05.07.2022 Views

Schule in Deutschland verstehen (ukrainische Sprachfassung)

Im Buch »Schule in Deutschland verstehen. Grundwissen für Eltern« geht es um zwei Themen, die alle Familien mit Kindern früher oder später betreffen: Schule und Berufswahl. Diese Fragen kommen den meisten Eltern bekannt vor: Wie kann ich mein Kind vor Beginn der Schule und während der Schulzeit unterstützen? Welche Rolle spielen wir als Eltern bei der Berufswahl unseres Kindes? Welche Rechte und Pflichten haben wir als Eltern? Was passiert nach der Schule? 100 kurze und verständliche Texte enthalten Antworten auf diese und viele andere Fragen. Dieses Buch zeigt viele Möglichkeiten auf, wie Eltern mit der Schule zusammenarbeiten können. Es ist einfach zu lesen und enthält 20 kurze Kapitel. Jedes Kapitel enthält 5 wichtige Informationen zu einem Thema. Außerdem gibt es konkrete Tipps und zusätzliche Informationsquellen. Das Buch kann bei Elternveranstaltungen, Elternabenden an Schulen sowie in der außerschulischen Elternbildung eingesetzt werden.

Im Buch »Schule in Deutschland verstehen. Grundwissen für Eltern« geht es um zwei Themen, die alle Familien mit Kindern früher oder später betreffen: Schule und Berufswahl. Diese Fragen kommen den meisten Eltern bekannt vor: Wie kann ich mein Kind vor Beginn der Schule und während der Schulzeit unterstützen? Welche Rolle spielen wir als Eltern bei der Berufswahl unseres Kindes? Welche Rechte und Pflichten haben wir als Eltern? Was passiert nach der Schule? 100 kurze und verständliche Texte enthalten Antworten auf diese und viele andere Fragen. Dieses Buch zeigt viele Möglichkeiten auf, wie Eltern mit der Schule zusammenarbeiten können. Es ist einfach zu lesen und enthält 20 kurze Kapitel. Jedes Kapitel enthält 5 wichtige Informationen zu einem Thema. Außerdem gibt es konkrete Tipps und zusätzliche Informationsquellen. Das Buch kann bei Elternveranstaltungen, Elternabenden an Schulen sowie in der außerschulischen Elternbildung eingesetzt werden.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Ukrainisch

Про школу в Німеччині

Довідник для

батьків

+ електронна версія!

Алєксєй Мєдвєдєв, за участі Елізабет Вацінскі

Проєкти профінансовано коштом Європейського соціального фонду ESF, Фонду допомоги у відбудові для єднання Європи та її

територій REACT EU і Вільного та ганзейського міста Гамбурга.

Das Projekt wird als Teil der Reaktion der Europäischen Union auf die Covid-19-Pandemie und von der Freien und Hansestadt Hamburg finanziert.


… 2 …


Передмова

Дорогі батьки!

Впродовж багатьох років Координаційний центр додаткової освіти та працевлаштування

(скорочено KWB) консультує батьків, насамперед тих, які переїхали до Німеччини з-за

кордону, щодо найрізноманітніших питань, пов’язаних зі школою. Насамперед згадаємо

такі проєкти Європейського соціального фонду у Гамбурзі, як-от «Eltern vor Ort» та

«BQM Beratung Qualifizierung Migration». Саме ці проєкти консультативної діяльності

центру KWB наштовхнули на думку створити довідник, який простою та доступною

мовою пояснював би складну систему шкільної освіти в Німеччині.

Цей задум дуже швидко й широко був підтриманий у Гамбурзі й поза його межами.

Відзначимо, що проєкт центру KWB «Eltern vor Ort» отримав спеціальний грошовий

приз Фонду імені Кутшайтів «За внесок у розвиток мови» в рамках загальнонімецького

конкурсу Hidden Movers Award від Фонду компанії Deloitte. Отримана винагорода надала

можливість підготувати перше німецькомовне видання довідника, який ми назвали «Schule

in Deutschland verstehen» («Шкільна освіта в Німеччині»). А згодом цей довідник, вже в

рамках менторського проєкту для шкіл «Schulmentoren – Hand in Hand für starke Schulen»

(2014 р.), який проводив центр KWB спільно з Міністерством шкільної та професійної

освіти у Гамбурзі, був перекладений і виданий арабською, перською, російською, турецькою,

французькою й англійською мовами. Німецькомовне видання та всі переклади можна

знайти в електронному форматі безкоштовно на сторінці www.schulmentoren.de.

А вже цей довідник, який ви тримаєте в руках і гортаєте його сторінки, перший

україномовний.

Тож, а про що він?

Мабуть, немає людини, яку б не хвилювали запитання:

Як дитину найкраще підготувати до школи? Як допомогти їй подолати труднощі, що

виникають під час навчання?

Як я можу допомогти своїй дитині обрати майбутню професію?

Які мої права й обов’язки щодо школи?

Що буде по закінченні школи?

Насправді щоб допомогти дитині в навчанні, в виборі професії, не треба робити нічого

особливого! Просто варто регулярно перевіряти, як виконуються домашні завдання,

відвідувати батьківські збори, а в разі необхідності знайти для дитини репетитора. У довіднику

зібрано чимало конкретних прикладів, як батькам спілкуватися й співпрацювати зі школою.

Довідник легко читається. Він складається з 20 розділів. У кожному 5 основних пунктів з

обраної теми. А далі – практичні поради, що дуже важливо! На завершення кожного розділу

надаються перевірені й, на наш погляд, корисні додаткові джерела інформації.

Щиро сподіваємося, що наш довідник стане вашим помічником!

Алєксєй Мєдвєдєв і Елізабет Вацінскі

Гамбург, весна 2022 року

… 3 …


Про авторів

Алєксєй Мєдвєдєв

Алєксєй Мєдвєдєв працює у KWB з 2007 року. Основний напрямок його

діяльності: міжкультурна робота з батьками та профорієнтація. Він керує

проєктами з питань шкільного розвитку та міжкультурної кооперації

шкіл з батьками. Автор низки публікацій, учасник багатьох національних

та інтернаціональних конференцій з питань інтеграції, освіти та сім’ї.

Навчався у Пермі, Мюнстері та Загребі за спеціальностями «Німецька

філологія», «Менеджмент туризму» і «Менеджмент європейської

освіти». Захистив кандидатську дисертацію з літературознавства у

Нижньому Новгороді.

Елізабет Вацінскі

Елізабет Вацінскі працювала у KWB до 2021 року і відповідала за пошук

фінансування та менеджмент проєктів. Інші напрямки діяльності:

міжкультурний рекрутинг, робота з батьками, освітня робота з молоддю

та професійний розвиток жінок. З 2007 року паралельно працює

супервізоркою і консультанткою з питань різноманітності й профілактики

упередженості та дискримінації. Директорка фонду підтримки жінок

filia.die frauenstiftung у Гамбурзі. За освітою етнологиня.

… 4 …


Зміст

Передмова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Про авторів . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

1 У Німеччині шкільна освіта обов’язкова: ВСІ діти мають іти до школи. .....6

2 ВСІ батьки спроможні підготувати свою дитину до школи. ..............10

3 Знайти хорошу школу замало.

Батьки теж повинні займатися освітою дітей. ..........................14

4 Навіть фахівці не завжди можуть пояснити особливості

шкільної освіти в Німеччині. ..........................................18

5 Інвалідність – не перепона: всі діти можуть навчатися разом! ...........22

6 Кожна мова, яку знає дитина, – неоціненний скарб! ....................26

7 Мовчати? Сваритися? Чи вести переговори? –

Як вибудувати спілкування з учителями? ...............................30

8 Батьки не лише для того, щоб продавати смаколики на шкільному святі! ...34

9 Насправді у батьків достатньо прав. ..................................38

10 Батьки так само мають обов’язки. ....................................42

11 Шкільні оцінки, табелі, атестати – це як світлофори на вуличних

переходах: слід завжди бути уважним! ................................46

12 Самі оцінки ще не показник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

13 Професійна освіта, навчання в вищій школі чи дуальна освіта? –

Всі три варіанти чудові! Вибір за дитиною. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

14 «Зроблено в Німеччині»: увесь світ захоплюється німецькою

системою дуальної профосвіти. ......................................58

15 Моя дитина – студент! ..............................................62

16 Після школи у випускників набагато більше можливостей,

ніж думають деякі батьки. ............................................66

17 У кожної дитини свої сильні й слабкі сторони. .........................70

18 І у виборі професії без батьків ніяк! ...................................74

19 Допомогти дитині знайти вакансію, подати резюме –

це теж можуть батьки. ..............................................78

20 Відбір кандидатів на навчання сьогодні нагадує відбір

учасників шоу талантів. ..............................................82

… 5 …


У Німеччині шкільна

освіта обов’язкова:

ВСІ діти мають іти до школи.

1.1

Якщо у Німеччині обов‘язкова саме шкільна

освіта, то у багатьох країнах світу освіта взагалі.

В багатьох країнах освіта обов’язкова (іноді мова йде про обов’язкове

навчання) Це означає, що всі діти повинні отримати освіту (тобто

повинні навчатися). А де вони навчатимуться – це вже вибір батьків. Як

приклад Австрія: тут сім’я вирішує, де навчатиметься дитина: в школі чи

вдома. Більшість обирає школу.

Натомість у Німеччині обов’язкова ШКІЛЬНА освіта.

Згідно з законом усі діти повинні відвідувати школу.

Тривалість шкільного навчання різна: в одних фе дераль

них землях 12 років, інших – 13 років.

Однак багато дітей залишають середню школу вже

після 9 або 10 класу. Проте вони зобов’язані навчатися

й далі – приміром, у системі професійної довищої

освіти. Інші навчаються далі, щоб отримати атестат

про повну шкільну (середню) освіту з правом нав чатися

в вищій школі – «Abitur» або «Fachabitur».

Навчання вдома (домашнє навчання) в Німеччині

дозволяється тільки у виняткових випадках, як-от для

дітей, які через інвалідність або хворобу не можуть

вийти з дому.

… 6 …


1.2

Усі діти в Німеччині перед вступом до школи

проходять обстеження.

Це всього 2 обстеження: так звана мовна діагностика (Sprachstandserhebung)

і тест на готовність до школи (медогляд дошкільнят; Schuleingangsuntersuchung/Einschulungsuntersuchung).

Запрошення на ці

важливі обстеження Ви отримаєте поштою.

Мовна діагностика

Від того, наскільки добре Ваша дитина володіє німецькою мовою, значною

мірою залежатиме її успішність у школі. Тому перед школою перевіряються

знання німецької мови. Це і є мовна діагностика (Sprachstandserhebung).

Майже в усіх федеральних землях Німеччини мовну діагностику дітей

проводять за рік або два до школи. Якщо виявиться, що Вашій дитині

потрібні допоміжні заняття з німецької мови, їх зорганізують у

дитячому садку (Kita) або у підготовчій школі (Vorschule).

Тест на готовність до школи/медогляд дошкільняти

Незадовго до початку занять у школі Вашу дитину огляне педіатр.

Де саме відбудеться огляд: в закладі охорони здоров‘я, в школі за

місцем проживання чи у садочку – залежить від того, в якій федеральній

землі ви перебуваєте.

Під час огляду лікар визначає, чи розвиток дитини відповідає віковій

нормі і чи дитина зможе навчатися у школі. Батькам слід бути

присутніми на огляді дитини, щоб відповісти на запитання лікаря й

відразу обговорити з ним результати огляду.

Якщо Ваша дитина потребує додаткових занять для розвитку певних

навичок, лікар дасть відповідні рекомендації.

1.3

Загальне правило: Якщо дитині виповнилося 6 років,

вона має йти до школи.

Важливо: обов’язкова шкільна освіта стосується всіх дітей, незалежно від

того, яке у них громадянство й на яких правових умовах вони

перебувають у Німеччині. Основне, що необхідно запам’ятати:

Якщо до початку навчального року Вашій дитині виповнилося

6 років, їй потрібно йти в школу вже в цьому році.

Можливі винятки. Все залежить від дати народження дитини

та її стану здоров’я. Тоді сім’я вирішує, коли дитину віддати до

школи: на 1 рік раніше (у 5 років) чи на 1 рік пізніше визначеного

шкільного віку (у 7 років).

… 7 …


1.4

За місцем проживання завжди знайдеться школа,

яка прийме вашу дитину в перший клас.

Бо в Німеччині жодна дитина не залишається без школи. Запис до

школи відбувається так: усі родини з дітьми шкільного віку отримують

повідомлення від школи, за якою закріплена дитина. Зазвичай відповідна

початкова школа розташована поблизу місця проживання дитини. У цій

школі дитина відразу може вчитися.

Хоча буває так, що школа, за якою закріплена дитина, з

якихось причин Вам не подобається. Тоді Ви можете по шука

ти іншу школу. Але інколи знайти таку школу, щоб Вам

подобалася, нелегка справа. Бо така школа може прийняти

Вашу дитину тільки в тому разі, якщо є вільні місця.

1.5

У Німеччині шкільна освіта безплатна.

Щоправда, існують винятки.

Крім публічних (державних) шкіл у Німеччині діють так звані незалежні

школи, наприклад, вальдорфські школи (ще їх називають школи Рудольфа

Штайнера), школи Монтессорі, церковні школи та приватні школи.

Навчання у державній школі безплатне. Зазвичай державні школи

забезпечують учнів навчальним матеріалом (наприклад, підручниками)

безплатно. Але є речі, які батьки повинні придбати своїм коштом: зошити,

теки, прості та кольорові олівці, ручки, деякі книжки, лінійку, гумку,

трикутник з транспортиром, кишеньковий калькулятор, спортивну

форму, спортивне взуття.

Навчання в недержавних (незалежних) школах платне.

Кожна школа самостійно встановлює розмір плати (Schulgeld).

І коли Ви будете обирати школу для своєї дитини,

добре подумайте, чи зможете оплачувати навчання

упродовж усіх шкільних років.

… 8 …


Отже, як Вам допомогти власній дитині?

1. Насамперед відповідально поставтеся до результатів мовної діа гностики

та медогляду. Якщо Вашій дитині порекомендували допоміжні

заняття, скористайтеся всіма запропонованими можливостями.

2. Завчасно дізнайтеся, в яку школу піде Ваша дитина, і подайте заяву про

прийняття дитини на навчання. У школі Вам повідомлять, коли

приходити та які документи треба підготувати. Зазвичай для прийняття

дитини до школи потрібні Ваш паспорт (ID-картка або закордон

ний паспорт), паспорт (ID-картка або закордонний паспорт)

дитини, а також її свідоцтво про народження.

3. Якщо Ви не плануєте віддавати дитину до школи за місцем проживання,

добре обдумайте таке: які аргументи Ви маєте за і проти школи за

місцем проживання? Яка школа підійшла б дитині найбільше? Якщо

оберете іншу школу, як дитина добиратиметься до неї? Наскільки

безпечна дорога до школи?

4. Вам варто відвідати «дні відкритих дверей» та ознайомитися з різними

школами. Оголошення про час проведення таких заходів часто можна

знайти в місцевій пресі. Заздалегідь почніть підготовку й запитайте в

школах про вільні місця.

Якщо ж Ви хочете дізнатися

більше…

… про школу, навчання та виховання:

Найрізноманітніші матеріали для батьків

розробила організація Arbeitskreis Neue

Erziehung e. V. (ANE). Матеріали доступні

різними мовами.

Ці матеріали можна знайти й завантажити на

сторінці www.ane.de.

Орієнтир для пошуку: Elternbriefe

… 9 …


ВСІ батьки спроможні

підготувати свою дитину до школи.

2.1

Перші роки життя дитини найважливіші

для її розвитку.

З наукових досліджень нам добре відомо, що в перші роки життя дитина

дуже інтенсивно вчиться багатьом речам, які потім використовуватиме

все життя. І чим краще дитина зможе розвинутися в дошкільний період,

тим легше їй буде вчитися в школі. Зазвичай у дошкільному віці діти

вміють зв’язно говорити, гратися з різними геометричними фігурами,

рахувати, малювати, майструвати, гратися, бігати, лазити вертикальними

поверхнями, стрибати тощо. Все, що дитина у цей період пізнає й вивчає,

знадобиться їй у житті.

2.2

Дитячий садок (заклад дошкільної освіти) може

допомогти Вам розвинути дитину.

В Німеччині відвідування дитячого садка добровільне. Ви самі вирішуєте,

віддавати чи не віддавати свою дитину в садок. Від серпня 2013 року всі

батьки в Німеччині мають право на місце в дитячому садку для своєї

дитини, щойно їй виповниться 1 рік.

Дитячий садок передусім корисний для розвитку соціальної ком пе тентності

дітей. Також садок сприяє тим дітям, які не мають нагоди вдома

говорити німецькою мовою. Адже в садку дитина може швидко вивчити

німецьку мову й у школі матиме значно менше труднощів з мовою.

… 10 …


2.3

Успішність дитини в школі значною

мірою залежить від батьків.

Міжнародне дослідження якості шкільної освіти PISA

встановило такі факти: частка батьків в успішності

навчання їхніх дітей складає понад 50 %. Вплив батьків

на результати навчання дітей набагато більший за

вплив вчителів і методики навчання. Одначе цей вплив

може бути як позитивним, так і негативним.

