té una incapacitat<br />

atàvica per a resoldre conflictes vinculats<br />

a la dissidència política i no té interès a<br />

resoldre’ls <strong>de</strong> cap més manera.<br />

—La reacció social a aquests casos ara<br />

és diferent.<br />

—Indubtablement. Ara parlem <strong>de</strong> milers<br />

<strong>de</strong> represaliats i <strong>el</strong> 92 no vam passar <strong>de</strong><br />

quaranta, sumats als qui es van amagar.<br />

Nosaltres dèiem que era una cosa que li<br />

podia passar a tothom, però llavors la<br />

gent no pensava així. La dimensió que<br />

<strong>ha</strong> pres <strong>el</strong> procés polític en aquest país i<br />

la resposta repressiva <strong>ha</strong> <strong>de</strong>mostrat que<br />

tots tenim números que ens passi si ens<br />

manifestem, si votem... Hi <strong>ha</strong> moltes coses<br />

que <strong>ha</strong>n canviat: en <strong>el</strong> nostre cas no es<br />

va aconseguir que <strong>el</strong> parlament aprovés<br />

una moció <strong>de</strong> suport. Malgrat<br />

tot, ara la resposta<br />

institucional és una altra.<br />

—El vostre cas i la lluita<br />

posterior també <strong>ha</strong>n<br />

fet que la gent vegi casos<br />

com <strong>el</strong> <strong>de</strong>l 23-S d’una altra<br />

manera?<br />

—El context és clau. La<br />

resposta antirepressiva<br />

en <strong>el</strong> nostre cas va ser molt<br />

petita. Quan fèiem actes<br />

contra la repressió, si venien vint persones<br />

era un gran èxit. Recordo un acte en<br />

què només n’hi va venir una... Una manifestació<br />

espectacular com la que hi va<br />

<strong>ha</strong>ver a Saba<strong>de</strong>ll <strong>el</strong> 23-S era impensable<br />

llavors, malgrat algunes respostes solidàries<br />

importants: <strong>el</strong> Palau <strong>de</strong> la Música<br />

o <strong>el</strong> Concert per la Llibertat que es va fer


37<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

RAMON PIQUÉ<br />

ALBERT SALAMÉ<br />

a Girona. L’in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntisme no estava<br />

acostumat a respondre, i es vinculava<br />

fàcilment a la violència. Aquesta era la<br />

gran victòria <strong>de</strong>ls mitjans <strong>de</strong> l’estat, una<br />

manera <strong>de</strong> <strong>de</strong>sactivar-nos.<br />

—Allò <strong>de</strong> “alguna cosa <strong>de</strong>uen <strong>ha</strong>ver fet”.<br />

—Aquesta és la frase que busquen. Una<br />

vegada introdueixen <strong>el</strong> dubte, <strong>de</strong>sactiven<br />

possibles mobilitzacions. Abans<br />

<strong>de</strong> nosaltres hi va <strong>ha</strong>ver molta gent que<br />

va patir tortura i repressió, com Carles<br />

Cast<strong>el</strong>lanos i Blanca Serra. D’aquests no<br />

en parla mai ningú... Per a trencar aquest<br />

mur <strong>de</strong> silenci <strong>ha</strong>n <strong>ha</strong>gut <strong>de</strong> passar molts<br />

anys. El 92, llevat <strong>de</strong>l Temps i <strong>el</strong> Punt –i<br />

segurament algun altre mitjà–, la resta<br />

<strong>de</strong> mitjans es van limitar a reproduir la<br />

versió oficial. I no parlo d’El País i La<br />

Vanguardia...<br />

Les tortures <strong>de</strong> l’operació Garzón, que<br />

ara fa 30 anys, explica<strong>de</strong>s en primera<br />

persona<br />

—L’aparició <strong>de</strong> mitjans que ja no s’empassen<br />

aquests discursos <strong>ha</strong> estat clau?<br />

—És clau <strong>ha</strong>ver pogut esquerdar aquest<br />

mur que forma part <strong>de</strong>l cicle <strong>de</strong> la impunitat.<br />

Que hi <strong>ha</strong>gi més mitjans que<br />

en parlin ja ho fa diferent. Llavors era <strong>el</strong><br />

silenci absolut, només se’n parlava per<br />

a vincular-ho a la violència. Així tot es<br />

justificava i era més fàcil <strong>de</strong> dir que la<br />

gent que <strong>de</strong>nunciava tortures mentia. Un<br />

<strong>de</strong>ls grans arguments <strong>de</strong>l jutge espanyol<br />

a Estrasburg va ser que nosaltres mentíem<br />

perquè <strong>ha</strong>víem estat con<strong>de</strong>mnats<br />

per terrorisme, cosa que no era veritat,<br />

perquè hi va <strong>ha</strong>ver gent absolta. El seu<br />

argument era que les ban<strong>de</strong>s criminals<br />

mentien per norma. No van comptar que<br />

hi <strong>ha</strong>uria llocs on no es menjarien aquesta<br />

versió. A nosaltres ens va sorprendre...<br />

—D’alguna manera invalidaven que un<br />

acusat <strong>de</strong> terrorisme pogués <strong>de</strong>nunciar<br />

tortures.<br />

—Sí. A nosaltres ens feien confessar que<br />

teníem “<strong>el</strong> libro <strong>de</strong>l catalán”, un suposat<br />

manual esperpèntic que ens apreníem<br />

i en què s’especificava que, en cas <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>tenció, <strong>ha</strong>víem <strong>de</strong> <strong>de</strong>nunciar tortures.<br />

Ens feien reconèixer que això existia...<br />

Així es curaven en salut, <strong>de</strong>ien que les<br />

<strong>de</strong>nunciàvem per ordres <strong>de</strong> la banda<br />

criminal.<br />

—Heu parlat <strong>de</strong> les versions que van<br />

donar <strong>el</strong>s grans mitjans. TV3 va formar<br />

part d’aquest silenci.<br />

—L’<strong>el</strong>ement diferenciador <strong>de</strong> l’operació<br />

contra nosaltres i les prece<strong>de</strong>nts va ser <strong>el</strong><br />

fet que sortís Carles Bonaventura a TV3<br />

dient que l’<strong>ha</strong>vien torturat. Evi<strong>de</strong>ntment<br />

va tenir implicacions per al periodista<br />

Salvador Alsius, que va ser <strong>de</strong>stituït. O<br />

la liquidació <strong>de</strong>l programa L’orquestra,<br />

<strong>de</strong> Jordi Vendr<strong>el</strong>l, a <strong>Catalunya</strong> Ràdio per<br />

<strong>ha</strong>ver parlat <strong>de</strong> les tortures. Qui s’atrevia<br />

a parlar-ne o a <strong>de</strong>nunciar-ho, rebia. Però<br />

tot plegat va ajudar, si més no, a generar<br />

dubtes. Que jo recordi, TV3 no <strong>ha</strong> passat<br />

mai <strong>el</strong> documental <strong>de</strong> l’Operació Garzón,<br />

tot i que es va fer vint anys <strong>de</strong>sprés. Què<br />

es vol amagar? La versió oficial és que <strong>el</strong><br />

92 es van fer uns jocs olímpics espec-


38<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

RAMON PIQUÉ<br />

Sembla que hi <strong>ha</strong> represaliats<br />

<strong>de</strong> primera i <strong>de</strong> segona, i <strong>el</strong>s<br />

mitjans també hi <strong>ha</strong>n jugat.<br />

Qui exerceix la repressió no fa<br />

aquesta distinció, ni la farà<br />

taculars, que hi va <strong>ha</strong>ver un abans i un<br />

<strong>de</strong>sprés. Qüestionar aqu<strong>el</strong>la versió no és<br />

fàcil, però no ens <strong>ha</strong>uria <strong>de</strong> fer por.<br />

—Per què?<br />

—Van fer <strong>el</strong> paper que nosaltres no érem<br />

capaços <strong>de</strong> fer. Mai no se’ns <strong>ha</strong>uria acudit<br />

<strong>de</strong> parlar amb <strong>el</strong> bisbe <strong>de</strong> Vic o amb <strong>el</strong><br />

presi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong>l parlament, perquè érem<br />

políticament radicals i revolucionaris.<br />

Joan Reventós <strong>el</strong>s va dir que mentíem.<br />

Vam acabar fent coses a què no estàvem<br />

acostumats, com ara parlar amb Cristians<br />

contra la Tortura. I <strong>el</strong>s familiars <strong>de</strong>ls<br />

presos <strong>ha</strong>vien d’anar cada cap <strong>de</strong> setmana<br />

a Madrid i en alguns casos no podien<br />

ni explicar on era <strong>el</strong> seu fill. T’<strong>ha</strong>vies <strong>de</strong><br />

menjar <strong>el</strong> silenci. Ara com a mínim trobes<br />

moltes complicitats, aquest “estem amb<br />

vosaltres”.<br />

—Aquest silenci era un doble càstig.<br />

—Efectivament. Qui diu que <strong>el</strong> seu fill<br />

està <strong>de</strong>tingut per terrorista? La meva<br />

mare sempre m’explica que es trobava<br />

gent que sabia què passava i que no li <strong>de</strong>ia<br />

res... Malgrat tot, sentíem la solidaritat.<br />

Encara que vingués només una persona<br />

ja podíem compartir <strong>el</strong> dolor.<br />

—Tot i les diferències amb <strong>el</strong> present,<br />

ara hi <strong>ha</strong> molts represaliats que se senten<br />

sols. Els polítics <strong>ha</strong>n mobilitzat molta<br />

gent al carrer i la comparació hi és.<br />

—Sí, i és terrible i inevitable. Sembla<br />

que hi <strong>ha</strong> represaliats <strong>de</strong> primera i <strong>de</strong><br />

segona, i <strong>el</strong>s mitjans també hi <strong>ha</strong>n jugat.<br />

Qui exerceix la repressió no fa aquesta<br />

distinció, ni la farà. No <strong>ha</strong>via passat mai<br />

i no és fàcil <strong>de</strong> gestionar; <strong>el</strong>s intents <strong>de</strong><br />

crear espais estratègics comuns contra<br />

la repressió no flueixen. A les jorna<strong>de</strong>s<br />

que es van fer a Girona semblava que<br />

<strong>el</strong> clam hi era, però si no va acompanyat<br />

d’una feina <strong>de</strong> veritat i d’una voluntat<br />

d’empatitzar és difícil avançar. Però no<br />

és impossible. Si una cosa he après és<br />

que, si no et ren<strong>de</strong>ixes, acabes avançant.<br />

—Abans la coordinació entre represaliats<br />

era més fàcil?<br />

—Des d’una perspectiva solidària, segurament<br />

sí, perquè no érem tants. Des<br />

d’una perspectiva política, en part sí,<br />

també perquè érem menys, però també<br />

—Dieu que <strong>el</strong> 92 vau po<strong>de</strong>r canviar certes<br />

coses respecte <strong>de</strong> casos anteriors. Creieu<br />

que hi va influir <strong>el</strong> fet que <strong>de</strong>tinguessin<br />

dos periodistes, <strong>de</strong>l Temps i <strong>de</strong>l Punt?<br />

—Sí. Les <strong>de</strong>tencions van començar <strong>el</strong> dia<br />

29 i cada dos o tres dies <strong>de</strong>tenien gent. Si<br />

l’operació <strong>ha</strong>gués acabat <strong>el</strong>s sis primers<br />

dies ara no en parlaríem. Però van obrir la<br />

xarxa a periodistes, gent d’ERC, <strong>de</strong>l Partit<br />

<strong>de</strong>ls <strong>Com</strong>unistes <strong>de</strong> <strong>Catalunya</strong>... Se’ls va<br />

escapar <strong>de</strong> les mans. Això podia ajudar a<br />

veure-ho d’una altra manera, però realment<br />

va ser la travessia <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sert fins<br />

a la sentència d’Estrasburg, dotze anys<br />

<strong>de</strong>sprés. I, malgrat la sentència, alguns<br />

van continuar amb <strong>el</strong> mateix discurs,<br />

com Pere Ríos, d’El País, que va escriure<br />

un article justificant <strong>el</strong> que <strong>ha</strong>via fet Garzón.<br />

Però Estrasburg va ser cabdal perquè<br />

molta gent veiés que teníem raó. Fins<br />

llavors hi <strong>ha</strong>via només <strong>el</strong>s familiars, <strong>el</strong>s<br />

amics i les persones que hi donaven suport.<br />

El 92 les famílies es van organitzar<br />

com van po<strong>de</strong>r, menjant-se molts gripaus,<br />

però amb un paper extraordinari.<br />

ALBERT SALAMÉ


39<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

RAMON PIQUÉ<br />

Un <strong>de</strong>ls reptes que tenim<br />

és buscar espais <strong>de</strong> treball<br />

comú. Ho <strong>de</strong>vem als<br />

represaliats d’ara i als<br />

d’altres generacions, que no<br />

<strong>ha</strong>n pogut parlar mai<br />

ALBERT SALAMÉ<br />

teníem dificultats i discrepàncies. La<br />

discrepància no sempre l’hem sabut<br />

utilitzar per a sumar, i això ara també ho<br />

vivim. Però vull pensar que n’hem après.<br />

—Ara hi <strong>ha</strong> més eines <strong>de</strong> caràcter pràctic?<br />

Per exemple, <strong>el</strong> fet <strong>de</strong> tenir un advocat<br />

ràpidament, com passa amb Alerta<br />

Solidària.<br />

—Hi <strong>ha</strong> <strong>el</strong>ements molt útils que nosaltres<br />

no teníem, com <strong>el</strong>s grups <strong>de</strong> suport, tot<br />

i que en caldrien més i més coordinats.<br />

Nosaltres no teníem organitzacions antirepressives<br />

amb tanta capacitat <strong>de</strong> resposta.<br />

Ni Alerta, que és la més sòlida, no<br />

en tenia. Ara és l’eina més po<strong>de</strong>rosa que<br />

tenim. Llavors als comitès només teníem<br />

quatre advocats. Més enllà <strong>de</strong>l discurs no<br />

sempre s’<strong>ha</strong> fet una gestió político-judicial<br />

a<strong>de</strong>quada <strong>de</strong> la <strong>de</strong>fensa. La repressió<br />

és política, i la resposta també <strong>ha</strong>uria <strong>de</strong><br />

ser política, però no sempre <strong>ha</strong> estat així.<br />

—Us referiu als pactes amb la fiscalia<br />

que es fan en alguns casos?<br />

—Per exemple. Segurament en una situació<br />

diferent, amb una força més ben<br />

organitzada a tot <strong>el</strong> territori, <strong>ha</strong>uríem<br />

pogut frenar aquesta mena <strong>de</strong> situacions.<br />

Un <strong>de</strong>ls reptes que tenim és buscar espais<br />

<strong>de</strong> treball comú. Ho <strong>de</strong>vem als represaliats<br />

d’ara i als d’altres generacions, que<br />

no <strong>ha</strong>n pogut parlar mai.<br />

“S’<strong>ha</strong> d’utilitzar la repressió com a eina<br />

política per a aconseguir l’objectiu”<br />

—Parlem <strong>de</strong> la qüestió <strong>de</strong> la tortura,<br />

també r<strong>el</strong>acionant-la amb <strong>el</strong> present.<br />

Encara hi és, però sembla que no es<br />

vol veure. L’estiu passat, per exemple,<br />

l’advocada Naia Zuriarrain va narrar<br />

les tortures i la violència sexual que va<br />

rebre <strong>de</strong> la Guàrdia Civil <strong>el</strong> 2010. Però<br />

pràcticament no hi va <strong>ha</strong>ver reacció<br />

mediàtica ni social...<br />

—La tortura és tan bèstia que costa d’acceptar.<br />

I no parlo només <strong>de</strong>ls mitjans que<br />

tenen interès polític a amagar-la. Hi <strong>ha</strong><br />

gent que es pensa que ja no es tortura,<br />

que ja no hi <strong>ha</strong> violència policial, i no és<br />

veritat. <strong>Com</strong> ens pensem que es tracta la<br />

gent a qui s’aplica la llei antiterrorista?<br />

I en <strong>de</strong>tencions ordinàries vincula<strong>de</strong>s a<br />

moviments islamistes? Dubto que <strong>ha</strong>gi<br />

canviat la mecànica per a obtenir confessions.<br />

I socialment s’accepten coses<br />

com un clat<strong>el</strong>lot... A més, no es dóna<br />

prou valor a la dimensió psicològica <strong>de</strong><br />

la tortura. Amb la tortura busquen que<br />

et trenquis, i això es pot fer <strong>de</strong> moltes<br />

maneres.<br />

—Aquesta dimensió psicològica també<br />

apareix quan <strong>el</strong>s represaliats pateixen<br />

per causes que s’allarguen durant anys...<br />

—La tortura és un tipus <strong>de</strong> repressió,<br />

com l’exili o les amenaces. Encara que<br />

no et <strong>de</strong>tinguin, que t’estiguin constantment<br />

i<strong>de</strong>ntificant, és un tipus <strong>de</strong><br />

repressió. O <strong>el</strong> seguiment policial que et<br />

fan amb l’objectiu que <strong>el</strong>s vegis. La por<br />

és molt po<strong>de</strong>rosa. I és important po-


40<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

RAMON PIQUÉ<br />

<strong>de</strong>r compartir <strong>el</strong> dolor, perquè <strong>el</strong> fa més<br />

portable i és reparador. Quan nosaltres<br />

militàvem als <strong>Com</strong>itès qui <strong>ha</strong>via estat<br />

<strong>de</strong>tingut no parlava <strong>de</strong> com <strong>ha</strong>via viscut<br />

la violència en seu policial. Era molt bèstia.<br />

Hi <strong>ha</strong>via una mena <strong>de</strong> pacte <strong>de</strong> silenci<br />

entre nosaltres.<br />

—Per no traspassar la por?<br />

—Segurament, ser feble <strong>davant</strong> la policia<br />

era malvist. I implicava molt <strong>de</strong> patiment.<br />

Nosaltres això ho vam canviar i vam començar<br />

a explicar què ens <strong>ha</strong>via passat.<br />

—Però <strong>de</strong>via costar...<br />

—A mi em va costar moltíssim. La primera<br />

vegada que vaig explicar les tortures<br />

va ser en un acte a Saba<strong>de</strong>ll. Després<br />

no podia ni mirar la gent <strong>de</strong> la vergonya...<br />

Avui sabem que una <strong>de</strong> les eines psicosocials<br />

per a abordar la repressió és po<strong>de</strong>r-ne<br />

explicar tots <strong>el</strong>s <strong>de</strong>talls, fins i tot<br />

<strong>el</strong>s que sembla que no tenen importància.<br />

Recordo que em van posar uns cables<br />

<strong>el</strong>èctrics. Tot i que no <strong>el</strong>s van connectar,<br />

allò va aconseguir trencar-me, va ser<br />

aqu<strong>el</strong>l moment. Quan vaig fer <strong>el</strong> r<strong>el</strong>at <strong>de</strong>l<br />

que <strong>ha</strong>via passat, vaig passar per alt això<br />

perquè vaig pensar que, com que no <strong>el</strong>s<br />

<strong>ha</strong>vien connectat, no tenia importància.<br />

No vaig entendre que allò també era<br />

tortura. I només vaig <strong>de</strong>tallar les hòsties,<br />

<strong>el</strong>s cops al cap, les hores i hores drets...<br />

No vaig ser capaç d’assimilar la part més<br />

psicològica <strong>de</strong> la tortura, que <strong>el</strong>s va ser<br />

tan útil o més. Per això ara sempre insisteixo<br />

que la gent expliqui tot <strong>el</strong> procés.<br />

—Voldríem acabar preguntant-vos per<br />

Baltasar Garzón. Què us sembla que<br />

continuï sortint a molts mitjans sense<br />

ser fiscalitzat?<br />

—Va doldre molt quan <strong>el</strong> van presentar<br />

com un heroi amb la qüestió <strong>de</strong> Pinochet.<br />

Vázquez Montalbán vivia i va arribar a dir<br />

que li <strong>ha</strong>urien <strong>de</strong> donar <strong>el</strong> Nob<strong>el</strong>. Va ser<br />

molt dur. I hi <strong>ha</strong> intents sistemàtics <strong>de</strong><br />

blanquejar-lo més enllà <strong>de</strong> mitjans com<br />

El País: Público, Eldiario.es, TV3... De tant<br />

en tant, hi <strong>ha</strong> algú que li treu <strong>el</strong> tema i, <strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong> la impunitat que dóna <strong>el</strong> fet <strong>de</strong> només<br />

parlar tu, sempre treu pilotes fora. Jordi<br />

Évole li ho va preguntar i <strong>el</strong>l va mentir<br />

<strong>de</strong>scaradament, dient que nosaltres no<br />

vam <strong>de</strong>nunciar tortures <strong>davant</strong> seu. <strong>Com</strong><br />

a mínim quatre, <strong>davant</strong> seu i amb la seva<br />

signatura al costat, vam <strong>de</strong>nunciar-les.<br />

És un jutge que menteix per tapar la<br />

seva misèria i que sobre la mentida <strong>ha</strong><br />

construït <strong>el</strong> seu r<strong>el</strong>at. Segurament és <strong>el</strong><br />

tema que més <strong>el</strong> pica. Ha portat casos <strong>de</strong><br />

bascos en situacions similars a la nostra,<br />

però com que no hi <strong>ha</strong> sentència són més<br />

fàcils <strong>de</strong> tapar.<br />

—Vau po<strong>de</strong>r-hi parlar en persona al parlament<br />

durant pocs minuts. <strong>Com</strong> va ser?<br />

—No volia parlar amb nosaltres, va ser<br />

molt incòmo<strong>de</strong> per a <strong>el</strong>l, però va acabar<br />

acceptant <strong>de</strong> veure’ns sense que ningú<br />

fes cap fotografia. Ens va dir que <strong>ha</strong>via<br />

fet tant com <strong>ha</strong>via pogut i que <strong>el</strong>s altres<br />

jutges sí que feien aquesta mena <strong>de</strong> coses,<br />

però que <strong>el</strong>l no. Li vam preguntar<br />

què <strong>ha</strong>via pensat quan va veure <strong>el</strong> nostre<br />

aspecte, amb <strong>el</strong>s blaus que portàvem, i<br />

per què no va fer res. Simplement no va<br />

respondre, van venir <strong>el</strong>s guardaespatlles<br />

i se’l van emportar...<br />

Recordo que em van posar<br />

uns cables <strong>el</strong>èctrics. Tot i<br />

que no <strong>el</strong>s van connectar,<br />

allò va aconseguir trencarme,<br />

va ser aqu<strong>el</strong>l moment.<br />

Quan vaig fer <strong>el</strong> r<strong>el</strong>at <strong>de</strong>l que<br />

