09.10.2022 Views

PGVljetopis2022

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

2022. PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN

PRVA GIMNAZIJA VARAŽDIN

2022.


Sadržaj

Prva gimnazija Varaždin

O školi...........................................................................................................................3

Obilježavanja Dana Prve gimnazije Varaždin i proslave 385. godišnjice.............24

Natjecanja..................................................................................................................28

Sport...........................................................................................................................37

Matematički kutak.....................................................................................................42

Informatički kutak..................................................................................................... 44

Prirodoslovni kutak...................................................................................................52

IBDP............................................................................................................................62

Međunarodni kutak...................................................................................................64

Umjetnički kutak........................................................................................................66

Knjižnica.....................................................................................................................72

Projekti i aktivnosti...................................................................................................78

Zabava i rad................................................................................................................94

Kutak za maturante.................................................................................................101

Fotografije razreda i učenika..................................................................................104

Videomaterijali.........................................................................................................148

NAKLADNIK

Prva gimnazija Varaždin

Petra Preradovića 14

ZA NAKLADNIKA

Janja Banić, dipl. inf.

GLAVNE I ODGOVORNE UREDNICE

Ivana Vitez, prof.

Sanja Horvatić, prof.

FOTOGRAFIJE

Fotogrupa Prve gimnazije Varaždin

GRAFIČKA PRIPREMA

mr. sc. Bojan Banić, prof.

NASLOVNICA

Janja Banić, dipl. inf.

2


O školi

Uvodna riječ ravnateljice – suživot dviju škola

Nakon godinu i pol stalnih promjena u

modelu i većinske online nastave, protekla nam

je godina donijela ipak nešto bolju situaciju

i polako smo se sve više vraćali u našu staru

svakodnevicu koju smo, u međuvremenu, naučili

cijeniti. Kao da smo željeli sve nadoknaditi

sad i odmah, krenuli smo intenzivno, radno,

učenici i nastavnici, svi djelatnici škole. Tako

je ova godina prepuna događanja, uređenja

škole, izazovnih organizacija, izvrsnih uspjeha,

više nego mnoge prije epidemije. Veselili smo

se što smo tu, među zidovima Prve, što se

možemo susretati, normalno funkcionirati. Je

li nas epidemija osvijestila i jesmo li zavoljeli

dolazak u školu? Mislim da jesmo. Naučili smo

cijeniti ono što nam do prije nekoliko godina

možda i nije bilo tako drago, a važno je da

taj osjećaj nosimo u sebi i dalje u životu jer

će nas činiti boljim ljudima, boljim društvom.

Imali smo priliku ove godine iskusiti

suživot s učenicima i kolegama iz Medicinske

škole Varaždin čiji se prostori obnavljaju

i dograđuju. Veselili smo se našim novim

prijateljima i ponosna sam na to što smo svi

zajedno pokazali da se u zajedništvu, kad i

postoje problemi, možemo prijateljski dogovarati.

Dragi naši učenici, nastavnici, svi djelatnici

škole, roditelji, prijatelji, još je jedan ljetopis pred

vama, vrlo je bogat i zanimljiv, od statističkih

pokazatelja do kreativnih i inspirativnih članaka

te fotografija i snimljenih filmova. Vjerujem

da ćete ga pročitati i pregledati cijelog, a mi u

međuvremenu krećemo u novu školsku godinu!

ravnateljica

Janja Banić, dipl. inf.

Prva gimnazija Varaždin dobila status

European Talent Point!

Na 3. susretu European Talent

Pointova, u organizaciji European Talent

Centra Hrvatska i osnivača Varaždinske

županije, 25. ožujka 2022. godine, Prva

gimnazija dobila je status Europske točke

darovitosti (European Talent Point - ETP).

Takvu je odluku ETC Varaždin donio temeljem

rezultata i ispunjenja zahtjevnih kriterija

i planova za rad s darovitim učenicima u

našoj školi, a sam status školi otvara mnoge

mogućnosti suradnje i projekata. Certifikat

je u ime škole od Csille Fuszek, tajnice

European Talent Support Network i dr. sc.

Miroslava Huđeka, voditelja ETC Hrvatska,

primila ravnateljica Janja Banić. Troje

nastavnika naše škole, koji su prošle godine

završili Radboud Training on High Ability te

time primili certifikat RITHA Practitioner, na

susretu je primilo i ECHA (European Council

for High Ability) certifikate. To su Martina

Vidović, prof. biologije, Marko Šafran,

prof. biologije i mr. sc. Bojan Banić, prof.

informatike. Zajedno s ravnateljicom škole i

stručnom službom od sljedeće školske godine

ti će nastavnici biti članovi Tima za darovite

učenike Prve gimnazije Varaždin. Dokaz je to

kvalitetnog rada i kontinuirane edukacije, ideja,

kreativnosti u radu i inovacija u Prvoj gimnaziji,

ali i velika obveza da se, otvaranjem novih

mogućnosti, krene i dalje i bolje s konkretnim

aktivnostima. Dan prije naša je škola tom

prilikom imala čast i ugostiti delegaciju

Grada Zadra, kao i Gimnazije Ljubuški, a

naknadno i Zadarske županije, predstaviti

školu, Centre izvrsnosti koji u njoj djeluju te

dogovoriti suradnju u obliku moguće razmjene

učenika, zajedničkih projekata i festivala.

ravnateljica

Janja Banić, dipl. inf.

3


O školi

Djelatnici škole

A) PROFESORI

PREZIME I IME

PODRUČJE

1. BAKŠAJ, VESNA engleski jezik

2. BANIĆ, BOJAN informatika

3. BARČOT, DENIS fizika, kemija

4. BARLEK, BOJANA hrvatski jezik

5. BARULEK, JURICA povijest

6. BEŠENIĆ, ANAMARIJA fizika

7. BEŠENIĆ IVANČIĆ, JASMINKA francuski jezik

8. BULIĆ, HANA filozofija, logika, sociologija

9. BUREK, KRUNOSLAV vjeronauk

10. BUŠIĆ, ANJA njemački jezik

11. CIKAČ, IVICA engleski jezik, španjolski jezik

12. ČUS SLATKOVIĆ, TIHANA kemija, biologija, laboratorijska

kemija

13. DIVJAK, STANKO matematika

14. DRAGOVIĆ, DRAŽEN etika, filozofija, TOK (IBDP)

15. ERHATIĆ, MILADA matematika

16. FAJFARIĆ, MARTA psihologija

17. FLEGAR, NADA kemija

18. GAZDEK, MARTINA latinski jezik

19. GOLUB MENDAŠ, TAJANA matematika

20. GUŠČIĆ, RAJKO latinski jezik, povijest

21. HAJSOK, IRENA engleski jezik, etika

22. HORVAT, SINIŠA povijest

23. HORVATIĆ, SANJA hrvatski jezik, logika

24. HUZAK, MATIJA fizika

25. IVAČIĆ, NIKOLINA matematika

26. JEFTIĆ, ZORAN TZK

27. JURČIĆ, MIRTA psihologija

28. JURGEC, MAJA geografija

29. KANEŠIĆ, HELENA fizika

30. KELEMEN, SLAVICA glazbena umjetnost

31. KIPKE HORVAT, KSENIJA koordinator IBDP programa, likovna

umjetnost

32. KLAMPFL, IVAN poslovanje i upravljanje u IBDP programu

33. KLAMPFL, LIDIJA kemija, mikrobiologija

34. KLIČEK, JANJA etika

35. KOCIJAN PEVEC, IRENA engleski jezik

36. KRISTAN, HRVOJE engleski jezik

37. KRULJAC, JOSIP geografija

38. KUČAK, LOVORKA biologija, kemija

39. KUNOVIĆ MARTIĆ, KARMEN geografija

40. LAJNVAŠ, IVAN engleski jezik

41. LEKIĆ, GORAN TZK

42. LONČAR, IVAN povijest

43. MAĐARIĆ, KSENIJA hrvatski jezik

44. MELNJAK, ANAMARIJA kemija, biologija

45. MESEK, AMATA glazbena umjetnost

46. MEŠTROVIĆ, DINKO fizika

PREZIME I IME

PODRUČJE

47. MIKAC, VLADIMIR informatika

48. MIKINOVIĆ, LJILJANA njemački jezik

49. MRAZEK BOSILJ, DIJANA engleski jezik

50. NOVAK, LARA matematika

51. NOVAK BELAVIĆ, LJERKA geografija

52. NOVOSEL–MARTINIĆ,

VESNA

53. OSTOVIĆ–ŠLEHTA, TATJANA TZK

informatika

54. PINTARIĆ, IVANA hrvatski jezik

55. PINTARIĆ MANDIĆ, IVA njemački jezik, likovna umjetnost

56. RADIKOVIĆ, SINIŠA etika

57. RUKELJ, KRUNOSLAV geografija

58. RUŽA, TATJANA hrvatski jezik

59. SAČIĆ, DUNJA njemački jezik

60. SAČIĆ, JOSIP matematika

61. SAKAČ, ANICA matematika

62. SAMBOLEC–ŠKERBIĆ,

VINKA

63. SEKELJ, ZDENKO TZK

biologija, kemija

64. SENEČIĆ, MAJA geografija

65. SVETEC, PETRA etika

66. ŠAFRAN, MARKO biologija, mikrobiologija, ESS

(IBDP)

67. ŠEMIGA, JADRANKA njemački jezik

68. ŠTIMEC, MILJENKA hrvatski jezik

69. TOMAŠIĆ HIRŠ, MARIJANA engleski jezik

70. VERŠIĆ, ANDREJA matematika

71. VIDOVIĆ, DALIBOR njemački jezik

72. VIDOVIĆ, MARTINA biologija

73. VITEZ, IVANA hrvatski jezik

74. ZELIĆ, NENSY vjeronauk

75. ZRNA, MARKO koordinator državne mature,

matematika, satničar

76. ŽGANEC, MARKO povijest

77. ŽIGER, TATJANA njemački jezik

78. ŽNIDARIĆ KAJIĆ, IVANA sociologija, politika i gospodarstvo

B) VANJSKI SURADNICI

1. CHRZON–SCHAUMAUN,

BIRGIT

C) STRUČNI SURADNICI

njemački jezik

1. ČELIK, RENATA pedagoginja

2. PAČALAT, ŽELJKA psihologinja

3. HORVATIĆ-BEDENIK,

JASMINKA

knjižničarka

4. MARČETIĆ, MARINELA knjižničarka

D) ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

1. BANIĆ, JANJA ravnateljica

2. ANTOLKOVIĆ, ZDENKO laborant u IB programu

3. CIKAČ, SANDRA tajnica

4. MIHALINEC, GORDANA tajnica

5. KOČILA KAŠMO, LAURA voditeljica računovodstva

4


O školi

D) ADMINISTRATIVNO OSOBLJE

6. LEPOGLAVEC, ANA MARIJA administrativni referent

7. PLANTAK, DANICA računovodstveni referent

E) TEHNIČKO OSOBLJE

1. BANIĆ, SANJA spremačica

2. BORŠĆAK, MIRA spremačica

3. GOVEDIĆ, BRANKICA spremačica

4. HABULAN, VERICA spremačica

5. HERCEG, ZDRAVKO spremač

6. KAVUR, MARKO domar

7. KOŠIR, ĐURĐICA spremačica

8. MATIJAŠEC, IVANKA spremačica

9. OREŠKI, VESNA spremačica

10. SAKAČ, DRAGAN spremač

11. SLUNJSKI, IVANKA spremačica

12. ŠPORČIĆ, ROBERT domar

13. TKALČEC, STJEPAN domar

Tim za kvalitetu

1. JANJA BANIĆ 11. JURICA BARULEK

2. RENATA ČELIK 12. VESNA NOVOSEL MARTINIĆ

3. ŽELJKA PAČALAT 13. IVA PINTARIĆ MANDIĆ

4. MILJENKA ŠTIMEC 14. HANA BULIĆ

5. TAJANA GOLUB MENDAŠ 15. TATJANA OSTOVIĆ ŠLEHTA

6. MARIJANA

TOMAŠIĆ HIRŠ

16. MARKO ZRNA

7. ANJA BUŠIĆ 17. KSENIJA KIPKE HORVAT

8. TIHANA ČUS SLATKOVIĆ 18. IVANA GODEC VINCEKOVIĆ

9. KRUNOSLAV RUKELJ 19. MARKO DARABUŠ

10. MATIJA HUZAK

Vijeće roditelja

1. 1.a Jadranka Lucić 9. 2.a Vlatkica Horvat

2. 1.b Marina Čorko 10. 2.b Sandra Selec Pažur

3. 1.c Martina Mutvar 11. 2.c Miljenka Benčić

4. 1.d Petra Martinez-Kos 12. 2.d Ivana Godec Vinceković

5. 1.e Dubravka Jug 13. 2.e Dean Šalamon

6. 1.f Ivana Klapež 14. 2.f Mirjana Kučina

7. 1.g Vinka Sambolec-Škerbić 15. 2.g Valentina Balentović

8. 1.h Zrinka Sočković 16. 2.h Vesna Kosec-Torjanac

17. 3.a Jasna Koren 26. 4.a Divna Pretković

18. 3.b Ivica Hren 27. 4.b Jasminka Bijelić Ljubić

19. 3.c Zoran Košćak 28. 4.c Iva Kelemen Ivančić

20. 3.d Potočnik Barbara 29. 4.d Nataša Mihinjač

21. 3.e Jasminka Vlašić Bekić 30. 4.e Božena Biškup

22. 3.f Anica Vragović 31. 4.f Hana Horvat

23. 3.g Marija Vitez 32. 4.g Dalibor Ivaniš

24. 3.h Slađan Turković 33. 4.h Tatjana Helga Kušćer

25. 3.IB Vladimir Novak 34. 4.IB Petra Detoni

Članovi Školskog odbora

a) predstavnici nastavnika i stručnih

suradnika

1. Miljenka Štimec, prof. – predsjednica

2. Milada Erhatić, prof.

b) predstavnik iz reda roditelja

1. Ivana Godec Vinceković

c) predstavnici osnivača

1. Petra Horvat

2. Igor Klopotan

3. Alenka Trtinjak

d) predstavnik zaposlenika škole

1. Dijana Mrazek Bosilj, prof.

5


O školi

Vijeće učenika ili kako su (nas)

Teletubbiesi (sve) pobijedili

Ljetopis, što je to? – pita

predstavnik 1. razreda u Vijeću (u

virtualnoj grupi).

Ovo… – odgovara voditeljica lijepeći

poveznicu na prošlogodišnji ljetopis

(digitalni).

Uz sveopće zasićenje ovakvom

komunikacijom i oblikom rada

generacija Z je, koliko su to okviri

dopuštali, pokušavala pokrenuti

renesansu staromodnih oblika druženja.

Tako smo samo ove godine, uz obveznu

kutiju za papirnate čestitke za Božić

i Valentinovo, uveli i kutiju poruka za

maturante s kojom su poštari iz Vijeća

učenika imali pune ruke posla. Nije

smetalo ni to što su zimske čestitke

trebale odstajati 48 sati prema uputama

škole prije razvrstavanja i dijeljenja.

Poruke trebaju odstajati

od 11. do 14. veljače

Podržali smo i promovirali inicijative

učenika poput Kluba za štrikanje i

heklanje (Knitting and crocheting group)

i radionice inspirirane art terapijom

(CAS aktivnosti 4. IB). Unatoč tome

što aktivnost vršnjačke podrške Safe

space uz nekoliko pokušaja ove godine

nije zaživjela, većina grupnih aktivnosti,

uključujući i naše rijetke sastanke uživo,

počela je neobično podsjećati na grupnu

podršku i ventiliranje.

Iako to, sada pri kraju školske godine,

uspješno zaboravljamo i ostavljamo iza

sebe, u svakodnevnom životu u školi i

organizaciji svojih aktivnosti često smo

se bavili pitanjima je li prema najnovijim

uputama epidemiologa ono što želimo

dopušteno, je li cjelosatno provjetravanje

učionice potrebno ako je nama hladno,

smiju li mentori ulaziti u prve razrede

fizički ako podliježu samoizolaciji…

Učenici mentori jesu (uglavnom

ušli u razrede i) pružili podršku 1.

razredima. Gotovo svi, osim onih koje su

zdravstvene prilike spriječile.

Od vrlo disciplinirane svakodnevice

trebali su nam odmaci na nešto

laganije i ugodnije aktivnosti. U

natječaju za najbolju masku pobijedili

su Tebetubbiesi. Svi smo se, naime,

pomalo prepoznali u njima.

Humanitarne akcije Interacta osjetno su

obogatile školsko iskustvo te smo ih rado

promovirali putem Vijeća, a bilo nam je

posebno drago što ih vode predsjednik

Vijeća Marko Daraboš i njegov razredni

zamjenik Mihael Kralj.

Predstavnici su informirali svoje razrede

o velikom broju besplatnih radionica,

aktivnosti i stipendija za mlade (npr.

Women in science, Upshift, webinar

za naše učenike o anksioznosti MBM

centra za mentalno zdravlje).

Jedna od prvih aktivnosti koje su

organizirane tako što smo vanjske

goste mogli dovesti u školu bilo je

predstavljanje Studentskog centra u

Varaždinu 24. ožujka 2022. Prije toga

u suradnji s vanjskim institucijama

dominirali su webinari i Zoom sastanci.

Predstavnici iz Vijeća u suradnji s

članovima izvannastavne aktivnosti

English News Agency prijavili su

početkom ožujka učenike naše škole

za sudjelovanje u radijskoj emisiji 60

otkucaja – život mladih u Hrvatskoj i

Europskoj uniji! koju vodi Boris Jokić.

60 otkucaja

Cilj je emisije jačanje glasova mladih

iz svih dijelova Hrvatske i uključivanje

mladih u dijalog o temama koje su

osobno i društveno važne. Zaključak

voditelja na kraju emisije bio je da klinci

nisu samo dobro, „klinci su fakat super“.

Emisija se može poslušati na poveznici:

https://tinyurl.com/2s47jyek.

Učenici iz Vijeća bili su i inicijatori

vraćanja namještaja za sjedenje (i

druženje) u predvorju škole kad su

epidemiološke mjere popustile što može

izgledati kao mali korak ili veliki skok,

ovisno o tome jeste li osobno iskusili

razdoblje zabrane spontanog miješanja

učenika u školi.

Na Dan otvorenih vrata predstavnici iz

Vijeća uz pridružene kolege iz razreda

s entuzijazmom su se aktivirali kao

vodiči učenika osmih razreda u školi.

Među njima su, znamo, neki novi kolege

i novi predstavnici u Vijeću s kojima

ćemo, nadamo se, doživjeti još aktivnije

i opuštenije dane u našoj školi.

Željka Pačalat, prof.

voditeljica Vijeća učenika

Vijeće učenika - posljednji sastanak

Predsjednik i njegov plan

6


O školi

Vijeće učenika

1.a Benedikt Lucić 1.b Lucija Vađunec

1.c Hana Herega 1.d Petar Đuričin

1.e Filip Petrić 1.f Ema Kokot

1.g Antun Kralj 1.h Rea Dreven

2.a Nina Vitez 2.b Nika Mihin

2.c Lorena Benčić 2.d Viktor Peharda

2.e Luka Antončić 2.f Hedi Dujmović

2.g Aleksandra

Balentović

2.h Jana Ivančević

3.a Nela Perić 3.b Laura Vresk

3.c Dorijan Habek 3.d Petar Potočnik

3.e Dina Vlašić Bekić 3.f Iva Stanisavljević

3.g Mislav Putarek 3.h Hana Puškadija

3.IB Jana Kovačić

4.a Klara Medvedec 4.b Tonka Belić

4.c Jan Špiclin 4.d Tia Mihinjač

4.e Dora Kučina 4.f Martin Peršić

4.g Matej Čok 4.h Mateja Nogić

4.IB Marko Daraboš

Primanja za državne prvake i

njihove mentore u školskim

godinama 2019./2020.,

2020./2021. i 2021./2022.

U utorak, 7. rujna 2021., u atriju palače

Varaždinske županije održano je primanje za

učenike koji su školske godine 2019./2020. i

2020./2021. na državnim natjecanjima osvojili

prva mjesta te njihove mentore. Župan Anđelko

Stričak sa suradnicima učenicima i mentorima

podijelio je prigodne poklone i priznanja. Prvu

gimnaziju predstavljalo je čak petero učenika,

državnih prvaka i njihovih mentora, od kojih

je četvero moglo prisustvovati primanju. Naši

prvaci su: Barbara Kelava - matematika

(mentorica Andreja Veršić), Dora Lešnjak -

engleski jezik (mentorica Vesna Bakšaj), Marko

Varga - geografija (mentorica Maja Jurgec),

Amalija Rafaj Škriljevečki - astronomija

(mentor Denis Barčot) i Fran Magdalenić -

njemački jezik (mentorica Ljiljana Mikinović).

Prva je tako i ove godine škola s najboljim

rezultatima na natjecanjima te s najviše državnih

prvaka. Osim navedenih učenika, prva mjesta

na državnom natjecanju 2019./2020. osvojili su

tadašnji osnovci, danas prvogimnazijalci: Marko

Sokol, Vanda Vrček i, kao dvostruka prvakinja,

Barbara Kelava.

Razvrstavanje pošte

Državni prvaci PGV-a s mentorima

Državne prvake u školskoj godini

2021./2022. i njihove mentore Varaždinska

županija nagradila je na primanju održanom 29.

lipnja 2022. godine.

Ovom prilikom još jednom čestitamo svim

našim državnim prvacima i njihovim mentorima!

Teletubbiesi, najbolja maska

Janja Banić, dipl.inf.

7


O školi

Prva gimnazija kao domaćin Srednjoeuropske

informatičke olimpijade – CEOI 2022

Dorijan Lendvaj iz

Hrvatske i Alexandru Luchianov

iz Rumunjske pobjednici su

ovogodišnje Srednjoeuropske

informatičke olimpijade koja je

održana od 24. do 30. kolovoza

2022., a čiji je domaćin bila Prva

Okupljanje sudionika

gimnazija Varaždin. Olimpijada

je održana pod pokroviteljstvom

Predsjednika Republike

Hrvatske, Ministarstva znanosti i

obrazovanja, Varaždinske županije

i Hrvatske zajednice tehničke

kulture, a svi rezultati dostupni

su na mrežnim stranicama

organizatora www.hsin.hr. Najbolji

informatičari srednje Europe

Odmor uz kupanje

Tijekom natjecanja

tako su završili svoje natjecanje i

boravak u našoj županiji, gradu i

školi. Tih je tjedan dana bilo veselo,

naporno, radno, ali vjerujemo da

su uspomene lijepe, prijateljstva

stečena. Hvala izvrsnoj ekipi

Hrvatskog saveza informatičara

na povjerenju ukazanom Prvoj

Prate se rezultati u realnom vremenu

gimnaziji Varaždin kao domaćinu,

vrhunski su organizatori i dobri

prijatelji. Hvala i Varaždinskoj

županiji na svekolikoj podršci

te Vindiji d. d. na donaciji koja

nam je bila izuzetno potrebna.

Moramo istaknuti i predstavnike

naše škole koji su i tijekom ljetnih

dana godišnjih odmora bili itekako

angažirani: Irena Kocijan Pevec,

Dijana Mrazek Bosilj, Bojan Banić,

Vladimir Mikac, Vesna Novosel

Martinić i Janja Banić te prateće

logističke službe škole. Na

kraju, najveće zahvale idu našim

učenicima i dvjema učenicama

XV. gimnazije Zagreb koji su

također dio svog ljeta posvetili

volontiranju tijekom olimpijade,

svatko sa svojim zaduženjima, od

Diskusija nakon prvog dana

vođenja reprezentacija, tehničke

potpore, pisanja objava za

medije na engleskom jeziku i na

našem portalu News for YOUth

te vođenja ceremonije otvaranja

i zatvaranja olimpijade. Moramo

ih spomenuti: Ema Borko, Marko

Daraboš, Elizaveta Donskikh,

Lorena Fluksek, Jana Furdi, Andro

Golub, Dorijan Habek, Magdalena

Jantolek, Ema Kolmanić, Eleonora

Kramer, Dora Lendvaj, Dora

Međimurec, Tina Milijaš, Marta

Murić, Viktor Peharda, Viktor

Pijanec, Ana Strelec i Leona

Štorga. Hvala svima puno, bez

vas sve skupa ne bi bilo moguće!

Janja Banić, dipl. inf.

Ceremonija zatvaranja

Dorijan Lendvaj i Alexandru

Luchianov - pobjednici olimpijade

Ceremonija zatvaranja

Ceremonija zatvaranja

8


2. Međunarodna konferencija o razvoju talenata i

dodjela RITHA Practitioner i ECHA certifikata

ravnateljici škole

O školi

Na 2. tematskoj Međunarodnoj

konferenciji o razvoju talenata u organizaciji ETC

Hrvatska uživo ili online sudjelovali su i mnogi

naši nastavnici. Tom su prilikom prof. dr. Lianne

Hoogeveen, RITHA Programme Director i župan

Varaždinske županije Anđelko Stričak uručili

certifikate o uspješno završenom jednogodišnjem

poslijediplomskom međunarodnom programu

Radboud International Training on High Ability

(RITHA) generaciji 2021./2022. Certifikate je

primilo ukupno 20 polaznika iz cijele Hrvatske,

a među njima je i ravnateljica Prve gimnazije

Varaždin Janja Banić

koja je uspješno

završila zahtjevan

program. Nositelj je

programa Radboud

University, Nijmehen,

Nizozemska. Svi

promovirani primili

su i certifikat

European Council

for High Ability

(ECHA). Naša

škola sada ima

ukupno četiri

nositelja RITHA

Practitioner certifikata i ECHA certifikata što će

omogućiti kvalitetniji budući rad s talentiranim i

darovitim učenicima. Podsjećamo, u ožujku je Prvoj

gimnaziji Varaždin dodijeljen i status European

Talent Point (Europska točka darovitosti) čime je

škola postala dijelom European Talent Support

Networka.

Janja Banić, dipl. inf.

Čak sedmero učenika Prve gimnazije primilo nagrade

Rotary kluba Varaždin

U četvrtak, 26. svibnja, u skupštinskoj

dvorani Varaždinske županije održana je dodjela

Godišnje nagrade za izvrsnost dr. sc. Franjo

Ruža Rotary kluba Varaždin. Nagrade su u

srednjoškolskoj kategoriji dodijeljene osvajačima

prvih mjesta na državnim natjecanjima ili jednog

od triju prvih mjesta (medalja) na međunarodnim

natjecanjima. U konkurenciji srednjoškolaca

nagradu je primilo ukupno 12 učenika, od

čega čak 7 prvogimnazijalaca, i to: Amalija

Rafaj Škriljevečki za osvojeno prvo mjesto na

državnom natjecanju iz astronomije i osvojenu

brončanu medalju na Međunarodnoj olimpijadi

iz astronomije i astrofizike, Emanuel Tukač za

osvojenu zlatnu medalju na natjecanju All Star

American Computer Science League u kategoriji

Intermediate te za brončanu medalju pojedinačno

i brončanu medalju ekipno na Srednjoeuropskoj

matematičkoj olimpijadi (MEMO), Bruno

Kosmačin za osvojenu srebrnu medalju na

natjecanju All Star American Computer Science

League u kategoriji Intermediate, Dora Lešnjak

za osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju

iz engleskog jezika, Fran Magdalenić za

osvojeno prvo mjesto na državnom natjecanju

iz njemačkog jezika, Marko Varga za osvojeno

prvo mjesto na državnom natjecanju iz geografije

i Barbara Kelava za osvojeno prvo mjesto i prvu

nagradu na državnom natjecanju iz matematike.

Uz zahvalu Rotary klubu na poticanju izvrsnosti

učenika, čestitamo svim dobitnicima!

Janja Banić, dipl. inf.

Dobitnici Rotary nagrada iz PGV-a

9


O školi

Državna matura 2021./2022.

Školske godine 2021./2022. provedena

je tirnaesta po redu državna matura. Školsko

ispitno povjerenstvo činili su: predsjednica

povjerenstva Janja Banić, ispitni koordinator

Marko Zrna, zamjenik ispitnog koordinatora

Marko Žganec te članovi Zdenko Antolković,

Jurica Barulek, Nikolina Ivačić i Lara Novak.

Uspješnim polaganjem državne

mature učenici gimnazija završavaju svoje

srednjoškolsko obrazovanje. Sama se državna

matura sastoji od dva dijela: obveznog i izbornog.

Obvezni dio sastoji se od ispita iz Matematike,

Hrvatskog jezika i stranog jezika, a učenicima

je dana mogućnost da biraju razinu, osnovnu ili

višu, na kojoj će ih polagati. Izborni dio sastoji se

onih ispita koje učenici sami odaberu i u pravilu

se plažu na višoj razini.

Prije same državne mature učenicima je

ove godine iznimno organizirano pisanje probne

državne mature iz Hrvatskog jezika, Matematike i

stranog jezika na inicijativu NCVVO-a. U te dane

učenici su imali prilike vidjeti kako izgleda proces

pisanja državne mature, od samog okupljanja pa

preko procedure kod ulaska u učionice do samog

pisanja ispita. Škola se potrudila što vjernije

simulirati prave ispite državne mature jer je to

učenicima jedina mogućnost da se pokušaju

upoznati s onime što ih čeka.

Ljetnom roku pristupilo je 176 učenika

naše škole koji su pisali ukupno 795 ispita što čini

prosjek od 4,52 ispita po učeniku. Najpopularniji

izborni ispiti na ljetnom roku bili su:

Predmet

Broj prijava

Fizika 65

Biologija 45

Kemija 43

Psihologija 43

Posebno bi valjalo istaknuti učenice

Rajnu Erjavec i Izidoru Mustak koje su u

potpunosti točno riješile ispit Engleski jezik

A, Lovru Rozmana i Roka Vugrinca koji su u

potpunosti točno riješili ispit Engleski jezik B,

Amaliju Rafaj Škriljevečki koja je u potpunosti

točno riješila ispite Fizika i Matematika A te

Viktora Pijanca koji je u potpunosti točno riješio

ispit Informatika.

Rezulati državne mature ujedno služe i

kao jedan od načina prema kojem se formiraju

rang-liste za upise na studije. Nakon rezultata

ljetnog roka ispita državne mature te formiranja

konačnih rang-lista 68 % učenika steklo je

pravo upisa na studij koji su označili kao prvi

izbor. Najpopularniji fakulteti nakon ljetnog roka

državne mature bili su:

Fakultet

Filozofski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Fakultet organizacije i

informatike u Varaždinu

Sveučilišta u Zagrebu

Fakultet

Ekonomski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Broj upisa

22

11

Broj upisa

Medicinski fakultet

9

Sveučilišta u Zagrebu

Prošlogodišnjim maturantima želimo da

uspješno završe upisane studije, a ovogodišnjima

da uspješno riješe ispite državne mature te da

upišu željene studije.

10

Marko Zrna, prof.

10


O školi

Interact Club Varaždin 1181

Nove generacije pomažu zajednici

Učenici Prve gimnazije Varaždin i ove

su godine doprinosili zajednici sudjelovanjem

u aktivnostima Interact kluba Varaždin 1181. S

obzirom na to da je zbog pandemije aktivnost

kluba bila ograničena u prošle dvije godine, do ove

godine u klubu su ostali pretežito stariji članovi,

maturanti. Godinu su započeli prezentacijama o

ciljevima Interacta i mogućnostima odlazaka na

kampove i razmjene u inozemstvu za učenike

kako bi obnovili članstvo mlađim generacijama.

Učenici prvih i drugih razreda odazvali su se

pozivu i u velikom broju uključili u klub. Od

prošlogodišnjih 20 članova, klub je ove godine

dostigao čak 56. Ojačani novim članovima,

interactovci su organizirali nekoliko akcija

humanitarnog karaktera. Prva je bila održana

na jesen, a cilj joj je bio očistiti park-šumu uz

rijeku Dravu od smeća. U akciju su se uključili

i rotarijanci te usputni prolaznici, a završila

je velikim uspjehom ‒ šumom bez smeća.

Uslijedile su i brojne pohvale sugrađana na

društvenim mrežama.

Nakon toga održana je božićna akcija

putem koje su učenici prikupljali sredstva za

udrugu Životni zov koja se brine o mačkama bez

vlasnika, a sjedište joj je nedavno bilo izgorjelo

u požaru. Sudjelovali su učenici i profesori

Prve gimnazije Varaždin, ali pridružili su im se i

donatori iz Medicinske škole Varaždin.

Nakon zimskih praznika vodstvo kluba

pripremalo je nove članove za razmjene i

pomagalo im je u postupku prijave. Uskoro je

Božićna akcija za udrugu Životni zov

uslijedila i tradicionalna akcija Džeparac za

maturalac kojom su se prikupljala financijska

sredstva za pripomoć učenicima slabijih

financijskih mogućnosti u plaćanju maturalnog

putovanja. Za kraj godine klub je u suradnji s

Interact klubom Samobor i Rotaract klubom

Varaždin održao online aukciju knjiga, a skupljala

su se financijska sredstva kako bi se ukrajinskim

obiteljima smještenima u Varaždinskoj županiji

kupile potrepštine za život. Nakon aktivne

godine i ojačanja kluba mlađim članovima,

Interact je spreman i sljedeće godine nastaviti

primjećivati i reagirati na probleme u svojoj

zajednici.

Mihael Kralj, 4. IB

(predsjednik 2021./2022.)

Akcija čišćenja park-šume uz Dravu

11


O školi

Državna matura 2020./2021.

Viktor Pijanec dobitnik je nagrade S&T, a

Amalija Rafaj Škriljevečki dobitnica nagrade Soljačić!

Amalija i Viktor u MZO-u

Nagradu S&T tvrtke, koja je sljednica

nagrade Sakač dodjeljuje se maturantu/ici koji

će najbolje riješiti ispit državne

mature iz informatike, a ukoliko

je više istih kandidata, odlučuju

rezultati matematike više razine.

Nagrada iznosi 5000 EUR.

Nagradu Soljačić dodjeljuje

ugledni hrvatski znanstvenik,

redoviti profesor na Odsjeku za

fiziku na Massachusetts Institute

of Technology (MIT) Marin

Soljačić maturantu/ici s najbolje

riješenim ispitom iz matematike

više razine i fizike, a u slučaju

neriješenih rezultata presuđuje

rezultat hrvatskog jezika.

Iznos te nagrade je 5000 USD.

Iako je nagrada Sakač/S&T u

posljednje tri godine drugi put

stigla u ruke učenika naše škole,

ovo je prvi put da obje nagrade stižu u Prvu

gimnaziju Varaždin, u 4. g! Veliko je to priznanje

samozatajnima Viktoru i Amaliji, školi, njihovim

nastavnicima, centrima izvrsnosti koje su polazili.

Povodom odličnih rezultata na

ovogodišnjoj državnoj maturi župan

Varaždinske županije Anđelko Stričak i

pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu kulturu

i sport Miroslav Huđek organizirali su 22. srpnja

primanje i dodjelu nagrada za maturante s

najboljim uspjehom na državnoj maturi (100

% riješenost nekog predmeta). Naša škola

je i ove godine ponosna na to što je najveći

broj njih stigao iz naših klupa, pa podsjetimo,

to su: Rajna Erjavec, Roko Vugrinec, Lovro

Rozman, Izidora Mustak i osvajači dviju

Primanje u MZO-u

Primanje u MZO-u

Primanje u MZO-u

nagrada Amalija Rafaj Škriljevečki i Viktor

Pijanec.

Dodjela nagrada u Ministarstvu znanosti

i obrazovanja za najbolje

maturante održana je 27. srpnja.

Osim poznatih titula i nagrada

koje su naši Amalija i Viktor

(nagrada S&T tvrtke) osvojili,

tom im je prilikom dodijeljena

i nagrada MZO-a! Govori koje

su održali potvrdili su da su

doista najbolji. Oboje su se

obratili svima prisutnima s puno

poštovanja i zahvalnosti prema

školi, nastavnicima, mentorima,

razredniku i Centrima izvrsnosti

Varaždinske županije koje su

polazili.

Janja Banić, dipl.inf.