Дитина краще вчиться, якщо її батьки ставляться до

школи всерйоз та всіляко їй допомагають. Якщо ж у

батьків немає на це часу, цілком імовірно, що дитині

складно буде досягти успіху в навчанні. Іншими

словами: розвиток дитини в школі, її успіхи в навчанні

більше залежатимуть від Вас, батьки, а не лише від

учителів та школи.

2.4

За рік до школи варто:

Вирішити, чи Ви залишите дитину в садку,

чи віддасте її в підготовчий клас.

За рік до школи Ви можете віддати свою 5-річну дитину в підготовчий

клас. В Німеччині є різні підготовчі класи. Більшість із них

працює на базі дитячих садків. Є підготовчі класи і в деяких початкових

школах. Зазначимо, що навчання в підготовчому класі

безкоштовне.

Обставини на користь навчання в підготовчому класі:

Ваша дитина ще не зовсім готова до школи й потребує активної

допомоги. Або навпаки: Ваша дитина дуже швидко засвоює

матеріал і прагне швидше вчитися. Або: Вашій дитині потрібен

плавний перехід від садочка до школи.

Коли не варто поспішати в підготовчий клас:

Для розвитку деяких дітей набагато корисніше зачекати з жорсткими

рамками школи і ще 1 рік дати їм вільно погратися.

Але Ви самі вирішуєте, який варіант кращий для Вашої дитини. І все ж

перед тим, як приймете рішення, порадьтеся з педагогами Вашого садка

та початкового класу.

… 11 …


2.5

Якщо у Вас матеріальні проблеми, Ви можете

одержати допомогу в рамках різних програм,

зокрема, програми «Освітній пакет».

Сім’ї, що отримують державну допомогу з безробіття (Arbeitslosengeld

II) та інші соціальні виплати (Sozialgeld, Sozialhilfe, Kinderzuschlag, Wohngeld),

можуть подати заяву на одержання допомоги за програмою

«Освітній пакет» (Bildungspaket).

За програмою «Освітній пакет» можна одержати матеріальну допомогу

для дитини. За ці кошти вона матиме змогу відвідувати культурноспортивні

гуртки, отримувати додаткові заняття, брати

участь в екскурсіях і поїздках класу. Коштами за цією ж

програмою («Освітній пакет») можна оплачувати обіди в

садку або школі, проїзд у транспорті та купити потрібні для

школи речі.

Деякі витрати, наприклад, доплату на поїздки класу, може

взяти на себе рада школи (Schulverein). Про це все можна

дізнатися безпосередньо в школі, приміром, у класного

керівника.

Як Ви можете допомогти своїй дитині?

До початку навчання в школі:

1. Насамперед подбайте про те, щоб Ваша дитина достатньо

спілкувалася з іншими дітьми й учила німецьку мову. Найкращий спосіб

для цього – віддати дитину в дитячий садок.

2. Заздалегідь придбайте всі потрібні для школи речі. У школі Вам

скажуть, що саме потрібно дитині на початку навчання. За потреби

зверніться за матеріальною допомогою (програма «Освітній пакет»).

3. Разом з дитиною пройдіть декілька разів дорогою до школи й назад.

Разом потренуйтеся, як треба поводитися в небезпечних місцях (на

світлофорі, переході, перехресті, біля стоянки машин, на велосипедній

доріжці тощо). Головне, щоб Ви самі знали, як усе це робити правильно.

Під час навчання в школі:

1. Подбайте про те, щоб Ваша дитина щодня висипалась, приходила в

школу без запізнень і мала канапку, щоб перекусити на перерві.

В перші дні й тижні краще приводити дитину до школи й забирати

після уроків. Зрозуміло, це залежить від того, наскільки складна дорога

до школи.

… 12 …


2. Важливо завжди мати під рукою номер телефона школи (наприклад,

секретаріату). Якщо Ваша дитина з поважної причини (приміром, через

хворобу) не зможе бути на заняттях, одразу телефонуйте до школи.

3. Регулярно обговорюйте з дитиною її шкільні успіхи й труднощі.

4. Цікавтеся домашніми завданнями й стежте за тим, щоб Ваша дитина

справно їх виконувала. Якщо в дитини виникають постійні труднощі з

домашніми завданнями, подбайте про допомогу.

5. Завжди морально підтримуйте свою дитину, якщо їй складно виконати

якесь завдання, й обов’язково похваліть її, щойно вона з ним упоралася.

Якщо Ви хочете дізнатися більше…

… про «Освітній пакет»:

На сторінці www.bmas.de Ви знайдете докладну

інформацію про те, що пропонує програма

«Освітній пакет» і як подати заяву на допомогу.

Орієнтир для пошуку: Arbeit >

Arbeitslosengeld II > Bildungspaket

… про безпечні маршрути до школи:

Завітайте на сторінку Міністерства культури

Нижньої Саксонії: www.mk.niedersachsen.de

Орієнтир для пошуку: Schule >

Schüle rin nen und Schüler/Eltern >

Mobilität >

Schulanfangsaktion 2018 >

«Abenteuer Schulweg»

… 13 …


Знайти хорошу школу замало.

Батьки теж повинні займатися

освітою дітей.

3.1

За даними різних досліджень,

багато батьків проводять з дітьми вкрай мало часу.

Але ж саме батьки мають неабияке значення для розвитку дитини,

передусім у перші роки її життя. А дослідження стверджують, що в

середньому батьки приділяють дітям зовсім мало часу. При цьому

мається на увазі не той час, коли батьки разом з дітьми дивляться

телевізор або їдять, а час, коли вони разом граються або розмовляють.

Результати опитування ЮНІСЕФ 2007 року: кожен третій підліток

(байдуже, юнак чи дівчина) хотів би більше часу бути з батьками. Цікаво,

що мами 12- і 16-річних підлітків приділяють десь 4 хвилини на день

їхньому навчанню. Тати – лише 2 хвилини на день! 1)

3.2

Виконувати домашні завдання має дитина, а не Ви!

Вам не треба досконало володіти німецькою мовою або добре

розбиратися в математиці. Ваше завдання: подбати про те, щоб

дитина зробила всі уроки. Тому завжди запитуйте у дитини, які домашні

завдання вона отримала, або ж будьте поблизу дитини, поки вона

виконує завдання. Якщо ж дитина регулярно не справляється з домашніми

завданнями, їй важко, зверніться за допомогою до третіх осіб.

3.3

У деяких країнах за освіту дітей цілком і

повністю відповідають школи. У Німеччині не так.

Тут відповідальність розподілена між дітьми,

їхніми батьками й учителями.

Справді, на світі є чимало країн, в яких батьки повністю довіряють школі

з усіх питань освіти й виховання своїх дітей. Тому в багатьох країнах

Азії, як-от в Індії або в Китаї, вчителі – це незаперечні авторитети,

їх шанують і цінують. Вони самостійно розв’язують усі питання,

пов’язані зі школою.

Натомість у Німеччині за успіх у навчанні відповідають усі три

залучені сторони: вчителі, учні та їхні батьки!

1)

Процитовано за: Adolf Timm (Адольф Тімм). Die Gesetze des Schulerfolgs. Das Fortbildungsbuch für Eltern. Seelze-Velber, 2009. Пор. стор. 21.

… 14 …


3.4

Важливо, щоб Ви налагодили постійний контакт

зі школою, в якій вчиться Ваша дитина.

Школа очікує, що Ви будете з нею на зв’язку. Батьки повинні допомагати

школі в питаннях освіти та виховання дітей. Якщо Ви цікавитиметеся

школою, то Вашій дитині вчитися буде легше. Навіть якщо Ви ще не дуже

добре розмовляєте німецькою мовою, Ви все одно можете підтримувати

контакт з учителями.

Дуже важливо відвідувати батьківські збори (Elternabend). За даними

статистики, діти, батьки яких регулярно ходять на батьківські збори й

обговорюють з учителями їхню успішність, отримують кращі оцінки.

Зверніть увагу! Якщо Ви нещодавно переїхали до Німеччини, зважте, що

діти вивчають нову мову швидше, ніж дорослі. Тому батьки нерідко

використовують своїх дітей як перекладачів під час візитів до школи або

інших державних установ. Але цього не варто робити з багатьох причин.

Перекладацька робота складна й виснажлива. Дитина, коли перекладає

дорослим, також ніби дорослішає, бо мусить перекладати батькам на

дорослі або особисті теми. Ситуація перекладу в школі теж неоднозначна,

адже дитині треба перекладати розмову про свою власну успішність. А

це може негативно вплинути на її стосунки з батьками.

3.5

Якщо батьки не в змозі допомогти:

шукаємо репетитора, порадника або

інших помічників.

Іноді Вас може охопити відчуття, що Ви не спроможні

допомогти своїй дитині з уроками або в підготовці до

контрольної роботи. Особливо тоді, коли Ви самі ще

не надто впевнено розмовляєте німецькою мовою,

а треба обговорити такі непрості теми, як-от:

підлітковий вік, сексуальне виховання, наркотики,

алкоголь, насильство тощо.

У таких випадках доцільно звернутися за професійною

допомогою, навіть якщо на початку Вам буде складно

зробити цей крок. Насправді можливостей для

допомоги й підтримки Вашої дитини достатньо.

У кожному регіоні працюють відповідні консультативні

центри (Beratungsstelle).

Більше інформації на стор. 17.

… 15 …


Як Ви можете допомогти своїй дитині?

1. Познайомтеся з керівником класу, в якому вчиться Ваша дитина.

Важливо: якщо Ви хочете докладно поговорити з учителем про свою

дитину, не забудьте наперед домовитися про зустріч (Termin).

2. Не хвилюйтеся й не бійтеся контакту зі школою, навіть якщо Ваші

знання німецької мови ще досить скромні. Запитайте в школі, чи

можливо запросити перекладача. Деякі федеральні землі Німеччини

надають таку послугу. Якщо ж ні, поцікавтеся: а може, в школі є вчителі,

які володіють Вашою мовою. Також можна запитати друзів, родичів,

знайомих, хто з них знає німецьку й зможе поперекладати для Вас.

3. Ходіть у школу! І не лише тоді, коли з’являються проблеми. Шкільні

свята, вистави, інформаційні заходи – це теж чудовий привід зазирнути

до школи. І завжди відвідуйте батьківські збори, зустрічі з

батьками та інші заходи, які проводить школа.

Зверніть увагу! Не забувайте, що деякі допоміжні послуги (напр.,

репетиторство) можуть бути платними. Вартість залежить від того, як

Ваша дитина займатиметься: в групі чи індивідуально, вдома чи в іншому

місці тощо. Звісно, безплатні пропозиції також існують.

Якщо Ви хочете дізнатися більше...

… про початкову школу:

На сторінці www.ki-koeln.de/downloads

можна знайти відповідну інформацію 20 мовами

від Комунального центру інтеграції у м. Кельні.

Орієнтир для пошуку: Mehrsprachige Elternbriefe

… про труднощі з читанням, лічбою, письмом:

www.legakids.net

… про панічний страх перед іспитами:

www.pruefungsangst.de

ki-koeln

legakids

… 16 …

pruefungsangst


Проблема

… потрібна

допомога з

домашніми

завданнями.

… погані оцінки з

деяких предметів,

наприклад, з

математики або ж

біології.

… треба підтягнути

іноземну мову,

наприклад,

англійську.

… труднощі з

навчанням загалом.

… відсутня мотивація

навчатися.

Що може

допомогти?

Репетитор, який

допомагає

виконувати

домашні завдання

(Hausaufgabenhilfe)

Репетиторпредметник

(Nachhilfeunterricht)

Мовний тандем

(Tandem)

Педагогічна

терапія

(Lerntherapie)

Менторство

(наставництво)

(Mentoring)

Про що йдеться?

Репетитори – це дорослі люди, які допомагають

дітям виконувати домашні завдання. Заняття з

репетитором-помічником можуть відбуватися у

школах, у різних дитячих і юнацьких організаціях

або центрах за місцем проживання.

Репетитор-предметник допоможе Вашій дитині

наздогнати матеріал з одного або декількох

предметів, який вона «запустила» через хворобу,

зміну школи, неуважність або інші причини, щоб

далі йти в ногу з класом. Заняття з репетиторомпредметником

надолужать прогалини в знаннях.

Заняття у форматі мовного тандему помічні у

вивченні мов. 2 особи з різними рідними мовами

вчать одна одну «своїй» мові. Приклад: англомовна

дитина вчить вашу дитину англійській, а Ваша

дитина навчає її своєї рідної мови. Зазвичай такі

тандемні заняття проходить у формі вільної

розмови.

Педагогічна терапія помічна в тому випадку, коли

дитині взагалі важко навчатися. Вона

рекомендована при таких діагнозах, як легастенія,

дискалькулія, різні форми порушення сприйняття,

розсіяна увага, панічний страх перед школою та

іспитами й інші емоційні та/або когнітивні розлади.

Ментори (наставники) – це досвідчені особи, які

передають власний досвід і знання своїм менш

досвідченим підопічним (їх ще називають «менті»).

Ментором може бути дорослий або особа, старша

за Вашу дитину. Ментор зустрічається зі своїм

підопічним регулярно протягом тривалого часу в

школі чи приходить до дитини додому. Він

спрямовує дитину, дає поради, які сприятимуть її

особистому розвиткові.

… 17 …


Навіть фахівці не завжди

можуть пояснити особливості

шкільної освіти в Німеччині.

4.1

Кожна країна має власну шкільну систему.

В багатьох країнах шкільна система централізована. Байдуже, в якому

куточку країни дитина пішла до школи, система шкільної освіти скрізь

однакова. І школи схожі між собою. Централізовану шкільну систему

мають, наприклад, Афганістан, Фінляндія, Гана, Україна тощо.

В інших країнах паралельно існують декілька видів шкіл, але вони однакові

по всій території країни. Крім того, батьки вирішують значно пізніше, ніж

у Німеччині, в яку зі шкіл піде їхня дитина після закінчення загальної

початкової школи. Така шкільна система, наприклад, у Туреччині, Бельгії

та Мексиці.

Німеччина й Австрія – це єдині країни в світі, в яких дітей вже після 4

класу (за деякими винятками) розподіляють за різними видами середніх

шкіл (weiterführende Schulen).

… 18 …


4.2

Німеччина: 1 країна – 16 федеральних земель –

16 шкільних систем!

Шкільна система в Німеччині вибудувана інакше, ніж, скажімо, у Фінляндії

або Франції. Тут усіма питаннями опікуються регіони, тобто федеральні

землі. Тому кожна федеральна земля – а їх 16 (!) –, має свою шкільну

систему. Згідно з Основним Законом (Конституцією) Німеччини за

питання освіти відповідають федеральні землі. Це означає, що кожна

федеральна земля розробляє й упроваджує власну політику з

питань шкільної освіти. Ваша дитина вчиться у школі федеральної

землі, в якій Ви мешкаєте. Ця федеральна земля регулює всі

питання, які стосуються Вашої школи. Попри таку автономію

федеральні землі тісно співпрацюють між собою у сфері

шкільної освіти. Міністри освіти усіх 16 земель входять до

складу Ради міністрів освіти (Kultusministerkonferenz). Під час

засідань Ради міністри обговорюють ключові питання шкільної

політики й обмінюються досвідом.

4.3

Німецька шкільна система –

одна з найскладніших у світі.

Тут навіть тривалість початкової школи неоднакова. В одних фе де ральних

землях це 4 роки, в інших – 6 років. Відмінності наявні й у середній

школі. В одних землях паралельно існують 2 типи середніх шкіл, в

інших – 3. Різні також атестати й оцінки. Навіть шкільні канікули

починаються в різний час. Не дивно, що шкільна система

Німеччини нагадує лабіринт, в якому без доброго супроводу

можна дуже швидко заблукати.

… 19 …


4.4

Основна школа, реальна школа, гімназія…

І це ще не все!

Ще 20 років тому в усіх регіонах Німеччини існували три види середньої

школи: основна школа (Hauptschule) з тривалістю навчання 9 років, реальна

школа (Realschule) з тривалістю навчання 10 років і гімназія (Gymnasium) з

тривалістю навчання 13 років. Школа, яка об’єднувала у собі всі 3 типи

середніх шкіл, називалася загальною школою (Gesamtschule). Однак

з часом більшість федеральних систем змінили свої шкільні системи.

Школи отримали нові назви. Тому сьогодні, крім основної школи,

реальної школи, гімназії та загальної школи, існує безліч нових

назв середніх шкіл. В різних землях вони називаються

по-різному: Mittelschule, Werkrealschule, Oberschule, Sekundarschule,

Stadtteilschule, Regionalschule, Gemeinschaftsschule,

Regelschule тощо.

4.5

Ви переїхали в іншу землю? Ваша дитина переходить

у середню школу? – Якщо у Вас виникають запитання,

пов’язані зі школою, звертайтеся до фахівців!

Нічого дивного, якщо Вам важко розібратися в усіх нюансах шкільної

освіти в Німеччині. Це природно. Передусім важко зорієнтуватися

родинам, які приїхали до Німеччини з-за кордону або переїхали з однієї

федеральної землі до іншої.

Однак нерідко й місцеві безпорадні, бо ж постійно щось та й змінюється.

