22.09.2022 Views

L'os del cul gros

Estàs a punt per descobrir la divertida història de l’Os? Amb L’os del cul gros, els nens i les nenes s’ho passaran d’allò més bé mentre aprendran que ser diferent no és dolent, sinó que de vegades et pot treure d’un embolic i tot! Aquest conte està recomanat per a infants a partir de 3 anys. Aquesta és la història de l’Os, un animal molt dolç i simpàtic que era amic de tots els animals del bosc, però que per culpa del seu cul tan i tan gros sempre es posava en grans embolics. No deixava lloc als altres per seure, ho tirava tot al terra quan es girava i, si no anava amb compte quan caminava, podia aixafar qualsevol que passava per allà. Què podia fer l’Os perquè els seus amics no s’enfadessin amb ell i el seu cul gros?

Estàs a punt per descobrir la divertida història de l’Os? Amb L’os del cul gros, els nens i les nenes s’ho passaran d’allò més bé mentre aprendran que ser diferent no és dolent, sinó que de vegades et pot treure d’un embolic i tot! Aquest conte està recomanat per a infants a partir de 3 anys.

Aquesta és la història de l’Os, un animal molt dolç i simpàtic que era amic de tots els animals del bosc, però que per culpa del seu cul tan i tan gros sempre es posava en grans embolics. No deixava lloc als altres per seure, ho tirava tot al terra quan es girava i, si no anava amb compte quan caminava, podia aixafar qualsevol que passava per allà. Què podia fer l’Os perquè els seus amics no s’enfadessin amb ell i el seu cul gros?

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Per a

la meva

família,

perquè sempre

m’heu fet

costat.

–EY

Per a la Scarlet,

la Gabby,

l’Elliott i l’Annie.

Us estimo

des del fons

del meu cor.

–SS

Festa

d’aniversari

de l’Esquir

© EDICIONS DEL PIRATA © 2022

www.edicionsdelpirata.cat

informacio@edicionsdelpirata.cat

08208 Sabadell (Barcelona)

DIVENDR

Primera edició en català: juny de 2022

Traducció al català © Equip d’Edicions del Pirata, 2022

Títol original: Bear’s Big Bottom

Text copyright © Steve Smallman 2013

Il . lustracions copyright © Emma Yarlett 2013

Primera publicació al Regne Unit el 2013 per Little Tiger Press Ltd.,

una marca de Little Tiger Group.

ISBN 978-84-17207-68-7 *•Dipòsit legal: B 3351-2022

Tots els drets reservats * Imprès a la Xina

Des d’Edicions del Pirata Us donem les gràcies per donar suport als autors comprant

una edició autoritzada d’aquest llibre i per respectar les lleis del copyright sense reproduir,

escanejar o distribuir de forma total o parcial aquesta obra, per cap mitjà, sense permís.


L’Os era amable,

l’Os era eixerit,

Tenia unes urpes petites

i una gorra elegant...

OS!

T’estimem

Vine a

jugar!

era el MILLOR os

que mai ha existit.


OHHH!

A A

A H

H H

H

H

!

. . .i un

CUL

d’os...

ENORME I GEGANT!


Piu, piu

Però quan volien veure la tele després de berenar,

el pandero de l’Os ocupava tot el SOFÀ!

ON puc

seure?

T’he trobat,

OS!

Els seus millors AMICS no hi donaven importància

perquè quan jugaven el veien des de la distància.

L’Os mai trobava un matoll prou gran

per amagar el seu cul... ENORME I GEGANT!

L’Eriçó havia de seure a terra, al seu davant,

perquè només hi cabia el cul... ENORME I GEGANT!


A la festa d’aniversari

de l’Esquirol,

l’Os es va girar

i, a terra,

tots els regals

VA TIRAR.

E

Ja em toca?

E

PA M

PLAF

ESQUIROL

!

!

Compte,

Ratolí!

EI!

!

Ai

Va buidar la piscina, després de fer un salt impressionant,

i els va esquitxar a tots amb el seu cul d’os... ENORME I GEGANT!

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!