Primanje u Varaždinskoj županiji

Primanje u Varaždinskoj županiji

12


O školi

Kalendar većih događanja u školskoj godini 2021./2022.

u kojima su sudjelovali ili su ih organizirali učenici i

profesori Prve gimnazije Varaždin

23. – 28. 8. 2021. Erasmus+ projekt SKOK – mobilnost

u Sloveniji

7. 9. 2021. Primanje za državne prvake i njihove

mentore – Varaždinska županija

15. 9. 2021. Varaždinska županija: dodjela nagrade

i stipendije za osvajača medalje na

međunarodnom natjecanju

29. - 30. 9. 2021. Kemijska radionica „Analizom pogodi

koja je sol u vodi“

2. 10. 2021. Manifestacija Europski dani promatranja

ptica (EuroBirdwatch 2021)

11. - 22. 10. 2021. Dani Prve gimnazije Varaždin i

proslava 385. godišnjice škole,

75. godišnjice ŠSD Srednjoškolac i

15. godišnjice IB DP

9. – 24. 10. 2021. EU Code Week 2021

22. 10. 2021. Orijentacijska utrka

6. 11. 2021. Akcija čišćenja Dravske park – šume

23. 11. 2021. Predavanje „Maleno nije bezazleno:

(mikro)plastični otpad u morskom okolišu“

24. 11. 2021. 14. smotra turističke kulture 2021. –

„Kako su jeli naši stari – gastronomska baština

mog zavičaja“

24. 11. 2021. Dodjela zahvalnice Fakulteta

elektrotehnike i računalstva Zagreb

25. 11. 2021. Dabar 2021

26. 11. 2021. Max sucht den Superstar II

2. 12. 2021. Večer matematike

6. – 10. 12. 2021. 1. Festival ljudskih prava 1. dio

6. – 12. 12. 2021. Hour of Code 2021

8. 12. 2021. Varaždinska županija: dodjela nagrade

i stipendije za osvajačicu medalje na

međunarodnom natjecanju

16. 12. 2021. Arheološka učionica: rimski vojnici u

Tiluriju

17. 12. 2021. Interact akcija za Udrugu "Životni zov"

26. 1. 2022. Posjet školi i predavanje veleposlanika

Države Izrael u Republici Hrvatskoj Nj. E. Ilana

Mora

8. 2. 2022. Dan sigurnijeg Interneta

11. 2. 2022. Obilježavanje Međunarodnog dana žena i

djevojaka u znanosti 2022

17. 2. 2022. Kemijska radionica „Kinetika obezbojenja

fenolftaleina“

21. 2. 2022. Obilježavanje Dana materinskog jezika

1. 3. 2022. Maškare na Prvoj

14. 3. 2022. Obilježavanje Dana broja Pi

17. 3. 2022. Klokan bez granica

21. – 22. 3. 2022. 1. Festival ljudskih prava 2. dio

22. – 25. 3. 2022. Humanitarna akcija – pomoć

izbjeglicama iz Ukrajine

25. 3. 2022. Dodjela certifikata European Talent Point

(Europska točka darovitosti)

28. 3. 2022. 9. simulirana sjednica Hrvatskog sabora

31. 3. 2022. Atom liga

7. – 10. 4. 2022. Projekt Marinković nas spaja

22. 4. 2022. Izložba Earth Day 2022

22. 4. 2022. Svečanost dodjela diploma Radboud

International Training on High Ability

Practitioner za ravnateljicu škole

22. 4. 2022. 2. Tematska Međunarodna konferencija o

razvoju talenata u organizaciji ETC Hrvatska

23. 4. 2022. Obilježavanje Dana španjolskog jezika

28. 4. 2022. Predavanje „Primarna produkcija i prijenos

hranjivih tvari u oceanima i morima“

29. – 30. 4. 2022. Izvanučionička nastava škole

3. – 8. 5. 2022. Erasmus+ projekt SKOK – mobilnost u

Srbiji

3. – 10. 5. 2022. Erasmus+ projekt „Under the

European stars“ – mobilnost u Finskoj

9. 5. 2022. Varaždinska županija: dodjela nagrada za

2. mjesto na državnom natjecanju u futsalu

9. 5. 2022. Obilježavanje Dana Europe

9. 5. 2022. Festival matematike u Puli

12. 5. 2022. Predavanje „Kakva je budućnost morskih

plaža u vrijeme klimatskih promjena?“

13. 5. 2022. Večer maturanata

16. 5. 2022. Posjet i predavanje europarlamentarke

Sunčane Glavak

17. – 20. 5. 2022. Upisna kampanja

18. 5. 2022. Dan sporta

22. – 24. 5. 2022. Jugend debattiert kamp

26. 5. 2022. Dodjela nagrada za 1. mjesto na kvizu

„Koliko poznaješ Hrvatski sabor?“

26. 5. 2022. Dodjela Godišnjih nagrada za izvrsnost

dr.sc. Franjo Ruža Rotary kluba Varaždin

27. 5 .– 7. 6. 2022. Izložba učeničkih materijala „Kako

učim“

3. 6. 2022. Varaždinska županija: dodjela nagrada

i stipendija za osvajače medalja na

međunarodnim natjecanjima

3. 6. 2022. Svečanost proglašenja najboljih maturanata

i podjela svjedodžbi 4. razreda

14. 6. 2022. Dodjela Oskara znanja

15. 6. 2022. Primanje ravnateljice za najuspješnije

učenike na natjecanjima u školskoj godini

2021./2022.

15. 6. 2022. Završna svečanost projekta „Zajedno

u budućnost“ u suradnji s Gospodarskom

školom Varaždin

2. 7. 2022. Završna svečanost projekta Škola

budućnosti by STEMI i Infobip

24. – 30. 7. 2022. Domaćinstvo Srednjoeuropske

informatičke olimpijade

21. – 26. 8. 2022. Erasmus+ projekt SKOK –

domaćinstvo mobilnosti

Osim navedenog, u školi je provedeno: projekti

lokalne, nacionalne i međunarodne razine; različite

vrste i razine natjecanja; sudjelovanja na natječajima;

aktivnosti, projekti i obilježavanja važnih datuma u

školskoj knjižnici; sve popraćeno u ovom ljetopisu, kao i

na

www.gimnazija-varazdin.skole.hr,

www.facebook.com/prvavz,

www.twitter.com/vzdprva.

13


O školi

IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI

AKTIVNOST

VODITELJ/I

American Computer

Science League (ACSL)

Bojan Banić

Biosigurnost i biozaštita Tihana Čus Slatković

Book Club

Dijana Mrazek Bosilj

Debatni klub

Petra Svetec / Janja

Kliček

Dramska družina

Theatron

Bojana Barlek

English news agency Irena Kocijan Pevec

English news agency

cooperation and social Dijana Mrazek Bosilj

media

Foto i video grupa Vladimir Mikac

Glazbena radionica Slavica Kelemen

Govorimo francuski Jasminka Bešenić Ivančić

Hrvatsko otvoreno

natjecanja iz informatike Vladimir Mikac

(HONI)

Literarna radionica LITRA Tatjana Ruža

Prošlost za budućnost Siniša Horvat

Školski sportski klub

„Srednjoškolac“

Vijeće učenika

Tatjana Ostović Šlehta

Goran Lekić

Zoran Jeftić

Željka Pačalat

FAKULTATIVNA NASTAVA

AKTIVNOST

VODITELJ

DELF – Francuska jezična

diploma

Jasminka Bešenić Ivančić

DSD grupe

Praktikum kemije

Dalibor Vidović, Anja

Bušić, Iva Pintarić

Mandić, Jadranka

Šemiga, Tatjana Žiger,

Ljiljana Mikinović

Anamarija Melnjak

IZBORNA NASTAVA - opća gimnazija 2. - 4.

razredi

AKTIVNOST

VODITELJ

Francuski jezik

Jasminka Bešenić Ivančić

Informatika

Laboratorijska kemija

Mikrobiologija

Psihologija / Sociologija /

Politika i gospodarstvo

Španjolski jezik

Vladimir Mikac

Tihana Čus Slatković,

Marko Šafran,

Lidija Klampfl

Mirta Jurčić,

Marta Fajfarić,

Hana Bulić

Ivana Žnidarić Kajić

Ivica Cikač

DOPUNSKA NASTAVA

AKTIVNOST

VODITELJ

Dopunska nastava iz

fizike – 1. razredi

Anamarija Bešenić

Dopunska nastava iz

fizike – 2. razredi

Anamarija Bešenić

Dopunska nastava iz

fizike – 3. razredi

Dopunska nastava iz

fizike – 4. razredi

Dopunska nastava iz

hrvatskog jezika –

4. razredi

Dopunska nastava iz

kemije - 1., 2., 3. i 4.

razredi

Dopunska nastava iz

matematike – 1. razredi

Dopunska nastava iz

matematike – 2. razredi

Dopunska nastava iz

matematike – 3. razredi

Dopunska nastava iz

matematike – 4. razredi

Matija Huzak

Denis Barčot

Ivana Pintarić

Anamarija Melnjak

Lara Novak

Andreja Veršić

Anica Sakač

Anica Sakač

DODATNA NASTAVA

AKTIVNOST

VODITELJ

Dodatna nastava iz

engleskog jezika – Marijana Tomašić Hirš

4. razredi

Dodatna nastava iz

Vinka Sambolec Škerbić

biologije - 4. razredi

Dodatna nastava iz fizike

Helena Kanešić

– 1. razredi

Dodatna nastava iz fizike

– 2. razredi

Dodatna nastava iz fizike

– 4. razredi

Dodatn nastava iz

hrvatskog jezika –

4. razredi

Dodatna nastava iz

kemije – 1. i 2. razredi

Dodatna nastava iz

kemije – 4. razredi

Dodatna nastava iz

matematike – 1. i 4.

razredi

Dodatna nastava iz

matematike – 2. razredi

Dodatna nastava iz

matematike – 3. razredi

Helena Kanešić

Denis Barčot

Ivana Pintarić

Lidija Klampfl

Denis Barčot

Tajana Golub Mendaš

Andreja Veršić

Lara Novak

14


O školi

Upisna kampanja i Dan otvorenih vrata

Za sve

zainteresirane

osmaše i ove

smo godine

sudjelovali na

upisnoj kampanji

održanoj od 17.

do 20. svibnja

Upisna kampanja

2022. u Ivancu,

Novom Marofu, Ludbregu i Varaždinu. Velik interes

učenika za upis u Prvu nagovijestio je već tada izvrsnu

generaciju na upisima. Školu su predstavljali Renata

Čelik, pedagoginja, Željka Pačalat, psihologinja,

Andrijana Petrina, pedagoginja pripravnica, Bojan Banić,

prof. i Janja Banić, ravnateljica, kao i veseli i agilni članovi

školske dramske

družine Theatron

pod vodstvom

prof. Bojane

Barlek: Ema

Kokot, Doroteja

B e d e n i k ,

Elizaveta

Upisna kampanja

Donskikh, Klea

Puškadija, Jakov

Grabar, Karla Halambek i Leona Horvat, a koji su na

sebi nosili oglas s izrekama o školi koje su smislili naši

maturanti.

Debatni klub

Dan otvorenih vrata PGV-a održan je 31.

svibnja i okupio je velik broj učenika osmih razreda,

što nas je jako razveselilo.

Učenicima je predstavljena

škola, razgledali su

prostore i prisustvovali

nastavi. Voditelji grupa bili

su naši učenici – volonteri.

Svi uključeni zaslužuju

zahvalu!

Izreke naših učenika

Janja Banić, dipl.inf.

Izreke naših učenika

Članovi debatnog kluba Prve gimnazije Varaždin

i ove godine sudjelovali su na Međužupanijskom

natjecanju iz debate u sklopu organizacije Hrvatskog

debatnog društva. Natjecanje se održalo u šest kola

online na Zoom platformi 26. i 27. 3. 2022. godine

za srednjoškolske debatne klubove. Na natjecanju

sudjelovali su učenici: Ana Strelec (2. a), Jaka Patafta

(1. e) i Ivan Puklavec (2. e). Učenici su pohvaljeni da

su izvrsni govornici natjecanja. Učenica Ana Strelec

dobrovoljno se uključila i u aktivnost Hrvatskog debatnog

društva kako bi podijelila svoja pozitivna iskustva o

članstvu u Debatnom klubu. U nastavku donosimo

njezina zapažanja.

Debatnom klubu Prve gimnazije Varaždin

pridružila sam se na početku prvog razreda, dakle prije

skoro dvije godine. Znala sam i prije samog ulaska u

debatni klub što je debata i koja joj je zadaća jer imam

dosta članova obitelji koji su po profesiji pravnici te mi

to uopće nije bilo strano. Odmah mi se svidjelo i imala

sam stvarno super ekipu te dvije profesorice koje su nas

vodile i obavljale

stvarno odličan

posao kada su

nas pripremale

za natjecanja pa

je sve bilo puno

lakše. U debati sam najviše naučila kako razmišljati

pod pritiskom te kako se pravilno izražavati što mi

je osim u ostalim predmetima u školi dosta važno i u

svakodnevnom životu. Osim toga, stekla sam puno

znanja, što s natjecanja, što sa samih satova te naučila

neke nove činjenice i pojmove kojima sumnjam da bih se

bavila izvan debate. Smatram da je najvažnija stvar koju

sam stekla samopouzdanje te povjerenje u sebe i ostale

članove ekipe što je pak vrlo korisno u svakodnevnom

životu. Ana Strelec, 2. a

Čestitamo svim učenicima na trudu i radu

tijekom ove školske godine!

Janja Kliček, prof.

15


O školi

Izraelski veleposlanik održao predavanje o holokaustu

učenicima Prve gimnazije Varaždin i razgledao

suvremene školske kabinete

Uoči Međunarodnog dana sjećanja na

žrtve holokausta veleposlanik Države Izrael

u Republici Hrvatskoj Nj. E. Ilan Mor danas je

posjetio i razgledao Prvu gimnaziju Varaždin

gdje je učenicima održao predavanje o tragičnom

stradavanju šest milijuna Židova od 1933. godine

do kraja Drugog svjetskog rata.

- Drago mi što sam ponovno ovdje

u Varaždinu i Varaždinskoj županiji koji su

doista posebni među hrvatskim gradovima i

županijama. Zadovoljstvo je bilo razgledati Prvu

gimnaziju Varaždin, školu koja spaja znanost i

kulturu, a raspolaže opremom koja je impresivna

te vjerujem da ćemo pokrenuti suradnju

izraelskih škola s vašom i drugim školama iz

Varaždinske županije. Za židovsku zajednicu 27.

siječnja poseban je dan, koji su Ujedinjeni narodi

donošenjem rezolucije proglasili Međunarodnim

danom sjećanja na sve žrtve holokausta. Toga

dana Crvena armija oslobodila je logor smrti

Auschwitz. U povijesti su, nažalost, postojali

genocidi, no ono što se dogodilo židovskom

narodu jedinstveno je. „Šoa“ je hebrejski izraz

za holokaust i označava katastrofu, a to je riječ

koja najbolje opisuje što je zadesilo šest milijuna

Židova – rekao je Nj. E. g. Ilan Mor na početku

svojega predavanja.

Pripadnici židovskog naroda pretrpjeli

su strašno nasilje, nažalost i ovdje u Varaždinu,

podsjetila je zamjenica župana Silvija Zagorec.

- U srpnju 1941. godine iz Varaždina su u svega

nekoliko dana odvedeni gotovo svi Židovi. Taj

tragičan događaj podsjetnik nam je da se moramo

suprotstaviti svakom obliku diskriminacije i

isključivosti. Posebno je važno obrazovati mlade

i govoriti im o holokaustu i svim drugim tragičnim

povijesnim događajima. Zato je ovo predavanje

koje je Nj. E. Ilan Mor održao gimnazijalcima

važan doprinos u prenošenju znanja mladima

i podizanju svijesti koliko je važno poštovati

različitosti i živjeti u međusobnom razumijevanju.

Tolerancija, jednakost i sloboda nemaju i ne

smiju imati alternativu – istaknula je zamjenica

župana Silvija Zagorec.

Nj. E. Ilan Mor razgledao je suvremene

kabinete Prve gimnazije, laboratorij za

molekularnu biologiju i Hololab – laboratorij

za izradu holograma. Riječ je o najmodernijim

kabinetima kakve nema nijedna škola u

Hrvatskoj, a u koje je Varaždinska županija kao

osnivač škole prošle godine uložila 1,2 milijuna

kuna.

Budući da je Izrael poznat po svojem

programu prepoznavanja i razvoja rada s

darovitim učenicima, veleposlanik je ujedno

imao priliku čuti sve što Prva gimnazija Varaždin,

ali i Centri izvrsnosti Varaždinske županije

poduzimaju za kvalitetno obrazovanje učenika.

- Čast nam je bila ugostiti uglednog

gosta, a osobito uoči Dana sjećanja na žrtve

holokausta, velike tragedije. Također nam je

drago što su naši učenici imali priliku čuti njegovo

predavanje i tako se dodatno educirati o svemu

što se događalo u to vrijeme. Naša je škola

uz podršku Varaždinske županije ove godine

prvi put organizirala Festival ljudskih prava,

za koji želimo da postane tradicija i doprinos

građanskom odgoju i obrazovanju učenika, s čim

smo također upoznali Veleposlanika. U svemu

tome vidim priliku za suradnju na obrazovnom

planu, tim više što Izrael veliku pažnju posvećuje

darovitim učenicima – rekla je ravnateljica Prve

gimnazije Varaždin Janja Banić.

Uz učenike i djelatnike Prve gimnazije

Varaždin predavanju je prisustvovao i

Milivoj Dretar, predsjednik Zajednice udruga

antifašističkih boraca i antifašista Varaždinske

županije.

#WeRemember

Janja Banić, dipl. inf.

16


O školi

Projekti uređenja starog dijela škole

Obnovljena fasada

Unatoč vrlo nepovoljnim okolnostima

ove smo godine uspjeli, uz veliku podršku

našeg osnivača, Varaždinske županije, urediti

fasadu starog dijela naše škole, izgrađenog

1876. godine, i to istočno i južno pročelje, a

nastavljamo sa sjevernim i zapadnim. Riječ je o

važnoj i nužnoj investiciji jer su dijelovi fasade već

bili dotrajali i tako opasni

za prolaznike. Budući da

je stari dio zgrade škole

dio zaštićene jezgre

grada Varaždina i kao

takvo kulturno dobro bilo

je važno i zaštititi ga od

daljnjeg propadanja.

Po prijavi na natječaj

Ministarstva kulture

Razgled obavljenih radova

Obnovljeno južno pročelje

odobreno nam je 100.000,00 kn, dok je ostatak u

iznosu od 460.000,00 kn osigurala Varaždinska

županija. Tim su sredstvima sanirana dva

vanjska pročelja. Ove nam je godine, po

novoj prijavi, Ministarstvo kulture ponovno

odobrilo 100.000,00 kn, a Varaždinska županija

prihvatila je sufinanciranje ostatka u iznosu

od 428.000,00 kn, a s

radovima na dvorišnim

pročeljima počinjemo

početkom rujna. Tako će,

možda već za svoju 386.

godišnjicu u listopadu,

škola u cijelosti zablistati

u svom novom ruhu.

Janja Banić, dipl. inf.

Primanje za najuspješnije učenike na natjecanjima u

školskoj godini 2021./2022.

U srijedu, 15. lipnja 2022. godine, u 13.30 u prostoru Regionalnog obrazovnog centra

ravnateljica škole održala je skromno primanje najuspješnijih učenika na natjecanjima ove školske

godine koji su osvojili 1. mjesto na županijskoj razini (pojedinačno ili ekipno) te jedno od prva tri

mjesta / nagrade na državnoj ili međunarodnoj razini.

Janja Banić, dipl.inf.

17


O školi

Nastava za njemačku jezičnu diplomu

DSD II

Učenici i učenice četvrtih razreda koji su

pohađali fakultativnu nastavu Njemačkog

jezika polagali su već tradicionalno i ove

školske godine ispit DSD II (Deutsches

Sprachdiplom). Njemačka jezična diploma međunarodno je

priznata diploma koju izdaje njemačko Ministarstvo kulture, a ispit

je standardizirani prema Zajedničkom europskom referentnom

okviru za jezike na razini B2/C1. Učenici s položenim ispitom za

DSD II vladaju jezikom obrazovanih govornika njemačkog jezika i

mogu se uključiti u visokoškolsko obrazovanje u Njemačkoj, Austriji

i Švicarskoj. Pismeni dio ispita održao se 24. studenoga 2021., a

usmeni ispiti održani su od 3. do 13. prosinca 2021. godine. Od

trideset naših učenika, njih 23 uspješno je položilo ispit dok je njih

7 djelomično položilo ispit te će za to dobiti potvrdu o položenim

dijelovima ispita. Učenike su za ispit pripremali nastavnik Dalibor

Vidović i savjetnica za njemačku jezičnu diplomu Birgit Chrzon-

Schamaun. Čestitke učenicima i neka im diploma otvori neka

nova vrata i bude im od koristi!

Jadranka Šemiga, prof.

Državno

natjecanje iz

engleskog jezika

Državno natjecanje iz

engleskog jezika ove je godine

održano na Krku od 27. do 29.

travnja. Domaćin je bila Srednja

škola Hrvatski kralj Zvonimir gdje

je prvog dana održan pisani dio

ispita koji je uključivao pisanje

sastavka, slušanje i čitanje s

razumijevanjem te uporabu

jezika. Drugi dan održan je

usmeni dio natjecanja. Naša

škola ove je godine imala jednog

natjecatelja u kategoriji 2A,

učenika Viktora Vrtara iz 2. g

razreda (mentorica prof. Marijana

Tomašić Hirš). U konkurenciji

od 20 učenika drugih razreda

pozvanih na natjecanje Viktor

je zauzeo 19. mjesto. Čestitke

Viktoru na trudu i plasmanu na

državno natjecanje!

Djelatnost Volonterskog klub Prve gimnazije Varaždin

U školskoj godini

2021./2022. u Volonterskom

klubu Prve gimnazije

Varaždin bilo je aktivno

dvadesetak učenika koji su

svojim izdvojenim vremenom

i angažmanom doprinijeli

još jednoj uspješnoj

volonterskoj godini. Uz još uvijek prisutnu

neizvjesnost uslijed pandemije koronavirusa,

djelatnost se usmjerila na virtualno pomaganje

u učenju te je u tu svrhu ostvarena konstruktivna

suradnja s Udrugom „Zipka“ te osnovnim

školama Druškovec i VI. OŠ Varaždin. Naši

su volonteri, uz prethodni dogovor i prema

mogućnostima, putem digitalnih platformi za

komunikaciju, pomagali osnovnoškolcima u

učenju, svladavanju poteškoća te unapređenju

znanja i vještina.

Tijekom godine bili smo dijelom različitih

akcija te smo, sada već tradicionalno, nastavili

sa skupljanjem plastičnih čepova za Udrugu

oboljelih od leukemije i limfoma u svrhu pomoći

u osiguranju sredstava za nabavu skupih

lijekova potrebnih za liječenje. Uključili smo se

i u akciju Crvenog križa „Solidarnost na djelu“

pri čemu smo prikupljali namirnice dužeg roka

trajanja za potrebite. Naši volonteri uključili su

se i u akciju prikupljanja pomoći za ukrajinske

izbjeglice smještene na području Varaždinske

županije.

Od nastavnika u realizaciji projekta

sudjelovali su profesori Jurica Barulek i Marko

Žganec kao voditelji Volonterskog kluba

te profesorica i psihologinja Željka Pačalat

koja je imala značajnu ulogu u ostvarivanju

suradnje s udrugom „Zipka“. Zahvaljujem

svima uključenima u ovogodišnje aktivnosti

Volonterskog kluba Prve gimnazije Varaždin.

Marko Žganec, prof.

18


O školi

Foto i filmska grupa

Manje drukčija godina

Ove je godine grupa krenula i djelovala

u gotovo „normalnom“ načinu rada. Ove godine

pridružili su nam se novi učenici koji su ili bez

ili s vrlo malo iskustva krenuli istraživati svijet

fotografije. S obzirom na to da je epidemiološka

situacija bila bolja, imali smo više prilika

za terensku nastavu pa smo pokušali i što

više takvih prilika iskoristiti. Nastale su neke

zanimljive fotografije, učenici su ponešto

novoga naučili o fotografiji, a vjerujem da su

se i zabavili.

Zbog nedostatka iskustva učenici

su se sramežljivo javljali za fotografiranje ili

snimanje određenih događaja u školi, no s

vremenom su se priviknuli. Nadajmo se da

će nam sljedeća školska godina biti potpuno

„normalna“ i da ćemo moći nesmetano

obavljati sve aktivnosti.

Vladimir Mikac, prof.

Posjet vojarni 7. gardijske brigade PUMA

Dobrovoljni predstavnici razreda Prve

gimnazije Varaždin uz vodstvo profesora Marka

Žganca posjetili su 27. svibnja 2022. vojarnu 7.

gardijske brigade PUMA koja je Dan oružanih

snaga Republike Hrvatske obilježila prigodnim

Danom otvorenih vrata za vanjske posjetitelje.

Nazočni su imali nesvakidašnju priliku prošetati

prostorom vojarne uz stručno vodstvo te

svjedočiti vizualno atraktivnoj vojnoj vježbi,

okušati se u zahtjevnim fizičkim treninzima

vojnika, obući vojničku opremu i ući u tenk i

oklopna vozila te u rukama držati (naravno

metcima lišeno) oružje i ostalu opremu kojom

se koristi pripadnik gardijske brigade PUMA.

Informirani i ispunjeni dojmovima obilazak

smo završili zajedničkim fotografiranjem za

uspomenu.

19


O školi

Oskari znanja za naše učenice i mentora

Za 1. mjesta na državnim natjecanjima i međunarodnim

natjecanjima, ali isključivo s liste Agencije za odgoj i

obrazovanje, naše će dvije učenice primiti ukupno 3 Oskara

znanja, ove godine u obliku Newtonove jabuke. Amalija

Rafaj Škriljevečki primit će Oskare znanja za 1. mjesto na

državnom natjecanju iz astronomije i brončanu medalju na

Međunarodnoj olimpijadi iz astronomije i astrofizike. Oskar

znanja primit će i njen mentor Denis Barčot. Vanda Vrček Oskar

znanja primit će za srebrnu medalju na Prirodoslovnoj olimpijadi Europske unije. Svečanost

dodjele Oskara znanja održana je 14. lipnja u sportskoj dvorani XV. gimnazije u Zagrebu.

Janja Banić, dipl. inf.

Nagrade i stipendije Varaždinske županije za prva

mjesta / medalje na međunarodnim natjecanjima u

školskoj godini 2021./2022.

Sukladno Odluci

o nagrađivanju učenika

i studenata za posebna

postignuća na međunarodnim

natjecanjima (Službeni

vjesnik Varaždinske županije,

broj 18/22), a prethodno i

Odluci Županijske skupštine

Varaždinske županije od 24.

lipnja 2021. godine, klasa: 602-

01/21-01/9, urbroj: 2186/1-01/1-

21-2, Varaždinska županija

nagrađivala je učenike koji su

na međunarodnim natjecanjima

osvojili jednu od tri medalje / tri

prva mjesta. Uz nagradu svi ti

učenici dobitnici su i stipendije

Varaždinske županije do

završetka obrazovanja. Iz Prve

gimnazije Varaždin nagrade u

novčanim iznosima u školskoj

godini 2021./2022. dobili su u

nekoliko navrata naši učenici:

Emanuel Tukač, Amalija

Rafaj Škriljevečki, Vanda

Vrček, Bruno Kosmačin i

Viktor Pijanec. Oni su sada i

dobitnici stipendije Varaždinske

županije što sve pokazuje

koliko je u našoj županiji

važno obrazovanje, a našim

učenicima svakako će koristiti

tijekom srednjoškolskog

obrazovanja i kasnije na

fakultetima.

Janja Banić, dipl. inf.

Bruno Kosmačin

Vanda Vrček

Amalija Rafaj Škriljevečki

Emanuel Tukač

Viktor Pijanec

20


O školi

Rezultati natječajne prijave: Prva gimnazija Varaždin

postaje članicom Mreže SHE škola

Na temelju Natječaja

objavljenog 25. srpnja 2022.

na mrežnoj stranici Agencije

za odgoj i obrazovanje te

motivacijskog pisma i predanog

prijavnog obrasca ravnateljice

Janje Banić, Povjerenstvo za odabir odgojnoobrazovnih

ustanova pregledalo je sve pristigle

prijave. Rok za prijavu bio je svega nekoliko

dana. Prva gimnazija Varaždin odabrana je među

prijavljenim školama i na taj način priključit će

se postojećoj Mreži škola koje promiču zdravlje

u Hrvatskoj. Po ovom smo natječaju jedina

izabrana škola iz Varaždinske županije.

Uloga je mreže SHE (Schools for Health

in Europe Network Foundation) djelovati kao

europska platforma za promicanje zdravlja

u školama pružajući informacije, potičući

istraživanja, dijeleći dobru praksu, ekspertizu

i vještine, kontinuirano zagovarajući zdravlje

u školama, potičući zajedničku suradnju

zdravstvenog i obrazovnog sektora te potičući

razvijanje i implementaciju nacionalnih politika i

promicanja zdravlja u školama. Nova platforma

hrvatske mreže škola koje promiču zdravlje u

srednjoškolskom obrazovanju (SHE) do sada

je uspostavljena u 11 srednjih škola u Republici

Hrvatskoj. Promicanje zdravlja u školama

možemo opisati kao „bilo koju aktivnost koju

poduzimamo da bismo unaprijedili i zaštitili

zdravlje svih unutar školske zajednice“.

Promicanje zdravlja u školama uključuje

zdravstveno obrazovanje koje se podučava u

razredu, no ono uključuje i napore za stvaranje

zdrave školske okoline, školske politike i

nastavnog plana i programa. Promicanje zdravlja

u školskom okruženju pristup je cijele škole i

uključuje više od škole koja provodi aktivnosti

promicanja zdravlja. Škola koja promiče zdravlje

bavi se zdravljem i blagostanjem na sustavni i

integrirani način prema pisanom planu ili politici

škole. Veselimo se provedbi novih aktivnosti i u

našoj školi, imajući na umu sve aspekte zdravlja!

Janja Banić, dipl.inf.

Prvoj gimnaziji Varaždin ponovno zahvalnica Fakulteta

elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu

Na svečanoj sjednici povodom Dana

Fakulteta elektrotehnike i računarstva Zagreb,

a odlukom Fakultetskog vijeća, Prvoj gimnaziji

Varaždin dodijeljena je zahvalnica za uspješan

rad s učenicima, sadašnjim studentima toga

Fakulteta i mogućnost jedne nagrade za najbolje

plasiranog učenika na rang-ljestvicama upisa u

akademsku godinu 2022./2023.

Janja Banić, dipl. inf.

21


O školi

Centar izvrsnosti Program za šah

Već treća godina postojanja

Centar izvrsnosti

Program za šah djelovao je u

svojoj trećoj godini postojanja

kako bi svoje polaznike kroz

drevnu igru podučio vještinama

pronalaženja pravih poteza,

odnosno donošenja pravih

odluka u pravo vrijeme.

Dobitnički potez za Centar bio

je spuštanje dobne granice za

prijem polaznika nižih razreda

osnovnih škola u rad Centra,

što je bila novost od ove godine.

Nakon pismenog testiranja,

u konačnici (šahovski termin:

kada je malo figura na ploči!),

Centar je pohađalo 36

polaznika raspoređenih u četiri

grupe. Održano je 18 termina

predavanja (nekoliko online).

Festival šaha nije se

održao zbog pandemije, ali se

ipak uspio u cijelosti održati

nezaobilazni projekt Centra –

Pojedinačno prvenstvo učenika

županijskih škola igrano kroz 5

mjesečnih turnira na kojima je

uz polaznike Centra sudjelovalo

ukupno 169 učenika iz 32 škole.

Za proglašenje pobjednika

upriličen je prijem u atriju

županijske palače na kojem su

uz nazočnost uzvanika i medija najuspješniji primili pehare.

Naša županija vrvi šahovskom aktivnošću među mladima

zahvaljujući Centru izvrsnosti za šah kao nositelju šahovskih

projekata.

Mentori: Željko Matkun (voditelj), Jurica Srbiš, Goran

Šegović, Matija Ostović, Ivan Novak, Matija Zadravec, Miljenko

Kelemen, Davor Hižak.

Polaznici: Hrvoje Cafuk, Filip Črepinko, Beata Dmitrović,

Petar Dolenec, Teo Drožđek, Matej Držaić, Leo Farkaš, Matej

Friščić, Lucijan Gerić, Laura Hudin, Benjamin Hunjek, Ana Kanešić,

Petar Kanešić, Matija Kelemenić, Matija Kranjec, Petar Križanić,

Dominik Kučej, Branimir Latin, Martin Maček, Erik Nordio, Lukas

Novoselec, Mihael Pavlic, Tvrtko Pintarić, Mike Pretković, Arsen

Pušac, Fran Sarač, Ivor Sekulić, Filip Smuđ, Fran Supančić, Petra

Šestak, Leo Šobak, Antonio Šprem, Marko Trninić, Mateo Zlatar,

Katja Žganec, Sara Žigmund.

Željko Matkun

voditelj Centra izvrsnosti iz šaha

Promovirani nastavnici u

školskoj godini 2021./2022.

Promovirani nastavnici koji u

šk. god. 2021./2022. temeljem

staža zadržavaju trajno zvanje

ime i prezime

nastavnika

Nada Flegar,

prof.

Nikolina Ivačić,

prof.

Vladimir Mikac,

prof.

Bojan Banić,

prof.

područje

kemija

matematika

informatika

informatika

zvanje

savjetnik

mentor

mentor

izvrsni

savjetnik

ime i prezime

nastavnika

Ljiljana

Mikinović, prof.

Siniša Horvat,

prof.

Ksenija Kipke

Horvat, prof.

Jasminka

Bešenić

Ivančić, prof.

područje

njemački jezik

povijest

likovna

umjetnost

francuski jezik

zvanje

mentor

savjetnik

savjetnik

savjetnik

22


O školi

Deutscher Abend 2021.

U sklopu

obilježavanja

385. godišnjice

osnutka škole

Stručni aktiv

Njemačkog

jezika i učenici

Prve gimnazije

Varaždin odlučili

su održati četvrti

Deutscher Abend

12. listopada

2021. godine u 18

sati. Usred teške epidemiološke situacije i strogih

mjera, broj osoba u publici bio je vrlo ograničen,

ali se program mogao uživo pratiti preko

Facebook stranice škole. Komplicirani uvjeti nisu

obeshrabrili marljive učenike i nastavnike koji

su osmislili bogat i raznolik program, naravno

na njemačkom jeziku i uz poštivanje svih

epidemioloških mjera. Nastavnici organizatori

bili su Anja Bušić, Dunja Sačić i Dalibor Vidović,

uz tehničku pomoć Krunoslava Rukelja. Program

su vodile učenice Jelena Nakić i Dora Lešnjak.

Program je otvorila Renata Turski vokalnom

izvedbom Lachen und Weinen (F. Schubert).

Zatim je Jana Kelemen na flauti odsvirala Loreley

(F. Silcher). Program su svojim recitacijama

obogatile Hana Botić (autorska pjesma Der

Herbst), Leona Horvat (R. M. Rilke: Wenn es

nur einmal so ganz still wäre) i Marta Ivanek (R.

M. Rilke: Du musst das Leben nicht verstehen).

Pokazani su i

videonastupi solo

izvedbe Darije

Gazdek (R.

Schumann: Er,

der Herrlichste

von allen) te Eme

Slunjski i Marte

Petek (Namika:

Je ne parle pas

français). Luka

Kolenko uživo je

otpjevao svoju

obradu pjesme Bis meine Welt die Augen

schließt (Joel Brandenstein & Alexander

Knappe). Ivona Suhić i Vida Pekić izvele su

skeč o (ne)razumijevanju: Zimmerbestellung.

Vidjeli smo i dva kratka filma: Schneewitter und

7 Zwerginnen učenika 4. h (Nikolina Dvekar,

Margareta Obadić, Lana Višnjić, Sara Pepelko,

Nika Kovačić, Jan Kuščer, Petra Rabuzin i

Katarina Strugar) te video prošle generacije

grupe 4. razreda DSD učenika (Mia Sambolec,

Edita Lukić, Jakov Novak, Alisa Pevec, Antonia

Kovačić): Der Weg vom DSD zum Mars.

Vrhunac večeri bila je podjela DSD I diploma,

koje je učenicima uručila savjetnica za njemačku

jezičnu diplomu Birgit Chrzon-Schamaun. Večer

su zaključili profesori Gimnatori (Anja Bušić,

Iva Pintarić-Mandić, Sanja Horvatić, Krunoslav

Rukelj i Dražen Dragović) svojom izvedbom

Irgendwie, irgendwo, irgendwann (Nena).

Logika za početnike i nastavljače 2021./2022.

U miniprojektu izvan nastave Logika

za početnike i nastavljače 2021./2022. mogli

su sudjelovati svi učenici trećih razreda koji

slušaju Logiku kao obvezan predmet ili učenici

trećih i četvrtih razreda koji žele sudjelovati na

natjecanju.

Učenici, koji su za predmet Logika trebali

pomoć, mogli su se javiti prof. Bulić ili prof.

Horvatić tijekom nastavne godine kako bi one s

njima vježbale zadatke za pisane provjere ili za

usmena ispitivanja na redovnoj nastavi. Održano

je ukupno osam sati nastave Logike za učenike

kojima je to bilo potrebno u redovnoj nastavi.

Druga skupina učenika bili su učenici

koji su se spremali za Natjecanje iz Logike. U

ovoj skupini posebno su se istaknuli Emanuel

Tukač, Veronika Vitez i Borna Krog iz 3. g

razreda te Magdalena Žugec iz 3. d razreda.

Održano je ukupno deset sati nastave

Logike za učenike koji su se pripremali za

natjecanje. Svi navedeni učenici sudjelovali

su na međužupanijskom Natjecanju iz Logike,

a mogu se prijaviti na natjecanje i sljedeće

godine bez obzira na to što nemaju više Logiku

kao obvezan predmet.

Sanja Horvatić, prof.

23


O školi

Obilježavanje Dana Prve gimnazije Varaždin i

proslava 385. godišnjice

Pisati ili govoriti o školi koja slavi 385 godina

postojanja nije jednostavno. Iz njezine bogate

povijesti nije lako odabrati podatke i istaknuti

samo taj izbor, stoga sam odlučila izdvojiti važnije

brojke koje se odnose na posljednjih pet godina.

Prva gimnazija Varaždin trenutno obrazuje

765 učenika. U punom radnom vremenu

radi ili dio radnog vremena obavlja 77

nastavnika, 4 stručna suradnika i jedna osoba

u mjeri pripravništva – ukupno 102 djelatnika.

Posljednjih pet godina donijelo nam je veliki

napredak u uvođenju novih metoda rada u

redovnoj nastavi, a okolnosti rada za vrijeme

15 godina IBDP-ja

epidemije dovele su do visoke razine digitalne

osposobljenosti svih nastavnika i stručnih

suradnika, kao i administrativnog osoblja. Pritom

mislim na: korištenje Google Classroom platforme

za online učenje, Zoom platforme za nastavu

u realnom vremenu, mnoštvo alata za izradu

digitalnih obrazovnih sadržaja ili testova te na

hibridni model nastave na kojem ćemo ustrajati.