<strong>ha</strong>via passat, vaig passar<br />

per alt això perquè vaig<br />

pensar que, com que no <strong>el</strong>s<br />

<strong>ha</strong>vien connectat, no tenia<br />

importància<br />

—Gustau Navarro va sortir <strong>de</strong> <strong>de</strong>clarar<br />

i es va aixecar la samarreta. Tothom va<br />

po<strong>de</strong>r veure en primera persona <strong>el</strong> mal<br />

que li <strong>ha</strong>vien fet amb les tortures. P<strong>el</strong> que<br />

expliqueu, era una cosa que normalment<br />

no es feia.<br />

—Sí, i també tot <strong>el</strong> que té a veure amb<br />

la violència sexual, que la gent no acostuma<br />

a explicar-ho. És un món pervers<br />

i amagat, amb vergonyes per <strong>de</strong>stapar,<br />

unes clavegueres profun<strong>de</strong>s i universals.<br />

I per això és interessant aprendre <strong>de</strong>l que<br />

altres països <strong>ha</strong>n viscut i quines eines<br />

<strong>ha</strong>n fet servir.<br />

PRATS I CAMPS


41<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

ENTREVISTA<br />

ANDRÉS BOIX<br />

“Mónica Oltra<br />

era un llast per al<br />

PSPV, però també<br />

per a <strong>Com</strong>promís”<br />

Entrevista al professor <strong>de</strong> dret administratiu <strong>de</strong> la<br />

Universitat <strong>de</strong> València per a analitzar la situació política<br />

<strong>de</strong>l País Valencià<br />

PRATS I CAMPS


42<br />

ANDRÉS BOIX<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

ESPERANÇA CAMPS BARBER<br />

És complicat pensar que<br />

<strong>el</strong> Botànic puga repetir<br />

govern<br />

El govern <strong>de</strong>l Botànic <strong>ha</strong> perdut<br />

aquests dos darrers mesos l’etiqueta<br />

d’estabilitat i <strong>de</strong> cohesió que <strong>el</strong>s<br />

seus integrants <strong>ha</strong>n maldat per encunyar<br />

i <strong>de</strong>fensar. L’eixida <strong>de</strong>l síndic<br />

<strong>de</strong>l PSPV, Manolo Mata, la dimissió <strong>de</strong>l<br />

cons<strong>el</strong>ler Vicent Marzà, l’encausament<br />

<strong>de</strong> Mónica Oltra... <strong>ha</strong>n revolucionat <strong>el</strong>s<br />

partits que formen <strong>el</strong> govern just un any<br />

abans <strong>de</strong> les <strong>el</strong>eccions. El presi<strong>de</strong>nt Ximo<br />

Puig s’esforça a enarborar <strong>el</strong>s èxits econòmics,<br />

com ara l’arribada <strong>de</strong> la fàbrica<br />

<strong>de</strong> bateries a Sagunt o la <strong>de</strong>cisió <strong>de</strong> Ford<br />

<strong>de</strong> mantenir activa la factoria d’Almussafes,<br />

però la dimissió <strong>de</strong> Mónica Oltra<br />

<strong>ha</strong> tapat aquestes notícies.<br />

De tot això en parlem amb <strong>el</strong> professor<br />

<strong>de</strong> dret administratiu <strong>de</strong> la Universitat<br />

<strong>de</strong> València Andrés Boix. És pessimista<br />

quant a la possibilitat <strong>de</strong> formar un tercer<br />

Botànic i n’especifica alguns motius.<br />

—Què <strong>ha</strong> passat al País Valencià perquè<br />

tot <strong>de</strong> colp l’aparent oasi polític en què<br />

es vivia s’<strong>ha</strong>ja transformat en una tempesta<br />

constant?<br />

—Durant <strong>el</strong>s últims anys <strong>de</strong>l PP vam<br />

viure una situació <strong>de</strong> molta convulsió<br />

social, perquè tot es va <strong>de</strong>gradar moltíssim,<br />

fins i tot per a la gent propera al PP.<br />

La sensació <strong>de</strong> <strong>de</strong>pressió era molt gran,<br />

per la pressió social, perquè va coincidir<br />

amb una crisi econòmica molt salvatge<br />

i per una gran focalització <strong>de</strong>ls mitjans<br />

<strong>de</strong> comunicació <strong>de</strong> Madrid. El Botànic,<br />

més enllà <strong>de</strong>ls mèrits que pogués tenir,<br />

en va tenir un que no era estrictament<br />

seu, i és que no era aqu<strong>el</strong>l PP <strong>de</strong>gradat.<br />

Però crec que tant la societat com <strong>el</strong>s<br />

seus votants <strong>ha</strong>n perdonat massa coses<br />

al Botànic, o <strong>ha</strong>n sigut poc exigents.<br />

Eixa sensació d’alleujament que vam<br />

tenir quan vam <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> ser exemple <strong>de</strong><br />

corrupció, <strong>de</strong> balafiament, <strong>de</strong> <strong>de</strong>sastre,<br />

ens va permetre respirar, però va generar<br />

poca exigència <strong>de</strong> la societat, <strong>de</strong>ls<br />

mitjans <strong>de</strong> comunicació, <strong>de</strong>ls votants i<br />

simpatitzants.<br />

—Això es podia entendre a la primera<br />

legislatura, però ara ja som al final <strong>de</strong><br />

la segona.<br />

—Eixe procés <strong>de</strong> poca exigència fa que<br />

hi <strong>ha</strong>ja una seguida <strong>de</strong> coses que que<strong>de</strong>n<br />

soterra<strong>de</strong>s, i quan les coses comencen a<br />

anar mínimament malament, tot això<br />

apareix.<br />

—Quines coses?<br />

—Una és un repartiment <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r dins<br />

<strong>el</strong> Botànic molt <strong>de</strong>sequilibrat en favor<br />

<strong>de</strong>l PSPV, i això no es correspon amb<br />

la lògica política normal <strong>de</strong> qualsevol<br />

<strong>de</strong>mocràcia parlamentària. El PSPV <strong>ha</strong><br />

tingut <strong>de</strong> facto <strong>el</strong> control <strong>de</strong> tot l’executiu<br />

autonòmic: <strong>el</strong> control <strong>de</strong> la <strong>de</strong>spesa, la<br />

presidència, les cons<strong>el</strong>leries que tenen<br />

més presència social, tret d’educació. I<br />

això no és proporcional amb <strong>el</strong>s vots <strong>de</strong><br />

cadascú. El 2015 hi <strong>ha</strong>via pràcticament un<br />

empat entre <strong>Com</strong>promís i <strong>el</strong> PSPV, però, a<br />

més, hi <strong>ha</strong>via <strong>el</strong>s <strong>de</strong>u diputats <strong>de</strong> Po<strong>de</strong>m<br />

que digueren clarament que volien po-<br />

lítiques més ambiciones i que donaven<br />

suport a <strong>Com</strong>promís i a Mónica Oltra<br />

com a presi<strong>de</strong>nta. La necessitat que <strong>el</strong><br />

PP <strong>de</strong>sapareguera va fer que acceptaren<br />

molt ràpidament aquest repartiment que<br />

prevalia tant <strong>el</strong> PSPV. Però <strong>el</strong>s votants <strong>de</strong>l<br />

Botànic no són <strong>el</strong>s <strong>de</strong>l PSPV. L’acció <strong>de</strong><br />

govern ten<strong>de</strong>ix a atendre <strong>el</strong>s qui no t’<strong>ha</strong>n<br />

votat. Des <strong>de</strong>l primer moment, <strong>el</strong> PSPV<br />

<strong>ha</strong> volgut conquerir votants <strong>de</strong> centre, <strong>de</strong><br />

centre-dreta, <strong>de</strong> dreta... Ha tingut r<strong>el</strong>acions<br />

molt bones amb <strong>el</strong> po<strong>de</strong>r econòmic,<br />

amb <strong>el</strong>s empresaris... Però això allunya <strong>el</strong>


43<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

ANDRÉS BOIX<br />

—L’empenta <strong>de</strong>finitiva a Mónica Oltra,<br />

l’<strong>ha</strong> feta <strong>el</strong> PSPV?<br />

—No únicament. En un moment <strong>de</strong>terminat,<br />

<strong>el</strong>la <strong>ha</strong> es<strong>de</strong>vingut un llast per al<br />

PSPV, però també per als seus companys<br />

<strong>de</strong> <strong>Com</strong>promís. El PSPV, empeny. Els<br />

ciutadans tenim una informació limitada<br />

i po<strong>de</strong>m sospitar que <strong>de</strong>termina<strong>de</strong>s<br />

informacions que emeten <strong>el</strong>s mitjans <strong>de</strong><br />

Madrid, i també <strong>el</strong>s suposadament progressistes,<br />

agressius amb Mónica Oltra,<br />

tenen darrere <strong>el</strong> PSPV. Tanmateix, qui<br />

l’<strong>ha</strong> <strong>de</strong>ixada caure és <strong>el</strong> seu partit.<br />

govern <strong>de</strong> la base <strong>el</strong>ectoral <strong>de</strong> Po<strong>de</strong>m i <strong>de</strong><br />

<strong>Com</strong>promís. Ara comença una crisi econòmica.<br />

Ja veurem què passa a la tardor<br />

i a l’hivern, perquè aquesta <strong>de</strong>sconnexió<br />

comença a originar problemes.<br />

—A parer vostre, es pot parlar <strong>de</strong> l’esgotament<br />

<strong>de</strong>l mo<strong>de</strong>l <strong>de</strong>l Botànic?<br />

—No sé si està esgotat o no. Això ho<br />

diran les urnes. La sensació que tinc és<br />

que és complicat pensar que puguen<br />

repetir <strong>el</strong> govern. Si a la tardor i a l’hivern<br />

ve una crisi econòmica molt forta<br />

a conseqüència <strong>de</strong> la guerra d’Ucraïna, i<br />

si eixa crisi té repercussions en <strong>el</strong> po<strong>de</strong>r<br />

adquisitiu <strong>de</strong> la gent, si acaba provocant<br />

un augment <strong>de</strong> la <strong>de</strong>socupació, la sensació<br />

general serà que <strong>el</strong> govern no <strong>ha</strong><br />

sabut gestionar <strong>el</strong>s interessos materials<br />

<strong>de</strong> vida <strong>de</strong>ls ciutadans. Hi <strong>ha</strong> un altre factor,<br />

i és que la política valenciana és tan<br />

sucursalista que no s’<strong>ha</strong> aprofitat mai<br />

per a convocar les <strong>el</strong>eccions <strong>de</strong> manera<br />

separada per a centrar <strong>el</strong> <strong>de</strong>bat en termes<br />

valencians. La crisi econòmica que ve<br />

afectarà i, a més, s’anirà <strong>de</strong> bracet d’un<br />

govern espanyol en procés <strong>de</strong> <strong>de</strong>scomposició<br />

ètica; ho hem vist amb Pedro<br />

PRATS I CAMPS<br />

Sánchez convalidant fets com que <strong>el</strong>s<br />

immigrants irregulars que volen entrar<br />

a Espanya siguen rep<strong>el</strong>·lits a trets. I diu<br />

que és un atac a la integritat territorial<br />

espanyola. Això és retòrica d’ultradreta.<br />

Directament. No es pot qualificar <strong>de</strong><br />

cap més manera. Aquesta <strong>de</strong>sconnexió<br />

<strong>de</strong>l govern espanyol perjudica molt <strong>el</strong><br />

govern valencià.<br />

—El PP torna disparat?<br />

—No és que torne disparat. És que en<br />

política, quan tu <strong>de</strong>ixes obert un espai,<br />

algú altre l’ocupa. Avui dia, l’únic que <strong>el</strong><br />

pot ocupar sembla que és <strong>el</strong> PP. I no és<br />

mèrit seu. És perquè <strong>el</strong> Botànic <strong>ha</strong> alienat<br />

una gran part <strong>de</strong> la seua base <strong>el</strong>ectoral.<br />

—Per què?<br />

—Supose que perquè interpreten que<br />

resulta més incòmo<strong>de</strong> <strong>de</strong>fensar-la, No<br />

crec que en cap <strong>de</strong> les dues formacions<br />

tinguen la convicció que Mónica Oltra<br />

és culpable. No tindria sentit que <strong>el</strong> 2019<br />

l’<strong>ha</strong>gueren tornada a nomenar si ho<br />

pensaren. El que <strong>ha</strong> canviat és la pressió<br />

social i judicial. El PSPV s’allibera d’una<br />

rival incòmoda i <strong>Com</strong>promís pensa que<br />

<strong>el</strong>s perjudica <strong>el</strong>ectoralment. La política<br />

és un càlcul d’interès. Però, compte<br />

que no s’<strong>ha</strong>gen enganyat. La història<br />

<strong>de</strong> la política valenciana <strong>de</strong>mostra<br />

que, <strong>davant</strong> <strong>de</strong>termina<strong>de</strong>s acusacions,<br />

cohesiona més la base <strong>el</strong>ectoral <strong>de</strong>fensar-te<br />

que anar-te’n, perquè anar-te’n<br />

implica una certa assumpció <strong>de</strong> responsabilitats.<br />

—Us he llegit en un article que a l’estat<br />

espanyol <strong>el</strong>s jutges encausen massa.<br />

—Crec que tots a la nostra feina tractem<br />

<strong>de</strong> fer les coses tan bé com po<strong>de</strong>m, però a<br />

vega<strong>de</strong>s hi <strong>ha</strong> pressions externes, i tu no<br />

vols quedar malament. Tal com van les<br />

coses a Espanya, per a un jutge és molt<br />

incòmo<strong>de</strong> ser <strong>el</strong> jutge que no va obrir<br />

una investigació, o semblar que és <strong>el</strong><br />

que empara que <strong>de</strong>terminat polític faça<br />

una sèrie <strong>de</strong> coses. S’<strong>ha</strong>n <strong>ha</strong>bituat a la<br />

comoditat que és obrir una investigació<br />

encara que <strong>el</strong>s indicis siguen molt febles.<br />

A més, <strong>ha</strong>n articulat una retòrica segons<br />

la qual cal encausar perquè necessiten<br />

sentir la seua versió i és l’única manera<br />

<strong>de</strong> fer-ho i que tinguen totes les garanties<br />

<strong>de</strong> <strong>de</strong>fensa. Així té dret a advocat, a po<strong>de</strong>r<br />

mentir, etc. Això és una lògica perversa.<br />

Fa que pràcticament totes les <strong>de</strong>núncies<br />

a fiscalia, o totes les quer<strong>el</strong>les que posa<br />

un partit polític, s’acaben tramitant en<br />

primera instància. Si això ho combinem<br />

amb <strong>el</strong> fet que s’<strong>ha</strong> imposat que l’encausament<br />

<strong>ha</strong> d’equivaler a dimissió, <strong>el</strong><br />

resultat és letal.


44<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

ANDRÉS BOIX<br />

—Això que dieu <strong>de</strong> la facilitat amb què<br />

s’encausa, ho po<strong>de</strong>m traslladar amb<br />

les <strong>de</strong>senes <strong>de</strong> <strong>de</strong>núncies contra joves<br />

al Principat que són encausats amb informes<br />

<strong>de</strong> la policia, sense més proves?<br />

—Hi <strong>ha</strong> dues coses. La primera és que<br />

<strong>el</strong> sistema espanyol encausa molt fàcilment.<br />

I sobre aquesta n’hi <strong>ha</strong> una altra.<br />

Crec que tots som majors, ja, i ho veiem:<br />

no és igual <strong>de</strong> fàcil encausar unes persones<br />

que unes altres. En general, <strong>el</strong>s<br />

jutges encausen amb molta més facilitat<br />

persones en situació <strong>de</strong> vulnerabilitat<br />

socioeconòmica que persones <strong>de</strong> classe<br />

mitjana o alta. Amb un informe policial<br />

mínimament argumentat, encausen<br />

qualsevol persona i van a judici i, en<br />

molts casos, hi <strong>ha</strong> con<strong>de</strong>mnes. El sistema<br />

espanyol és un sistema molt inquisitiu i<br />

autoritari. I si ets una persona sense molta<br />

cultura o sense accés a <strong>de</strong>fensa, que no<br />

coneixes <strong>el</strong>s teus drets, acabes moltes vega<strong>de</strong>s<br />

con<strong>de</strong>mnat quasi automàticament.<br />

I això també passa respecte d’allò que<br />

<strong>el</strong>s jutges consi<strong>de</strong>ren estaments aliens a<br />

<strong>el</strong>ls. És molt més senzill encausar polítics<br />

<strong>de</strong> partits d’esquerres, no <strong>de</strong>l PSOE,<br />

que polítics <strong>de</strong>l PSOE o <strong>de</strong>l PP. Els jutges<br />

són persones, com tots, que tenen una<br />

i<strong>de</strong>ologia, un estatus social <strong>de</strong>terminat.<br />

Et pots refiar més <strong>de</strong>ls manifestants<br />

que <strong>de</strong>fensen <strong>el</strong> dret a la família, contra<br />

<strong>el</strong> matrimoni homosexual o contra<br />

l’avortament, que <strong>de</strong> manifestants que<br />

van contra <strong>de</strong>cisions judicials o <strong>de</strong>fenen<br />

la in<strong>de</strong>pendència <strong>de</strong> <strong>Catalunya</strong>. Perquè<br />

eixos són, per <strong>de</strong>fecte, consi<strong>de</strong>rats sospitosos.<br />

Els partits d’esquerres <strong>ha</strong>urien<br />

<strong>de</strong> ser conscients d’això.<br />

—Parlàveu adés <strong>de</strong> sucursalisme mediàtic.<br />

—Crec que n’hi <strong>ha</strong> a tot arreu, però em<br />

sembla que som més sucursalistes que<br />

altres territoris que, tradicionalment,<br />

hem pensat que ho eren més que <strong>el</strong>s<br />

valencians, com ara Galícia o Andalusia.<br />

Els gallecs sí que tenen un panorama mediàtic<br />

propi i una capacitat pròpia d’articular<br />

un discurs; <strong>de</strong> preocupar-se <strong>de</strong> les<br />

seues coses sense que Madrid <strong>el</strong>s impose<br />

l’agenda. I Andalusia també. Això és una<br />

reflexió que ens <strong>ha</strong> <strong>de</strong> situar en clau <strong>de</strong><br />

país. Els valencians teníem <strong>el</strong>s furs, hem<br />

sigut regne, no sé què més, diem... Actualment,<br />

crec que estem darrere no només<br />

<strong>de</strong> <strong>Catalunya</strong> o <strong>el</strong> País Basc, sinó també<br />

<strong>de</strong> Galícia i Andalusia. I probablement <strong>de</strong><br />

les Canàries i <strong>de</strong> les Balears.<br />

—No tenim ni dret civil propi.<br />

—En quaranta anys d’estatut d’autonomia<br />

i d’<strong>el</strong>its polítiques teòricament<br />

valencianes pròpies no s’<strong>ha</strong> aconseguit<br />

canviar ni eixe sucursalisme ni eixa incapacitat<br />

<strong>de</strong> pesar o pintar res Madrid. Els<br />

cinc-cents municipis <strong>de</strong>l País Valencià<br />

–tots, menys tres o quatre– s’<strong>ha</strong>n pronunciat<br />

donant suport a la reivindicació<br />

<strong>de</strong>l dret civil valencià; pràcticament tots<br />

<strong>el</strong>s partits a les corts valencianes, excepte<br />

Vox; tots <strong>el</strong>s col·legis d’advocats,<br />

les universitats, <strong>el</strong>s notaris <strong>el</strong>s registradors...<br />

diguem que tota la societat<br />

civil i política valenciana és darrere la<br />

reivindicació. I <strong>el</strong>s és igual. Hi <strong>ha</strong> moltes<br />

comunitats autònomes que tenen <strong>el</strong> dret<br />

foral. Però la raó jurídica que es dóna és<br />

que la codificació franquista, a qui Franco<br />

<strong>el</strong>s va reconèixer <strong>el</strong> dret foral, és <strong>el</strong> que<br />

<strong>ha</strong> d’imposar-se ara. És un argument<br />

ben curiós. Demostra que la capacitat<br />

<strong>de</strong> reivindicació que tenim <strong>de</strong>s d’ací és<br />

increïblement reduïda. Quin polític valencià<br />

<strong>ha</strong> sigut important a Espanya en<br />

<strong>el</strong>s últims anys? Potser Ábalos, que és un<br />

personatge peculiar, o potser Zaplana,<br />

que és un valencià <strong>de</strong>l sud <strong>de</strong>l país i amb<br />

una visió molt madrilenya i espanyola.<br />

Potser qui més coses lluïdores va fer va<br />

ser Carmen Alborch, però res més.<br />

—Una altra oportunitat perduda <strong>de</strong>l<br />

Botànic?<br />

—Crec que una <strong>de</strong> les grans <strong>de</strong>cepcions<br />

<strong>de</strong>l Botànic per als <strong>el</strong>ectors és la incapacitat<br />

<strong>de</strong> crear i cuidar lligams. Més enllà<br />

<strong>de</strong> les paraules. Ximo Puig <strong>ha</strong> fet una<br />

cosa que no està malament, probablement:<br />

és <strong>el</strong> presi<strong>de</strong>nt autonòmic que<br />

Els partits d’esquerres<br />

que <strong>de</strong>fenen la<br />

in<strong>de</strong>pendència <strong>ha</strong>n<br />

<strong>de</strong> ser conscients<br />

que, d’entrada, són<br />

consi<strong>de</strong>rats sospitosos<br />

diu menys barbaritats quan parla. Si <strong>el</strong><br />

compares amb <strong>el</strong>s presi<strong>de</strong>nts d’Aragó<br />

o <strong>de</strong> Cast<strong>el</strong>la - la Manxa, per exemple.<br />

Diu coses assenya<strong>de</strong>s. Una altra cosa és<br />

que <strong>de</strong>sprés eixa verbalització no passe<br />

a res més. Ha encunyat conceptes bonics,<br />

com <strong>el</strong> <strong>de</strong> l’Espanya polifònica. És<br />

bonic. El problema és que només és un<br />

concepte, que no té capacitat d’anar més<br />

enllà. Ximo Puig i <strong>el</strong> PSPV <strong>ha</strong>n adoptat la<br />

posició política <strong>de</strong> fer una estructuració<br />

i<strong>de</strong>ològica i explicar-la i veure si van


45<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

ANDRÉS BOIX<br />

aconseguint suport, però sense ser ma<br />

leducats ni reivindicatius ni <strong>de</strong>sagradables.<br />

S’<strong>ha</strong>uria d’<strong>ha</strong>ver completat amb una<br />

aposta més forta per part <strong>de</strong> <strong>Com</strong>promís,<br />

que no l’<strong>ha</strong> feta... Hem tingut un govern<br />

amb un partit nacionalista valencià que<br />

era pràcticament equivalent amb força<br />

política al PSPV i, tanmateix, és evi<strong>de</strong>nt<br />

que tenen menys pes. El nombre d’hores<br />

en valencià a l’escola s’<strong>ha</strong> reduït <strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

l’època que manava Francisco Camps, ja<br />

veurem si tindrem requisit lingüístic... Hi<br />

<strong>ha</strong> coses simbòliques com la normalització<br />

<strong>de</strong> parlar en cast<strong>el</strong>là a l’Alacantí...<br />

—Es va aprofitant la c<strong>el</strong>ebració <strong>de</strong> l’aniversari<br />

