12.08.2022 Views

AlonBH-2022-08

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

זמן בת חפר

עלון בת חפר • גליון • 268 קיץ 2022

גילגולו

של בית

צילומים:‏ זיסו וצחי אלישע


דבר המערכת

לקראת טו באב החלטתי לכתוב על אהבה -

‏ֹלא תִ‏ שְ‏ ‏ׂנָ‏ א אֶ‏ ת אָ‏ חִ‏ יָך בִ‏ ‏ּלְ‏ בָ‏ בֶ‏ ‏ָך הֹוכֵ‏ חַ‏ ‏ּתֹוכִ‏ יחַ‏ אֶ‏ ת עֲ‏ מִ‏ יתֶ‏ ‏ָך וְ‏ ‏ֹלא תִ‏ שָ‏ ‏ּׂא

עָ‏ לָ‏ יו חֵ‏ טְ‏ א.‏ ‏ֹלא תִ‏ קֹּם וְ‏ ‏ֹלא תִ‏ טֹּר אֶ‏ ת בְ‏ ‏ּנֵ‏ י עַ‏ מֶ‏ ‏ָּך,‏ וְ‏ אָ‏ הַ‏ בְ‏ תָ‏ ּ לְ‏ רֵ‏ עֲ‏ ‏ָך כָ‏ ‏ּמֹוָך,‏

אֲ‏ נִ‏ י ה'‏ ‏)ויקרא יט'(‏

מה מניע אותנו יותר,‏ אהבה או שנאה?‏ מה מניע את גלגלי ההיסטוריה?‏

לכאורה כולנו רוצים לאהוב.‏ התורה מצווה אותנו להתגבר על השנאה

שבלב וללמוד לאהוב.‏ אין ספק שלאהבה יש יותר רייטניג,‏ אולם האם

אנחנו יודעים באמת לאהוב?‏ האם אנחנו מבינים מה לעשות עם השנאה?‏

אלה שאלות שאף אחד אינו יכול להשיב עליהם עבורכם,‏ רק אתם יכולים

לעשות זאת.‏

אבל בבואנו לקרוא גיליון זה ורואים את עושר הפעילויות הרב ואת כמות

האנשים המגיעים לאירועים,‏ רק אז מבינים כמה חשוב לשמור על הצד

של ה"אהבה"‏ ולא להתדרדר אל ה"שנאה".‏

רבי משה ליב מסאסוב מסביר זאת:‏

‏"כיצד לאהוב את הבריות,‏ למדתי מאכר אחד.‏ אותו איכר אכל ושתה עם

איכרים אחרים בבית מרזח,‏ זמן רב שתק ככל חבריו,‏ אבל כשנתעורר לבו

ביין אמר אל שכנו:‏

‏"אמור נא,‏ אוהב אתה אותי או אין אתה אוהב אותי?‏

והלה השיב:‏ ‏"אני אוהב אותך מאוד".‏

ושוב אמר:‏ ‏"אתה אומר:‏ אני אוהב אותך,‏ ואי אתה יודע מה אני חסר.‏

אילו אהבת אותי באמת,‏ היית יודע".‏

אותה שעה למדתי:‏ ‏"אהבת הבריות פירושה לחוש בצרכיהם ולישא עמם

בצרתם".‏

מי ייתן ונדע כולנו כיצד חיים ביחד בישוב קהילתי.‏

צוות העלון מאחל לכל הצמים בתשעה באב צום מועיל

ואח"כ חג אהבה שמח!‏

ילדי כיתה א'‏

בסיום גן חובה אתם נכנסים לעולם של הגדולים

עם תיק קלמר ומחברת חדשה ...

צריכים להקשיב לשיעורים ולשחק בהפסקה.‏

מאחלים לכם שתמיד תהיו מוקפים בחברים

ושתהנו בלימודים.‏

לילדים העולים לחטיבה

הגיע הרגע שבו אל הבגרות אתם מגיעים עם הרבה

התרגשות והתלהבות,‏ למקום חדש ולא מוכר

שבו תרגישו תחילה קצת מוזר.‏ אך אל חשש!‏

הרגשה זו תעבור ותחליפו אותה בהמון שמחה ודרור.‏

מאחלים לכם להגיע להישגים נאים.‏

בהצלחה!!‏

■ פח כתום

ימי שני

מערכת העלון:‏

ירדנה הראש ‏)יו״ר(,‏ בועז לימן ‏)צלם מערכת(,‏

סימה בורקובסקי,‏ קרן ויצמן,‏ משה עמר.‏

מודעות פרסום:‏ מרסלו מכדר 054-5251315

עיצוב ועריכה גרפית:‏

דינה זלוטניק 054-2153500

דפוס:‏ רבגון

פינוי פחים:‏

■ פח ירוק

ימי רביעי

מזכירות היישוב:‏

ימים א-ה:‏ 08:00-16:00

טלפון:‏ 09-8788376

הודעות וואטסאפ:‏ 053-6231390

מרכז קהילתי:‏

ימים א,ב,ג,ה:‏ 15:00-19:00

טלפון:‏ 09-8782896

סניף הדואר:‏

בוקר - בימים:‏ א ב ד ה - 08:00-12:30

אחה״צ - בימים:‏ ב ד ה - 15:30-18:00

איסוף חבילות ומשלוחים:‏

ימים א ג:‏ 08:00-10:00

ימים ב ד ה:‏ 15:30-18:30

יום ו:‏ 08:00-12:00

ספרייה:‏

ימים א ג ה:‏ 16:30-20:00

יום ב:‏ 19:00-21:00

יום ו׳:‏ 11:00-13:00

טלפון:‏ 09-8781090 ‏)שלוחה 3(

תפוצה:‏ 2,000 עותקים - בת חפר,‏ בחן,‏ יד חנה.‏

מייל מערכת:‏ alon@bathefer.net

מזכירות היישוב:‏ 09-8782896

אתר:‏ www.bathefer.net

■ פח חום

ימי שלישי ושישי

יש להתעדכן לגבי שעות פתיחת הדואר ואיסוף

החבילות.‏

אין להעתיק,‏ לשכפל,‏ לצלם,‏ לתרגם,‏ להקליט,‏ לשדר,‏ לקלוט ו/או לאכסן במאגר מידע בכל דרך ו/או אמצעי מכני,‏ דיגיטלי,‏ אופטי,‏ מגנטי ו/או אחר - חלק כלשהו מן המידע ו/או המאמרים ו/או התמונות ו/או האיורים ו/או כל

תוכן אחר שצורף ו/או נכלל בעלון ובאתר אינטרנט,‏ בין אם לשימוש פנימי ו/או לשימוש מסחרי.‏ כל שימוש בתכנים ללא אישור מפורש בכתב מ׳מערכת עלון בת חפר׳ אסורה בהחלט.‏


תיווך

אתם יכולים לבנות עלי!‏

יעוץ לפני ואחרי קנייה / השכרה

שיפוצים

תיקוני אינסטלציה

תיקוני חשמל

30 שנות נסיון בתחום הבינוי

053-7789829

beber1155@gmail.com

עלון בת חפר | קיץ 3 2022


הבית הקהילתי

הבית הקהילתי – נעים להכיר

משה עמר דובר בת חפר

מה זה בכלל הבית הקהילתי?‏ איפה הוא נמצא?‏ איפה שהיה מרכז המוסיקה?‏ איפה שהבועה?‏

אהה....רגע,‏ אז מה ההבדל?‏ אז נעים להכיר ובואו נתחיל

רגע לפני – על 70 שנות היסטוריה ‏)וואוו(‏

של המבנה

לאחר הפילוג בתנועה הקיבוצית בשנת 1961,

התפצל קיבוץ יד חנה לשני קיבוצים כשהקיבוץ

השני ‏)בשטחנו כיום(‏ זכה לשם יד חנה סנש

או יד חנה המאוחד,‏ כשבתחילה שימש היישוב

כמגורים לחברים ולאחר מכן לש"ש של מספר

קיבוצים.‏

המבנה עצמו שימש כחדר האוכל ובשעות

הערב הוסב לפעילויות תרבות,‏ סרטים וכדומה,‏

לתושבי המקום.‏

בתחילת שנות ה-‏‎70‎‏'‏ התפרק קיבוץ יד חנה

סנש ואדמותיו עברו לשימושו של קיבוץ רגבים

עד לתחילת שנות ה-‏‎90‎‏',‏ אז בשל המשבר

הגדול של התנועה הקיבוצית וכחלק מפיתרון

החזרת החובות של הקיבוצים למדינה,‏ רגבים

החזירו את הקרקע למנהל מקרקעי ישראל

שיזמו ביחד עם המועצה האזורית עמק חפר

את הקמת היישוב בת חפר,‏ כחלק מתוכנית

הקמת יישובי הכוכבים לאורך קו התפר ‏)חריש,‏

מתן,‏ כוכב יאיר,‏ צורן וכדומה(‏

במסגרת הקמת היישוב,‏ שימש המבנה

כמשרדים של חברת קבלני פיתוח ושל חברת

‏'ערים'‏ שהייתה אחראית על פיתוח התשתיות

התת קרקעיות.‏

בסמוך להקמת היישוב שימש המבנה כמתחם

הנוער הראשון,‏ ובשנת 2016 הוסב כבית

המוסיקה במסגרת המרכז הקהילתי,‏ כיום,‏

בשנת 2022, כולנו תקווה שנמצא ייעוד הקבע

למבנה זה.‏

ניתן לומר שבכל 70 שנות המבנה שימש את

הקהילה וכך גם יהיה בעתיד.‏ ודרך אגב,‏ מבנה

נוסף ביישוב ששרד את כל השנים הללו הוא

באר המים ממנו שאבו תושבי הקיבוץ דאז

וכיום משמש את חברת מקורות ‏)ממוקם ליד

מתחם האחזקה(.‏

‏...דיברנו עם אלה שגרמו לדברים לקרות

ודרך העיניים שלהם נלמד ונכיר את הבית

הקהילתי...‏

מועדון הנוער 1999

חניכת בית המוסיקה 2016

עדי אמזלג,‏ איך הכל התחיל?‏

‏"העשייה הקהילתית ביישוב רבה ובשנים

האחרונות אנחנו עדים לחוסר במקומות

לפעילויות ובמיוחד מקום של קבע לעשייה

הענפה הזו.‏

מעטים זוכרים שהאולם במרכז הקהילתי הקרוי

רב-תכליתי,‏ היה בעברו המקום לפעילויות

הקהילה,‏ וככל שהתרחבו פעילויות המרכז

הקהילתי הוחלט שהמקום ישמש גם לחוגים

ומכאן שמו.‏ ככל שהתרבו החוגים,‏ ‏)וטוב שכך,‏

כן ירבו(‏ הפך האולם מרב-תכליתי לתכלית

עיקרית אחת - החוגים."‏ משתף עדי אמזלג

יו"ר הוועד ומוסיף ‏"לקהל הרב-גילי ביישוב יש

שלל פעילויות תרבות ופנאי במרכז הקהילתי,‏

בית מוסיקה משודרג,‏ וכך גם מתחם הנינג'ה,‏

חדר הכושר,‏ חנות יד שניה ועוד.‏ בנוסף,‏ ילדי

היישוב נהנים ויהנו עוד יותר בעתיד הקרוב משלל

מגרשים,‏ גני שעשועים גדולים רב-גילים מ-‏‎0‎

עד 15, סקייטפארק ועוד.‏

הבנו שצריך לחזק את המענה לצעירים

ולמבוגרים,‏ ובזכות חיבור של הצרכים והרצון

לתת מענה לכלל האוכלוסיות הבוגרות ביישוב,‏

יצאנו לדרך בהובלת ועדת קהילה ומי שעמדה

בראשה בתחילת התהליך יפעת ברקת.‏ בוועדת

קהילה התגבשה קבוצה חזקה של פעילים ובהם

גם מי משעומדים מאחורי הגרעין המחודש

הראשון של הבית בדמות ‏'הבועה',‏ שיחדיו

הקימו את הבית הזה לרווחת כולנו,‏ לצורכי

הקהילה כולה.‏

אני שמח שוועד היישוב נענה לנושא ויחד

עם המועצה בהקצאת משאבים משותפים

באמצעות תב"ר ‏)תקציב בלתי רשום(‏ להקמת

הבית הקהילתי שיכבד את כל תושבי היישוב."‏

מאור אסולין,‏ כחבר ועד וכמי שהיה

האחראי על שיפוץ המבנה והפיכתו למה

שאנחנו רואים היום,‏ ספר לנו על התהליך

שעברתם?‏

‏"יש לנו קהילה נהדרת והקמנו בית חדש לקהילה,‏

עשינו את זה ביחד עם מערך מתנדבים פעיל,‏

מרשים ומגוון מוועדות היישוב ובמיוחד ממנהלת

הבועה,‏ וזאת בתכנון משותף עם האדריכלית

תושבת היישוב אילנית ארגמן,‏ מנהל היישוב

עומרי צליל וכלל חברי הוועד שעמדו לצידי בלא

מעט החלטות ובאומץ.‏

באמת שקצרה היריעה מלכתוב את כל אנשים

שצריך להודות להם.‏ כל החבורה הזו הביאה את

הפרויקט הזה לקו הסיום,‏ משלב היתר הבנייה

ועד רישוי ל-‏‎5‎ שנים."‏

ומה עמד לנגד עיניכם בפרויקט זה?‏

‏"דמיינו מקום שלא מפסיק לעבוד,‏ שהצעירים

חוגגים ורוקדים עד אור הבוקר ‏)בווליום תקין

כמובן(,‏ שוועדת תרבות,‏ תרבות תורנית וכלל

הוועדות מרבות בו באירועים,‏ שקהילת בת חפר

‏*תודה למשה אוזן ארכיונאי בת חפר ולישי שוסטר ארכיונאי יד חנה על הנתונים ההיסטוריים

