23.08.2022 Views

Infolist 1/2022

Infolist je informačným periodikom združenia Na každom záleží. Prináša aktuálne informácie o činnosti a aktivitách združenia.

Infolist je informačným periodikom združenia Na každom záleží. Prináša aktuálne informácie o činnosti a aktivitách združenia.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Z D R U Ž E N I E N K Z / I N F O L I S T / R O Č N Í K 31 / 1 / 2 0 2 2

Podcast ku knihe

Labyrintom Biblie

Na sklonku minulého roka naše združenie vydalo knihu

Labyrintom Biblie. Jej autorom je renomovaný slovenský

autor, výtvarník, prozaik a kazateľ Daniel Pastirčák.

Táto kniha sa líši od iných kníh o Biblii. Nie je výkladom,

ani “kľúčom” k biblickým textom, ako by možno čitateľ

čakal. Keď niečomu v Biblii nerozumieme, od tejto knihy

nemôžeme očakávať, že nám dá instantné vysvetlenie na

pálčivé texty Biblie. Kniha Labyrintom Biblie sa nesnaží

biblické verše vykladať. Skôr nám núka cenný pohľad, ako

k Biblii pristupovať hlbším spôsobom. Inšpiruje k hľadaniu

súvislostí, k upusteniu od lipnutia na

“doslovistickom” čítaní, ktoré

prináša viac otázok a pochybností

než odpovedí a porozumenia.

Zapojte sa

Vianoce sú ešte ďaleko, no po tomto čísle Infolistu nasleduje

už len vianočné vydanie. Z tohto dôvodu vás už teraz chceme

pozvať do iniciatívy “Vianočných pohľadníc”. Ak chcete

rozdať svojim známym (či neznámym) vianočné pohľadnice s

kresťanskou zvesťou, dajte nám o sebe vedieť na emailovej

adrese info@nakazdomzalezi.sk. Radi vám na jeseň zašleme

tohtoročnú ponuku pohľadníc, z ktorých si budete môcť

vybrať a objednať toľko kusov, koľko potrebujete. Môžete nimi

povzbudiť niekoho, kto to bude možno práve tento rok potrebovať.

Často je to tak, že keď máme v rýchlosti niekomu

vysvetliť kresťanskú dobrú správu – evanjelium –

povieme niečo ako: „si hriešny / hriešna a odplatou

za hriech je smrť (alebo trest). Boh je spravodlivý a

neznesie hriech. Tak za naše hriechy potrestal Ježiša,

aby nemusel teba. A teraz je na tebe, či to prijmeš.

Ak áno, máš odpustené hriechy. Ak nie, (každý nech

si doplní podľa seba).“

Pripomíname ľuďom, že sú zlí. Bez toho nám to

totiž nedáva zmysel. Núkame im právnika. „Za tvoje

hriechy zaplatí On, ty už nemusíš. Ak to, samozrejme,

správnym spôsobom prijmeš, pomodlíš sa modlitbu

pokánia a vyslovíš tie správne slová, môžeš Mu

veriť. On ťa ochráni pred trestom.“ Je ochrana pred

trestom skutočne to najlepšie, čo môžeme ľuďom

ponúknuť? Šanca uniknúť peklu?

„Dobrú správu“ začíname dosť zle. Pritom Biblia, aj

celý naratív židovsko-kresťanskej tradície začína

niečím veľmi pozitívnym. V kratučkých 31 veršoch

prvej kapitoly textu knihy Genezis Boh šesťkrát vidí,

losť), po stvorení človeka vidí, „že všetko, čo utvoril,

bolo VEĽMI DOBRÉ“!

Človek za svoj život zažije veľa utrpenia. Niekedy

nedostatkom lásky rodičov trpí už ako dieťa. Neskôr

prídu krivdy, neúspech, odmietnutie, sklamanie z

lásky, choroby, smrť blízkych, konflikty, vlastné zlyhania

a tak ďalej. To, po čom človek často existenciál

ne prahne, nie je právnik, ale skôr lekár. Mnohí sme

mali v živote ľudí (matky, otcov, alebo starých rodičov),

pri ktorých sme cítili, že nás absolútne prijímajú

a bezvýhradne milujú. Z tejto potreby sme nikdy

nevyrástli.

Čo ak potrebujeme byť ešte pred súdnym procesom

najprv uzdravení? Čo keď sú naše zlyhania a hriechy

dôsledkom našich chorôb a nie ich príčinou? Čo ak

Božia spravodlivosť spočíva v napravení chýb a nie v

ich trestaní?