<strong>de</strong> l’estatut per a donar una empenta<br />

a l’autogovern?<br />

—Ara s’<strong>ha</strong>uria <strong>de</strong> fer una segona empenta.<br />

El Botànic no és tan sols <strong>de</strong>senrunar<br />

la corrupció <strong>de</strong>l PP, no és tan sols<br />

preocupar-se <strong>de</strong> les persones. S’<strong>ha</strong>uria<br />

<strong>de</strong> mirar d’enfortir l’autogovern i guanyar<br />

competències. No cal, ni tan sols,<br />

<strong>de</strong>manar un nou estatut. N’hi <strong>ha</strong>uria<br />

prou <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolupar <strong>el</strong> que ara hi <strong>ha</strong>.<br />

És molt significatiu que, siga per emular<br />

<strong>Catalunya</strong> o per complexos o dèries,<br />

l’únic govern que va modificar l’estatut<br />

<strong>ha</strong>ja estat <strong>el</strong> <strong>de</strong> Francisco Camps, que va<br />

pactar amb Joan Ignasi Pla en la primera<br />

dècada <strong>de</strong>l segle XXI.<br />

—...<br />

—El gran acte <strong>de</strong> l’aniversari és un concert.<br />

Ja en van fer que va acabar amb cançons<br />

<strong>de</strong> folc valencià <strong>de</strong> l’època i <strong>de</strong> cançons<br />

d’ara i <strong>el</strong> gran acte és <strong>el</strong> concert <strong>de</strong><br />

dissabte. Em sembla molt bé que hi <strong>ha</strong>ja<br />

concerts. Cal convertir les efemèri<strong>de</strong>s en<br />

festes i passar-ho molt bé, però no pot<br />

ser això i prou. I crec que cal una avaluació<br />

mínimament crítica <strong>de</strong> les mancances.<br />

La prova és que al País Valencià tots <strong>el</strong>s<br />

indicadors <strong>de</strong> benestar social i econòmics<br />

<strong>ha</strong>n empitjorat <strong>el</strong>s darrers quaranta anys,<br />

no en termes absoluts, sinó en comparació<br />

amb altres territoris <strong>de</strong> l’estat<br />

o d’Europa. Si veiem <strong>el</strong>s territoris que<br />

més o menys estaven com nosaltres fa<br />

quaranta anys, nosaltres ens hem quedat<br />

PRATS I CAMPS<br />

endarrerits. Per exemple, Galícia era molt<br />

més pobra i menys avançada socialment<br />

que nosaltres i ara és molt més avançada.<br />

Andalusia anava endarreridíssima, i ara<br />

pràcticament no hi <strong>ha</strong> diferència <strong>de</strong> PIB<br />

per capita. Hem empitjorat. No és gratuït<br />

que territoris que <strong>ha</strong>n sigut més ambiciosos<br />

com Galícia o Andalusia <strong>ha</strong>gen<br />

millorat en termes r<strong>el</strong>atius i nosaltres<br />

<strong>ha</strong>gem empitjorat. Encara que hi <strong>ha</strong>ja<br />

èxits com la Ford o les bateries <strong>de</strong> Sagunt,<br />

cal una reflexió.<br />

—Per què <strong>el</strong> Botànic té tanta por <strong>de</strong> r<strong>el</strong>acionar-se<br />

amb <strong>Catalunya</strong>?<br />

—Ha tingut una covardia espectacular.<br />

A tots <strong>el</strong>s niv<strong>el</strong>ls. En primer lloc, a l’hora<br />

<strong>de</strong> donar suport a una reivindicació totalment<br />

normal en termes <strong>de</strong>mocràtics<br />

com és <strong>el</strong> dret <strong>de</strong> <strong>de</strong>cidir. Covard a l’hora<br />

d’avaluar la repressió judicial contra <strong>el</strong>s<br />

polítics i molts ciutadans catalans per<br />

<strong>ha</strong>ver fet manifestacions normals <strong>de</strong><br />

protesta política, a qualsevol país d’Europa.<br />

I ho veiem quan no extra<strong>de</strong>ixen<br />

<strong>el</strong>s lí<strong>de</strong>rs, quan <strong>el</strong>s tribunals europeus<br />

–d’Alemanya, d’Itàlia, <strong>de</strong> Bèlgica– <strong>ha</strong>n<br />

dit <strong>el</strong> que <strong>ha</strong>n dit. El que és normal a<br />

Europa ací es criminalitza. Davant això,<br />

qualsevol govern <strong>de</strong>mocràtic normal<br />

<strong>ha</strong>uria eixit a dir que passava alguna cosa<br />

rara. I <strong>el</strong> govern valencià això no ho <strong>ha</strong> fet.<br />

<strong>Com</strong>promís <strong>ha</strong> tingut molta por <strong>de</strong> ferho<br />

perquè no <strong>el</strong>s digueren catalanistes.<br />

Tenir por <strong>de</strong> <strong>de</strong>fensar les teues posicions<br />

i explicar-les és dolent. Però tampoc no<br />

és normal no tenir unes r<strong>el</strong>acions correctes<br />

amb <strong>Catalunya</strong>. El que ens r<strong>el</strong>aciona<br />

amb <strong>Catalunya</strong> no és <strong>el</strong> mateix que amb<br />

Múrcia, i això s’<strong>ha</strong> d’aprofitar.<br />

—Hi <strong>ha</strong> uns <strong>el</strong>ements recurrents <strong>de</strong> fa<br />

anys: <strong>el</strong> Ramon Llull, la reciprocitat...<br />

—Que <strong>el</strong> govern valencià no s’<strong>ha</strong>ja atrevit<br />

a formar part d’institucions com l’institut<br />

Ramon Llull o la reciprocitat t<strong>el</strong>evisiva<br />

és una vergonya. No ho fan per por. I<br />

això és increïble que passe amb <strong>el</strong> Botànic.<br />

I és simbòlic, però rev<strong>el</strong>a on som. Ha<br />

curtcircuitat r<strong>el</strong>acions. <strong>Com</strong> si visquérem


46<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

ANDRÉS BOIX<br />

d’esquena. I això és perjudicial. Quan no<br />

fas coses perquè no t’atreveixes, crees<br />

un marc polític que és <strong>el</strong> <strong>de</strong> l’adversari, i<br />

quan ve qualsevol coseta, l’adversari et<br />

guanyarà sense fer res. S’instal·larà en<br />

eixe marc que tu li <strong>ha</strong>s creat.<br />

—Fins on pot arribar la guerra <strong>de</strong>ls jutges<br />

espanyols contra <strong>Catalunya</strong>, i també<br />

contra una part <strong>de</strong> la justícia europea?<br />

—No crec que s’acabe. L’actual govern<br />

d’Espanya que és, teòricament d’esquerres,<br />

que té <strong>el</strong> suport parlamentari<br />

<strong>de</strong> partits com Bildu o com <strong>el</strong> PDECat<br />

o ERC, <strong>ha</strong> assumit <strong>el</strong> marc conceptual<br />

<strong>de</strong> la dreta espanyola respecte <strong>de</strong>l dret<br />

d’auto<strong>de</strong>terminació. El nega, i li nega<br />

una legitimitat raonable. Nega també<br />

qualsevol tracte diferencial a <strong>Catalunya</strong>.<br />

Nega la possibilitat <strong>de</strong> <strong>de</strong>senvolupar<br />

l’estatut <strong>de</strong> manera diferenciada, nega la<br />

possibilitat <strong>de</strong> qualsevol reforma constitucional<br />

per a permetre res. Està en <strong>el</strong><br />

marc conceptual <strong>de</strong>l PP, <strong>de</strong> Ciutadans i<br />

<strong>de</strong> Vox. Eixe és un govern que té tot <strong>el</strong><br />

suport <strong>de</strong>ls partits in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes<br />

bascos i catalans. Si no hi <strong>ha</strong> una reacció<br />

política a aquesta posició, aquesta posició<br />

no es mourà. Veiem com regalen <strong>el</strong><br />

marc conceptual a les dretes. Aquesta<br />

evolució <strong>de</strong>l govern Sánchez s’<strong>ha</strong> agreujat<br />

amb <strong>el</strong> temps. Al principi, encara que<br />

fos per dissimular, <strong>ha</strong>via <strong>de</strong> fer com que<br />

tenia en certa consi<strong>de</strong>ració les reivindicacions<br />

<strong>de</strong>ls catalans en qüestions <strong>de</strong><br />

pressió judicial, <strong>el</strong>s indults... Va <strong>ha</strong>ver-hi<br />

una certa comprensió simbòlica. Quan<br />

<strong>el</strong> govern <strong>de</strong> l’estat feia això, tenia més<br />

bones expectatives <strong>el</strong>ectorals que ara.<br />

Perquè <strong>el</strong> que lleva vots és assumir <strong>el</strong><br />

discurs <strong>de</strong>l PP i <strong>de</strong> Vox. Probablement,<br />

es perdrà <strong>el</strong> govern i les dretes tornaran<br />

a Espanya, encara que ara la posició <strong>de</strong>l<br />

govern és totalment hostil a fer qualsevol<br />

concessió a eixes reivindicacions<br />

catalanes. És molt difícil pensar que <strong>el</strong>s<br />

jutges alleugeriran la pressió. Reben<br />

aplaudiments per encausar gent, per<br />

con<strong>de</strong>mnar gent... Per què s’ho <strong>ha</strong>urien<br />

<strong>de</strong> replantejar, ara?<br />

—Què us va semblar <strong>el</strong> discurs <strong>de</strong> dimissió<br />

<strong>de</strong> Mónica Oltra?<br />

—Estava molt dolguda. Va ser molt<br />

sincera dient coses que pensava sobre<br />

<strong>el</strong> funcionament <strong>de</strong> l’apar<strong>el</strong>l mediàtic<br />

valencià i <strong>de</strong>l Botànic, i m’<strong>ha</strong> cridat<br />

l’atenció <strong>el</strong> poc impacte que <strong>ha</strong> tingut<br />

en <strong>el</strong>s mitjans valencians. Han preferit<br />

obviar-ho. El Botànic tampoc no <strong>ha</strong><br />

comentat res. Ha guirat full com si no<br />

<strong>ha</strong>guera passat res.<br />

—Va parlar <strong>de</strong> la lawfare, en <strong>el</strong> seu cas.<br />

N’hi veieu?<br />

—Ja hem dit que és més fàcil encausar<br />

partits que <strong>el</strong>s jutges o fiscals entenen<br />

que són potencialment perillosos. Per<br />

a encausar a gent, ve molt bé tenir associacions<br />

amb mitjans i recursos per a<br />

pagar advocats que es <strong>de</strong>diquen a eixes<br />

coses. I sabem que això es fa. I sabem, per<br />

exemple, que a l’Ajuntament <strong>de</strong> València<br />

hi <strong>ha</strong> un senyor que es <strong>de</strong>dica a presentar<br />

quer<strong>el</strong>les setmanalment contra regidors<br />

<strong>de</strong> <strong>Com</strong>promís. No <strong>de</strong>l PSOE. Sabem que<br />

les coses funcionen així. En la vida convé<br />

saber com són les coses i veure com s’<strong>ha</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>reaccionar</strong>. És normal que Mónica<br />

Oltra estiga dolguda, però en l’acció<br />

<strong>de</strong> govern <strong>de</strong> <strong>Com</strong>promís durant molts<br />

anys <strong>ha</strong>n sigut molt complaents amb<br />

eixes dinàmiques judicials. Jo no he vist<br />

<strong>Com</strong>promís presentar batalla p<strong>el</strong> nomenament,<br />

no dic <strong>de</strong>ls membres <strong>de</strong>l CGPJ,<br />

o <strong>de</strong>ls magistrats <strong>de</strong>l Constitucional. No<br />

<strong>ha</strong>n plantat batalla p<strong>el</strong>s nomenaments<br />

<strong>de</strong>l TSJ. Aquesta no <strong>ha</strong> estat una qüestió<br />

important per a <strong>Com</strong>promís, encara que<br />

<strong>el</strong> TSJ <strong>ha</strong>ja tombat un darrere l’altra tota<br />

una colla <strong>de</strong> <strong>de</strong>crets. Ho <strong>ha</strong> assumit amb<br />

normalitat. Els falta reflexionar sobre<br />

com afrontar eixa qüestió. De moment,<br />

l’única resposta és fer seguidisme <strong>de</strong>l<br />

PSOE, acceptar que <strong>el</strong> CGPJ <strong>ha</strong> <strong>de</strong> ser<br />

nomenat p<strong>el</strong>s polítics per a evitar que<br />

la judicatura que és molt conservadora<br />

puga traslladar aquest conservadorisme<br />

a les seues actuacions. Em sembla un<br />

plantejament erroni. El que fas és perpetuar<br />

una justícia controlada en llocs clau<br />

Crec que una <strong>de</strong> les<br />

grans <strong>de</strong>cepcions <strong>de</strong>l<br />

Botànic per als <strong>el</strong>ectors<br />

és la incapacitat <strong>de</strong> crear<br />

i cuidar lligams. Més<br />

enllà <strong>de</strong> les paraules<br />

p<strong>el</strong>s dos grans partits. I això perjudica<br />

partits com Po<strong>de</strong>m o <strong>Com</strong>promís, o<br />

<strong>el</strong>s in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes catalans i bascos.<br />

Els caldria una reflexió. Si a tot Europa<br />

les coses es fan <strong>de</strong> manera diferent,<br />

si <strong>el</strong> Cons<strong>el</strong>l d’Europa diu que hem <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>ixar que <strong>el</strong>s jutges auto<strong>de</strong>signen una<br />

bona part <strong>de</strong>ls seus membres, crec que<br />

aquests partits <strong>ha</strong>urien <strong>de</strong> plantejar-se<br />

canviar les coses.


47<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

ENTREVISTA<br />

MÒNICA ROCA<br />

“No és casualitat que la resolució<br />

<strong>de</strong>l TSJC sortís poc abans <strong>de</strong>l ple”<br />

Entrevista a la presi<strong>de</strong>nta <strong>de</strong> la Cambra <strong>de</strong> Barc<strong>el</strong>ona<br />

sobre <strong>el</strong> ple <strong>de</strong> dimecres, en què s’aprovà <strong>de</strong> reconèixer<br />

<strong>el</strong> Cons<strong>el</strong>l per la República


48<br />

MÒNICA ROCA<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

BLAI AVIÀ NÓVOA<br />

Dimecres al vespre, <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong> més<br />

<strong>de</strong> sis hores <strong>de</strong> ple, la Cambra <strong>de</strong><br />

<strong>Com</strong>erç <strong>de</strong> Barc<strong>el</strong>ona va aprovar<br />

per àmplia majoria <strong>de</strong> reconèixer<br />

<strong>el</strong> Cons<strong>el</strong>l <strong>de</strong> la República i <strong>de</strong> reduir<br />

<strong>el</strong> po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> les grans empreses al ple,<br />

tot retallant-ne <strong>el</strong>s escons: <strong>de</strong> catorze a<br />

dos. És, sens dubte, un <strong>de</strong>ls moments<br />

més importants <strong>de</strong>l mandat, un punt<br />

d’inflexió que evi<strong>de</strong>ncia la resiliència <strong>de</strong><br />

l’agenda <strong>de</strong>mocratitzadora <strong>de</strong> la junta<br />

in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntista contra les pulsions<br />

continuistes <strong>de</strong>ls po<strong>de</strong>rs fàctics –tant<br />

dins l’entitat com fora–, que sempre <strong>ha</strong>n<br />

cregut que la Cambra era seva.<br />

<strong>Com</strong> afecta <strong>el</strong> resultat <strong>de</strong>l ple la lluita<br />

p<strong>el</strong> po<strong>de</strong>r al si <strong>de</strong> l’entitat, i com encara<br />

la junta <strong>el</strong>s mesos vinents, <strong>de</strong>sprés <strong>de</strong><br />

la sentència amb què <strong>el</strong> TSJC provà <strong>de</strong><br />

distorsionar <strong>el</strong> ple d’abans-d’ahir? De tot<br />

això i més, en parlem amb la presi<strong>de</strong>nta,<br />

Mònica Roca.<br />

—El ple d’ahir ja es preveia polèmic,<br />

però la sentència <strong>de</strong>l TSJC ho acabà <strong>de</strong><br />

complicar tot. L’empresa <strong>de</strong>mandant<br />

<strong>de</strong>fensava que la <strong>de</strong>cisió obligava a dissoldre<br />

la junta, però tant vós com la<br />

Generalitat manteniu que no.<br />

—Nosaltres vam rebre una carta a migdia<br />

que notificava la resolució <strong>de</strong>l TSJC,<br />

però no vam rebre la interlocutòria fins<br />

al vespre, quan ja érem al ple. Al ple hi<br />

<strong>ha</strong> <strong>ha</strong>gut moltes resolucions cap a una<br />

banda i cap a una altra, i nosaltres hem<br />

<strong>de</strong> continuar fent la nostra feina. Si arriba<br />

<strong>el</strong> moment que ens diuen que hem <strong>de</strong><br />

dissoldre la Cambra ho farem, però ara<br />

com ara no hi <strong>ha</strong> res que ens faci pensar<br />

que <strong>ha</strong>gi <strong>de</strong> ser així.<br />

Nosaltres continuem<br />

concentrats en tota la feina<br />

que hem <strong>de</strong> fer en aquests<br />

<strong>de</strong>u mesos que ens que<strong>de</strong>n, i<br />

preferim no <strong>de</strong>sviar-nos <strong>de</strong><br />

les nostres obligacions<br />

—Així doncs, la previsió és que la junta<br />

acabi <strong>el</strong> mandat i les <strong>el</strong>eccions es facin<br />

<strong>el</strong> maig vinent, tal com estava establert.<br />

—Treballem amb aquesta i<strong>de</strong>a, sí. També<br />

és veritat que a vega<strong>de</strong>s les coses es<br />

mouen a poc a poc, i que a vega<strong>de</strong>s es<br />

mouen molt ràpidament. No és casualitat<br />

que la resolució <strong>de</strong>l TSJC sortís a<br />

migdia, poc abans <strong>de</strong>l ple, però res no<br />

ens fa pensar que hàgim <strong>de</strong> canviar <strong>el</strong>s<br />

terminis. Tenim molta feina, nosaltres<br />

anem fent. I si mai hem <strong>de</strong> canviar <strong>de</strong><br />

plans, ja ho farem. Però en principi treballem<br />

amb aquests terminis, tal com<br />

ens diu la Generalitat.<br />

—Estem en un moment <strong>de</strong>l mandat en<br />

què es comencen a albirar les <strong>el</strong>eccions,<br />

que són a menys <strong>de</strong> dotze mesos. Hi <strong>ha</strong>urà<br />

canvis significatius en la candidatura<br />

Eines <strong>de</strong> País amb vista a les <strong>el</strong>eccions?<br />

—Tenim molta feina en <strong>el</strong>s <strong>de</strong>u mesos<br />

que que<strong>de</strong>n, i per tant no tenim tanta<br />

urgència a l’hora <strong>de</strong> preparar una candidatura;<br />

però sí que és veritat que nosaltres<br />

volem continuar amb <strong>el</strong> projecte i la<br />

i<strong>de</strong>ologia que tan clarament hem expressat.<br />

Entenc que es puguin moure unes<br />

altres candidatures –és la percepció que<br />

tenim–, suposo que perquè les <strong>el</strong>eccions<br />

no <strong>el</strong>s tornin a agafar <strong>de</strong>sprevinguts, com<br />

va passar l’altra vegada. Però nosaltres<br />

continuem concentrats en tota la feina<br />

que hem <strong>de</strong> fer en aquests <strong>de</strong>u mesos que<br />

ens que<strong>de</strong>n, i preferim no <strong>de</strong>sviar-nos <strong>de</strong><br />

les nostres obligacions.<br />

—Parlant <strong>de</strong> feina, creieu que l’èxit <strong>de</strong>l<br />

ple d’ahir reforça la junta?<br />

—Totalment. Ahir va ser una jornada<br />

llarga perquè van coincidir molts punts <strong>de</strong><br />

plens que <strong>ha</strong>n anat a parar al ple <strong>de</strong> juny<br />

–com ara <strong>el</strong> canvi d’escut o bé l’ampliació<br />

<strong>de</strong>ls escons–, i <strong>el</strong> ple va ser tens. Així i<br />

tot, <strong>el</strong> comportament <strong>de</strong>ls membres fou<br />

exemplar. Jo sempre <strong>de</strong>mano que hi <strong>ha</strong>gi<br />

diàleg; no ens agrada que es presentin<br />

propostes al ple i que es votin directament.<br />

El d’ahir va ser un ple molt participatiu,<br />

es van preservar les formes i tothom va<br />

guardar respecte a tothom. Va ser un èxit<br />

que va reforçar i unir la nostra candidatura,<br />

i que ens permet <strong>de</strong> continuar fent<br />

les coses que vam dir que aniríem fent.<br />

—Això que dieu em sobta, perquè vaig<br />

po<strong>de</strong>r parlar amb diversos membres<br />

que lamentaven l’actitud d’alguns assistents,<br />

que van titllar <strong>de</strong> molt mal<br />

educada. Ho veieu <strong>de</strong> la mateixa manera?<br />

—Sempre hi <strong>ha</strong> algú que s’<strong>ha</strong> <strong>de</strong> fer notar,<br />

sí, però en general <strong>el</strong> ple va anar<br />

molt bé. Jo <strong>de</strong>mano diàleg, que tothom<br />

s’impliqui. És veritat que a vega<strong>de</strong>s no<br />

es pot evitar una rialleta aquí, un comentari<br />

fora <strong>de</strong> lloc allà, però en general no<br />

comparteixo aquest parer. No nego que<br />

en algun moment hi <strong>ha</strong>gués una nota<br />

una mica discordant, però crec que s’<strong>ha</strong><br />

<strong>de</strong> po<strong>de</strong>r dialogar. No sóc partidària <strong>de</strong><br />

tallar <strong>el</strong> diàleg (i potser algú m’ho pot<br />

retreure, perquè <strong>el</strong> ple va acabar a les<br />

onze <strong>de</strong> la nit). No crec que aquest <strong>ha</strong>gi<br />

<strong>de</strong> ser <strong>el</strong> missatge, i <strong>el</strong> fet que hi <strong>ha</strong>gués<br />

algun comentari fora <strong>de</strong> to no penso que<br />

canviï <strong>el</strong> tarannà <strong>de</strong>l ple. Que hi <strong>ha</strong> oposició?<br />

Doncs és clar, només faltaria. Si no<br />

seríem tots <strong>de</strong> la mateixa candidatura,<br />

ho veuríem tot igual. Hi <strong>ha</strong>via moltes<br />

candidatures barreja<strong>de</strong>s, i també gent<br />

que no era <strong>de</strong> cap candidatura com ara<br />

les onze vocalies empresarials, que ahir<br />

van participar totes. Mai no les <strong>ha</strong>víem<br />

tingu<strong>de</strong>s totes allà!<br />

—Precisament, una altra queixa d’alguns<br />

assistents era que als plens sempre


49<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

MÒNICA ROCA<br />

Nosaltres vam <strong>de</strong>fensar que les petites empreses no eren ben<br />

representa<strong>de</strong>s en <strong>el</strong> ple <strong>de</strong> la cambra. Representen més d’un<br />

99% <strong>de</strong> les empreses i ocupen entre un 70% i un 75% <strong>de</strong>ls<br />

treballadors<br />

hi van <strong>el</strong>s mateixos, i que hi <strong>ha</strong> molts<br />

membres que tan sols es presenten quan<br />

s’<strong>ha</strong>n <strong>de</strong> votar resolucions polèmiques,<br />

sovint sense ni <strong>ha</strong>ver-se’n llegit <strong>el</strong> programa.<br />