www.bathhefer.net.il

4


משתמשת בו,‏ וכמובן אירועי הבועה הקבועים

בחמישי ובמועדים נוספים במהלך השנה כולה,‏

כמו המימונה,‏ עצמאות ועוד,‏ הכל לטובת

הקהילה."‏ סיים מאור.‏

יניב פרי,‏ כיו"ר ועדת קהילה וכמי

שאחראי על ניהול הבית הקהילתי,‏ מהו

החזון שאתה צופה לבית הקהילתי?‏

‏"תראה,‏ לשמחתנו לנוער שלנו יש מקום משלו

ובקרוב ייבנה לו מתחם מדהים ומושקע מאוד,‏

לוותיקי היישוב הגמלאים יש מועדון חדש

ומכובד שנותן מענה לצורכיהם,‏ לילדים יש

שלל פעילויות ואת החוגים במרכז הקהילתי,‏

ורצינו שגם לשאר הקהילה יהיה מקום משלה,‏

במיוחד לצעירים +18 ועד למבוגרים שבינינו,‏

שידעו שיש מקום לכולנו.‏

ועדת הבועה שקמה ב-‏‎2018‎ והחלה בהקמת

תשתית שבועית-תרבותית קבועה בדמות

פאב תוסס,‏ הדגישה את הצורך להקמת מבנה

ותשתית ראויים ביתר שאת.‏ העבודה השיטתית

והמקצועית,‏ לצד עשרות רבות של מתנדבים

שהחלו לבסס את מקום,‏ היוותה אישור גדול

לצורך ותשתית להחלטת הוועד להשקיע את

הכסף הנדרש על מנת שהמקום יורחב וימשיך

לתת מענה יומיומי קהילתי למגוון קהלים.‏ גם

במהלך השיפוץ אנשים מוועדת הבועה וכלל

הקהילה היו פעילים ולקחו חלק אקטיבי בבניית

המבנה שהביא להצלחת המיזם הקהילתי.‏

המקום יפעל ברוח החזון שלנו לפיו הבית

הקהילתי יחזק את תחושת השייכות,‏ הקהילתיות

והגאווה ביישוב בדגש על תרבות איכותית,‏ בילוי

ופנאי,‏ וכל הטוב הזה ללא מטרות רווח ובמחירים

קהילתיים."‏

נשמע טוב,‏ ואיך זה יבוא לידי ביטוי

בת'כלס?‏

״במקום זה יתקיימו אירועים ופעילויות של ועדות

היישוב,‏ אירועים קהילתיים,‏ פעילויות לקבוצות

תוכן נושאיות ולמשפחות.‏ ביחד ניצור ונטפח

מסורת קהילתית ונפעל למצות את המקום ככל

האפשר.‏ בשלב זה,‏ אין כוונה שהמקום ישמש

לפעילויות פרטיות,‏ נטו קהילה."‏ המשיך יניב

‏"אני מזמין את תושבי היישוב ליצור איתנו קשר

באמצעות אחת מוועדות היישוב,‏ דרך האתר,‏

המרכז הקהילתי,‏ מזכירות היישוב,‏ דוברות וכיו"ב

וביחד ניצור אירועים ופעילויות לקהילה ולקבוצות

תוכן נושאיות שבתוכה."‏

אז מה למדתי לסיכום

הבית הקהילתי הוא מבנה ומקום שהצורך בו

היה קיים כבר זמן רב וסוף סוף הוא נפתח.‏

השתייכות שלנו כפרטים לחיי קהילה עשירים

ולקבוצות תוכן בה,‏ תייצר קשרים בין קהילתיים,‏

תגביר את הסולידריות שלנו לקהילה,‏ תשפר את

איכות חיינו ותחזק את החוסן הקהילתי שלנו.‏

תעקבו אחרי הפרסומים,‏ תגיעו לפעילויות

והאירועים,‏ תיזמו ותציעו כיצד להרחיב ולהוביל

את העשייה המשותפת.‏

נתראה בבית הקהילתי

עלון בת חפר | קיץ 5 2022


הרחבה

בעוד כחודשיים קבלן התשתיות התת קרקעיות צפוי לסיים את

עבודתו ונוכל לצפות בכניסתם לעבודה של חברות הקבלן והיזמים

הפרטיים של בתי הקרקע.‏

כל תשתיות המים,‏ הביוב והניקוז כבר הושלמו ובקרוב גם עבודות

החשמל,‏ בזק הוט וכל תשתיות תקשורת עיר חכמה.‏ לאחר מכן,‏

יסללו שכבת אספלט ראשונה בכל הדרכים שנסללו.‏

גם הכנת הכיכר הפנימית מול רחוב בית קשת בשלבי סיום.‏

בימים אלה ניתן לראות מצפון ליישוב על כביש 5714 את הכנת

המדרכה שתשמש הולכי רגל ורוכבי אופנים ואת הכיכר הזמנית

שתהפוך בעתיד לקבועה ושתשמש ככניסה הנוספת ליישוב

בשטח ההרחבה ולאזור התעשיה ושטח התעסוקה החדש שיוקם

בשטח המערבי בין כביש 5714 לכביש 6. בקרוב,‏ יצא מכרז ראשון

לשלושה שטחים ראשונים בשטח זה.‏

תשתיות

שדרוג שדרות השפלה מתעכב,‏ כידוע,‏ בשל המתנה לאספקת

ציוד.‏ נעדכן כשיהיה מועד מדויק ומיד לאחריו נמשיך לשדרוג

שדרות הגליל,‏ כולל כיכר בעיקול הכביש וביטולו של גן המשחקים

בכניסה לרחוב בית זית.‏

שיפוץ הקירות בשדרות הגליל והנגב הנוטים ליפול – ישנה

בשלות להסכמה בין התושבים הרלוונטיים למועצה ובקרוב יחלו

העבודות.‏

חדשות ועדכונים

עיקרי העשייה ביישוב

משה עמר - דובר היישוב

דפיברילטור

מכשיר חדש הוצב ליד חדר הספינינג בין מגרש הכדורגל למגרש

הטניס לטובת הציבור כולו.‏

זהו המכשיר הציבורי החמישי ביישוב כשהאחרים נמצאים במרכז

הקהילתי,‏ בחדר הכושר,‏ בבית הכנסת ובבית הספר הקהילתי

‏'שדות'.‏ וכמובן,‏ יש לנו את תחנת מד"א שבתוך היישוב.‏

לידיעתכם,‏ תושבי רחוב חצב יזמו ורכשו במשותף 2 דפיברילטורים

בעלות ₪ 2,700 לאחד והציבו אותם בשתי הכניסות לרחוב.‏

הרכישה התבצעה מול עמותת מלכ"ר ‏"שכנים מצילי חיים".‏ לכל

הפרטים באתר האינטרנט שלהם:‏ www.shahens.com

החופש הגדול

החופש בעיצומו וכמות האירועים והפעילויות ביישוב רבות

ומגוונות לילדים,‏ נוער,‏ צעירים ומבוגרים ועוד.‏ אנחנו מודים לכל

מי שלוקחים חלק בפעילויות – בראש ובראשונה,‏ לכם התושבות

והתושבים שמשתתפים בפעילויות ומצביעים ברגליים,‏ כהוכחה

שאנחנו צועדים בכיוון הנכון!‏

רוב הפעילויות מתוכננות ומנוהלות ע"י מתנדבים פעילים רבים,‏

בעיקר מוועדת קהילה – תרבות,‏ תרבות תורנית,‏ נוער ‏)הבועה

ועוד ועוד.‏ וכמובן,‏ המעטפת היישובית של עומרי צליל מנהל

היישוב עם צוות האחזקה,‏ הצוות המנהלי ועוז עדני מנהל תחום

הנוער הנהדר ואנשיו שמסייעים ומשתפים פעולה להצלחת כולנו.‏

ממש כמויות רבות של פעילויות!‏

מתחם הנוער החדש

בשלב פתיחת הצעות המכרז והצפי לתחילת עבודות החברה

שזכתה הוא כשלושה חודשים וסיום העבודות המשוער עומד

על כשנתיים לכל היותר.‏

גן השעשועים האתגרי ‏)ליד האמפי,‏ היכן שהיה הסקייטפארק

הישן(‏ והמגרש המשולב ‏)במקום משטח החול של הכדורעף(‏

אלה נמצאים כרגע בשלב התכנון וצפויים להיפתח במקביל

למתחם הנוער.‏

שדרוג השטחים הציבוריים יוצא למכרז בקרוב.‏ צפי לסיום

שצ"פים מזרחי ומרכזי – סוף רבעון א 2023.

השצ"פ המערבי יחל בדירוג קל אחריהם.‏

מרכז קהילתי

לאחרונה נפרדנו בטקס מכובד ומרשים ממלכה חמו שפרשה

לפנסיה לאחר כ-‏‎16‎ שנים!!!‏ בתחום האדמיניסטרטיבי של המרכז

הקהילתי והיישוב והיוותה את אחד מעמודי התווך הארגוניים של

היישוב ועל כך תודתנו והערכתנו הרבה.‏

ונפרדנו גם מגילי הרמיס שחזרה אלינו לקדנציה קצרה שנייה

כמנהלת תחום קהילה ותרבות.‏

דרך צלחה לכן יקירות שלנו.‏

אז תודה לכל המתנדבים/ות בוועדות השונות ולכל מי שלוקחים

חלק במעטפת של האירועים,‏ בשכר ובהתנדבות.‏

לנו התושבים נותר בעיקר לעקוב אחרי הפרסומים ופשוט להצטרף

לפעילויות ולהנות.‏

קבלו את יונתן וייסמן,‏ רכז הנוער החדש שלנו

יונתן,‏ בן 28 עם ותק של 8 שנים בתחום

החינוך הבלתי פורמאלי.‏

עבד בשלל תפקידים בישוב ובעמק.‏

היום,‏ יונתן מרכז תחתיו מספר תחומי אחריות:‏

‏•רכז תכנית מיינקרפט בת חפר

‏•רכז תכניות נישה + UP

‏•רכז תכנית המד''צים + מד''צקידס

‏•רכז הנוער הישובי שבמסגרתו הוא אחראי על צוות

הבר-חפר,‏ על חדר המוסיקה ומועדון הנוער.‏

יונתן שותף מלא של צוות תחום הנוער וניתן ליצור קשר

ולהיוועץ עימו על כל תחומי האחריות של תחום הנוער

טל׳:‏ 053-7285208

www.bathhefer.net.il

6


תוכן פרסומי

על תופעת הגירושין

זה כבר לא סוד שהיקף הגירושין בעולם בכלל ובישראל בפרט גדל עם עצמאותן ההולכת ומתרחבת

של הנשים,‏ באופן שיותר ויותר נשים שאינן מאושרות בנישואין כבר לא חוששות להיות לבד

מבחינה כלכלית ובכך יוזמות ומחליטות בעצמן,‏ בניגוד לעבר,‏ לפרק את התא המשפחתי.‏

בנוסף,‏ בצל התחלואות הקיימות,‏ הישנות

והחדשות,‏ יותר ויותר בני זוג מחפשים את

האושר ולמצות החיים בדרך הטובה ביותר,‏

מגיעים למסקנה ש-‏ ‏"מגיע לי משהו אחר",‏

‏"מגיע לי להיות מאושר",‏ זאת בניגוד לתובנות

של פעם שאמרו – ‏"תחיה בכל מחיר את מה

שיש ותאמר תודה".‏

בעולם המודרני נטעה לעיתים לחשוב כי למען

האושר,‏ צריך לעזוב משהו,‏ לנתק,‏ לחתוך,‏

לשכוח מחלק בעברנו כדי לנסות משהו חדש

יותר טוב,‏ כאשר לרוב,‏ מה שלא נפתור עם בן

הזוג שלנו והאושר שלא נמצא איתו/איתה,‏ לא נמצא גם עם

אף אחד אחר.‏

מאידך,‏ במקרים רבים,‏ הפערים בין שני בני הזוג נפערים יותר

ויותר במהלך החיים המשותפים,‏ עד כדי שאין בין בני הזוג כל

דבר במשותף,‏ למעט שותפות כלכלית וגידול הילדים המשותפים,‏

לפעמים אף זרות מוחלטת .