Na rohoch ulíc, na tričkách mladých aj starých svietia

neviditeľné nápisy: „Hľadá sa lekár. Potrebujeme

že to, čo urobil „je dobré“! A siedmykrát (dokona-

uzdraviť z chorôb, na ktoré nikde nekúpime lieky.

Nutne potrebujeme liečiť osamelosť, výčitky, traumy,

krivdy...“ Hľadá sa lekár! Poznáte takého?

Gabriel Kosmály

riaditeľ

Záujem o knihu naplnil očakávania pričom tretina nákladu

už bola rozdistribuovaná. Vzhľadom na pozitívnu spätnú

väzbu, sme sa rozhodli ísť o krok ďalej a nahrať k nej sériu

podcastov. V tejto sérii sa spolu s autorom bližšie pozrieme

na každú z 13 kapitol. Ak ste knihu nečítali, nie je to vôbec

prekážkou. Obsahom jednotlivých častí nie je statická reka-

Misijná

konferencia

a oslava 30. výročia

pitulácia napísaného, ale skôr dynamický dialóg o najzaujímavejších

častiach knihy. Zároveň majú všetci poslucháči

možnosť položiť autorovi otázku a tým spôsobom sa zapojiť

do tohto dialógu. Veríme, že táto iniciatíva bude prínosom

pre všetky strany, či už pre tých, čo radi čítajú a túžia

prečítané rozvinúť, ako aj pre tých, ktorí preferujú

počúvanie.

Na začiatok júna 2022 sme mali naplánovanú konferenciu a

oslavu 30. výročia nášho združenia tak, ako sme to avizovali už

v predošlých číslach Infolistu. V dôsledku nízkeho počtu prihlásených

účastníkov sme boli nútení stretnutie zrušiť.

Súčasťou programu konferencie malo byť aj odprezentovanie

výsledkov nášho ročného Výskumu misijného potenciálu

kresťanov na Slovensku. Veríme, že výsledky budeme mať

Knihu si môžete objednať na webstránke

www.jpk.sk

príležitosť v budúcnosti nielen predstaviť, ale aj prakticky

využiť v našej práci.

Je nám veľmi ľúto, že sa konferencia nakoniec neuskutočnila

Podcast Na každom záleží si môžete vypočuť na väčšine

obľúbených podcastových aplikácií. Napríklad aj tu:

aj preto, že sme sa veľmi tešili na hlavného rečníka Teda Turnaua.

Ted je skvelý učiteľ, ktorý okolo seba vždy hľadá prienik

medzi evanjeliom a kultúrou. Pred konferenciou sme s ním

stihli natočiť jeden diel podcastu/videa. Ak ste ešte s Tedom

nemali tú česť, vrele vám odporúčame aspoň takúto malú

chuťovku. Nájsť ju môžete cez QR kód na našom podcaste.


Pomoc blížnemu

nášmu

(ukrajinskému)

Miestne zbory

v našich

novinách

Vďaka vám, že i týmto spôsobom okolo seba rozsievate

semienka Božej lásky a záujmu o každého človeka. Ak

by ste sa niekto ďalší chceli pridať a rozdať naše noviny

vo vašom meste či vašej obci, do čakární vo vašej nemocnici

alebo na vašej ulici, napíšte na: marcela@nakazdomzalezi.sk.

Pošleme vám najprv elektornickú

Ukrajina.

Názov tejto krajiny sa intenzívne

skloňuje od konca februára všade okolo

nás. Vojna nás asi všetkých zaskočila. Od

jej vypuknutia sme intenzívne uvažovali,

ako môžeme pomôcť, čo môžeme urobiť

nielen ako jednotlivci, ale aj ako organizácia.

A tak sme spojili sily a absolvovali

sériu stretnutí s kolegami zo zahraničia,

porady, písali projekty, prosili o podporu

miestne zbory i našich sponzorov. A Pán Boh sa

staral...

Na pomoc utečencom z Ukrajiny sme vytvorili tím a pracovnú

skupinu. Od prvých dní konfliktu na Ukrajine sme začali

so zbierkami pomoci základných potrieb a potravín či už pre

prichádzajúcich utečencov, alebo ako humanitárnu pomoc,

ktorú sme posielali na Ukrajinu. V prvej fáze utečeneckej krízy

sme pomáhali s ubytovaním a tranzitom ľudí, ktorí Slovenskom

iba prechádzali. Následne sme vytvori

li databázu ubytovateľov, ktorí boli

ochotní prijať utečencov z Ukrajiny.