—Això és cent per cent correcte, sí. I<br />

<strong>de</strong>sprés vénen i et diuen que <strong>ha</strong>uríem <strong>de</strong><br />

parlar <strong>de</strong> temes econòmics, i penses: “Tu<br />

quan <strong>ha</strong>s vingut al ple a parlar <strong>de</strong> temes<br />

econòmics? Si no hi <strong>ha</strong>s vingut mai!” El<br />

límit entre allò que és polític i allò que<br />

és econòmic és molt difús, i així ho vam<br />

argumentar nosaltres. Per exemple: en<br />

termes econòmics, <strong>el</strong> reconeixement<br />

<strong>de</strong>l Cons<strong>el</strong>l per la República és molt clar.<br />

La millor política econòmica és la <strong>de</strong><br />

comptar amb un estat propi, i nosaltres<br />

repetim sempre aquesta frase perquè<br />

és així. Us en puc posar exemples, com<br />

ara <strong>el</strong>s 45.000 milions d’euros <strong>de</strong> dèficit<br />

d’infrastructures, <strong>el</strong> 7,8% que <strong>ha</strong><br />

arribat en projectes europeus en compte<br />

<strong>de</strong>l 19% que ens correspondria per PIB,<br />

la manca d’inversió respecte <strong>de</strong>l que<br />

s’<strong>ha</strong>via pressupostat en infrastructures,<br />

<strong>el</strong> dèficit fiscal... Po<strong>de</strong>m anar sumant. Per<br />

tant, és evi<strong>de</strong>nt que, d’un punt <strong>de</strong> vista<br />

estrictament econòmic, <strong>el</strong> millor que<br />

li podria passar a <strong>Catalunya</strong> és tenir un<br />

estat propi, i per tant donarem suport<br />

a totes aquestes entitats que <strong>de</strong>fensin<br />

això. També ens hem esforçat molt a dir<br />

que això no és en absolut partidisme, i<br />

per això ens hem esperat que <strong>el</strong> Cons<strong>el</strong>l<br />

sigui tan neutre com sigui possible per<br />

a reconèixer-lo. No <strong>ha</strong>uria <strong>de</strong> caldre re-<br />

marcar-ho, però sembla que sí. Nosaltres<br />

veiem <strong>el</strong> Cons<strong>el</strong>l com un <strong>el</strong>ement més<br />

que lluita p<strong>el</strong>s drets i la llibertat <strong>de</strong> poble<br />

català amb in<strong>de</strong>pendència <strong>de</strong>ls patits<br />

polítics, perquè aglutina diverses entitats<br />

i diverses formacions. És per això que no<br />

n’hem fet <strong>el</strong> reconeixement fins ara, per<br />

a no posar-nos <strong>de</strong> part <strong>de</strong> ningú. Això no<br />

és partidista. Sí que és i<strong>de</strong>ològic, és clar.<br />

Però és que nosaltres hem dit netament<br />

i clara que som in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes.<br />

—Un <strong>de</strong>ls grans objectius <strong>de</strong> la candidatura<br />

Eines <strong>de</strong> País <strong>ha</strong> estat acostar l’entitat<br />

a la petita i mitjana empresa, que<br />

juntes conformen <strong>el</strong> gruix productiu <strong>de</strong>l<br />

país. El ple d’ahir referma aquest rumb?<br />

—Nosaltres vam <strong>de</strong>fensar que les petites<br />

empreses no eren ben representa<strong>de</strong>s en <strong>el</strong><br />

ple <strong>de</strong> la cambra. Representen més d’un<br />

99% <strong>de</strong> les empreses i ocupen entre un<br />

70% i un 75% <strong>de</strong>ls treballadors. Entenem<br />

que la seva representació al ple, doncs,<br />

<strong>ha</strong>uria <strong>de</strong> ser equivalent al seu pes en <strong>el</strong><br />

teixit reproductiu, i alhora <strong>de</strong>fensem que<br />

són precisament les petites empreses que<br />

necessiten més organitzacions com la<br />

nostra, perquè les grans empreses solen<br />

tenir una influència que no requereix<br />

tant <strong>el</strong>s serveis d’una cambra <strong>de</strong> comerç.<br />

La majoria <strong>de</strong>ls serveis que ofereix la<br />

cambra, com ara la digitalització i la<br />

internacionalització, van més adreçats<br />

a les pimes i als autònoms que no a les<br />

grans empreses. Això no vol dir que<br />

nosaltres no entenguem que hi <strong>ha</strong> grans<br />

empreses que són importantíssimes per<br />

a l’economia catalana. En reconeixem la<br />

importància, i entenem que <strong>ha</strong>n <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r<br />

influir en <strong>de</strong>cisions importants. Per això<br />

proposem la figura <strong>de</strong>l soci institucional,<br />

perquè entenem que aquestes empreses<br />

tenen unes altres necessitats i volem<br />

comptar-hi (i que comptin amb nosaltres).<br />

Però això no exclou que ens <strong>ha</strong>víem<br />

<strong>de</strong> centrar en <strong>el</strong> que representa 99% <strong>de</strong><br />

les empreses. Ens sentim a prop <strong>de</strong> les<br />

petites empreses i les <strong>de</strong>fensem. A més,<br />

<strong>de</strong> grans empreses n’hi <strong>ha</strong> <strong>de</strong> moltes<br />

menes, n’hi <strong>ha</strong> <strong>de</strong> molt arr<strong>el</strong>a<strong>de</strong>s al territori<br />

que evi<strong>de</strong>ntment volem tenir en<br />

compte. És bo tenir un dinamisme com<br />

<strong>el</strong> que té <strong>Catalunya</strong>, que fa aixecar molt<br />

ràpidament una empresa. El problema<br />

és que <strong>de</strong>sprés no les sabem fer créixer,<br />

i l’obligació <strong>de</strong> la cambra és ajudar-les<br />

en aquest procés. Hi insisteixo: <strong>de</strong> grans<br />

empreses n’hi <strong>ha</strong> que ens encantaria<br />

tenir-les a la cambra, i <strong>de</strong> fet n’hi tenim<br />

alguna. No totes les grans empreses són<br />

empreses <strong>de</strong> l’ÍBEX que tenen l’esperit en<br />

un altre lloc, hi <strong>ha</strong> moltes grans empreses<br />

que tenen cor català. La nostra tasca, per<br />

tant, és entendre’ns-hi.<br />

—La reducció <strong>de</strong> les “cadires <strong>de</strong> plata”,<br />

doncs, vol equilibrar <strong>el</strong> balanç entre la<br />

petita i mitjana empresa, per una banda,<br />

i les grans empreses, per una altra, sense<br />

<strong>de</strong>scomptar-ne cap?<br />

—En essència, vol fer créixer <strong>el</strong> sufragi<br />

<strong>de</strong>l ple. No té sentit que al segle XXI<br />

només s’escullin per sufragi dos terços <strong>de</strong><br />

la cambra. Imagineu-vos si al parlament<br />

hi <strong>ha</strong>gués una proporció fixa <strong>de</strong> diputats<br />

no <strong>el</strong>ectes! No ho entendria ningú. Conceptualment,<br />

això no es pot justificar, i<br />

per tant hem <strong>de</strong> trobar una manera <strong>de</strong><br />

col·laborar amb les grans empreses que<br />

no impliqui –per dir-ho d’alguna manera–<br />

sub<strong>ha</strong>star les vocalies. Això vol dir<br />

que <strong>el</strong> ple serà més representatiu, perquè<br />

tothom s’<strong>ha</strong>urà <strong>de</strong> sotmetre a votació.<br />

Les grans empreses també s’hi po<strong>de</strong>n<br />

presentar; no hi <strong>ha</strong> res que <strong>el</strong>s impe<strong>de</strong>ixi<br />

<strong>de</strong> presentar-s’hi i guanyar la seva vocalia<br />

com <strong>ha</strong> <strong>de</strong> fer la resta. El nostre


50<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

MÒNICA ROCA<br />

objectiu, doncs, és doble: per una banda,<br />

<strong>de</strong>mocratitzar la cambra; i per una altra,<br />

intentar que <strong>el</strong> ple es correspongui més<br />

fi<strong>de</strong>lment al teixit productiu català.<br />

—La inflació <strong>de</strong>l juny és d’un 10,2%,<br />

la dada més alta <strong>de</strong>s <strong>de</strong>l 1985. Sembla<br />

que vénen mesos difícils. <strong>Com</strong> afronta<br />

aquesta conjuntura la Cambra?<br />

—És veritat que la inflació és altíssima i<br />

que bat tots <strong>el</strong>s rècords, però la inflació<br />

subjacent, que és la que nosaltres creiem<br />

que s’<strong>ha</strong> <strong>de</strong> tenir en compte, no es troba<br />

en aquestes xifres. Creiem que és molt<br />

important que hi <strong>ha</strong>gi <strong>el</strong> pacte <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>s,<br />

i això és una feina en què patronals<br />

i sindicats <strong>ha</strong>n <strong>de</strong> treballar amb força.<br />

Tant per a l’empresariat com per a la<br />

ciutadania, un pacte <strong>de</strong> ren<strong>de</strong>s donaria<br />

més tranquil·litat perquè aniv<strong>el</strong>laria <strong>el</strong>s<br />

sous amb la inflació subjacent. És molt<br />

perillós lligar <strong>el</strong>s augments <strong>de</strong> sous amb<br />

la inflació, perquè això origina una escalada<br />

<strong>de</strong> preus i salaris molt perillosa, que<br />

no farà sinó créixer. Però, per una altra<br />

banda, tampoc pots no augmentar <strong>el</strong>s<br />

sous, perquè la pèrdua <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r adquisitiu<br />

seria enorme. La inflació encara no<br />

afecta d’una manera gaire <strong>de</strong>terminant<br />

<strong>el</strong> consum –tot i que ara se’n comença<br />

a notar l’impacte–, però <strong>el</strong> turisme, per<br />

exemple, es troba a l’alça <strong>de</strong> manera<br />

espectacular. La por és què passarà quan<br />

acabi l’estiu.<br />

—Què passarà? <strong>Com</strong> ho veieu?<br />

—<strong>Com</strong> que hi <strong>ha</strong> una mica d’estalvi<br />

crec que aquest estiu encara hi <strong>ha</strong>urà<br />

una <strong>de</strong>spesa alta, però què passarà<br />

quan arribi la tardor? Amb la inflació,<br />

la sensació és d’estar amb una pilota<br />

dalt d’un cim i no saber <strong>de</strong> quin costat<br />

caurà. Nosaltres mirem <strong>de</strong> ser realistes,<br />

però no alarmistes: l’alarmisme tan sols<br />

provoca més alarmisme. Hem <strong>de</strong> ser<br />

pru<strong>de</strong>nts: l’economia catalana és espectacularment<br />

resilient, suposo que p<strong>el</strong> que<br />

hem <strong>ha</strong>gut <strong>de</strong> patir sempre, i <strong>de</strong> seguida<br />

girem la truita i encarem <strong>el</strong>s moments<br />

<strong>de</strong> canvi com una oportunitat. Ara, <strong>el</strong>s<br />

moments <strong>de</strong> canvi també són <strong>de</strong>licats,<br />

Són mesures molt cosmètiques, si em permeteu la paraula.<br />

És millor que res, suposo, però molt lluny <strong>de</strong>l que <strong>ha</strong>uríem<br />

<strong>de</strong> fer. Han rebaixat <strong>el</strong> preu <strong>de</strong> l’<strong>el</strong>ectricitat d’un 210% a un<br />

200%? Doncs ja em diràs<br />

perquè les oportunitats no són equitatives<br />

i qui més pateix, normalment, són<br />

<strong>el</strong>s més vulnerables. Així doncs, hem<br />

d’estar molt atents a la situació <strong>de</strong> les<br />

petites empreses, que segurament es<br />

trobaran en conjuntures més difícils.<br />

—I amb <strong>el</strong> preu <strong>de</strong> l’energia?<br />

—El preu <strong>de</strong> l’energia és un altre <strong>de</strong>ls<br />

grans causants <strong>de</strong> la inflació. No entenem<br />

com és que no hi <strong>ha</strong> una acció concreta<br />

contra aquests oligopolis energètics,<br />

que tripliquen <strong>el</strong>s seus beneficis. Això<br />

que passa és un escàndol. S’<strong>ha</strong>urien <strong>de</strong><br />

prendre mesures molt dràstiques i molt<br />

clares, tot fiscalitzant aquestes empreses<br />

i limitant <strong>el</strong>s preus <strong>de</strong> l’energia. Aquestes<br />

mesures contun<strong>de</strong>nts que hem exigit no<br />

arriben, i no pot ser que les energètiques<br />

tinguin aquests beneficis a costa <strong>de</strong> tothom.<br />

—Les mesures <strong>de</strong>l govern espanyol<br />

<strong>ha</strong>n acabat traduint-se en una rebaixa<br />

<strong>de</strong>ls imposts sobre <strong>el</strong>s carburants i un<br />

topall <strong>de</strong>l gas que <strong>ha</strong> disminuït molt<br />

lleugerament <strong>el</strong> preu <strong>de</strong> la llum i que,<br />

per a acabar-ho d’adobar, hem acabat<br />

pagant entre tots. Són mesures a l’altura<br />

<strong>de</strong>l moment?<br />

—Són mesures molt cosmètiques, si<br />

em permeteu la paraula. És millor que<br />

res, suposo, però molt lluny <strong>de</strong>l que<br />

<strong>ha</strong>uríem <strong>de</strong> fer. Han rebaixat <strong>el</strong> preu<br />

<strong>de</strong> l’<strong>el</strong>ectricitat d’un 210% a un 200%?<br />

Doncs ja em diràs.


51<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

REPORTATGE<br />

<strong>Com</strong> ho vol fer Sturgeon?<br />

Les quatre qüestions clau sobre<br />

<strong>el</strong> nou <strong>referèndum</strong> d’Escòcia<br />

La primera ministra escocesa va explicar <strong>el</strong> camí que <strong>ha</strong>urà <strong>de</strong> seguir <strong>el</strong> projecte<br />

<strong>de</strong> <strong>referèndum</strong> per arribar a la data <strong>de</strong>l 19 d’octubre <strong>de</strong> 2023


52<br />

REPORTATGE<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

ALEXANDRE SOLANO<br />

La primera ministra escocesa,<br />

Nicola Sturgeon, va comparèixer<br />

ahir al parlament <strong>escocès</strong><br />

per anunciar <strong>el</strong> full <strong>de</strong><br />

ruta que servirà per a dur a<br />

terme <strong>el</strong> segon <strong>referèndum</strong><br />

d’in<strong>de</strong>pendència, arran <strong>de</strong><br />

l’oposició <strong>de</strong>l govern britànic<br />

a pactar-lo. La data <strong>de</strong>l <strong>referèndum</strong><br />

serà <strong>el</strong> 19 d’octubre<br />

<strong>de</strong> 2023<br />

Us expliquem les principals<br />

qüestions d’aquest camí cap<br />

a una nova consulta:<br />

1. Què va anunciar ahir Nicola<br />

Sturgeon?<br />

La primera ministra escocesa<br />

va anunciar que <strong>el</strong> govern presentaria<br />

al parlament <strong>escocès</strong><br />

un projecte <strong>de</strong> llei per a fer un<br />

<strong>referèndum</strong> d’in<strong>de</strong>pendència<br />

“consultiu” <strong>el</strong> 19 d’octubre<br />

<strong>de</strong> 2023, encara que no tingui<br />

<strong>el</strong> suport <strong>de</strong>l govern britànic.<br />

Llegiu ací <strong>el</strong> discurs sencer<br />

<strong>de</strong> Nicola Sturgeon al parlament<br />

<strong>escocès</strong><br />

El projecte <strong>de</strong> llei estableix<br />

que la pregunta serà la mateixa<br />

que l’any 2014, és a dir:<br />

“Escòcia <strong>ha</strong> <strong>de</strong> ser un país in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt?”<br />

i, com llavors, la<br />

gent simplement podrà votar<br />

sí o no. Si hi <strong>ha</strong> més sís que nos,<br />

s’entendrà que una majoria <strong>de</strong><br />

la població és partidària d’una<br />

Escòcia in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt.<br />

<strong>Com</strong> que al parlament hi<br />

<strong>ha</strong> majoria absoluta in<strong>de</strong>-<br />

pen<strong>de</strong>ntista –<strong>de</strong> l’SNP i <strong>el</strong>s<br />

Verds– i és un projecte acordat<br />

en <strong>el</strong> si <strong>de</strong>l govern, es preveu<br />

que sigui aprovat sense<br />

cap mena <strong>de</strong> complicació una<br />

vegada es presenti.<br />

Fins ara, <strong>el</strong> govern <strong>escocès</strong><br />

<strong>ha</strong>via cercat un pacte amb <strong>el</strong><br />

govern britànic com <strong>el</strong> <strong>de</strong>l<br />

2012, que va facilitar <strong>el</strong> <strong>referèndum</strong><br />

<strong>de</strong>l 2014. Llavors<br />

es va utilitzar l’anomenada<br />

ordre <strong>de</strong> la secció 30 <strong>de</strong><br />

la llei d’Escòcia, que permet<br />

<strong>de</strong> transferir competències<br />

temporalment o permanentment<br />

i, en aquest cas, es va<br />

transferir temporalment <strong>el</strong><br />

po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> legislar una consulta<br />

al Parlament d’Escòcia.<br />

2. Què vol dir que <strong>el</strong> <strong>referèndum</strong><br />

serà consultiu?<br />

El govern <strong>escocès</strong>, ja d’ençà<br />

d’abans <strong>de</strong>l primer <strong>referèndum</strong>,<br />

<strong>ha</strong> <strong>de</strong>fensat que <strong>el</strong> seu<br />

parlament realment té <strong>el</strong> po<strong>de</strong>r<br />

<strong>de</strong> convocar un <strong>referèndum</strong><br />

sobre la in<strong>de</strong>pendència.<br />

Una qüestió legalment controvertida,<br />

que origina una<br />

forta discussió entre experts<br />

en dret.<br />

En <strong>el</strong> moment <strong>de</strong> fer la <strong>de</strong>volution,<br />

és a dir, quan Escòcia va<br />

recuperar l’autogovern l’any<br />

1998, <strong>el</strong> parlament britànic<br />

es va assegurar <strong>de</strong> mantenir<br />

<strong>el</strong>s po<strong>de</strong>rs sobre “la Unió <strong>de</strong>ls<br />

Regnes d’Escòcia i Anglaterra”.<br />

Arran d’això, <strong>el</strong> govern<br />

britànic argumenta que les<br />

autoritats escoceses no po<strong>de</strong>n<br />

fer consultes sobre aquesta<br />

qüestió; en canvi, a Escòcia<br />

diuen que, si bé no po<strong>de</strong>n legislar<br />

sobre la in<strong>de</strong>pendència,<br />

sí que po<strong>de</strong>n fer una consulta<br />

per a saber l’opinió <strong>de</strong>ls ciutadans.<br />

De fet, en <strong>el</strong> projecte <strong>de</strong> llei<br />

presentat per Sturgeon, en<br />

la secció 1 s’estableix això:<br />

“L’objectiu <strong>de</strong>l <strong>referèndum</strong><br />

és saber l’opinió <strong>de</strong>l poble<br />

d’Escòcia sobre si Escòcia <strong>ha</strong><br />

<strong>de</strong> ser un país in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>nt o<br />

no.” Sturgeon, en <strong>el</strong> discurs<br />

d’ahir, va dir que preveia que<br />

la votació fos avalada per la<br />

justícia, com una competència<br />

legislativa <strong>de</strong>l parlament.<br />

“Es proposa un <strong>referèndum</strong><br />

consultiu, no executiu, que<br />

pretén saber l’opinió <strong>de</strong>l<br />

poble <strong>escocès</strong> a favor o en<br />

contra <strong>de</strong> la in<strong>de</strong>pendència”,<br />

va dir.<br />

La primera ministra escocesa<br />

va remarcar que no era cert<br />

que <strong>el</strong> <strong>referèndum</strong> tingués<br />

una condició diferent que <strong>el</strong><br />

<strong>de</strong>l 2014: “Això és simplement<br />

incorrecte, <strong>de</strong> fet i <strong>de</strong> dret.” I,<br />

en cas que fa vuit anys <strong>ha</strong>gués<br />

guanyat <strong>el</strong> sí a la in<strong>de</strong>pendència,<br />

igualment <strong>ha</strong>uria <strong>ha</strong>gut<br />

d’<strong>ha</strong>ver-hi “una negociació<br />

amb <strong>el</strong> govern <strong>de</strong>l Regne Unit<br />

i legislació als parlaments <strong>de</strong>l<br />

Regne Unit i Escòcia.”<br />

3. Què passarà ara? Quin és<br />

<strong>el</strong> pas següent cap al <strong>referèndum</strong>?<br />

El primer pas en aquest procés<br />

<strong>ha</strong> estat la publicació <strong>de</strong>l<br />

projecte <strong>de</strong> llei p<strong>el</strong> govern <strong>escocès</strong>.<br />