Uz redovnu nastavu našim smo učenicima

redovito nudili i ostale oblike nastave: od 720 do

više od 1000 učenika godišnje bilo je uključeno

u dopunsku, dodatnu ili fakultativnu nastavu ili

izvannastavne aktivnosti, dakle neki učenici – i

u više njih. U dopunskoj nastavi održano je 2208

sati tijekom 5 godina s ciljem smanjenja privatnih

instrukcija, a sudjelovalo je ukupno 819 učenika.

U dodatnoj nastavi održano je 2385 sati za one

koji žele znati više i pripremati se za natjecanja, a

sudjelovao je ukupno 621 učenik. Izvannastavne

aktivnosti učenici biraju prema svojim interesima

– održano je 4538 sati, a ukupno je sudjelovalo

1784 učenika. Škola nudi i pripremu te polaganje

ispita za stjecanje Njemačke jezične diplome DSD

I i DSD II. Održano je 3990 sati, sudjelovalo je

ukupno 898 učenika dok je u fakultativnoj nastavi

– prema željama učenika – održano 1890 sati i

sudjelovao je ukupno 261 učenik.

24


O školi

15 godina IBDP-ja

Broj učenika, polaznika nekog od centara

izvrsnosti, u našoj je školi najviši – ukupno 650,

prosječno 130 godišnje.

Ako se osvrnemo na uvjete u kojima djelujemo,

važno je istaknuti one najbitnije: kadrovske,

prostorne i tehnološke.

Trenutačni broj nastavnika mentora, savjetnika

i izvrsnih savjetnika ukupno je 34, odnosno 17

mentora, 16 savjetnika, 1 izvrsni savjetnik, a

nastava je u potpunosti stručno zastupljena.

Nastavnici sudjeluju u aktivnostima povezanim

s kurikularnom reformom i izradom testova za

državnu maturu, ocjenjivači su na državnoj

maturi i međunarodnoj IB maturi, sedam je

voditelja županijskih/međužupanijskih stručnih

vijeća, troje je steklo RITHA Practitioner certifikat

poslijediplomskog jednogodišnjeg studija

Radboud University za rad s darovitim učenicima,

moja malenkost pred završetkom je tog studija.

Mnogi od njih drže predavanja na županijskim

i međužupanijskim vijećima, na međunarodnim

konferencijama (CARNET Users' Conference),

na različitim skupovima u organizaciji Agencije

za odgoj i obrazovanje ili u organizaciji udruga

s kojima surađujemo. Dijelimo primjere dobre

prakse i veseli nas što nas mnoge škole prate i

po uzoru na nas pokreću aktivnosti koje smo

mi inicirali i prvi proveli. Svi nastavnici, stručni

suradnici i administrativno osoblje redovito se

educiraju, promotori smo inovacija u obrazovanju –

kreativnost naših nastavnika i učenika na zavidnoj

je razini.

Prostorni uvjeti više su nego odlični: 7500 metara

kvadratnih zatvorenog prostora i 1500 otvorenog,

što nam omogućuje kvalitetan jednosmjenski rad.

U posljednjih pet godina ukupna infrastrukturna

ulaganja, izuzev redovitog održavanja, uključivala

su sanaciju žljebova i krovišta, nove gromobranske

instalacije, cjelovitu rekonstrukciju grijanja u

starom dijelu škole ukupne vrijednosti 776.000,00

kn. Prošle godine realizirano je veliko ulaganje u

vrijednosti od 1.148.000,00 kn za uređenje prostora

kabineta kemije i biologije, posebno laboratorija

za molekularnu biologiju s najsuvremenijim

uređajima, ali i Hololaba, laboratorija za izradu

holograma. Sve navedeno bila su sredstva našeg

osnivača.

Opisujući tehnološke uvjete mogu navesti sljedeće:

nastavnici STEM područja raspolažu hibridnim

računalima koja smo naknadno i poboljšavali,

svi ostali nastavnici i stručni suradnici raspolažu

prijenosnim računalima i dijelom dodatno

tabletima, a administracija desktop računalima.

Povrh toga, ukupan broj prijenosnih računala u

školi je 199, broj desktop računala 6, broj tableta

141, broj projektora 42, broj pametnih ploča 10,

broj pametnih ekrana 6, broj multifunkcionalnih

uređaja kopirka/skener/pisač 17, broj web kamera

i kompleta zvučnika za prijenos nastave uživo iz

učionica 36, broj 3D printera 8, 1 3D skener, 11

holoprojektora. Ostala specifična oprema na

visokoj je razini suvremenosti. Jedna smo od

najbolje opremljenih škola u Republici Hrvatskoj.

Sva nabrojena nastavna pomagala i oprema

koriste se i sve je u funkciji; ne nabavljamo ono

što nam neće poslužiti za rad s našim učenicima.

Za sve navedeno potrebno je redovito godišnje

ulaganje što, prema potrebama, iskazuju školski

stručni aktivi kao dio Godišnjeg plana i programa

rada škole. Svake godine znatan dio opreme dolazi

i u naše Centre izvrsnosti iz biologije i informatike,

a to također osigurava naš osnivač.

Opisani uvjeti osigurali su mogućnost da se

pohvalimo sljedećim brojkama u proteklom

petogodišnjem razdoblju:

• broj 1. županijskih mjesta ukupno: 189

• broj 1. državnih mjesta ukupno: 15

• broj međunarodnih medalja ukupno: 28

• broj dobivenih Oskara znanja ukupno –

učenici 33, nastavnici 17

• mnogobrojne prve nagrade na različitim

Izložba 75 godina ŠSK-a Srednjoškolac

25


O školi

natječajima poput Nagrade Gjalski, Goranovo

proljeće, SFerica, ATOM liga, najbolji esej

u Hrvatskom Saboru, Znanstvenik u meni,

Biosigurnost i biozaštita, Jugend debattiert

international, Europa u školi, Nazor i mi,

Festival matematike i mnogi drugi

Izložba 75 godina ŠSK-a Srednjoškolac

Aktivni smo i u području provođenja projekata,

od školskih, županijskih i nacionalnih do

međunarodnih. U zadnjih pet godina proveli smo 7

Erasmus+ projekata ukupne vrijednosti 188.541,00

EUR, 2 projekta za koje smo od Ministarstva

znanosti i obrazovanja dobili po 10.000,00 i

20.000,00 kn za provedbu, projekte dobivene na

različitim natječajima u vidu sredstava ili opreme

(primjerice od Instituta za razvoj i inovativnost

mladih u STEM području: Generacija NEXT,

Generacija NOW, Škola budućnosti tvrtke STEMI

i Infobip).

Otvaranje novih prostora

Broj ostalih provedenih aktivnosti i projekata u

školi ukupno, zabilježeno i planirano školskim

kurikulumima, jest 249 – prosječno gotovo 50

godišnje.

Jedan od velikih u kojem smo sudjelovali bio je

projekt e-Škole kroz koji smo, prema zadnjem

vrednovanju, dosegnuli najvišu razinu te smo

digitalno zrela škola. U sklopu tog projekta

provedene su stotine sati edukacija, ali najveća je

počela 16. ožujka 2020. godine.

To su naše petogodišnje brojke, zapravo dio njih,

to su činjenice koje su lako provjerljive u našim

Izvješćima o uspjehu i radu škole koja izrađujemo

svake godine iako to nije obveza i ne znam imaju li

druge škole takvu praksu. S velikom odgovornošću

analiziramo svoj rad. Nama je to bitno. Samo tako

možemo sagledati jednu školsku godinu, nastaviti

s dobrim, popraviti ono što nije bilo dobro i uvesti

nešto novo. I da, treba to i glasno reći jer ćemo

samo tako imati uvid u ono što smo napravili. Sve

što sam upravo napisala događa se dan po dan

i najčešće nismo ni svjesni koliko važan, velik i

dobar posao radimo. Kad se sve zbroji, izgleda

impresivno.

Ipak, opet naglašavam: to su brojke. Idu nam u

prilog. Što ili tko stoji iza njih?

Otvaranje novih prostora

Ljudi. Mali i veliki. Naši učenici, naši nastavnici,

stručni suradnici, administracija, tehničko osoblje

– svi. Kako su ti ljudi sve to iznijeli u tako malo

vremena? (Jer pet godina u povijesti Prve

gimnazije samo je sitnica.) Evo odgovora na to

pitanje.

Naši učenici koji od nas odlaze kao odrasli mladi

ljudi – k nama dolaze kao djeca željna znanja,

učenja, iskustava, doživljaja, nezaboravnih

uspomena. To su djeca koja su i u okolnostima

u kojima živimo već godinu i pol pokazala visoku

razinu odgovornosti, djeca koja žele i mogu,

koja shvaćaju važnost svog obrazovanja, kojima

nije svejedno. To su djeca o kojima nam svi

naši suradnici i partneri diljem Europe govore u

superlativu. To su djeca na koju smo ponosni, ne

samo dok su u školi, već i kad ih gledamo kako se

dalje razvijaju, napreduju i rado nam se vraćaju.

26


O školi

Otvaranje novoopremljenih prostora

Naši nastavnici i stručni suradnici oni su koji ne

daju da im ponekad loša percepcija javnosti prema

tom važnom poslu uništi entuzijazam. To su oni

koji su – ponekad baš zbog toga, a uvijek zbog

svakodnevnog rada s djecom – uporni, marljivi,

svestrani, kreativni. To su oni koji se neprestano

pitaju jesu li napravili sve što su mogli, jesu li možda

mogli bolje… A to se zove odgovornost, ljubav

prema poslu, prema učenicima s kojima rade.

Zato nema ponosnijih od njih kad ih ispraćamo u

novi život.

To su i svi ostali djelatnici škole, svatko sa svojim

zaduženjima, sa svojom puzzlom kojom završava

sliku naše škole. Puzzlom koja bi ostavila prazninu

kad ne bi bila ovdje. Logistika na koju, nažalost,

ponekad zaboravljamo, kao i na to koliko nam

znači.

Ali, to su i roditelji. Njihova djeca – naša su, zapravo,

Otvaranje novoopremljenih prostora

velik dio dana, velik dio najosjetljivije životne dobi.

Hvala roditeljima na suradnji, posebno zadnjih

godinu i pol. Da nije bilo velikog razumijevanja,

bilo bi nam teže. Ali, i njima i nama cilj je isti –

ponos (i sreća također), zato jesmo i trebamo biti

na istim stranama.

I mnogi drugi pomažu da naša škola bude

ovakva kakvom sam je opisala. I njima iskazujem

zahvalu jer su tu kad zatreba, jer su spremni na

suradnju kad je predložimo. U prvom redu mislim

na našeg osnivača – Varaždinsku županiju koja

je nezaobilazna materijalna potpora u sustavu,

ali i pomoć svake druge vrste. Tu su i fakulteti,

prijateljske škole, udruge, građani, naši bivši

učenici te mnogi drugi.

Ipak, svi smo mi prvenstveno ljudi, griješimo,

napravimo ponekad nešto što ne bismo trebali,

trenutno smo svi vrlo osjetljivi i ranjivi više nego

inače. Ali, oprostit ćemo si sada i uvijek sve naše

pogreške znajući da one nikad nisu bile uperene

protiv ikoga od nas, opraštat ćemo si zato što je

to ljudski, a ljudskost, iskrenost i poštenje vrline

su koje trebamo posebno njegovati svi zajedno i

jedni prema drugima. Pomagat ćemo si, ne zato

što moramo ili mislimo da trebamo, nego zato što

želimo, a nema važnijeg trenutka za to nego što je

Svečana sjednica Nastavničkog vijeća

sada. Duboko vjerujem u to.

Što dalje? Mi znamo, pratite nas, pitajte nas za pet

godina. Molim Vas za povjerenje da će ova škola

znati u kojem smjeru dalje napredovati u interesu

onih zbog kojih su je isusovci 1636. godine i

osnovali. Ovo nije škola, to je institucija u pravom

smislu te riječi i ona se voli, njoj se posvećuje, nju

se podržava, njome se ponosi. Eto, baš je zato i

opstala 385 godina.

(govor ravnateljice Janje Banić, dipl.inf.

na svečanoj sjednici 25. listopada 2021.)

Svečana sjednica Nastavničkog vijeća

27


O školi

Rezultati natjecanja u školskoj godini 2021./2022.

I ove su školske godine naši učenici bili vrijedni te su sudjelovali na mnogim natjecanjima. Čak njih

213 sudjelovalo je na županijskim natjecanjima, a brojni među njima pozvani su i na sudjelovanje na državnim

razinama natjecanja. S obzirom na to da su popuštene epidemiološke mjere, ove su se godine, nakon dviju

godina stanke, sva natjecanja održavala uživo, a jednako tako i državna pa su naši učenici posjetili brojne

krajeve Lijepe Naše i pritom ostvarili odlične rezultate.

Naši su učenici bili uspješni i na međunarodnim natjecanjima, ostvarivši zavidne rezultate, naročito u STEM

području.

Čestitamo učenicima i njihovim mentorima na uspjesima!

Državna natjecanja školske godine 2021./2022.

Područje Ime, prezime i razred Mentor/ica Mjesto

Njemački jezik

Emanuel Tukač, 3. g

Florijan Lalić, 2. g

Damian Kolarić, 2. h

Chiara Habulan, 3. c

Anja Bušić, prof.

Ljiljana Mikinović, prof.

Jadranka Šemiga, prof.

Engleski jezik Viktor Vrtar, 2. g Marijana Tomašić Hirš, prof. 19.

Hrvatski jezik Helena Kučej, 1. h Sanja Horvatić, prof. 11.

Matematika A

Informatika - algoritmi

Informatika - Osnove informatike

Marko Hrenić, 1. g

Barbara Kelava, 2. g

Emanuel Tukač, 3. g

Antun Kralj, 1. g

Borna Krog, 3. g

Bruno Kosmačin, 2. g

Antun Kralj, 1. g

Viktor Pijanec, 4. g

Viktor Pijanec, 4. g

Milada Erhatić, prof.

Andreja Veršić, prof.

Stanko Divjak, prof.

Milada Erhatić, prof.

Stanko Divjak, prof.

Bojan Banić, prof.

Vladimir Mikac, prof.

Astronomija Amalija Rafaj Škriljevečki, 4. g Denis Barčot, prof. 1.

Fizika

Ida Slunjski, 1. b

Antun Kralj, 1. g

Filip Grabar, 2. f

Marko Hrenić, 1. g

Amalija Rafaj Škriljevečki, 4. g

Helena Kanešić, prof.

Denis Barčot, prof.

Geografija Ivan Puklavec, 2. e Krunoslav Rukelj, prof. 8.

Biologija

Kemija

Jan Pavić, 1. g

Vanda Vrček, 2. e

Jan Špiclin, 4. c

Vanda Vrček, 2. e

Lana Krog, 1. f

Jan Pavić, 1. g

Marija Klampfl, 4. g

Domagoj Belić, 2. g

Marko Šafran, prof. Martina

Vidović, prof.

Martina Vidović, prof.

Tihana Čus Slatković, prof., Marko

Šafran, prof.

Lidija Klampfl, prof.

Denis Barčot, prof.

Lidija Klampfl, prof.

Filozofija Rene Neuberg-Jagetić, 4. e Dražen Dragović 3.

Povijest Tonka Belić, 4. b Marko Žganec, prof. 25.

4.

6.

10.

13.

2.

2.

5.

21.

21.

2.

8.

12.

4.

4.

8.

11.

13.

17.

2.

3.

4.

2.

4.

7.

17.

20.

LiDraNo

Zoja Sirovec, 4. d – literarno stvaralaštvo

Zoja Sirovec, 4. d – dramsko stvaralaštvo

Dora Lešnjak, 3. f – novinarsko

stvaralaštvo

Tatjana Ruža, prof.

Ksenija Mađarić, prof.

sudjelovanje

sudjelovanje

sudjelovanje

Međunarodna natjecanja školske godine 2021./2022.

Područje Ime, prezime i razred Mentor/ica Mjesto

Informatika - ACSL

Bruno Kosmačin, 2. g

Viktor Pijanec, 4. g

Emanuel Tukač, 3. g

Bojan Banić, prof.

1. - zlatna medalja

1. - zlatna medalja

2. - srebrna medalja

Informatika – Dabar Marko Sokol, 2. g Bojan Banić, prof. 2.

Biologija, kemija, fizika: EOES Vanda Vrček, 2. e Martina Vidović, prof. (Biologija), Lidija

Klampfl, prof. (Kemija), Anamarija

Bešenić, prof. (Fizika)

2.

28


O školi

Područje Ime i prezime Mentor/ica Mjesto

Srednjoeuropska matematička

olimpijada

Međunarodna olimpijada iz

astronomije i astrofizike

Miniolimpijada iz astronomije i

astrofizike

Emanuel Tukač, 3. g Andreja Veršić, prof. 2. - srebrna medalja

(individualno)

2. - srebrna medalja

(ekipno)

Amalija Rafaj Škriljevečki, 4. g Denis Barčot, prof. 3.

Amalija Rafaj Škriljevečki, 4. g Denis Barčot, prof. 3.

Ostala natjecanja

Područje Ime i prezime Mentor/ica Mjesto

Matematika, fizika, kemija - ATOM

liga (ekipa 4. g)

Matematika, fizika, kemija – ATOM

liga (ekipa 1. g)

Matematika, fizika, kemija – ATOM

liga (ekipa 2. g)

Matematika, fizika, kemija – ATOM

liga (ekipa 1. g)

Matematika, fizika, kemija – ATOM

liga (ekipa 1. f)

Matematika, fizika, kemija – ATOM

liga (ekipa 2. e)

Matematika – Festival

matematike

Amalija Rafaj Škriljevečki, Iva Vresk, Marija

Klampfl

Filip Kralj, Jona Sedlar, Andrija Punčec

Jana Kelemen, Barbara Kelava, Bruno

Kosmačin

Antun Kralj, Jan Pavić, Marko Hrenić

Noa Lipuš, Marko Bošnjaković i Tamara

Vitković

Matej Nothig, Vito Šalamon i Petar Ivan Sabati

1. ekipa: Matej Nothig (2. e), Ivona Kurtoić (2.

f), Marko Bošnjaković (1. f) i David Horvat (1. f)

2. ekipa: Tamara Vitković (1. f), Borna

Jambrek (1. f), Marko Sokol (2. g) i Bruno

Kosmačin (2. g)

Nikolina Ivačič, prof., Denis Barčot,

prof.

Milada Erhatić, prof., Helena

Kanešić, prof., Lidija Klampfl, prof.

Andreja Veršić, prof., Helena

Kanešić, prof., Lidija Klampfl, prof.

Milada Erhatić, prof., Helena

Kanešić, prof., Lidija Klampfl, prof.

Tajana Golub Mendaš, prof., Helena

Kanešić, prof., Lidija Klampfl, prof.

Marko Zrna, prof., Anamarija

Bešenić, prof., Lidija Klampfl, prof.

Tajana Golub Mendaš, prof.,

Andreja Veršić, prof., Marko Zrna,

prof., Stanko Divjak, prof.

Tajana Golub Mendaš, prof.,

Andreja Veršić, prof., Marko Zrna,

prof., Stanko Divjak, prof.

Biologija - Znanstvenik u meni Jan Špiclin, 4. c Tihana Ćus Slatković, prof., Marko

Šafran, prof.

Njemački jezik - “Jugend

debattiert international”

Politika i gospodarstvo - kviz o

Hrvatskom saboru (ekipa 4. c)

Geografija, politika i gospodarstvo:

međunarodno natjecanje znanja o

Tri mora (ekipa 4. c)

Emanuel Tukač, 3. g Anja Bušić, prof. 3.

Jan Špiclin, Erik Trakoštanec, Teo Čop Ivana Žnidarić Kajić, prof. 1.

Valentina Kranjec, Franka Šegović i Jan Špiclin Ivana Žnidarić Kajić, prof. sudjelovanje

1.

3.

5.

7.

14.

25.

8.

20.

1.

Sportska natjecanja

Područje Ime, prezime i razred Mentor/ica Mjesto

TZK – futsal

TZK – atletika

TZK – kros (mladići)

TZK – košarka (mladići)

TZK – košarka (djevojke)

TZK – kros (djevojke)

TZK – plivanje

TZK – šah

Lucija Mišak, Rajna Erjavec, Viktorija Pintarić,

Nika Megloba, Laura Vukešin, Barbara Kelava,

Dora Kuzmić, Magdalena Tot, Ana Cikač, Leonarda

Dubovečak, Nika Horvat, Klara Stankus

Dora Androlić, Matilda Matovinović,

Lucija Mišak, Andrea Vuradin, Jana Koščak,

Klara Koščak, Marija Labaš, Viktorija Vujević,

Dora Kučina, Petra Krajnik

Viktor Pijanec, Ivan Plantak, Borna Krog, Luka

Bača

Matija Pavlic, Bruno Breški, Josip Ančić, Vid

Skenderović, Petar Kelemen, Ilija Cikač, Lovro

Ivanković, Aleksandar

Zember, Filip Slunjski, Tibor Kovačić, Ivan

Horčička, Lovro Rozman

Leona Horvat, Nika Kauzler,

Magdalena Turkalj, Elizabeta Kasun, Doroteja

Bedenik, Viktorija Gašparić, Iva Hrgarek, Pavla

Božović, Doris Hudek, Jana Koščak, Vita

Klapež

Andreja Vuradin, Klara Košćak, Jana Košćak i

Lucija Mišak

Marko Jug, Ivan Turkalj, Filip Kukec, Luka

Antončić i Vili Kelemen

Filip Križanić, Hrvoje Novota, Martin Flegarić,

Abel Sabolek i Jan Posavec

Goran Lekić, prof. 2.

Tatjana Ostović Šlehta, prof. 2.

Zoran Jeftić, prof. 5.

Zoran Jeftić, prof. 9.

Goran Lekić, prof. 9.

Tatjana Ostović Šlehta, prof. 9.

Goran Lekić, prof. 14.

Goran Lekić, prof. 14.

29


O školi

Analiza općeg uspjeha, izostanaka i rezultata državne

mature učenika Prve gimnazije Varaždin u odnosu na prosjek

Varaždinske županije i nacionalni prosjek

Izvori: Školski e-Rudnik Vol. 2 i Školski e-Rudnik Vol. 3

Svi rezultati naše škole svake su godine obuhvaćeni

u Izvješću o uspjehu i radu škole koje je vrlo opširno i

prikazuje rad iz različitih aspekata. Naše je Izvješće javno

objavljeno na mrežnim stranicama škole. Ipak, dobrom

praksom smatramo izdvojiti rezultate koji se odnose na

uspjeh učenika u školi i na ispitima državne mature. Pri tome

sam se koristila podacima koji su javno dostupni u bazama

podataka Ministarstva znanosti i obrazovanja, Školskom

e-Rudniku s više izdanja, ovisno o podacima koje sadrži.

Posljednji podaci koji su u trenutku pisanja ove analize

objavljeni odnose se na školsku godinu 2020./2021., dakle,

epidemijsku godinu kada smo velik dio vremena proveli na

online nastavi. U ovoj analizi usporedila sam podatke naše

škole s istim programima (gimnazijskim) u našoj županiji i

na nacionalnoj razini. Kako su u ŠeR-u dostupni i podaci

prethodnih godina, moguće je napraviti usporednu analizu i

po godinama te to smatram važnim podatkom za naš ljetopis

u svakoj školskoj godini. Pojedina kretanja za promatranu

školsku godinu, uz naveden apsolutni iznos, izračunala sam

i u postotku. Riječ je o prikazu rezultata u našoj školi ove

školske godine u odnosu na naše rezultate prethodne školske

godine, što je za analizu Tima za kvalitetu škole izuzetno

važno. Zelenom bojom označena su pozitivna kretanja

škole u odnosu na našu prethodnu godinu, a crvenom ona

koja želimo i trebamo popraviti iako nisu toliko značajna u

postotku. U smislu usporedbe s nacionalnom i županijskom

razinom, svi su rezultati u pozitivnom trendu.

Vol. 2 ŠeR-a (koji možete pregledavati na poveznici)

obuhvaća podatke o općem uspjehu i izostancima. U svojoj

sam se analizi odlučila prikazati podatke koji se odnose na

škole koje obrazuju učenike u istom programu kao i naša,

dakle, samo gimnazijske programe.

Opći uspjeh i izostanci – gimnazije školska godina

2020./2021.

Početni prikaz sadrži podatke o općem uspjehu

(prosjek), postotku odličnih učenika, učenika s prosjekom 5.0,

te broju opravdanih i neopravdanih izostanaka po učeniku, i

to za našu školu, Varaždinsku županiju te nacionalnu razinu,

usporedbe radi (pozitivna kretanja za školu označena su

zelenom bojom).

Opći

uspjeh

(prosjek)

%

odličnih

učenika

%

učenika s

prosjekom

5.0

Opr.

izost.

po

učeniku

Neopr.

izost.

po

učeniku

Škola 4,68 69,59% 10,95% 37,89 0,24

Županija 4,51 54,99% 8,35% 48,17 0,44

RH 4,37 44,82% 5,66% 60,36 0,89

Prva gimnazija Varaždin ima najveću prosječnu ocjenu

općeg uspjeha, kao i najveći postotak odličnih učenika

i učenika s prosjekom 5.0. Ujedno, škola ima i najmanji

broj izostanaka po učeniku, opravdanih i neopravdanih.

Uočen je zanemariv pad u općem prosjeku učenika

na svim razinama, a u našoj školi za 0,8 %.

Broj odličnih učenika i smanjenje broj izostanaka u

cijeloj državi, županiji, ali i našoj školi je još uvijek

primjetno što se može povezati s online nastavom.

Opći uspjeh – gimnazije, prosjek po godinama

od 2013./2014. do 2020./2021.

Školska godina

Prosjek

škola

Prosjek

županija

Prosjek

RH

2013./2014. 4,24 4,19 4,08

2014./2015. 4,31 4,23 4,13

2015./2016. 4,39 4,28 4,19

2016./2017. 4,43 4,32 4,21

2017./2018. 4,50 4,37 4,23

2018./2019. 4,49 4,41 4,27

2019./2020. 4,72 4,56 4,43

2020./2021.

4,68

(-0,8%)

4,51 (-1,1%)

4,37

(-13,5%)

Tijekom svih godina prosjek škole veći

je i od nacionalnog i od županijskog prosjeka za

gimnazijske programe. Pozitivna kretanja za školu

označena su zelenom bojom. U odnosu na prethodne

godine i trendove kretanja prosjeka na nacionalnoj,

županijskoj i školskoj razini vidljiv je također neznatni

pad što znači da je utjecaj online nastave bio donekle

ublažen.

Opći uspjeh po razredima – gimnazije, 2020./2021.

Škola 4,66

(-1,1%)

1.razred 2.razred 3.razred 4.razred

4,69

(-1,5%)

4,70

(-1,7%)

4,68

(+1,3%)

Županija 4,47 4,48 4,52 4,58

RH 4,31 4,34 4,41 4,43

Pozitivno kretanje za školu ponovno

je označeno zelenom bojom, a evidentno je da

učenici škole postižu prosjeke više i od nacionalnog

i od županijskog u svim generacijama. Zamijećen

je neznatni pad prosjeka u 1., 2. i 3. razredima (od

1,1 % do 1,7 %) s iznimkom povećanja prosjeka za

1,3 % u 4. razredima.

Izostanci po školskim godinama – gimnazije, od

2013./2014. do 2020./2021.

Izostanci (ukupni) su znatno niži u odnosu

na protekle godine, provođenjem online nastave oni

su se sveli na minimum realiziran uglavnom u dijelu

nastavne godine do ožujka 2020. Naša je škola i

prethodnih godina imala najmanji broj izostanaka,

takav je trend zadržan i u ovim okolnostima.

30


O školi

Školska godina Škola Županija RH

2013./2014. 51,51 60,02 80,63

2014./2015. 59,97 69,94 88,59

2015./2016. 58,72 65,38 79,73

2016./2017. 60,84 67,96 81,61

2017./2018. 63,98 74,98 88,20

2018./2019. 64,81 74,00 88,96

2019./2020. 42,13 48,30 61,21

2020./2021.

38,13

(-9,5%)

48,61

(+0,6%)

61,25

(+0,1%)

Analize koje se odnose na opći uspjeh i izostanke

pokazuju pozitivna kretanja za našu školu i daljnje

smanjenje izostanaka, dok županijska i nacionalna

razina pokazuju neznatno povećanje. Svakako

postoji obrnuto proporcionalna korelacija broja

izostanaka s uspjehom u školi i na državnoj

maturi. Podaci o uspjehu na maturi 2020./2021.

nalaze se u nastavku dokumenta.

Vol. 3 ŠeR-a (koji možete pregledavati na poveznici)

obuhvaća podatke o državnoj maturi i obveznim, ali i

izbornim predmetima, dodatno u usporedbi s ocjenama na

kraju školske godine iz tih predmeta. Ova analiza pokazuje

realnost vrednovanja, ali i kvalitetu pripreme učenika za

ispite državne mature kad se uspoređuje s nacionalnim i

županijskim prosjekom samo gimnazijskih programa i kad se

provjere upisi na fakultete. Ipak, u analizi nedostaju podaci

o upisima na fakultete u inozemstvu koje učenici naše škole

vrlo često biraju u sve većem broju, pa dolazi do odstupanja

u broju/postotku upisanih na fakultete za našu školu.

Postotak učenika koji su izabrali određenu razinu

obveznih predmeta 2020./2021. – samo gimnazijski

programi

Škola

Hrv.

jezik A

razina

89,94%

(-4,38%)

Hrv.

jezik B

razina

10,06%

(+4,38%)

Eng.

jezik A

razina

89,47%

(-4,02%)

Eng.

jezik B

razina

10,53%

(+4,02%)

Mat. A

razina

65,92%

(+1,15%)

Mat. B

razina

34,08%

(-1,15%)

Županija 87,03% 12,97% 78,24% 21,76% 45,78% 54,22

RH 88,29% 11,71% 86,48% 13,52% 54,43% 45,57%

Podaci u gornjoj tablici pokazuju da su se, bez

obzira na nepovoljne okolnosti i online nastavu, učenici

Prve gimnazije Varaždin u znatno većem postotku odlučivali

za više razine svih triju obveznih predmeta. U usporedbi s

gimnazijskim programima u školama Varaždinske županije

te na nacionalnoj razini to odstupanje je veliko i dokazuje

spremnost maturanata naše škole za više razine obveznih

ispita na državnoj maturi te samopouzdanje da će ih

uspješno položiti. Negativan je mali pad postotka prijavljenih

ispita na višoj razini u Hrvatskom jeziku i Engleskom jeziku

(označeno crveno) u našoj školi, a pozitivan je daljnji

trend povećanja postotka učenika koji biraju Matematiku

na višoj razini. U ovom dijelu interpretacija rezultata treba

uzeti u obzir i potrebe fakulteta koje su učenici prijavljivali

i koji možda nisu od učenika tražili višu razinu nekog

obveznog predmeta, ali takvih je u našoj školi manje.

Prosječne ocjene na obveznim ispitima državne

mature 2020./2021. – samo gimnazijski programi

Škola

Hrv.

jezik A

razina

3,88

(+4,3%)

Hrv.

jezik B

razina

3,61

(-19,8%)

Eng.

jezik A

razina

4,25

(-3,2%)

Eng.

jezik B

razina

4,33

(+8,3%)

Mat. A

razina

3,36

(+3,7%)

Mat. B

razina

3,59

(+5,9%)

Županija 3,39 3,08 3,96 3,77 3,13 3,41

RH 3,49 3,20 4,08 3,78 3,20 3,61

Prosječne ocjene na obveznim ispitima

državne mature na kraju školske godine 2021.

pokazuju rast u odnosu na prethodne godine, osim

u Hrvatskom jeziku na B razini i Engleskom jeziku na

A razini koji pokazuje manji pad u postotku. Unatoč

tome ocjene učenika naše škole znatno su veće i od

nacionalnog i od županijskog prosjeka. Zanimljivo je

da, iako je opći uspjeh škole u 4. razredima viši za

1,3 %, postotak rasta ocjena na obveznim ispitima

državne mature još je viši uz navedene iznimke. Iz

tih podataka moguć je zaključak da su ocjene na

kraju nastavne godine ipak realni pokazatelj znanja

provjerenog vanjskim vrednovanjem na obveznim

ispitima državne mature. Takve trendove potrebno je

i zadržati i poboljšati.

Ako usporedimo i prosječnu ocjenu na maturi (po

jedna prosječna ocjena za sve obvezne predmete),

podaci izgledaju ovako:

A razina

B razina

Škola 3,87 (+1%) 3,73 (+3,6%)

Županija 3,53 3,44

RH 3,64 3,57

Zbirna prosječna ocjena mature (u koju ulaze svi

obvezni predmeti) porasla je u našoj školi, iznad je

obaju prosjeka drugih razina, osobito gledano na

županijskoj razini koja je u gimnazijskim programima

ispod nacionalnog prosjeka, no u Prvoj gimnaziji

ocjene su iznad toga, a dodatno su i porasle u odnosu

na proteklu godinu.

U ŠeR-u Vol. 3 na stranicama od 1. do 8. mogu se

pronaći zanimljivi podaci. Korištenjem filtera selekcije

oni su dostupni za svaku školu u Republici Hrvatskoj

i našoj županiji. Zbog opsega ove analize svi ti detalji

nisu ovdje navedeni, no upućujem čitatelje na posjet

bazi putem gore navedene poveznice. Na stranici 10.

moguće je izabrati školu i školsku godinu i pregledati

ocjene izbornih predmeta na maturi.

Dio tih podataka odnosi se na usporedbu ocjena u

školi i ocjena dobivenih vanjskim vrednovanjem,

dakle ispitima državne mature. Reputacija „teške“

škole s visokim kriterijima, koja prati Prvu gimnaziju

Varaždin, nije utemeljena ukoliko se pogleda prosjek

učenika u školi koji je iznad i nacionalnog i županijskog

prosjeka gimnazijskih programa. Usto, više su i ocjene

na obveznim i mnogim izbornim ispitima državne

mature. Ukoliko bi postotak odstupanja ocjena u školi

i na ispitima državne mature bio prevelik, to bi značilo

slabe i loše postavljene kriterije, vrednovanje koje

nije objektivno, ali prvenstveno nedovoljno znanja

stečenog u školi. To ovisi o kriterijima svake pojedine

31


O školi

škole, pa i unutar škole. Kad uspoređujemo objavljene

rezultate prosječnih ocjena za našu školu s gimnazijskim

programima u županiji i cijeloj državi, za obvezne predmete

oni izgledaju ovako (zeleno su označeni pozitivni pokazatelji

za školu):

Šk. god. A razina B razina

% odst.

A razine

% odst.

B razine

Škola 4,35 3,87 3,73 11% -14,2%

Županija 4,11 3,53 3,44 -14,1% -16,3%

RH 3,93 3,64 3,57 -7,4% -9,2%

Odstupanja do 5 % smatraju se zanemarivim. Škola je

u odnosu na RH lošija u odstupanju i to treba revidirati

internim kriterijima vrednovanja, no ipak podaci govore u

prilog objektivnom ocjenjivanju i unutar škole, a osobito

u usporedbi s ostalim gimnazijskim programima na

županijskoj razini. Važan je stvarni pokazatelj znanja kroz

vanjsko vrednovanje na obveznim ispitima državne mature.

Neutemeljeno podizanje zaključnih ocjena u školi nije

dobro jer će ionako kao posljedicu imati veliko odstupanje u

odnosu na maturu. U našoj školi odstupanje za obvezne

predmete je relativno malo, ne pokazuje anomalije u

trendu, što znači da smo prilično objektivni, da naši

učenici mogu biti sigurni u svoje znanje i ne strahovati

od ispita državne mature.

Prosječna ocjena iz izbornih predmeta po školskoj

godini – gimnazije, od 2012./2013. do 2020./2021.

Analiza prosječne ocjene svih izbornih predmeta

po školskim godinama može se također uspoređivati

s nacionalnom ili županijskom prosječnom ocjenom i

trendovima njenog kretanja kroz godine.

Školska

godina

Škola Županija RH

2012./2013. 3,07 2,85 2,85

2013./2014. 3,44 2,93 3,03

2014./2015. 3,57 3,16 3,08

2015./2016. 3,31 3,04 2,96

2016./2017. 3,22 2,86 2,89

2017./2018. 3,32 2,93 2,90

2018./2019. 3,06 2,82 2,81

2019./2020. 2,87 2,70 2,59

2020./2021. 3,13 2,71 2,70

Prva gimnazija zadnjih je 7 godina imala prosječnu ocjenu

na izbornim predmetima najmanje 6 %, a najviše 16 % veću

od prosječne ocjene županije ili države. Doduše, podaci

za izborne predmete ukazuju na slabiju riješenost izbornih

ispita i pad prosječne ocjene za 6,2 % 2019./2020. godinu

u usporedbi s našim rezultatima 2018./2019. s čim nismo

bili zadovoljni, ali što se popravilo 2020./2021. Svejedno,

cilj kojem kao škola trebamo težiti jest podizanje prosječne

ocjene i dalje.

Budući da učenici gimnazija srednjoškolsko obrazovanje

mogu završiti isključivo uspješnim polaganjem obveznih

ispita državne mature te, ovisno o potrebi i želji, polaganjem

ispita izbornih predmeta, o čemu direktno ovise i upisi na

fakultete, škola redovito prati i dinamiku i uspješnost tih

upisa. Jedan od važnih parametara koje pratimo jesu i

postoci naših učenika koji upisuju fakultete svog prvog

izbora i taj se postotak kreće oko 97 % već godinama.

2020./2021. godine na nacionalnoj razini fakultete

upisuje 89,90 % gimnazijalaca, na županijskoj razini

89,26 %, a na školskoj razini 92,18 %. Svakako treba

još jednom naglasiti da u taj postotak nisu uključeni

učenici koji su upisali fakultete u inozemstvu.