יש גם הסוברים כי בדיוק בשל הסיבות החברתיות שבגינן

אנשים נוטים להתמסד הם גם מחליטים להיפרד.‏ ללא ספק

הגירושים הם תופעה ‏"מדבקת",‏ כלומר,‏ זוגות נשואים,‏ שבמעגל

החברתי שלהם ישנם זוגות מתגרשים,‏ ישקלו לפחות פעם אחת

גם את האופציה.‏

סיבה נוספת היא תרבות השפע שמציע העולם

המודרני,‏ שהפך לנגיש,‏ גלובלי וזמין לכל דורש

כמעט בכל רגע או מקום.‏

השינוי הזה השפיע ישירות גם ביכולת לייצר

קשרים עם אנשים אחרים באמצעים טכנולוגים

‏)פייסבוק,‏ אתרי הכרויות רבים ועוד רשתות

חברתיות(‏ שנהיו נגישים יותר ויותר ובהלימה

מוחלטת להתפתחות הטכנולוגית,‏ כך גם

המיניות שלנו הפכה להיות פתוחה ונגישה

יותר ופחות ערכית,‏ כשעניין זה לבדו יוצר

הזדמנויות רבות ליצור קשרים מחוץ לנישואין

אשר עלולים לסכן את הנישואין ולהוות קטליזטור לסיומם.‏

כחלק מתופעת הלוואי של תרבות השפע והאינסטנט אנחנו

יותר ויותר רוצים ‏"לטרוף"‏ את הכל ומהר ואין לנו כוח להשקיע

בתהליכים.‏

אז אולי האשמה נעוצה בכך,‏ שלא באמת לימדו אותנו מהי זוגיות

ו/או איך לבחור בן או בת זוג המתאימים לנו,‏ כפי שמשקיעים

ומלמדים אותנו מקצועות חשובים אחרים ואולי זה המוסד הזה

‏)נישואין(‏ שמאבד עוד ועוד מהרלוונטיות שלו,‏ בכל מקרה לצד

האושר ומבלי לוותר עליו,‏ הכי חשוב לעשות הכל כדי למנוע

את פירוק התא המשפחתי ורק אם אין מוצא אחר,‏ זו הדרך.‏

אילנית האס-‏ ארד,‏ עו"ד ומגשרת לענייני משפחה

המשרד של עו״ד האס-ארד דורג גם בשנת 2021 ע"י חברת .B.D.I וחב'‏ ,DUN'S 100

כמשרד בולט ומוביל במתן שירותים בתחום דיני המשפחה.‏

טלפון:‏ 052-7772352

אתר אינטרנט:‏ http://mishpacha-law.com

עלון בת חפר | ראש השנה 7 2021


נוער

התכנית למנהיגות ומעורבות קהילתית

איך להיות תושב פעיל בקהילה ולהפוך רעיונות למציאות

סימה בורקובסקי

מי שמבקר בעמוד הפייסבוק של היישוב לא יכול לחמוק מפוסטים

של תושבים המתריעים על תקלות או מעלים תלונות מסוגים

שונים.‏ אך מה אם הייתם יכולים להפוך את התלונה למעשה ולגרום

לשינוי בקהילה שלכם?‏

בדיוק למטרה זו נפתחה התכנית ל״מנהיגות ומעורבות קהילתית״

בבת חפר.‏ התכנית בארגון,‏ הובלה והנחייה של מחלקת ישובים בשיתוף

עם המנחה שלי רפופורט,‏ כללה 5 מפגשים ויועדה לתושבות ותושבי

בת חפר שמעוניינים להכיר טוב יותר את מרחב העשייה החברתית/‏

קהילתית/מוניציפלית ביישוב ובמועצה,‏ להשתלב ולהשפיע.‏

את התוכנית פתחה ראשת המועצה דר'‏ גלית שאול ששיתפה בסיפורה

האישי ובדרכה בעשייה הציבורית למען הכלל מחברות בוועד מקומי

בישוב חגלה ועד ראשות המועצה.‏ סיפורה האישי של גלית ותפיסת

העולם שחלקה איתנו עוררו התרגשות והשראה.‏

״התכנית היא חלק מפעילות שמתקיימת לפני בחירות כדי לעודד את

התושבים להיות מעורבים בחיי הקהילה שלהם ולתרום להתנהלות

הישוב כמו למשל לקחת חלק בועדות השונות וגם להבין איך המערכת

פועלת - איך מתנהל ועד יישוב וכו׳,״ מסבירה מירב שוטוב,‏ מלוות

יישובים באגף קהילה וישובים במועצה ומי שריכזה את התכנית.‏

״בת חפר הייתה הישוב הראשון בו התקיים הקורס מכיוון שהיישוב

מספיק גדול כדי להצדיק קורס ייעודי.‏ הקבוצה כללה 15 משתתפים

- גברים ונשים באופן מאוזן.‏ זו הייתה קבוצה מאוד איכותית של

אנשים שבאו לעשות שינוי.‏ לימדנו מה זה שלטון דו רובדי,‏ מה זאת

קהילה וכיצד ניתן להפוך רעיון לפעולה.‏ בניגוד לתושב בעיר גדולה

כאשר אתה חי בקהילה יש באפשרותך להשפיע על הישוב בו אתה

חי ובמקום להתלונן ניתן לפעול ולשנות.‏

חברות בועד הישוב זו התנדבות

״ברגע שאתה טועם את הטעם של העשייה והידיעה שבמעשיך אתה

מביא לשינוי לא תוכל להפסיק כיוון שאתה קם בבוקר עם ערך מוסף.‏

לא כל אחד חייב להיות חבר בועד או לעמוד בראש ועדה.‏ אפשר

להתחיל בקטן ולהתפתח עם הזמן.‏ אנו מעודדים אנשים להרים את

העיניים ולא להיות מרוכזים רק בחייהם ובמשפחה הפרטית שלהם.‏

להיות עירני לכך שהשכן לא יצא מהבית או אם מישהו בקהילה

זקוק לעזרה.‏ אנשים רבים לא ידעו שחברות בועד ואפילו ראשות

ועד נעשית בהתנדבות.‏ ברגע שיודעים זאת יש הערכה גדולה יותר

למבצעי התפקידים ופחות מהירים להתלונן.״

מדוע הקורס מתקיים בסמוך לבחירות?‏

״הבחירות הקרובות יתקיימו בסוף שנת 2023 אך עד אז חשוב לחזק

את התשתית החברתית של כל ישוב ולהביא לכך שהועדות יתפקדו

וועד הישוב יהיה חזק.‏ כרגע זו התקופה שהועד כבר עייף ולאנשים

פשוט נגמר האוויר.‏ לכן זה הזמן להכשיר אנשים עם רוח חדשה,‏

רעיונות ואנרגיות לעשות שינוי כמו גם הבנה מה בדיוק הם רוצים

לשנות.‏ אנו רוצים שהתהליך ייטיב עם היישוב ויקדם אותו כיוון שתמיד

יש הרבה עבודה לעשות.״

אחד הדברים שחיממו מאוד את ליבי וגרמו לי לגאווה הייתה כמות

הפעמים שמירב שיבחה את המשתתפים בקורס ועד כמה היא

מתרשמת מכך שבת חפר ישוב איכותי עם המון כוחות ולדבריה רק

צריך להביא את הכוחות האלה לידי ביטוי.‏

חשוב היה לה לציין שבין המשתתפים בקורס היה גם שלום ששון,‏

פנסיונר,‏ כדי להראות שהקורס אינו מיועד רק לצעירים אלא לכל

אדם שרוצה להביא לשינוי.‏

״כולנו יצאנו עם אור בעיניים ועם רצון עז לפעולה״.‏

כאן המקום להודות מקרב לב לנבחרי הציבור וממלאי התפקידים

בבת חפר : עדי אמזלג – יו"ר הוועד,‏ אופירה קלפ – נציגת מליאה

וסגנית ראשת המועצה,‏ מידד כלפון – נציג מליאה ויו"ר וועדת ההיגוי

להרחבת בת-חפר,‏ יניב פרי – יו"ר ועדת קהילה,‏ עומרי צליל – מנהל

היישוב ואיריס לביא – מזכירות היישוב.‏

לכולם תודה רבה על האירוח הנדיב,‏ על רתימת המשתתפים ועל

המידע הרב שחלקו איתנו.‏

כמו כן – תודה לכל התושבות והתושבים המתנדבים והפעילים וממלאי

התפקידים מהמועצה,‏ שתרמו מזמנם וניסיונם לטובת התכנית.‏

הנרי פורד אמר:‏ ‏"להתאסף זו ההתחלה.‏ להישאר יחד זו התקדמות.‏

לעבוד ביחד זו הצלחה"‏

המועצה בהובלת מחלקת יישובים תמשיך ותקיים תכניות ל"מנהיגות

ומעורבות קהילתית"‏ ברחבי העמק.‏

www.bathhefer.net.il

8


יש מקום לאהבה גם לבני 50+

גילה קורל,‏ אחת המשתתפות נעזרה בקורס

כדי להגשים חלום ולהקים קבוצה של פנויים-‏

פנויות בני +50 שתפנה לתושבים מכל העמק

ותיפגש במועדון הבועה.‏

איך הגעת לרעיון להקמת הקבוצה?‏

״הרעיון נולד עוד בתחילת הקורונה.‏ באחד

הערבים ישבתי עם בנותי לארוחת חג הפסח

וראיתי את השכנה שלי יושבת לשולחן עם חמגשית כשממולה מסך

מחשב והיא מדברת אליו.‏ התקרבתי לחלון וסימנתי לה לפתוח ואז

בנותי ואני שרנו לה את השיר ״אחד מי יודע״ וכולנו פרצנו בבכי.‏ זה

היה הרגע שנפל לי האסימון שאני לא רוצה להיות בודדה.‏ בכל פעם

שהסתובבתי בישוב נתקלתי באנשים בני גילי שעושים הליכה לבדם או

רוצים לעזוב את העמק או הישוב כי אין להם מה לעשות כאן.‏ העמק

עוטף קהילות רבות - בני נוער,‏ ילדים,‏ הורים צעירים ואפילו ותיקים

שנפגשים במועדונים ויש להם פעילויות.‏ אבל לקבוצת הפנויים-פנויות

בני גילי אין מענה ולכן החלטתי לעשות מעשה.‏

האם ההשתתפות בקורס עזרה לך להפוך את הרעיון למציאות?‏