Sturgeon va explicar<br />

ahir que, sense un acord amb<br />

<strong>el</strong> govern britànic, és indubtable<br />

que <strong>el</strong> projecte acabarà<br />

als tribunals, sigui perquè ho<br />

impugni <strong>el</strong> govern britànic,<br />

sigui perquè un particular o<br />

diversos <strong>de</strong>manin una revisió<br />

judicial. Aquesta situació<br />

pot implicar un procés llarg,<br />

amb un projecte paralitzat i<br />

que pot passar per diversos<br />

tribunals.<br />

Es proposa un<br />

<strong>referèndum</strong><br />

consultiu, no<br />

executiu, que pretén<br />

saber l’opinió <strong>de</strong>l<br />

poble <strong>escocès</strong> a<br />

favor o en contra <strong>de</strong><br />

la in<strong>de</strong>pendència


53<br />

REPORTATGE<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

De manera que Sturgeon <strong>ha</strong><br />

pres la iniciativa i <strong>ha</strong> dut la<br />

qüestió <strong>el</strong>la mateixa als tribunals:<br />

<strong>ha</strong> <strong>de</strong>manat al Lord Advocate,<br />

<strong>el</strong> màxim funcionari<br />

legal d’Escòcia, que sotmeti<br />

a consi<strong>de</strong>ració <strong>de</strong> la Cort Suprema<br />

si <strong>el</strong> parlament <strong>escocès</strong><br />

té po<strong>de</strong>r per a legislar sobre un<br />

<strong>referèndum</strong> d’in<strong>de</strong>pendència.<br />

La Cort Suprema és semblant<br />

al Tribunal Constitucional espanyol<br />

o al Cons<strong>el</strong>l Constitucional<br />

francès.<br />

La facultat és exclusiva <strong>de</strong>l<br />

Lord Advocate, Dorothy Bain,<br />

però la primera ministra ja <strong>ha</strong><br />

avançat que <strong>ha</strong>via acceptat<br />

la petició i que ahir a la tarda<br />

presentaria <strong>el</strong>s documents<br />

judicials. Nicola Sturgeon diu<br />

que l’objectiu és que <strong>el</strong> tribunal<br />

ofereixi “claredat i seguretat<br />

jurídica” sobre la qüestió<br />

<strong>de</strong> la legalitat. Ara <strong>de</strong>pèn <strong>de</strong>l<br />

tribunal si accepta la petició.<br />

No hi <strong>ha</strong> cap calendari fixat<br />

per a la resolució.<br />

La primera ministra escocesa<br />

assegura que això permet <strong>de</strong><br />

<strong>de</strong>batre sobre la in<strong>de</strong>pendència<br />

i evita <strong>de</strong>bats polítics<br />

estèrils sobre la legalitat, un<br />

fet que assegura que només<br />

beneficia “<strong>el</strong>s partits contraris<br />

a la in<strong>de</strong>pendència, que<br />

po<strong>de</strong>n evitar <strong>el</strong> fons <strong>de</strong>l <strong>de</strong>bat<br />

in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntista”.<br />

L’any 2014 <strong>el</strong>s tribunals no<br />

s’hi van implicar perquè <strong>el</strong>s<br />

governs britànic i <strong>escocès</strong><br />

van acordar d’evitar aquesta<br />

qüestió legal. Això es va<br />

aconseguir mitjançant l’ordre<br />

<strong>de</strong> la secció 30, que va aixecar<br />

qualsevol restricció al<br />

po<strong>de</strong>r <strong>de</strong>l parlament <strong>escocès</strong><br />

per a organitzar un <strong>referèndum</strong>.<br />

Tanmateix, les autoritats<br />

escoceses consi<strong>de</strong>ren<br />

que, <strong>de</strong> fet, aquest tràmit no<br />

era necessari. Una qüestió que<br />

ara es comprovarà.<br />

El tribunal <strong>ha</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>cidir si <strong>el</strong><br />

propòsit <strong>de</strong>l projecte <strong>de</strong> llei<br />

és cercar l’opinió <strong>de</strong> la gent<br />

d’Escòcia (en lloc <strong>de</strong> dissoldre<br />

legalment la Unió Anglo-escocesa)<br />

i que no té efectes legislatius;<br />

o bé si <strong>el</strong> <strong>referèndum</strong><br />

“no s’<strong>ha</strong> <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar un fi en<br />

si mateix, sinó un instrument<br />

per a assolir un altre objectiu”:<br />

<strong>el</strong> <strong>de</strong> la in<strong>de</strong>pendència,<br />

en <strong>el</strong> qual <strong>el</strong> parlament <strong>escocès</strong><br />

no tindria competències.<br />

Sigui com vulgui, si <strong>el</strong> tribunal<br />

es <strong>de</strong>canta a favor <strong>de</strong> la<br />

visió escocesa, Sturgeon diu<br />

que <strong>el</strong> projecte <strong>de</strong> llei serà<br />

aprovat immediatament i <strong>el</strong><br />

<strong>referèndum</strong>, convocat per al<br />

19 d’octubre <strong>de</strong> 2023. En cas<br />

que <strong>el</strong> resultat <strong>de</strong> la consulta<br />

fos favorable a la in<strong>de</strong>pendència,<br />

la legislació <strong>ha</strong>uria <strong>de</strong> ser<br />

aprovada p<strong>el</strong>s parlaments <strong>de</strong>l<br />

Regne Unit i d’Escòcia.<br />

4. Què passa si la Cort Suprema<br />

tomba <strong>el</strong> projecte?<br />

La primera ministra Nicola<br />

Sturgeon va dir ahir que en<br />

cap cas no es faria un <strong>referèndum</strong><br />

que no fos avalat per la<br />

justícia, perquè consi<strong>de</strong>ra que<br />

<strong>el</strong> resultat no seria reconegut<br />

per la comunitat internacional<br />

i no portaria a la in<strong>de</strong>pendència<br />

d’Escòcia.<br />

De manera que va dir que<br />

s’anaven preparant per si la<br />

Cort Suprema <strong>de</strong>cidís que <strong>el</strong><br />

parlament <strong>escocès</strong> no té po<strong>de</strong>r<br />

per a legislar ni tan sols per a<br />

un <strong>referèndum</strong> consultiu. Va<br />

dir que farien <strong>de</strong> les <strong>el</strong>eccions<br />

britàniques un <strong>referèndum</strong><br />

<strong>de</strong> facto i que l’SNP s’hi presentaria<br />

amb un únic punt en<br />

<strong>el</strong> programa: la in<strong>de</strong>pendència.<br />

“Sigui com sigui, <strong>el</strong> poble<br />

d’Escòcia hi dirà la seva”, va<br />

concloure.<br />

Més enllà d’aquest procés,<br />

Sturgeon va publicar una<br />

carta adreçada al primer<br />

ministre britànic, Boris Johnson,<br />

per <strong>de</strong>manar-li <strong>el</strong><br />

consentiment formal per a<br />

la votació i, en tot cas, va dir<br />

que continuava estant disposada<br />

a negociar amb <strong>el</strong> govern<br />

britànic per arribar a un acord<br />

i aconseguir que es tornés a<br />

aprovar l’ordre <strong>de</strong> la secció 30<br />

<strong>de</strong> la llei d’Escòcia i transferir<br />

temporalment al Parlament<br />

d’Escòcia <strong>el</strong> po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> legislar<br />

una consulta.<br />

El govern britànic diu que<br />

estudiarà acuradament <strong>el</strong>s<br />

<strong>de</strong>talls <strong>de</strong> la proposta <strong>de</strong> Nicola<br />

Sturgeon, però un portaveu<br />

<strong>de</strong>l primer ministre<br />

ja va avançar que la posició<br />

<strong>de</strong>l govern <strong>de</strong>l Regne Unit es<br />

mantenia sense canvis.<br />

El govern britànic<br />

diu que estudiarà<br />

acuradament<br />

<strong>el</strong>s <strong>de</strong>talls <strong>de</strong> la<br />

proposta <strong>de</strong> Nicola<br />

Sturgeon, però<br />

un portaveu <strong>de</strong>l<br />

primer ministre<br />

ja va avançar que la<br />

posició <strong>de</strong>l govern<br />

<strong>de</strong>l Regne Unit es<br />

mantenia sense<br />

canvis


54<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

REPORTATGE<br />

No és tan sols Ryanair:<br />

<strong>el</strong>s aeroports europeus es preparen<br />

per a un estiu caòtic<br />

Una tempesta perfecta d’adversitats amenaça d’ocasionar un <strong>de</strong>ls pitjors estius<br />

<strong>de</strong> la història recent <strong>de</strong> l’aviació europea<br />

BLAI AVIÀ I NÓVOA<br />

La vaga <strong>de</strong>ls treballadors <strong>de</strong><br />

Ryanair <strong>ha</strong> causat afectacions<br />

importants al tràfic aeri<br />

durant <strong>el</strong> pont <strong>de</strong> Sant Joan,<br />

amb <strong>de</strong>senes d’anul·lacions<br />

i més <strong>de</strong> mig centenar <strong>de</strong> retards<br />

repartits p<strong>el</strong>s principals<br />

aeroports. Lluny <strong>de</strong> ser<br />

un fenomen aïllat i puntual,<br />

les dificultats d’aquest cap<br />

<strong>de</strong> setmana no són sinó la<br />

punta <strong>de</strong> l’iceberg d’una tempesta<br />

perfecta d’adversitats<br />

que amenaça <strong>de</strong> <strong>de</strong>ixar un<br />

<strong>de</strong>ls pitjors estius <strong>de</strong> la història<br />

recent <strong>de</strong> l’aviació, tant<br />

en l’àmbit nacional com en<br />

l’àmbit continental.<br />

Un juny <strong>de</strong> malson que<br />

presagia un estiu difícil<br />

Si <strong>el</strong> mes <strong>de</strong> juny no <strong>ha</strong> estat<br />

catastròfic per a les aerolínies<br />

europees, poc <strong>ha</strong> faltat.<br />

L’onada d’anul·lacions i retards<br />

als principals aeroports<br />

europeus és tan extensa que<br />

monitorar-ne l’abast exacte<br />

es fa pràcticament impossible:<br />

més enllà <strong>de</strong>ls aeroports<br />

catalans, durant les<br />

tres primeres setmanes <strong>de</strong><br />

mes s’<strong>ha</strong>n suspès milers <strong>de</strong><br />

vols <strong>de</strong> Londres, Manchester,<br />

Bruss<strong>el</strong>·les, Frankfurt, Milà<br />

i Dublín, un llistat que no és<br />

pas ex<strong>ha</strong>ustiu. L’espectre <strong>de</strong>


55<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

REPORTATGE<br />

Percentatge <strong>de</strong> reducció interanual <strong>de</strong>ls vols programats als principals mercat mundials entre <strong>el</strong> gener <strong>de</strong>l 2020 i<br />

<strong>el</strong> gener <strong>de</strong> 2021. Font: Statista.<br />

la disrupció plana fins i tot sobre<br />

aqu<strong>el</strong>ls aeroports que fins<br />

ara sembla que s’<strong>ha</strong>n mantingut<br />

al marge <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sori: a<br />

l’aeroport <strong>de</strong> Varsòvia, per<br />

exemple, <strong>el</strong>s controladors aeris<br />

amenacen ara <strong>de</strong> convocar<br />

una vaga estival que aturaria<br />

pràcticament tota l’activitat<br />

<strong>de</strong>l principal aeroport <strong>de</strong><br />

Polònia (i <strong>el</strong> segon més important<br />

d’Europa <strong>de</strong> l’est si hi<br />

<strong>de</strong>scomptem Rússia).<br />

Per si no fos poc, <strong>el</strong> pronòstic<br />

<strong>de</strong> la indústria és que <strong>el</strong> caos<br />

d’aquest juny s’allargui, en la<br />

hipòtesi més optimista, fins al<br />

final <strong>de</strong> la temporada d’estiu.<br />

De fet, les previsions són tan<br />

<strong>de</strong>sencoratjadores que algunes<br />

aerolínies, com Luft<strong>ha</strong>nsa<br />

–la segona companyia aèria a<br />

Europa en nombre <strong>de</strong> clients–<br />

i EasyJet –un <strong>de</strong>ls principals<br />

operadors <strong>de</strong> baix cost <strong>de</strong>l<br />

continent–, s’<strong>ha</strong>n <strong>de</strong>cantat<br />

per avançar-se al daltabaix<br />

i anul·lar unilateralment<br />

milers <strong>de</strong> vols programats<br />

aquest estiu.<br />

La manca <strong>de</strong> personal, <strong>el</strong><br />

principal factor rere la crisi<br />

Totes aquestes dificultats<br />

sembla que tenen un origen<br />

comú: la manca <strong>de</strong> personal.<br />

L’esclat <strong>de</strong> la pandèmia no va<br />

<strong>de</strong>ixar ningú in<strong>de</strong>mne, però<br />

poques indústries van sofrir<br />

tant <strong>el</strong> 2020 com l’aviació,<br />

forçada a abaixar la persiana<br />

<strong>de</strong> la nit al dia en un març negre<br />

en què <strong>el</strong> valor d’algunes<br />

aerolínies va arribar a caure<br />

d’un 75%. Els acomiadaments<br />

no van trigar a arribar, i es van<br />

propagar ràpidament per tota<br />

la indústria: l’empresa <strong>de</strong><br />

serveis aeris Swissport, per<br />

exemple, va reduir la plantilla<br />

<strong>de</strong> gairebé un terç, amb unes<br />

20.000 <strong>de</strong>stitucions en qüestió<br />

<strong>de</strong> mesos. El setembre <strong>de</strong>l<br />

2021, un estudi <strong>de</strong> la consultora<br />

Oxford Economics rev<strong>el</strong>à<br />

que <strong>el</strong> sector <strong>de</strong> l’aviació <strong>ha</strong>via<br />

perdut 2,3 milions <strong>de</strong> llocs <strong>de</strong><br />

feina d’ençà <strong>de</strong>l 2019.<br />

Amb la reculada <strong>de</strong> la pandèmia<br />

i l’aixecament <strong>de</strong> la<br />

majoria <strong>de</strong> restriccions, <strong>el</strong>s<br />

aeroports europeus s’enfronten<br />

a un augment interanual<br />

<strong>de</strong> passatgers d’un 302% amb<br />

una força laboral que dista<br />

molt <strong>de</strong>l seu antic esplendor<br />

pre-covid. El resultat és tan<br />

previsible com poc gratificant:<br />

cues quilomètriques,<br />

muntanyes <strong>de</strong> maletes per


56<br />

REPORTATGE<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

El problema <strong>de</strong><br />

manca <strong>de</strong> personal<br />

no es troba tant<br />

en les feines més<br />

ben retribuï<strong>de</strong>s <strong>de</strong><br />

cabina com en les<br />

posicions menys<br />

glamuroses (i més<br />

mal paga<strong>de</strong>s) <strong>de</strong><br />

terra<br />

recollir i congestions logístiques<br />

<strong>de</strong> tota mena.<br />

Els responsables immediats<br />

<strong>de</strong> la crisi són les aerolínies i<br />

les autoritats aeroportuàries,<br />

que <strong>ha</strong>n estat incapaces <strong>de</strong><br />

preparar les seves plantilles<br />

per a una recuperació <strong>de</strong>l tràfic<br />

que moltes feia temps que<br />

preveien. Una conseqüència<br />

imprevista <strong>de</strong> l’onada d’acomiadaments<br />

<strong>de</strong> la pandèmia<br />

és <strong>ha</strong>ver obert les portes d’altres<br />

sectors amb millors condicions<br />

a milions <strong>de</strong> treballadors.<br />

El problema <strong>de</strong> manca <strong>de</strong><br />

personal no es troba tant en<br />

les feines més ben retribuï<strong>de</strong>s<br />

<strong>de</strong> cabina com en les posicions<br />

menys glamuroses (i més mal<br />

paga<strong>de</strong>s) <strong>de</strong> terra. Tal com ho<br />

resumeix un analista, “per<br />

què voldries treballar en un<br />

negoci <strong>de</strong> cara al públic, tractant<br />

amb clients estressats les<br />

vint-i-quatre hores, si podries<br />

cobrar un sou molt similar<br />

amb una jornada molt més<br />

humana en un supermercat?”<br />

El problema es veu agreujat<br />

p<strong>el</strong> fet que aquest <strong>de</strong>sencís<br />

col·lectiu, lluny <strong>de</strong> ser únic<br />

a l’aviació, s’estén a altres<br />

indústries que conformen <strong>el</strong><br />

sector <strong>de</strong>l transport. Al Regne<br />

Unit, mentre <strong>el</strong>s treballadors<br />

<strong>de</strong> British Airlines <strong>de</strong>baten si<br />

convoquen noves atura<strong>de</strong>s<br />

perquè coinci<strong>de</strong>ixin amb <strong>el</strong><br />

moment àlgid <strong>de</strong> la temporada<br />

d’estiu, uns 40.000 treballadors<br />

ferroviaris amenacen<br />

<strong>de</strong> prorrogar la vaga que la<br />

setmana passada va aturar<br />

<strong>el</strong> trànsit sobre raïls. Al sud<br />

<strong>de</strong>l continent, en països com<br />

Itàlia i Portugal, <strong>el</strong>s transportistes<br />

<strong>ha</strong>n convocat diverses<br />

atura<strong>de</strong>s puntuals aquest<br />

mes que podrien repetir-se<br />

en cas que les seves <strong>de</strong>man<strong>de</strong>s<br />

salarials no reïxin. Totes<br />

aquestes disrupcions no fan<br />

sinó agreujar <strong>el</strong>s problemes<br />

<strong>de</strong> capacitats d’uns aeroports<br />

que ja es troben prou saturats.<br />

Més enllà <strong>de</strong> la manca <strong>de</strong><br />

personal<br />

Per bé que <strong>el</strong> caos als aeroports<br />

europeus són en gran<br />

manera la seva responsabilitat,<br />

sigui per acció o bé per<br />

omissió, segurament seria<br />

ten<strong>de</strong>nciós afirmar que tots<br />

<strong>el</strong>s problemes actuals <strong>de</strong> l’aviació<br />

són directament imputables<br />

a les aerolínies. Un<br />

factor a tenir en compte són<br />

les restriccions imposa<strong>de</strong>s ad<br />

hoc p<strong>el</strong>s governs europeus en<br />

resposta a l’aparició <strong>de</strong> noves<br />

variants <strong>de</strong> la covid-19 –com<br />

l’òmicron aquest hivern passat–,<br />

que <strong>ha</strong>n frenat l’onada<br />

<strong>de</strong> reincorporacions que la<br />

Tràfic mundial (en milers <strong>de</strong> milions) <strong>de</strong> passatgers aeris entre 1970 i 2020. Font: Banc Mundial.


57<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

REPORTATGE<br />

millora progressiva <strong>de</strong> la situació<br />

sanitària recomanava.<br />

Més enllà <strong>de</strong> la incertesa<br />

epidèmica, un altre <strong>de</strong>tonant<br />

<strong>de</strong> la manca <strong>de</strong> personal que<br />

estenalla l’aviació són <strong>el</strong>s estrictes<br />

controls <strong>de</strong> seguretat<br />

<strong>de</strong> la indústria, que obliguen<br />

les empreses a revisar minuciosament<br />

l’historial laboral i<br />

criminal <strong>de</strong>ls candidats abans<br />

<strong>de</strong> contractar-los. Al contrari<br />

que en altres sectors, on la<br />

contractació pot ser tan ràpida<br />

com les companyies <strong>de</strong>ci<strong>de</strong>ixin,<br />

en diverses posicions<br />

<strong>de</strong> la indústria <strong>de</strong> l’aviació <strong>el</strong><br />

procés es pot allargar diversos<br />

mesos.<br />

Més d’una aerolínia <strong>ha</strong> acusat públicament<br />

les companyies <strong>de</strong> serveis aeris d’<strong>ha</strong>ver<br />

ocasionat la crisi per no <strong>ha</strong>ver contractat<br />

més treballadors<br />

La manca <strong>de</strong> personal és <strong>el</strong><br />

principal factor que ajuda a<br />

entendre l’abast <strong>de</strong> la crisi <strong>de</strong><br />

l’aviació europea, però no és<br />

pas l’única variable que l’explica:<br />

EasyJet, per exemple, té<br />

si fa no fa <strong>el</strong>s mateixos treballadors<br />

que l’any 2019, però,<br />

així i tot, <strong>ha</strong> estat una <strong>de</strong> les<br />

companyies que <strong>ha</strong>n anul·lat<br />

més vols aquestes darreres<br />

setmanes. El passatger mitjà<br />

no sol interactuar amb més<br />

d’una aerolínia a l’hora <strong>de</strong> viatjar<br />

en avió, però rere un vol<br />

comercial qualsevol hi <strong>ha</strong> una<br />

ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> proveïment llarga<br />

i indispensable que involucra<br />

<strong>de</strong>senes d’empreses, <strong>de</strong>ls<br />

transportistes d’equipatge als<br />

encarregats <strong>de</strong> l’abastiment<br />

<strong>de</strong>l combustible <strong>de</strong> les naus.<br />

Diversos d’aquests serveis<br />

<strong>de</strong>penien originalment <strong>de</strong><br />

les aerolínies, però amb <strong>el</strong><br />

pas <strong>de</strong>ls anys, <strong>el</strong>s gegants <strong>de</strong><br />

l’aviació <strong>ha</strong>n optat per subcontractar<br />

tantes parts <strong>de</strong>l<br />

procés com fos possible amb<br />

l’objectiu d’eixamplar <strong>el</strong> seu<br />

marge <strong>de</strong> benefici. El resultat,<br />

previsiblement, és una<br />

ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> subministrament<br />

altament fragmentada en què<br />

<strong>el</strong>s problemes d’un sol proveïdor<br />

po<strong>de</strong>n ser suficients per<br />

a aturar un vol sencer. De fet,<br />

més d’una aerolínia <strong>ha</strong> acusat<br />

públicament les companyies<br />

<strong>de</strong> serveis aeris d’<strong>ha</strong>ver ocasionat<br />

la crisi per no <strong>ha</strong>ver<br />

contractat més treballadors,<br />

un càrrec <strong>de</strong>l qual aquests<br />

proveïdors es <strong>de</strong>fensen tot<br />

al·legant que <strong>el</strong>s contractes a<br />

la baixa que <strong>el</strong>s ofereixen les<br />

aerolínies no <strong>el</strong>s <strong>de</strong>ixen més<br />

opció que retallar costos.<br />

Fins quan s’allargaran <strong>el</strong>s<br />

problemes en <strong>el</strong> sector <strong>de</strong><br />

l’aviació europea, doncs? John<br />

Holland-Kaye, director<br />

<strong>de</strong> Heathrow, no és pas optimista:<br />

“Crec que <strong>el</strong> sector <strong>de</strong><br />

l’aviació trigarà entre dotze<br />

mesos i divuit a recuperar <strong>de</strong>l<br />

tot la capacitat [d’abans <strong>de</strong><br />

la pandèmia]”, va dir fa uns<br />

dies en un fòrum organitzat<br />

p<strong>el</strong> Financial Times.<br />

A curt termini, sembla que<br />

solament hi <strong>ha</strong> una solució<br />

d’últim recurs: reduir <strong>el</strong>s<br />

vols programats. No és pas<br />

casualitat que l’aeroport <strong>de</strong><br />

Heathrow, <strong>el</strong> més important<br />

<strong>de</strong>l Regne Unit, <strong>ha</strong>gi <strong>de</strong>manat<br />

a les aerolínies que anul·lin,<br />

com a mínim, un 10% <strong>de</strong>ls<br />

vols programats aquest estiu,<br />

una <strong>de</strong>manda a la qual s’<strong>ha</strong>n<br />

afegit aeroports com <strong>el</strong> <strong>de</strong><br />

Schiphol (Amsterdam). Dies<br />

abans, Holland-Kaye mateix<br />

ja <strong>ha</strong>via avisat: “Haurem <strong>de</strong><br />

gestionar amb molta cura<br />

l’oferta i la <strong>de</strong>manda.”