Prošle godine naši su se učenici najviše upisali na

Filozofski fakultet u Zagrebu (17), Ekonomski fakultet

u Zagrebu (15), Fakultet elektrotehnike i računarstva

u Zagrebu (11), Fakultet strojarstva i brodogradnje

u Zagrebu (10), Medicinski fakultet u Zagrebu (10),

Prirodoslovno-matematički fakultet u Zagrebu (10) i

tako dalje.

Vrlo često naši učenici na rang-listama fakulteta

zauzimaju i prva mjesta, a mnogi ostvaruju i direktne

upise s obzirom na rezultate određenih natjecanja.

Rad tijekom svih četiriju godina jamči učenicima

škole izvrsne rezultate državne mature. Na stranici

15. ŠeR-a razrađeni su detalji po fakultetima te je

moguće izabrati bilo koju školu u Republici Hrvatskoj

i provjeriti na koje su se fakultete upisali učenici te

škole, pa tako i Prve gimnazije Varaždin. Za sada su

dostupni podaci za akademske godine 2018., 2019.,

2020. i 2021.

Prema svim konkretnim kvantitativnim i kvalitativnim

pokazateljima, kao i mišljenjima i ocjenama stručnjaka

iz sektora obrazovanja, Prva gimnazija Varaždin

škola je s odličnim rejtingom koju upisuju najbolji

učenici ovog dijela Republike Hrvatske. Nastavni

kadar izuzetno je stručan, a mogućnosti koje škola

nudi svojim učenicima mnogobrojne su. Sinergija svih

prostornih, kadrovskih uvjeta, mogućnosti i izvrsnih

učenika daje izvrsne rezultate, priznanja renomiranih

hrvatskih fakulteta, no ipak želimo i trebamo i dalje

raditi na još boljim rezultatima.

Detalji koji nisu navedeni u ovoj analizi mogu se

pregledavati u ŠeR Vol.2 i ŠeR Vol.3. Potražite

rezultate naše škole, usporedite ih s ostalim školama.

To je osobito važno za učenike 8. razreda: provjerite

na spomenutim poveznicama rezultate škole koju

želite upisati!

Ni u jednom dokumentu naše škole nema analize

kojom ćemo prikrivati pravo i činjenično stanje.

Dapače, takve nam analize, kao i svakodnevna

praksa, služe kako bismo detektirali slabije točke

i radili zajednički na njihovom poboljšanju. Ipak,

cjelovita slika škole potkrijepljena ovakvim podacima,

potvrđuje nam da idemo u dobrom smjeru.

Janja Banić, dipl. inf.

32


Kako smo se prilagodili

Iz kuta Stručnog aktiva Engleskog, Španjolskog i Latinskog jezika

Kako smo proživjeli ovu godinu

U odnosu na prethodnu,

u ovoj školskoj godini imali smo

znatno manje online nastave

(desetak dana u siječnju te

nekoliko ranije planiranih

dana), no ipak je opći utisak

članova Aktiva da nam rad

nije bio ništa manje zahtjevan.

Ozračje neizvjesnosti, pritiska

i tjeskobe uslijed događaja u

svijetu ušlo je i u našu školu

i svi smo ga i dalje osjećali,

posebno tijekom zimskih

mjeseci. Učenici i kolege bili

su dosta odsutni s nastave

zbog bolesti pa je često

trebalo organizirati zamjene

kolega i nastavu na platformi

Zoom odsutnim učenicima te

održavati hibridnu nastavu

u razredima, što je posebno

izazovno i zahtijeva dodatnu

koncentraciju i pripreme.

Raspored sati opet se prilično

često mijenjao pa je bilo

otežano dugoročnije planiranje

aktivnosti i provjera. Ove

SA povijesti

godine prvi smo put organizirali

i probnu maturu iz Engleskog

jezika za četvrte razrede

pa smo se trebali educirati i

provesti ispravljanje testova i

analizu rezultata u razredima.

Imali smo i školsko i županijsko

natjecanje s većinom učenika

u školi, ali i s učenicima koji su

pisali online pa smo se i tome

trebali prilagoditi, kao i novim

uputama oko unosa podataka i

druge administracije.

Nevertheless, it was not

all doom and gloom. Ove godine

ipak je bilo i pozitivnih pomaka

u odnosu na prethodnu godinu:

moglo se ići na izvanučioničku

terensku nastavu, od proljeća

lakše su se mogle izvoditi

aktivnosti u razredu (učeničke

prezentacije, debate, grupni

rad, rad u parovima, projekti),

održali smo uživo i Dan otvorene

nastave s radionicama, a ove

godine imali smo i predstavnika

na državnom Natjecanju iz

engleskog jezika. To je bio

Viktor Vrtar iz 2. g razreda

(mentorica: Marijana Tomašić

Hirš, prof.). Od zanimljivosti

možemo dodati da su u sklopu

izvanučioničke nastave učenici

3. e i 3. IB razreda bili na

izvrsnoj predstavi engleskog

autora Alana Ayckbourna Treba

se znati ponašati (u originalu

Table Manners) koja im se

jako svidjela jer na duhovit

način prikazuje način života i

obiteljske odnose u neobičnoj

engleskoj obitelji. Učenici 2. a

imali su dvosatno gostovanje

na Zoomu svjetske putnice i

vloggerice Patricije Lacković

koja im je na engleskom jeziku

predstavila svoje putovanje

na Island i druge zanimljive

svjetske destinacije te im kroz

razgovor na engleskom jeziku

potaknula interes za putovanja.

Hrvoje Kristan, prof.

Ovogodišnji izazovi u nastavi Povijesti

U odnosu na prethodnu

nastavnu godinu obilježenu

koronavirusom i za sve

uključene izazovnom online

nastavom, ova školska

godina ponudila je vraćanje

u školske klupe i postupan

povratak u staro i normalno.

Okolnosti koje je Stručni

aktiv Povijesti dočekao sa

zadovoljstvom te relativno

brzo, nakon početnog šoka i

trenutnog neprepoznavanja

učenika nakon skidanja maski,

osvježio uobičajene oblike

rada prožete metodološkom

raznovrsnošću. Ne uvijek

zadovoljni takvim modelom,

učenici su ponovno postali

aktivnim sudionicima nastave

analizirajući izvore, suradnički

proučavajući pripremljeni

materijal i, za njih najstresnije,

pišući ispite u najrealnijem

mogućem vremenu i mjestu – u

učionici! Unatoč (primoranom)

dobrodošlom unaprjeđenju

vlastitih digitalnih vještina

u prethodnom razdoblju,

za članove Stručnog

aktiva Povijesti ništa ne

može nadomjestiti aktivnu,

nepredvidivu i konstruktivnu

nastavu u učionicama koja

uvijek izvlači najviše iz svih

uključenih. Ostaje izraziti želju

da će sljedeća školska godina

biti „dosadno normalna“, lišena

izolacija sudionika nastavnog

procesa, nužnosti daljnjeg

usavršavanja digitalnih

kompetencija nastavnika te da

će Zoom predavanja biti samo

stihijski podsjetnik na izazovna

vremena koja će svoje mjesto

postupno pronaći u ropotarnici

prošlosti.

33


Kako smo se prilagodili

SA glazbene i likovne umjetnosti

Za budućnost dobro pripremljeni

S malim brojem sati

tjedno u svim gimnazijskim

programima našim je

aktivima oduvijek bio izazov

osmisliti, a naročito provesti

dinamičnu nastavu. Stoga smo

nedostatke nastave na daljinu i

nakon povratka u novo, staro,

normalno odlučile pretvoriti u

prednosti. Dolazak u školske

klupe u rujnu 2021. jedva smo

dočekale, a kabinetska nastava

od proljeća 2022. ponovno nas

je, vjerujem, učinila sretnima.

Kako je u periodu između tih

dvaju datuma trebalo iskoristiti

sva znanja koja smo stekle

tijekom druženja s učenicima

u virtualnom svijetu, nastavile

smo s korištenjem digitalnih

alata i praktičnih aplikacija

poput Linoita, Mentimetra

ili Padleta te tako poticale

zadatke istraživačkog tipa i

suradničko učenje. Naravno,

bilo je očekivano da će se i u

provođenju natjecanja naši

predmeti modernizirati pa smo

10. veljače 2022. proveli prvo

hibridno (školsko) natjecanje iz

područja likovnih umjetnosti.

Izradi plakata u alatu Canva

13 je učenika (12 uživo i jedna

učenica online) pristupilo

natjecanju na temu prikaza

ljudskog tijela u umjetnosti te

u dvosatnom periodu pokazalo

svoja znanja i vještine. Glazba

se stvarala,

skladala i oblikovala

uz pomoć Music

laba, a uglazbiti

videouradak

kreativno je i lako

uz svladavanje

aplikacije Bandlab

i uređivača videa.

Opera nam nije bila

bauk uz zabavnu

Blob operu.

Popularni escape

room provodili smo

i digitalno i uživo

i u oba uživali.

Actionbound nas je potjerao

u šetnju pa smo morali dobro

upoznati glazbeni Varaždin, ali

se i u Opatiji na izvanučioničkoj

nastavi pokazao kao izuzetno

dobar izazov. Sve radove

skupljali smo u Wakelet

aplikaciji.

Za budućnost smo

definitivno dobro pripremljene.

SA društvene grupe predmeta

Iz vesele družine Stručnog aktiva

društvene grupe predmeta

Koliko god se borili s

balansom imena našega aktiva

i situacije s koronavirusom,

teško nam je uspijevalo. No

uvijek aktivne i pokretačke duše

u našem aktivu poticale su na

druženja i ugodne razgovore.

Držali smo se poslovice „U

zdravom aktivu zdrav duh“ te

se družili i izvan škole kako

bi ime našega aktiva ostalo

opravdano.

Uz svakodnevne

brige i boljke (postupnom

obrnutom gradacijom micali

smo se od zoomova i obveznih

epidemioloških mjera) dobro

nam je došao veliki odmor te

smo se nekoliko puta na godinu

počastili domaćim štruklima

koji su postali nezaobilazna

grickalica aktiva u različitim

prigodama (rođendani, svadbe,

preseljenja, druženja).

Projekata

i

miniaktivnosti članova aktiva

ove je godine bilo mnogo, a

najviše u podaktivu Politike i

gospodarstva i Sociologije, no

valja spomenuti i organizaciju

školskih i županijskih natjecanja

iz Vjeronauka te Logike i

Filozofije te međužupanijsko

Natjecanje iz debate.

Zahvalni smo na svakom članu

i na svakoj aktivnosti koja nas

je spajala, maske smo davno

bacili i ostaje nam prava radna

vesela družina!

Sanja Horvatić, prof.

34


Kako smo se prilagodili

SA njemačkog i francuskog jezika

Alte Hasen u 2021./2022. godini

S radošću smo primili

vijest kako će novo obrazovno

razdoblje od ponedjeljka 6.

rujna 2021. godine za sve

učenike započeti u školi, i to u

jednoj, jutarnjoj smjeni. Istina,

pridržavali smo se mjera,

njihovih dopuna i izmjena

na dnevnoj bazi. Bilo je i ove

godine izolacija, samoizolacija

i ponekad je to bio uistinu

pravi izazov, ali dokazali smo

da upravo sve to može čak i

potaknuti naše stvaralačke i

improvizacijske sposobnosti.

Naša škola obilježila je

385. obljetnicu postojanja

i uspješnog djelovanja, a

toj svečanosti Stručni aktiv

SA kemije i biologije

Njemačkog jezika doprinio je

organizacijom Njemačke večeri

(Deutscher Abend). Pjevalo se,

recitiralo, glumilo i improviziralo

na njemačkom jeziku, naravno

pod maskama, a tako nekako

izgledala je i nastava većinu

vremena ove školske godine. U

nastavi stranih jezika govorenje

je vrlo važna komponenta, a

ove su se godine učenici mogli

svojim stečenim znanjima

koristiti u živoj komunikaciji

sa svojim nastavnicima i

ostalim učenicima, što je

veliki napredak u odnosu na

prošle godine. I pod mjerama

radilo se punom parom; već

tradicionalno uspješno su se

provodili DSD I i DSD II ispiti,

kojima se ove godine pridružio i

DELF ispit iz francuskog jezika.

Sudjelovalo se i na Natjecanju

u debati na njemačkom jeziku

Jugend debattiert international

kao i na državnom Natjecanju

iz njemačkog jezika. Postepeno

i polako ukidale su se mjere

jedna za drugom, a kraj je

godine donio toliko željeno

ukidanje epidemioloških

mjera i preporuka i povratak

organizaciji nastave kakva

je bila prije proglašene

pandemije. Kakva god da

nas jesen dočeka, bit ćemo

spremni na sve izazove.

Hibridna nastava te ponovna normala u ovoj

školskoj godini

Nastava u kojoj se koristi

kombinirani pristup, platforma

Zoom i uživo, organizacijski

je zahtjevna i nije jednake

kvalitete kao nastava koja se

provodi samo uživo. Učenici

ponekad slabije čuju, potrebno

je cijelo vrijeme žonglirati

između dvaju razreda, onom

koji je u učionici i virtualnom.

Iako nam je na samom početku

bilo neobično ući u učionice

bez maske, s veseljem smo

dočekali popuštanje mjera i

ponovnu mogućnost rada u

grupama kao i mogućnost

stjecanja vještina izvođenjem

praktičnih radova. Planiranje

i izvođenje različitih pokusa u

kabinetima te laboratorijima,

mikroskopiranje, istraživanje

bioraznolikosti izvan učionice,

u gradskom

parku i uz rijeku

Dravu – Europsku

Amazonu, samo

su neke aktivnosti

koje su vidljivo

podigle učeničku

motivaciju i interes,

a koje nismo bili u

mogućnosti provesti

proteklih godina.

Program

smo iskustveno obogatili

iskoristivši prilike koje su nam

ponudile partnerske institucije

koje su također otvorile svoja

vrata posjetiteljima. Posjetili

smo izložbu u Gradskom

muzeju Varaždin Erik(a) –

vunasti nosorog te sudjelovali

u Festivalu znanosti na

Sveučilištu Sjever, a organizirali

Erik(a) – vunasti nosorog

smo i brojna predavanja te

učenicima ponudili mogućnost

sudjelovanja u raznolikim

projektima.

Za svakog ponešto,

nadamo se da raznoliko

nastavljamo i sljedeće godine!

35


Kako smo se prilagodili

SA Hrvatskoga jezika

Vrlo zahtjevna nastavna godina – DJ nastavnice

Popuštanje epidemioloških mjera usrećilo

je i nastavnice našega aktiva. Didžejanje, novi

oblik nastave opisan novotvorenicom prof.

Pintarić, vrlo je otežavalo nastavni proces:

održavanje redovne nastave uz uključivanje

učenika koji su zbog izolacija i bolesti nastavu

pratili od kuće na Zoomu što je podrazumijevalo

pokretanje i slanje prezentacija, dokumenata i

ostalih materijala u realnom vremenu. Na sve

tehničke postupke tijekom nastave uživo gubilo

se dosta vremena.

Aktivnosti koje se provode u našemu aktivu

nakon popuštanja epidemioloških mjera lakše

su se održavale – natjecanje, Lidrano, LITRA i

nezaobilazni Theatron na svim događanjima u

školi.

Grimase su postale razumljivije nakon skidanja

maski – i učenicima i nastavnicama.

SA Hrvatskoga jezika

SA tjelesne i zdravstvene kulture

Kako smo odradili godinu ovu…

Školska godina započela je samo

naizgled uobičajeno ‒ započela je s izmijenjenim

sastavom aktiva TZK-a jer pridružila su se dvojica

novih, mlađih profesora ‒ Goran Lekić i Zoran

Jeftić pa je profesorica Tatjana Ostović-Šlehta

postala najstarija članica aktiva i po godinama

staža i po nekim drugim (glupim) godinama.

Sreću povratka pomutile su mjere

koje su se stalno mijenjale, od upotrebe (čitaj

neupotrebe) rekvizita do miješanja razreda

u dvorani, ali s vremenom stanje se polako

vraćalo na staro. Mi profesori imali smo osjećaj

da su nam svi razredi prvi, uvodili smo ih u

ritam nastave, pokušavali prepoznati sa Zooma

i pomalo sa strepnjom shvaćali koliko je štete

nanijelo ovo razdoblje neaktivnosti. Bilo je

to vidljivo bez ikakva istraživanja, a mnogi

prestaju aktivno trenirati u klubovima. Odmah se

krenulo s pripremama obilježavanja 75 godina

Srednjoškolca, dobili smo novi logo, izrađivale

su se sportske iskaznice, tražili su se novi

dresovi, okupljale se ekipe jer prva natjecanja

su sramežljivo kucala na vrata Srednjoškolca.

Za sve što smo planirali isto smo tako očekivali

da bude neplanski otkazano, da nestane u još

jednom valu COVID-a.

Uvodimo novitete u nastavi kako bismo

učenike što bolje motivirali i pripremili za

samostalno vježbanje, sve pršti novitetima, ali

ne zaboravljamo osnove – trčanja, kolutanja,

ljuljanja.

Mi profesori u oceanu administracije i

obveza pokušavali smo pronaći način, sheme,

sisteme kako bi se bilo najbolje i najbrže

organizirati, a zapravo smo svi radili sve i svatko

je pomagao svakome. Svi poznajemo gotovo

sve učenike, zasigurno znamo sve ekipe i

trudimo se da i vrhunskim sportašima i onima

koji bi iz dvorane najradije pobjegli pružimo što

više i zapravo to je najveći uspjeh ovog aktiva u

ovoj godini.

Poslije zimskih praznika polako počinje

odigravanje međurazrednih utakmica, veliko

veselje, radost, navijanje i napokon ponovo

smijeh i glazba u dvorani.

I tako, malo-pomalo, došli smo do devet

nastupa na Državnim prvenstvima i tako, malopomalo,

došao je i Dan sporta i tako smo eto,

malo-pomalo, dobili i sportaša i sportašicu

generacije i tako je sada nekako kao sve po

starom.

Tko je sve donio odličja i tko je pobijedio

na Danu sporta, kako su se proveli maturanti u

srazu s profesorima, čitajte u nastavku.

profesori TZK-a

36


SPORT

75 godina ŠSD-a „SREDNJOŠKOLAC”

Odmah na početku nastavne godine

počelo se s pripremama događaja kojima ćemo

obilježiti 75. godina Školskog sportskog društva

„Srednjoškolac” koji se poklapa s 385. godina

Prve gimnazije Varaždin.

Aktiv TZK-a odlučio se za dva događaja:

tradicionalnu izložbu i orijentacijsku utrku!

Otvorenje izložbe bilo je 18. 10. 2022. u predvorju

dvorane.

Postavka izložbe u retro-stilu obuhvatila

je prikaz rekvizita, dresova, sprava, spomenica

pa su učenici vidjeli djelić onoga „kako je to

nekada bilo“! Za razliku od prethodnih, ova

izložba obogaćena je upotrebom tehnologije pa

smo mogli vidjeti film „Srednjoškolac” i fotografije

u PowerPoint prezentaciji što je izložbi dalo

dinamičnost i svježinu.

22. 10. 2021. održana je orijentacijska

utrka „Srednjoškolac 75” u kojoj je sudjelovalo

više od 60 učenika koji su, podijeljeni u 12 timova

u Dravskoj šumi, osim same orijentacije rješavali

dodatne zadatke. Bilo je organizacijski zahtjevno,

ali učenici su se uz samo natjecanje i dobro

zabavili, boravili su na svježem zraku i barem se

malo družili.

Proglašene su najbolje ekipe koje su

nagrađene slatkišima. Sva događanja završila

su u večernjim satima istog dana na svečanoj

sjednici gdje je jedan od govora posvećen upravo

Srednjoškolcu.

Izložba Srednjoškolac 75

Orijentacijska utrka Srednjoškolac 75

Svečana sjednica

Orijentacijska utrka Srednjoškolac 75

Orijentacijska utrka Srednjoškolac 75

37


SPORT

SPORT

Županijska natjecanja

Nakon gotovo tri godine bez natjecanja,

učenici su željni nastupa, naročito maturanti

– željni ostaviti trag, da njihovo ime bude

zabilježeno u analima „Srednjoškolca“.

Ispitivanja (dosađivanja) učenika kada

ćemo, kako ćemo i hoćemo li traju od početka

godine i u prvom polugodištu uspijeva se održati

samo županijsko i državno natjecanje iz krosa.

Usprkos stalnoj strepnji zbog samoizolacija,

odgađanjima, testiranjima, zamjenama

natjecatelja u zadnji tren, natjecanja sve više

hvataju ritam, mjere popuštaju i osim badminton

ekipe u ženskoj konkurenciji, uspijevamo

ostvariti nastup sa svim prijavljenim ekipama.

Nema odgode, odustajanja… I zaista se isplatilo

jer ovakvu godinu i ovakve rezultate nitko nije

očekivao.

Djevojke nastupaju u sedam sportova

(kros, plivanje, nogomet, rukomet, košarka,

odbojka i atletika), a mladići u osam (kros,

badminton, plivanje, šah, nogomet, rukomet,

košarka i odbojka). Djevojke osvajaju 5 prvih

mjesta, a mladići 4, pa tako 9 ekipa odlazi na

državna natjecanja. Nevjerojatno! Nenadmašno!

Najbolje do sada. Svaka čast, dragi naši sportaši!

Lijepo je vidjeti kako naši učenici (od kojih su

neki odlični ili vrhunski sportaši) prate, planiraju

i s kakvom željom iščekuju nastup za školu, a

onda se takva inspiracija i vraća.

DISCIPLINA

DJEVOJKE

EKIPNO OSVOJENO

MJESTO

Atletika 1.

Futsal 1.

Kros 1.

Odbojka 1.

Košarka 2.

Plivanje 2.

Rukomet 2.

MLADIĆI

Košarka 1.

Kros 1.

Odbojka 1.

Plivanje 1.

Šah 1.

Badminton 2.

Futsal

2. u skupini

Rukomet 4.

Dvostruke pobjednice 1. E - Marta Babok , Nika Kauzler,

Iva Hrgarek, Dora Androlić, Lora Rajčević, Pavla Božović

Dvostruki pobjednici 4. B - Ivan Horčička, Marko Jug, Niko

Margeta, Ivan Plantak, Jakov Jozić, Matija Pavlic

38


SPORT

Državna natjecanja

Baza je državnih natjecanja Poreč odakle

se eventualno odlazi na neko drugo borilište.

Državna natjecanja održavaju se relativno brzo

nakon županijskih, konkurencija je naravno velika

i teško se probiti u drugi krug ili osvojiti medalju,

ali to je uspjelo dvjema ženskim ekipama – futsal

i atletika. Obje ekipe razveselile su nas srebrnim

medaljama i ovu već sjajnu godinu zaokružile s

onim najdražim, a to je odličje. Srebrne medalje,

drugo mjesto u državi.

Uvijek ima onaj mali žal, ona tiha

neispunjena želja – možda je moglo biti i zlato

jer sportaši su kompetitivni i uvijek žele više.

Osim što su obje ekipe imale pletenice

kao zaštitni znak, bilo je lijepo koliko su bile

podrška jedne drugima i koliko su funkcionirale

kao ekipa, kao tim.

Bilo je i drugih ekipa kojima je malo

nedostajalo da uđu u završnicu (košarka,

odbojka…), ali biti na državnom – velika je stvar.

Tako da su zaista mnogi ostvarili svoj san i uživali

u ovoj sportskoj godini.

DISCIPLINA

Futsal

(djevojke)

Atletika

(djevojke)

DISCIPLINA

OSVOJENO

MJESTO

IME I PREZIME

2. mjesto Lucija Mišak 4. f, Rajna Erjavec 4. f, Viktorija Pintarić 3. g, Klara Stankus 3.

e, Nika Megloba 3. d, Barbara Kelava 2. g, Magdalena Tot 2. f, Dora Kuzmić

2. f, Leonarda Dubovečak 2. b, Ana Cikač 2. a

2. mjesto Dora Androlić 1. e, Klara Koščak 3. d, Dora Kučina 4. d, Jana Koščak 1. f,

Andrea Vuradin 4. b, Lucija Mišak 4. f, Marija Labaš, Viktorija Vujović 3. e,

Matilda Matovinović 1. h, Petra Krajnik 1. h

OSVOJENO

MJESTO

IME I PREZIME

Košarka (mladići) 2. mjesto u skupini Matija Pavlic 4. b, Luka Vragović 3. g, Josip Ančić 3. a, Vid Skenderović 1. a,

Petar Kelemen 3. g, Ilija Cikač 2. d, Lovro Ivanković 3. a, Aleksandar Zember,

Filip Slunjski, Tibor Kovačić 3. g, Ivan Horčička, Lovro Rozman

Odbojka (mladići) 2. mjesto u skupini Toni Jezidžić 2. h, Jaša Berger 2. c, Ivan Mlinarić 4. g, Leon Vidmanić 2. c,

Roko Vugrinec 4. a, Željko Đolonga 1. g, Jan Zdelar 2. g, Viktor Pijanec 4. g,

Filip Križanić 4. g, Martin Flegarić 4. g, Ivan Majetić 2. c, Petar Đuričin 1. d

Odbojka

(djevojke)

2. mjesto u skupini Marta Babok 1. e, Lora Rajčević 1. e, Leda Pikija 1. f, Jana Mišak 1. f, Tara

Fošnar 2. f, Petra Ptiček 2. d, Rea Vegar 2. d, Mia Kovačić 2. h, Neva

Bartolec-Koljnrekaj 4. c, Bela Runjak, Ema Kovačić 4. f, Sarah Lacković 2. h

Kros (mladići) 5. mjesto Viktor Pijanec 4. g, Ivan Plantak 4. b, Borna Krog 3. g i Luka Bača 3. g

Kros (djevojke) 9. mjesto Andreja Vuradin 4. a, Klara Košćak 3. d, Jana Košćak 1. f i Lucija Mišak 4. f

Plivanje (mladići) 14. mjesto Marko Jug 4. b, Ivan Turkalj 3.v a, Filip Kukec 1. e, Luka Antončić i Vili

Kelemen 1. e

Šah (mladići) 16. mjesto Filip Križanić 4. g, Hrvoje Novota, Martin Flegarić 4. g, Abel Sabolek 3. e i

Jan Posavec 4. f

Atletika (ž) viceprvakinje Hrvatske - Klara Košćak, Jana

Košćak, Dora Anrolić, Viktorija Vujović, Andrea Vuradin,

Lucija Mišak, Marija Labaš, Dora Kučina, Petra Krajnik i

Matilda Matovinović

Futsal (ž) viceprvaci Hrvatske - Goran Lekić, Lucija Mišak,

Rajna Erjavec, Viktorija Pintarić, Klara Stankus, Nika

Megloba, Barbara Kelava, Magdalena Tot, Dora Kuzmić,

Leonarda Dubovečak i Ana Cikač

39


SPORT

Dan sporta 18. svibnja 2022.

KOŠARKA (M) - 4. A B : 2. D B = 20 : 5

Pobjednici 4. A B:

Jakov Jozić, Matija Pavlic, Roko Vugrinec,

Ivan Plantak, Ivan Horčička, Marko Jug, Niko

Margeta, Tin Barbir, Kristijan Vranješ

KOŠARKA (Ž) - 1. E : 4. E = 10 : 5

Pobjednice 1. E:

Nika Kauzler, Iva Hrgarek, Dora Androlić, Marta

Babok, Lora Rajčević, Pavla Božović

RUKOMET (M) 3. A H : 1. G = 14 : 11

Pobjednici 3. A H:

Gabrijel Drk, Andrej Krobot, Josip Ančić, Ivan

Turkalj, Dorian Lopac, Mario Poljak, Leon Munika

RUKOMET (Ž) - 1. B : 3. B = 18 : 2

Pobjednice 1. B:

Larisa Topolovec, Una Krnić, Karla Halambek,

Dora Beli, Leona Janković, Ivona Čorko, Una

Ivančić, Lorena Filipović, Lucija Vađunec

NOGOMET (M) - 4. B : 4. C H = 6 : 1

Pobjednik 4. B:

Jakov Jozić, Matija Pavlic, Ivan Plantak, Ivan

Horčička, Marko Jug, Niko Margeta

NOGOMET (Ž) - 4. F : 4. E = 6 : 5

Pobjednice 4. F:

Nika Kolarek, Rajna Erjavec, Martina Ivačić,

Patricija Lončarić, Lucija Mišak

ODBOJKA (Ž)

1. E : 4. F = 2 : 1 (25 : 27, 25 : 23, 15 : 6)

Pobjednice 1. E:

Nika Kauzler, Iva Hrgarek, Dora Androlić, Marta

Babok, Lora Rajčević, Pavla Božović

ODBOJKA (M) - 4. G : 2. C H = 2 : 1 (25 : 12,

24 : 26, 15 : 9)

Pobjednici 4. G

Ivan Mlinarić, Vid Ilčić, Viktor Pijanec, Filip

Križanić, Martin Flegarić, Andrej Huzjak, Jan

Lalić, Lovro Đuranec, Ivo Gabud

ODBOJKA ‒ PROFESORICE : MATURANTICE

0 : 2 (2 : 15, 13 : 15)

Maturantice – Neva Bartolec Kolnrekaj, Bela

Runjak, Leona Novosel, Zoja Sirovec, Ella

Lacković, Sara Pepelko, Ema Kovačić

NOGOMET ‒ PROFESORI : MATURANTI

2 : 7

Maturanti ‒ Matija Pavlic, Roko Vugrinec, Ivan

Plantak, Ivan Horčička, Lucija Mišak, Niko

Margeta, Lovro Ivanković, Kristijan Vranješ,

Andrej Huzjak

Maturantice - Neva Bartolec Kolnrekaj, Bela Runjak,

Leona Novosel, Zoja Sirovec, Ella Lacković, Sara

Pepelko, Ema Kovačić

Profesorice - Lara Novak, Andrijana Petrina, Rajko

Guščić, Vinka Sambolec Škerbić, Tatjana Ostović Šlehta,

Miljenka Štimec

Maturanti - Matija Pavlic, Roko Vugrinec, Ivan Plantak,

Ivan Horčička, Lucija Mišak, Niko Margeta, Lovro

Ivanković, Kristijan Vranješ, Andrej Huzjak

Profesori - Zoran Jeftić, Marko Kavur, Krunoslav Burek,

Josip Kruljac, Marko Žganec, Jurica Barulek, Goran Lekić,

Zdenko Antolković

40


SPORT

SPORTAŠICA GENERACIJE 2021./2022.

LUCIJA MIŠAK, 4. F

Lucija Mišak učenica je 4. F razreda

prirodoslovno-matematičke gimnazije. U svom

sportskom odrastanju trenirala je 11 godina tenis

u TK-u Varaždin, a danas je aktivna igračica

ŽNK-a Varteks.

2018. godine primila je nagradu Zajednice

sportskih udruga grada Varaždina za sportski

uzor.

Lucija je sportska referentica svoga razreda s

kojim se natjecala u programu međurazrednih

utakmica u odbojci i futsalu i dovela ih do finala.

Za školu nastupala je u tri različita sporta: kros,

atletika i futsal u kojem je ujedno bila i kapetanica

naše futsal ekipe djevojka.

Županijska natjecanja:

● kros ‒ 1. mjesto timski

● futsal ‒ 1. mjesto timski

● atletika ‒ 1. mjesto timski

SPORTAŠ GENERACIJE 2021./2022.

VIKTOR PIJANEC, 4. G

Viktor Pijanec učenik je 4. g razreda, sve

četiri godine svojeg školovanja odličan je učenik

s uzornim vladanjem. 13 godina treniranja

nogometa u NK Podravina Ludbreg i 8 godina

stolnog tenisa doprinijelo je njegovim nastupima

za različite školske timove. Sa svojim razredom

uspijeva osvojiti prvenstvo škole u odbojci.

Županijska natjecanja

● kros ‒ 1. mjesto timski (4. razred)

2. mjesto timski (1. razred)

● stolni tenis ‒ 2. mjesto (1. razred)

Državna natjecanja

● stolni tenis

● kros ‒ 5. mjesto

● odbojka ‒ 2. mjesto u skupini

Državna natjecanja:

● kros

● futsal

● atletika

‒ 9. mjesto timski

‒ 2. mjesto timski

‒ 2. mjesto timski

Lucija je uzorna učenica, uvijek aktivna

sudionica nastave TZK-a koja svojom ozbiljnošću

i ustrajnošću na nastavi pokazuje sve osobine

kvalitetne mlade sportašice te time služi kao

primjer svim učenicima i sportašima.

Najbolja sportašica generacije Lucija Mišak, 4. f

Najbolji sportaš generacije Viktor Pijanec, 4. g

41


Matematički kutak

Natjecanja iz matematike

Županijsko Natjecanje iz matematike

Na županijskom Natjecanju iz matematike

sudjelovala su 42 učenika, a čak 21 natjecatelj

polazi našu školu. Naši su učenici osvojili sva

prva, druga i treća mjesta u kategorijama u

kojima su se natjecali (A varijanta). Redom

prema plasmanu to su: u kategoriji 1. razreda

najbolji u županiji su: Antun Kralj, Marko Hrenić i

Andrija Punčec (mentorica Milada Erhatić, prof.);

u kategoriji 2. razreda: Barbara Kelava, Bruno

Kosmačin (mentorica Andreja Veršić, prof.), Ivona

Kurtoić (mentor Stanko Divjak, prof.); u kategoriji

3. razreda: Emanuel Tukač, Borna Krog,

Veronika Vitez (mentor Stanko Divjak, prof.); u

kategoriji 4. razreda: Iva Vresk, Lovro Đuranec,

Viktor Pijanec (mentorica Nikolina Ivačić, prof.).

Na županijskom Natjecanju sudjelovali su još

i: Marko Bošnjaković, Borna Jambrek, David

Horvat, Luka Knapić (mentorica Tajana Golub

Mendaš, prof.), Marko Sokol (mentorica Andreja

Veršić, prof.), Matej Nöthig (mentor Marko Zrna,

prof.), Jelena Nakić (mentorica Lara Novak,

prof.), Mislav Putarek (mentor Stanko Divjak,

prof.), Filip Križanić (mentorica Nikolina Ivačić,

prof.).

Čestitke našim učenicima i mentorima na

odličnim rezultatima!

Troje plasiranih na

Hrvatsku matematičku olimpijadu

Na državno Natjecanje iz matematike,

koje se ove godine održalo u Vodicama,

bili su pozvani: Antun Kralj, Marko Hrenić,

Barbara Kelava, Emanuel Tukač i Borna

Krog. U kategorijama u kojima su se natjecali

Marko Hrenić i Barbara Kelava osvojili su

2. nagradu, a Emanuel Tukač 3. nagradu.

Nagrađeni učenici plasirali su se i na Hrvatsku

matematičku olimpijadu. Barbara Kelava bila je

dio ekipe Republike Hrvatske na 11. Europskoj

matematičkoj olimpijadi za djevojke koja se ove

godine održala u Egeru. Emanuel Tukač ostvario

16. Srednjoeuropska matematička olimpijada

Na 16. Srednjoeuropskoj matematičkoj

olimpijadi održanoj u Bernu, Švicarska, Emanuel

Tukač, 3. g, osvojio je dvije srebrne medalje.

Jednu srebrnu medalju osvojio je u pojedinačnoj

konkurenciji, čime je ujedno postao najbolje

plasirani član hrvatske reprezentacije, a drugo

srebro osvojio je u ekipnoj konkurenciji kao član

reprezentacije Hrvatske.

Čestitke za Emanuela, mentore i sve

članove reprezentacije Hrvatske!

Dva srebra za Emanuela

je plasman na 16. Srednjoeuropsku matematičku

olimpijadu koja se u kolovozu održala u Bernu.

Emanuel i ostali članovi reprezentacije Hrvatske

42


Matematički kutak

Ostala matematička natjecanja

I ove školske godine

učenici su se odazvali na

natjecanje Klokan bez granica,

Festival matematike u Puli i

Statističku olimpijadu.

Na međunarodnom

natjecanju Klokan bez granica

među 10 % najboljih u Republici

Hrvatskoj bilo je čak 18 naših

učenika. Svi sudionici su, kao

i svake godine dosad, dobili

na poklon torticu, kalendarić

i kemijsku olovku dok su oni

najuspješniji dobili dodatnu

nagradu. U kategoriji Cadet (1.

razred) najuspješniji iz naše

škole redom su: Marko Hrenić,

Tamara Vitković, Antun Kralj,

Marko Bošnjaković, Majda

Jug, Lana Krog, Luka Knapić,

Borna Jambrek i David Horvat.

U kategoriji Junior (2. razred)

najuspješniji su: Barbara Kelava,

Bruno Kosmačin, Ivona Kurtoić,

Matej Nothig, Dorijan Ferenec

i Marko Sokol. U kategoriji

Junior PL (3. razred, 5 ili više

sati Matematike) najuspješniji iz

naše škole bio je Borna Krog.

U kategoriji Student PL (4.

razred, 5 ili više sati Matematike)

najuspješniji su: Lovro Đuranec i

Iva Vresk. Posebno valja istaknuti

učenicu Barbaru Kelava iz 2.

g razreda koja je sve zadatke

točno riješila.

U

organizaciji

Matematičkog društva Istra Pula

na 16. Festivalu matematike

sudjelovalo je

osmero naših

učenika.

Oni su bili

podijeljeni u

dvije skupine

i natjecali su se u ekipnom

natjecanju iz matematike pod

nazivom Ekipa za 5+. Natjecanje

se održalo u online okruženju, a

u konkurenciji je bilo 58 ekipa.

Naše ekipe osvojile su osmo i

dvadeseto mjesto. Ekipu koja je

osvojila osmo mjesto čine: Matej

Nothig, Ivona Kurtoić, Marko

Bošnjaković i David Horvat.