Саме тому в кожному регіоні діють консультативні центри, де Ви можете

отримати фахові відповіді на всі запитання, пов’язані зі школою. У

більшості випадків такі консультації безплатні.

… 20 …


Як Ви можете допомогти своїй дитині?

Зібрати інформацію про шкільну систему в федеральній

землі, в якій Ви мешкаєте. Для цього можна звер нутися,

напр., до міністерства освіти землі або управління

шкільної освіти за місцем проживання.

ki-koeln kmk

Якщо Ви хочете дізнатися більше…

… про шкільну систему в Німеччині:

На сторінці www.ki-koeln.de/downloads/sprachen

можна знайти відповідну інформацію 20 мовами від

Комунального центру інтеграції у м. Кельні.

Також багато інформації розміщено на сторінці

Ради міністрів освіти: www.kmk.org.

… 21 …


Інвалідність – не перепона:

всі діти можуть навчатися разом!

5.1

Права людей з інвалідністю регулює Конвенція ООН

про права осіб з інвалідністю.

2006 року Генеральна асамблея ООН прийняла Конвенцію про права

осіб з інвалідністю. Конвенція ООН – це міжнародна угода, дія якої

поширюється на всі країни й на всіх людей. Конвенція ООН про

права осіб з інвалідністю забороняє дискримінацію людей з

інвалідністю і вимагає їхньої повної участі в суспільному житті.

5.2

Німеччина ратифікувала Конвенцію

ООН про права осіб з інвалідністю.

Більшість країн світу підтримують Конвенцію ООН

про права осіб з інвалідністю. Багато з них уже втілюють

її положення в життя. Німеччина також рати фі кувала

Конвенцію 2009 року.

… 22 …


5.3

Конвенція ООН про права осіб з інвалідністю

вимагає запровадження інклюзії в суспільстві.

Що таке інклюзія?

Інклюзія – слово латинського походження й означає включення. Під

інклюзією розуміють рівну участь усіх людей у суспільному житті. Інклюзія –

це одне з прав людини.

5.4

Інклюзія в повсякденному житті –

це cтворення безбар’єрного середовища.

На вулицях міст, у будівлях, транспорті мають бути усунені всі бар’єри,

які перешкоджають рухатися особам на колісних візках. Це також

стосується бар’єрів в інтернеті й у спілкуванні з людьми, які мають порушення

слуху, зору або інвалідність ментального чи фізичного спектру.

Люди з інвалідністю мають право самостійно вирішувати, де їм краще

жити: у спеціалізованих закладах чи в звичайних умовах. Всі без винятку

люди повинні мати однаковий доступ до освіти, роботи та дозвілля.

… 23 …


5.5

Інклюзія стосується також шкільної освіти.

Раніше дитина з інвалідністю могла відвідувати тільки спеціальний

дитячий садок, а потім – спеціальну (допоміжну) школу (Sonderschule

або по-іншому Förderschule). Там дитина займалася за спеціальними

методиками.

Тепер діти з інвалідністю можуть вчитися разом з дітьми, які не мають

інвалідності. Родини дітей з інвалідністю самі вирішують, де навчатися

їхній дитині: у спеціалізованій (Sonderschule) школі чи в загальноосвітній

школі (allgemeinbildende Schule).

У кожному разі з дитиною будуть працювати спеціально підготовлені

педагоги інклюзивної освіти.

… 24 …


Як Ви можете допомогти своїй дитині?

1. Якщо Ви не впевнені, чи має Ваша дитина які-небудь порушення чи

інвалідність, зверніться з дитиною до педіатра або психолога. Лікарі

визначать, чи має дитина яке-небудь порушення і чи потрібна їй

спеціальна допомога. Фаховою мовою скажуть про потребу в

спеціальній педагогічній підтримці (sonderpädagogischer Förderbedarf).

Якщо встановити діагноз важко, зверніться додатково ще до

одного або й двох лікарів, щоб почути їхню думку.

2. Якщо дитині діагностують якісь порушення або інвалідність і виз начать

потребу в спеціальній допомозі, дізнайтеся, де в регіоні вона

може отримати необхідну спеціальну педагогічну підтримку – в

загаль но освіт ній чи спеціальній школі.

3. Варто зв‘язатися зі школами в регіоні, а ще краще разом з дитиною

відвідати їх, поспілкуватися з учителями, а вже потім приймати

рішення й обирати школу.

Якщо Ви хочете дізнатися більше…

… про інклюзію:

www.aktion-mensch.de

Коротке відео тривалістю 80 секунд

розповідає, що таке інклюзія.

Орієнтир для пошуку: Dafür stehen wir >

Was ist Inklusion?

… 25 …


Кожна мова, яку знає дитина,

– неоціненний скарб!

6.1

Дитина починає вивчати мову від народження,

ба навіть раніше.

Мова, яку дитина опановує як рідну (Erstsprache, Muttersprache), наприклад,

мова, якою спілкуються в родині (Familiensprache, Herkunftssprache),

надзвичайно важлива для її розвитку. Це науковий факт.

Тому від самісінького початку треба розмовляти з дитиною рідною

мовою, а не ламаною німецькою, як комусь здається. Неправильна

німецька мова не принесе жодної користі дитині, а тільки

зашкодить.

6.2

Помилково вважати, що багато мов

перевантажують дитину. Навпаки!

Але слід дотримуватися чітких правил.

Діти, які перебувають у багатокультурному оточенні, спро можні

вивчити 2, ба навіть 3 мови.

До прикладу: в Німеччині багато родин удома спілкуються не

німецькою, а якоюсь іншою або двома іншими мовами. А

німецькою мовою дитина починає розмовляти пізніше в дитячому

садку та в школі.

Розмовляти багатьма мовами – цілком природна справа. І це аж ніяк

не перевантажує дитину, попри досить поширену протилежну думку!

Щоправда, існує декілька простих правил, яких варто дотримуватися

(див. стор. 28-29).

… 26 …


6.3

Так, діти змішують мови.

Але це не привід панікувати!

Якщо діти зростають у середовищі, де спілкуються двома-трьома різними

мовами, вони часто їх змішують. Це нормальне явище.

Наприклад: дворічна дитина, яка зростає в німецько-українській

родині, може сказати: «Це великий гауз» (гауз = Haus = будинок).

Або, скажімо, від дитини з турецько-німецької родини можна почути

речення «Das ist ein büyük Haus» (укр.: «Це великий будинок», де замість

німецького прикметника «groß» (великий) вжито турецьке слово

«büyük» (великий).

Однак хвилюватися й панікувати немає жодних підстав. З часом діти самі

навчаться розмежовувати різні мови.

6.4

Нікому в світі не дано опанувати мову бездоганно.

Людині притаманно помилятися. Це нормально. Не позбавляйте свою

дитину шансу змалечку вчити декілька мов. Вдруге такого шансу не

випаде.

Не забувайте, що люди, які говорять «тільки» однією –

рідною – мовою, час від часу теж роблять помилки.

6.5

Без знання німецької та англійської мови в Німеччині

не обійтися. Знання третьої мови тільки вітаються!

Якщо Ваша дитина, крім німецької та англійської мов, умітиме

говорити, читати й писати рідною мовою, в майбутньому це

може стати їй у пригоді. Наприклад, у професійному житті.

Знання третьої мови (крім німецької та англійської), як-от польської,

в’єтнамської, португальської, української тощо, насправді

велика перевага. Чи скористається дитина шансом й опанує

декілька мов, залежить, зокрема, й від Вас.

… 27 …


Як Ви можете допомогти своїй дитині?

1. Спочатку дайте відповідь на таке запитання: якою мовою Вам найзруч

ніше спілкуватися? Саме цією мовою й розмовляйте зі своєю

дитиною.

2. Це важко, але намагайтеся не змішувати різні мови.

3. Забезпечте дитині від самого народження можливість якомога частіше

контактувати з іншими дітьми. Це допоможе їй швидше вивчити

німецьку мову.

Що ми рекомендуємо?

Від народження розмовляйте з дитиною тією мовою, якою Вам

найзручніше говорити й у якій Ви майже не робите помилок. Якщо це

не німецька мова, не біда – Ваша дитина вивчить її в дитячому садку.

Обов’язково запишіть дитину в дитячий садок. Також не забувайте

регулярно проводити з дитиною вільний час – вдома або на вулиці:

разом погратися в забавки, піти в театр або в музей.

Кожен член родини має розмовляти з дитиною однією мовою.

Наприклад: мама розмовляє з дитиною тільки німецькою, а тато –

тільки українською. Або батьки розмовляють тільки німецькою, а

бабуся-дідусь – тільки турецькою. Або, скажімо, обоє батьків родом з

Іспанії, тоді розмежування мов можна організувати так: вдома всі

говорять іспанською, а поза домом (в дитячому садку, в школі, на

майданчику) – німецькою.

Завершуйте речення тією мовою, якою його розпочали.

Розмовляйте з дитиною на різні теми, розповідайте історії, співайте

пісень, читайте вголос вірші, казки, разом переглядайте малюнки та

книжки з картинками.

Виправляйте мовленнєві помилки за допомогою відкритих запитань.

Наприклад: дитина каже: «Я плавався». А Ви запитуєте: «А де ти

плавав?» Так дитина чує правильний варіант і запам’ятовує його.

… 28 …


Що ми НЕ рекомендуємо?

Не розмовляйте з дитиною німецькою мовою, якщо самі ще говорите

з помилками.

Не мовчіть, але й не розмовляйте з дитиною так званою дитячою

мовою.

Не змінюйте мову в одному реченні.

Не розмовляйте з дитиною то однією, то іншою мовою.

Не виправляйте помилки дитини в лоб.

Приклад недоречної реакції. Дитина каже: «Я плавався». Ви реагуєте:

«Правильно не плавався, а плавав». Не примушуйте дитину пов то рювати

правильний варіант: «А тепер скажи: я плавав».

Не залишайте дитину на декілька годин саму перед телевізором у

надії, що так вона вивчить мову. З телевізором дитина ніколи не

вивчить мови! Інша справа, коли Ви разом з дитиною подивитесь

якусь передачу для дітей, а потім обговорите її. Це буде корисно.

Якщо Ви хочете дізнатися більше…

… про дітей і вивчення мов:

На сторінці Мюнхенського інституту дошкільної

та ранньої педагогіки (IFP) можна знайти корисні

поради для батьків 20 мовами: www.ifp.bayern.de

Орієнтир для пошуку: Veröffentlichungen >

Elternbriefe

Також на сторінці Вільного та

ганзейського міста Гамбурга

розміщений порадник для батьків,

як допомогти дітям дошкільного

віку вивчити мови:

www.hamburg.de/vorschule

Орієнтир для пошуку: Sprachförderung in der

Vorschule

… 29 …


Мовчати? Сваритися?

Чи вести переговори? –

Як вибудувати спілкування з учителями?

7.1

Мабуть, немає таких дітей,

щоб у них не було жодних проблем зі школою.

Інколи справи в школі складаються не так добре, як би Вам хотілося.

Може статися так, що поведінка Вашої дитини в школі буде різко

відрізнятися від її поведінки вдома. А іноді дитина розповідає Вам не все,

що відбувається в школі. Досить часто навчання в школі складається не

тільки з приємних моментів. Конфлікти, проблеми та інші неприємності –

невід’ємні складники шкільного життя.

Коли в школі трапляються якісь негаразди, то рішення доводиться шукати

всім разом: учителям, учням, батькам. Конфлікти – то нормальне явище.

Єдине, що важливе в конфліктних ситуаціях, – це дотримуватися певних

правил, так само як у спортивних змаганнях або в суді. Агресивна

поведінка й образи не допоможуть розв’язати проблему.

… 30 …


7.2

Коли виникає конфліктна ситуація,

уникати школи не найкраща стратегія.

Батьки зазвичай помиляються, якщо вважають, що дати дитині освіту й

навчити її добрим манерам – це завдання вчителів. Від того, що

Ви стоятимете осторонь, дитині в школі краще не буде.

Якщо виникли проблеми з однокласниками, якісь тертя з

учителями або погіршилася успішність, невідкладно долу чайтеся

до розв’язання проблем, інакше ситуація тільки

загостриться.

Щоправда, трапляються батьки, готові бігти до школи з найменшого

приводу і будь-що доводити свою точку зору. Таких надмірно тур бот ливих

батьків називають «батьками-гелікоптерами», адже вони ніби

кружляють над своєю дитиною й контролюють кожен її крок. Така

поведінка тільки на шкоду дитині.

7.3

Навіть якщо гору беруть емоції, варто зосередитися

й об’єктивно подивитися на ситуацію.

Не треба мовчати, навпаки: про проблеми й непорозуміння

треба говорити й разом шукати розв’язок. Важить те, як ми це

робимо – з повагою один до одного чи намагаємося образити

іншого. Що раніше ми озвучуємо проблему, то швидше й простіше

можна знайти для неї розв’язання.

Інколи думка батьків може не збігатися з баченням школи. У таких

випадках варто разом спробувати знайти компроміс.

… 31 …


7.4

Ви не одні зі своєю проблемою!

Багато батьків не хочуть виносити на обговорення «важкі» теми, як-от:

насильство, цькування, дискримінація, ігроманія, наркозалежність,

екстремізм, борги, підліткова вагітність тощо. Вони бояться, що інші

дізнаються про їхні проблеми. Цей страх зрозумілий. Адже родині

здається, що вони єдині, з ким трапилася біда. Та насправді це не так.

Напевно ж, поруч живуть інші родини, що мають схожі проблеми й біди.

7.5

Робочий час у вчителів розписаний похвилинно.

Тому про зустріч завжди домовляйтеся наперед!

Будь-яка конструктивна розмова потребує часу, особливо коли це

стосується обговорення складних питань. Якщо Ви з’явитеся в учи тельській

за 5 хвилин до початку уроку або відразу по закінченні уроку,

навряд чи Вам вдасться конструктивно поговорити з учителем. Такі

спонтанні розмови небажані. Найкраще наперед домовитися телефоном

або особисто й запланувати зустріч. Тоді вчитель знайде час і приділить

Вам належну увагу.

… 32 …


Як Ви можете допомогти своїй дитині?

1. Дайте зрозуміти дитині, що Вам не байдужі її проблеми в школі.

Завжди цікавтеся в дитини, чи потрібна їй Ваша допомога. Якщо в

школі якісь негаразди, то вкрай важливо дізнатися про це якомога

раніше. Що раніше розпізнаєте проблему, тим ефективніше буде

вирішення її.

2. Якими б критичними не були проблеми, намагайтеся зберігати спокій

та мислити раціонально. Не переходьте на особистості, не ображайте,

не гримайте, не лайтеся, не проявляйте агресію.

3. Якщо Вам здається, що у Вашої дитини виникли якісь проблеми в

школі, або щось про них знаєте, зверніться до класного керівника. Не

гайте часу й не відкладайте розмову на потім! Краще пере стра ху ватися,

ніж потім шкодувати!

4. Якщо у дитини проблеми з учителем, то зверніться до третьої особи

зі школи, якій Ви довіряєте. Такою особою може бути, приміром,

представник батьківського комітету (Elternrat), учитель-консультант

(Beratungslehrkraft), соціальний працівник або шкільний психолог.

5. Підготуйтеся до розмови в школі. Запишіть усі важливі пункти й питання,

які б Ви хотіли обговорити. Записи допоможуть Вам не забути

головне, навіть якщо під час розмови Ви розхвилюєтесь.

Якщо Ви хочете дізнатися більше…

… про те, як побудувати розмову з

учителем:

На сторінці www.elternwissen.com Ви знайдете

поради, як краще підготуватися до розмови з

учителем у школі та як поводитися під час

такої розмови.

Орієнтир для пошуку: Schule und Eltern >

Elternabend und Lehrergespräch

… 33 …


Батьки не лише для того,

щоб продавати смаколики

на шкільному святі!

8.1

За німецькими законами школа зобов’язана

співпрацювати з батьками.

Є батьки, які часто бувають у школі, де вчаться їхні діти. А от інші батьки

з’являються в школі тільки тоді, коли в їхніх дітей виникли якісь проблеми.

Так само і з учителями. Одні регулярно

відвідують учнів удома й знають усіх батьків

особисто. Інші вважають, що без батьків

школа тільки виграла б. Хай там що, але

закон про школу зобов’язує всі школи

співпрацювати з батьками.

8.2

Ви ще не отримували жодного листа зі школи?

Тоді тут щось не так!

Кожного навчального року всі школи влаштовують різні заходи для

батьків. Це можуть бути дні подання заяв на зарахування до першого

класу (Anmeldetermin), батьківські збори (Elternabend), загальношкільні

батьківські збори (Elternsprechtag), шкільні свята (Schulfest) або

інформаційні збори перед екскурсією. Запрошення на всі ці заходи

зазвичай учителі передають батькам через дітей. Це так звана «портфельна

пошта» (Ranzenpost). А на шляху від школи додому Ваше запроше

ння підстерігає чимало перепон.

Перепона 1: Дитина несподівано може «загубити» запрошення

(«Батьки ніколи не дізнаються, що незабаром будуть батьківські

збори!»).

Перепона 2: Деякі батьки взагалі не читають жодних листів зі школи

(«Боже, знову якась бюрократична писанина. На смітник!»).