הייתה לי חוויה נהדרת בקורס וממפגש למפגש נחשפים ולומדים על

תהליכים במועצה ועל מנהיגות חברתית.‏ יותר מהכל למדתי שכדי

להניע תהליכים אנו נדרשים לסבלנות.‏ בחיים אנחנו רגילים לקבל

דברים באופן מיידי אבל כשמניעים תהליכים חייבים להיעזר בהרבה

סבלנות ולא להתייאש בקלות.‏ לימדו אותי כיצד לפרוט את הרעיון

לגורמים,‏ לשאול את עצמי שאלות כמו - מי קהל היעד שלי,‏ מה אני

רוצה לתרום להם,‏ מה התהליכים שאני רוצה לעשות ועוד.‏

בנוסף,‏ ההשתתפות בקורס סייעה לי להכיר אנשים במועצה ובישוב

שיוכלו לעזור לי ואני חייבת לציין שגם מתוך הועד בישוב וגם במועצה

מיד עטפו אותי,‏ התלהבו מהרעיון ואפילו ראשת המועצה גלית שאול

סייעה לי.‏

למשל,‏ כאשר כתבתי את הפוסט שהציג את הרעיון הדבר נעשה

תוך מחשבה משותפת וקיבלתי הרבה טיפים ועצות מאנשים מנוסים

בפעילות קהילתית על מנת שאצליח להניע אנשים להצטרף אלי״.‏

מדוע הקבוצה מיועדת רק לבני +50 ולא לצעירים יותר?‏

קבוצת הגיל שלנו נמצאת במקום מסויים בחיים שבו הילדים כבר

גדלים ועוזבים את הקן ואנחנו מתחילים להתמודד עם בדידות

ולעיתים גם עם בעיות בריאותיות.‏ אלה לא נושאים שבני 40 או 30

מתמודדים עמם.‏ בנוסף יכולים להיות חברים בקבוצה שילדיהם יהיו

בקבוצת הגיל הזאת והמפגש איתם לא מתאים.‏

בבועה,‏ התרגשתי מאוד וחיכיתי שאנשים יגיעו אך בסופו של הערב

הלכתי לבדי הביתה.‏ בכל זאת,‏ לא התייאשתי ובמפגש הבא הגיעו 12

נשים ובמפגש האחרון הגיעו 6. למעשה רק גבר אחד הגיע וכל היתר

נשים.‏ הוא סיפר שהתרגל לחיות לבדו.‏ אני חושבת שאנשים חייבים

להבין שהם לא חייבים להיות בבדידות הזאת.‏ הדבר הכי פשוט זה

ביום שישי להדליק את הטלויזיה,‏ להכין ארוחה קטנה ולהעביר את

הערב לבד.‏ אבל כל אחד מאיתנו יכול לעשות שינוי.‏

פונה לכל העמק

למדתי לא להתבייש ולפנות לבעלי תפקידים בכל הישובים כדי

שיפיצו את הבשורה והייתי רוצה שיגיעו פנויים ופנויות מעל העמק.‏

אני מייצרת מפגשים שבהם המשתתפים מרגישים בטוחים.‏ אנחנו

יושבים ומפטפטים,‏ מקשיבים למוזיקה ומעבירים ערב כיפי ויש משהו

משותף לכולנו - אין לנו בן זוג שמחכה בבית.‏

הייתי רוצה שתהיה לנו נציגות במועצה שדרכה נוכל לקדם תכניות

ופעילויות ייחודיות לקהילה הזו.‏

מה הדבר החשוב ביותר שלקחת איתך מהתכנית?‏

״מי ששומע מהצד חושב - איזה יופי היא מקדמת את עצמה.‏ אבל זה

לא כל כך פשוט.‏ הרבה יותר קל להצטרף לפעילות קיימת או לחכות

שמישהו אחר יעשה עבורך את העבודה ואתה פשוט תצטרף.‏ לאחר

שהשתתפתי בתכנית הבנתי שיש בכוחי לגרום לדברים לקרות וגם

אם זה ייקח זמן בסופו של דבר אני יודעת שאצליח״.‏

להצטרפות לקבוצה פנו לגילה קורל - 052-5374420

בני עקיבא

החודש סניף בני עקיבא ביישוב קיימו מספר פעילויות

גיבוש ופתיחת קיץ וביניהם,‏ יציאה להחלקרח ויום בלונה

פארק,‏ בשתי הפעילויות החניכים נהנו מאוד והתגבשו

וכך גם המדריכים.‏

מה הקושי הגדול ביותר אתו התמודדת?‏

לאחר שהקמתי את הקבוצה הרבה אנשים התלהבו ונרשמו לקבוצה

וכרגע חברים בה 100 אנשים אבל הלכה למעשה מעטים מגיעים

למפגשים שלנו בבועה.‏ לקראת המפגש הראשון שמרתי 40 מקומות

עלון בת חפר | קיץ 9 2022


הצופים והצופות

ראיון עם לימור חנוכוב-לנגביץ

ראיינה:‏ דינה זלוטניק

www.bathhefer.net.il

לימור,‏ בת 49 בקרוב.‏

נשואה לשחר מזה 18 שנה.‏

אמא ל-‏‎3‎ ילדים:‏ הדר ‏)יא׳(,‏ עופר ‏)ט׳(‏ וסער ‏)ז׳(‏

לשאלתי מה היא עושה ביומיום היא עונה:‏

״קודם כל אני אמא!״

וזו הסיבה שהיא החליטה לצאת לעצמאות

לפני 10 שנים,‏ כדי להיות יותר בבית עם ילדיה.‏

בעשור האחרון היא מתכננת ומעצבת פנים,‏

מנהלת עסק עצמאי וגם מנהלת ועובדת עם

שחר שהוא קבלן שיפוצים.‏

לבת חפר הם הגיעו לפני 4 שנים.‏ לפני כן

התגוררו 15 שנה במושבים בורגתה ועולש.‏

״הדבר שהיה לי הכי חשוב כשהגענו לכאן זה,‏

שהילדים יצטרפו לצופים.‏ כבוגרת צופים אני

יודעת כמה נתנה לי המסגרת של הצופים

ערכים,‏ חברה,‏ חוויות וכיף.‏ במהלך השנה

הראשונה טפטפתי לילדי להצטרף לצופים אבל

הם לא ממש התלהבו.‏ בשנה השנייה ביקשתי

שרק ינסו.‏ הם נכנסו לצופים,‏ בהתחלה זה לא

היה פשוט,‏ אבל היום הם כל כך בתוך זה,‏ שהם

מצטערים שהפסידו שנה..‏

הדר הבת שלי,‏ מדריכה כבר שנה שנייה,‏ עופר

השנה יהיה בשכבת הדרכה וסער חניך בגדוד.‏

בין הבית לעבודה היה מאוד חסר לי החלק

הקהילתי.‏ תמיד לקחתי חלק בוועדי הכיתות

ובהנהגות ההורים של בתי הספר שבהם

לומדים ילדי.‏

הצטרפתי לוועדת איכות הסביבה ואני שותפה

פעילה גם בהקמת ובפרוייקט ה״בוטיקח״.‏

כשאני מבקשת ממנה לספר על שבט ״גולן״

ועל תפקידה בצופים היא מתחילה לדבר

בהתלהבות,‏ עם ניצוץ של אושר,‏ תשוקה

ואהבה בעיניים וללא יכולת עצירה...‏

לפני שנה פנה אליה יניב גל וביקש ממנה

להצטרף לצוות המתנדב של הצופים,‏ במטרה

להחליף אותו בתפקידו כ׳ראש השבט׳ בהמשך.‏

״התחלתי כגזברית במקום רונית רותם ובמקביל

למדתי והכרתי את השבט.‏ כבר מההתחלה

יניב שחרר את המושכות ואיפשר לי ללמוד את

השבט בדרך ובקצב שלי,‏ כשהוא מלווה אותי

מהצד.‏ לפני כמה חודשים,‏ הוא הודיע לי ״זהו,‏

הגיע הזמן לקחת את המושכות.״ קצת לפני

שעזב צירפנו את פזית קוכנר לצוות המתנדבים

והמנהלים של השבט במטרה להחליף אותי

כגזברית וכדי שאוכל להיכנס באופן רשמי

לתפקיד ״ראש השבט״.‏

אני מבקשת להסביר קצת על מבנה הצופים,‏

לאלה שלא מכירים:‏

תנועת הצופים הינו ארגון מסודר ומובנה

שמתנהל כמו כל עסק / חברה במשק.‏

מעבר לכך יש את הדרג המתנדב אליו אני ׳ראש

השבט׳ ופזית יד ימיני ו׳הגזברית׳ משתייכות.‏

הדרג השכיר בצופים כולל את המרכז הבוגר

של השבט ומדריכי השכבות.‏ המרכז הבוגר

הוא בדרך כלל מישהו בוגר שבט אחרי צבא

ומתחתיו מרכזים צעירים,‏ שהם תלמידי י״ב.‏

כחלק מהשינוי המבני של השבט השנה יהיו 5

מרכזים שביחד עם המרכז הבוגר מנהלים את

השבט.‏ לכל אחד יש אחריות על תחום שונה

יש מרכז לשכבות הצעירות ד׳-ו׳,‏ יש מרכז בוגר

לשכבות ז׳-ט׳,‏ מרכז פעילים ומרכז מיוחדות

‏)יפורט בהמשך(.‏ חוץ מזה ישנו מרכז נוסף,‏

שאחראי על שבט ‏"פלג"‏ - בעיר חריש ‏)עוד

יסופר בהמשך(.‏ מתחתם כל המבנה הארגוני

של השבט.‏

שבט ‏"גולן"‏ שייך ל״הנהגת החורש״,‏ שבה 13

שבטי צופים.‏ שבט ‏"גולן"‏ נחשב לשבט קטן

בהשוואה לשבטים אחרים בהנהגה,‏ אך הוא

שבט ייחודי בעוצמות שלו.‏ הוא מתנהג ומתנהל

ברמה של שבטים גדולים ממנו בהרבה.‏

״יש לנו בשבט גאוות יחידה.‏

יש לנו נוער מדהים ואיכותי,‏

שעושה עבודה נהדרת.״

לצערי,‏ הרבה מבני ובנות היישוב לא מצטרפים

לצופים וחבל.‏ הייתי מאוד שמחה לראות יותר

ילדים מצטרפים לשבט שלנו.‏

הדרג המתנדב הוא כמו האמא והאבא של

השבט.‏ אנחנו מתעסקים עם כל הניהול

מסביב,‏ עם הכספים התמיכה והליווי בכל

מה שהמרכזים הבוגרים והצעירים צריכים

וזקוקים לו.‏

בשנה האחרונה,‏ כל ימי שלישי ושישי ביליתי

בשבט.‏ יניב,‏ פזית ואני מגיעים לכל טיול וסמינר

כדי לתמוך,‏ לשוחח ולהקשיב.‏ הצופים זה 24/7.