Drugu ekipu, koja je osvojila

dvadeseto mjesto, čine: Tamara

Vitković, Borna Jambrek, Marko

Sokol i Bruno Kosmačin. Mentori

učenicima su: Tajana Golub

Mendaš, prof., Andreja Veršić,

prof., Marko Zrna, prof., i Stanko

Divjak, prof.

Stručni aktiv nastavnika

Matematike

43


Informatički kutak

Centar izvrsnosti iz informatike za srednje škole

u šk.god. 2021./2022. - u brojkama

3. Barbara Kelava, 6. mjesto, Prva

gimnazija Varaždin

4. Noah Sitar, 7. mjesto, Prva gimnazija

Varaždin

Radionice:

3D i senzori - od ideje do realizacije

Primjena naprednih algoritama u rješavanju

programskih zadataka

Izrada 3D računalnih igara

Hololab - izrada holograma

Ukupan broj učenika: 33

Broj mentora: 7

- voditeljica: Janja Banić (Prva gimnazija

Varaždin)

- Bojan Banić (Prva gimnazija Varaždin)

- Andrija Bernik (Sveučilište Sjever)

- Vesna Novosel Martinić (Prva

gimnazija Varaždin)

- Dinko Meštrović (Prva gimnazija

Varaždin)

- Vladimir Mikac (Prva gimnazija

Varaždin)

- Marko Šafran (Prva gimnazija

Varaždin)

Učenici su sudjelovali na županijskom,

državnom i na međunarodnom natjecanju.

Županijsko natjecanje:

Kategorija Algoritmi – srednje škole 1. razred

(samo polaznici CI-ja):

1. Marko Hrenić, 2. mjesto – Prva

gimnazija Varaždin

Kategorija Algoritmi – srednje škole 2.

razred (samo polaznici CI-ja):

1. Bruno Kosmačin, 1. mjesto – Prva

gimnazija Varaždin

2. Jana Furdi, 3. mjesto – Prva gimnazija

Varaždin

Kategorija Algoritmi – srednje škole 3. razred

(samo polaznici CI-ja):

1. Emanuel Tukač, 1. mjesto – Prva

gimnazija Varaždin

2. Vito Mudri, 2. mjesto – Prva gimnazija

Varaždin

Kategorija Algoritmi – srednje škole 4. razred

(samo polaznici CI-ja):

1. Viktor Pijanec, 1. mjesto – Prva

gimnazija Varaždin

2. Ivo Gabud, 2. mjesto – Prva gimnazija

Varaždin

3. Emerik Vuk, 2. mjesto –

Elektrostrojarska škola Varaždin

Kategorija Osnove informatike – prirodoslovnomatematičke

gimnazije (samo polaznici CI-ja):

1. Viktor Pijanec, 1. mjesto – Prva

gimnazija Varaždin

2. Emanuel Tukač, 2. mjesto – Prva

gimnazija Varaždin

3. Vito Mudri, 3. mjesto – Prva gimnazija

Varaždin

4. Barbara Kelava, 4. mjesto – Prva

gimnazija Varaždin

5. Domagoj Belić, 6. mjesto – Prva

gimnazija Varaždin

6. Noah Sitar, 9. mjesto – Prva gimnazija

Varaždin

7. Jana Furdi, 10. mjesto – Prva

gimnazija Varaždin

Državno natjecanje (samo polaznici CI-ja):

1. Bruno Kosmačin, 2. mjesto u kategoriji

Algoritmi za 2. razrede – Prva gimnazija

Varaždin

2. Viktor Pijanec, 11. mjesto u kategoriji

Algoritmi za 4. razrede – Prva gimnazija

Varaždin

3. Viktor Pijanec, 4. mjesto u kategoriji

Osnove informatike za prirodoslovnomatematičke

gimnazije – Prva gimnazija

Varaždin

44


Informatički kutak

Centar izvrsnosti iz informatike za srednje škole u

šk.god. 2021./2022. - u brojkama

Na finalu sudjelovali su još i sljedeći

polaznici CI-ja: Luka Knapić i Marko Hrenić u

kategoriji Junior te Barbara Kelava, Jana Furdi,

Marko Sokol, Noah Sitar, Sebastjan Varga i

Vito Mudri u kategoriji Intermediate.

Radovi izrađeni u ostalim radionicama bit će

predstavljeni na Danu otvorenih vrata.

Janja Banić, dipl.inf.

voditeljica Centra izvrsnosti za srednje škole

Hrvatska informatička olimpijada (polaznik CIja):

1. Bruno Kosmačin, 16. mjesto – Prva

gimnazija Varaždin

All Star ACSL

Ove godine održano je online finale. S

obzirom na maksimalni broj bodova osvojenih

tijekom četiriju kola kvalifikacija, 15 učenika i

ove se godine plasiralo na All Star American

Computer Science League, od čega 11

polaznika CI-ja.

U pojedinačnoj konkurenciji učenici,

polaznici CI-ja, osvojili su medalje u kategoriji

Intermediate, i to Bruno Kosmačin, 2. g Prve

gimnazije Varaždin i Viktor Pijanec, 4. g Prve

gimnazije Varaždin zlatnu medalju, a Emanuel

Tukač, 3. g Prve gimnazije Varaždin srebrnu

medalju.

Hololab

Hololab

45


Informatički kutak

ACSL All-Star 2022: dva zlata i srebro

za učenike Prve!

I ove su školske godine, 2021./2022.,

na ACSL natjecanju ponovno sudjelovala 2

tima učenika Prve gimnazije Varaždin, a ujedno

i polaznika Centra izvrsnosti Varaždinske

županije. U 4 kola kvalifikacija sudjelovalo je više

od 500 škola iz SAD-a, Kanade, Europe i Azije u

više različitih kategorija, a učenici Prve gimnazije

Varaždin uspjeli su se ponovno kvalificirati na

finalno All Star American Computer Science

League natjecanje koje se već drugu godinu

zaredom umjesto u SAD-u održalo online u

subotu 28. svibnja 2022. godine. U konkurenciji

od 640 učenika u kategoriji Intermediate i 561

učenika u kategoriji Junior iz cijelog svijeta

također su sudjelovali i učenici Prve iz oba

kvalificirana tima. Učenici su se natjecali isključivo

individualno tako da se prvi dio natjecanja

sastojao od 3 sata programiranja, a drugi od

rješavanja čak 20 problemskih zadataka u roku

od jednog sata. Ostvareni rezultati ponovno

su bili odlični, s osvojene 3 medalje. Tako su u

timu Intermediate zlatnu medalju osvojili Bruno

Kosmačin, 2. g i Viktor Pijanec, 4. g s osvojenim

maksimalnim brojem bodova, a učenik Emanuel

Tukač, 3. g, srebrnu medalju. Osim navedenih

učenika vrijedi istaknuti učenike koji su osvojili

maksimalan broj bodova u jednom području.

Tako su učenici Jana Furdi, 2. g, i Marko Sokol, 2.

g, osvojili maksimalan broj bodova u rješavanju

problemskih zadataka, a učenici Marko Hrenić, 1.

g, i Antun Kralj, 1. g, maksimalan broj bodova iz

programiranja. Učenici koji su također sudjelovali

na natjecanju i zauzeli vrlo visok plasman bili

su Noah Sitar, 2. g, Barbara Kelava, 2. g, Vito

Mudri, 3. g i Sebastjan Varga, 3. IB u kategoriji

Intermediate, a u kategoriji Junior Jan Pavić, 1.

g, Vito Weiser, 1. g, Luka Knapić, 1. f i Marko

Bošnjaković, 1. f. Svi nagrađeni učenici osvojili

su vrijedne nagrade koje će im biti poslane na

kućnu adresu.

Na taj smo način nastavili tradiciju

osvajanja medalja na međunarodnim

informatičkim natjecanjima te se nadamo

sudjelovanju na natjecanju i sljedeće godine, ali

ovoga puta uživo. Mentor učenicima je Bojan

Banić. Velike čestitke svima!

Bojan Banić, prof.

Diplome za nagrađene učenike

46


Informatički kutak

Županova nagrada za ACSL-ovce

Župan Varaždinske županije Anđelko Stričak

priredio je primanje u Županijskoj palači za učenike

Prve gimnazije Varaždin, ujedno i polaznike Centra

izvrsnosti iz informatike za srednje škole, osvajače

dviju zlatnih medalja i srebrne medalje na finalnom

online All Star American Computer Science League

natjecanju održanom 28. svibnja 2022. godine. Tom

su prigodom Viktor Pijanec iz 4. g i Bruno Kosmačin

iz 2. g razreda za osvojenu zlatnu medalju, kao i

Emanuel Tukač iz 3. g za osvojenu srebrnu medalju u

kategoriji Intermediate nagrađeni vrijednim novčanim

nagradama. Na primanju su učenici ukratko opisali

svoje iskustvo s natjecanja te zahvalili na dobivenim

nagradama. Uz župana i učenike primanju bili

su nazočni mentor učenika Bojan Banić, prof.,

ravnateljica Prve gimnazije Janja Banić, dipl. inf., kao

i pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i

sport dr. sc. Miroslav Huđek, koji su se također obratili

prisutnima prigodnim riječima. Varaždinska županija

time je ponovno potvrdila da nastavlja pratiti i cijeniti

rad i rezultate naših učenika i mentora, a mi ćemo im

se i nadalje odužiti svojim rezultatima.

Bojan Banić, prof.

Hrvatsko otvoreno natjecanje u informatici ‒ HONI

2021./2022.

Hrvatsko otvoreno

natjecanje

u

informatici natjecanje

je u programiranju

putem interneta na

koje se mogu prijaviti svi zainteresirani učenici iz

Hrvatske i cijelog svijeta. Ovaj je program Hrvatski

savez informatičara pokrenuo 2006. godine s ciljem

priprema nadarenih učenika informatičara osnovnih i

srednjih škola Hrvatske za informatička natjecanja te

za natjecanja i pripreme mladih informatičara Europe

i svijeta prije međunarodnih natjecanja.

Natjecanje se odvijalo tijekom cijele školske

godine u ukupno šest kola, a ove godine sve se izvodilo

pod malo drugačijim uvjetima zbog epidemiološke

situacije.

Svako kolo trajalo je tri sata, a rješavalo se

sedam zadataka u programskim jezicima Pascal, C,

C++, Python i Java. Ove godine najbolje je mjesto

ostvario Bruno Kosmačin (2. g) koji je u kategoriji prvih

i drugih razreda zauzeo visoko treće mjesto. Najbolji u

kategoriji trećih i četvrtih razreda bio je Viktor Pijanec

(4. g) na 28. mjestu.

U kategoriji prvih i drugih razreda sudjelovali

su i (poredani prema broju bodova u ukupnom

poretku): Jana Furdi (2. g), Marko Hrenić (1. g), Antun

Kralj (1. g), Barbara Kelava (2. g), Noah Sitar (2. g),

Vito Weiser (1. g) i Filip Grabar (2. f).

U kategoriji trećih i četvrtih razreda sudjelovali

su i (poredani prema broju bodova u ukupnom

poretku): Emanuel Tukač (3. g) i Ivo Gabud (4. g)

Čestitam svim učenicima na ostvarenim rezultatima!

Vladimir Mikac, prof.

47


Informatički kutak

Međunarodno

natjecanje

Dabar 2021

Na međunarodnom

je natjecanju iz računalnog

razmišljanja i programiranja

Dabar 2021 ove školske

godine sudjelovalo čak 274

učenika Prve gimnazije

Varaždin u jedinstvenoj

kategoriji za srednjoškolce

GigaDabar. Natjecanje

se održalo od 8. do 12.

studenoga 2021. na

CARNET-ovom sustavu

MOOC na kojem učenici

rješavaju 12 zadataka uz

vremensko ograničenje

od 40 minuta. Organizator

natjecanja za Hrvatsku je

udruga Suradnici u učenju uz

podršku Hrvatskog saveza

informatičara, Visokog

učilišta Algebra, CARNET-a

i Ministarstva znanosti i

obrazovanja.

Rezultati su ponovno

bili odlični te se čak 47

učenika plasiralo među 10

% najboljih na državnoj

razini. Ipak, najbolji rezultat

postigao je učenik Marko

Sokol, 2. g, osvojivši 2.

mjesto s 11,88 bodova od

ukupno mogućih 12.

Naši su učenici time ponovno

utvrdili svoje znanje iz

informatike i računalnog

razmišljanja te se nadamo

sličnim rezultatima i sljedećih

godina. Bravo!

Bojan Banić, prof.

HIO 2022

Na Visokom učilištu Algebra u Zagrebu 29.

svibnja 2022. održana je 28. Hrvatska informatička

olimpijada (HIO) na kojoj su sudjelovala 22

najuspješnija učenika na državnom natjecanju iz

informatike i online HONI natjecanju u školskoj

godini 2021./2022. Natjecanje se sastojalo od

rješavanja četiriju problemskih zadataka na algoritamskoj osnovi po uzoru i u

skladu s pravilima svjetskih i regionalnih informatičkih olimpijada tijekom pet

sati u programskih jezicima Python, Pascal, C i C++ na Linux platformi.

Zahvaljujući odličnim

rezultatima na državnom

natjecanju iz programiranja,

kao i na HONI natjecanju, ove

je godine od naših učenika bio

pozvan Bruno Kosmačin, 2. g,

te je na kraju zauzeo odlično

16. mjesto. Bruno je na taj

način stekao dodatno iskustvo

te zamalo izbjegao poziv na

dodatne Izborne pripreme,

a samim time i pokušaj

Bruno Kosmačin

plasiranja u Hrvatsku informatičku reprezentaciju. Kao škola ponovno smo se

istaknuli kao jedna od dviju najboljih škola u programiranju u Hrvatskoj.

Oracle akademija u

Prvoj gimnaziji Varaždin

Bojan Banić, prof.

Naša škola, kao član

Oracle akademije (Oracle

Academy) od svibnja 2016.

godine, nudi mogućnost

unapređenja znanja, razvoja

vještina i inovacija u području

informacijskih znanosti i

računalne tehnologije.

Zahvaljujući navedenom programu, svim naših učenicima

i nastavnicima omogućeno je stjecanje raznovrsnih kompetencija

iz područja informacijskih tehnologija. Time postaju osposobljeni

za polaganje stručnih certifikata koje potražuju razne tvrtke,

ali i obrazovne ustanove. Inače, Oracle akademija globalni

je edukacijski program prisutan u više od 120 zemalja širom

svijeta, tako da će sigurno i neki od naših učenika uspješno steći

međunarodno priznati Oracle certifikat.

Bojan Banić, prof.i

Vesna Novosel-Martinić, prof.

48


Informatički kutak

Europe Code Week i Computer Science

Education Week

U našoj se

školi i ove godine

tradicionalno u

povodu Europskog

tjedna programiranja

(EU Code Week)

održao niz radionica

s ciljem popularizacije i promocije programiranja

u terminu od 9. do 24. listopada, kao što su:

1. Pseudodabar – računalno razmišljanje u

rješavanju problema

2. Vizualni Python – upoznavanje

učenika s interaktivnim sučeljem u učenju

programskog jezika Python

3. HTML/CSS – upoznavanje učenika s

HTML i CSS jezicima.

Voditelji radionica bili su profesori

informatike Bojan Banić, Vesna Novosel Martinić

i Vladimir Mikac, a radionice su bile održane

tijekom redovnih sati nastave Informatike pri

čemu su se učenici susreli s novim i inventivnim

načinima učenja programiranja. Veselimo se

takvim i sličnim inicijativama u budućnosti.

Osim toga, u našoj se školi tradicionalno

nastavila obilježavati inicijativa Sata kodiranja

(Hour of Code), a ove

školske godine termin

obilježavanja bio je

od 6. do 12. prosinca

2021. Radi se o

globalnom pokretu

pokrenutom s ciljem

demistifikacije programiranja u trajanju jednog

školskog sata na kojem je sudjelovalo više od

100 milijuna učenika u više od 180 država svijeta.

Događaj je pokrenula neprofitna organizacija

Code.org uz podršku najvećih svjetskih kompanija

kao što su Facebook, Google, Microsoft, Apple,

Amazon, uprava brojnih sveučilišta… U našoj su

školi profesori informatike Bojan Banić, Vesna

Novosel-Marinić i Vladimir Mikac inicijativu

proveli tako da su u većini razreda na predmetu

Informatika omogućili učenicima rješavanje

niza zanimljivih algoritamskih zadataka vezanih

uz gradivo koje uče i koji su bili posebno

pripremljeni za takvu vrstu događaja. Radujemo

se provođenju takvih aktivnosti i u budućnosti

zbog velikog interesa naših učenika.

Dan sigurnijeg interneta 2022.

Bojan Banić, prof.

Drugi dan drugog

tjedna drugog mjeseca, tj. 8.

veljače 2022. godine, ponovno

smo obilježili Dan sigurnijeg

interneta u organizaciji

profesora informatike Bojana

Banića, Vesne Novosel-

Martinić i Vladimira Mikaca.

Tema ovogodišnjeg Dana bila

je Zajedno za bolji internet,

tako da su učenici na

radionicama pomoću

posebno pripremljenih

multimedijskih materijala

i webinara dobili dodatne

informacije o prednostima

i nedostacima interneta,

zaštiti osobnih podataka,

nasilju preko interneta,

mogućnostima komunikacije

uporabom

interneta,

internetskim prijevarama,

opasnostima na društvenim

mrežama, kao i načinima

zaštite vlastite privatnosti.

Nakon odrađenih radionica

učenici su pomoću mobilne

aplikacije, razvijene unutar

Centra za sigurniji internet,

provjerili svoje znanje, a na

taj su način ujedno sudjelovali

i u nagradnoj igri s vrijednim

nagradama.

Zbog iznimne važnosti

Dan sigurnijeg interneta

obilježava se u više od 140

zemalja svijeta u koordinaciji

zajedničke mreže Insafe/

INHOPE i uz potporu Europske

komisije i nacionalnih centara

za sigurniji internet u Europi. U

Republici Hrvatskoj koordinator

aktivnosti je Centar za sigurniji

internet s brojnim partnerima i

suradnicima.

Bojan Banić, prof.

49


Informatički kutak

Generacija NOW 2021./2022.

G E N E R A C I J A N O W 2 0 2 1 . / 2 0 2 2 .

mjerenje brzine

svjetlosti

Institut za razvoj i inovativnost mladih

P R V A G I M N A Z I J A

V A R A Ž D I N

I ove smo školske godine nastavili sudjelovati na projektu

generacije NOW 2022 iako smo dio nastave proveli online. Osnovna

tema radova bila je izrada različitih uređaja kao pomoć u učenju

STEM predmeta, a jedan od tih uređaja jest uređaj za mjerenje brzine

svjetlosti koji smo predstavili na projektu. Uređaj radi na principu da

senzor pušta foton koji putuje do prepreke, a pritom se mjeri vrijeme u

pikosekundama koje je potrebno fotonu da dođe od izvora do prepreke

i odbije se natrag do senzora. Konačno, dobiveni rezultati prikazuju se

na LCD zaslonu te se na taj način može vidjeti učinkovitost navedenog

senzora. Program je pisan u Arduino C jeziku, a upravo smo na taj način

mogli vidjeti konkretnu primjenu arduina i određenih senzora u nastavi i

boljem i kvalitetnijem savladavanju STEM predmeta.

Učenici koji su predstavljali projekt bili su učenici Viktor Vrtar, 2.

g i Petar Đuričin, 1. d, a od nastavnika bili su uključeni Dinko Meštrović,

Marko Šafran, Vesna Novosel-Martinić, Bojan Banić i Janja Banić.

Zahvaljujući velikom interesu učenika te iznimnoj važnosti

primjene IoT-a u praksi sigurno ćemo i dalje sudjelovati na ovakvom i

sličnim projektima.

Bojan Banić, prof.

SENZORI

Proveli smo istraživanje o brzini svjetlosti i brzini kretanja kolica koju smo dobili uz

pomoć mjerenja s dva različita senzora. Njih su napravili učenici uz pomoć profesora.

Arduino Nano pločica je glavna sastavnica senzora koja sadrži kod pomoću kojega se

odvijaju mjerenja. Kućišta senzora su isprintana na 3D printerima.

Prvi senzor pušta foton koji putuje do prepreke.

Mjeri vrijeme u pikosekundama koje je fotonu

potrebno da od izvora dođe do prepreke i odbije se

natrag do senzora.

Drugi senzor mjeri put, vrijeme i brzinu kretanja kolica

niz kosinu, a radi slično kao i prvi senzor; na predmet

ispali zvučni val koji se odbija od njega. Spojen je na

računalo i bilježi podatke u tablicu.

Senzor se sastoji od 6 dijelova, a to su: kućište, zaslon

koji prikazuje vrijeme u pikosekundama, prekidač koji

je spojen s otpornikom, breadboard na koji se spajaju

sve žice, senzor i Arduino Nano pločica.

Arduino pločica

kućište

Senzor se sastoji od 5 dijelova, a to su: kućište,

breadboard, Arduino Nano pločica, senzor za

kretanje i senzor za vlagu i temperaturu. Senzor za

vlagu i temperaturu je potreban jer brzina zvuka

ovisi o tim parametrima.

kućište

senzor za

kretanje

breadboard

senzor

zaslon

Arduino

pločica

senzor za

vlagu i

temp.

prekidač

breadboard

Graf prikazuje

ovisnost

vremenskog

intervala

potrebnog da

foton svjetlosti

prijeđe zadani put.

Graf prikazuje

ovisnost puta koji

kolica prijeđu u

određenom

vremenu.

Petar Đuričin i Magdalena Pinc, Prva gimnazija Varaždin

50


Informatički kutak

Škola budućnost 2021./2022. by STEMI i Infobip

Projekt Škola budućnosti

2021./2022. by STEMI & Infobip

nastavak je projekta na kojem smo

sudjelovali i prošle školske godine.

Na navedenom smo projektu uz

mentorstvo Infobipovih inženjera i

stručnjaka, za razliku od prošle školske

godine, mogli izrađivali ChatBotove,

ne samo vezane uz ključne probleme

današnjeg društva, nego i o školi te o

neprofitnim udrugama. Zahvaljujući

navedenom upravo je jedan od

ChatBotova bio vezan uz međunarodni

IBDP program dok su ostali bili vezani

uz probleme današnjeg društva.

Učenici su na taj način mogli prikupiti

najnaprednija znanja i vještine na

polju umjetne inteligencije te smanjiti

jaz koji postoji između IT sektora i

obrazovanja. Unatoč velikom interesu

učenika, voditelji timova učenika koji

su uspješno izradili ChatBotove bili su

Leonard Pokos, 2. a, Bruno Kosmačin,

2. g, Lovro Klindić, 2. g, Jana Furdi, 2.

g, Barbara Kelava, 2. g, Marta Rabuzin,

2. g, Noah Sitar, 2. g, Jana Kovačić, 3.

IB i Sebastjan Varga, 3. IB., a mentori

i koordinatori na projektu bili su Bojan

Banić, prof., Krunoslav Rukelj, prof.

i ravnateljica Janja Banić, dipl inf.

Nagrada učenicima i nastavnicima

bila je sudjelovanje na nezaboravnom

događaju održanom 2. srpnja 2022. u

kampusu Infobipa Alpha Centaury.

Nadamo se nastavku navedenog

projekta kao i novim zanimljivim

ChatBotovima.

.

Bojan Banić, prof

51


Prirodoslovni kutak

Dinamična godina u

Centru izvrsnosti za biologiju

Godina prepuna događanja je

iza nas. Uz radionice subotom,

radionice Kluba istraživača koje su se odvijale tijekom

tjedna, novi program za učenike 5. i 6. razreda,

sudjelovali smo na raznim natjecanjima, festivalima

i znanstvenim konferencijama te u projektima. Ovaj

put veći dio priče ispričat ćemo vam fotografijama,

kažu da fotografije govore više od riječi:

Svečano otvaranje

Laboratorija za

molekularnu biologiju CIB-a

Svečano otvaranje

Laboratorija za

molekularnu biologiju CIB-a

Hedi Dujmović i Antonija

Težak u akciji_radionica

Život na solarno napajanje

na Festivalu znanosti

Jan Pavić na Festivalu

znanosti podučava

vršnjake o zelenom čaju i

mikroorganizmima

Vanda Vrček osvojila srebrnu medalju na Europskoj

olimpijadi prirodoslovnih znanosti

Jan Pavić u Klubu

istraživača istražuje kako

temperature otapala utječe

na antimikrobijalnu

učinkovitost ekstrakta

zelenog čaja

Kakav je život u susjedstvu

biljke čivitnjače objasnile

su vršnjacima na Festivalu

znanosti Lorena Filipović i

Ivona Čorko

Jan Špiclin predstavlja

svoje istraživanje na

državnom Natjecanju iz

biologije

Vanda Vrček priprema

se u Klubu istraživača za

Europsku prirodoslovnu

olimpijadu

eksperimentalnih znanosti

Istaknuli bismo i važnija događanja i uspjehe naših

polaznika:

● listopad 2021.: Jan Špiclin, Erin Begović

i njihov mentor Marko Šafran predstavili

su svoja istraživanja na Međunarodnoj

znanstvenoj konferenciji „Hrana i klimatske

promjene”, Sveučilište Sjever, Koprivnica

● listopad 2021.: održano je svečano otvaranje

Laboratorija za molekularnu biologiju Centra

izvrsnosti za biologiju Varaždinske županije

● studeni – veljača 2021.: Martina Vidović

sudjelovala je u programu RITHA Practitioner

in Gifted Education Sveučilišta Radboud kao

Onsite Facilitator

● ožujak 2022.: Martina Vidović sudjelovala je u

nastavi Seminara uz kolegij Metodička praksa

nastave biologije kao gost u raspravama sa

studentima Biološkog odsjeka Prirodoslovnomatematičkog

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu

te je studentima predstavila svoje iskustvo

u nastavi vezano uz seminarsku temu

„Prilagodba nastave učenicima: Daroviti

učenici”

● ožujak 2022: Vanda Vrček u 2. je krugu

kvalifikacijskog testiranja za Europsku

52


Prirodoslovni kutak

prirodoslovnu olimpijadu ostvarila najbolji

rezultat iz biologije i kemije te se plasirala u

tim koji će na olimpijadi predstavljati Hrvatsku

(mentorica: Martina Vidović, prof.)

● ožujak 2022.: voditeljima Centra Martini

Vidović i Marku Šafranu na 3. Susretu

Europskih talent točaka dodijeljen je ECHA

certifikat za rad s darovitim učenicma

● travanj 2022.: Ana-Mariji Beatrice Šikić,

mentorici u CIB-u, Raudboud Sveučilište

na 2. Međunarodnoj tematskoj konferenciji

„Razvoj talenata“ dodijelilo je certifikat RITHA

Practitioner in Gifted Education

● svibanj 2022.: državno Natjecanje iz

biologije, Sv. Martin na Muri

Natjecanje u znanju:

■ Vanda Vrček, 2. razred, 3. mjesto (mentorica:

Martina Vidović, prof.).

Natjecanje u istraživačkim radovima:

■ Jan Pavić, 1. razred, 2. mjesto, naziv

rada „Utjecaj temperature otapala na

antimikrobijalnu učinkovitost ekstrakta

zelenog čaja (Camellia sinensis var. sinensis)“

(mentor: Marko Šafran, prof.)

■ Jan Špiclin, 4. razred, 4. mjesto, posebna

nagrada za najbolji poster i demonstraciju

rada (glasovi publike), naziv rada „Utjecaj

fenola iz ekstrakta zelenog matcha čaja na

smanjenje stope oštećenja DNA molekule

iz sperme lososa uslijed izlaganja UV-A

zračenju“ (mentor: Marko Šafran, prof.).

● svibanj 2022.: Vanda Vrček osvojila je

srebrnu medalju na Europskoj olimpijadi

prirodoslovnih znanosti, Hradec Kralove,

Češka

● svibanj 2022.: polaznici Centra populariziraju

znanost – održali su radionice na Festivalu

znanosti na Sveučilištu Sjever, Varaždin

(mentori: Martina Vidović, prof. i Marko Šafran,

prof.)

● svibanj 2022.: Marko Šafran na

Međužupanijskom stručnom vijeću nastavnika

biologije Koprivničko-križevačke, Međimurske

i Varaždinske županije održao je izlaganje pod

nazivom: „Istraživački radovi učenika u Klubu

istraživača Centra izvrsnosti za biologiju”

● lipanj 2022.: Jan Špiclin plasirao se u

finale natjecanja ZUM (Znanstvenik u meni),

finale natjecanja održano je u srpnju u Zadru

(mentor: Marko Šafran, prof.)

● od rujna do danas: Mario Slatki, Igor Vilaj i

Martina Vidović, mentori u Centru, sudjelovali

su u izradi nastavnih materijala za darovite

učenike u sklopu projekta HRZZ-a „Learning

biology in epidemiologically adapted research

environment” as a part of Thematic Call

for Research Projects “Health, Economic

and Educational Aspects of the COVID-19

Pandemic”, Prirodoslovno-matematički

fakultet, Zagreb.

Pozivamo sve učenike koji bi voljeli

eksperimentirati i steći slična iskustva da nam se

pridruže u CIB-u!

Voditelji Centra izvrsnosti:

Martina Vidović, prof.

Marko Šafran, dipl.ing.

Instagram: cib_varazdin

Izložba učeničkih materijala Kako učim

Tri naše maturantice izložile su materijale

za učenje Biologije koje su same izradile: Lucija

Mišak, Marta Majcen i idejna pokretačica ove

inicijative Leonarda Novoselec.

Izložba je bila otvorena za javnost od 27. 5.

2022. do 3. 6. 2022. u našoj školskoj knjižnici.

Učenice su nam kroz pisani opis i same radove

dale uvid u svoje vizualne stilove učenja. Bilo je

tu detaljnih anatomskih crteža, mentalnih mapa

i ostalih materijala kojima su se koristile tijekom

procesa učenja.

Posjetitelji su se mogli inspirirati u

pronalaženju ili unaprjeđivanju svog stila učenja

jer, kao što su sažele autorice u opisu svog

pristupa učenju, učenje samo čitanjem teksta

može umarati i biti slabije razumljivo, a korištenje

ovih materijala koje su izradile pomoglo im je u

sistematizaciji i shvaćanju gradiva.

Vinka Sambolec Škerbić, prof.

Izložba Kako učim

53


Prirodoslovni kutak

Biosigurnost i biozaštita

Izložba: Prva državna smotra Biosigurnosti i biozaštite

U veljači 2020. godine u Hrvatsku

je stigao potpuno novi i dosad nepoznati

koronavirus, SARS-CoV-2. Bilo je potrebno

preko noći promijeniti svoje dotadašnje životne

navike, prilagoditi se novonastaloj situaciji i

prihvatiti nove norme u društvu. Svima nam je

to vrlo teško palo i nitko na to nije bio spreman.

Samo pola godine kasnije stiglo je i prvo cjepivo

koje je najučinkovitiji način u borbi protiv virusa,

međutim ljudi su prema cjepivu bili vrlo skeptični.

Zbog svega navedenog prepoznata je iznimna

važnost edukacije mladih ljudi o zaštiti od

zaraznih bolesti. Iz tog je razloga u osnovne i

srednje škole uveden pilot projekt Biosigurnost

i biozaštita čiji su nositelji Klinika za infektivne

bolesti Dr. Fran Mihaljević, Hrvatsko društvo za

biosigurnost i biozaštitu Hrvatskog liječničkog

zbora, Hrvatski zavod za javno zdravstvo u

partnerstvu s OŠ Vijenac iz Osijeka i Agencijom

za odgoj i obrazovanje. Tijekom čitave nastavne

godine 2020./2021. i 2021./2022. u našoj se školi

intenzivno radilo na toj izvannastavnoj aktivnosti

pod vodstvom profesorice Tihane Čus

Slatković, a postignut je i izniman uspjeh

na natjecanju prošle godine, čak visoko 2.

mjesto u državi!

S obzirom na to da smo osvojili 2. mjesto,

sve čime smo se sve bavili prošle godine

predstavili smo na Danima gimnazije 13.

listopada 2021. Izložbu su s profesoricom

pripremili ovogodišnji sudionici aktivnosti:

Elena Draganić, 2. d, Rafaela Nađ, 2.

d, Petra Ptiček, 2. d, Nika Mihin, 2. b, Ivona

Šmitlehner, 2. b, Lorena Fluksek, 3. c, Marija

Erceg, 3. c, Martin Horvat, 3. c, Franka Šegović,

4. c i Jan Špiclin, 4. c koji je uz profesoricu Tihanu

Čus Slatković predstavio izložbu. Napravili

smo istraživački rad Utjecaj nošenja maski na

količinu izdahnutih spora plijesni u zrak, proveli

anketu Cijepljenjem protiv SARS-CoV-2 virusa,

DA ili NE?, napravili virtualnu izložbu Ratovi

protiv nevidljivih neprijatelja, izradili zanimljive i

edukativne stripove… Nakon predstavljanja svih

naših aktivnosti, svih materijala s našeg plakata

i izložbe, proveli smo kviz o načinima zaštite

od zaraznih bolesti, a najuspješniji sudionik za

nagradu dobio je simboličnu nagradu, FFP2

zaštitnu masku, s porukom koju smo željeli

poslati, a to je: Nosimo maske, perimo ruke,

držimo fizičku, ali ne i socijalnu distancu –

zaštitimo sebe i druge!

Jan Špiclin, 4. c

Projekt: Učenje biologije u epidemiološki prilagođenom

istraživačkom okruženju

Učenici 4. a i 4. h razreda Prve gimnazije

Varaždin u školskoj godini 2021./2022. sudjelovali

su u projektu „Učenje biologije u epidemiološki

prilagođenom istraživačkom okruženju” uz mentoricu

profesoricu Tihanu Čus Slatković. Tako smo uz pomoć

ponuđenih materijala istraživali riječne rakove i

prehranu prilagođenu uvjetima u kojima žive pojedine

ljudske populacije na Zemlji. Nakon svake cjeline dobili

smo priliku provjeriti svoje znanje putem provjera na

platformi BUBO, a isto tako i dati povratnu informaciju

voditeljima projekta. Učili smo raspoznavati rakove

prema dihotomskom ključu, promatrajući gene tražiti

evolucijske povezanosti te smo upoznali mnoge

zanimljive načine moderne prehrane koji omogućuju

bolju kvalitetu života određenim dijelovima populacije.

Aktivnosti su često bile izazovne, no uspješno smo

ih savladali te ponosno prezentirali svoje rezultate

vršnjacima u razredu.

Izidora Mustak, 4. a

54


Prirodoslovni kutak

Ptičja posla

Topla i slojevita odjeća,

čvrsta obuća i dalekozori?

Ovim sastojcima dodali smo

i determinacijske ključeve

za ptice te je 8 učenika bilo

spremno za promatranje

ptica u sklopu manifestacije

„Europski dani promatranja

ptica“ (EuroBirdwatch) koju

organiziraju BirdLife partneri

iz Europe i središnje Azije.

Ovo promatranje, održano 2.

listopada 2021. na HE Varaždin,

bilo je nešto siromašnije i

po broju vrsta (10) i po broju

prebrojanih jedinki (143),

no usprkos tome učenici su

vježbali korištenje dalekozora i

brusili determinacijske vještine

što i nije jednostavno kada je

ptica u letu. U ovom su, petom

po redu, prebrojavanju u sklopu

EuroBirdwatcha, sudjelovali

Hedi Dujmović, Dunja Maria

Friščić, Andro Golub, Petra

Grula, Jana Kovačić, Josipa

Kovačić, Lana Simon i Antonija

Težak.

Promatranje ptica

u sklopu „Europskih dana

promatranja ptica” samo je

jedna od aktivnosti koju već

nekoliko godina organiziramo

za učenike naše škole, a

nekad i za širu zajednicu. Kako

bismo okrunili sve dosadašnje

ptičarske aktivnosti, početkom

listopada 2021. organizirali

smo izložbu otvorenu za

javnost „Ptičja posla“. U holu

ispred kabineta Biologije

izložili smo fotografije najčešće

prebrojanih vrsta, rezultate

svakog promatranja i sumarne

rezultate. Koji su rezultati naših

aktivnosti? Organizirano je

6 promatranja ptica u sklopu

Zimskog prebrojavanje ptica

vodarica (IWC), prebrojano

je 2849 jedinki, a najbrojnije

su bile liske s 1452 jedinke.

U sklopu IWC-a ukupno je

prebrojano 15 vrsta, najveći

broj vrsta zabilježili smo 2019.

– njih 13. Najviše prebrojanih

jedinki bilo je 2017. godine

kada smo na smrznutom

Motičnjaku kliknuli na brojaču

849 puta. U sklopu „Europskih

dana promatranja ptica”

(EuroBirdwatch) održano je 5

promatranja s 746 prebrojenih

jedinki i 30 različitih vrsta.

Najviše vrsta zabilježeno

je 2019. godine (njih 15), a

najveći broj jedinki prebrojen

je 2016. godine (193). No,

ono što je bitnije od brojki

promatranih ptica jest to što

je u ovim aktivnostima ukupno

sudjelovalo 102 učenika.

Prezentirali smo i rezultate

Akcije kartiranja i prebrojavanja

gnijezdećih kolonija gačaca

u Hrvatskoj koju smo proveli

u proljeće 2021. u kojoj

su prebrojena 492 aktivna

gnijezda s mladim ptićima na

19 različitih lokaliteta (od toga

je 240 gnijezda bilo na lokalitetu

u Vidovcu). Tom je akcijom, u

kojoj je sudjelovalo 16 učenika,

pronađeno 15 novih lokacija

gniježđenja ovih ptica u našoj i

Međimurskoj županiji.

Stručnu i logističku

podršku pružila nam je

Udruga BIOM i JU „PRIRODA

VARAŽDINSKE ŽUPANIJE“.