Перепона 3: Лист написаний складною мовою й зміст уторопати майже

неможливо («Що вони від мене хочуть?! Нічогісінько не розумію!»).

Отже, якщо Ви не отримуєте листів зі школи

або отримуєте, але Вам їх важко зрозуміти,

зверніться до вчителя своєї дитини.

… 34 …


8.3

Для співпраці школи з батьками

є два шляхи.

Шлях 1: Офіційні форми співпраці, передбачені законом про школу. Вони

однакові для всіх шкіл і класів на території федеральної землі, в якій Ви

мешкаєте. Але вони підходять не всім батькам.

Тому існує шлях 2: Це співпраця в неофіційних форматах, які можуть

різнитися від школи до школи, від класу до класу.

8.4

Шлях 1:

офіційна співпраця

У кожному класі обирається батьківський комітет (Elternvertreter/-innen).

Комітет разом з класним керівником інформує всіх батьків про

актуальні події шкільного життя. Члени батьківського комітету беруть

участь у роботі комісії з успішності (Zeugniskonferenz), шкільного

парламенту (Schulkonferenz) й можуть допомагати у розв‘язані конфліктних

ситуацій. Вони також обирають членів батьківського комітету

школи (Elternrat), який, зокрема, залучений до прийняття рішень з усіх

важливих питань шкільного життя.

Такі батьківські органи діють в усіх школах, в усіх округах, в усіх федеральних

землях, на рівні федерації та навіть Європейського Союзу.

Єдине, що ці батьківські комітети можуть називатися по-різному: Elternausschuss,

Elternbeirat, Elternkammer, Elternkonferenz, Elternverband oder

Elternvertretung.

Якою б не була назва, задум однаковий: ці органи представляють інтереси

батьків, а отже, й Ваші. Подібно до парламенту Ви теж можете

долучитися до роботи комітетів. Скажімо, Ви можете балотуватися на

члена комітету або як гість відвідувати засідання комітету.

… 35 …


У Європі

Європейська батьківська асоціація

(European Parents Association)

У Німеччині

Федеральний комітет батьків

(Bundeselternrat)

У Вашій федеральній землі

На рівні федеральних земель діють земельні комітети батьків.

Їхня німецька назва від землі до землі може відрізнятися,

наприклад: Landeselternausschuss, Landeselternbeirat,

Elternkammer, Landeselternrat, Landeselternvereinigung

В окрузі або в Вашому місті

На рівні округу діють окружні комітети батьків (Kreiselternbeirat,

Kreiselternrat, Kreiselternvertretung), а на рівні міста –

міські (Stadtelternbeirat, Stadtelternrat, Stadtelternvertretung)

У Вашій школі

Шкільний батьківський

комітет (Elternrat)

У Вашому класі

Батьківський комітет класу

(Elternvertretung).

8.5

Шлях 2:

неформальна співпраця

Неформальна співпраця батьків зі школою може бути дуже різно ма нітною.

Ось кілька прикладів: батьки можуть бути репетиторами, супро воджу

вати клас на екскурсіях або до басейну на заняття з плавання,

допомагати шкільній бібліотеці, читати дітям уголос оповідання або

судити під час футбольних матчів. Вони також можуть проявити

ініціативу й самі організувати якісь заходи в школі або заснувати

«батьківське кафе» (Elterncafé) і там проводити різні тематичні зустрічі з

батьками.

… 36 …


Як Ви можете допомогти своїй дитині?

1. Регулярно цікавтеся у дитини, що нового в школі та чи не передавали

Вам листа/повідомлення зі школи.

2. Познайомтеся з батьками однокласників Вашої дитини. Намагайтеся

підтримувати з ними контакт.

3. Відвідуйте батьківські збори класу, загальношкільні збори та інші

заходи, які проводяться в школі.

4. За можливості активно долучайтеся до шкільних заходів або проявіть

ініціативу й самі організуйте якийсь захід.

5. Висуньте свою кандидатуру в члени батьківського комітету класу або

школи.

Якщо Ви хочете дізнатися більше…

… про неформальні можливості співпраці:

Зазирніть до брошури „Eltern in die Schule. Väter

und Mütter mit Zuwanderungsgeschichte berichten“,

в якій 17 родин переселенців на 17 мовах діляться

своїм «шкільним» досвідом у Німеччині. Брошуру

можна завантажити за покликанням:

http://migrantenstiftung.de/download/

elternbroschuere.pdf

… про офіційні формати співпраці батьків зі

школою:

На сторінці Федерального комітету батьків

www.bundeselternrat.de Ви знайдете інформацію

про батьківські організації, які діють у Вашій

федеральній землі.

Орієнтир для пошуку: Der BER > Mitglieder

… 37 …


Насправді у батьків

достатньо прав.

9.1

Права батьків визначені законом про школу.

Кожна федеральна земля Німеччини має свій закон про школу, який

регулює у ній шкільну систему. Зокрема там визначено, як школі

співпрацювати з батьками в питаннях освіти та виховання дітей. Закон

також містить перелік прав батьків. Закон про школу, як і більшість

законів, написаний доволі складною правничою мовою.

Отже, батьки мають право:

ознайомитися з особовою справою (Schülerakte) своєї дитини, яка,

наприклад, містить висновок шкільної психологічно-консультативної

служби (Schulberatungsdienst) та медичної комісії (Schulärztlicher Dienst).

Переглянути особову справу можна тільки в школі. Для цього потрібно

наперед домовитися з учителем;

бути присутнім на деяких уроках і спостерігати за заняттям;

написати заяву про звільнення дитини від занять з релігії;

ознайомитися з контрольними роботами своєї дитини, її оцінками,

табелем і атестатом, а також звернутися до вчителів за відповідними

роз’ясненнями;

запитувати про організацію навчального процесу в школі, ситуацію в

класі, про матеріали й методики, за якими вчиться дитина;

висловлювати скарги та побажання щодо навчального процесу класному

керівникові або на батьківських зборах.

9.2

Батькам дозволяється багато, але не все.

І це правильно.

До прикладу, батьки не можуть…

вибирати клас або вчителя для своєї дитини;

вказувати вчителям, як і чому навчати дітей;

вирішувати, чи їхні діти мають отримувати домашні

завдання, чи ні;

їхати з дитиною в відпустку поза канікулами, навіть

якщо мова йде про декілька днів.

… 38 …


самостійно звільняти дитину від занять з фізкультури та статевого

виховання.

встановлювати розклад уроків і вимагати, щоб учителі змінили

виставлені оцінки.

Тобто якщо Ви не схвалюєте деякі теми занять, матеріали або заходи в

школі через свої особисті, світоглядні або релігійні переконання, Вам

треба поговорити про це з представниками школи. Школа повинна бути

відкритою до світоглядних цінностей і переконань, які тільки існують у

суспільстві. Батьки мають право вимагати від школи нейтрального

ставлення та толерування світоглядного різноманіття.

9.3

Після початкової школи:

Рекомендація класного керівника для переходу

до середньої школи та право вибору батьків.

На останньому році навчання в початковій школі (це 4-й або 6-й клас

залежно від федеральної землі) кожен школяр отримує рекомендацію

для переходу до середньої школи (Schullaufbahnempfehlung). У цьому

листі класний керівник інформує батьків про успішність дитини й вимоги

різних типів шкіл, які забезпечують середню освіту.

Щоб одержати рекомендацію для навчання в гімназії (Gymnasialempfehlung),

дитина повинна мати відмінні або добрі оцінки з таких предметів:

німецька мова, математика й природознавство (цей предмет у різних

землях називається по-різному). Якщо навчання у початковій школі

триває 6 років, то для рекомендації потрібні ще високі оцінки з першої

іноземної мови. У деяких федеральних землях попри надану

рекомендацію батьки можуть відправити дитину до

школи, яка їм подобається. Це називають «правом

батьків на вибір» (Elternwahlrecht). Інші федеральні

землі надають перевагу рекомендації школи, а не

праву батьків на вибір середньої школи.

Та якщо Ви не погоджуєтеся з рекомендацією школи,

завжди можна звернутися за її переглядом. Для

цього найкраще звернутися до батьківського комітету

школи (Elternrat).

… 39 …


9.4

Права мають не лише батьки. Діти теж!

Коли дорослі займаються розв’язанням проблем, вони часто забувають

про дітей та їхні права. Ці права записані у Конвенції ООН про права

дитини, яку ратифікувала більшість країн світу (Німеччина теж).

До найголовніших прав дитини належать: право на

життя, право на освіту і право на захист від насильства.

Серед інших прав, а їх чимало, скажімо, є право рівності

дівчат і хлопців, право дитини на приватний простір,

право на мову, релігію тощо.

9.5

Інколи свої права треба відстоювати.

Іноді батьки не погоджуються з думкою школи і вважають, що

вчителі необ’єктивно оцінюють їхню дитину або порушують

приписи, чинні в школі.

Якщо Ви не згодні з яким-небудь рішенням школи або сумні ваєтеся

в його правильності, Ви можете звернутися за пере вір кою.

Для цього є декілька способів. Ви можете звернутися з простою скаргою

(Sachbeschwerde), службовою скаргою (Dienst aufsichts beschwerde) або

із запереченням (Widerspruch). Отримати докладну інформацію щодо

оскаржень рішень школи Ви можете у батьківському комітеті школи.

Як Ви можете допомогти своїй дитині?

1. Якщо у Вас виникли запитання щодо своїх прав, зверніться до

батьківського комітету школи, в якій вчиться Ваша дитина.

2. Запропонуйте батьківському комітету школи провести зустріч для

батьків на тему їхніх прав.

3. Замовте у себе в регіоні інформаційний матеріал для батьків. Часто

такі книжечки називаються порадниками для батьків (Elternratgeber).

Зазвичай вони є в школах, управліннях освіти, батьківських комітетах

землі тощо.

4. Вже з 3 класу потурбуйтеся про подальше навчання й рекомендацію

школи. Завчасно (до надання рекомендації) обговоріть з дитиною та

з учителями її успішність, бажання, перспективи після завершення

початкової школи та умови їх реалізації.

… 40 …


Якщо Ви хочете дізнатися більше…

… про права батьків:

У «Довіднику для роботи з іноземними

батьками» («Handbuch für die interkulturelle

Elternarbeit») проєкту «Beratung Qualifizierung

Migration» можна знайти багато інформації у

доступній формі про права батьків у Німеччині

різними мовами, зокрема німецькою, фарсі,

російською, турецькою і польською

(жовтий розділ, стор. 3-5):

www.schulmentoren.de

Орієнтир для пошуку: Publikationen

… про права дітей:

Рекомендуємо книжку «Die Rechte der Kinder

von logo! einfach erklärt» (Просто й доступно:

права дітей від logo!). Ця книжка корисна і

для дорослих. Книжку можна завантажити

безплатно на сторінці Федерального

міністерства з питань сім’ї, літних людей,

жінок і молоді Німеччини: www.bmfsfj.de

Орієнтир для пошуку: У комірку для

пошуку введіть Themen > Kinder und

Jugend > Kinderrechte.

… про рекомендацію для переходу

в середню школу й право батьків на

вибір школи:

на сторінці Ради міністрів освіти (Kultusministerkonferenz)

www.kmk.org розміщена

інформація про навчання після початкової

школи та право батьків на вибір школи в

Вашому регіоні.

Орієнтир для пошуку: Themen >

Allgemeinbildende Schulen > Schüler,

Eltern, außerschulische Partner

… 41 …


Батьки так само мають обов’язки

10.1

Батьки повинні будити дітей до школи

й дбати про їхнє харчування.

Батьки відповідають за те, щоб дитина регулярно ходила до школи, не

запізнювалася й висипалася. Вони повинні подбати про корисну їжу й

напої для дитини, щоб у школі вона мала вдосталь їсти й пити.

10.2

Батьки повинні забезпечити дитину

всім необхідним до школи.

Найважливіші потрібні речі:

ранець

пенал

зошити

спортивне взуття

спортивний одяг

10.3

Батьки повинні перебувати в постійному

контакті зі школою.

Якщо дитина захворіла або з інших причин не може піти

до школи, батьки повинні негайно про це повідомити

школу.

… 42 …


10.4

Батьки повинні наперед планувати відпустки

й святкові дні.

Якщо родині з дуже поважних причин потрібно кудись поїхати під час

навчання, то батьки мають завчасно написати заяву з проханням

звільнити дитину на цей період від занять.

10.5

Батьки відповідають за здоров’я дитини й

слідкують за тим, щоб дитина не інфікувала інших.

Якщо дитина захворіла на інфекційну хворобу (як-от, кашлюк, червону

висипку, кір, свинку, віспу, скарлатину, педикульоз тощо), вона повинна

залишатися вдома. Коли хвороба мине й дитина зможе повернутися

до навчання, батьки повинні надати школі довідку від лікаря про її

одужання.

Важливо знати:

Якщо дитина пропустила школу без поважної

причини й повідомлення, їй запишуть відсутність на

заняттях без поважної причини (unentschuldigte

Fehlzeiten). Такі пропуски фіксуються в табелі, а

згодом в атестаті й у підсумку можуть зашкодити

під час пошуку місця подальшого навчання. Тому не

забувайте про пояснювальну записку: вона потрібна

завжди, коли дитина не може бути на уроках.

… 43 …


Як Ви можете допомогти своїй дитині?

1. Підготуйте всі потрібні до школи речі. Якщо необхідно, подайте заяву

на допомогу за програмою «Освітній пакет» (Bildungspaket).

2. Стежте за тим, щоб Ваша дитина щодня висипалася, вчасно приходила

до школи й мала з собою що поїсти на перерві.

3. Завжди майте при собі телефон школи, наприклад, секретаря (Schulbüro,

Schulsekretariat). Якщо Ваша дитина з поважної причини (скажімо,

через хворобу) не може прийти на уроки, одразу повідомте про це

школу. Передайте пояснювальну записку. Вона може мати такий

вигляд:

… 44 …


4. Познайомтеся з класним керівником. Звертайтеся до школи не лише в

зв’язку з якоюсь проблемою. Намагайтеся за можливості регулярно

ходити на батьківські збори, зустрічі з батьками та інші заходи, які

проводить Ваша школа.

5. Не бійтеся ходити й звертатися до школи, навіть якщо ще не роз мовляєте

німецькою мовою. Поцікавтеся в школі, чи не можуть вони

організувати для Вас перекладача (у деяких федеральних землях це

звична практика). Якщо школа не може організувати перекладача,

запитайте, чи не працюють в школі вчителі, які володіють Вашою

мовою. Якщо таких немає, зверніться до родичів-знайомих за допо могою

з перекладом.

Зверніть увагу! Завжди домовляйтеся з учителем про зустріч наперед,

якщо хочете докладно обговорити питання.

Якщо Ви хочете дізнатися більше…

… про обов’язки батьків:

У «Довіднику для роботи з іноземними батьками»

(«Handbuch für die interkulturelle Elternarbeit»)

проєкту «Beratung Qualifizierung Migration» можна

знайти багато інформації у доступній формі про

права батьків у Німеччині різними мовами, зокрема

німецькою, фарсі, російською, турецькою і

польською (жовтий розділ, стор. 3-5):

www.schulmentoren.de

Орієнтир для пошуку: Publikationen

… 45 …


Шкільні оцінки, табелі, атестати –

це як світлофори на вуличних

переходах: слід завжди бути уважним!

11.1

Особливу увагу в школі треба звертати на оцінки

з німецької мови, математики та англійської мови.

Це ключові або основні предмети (Kernfächer/Hauptfächer). Їх так

називають, бо вони важливіші за інші предмети. Ключові предмети мають

більшу вагу в атестаті й на них виділяється більше часу. Чи перейде учень

у наступний клас, чи ні, в яку школу він може піти після завершення

почат ко вої школи – в основному залежить від оцінок з ключових предметів.

Тому на ці предмети звертайте особливу увагу.

11.2

Також важливі оцінки з профільних предметів,

дотичних до професії, яку хоче опанувати Ваша дитина.

Три ключові предмети важливі для будь-якої професії. Окрім них, для

кожної професії значення має ще додатковий – профільний, предмет.

Приклад 1: Ваша дочка хоче працювати в поліції. Тоді їй треба мати гарні

оцінки з німецької мови, математики, англійської мови та фізкультури.

Приклад 2: Ваш син мріє стати аптекарем або фармацевтом. Тоді йому

потрібні гарні оцінки з німецької мови, математики, англійської мови й

хімії.

11.3

До речі, трійка в німецькому атестаті (табелі)

може виявитися доволі доброю оцінкою.

Приклад 1: Підприємства та фірми, коли обирають кандидатів на навчання,

дивляться не лише на останні оцінки, а й враховують оцінки за попередні

кілька півріч. Чому? А тому, що їх цікавить поступ. Якщо вони бачать, що

два роки тому в кандидата з математики була незадовільна оцінка (в

Німеччині це «5»), рік тому – вже «4», а тепер – «3», то ця трійка позитивний

знак, адже вказує на те, що дитина старалася вчитися. Тому навіть

«3» може бути гарною оцінкою і засвідчувати, що дитина здатна вчитися.