זר לא יבין זאת!‏

הייתי רוצה שההורים ידעו איזה שבט מדהים

יש לנו פה,‏ איזה סט כלים לחיים ואילו ערכים

הילדים מקבלים בשבט.‏ זה מיקרוקוסמוס

של היקום.‏ הילדים מקבלים כלים ומענים

שבמערכת החינוך הפורמלית לא קיימים.‏

לדוגמא:‏ מחנה הקיץ,‏ שבו הם צריכים לתכנן,‏

לבנות ולהקים מבנים בגדלים שונים.‏ לפעמים

המבנים מגיעים גם לגובה של 6 מטר.‏

בכל שנה נבחר נושא.‏ השנה הנושא היה

״ישראליות״.‏

בשלב הראשון הם צריכים לחשוב על רעיון

מתאים,‏ הקשור לנושא.‏ אחר-כך עושים סקיצה

ומתכננים את המבנה בסקצ׳אפ.‏ השלב הבא

הוא לתכנן ולשרטט את המבנה בתלת מימד

ולבנות מודל תלת ממדי בקנה מידה.‏

ברגע שהמבנה עובר אישור הם מתכוננים לזה

לוגיסטית על כל המשתמע מכך.‏ הם מכינים

״תיק מבנה״ מפורט,‏ שכולל את כל מה שהם

צריכים מבחינת חומרים,‏ כמויות,‏ עד לפרטים

הכי קטנים.‏ איזה כפיתות יהיו,‏ חלוקת תפקידים,‏

מי אחראי על מה,‏ כתב כמויות לחומרים ועוד..‏

ממש ברזולוציה של אנשים מבוגרים.‏ הם

לומדים מהי עבודת צוות,‏ ניהול אנשים אחרים,‏

תכנון,‏ כתבי כמויות ניהול תקציב וכו'.‏ כשהם

10


מסיימים את תיק המבנה וכשמגיע כל הציוד

הרלוונטי שהזמינו הם מתחילים לבנות את

המבנה במתחם הנוער.‏ כל מבנה צריך לעבור

אישור מהנדס לפי הגובה שלו.‏

זו תקופה של 8 שבועות בה הם מבלים ימים

ולילות במתחם הצופים על מנת לתכנן,‏ לבנות

ולהתכונן למחנה.‏ אחר כך הם מפרקים את

המבנה באופן מסודר ובונים אותו שוב בשטח

המחנה.‏

במחנה לכל שבט יש את השטח שמוקצה

עבורו ובתוך השטח הזה הם יוצרים מרחבים

שונים,‏ בכל מרחב יש את המבנה שלו:‏ יש את

שער הכניסה,‏ התורן ורחבת המסדרים,‏ חדר

האוכל והמטבח,‏ איזור מפקדה ומחסן.‏

כל גדוד ‏)שכבה(‏ אחראי על הדברים בשטח

בשוטף ובונה את המבנה שלו באיזור המוגדר

לו במחנה,‏ כמובן שהכל מותאם לשכבת הגיל

ושלב ההתפתחות הצופי.‏ לאורך השנה ולא רק

במחנה,‏ כשיש פעילויות מיוחדות כמו טיול,‏ טקס

או סמינר,‏ יוצרים וועדות ויו״רים לאותה פעילות,‏

המורכבים מכל השכבות הבוגרות,‏ כאשר כל

צוות כזה אחראי על משהו אחר.‏ תפקידים כמו

יו״ר הדרכה,‏ יו״ר מחסן,‏ יו״ר לוגיסטיקה,‏ יו״ר

אוכל,‏ מנוהלים ע״י החניכים הבוגרים.‏ למעשה,‏

הם מקבלים הזדמנות נהדרת להתנסות בניהול

צוותים בשונה מהתפקיד שממלאים בשבט

בשוטף,‏ זה עוד משהו שהם לא יקבלו בשום

מסגרת חינוכית אחרת.‏

חוץ ממחנה הקיץ יש הרבה דברים שאנחנו

מתעסקים איתם ביומיום.‏ קודם כל - חינוך!‏ זה

הכי חשוב.‏ בצופים הם לומדים כמובן צופיות,‏

ויש תכנים וסוגים שונים של הדרכות כמו תוכן,‏

נקודת מבט,‏ חוויה,‏ בישול צופי,‏ צופיות ועוד.‏

קיים בצופים אתר אינטרנט שנקרא ״המסע

בצופים״,‏ משם המדריכים מקבלים השראה

רעיונות ותכנים לפעילויות לחניכים.‏

השנה מחולקת ל-‏‎5‎ מסלולים ונושאים שהם

למעשה עמוד השדרה החינוכי על פיו מעבירים

את הפעולות.‏

לשכבות הבוגרות יש פעולות שכבתיות ופעם

בשבועיים ישב"ג ‏)ישיבת בוגרים(,‏ סמינרים

וטיולים משלהם בנוסף לפעילויות של כלל

השבט.‏

הייחוד של שבט ‏"גולן"‏ הוא,‏ ההתמחות שלנו

בחינוך מיוחד.‏ ויש לנו מרכזת שמטפלת רק

בזה.‏ זה בא לידי ביטוי ב-‏‎2‎ מישורים:‏

‏•שבט גולן חונכים את ילדי פנימיית טוקאייר

בבחן.‏ יש לנו צוות קבוע שביום שלישי יוצא

לפנימייה להדריך את הילדים שם ולהעביר

פעולות צופיות,‏ בדיוק כמו בשבט גולן.‏

‏•צוות ״צמיד״ לחינוך מיוחד בשילוב עם

המועצה ורכז הנוער ביישוב - עוז עדני.‏ אנחנו

נותנים מענים לחניכים עם מוגבלויות.‏ לכל

חניך מוצמד מדריך אישי,‏ שעובר הכשרה

מיוחדת.‏ המדריכים של ״צמיד״ מקבלים ליווי

שוטף ותמיכה מעו״ס מטעם המועצה.‏ יש

לנו 5 חניכים עם מוגבלויות,‏ שמגיעים לשבט

מדי יום שלישי ועוברים הדרכות שמותאמות

אישית אליהם.‏ זהו מפעל מדהים ומרגש.‏

יש גם חניכים המשולבים בתוך הגדודים

הרגילים,‏ כאשר לכל חניך יש מדריך צמוד

שדואג לו.‏

שבט ״פלג״ חריש,‏ הוא שבט בהקמה בחסות

שבט ״גולן״.‏ ראש השבט שלו הוא יניב גל.‏ מדי

שבוע אנחנו שולחים לשם צוות משלנו לעזור

להקים את השבט הזה.‏ בשנה שעברה זה היה

פיילוט והשנה יש לנו כבר צוות גדול מהשכבות

הבוגרות,‏ שיוצא לשם פעמיים בשבוע על מנת

לבנות ולהרים את השבט הזה.‏

הצוות שיוצא לשם מקבל תמיכה וליווי גם

משבט גולן וגם משבט פלג.‏

תחום הפעילים - הם אלה שמתפעלים את

השבט.‏ מחולק לצוות מחסן,‏ צוות צופיות,‏

וצוות קהילה שעובדים בצמוד עם עוז עדני,‏

רכז הנוער,‏ על פרוייקטים הקשורים לתחום.‏

במהלך כל הראיון לימור מדברת בהתלהבות

גדולה.‏ ניכר שהיא כל כך מחוברת ואוהבת את

השבט.‏ היא יכולה לשבת ולספר לי עוד שעות

על השבט,‏ אך זמננו קצר.‏

יש לה מערך תמיכה מפרגן ועוזר.‏ אם זה יניב

גל,‏ אופירה קלפ ומיטל עזרן ‏)ראשי השבט

הקודמים(.‏ אם זה עוז עדני שעוזר המון בליווי

של המרכזים,‏ תמיכה וטיפול בחניכים שצריכים

מענים מיוחדים ומורכבים.‏ ויש חיבוק גדול של

הקהילה.‏

״אני רואה את שבט גולן כבית של

הנוער והייתי שמחה לראות יותר

ילדים מצטרפים אליו.״

״אני רוצה להודות במיוחד ל-‏‎4‎ המרכזים

המדהימים של השבט בשנה זו:‏ דור הלפרן,‏

ליעד קוכנר,‏ יעל דולב ואביב גוברין,‏ שבזכותם

השנה הזאת הייתה כזאת מדהימה.‏

אני רוצה להודות לד"ר גלית שאול ראשת

המועצה ‏)שהיא עצמה בוגרת צופים(,‏ שמלווה

את שבט גולן ואותי באופן אישי.‏ היא מגיעה

לכל מקום,‏ מפרגנת,‏ מברכת,‏ תומכת ומנהלת

שיחות חשובות עם החניכים בגובה העיניים.‏

ולעדי אמזלג שעוזר ומסייע בכל בקשה ופנייה.״

רגע לפני סיום היא מבקשת להעביר מסר

חשוב להורים:‏

״אם אתם רואים שיש לילד שלכם איזשהו קושי,‏

או משהו שחשוב לכם שנדע - תגיעו אלי!!!‏

לא מספיק רק ליידע את המדריכים.‏ חשוב

שגם אני אדע מזה,‏ כדי שאוכל לסייע,‏ לתת

מענה או לפקוח עין.‏

אנחנו לא מתערבים למדריכים בפעולות שלהם,‏

אבל כן חשוב שנהיה עם עיניים פקוחות ועם

יד על הדופק ונדע לטפל בדברים לפני שזה

מאוחר מדי.״

״שתהיה לנו שנת פעילות מדהימה,‏

ערכית ומוצלחת.‏ חזקו ואמצו!״

עלון בת חפר | קיץ 11 2022


בוטיקח

‏"בוטיקח"‏ - החנות החברתית והירוקה של בת חפר

שבע שלמון ואירית אוחיון

שנתיים מלאו לפתיחתה של ‏"הבוטיקח"‏

- חנות חברתית וירוקה,‏ שפועלת על

טהרת ההתנדבות והקהילתיות.‏ החנות עברה

תמורות ושינויים במהלך תקופת הזמן בה היא

פתוחה.‏ מטרתה של כתבה זו לשתף אתכם,‏

הקוראים בפעילותה של החנות ובפרוייקטים

השונים בה החנות מעורבת.‏

החנות נפתחה במבנה זמני ששימש בעבר

גן ילדים והוסב להיות חנות ‏"הבוטיקח".‏ עם

פתיחתה התגלה הצורך הגדול והשימוש

הנפלא של תושבי היישוב והסביבה בחנות.‏

תרומות רבות זרמו אל החנות,‏ צוות

המתנדבות הלך והתרחב,‏ קונים וקונות

מכל העמק והסביבה הגיעו אל החנות לרכוש

ממגוון המוצרים הקיימים ונראה שהחנות

הולכת ומתפתחת.‏ וכך,‏ לפני למעלה מחצי

שנה עברנו למבנה קבע מקסים,‏ גדול ומרווח,‏

מחולק לחדרים.‏ צוות האחזקה של היישוב

בראשותו של מנהל היישוב,‏ מר עמרי צליל

דאג להעברת הציוד ובניית מחסנים מתאימים.‏

החנות החברתית שלנו לבשה צורה של בוטיק

מקסים,‏ מסודר ומאורגן לתפארת.‏ החנות

כוללת מבואה גדולה ובה ספרים,‏ משחקים,‏

תיקים,‏ כלי בית ותמונות,‏ שני חדרים לבגדי

נשים - בגדים ליומיום,‏ בגדי ערב מסוגננים,‏

בגדי ספורט,‏ בגדי ים,‏ נעליים ואקססוריז,‏

חדר לבגדי ילדים גברים ונוער אשר כוללים

גם תלבושות של בתי הספר האזוריים וחדר

עם תאי מדידה לנוחות הבאים לחנות.‏

זהו התוצר הסופי אותו רואים המבקרים

בחנות.‏ מאחורי התוצר המקסים הזה עומדות

מתנדבות רבות:‏ אירית אוחיון - מנהלת

‏"הבוטיקח"‏ ואחראית התרומות,‏ סמדר מוגני -

אחראית מיונים,‏ זהבה ברקאי - אחראית

סידור החנות,‏ לימור חנוכוב לנגביץ - אחראית

עיצוב,‏ שבע שלמון - אחראית פרסום,‏ עליזה

חכמו - אחראית מחסן,‏ סמדר טרכטמן בן נון

- אחראית ספרים,‏ נילי מרקיאר – אחראית

ספריה קהילתית,‏ ליהיא דגני – סטייליסטית

אישית,‏ דורית פיקסלר,‏ דפנה זקס,‏ גלית

לויים,‏ אילנה סלומון,‏ אסיה מלצר,‏ עופרה

סבג,‏ רינת רוזנטל,‏ שלי אהרונוב,‏ בת-שבע

ג'אנח,‏ איבט ריינברג,‏ חנה וולפין,‏ חן קאופמן,‏

שרית קפזידר,‏ אווה פלדבלום,‏ יאנה סקיזדה,‏

טליה כהן,‏ תמר יערי,‏ נטלי שם-טוב ולילך דלה

טורה.‏ בחנות מתנדבים גם בני נוער כחלק

מפרויקט המחויבות החברתית.‏

המתנדבות מפנות מזמנן ומרצן לארגון החנות

ולפעילות הענפה שקיימת מאחורי הקלעים.‏

צוות מגובש שעובד בשיתוף פעולה מלא

ביותר - בשיתופי רעיונות,‏ הצעות לשיפור,‏

המלצות וכל דבר שאפשר לשפר בתחום

החנות.‏

אז איך בעצם כל המפעל הזה עובד?!‏

אל החנות מגיעות תרומות רבות מתושבי

היישוב והסביבה.‏ בכניסה לחנות הוקם מחסן

ובו חלון רחב ופתוח מכוסה וילון לשקיות

ותרומות שפתוח בכל שעות היממה ומוכן

לקלוט את התרומות הנדיבות של התושבים.‏

התושבים משאירים חפצים שונים,‏ דברים

טובים שניתן להשתמש בהם שוב ושוב.‏

השקיות עוברות מיון קפדני על ידי מתנדבות

החנות והפריטים הטובים באמת ממוינים

ומסודרים בחנות,‏ למכירה במחיר סמלי.‏

את פני הקונים מקבלות המתנדבות,‏ מסייעות

ומכוונות לפריטים השונים שבחנות.‏ כחנות

חברתית המחירים בה הם סימליים ונעים

לרוב בין חמישה לעשרים שקלים.‏ אפשר

למצוא פריטים חדשים אפילו עם התגית,‏ או

סט צלחות ארוז עדיין בקופסה במחיר נמוך

ממש,‏ וגם פריטים אחרים במצב מעולה,‏

כולם נמכרים במחיר סמלי,‏ וזאת כדי לאפשר

קנייה זולה.‏ אפשר לראות אנשים שיוצאים

מהחנות עם חיוך גדול,‏ עמוסי שקיות כאשר

ההוצאה על הפריטים השונים היתה קטנה

ממש יחסית לפריטים שנרכשו.‏

יחד עם זאת,‏ מגיעות הרבה יותר תרומות

משהחנות יכולה להכיל.‏ לכן קם מערך של

תרומות ובו מתנדבות אשר ממיינות פריטים

לתרומות לפי דרישה למשפחות שזקוקות

לכך,‏ לעולים חדשים,‏ נתרם ציוד רב לעולים

מאוקראינה שמצאו עצמם בארץ ללא פריטי

לבוש מתאימים.‏ נתרמים בגדים וחפצים

להוסטלים,‏ למעונות נשים,‏ לפנימיות ולדרי

רחוב.‏ הנושא מפורסם ביישוב ואנחנו מקבלות

לא מעט פניות מאנשים שכבר מכירים

ויודעים ומנסים לעזור למכרים שזקוקים.‏

לעיתים מתקבלות פניות מהרווחה של היישוב