Nadeja, matka dvoch teenagerov pricestovala

spolu so svojou mladšou sestrou

Irinou a jej dvoma malými dcérami z

oblasti Kyjeva, ktorú niekoľko týždňov

okupovala ruská armáda. Po týždňoch

strávených v krytoch bez zásob jedla, bez

elektriny, vody a kúrenia sa im podarilo cez

humanitárny koridor ich rodné mesto opustiť.

Pri odchode im ruskí vojaci zničili takmer všetku

elektroniku. Keď sme ich vyzdvihli v priestoroch

Cirkvi bratskej v Prešove, videli sme obavy a nepokoj na

ich tvárach. Prvý úsmev im vyčaril pohľad na zasnežené Vysoké

Tatry. Po dlhej a miestami i strastiplnej ceste skončili v Leviciach.

Keď sa na druhý deň po ich príchode spýtal náš koordinátor

najstaršieho z detí, Bohdana, ako sa mu spalo, povedal: „Veľmi dobre,

konečne po dlhom čase som zažil v noci ticho. Ráno ma zobudil spev

vtákov.“ Toto boli najčastejšie slová Ukrajincov, ktorí prišli na Slovensko

a i tieto slová n á m pripomínajú, že aj ticho

je dar, ktorý často považujeme za

samozrejmosť.

Tento rok sme

pokračovali v rozdávaní

novín v Trenčianskom

kraji, v ktorom sa rozdalo

dokopy 213 420 kusov.

Minulú jeseň sme

odštartovali novú spoluprácu

s miestnymi

zbormi. Mladí kresťania z 2

cirkevných zborov v Novom

Meste n./Váhom (AC+ECAV)

rozdali s modlitbou v srdci

noviny osobne do schránok v celom

svojom meste! To je vždy väčšia záruka,

že sa dostanú k adresátom a tiež je to možnosť stretnúť a

rozprávať sa s ľuďmi. Na ich zadnej strane bolo pozývajúce info

o aktivitách týchto zborov. Niečo ako minireklama.

Svedectvo mladého muža z Apoštolskej cirkvi:

„Prišiel jeden pán, ktorý si čítal noviny a zaujalo ho to. Prišiel až k

našej budove. Náhodou sme sa stretli. Začali sme sa rozprávať.

Prežíval ťažké životné obdobie. Povzbudil som ho, modlil za neho,

pozval do cirkvi. Plakal a bolo vidieť, že sa mu trošku uľavilo.“

verziu aktuálnych novín, aby ste sa mohli oboznámiť

s obsahom a následne toľko kusov, koľko budete

potrebovať.

V lete sa na ďalší rok presúvame s dobrou

správou do Nitrianskeho kraja. S ponukou regionovín

sme oslovili viaceré miestne cirkevné zbory

a subjekty. Vznikla z toho spolupráca v 3 mestách.

Veľmi sa z nej a na to, čo prinesie, tešíme. V levickom

vydaní novín budeme reklamovať

mládežnícke centrum s kaviarňou

Kontakt a Základnú

školu Narnia. V Nitre

využili reklamu na

zadnej strane zbor

Apoštolskej cirkvi a

Cirkvi bratskej. Nov

o z á m o c k é

vydanie

zahŕňať

do

bude

pozvanie

spoločenstiev

Baptistického zboru

Radostná správa a

Apoštolskej cirkvi.

Prichádzajúcim ľuďom naši

dobrovoľníci pomáhali s

Okrem doručovania do každej domácnosti prebieha aj

príležitostná distribúcia vďaka kresťanom z rôznych miest.

ubytovaním, následnou

registráciou na úradoch,

registráciou u lekárov,

zápisom detí do škôl, s

hľadaním práce ako aj

rôznou praktickou pomocou.

Okrem nevyhnutnej

pomoci sme sa usilovali týmto

ľuďom pomáhať aj v socializácii,

napr. formou stretnutí mamičiek s

deťmi, hodín slovenčiny (v spolupráci

s organizáciou Wycliffe). Po čase sme

zisťovali, že pomoc nepotrebujú iba ukrajinskí

hostia, ale aj ich ubytovatelia, ktorí im otvorili svoj domov

a zvykajú si na novú situáciu.