Приклад 2: У кандидата в атестаті – тільки оцінки «3» й «4». Водночас це дуже

активна особа, веде суспільно-корисну роботу, волонтерить, наприклад, дає допоміжні

заняття для школярів у своєму районі, виступає примирником і допомагає вирішувати

конфлікти в школі, зрештою, тренує групу в спортивному клубі тощо. Для багатьох

підприємств такі соціальні компетентності кандидата однаково важливі, як і оцінки. Бо їм

потрібні активні й небайдужі учні, а потім працівники. Для таких підприємств відмінники, що

вчаться тільки заради оцінок і, крім уроків, нічого більше не роблять, значно програють у

зіставленні з «трієчниками», які, крім школи, мають ще інші суспільні інтереси й обов’язки.

… 46 …


11.4

В атестаті виставлені не лише оцінки з предметів.

Зазвичай вказана також оцінка за так звану соціальну поведінку (Sozialverhalten)

і за старанність (Mitarbeit або Arbeitsverhalten). У деяких

федеральних землях ці оцінки ще називаються «шапковими» (Kopf noten).

Вони вказують на те, наскільки старанно Ваша дитина вчилася (Arbeitsverhalten)

і як вона поводилася з іншими (Sozialverhalten). Колись ці

оцінки стояли вгорі (у «шапці».) атестату, тому їх і назвали «шапковими».

Сьогодні їх дедалі частіше називають просто – «оцінка за

старанність і соціальну поведінку» (Beurteilung des Arbeits- und Sozialverhaltens).

Ця оцінка важлива тоді, коли учень шукає собі місце для

професійної освіти на підприємстві.

Багато підприємств зважають на «шапкові» оцінки, адже вони бодай

трохи розповідають про особистість кандидата. Форма оцінювання

старанності й соціальної поведінки у різних федеральних землях неодна

кова: в одних – це оцінки в балах, в інших – у формі короткого опису,

а в третіх – комбінація оцінки й опису. Що ж тут оцінюється?

Соціальна поведінка

Вміння залагоджувати конфлікти

Відповідальність

Готовність допомагати іншим

Складання й дотримання правил

Активна суспільно-корисна та

громадська праця

Старанність

Уважність на уроках

Робота на уроках

Виконання домашніх завдань

Вчасне складання завдань і робіт

Порядок, охайність

Совісність

11.5

Увага! Табелі успішності й атестати мають

свою особливу мову.

У мові та висловах, які вживаються в шкільних табелях і атестатах,

є свої невеличкі пастки. В них легко потрапляють батьки, передусім

якщо вони ще не дуже добре володіють німецькою. Про що ж ідеться?

– Деякі вислови в табелях і атестатах можуть звучати доволі

позитивно, хоча направду означають, що в дитини є певні труднощі.

Приклад 1: «На уроках дитина дуже тиха». Це речення означає, що

дитина рідко піднімає руку.

Приклад 2: «Старанність відповідає очікуванням». Це речення означає,

що старанність задовільна, відповідає «3». Тобто дитина має ще достатньо

резервів, щоб постаратися.

… 47 …


Що означають оцінки в табелі й атестаті?

Поведінка / старанність…

Оцінка

числом

Оцінка словами

… заслуговує особливої відзнаки 1 відмінно (sehr gut)

… повною мірою відповідає очікуванням 2 добре (gut)

… відповідає очікуванням 3 задовільно (befriedigend)

… умовно відповідає очікуванням 4 достатньо (ausreichend)

… не відповідає очікуванням 5 або 6

недостатньо або незадовільно

(mangelhaft, ungenügend)

Як Ви можете допомогти своїй дитині?

1. Уважно вивчайте табелі успішності й атестати своєї дитини. Слідкуйте

за оцінками та їхньою динамікою. Порівнюйте кожну оцінку в

новому табелі/атестаті з попередніми. Якщо оцінка з якогось предмета

покращилася, похваліть дитину! Якщо оцінка з якогось предмета

погіршилася, дізнайтеся, в чому причина, й подбайте про репети торапомічника

(Nachhilfe).

2. Не гайте часу – звертайтеся до репетитора-помічника. Якщо раптом

у дитини з якогось предмета з’явилася «4», то найкраще не відкладати

додаткові заняття й одразу звернутися до репетитора-помічника

(Nachhilfe). Якщо оцінки стануть гіршими, скажімо, «5» (а ще гірше –

«6»), тоді дитині буде набагато важче підтягнути успішність.

3. Якщо у Вашої дитини «шапкові» оцінки посередні (гірші за «3»),

відверто поговоріть з учителем і прямо запитайте, як краще виправити

оцінку.

4. Якщо Вам важко розібратися з оцінками у табелі/атестаті дитини або

Ви чогось не розумієте, зверніться до вчителя. Він обов’язково пояснить

Вам незрозумілі моменти.

… 48 …


Оцінка Бали Поняття Значення

1+

1

1-

15

14

13

відмінно

(sehr gut) Успішність заслуговує особливої відзнаки.

2+

2

2-

12

11

10

добре

(gut)

Успішність відповідає вимогам повною мірою.

3+

3

3-

9

8

7

задовільно

(befriedigend)

Успішність у цілому відповідає загальним вимогам.

4+

4

4-

6

5

4

достатньо

(ausreichend)

Успішність у цілому ще відповідає вимогам, але

наявні прогалини.

5+

5

5-

3

2

1

недостатньо

(mangelhaft)

Успішність не відповідає вимогам, але необхідні

базові знання наявні, тому прогалини можна

надолужити за відносно короткий час.

6 0

незадовільно

(ungenügend)

Успішність не відповідає вимогам. Прогалини є

навіть у базових знаннях, тому надолужити їх

найближчим часом неможливо.

Якщо Ви хочете дізнатися більше…

… про шкільні оцінки:

У «Довіднику для роботи з іноземними

батьками» («Handbuch für die interkulturelle

Elternarbeit») проєкту «Beratung Qualifizierung

Migration» можна знайти інформацію про

систему оцінок у Німеччині в доступній формі

та різними мовами, зокрема німецькою, фарсі,

російською, турецькою і польською (жовтий

розділ, стор. 1): www.schulmentoren.de

Орієнтир для пошуку: Publikationen

… 49 …


Самі оцінки ще не показник.

12.1

Оцінки – це ще не показник розуму.

Шкільні оцінки важливі. Це безсумнівно. Однак інколи буває так,

що дитина багато знає й уміє, а оцінки в школі має погані. Оцінки

в табелі або атестаті дитини не вказують достеменно на її

знання й розум. Історія знає багато прикладів розумних людей,

які в школі мали погані оцінки.

12.2

Для поганих оцінок знайдеться багато причин.

До прикладу, дитина може боятися іспитів або контрольних, у неї не

склалися стосунки з учителем або ж її цькують у класі.

Можливо, у неї легастинія або дискалькулія, переживає

перехідний вік і їй усе «по цимбалах», втратила орієнтири

в житті, не має кумирів чи просто страшенно втомилася

від школи. Або ж дитина дуже обдарована, тому в школі їй

нудно й нецікаво, може, в неї слабка самоорганізація, тому

їй потрібні чіткі правила, або, врешті-решт, у неї психічні

проблеми.

12.3

Чи можна виправити оцінки? Так, але єдиного

рецепта, як це зробити, немає, адже діти дуже різні.

Якщо Ви з дитиною знаєте причину поганих оцінок, то найперше

потрібно будь-що спробувати змінити становище. Шляхи до покра щення

успішності залежать передусім від причини поганих оцінок: одному

потрібен хтось, хто допомагатиме з домашніми завданнями, іншому –

репетитор з якогось предмета, а третьому – ментор або наставник у

житті.

Деяким дітям необхідно, щоб батьки більше цікавилися їхнім навчанням,

іншим бракує контролю, дисципліни та чітких правил, а третім – звичайної

мотивації. Що підійде одній дитині, не обов’язково

спрацює для іншої.

Головне, щоб Ваша дитина знала: Вам

не байдужа її доля, Ви не відчепитеся

від неї, і це їй тільки на користь.

… 50 …


12.4

Погані оцінки – це ще не кінець світу.

Може трапитися так, що всі Ваші зусилля, щоб покращити успішність,

виявляться даремними – оцінки й далі будуть гіршими, ніж хотілося б. Не

варто дорікати дитині й звинувачувати її – це не допоможе. Краще

подумайте разом з дитиною та класним керівником, чим можна зарадити

в цій ситуації.

Приклад 1: Ваша дитина закінчила 9 класів і отримала перший атестат

про (неповну) середню освіту (erster Schulabschluss, ESA). Якщо вона далі

піде вчитися якій-небудь професії на підприємство чи в професійне

училище, то зможе одержати атестат про (повну) середню освіту (mittlerer

Schulabschluss).

Приклад 2: Якщо середній бал успішності (Notendurchschnitt) недостатній

для одержання атестата з правом навчання у закладі вищої освіти

загального або технічного напряму (Abitur/Fachabitur), тоді Ваша дитина

може здобути спочатку професійну освіту (Ausbildung) і таким чином

отримати допуск до навчання в закладі вищої (технічної) освіти.

12.5

Світ клином не зійшовся на одних тільки оцінках.

У житті важливі й особисті якості людини.

З розмов з багатьма підприємствами та фірмами нам відомо, що для них

оцінки в атестаті кандидатів далеко не вирішальні. Звісно, це залежить від

конкретного підприємства або фірми.

Практика

У виборі професії вирішальним чинником може стати практика, яку

пройшла Ваша дитина, й те, яке враження від роботи залишилося в неї.

Можливо: «Так, це те, що я хочу!» чи навпаки: «Ні, це зовсім не моє!» Для

багатьох підприємств і фірм важливо, щоб кандидат мав досвід у вибраній

професії. Тому практика – це дуже корисна штука!

Суспільно-корисна праця / волонтерство

Ваша дитина активно займається суспільно-корисними справами.

Наприклад, вона волонтерить у молодіжних організаціях, об’єднаннях, у

громаді, допомагає з репетиторством або в проведенні міського свята.

Так Ваша дитина показує, що вона свідома й відповідальна особа.

Підробіток

Ваша дитина вже десь підпрацьовувала на канікулах? Або в інший вільний

від школи час? Наприклад, розносила проспекти, допомагала в крамниці

або в кафе? Тоді дуже-дуже добре отримати з місць підробітку якісь

сертифікати/підтвердження (Zeugnisse) або рекомендації (Referenzen).

Підприємства позитивно відзначають кандидатів, які вже мають бодай

найменший досвід роботи.

… 51 …


Допомога своїй сім’ї

Ваша дитина регулярно виконує певні хатні обов’язки? Скажімо, вона

доглядає за молодшими братиками-сестричками, допомагає в сімейному

бізнесі або з ремонтом будинку? Якщо так, то це дуже добре. Так вона

показує, що вміє брати на себе відповідальність.

Улюблені заняття

Ваша дитина охоче займається справами або має хобі, пов’язані з

омріяною професією? Це теж може стати додатковим плюсом. Все

залежить від того, чим саме на дозвіллі займається Ваша дитина. Якщо

вона, скажімо, весь час грає в комп’ютерні ігри, то таке хобі навряд чи

зацікавить ІТ-підприємство. А от якщо вона сама створює комп’ютерні

ігри, тобто займається програмуванням, це вже може стати аргументом

на її користь.

Посвідчення водія

На деяких підприємствах додатковим плюсом для кандидата можуть

стати водійські права.

Якщо Ви хочете дізнатися більше…

… про практику:

На сторінці www.schulewirtschaft.de Федеральної

асоціації «ШКОЛА-ЕКОНОМІКА» в брошурі

«Checklisten Schülerbetriebspraktikum» Ви

знайдете пам’ятку для батьків, діти яких шукають

або проходять навчальну виробничу практику.

Орієнтир для пошуку:

Inhalte > Materialien

… 52 …


Як Ви можете допомогти своїй дитині?

1. Раз на півріччя поцікавтеся в класного керівника про стан справ Вашої

дитини в школі.

Наприклад, Ви можете запитати,

чи все гаразд з успішністю Вашої дитини,

чи потрібні їй додаткові заняття,

яка у неї поведінка,

чи добре почувається в класі,

чи має друзів,

чи потрібна їй допомога,

коли потрібна, то яка саме,

чи переведуть її в наступний клас,

чи зможе вона закінчити школу,

що Ви особисто можете зробити, аби допомогти

своїй дитині.

2. Успішність і оцінки: Детальні поради, як можна покращити успішність

дитини, Ви знайдете на стор. 17.

3. Разом з дитиною подумайте і запишіть усе, що вона робить або

ро би ла у вільний від школи час (стор. 51-52). Якщо щось із перерахованого

підійде, обов’язково додайте цю інформацію в резюме та мотива

цій ний лист дитини. Не забувайте про документи, які підтверджують

різні види діяльності Вашої дитини, наприклад: довідка про про хо дження

практики, характеристика з місця роботи, підтвердження про

волонтерську роботу, сертифікати про участь у заходах, грамоти,

повідомлення у ЗМІ або вирізки зі шкільної газети, контакти (напр.,

телефон) третьої особи, яка може дати позитивний відгук про Вашу

дитину.

4. Якщо з перерахованого нічого не підійде, подумайте з дитиною, з

чого можна почати найближчим часом. Дещо можна буде надолужити

згодом після школи.

… 53 …


Професійна освіта, навчання в

вищій школі чи дуальна освіта? –

Всі три варіанти чудові!

Вибір за дитиною.

13.1

Профосвіта та/або навчання у вищій школі:

два шляхи отримати професію в Німеччині.

У Німеччині перед випускником школи відкриваються два головні шляхи

до професії. Один веде в напрямку професійної освіти (Ausbildung),

другий – навчання в вищій школі (Studium). Молодь має вибір: опанувати

професію в рамках професійного навчання або піти вчитися в універ ситет

або інший заклад вищої освіти.

13.2

У Німеччині існують різні способи для здобуття

профосвіти та/або навчання у вищій школі.

До двох головних освітніх шляхів ведуть різні дороги. Ось 5 основних:

Професійна довища освіта (Schulische Ausbildung):

Ваша дитина вчиться в училищі (профшколі – Berufsschule) й опановує

обрану професію.

Дуальна довища освіта (Duale Ausbildung):

Ваша дитина опановує професію на підприємстві та в училищі.

Дуальна вища освіта (Duales Studium):

Ваша дитина вчиться професії на підприємстві й у закладі вищої освіти/

університеті.

Навчання у фаховому закладі вищої освіти (Fachhochschulstudium):

Ваша дитина отримує професійну підготовку в спеціалізованому

(профільному) закладі вищої освіти.

Навчання в університеті (Universitätsstudium):

Ваша дитина вчиться в університеті, де опановує певну професію або

спеціальність.

… 54 …


13.3

Всі дороги можуть привести до успіху. Але не завжди.

Адже кожна дитина своєрідна й унікальна. Тому для однієї дитини певна

дорога може стати гарним початком професійного життя, а для іншої –

помилкою. Важливо пам’ятати: сьогодні освітня та професійна кар’єра в

класичному розумінні (по прямій, без жодних відхилень від указаної

дороги) – явище вкрай рідкісне.

13.4

Дилеми «або-або» давно вже не існує.

На відміну від багатьох інших країн у Німеччині є можливість переходу з

одного на інший рівень освіти. Скажімо, тут можна спочатку отримати

професійну підготовку в училищі, а потім піти вчитися в університет або

інший заклад вищої освіти, чи навпаки: вища освіта, а потім навчання у

профшколі. Така гнучкість дозволяє спеціалістам не тільки перейти на

інший рівень освіти, а й змінити напрям підготовки.

13.5

Головне, щоб професія підходила дитині, а не дитина

пристосовувалася до професії.

Але ж буває й так, що дитина навіть після школи й гадки не має, ким вона

хотіла б стати й що робити в житті. Маєте час на обдумування подальшого

шляху – в Німеччині Вашій дитині надають таку можливість, бо

законодавство не встановлює жодних вікових обмежень для отримання

освіти. Особа в будь-якому віці може отримати професійну освіту або

вступити на навчання до закладу вищої освіти. Але варто зауважити:

старшим людям усе ж важче знайти місце для професійного навчання.

Отже, не лякайтеся, якщо Ваша дитина на початку

помилиться й зробить неправильний вибір.

Нічого страшного в тому, якщо Ваша дитина спершу

спробує різні освітні шляхи, а вже потім визначиться, що

їй до душі.

… 55 …


Як Ви можете допомогти своїй дитині?

1. Ця таблиця допоможе Вам і Вашій дитині зіставити переваги

та недоліки дуального навчання, навчання в

класичному закладі вищої освіти та дуальної вищої освіти.

Переваги

Дуальна довища

професійна освіта

(Duale Ausbildung)

1. Стипендія, фінансова

незалежність від самого

початку.

2. Практичний досвід від

першого дня навчання.

3. Гарні шанси отримати

роботу на тому самому

підприємстві, де проходило

навчання.

4. Чіткі навчальні завдання від

керівника.

5. Відносно короткий термін

навчання (2 – 3 роки).

Класична вища

освіта (Studium)

1. Менший ризик безробіття

в порівнянні з особами без

вищої освіти (залежить від

професії).

2. Вища середня заробітна

плата (залежить від

професії).

3. Можливість побудови

кар’єри науковця.

4. Можливість працювати в

різних професіях.

Дуальна вища освіта

(Duales Studium)

1. Вища стипендія, ніж в осіб,

які навчаються за програмами

дуальної профосвіти.