בבקשה לתרומות שונות מן החנות ואנחנו

שמחות להעביר למי שזקוק לכך.‏ לעיתים

צוות האחזקה של הישוב יוצא עם משאיות

שלמות של שקיות שמיועדות לתרומה עד

ליעד ששמח מאד לקלוט אותן.‏

www.bathhefer.net.il

12


בין התרומות שמועברות לחנות נמסרים

לצערינו גם בגדים בלויים,‏ קרועים ולא

מתאימים.‏ פריטים אלו מועברים לטובת

טקסטיל,‏ זאת אומרת גריסה ומחזור של מה

שכבר לא ראוי לשימוש.‏ לא מבזבזים שום

פריט,‏ הכל ממוחזר בדרך זו או אחרת עד

ליעד הסופי.‏ ובכך כולנו יוצרים כדור ירוק יותר

ועוזרים,‏ ולו במעט,‏ לעתיד ילדינו.‏

חנויות יד שנייה תופסות תאוצה בשנים

האחרונות.‏ אנשים מבינים,‏ שתרבות הצריכה

מוגזמת,‏ שהבית עמוס בפריטים שונים

ושחבל לקנות במחיר מלא כשאפשר להקטין

את ההוצאות החודשיות על ביגוד ופריטים

נוספים.‏ חנות ירוקה מצמצמת את הצריכה

המוגברת ומאפשרת שימוש חוזר בביגוד,‏ כלי

בית,‏ משחקים,‏ ספרים ועוד.‏ לפעמים בימי

הוצאת הפסולת הגושית מוצאים חפצים

רבים שניתן היה להמשיך ולהשתמש בהם -

נזרקים ומוטמנים באדמת כדור הארץ שלנו,‏

בעוד שאנשים אחרים היו יכולים להיעזר בהם

ולהנות מהם.‏ החנות באה לתת מענה במקום

להשליך – לאפשר שימוש חוזר.‏ כך אנו דואגים

לכדור ירוק יותר,‏ להפחתה משמעותית של

הפסולת המוטמנת,‏ לחינוך של הדור הבא

למחזור נכון,‏ למיחדוש.‏

לאחרונה נוסף פרוייקט משמעותי נוסף לחנות

בדמותה של ספרייה קהילתית קטנה בגן

השעשועים המחודש שבמרכז הישוב.‏ צוות

האחזקה של הישוב מיקם ארונית ספרים

בגן השעשועים וחנות ‏"הבוטיקח"‏ מעבירה

ספרים אליה.‏ המטרה היא הקראת ספרים

והנאה מהם במרחב הציבורי ושימוש חוזר

בספרים טובים ומהנים.‏ ניתן גם לשאול את

הספרים להמשך קריאה בבית.‏ חשוב כמובן

לשמור עליהם במיקומם הנוכחי כדי לאפשר

שימוש קהילתי לאורך זמן.‏ ספרייה זו מהווה

פיילוט ובהמשך מתוכנן למקם ספריות

קהילתיות נוספות במספר מוקדים ביישוב.‏

שווה להמתין לפרסום.‏

רווחי החנות שמגיעים מהמכירות מיועדים

לכיסוי הוצאות החנות השונות,‏ ולטובת

פרוייקטים סביבתיים של היישוב.‏ ישנם

פרוייקטים סביבתיים על הפרק שיקודמו

ביישוב ‏)דוגמת גינה קהילתית עם הנוער

ביישוב בהובלתו של עוז עדני(‏ ופרוייקטים

נוספים שעומדים על הפרק.‏ המטרה העיקרית

היא,‏ שהכסף שנכנס לחנות יחזור לתושבי

היישוב בצורות שונות ורלוונטיות להיותה

ירוקה וחברתית.‏

החנות מרווחת,‏ נעימה ומזמינה,‏ היא גם

מאפשרת בתוכה קיום מפגש חברתי,‏ בין

הקונים שפוקדים אותה.‏

לאחרונה הרחבנו את שעות הפעילות ובימי

שישי בבוקר ניתן לשבת בנחת ליד הדשא

הירוק,‏ לתת לילדים לשחק ולהנות מקפה

ומאפה שמוגשים בתשלום סמלי.‏

אנו,‏ מתנדבות החנות רוצות להודות לכל מי

שתורם חפצים שונים לחנות.‏ הדבר מאפשר

תחלופה של הפריטים השונים בחנות.‏ אנו

שמחות על כל מי שמגיע ורוכש מהחנות.‏

נשמח שתמשיכו ותפיצו את הבשורה בקרב

חברים וחברות מתוך ומחוץ לבת חפר כדי

לעודד את מי שטרם ביקר להגיע ולהתרשם

ממגוון המוצרים העצום שיש לנו בחנות.‏ אנא

הביאו רק דברים טובים,‏ ברי שימוש,‏ על מנת

להקל על עבודת המיון.‏ דברים שלא ניתן

להשתמש בהם יותר,‏ אנא מחזרו בהתאם.‏

את הדברים הטובים תעבירו אלינו והניחו

אותם במקום המיועד לכך - בחלון התרומות

במבנה שבכניסה למתחם החנות.‏ ואם אתם

מכירים משפחות או מוסדות שיש להם צורך

בתרומות – אל תהססו לפנות אלינו.‏

תודה לכל מי שלקחו ולוקחים חלק במיזם

החשוב הזה.‏

החנות פתוחה כעת בימים א',‏ ד',‏

בין השעות 17:00-20:00

ובימי שישי בבוקר

בין השעות 10:30-13:30.

מיקומה של החנות צמוד למתחם

מתי"א שבסוף רחוב חלבלוב.‏

ניתן למצוא אותנו בגוגל מפות

ובקבוצת הפייסבוק הציבורית

שם אפשר גם להתעדכן בפריטים

חדשים שנכנסים לחנות,‏ ובשעות

הפתיחה שלעיתים משתנות.‏

עלון בת חפר | קיץ 13 2022


מועדון הבועה

‏"הבועה"‏ חוזרת בגרסה מחודשת

לפני כשבועיים כיכב מתי סרי על במת

‏"הבועה"‏ ושר משיריהם של זוהר ארגוב וסשה

ארגוב.‏ שבועיים אחר כך הוקפצנו במסיבת

ריקודים טרופית עם DJ's מתחלפים משקיעה

ולתוך הלילה.‏ ואיך אפשר שלא להזכיר את

מופע להקת אקרופוליס והמחווה לקולדפליי

- אלה רק ארבע מתוך שרשרת אירועים

שהתקיימו בחודשים האחרונים במועדון

‏"הבועה"‏ שלנו.‏ אבל כדי שאלה יתרחשו נחזור

קצת אחורה לסיפור על ההקמה המחודשת

של ‏"הבועה"‏ – הבית שלנו לבילויים.‏

רובכם מכירים את הבועה בגרסתה הקודמת...‏

וככה אחרי שטרפו לנו את הקלפים ‏]קורונה,‏

סגרים ושות'[‏ שוב הרימו את ראשם

המתנדבים,‏ וחזרו להפשיל שרוולים כדי לעדכן

ולשדרג את הפנינה.‏ רשימת המתנדבים

היא ארוכה,‏ ונחסוך מכם את הפירוט,‏ אבל

בקצרה נספר שיש לפחות 95 מלאכים טובים

שפינו,‏ ועדיין מפנים מזמנם,‏ לטובות העשייה

ובמשך מספר חודשים נרתמו לעזרת עבודות

השיפוצים שגלשו לעיתים לתוך לילות ולתוך

ימים ארוכים – צבעו,‏ תיקנו,‏ סחבו,‏ הזיעו,‏

הקימו,‏ פינו,‏ סידרו,‏ תיאמו...‏ ובדרך יצרו

חברויות שמבוססות על מטרה אחת – רצון

אמיתי להביא תרבות הביתה במחיר קהילתי.‏

זה המקום לומר גם תודה למעורבים נוספים –

ועדת תרבות,‏ הוועדה התורנית,‏ יו"ר הקהילה

וועדת הצעירים.‏

‏"הבועה"‏ בגרסתה המעודכנת פתחה את

שעריה ב־‎26.5‎ במופע של להקת ‏"משאללה",‏

אליו הגיעו 450 אנשים.‏ מאז מתגלגלים ערבי

חמישי במתכונת של ערבים חופשיים לצד

מופעים,‏ מסיבות ריקודים ואלכוהול ‏]אמרנו

מחיר קהילתי?![.‏

לצד הפעילויות הקבועות למבוגרים בערבי

חמישי,‏ מקיימת ‏"הבועה"‏ פעילויות תרבות

נוספות,‏ כמו המופע של מוני מושונוב והמשורר

רוני סומק ‏]במסגרת חודש הקריאה[,‏ פעילויות

במסגרת חודש הגאווה,‏ פעילויות מטעם

הוועדה התורנית,‏ מסיבת קיץ,‏ הרצאות,‏ ערבי

צעירים,‏ הקרנת משחקים וכמובן שהיד והלב

פתוחים לעוד עשייה.‏

‏"הבועה"‏ והמתנדבים בתוכה,‏ מבשלים לכם

עוד מגוון פעילויות,‏ אז תתכוננו...‏

והנה בקצרה...‏

אחת לחודש,‏ במסורת של מוצ"ש,‏ מתוכננים

ערבי ג'אז איכותיים שיתקיימו בשיתוף עם

ועדת תרבות.‏

ערבי הספורט שכבר מתקיימים,‏ ישודרגו בשני

מסכים נוספים

וכמובן עוד הופעות ומסיבות...‏

רק שלא תפסיקו לחייך,‏ לרקוד ולהתחבר.‏

מוזמנים להצטרף אלינו להתנדבות או

להתעדכנות,‏ נשמח לשמוע יוזמות ורעיונות,‏

שלכם,‏

מינהלת ‏"הבועה"‏

הבועה כמו כל המבנים והמתקנים בישוב הם של כולנו.‏ ואם לא נשמור על המתקנים סופם שישארו ללא טיפול והישוב שלנו יראה מוזנח.השבוע

פרצו בני נוער לבועה וגנבו !!! כן גנבו מתוך הבית של כולנו!!!המקום מצולם ומתועד וחבל שבני נוער משועממים הורסים את מה שבנינו ‏.בואו

ביחד נשמור על מה ששלנו למרות שעמום החופש הגדול.‏

www.bathhefer.net.il

14


כמיטב המסורת,‏ גם השנה חגגנו בבת חפר את חג הספר-"בת ספר"‏

כבכל שנה,‏ שבוע הספר חל במהלך חודש יוני,‏ חגיגה לכותבים,‏ לקוראים

וגם לילדים.‏

השנה התקיים האירוע בישוב ב-‏‎19.6.22‎‏,‏ ברחבת המרכז הקהילתי,‏

בהובלת ספריית בת חפר וועדת ספרייה ובשיתוף ועדת תרבות ואירועי

חודש הגאווה,‏ ובנושא ‏"מסביב לעולם".‏

התחלנו בשעת סיפור לילדים ‏"בתים בכל מיני צבעים"‏ עם מחברת

הספר לירן מאיר.‏

המשכנו בהפנינג הפעלות לילדים ומכירת ספרים יד שניה ממציאון

הספרייה.‏

הילדים יצרו כתר אינדיאני,‏ מניפה יפנית,‏ צבעו מנדלות ועוד.‏

נהננו גם מדוכן מכירת פופקורן באדיבות המד"צים.‏

השנה,‏ הזמנו סופרים וכותבים תושבי הישוב להציג ולמכור את יצירתם,‏

השתתפו,‏ טל יבלונק אסולין ‏)ונועה המהממת(,‏ ויניב פרי עם ספר ילדים

שכתבה אימו.‏

אורחת הכבוד באירוע היתה ראשת המועצה,‏ ד"ר גלית שאול,‏ שכיבדה

אותנו בנוכחותה,‏ גם בשעת הסיפור וגם בסיור בין דוכני הפעילות ובשיח

עם התושבים,‏ שנכחו באירוע.‏

רבים וטובים תרמו להצלחת האירוע,‏ וכאן המקום לאמר תודה בראש

ובראשונה ליונתן וייסמן רכז המד"צים,‏ ולנוער המד"צים,‏ שכל שנה

מתייצבים לעזרה ובלעדיהם האירוע לא יכול להתקיים,‏ ולכל מי שנתן

יד ולקח חלק בחשיבה,‏ בהכנות,‏ בארגון ובאירוע עצמו.‏

נתראה בשנה הבאה!‏

בת ספר

שבוע הספר 2022

תולעת ספרים

קרן ויצמן

כיאה ל"תולעת ספרים",‏ קראתי בשקיקה ובהנאה את מרבית ספריו של מאיר שלו,‏ לכן כאשר ספרו החדש ‏"אל תספר

לאחיך",‏ צד את עיני בחנות הספרים,‏ לא עמדתי בפיתוי וקניתי אותו.‏

למען האמת,‏ הופתעתי לקרוא סיפור בסגנון שונה לחלוטין,‏ מזה שהכרתי עד כה בספריו.‏

גיבור עלילת הספר,‏ הוא גבר יפה תואר וקצר-רואי עד מאוד,‏ העונה לשם איתמר דיסקין,‏ שחי בארה"ב ומגיע בכל

שנה לארץ לבדיקות עיניים ולפגישה עם אחיו וגיסתו.‏ באחד הביקורים,‏ הוא מספר לאחיו על לילה אחד עם אישה,‏

שהפך לסיוט וסביבו מתפתח סיפור מפתיע,‏ לעיתים מעציב ולפעמים משעשע,‏ על אהבה,‏ געגועים,‏ יופי ובדידות.‏

מאיר שלו כפי שמעולם לא הכרתם…‏

קריאה מהנה.‏

עלון בת חפר | ראש השנה 15 2021


ברכות לנערים האמיצים הנינג'ות שלנו מהיישוב,‏

על השתתפותם וזכייתם באליפות הנינג'ה הארצית

שהתקיימה במסגרת המכביה ה-‏‎21‎‏.‏

עינב קוזניק על זכייתו במקום הראשון בוגרים

‏)צעיר בפער מכל הבוגרים(‏

אביב היימן על זכייתו במקום הראשון לנוער

גל שור על זכייתו במקום השלישי לנוער

עידו רובין שסיים במקום ה-‏‎10‎ והמכובד בבוגרים

‏)צעיר בפער מכל הבוגרים(‏

ספורט

נינג׳ות בבת חפר

נועם ורדי שסיים במקום ה-‏‎5‎ והמכובד במתבגרים

‏)מתוך 70 ילדים!(‏

אלי שור בן ה-‏‎8‎ שהתחרה בקטגוריית ילדים ומתאמן

בגריזלי בת חפר

הם וכל החבורה מהיישוב גדלו בגריזלי - Grizzly ובשנה האחרונה

מתאמנים אצל אדם מלכי.‏

במהלך השנה התקיימו תחרויות במסגרת ליגת הנינג'ה והחבר'ה

שלנו התחרו במקצים השונים,‏ כשהתחרות המסכמת של אליפות

הארץ היתה במכבייה שענף הנינג'ה נכנס אליה השנה.‏

אתם גאווה גדולה ליישוב ולעמק.‏

עינב קוזניק

גל שור

אביב היימן

עידו רובין

נועם ורדי

אלי שור

www.bathhefer.net.il

16


קיר ירוק בבית ספר שדות!‏

כדורעף חופים

ברכות ליואב אגסי,‏ תושב היישוב,‏ שמייצג את נבחרת

ישראל בכדורעף חופים איתה זכה במקום השני במכביה

במקצה הבוגרים.‏

באמתחתו גם אלוף הארץ לנוער למתבגרים ומייצג את

ישראל בתחרויות בעולם עד גיל 20.