Anamarija Melnjak, prof. i

Martina Vidović, prof.

Upoznavanje s karakteristikama najčešćih

vrsta ptica

Promatranje i determinacija ptica

55


Prirodoslovni kutak

Ekspedicija Europskom Amazonom

Jeste li znali da je području uz našu rijeku

Dravu u rujnu 2021. godine UNESCO dodijelio status

Prekograničnog rezervata Mura-Drava-Dunav?

Rijetki su popratili medijske napise o toj temi, a svijest

o važnosti bioraznolikosti ovog područja još uvijek nije

na razini koju Drava zaslužuje. Kako to promijeniti?

Edukacijom.

Učenici 2. razreda, motivirani za terenska

istraživanja, okupili su se jedno lipanjsko subotnje

prijepodne uz rijeku kako bi upoznali bioraznolikost

živog svijeta uz rijeku Dravu i u rijeci Dravi te naučili

zašto je područje, koje nam je doslovno pred nosom

i često ga uzimamo zdravo za gotovo, popularno

nazvano Europska Amazona.

Dalekozori, mreže za lov organizama,

kadice i povećala, aplikacije za snimanje glasanja

ptica, priručnici za određivanje vrsta samo su dio

naše opreme koju smo kao biolozi istraživači koristili

tijekom terenskog istraživanja. Što smo sve radili?

Razvijali smo strpljivost u opažanju i lovu,

životinje rijetko poziraju u trenutku kad ih želite vidjeti,

potrebno je strpljivo promatrati i pretraživati područje

te vješto iskoristiti pribor za prikupljanje uzoraka kako

bi popis zanimljivih organizama bio što veći. Vodeni

krpelji, virnjaci, žabe, različiti rakovi, trzalci i vretenca

Sitni vodeni organizmi otkrivaju nam kvalitetu vode

Promatrali smo veliku bijelu čaplju i sive čaplje,

galebove, vjetruše, labudove, patke, uživjeli se u

zanimljive živote ptica pričajući priče o pčelaricama,

vodomarima, bregunicama, kuliku sljepčiću, maloj

čigri i mnogim drugim važnim vrstama koje možemo

naći na području rezervata. Odigrali smo i nekoliko

igara te je vrijeme doslovno proletjelo.

Druženje i opuštanje u prirodi neizostavni

su dodatak ovoj našoj ekspediciji – taman nam je

tako nešto bilo potrebno za kraj nastavne godine.

Zaključak je da što smo više pod stresom, više

vremena trebamo provoditi u prirodi. Uz prirodu

treba dodati malo društva, a u Europsku Amazonu

obavezno povesti prijatelje.

U lovu na vodene životinje

samo su neke vrste koje smo ulovili u kanalu uz

rijeku. Jeste li znali da pomoću organizama možemo

procijeniti i kvalitetu vode? Niste? Nismo ni mi, ali

sad znamo. Većinu vodenih organizama pomoću

kojih smo procijenili kakvoću vode lako smo ulovili te

ih pažljivo promotrili povećalom kako bismo utvrdili

o kojim organizmima je riječ. Pokušali smo uhvatiti

i ribe, nismo uspjeli, morat ćemo još malo vježbati

zamah mrežom. Nadamo se da ćemo imati još prilika.

Prijepodne je uvijek dinamično uz rijeku,

zvukovi rijeke i života dopiru sa svih strana. Izoštrili

smo naša osjetila, slušali smo glasanja različitih

ptica koje nastanjuju rezervat, a glasan live koncert

priredili su nam slavuj i crnokapa grmuša. Vježbali

smo i vještinu zapažanja detalja, promatrali smo

gnijezdeću populaciju piljaka na mostu te naučili

razlike između piljaka i lastavica i njihovu važnost.

Piljak ili lastavica, mislim da je piljak!

Na samom kraju zahvalili bismo JU-u Priroda

Varaždinske županije na ustupljenim dalekozorima

i priručnicima za ptice te tiskanim materijalima

koji su izdani u sklopu Interreg projekta Protecting

and restoring ecological connectivity in the Mura-

Drava-Danube river corridor through cross-sectoral

cooperation. Suradnjom smo obogatili naša iskustva.

učenici 2. d, 2. e, 2. f i 2. g i

prof. Martina Vidović

56


Prirodoslovni kutak

Natjecanje Znanstvenik u meni

Drugu godinu zaredom naš Jan Špiclin osvaja prvo

mjesto na državnom natjecanju “Znanstvenik u meni”

U subotu 2. srpnja

održala se 4. državna

završnica natjecanja

„Znanstvenik u meni“ u

sunčanom Zadru. Jan Špiclin

ove se godine predstavio

sa svojim originalnim

istraživačkim radom „Utjecaj

fenola iz zelenog matcha čaja

na smanjenje stope oštećenja

DNA molekule iz sperme

lososa uslijed izlaganja

UV-A zračenju“. Nakon što

je najprije osvojio najviše

bodova na recenziji samog

rukopisa i videa istraživačkog

rada, Jan je na pozornici

još jednom briljirao. Svojim

samouvjerenim nastupom,

a posebno odgovorima na

postavljena pitanja, očarao je

stručni žiri.

Zbog toga, drugu

godinu zaredom, pripala mu

je titula državnog prvaka

u kategoriji originalnih

istraživačkih radova. Mentori

Janu bili su prof. Marko Šafran

i prof. Tihana Čus Slatković.

Iskrene čestitke Janu i

samo tako naprijed!

„Moramo skupit’ sve” – vrste!

Hrast, bukva, smreka, lipa, grab, lijeska…

Znate li raspoznati osnovne vrste drveća?

Iskustvo je pokazalo da učenici (a i odrasli) sve slabije

raspoznaju živi svijet koji ih okružuje. Žir tako postaje

lješnjak, smreka bor, a za brezu više nitko ne zna

(osim možda za „Brezu“ Slavka Kolara).

Kako bismo to promijenili, premjestili smo

učionicu u Šetalište Vatroslava Jagića. U parku nam je

na dohvat ruke velika bioraznolikost drveća koju smo

imali priliku istražili, odgonetnuti identitete različitih

stabala pomoću aplikacija „PlantNet“ i „Seek“. Nismo

na tome stali, izradili smo i kartice za identifikaciju

vrsta koristeći se fotografijama kore, listova, plodova

i cvjetova te zanimljivih informacija iz literature o

korisnosti biljaka, kako bi još više detalja zapamtili i

trajnije zadržali vrste u našem mentalnom herbariju.

Istraživačkog i kolekcionarskog izazova

prihvatili su se učenici 1. a, 1. b, 1. c, 1. e, 1. f i 1. h te

2. d, 2. e, 2. f i 2. g razreda, a neki su od njih nastavili

s kolekcionarskim poslom i u slobodno vrijeme te

u aplikaciji „Seek“ dostigli najviši nivo sakupljača

različitih vrsta.

Zašto je toliko važna bioraznolikost?

Citirat ćemo sira Davida Attenborougha,

poznatog prirodoslovca: „Planet Zemlju dijelimo s

ostalim živim svijetom – to je najfantastičniji sustav

za održavanje života koji se može zamisliti, nastao

tijekom mnogih milijardi godina. Kada bi opadala

bioraznolikost, kolebala bi se i stabilnost planeta – te

su dvije pojave međusobno povezane. Dakle, kako

bismo naš planet ponovno učinili stabilnim, moramo

mu vratiti bioraznolikost, baš ono što smo mu oduzeli.

To je jedini izlaz iz krize koju smo sami stvorili.“

Mi smo napravili prvi korak, potrudili smo upoznati se

s njome. Sljedeće godine nastavljamo korak dalje!

Prepoznajte vrstu!

Martina Vidović, prof.

57


Prirodoslovni kutak

Monitoring ugroženog riječnog ili plemenitog raka

na Motičnjaku

Nakon četiri godine ponovljena je

suradnja u udruženoj akciji Biološkog odsjeka

Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u

Zagrebu (PMF), Prve gimnazije Varaždin (PGV)

i Kluba podvodnih aktivnosti Drava Varaždin

(KPA Drava). Predstavnici triju partnera okupili

su se da doprinesu cilju očuvanja riječnog ili

plemenitog raka, Astacus astacus (Linnaeus,

1758). Podsjećamo, sve je krenulo s dojavom

ronioca KPA-a Drava koji već više od 40 godina

borave i rone u akvatoriju Motičnjaka. Ronioci su

tijekom urona na Motičnjaku 17. 4. 2017. izvijestili

o velikom broju uginulih rakova što je potaknulo

intenzivnija istraživanja ove populacije.

Tim s PMF-a predstavljali su prof. dr. sc.

Ivana Maguire, doktorandica Leona Lovrenčić

i doc. dr. sc. Sandra Hudina. S njima su na

terensko istraživanje došli i studenti 2. godine

molekularne biologije kao i Erasmus+ studenti

u okviru kolegija Terenska nastava iz botanike i

zoologije, u pratnji prof. dr. sc. Mladena Kučinića

i prof. dr. sc. Božene Mitić te asistenta Danijela

Škrtića, mag. exp. biol.

KPA Drava predstavljali su ronioci

Nikola Podhraški i Igor Rak vođeni Daliborom

Đorđevićem. Koordinatorica terenskog

dijela akcije bila je Vinka Sambolec Škerbić,

profesorica biologije i kemije, profesorica PGV-a

i članica KPA-a Drava.

Riječni rak ugrožena je vrsta na

globalnoj i nacionalnoj razini te je stoga

strogo zaštićena vrsta i uvrštena je na „Crveni

popis slatkovodnih rakova Hrvatske“, a za

njegovo proučavanje potrebno je imati dozvolu

Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Ovaj naš zavičajni ili autohtoni rak ključna je

vrsta u slatkovodnom ekosustavu te o njemu

ovise druge vrste kako bi preživjele. Riječni

rak bitno doprinosi čistoći i kvaliteti vode jer

svojim načinom života pridonosi kruženju

energije u sustavu i održava sustav u ravnoteži.

Treba ga razlikovati od pridošlice ‒ alohtonog

signalnog raka, Pacifastacus leniusculus

(Dana, 1852). Signalni rak strana je invazivna

vrsta koja ugrožava zavičajne vrste rakova

zbog kompeticije za prostor i hranu te posebno

zbog prenošenja bolesti račje kuge, na koju je

sam relativno otporan, a koja izaziva masovni

pomor autohtonih vrsta rakova. Ova invazivna

vrsta lako je prepoznatljiva po karakterističnom

tirkizno-bijelom obojenju na spoju pomičnog i

nepomičnog dijela kliješta.

Ako želite saznati više o povijesti

autohtonih vrsta rakova u Europi i prijetnjama

koje za njih predstavljaju invazivne vrste,

pogledajte ovaj kratki animirani film: https://www.

youtube.com/watch?v=zUEg-qORHtA.

Nakon što je populacija rakova na

Motičnjaku preživjela masovni pomor uslijed

izbijanja račje kuge prije četiri godine, u subotu

4. 6. 2022. provedeno je uzorkovanje rakova

kako bi se prikupila tkiva koja će biti obrađena u

Laboratoriju za molekularne analize Zoologijskog

zavoda PMF-a. Rezultati analiza pokazat će u

kakvom je stanju populacija rakova u Motičnjaku

te postoje li u rakovima ove populacije neke

značajke koje im pomažu da ne obole od račje

kuge, odnosno koje su im pomogle da prežive

prethodno izbijanje račje kuge. Također, u sklopu

bilateralnog hrvatsko-njemačkog istraživačkog

projekta koji financira Ministarstvo znanosti

obrazovanja i sporta, znanstvenici su uzeli

uzorke iz kojih će pokušati uzgojiti soj račje kuge

prisutan u jezeru Motičnjak te ispitati njegovu

virulentnost. Ovi vrijedni podaci dat će smjernice

za buduću zaštitu/upravljanje populacijom

riječnog raka u Motičnjaku, a svi se možemo

pridružiti njegovu očuvanju.

Rakovi su lovljeni posebnim vršama za

lov rakova koje su večer ranije postavili članovi

KPA-a Dava pod koordinacijom Vinke Sambolec

Škerbić. Uz uzorkovanje pomoću vrša, ronioci

Igor Rak i Dalibor Đorđević rakove su prikupili i

uronom, s dna jezera.

prof. dr. sc. Ivana Maguire

doc. dr. sc. Sandra Hudina

Vinka Sambolec Škerbić, prof.

58


Prirodoslovni kutak

Kemijski bor – nagradna igra tijekom

prosinca 2021

Već tradicionalno, i ove školske godine

okitili smo kemijski bor (Marija Klampfl, Jan

Pavić i Jan Špiclin, pod mentorstvom profesorice

Lidije Klampfl). Otopine koje su se nalazile u

kemijskom posuđu uglavnom su otopine iz

područja analitičke kemije.

Učenici su pripremili i nagradna pitanja.

Zadatak je bio odgonetnuti koja je tvar u pitanju

za svaku pojedinu boju (kao odgovor trebalo je

priložiti kemijski sastav, naziv ili formulu tvari).

Listić za odgovore nalazio se ispod bora. Ispunjeni

listić trebalo je presavinuti i ubaciti u limenku s

odgovorima. Listić s najviše točnih odgovora bio

je nagrađen kemijskom nagradom. Kemijski bor

nalazio se u hodniku između učionica 23 i 24, a

rok do kojeg su se mogli predati odgovori bio je

17. 12. 2021.

Najviše točnih odgovora ponudila je

učenica Vanda Vrček iz 2. e razreda. Od

šest mogućih rješenja, Vanda je ponudila pet

ispravnih.

Ostali odgovori bili su vrlo kreativni.

Posebno bi se mogao istaknuti vrlo domišljat

odgovor cedevita prema bojama cedevite:

cedevita s okusom šumskog voća, bazge, limete,

limuna…

Ispravna rješenja su:

1. ljubičasta ‒ KMnO4

2. plava ‒ Cu(NH3)4(OH)2

3. zelena – zelena prehrambena boja

4. žuta – K2CrO4

5. narančasta ‒ K2Cr2O7

6. crvena ‒ Fe(SCN)3.

Kemijski bor

Lidija Klampfl, prof. i

Jan Špiclin, 4. c

Kemijska radionica Analizom pogodi koja je sol u vodi

Ponovno smo

kemijali u našoj školi.

Nakon duge pauze

zbog epidemioloških

mjera, ovog

rujna konačno

smo otvorili vrata

našeg kemijskog

kabineta za učenike 2., 3. i 4. razreda. U

novoopremljenoj učionici Kemije, nekadašnjem

amfiteatru, 29. i 30. rujna 2021. održane

su kemijske radionice Analizom pogodi

koja je sol u vodi. Radi se o radionicama

iz ciklusa Kemijsko-inženjerskih radionica

HDKI-ja.

Eksperimentiralo je 27 učenika, a

voditelj radionice bio je doc. dr. sc. Tomislav

Portada, znanstvenik s Instituta Ruđer Bošković.

Tomislav Portada kemičar je s kojim smo radili i

proteklih godina na promicanju znanosti među

mladima.

Zadatak koji

su rješavali učenici

bio je modificirani

oblik zadatka s

Međunarodne

kemijske olimpijade

održane u Gruziji

2016. Učenicima je

bilo potrebno dobro snalaženje u vještinama

kombinatorike kao i u poznavanju boja i struktura

taloga anorganskih spojeva. Predviđeno vrijeme

trajanja radionice bilo je četiri sata. Među

učenicima našlo se i nekih koji su razotkrili taloge

već nakon sat vremena. Svi su uspješno odredili

tajnovite tvari koje su im bile zadane. Učenici su

pokazali interes za organizaciju novih kemijskih

radionica. Veselimo se budućim kemijskim

susretima!

Lidija Klampfl, prof.

59


Prirodoslovni kutak

Predavanje Maleno nije bezazleno: (mikro)plastični

otpad u morskom okolišu

Na prvom u nizu

predavanja ekološke tematike u

ovoj školskoj godini saznali smo

kako je moguće da godišnje

u naše tijelo unosimo količinu

plastike sadržane u jednoj

kreditnoj kartici, zašto je južni

Jadran zagađeniji živom nego

sjeverni, zašto se plastična boca

razgrađuje i do 450 godina u

moru te je li Coca-Cola najveći

ambalažni zagađivač mora.

Dobili smo još niz zanimljivih

informacija vezanih uz ekologiju

mora.

Predavanje je održao

dr. sc. Vlado Cuculić, kemičar s

Instituta Ruđer Bošković (Zavod

za istraživanje mora i okoliša,

Laboratorij za fizičku kemiju

tragova), u utorak 23. 11. 2021.

u 16 sati.

Lidija Klampfl, prof.

Primarna produkcija i prijenos hranjivih tvari u

oceanima i morima (primjer: Lastovsko otočje u

Jadranskom moru)

Sljedeće u nizu

predavanja ekološke tematike

u ovoj školskoj godini bilo je

predavanje „Primarna produkcija

i prijenos hranjivih tvari u

oceanima i morima (primjer:

Lastovsko otočje u Jadranskom

moru)”.

Na prethodnom

predavanju slušali smo o

mikroplastici. Ovaj put saznali

smo kako naš otok Lastovo stoji

uz bok Baltiku, otočju Bermuda

te Havajima. Još jedno slučajno

otkriće dovelo je do toga da naši

znanstvenici na otoku Lastovu

provode brojna istraživanja

s ciljem doprinosa hrvatskih

znanstvenika u očuvanju

globalne bioraznolikosti.

Predavanje je održala

izv. prof. dr. sc. Zrinka Ljubešić,

predstojnica botaničkog

zavoda na Biološkom odsjeku

Prirodoslovno-matematičkog

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu,

u četvrtak 28. 4. 2022. u 15 sati.

Predavanje su slušali svi

koje zanimaju ekološke teme,

koje brinu klimatske promjene te

oni koji žele dati svoj doprinos u

očuvanju bioraznolikosti našeg

planeta. Saznali su i zbog čega

je danas u istraživanju važan

interdisciplinirani pristup, tj.

kakve veze biološko istraživanje

ima s fizikom, kemijom,

geografijom, matematikom,

ekonomijom i IT-jem.

Lidija Klampfl, prof.

Kakva je budućnost morskih plaža u vrijeme klimatskih

promjena?

Na posljednjem u nizu

predavanja ekološke tematike

u ovoj školskoj godini, 12.

svibnja 2022. (četvrtak) u 15

sati održano je predavanje

Kakva je budućnost morskih

plaža u vrijeme klimatskih

promjena?. Predavanje je

održala dr. sc. Kristina Pikelj,

docentica na geološkom odsjeku

Prirodoslovno-matematičkog

fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Cilj predavanja bio je

vezan uz klimatske promjene

i hoće li ih plaže preživjeti, a

predavanje je bilo geološkog

karaktera (ovakav predmet imaju

učenici 4. razreda prirodoslovne

gimnazije). S obzirom na to da

je obalni ekosustav najugroženiji

zbog prirodnih i antropogenih

utjecaja, vrijedno je bilo saznati

kakva je budućnost koja nas

čeka te na koji način možemo,

vireći u prošlost, predvidjeti

buduće promjene koje se u ovom

slučaju odnose na morske plaže.

Klimatske promjene ne

odnose se samo na globalno

zagrijavanje, nego i na migracije

organizama, nepredvidive

požare, oluje, isušivanje te porast

razine mora. Porast razine mora

ima posebni utjecaj na morske

plaže.

Od 1997. razina mora

pokazuje prirast od 102 mm (+/-

4,0) (NASA, Globale Climate

Change, Vital Signs of the

Planet). U posljednjih 100 godina

porast je od 20 cm (Church i

White, 2011.), a za narednih

50 ‒ 100 godina predviđa se

porast od 4 cm. Do 2100. godine

predviđa se porast od 30 cm do

2 m (Horton i dr., 2014. Kopr i dr.

2014.).

Jedan od primjera

posljedica takvih promjena jest

klif Duilovo u Splitu. Klif se seli

prema unutrašnjosti što se može

jasno vidjeti. Naime, kuća koja je

na njemu sagrađena sada ima

temeljni dio koji strši u zraku. Ovo

je posljedica kretanja podloge

prema unutrašnjosti. Radi se

o općem problemu u Republici

60


Prirodoslovni kutak

Hrvatskoj koji je posljedica

aktivnosti kao što su: nasipavanje

obale, uređenje plaža,

nedostatak studija o utjecaju na

okoliš, neuključenost struke pri

donošenju odluka, neadekvatna

upotreba materijala, erozija i

degradacija obalnog prostora.

Posljedice ovih promjena, u

slučaju ljetovanja u vikendici prvi

red do mora, bit će promjena

lokacije vikendice.

Drugi razlozi zbog kojih

je važno zaštiti plaže su: plaže

su staništa (za kornjače, ptice,

kukce, biljke i dr.), prirodna su

tampon-zona u zaštiti obale

(plaža rasprši valove), plaža je

mjesto za odmor i rekreaciju.

Pitanja od interesa vezana uz

tematiku su koliko je brz porast

razine mora te čega smo se

spremni odreći na obali da bismo

je sačuvali.

Na nama je odluka

hoćemo li promjene prepustiti

prirodi ili ćemo kontrolirano

popravljati što možemo. Svaki

pojedinac ima utjecaj na buduće

promjene. Za početak, potrebno

je smanjiti utjecaj na globalno

zagrijavanje, reciklirati, koristiti

se javnim prijevozom, biciklom ili

se, ipak, odlučiti na pješačenje.

Lidija Klampfl, prof.

Kemijska radionica Kinetika obezbojenja fenolftaleina

U našoj je školi 17. veljače 2022. održana kemijska radionica u

kojoj je sudjelovalo desetero učenika od prvog do četvrtog razreda.

Učenici su određivali brzinu izbjeljivanja fenolftaleina. Postupak se

koristi kao metoda za određivanje koncentracije tvari. Purpurna boja

koju indikator fenolftalein poprima u lužnatoj otopini nije postojana,

nego tijekom vremena blijedi, a brzina kojom blijedi ovisna je o

koncentraciji lužine.

Zadatak u radionici bio je otkriti na koji način brzina obezbojenja

ovisi o koncentraciji lužine. Ponovili smo niz korisnih kemijskih

vještina: tehnike vaganja, pipetiranje, pripremanje i razrjeđivanje

otopina. Također smo naučili kako snimiti i analizirati spektar otopine

na prijenosnom spektrofotometru te kako obraditi rezultate mjerenja

u tabličnom kalkulatoru.

Imali smo priliku vidjeti i što se događa s fenolftaleinom kad

se nalazi u vrlo koncentriranoj sumpornoj kiselini: nastaje stabilan

karbokation koji je narančastocrvene boje za razliku od fenolftaleina

koji je purpurno obojen.

Radionicu iz ciklusa kemijsko-inženjerskih radionica vodio

je doc. dr. sc. Tomislav Portada, kemičar iz Instituta Ruđer Bošković

koji je prethodnih godina u našoj školi već održao nekoliko radionica

iz kemije te student prve godine kemije na PMF-u Mihael Belas,

prošlogodišnji državni prvak iz kemije.

Lidija Klampfl, prof.

Kemijska radionica Ususret predstojećim blagdanima

Kemija je ona znanost koja nas već desetljećima uveseljava za proslavu Nove godine. Za pregršt

različitih boja i oblika na noćnom novogodišnjem nebu zaslužna je upravo kemija. Iako za proslavu Nove

godine nismo bili u školi i nismo izrađivali vatromet, naši maturanti su uz pomoć profesorice Lidije Klampfl

odlučili uljepšati Božić i novogodišnje blagdane ostalim učenicima i djelatnicima naše škole. Naravno,

kako drugačije, nego uz pomoć kemije. Posljednji tjedan nastave prvog polugodišta maturanti su se u

holu škole igrali vatrom, a dobrovoljcima su palili šake. Uz to, palili su etanol u praznom galonu, radili

krijesnice i palili pod zelenim plamenom. Na opće oduševljenje učenika i profesora odlučeno je da se taj

događaj mora nastaviti i sljedećih godina.

Jan Špiclin, 4. c

61


IBDP

International Baccalaureate Diploma

Programme u Prvoj gimnaziji Varaždin –

prvih 15 godina

Školsku godinu 2021./2022. započeli

smo obilježavanjem prvih 15 godina provedbe

IBDP programa u našoj školi. Kako se naših 15

poklopilo s 385 godina škole, proslava je bila

jednostavna, ali dostojanstvena, kao što i priliči

navedenim brojevima. Uz visoke uzvanike,

obećavajuće govore i riječi podrške, vjerujemo da

će IBDP program, kao i svi nacionalni programi

škole, i dalje napredovati i razvijati se u skladu

s vremenom, tehnologijom, ali i specifičnostima

koje našu školu čine „pravim“ i prvim izborom

brojnih generacija.

IBDP zajednica tim je povodom osmislila

izložbu svih svojih dosadašnjih učenika, njihovih

priča i uspjeha potaknutim programom na koji

smo ponosni. Kontaktirali smo s učenicima svih

15 generacija, zamolili ih da s nama podijele

svoje uspjehe i životne priče, pokoju fotografiju

i nadali se da ćemo u njima pronaći i ponešto

vlastitih zasluga ugrađenih u njihove uspjehe.

Bili smo iznenađeni velikim odazivom, odlučili

smo da ćemo s tom praksom nastaviti i dalje, a

izložba velikih panoa s njihovim riječima i slikom

bila je velik uspjeh na koji smo ponosni.

Osmislili smo interaktivnu kartu svijeta

u koju su se naši Alumni locirali prema mjestu

studija ili života, ima ih posvuda, a upravo je

ta karta bila najinteresantniji i najposjećeniji

„izložak“ na izložbi.

Uspješna evaluacija i akreditacija programa

završena je tijekom 2021./2022.

Aktivnosti redovite petogodišnje

evaluacije provedbe IBDP programa u školi

započete su u jesen 2020. Sama evaluacija u

raznim je oblicima trajala godinu dana, a u jesen

2021. stigao je vrlo pozitivan nalaz, a time i

obnova akreditacije za daljnji rad. Specifičnost

IBDP programa jest da on nikada ne miruje.

To je program koji se neprestano ažurira na

svim razinama vertikalnog i horizontalnog

postojanja. Kako živimo u iznimno turbulentnom

vremenu neprestanih promjena, tako i program

na svim svojim razinama nastoji biti up-todate

s društvenim, tehnološkim, a nedavno

i zdravstvenim izazovima. U tom kontekstu

iznimno nam je drago da se tijekom evaluacije

pokazalo da mi razumijemo i pratimo sve

aktivnosti IB obrazovnog okvira, da amo ažurni

koliko nam mogućnosti dopuštaju i da smo

kontinuirano uspješni u svojim rezultatima. I kao

što je naša IB World School Manager zaključila

evaluacijski proces, naš Akcijski plan pokazuje

potencijal i namjeru da se od postignutih odličnih

rezultata sada fokusiramo na razvoj prema

izvrsnosti. Mi znamo kako i znamo da možemo.

Neobično nam je drago da smo dio velike,

svjetske obitelji International Baccalaureate, da

smo jedna od 5000 IBO škola u svijetu, da sa

svojih 15 godina aktivno sudjelujemo u gotovo

55 godina postojanja programa i da doprinosimo

ažuriranjima programskih okvira, tehnologije i

strategije, koji se upravo događaju na svjetskoj

razini.

Nadamo se da će u vremenu pred nama

(period 2021. – 2026.) biti dovoljno mudrosti da

se lokalno održe trendovi prepoznati na svjetskoj

razini, a sve u korist izvrsnosti ne samo IBDP

programa, već i cijele škole.

62


IBDP

Izvrsni rezultati Međunarodne mature

Svake godine pratimo uspjehe naših

IBDP maturanata na Međunarodnoj maturi, ali i

pozicije tih uspjeha nakon nostrifikacije u sustav

Državne mature. Rezultati i uspjesi kontinuirano

su izvrsni.

Analizom uspjeha u IBDP sustavu

vidljivo je da već godinama držimo gornju

sredinu u elementima koji se mjere. Prosjek

ocjena po predmetima u pravilu nam je jednak

ili viši u odnosu na svjetski prosjek. Prosjek

ukupno postignutih bodova (ekvivalent našem

prosjeku ocjena razreda) jest 34 (prevodi se u

sustav Republike Hrvatske kao odličan uspjeh

razreda). Prosjek svih ocjena je 5,41 (vrlo dobar

u prijevodu), a najuspješniji učenici postižu

gotovo maksimalni broj bodova (opći uspjeh), u

ovoj generaciji najbolji uspjeh bio je 42 boda (od

45 mogućih).

visoko na listama studija na koje se žele upisati

(i u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu). Izuzetno

smo ponosni i na činjenicu da su izvrsni studenti

i da ih u ovom trenutku, osim u Hrvatskoj, najviše

studira u Nizozemskoj, Njemačkoj, Austriji, ali i

u SAD-u, UK-u, Danskoj, Belgiji i Bugarskoj.

Ponosni smo i na nekoliko doktora znanosti,

kao i na uspješne karijere u strukama u raznim

državama svijeta.

Uspjesi i upisi aktualnih generacija IBDP

programa u školi

Školska godina 2021./2022 bila je

također prepuna izazova u provedbi nastave,

izazvanih limitiranim prostorom i pravilima

korištenja kabineta, suživotom dviju škola u

istoj zgradi i brojnim drugim detaljima. Bez

obzira na to učenici i profesori bili su aktivni u

raznim aktivnostima u nastavi i izvan nastave

i razreda. Tu izdvajam sve one aktivnosti koje

su doprinosile izgradnji zajedništva i suradnje,

a osobito vrlo aktivan volonterski rad i inicijative

učenika u pomoći svih vrsta svojim kolegama i

obiteljima iz Ukrajine.

Započeli smo interdisciplinarnu suradnju

vezanu za aktualne ekološke teme i organizirali

izložbu da potaknemo svijest o rastućem

problemu zagađenja okoliša i hiperprodukciji

otpada. Ovom ćemo se problematikom baviti i u

sljedećoj godini.

Uspjeh na Međunarodnoj maturi upisuje

se u sustav Državne mature i prevodi u sustav

ocjena Republike Hrvatske (nostrifikacija

AZVVO-a). U tom prijevodu ocjena redovito

pratimo uspjehe triju predmeta koji čine Državnu

maturu (Hrvatski jezik, strani jezik i Matematika).

Ocjene iz Hrvatskog jezika (materinski jezik A

u IBDP sustavu) ove su godine prevedene kao

odlične (66,7 %) i vrlo dobre (33,3 %), nižih nije

bilo. Engleski jezik (strani jezik B) imao je 100

% odličnih ocjena. Iz Matematike (Mathematics

Analysis & Approaches) ocjene su prevedene

kao odlične (22,3 %) i vrlo dobre (50 %). U ovim

postotcima obuhvaćene su obje razine predmeta

(i viša i standardna razina u nastavi) jer se u

sustav Državne mature Republike Hrvatske

obje IB razine prevode kao A razina na državnoj

maturi. Iz rečenoga proizlazi činjenica da učenici

u IBDP programu postižu izuzetno dobre i

konkurentne rezultate uz koje su u pravilu vrlo

Upisali smo novu generaciju IBDP, 20

učenika, generaciju May 2024. Nadamo se da

ćemo u godini koja dolazi moći više vremena

posvetiti školskim, pedagoškim temama, kao

što je razvoj vještina i metoda rada, da će rad

u razredu poticati zajedništvo i suradnju i da su

dani izolacija i straha od druženja iza nas.

Ksenija Kipke, prof.

IBDP koordinator

63


Međunarodni kutak

Debata na njemačkom (Jugend debattiert in Mittel- und Osteuropa)

Uspješni debatanti

I ove su godine naši

učenici ostvarili odlične

rezultate na natjecanju Jugend

debattiert, natjecanju u debati

za učenike njemačkog jezika

u srednjoj i istočnoj Europi.

Naši kandidati Veronika Vitez

i Emanuel Tukač odabrani

su u prvom krugu državnog

natjecanja među osam najboljih

kandidata. Od 22. do 24. svibnja

2022. godine u Zadru je održan

pripremni kamp za polufinalno

i finalno natjecanje. Pripremali

su se debatirajući s ostalim

polufinalistima, a posjetili su i

Austrijsku knjižnicu Alois Mock,

gdje su prisustvovali radionici

te Odjel za germanistiku

Sveučilišta u Zadru. U polufinalu

održanom 25. svibnja putem

platforme Zoom odabrano je

četvero finalista, a među njima

bio je i naš učenik Emanuel

Tukač koji je dan kasnije u

finalnom natjecanju osvojio

izvrsno treće mjesto u državi.

Tema polufinalne debate bila

je Treba li u hrvatske škole

uvesti drugi strani jezik kao

obavezan predmet?, a finalne

Trebaju li u Hrvatskoj mladi

dobiti biračko pravo već sa 16

godina?. Učenike je za debatu

pripremala profesorica Anja

Bušić. Organizaciju i trošak

pripremnog kampa i natjecanja

preuzela je njemačka

Središnjica za obrazovanje u

inozemstvu (ZfA).

Anja Bušić, prof.

Emanuel Tukač

Engleska novinarska grupa i novinski portal NewsForYouth

Povratak sastancima uživo

Članovi Engleske novinarske grupe

ove su se godine uglavnom vratili sastancima

uživo uz pokoji sastanak putem aplikacije

Zoom. Googleova virtualna učionica i dalje je

služila za dijeljenje najraznovrsnijih materijala,

članaka, prezentacija, uputa. Osim što su

učenici pisali razne članke, osvrte i recenzije

koje smo objavljivali na novinskom portalu News

for YOUth, usavršavali su svoje znanje o raznim

stilovima pisanja i vrstama teksta za novine.

Povodom Dana španjolskog jezika

članovi Engleske novinarske grupe imali su

priliku razgovarati s Elom Varošanec Krsnik,

mladom i uspješnom prevoditeljicom književnih

poslastica sa španjolskog jezika. Ela je

odgovorila na brojna pitanja naših novinara i

dala im zanimljivu i cjelovitu sliku svojega puta

od učenice Klasične gimnazije u Zagrebu do

profesije književnoga prevoditelja. Predviđeno

vrijeme za intervju nije bilo dovoljno za sva

postavljena pitanja i odgovore prepune anegdota

i doživljaja s Elinih brojnih putovanja na kojima

je upoznavala i zavoljela španjolsku kulturu i

jezik, ali i činjenice i savjete vezane uz zanimljiv

posao prevoditelja. Članica Engleske novinarske

grupe razgovor je pretočila u članak objavljen

na našem međunarodnom novinskom portalu

NewsforYOUth koji možete pronaći na poveznici

https://newsforyouth.org/2022/04/22/spanishlanguage-literature-and-culture-intertwined-in-aprofession-of-literary-translator-ela-varosaneckrsnik/

Ni ove godine ne smijemo zaboraviti

spomenuti da smo osim radova naših učenika,

članova Engleske novinarske grupe, objavljivali

i članke učenika koji su pristizali iz naših škola

partnera kao što je švedska škola Katedralskolan

Lund. Za kraj prilažemo i poveznicu na naš

novinski portal News for YOUth kako biste i

sami vidjeli o čemu se tu radi i pronašli članke

koji odgovaraju vašim interesima te se uvjerili u

talent naših mladih novinara.

https://newsforyouth.org/

Irena Kocijan Pevec, prof. i

Dijana Mrazek Bosilj, prof.

64


Međunarodni kutak

Talent-show Max sucht den Superstar II

Supertalenti s Prve

Da Prvoj gimnaziji Varaždin ne nedostaje

talentiranih učenika, poznato je već odavno, a

pokazalo se to i na posljednjem izdanju talentshowa

Max sucht den Superstar II. Riječ je o

natjecanju za učenike srednjih škola na kojem

imaju priliku pokazati neki svoj talent, a uvjet je

da to bude na njemačkom jeziku. Organizira ga

Europski kulturni krug u suradnji s Gospodarskom

školom Varaždin od 2015. godine. Natjecati

se mogu srednjoškolci iz cijele Hrvatske, a

prvogimnazijalci neizostavni su natjecatelji još

od samih početaka.

Autori filma

Ove je školske godine Max održan 26.

11. 2021. Nažalost, nije se mogao održati uživo

iz poznatih nam razloga, stoga je završnica

emitirana s kanala YouTube. Nastupili su učenici

iz Zagreba, Varaždina, Sesveta, Krapine,

Zlatara, Metkovića i Rijeke, a natjecali su se

u dvije kategorije – u glazbenim i scenskim

nastupima. Naši su se učenici iskazali u obje

kategorije. Učenici 4. h razreda (Nikolina

Dvekar, Nika Kovačić, Jan Kušćer, Margareta

Obadić, Sara Pepelko, Petra Rabuzin, Katarina

Strugar i Lana Višnjić) predstavili su se kratkim

filmom pod nazivom Schneewitter und sieben

Zwerginnen. Mentorica je bila profesorica Anja

Bušić. U glazbenom dijelu programa nastupio

je naš učenik Luka Kolenko s pjesmom koju je

sam napisao i skladao pod nazivom Alles was

ich will. Mentorica mu je bila profesorica Dunja

Sačić. U obje su kategorije naši učenici osvojili

prva mjesta. Čestitamo još jednom svima!

DELF ‒ Diplôme d’études en langue française

U ožujku ove godine naši su

učenici pristupili polaganju

DELF ispita. Nakon dugih

priprema i marljivog rada te

odličnog rezultata na ispitu

(organiziranom u suradnji

s Francuskom ambasadom

i Francuskim institutom u Zagrebu) vlasnice

međunarodno priznate diplome, koja nema rok

trajanja, postale su učenice 4. h razreda Alitas

Narančić, Mateja Nogić, Vinka Petek, Karla

Šargač, Ana Šestak te učenica 3. d razreda

Korana Močnik. U postotku su rezultati riješenosti

ispita izvrsni (od 85 % do 92 % riješenosti ispita).