2. Два дипломи в одному:

диплом бакалавра й диплом

про профосвіту.

3. Практичний досвід з

першого дня навчання й

водночас можливість

отримати багато знань з

теорії.

4. Високі шанси отримати

роботу на підприємстві, де

проходило навчання.

Умови навчання та потенційні недоліки

Дуальна довища

професійна освіта

(Duale Ausbildung)

1. Нижча середня зарплатня,

ніж в осіб з повною вищою

(університетською) освітою

(залежить від професії).

2. Працевлаштування тільки в

межах опанованої професії.

Класична вища освіта

(Studium)

1. Потрібен атестат про повну

(спеціальну) середню освіту

з правом вступу до закладів

вищої освіти (Fachabitur/

Abitur).

2. Щоб навчатися, потрібні

гроші.

3. Більше теорії, менше

практики.

4. Після завершення навчання

треба самому шукати місце

роботи.

5. Треба вміти самоорганізовуватися

й самостійно

працювати (вчитися).

Дуальна вища освіта

(Duales Studium)

1. Потрібен атестат про повну

(спеціальну) середню освіту

з правом вступу до закладів

вищої освіти (Fachabitur/

Abitur).

2. Навчання дуже інтенсивне й

потребує багато часу.

3. Треба вміти самоорганізовуватися

й самостійно

працювати (вчитися).

4. Немає канікул між семестрами,

як у студентів.

Натомість відпустка 24–30

днів раз на рік.

5. Жорстка процедура вступу.

… 56 …


2. Якщо Ваша дитина чітко визначилася з конкретною професією або

університетом, подумайте разом, які є альтернативи або, скажімо,

подібні (суміжні) професії. Тоді дитина матиме додаткові варіанти,

якщо з першим задумом щось піде не так.

3. Знайдіть контакти центру профорієнтації Служби зайнятості або

аналогічної структури. Не рекомендуємо самим туди телефонувати і

домовлятися про зустріч замість дитини. Краще, щоб дитина сама це

зробила!

4. Складіть своїй дитині компанію! Як небайдужі батьки підіть разом з

дитиною на освітній або профорієнтаційний ярмарок. Тут так само

активною має бути дитина, а Ви – допитливий спостерігач. Зберіть

потрібну інформацію щодо профорієнтації. Тоді вам буде легше вдома

обговорити з дитиною питання навчання та вибору професії.

Якщо Ви хочете дізнатися більше…

… про професійну довищу та вищу освіту:

www.bachelor-studium.net/ausbildung-oderstudium

… 57 …


«Зроблено в Німеччині»: увесь

світ захоплюється німецькою

системою дуальної профосвіти.

14.1

Світ різноманітний:

у кожній країні професії здобувають по-різному.

Приклад 1. В одних країнах професії можна навчитися в родині, наприклад,

у старших родичів. Переваги: не треба писати жодних резюме,

достатньо родинних контактів. У цьому випадку не має значення, як ти

вчився у школі. Недоліки: зазвичай молоді люди не мають на руках жодних

документів, які підтверджують, що вони опанували ту чи іншу професію.

Приклад 2. В інших країнах навчитися професії можна тільки в проф учили

щах. Таке навчання триває декілька років. Переваги: солідна тео ретична

база і диплом на руках. Недоліки: через недостатній практичний

досвід випускники відчувають труднощі, коли починають працювати на

підприємстві або фірмі.

Приклад 3. Ще існують країни, в яких професії нав чаються

прямо на виробництві. Переваги: багатий практич

ний досвід і диплом на руках. Недоліки: недостатня

теоретична база.

14.2

Унікальний рецепт Німеччини –

дуальне навчання.

Німеччина розробила унікальну в світі систему професійної підготовки,

яка називається «дуальна система навчання» або просто «дуальне

навчання».

Це коли навчання відбувається паралельно в училищі й на підприємстві.

Що дозволяє учням отримати добрі теоретичні знання й набути

практичного досвіду. Переваги: теоретична база, багатий практичний

досвід і диплом на руках. Єдиний недолік: треба знайти

місце навчання й написати резюме.

… 58 …


14.3

У Німеччині існує багато професій, яким можна

навчитися не в університеті, а на підприємстві (фірмі)

в рамках дуального навчання.

В багатьох країнах професія й кар’єра пов’язані з навчанням в університеті.

Натомість у Німеччині багатьом професіям можна навчитися на

підприємстві (фірмі), паралельно відвідуючи училище (профшколу). Серед

таких професій, скажімо, спеціаліст із зовнішньоекономічних операцій

(Außenhandelskauffrau/-mann), спеціаліст з банківських операцій (Bankkauffrau/-mann),

деякі професії у сфері державної

служби (Beamtenberufe), ІТ-спеціалісти (Fachinformatikerin/

Fachinformatiker) тощо.

14.4

У Німеччині понад 350 професій можна здобути

за дуальною формою навчання, й кожна з них має

гарні кар’єрні шанси.

Не має значення, в якому саме регіоні Німеччини молода людина проходила

професійне навчання. Стандарти й дипломи скрізь однакові. Дуальне

навчання в Німеччині дуже високої якості та відкриває випускникам гарні

можливості для працевлаштування, подальшого навчання та

професійного розвитку.

Багато батьків думають, що дуальна освіта стосується тільки ремісничих

професій. Але це не так! В усіх галузях потрібні фахівці, які навчалися за

дуальною системою: офісна робота, ІТ, логістика, торгівля, про мисло

вість, перевезення, державне управління тощо.

… 59 …


14.5

Професійна довища освіта: Це коли Ваша дитина

навчається професії й отримує за це гроші!

За професійне навчання не потрібно платити. Навпаки: учень, який навчається

за дуальною системою, одержує за навчання гроші. Ці гроші

називають стипендією або «виплатою за навчання» (Ausbildungsvergütung).

Її розміри коливаються від 300 до 1000 євро/місяць, залежно від

професії, регіону й року навчання. Після завершення профнавчання особа

відразу може починати працювати (часто на тому самому

підприємстві, де вона навчалася) і за певних умов учитися далі

в закладі вищої освіти.

Дуальна форма навчання в Німеччині практикується й у вищій школі (duales

Studium). Тоді особа здобуває вищу освіту в закладі вищої освіти/

університеті й водночас проходить професійне навчання на підприємстві

(фірмі). В кінці навчання студент отримує «два в одному»: диплом про

вищу освіту та професійну підготовку.

berufenet duales-studium wegweiser-duales

Studium

Якщо Ви хочете дізнатися більше…

… про професії та (дуальне) професійне

навчання:

www.berufenet.arbeitsagentur.de

… про дуальну вищу освіту:

www.duales-studium.de

www.wegweiser-duales-studium.de

… 60 …


Як Ви можете допомогти своїй дитині?

1. Не покладайтесь на свій досвід профосвіти! Ймовірно, він не акту альний.

Можливо, так було в Німеччині років 20-30 тому, або ж Ваш досвід

стосується іншої країни. Сьогодні ситуація інакша.

2. Не диктуйте дитині, що їй робити. Не варто наполягати: «Ти повинна/

повинен скласти іспити й піти навчатися в університет!» Набагато

краще разом з дитиною обговорити такі питання:

Що вона хоче?

Що принесе їй користь?

Про яку професію вона мріє?

Де та за яких умов можна навчитися цієї професії?

3. Підіть у консультативний центр або ж центр профорієнтації (Berufsinformationszentrum

– BIZ) у Вашому регіоні й отримайте інформацію

про дуальну освіту професійного навчання та вищої освіти.

4. Відвідайте разом з дитиною ярмарок професійної освіти (Ausbildungsmesse)

в Вашому регіоні, ознайомтеся з підприємствами й професіями

дуальної системи навчання.

5. Самі відвідайте підприємство та розпитайте там про можливості

дуального навчання.

… 61 …


Моя дитина – студент!

15.1

Усі університети різні. Існує дуже

багато освітніх програм і спеціальностей.

Якщо взяти професійне навчання, то в Німеччині не

має значення, в якій федеральній землі особа навчалася.

Наприклад, навчання офіс-менеджера відбувається за однаковою

програмою в Аахені, Берліні чи Цвікау.

В університетах інакше. Кожна федеральна земля сама відповідає за

університети, розташовані на її території. В Німеччині існує безліч освітніх

програм і спеціальностей (Studiengänge). Скільки їх точно, сказати важко,

адже щороку тут щось змінюється. Навіть, здавалося б, суміжні спеці альності

можуть мати посутні розбіжності в освітніх програмах.

Приклад: багато університетів пропонують освітню програму з

європейських студій (Europa-Studien). Втім, фокус програм може різнитися.

Це може бути, скажімо, європейська історія, освіта, культура, еконо

міка, право, політика, робота в інституціях ЄС тощо.

15.2

Існує три освітні ступені: бакалавр (Bachelor),

магістр (Master) і доктор (Doktor).

Колись Німеччина мала власну систему освітніх дипломів і кваліфікацій

(akademische Abschlüsse). Наприклад, можна було отримати диплом

(Diplom), ступінь магістра (Magister) або скласти державні іспити

(Staatsexamen). Декілька років тому Німеччина перейшла на трирівневу

міжнародну систему освітніх рівнів і дипломів. Осі ці три рівні освіти:

Бакалавр (Bachelor – B. A.) – перший рівень

Щоб стати бакалавром (отримати диплом бакалавра – Bachelor-

Abschluss), треба провчитися щонайменше 3 роки.

Магістр (Master – M. A.) – другий рівень

Щоб стати магістром (отримати диплом магістра – Master-Abschluss),

треба після бакалаврату провчитися щонайменше ще 2 роки.

Захист кандидатської дисертації / доктор

(Promotion/Doktor – Dr.) – третій рівень

Щоб отримати ступінь доктора, потрібно ще повчитися – щонайменше

3 роки, й написати наукову роботу та захистити її (Promotion). Але щоб

написати наукову роботу й завершити докторантуру, часто потрібно

більше, ніж 3 роки.

За трьома спеціальностями – правознавство, медицина та педагогіка

(вчитель середньої школи) – в Німеччині досі зберігся державний іспит

(Staatsexamen) як підстава для присудження кваліфікації.

… 62 …


15.3

Довіряй, але перевіряй! Не всі заклади вищої

освіти визнані державою!

Серед понад 10 000 освітніх програм деякі не мають державної акре дитації.

Якщо заклад вищої освіти не визнаний державою (nicht staatlich

anerkannt), то після його завершення випускникові буде важко знайти

роботу – роботодавці не визнаватимуть його диплом.

Деякі надавачі освітніх послуг називають себе,

наприклад, академіями (Akademie). Ця назва в

Німеччині не захищена, тобто офіційно не визнана,

на відміну від «університету» (Universität) або

«вищої школи» (Hochschule). І хоча в Німеччині

чимало академій з дуже гарною репутацією,

дипломи яких визнаються по всій країні, існують

також академії, які не мають офіційного визнання.

Тому краще двічі перевірити.

15.4

Німецький атестат про повну середню освіту (Abitur)

дає право на навчання в закладі вищої освіти.

Але в Німеччині є ще так званий конкурс атестатів

(Numerus clausus).

За загальним правилом, в Німеччині всі особи, котрі отримали атестат

про повну середню освіту (Abitur), мають право навчатися в закладі

вищої освіти/університеті. Деякі освітні програми/спеціальності надзвичайно

популярні серед вступників. Тому на одне місце заявки подають

дуже-дуже багато охочих. Але всіх охочих взяти на навчання універ ситети

не можуть.

Тому вони проводять конкурс заявок за середнім прохідним балом

(Notendurchschnitt) атестата. Ця процедура називається Numerus clausus

або скорочено: NC. Поняття «numerus clausus» латинського походже

ння й означає «число, що замикає».

Наприклад: Університет N. за спеціальністю біологія має 600 місць.

Таким чином, 600 абітурієнтів з найвищим середнім балом будуть зарахо

вані до університету. Уявімо, що 600-тий абітурієнт, якого зарахували,

має середній бал за атестатом 1,8. Це означає, що цього року «numerus

clausus» становить 1,8 бала. Як наслідок, той, хто мав середній бал за

атестатом нижчий за прохідний 1,8, цього року не зараховується до

цього університету на вказану спеціальність. Зрозуміло, що «numerus

clausus» щороку різний.

… 63 …


Зверніть увагу! Навчатися в вищій школі можливо і без атестата про

повну середню освіту (Abitur). Якщо особа отримала професійну освіту

за дуальною системою і має три роки досвіду роботи за професією, для

неї в Німеччині відкриті двері багатьох закладів вищої освіти. Щоби

вступити, така особа має скласти вступний іспит.

15.5

Навчання в закладі вищої освіти

пов’язане з витратами.

На відміну від дуального навчання, під час якого особа щомісяця отримує

стипендію, навчання в університеті або вищій школі завжди витратне.

Насамперед це витрати на оренду житла, якщо студент не живе вдома

або приїхав на навчання з іншого міста. Далі потрібно платити так звані

семестрові внески (Semesterbeiträge), купувати книжки, техніку (ноутбук,

телефон) і, можливо, ще вносити плату за саме навчання (Studiengebühr).

Зазвичай студенти фінансують своє навчання з різних джерел.

У кожному випадку варто пошукати стипендіальну програму (Stipendium),

яка могла б покрити витрати на навчання. Гроші, отримані в рамках

стипендіальних програм, (на відміну від позики BAföG),

повертати не потрібно. А ось щодо варіанту взяти студент

ський кредит (Studienkredit), то тут варто подумати

двічі.

Звідки беруться гроші на навчання?

Джерело фінансування Студенти (у %) В середньому (в євро)

Допомога батьків 87 % 476 €

Зарплата за підробіток під

час навчання

63 % 323 €

Позика BAföG 32 % 443 €

Особисті заощадження 20 % 129 €

Стипендіальна програма 4 % 336 €

Студентський кредит 4 % 451 €

Кредит на здобуття освіти

(Bildungskredit)

1 % 276 €

Джерело: Deutsches Studentenwerk, 21. Соціологічне дослідження 2016 р., www.sozialerhebung.de.

… 64 …


Як Ви можете допомогти своїй дитині?

1. Не переносьте на дитину свої (передусім нереалізовані) бажання й

мрії. Нехай дитина сама вирішує! А Ви разом з нею спробуйте

з’ясувати, що її цікавить і яку професію їй хотілося б опанувати.

2. Разом подумайте й пошукайте, які освітні програми (спеціальності)

підходять під профіль омріяної професії.

3. З’ясуйте все, що стосується фінансування навчання: навчатиметься

дитина вдома чи в іншому місті? Скільки коштує навчання? Чи може

сім’я оплатити навчання самотужки? Якщо не може, подумайте над

такими питаннями: як інакше можна фінансувати навчання? Є дешевші

варіанти навчання?

4. З’ясуйте, чи вибраний заклад вищої освіти має державну акредитацію

(офіційно визнаний)?

5. З’ясуйте, які шанси має дитина отримати місце роботи

одразу після закінчення навчання.

ausbildungsplus duales-studium

Якщо Ви хочете дізнатися більше…

… про навчання у закладах вищої освіти:

www.hochschulkompass.de

www.studienwahl.de

wegweiser-dualesstudium

arbeiterkind

… про дуальну вищу освіту:

www.ausbildungplus.de

www.duales-studium.de

www.wegweiser-duales-studium.de

hochschulkompass studienwahl

… про стипендіальні програми:

www.mystipendium.de

… про вищу освіту без атестата про

повну середню освіту (Abitur):

www.studieren-ohne-abitur.de

… про те, що робити, якщо Ваша

дитина перша в родині, хто хоче

отримати класичну вищу освіту:

www.arbeiterkind.de

mystipendium studieren-ohneabitur

… 65 …


Після школи у випускників

набагато більше можливостей,

ніж думають деякі батьки.

16.1

Навчанню вік не перепона!

Якщо Ваша дитина точно знає, ким вона хоче бути в майбутньому, то

вона може одразу після закінчення школи піти здобувати професійну

довищу (профнавчання) або вищу освіту. Однак це не універсальне

правило. Адже в Німеччині на законодавчому рівні немає жодних

вікових обмежень для охочих навчатися. Та й інколи варто не поспішати,

а зробити невелику перерву й добре подумати, чого ж насправді

хочеться в житті.

16.2

«Я не знаю, ким хочу бути», –

ці слова нерідко можна почути від молодих людей,

які закінчують школу.

Так воно і є: дуже багато дітей після школи й гадки не мають, ким би

вони хотіли бути. Це нормально. Гадаємо, багато хто з батьків у віці

16–19 років теж не знав, ким їм хотілося б бути в май бут ньому.

Замість робити абищо, дитині краще не поспішати, добре

подумати, а вже потім вирішувати, куди йти навчатися.

… 66 …


16.3

Краще після школи спробувати себе в

різних напрямах, ніж поспіхом прийняти рішення,

про яке потім доведеться шкодувати.

Після всього шкільного стресу, можливо, Вашій дитині потрібна

перерва, перш ніж знову зануритися в навчання. Надайте їй

таку можливість. Звісно, перерва повинна мати розумні межі й

не затягуватися на довгі роки.

16.4

Ще одне: якщо не вдалося з першого разу

вступити на навчання – не біда.