גאים בך!‏

בסביבות חנוכה,‏ יצרה קשר עם בית הספר מירי אולוס מבת חפר.‏

מירי ושלושת ילדיה,‏ איבדו את אב המשפחה היקר ניסים,‏ לפני כשנה.‏

ניסים עבד בחברת ‏"נטפים"‏ ובחודשים האחרונים,‏ החברה יחד עם

המשפחה,‏ מנציחים את ניסים בדרך מיוחדת - בניית קירות ירוקים.‏

מירי ביקשה לעשות קיר ירוק בבית הספר שדות וכמובן שמיד חברנו

אליה ולרעיון המרגש.‏

כיתה ו '2 של יפעת קסטרו,‏ לקחה על עצמה ללמוד את הנושא ולאחר

מכן,‏ לעזור בפועל למתנדבי חברת נטפים שהגיעו להקים את הקיר.‏

ביום ד',‏ 23.3, הגיעו מספר לא קטן של מתנדבי ‏"נטפים",‏ יחד עם

המשפחה ותלמידי ו'‏ 2.

היום נפתח בטקס קצר ומרגש לכבוד הקמת הקיר ודברים לזכרו

של ניסים מפי עובדי ‏"נטפים"‏ ומפי המשפחה.‏ ומיד לאחר מכן החלו

בעבודה.‏ לאחר כשעתיים,‏ ניצב הקיר הירוק לתפארת בית הספר.‏

את היום חתמנו בשלט קטן ויפה לזכרו של ניסים ובחיבוק לאורחים

המקסימים שלנו.‏

תלמיד ו'‏‎2‎ זכו להיות חלק מארוע הנצחה מיוחד ובנוסף למדו על

הערכים השונים בבניית קירות ירוקים.‏ בהמשך,‏ יכנסו תלמידי ו'‏ 2

לכיתות השונות בביה"ס כדי להסביר לתלמידים במה מדובר ומה

משמעות הקיר הירוק ב"שדות".‏

תודה רבה למירי אולוס ומשפחתה,‏

לנציגי ‏"נטפים"‏ הנפלאים,‏

ליפעת קסטרו ולתלמידי ו'‏‎2‎‏.‏

עלון בת חפר | קיץ 17 2022


בית ספר שדות

״לכולם יש מקום״

ביום ראשון ה-‏ 12/6/2022 בבוקר מרגש ומלא גאווה התקיים בבי"ס

שדות פאנל ‏"סליחה על השאלה"‏ לשכבות ה'-ו',‏ במסגרת חודש

של למידה ושיח בנושא ״לכולם יש מקום״.‏

משתתפי הפאנל היו מצוות בית הספר וקהילת בת חפר - תלמידים

ומבוגרים.‏ התלמידים שאלו שאלות מעניינות,‏ מכבדות ולפעמים

מאוד אישיות - וקיבלו תשובות בגובה העיניים.‏

היה מפגש מכיל,‏ מאפשר,‏ מקבל ומלמד מאוד,‏ שנבנה ברגישות רבה

ע״י ורד דרור יועצת בית הספר,‏ טל קדוש ומור מטק ספיר מהנהגת

ההורים.‏ זכינו לשיתוף פעולה מוצלח - צוות שדות,‏ הנהגת ההורים

וועדת נוער היישוב.‏

נבחרת האתלטיקה

ב 26/5 יצאה נבחרת האתלטיקה של בית ספר ‏"שדות"‏ לתחרות

אזורית באיצטדיון הדסה נעורים.‏ התחרות היתה מאתגרת,‏ בתנאי

שטח לא פשוטים והצריכה מהתלמידים משמעת עצמית,‏ ריכוז

ועמידה בלחצים.‏

הילדים התנהגו למופת,‏ עודדו , עמדו בגבורה במשימה והגיעו להישגים

מרשימים ביותר וכמובן,‏ ייצגו את בי"ס בכבוד רב.‏ אלופים אחד אחד!‏

‏"שבועות והג׳זלנים בשדות"‏

בית הספר התקשט בלבן בבוקר חג השבועות.‏ הילדים הגיעו עם

זרים,‏ טנא והרבה חיוכים.‏ השכבות השונות ציינו את חג השבועות

בפעילויות שונות,‏ טקסים כיתתיים וארוחות בוקר חלביות משותפות.‏

את היום סגרנו במופע עליז ומרומם של ה"ג'זלנים"‏ - נגנים במשאית

הג'ז שקיימו מופע פתוח לילדים והורים.‏ זכינו להנות ממסע מוסיקלי

ישראלי מדהים.‏ שילוב כוחות של ועדת קהילה ביישוב,‏ הנהגת ההורים

וצוות בית הספר יצר פעילות מיוחדת ומרהיבה.‏

תודה ענקית למרסלו סקלדניק ומור מטק ספיר שהובילו את ההפקה

המיוחדת מול צוות בית הספר.‏

‏"התערוכה הראשונה שלי"‏

עוד אחד מפרויקטיי הדגל של המורה לאומנות לימור פלג - העצמת

תלמידים ונתינת במה בית ספרית מכבדת.‏ בתערוכה אירחנו במהלך

השנה יוצרים צעירים,‏ תלמידי שדות,‏ שהציגו את יצירותיהם במבואה

הראשית בביה"ס.‏ מרגש לראות את הכשרונות,‏ את ההתרגשות

שבחשיפה,‏ ואת תגובות החברים.‏

www.bathhefer.net.il

18


שבוע האח.ות הבינלאומי

התקיים בחודש מאי.‏ יהודית ממן מהנהגת ההורים יחד עם שרית

נהרי המורה לאומנות בבית ספר שדות,‏ ירדנה הראש יו״ר ועדת

חינוך בוועד היישוב והגננות בבת חפר הכינו עם הילדים ציורי הוקרה

לאחיות והאחים בבית חולים מאיר.‏

הציורים הועברו לענת שפסה מנהלת סיעוד בכירה בבית חולים

מאיר ותושבת היישוב.‏ כמובן שגם הוקרנו את האחיות שלנו בבת

חפר בקופת חולים כללית ומכבי.‏

חנוכת מתקני החצר

‏"להיפגש זו התחלה ‏,להישאר יחד זו התקדמות ‏,לעבוד יחד זו הצלחה"‏

‏)הנרי פורד(.‏

הנהגת ההורים של שדות הוקמה ממקום של שותפות חינוכית

כתרבות ארגונית וכאורח חיים.‏ כבר עם הקמת ההנהגה הנוכחית

הודגשה חשיבות ההנהגה והוגדרו יעדים ותכנית עבודה עם מטרות

ברורות,‏ ביניהן:‏ הגברת תחושת האמון בין צוות ביה"ס להורים,‏ העלאת

רמת השותפות בין ההורים לביה"ס ושיפור השיח והתקשורת עם

ההורים-‏ בעיקר נושא התקשור והשקיפות.‏

דווקא בשנה לא פשוטה כשההנהגה קמה מתוך מקום מורכב ורגיש,‏

כשהקורונה נושפת בעורפנו,‏ ולבסוף גם מנהלת ביה"ס נאלצת להעדר

לתקופה לא מבוטלת,‏ דווקא אז,‏ הצליחה הנהגת ההורים לעמוד על

רגליים איתנות ולקדם את האג'נדות שלה ושל צוות ביה"ס.‏

השנה חברי וועדת פרויקטים בהנהגה שיר יהי שלום,‏ משה עמר,‏ יפעת

אביטל ונטליה ברששת,‏ הובילו את היוזמה של הקמת משחקי החצר

בבית הספר והצליחו להגשים חלום גדול לילדים שלנו.‏

באותה נשימה,‏ ראשת המועצה ד"ר גלית שאול,‏ שהבינה את חשיבות

הפרויקט נרתמה מיד לגיוס התקציב הנוסף ולדחיפת ביצוע העבודות.‏

המון המון תודה לך ולצוות הגזברות שליוו את התהליך.‏

הקבלנים המבצעים:‏ אורי ורדי,‏ ואייל לב,‏ תוך כדי מזג אוויר מתעתע

ולוז קצר,‏ הצליחו לעמוד ביעדים שלהם.‏ תודה!‏

תודה מיוחדת ללילך כהן מנהלנית בית הספר,‏ ויוחנן משולם אב

הבית,‏ שהיו חלק מהפרויקט מהרגע הראשון - כולל הצעות מחיר,‏

סיור קבלנים,‏ תיקון ליקויים.‏ בית ספר שדות זה הבית עבורם וכך גם

האכפתיות שלהם לכל דבר שקורה פה.‏

חצר ביה"ס היא הפנים שלנו ובעיקר הנשמה היתרה של הילדים.‏

כאן,‏ בחצר הזו,‏ מתרחשים הדברים היפים של הילדות,‏ שאף אחד

מאיתנו לעולם ישכח.‏

מקווים להמשיך ולהצמיח לתלמידנו מרחבים של תנועה,‏ צבע ודמיון.‏

רוצים לעקוב מקרוב על הנעשה בבית הספר שדות?!‏

מוזמנים להצטרך לדף בית ספר שדות בפייסבוק -

ערוץ נוסף להתרשם מהנעשה בבית הספר

עלון בת חפר | קיץ 19 2022


בית ספר שדות

תערוכת הרובוטיקה האזורית במרכז לחדשנות בעמק חפר התקיימה

בחודש יוני וסיכמה שנת פעילות נוספת בתכנית הרובוטיקה לגיל הרך.‏

בבית ספר שדות פועלת תכנית הרובוטיקה כבר 6 שנים,‏ ותלמידי כיתות

א'‏ לוקחים בה חלק.‏ השנה,‏ בגלל הפגרה שנכפתה עלינו בעקבות

הקורונה,‏ הצטרפו אליהם גם תלמידי כיתות ב'‏ וזה הזמן להודות לריקי

רובין ולאתי גיטליס על הליווי הצמוד,‏ על הדחיפה קדימה גם כשמאוד

קשה ובוודאי על האפשרות לתת הזדמנות ללמידה גם לתלמידי ב'.‏

את התכנית מובילות מורות מצוות בית הספר - רובן מחנכות הכיתות

ויש לכך משמעות מאוד גדולה.‏ יש להן את האפשרות לראות את

התלמידים שלהן מזוית אחרת לגמרי והן שותפות לתהליך המיוחד

שעוברים התלמידים.‏

המחנכות לא לבד!‏ לצידן מסייע צוות גדול של מנטורים.‏ ב"שדות"‏

החלטנו שהמנטורים של רובוטיקה יהיו תלמידי כיתות ד'‏ עד ו'.‏ הם

נבחרו בקפידה ומהווים כח עזר משמעותי לתכנית.‏ הם עוברים הדרכות

שבועיות,‏ מתנסים בעצמם בבנייה ותכנות,‏ עוזרים במחלוקות בין

ילדי הכיתה,‏ מגויסים למתן פתרונות טכנולוגיים,‏ מגלים המון ידע,‏

אכפתיות,‏ אחריות וסבלנות,‏ ברמה כזו שאם מורה נעדרה משיעור,‏

וזה קרה אצל כולנו , השיעורים לא נידחו או בוטלו - המנטורים

עצמם העבירו את השיעור על מנת לשמור על הרצף ולא לאכזב

את הילדים ‏)בהשגחת מורה מחליפה כמובן(.‏ זו הזדמנות להודות

לכל אחד ואחת מכם מכל הלב.‏ עשיתם תפקיד משמעותי ורכשתם

לעצמכם מיומנויות שילוו אתכם קדימה לשנים רבות.‏

הילדים חיכו לשיעורים הללו ומאוד נהנו מהם.‏ מלבד תחום הידע

והמושגים החדשים שהם רכשו,‏ התמודדו התלמידים עם מיומנויות

רבות אחרות כגון:‏ קבלת החלטות,‏ חשיבה ביקורתית,‏ חשיבה יצירתית,‏

פיתוח יכולת פתרון בעיות,‏ עבודה בצוות,‏ גמישות מחשבתית ועוד.‏

מיומנויות שהשלימו עבורנו כצוות את העיסוק בלומד העצמאי

ובעקרונות הפדגוגיים שאנו מובילים ב"שדות"‏ – בחירה,‏ עבודה רב

גילית,‏ ניהול עצמי ועוד.‏

אחד הדברים היפים ביותר שבלט בשיעורי הרובוטיקה,‏ הוא עצם זה,‏