Félicitations, nos chers élèves!

Votre prof. de français

Jasminka Bešenić Ivančić

65


Umjetnički kutak

DRAMSKA DRUŽINA THEATRON

Na samom početku godine, u kutu

školskog dvorišta, bilo nas je samo nekoliko.

Troje starih Theatronaca, profesorica Bojana

Barlek i ja. To je bio prvi sastanak Theatrona ove

školske godine. Glavna je tema bila rad družine u

tekućoj godini koja je tek započela. Rad družine

bio je tek nejasna sjenka u budućnosti. Ni sam

nisam znao u što se upuštam, ali zanimala me

gluma. Uglavnom, bilo je planirano Theatronovo

uskrsnuće nakon pandemije: nedovršene

predstave, recitali, monolozi. Sve je trebalo

ponovo zaživjeti. Tijekom narednih tjedana

skupila se šarolika skupina glumica i glumaca.

Neki su bili stari članovi, ali došlo je i mnogo

novih. MNOGO novih članova, a svaki je htio

ulogu.

Prvi je zadatak bio osmisliti predstavu

za Dan škole. Na kraju smo se dogovorili

za predstavu o razvoju školstva, simbolično

nazvanu Od Huma do Zooma. Iz svih naših

ideja nastao je trominutni film. Nije se smjelo

glumiti na pozornici uživo. Taj je film čak imao

premijeru, ali nije bio za Oscara. Toliko toga bilo

je izbačeno, izrezano, odbačeno i ubačeno. Nije

bio ni glumački zahtjevan, ali bio je zabavan jer

smo ga sami osmislili, režirali, odglumili i snimili.

Sudjelovali smo svi upisani u družinu – nas

dvadesetak: Magdalena Vincek iz 1. A, Jakov

Grabar, Karla Halambek i Marija Majcen iz 1. B,

Zara Lu Sakač iz 1. C, Vanessa Posavec iz 1. D,

Ema Kokot, Iva Tomiek i Mihael Pjatakov iz 1. F,

Leona Horvat, Fran Rabuzin i Dora Vidaković iz

2. A, Katarina Novosel iz 2. B, Lorena Benčić iz

2. C, Elizaveta Donskikh i Klea Puškadija iz 2.

D, Karla Ivančić i Laura Vukešin iz 3. B, Doroteja

Bedenik iz 3. C, Bard Krsto Plemić iz 3. IB-a te

Iva Miljković i Dolores Pretković iz 4. A razreda,

Jurica u Zemlji Čudesa

Povratak na staro

Od Huma do Zooma

a imali smo još snimateljicu Elenu Draganić iz 2.

D uz našu članicu Elizavetu. Od velike nam je

pomoći bio profesor Vladimir Mikac koji je sve

montirao.

Sljedeći je zadatak bio napraviti božićnu

predstavu za djecu djelatnika naše škole.

Kamera je također bila obvezna. No tada je

nastao kaos. Dobro se sjećam. Koga ima, koga

nema, tko je prisutan, a tko nije, tko ima ulogu,

a tko ne… Neki su ponovo bili u samoizolaciji.

Kada je došao dan snimanja, pucali su živci.

Profesorica Barlek imala je nastavu pa smo

snimanje po gradskim ulicama i trgovima, ujutro

zbog svjetla, morali odraditi sami, ali o tome

nećemo. (Sjećate se, mi smo dramska družina, a

ne filmska.) Nakon uređivanja videa profesorica

je odlučila ne pokazati ga djeci. Nije dobro ispalo.

Ipak je dospio do profesora koji su nam pripremili

premijeru u razredu pa su na kraju sigurno i neka

djeca vidjela našega Juricu u Zemlji Čudesa.

U drugom polugodištu obnavljali

smo predstavu DNA koja je trebala biti izvedena

prije dvije godine na županijskom LiDraNu, dan

nakon što je sve zatvoreno zbog pandemije.

Iako nismo trebali snimati predstavu kamerom,

dogodili su se isti problemi kao u božićnoj

predstavi. Koga ima, koga nema, tko je prisutan,

a tko nije, tko ima ulogu, a tko ne i na kraju smo

morali odustati jer nakon svih preinaka teksta

i zamjena glumaca predstava je izgubila bit.

Također, nismo je imali gdje odigrati. Skupnih

scenskih nastupa na LiDraNu više nema, a i

dugo nismo znali hoćemo li moći nešto izvoditi

za publiku u zatvorenom prostoru. Svejedno,

imali smo još posla. Nekoliko nas sudjelovalo

je u upisnoj kampanji glumeći ljude sendviče.

Nakon turneje po Podravini i Zagorju i nakon

66


Umjetnički kutak

što su se dvije maturantice iz družine posvetile

ponajprije svojim maturalnim obvezama, na

kraju je dvanaest nas upornih članova družine

(Magdalena, Jakov, Karla Halambek, Ema, Iva,

Leona, Dora, Lorena, Elizaveta, Klea, Doroteja,

Bard) s profesoricom Barlek odlučilo pripremiti

recital za maturante Velik sam bio dok sam

bio dijete koji smo uspješno izveli na njihovoj

svečanoj podjeli svjedodžbi.

Držite nam fige da sljedeće godine

konačno možemo zaboraviti na probe na

parkiralištu, na kamere i na maske koje su nas

sputavale.

Jakov Grabar, 1. b

LITra – Literarna radionica

Od ove godine rad u literarnoj radionici

mjeri se na litre, kaže naša Dora (u jednoj

svojoj pjesmi) stoga nije čudno da naziv ovoj

izvannastavnoj aktivnosti baš dobro stoji. Evo

zašto.

Od ukupno deset prijavljenih članova u

rujnu, u ovoj je izvannastavnoj aktivnosti punom

parom proteklih mjeseci radilo tek sedam,

češće šest literarno nadahnutih duša – učenica

koje vole čitati, raspravljati o tekstovima i pisati

(uglavnom) na zadane teme: Zoja Sirovec, 4. d,

Teodora Hublin, 3. e, Dora Lešnjak, 3. f, Tina

Milijaš, 3. h, Anamarija Hrastovec, 2. e, Ida

Hižak, 1. e te povremeno Vanda Vrček, 2. e.

LITRA i Lidija Deduš

Naši su tjedni sastanci – literarne

radionice – kojima je zadatak potaknuti osobne

literarne pogone. Prvi korak rada uvijek je

čitanje teksta, potom rasprava i interpretacija

pa izdvajanje pojmova koji najviše privuku

pozornost učenika. Najčešće biramo manje

poznate naslove domaćih autora jer su izazovi

koje nude nepoznati tekstovi uvijek zanimljiviji

pothvat od recikliranja, naravno.

Nakon izbora pojmova (nekada imenica, glagola,

sintagmi…) započinje avantura asocijacija i novih

značenja, a baš to su mjesta na kojima nastaju

naši novi tekstovi: pjesme i priče, lirske proze.

Evo naslova i autora koji su nas inspirirali ove

godine: uvod u zbirku Razglednice iz prašnjave

LITRA i Lidija Deduš

republike Lidije Deduš te pjesma Ogledalo;

tekst Carla Gustava Junga Čovjek i njegovi

simboli; priča Ogledala Ksenije Kušec; kratke

priče Lydije Davis Priča u krug i Pseća dlaka;

pjesme Danijela Dragojevića Litra, Kad muze

utihnu, Črčkarija, Jutro i Usred rečenice; pjesme

Radost pisanja, Trema i Nekima je draga poezija

Wislawe Szymborske; priče i pjesme više autora

s motivom autobusa; lirska proza Nula Darije

Žilić te stihovi Vesne Parun i Ivana Slamniga.

Razgovarajući o temama i motivima ovih

naslova, postupno su se stvarali novi prostori

za naša literarna istraživanja. U tome nam je

pomogla i gošća, autorica Lidija Deduš koja nas

je posjetila u studenome 2021. U „razgovoru pod

maskama“ s pjesnikinjom neke su stvaralačke

dileme literata dobile potpuno nova rješenja.

Dvosatno druženje s njom, čitanje stihova i

razmjena mišljenja o vezi pisanja i čitanja, bilo

je nadahnuće i jak poticaj za nastanak novih

tekstova s kojima smo sudjelovali na školskoj i

županijskoj smotri LiDraNo.

LITRA i Lidija Deduš

67


Umjetnički kutak

Veliki izazov za sve članice LITRE bilo

je i sudjelovanje na natječaju Po(e)zitiva

zagrebačke Škole za grafiku, dizajn i medijsku

produkciju koja je i ove godine raspisala natječaj

za najbolji pjesnički rad učenika srednjih škola u

Republici Hrvatskoj. Premda je izazov bio velik,

jer je ovogodišnji zadatak natječaja bio – igrati

se riječima – rezultati objavljeni sredinom lipnja,

na samome završetku nastavne godine, donijeli

su ugodan vjetar u leđa vrijednim članicama

radionice.

Među sedam pobjedničkih pjesama

čak tri su pjesme naših autorica: 3. Osam

strofa dnevno Dore Lešnjak; 4. Nebo je more

Tine Milijaš i 7. Samo da zauvijek ostanem

tu Zoje Sirovec; a među autorima čije će

pjesme biti objavljene u zborniku Po(e)zitive (uz

pobjedničke), našle su se i pjesme: Predstava

Anamarije Hrastovec i Krivnja Ide Hižak.

(Pjesme će biti objavljene u zborniku Po(e)zitive

do kraja kalendarske godine.)

Sudeći prema ovim rezultatima, naša

literarna druženja nastavljamo i sljedeće školske

godine – jedan dan u tjednu u svima poznatoj

šestici, u poticajnom i kritičkom okružju i uz

razgovore o čitanju.

Dragoj Zoji Sirovec, jedinoj ovogodišnjoj

literatici-maturantici i državnoj lidranovki u

dramskom izrazu želimo ostvarenje svih snova

– i pjesničkih i dramskih!

Tatjana Ruža, prof.

voditeljica LITRE

LiDraNo 2022.

Školska razina Lidrana u Prvoj gimnaziji

Varaždin održana je 2. veljače 2022.

U kategoriji literarnih radova prijavljeno

je 17 radova (osam pjesama, jedna pjesma u

prozi, pet kratkih priča, dvije priče i jedna lirska

proza). U kategoriji novinarskih radova prijavljen

je jedan rad. U kategoriji pojedinačnih scenskih

nastupa nastupilo je devet učenika.

Prema županijskim brojčanim

odrednicama za višu razinu smotre predlaže

se pet literarnih radova, jedan novinarski i četiri

pojedinačna scenska nastupa.

Povjerenstvo koje čine profesorice

Miljenka Štimec, Ksenija Mađarić, Ivana Vitez i

Sanja Horvatić za višu razinu smotre u kategoriji

literarnih radova predložilo je:

● kratku priču A bila sam tako blizu

(Aleksandra Balentović, 2. g, mentorica:

Ivana Pintarić, prof.)

● kratku priču Koja je moja najdraža

boja? (Vida Kos, 1. d, mentorica: Ksenija

Mađarić, prof.)

● pjesmu Sjećanja (Tina Milijaš, 3. h,

mentorica: Tatjana Ruža, prof.)

● pjesmu Lutka na rozim koncima (Zoja

Sirovec, 4. d, mentorica: Tatjana Ruža,

prof.)

● pjesmu u prozi Smisao vremena (Eva

Kišić, 1. d, mentorica: Ksenija Mađarić,

prof.).

U kategoriji novinarskih radova za

županijsku razinu predložen je rad Moderno

poimanje slobode (Dora Lešnjak, 3. f, mentorica:

Ksenija Mađarić, prof.).

U kategoriji pojedinačnih scenskih

nastupa za županijsku smotru predložene su:

Zoja Sirovec, 4. d (monolog Lutke iz Černobila

M. Kolanović, mentorica Tatjana Ruža, prof.),

Iva Miljković, 4. a (pjesma Unutra T. Gromače,

mentorica Ksenija Mađarić, prof.), Dolores

Pretković, 4. a (monolog Bolji život M. Kolanović,

mentorica Ksenija Mađarić, prof.) i Fran Rabuzin,

2. a (pjesma Mala velika moja I. Sarajlića,

mentorica Ivana Vitez, prof.).

Županijska Smotra Lidrano održana je u

Kulturnom centru Ivan Rabuzin u Novom Marofu

15. ožujka 2022. te su za državnu Smotru

LiDraNo predložene: maturantica Zoja Sirovec

iz 4. d razreda u dvije kategorije (literarno i

dramsko stvaralaštvo) i Dora Lešnjak iz 3. f

razreda u kategoriji novinarskog stvaralaštva.

Državna Smotra literarnog, dramskog i

novinarskog stvaralaštva održana je u Vodicama

od 27. do 29. travnja 2022., a Zoja je bila jedna

od dviju učenica koje su svojim pojedinačnim

scenskim nastupima zastupale Varaždinsku

županiju. Monolog Černobilske lutke iz

istoimene priče Maše Kolanović odlično je izvela

pred mnogobrojnim stručnim povjerenstvom i

zahtjevnom lidranovskom publikom.

Sanja Horvatić, prof.

68


Umjetnički kutak

Lutka na rozim koncima

Svoje konce

krenula si odmotavati

čim si me prvi put ugledala.

Boju si odabrala

saznavši koja mi je najdraža.

Prvom riječi

zavezala si mi

urednu mašnicu

oko lijeve ruke,

a zagrljajem koji je uslijedio –

malo čvršću oko desne.

Primijetivši da se ne žalim,

pa čak i hvalim tvoje mašnice –

nastavila si ih s osmijehom vezati.

Svakim sljedećim trenutkom

sve su više nalikovale

na neuredne čvorove,

prečvrste za moju mladu

i neiskusnu kožu.

Kad si završila,

pružila si mi srebrne škare u ruku.

Sjećanja

čujem zvukove.

čujem riječi.

čujem dokaze života

koji više ne postoji.

čuju se papuče.

čuje se krletka.

okrenem se

i gledam u prazninu iza sebe.

zvukovi odjekuju.

hodam dalje

sve dublje i dublje

u njihovu sjenu.

Tina Milijaš, 3. h

I sada visim ovdje

sva omotana rozim koncem

ispod kojeg krvarim

i stenjem u rezovima,

no barem mi je toplo

i osjećam se sigurno.

Srebrne škare

još uvijek čvrsto stišćem u pesnici.

Previše se bojim približiti ih koncima

jer znam da bi pad s ove visine bio bolniji.

Zato samo nastavljam plesati

vođena pokretima

tvojih brižnih ruku.

Ponekad ispustim suzu,

no konci ju upiju

prije no što shvatim

da je potekla.

Zoja Sirovec, 4. d

Zoja Sirovec - LIDRANO

69


Umjetnički kutak

Book club

Napokon sastanci uživo

Nakon dviju vrlo

neobičnih i izazovnih godina

prepunih alternativnih načina

održavanja sastanaka i

druženja članovi Book cluba

ove su se godine napokon

vratili sastancima uživo. U

prvom polugodištu čitali smo

znanstvenofantastični klasik

Franka Herberta Dune u

iščekivanju premijere filma

u kinima. Razgovarali smo,

analizirali, a zatim i uspoređivali

ovaj popularni klasik s filmskim

rješenjem koje nikoga nije

razočaralo.

Osim toga, redovito

smo pratili i informirali se o

tome što pojedini članovi čitaju

uz obveznu lektiru u svoje

slobodno vrijeme, čuli smo

pregršt zanimljivih preporuka

te se pohvalili pokojom novom

kupljenom knjigom.

Pri samom kraju

nastavne godine članovi

Book cluba dobili su i priliku

družiti se uživo s umirovljenim

profesorom doktorom Myrlom

Guyem Jonesom koji je i sam

član Book cluba, ali poprilično

drugačijeg, članovi su uglavnom

umirovljeni profesori i inženjeri

te ne čitaju beletristiku, a

učenici su sa zanimanjem

slušali o tome kakve tekstove

čitaju u njegovu klubu. Profesor

Jones, zahvaljujući svojim

akademskim postignućima,

ušao je u novo izdanje knjige

Who is Who in America, a zbog

srodnih interesa i bogatoga

životnog iskustva učenicima

je bio iznimno zanimljiv

sugovornik.

Dijana Mrazek Bosilj, prof.

U drugom polugodištu

uglavnom smo se vratili

isprobanom receptu čitanja

kratkih priča najrazličitijih

žanrova kako bismo zadovoljili

sve ukuse. Pred kraj godine

humoristične priče ponovno su

bile najpoželjnije, a veći broj

naročito zanimljivih pronašli

smo na sljedećoj poveznici:

https://americanliterature.

com/50-great-feel-good-storie

s?fbclid=IwAR0jRdmChmlu3W

SVpjuLF0teSz_QNr5xuzgeL_

bzOwkmEYp1v31IXpXCRpc.

70


Umjetnički kutak

Glazbena radionica

Glazba na daljinu

daljinu. Na daljinu smo i razgovarali o filmu i

komentirali film i zahvalili svima koji su omogućili

nastanak filma. Ako prepišete ovu poveznicu

ili očitate kod, možete i vi na daljinu upoznati

glazbu gimnazijalca. bit.ly/pgv21gg

Za božićne blagdane potaknuli smo

mnoge učenike na humanitaran rad i povezanost

s glazbom, ali, naravno, na daljinu.

Natjecateljski izazov u konkurenciji

glazbenih spotova prihvatili smo, iako se

održavao na daljinu. Vrlo su blisko surađivali

autor teksta i glazbe Luka Kolenko, redateljica

spota Greta Rukelj i montažer Luka Knapić.

Rezultat je njihova rada spot koji možete

pogledati na daljinu. bit.ly/3pgvspo

U povijesti glazbe maske su se s veseljem

pripremale i stavljale prilikom sudjelovanja u

izvođenju glazbe. Mnoge kulture još održavaju

običaje u kojima se lice kod izvođenja glazbe

pokriva i na takav način glazba dolazi u prvi

plan ili prenosi poruku. Covid maske za nas su

bile obvezne do 1. travnja ove školske godine

i poručile su da nije poželjno baviti se aktivno

pjevanjem i sviranjem. Tako smo mi glazbu ove

školske godine morali upoznavati na daljinu.

U Dane naše gimnazije održali smo promociju

filma našeg gimnazijalca i genija u glazbi na

Kolekcija gimnazijske glazbe

Ako se želite podsjetiti posljednjih skoro

dvadeset godina gimnazijske glazbe bez maski

i zabrana, možete to učiniti na ovoj poveznici ili

kodu. bit.ly/glarad

Nadamo se da će sljedeći naslov u

ljetopisu biti: Glazba na blizinu.

Slavica Kelemen, prof.

71


Knjižnica

Treba li nam ta pusta statistika?

Bez obzira na to što su priče o statistici

dio dosadne grane matematike, svake godine

zaključimo kako je statistika u knjižnici nužna

kako bismo prikupili podatke o čitanosti, analizirali

ih i na temelju njih donijeli zaključke o budućim

aktivnostima kao i o nabavi potrebne građe. Iako

nas je i ove godine dočekao jedan dio nastave na

daljinu, imajući iskustva iz prethodne, učenicima

smo nudili djela za obvezno i izborno čitanje,

stručne knjige, referentnu literaturu i periodiku u

e-izdanju, brinući se o zaštiti autorskih prava.

Za maturante statistika se odnosi na sve četiri

godine školovanja, od 9. mjeseca 2018. do 6.

mjeseca 2022. godine.

Učenik koji je pročitao najviše knjiga i

sigurno možemo reći da je najviše posjećivao

knjižnicu i aktivno i sa žarom sudjelovao u njezinim

aktivnostima proglašen je najčitateljem generacije.

To je Jan Špiclin iz 4. c razreda.

Razred koji je u navedenom razdoblju

pročitao najviše knjiga jest 4. a razred, a tome je

sigurno doprinijela i njihova profesorica hrvatskoga

jezika Ksenija Mađarić.

Najčitatelji po razredima:

4. A Izidora Mustak, 4. B Matija Pavlic, 4. C Jan

Špiclin, 4. D Tia Mihinjač, 4. E Ivana Janković, 4. F

Tomislav Čosić, 4. G Ivor Vidović, 4. H Ana Šestak,

4. IB Katarina Šac.

Statistika je „izbacila“ i prvo troje učenika

koji su najviše čitali. Prvog smo istaknuli, 2. mjesto

pripada Ani Šestak, a 3. Izidori Mustak.

Najčitanija djela za obvezno čitanje u posljednje

četiri godine su: Šenoin Prijan Lovro, Zločin i kazna

Fjodora Mihajloviča Dostojevskog i Posljednji

Stipančići Vjenceslava Novaka.

Za Državnu maturu učenici su najčešće posuđivali

priručnike iz matematike i psihologije i zbirke

zadataka iz fizike, a za pripremu natjecanja

Latinsko-hrvatski rječnik.

Od knjiga za izborno čitanje na prvom je mjestu

Lovac u žitu, jedini roman J. D. Salingera koji već

desetljećima izaziva divljenje čitatelja, pogotovo

srednjoškolskog uzrasta.

Od stručnih knjiga Ustav Republike Hrvatske

zauzeo je premoćno 1. mjesto.

Najčitanija knjiga na njemačkom jeziku jest Crazy

Benjamina Leberta, a na engleskom jeziku The

Great Gatsby Scotta F. Fitzgeralda.

Najčitanije knjige u šk. god. 2021./22. su:

● od djela za obvezno čitanje: Posljednji

Stipančići Vjenceslava Novaka

● od djela za izborno čitanje premoćno se

ustoličio autobiografski roman Plava ptica

Vesne Marić ili roman o Mostarki koja je

uspjela pobjeći od rata, nagrađen 2009.,

napisan u izbjeglištvu na engleskom jeziku,

a tek nakon deset godina preveden je na

hrvatski jezik (statistika nam pokazuje da

su djela o ratnim zbivanjima 90-ih godina

prošlog stoljeća itekako zanimljiva današnjim

čitateljima).

Najčitatelji školske godine 2021./22. su:

1. razredi: Jakov Grabar, 1. B

Jakova posebno pohvaljujemo za njegovu strast

i zanos čitanjem i to ne samo djela iz lijepe

književnosti, već i ozbiljnog proučavanja stručnih

knjiga iz raznih područja znanosti i umjetnosti.

Navodimo samo nekoliko autora i naslova kako

biste dobili dojam o njegovoj svestranosti: Yual

Noah Harari, Sapiens: kratka povijest čovječanstva

i 21 priča za 21. stoljeće; Velike ideje književnosti,

urednice Emice Calogjera Rogić; James Gleick,

Kaos; Manfred Spitzer, Epidemija pametnih

telefona; Michio Kaku, Fizika budućnosti; Clifford

A. Pickover, Strast za matematikom… Jakov je

nadasve zanimljiv čitatelj koji bira djela s užitkom.

2. razredi: Lana Maček iz A razreda

3. razredi: Antonia Filipović iz H razreda.

Najviše su, kao i prošle školske godine, čitali

učenici trećih razreda.

Čestitamo svim spomenutim učenicima!

S obzirom na to da je u jednom dijelu

školske godine raspored omogućavao ulazak u

knjižnicu jednom po jednom učeniku sa svrhom

posudbe knjiga bez mogućnosti korištenja prostora

knjižnice kao mjesta za učenje i razne aktivnosti,

dolazak samo jednog razreda pod jednim odmorom

i vraćenih knjiga u karanteni do nove posudbe, a

i straha od uzimanja knjiga kojima se netko drugi

koristio, moramo se miriti s činjenicom da su učenici

manje posuđivali i dolazili, ali su imali ponuđeno

bogatstvo e-sadržaja u predmetu Školska knjižnica

na Google Classroomu. No u drugom dijelu školske

godine dočekali smo i normalno funkcioniranje, a

time i nove aktivnosti u knjižnici koje su privukle

mnogo učenika s vidljivom željom da nastavimo

djelovati kao u dobra stara vremena.

Jasminka Horvatić-Bedenik, prof. i

dipl. knjižničarka

72


Knjižnica

Izložbom i predavanjem doprinijeli smo

obilježavanju 385. obljetnice škole

"Naši mali profesori"

Školska knjižnica, 11.-22. listopada 2021.

Otvorenje izložbe fotografija

11.listopada 2021. u 14,15 h

.

Učenici su mogli nekoliko dana pogađati

tko je tko na fotografiji, a poslije smo im otkrili

imena.

Naša poruka učenicima jest da vrijeme

koje nam je dano iskoristimo najbolje što

možemo jer izgubljeno se vrijeme više ne

može nadoknaditi, a s obzirom na to da su

izložbe izrazito posjećene, nadamo se da je cilj

ostvaren. Kineska poslovica samo potvrđuje

naše htijenje: „Komadić vremena komadić je

zlata. Ali komadićima zlata ne možemo kupiti

komadić vremena.“

Druženje sa starim prijateljem knjižnice

Izložba fotografija Naši mali profesori

Funkcionalno opremljen, prozračan i

prostran prostor školske knjižnice Prve gimnazije

Varaždin vrlo je pogodan za organiziranje općih

i tematskih izložbi, ne samo za naše učenike i

djelatnike, već i za javnost.

Izložba Naši mali profesori proširena

je i nadopunjena izložba iz 2013. godine kada

je izazvala oduševljenje učenika, djelatnika i

javnosti i postigla neočekivanu posjećenost.

Otvorena je prvog dana obilježavanja značajne

385. godišnjice naše škole, 11. listopada 2021.

godine. Izložili smo niz fotografija iz mladih dana

današnjih profesora naše škole i umirovljenika.

Hvala svim sudionicima što su odlučili dio svoje

intime, koja se godinama skrivala u albumima,

podijeliti sa svima nama. Predstavili smo četiri

životna razdoblja: predškolsko, osnovnoškolsko,

srednjoškolsko i studentsko.

Nismo željeli da razgledavanjem izložaka

posjetitelji, a posebno naši učenici promatraju

samo ljepotu naše mladosti jer svaka mladost

to podrazumijeva. Željeli smo osvijestiti kod

učenika misao o prolaznosti i o starenju kao

neumitnosti s kojom moramo živjeti.

Damir Vujnovac, putopisac, putnik

svijetom, prijatelj i donator naše knjižnice,

predstavio nam je 15. listopada 2021. u 18

sati niz knjiga poznatih hrvatskih putopisaca

održavši na Zoomu predavanje Putujmo s

knjigom. Zanimljivim i posebnim predstavljanjem

putopisaca započeli smo u knjižnici i

obilježavanje Mjeseca hrvatske knjige. Damir

nas je kratkim i osebujnim osvrtima na knjige

Hrvoja Ivančića, Jasena Boke, Jurja Bubala,

Stipe Božića, Tomislava Perka i drugih vodio

raznim predjelima svijeta koja mnogi od nas

nikada neće imati prilike posjetiti. On posebno

cijeni kad se čovjek dobro pripremi za putovanje

na koje kreće, kad izdrži na njemu i stvori priču

poslije koje počinje nastajanje knjige što nije

nimalo lak zadatak. Hvala Damiru što je sve nas

potaknuo da u knjižnici posegnemo za nekim od

vrlo lijepo prezentiranih putopisa!

Jasminka Horvatić-Bedenik, prof.

i dipl. knjižničar

Damir Vujnovac

73


Knjižnica

Darujmo dio djetinjstva!

Humanitarna akcija prikupljanja slikovnica i

knjiga za mlade

Knjižnica Dječjeg vrtića

Leptirić s našim doniranim

slikovnicama

Već četvrtu godinu

14. veljače naša

škola i OŠ Trnovec

sudjeluju u obilježavanju

Međunarodnog

dana darivanja knjiga

koji se na inicijativu

dječje spisateljice Amy

Broadmoore obilježava

od 2012. godine sa

svrhom poticanja čitanja.

To je i jedan od

glavnih ciljeva naše

knjižnice pa smo se i

ove godine s radošću

pridružili humanitarnoj akciji „Čitam, dam, sretan

sam – svoju knjigu daruj i tuđe srce obraduj“. Od

7. do 14. veljače 2022. učenici i djelatnici obje

škole mogli su u knjižnicu donijeti očuvane i

nove slikovnice i knjige za mlade. To je bila prva

aktivnost ove školske godine koja nas je vratila

u normalno funkcioniranje i stoga nam je bila

još draža nego prijašnjih godina. Više od 300

slikovnica darovali smo Međimurskoj udruzi za

ranu intervenciju

– MURID koja

provodi projekt

Pripovjedači priča

za laku noć u

bolnici i Dječjem

vrtiću Leptirić iz

Ljubešćice koji su

našim slikovnicama

oformili malu,

Prikupljene slikovnice

funkcionalnu i

prelijepu knjižnicu. Volonteri MURID-a uspavljivat

će mališane u bolnicama pričama iz naših

slikovnica, a roditelji i djeca moći će posuđivati u

vrtiću u Ljubešćici slikovnice za čitanje kod kuće.

Ovom akcijom naglašavamo koliko je čitanje važno

od najranije dobi jer obogaćuje dječji rječnik,

razvija maštu i ljubav prema knjizi. Radost našeg

darivanja i dječjeg uživanja u pročitanom postaje

obostrana.

Jasminka Horvatić-Bedenik, prof. i

dipl. knjižničarka

Uspješan Spoj naslijepo

Ako je život rijeka što teče,

ljubav je zlato nataloženo

Zbog tog zlata koje svi priželjkujemo i tražimo,

obilježavamo Dan zaljubljenih – Valentinovo i

nastojimo onima koji su nam dragi na neki način

pokazati svoje osjećaje i obradovati ih. Zbog tog

zlata osjećamo se tako bogati kada smo voljeni.

Naše drage učenike i kolege pozvali smo stoga

na Blind date, Spoj naslijepo – sa stihovima.

Sto pjesama hrvatskih autora, skrivenih u lijepo

ukrašenim svitcima pozivale su na susret, susret

naslijepo. Sto naših korisnika odazvalo se i

izabralo svoj svitak. Iz osmijeha koje su stihovi

izazvali zaključujemo kako su spojevi uspjeli i

unijeli malo zlatnog sjaja u rijeku života te će on,

riječima Vesne Parun, biti sve sjajniji.

Ako je život rijeka što teče,

ljubav je zlato nataloženo.

Ona ga u svom koritu njiše

A zlato raste. I što ga dalje

u sebi nosi sve zlatnija je.

Marinela Marčetić, prof. i

dipl. knjižničarka

74


Knjižnica

O pjesmi koju Vesna nikada neće napisati

Na Dan pjesništva

radionicu „Razbacani stihovi”

ove smo godine posvetili Vesni

Parun. Sudjelovali su učenici 1. b:

Jakov Grabar, Karla Halambek,

Una Ivančić, Lana Simon i Marija

Majcen; 1. d: Eva Kišić, Izabella

Kurti, Josip Plantak i Vanessa

Posavec; 2. e: Anamarija

Hrastovec, Jana Kelemen, Jana

Komes, Paula Ivaniš i Terezija

Malbašić te Elena Balažinec,

Ema Borko, Ivona Kurtoić,

Josipa Nakić i Renata Turski iz 2.

f. Učenici su se upoznali s nizom

zanimljivih detalja iz bogatog

života Vesne Parun, života koji je

započeo prije točno sto godina,

10. travnja 1922., na otoku

Zlarinu. Saznali su kojim se

sve književnim vrstama koristila

govoreći o svojim ljubavima

i neshvaćanjima s kojima se

suočavala; o kritikama koje je

primala i davala, ratovima koje

je vodila u sebi i izvan sebe.

Učenici su u knjižnici pronalazili

skrivene, razbacane stihove

Vesne Parun i slagali ih u njezine

prekrasne pjesme. Pjesme su

zatim pročitali i iznijeli svoje

dojmove o njima. Najpoznatije

Vesnine stihove poslušali smo

u izvedbi nekolicine dramskih

umjetnika. Na kraju radionice

učenici su izabrali stihove koji

im se najviše sviđaju i od njih

sastavili svoju pjesmu, pjesmu

koju Vesna neće nikada napisati,

a možda ju je već napisala...

Marinela Marčetić, prof. i

dipl. knjižničarka

Šareni rječnik

Europski dan jezika

prigoda je da posebno

naglasimo kako je znanje

stranih jezika iznimno vrijedno i

važno, osobito u vrijeme kada je

komunikacija između različitih

naroda i govornika različitih

jezika sve dostupnija. Učenici

naše škole uče i po nekoliko

stranih jezika i rado sudjeluju

u aktivnostima u kojima

mogu primijeniti svoje znanje,

pa tako i u radionici izrade

višejezičnog rječnika koju već

tradicionalno organiziramo

za Europski dan jezika. Naš

šareni, višejezični rječnik svake

godine naraste i dobije nove

stranice. Ove godine obogaćen

je pojmovima iz književnosti.

Zadane pojmove učenici su s

hrvatskoga jezika prevodili na

strane jezike pod nadzorom

svojih profesora. Sudjelovali su: prof. Marijana Tomašić Hirš i

učenici 3. c i 3. f (engleski jezik, drugi strani jezik); prof. Jasminka

Bešenić Ivančić i članovi grupe Parlons francois iz 3. h (francuski

jezik); prof. Rajko Guščić s učenicima 2. e razreda (latinski jezik);

prof. Jadranka Šemiga s učenicima 3. c i 3. f (njemački jezik) te

prof. Ivica Cikač s polaznicima izborne nastave 4. a, 4. b, 4. c, i 4.

d (španjolski jezik).

Marinela Marčetić, prof. i

dipl. knjižničarka

75


Knjižnica

Zrno po zrno

U radu s učenicima u

Školskoj knjižnici nastojimo

probuditi ljubav prema znanju

te posijati zrno hrabrosti

za istraživanje i mijenjanje

svijeta. Tijekom školske

godine upoznajemo učenike

s događajima koji su mijenjali

povijest, pozivajući ih da o njima

razmišljaju, uključe se u njihovo

obilježavanje te sudjeluju u

humanitarnim akcijama.

Obilježavamo,

primjerice, Međunarodni dan

mira i Svjetski dan za mir i

razvoj te Dan potpisivanja

Opće deklaracije Ujedinjenih

naroda o ljudskim pravima 1948.

Dokument je donesen nakon

što su cijelo jedno desetljeće

u nekim dijelovima svijeta na

snazi bili zakoni koji su cijelim

skupinama ljudi osporavali prava

na život, slobodu i sigurnost.

Tih vremena spominjemo se i

sjećanjem na Kristalnu noć te

obilježavanjem Dana sjećanja

na holokaust (27. 1., 28. 4.). Ta

događanja potrebno je promišljati

kroz povijesnu, sociološku,

psihološku, pa i književnu prizmu

jer tako stječemo najvjerniju

sliku onoga što nam se možda

čini nemogućim. Zato je, uz niz

drugih, Dnevnik Anne Frank tekst

koji uvijek preporučujemo, a ove

godine bavili smo se i djelom

Viktora Frankla Čovjekovo

traganje za smislom, ili zašto

se niste ubili? Unatoč svim

deklaracijama zločini su se

događali i u našoj bližoj povijesti

pa se s posebnim pijetetom

sjećamo Domovinskog rata i

žrtve Vukovara. Također smo

svjesni strašnih zbivanja u drugim

dijelovima svijeta, posebice

u Ukrajini. Uz izražavanje

zgražanja nad tim zbivanjima

podršku stradalnicima pružili

smo i prikupljanjem pomoći za

izbjeglice. Obilježavanjem pak

Međunarodnog dana migranata

pružamo podršku svima

prinuđenima napustiti svoje

domove. Nažalost, bez doma se

ostaje i prirodnim katastrofama.

Jedna takva je i potres koji je 2020.

pogodio Sisačko-moslavačku

županiju. S Elektrostrojarskom

školom Varaždin pokrenuli smo

akciju #KROVZAPETRinju kojom

je prije godinu dana izgrađena

opremljena montažna kućica za

jednu obitelj iz Gline. Ovu obitelj

posjetili smo ovoga svibnja s

donacijom artikala potrebnih

za normalan život u još uvijek

nenormalnim uvjetima. U akciji

su sudjelovali učenici i djelatnici

naše škole. Takvim akcijama naši

učenici solidariziraju se s onima

u potrebi. Također, Međunarodni

dan svjesnosti o gubitku i

bacanju hrane podsjeća nas

kako je te životno važne resurse

potrebno racionalno koristiti i

ravnopravno dijeliti. Uz to, osim

Međunarodnog dana tolerancije

i Međunarodnog dana zaštite

od diskriminacije, kad pozivamo

na prihvaćanje različitosti,

dijalog i suradnju, obilježavamo

i Dan zaštite vjerskih sloboda.

Ukazujemo i na važnost prava

žena i naglašavamo njihova

postignuća na Međunarodni dan

žena, a na međugeneracijsko

zbližavanje pozvali smo izložbom

Naši mali profesori uz Dan starijih

osoba.

Bez kvalitetnog

obrazovanja, slobode riječi

i čuvanja baštine nema

razumijevanja među ljudima. Zato

je od iznimnog značaja pravo na

obrazovanje u sigurnom okružju

koje se obilježava 9. rujna,

zatim Dan pisaca i novinara u

zatvoru jer bismo bez objektivnog

informiranja bili osuđeni na mrak

dezinformacija. O baštini pak

skrbimo radionicama i izložbama.

Uz znanje, angažiranost i brigu

za ljude i okoliš potrebno je i

zrno zdravlja te obilježavamo

dane kada posebnu pozornost

pridajemo nekom zdravstvenom

problemu, dane zdravstvenih

djelatnika i dane darivatelja krvi i

organa.

Vjerujemo kako će

sudjelovanje u aktivnostima koje

organiziramo biti plodonosno za

naše učenike i za zajednicu u

kojoj će djelovati.

Marinela Marčetić, prof. i

dipl. knjižničarka

76


Projekti i aktivnosti

Marinković nas spaja 2022.

