16.09.2022 Views

Сезонски каталог

  • No tags were found...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

57

39

намалување

145

119

намалување

97

89

Кафе ладно

Збрегов 0,2l

52

48

62

56

Протеински напиток Збрегов ванила 0,5l

Протеински напиток Збрегов јагода 0,5l

Протеински напиток Збрегов чоколадо/банана 0,5l

Алпско

кисело млеко

4,1%м.м 500g

Јогурт домашен Алпско 1,2kg

Алпско

кисело млеко

овчо 350g

139

121

намалување

299

229

намалување

62

50

намалување

69

62

185

169

Јогурт Збрегов 1,75l

Пиле грил Цекин 1,1kg

Иссо спорт 0,5l

Путер Президент солен 200g

Путер Президент несолен 200g

Кисела павлака Идеал Шипка 385g

215

179

намалување

52

42

намалување

Плазма кекс 600g

Туна Бадука цела во

соино масло 80g

79

65

намалување

139

115

намалување

Златна мешавина

Фриком 450g

Карнекс грав

со сланина 400g

Карнекс грав

со димено месо 400g

139

115

намалување

Боранија жолта

Фриком 450g
15

12

намалување

8

6

намалување

7

6

намалување

65

59

намалување

19

32

29

намалување

40

34

намалување

Црн бибер во

зрно Алкалоид

8g

Винобран

Алкалоид

5g

Конзерванс

Алкалоид

5g

Лимонтус

Алкалоид

8g

Оцетна киселина

прехранбена

Алкалоид 20% 250ml

Сол

прехранбена

Алкалоид 500g

Сол

прехранбена

Алкалоид 1kg

Брускети марети

70g сорт

55

42

намалување

82

62

намалување

82

62

намалување

299

229

намалување

105

95

намалување

Мелен лен

Супер Груп 250g

Меленa семка од тиква

Супер Груп 250g

Мелено црно семе

Супер Груп 150g

Масло од

семки од тиква

250ml

Чипс Чипси

солен 230g

Чипс Чипси

ребраст 230g

Чипс Чипси

ребраст солен 230g

66

59

намалување

Индиски орев

Бако 100g

58

49

намалување

Бадем печен

Бако 100g

69

58

намалување

75

64

намалување

65

58

намалување

69

62

намалување

Микс апетисани

Бако 100g

Лешник бел

Бако 100g

Кикирика во лушпа

Бако 400g

Чипс Веј

класик 150g

Чипс Веј

ребраст 150g

Чипс Веј

кечап 150g

Вафла Даре

дарк 50g

22

18

намалување

93

76

намалување

Петит Бер какао 370g

79

68

намалување

46

34

намалување

Пуканки Тазе путер 100g

44

32

намалување

Пуканки Тазе солени 100g

133

109

намалување

Шери Европа 147g

Колачи чоколадни

ЕТИ брауни 144g

14

11

намалување

Кракс ЕТИ

сирење 40g

Кракс ЕТИ

зачини 40g

Кракс ЕТИ

пиперка 40g

109

89

намалување

Крем банана Европа 306g

93

79

намалување

Ролер чоко лешник Мое Колаче 220g

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!