שבאותה כיתה יושבים תלמידי א',‏ ב',‏ כולל תלמידי שילוב,‏ תלמידי

החינוך הרגיל,‏ תלמידי כיתת חינוך מיוחד ותלמידי תכניות למחוננים.‏

תערוכת הרובוטיקה

כולם יחד,‏ ללא הפרדה,‏ למדו לאורך השנה רובוטיקה וזו גאווה

אמיתית לצוות ולבית הספר.‏ אם מדברים על שילוב,‏ אז ברובוטיקה

זה התרחש בכל שבוע ובאופן מיטבי.‏

תודה לענת כהן פיאדה,‏ מורת כיתה ג'‏ חינוך מיוחד,‏ רכזת התקשוב

ורכזת הרובוטיקה בבית הספר,‏ על העשייה וההשקעה בגיוס הצוות,‏

בהדרכת המנטורים ובהקמת התערוכה.‏

החלום שלנו הוא,‏ שכל תלמידי ‏"שדות"‏ יזכו ללמוד תכנות ולקבל

מיומנויות טכניות כפי שזוכים תלמידי א'‏ שלנו בשנים האחרונות.‏

בתי הספר היסודיים הם המקום והזמן לאפשר זאת לתלמידים.‏ זה

צו השעה וזה הדור שאנו חייבים לו את זה.‏

יום המעשים הטובים

יום המעשים הטובים בשדות צויין לקראת חג הפסח.‏ בית הספר חבר

למד״א ולוועדת רווחה בבת חפר,‏ להכנת אריזות חג למשפחות ביישוב

שידם אינה משגת וזקוקות לעזרה בהכנת ארוחת ליל הסדר.‏

הילדים הביאו לכיתה מוצרים על פי רשימה שהועברה מראש והצלחנו

לייצר כמות נכבדת של ארוחות חג.‏ הילדים אף הכינו ברכות חג מרגשות.‏

צוות מד״א וילדי ג‎1‎ מיינו וסידרו את המצרכים שהועברו להמשך הכנה

ומשלוח למשפחות.‏ תודה על שיתוף הפעולה ועל הנתינה.‏

www.bathhefer.net.il

20


חתולים

האם קיימת הרעלת חתולים בבת חפר?‏

או במילים אחרות,‏ לאן החתולים נעלמים?‏

סימה בורקובסקי

נתחיל מהמקרה האישי,‏ לפני כחודשיים החתולה שלנו דוקי שתמיד

הייתה יוצאת וחוזרת הביתה נעלמה כאילו בלעה אותה האדמה.‏

ניסיתי להתקשר למועצה וגם למזכירות כדי לבדוק אם נאספה גופת

חתול מהאזור אבל שום דבר.‏ חודש אחרי,‏ הופיעה הודעה נוספת

על חתולת בית ג׳ינג׳ית שנעלמה ועד היום לא חזרה.‏

אדם שראה או שחווה ״היעלמות״ או מוות מסתורי של החתול שלו.‏

לעומתה,‏ ד״ר רויטל כהן,‏ הוטרינרית המובילה בישוב,‏ אינה חושבת

שיש הרעלה מכוונת של חתולים או כלבים בישוב ולדבריה לפעמים

קורה שחתולים נעלמים או אפילו ישנם מקרים שבעלי החתולים

מרעילים בלי כוונה את החתול באמצעות מתן תרופה לא נכונה או

אוכל וכו׳.‏ ההמלצה שלה לבעלי החתולים לשים שבב זיהוי לחתול,‏

כמו ששמים לכלב על מנת שניתן יהיה לאתר את החתול ובמקרה

שהוא נעלם או מגיע למרפאה ניתן יהיה לאתר את הבעלים.‏

במידה ותרצו לדווח על חתול שנעלם או על חשד להרעלה פנו

למזכירות הישוב .

מאז התחלתי להבחין בעוד הודעות דומות על חתולים שפשוט נעלמו.‏

התקבל דיווח נוסף בקבוצת ״אוהבי חתולים בבת חפר״ על חתולה

שנכנסה לחצר עם סימני הרעלה,‏ התמוטטה ואף הקיאה חומר לבן.‏

ובקבוצות אחרות אנשים פרסמו הודעות על חתול שנראה גוסס או

חתול שנמצא מת ליד פינת ההרעלה.‏ ככל שהעדויות מצטברות ישנה

תחושה שיש מישהו בישוב שפוגע בחיות הבית שלנו ואף מעלים את

הגופות.‏ כל מי שגידל אי פעם חתול או חיית מחמד אחרת יודע עד

כמה החיות שאנו מאמצים הופכות לחלק בלתי נפרד מהמשפחה

ועד כמה התסכול גדול כשהן פשוט נעלמות,‏ במיוחד כשיש חשש

שמישהו הרעיל אותן.‏

תגובת וועדת חתולים:‏ אנו מאמינים ובעיקר מקווים כי לא מדובר

בהרעלה מכוונת של מי מהישוב.‏ אנו פונים בהזדמנות זו לתושבים

למען בריאות ההולכים על שתיים ועל ארבע להקפיד בכל הקשור

לחומרי ההדברה נגד מזיקים,‏ חרקים ועשבים,‏ באופן היישום ובבחירת

החומרים.‏ אנו מקווים כי המשטרה תגיע לחקר האמת.‏

נציין כי הרעלת חתולי רחוב היא עבירה על סעיף 4 לחוק צער בעלי

חיים ‏)הגנה על בעלי חיים(‏ התשנ"ד - 1994. דינו של העובר על

סעיף זה הוא מאסר,‏ בהתאם לסעיף 17 ב'‏ לחוק.‏

חני בן אור סיפרה לי כיצד החתולה שלה,‏ אותה גידלה במשך 7

שנים מתה,‏ כנראה כתוצאה מהרעלה.‏ ״קיבלתי הודעה שהחתולה

נמצאה במקום שהיה רחוק מביתנו.‏ היא שכבה בין הכביש למדרכה

אך לאחר בדיקה במרפאה הוטרינרית בבית ברל נקבע שלא נדרסה.‏

היא הייתה במצב גופני ירוד אבל כששמעה את קולי היא פלטה יללה

שעד היום מהדהדת באוזני.‏ לא עשינו נתיחה אחרי המוות אבל אמרו

לנו שיש סיכויים גדולים שהחתולה הורעלה.‏ מאז המקרה הזה ומקרים

נוספים של חתולים שנמצאו כשהם במצב לא טוב ואח״כ נפטרו

אני חרדה מאוד לשאר החתולים שלנו ובכל פעם שהם יוצאים אני

חוששת שלא יחזרו.‏ אני לא מבינה כיצד אפשר לפגוע בחיה שלא

עשתה לך שום רע״.‏

ורדית,‏ פעילה נוספת בקבוצת ״אוהבי חתולים בת חפר״,‏ טוענת

שבוודאות ישנם מרעילי חתולים וכלבים בבת חפר וכעת ישנה

התארגנות כדי ללכוד אותם ולהעבירם לטיפול המשטרה.‏ נוצר כבר

קשר עם קצין משטרה שמוכן לסייע וכעת היא מבקשת עזרה מכל

עלון בת חפר | קיץ 21 2022


עכשיו באים

איל ואירנה,‏

הורים ל-‏‎3‎ בנות מקסימות

שי-לי,‏ אריאל ואלה,‏

מתרגשים לקראת המעבר לבת חפר

ומצפים להכיר אתכם ולהשתלב בקהילה

המדהימה ששמענו שיש כאן.‏

נדב ןשני קורן,‏

הורים לעלמה בת 8 ולאיתן בן , 3

עובדים בהייטקס


פינת המתכונים

ירדנה הראש

יום תשעה באב הוא היום העצוב ביותר בלוח השנה היהודי.‏ ביום זה אנו מתאבלים על חורבן בית המקדש הראשון והשני ועל אסונות נוספים

שפקדו את העם היהודי לאורך הדורות.‏ בתשעת הימים הראשונים של חודש אב,‏ נמנעים הרבה אנשים מלאכול בשר לאות אבל.‏

לפניכם שני מתכונים מתאימים לתקופה זו:‏

תפוחי אדמה ממולאים גבינות ומנגולד

מצרכים:‏

•6 תפוחי אדמה

‏•שמן זית ‏)מעט(‏

•1 ביצה

•100 גרם גבינה צהובה מגורדת

•100 גרם גבינה מלוחה

•100 גרם גבינת מוצרלה מגורדת

•200 גרם גבינה לבנה 5%

‏•מלח

‏•פלפל שחור

•4 עלי מנגולד קצוצים דק

אופן ההכנה:‏

‏.‏‎1‎מבשלים את תפוחי האדמה במים רותחים עד שהם מתרככים

ולא מתפוררים ומקררים אותם.‏

‏.‏‎2‎חוצים אותם לשניים ועם כפית מרוקנים את פנים תפוחי האדמה.‏

‏.‏‎3‎מניחים אותם בתבנית אפייה ומזליפים עליהם מעט שמן זית.‏

מכינים את המלית:‏

‏.‏‎1‎מערבבים בקערה גבינה צהובה עם גבינת מוצרלה וגבינה מלוחה

וחצי מכמות הגבינה הלבנה.‏

‏.‏‎2‎בקערה אחרת מערבבים את מה שנותר מהגבינה הלבנה עם

עלי המנגולד הקצוצים,‏ ביצה,‏ מלח ופלפל לבלילה אחידה.‏

‏.‏‎3‎ממלאים מחצית מכמות תפוחי האדמה עם תערובת הגבינות

‏)סעיף 1(

‏.‏‎4‎את יתר התערובת מערבבים עם בלילת הגבינה והמנגולד

וממלאים את המחצית השנייה של תפוחי האדמה.‏

‏.‏‎5‎מפזרים על תפוחי האדמה למעלה גבינה צהובה ומזליפים מעט

שמן זית.‏

‏.‏‎6‎מכניסים לתנור שחומם מראש ל 180 מעלות את התבנית ואופים

כשעה,‏ התערובת למעלה נמסה ומשחימה.‏

מגישים חם!‏ הם נהדרים.‏

מקלובה צמחונית עם ירקות

מצרכים:‏

‏•רבע כוס שמן

•2 תפוחי אדמה

•1 חציל

•1 בטטה

•2 כוסות אורז

•2 כפות שמן

‏•שיני שום

‏•מלח

‏•פלפל שחור

‏•פפריקה חריפה

‏•כורכום

•4 כוסות מים

אופן ההכנה:‏

‏.‏‎1‎מקלפים את תפוחי האדמה,‏ הבטטה והחציל ופורסים לפרוסות.‏

‏.‏‎2‎מטגנים את תפוחי האדמה ומניחים בצד.‏

‏.‏‎3‎מטגנים את הבטטה וגם מניחים בצד.‏

‏.‏‎4‎מטגנים את החצילים משני הצדדים ןמעבירים לצלחת לנפרדת.‏

‏.‏‎5‎יוצקים מעט שמן בסיר ומפזרים בתחתית את תפוחי האדמה

הפרוסים ומסביב יוצרים חומה של תפוחי אדמה ובטטה.‏

‏.‏‎6‎מערבבים את האורז עם קצת שמן ועם כל התבלינים.‏

‏.‏‎7‎מפזרים אורז על השכבה הראשונה,‏ ומניחים מעל שכבת חצילים.‏

שוב שכבת אורז וככה ממלאים את כל הסיר.‏

‏.‏‎8‎מפזרים שיני שום על כל התערובת.‏

‏.‏‎9‎מהדקים את האורז לתוך הסיר בשכבה האחרונה.‏

‏.‏‎10‎יוצקים מים רותחים מסביב,‏ טועמים אם חסר מלח או פלפל

ומשפרים טעמים.‏

‏.‏‎11‎מניחים על הסיר צלחת כדי שהאוכל לא יזוז ומביאים לרתיחה.‏

‏.‏‎12‎לאחר שרתח מנמיכים את האש ומבשלים כשעה עד שעה וחצי.‏

מובטחת הנאה מכל ביס :(

בתאבון

עלון בת חפר | קיץ 23 2022


בס“ד

הום חפר

צבע | פרזול | חשמל

אינסטלציה | מוצרי חשמל

שכפול מפתחות

כלי עבודה ועוד

שירות תיקונים בבית הלקוח

055-963-1010

מרכז מסחרי לב בת חפר

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!