Najväčšou odmenou pre nás je vidieť, ako títo ľudia po

prežitých traumách nachádzajú medzi nami pokoj a zázemie.

Ponúkame vám dva príbehy žien, čo prišli z Ukrajiny a vďaka

ochotným kresťanom a našim koordinátorom si našli dočasný

„domov“ na Slovensku.

Jeden z našich koordinátorov

vybavoval ubytovanie pre mamičku s dvomi deťmi v penzióne

majiteľa, kde sa práve uvoľnilo miesto po odchode ukrajinskej rodiny

do USA. Pri rozhovore mu majiteľ penziónu hovorí: "Ak by ste chceli,

mám k dispozícii ešte jeden 3-izbový byt, ale ten je v paneláku pár

minút jazdy odtiaľto. Chceli by ste ho vidieť?" O chvíľu už boli v

byte, ktorý by umožnil ubytovať 5-6 osôb. Majiteľ koordinátorovi

hneď dal kľúče a povedal, že ak niekoho nájde, stačí mu zavolať a

spoločne vybavia formality. 10 minút po príchode domov nášmu

kolegovi zazvonil telefón. Volala členka zboru hľadajúca bývanie

pre mamu s dvomi deťmi a starú mamu. Odpoveď bola: „Keby ste mi

zavolali pred pol hodinou, povedal by som, že ubytovanie pre 4

osoby už nemáme, ale teraz mám pre vás dobrú správu. Práve som

dostal kľúče od 3-izbového bytu, takže vám vieme pomôcť." Ako

skvele to Boh zariadil! Vyzeralo to tak, že jedna izba v byte zostane

neobsadená. Po tom, čo sme sa spojili s rodinou, ktorá mala prísť do

bytu, spýtali sa, či by s nimi mohla prísť ešte jedna pani, ktorú stretli

cestou z Ukrajiny a ktorá bola sama. Byt sa zaplnil. Aj tento príbeh

poukazuje na to, že keď nám Pán Boh dáva príležitosti slúžiť, dáva

nám aj možnosti využiť všetky tie príležitosti.

Literatúra

v ukrajinčine

(a ruštine)

Aj dnešok je plný príležitostí. Možno ste

aj vy doma ubytovali niekoho, kto utiekol

pred vojnou v Ukrajine. Možno niekoho

takého len poznáte. Aj toto je príležitosť

podeliť sa o dobrú správu a nádej v Kristovi.

Infolist NKZ 1/2022

polročný spravodaj, 31. ročník

vydáva združenie

Na každom záleží

adresa:

A. Kmeťa 24, 934 05 Levice 5

IČO: 30996970

tel.č.: 036/6 310 270

e-mail: info@nakazdomzalezi.sk

www.nakazdomzalezi.sk

zodpovedná redaktorka:

Zuzana Márföldiová

fotografie: unsplash.com

vyšlo v júni 2022

tlačovina, ZsRP-3624/96

ISSN 1335-0188

MKSR EV 427/08, nepredajné

Ak si odoberanie spravodaja ďalej neželáte,

alebo si želáte odoberať jeho elektronickú

verziu, prosíme, oznámte nám to na adresu

infolist@nakazdomzalezi.sk.

Naša činnosť je financovaná najmä z darov

jednotlivcov. Ak vám záleží na Dobrej správe a

veríte, že práca, ktorú robíme má zmysel,

budeme radi, ak zvážite finančnú podporu nášho

združenia. Vaše dary nám pomáhajú oslovovať

ľudí evanjeliom a robiť to kreatívne.

Práve preto máme v ponuke niekoľko

typov materiálov, ktoré si môžete objednať

ZDARMA a rozdať Ukrajincom vo

vašom okolí. Možno práve cez vás bude

Pán Boh prehovárať k niečiemu srdcu.

Napíšte nám email a pošleme vám objed-

Veľké ĎAKUJEME za všetky dary, ktoré sme už

od vás dostali a budeme veľmi vďační, ak nás

budete podporovať aj naďalej. Môžete tak urobiť

na:

IBAN SK13 1100 0000 0029 4646 3152

(BIC/SWIFT: TATRASKBX),

alebo prostredníctvom QR kódu cez vašu

mobilnú bankovú aplikáciu.

návkový formulár s krátkym popisom

jednotlivých materiálov.

ĎAKUJEME!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!