Цей час можна використати розумно.

Є чимало можливостей провести час між закінченням школи і вступом

до профшколи або закладу вищої освіти корисно й цікаво. У цей час Ваша

дитина може навчитися багатьох речей. Наприклад, вона може

спробувати себе в нових сферах і самостійно розв’язувати нові завдання:

покращити знання іноземної мови або взятися за нову, розвинути свої

особисті й соціальні компетентності тощо.

Найголовніше, що Ваша дитина в цей період може попрацювати в різних

місцях і зорієнтуватися, яка професія її насправді цікавить. Участь у таких

програмах, як-от «Федеральна волонтерська служба» та «Волон терський

соціальний рік», або наявність стажу роботи стануть для Вашої

дитини додатковим плюсом під час вступу на навчання.

… 67 …


16.5

Для випускників шкіл є багато цікавих

програм у Німеччині й за кордоном.

Ось декілька з них:

Програма «Федеральна волонтерська служба»

(Bundesfreiwilligendienst)

Програма «Волонтерський соціальний рік»

(Freiwilliges Soziales Jahr – FSJ)

Програма «Волонтерський екологічний рік»

(Freiwilliges Ökologisches Jahr – FÖJ)

Ці програми розраховані на молодь, яка хоче допомогти

своєю працею суспільству. Волонтери можуть працювати

у різних сферах, наприклад, з дітьми та підлітками, особами

з інвалідністю, у закладах охорони здоров’я та

догляду за літніми людьми, у сфері екології, захисту

природи, культури і спорту, захисту пам’яток культури й

архі тек тури, політики, в різних інтеграційних проєктах

або в школах. Працювати волонтером у рамках цих

програм можна не тільки в Німеччині, а й за кордоном.

Як Ви можете допомогти своїй дитині?

1. Разом з дитиною ще за два роки до закінчення школи подумайте й

обговоріть, який освітній шлях був би для неї доречним і реа ліс тичним.

Що конкретніший план, то краще. Разом з дитиною додатково

розробіть план Б (а ще краще й план В) на той випадок, якщо не

вдасться потрапити на омріяне підприємство для профнавчання або

вступити до омріяного університету.

2. Дуже добре, якщо Ви достеменно знатимете, які можливості відкриті

для Вашої дитини після школи. Тоді Ви зможете регулярно обго во рювати

з дитиною плани на майбутнє й альтернативи.

3. Не влаштовуйте сцен і не впадайте в паніку, якщо Вашій дитині не

вдалося зразу після школи піти далі вчитися. Краще подумайте разом,

як з користю можна провести рік.

4. Постарайтеся зробити так, щоб цей рік не став прогалиною в резюме

дитини. Опишіть усе, що дитина робила в цей час. Певна річ, вона

багато що дізналася й багато чому навчилася.

… 68 …


bundesfreiwilligendienst

weltwaerts

Якщо Ви хочете дізнатися більше…

… про Федеральну волонтерську службу:

www.bundesfreiwilligendienst.de

… про волонтерство за кордоном:

www.weltwaerts.de

www.ijgd.de

ijgd

pro-fsj

… про програму «Волонтерський

соціальний рік»:

www.pro-fsj.de

Якщо Ви хочете дізнатися більше…

… про програму «Волонтерський соціальний

рік у сфері культури»:

www.fsjkultur.de

… про програму

«Волонтерський

екологічний рік»:

www.foej.de (додатково англійською мовою)

… про програму «Au-pair»:

www.aupair.de

fsjkultur

foej

aupair

… 69 …


У кожної дитини свої сильні

й слабкі сторони.

17.1

Діти й підлітки вчаться не тільки в школі.

Діти й підлітки рідко свідомі того, що насправді вони знають і

вміють значно більше, ніж записано в атестаті. Часто й

батьки про це не здогадуються. Однак ми вчимося,

знайомимося з новими речами не лише в школі, а й

удома, в колі родини, друзів, на дозвіллі, коли зай маємося

улюбленою справою чи просто активно відпочиваємо.

Усе це формує й розвиває різні компетентності, зокрема:

соціальну, міжкультурну й особистісну. Що означають ці ком пе тен тності?

До них входять, наприклад, організаційні здібності, вміння

спілкуватися багатьма мовами, надійність, технічний хист тощо. На ці та

інші вміння та навички часто-густо підприємства звертають більше уваги,

ніж на шкільні оцінки. Тому дитині варто знати свої вміння і вказувати їх

у резюме та мотиваційному листі.

17.2

Родина – це теж підприємство,

тільки маленьке: в родині, як на підприємстві,

кожен має свої обов’язки.

Багато підлітків виконують у родині чимало важливих завдань. Наприклад,

вони допомагають молодшим братикам і сестричкам виконувати

домашні завдання, батькам по господарству чи в родинному бізнесі або

піклуються про літніх членів родини. Таким чином вони вчаться бути

відповідальними та самостійними – дві дуже важливі якості свідомої

людини.

… 70 …


17.3

Дехто вже в дитячому віці справжній професіонал.

Чимало підлітків, коли їхні батьки або дідусі-бабусі, що не знають

німецької мови, відвідують різні служби або лікарні, виконують роль перекладачів

або міжкультурних посередників, як-от у спілкування сім‘ї зі

школою. Багато хто з них добре знає якусь іншу країну, а це означає, що

вони володіють міжкультурною компетентністю, а саме: знають, як діяти

в ситуації перекладу, вміють проявити гнучкість, емпатію, приязність.

Вони не бояться нового, спокійно ставляться до багатомовного й багатокультурного

оточення, знають, що в таких ситуаціях не обійтися без

непорозумінь, і вміють з ними справлятися.

17.4

Розповідати про свої сильні сторони й гарні

якості не кожному зручно, однак у професійному

плані це корисно.

Чимало молодих людей попри перешкоди й труднощі зуміли закінчити

початкову й середню школу та навіть отримали атестат з дозволом

навчатися у вищій школі. І якщо їхні оцінки не найкращі, ці молоді люди

засвідчили, що вони витривалі, цілеспрямовані, здатні навчатися, а це

якості, які вкрай важливі для успіху в будь-якій професії.

Зверніть увагу! Під час співбесіди Ваша дитина повинна

розповісти про свої успіхи та сильні сторони. У деяких

культурах неприйнятно говорити про свої успіхи. Це

вважається самовихвалянням. Однак на співбесіді важливо

вміти розповісти про свої успіхи.

… 71 …


17.5

Слабкі сторони – цілком нормальне явище.

Для багатьох батьків їхня дитина найкраща в світі. Але будьмо щирими:

досконалих людей не буває. Тому важливо прищепити дитині вміння

реалістично дивитися на світ і на себе. Передусім у професійному житті

вкрай важливо вміти адекватно оцінювати себе

і сприймати критику.

Це я вмію. А тут ще треба тренуватися.

З цим я добре впорався. А тут я помилився.

Зверніть увагу! Під час співбесіди може виникнути ситуація, коли по -

тріб но розповісти про свої слабкі сторони. Це нелегка справа, тому

треба добре підготуватися.

Як Ви можете допомогти своїй дитині?

1. Разом з дитиною подумайте, які сильні сторони вона має і які вміння

розвинула до теперішнього часу. Якою Ви бачите свою дитину? Що

дуже добре виходить у неї? Які позитивні риси вона має?

2. Складіть разом перелік прикладів, на яких Ваша дитина могла б показати

свої таланти й сильні сторони.

3. Не тільки хваліть дитину, а й критикуйте, якщо це потрібно.

4. Якщо у Вашої дитини наразі не все виходить, є слабкі сторони, будьте

щирі в своїх коментарях.

5. Нагадуйте дитині, щоб вона не забувала брати сертифікати, реко мендації

та характеристики з місць, де працювала в позашкільний час.

… 72 …


Якщо Ви хочете дізнатися більше…

… про таланти й сильні сторони:

У брошурі «Schätze heben» («У пошуках скарбів»)

на сторінках 63–70 можна знайти так звану

«матрицю компетентностей» (Kompetenzbilanz):

www.schulmentoren.de. За допомогою матриці

разом з дитиною Ви можете визначити, які

компетенції вона має, і вписати їх у резюме.

Орієнтир для пошуку: Publikationen

… 73 …


І у виборі професії без

батьків ніяк!

18.1

У виборі професії

думка батьків дуже важлива.

Молоді люди не визнають цього, але у виборі професії вони уважно

прислуховуються до порад батьків.

Більшість молодих людей (від 70 % до 90 %), відповідаючи на питання про

те, хто впливає на їхнє рішення щодо вибору професії, на перше місце

ставлять батьків. Далі – школа, а вже потім друзі. Отже, в виборі професії

найбільший вплив на особу мають її батьки.

18.2

Вплив батьків може бути позитивним.

Якщо у Вас багато контактів у різних сферах, Ви можете багато що показати

дитині на конкретних прикладах.

Але навіть якщо Ви не маєте таких контактів, все одно Ви можете допомогти

своїй дитині! Справжньою підтримкою дитині буде Ваша небай дужість:

серйозно поставтеся до переживань дитини, розмовляйте з нею,

ходіть разом на важливі для неї зустрічі та консультації.

18.3

Вплив батьків може бути й негативним.

Від батьків можна почути такі твердження: «Моя дитина піде моїм

слідом!» Або: «Хотілося б, щоб у моєї дитини все склалося краще, ніж у

мене!» Багато дітей опановують певну професію тільки тому, що цього

хочуть їхні батьки.

Якщо батьки з власного досвіду знають тільки декілька професій, вони

можуть дати дитині невдалу пораду. В Німеччині можна опанувати понад

350 професій у системі профосвіти і тисячі спеціалізацій у вищій школі.

Ніхто не може володіти всією інформацією.

На щастя, можна звернутися до спеціалістів, які проконсультують молодь

у питанні вибору професії й допоможуть написати резюме та підго ту ватися

до співбесіди.

… 74 …


18.4

Насправді багато людей можуть вплинути

на вибір професії Вашої дитини.

Крім батьків під час вибору професії дитина може прислухатися до думки

інших осіб. Цими особами можуть бути дідусі та бабусі, вчителі, кон сультанти,

друзі та знайомі. Профорієнтацією молоді займаються також

профспілки, різні фонди, органи адміністрації, місцеві управління,

об’єднання мігрантів тощо. Всі ці організації можуть проконсультувати

Вас із дитиною та надати потрібну інформацію. А консультаційні центри

можуть навіть допомогти з контактами, знайти місце для профнавчання

або проходження практики.

Палати, професійні

об’єднання,

бізнес-асоціації

Благодійні

організації

Органи місцевого

самоуправління

Місцеві органи з

підтримки розвитку

економіки

Спортивні клуби

й об’єднання

Дитячі та юнацькі

організації

Народні вищі

школи

Заклади

вищої освіти

Неурядові

організації,

представництва мігрантів,

проєкти

Районні управління,

управління освіти

Підприємства (зокрема

засновані мігрантами та ті, які

працюють в дуальній системі

профосвіти)

Профспілки

Фонди

Центр зайнятості,

Jobcenter

Інші органи

місцевого

самоврядування

Тренеримультиплікатори,

які

працюють у штаті профільних

організацій або на громадських

засадах

Інтеграційні

центри

Організації, які надають

допомогу батькам і сім’ям,

соціальні центри, інтеграційні

курси

Релігійні

організації

… 75 …


18.5

Важливо мати контакти.

Вони потрібні як для освіти, так і для

майбутньої професії Вашої дитини.

Колись це були «зв’язки», тепер їх називають «мережею контактів»

(Netzwerke). Дуже важливо мати контакти! Подобається Вам це чи ні, але

це факт: майже половина вакансій на підприємствах профосвіти «роз ходи

ться» за рекомендаціями друзів і знайомих. Передусім це стосується

малих і середніх підприємств. Такі результати показали різноманітні

дослідження, проведені в Німеччині.

Мережі контактів можуть бути різними. Погортайте сторінки свого

записника з контактами або виділіть 10 хвилин часу і запишіть на

аркуш імена всіх знайомих, друзів, друзів друзів, членів родини, сусідів

тощо. Ви неабияк здивуєтесь, коли побачите, скількох людей Ви

знаєте.

Як Ви можете допомогти своїй дитині?

1. Підіть з дитиною в центр профорієнтації (Berufsinformationszentrum –

BIZ) або інший консультативний центр у Вашому регіоні й отримайте

повну інформацію про професії.

2. Простежте за тим, щоб Ваша дитина не проґавила важливі зустрічі з

профорієнтації. Ви навіть можете піти разом з дитиною як супровідна

особа.

3. Поговоріть з учителями та соціальними працівниками, які від по ві дають

за профорієнтацію в Вашій школі.

4. Відвідуйте шкільні заходи, присвячені вибору професії та розвитку

кар’єри.

5. Підіть з дитиною на інші заходи з профорієнтації, наприклад, профосвітні

ярмарки (Ausbildungsmessen), дні відкритих дверей на

підприємствах тощо.

… 76 …


Якщо Ви хочете дізнатися більше…

… про те, як можна допомогти дитині в

виборі професії:

На сторінці Федеральної служби зайнятості

www.planet-beruf.de батьки знайдуть багато

матеріалів, присвячених вибору професії.

Орієнтир для пошуку: Eltern > Mein Kind

unterstützen

У «Довіднику для роботи з іноземними батьками»

(«Handbuch für die interkulturelle Elternarbeit»)

проєкту «Beratung Qualifizierung Migration» можна

знайти інформацію в доступній формі про вибір

професії різними мовами, зокрема німецькою,

фарсі, російською, турецькою і польською (червоний

розділ, стор. 31-32): www.schulmentoren.de

Орієнтир для пошуку: Publikationen

… 77 …


Допомогти дитині знайти

вакансію, подати резюме –

це теж можуть батьки.

19.1

Важливо не проґавити термін подання документів!

(Дуальна) професійна довища освіта (Duale) Ausbildung: подання

резюме за 12–6 місяців до початку навчання! Подавати документи можна

без атестата про закінчення школи.

Наприклад: Ваш син вчиться у 9 класі й хоче після 10 класу здобувати

професію. Перше резюме він може надіслати вже влітку до початку 10

класу. Що раніше, то краще.

Дуальна вища освіта (Duales Studium): тут теж діє правило: подавати

резюме й документи за рік до вступу!

Навчання в закладах вищої освіти (Studium): спочатку

треба отримати атестат про закінчення школи, а вже потім

подавати документи на вступ.

Приклад: Ваша донька вчиться у 12 класі й у цьому році має

отримати атестат про повну середню освіту з дозволом на

вступ до ЗВО (Abitur). Подати документи на вступ до універ

си тету вона може тільки після закінчення школи – влітку.

19.2

Раніше всі заяви писалися на папері. Нині щоб подати

документи, є доволі багато можливостей.

А колись така можливість була тільки одна – паперова форма. В наш час

дедалі більше підприємств відмовляються від паперового доку мен тообігу

й надають перевагу електронній формі подання документів.

Подати документи на вступ електронною поштою (або ще кажуть: в

онлайн режимі) можна на більшість підприємств, які працюють в системі

дуальної освіти. Такий спосіб дозволяє вступникам заощадити витрати

на друк, конверти й марки, а підприємствам не потрібно морочитися з

купою паперів. Ще один спосіб подання документів на

вступ у режимі онлайн – це заповнення спеціальної

онлайн-форми (Onlineformular). Зазвичай онлайн-форму

можна знайти на інтернет-сторінці підприємства, і вступник

(кандидат) заповнює її пункт за пунктом.

… 78 …


Однак класичний «паперовий» варіант подання заяви та документів з

фотографією й підписом ніхто не скасовував. Ваша дитина може занести

пакет документів особисто (напр., на підприємство) або надіслати

поштою.

19.3

Отримати позитивну відповідь з першого разу

можна, втім, це радше виняток, ніж правило.

Бажано, щоб Ваша дитина, окрім омріяної професії й

підприємства (фірми), де вона хотіла б учитися, мала запасний

план Б, а ще краще й план В. Тепер це вже норма – подавати

заявки водночас на декілька підприємств. Тому не обмежуйтесь

одним місцем, подавайте документи відразу в декілька!

19.4

Кожне резюме має тільки один маленький шанс –

тому важлива кожна дрібничка!

На великих підприємствах менеджери з персоналу щороку одержують

сотні резюме, тому їм потрібні лічені хвилини, щоб вирішити, наскільки

гарне резюме і чи варто запрошувати кандидата на співбесіду. На жаль,

нерідко кандидата не запрошують на співбесіду через банальні помилки

в резюме, яких можна було уникнути.

Зверніть увагу! Всі підприємства різні. Тому ще до подання резюме

дізнайтеся, в якій формі його потрібно подати. Зазвичай така інформація

міститься в оголошенні про конкурсний набір на навчання (Ausschreibung).

Якщо кандидат подав резюме не в такій формі, яка визначена

підприємством, його відразу відсіють.

Приклад: підприємство визначило, що резюме треба подавати тільки в

онлайн-формі. Це означає, що всі документи, які прийдуть поштою,

повернуться або опиняться в смітнику.

19.5

Перед надсиланням конверта з резюме

батькам варто зазирнути в нього.