58<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

ANÀLISI<br />

La inflació salta la barrera<br />

<strong>de</strong>l 10% al juny<br />

L’avanç <strong>de</strong> l’IPC és una pèssima notícia per a tothom, perquè equival a més pèrdua<br />

<strong>de</strong> po<strong>de</strong>r adquisitiu, una complicació per a la negociació salarial a les empreses... i<br />

estupefacció <strong>de</strong>ls més joves <strong>de</strong> quaranta anys, que no l’<strong>ha</strong>vien vist mai<br />

JORDI GOULA<br />

Mala notícia, molt mala notícia!<br />

Que la pujada <strong>de</strong> preus al<br />

consum entri en la zona <strong>de</strong>ls<br />

dos dígits implica, a més <strong>de</strong>l<br />

càstig <strong>de</strong> l’augment en si, un<br />

efecte psicològic molt negatiu.<br />

Tinguem present que hi <strong>ha</strong> una<br />

part important <strong>de</strong> la població,<br />

pràcticament <strong>el</strong>s més joves <strong>de</strong><br />

quaranta anys, que no <strong>ha</strong>n vist<br />

mai una pujada <strong>de</strong> preus com<br />

aquesta. Per a <strong>el</strong>ls significa entrar<br />

en una situació <strong>de</strong>sconeguda<br />

i, molt probablement, fins<br />

ara difícilment imaginable. I<br />

aquest fet és important. La dada<br />

també <strong>ha</strong>uria <strong>de</strong> significar<br />

una galleda d’aigua freda per<br />

al govern espanyol, que dissabte<br />

anunciava unes mesures<br />

anomena<strong>de</strong>s antiinflacionàries,<br />

que ací, a la Píndola, qualificà-<br />

vem d’ineficaces i que probablement<br />

podrien tenir un efecte<br />

contrari al pretès. Ara, amb l’IPC<br />

per sobre <strong>de</strong>l 10%, això es farà<br />

més palès. Capítol al marge és si<br />

es tracta d’un fenomen <strong>de</strong> l’estat<br />

espanyol i prou o, cosa més<br />

probable, <strong>de</strong> més estats; i què<br />

hi tindrà a dir <strong>el</strong> BCE, en r<strong>el</strong>ació<br />

amb <strong>el</strong>s tipus d’interès. Però no<br />

avancem es<strong>de</strong>veniments.<br />

<strong>Com</strong> cada mes, l’explicació<br />

que fa l’INE sobre la dada és<br />

molt minsa. Es limita a afegir<br />

un par<strong>el</strong>l <strong>de</strong> frases a les xifres.<br />

Heus aquí la nota completa:<br />

“La inflació anual estimada<br />

<strong>de</strong> l’IPC <strong>el</strong> juny <strong>de</strong>l 2022 és<br />

<strong>de</strong>l 10,2%, segons l’indicador<br />

avançat <strong>el</strong>aborat per l’INE.<br />

Aquest indicador proporciona<br />

un avanç <strong>de</strong> l’IPC que, si


59<br />

ANÀLISI<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

es confirma, significarà un<br />

augment d’un punt i mig en<br />

la taxa anual, perquè <strong>el</strong> mes<br />

<strong>de</strong> maig aquesta variació va<br />

ser <strong>de</strong>l 8,7%, i se situaria al<br />

niv<strong>el</strong>l més alt d’ençà <strong>de</strong> l’abril<br />

<strong>de</strong>l 1985. Aquesta evolució és<br />

<strong>de</strong>guda, principalment, a la<br />

pujada <strong>de</strong>ls preus <strong>de</strong>ls carburants,<br />

més forta aquest<br />

mes que <strong>el</strong> juny <strong>de</strong>l 2021, i<br />

<strong>de</strong>ls aliments i begu<strong>de</strong>s no<br />

alcohòliques, en contrast amb<br />

l’estabilitat registrada l’any<br />

anterior. També hi influeix<br />

l’augment <strong>de</strong>ls preus <strong>de</strong>ls hot<strong>el</strong>s,<br />

cafès i restaurants, superior<br />

al <strong>de</strong> l’any passat. Per<br />

una altra banda, la taxa <strong>de</strong><br />

variació anual estimada <strong>de</strong> la<br />

inflació subjacent (ín<strong>de</strong>x general<br />

sense aliments no <strong>el</strong>aborats<br />

ni productes energètics)<br />

augmenta <strong>de</strong> sis dècimes, fins<br />

al 5,5%. Si es confirmés, seria<br />

la més alta d’ençà <strong>de</strong> l’agost<br />

<strong>de</strong>l 1993.”<br />

L’INE, doncs, recorda que part<br />

<strong>de</strong> l’estirada <strong>de</strong>l juny és <strong>de</strong>guda<br />

al fet que <strong>el</strong> mateix mes <strong>de</strong><br />

l’any passat va ser tranquil,<br />

amb un IPC repetint al 2,7% i<br />

una inflació subjacent, també<br />

repetint al 0,2%. L’efecte<br />

base, sens dubte, és important;<br />

i ja <strong>ha</strong>víem comentat que<br />

en aquest sistema <strong>de</strong> càlcul<br />

compten les xifres actuals i<br />

també les <strong>de</strong> l’any anterior.<br />

Això no es pot passar per alt.<br />

Per exemple, si <strong>el</strong> juny <strong>de</strong> l’any<br />

passat l’IPC <strong>ha</strong>gués pujat molt,<br />

avui no parlaríem <strong>de</strong>l 10%.<br />

Dit això, la pujada <strong>de</strong>ls aliments,<br />

que apunta però no<br />

quantifica, és la màxima<br />

preocupació en aquests moments,<br />

perquè vénen uns<br />

mesos en què la <strong>de</strong>manda<br />

d’aquests productes es continua<br />

estirant per l’efecte<br />

<strong>de</strong> l’arribada <strong>de</strong> turistes. Al<br />

marge, és clar, <strong>de</strong> les conseqüències<br />

que pot tenir la<br />

penúria en un seguit <strong>de</strong> productes<br />

concrets, com ara <strong>el</strong>s<br />

que provenen <strong>de</strong> la zona <strong>de</strong><br />

guerra.<br />

Precisament, a l’Enquesta<br />

<strong>de</strong> Pressuposts Familiars <strong>de</strong>l<br />

2021 que va publicar ahir l’INE<br />

es veu com aquesta pujada<br />

<strong>de</strong>ls aliments té unes conseqüències<br />

molt diferents en<br />

les famílies, segons <strong>el</strong> niv<strong>el</strong>l<br />

<strong>de</strong> renda. Resulta que en<br />

<strong>el</strong> 40% <strong>de</strong> les famílies amb<br />

menys ingressos la <strong>de</strong>spesa<br />

alimentària supera <strong>el</strong> 20% <strong>de</strong><br />

la total; en canvi, en <strong>el</strong> 20%<br />

<strong>de</strong>ls més alts significa poc<br />

més <strong>de</strong>l 12%. En realitat, entre<br />

alimentació i <strong>ha</strong>bitatge,<br />

en <strong>el</strong> 20% <strong>de</strong> famílies menys<br />

afavori<strong>de</strong>s, gairebé dues<br />

terceres parts (64%) <strong>de</strong> la<br />

<strong>de</strong>spesa se’n va per aquestes<br />

vies. En canvi, per al 20% <strong>de</strong><br />

ren<strong>de</strong>s més altes és tan sols<br />

d’un 44%. La repercussió,<br />

doncs, és molt diferent i això<br />

implica un malestar creixent<br />

entre capes <strong>de</strong> la població cada<br />

vegada més grans, en què la<br />

pèrdua <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r adquisitiu té<br />

un pes r<strong>el</strong>atiu més alt en les<br />

necessitats més bàsiques. La<br />

tranquil·litat social, doncs, es<br />

<strong>de</strong>teriora, a mesura que “<strong>el</strong><br />

més injust <strong>de</strong>ls imposts” va<br />

augmentant.<br />

L’altre aspecte que es pot <strong>de</strong>stacar<br />

és <strong>el</strong> salt que fa la inflació<br />

subjacent, que ja va més enllà<br />

<strong>de</strong>l 5%. Ja hem anat explicant<br />

que aquesta dada –una vegada<br />

<strong>el</strong>iminats <strong>el</strong>s <strong>el</strong>ements<br />

més volàtils <strong>de</strong> la cist<strong>el</strong>la <strong>de</strong><br />

la compra– ens indica l’extensió<br />

progressiva que tenen<br />

La pujada <strong>de</strong>ls<br />

aliments, que<br />

apunta però<br />

no quantifica,<br />

és la màxima<br />

preocupació en<br />

aquests moments<br />

les puja<strong>de</strong>s <strong>de</strong> preus. Al juny<br />

ja supera <strong>el</strong> 50% <strong>de</strong> l’IPC total.<br />

Pensem que fa un any no<br />

arribava al 10%. Vol dir, en<br />

<strong>de</strong>finitiva, que <strong>el</strong>s preus industrials<br />

van traspassant la<br />

frontera <strong>de</strong> l’IPC, és a dir, que<br />

les empreses fabricants van<br />

fent repercutir <strong>de</strong> mica en mica<br />

<strong>el</strong>s seus augments <strong>de</strong> cost,<br />

que en la Píndola anterior vèiem<br />

que al maig eren <strong>de</strong>l 28%.<br />

I entrem en <strong>el</strong> punt més<br />

punyent. Fins quan la gent<br />

aguantarà una pèrdua <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r<br />

adquisitiu <strong>de</strong>l 10% sense<br />

exigir augments <strong>de</strong> salaris? És<br />

cert que hi <strong>ha</strong> empreses que ja<br />

<strong>el</strong>s van retocant a l’alça, però<br />

hi <strong>ha</strong> un feix <strong>de</strong> convenis que<br />

encara s’<strong>ha</strong> <strong>de</strong> negociar. El<br />

moment és crític per una raó<br />

fàcil d’entendre. Si <strong>el</strong>s salaris<br />

augmentessin al niv<strong>el</strong>l actual<br />

<strong>de</strong> l’IPC –en un extrem <strong>de</strong> les<br />

possibilitats– mantindrien<br />

aparentment <strong>el</strong> po<strong>de</strong>r adquisitiu<br />

<strong>de</strong>ls assalariats; això no<br />

obstant, seria un miratge,<br />

perquè l’en<strong>de</strong>mà les empreses<br />

tornarien a apujar <strong>el</strong>s preus en<br />

la mesura en què <strong>ha</strong>guessin<br />

augmentat <strong>el</strong>s costs laborals,<br />

per tal <strong>de</strong> salvar <strong>el</strong>s marges.<br />

A l’altre extrem, si no es fa res,<br />

la pèrdua <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r adquisitiu<br />

<strong>de</strong> la població farà davallar<br />

la <strong>de</strong>manda i <strong>el</strong> consum se’n<br />

ressentirà: afectarà tota mena<br />

<strong>de</strong> negocis i ens abocarà a<br />

la recessió. A més, és clar,<br />

d’empobrir notablement <strong>el</strong>s<br />

assalariats i especialment<br />

<strong>el</strong>s que guanyen menys. Per<br />

això sembla que pot <strong>ha</strong>verhi<br />

un cert consens a aplicar<br />

la inflació subjacent, que<br />

restituiria part <strong>de</strong> les pèrdues<br />

<strong>de</strong> po<strong>de</strong>r adquisitiu als<br />

treballadors i les empreses<br />

pagarien amb una part<br />

<strong>de</strong>l marge. Però passa que<br />

aquesta solució salomònica<br />

es va complicant a mesura<br />

que puja l’ín<strong>de</strong>x. <strong>Com</strong> més alt<br />

sigui, més rec<strong>el</strong> empresarial<br />

hi <strong>ha</strong>urà i menys interès pot<br />

tenir per als sindicats.<br />

D<strong>el</strong> meu punt <strong>de</strong> vista, als<br />

aspectes directes d’empobriment<br />

que implica una inflació<br />

<strong>de</strong> dos dígits com la<br />

que ja tenim, s’hi afegeix <strong>el</strong><br />

creixement <strong>de</strong> la tensió social<br />

que originarà la <strong>de</strong>manda <strong>de</strong><br />

recuperació <strong>de</strong> po<strong>de</strong>r adquisitiu<br />

per la població. I no és<br />

gens fàcil d’explicar, a aqu<strong>el</strong>l<br />

qui dia a dia perd capacitat <strong>de</strong><br />

compra, <strong>el</strong> risc que té un augment<br />

<strong>de</strong> salari. Una cosa és <strong>el</strong><br />

malestar que nota a casa seva<br />

i una altra que pugui entendre<br />

l’espiral d’empitjorament en<br />

què es pot entrar globalment,<br />

si tots <strong>el</strong>s salaris pugen molt.<br />

Ve’t aquí un envit seriós que<br />

tenim al <strong>davant</strong>, com a societat.


60<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

EDITORIAL<br />

VICENT PARTAL<br />

VICENT PARTAL<br />

LA MONSTRUOSA INUTILITAT<br />

DE LA TANCA DE MELILLA<br />

L’any vinent farà trenta<br />

anys que es començaren<br />

a instal·lar barreres a<br />

Ceuta i M<strong>el</strong>illa i és evi<strong>de</strong>nt<br />

que no <strong>ha</strong>n servit per a<br />

resoldre <strong>el</strong> problema, sinó<br />

per a agreujar-lo<br />

De la inutilitat última <strong>de</strong> tanques com la <strong>de</strong> M<strong>el</strong>illa ens n’<strong>ha</strong>n parlat grans<br />

personalitats amb una <strong>de</strong>stresa que jo no puc aportar. Hi <strong>ha</strong>, per exemple,<br />

aqu<strong>el</strong>l estremidor poema <strong>de</strong> Pasolini que adopta tipogràficament la forma<br />

d’una creu per advertir-nos que, entre “aqu<strong>el</strong>ls que van construir lleis fora<br />

<strong>de</strong> les lleis i es van adaptar a viure en un món <strong>de</strong>ssota <strong>de</strong>l món”, un Alí d’ulls<br />

blaus <strong>de</strong>struirà un dia, inevitablement, Roma.<br />

Però hi <strong>ha</strong> també Bauman, tan admirat p<strong>el</strong> PSOE, que amb l’<strong>el</strong>egància <strong>ha</strong>bitual<br />

ens va recordar ja fa temps que “les portes po<strong>de</strong>n ser tanca<strong>de</strong>s amb<br />

clau, però <strong>el</strong> problema no <strong>de</strong>sapareixerà per més clos que siga <strong>el</strong> pany. Els<br />

panys no fan res per domar o afeblir les forces que causen <strong>el</strong> <strong>de</strong>splaçament.<br />

Les tanques po<strong>de</strong>n ajudar a mantenir <strong>el</strong> problema fora <strong>de</strong> la vista i <strong>de</strong> la ment,<br />

però amb això <strong>el</strong> problema no <strong>de</strong>sapareix”.<br />

Això, <strong>de</strong> fet, és així fins a tal punt que sempre arriba <strong>el</strong> moment en què ni<br />

tancant <strong>el</strong>s ulls no pots <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> veure-ho. Les imatges que ens <strong>ha</strong>n arribat<br />

aquest cap <strong>de</strong> setmana <strong>de</strong>s <strong>de</strong> les portes <strong>de</strong> M<strong>el</strong>illa <strong>ha</strong>urien <strong>de</strong> provocar la<br />

repulsa <strong>de</strong> qualsevol persona, perquè l’actuació <strong>de</strong> la gendarmeria marroquina<br />

és una acció que només pot ser consi<strong>de</strong>rada criminal. <strong>Com</strong> <strong>el</strong><br />

comentari posterior <strong>de</strong> Pedro Sánchez. Ara com ara, hi <strong>ha</strong> trenta-set morts<br />

entre <strong>el</strong>s joves que volien entrar a la colònia espanyola i simplement no hi <strong>ha</strong><br />

res que puga justificar una matança com aquesta. Ni <strong>el</strong> fet que <strong>el</strong> regne <strong>de</strong>l<br />

Marroc siga una dictadura ni tampoc <strong>el</strong>s interessos geopolítics d’Espanya<br />

i la Unió Europea.<br />

Trenta anys provant <strong>de</strong> resoldre <strong>el</strong> problema amb barreres cada volta més grans<br />

L’any vinent farà trenta anys que es començaren a instal·lar barreres a Ceuta<br />

i M<strong>el</strong>illa. Era en plena emergència <strong>de</strong> l’Europa <strong>de</strong> Maastricht, quan tothom<br />

s’omplia la boca amb la <strong>de</strong>saparició <strong>de</strong> les fronteres i dient que tot allò era<br />

tan bonic. L’octubre <strong>de</strong>l 1995 Juan Alberto B<strong>el</strong>loch, consi<strong>de</strong>rat un <strong>de</strong>ls progressistes<br />

<strong>de</strong>l PSOE, anunciava al món que Espanya es disposava a alçar un<br />

mur –no simples barreres, sinó tot un mur– per “protegir” les dues restes<br />

colonials espanyoles i ajudar a fortificar aquesta Europa que no té vergonya<br />

<strong>de</strong> c<strong>el</strong>ebrar-se a <strong>el</strong>la mateixa com la pàtria <strong>de</strong>ls drets humans.<br />

Feia pocs anys que <strong>el</strong> mur <strong>de</strong> Berlín <strong>ha</strong>via caigut, però aqu<strong>el</strong>l dia les dues<br />

fronteres africanes d’Espanya van ser pioneres en un moviment <strong>de</strong> fortificació<br />

geogràfica que dèca<strong>de</strong>s <strong>de</strong>sprés <strong>ha</strong> canviat <strong>el</strong> món per empitjorar-lo.<br />

Pioneres, diguem-ho tot, alhora que un altre govern auto<strong>de</strong>finit <strong>de</strong> pro-


61<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

EDITORIAL<br />

VICENT PARTAL<br />

A Europa, com més<br />

va, més gent hi <strong>ha</strong><br />

que parla <strong>de</strong> limitar<br />

les migracions i <strong>de</strong><br />

frenar l’entrada a<br />

la Unió Europea <strong>de</strong><br />

gent provinent <strong>de</strong>ls<br />

altres continents<br />

gressista, <strong>el</strong> <strong>de</strong> Bill Clinton, començava a fortificar també <strong>el</strong> Rio Gran<strong>de</strong> i la<br />

frontera <strong>de</strong>l sud <strong>de</strong>ls Estats Units.<br />

Avui hi <strong>ha</strong>, alçats per a frenar les migracions, uns 1.800 quilòmetres <strong>de</strong> murs<br />

que separen fronteres a Europa. Que són l’equivalent <strong>de</strong> dotze murs <strong>de</strong> Berlín.<br />

Dotze murs <strong>de</strong> Berlín dreçats en la nostra geografia malgrat la retòrica<br />

<strong>de</strong> l’Europa sense fronteres i la llibertat <strong>de</strong> circulació. I, en <strong>el</strong> conjunt <strong>de</strong>l<br />

planeta, la humanitat <strong>ha</strong> creat una illa <strong>de</strong> riquesa envoltada, també, <strong>de</strong> murs<br />

–com explica aquest mapa. Dins hi vivim un 14% <strong>de</strong> la població mundial,<br />

que acumulem <strong>el</strong> 73% <strong>de</strong> la riquesa. I fora <strong>el</strong> 86% <strong>de</strong> la població mundial <strong>ha</strong><br />

<strong>de</strong> conformar-se, i <strong>ha</strong> <strong>de</strong> viure, amb <strong>el</strong> 27%.<br />

Tot això no <strong>ha</strong> passat d’avui per <strong>de</strong>mà, és clar. I és perquè no es vol anar al<br />

fons original <strong>de</strong> l’afer que ara és tan complicat <strong>de</strong> trobar solucions <strong>el</strong>ementals<br />

a un problema, <strong>el</strong> <strong>de</strong> la <strong>de</strong>sigualtat global, que amb <strong>el</strong> canvi climàtic és<br />

l’amenaça més gran per a l’estabilitat <strong>de</strong>l món. Aquestes darreres dèca<strong>de</strong>s<br />

s’<strong>ha</strong>n vist fenòmens contradictoris. D’una banda –les da<strong>de</strong>s sobre això<br />

són contun<strong>de</strong>nts–, la reducció <strong>de</strong> la pobresa extrema al món <strong>ha</strong> estat espectacular.<br />

El 1981 més <strong>de</strong> la meitat <strong>de</strong>l planeta vivia per sota <strong>de</strong>l llindar <strong>de</strong><br />

la pobresa i aquesta xifra <strong>ha</strong> baixat ara al 14%. Però, en contrast amb això,<br />

la <strong>de</strong>sigualtat entre les àrees geogràfiques s’<strong>ha</strong> intensificat i les barreres<br />

migratòries <strong>ha</strong>n crescut fins a crear un problema polític i humà que cada<br />

dia sembla més insoluble.<br />

A Europa, com més va, més gent hi <strong>ha</strong> que parla <strong>de</strong> limitar les migracions<br />

i <strong>de</strong> frenar l’entrada a la Unió Europea <strong>de</strong> gent provinent <strong>de</strong>ls altres continents.<br />

Fins i tot la trista esquerra oficial ja en parla obertament, sense que<br />

això cause cap escàndol. Lamentablement, <strong>el</strong> <strong>de</strong>bat és impossible <strong>de</strong> situar-lo<br />

en una escala racional perquè <strong>el</strong>s estats europeus no volen assumir les raons<br />

últimes <strong>de</strong>l conflicte i la necessitat d’accions radicals i en reclamen, en canvi,<br />

un tracte “sensat i equilibrat”. <strong>Com</strong> si parlàssem <strong>de</strong> trobar un tracte sensat<br />

i equilibrat <strong>de</strong>l greu problema <strong>de</strong> salut que tindria un fumador que s’<strong>ha</strong>gués<br />

fumat cinc paquets diaris durant quaranta anys. Amb <strong>el</strong>s pulmons fets malbé,<br />

ja no hi <strong>ha</strong>uria cap possibilitat d’un tractament que no fos radical. Això passa


62<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

EDITORIAL<br />

VICENT PARTAL<br />

exactament amb les <strong>de</strong>sigualtats planetàries entre <strong>el</strong> nord i <strong>el</strong> sud. Des <strong>de</strong> la<br />

colonització i l’esclavatge fins a les guerres origina<strong>de</strong>s per l’explotació <strong>de</strong>ls<br />

recursos, <strong>el</strong>s pulmons <strong>de</strong> la humanitat ja s’<strong>ha</strong>n ennegrit massa i les teràpies<br />

que no vulguen tenir-ho en compte no serviran <strong>de</strong> gran cosa.<br />

<strong>Com</strong> més tanca, més violència<br />

Què hem vist, per exemple, a M<strong>el</strong>illa aquests dies? Formacions quasi militars,<br />

amb pedres i bastons però ben organitza<strong>de</strong>s, d’emigrants que volen<br />

arribar a la Unió Europea <strong>de</strong>sprés d’<strong>ha</strong>ver caminat <strong>de</strong>s <strong>de</strong>l sud Sudan –i<br />

aqu<strong>el</strong>ls que ho veuen tot fàcil i senzill que proven tan sols d’imaginar que<br />

significa escapar d’una guerra travessant tot Àfrica a peu per arribar a les<br />

portes <strong>de</strong> M<strong>el</strong>illa. I per què hi <strong>ha</strong> aquestes formacions? Per què aquests atacs<br />

multitudinaris a la tanca?<br />

<strong>Com</strong> més tanca hi<br />

<strong>ha</strong>ja més violència<br />

caldrà per a saltarla.<br />

Perquè, que<br />

no s’enganye<br />

ningú, no <strong>de</strong>ixaran<br />

d’intentar-ho mai<br />

Doncs és una resposta a la militarització <strong>de</strong> la tanca, justament. Per què,<br />

sinó? <strong>Com</strong> més tanca hi <strong>ha</strong>ja més violència caldrà per a saltar-la. Perquè,<br />

que no s’enganye ningú, no <strong>de</strong>ixaran d’intentar-ho mai.<br />

Avui, per a entrar a M<strong>el</strong>illa saltant la tanca, hi <strong>ha</strong> primer un mur <strong>de</strong> sis<br />

metres que oscil·la, <strong>de</strong>sprés un entramat <strong>de</strong> cables que ni et <strong>de</strong>ixen posar <strong>el</strong>s<br />

peus a terra ni caminar i encara, tot seguit, una segona tanca amb un remat<br />

a la contra i una carretera per on patrulla constantment l’exèrcit. <strong>Com</strong> es<br />

pot saltar això sinó en grup i <strong>de</strong>sbordant? I sabent, essent conscient, que<br />

en l’intent t’hi pots morir. Els trenta-set morts –ara per ara– són <strong>el</strong> preu<br />

que van pagar les poques dotzenes d’emigrants que van arribar vius al CIE<br />

<strong>de</strong> M<strong>el</strong>illa. Ja ho sé que amb la nostra mentalitat individualista és difícil<br />

d’entendre, però no ho és gens, al contrari, per a la gent que <strong>ha</strong> caminat anys<br />

i anys per arribar a Nador, a mercè <strong>de</strong> les màfies i <strong>de</strong>ls perills <strong>de</strong> tota mena,<br />

ajudant-se <strong>el</strong>s uns als altres allà on es trobaven, impulsats per la duresa<br />

extrema <strong>de</strong>l viatge i p<strong>el</strong> somni comú d’entrar a Europa.<br />

Fa molts anys un film, crec que era britànic, retratava una gran marxa<br />

d’africans cap a Europa, milions, que era frenada amb l’explosió d’una<br />

bomba atòmica al Sà<strong>ha</strong>ra. Aquesta és, portada a l’extrem <strong>de</strong> manera molt<br />

caricaturesca, una <strong>de</strong> les possibles solucions a la situació actual. L’altra, la<br />

que jo entenc i assumesc, és reconèixer que tots <strong>el</strong>s éssers humans tenen <strong>el</strong><br />

dret d’una vida digna, sense por, i tenen per tant <strong>el</strong> dret d’anar-la a cercar<br />

allà on calga. Entendré que algú puga opinar que semble massa altisonant<br />

i solemne. I entendré que es diga que no vull trobar una solució mo<strong>de</strong>rada,<br />

sensata i equilibrada, al problema. Però, especialment en un cap <strong>de</strong> setmana<br />

com aquest, vull fer notar que entre l’una posició i l’altra tan sols trobareu<br />

la monstruosa inutilitat <strong>de</strong> la tanca <strong>de</strong> M<strong>el</strong>illa. I la <strong>de</strong>gradació moral que ens<br />

arrossega a tots.<br />

PS. Aquest <strong>ha</strong> estat un cap <strong>de</strong> setmana terrible que començava amb la <strong>de</strong>cisió<br />

<strong>de</strong> la Cort Suprema <strong>de</strong>ls Estats Units <strong>de</strong> retirar la protecció constitucional al<br />

dret d’avortament. Cinquanta anys <strong>de</strong>sprés. Us recomane llegir l’article <strong>de</strong><br />

Joan Ramon Resina d’avui (Roe contra Wa<strong>de</strong>) sempre agut i irreductible en<br />

la seua originalitat, sempre disposat a pensar per <strong>el</strong>l mateix. I també aquesta<br />

anàlisi <strong>de</strong> Kimberly Tower: “L’evang<strong>el</strong>isme blanc i <strong>el</strong>s errors <strong>de</strong>ls<br />

<strong>de</strong>mòcrates: un còct<strong>el</strong> perillós per a la <strong>de</strong>mocràcia als Estats Units”.


63<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

MAIL OBERT<br />

JOAN RAMON RESINA<br />

JOAN RAMON RESINA<br />

ROE CONTRA WADE<br />

Quan arribin les<br />

sentències europees sobre<br />

<strong>el</strong> judici <strong>de</strong> l’altre tribunal<br />

suprem, seria un error<br />

històric consi<strong>de</strong>rar <strong>el</strong> plet<br />

tancat<br />

La <strong>de</strong>cisió <strong>de</strong>l Tribunal Suprem <strong>de</strong>ls Estats Units <strong>de</strong> revocar la sentència Roe<br />

contra Wa<strong>de</strong> <strong>ha</strong> sacsejat la societat americana com no ho <strong>ha</strong>via fet cap altra<br />

<strong>de</strong>cisió jurídica <strong>de</strong> feia molt <strong>de</strong> temps. Les tensions entre pro-avortistes<br />

i antiavortistes <strong>ha</strong>n existit sempre, però l’status quo jurídic con<strong>de</strong>mnava<br />

aquests darrers a l’extremisme d’una causa que semblava <strong>de</strong>finitivament<br />

perduda. Els extrems, però, són r<strong>el</strong>atius i amb l’actual majoria conservadora<br />

<strong>de</strong>l Tribunal Suprem, <strong>el</strong> centre jurídic s’<strong>ha</strong> <strong>de</strong>splaçat. Cap a la dreta, si<br />

voleu, tot i que dreta i esquerra són orientacions que en política més aviat<br />

<strong>de</strong>sorienten, car redueixen la complexitat i la mutabilitat <strong>de</strong>l capteniment<br />

<strong>de</strong> les persones a un maniqueisme autocomplaent. Els termes “liberal”<br />

i “conservador”, una mica més concrets històricament i filosòficament,<br />

encara són doctrinaris però una mica més entenedors. Ara, a <strong>Catalunya</strong> <strong>el</strong><br />

terme “liberal” <strong>ha</strong> pres un sentit econòmic restringit al lliurecanvisme i la<br />

<strong>de</strong>sregulació <strong>de</strong>l mercat. Per entendre’ns, doncs, <strong>el</strong> substituiré per “progressista”,<br />

que sol referir-se a algú que està convençut que la seva actitud<br />

i expressió van en consonància amb <strong>el</strong> sentit, generalment m<strong>el</strong>iorista, <strong>de</strong><br />

la història. En qualsevol cas, aquestes dicotomies solen servir menys per a<br />

examinar tradicions <strong>de</strong> pensament polític que per a dividir <strong>el</strong> gènere humà<br />

entre <strong>el</strong>s àng<strong>el</strong>s <strong>de</strong> la llum i <strong>el</strong>s <strong>de</strong> les tenebres, o en termes més il·lustrats<br />

entre racionals i supersticiosos, tolerants i sectaris, a<strong>de</strong>ptes <strong>de</strong> la ciència i<br />

ofuscats per la tradició i <strong>el</strong>s mites.<br />

Un cop establert <strong>el</strong> binarisme, tot cau p<strong>el</strong> propi pes. Hom és progressista<br />

en tota causa que emergeixi i, a la inversa, hom és conservador integral, amb<br />

l’uniforme <strong>de</strong> l’opinió sempre a punt i ben planxat. I d’ençà <strong>de</strong> la guerra civil<br />

poques causes <strong>ha</strong>n dividit la societat americana tan nítidament, fins i tot<br />

geogràfica, com <strong>el</strong> dret d’avortament. No <strong>de</strong>ba<strong>de</strong>s <strong>ha</strong> es<strong>de</strong>vingut la qüestió<br />

més polaritzadora <strong>de</strong> la societat americana actual. I malgrat que s’<strong>ha</strong>gi tenyit<br />

<strong>de</strong> color polític amb conseqüències <strong>el</strong>ectorals, és especialment intractable<br />

p<strong>el</strong> fet <strong>de</strong> ser en darrera instància un problema moral. Ara, si no és dubtós<br />

que <strong>el</strong>s jutges conservadors <strong>ha</strong>n aprofitat la majoria circumstancial per a<br />

resoldre d’acord amb la seva consciència o la <strong>de</strong> la base social conservadora,<br />

abordar la <strong>de</strong>cisió <strong>de</strong>l Tribunal Suprem al marge <strong>de</strong> la fonamentació jurídica<br />

<strong>de</strong> la sentència no aporta res a la causa <strong>de</strong> les llibertats ni al procés polític<br />

que les genera i <strong>de</strong>fensa en l’estat <strong>de</strong> dret.<br />

En aquest àmbit cal <strong>de</strong>ixar <strong>de</strong> banda si hom creu que <strong>el</strong> dret <strong>de</strong> la dona a<br />

avortar preval sobre <strong>el</strong> dret <strong>de</strong>l fetus a es<strong>de</strong>venir plenament una vida humana.<br />

Ambdós po<strong>de</strong>n afirmar-se políticament i regular-se jurídicament, però ni<br />

l’un ni l’altre no són drets constitucionals. Si més no <strong>de</strong> la constitució <strong>de</strong>ls<br />

Estats Units. La <strong>de</strong>cisió <strong>de</strong> Roe contra Wa<strong>de</strong> <strong>de</strong> 1973 es fonamentà en <strong>el</strong> dret<br />

<strong>de</strong> priva<strong>de</strong>sa, que <strong>el</strong> redactor <strong>de</strong> la sentència, <strong>el</strong> jutge Harry Andrew Black-


64<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

MAIL OBERT<br />

JOAN RAMON RESINA<br />

El fet és que, malgrat que <strong>el</strong> dret d’avortament s’<strong>ha</strong><br />

consolidat en l’opinió <strong>de</strong> la majoria als Estats Units,<br />

la sentència que l’avalava no tenia la legitimitat<br />

jurídica que <strong>ha</strong>urien <strong>de</strong> tenir les <strong>de</strong>cisions <strong>de</strong>l<br />

Tribunal Suprem, especialment en qüestions tan<br />

divisòries<br />

mun, localitzà en la clàusula <strong>de</strong> <strong>de</strong>gut procés <strong>de</strong> la llei a l’esmena catorzena<br />

<strong>de</strong> la constitució. Aquesta clàusula garanteix que les accions <strong>de</strong>l govern no<br />

po<strong>de</strong>n limitar la llibertat <strong>de</strong>ls ciutadans <strong>de</strong> manera abusiva. Era una interpretació<br />

forçada <strong>de</strong> la clàusula i una base molt feble per a sustentar <strong>el</strong> dret<br />

constitucional d’avortament, com ho reconeixen força juristes. Aquesta és<br />

la raó que fins ara alguns membres <strong>de</strong>l Tribunal Suprem contraris a l’avortament<br />

respectessin <strong>el</strong> dret més per la força <strong>de</strong>l prece<strong>de</strong>nt que per la virtut<br />

argumental <strong>de</strong> Roe contra Wa<strong>de</strong>.<br />

El fet és que, malgrat que <strong>el</strong> dret d’avortament s’<strong>ha</strong> consolidat en l’opinió <strong>de</strong><br />

la majoria als Estats Units, la sentència que l’avalava no tenia la legitimitat<br />

jurídica que <strong>ha</strong>urien <strong>de</strong> tenir les <strong>de</strong>cisions <strong>de</strong>l Tribunal Suprem, especialment<br />

en qüestions tan divisòries. És interessant <strong>de</strong> consi<strong>de</strong>rar les opinions<br />

<strong>de</strong> dissentiment d’aqu<strong>el</strong>la sentència. El jutge Byron Raymond White va<br />

atacar-la per l’arbitrarietat <strong>de</strong> la lectura particularment rígida <strong>de</strong>l marc<br />

constitucional, tot <strong>de</strong>nunciant un ús agressiu <strong>de</strong>l po<strong>de</strong>r judicial en excés<br />

<strong>de</strong> la funció <strong>de</strong>l tribunal. Segons White, <strong>el</strong> Tribunal Suprem es va apropiar<br />

<strong>el</strong> po<strong>de</strong>r legislatiu arrabassant-lo als estats en prescriure’ls les lleis. White<br />

recordava que <strong>el</strong> procés polític i no pas <strong>el</strong> tribunal era <strong>el</strong> camí a<strong>de</strong>quat per a<br />

reformar les lleis. L’altre jutge discrepant, William Hubbs Rehnquist, feia una<br />

lectura històrica <strong>de</strong> l’esmena catorzena i observava que quan es va aprovar<br />

hi <strong>ha</strong>via restriccions legals a l’avortament i que <strong>el</strong> fet <strong>de</strong> romandre intactes<br />

<strong>de</strong>mostrava que l’esmena no s’<strong>ha</strong>via concebut per a entrar en conflicte amb<br />

aqu<strong>el</strong>les restriccions. En altres paraules, l’opinió minoritària s’oposava a<br />

la sentència perquè, sense una base clara en la constitució, contrafeia <strong>el</strong><br />

procés polític i limitava l’autonomia <strong>de</strong>ls estats. La sentència no solament<br />

centralitzava <strong>el</strong> po<strong>de</strong>r sinó que judicialitzava una qüestió política. És per això<br />

que, si alguns la consi<strong>de</strong>raren progressista p<strong>el</strong> fet d’adaptar-se als corrents<br />

socials, altres la criticaren com un exemple d’activisme judicial.<br />

La sentència d’aquesta setmana també pot consi<strong>de</strong>rar-se activisme en<br />

sentit invers, car introdueix un nou estatus jurídic al país en absència, ara<br />

per ara, d’una majoria social per a sustentar-lo. Però la política és un terreny<br />

fluctuant. Així com Roe contra Wa<strong>de</strong> es produí a la cresta d’un moviment<br />

tectònic a la societat americana (marxes p<strong>el</strong>s drets civils, protestes a les<br />

universitats, oposició a la guerra <strong>de</strong>l Vietnam), la seva rescissió també arriba<br />

en un moment <strong>de</strong> canvis <strong>de</strong> proporcions incalculables.<br />

El Tribunal Suprem no <strong>ha</strong> il·legalitzat l’avortament. Allò que acaba <strong>de</strong> fer és<br />

revertir la sentència que privava <strong>el</strong>s estats <strong>de</strong> legislar sobre aquesta qüestió.


65<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

MAIL OBERT<br />

JOAN RAMON RESINA<br />

Però si les dones<br />

no van redactar la<br />

constitució, sí que<br />

tenen la possibilitat<br />

<strong>de</strong> proposar-hi<br />

esmenes, tant a la<br />

<strong>de</strong>ls Estats Units<br />

com a les <strong>de</strong>ls<br />

estats particulars.<br />

La batalla ja s’<strong>ha</strong><br />

presentat i la<br />

qüestió sacsejarà<br />

la política com un<br />

terratrèmol anys a<br />

venir<br />

És a dir, que <strong>ha</strong> remès la qüestió a l’àmbit polític i a les <strong>de</strong>cisions <strong>de</strong> les majories<br />

<strong>de</strong> cada estat. D<strong>el</strong> punt <strong>de</strong> vista <strong>de</strong>ls drets individuals i més exactament<br />

<strong>de</strong>l dret <strong>de</strong> les dones, és fàcil <strong>de</strong> revoltar-se contra una resolució que obre la<br />

porta als estats per a privar-les <strong>de</strong> gestionar l’embaràs. Però la vulnerabilitat<br />

d’aquest dret <strong>ha</strong>uria <strong>de</strong> dur a repensar l’argument jurídic amb què s’<strong>ha</strong>via<br />

garantit fins ara o, si això no és possible, <strong>ha</strong>uria <strong>de</strong> moure <strong>el</strong>s seus partidaris<br />

a adaptar-hi la constitució mitjançant una esmena específica, com proposa<br />

<strong>de</strong> fer <strong>el</strong> governador <strong>de</strong> Califòrnia per a convertir aquest estat en un santuari<br />

<strong>de</strong> l’avortament. La solució sols pot ser política i no s’avança gens criticant la<br />

constitució amb l’argument que les dones no van redactar-la, car la constitució<br />

és <strong>el</strong> marc <strong>de</strong>l qual es <strong>de</strong>riven històricament <strong>el</strong>s drets <strong>de</strong>ls ciutadans <strong>de</strong><br />

qualsevol gènere i condició. I ho és in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntment <strong>de</strong> l’extensió <strong>de</strong>l dret<br />

participatiu original, perquè s’inspirà en principis il·lustrats fonamentats<br />

en la raó, ço és oberts a interpretacions universals dins <strong>el</strong> particularisme <strong>de</strong><br />

les situacions històriques.<br />

Però si les dones no van redactar la constitució, sí que tenen la possibilitat<br />

<strong>de</strong> proposar-hi esmenes, tant a la <strong>de</strong>ls Estats Units com a les <strong>de</strong>ls estats<br />

particulars. La batalla ja s’<strong>ha</strong> presentat i la qüestió sacsejarà la política<br />

com un terratrèmol anys a venir. I potser no serà absolutament negatiu<br />

que aquesta qüestió torni a l’àmbit polític, d’on no <strong>ha</strong>via d’<strong>ha</strong>ver sortit<br />

mai. <strong>Com</strong> <strong>de</strong>ia l’activista <strong>de</strong>ls drets civils Leslie Dunbar l’any 1966: “No tot<br />

interès legítim és un dret [...]. Un dret és una <strong>de</strong>fensa contra <strong>el</strong> po<strong>de</strong>r social,<br />

no una prescripció <strong>de</strong> la classe <strong>de</strong> societat que <strong>ha</strong>uria d’existir.” Vingui d’on<br />

vingui, és un error confondre una causa <strong>de</strong>terminada, per legítima que sigui,<br />

amb la <strong>de</strong>mocràcia, que es refereix al procés polític en què es confronten<br />

<strong>el</strong>s interessos particulars. Aquest error és típic <strong>de</strong>ls polítics progressistes<br />

com Elizabeth Warren, la senadora <strong>de</strong> Massachusetts, que <strong>ha</strong> reaccionat a<br />

la sentència proclamant que al novembre “ens assegurarem d’<strong>el</strong>egir prou<br />

persones que creguin en la <strong>de</strong>mocràcia per a aprovar Roe contra Wa<strong>de</strong> i fer<br />

que torni a ser la llei <strong>de</strong>l país. Només que aquesta vegada ho farem per <strong>de</strong>cret<br />

i l’imposarem”. El problema <strong>de</strong> governar per <strong>de</strong>cret és que la llei es<strong>de</strong>vé<br />

inestable, oimés quan afecta qüestions tan explosives com aquesta. Però <strong>el</strong><br />

principal error d’aquesta actitud és i<strong>de</strong>ntificar la <strong>de</strong>mocràcia amb la pròpia<br />

posició i negar-la a la posició contrària. Aquesta “<strong>de</strong>mocràcia” no és sinó<br />

una manera <strong>de</strong> blocar <strong>el</strong> <strong>de</strong>bat, refiant-se <strong>de</strong> la força no pas <strong>de</strong> les i<strong>de</strong>es sinó<br />

<strong>de</strong> l’adoctrinament. En realitat és una renúncia <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocràcia amb què<br />

s’omplen la boca.<br />

Molts <strong>de</strong>l Partit Demòcrata estan convençuts que, amb la sentència, <strong>el</strong><br />

tribunal suprem <strong>el</strong>s <strong>ha</strong> regalat un revulsiu a la impopularitat <strong>de</strong>l presi<strong>de</strong>nt<br />

Bi<strong>de</strong>n i que al novembre ho aprofitaran per a millorar la minsa majoria <strong>de</strong><br />

què disposen al congrés. Podria ser la lluna en un cove, perquè també <strong>el</strong>s<br />

antiavortistes s’<strong>ha</strong>n energitzat amb una sentència que culmina anys <strong>de</strong><br />

militància i es preparen per a votar una majoria republicana al congrés,<br />

confiant a <strong>el</strong>egir més en<strong>davant</strong> un presi<strong>de</strong>nt que prohibeixi l’avortament<br />

arreu <strong>de</strong>l país. Els republicans aspiren doncs a fer com <strong>el</strong>s <strong>de</strong>mòcrates, però<br />

amb <strong>el</strong> <strong>de</strong>signi contrari.<br />

Els progressistes que <strong>de</strong>sesperen <strong>de</strong> la <strong>de</strong>mocràcia quan no <strong>el</strong>s dóna <strong>el</strong>s<br />

resultats volguts no tenen cap dret <strong>de</strong> queixar-se. Molt abans <strong>de</strong> Roe contra<br />

Wa<strong>de</strong> ja <strong>ha</strong>vien optat per resoldre qüestions impopulars als tribunals. Als anys


66<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

MAIL OBERT<br />

JOAN RAMON RESINA<br />

<strong>Com</strong> si fos per<br />

<strong>de</strong>signi, <strong>el</strong> mateix<br />

dia que <strong>el</strong> Tribunal<br />

Suprem <strong>de</strong>ls Estats<br />

Units revocava la<br />

sentència <strong>de</strong> Roe<br />

contra Wa<strong>de</strong>, <strong>el</strong><br />

parlament alemany<br />

<strong>de</strong>spenalitzava<br />

la publicitat <strong>de</strong><br />

l’avortament<br />

seixanta Dunbar <strong>el</strong>s advertia que cercar remei jurídic als problemes polítics<br />

feia impossible <strong>de</strong> crear <strong>el</strong>s vincles <strong>de</strong> confiança necessaris per a viure en<br />

societat. Trobava irònic, per exemple, que <strong>el</strong>s progressistes c<strong>el</strong>ebressin una<br />

<strong>de</strong>cisió <strong>de</strong>l Tribunal Suprem que impedia a l’estat <strong>de</strong> Colorado <strong>de</strong> redistribuir<br />

<strong>el</strong>s escons <strong>de</strong>ls seus representants malgrat comptar amb l’aval <strong>de</strong> l’<strong>el</strong>ectorat.<br />

Els jutges consi<strong>de</strong>raren que aqu<strong>el</strong>l pla violava l’esmena catorzena <strong>de</strong> la<br />

constitució, la que anys a venir <strong>el</strong> mateix tribunal invocaria en <strong>el</strong> procés <strong>de</strong><br />

Roe contra Wa<strong>de</strong> per a neutralitzar la legislació d’un altre estat, <strong>el</strong> <strong>de</strong> Texas<br />

en aquest cas. “És aquesta l’autèntica veu <strong>de</strong>l liberalisme?”, es <strong>de</strong>manava<br />

Dunbar <strong>davant</strong> la sentència contra la redistribució d’escons a Colorado. A<br />

parer seu, <strong>de</strong>cisions com aqu<strong>el</strong>la no feien res més que aprofundir la distància<br />

entre una institució i <strong>el</strong> seu cos constituent.<br />

L’estranyament <strong>de</strong>ls progressistes respecte <strong>de</strong> la massa <strong>de</strong>l país <strong>de</strong>gradada<br />

per la globalització i ofesa <strong>de</strong> postres p<strong>el</strong> cosmopolitisme vinculat –aqu<strong>el</strong>la<br />

enorme cist<strong>el</strong>la <strong>de</strong> <strong>de</strong>plorables que costà la presidència a Hilary Clinton– <strong>el</strong>s<br />

dugué, ja d’ençà <strong>de</strong>ls anys vint, a prescindir <strong>de</strong> l’aprovació popular en virtut<br />

d’una superioritat moral i int<strong>el</strong>·lectual que negava qualsevol integritat als<br />

oponents. Avui, a banda i banda <strong>de</strong> l’espectre polític, la confrontació pren<br />

l’aspecte d’un fonamentalisme cada vegada menys matisat. Si fins aquí<br />

eren <strong>el</strong>s <strong>de</strong>mòcrates que, en la qüestió <strong>de</strong> l’avortament i en altres, oposaven<br />

la legislació al populisme, ara són <strong>el</strong>s republicans que es vanten d’oposar<br />

l’estat <strong>de</strong> dret a una majoria “moralment <strong>de</strong>sorientada”. Divendres Mitch<br />

McConn<strong>el</strong>l, <strong>el</strong> lí<strong>de</strong>r <strong>de</strong> la minoria republicana al congrés, va <strong>de</strong>clarar: “Milions<br />

d’americans s’<strong>ha</strong>n passat mig segle resant, manifestant-se i treballant per<br />

les victòries històriques d’avui a favor <strong>de</strong> l’estat <strong>de</strong> dret i <strong>de</strong> la vida innocent.”<br />

<strong>Com</strong> si fos per <strong>de</strong>signi, <strong>el</strong> mateix dia que <strong>el</strong> Tribunal Suprem <strong>de</strong>ls Estats<br />

Units revocava la sentència <strong>de</strong> Roe contra Wa<strong>de</strong>, <strong>el</strong> parlament alemany<br />

<strong>de</strong>spenalitzava la publicitat <strong>de</strong> l’avortament. Encara és aviat per vaticinar <strong>el</strong><br />

futur <strong>de</strong> la legislació progressista al cor d’Europa a mesura que <strong>el</strong> conservadorisme<br />

guanyi terreny, però <strong>el</strong>s canvis als Estats Units podrien servir com<br />

a orientació <strong>de</strong> tendència. Ara, al marge <strong>de</strong> les opinions particulars sobre la<br />

interrupció <strong>de</strong> l’embaràs, convindria no perdre <strong>de</strong> vista que, en l’aspecte<br />

formal, allò que <strong>de</strong>nunciaven White i Rehnquist <strong>el</strong> 1973 coinci<strong>de</strong>ix a grans<br />

trets amb allò que <strong>de</strong>nuncien <strong>el</strong>s polítics in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes a <strong>Catalunya</strong>. De<br />

la mateixa manera que Roe contra Wa<strong>de</strong> afeblí <strong>el</strong> po<strong>de</strong>r legislatiu <strong>de</strong>ls estats,<br />

<strong>el</strong>s partits espanyols <strong>ha</strong>n esbu<strong>de</strong>llat la funció <strong>de</strong> la cambra catalana amb<br />

reitera<strong>de</strong>s <strong>de</strong>núncies d’inconstitucionalitat. Judicialitzant la política <strong>ha</strong>n<br />

aconseguit <strong>de</strong> guanyar als tribunals allò que no podien guanyar a les urnes.<br />

El dret no és cap substitut <strong>de</strong> la mobilització popular, com reconeixia divendres<br />

tot un paradigma <strong>de</strong> l’establishment com McConn<strong>el</strong>l. Quan arribin<br />

les sentències europees sobre <strong>el</strong> judici <strong>de</strong> l’altre Tribunal Suprem, seria un<br />

error històric consi<strong>de</strong>rar <strong>el</strong> plet tancat i persistir en la col·laboració amb<br />

un govern que, progressista o conservador, utilitza <strong>el</strong>s tribunals per privar<br />

d’iniciativa <strong>el</strong> govern autonòmic i ampliar la distància entre <strong>el</strong>s catalans i<br />

<strong>el</strong>s seus representants. D’ençà <strong>de</strong>l Primer d’Octubre <strong>el</strong> problema més greu<br />

<strong>de</strong> l’in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntisme és la separació com més va més gran entre <strong>el</strong>s lí<strong>de</strong>rs<br />

i <strong>el</strong>s seus <strong>el</strong>ectors.