Неприпустимі огріхи, які негайно треба виправити: пожмаканий папір,

використання канцелярських скріпок, на папері масні плями або плями

від кави-чаю, немає підпису, невдала фотографія, в тексті наявні гра матичні

помилки, вказана неправильна адреса підприємства, неповний

пакет документів.

… 79 …


Як Ви можете допомогти своїй дитині?

1. Напевно, Ви теж колись подавали свої документи. Ймовірно, це було

декілька років тому й, можливо, навіть в іншій країні. Не забувайте, що

вимоги до написання резюме з часом змінюються. Плюс у різних

країнах можуть бути різні вимоги, ба більше: навіть у різних професійних

сферах вимоги теж можуть бути різні. Наприклад, резюме

майбутнього працівника банку буде відрізнятися від пакета документів

кандидата, який хоче вчитися на мехатроніці.

2. Не варто писати резюме замість своєї дитини. Воно буде неправ допо

дібним й матиме занадто вже правильний вигляд. Краще, щоб

дитина сама все написала.

3. А Ви можете їй у цьому допомогти та/або переглянути всі документи

перед відправленням. На сторінці 81 Ви знайдете відповідну

пам’ятку для батьків.

Якщо Ви хочете дізнатися більше…

… про резюме:

На сторінці www.planet-beruf.de можна знайти

чимало порад і додаткової інформації.

У «Довіднику для роботи з

іноземними батьками»

(«Handbuch für die interkulturelle

Elternarbeit») проєкту

«Beratung Qualifizierung Migration» можна

знайти потрібну інформацію у доступній

формі різними мовами, зокрема німецькою,

фарсі, російською, турецькою і польською

(зелений розділ, стор. 1-13):

www.schulmentoren.de

Орієнтир для пошуку: Publikationen

Орієнтир для пошуку: Eltern > Mein Kind

unterstützen

… 80 …


Пам’ятка для батьків

Усі документи мають бути видрукувані на чистому білому не

пожмаканому папері або на екопапері, без жодних плям.

Вгорі резюме та мотиваційного листа має бути зазначене ім’я Вашої

дитини й адреса. Перевірте, чи дані актуальні.

Фотографія для документів має бути студійною, а не зробленою

нашвидкоруч у фотоавтоматі чи десь на останньому відпочинку.

На фотографії дитина має бути охайно одягненою. Ніяких яскравих

футболок, глибоких вирізів або великих сережок. Дорогі костюми

або модельний одяг тут теж зайві. Цілком достатньо пристойної

блузки або відпрасованої сорочки.

Фотографія має бути приклеєна, а не прикріплена канцелярською

скріпкою.

Всі атестати та інші важливі документи подаються в копіях.

Оригінали надсилати не можна!

Мотиваційний лист і резюме датуються одним числом.

Бажано, щоб мотиваційний лист був адресований конкретній особі.

Добрий тон: Шановна пані Петерс! … / Шановний пане Джексон! …

(Sehr geehrte Frau Peters, … / Sehr geehrter Herr Jackson, …)

Поганий тон: Шановні пані та панове! … (Sehr geehrte Damen und

Herren, …)

Геть не годиться: Привіт! … (Hallo, …)

На конверті має бути достатньо марок для його пересилання.

Біографія (Lebenslauf) викладена на одній сторінці.

Обсяг мотиваційного листа (Anschreiben) теж одна сторінка.

Мотиваційний лист і біографію дитина повинна підписати особисто.

Документи мають лежати у теці у такому порядку: 1. Біографія;

2. Атестати; 3. Довідки/свідоцтва про проходження практики або

виконання суспільно-корисної роботи (Nachweise über Praktika oder

soziales Engagement).

Мотиваційний лист (Anschreiben) має лежати окремо зверху теки з

документами (а не всередині теки).

Зверніть увагу! Резюме (передусім мотиваційний лист) завжди пишеться індивідуалізовано,

тобто на певну фірму (підприємство) і на певну спеціальність. Не варто розсилати на різні

фірми (підприємства) абсолютно однакове резюме. Текст резюме потрібно щоразу трохи

змінювати з урахуванням особливостей відповідного підприємства (фірми) та вибраної

спеціальності.

… 81 …


Відбір кандидатів на навчання

сьогодні нагадує відбір учасників

шоу талантів.

20.1

Коли говоримо про практику, (дуальне) професійне

навчання або дуальну вищу освіту, то тут відбіркова

комісія складається з представників відповідного

підприємства (фірми).

Головні учасники процесу профнавчання та розвитку

кар’єри – це підприємства (фірми), на яких

безпосередньо відбувається навчання. Такі під приємства

(фірми) в Німеччині ще називають «освітніми

підприємствами» (Ausbildungsbetriebe).

Підприємство самостійно вирішує, кого взяти на практику, на

навчання в рамках профосвіти або дуальної вищої освіти. Зрозуміло,

що кожне підприємство зацікавлене взяти до себе на навчання най кращих.

Деякі підприємства звертають увагу передусім на успішність

кандидата в школі. Всі без винятку підприємства дивляться, наскільки

кандидат надійний, хоче вчитися й цікавиться обраною професією.

20.2

У пошуках підприємства (фірми):

до мети ведуть багато шляхів.

До початку широкого пошуку Вашій дитині варто насамперед дізнатися,

чи є поблизу (у громаді, селі, місті) підприємства, які пропонують навчання

або практику. Для пошуку такого підприємства теж існує багато

шляхів.

Ось декілька пропозицій: пройти практику, пошукати за ключовими

словами в інтернеті, погортати галузеві та телефонні довідники, залучити

свої контакти та контакти друзів і знайомих, відвідати ярмарки проф освіти,

звернутися до Служби зайнятості та інших профорієнтаційних

центрів, читати оголошення в пресі, звертати увагу на зовнішню рекламу

(напр., плакати на вулиці, оголошення в автобусі, супермаркетах тощо).

Не зайвим буде переглянути інтернет-сторінку підприємства (фірми),

зателефонувати до них або навіть прийти особисто.

… 82 …


20.3

Кожне підприємство має свою систему

відбору кандидатів.

Кожне підприємство володіє своїми методами, щоб відібрати найкращих

для навчання або практики. Ось декілька прикладів:

Співбесіда (інтерв’ю): Ваша дитина приходить на підприємство (фірму)

і спілкується з комісією у складі 2 або більше представників підприємства

(фірми). Під час такого спілкування вона розповідає про себе, відповідає

на запитання й знайомиться з підприємством (фірмою).

Співбесіда (інтерв’ю) телефоном: Ваша дитина спілкується телефоном

з представником підприємства (фірми), розповідає про себе, відповідає

на запитання, за потреби теж може запитувати про те, що її цікавить.

Онлайн-тестування: Ваша дитина вдома за комп’ютером відповідає на

різноманітні запитання та виконує різні завдання.

Відбіркове тестування: Ваша дитина на підприємстві (фірмі) виконує

тест, який містить різні завдання на перевірку загальної ерудиції та знань

з математики й німецької мови.

Комплексна перевірка компетентностей (асесмент-центр): Ваша

дитина проводить на підприємстві цілий день і виконує різноманітні

завдання, як-от: тести (з математики, німецької мови, на перевірку

загальної ерудиції та знань з політології/соціології), розповідає про себе,

працює в групі (наприклад, бере участь у дискусії або рольовій грі),

висту пає з презентацією або доповіддю тощо.

20.4

Під час співбесіди важить кожна дрібничка.

Тому вкрай важливо добре підготуватися.

Якщо Вашу дитину запросили на співбесіду, це вже великий успіх. Однак

ще не гарантія того, що її візьмуть на навчання. Зазвичай підприємство

(фірма) запрошує багатьох кандидатів і потім обирає одного або кількох

для навчання.

Саме тому все залежить від того, як Ваша дитина себе покаже під час

співбесіди. Вплинути на результат може навіть найменша деталь: чи

прийде дитина на зустріч без запізнення, як вона буде одягнена, наскільки

помітний макіяж, парфуми, чи вона жує гумку чи ні, чи вимкнула телефон

тощо.

… 83 …


20.5

Менеджери з персоналу – це професіонали,

які помічають усе. Або майже все.

Як краще показати себе під час співбесіди? Під час співбесіди потрібно

дивитися в очі співрозмовникам, усміхатися, виявляти повагу, вміти

вільно, чітко й голосно говорити, сидіти спокійно, не соватися на стільці.

Як краще показати себе під час групової роботи? Добре мати власні

ідеї, робити пропозиції, давати іншим можливість висловитися, не

перебивати, уважно слухати, що кажуть інші, залучати інших до дискусії,

наводити аргументи, зважати на думку інших, переконувати у своїх

поглядах, але не чинити тиску на інших, стежити за часом тощо.

Перелік типових тем і запитань під час співбесіди:

Розкажіть трохи про себе.

Звідки Ви дізналися про цю професію?

Як Ви вибирали професію?

Чому Ви вибрали саме цю професію?

Чому Ви хочете стати… ?

Чому Ви подали документи саме до нас?

Що Вам відомо про наше підприємство?

Розкажіть про свої сильні та слабкі сторони.

Як Ви самі пояснюєте низьку оцінку в школі з … (назва предмета)?

Чим Ви поясните свої пропуски в школі з неповажних причин?

Чому Ваша успішність погіршилася в останньому класі?

Розкажіть про свої улюблені заняття.

Чим Ви займаєтеся на дозвіллі?

Можливо, у Вас виникли якісь питання до нас?

Як Ви можете допомогти своїй дитині?

1. Разом з дитиною подивіться в телефонному довіднику або в інтернеті,

які організації, пов’язані з профорієнтацією та кар’єрним ростом, є

поблизу. Для пошуку Ви можете скористатися, наприклад, такими

клю чо вими словами: Berufsberatung Köln («профорієнтація Кельн»),

Ausbildung Berlin («профосвіта Берлін»), Ausbildungsagentur Hamburg

(«служба профосвіти Гамбург»), Ausbildungsplatz NRW («місце для

отримання профосвіти у Північному Рейні-Вестфалії») тощо.

… 84 …


2. Разом відвідайте підприємства (фірми), залучені в систему профосвіти,

що розташовані поблизу. Багато таких підприємств (фірм) зацікавлені

у співпраці з батьками і пропонують їм виробничі екскурсії.

3. Потренуйте вдома співбесіду. Нагадуйте дитині, що їй треба готуватися

до тестування, вчити математику та розширювати загальну

ерудицію й світогляд.

4. Безпосередньо перед співбесідою: перевірте, як дитина одягнулася.

Завчасно дізнайтеся, як дістатися до підприємства (фірми), щоб дитина

знала дорогу і прибула на співбесіду вчасно.

5. Простежте за тим, щоб Ваша дитина не запізнилася на співбесіду чи

іншу важливу зустріч, а якщо з якихось поважних причин вона не

зможе бути на тестуванні, співбесіді або в перші дні на навчанні, щоб

заздалегідь повідомила про це на підприємство (фірму).

Якщо Ви хочете дізнатися більше…

… про тестування під час відбору кандидатів:

На сторінці www.einstieg.com Ви знайдете поради,

як краще підготуватися до тестування.

Орієнтир для пошуку: Ausbildung > Bewerbung für

eine Ausbildung

… про співбесіду:

У «Довіднику для роботи з іноземними батьками»

(«Handbuch für die interkulturelle Elternarbeit»)

проєкту «Beratung Qualifizierung Migration» можна

знайти потрібну інформацію у доступній формі

різними мовами, зокрема німецькою, фарсі,

російською, турецькою і польською (зелений розділ,

стор. 4-10): www.schulmentoren.de

Орієнтир для пошуку: Publikationen

… 85 …


Подяка

Цей довідник створений за фінансової підтримки Європейського соціального фонду

ESF, Фонду допомоги у відбудові для єднання Європи та її територій REACT EU,

Міністерства соціальної політики, міністерства шкільної і професійної освіти та

Міністерства комунального розвитку Вільного й ганзейського міста Гамбурга.

Значний внесок у розвиток концепції довідника зробили наші колеги та партнери.

Ми висловлюємо особливу подяку Фонду імені Кутшайтів і Фонду компанії

« Deloitte» за спеціальний приз у номінації «За внесок у розвиток мови» в рамках

загальнонімецького конкурсу Hidden Movers Award 2012 року. На отримані призові

кошти нам пощастило випустити перше видання довідника. Цей довідник видалити

ніколи не побачив би світ також без багаторічної невпинної підтримки батьківволонтерів.

2014 року місто Гамбург зініціювало проєкт для підтримки шкіл «Schulmentoren

– Hand in Hand für starke Schulen» («Шкільні ментори: разом заради зміцнення

школи»), який втілює у життя Координаційний центр додаткової освіти та

працевлаштування KWB спільно з Міністерством шкільної та професійної освіти

Гамбурга. Мета проєкту – консультативна й навчальна підтримка шкіл у розбудові

власної системи менторства. Цільова група – школи, розташовані в соціально

нестійких районах Гамбурга. У рамках проєкту три групи учасників пройшли

підготовку зі шкільного менторства і тепер працюють як ментори в школах.

По-перше, це батьки-ментори, які виконують різні завдання в рамках співпраці

шкіл з батьками. По-друге, це учні-ментори, й по-третє, це зовнішні менториволонтери,

які працюють безпосередньо з учнями.

Цей проєкт фінансується коштом Європейського соціального фонду ESF, Фонду

допомоги у відбудові для єднання Європи та її територій REACT EU, Міністерства

соціальної політики за підтримки Міністерства шкільної й професійної освіти та

Міністерства комунального розвитку Вільного й ганзейського міста Гамбурга.

Освіта – це основа самостійного та повноцінного життя. У рамках програми

«Інтегрований розвиток міських районів» центральними виступають також теми,

пов’язані з освітою на місцях. Проєкт реалізується у 50 спеціально відібраних

школах. Він спрямований передусім на підтримку молодих мігрантів, покращення

їхніх шансів на отримання якісної освіти та здобуття професії. Всі школи

розташовані в цільових районах програми «Інтегрований розвиток міських

районів», як-от, Вільгельмсбурґ, Феддель, Більштедт- Горн, Штальсгооп, Осдорфер

Борн, Нойаллермьое, Фьонікс-Фіртель і Нойвіденталь.

Проєкт покликаний допомогти школам зміцнити свої механізми підтримки школярів

і батьків, щоб покращити успішність школярів в цілому. У рамках проєкту спеціально

навчені батьки-ментори інформують, консультують та підтримують інших батьків у

всіх питаннях, пов’язаних зі школою, як-от: особистий розвиток і освітня траєкторія

дитини, перехід з початкової школи в середню, профорієнтація, підготовка до

майбутньої професії тощо. Вони також виступають сполучною ланкою між учнями

та вчителями і додають свої знання й уміння в загальний розвиток школи.

… 86 …


Упорядник і видавець:

Генеральний директор:

Автор:

Консультанти:

Редактори німецького видання:

Переклад українською мовою:

Редактор українського видання:

Макетування:

Ілюстрації:

Фотографії: KWB e. V.

Контактна особа:

KWB e. V. · Дім економіки

Капштадтрінґ 10 · 22297 Гамбург

Tел.: 040 334241-0 · Факс: 040 334241-299

info@kwb.de · www.kwb.de

Гансйорг Люттке (Hansjörg Lüttke)

Алєксєй Медвєдєв, к.філ.н. (Dr. Alexei Medvedev)

у співпраці з Елізабет Вацінскі (Elisabeth Wazinski)

Хюлья Еральп (Hülya Eralp),

Таня Ґроманн (Tanja Grohmann)

Моніка Емке (Monika Ehmke),

Крістіне Роббен (Christine Robben)

Тетяни Супрун (Tetyana Suprun)

Парасковія Нечаєва (Paraskoviya Nechaeva)

Реґіни Нойбон (Regina Neubohn)

Альке Маммен (Alke Mammen), a.mammen@web.de

Моніка Емке (Monika Ehmke)

monika.ehmke@kwb.de · тел.: 040 334241-333

Довідники та посібники,

видані KWB…

Schule in Deutschland verstehen.

Grundwissen für Eltern. Hamburg, 2016–2022. Erhältlich in den Sprachen

Arabisch, Deutsch, Englisch, Farsi, Französisch, Russisch, Türkisch und Ukrainisch.

Onlineportal Medien- und IT-Berufe 2022.

Ausbildung, Studium und Weiterbildung für die Metropolregion Hamburg

von A–Z: www.medien-it-berufe.de.

Schätze heben.

Leitfaden und Kompetenzbilanz für die Beratung von Jugendlichen am

Übergang Schule-Beruf. Hamburg, 2020.

Informationen für werdende Eltern in Hamburg.

Hamburg, 2013. Erhältlich in den Sprachen Deutsch, Englisch, Russisch und Türkisch.

Eltern in die Schule.

Engagierte Väter und Mütter mit Zuwanderungsgeschichte berichten.

Hamburg, 2012 (in Kooperation mit ASM e. V.).

Unsere Arbeitsmaterialien, Dokumentationen und Handbücher können Sie

gerne unter www.kwb.de downloaden oder per E-Mail unter info@kwb.de

bestellen.

… 87 …


www.kwb.de

• • • KWB e. V. · Haus der Wirtschaft

Kapstadtring 10 · 22297 Hamburg

Tel. 040 334241-0 · Fax 040 334241-299

info@kwb.de · www.kwb.de

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!