67<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

MAIL OBERT<br />

MARTA ROJALS<br />

MARTA ROJALS<br />

AVORTAR: L’ALTRA CARA DE LA PEL·LÍCULA<br />

Qualsevol que <strong>ha</strong>gi estat<br />

dona alguna vegada <strong>ha</strong><br />

estat educada <strong>de</strong> ben<br />

jove en <strong>el</strong> terror sexual i<br />

en l’altre terror, <strong>el</strong> d’un<br />

embaràs no volgut<br />

Hem crescut amb <strong>el</strong>s Estats Units ficats a les cases. Ja m’enteneu: no podríem<br />

dir <strong>el</strong> mateix <strong>de</strong> Suècia, Andorra o Madagascar. Les ficcions nord-americanes<br />

ens entraven pertot arreu, les seues tribulacions ens <strong>de</strong>ixaven a l’imaginari<br />

tot un repertori <strong>de</strong> frases fetes: aquest és un país lliure!, té assegurança<br />

mèdica?, soc ciutadà americà i conec <strong>el</strong>s meus drets! Per això, cada vegada<br />

que ens n’arriba alguna realitat noticiada, <strong>el</strong> cap ens porta tal o tal film <strong>de</strong><br />

“la terra <strong>de</strong> les oportunitats” que ens la recorda, que l’<strong>ha</strong>via prevista, que<br />

en parlava, que la retratava.<br />

Doncs amb la <strong>de</strong>cisió <strong>de</strong>l Tribunal Suprem <strong>de</strong>ls Estats Units sobre l’avortament,<br />

la primera p<strong>el</strong>·lícula en què vaig pensar va ser Never Rar<strong>el</strong>y Sometimes<br />

Always (‘Mai, gairebé mai, algunes vega<strong>de</strong>s, sempre’, 2020), que segueix una<br />

noia <strong>de</strong> disset anys d’un petit municipi <strong>de</strong> Pennsilvània en <strong>el</strong> periple per a<br />

po<strong>de</strong>r avortar, <strong>de</strong>s <strong>de</strong> la metgessa <strong>de</strong> proximitat que l’encamina a parir i donar<br />

en adopció la criatura, fins a l’acompanyament que troba a les clíniques <strong>de</strong><br />

Nova York, caixa cobri, durant <strong>el</strong> temps que s’allarga <strong>el</strong> procés. Entre l’una<br />

realitat i l’altra, l’un segle i l’altre, un trajecte en autocar –322 quilòmetres,<br />

diu Google, 3 hores i 21 minuts per carretera– inclòs un transbordament.<br />

I em va vindre al cap aquest film perquè també pot passar a la inversa,<br />

que les ficcions llunyanes i nord-americanes ens recordin realitats d’aquí<br />

mateix. Sense pensar gaire, mentre me’l mirava, se m’acudien sinopsis <strong>de</strong><br />

possibles p<strong>el</strong>·lícules per l’estil <strong>de</strong> quilòmetre zero: una noia <strong>de</strong> l’Aran <strong>ha</strong> <strong>de</strong><br />

baixar dues vega<strong>de</strong>s a Lleida per po<strong>de</strong>r avortar quirúrgicament, fent malabarismes<br />

per mantenir la <strong>de</strong>cisió en privat durant <strong>el</strong>s tres dies <strong>de</strong> “reflexió”<br />

–<strong>de</strong> patiment afegit– obligats per llei; o una jove ebrenca que, <strong>davant</strong><br />

l’objecció <strong>de</strong> consciència <strong>de</strong>ls metges <strong>de</strong> l’hospital que li toca, la <strong>de</strong>riven a<br />

Tarragona o a Barc<strong>el</strong>ona –i aquesta, o l’altra, podrien reflectir <strong>de</strong> passada<br />

una segona <strong>de</strong>núncia social i paral·l<strong>el</strong>a: <strong>el</strong> transport públic com a obstacle<br />

<strong>de</strong> més a més, sota <strong>el</strong> risc <strong>de</strong> perdre les hores concerta<strong>de</strong>s. I aquestes dones<br />

encara serien unes privilegia<strong>de</strong>s al costat d’una andorrana que arribaria a<br />

Barc<strong>el</strong>ona en ambulància, ja inconscient, per un embaràs que al seu país li<br />

<strong>ha</strong>uria costat la vida.<br />

Un avortament és <strong>el</strong> final d’un trajecte que va d’A fins a B. Els policies <strong>de</strong><br />

la moral, que en <strong>el</strong> fons són uns capcalents, consi<strong>de</strong>ren que <strong>el</strong> punt A és <strong>el</strong><br />

pecat que porta la penitència, essent les pecadores unes marranes que s’<strong>ha</strong>n<br />

<strong>de</strong>ixat portar per la libidinor –o <strong>ha</strong>n provocat la libidinor d’un home– i <strong>de</strong>sprés,<br />

passada la febrada, <strong>el</strong>s vénen <strong>el</strong>s plors. L’altra creença és que aquestes<br />

marranes tenen l’avortament com un mèto<strong>de</strong> anticonceptiu més, i txic-txac,<br />

fora problemes i a continuar gaudint <strong>de</strong> la festa. Però en aquest guió hi <strong>ha</strong> un<br />

forat monumental, heteropatriarcal: qualsevol que <strong>ha</strong>gi estat dona alguna


68<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

MAIL OBERT<br />

MARTA ROJALS<br />

Justament d’una<br />

sèrie estatuni<strong>de</strong>nca<br />

ve la frase que<br />

“si <strong>el</strong>s hòmens<br />

es que<strong>de</strong>ssin<br />

embarassats, es<br />

podria avortar<br />

fins als caixers<br />

automàtics”. En<br />

poques paraules,<br />

il·lustra <strong>de</strong> manera<br />

gràfica com aquesta<br />

qüestió tracta <strong>de</strong><br />

privilegis, <strong>de</strong> qui <strong>el</strong>s<br />

estableix i <strong>de</strong> qui en<br />

gau<strong>de</strong>ix<br />

Fotograma <strong>de</strong>l film ‘Never Rar<strong>el</strong>y Sometimes Always’ .<br />

ELIZA HIRRMAN, 2020<br />

vegada <strong>ha</strong> estat educada <strong>de</strong> ben jove en <strong>el</strong> terror sexual i en l’altre terror, <strong>el</strong><br />

d’un embaràs no volgut. I <strong>el</strong> que als pro-vida i pro-hòsties <strong>el</strong>s <strong>de</strong>squadra la<br />

teoria és que, <strong>davant</strong> d’un terror, no hi <strong>ha</strong> gaudi possible, perquè són contraris<br />

en <strong>el</strong>s termes: tema tancat per aquesta part.<br />

En canvi, l’únic gaudi obligatori, probatori, d’aquest embaràs no buscat és<br />

<strong>el</strong> d’un home. El coprotagonista <strong>de</strong> la p<strong>el</strong>·lícula que, anant bé, assumeix la<br />

seua responsabilitat i no n’espera cap medalla. Malauradament, molts <strong>de</strong>ls<br />

embarassos no <strong>de</strong>sitjats provenen <strong>de</strong> coits no <strong>de</strong>sitjats, així com <strong>de</strong> xantatges<br />

emocionals combinats amb enganys: “és que no confies en mi?”, “jo és que<br />

amb condó no sento igual”, “tranquil·la, que jo controlo”, o, com presumia<br />

un tiktoquer amb un youtuber per a tota l’audiència: “Dic a les noies que soc<br />

estèril”, <strong>ha</strong>, <strong>ha</strong>.<br />

D’aquesta banda, no <strong>ha</strong>n sortit gaires guions sobre xavals <strong>de</strong>sesperats i<br />

tancats al lavabo <strong>de</strong>manant-se què po<strong>de</strong>n fer, què faran, com s’ho faran,<br />

quan sigui <strong>el</strong> moment, per faltar a la feina, a classe, a casa. La majoria són<br />

personatges que <strong>de</strong>sapareixen <strong>de</strong> pla per continuar les seues rutines –a la<br />

feina, al gimnàs, a la guerra–, mentre les coprotagonistes <strong>el</strong>s estalvien <strong>el</strong><br />

“problema” <strong>de</strong> ser progenitors <strong>de</strong> ningú assumint unilateralment la por, <strong>el</strong><br />

dolor i <strong>el</strong> trauma.<br />

Justament d’una sèrie estatuni<strong>de</strong>nca ve la frase que “si <strong>el</strong>s hòmens es<br />

que<strong>de</strong>ssin embarassats, es podria avortar fins als caixers automàtics”. En<br />

poques paraules, il·lustra <strong>de</strong> manera gràfica com aquesta qüestió tracta <strong>de</strong><br />

privilegis, <strong>de</strong> qui <strong>el</strong>s estableix i <strong>de</strong> qui en gau<strong>de</strong>ix. En aquest punt sempre surt<br />

qui li agrada <strong>de</strong> recordar que també hi <strong>ha</strong> dones contràries a l’avortament,<br />

com si naltros no fóssim tan filles <strong>de</strong> l’heteropatriarcat com <strong>el</strong>ls: és <strong>de</strong> primer<br />

<strong>de</strong> Barri Sèsam. El cas és que, mentre aquí veiem les barbes <strong>de</strong>ls nostres veïns<br />

t<strong>el</strong>evisius p<strong>el</strong>ar, i mentre la ultradreta <strong>de</strong> l’estat espanyol ja està animant <strong>el</strong><br />

seu TC a escalfar a la banda, només voldria po<strong>de</strong>r tirar en<strong>davant</strong> la p<strong>el</strong>·lícula<br />

en fast-forward per veure’n l’únic final admissible, que és <strong>el</strong> que acaba bé: <strong>el</strong><br />

<strong>de</strong> la reconquesta <strong>de</strong>ls drets perduts <strong>de</strong> les estatuni<strong>de</strong>nques, que hi compto,<br />

que l’espero, per po<strong>de</strong>r prendre apunts sobre com es reconquereix un dret.


69<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

MAIL OBERT<br />

NÚRIA CADENES<br />

NÚRIA CADENES<br />

LAMBÁN NO ÉS UN EXABRUPTE<br />

El presi<strong>de</strong>nt autonòmic<br />

<strong>de</strong> l’Aragó representa<br />

les essències d’un<br />

nacionalisme espanyol<br />

que no sembla<br />

presentable d’anar<br />

pregonant obertament<br />

però que que<strong>de</strong>n dites...<br />

i que <strong>el</strong> seu partit no<br />

<strong>de</strong>smenteix<br />

Hi <strong>ha</strong> aquesta possibilitat: consi<strong>de</strong>rar-lo com una mena <strong>de</strong> personatge, una<br />

excentricitat, un aviam què <strong>ha</strong> dit ara, quina una en farà, la darrera atzagaiada<br />

<strong>de</strong>l bisbètic <strong>de</strong> torn, aliment <strong>de</strong> les tertúlies, etcètera.<br />

La qüestió, però, que no hem <strong>de</strong> perdre <strong>de</strong> vista és que això que fa i que representa<br />

ara <strong>el</strong> presi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> la comunitat autònoma <strong>de</strong> l’Aragó, aquest Javier<br />

Lambán <strong>de</strong> la permanent injúria anticatalana, és expressió d’un corrent <strong>de</strong><br />

fons. Perquè llança p<strong>el</strong> broc gros exabrupte rere exabrupte, cert, però <strong>el</strong>l, i<br />

<strong>el</strong> que <strong>el</strong>l representa, no és pas un exabrupte. Vull dir que no és un individu<br />

extemporani, ni <strong>de</strong>subicat, ni fora <strong>de</strong>l seu temps. No és un extravagant que<br />

parla sense meditar. Si fos així, ja faria temps que <strong>ha</strong>urien sortit <strong>el</strong>s assenyats<br />

<strong>de</strong>l seu partit a <strong>de</strong>sautoritzar-lo, a encarrilar-lo, a fer-lo rectificar.<br />

No <strong>ha</strong> passat, és clar. No <strong>ha</strong> passat ni passarà.<br />

Perquè <strong>el</strong> fet és que, per a expressar-se les essències, aquest seu v<strong>el</strong>l nacionalisme<br />

imperialoi<strong>de</strong> sempre té a punt un Lambán, un Rodríguez Ibarra<br />

(us en recor<strong>de</strong>u? Aqu<strong>el</strong>l altre atrabiliari presi<strong>de</strong>nt <strong>de</strong> comunitat autònoma<br />

que les <strong>de</strong>ixava anar <strong>de</strong> l’alçada d’un campanar i al qual van atorgar la Gran<br />

Creu <strong>de</strong>l Mèrit Militar “per la seva contribució i mèrits, treballs i accions fetes<br />

i serveis distingits r<strong>el</strong>acionats amb la <strong>de</strong>fensa d’Espanya”). Són les pu<strong>de</strong>nts<br />

essències que no sembla presentable d’anar pregonant obertament, però que<br />

mira, que que<strong>de</strong>n dites via <strong>el</strong> personatge <strong>de</strong> torn que representa <strong>el</strong> paper <strong>de</strong><br />

l’excèntric i que, tanmateix, <strong>el</strong> seu partit no <strong>de</strong>smenteix.<br />

Tan ridícul i grotesc com ens pugui semblar. Tanta manifestació <strong>de</strong> la<br />

perniciosa barreja <strong>de</strong> complex d’inferioritat i voluntat <strong>de</strong> domini com hi<br />

puguem trobar. Que ben segur que hi <strong>de</strong>u <strong>ha</strong>ver dosis d’això i <strong>de</strong> més coses.<br />

Però la qüestió clau, més enllà <strong>de</strong> les pulsions sòcio-psicològiques (no sé<br />

si <strong>el</strong> terme existeix) amb què pugui coincidir, és l’altra: l’expressió d’un<br />

pensament. D’una i<strong>de</strong>ologia.<br />

Ara <strong>el</strong> personatge en qüestió <strong>ha</strong> <strong>de</strong>clarat que som supremacistes. Literalment,<br />

que “<strong>el</strong>s in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes catalans són supremacistes”.<br />

Anem a pams. D’entrada, <strong>ha</strong> dit “<strong>el</strong>s in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes”. I encara que sigui<br />

un matís, també és significatiu. Perquè Lambán no es refereix a l’in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntisme<br />

com a i<strong>de</strong>a, sinó a tots <strong>el</strong>s in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes catalans com a grup<br />

humà al qual pretén marcar, estigmatitzar. Que ja és tota una manera <strong>de</strong> veure<br />

les coses. Personalment, em costaria força saber com són <strong>el</strong>s annexionistes<br />

espanyols, per exemple. Ben mirat, ni tan sols sé si “són”. Vull dir que n’hi<br />

<strong>de</strong>u <strong>ha</strong>ver <strong>de</strong> moltes menes, no, senyor Lambán? En fi.


70<br />

vilaweb.cat<br />

Divendres, 1 <strong>de</strong> juliol <strong>de</strong> 2022<br />

MAIL OBERT<br />

NÚRIA CADENES<br />

Perquè Lambán no es refereix a l’in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntisme com a<br />

i<strong>de</strong>a, sinó a tots <strong>el</strong>s in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes catalans com a grup<br />

humà al qual pretén marcar, estigmatitzar. Que ja és tota<br />

una manera <strong>de</strong> veure les coses<br />

Però <strong>de</strong>sprés d’aquesta primera auto<strong>de</strong>finició <strong>de</strong> tota una manera <strong>de</strong> veure<br />

<strong>el</strong> món, arriba l’altra, la grossa: l’insult. Que és més que un insult. Molt més.<br />

Supremacistes, <strong>ha</strong> <strong>de</strong>ixat anar. És a dir, que <strong>de</strong>fensen <strong>el</strong> supremacisme, la<br />

“i<strong>de</strong>ologia que, per raons d’ètnia, <strong>de</strong> llengua, <strong>de</strong> r<strong>el</strong>igió o altres, propugna<br />

la supremacia d’un grup d’individus i la segregació d’altres col·lectius”.<br />

Supremacia, que és preeminència, domini sobre <strong>el</strong>s altres. No és la primera<br />

vegada que empren <strong>el</strong> terme en contra nostra, certament. D’un temps ençà,<br />

<strong>el</strong>s més diversos representants <strong>de</strong> l’agressiu nacionalisme espanyol hi són<br />

abonats amb frívola o conscient alegria (d’un temps ençà: <strong>de</strong>s que veuen<br />

amenaçat <strong>el</strong> seu domini per l’espectacular creixement, a <strong>Catalunya</strong>, <strong>de</strong> la<br />

voluntat d’in<strong>de</strong>pendència). Tant s’hi <strong>ha</strong>n <strong>de</strong>dicat, <strong>de</strong> fet, que ara que ho<br />

tornem a llegir en boca d’un presi<strong>de</strong>nt autonòmic <strong>de</strong>l PSOE potser ni tan<br />

sols ens acaba <strong>de</strong> sobtar.<br />

I crida l’atenció, per exemple, que <strong>el</strong>s periodistes que entrevistaven Lambán<br />

no li preguntessin, quan li van sentir la barrabassada, jo què sé, si sap què<br />

significa aquest terme, o si no s’<strong>ha</strong> aturat a pensar en les conseqüències <strong>de</strong><br />

banalitzar-lo, o, fins i tot, en quins fets se suposa que sustenta una afirmació<br />

tan greu. Un insult tan greu.<br />

Perquè és gravíssim.<br />

I segurament no cal que ens esforcem ara a <strong>de</strong>fensar-nos <strong>de</strong> la barbaritat<br />

que ens pengen com si fos una simple llufa. De vega<strong>de</strong>s, quan t’entretens a<br />

intentar argumentar contra barrabassa<strong>de</strong>s d’aquesta mena (que si <strong>el</strong>s in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntistes<br />

són supremacistes, que si volen entre <strong>el</strong>s núvols per a congriar<br />

les tempestes i escampar la dissort al món, que si tenen <strong>el</strong> nas <strong>de</strong> ganxo), no<br />

fas sinó perpetuar-les en <strong>el</strong> temps. Prou que se sap i que es <strong>de</strong>mostra que<br />

<strong>el</strong> moviment in<strong>de</strong>pen<strong>de</strong>ntista és justament <strong>el</strong> contrari <strong>de</strong>l que <strong>el</strong>s Lambans<br />

<strong>de</strong> torn prediquen, i que, justament també, s’<strong>ha</strong> d’encarar amb un nacionalisme<br />

espanyol que es fonamenta en la dominació política i en la negació<br />

<strong>de</strong> l’existència <strong>de</strong> les nacions que obliga a romandre tanca<strong>de</strong>s a l’estat que<br />

<strong>el</strong> representa. La qüestió, en aquest cas, és no <strong>de</strong>ixar passar aquesta injúria.<br />

No creure que és cosa d’un personatge o d’un altre, més o menys grapallut<br />

en les formes, l’excepció singular que <strong>de</strong> tant en tant es manifesta, sinó<br />

entendre que les seves preteses “r<strong>el</strong>lisca<strong>de</strong>s” o “sorti<strong>de</strong>s <strong>de</strong> to” expressen<br />

en realitat <strong>el</strong> corrent <strong>de</strong> fons <strong>de</strong> l’agressiu nacionalisme espanyol.<br />

I per això reclamar que <strong>el</strong> tal personatge rectifiqui. Que l’obliguin a rectificar.<br />

Que ja sabem que no ho faran, ni l’un ni <strong>el</strong>s altres, però que és <strong>el</strong> nostre dit<br />

<strong>el</strong> que <strong>ha</strong> d’assenyalar.


LA FOTO DE LA SETMANA<br />

Aitana Mas es<strong>de</strong>vé vice-presi<strong>de</strong>nta<br />

La vice-presi<strong>de</strong>nta <strong>de</strong>l Cons<strong>el</strong>l i cons<strong>el</strong>lera d’Igualtat i Polítiques Inclusives, Aitana Mas,<br />

durant l’acte <strong>de</strong> lliurament <strong>de</strong> la cartera <strong>de</strong> mans <strong>de</strong> la seva antecessora en <strong>el</strong> càrrec, Mónica Oltra.<br />

FOTOGRAFIA: Kai Försterling

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!