Marinković nas – ponovno – spaja

„Marinković nas spaja“ manifestacija je i

projekt u kojemu naša škola s ponosom i radošću

sudjeluje već pet godina. Nakon što je 2020.

godine otkazana manifestacija, a 2021. održana

u virtualnome obliku, ove smo godine napokon

boravili na rodnom otoku velikoga hrvatskog

književnika Ranka Marinkovića. Sedam učenica

drugih razreda – Lorena Benčić, Nika Horvat,

Lina Kukec, Nika Mađarić, Vida Pekić, Lana

Tukač i Ana Torjanac – u pratnji profesorice

Ivane Pintarić sudjelovalo je u projektu koji se

održavao od 7. 4. do 10. 4. 2022. na otoku Visu.

Sudjelovale su i Gimnazija Lucijana Vranjanina

iz Zagreba, V. gimnazija „Vladimir Nazor“ iz

Splita i sami domaćini Srednja škola Antun

Matijašević Karamaneo s profesoricom Ivanom

Koceić. Učenici su tijekom dramskih radionica

koje je vodio kazališni redatelj i izv. prof. Goran

Golovko dublje analizirali radnju i emocije koje

opterećuju glavne junake Marinkovićeve drame

„Glorija“ te zamišljali pojedine scene kojih nema

u radnji drame, ali se oslanjaju na nju. Tijekom

subotnjega programa pod nazivom „Nova

čitanja Ranka Marinkovića“ sudjelovali smo i

na nekoliko predavanja koje su održale dr. sc.

Dragica Dujmović Markusi, Nina Vojtek Šabić,

prof., Suzana Piacun, prof., doc. dr. sc. Andrea

Milanko i izv. prof. dr. sc. Marina Protrka Štimec.

Tada smo se susrele i s gospođom Dunjom

Bezjak, velikom prijateljicom i donatoricom naše

škole. Tijekom našega boravka na otoku bilo

je organizirano razgledavanje Marinkovićeva

rodnog kraja, Visa i Komiže te groblja gdje je

pokopan Ranko Marinković. Učenice su naučile

kako surađivati s novim ljudima, kako se ponašati

na sceni, a naučile su i mnogo toga o životu i

djelu Ranka Marinkovića što će im zasigurno

biti od pomoći na satima književnosti. Osim

što su sudjelovale na radionicama, učenice

su istraživale otok i saznale nešto o životu u

potpuno drugačijoj sredini.

učenice i profesorica

77


Projekti i aktivnosti

Prvi Festival ljudskih prava u

Prvoj gimnaziji Varaždin

Ove školske godine Prva gimnazija

Varaždin organizirala je prvi Festival ljudskih

prava s ciljem promicanja građanskog odgoja i

obrazovanja. Festival je u početku bio zamišljen

kao tjedan različitih aktivnosti, no zainteresiranost

učenika i djelatnika škole potaknula nas je na

proširenje projekta te je tjedan ljudskih prava

postao festival koji smo održavali u nekoliko

dijelova.

Prvi dio Festivala organiziran je od

6. do 10. prosinca 2021. godine te smo tako

obilježili Međunarodni dan ljudskih prava koji

se tradicionalno obilježava 10. prosinca u

znak sjećanja na dan kada je potpisana Opća

deklaracija Ujedinjenih naroda o ljudskim

pravima 1948. godine. Tada je prvi put u povijesti

čovječanstva priznato pravo svih ljudi na život,

slobodu i sigurnost bez ikakvih razlika. Naše

aktivnosti bile usmjerene prema upoznavanju

i nadopunjavanju znanja o ljudskim pravima

te stjecanju vještina za stvaranje otvorenijeg,

demokratičnijeg i inkluzivnijeg društva. U tome

su nam pomogli naši suradnici: predavačice iz

SOS Rijeka – centra za nenasilje i ljudska prava,

profesor povijesti Milivoj Dretar, pedagoginja

Snežana Pavlović koja je odgovorna osoba

za obrazovanje o holokaustu u Ministarstvu

prosvete Republike Srbije, predavačice iz Kuće

ljudskih prava, Sanja Barić, predstojnica Katedre

za ustavno pravo na Pravnom fakultetu u Rijeci i

naša profesorica Ivana Žnidarić Kajić. Posebno

nas veseli to što su inicijativu prepoznali učenici

Prve gimnazije Varaždin te što ih je više od 300

sudjelovalo u prvim aktivnostima.

U ožujku, točnije 21. i 22. ožujka

2022. godine, nastavili smo s aktivnostima. U

ponedjeljak 21. ožujka 2022. godine organizirali

smo odlazak na židovsko groblje u Varaždinu

kojim smo zaokružili priču o holokaustu. Ova je

priča započela posjetom varaždinskoj sinagogi,

predavanjem profesorice Snežane Pavlović

o Viktoru Franku te posjetom i predavanjem

veleposlanika Izraela Ilana Mora. Dolazak

veleposlanika uoči Međunarodnog dana sjećanja

na žrtve holokausta posebno je obogatio i

uveličao naš Festival. Veleposlanik je našim

učenicima održao predavanje o holokaustu,

događaju koji se u židovskoj povijesti naziva

ŠOA, a označava katastrofu koju je doživjelo

šest milijuna pripadnika židovske vjere od

1933. godine do kraja Drugog svjetskog rata.

Veleposlanik je uputio poruku kako antisemitizam

nije problem samo židovskog naroda, već

svakog pojedinca na ovom svijetu, odnosno

78


Projekti i aktivnosti

antisemitizam, ali i mržnja generalno, problem

su cijelog društva. Dužnost je škole da mijenja

društvo koje je tolerantno na mržnju i nasilje, da

odgoji demokratski usmjerene građane koji su

svjesni povijesnih tragedija i koji ne okreću glavu

u slučaju diskriminacije drugih osoba, neovisno o

njihovoj rasi, spolu, rodu, vjerskom ili političkom

opredjeljenju. Veleposlanik je poručio kako prije

svega u životu moramo biti ljudi, spremni na

reakciju u situacijama kršenja ljudskih prava.

Potaknuti ovim riječima, kao i osjećajem

za altruizam, i mi smo kao škola odlučili reagirati

na novonastalu situaciju krajem veljače 2022.

godine. U utorak 22. ožujka 2022. godine

organizirali smo tri aktivnosti. Najprije smo otvorili

izložbu „Daleko od doma“, koja je tematizirala

izbjegličke krize i prava izbjeglica s naglaskom

na krizu u Ukrajini. Osim toga, na izložbi su bili

izloženi i radovi, tj. fotografije učenika koji su se

prijavili na nagradni natječaj u sklopu Festivala.

Prvu i drugu nagradu osvojila je učenica Maja

Benić iz 4. c razreda sa svojim fotografijama

„Pravo na slobodno kretanje“ i „Pravo na slobodu

mišljenja i informiranja“. Treću nagradu osvojila

je Jelena Krklec, učenica 2. b razreda, sa

svojom fotografijom „Tragovi neželjenih“. Nakon

otvaranja izložbe u ROC-u je održano predavanje

„Ukrajinska kriza iz povijesne perspektive“.

Predavanje je održao profesor Hrvoje Klasić,

izvanredni profesor povijesti na Filozofskom

fakultetu u Zagrebu. Profesor Klasić na svoj nam

je jedinstven i zanimljiv način objasnio kontekst

rata u Ukrajini te nam dao odgovore na brojna

pitanja koja smo postavljali.

Zajedno s izložbom i predavanjem

započela je humanitarna akcija prikupljanja

pomoći za potrebite u krizi. Akcija je trajala tri

dana, a razvijala se u nekoliko smjerova. S jedne

strane, naše poznate humanitarke – profesorica

Marinela Marčetić i profesorica Jasminka

Horvatić Bedenik u knjižnici su skupljale novčane

donacije. Od sakupljene 2241 kune kupljene su

stvari za izbjeglice koje su smještene u Areni

u Varaždinu. S druge su strane učenici IB

programa u sklopu svojih CAS aktivnosti, pod

vodstvom profesorice Željke Pačalat, u holu

škole prikupljali potrepštine sukladno popisu

Crvenog križa. Ove smo donacije najprije 29.

ožujka odnijeli u skladište Crvenog križa, a

zatim smo dan kasnije posjetili ukrajinske obitelji

smještene u Radovanu i Druškovcu. Osim

toplih riječi i prijateljskih pozdrava s njima smo

razmijenili različita iskustva života u Hrvatskoj i

Ukrajini te stekli nove prijatelje.

Ovim smo aktivnostima završili prvi

Festival ljudskih prava, koji ćemo, nadamo se,

pretvoriti u dugogodišnju tradiciju. Zahvaljujemo

Varaždinskoj županiji na financijskoj podršci,

svim predavačima, nastavnicima i učenicima na

širenju aktivnosti Festivala ljudskih prava.

S razlogom je Prva pr(a)va!

Programski voditelji festivala:

Renata Čelik, prof., Andrijana Petrina, prof.,

Rajko Guščić, prof.

79


Projekti i aktivnosti

Nove hrvatske riječi učenika

Prve gimnazije Varaždin

Miniprojektom Nove hrvatske riječi

učenici Prve gimnazije Varaždin priključili

su se 16. kolu Natječaja časopisa Jezik

za odabir najbolje hrvatske riječi. Učenici

su trebali do 10. prosinca 2021. prijaviti

riječ profesoricama Hrvatskoga jezika, a

prof. Sanja Horvatć prijavila je riječi naših

učenika na jezik.hr@gmail.com. Rječnik

novih riječi izradila je tajnica časopisa Jezik

Ljubica Josić, a o riječima je odlučivalo

povjerenstvo iz Jezikova uredništva (Sanda

Ham, Nataša Bašić, Mario Grčević, Mile Mamić,

Dubravka Smajić), znanstvenici iz tehničkih

područja (Igor Čatić i Zvonimir Jakobović) te

književnik Hrvoje Hitrec i prevoditelj Marko

Kovačić.

Pravila Natječaja su:

‒ svatko može poslati najviše pet riječi

‒ riječ ne smije biti zabilježena ni u jednom

hrvatskom rječniku

‒ prednost imaju zamjene za nepotrebne i

neprilagođene tuđice (poglavito anglizme)

‒ traže se prijedlozi za nepotrebne tuđice,

a ne za hrvatske riječi (no nekoliko puta

očito je nagrađena i zamjena za hrvatsku

riječ)

‒ ne traže se zamjene za dobro i široko

prihvaćene (prilagođene) riječi poput

džezva, bojler, radijator, jastuk...

Na Natječaj je u 16. kolu pristiglo 250 novih riječi,

a iz naše škole 17:

1. Matko Mavrek, 1. H

tuširaonica – prostorija ispunjena primarno

tuš-kabinama (npr. u studentskom domu ili

kampu)

2. Anja Lazar, 1. H

nadoci/nadočevi – zajednički naziv za

baku i djeda (kao što su mama i tata

roditelji)

3. Sara Tepeš, 2. B

kosoboj – bojenje kose

neskromohval – flex

žutokor – banana

računostroj – kalkulator

strujovodnik – kabel

3. Mihael Smud, 3. IB

naleđnik – ruksak

trepomaz – maskara

kavarnik – džezva (također već usvojeno,

no u džezvi može kuhati i čaj)

suhopuh – sušilo za kosu

prizorokazač – scenarij

4. Jaka Patafta, 1. e

čamčarenje – rafting

5. Dora Androlić, 1. e

hukač – dah iz usta na hladnom zraku

zumeri – osobe na Zoomu (e-nastavi ili na

e-predavanju preko platforme Zoom)

e-studenti – osobe na online nastavi

snjegotvor, snjegator – stvar koja puše

umjetni snijeg, top za snijeg.

Natječaj je bio otvoren do 22. prosinca

2021. (dan rođenja dr. Ivana Šretera), a Nagrada

se trebala dodijeliti sredinom ožujka na Danima

hrvatskoga jezika, no ove godine Povjerenstvo,

ipak, nije izabralo najbolje riječi te je Natječaj

ostavilo otvorenim do 22. prosinca 2022.

Riječi koje su ušle u uži krug su:

protucjepnik i protucjepiša (antivakser), prodišnik

(respirator), kovidnica (COVID-potvrda),

potresište (mjesto potresa), poplavište (mjesto

poplave), naleđnik (ruksak), obuvalica (žlica

za cipele), dosjetica (aforizam), rajčić (cherry

tomato), utjecajnik (influencer). Prutcjepnik i

protucjepiša nisu dobili dovoljan broj glasova, uz

prodišnik postoji već hrvatska riječ dišnik u istom

značenju. Kovidnica, riječ koja je dobila najviše

glasova, upotrebljava se već, ali ne za COVIDpotvrdu,

nego za COVID-novčani dodatak (isti

tvorbeni način kao božićnica i uskrsnica).

Sretno svima na produženom Natječaju!

80


Projekti i aktivnosti

Projekt: Ličnost, emocije i radna uspješnost

nastavnika: dinamička perspektiva

Prva gimnazija Varaždin i njezinih 17

profesora ove se školske godine aktivno uključilo

u projekt pod nazivom „Ličnost, emocije i radna

uspješnost nastavnika: dinamička perspektiva“

koji vode profesori Odjela za psihologiju

Filozofskog fakulteta u Zadru. Istraživanje se

vodi u 65 gimnazija u Republici Hrvatskoj, a

financira ga Hrvatska zaklada za znanost. Cilj

je istraživanja istražiti ulogu emocija i strategija

emocionalne regulacije nastavnika u objašnjenju

njihove radne uspješnosti vodeći pritom računa o

učincima stabilnih osobina ličnosti i promjenjivih

situacijskih karakteristika te uzimajući u obzir

dinamičnu prirodu emocionalnih iskustava

nastavnika. Kako bi se postigao ovaj cilj,

profesori i njihovi učenici ispunjavali su

upitnik u četiri vremenska razdoblja (listopad

2021., prosinac 2021., veljača 2022., travanj

2022.). Profesori su ispunjavali upitnik kojim

su se ispitivale njihove karakteristike ličnosti,

emocije, emocionalna regulacija, neki aspekti

psihološke dobrobiti i samoprocijenjena kvaliteta

poučavanja, a učenici su ispunjavali upitnik kojim

su se ispitivali percipirana kvaliteta poučavanja

ciljanog profesora, afektivno-motivacijski procesi

i školski uspjeh. Svi podaci prikupljali su se

online, tj. putem poveznice koju je dostavio

istraživački tim. Profesori su upitnik ispunjavali

individualno (gdje i kada to žele, ali u zadanom

vremenskom okviru) dok su učenici ispunjavali

upitnik grupno (na računalu) za vrijeme redovne

nastave, tj. pod nadzorom koordinatora.

Prezentaciju rezultata na razini škole

obavit će istraživački tim 31. kolovoza 2022. na

sjednici Nastavničkog vijeća.

U našoj školi organizaciju i koordinaciju

projekta preuzele su pedagoginja Renata Čelik

i njezina pripravnica pedagoginja Andrijana

Petrina.

Projekt: Provedba znanstvenog istraživanja učinaka

CARNET-ova projekta – e-Škole: Razvoj sustava

digitalno zrelih škola (II. faza)

Ove školske godine nastavili smo s

drugom fazom projekta „e-Škole: Cjelovita

informatizacija procesa poslovanja škola i

nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno

zrelih škola za 21. stoljeće“ u koji smo se kao

škola uključili još 2015. godine.

Istraživanje učinaka provedbe druge faze

projekta e-Škole pod vodstvom je stručnjaka

Centra za primijenjenu psihologiju Filozofskog

fakulteta u Rijeci i vodi ga prof. dr. sc. Svjetlana

Kolić-Vehovec te se ono u mnogočemu

nadovezuje na dijelove istraživanja učinaka

pilot-projekta održanog od 2015. do 2018.

godine. Ukupno u drugoj fazi sudjeluje 368 škola

iz Republike Hrvatske.

Osnovna je svrha istraživanja druge faze

prikupljanje podataka o stavovima, iskustvima i

digitalnim kompetencijama djelatnika škole kako

bi se kasnije mogao utvrditi efekt tih aktivnosti

na spomenute varijable. S drugom fazom

projekta započeli smo u studenom 2021. godine,

a završetak projekta očekuje se u ožujku 2023.

godine. U tom razdoblju sudionici (profesori,

stručni suradnici, ravnatelji, stručnjaci za tehničku

podršku, administrativno osoblje i roditelji) u

četiri faze prolaze kroz online ispitivanja i fokus

grupe. Ove školske godine održana je tek prva

faza, odnosno početno online ispitivanje u kojem

su sudjelovali nastavnici i ravnateljica.

S nestrpljenjem čekamo ostatak

istraživanja i rezultate!

81


Projekti i aktivnosti

Projekt: Petogodišnje samovrednovanje rada škole –

iskustva učenika s nastavom realizirano u suradnji s

vanjskim suradnikom Instituta za društvena istraživanja

u Zagrebu dr. sc. Petrom Bezinovićem, prof.

Nakon dulje stanke Prva gimnazija

Varaždin ponovo je pokrenula proces

samovrednovanja škole s ciljem analiziranja,

interpretiranja i vrednovanja kvalitete nastave

i cjelokupnog rada škole. Prikupljeni rezultati

iskoristit će se kao podloga za planiranje daljnjeg

unapređivanja rada škole. S tom svrhom postigli

smo suradnju s vanjskim suradnikom dr. sc.

Petrom Bezinovićom koji nam je pomogao

u tehničkom dijelu pripremanja upitnika. Od

siječnja do ožujka zajednički smo dogovarali

koncept upitnika te osmišljavali pitanja koja će

biti motivirajuća za sve naše učenike. Uzimajući u

obzir opseg ispitivanja i količinu predmeta za koje

smo željeli čuti iskustva učenika, istraživanje smo

podijelili u dvije faze. Pod vodstvom pedagoginje

Renate Čelik i pedagoginje pripravnice

Andrijane Petrine s prvim smo ispunjavanjima

započeli u ožujku 2022. godine, a drugi su dio

upitnika učenici ispunjavali u svibnju. Učenici

su u upitnicima nastojali opisati svoja iskustva s

nastavom te dati svoje prijedloge za unapređenje

kvalitete nastave. Učenici su ovaj zadatak rado

prihvatili te su iskoristili priliku za dijeljenje svog

mišljenja do kojeg nam je izrazito stalo. Rezultate

ćemo obraditi tijekom ljeta i konkretne razvojne

planove predstaviti učenicima i profesorima

početkom sljedeće školske godine.

Zbornica je ove školske godine bila mjesto

prave pozitive

Dvogodišnja socijalna

distanca potaknula nas je da

ove godine u našem kolektivu,

ali i u kolektivu Medicinske

škole, koji se s nama družio

u poslijepodnevnoj smjeni,

širimo puno pozitivne energije.

Stoga smo našu zbornicu

nastojali ispuniti bojama,

sretnim mislima te time svima

uljepšati (i olakšati) radne

dane. Za Božić smo se okupili

i uz božićne pjesme, toplu

čokoladu, ples i puno smijeha

okitili smo „zborničko drvce“.

Iskoristili smo i našu ploču u

zbornici za dijeljenje pozitivnih

poruka te obilježavanje nekih

dana kao što je Međunarodni

dan sreće.

Nadamo se da smo

ovime naše djelatnike uspjeli

podsjetiti da je „Dan bez

smijeha, izgubljen dan“.

pedagoginje:

Renata Čelik, prof. i

Andrijana Petrina, prof.

82


Projekti i aktivnosti

Mogućnosti u budućnosti – studenti, fakulteti i

zoomovi

Uz dobru volju brojnih bivših učenika,

suradnju s vanjskim institucijama, uz

koordinaciju Vijeća učenika i dobrog duha

prof. Martine Vidović kad treba povezati ljude,

naši učenici i ove su godine imali priliku čuti

iz prve ruke kakvo ih iskustvo može čekati na

željenom fakultetu. Zahvaljujemo svima koji su

podijelili informacije, iskustva i osvrte koji su

nam dragocjeni. S obzirom na to da je ostvaren

velik broj aktivnosti koordiniranih ili promoviranih

putem Vijeća učenika, ovdje ćemo ih sve barem

spomenuti iako je u okvirima pojedinih razreda i

predmeta bilo još mnogo aktivnosti korisnih za

profesionalno usmjeravanje učenika.

Predstavljanja fakulteta iz perspektive

studenata – koordinacija Vijeća učenika

fakultet datum izlagač(i)

Edukacijskorehabilitacijski

fakultet

Ekonomski

fakultet u

Zagrebu

Fakultet

elektrotehnike i

računarstva

Medicinski

fakultet u

Zagrebu

Fakultet

strojarstva i

brodogradnje

Biotehnologija

u Zagrebu i

Rijeci

2.12.2021. Pia Paska

8.12.2021. Mia Sajko

9.12.2021. Marija Vuković

10.12.2021. Korina Klampfl

i Magdalena

Briševac

16.12.2021. Ela Đipalo i

Vedran Kocijan

16.12.2021. Marija Biškup,

Anamarija

Šest, Lara

Jerec

Fizika (PMF) 17.12.2021. Patricija

Kranjčić

Biologija (PMF)

i Integrirani

studij Biologija i

kemija

20.12.2021. Dora Košić,

Petra Špicar

Stomatološki 21.12.2021. Marija Ilčišin

fakultet

Studenti su pozvali buduće kolege na

posebna događanja svojih fakulteta (npr. Mia

Sajko na Digitalnu kavu Ekonomskog fakulteta,

Karla Grudenić na čajanke sa studentima PBF-a)

i pomagali su nam odgovarajući na konkretne

upite i molbe za pomoć.

Korina i Magdalena, Medicinski fakultet

Suradnja s predstavnicima vanjskih institucija

– promocija putem Vijeća učenika

28. 10. 2021. – Studiranje u inozemstvu, predavanje

Filipa Cirkvenčića (IntegralEDU); dodatno

i SRZ 4. d

25. – 27. 11. 2021. – Virtualna Smotra sveučilišta

23. 11. 2021. – Kamo nakon srednje, predavanje

Ane Uglešić (Institut za razvoj obrazovanja)

1. 12. 2021. – Klasična filologija i zadarsko

sveučilište, predavanje Linde Mijić, prof. i studenata

u organizaciji prof. Rajka Guščića

16. 12. 2021. – Arheološka radionica: rimski

vojnici u Tiluriju – održao prof. dr. sc. Domagoj

Tončinić u koordinaciji s prof. Ivanom Vitez

20. 12. 2021. – psihološko testiranje neodlučnih

maturanata, Tihana Hrkač, psihologinja (Hrvatski

zavod za zapošljavanje); individualno savjetovanje

u prosincu i siječnju

28. 1. 2022. – Marketing kao posao budućnosti i

Dizajniram svoju budućnost, predavanja Ružice

Krpan i Ivane Žižić (Algebra)

28. 1. 2022. – Predstavljanje Vojnog učilište

MORH-a, Iris Žuti, poručnica

10. 2. 2022. – Predstavljanje Pravnog fakulteta u

Zagrebu, profesorica Mateja Held

23. 2. 2022. – Regionalni webinar: Zašto je važno

što upisati?

15. 6. 2022. – EducationUSA, sajam visokog

obrazovanja (Institut za razvoj obrazovanja)

Željka Pačalat, dipl. psiholog

Marija, FER

83


Projekti i aktivnosti

Istraživanja o kompetencijama i dobrobiti učenika

Iz učeničke perspektive ova je školska

godina zasigurno bila zasićena istraživanjima.

Uz istraživačke projekte usmjerene na kvalitetu

nastave, čiju su koordinaciju na školskoj

razini preuzele školske pedagoginje, školska

psihologinja preuzela je projekte usmjerene

na kompetencije i dobrobit učenika. S iscrpnim

interesom istraživača za njih same učenici su se

različito nosili, o čemu govori i anegdota jednog

od istraživača, g. Jokića, o komentaru koji je

učenica „jedne varaždinske gimnazije“ dodala

uz odgovor na anketno pitanje. Pitanje je bilo je

li se za vrijeme pandemije zaljubila. A odgovor:

„Prestanite više postavljati takva boomerska

pitanja.“

Evo ipak pregleda istraživačkih projekata s

boomerskim i sličnim pitanjima.

Naziv projekta: Model slobodnog odlučivanja o

karijeri: Uloga autonomne karijerne motivacije

te zaštitnih i rizičnih faktora u profesionalnom

razvoju adolescenata (Free Career Choice)

Institucija: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar

Voditeljica: dr. sc. Iva Šverko

Školska koordinatorica: Željka Pačalat, prof.

Više o projektu

Nastavljeno je anketno praćenje učenika onih

razrednih odjela koji su se prošle godine sami

prijavili za trogodišnji projekt o donošenju

karijernih odluka. Osnovni je cilj ovog projekta

istražiti i pratiti kako učenici osnovnih i srednjih

škola donose odluku o svojem budućem

zanimanju, uzimajući u obzir različite faktore koji

tome doprinose.

Naziv projekta: COORDINATE: COhort

cOmmunity Research and Development

Infrastructure Network for Access Throughout

Europe

Institucija: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar u

suradnji s 18 europskih institucija

Voditeljica: dr. sc. Andreja Brajša

Školska koordinatorica: Željka Pačalat, prof.

Više o projektu

Petero učenika dobrovoljaca sudjeluje u

četverogodišnjem projektu koji kroz radionice

traži njihovo mišljenje o ključnim pitanjima koja

se tiču istraživačkih aktivnosti u kojima sudjeluju

mladi.

Naziv projekta: PISA – Programme for

International Student Assessment

Institucija: Nacionalni centar za vanjsko

vrednovanje obrazovanja

Voditeljica: Ana Markočić Dekanić, prof.

Školska koordinatorica: Željka Pačalat, prof.

Više o projektu

Godina 2022. jest i godina novog vala velikog

međunarodnog PISA istraživanja nakon što su

aktivnosti planirane za 2021. na razini cijelog

svijeta odgođene zbog pandemije. Radi se o

najvećem svjetskom istraživanju u obrazovanju

koje je krajem 1990-ih godina pokrenula

Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

(OECD) s ciljem prikupljanja međunarodno

usporedivih podataka o znanju i kompetencijama

petnaestogodišnjih učenika.

Istraživanjem PISA nastoji se ispitati koliko

su mladi pripremljeni za potpuno i aktivno

sudjelovanje u društvu. Istraživanje ispituje

tri vrste pismenosti – čitalačku, matematičku i

prirodoslovnu (uz dodatne provjere pojedinih

godina). Republika Hrvatska priključila se trećem

ciklusu PISA istraživanja (PISA 2006) i od tada je

sudjelovala u svim ciklusima istraživanja (PISA

2009, PISA 2012, PISA 2015, PISA 2018).

Istraživanje je provedeno tako da je nasumično

odabrano 42 učenika u dobi od 15 godina od

kojih je velika većina pristala sudjelovati u

projektu u kojem su nekoliko sati odgovarali na

pitanja slična popularnim mozgalicama.

Dok iz medija najčešće čujemo da Republika

Hrvatska tek treba dostići prosjek zemalja

OECD-a u sve tri vrste pismenosti, a Europa ima

cilj smanjiti udio učenika koji ne dostižu osnovnu

razinu pismenosti ispod 15 posto, učenici naše

škole na prošlom su ispitivanju 2018. postigli

prosječni rezultat iznad razine koju postiže

prosječni srednjoškolac u Hrvatskoj, ali i iznad

razine prosječnog hrvatskog gimnazijalca.

Nadamo se da će i ovogodišnje ispitivanje

potvrditi dobru razinu korištenja znanja stečenih

u osnovnoj školi kod naših učenika, ali i napredak

kod cijele populacije.

Naziv projekta: Testiranje 5C modela pozitivnog

razvoja mladih: tradicionalno i digitalno mobilno

mjerenje (P.R.O.T.E.C.T.)

84


Projekti i aktivnosti

Institucija: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Sveučilišta u Zagrebu

Voditeljica: doc. dr. sc. Miranda Novak

Školska koordinatorica: Željka Pačalat, prof.

Više o projektu

P.R.O.T.E.C.T. je višegodišnje istraživanje

pozitivnog razvoja mladih u kojem sudjeluju

srednje škole u Zagrebu, Varaždinu, Osijeku,

Rijeci i Splitu. Cilj je istraživanja ispitati više od

6000 srednjoškolaca koji su upisali prvi razred

u školskoj godini 2021./2022. Istraživanje

će se provoditi tijekom njihova cjelokupnog

srednjoškolskog obrazovanja kako bi se dobio

što bolji uvid u kvalitetu života današnje mladeži.

Sudionici jednom godišnje ispunjavaju upitnik

o rizičnim ponašanjima, odnosu prema sebi i

vršnjacima, raspoloženjima te odnosu prema

obitelji i školi. Manji broj učenika koji su se

dobrovoljno javili uključen je u studiju pomoću

mobilne aplikacije koja će u razdoblju od 7

dana učenicima slati kratki set pitanja tri puta

dnevno. Uz to, aplikacija će pratiti korištenje

mobitela i društvenih mreža, spavanje i kretanje

adolescenata. Sva zapažanja i zaključci

o općenitom funkcioniranju mladih bit će

podijeljeni s donositeljima odluke i stručnjacima

koji neposredno rade s mladima, uključujući

zaposlenike škola.

Naziv projekta: Nacionalno praćenje učinaka

pandemije i potresa

Institucija: Institut za društvena istraživanja u

Zagrebu

Voditelji: dr. sc. Boris Jokić i dr. sc. Zrinka Ristić

Školska koordinatorica: Željka Pačalat, prof.

Više o projektu

U šk. god. 2020./21. naša je škola, kao i 160

drugih osnovnih i srednjih škola na području

cijele Republike Hrvatske, sudjelovala u prvoj

dionici istraživanja u kojoj su prikupljena iskustva

i perspektive velikog broja učenika, nastavnika i

drugih zaposlenika škole. Dobiveni rezultati, koji

su govorili o negativnim učincima preduge online

nastave za velik broj učenika i nastavnika u smjeru

smanjenog usvajanja gradiva, niže motivacije

i općenito lošijeg funkcioniranja, poslužili su

kao osnova za donošenje odluke Ministarstva

o držanju škola otvorenima u protekloj školskoj

godini. Na kraju ove nastavne godine ponovno

su prikupljene perspektive i iskustva učenika

i nastavnika kako bi se provjerili efekti druge (i

drugačije) pandemijske školske godine.

„Zajedno u budućnost“

u suradnji s

Gospodarskom školom

Zajedno u budućnost — radionica o toleranciji

Tijekom cijelog drugog polugodišta ove

školske godine 18 učenika naše škole i učenika

Gospodarske škole Varaždin sudjelovalo je u

projektu „Zajedno u budućnost” koji je osmislila i

vodila psihologinja Gospodarske škole Romana

Grđan, prof. Kroz niz individualnih i grupnih

aktivnosti učenici su se upoznavali s vlastitim

i tuđim preferencijama u razmišljanju, kao i

prednostima i slabostima koje iz njih proizlaze.

Širi cilj projekta bio je poticanje kritičkog

mišljenja i tolerancije prema različitosti te jačanje

samopoštovanja učenika i poštovanja prema

drugima. Provedene su i popratne aktivnosti za

roditelje i zainteresirane nastavnike. Završna

aktivnost za učenike, održana 15. lipnja, bila

je izrada društvenih igara na temu tolerancije,

kojima će se, nadamo se, moći koristiti i drugi

učenici obiju škola.

Iz naše škole sudjelovali su Lucija

Posavec, Rea Dreven i Helena Kučej (1. h),

David Hosni i Lorena Posilović (1. g), Rea

Kovač i Lana Plantak (3. a), Hana Bajkovec i

Marta Turković (3. h), a školska koordinatorica

projekta bila je psihologinja Željka Pačalat, prof.

Sudionici su prepoznali povezivanje dviju škola

kao jaku stranu projekta i doprinos ukupnom

poticajnom iskustvu.

Željka Pačalat, dipl. psiholog

Zajedno u budućnost — izrada društvene igre

85


Projekti i aktivnosti

Erasmus+ projekt „Under The European Stars“

Prva mobilnost Erasmus+ projekta

Under The European Stars vrlo uspješna

Prva mobilnost Erasmus+ projekta Under

The European Stars održana je u Finskoj od 3. do

10. 5. 2022., u nekadašnjoj finskoj prijestolnici,

gradu Turku. Pripreme za odlazak u najsjeverniju

zemlju ovog projekta bile su dugotrajne,

zanimljive i važne, uzevši u obzir samu temu

ovog projekta. Profesori su organizirali za

učenike nekoliko planinarenja na obližnje planine

te tako posjetili nekoliko puta Ivanščicu i Ravnu

goru. Digitalna detoksikacija, povratak prirodi,

svrsishodno korištenje tehnologije, timski rad te

razvijanje otpornosti na različite životne izazove

glavni su aspekti projekta. Finci su pred učenike

i nastavnike stavili vrlo zahtjevne zadatke koji

su uključivali snalaženje u prirodi, spavanje u

asketski opremljenim bungalovima, samostalno

pripremanje hrane te bicikliranje 150 kilometara

u tri dana. Da sve ne bi bilo toliko jednostavno

kao što zvuči, sve su to začinili povremenom

kišom, jakim vjetrom u prsa i temperaturama

ispod 10 °C. Nakon završenoga izazova učenici

su morali isprobati tradicionalnu finsku saunu i

skok u hladno jezero, tek netom što je taj dan

padala susnježica. U projektu sudjeluju četiri

zemlje: Finska, Mađarska, Španjolska i Hrvatska.

U Finskoj je boravilo ukupno osam učenica

i učenika iz Prve gimnazije Varaždin (Hrvoje

Brđanović, Noa Planinc, Viktorija Pintarić,

Gabrijela Fruk, Laura Pažur, Dorijan Habek, Vito

Šalamon i Sebastjan Varga) u pratnji profesorice

TZK-a Tatjane Ostović Šlehte i profesora

Geografije Krunoslava Rukelja. Sljedeće dvije

mobilnosti u Mađarsku i Španjolsku planiraju

se za rujan i listopad, a mi ćemo biti domaćini u

proljeće 2023.

Tim profesora koji rade na projektu su

Krunoslav Rukelj, Tatjana Ostović Šlehta, Hana

Bulić, Vinka Sambolec Škerbić te koordinatorica

projekta Ivana Žnidarić Kajić.

O našim pripremama i projektu pišu i mediji:

https://evarazdin.hr/nasim-krajem/erasmus-projekt-under-the-european-stars-ucenici-prve-gimnazije-putuju-u-finsku-397117/?fbclid=IwAR2X-

LAWgchvEnb0Q9533s53EsNKqsjbhdL_uywbq0BYuQJ754kECJ0xxdd4

https://evarazdin.hr/nasim-krajem/foto-sto-suucenici-prve-gimnazije-naucili-u-finskoj-u-erasmus-projektu-397604/

Doživljaj Finske iz perspektive Vite Šalamona

i Gabrijele Fruk

U utorak 3. svibnja 2022. učenici Hrvoje

Brđanović, Gabrijela Fruk, Dorijan Habek, Laura

Pažur, Viktorija Pintarić, Noa Planinc, Vito

Šalamon i Sebastjan Varga u pratnji profesora

Krunoslava Rukelja te profesorice Tatjane

Ostović Šlehta krenuli su na prvu mobilnost

Erasmus+ projekta Under The European Stars

u Finskoj. Uzbuđene putnike pred Prvom

gimnazijom Varaždin u sedam sati ujutro čekao

je mali autobus. Njime su putovali do Zračne

luke Franjo Tuđman u Zagrebu i tako započeli

svoje uzbudljivo putovanje. Mjesta za spavanje

u autobusu nije bilo zbog adrenalina i treme,

čula se glazba, smijeh i razgovor. Kada su

došli do zračne luke, uslijedila je uobičajena

procedura prijave i ukrcaja u zrakoplov. Let

Zagreb – Helsinki trajao je oko tri sata te je

slijetanje bilo malo prije dva sata poslijepodne.

Svi su bili oduševljeni zračnom lukom Helsinki

koja ne samo da je velika, nego je spojena s

podzemnom željeznicom do koje treba nekoliko

sekundi dizalom. Prvi vlak vodio je do Pasile,

a drugi do Turkua. Na željezničkom kolodvoru

u Turkuu putnike su dočekale njihove obitelji

domaćini i povele ih kući.

Prvog dana boravka u Finskoj, 4. svibnja,

putnici su se upoznali sa školom Liedon Lukio,

86


Projekti i aktivnosti

dobili su plan i program za naredne dane i

odradili prvi ice breaker. U ice breakeru učenici

su bili podijeljeni u grupe u kojima su trebali

biciklirati sljedećih dana i ukrašavali su majice

koje su bile u boji njihova tima. Škola je naše

učenike oduševila izgledom i svime što pruža

finskim učenicima. Osim učionica s naprednom

tehnologijom, u školi se nalaze soba za biljar i

druženje, soba sa stolom za stolni tenis i velika

katedra. Uz školu se nalazi dvorana u kojoj

je velik teren za košarku, nogomet i ostale

dvoranske sportove, posebna soba s umjetnom

stijenom za penjanje i teretana kojom se učenici

mogu besplatno koristiti te izvan nje još veliko

nogometno igralište koje okružuju biciklistička

staza i šuma. Učenici su okusili i jedan obrok u

školskoj kantini kakav inače jedu finski učenici

– palačinke sa špinatom, salatu od tune i raženi

kruh. To se našim učenicima svidjelo, ali nije ih

zasitilo kao hrvatske delicije.

U četvrtak 5. svibnja borba s biciklima

počela je već u sedam ujutro kada su biciklirali

do prvog broda, kruzera Viking Glory. Na

kruzeru su finski učenici održali prezentaciju o

brodu, organizirali igru traženja tijekom koje su

mobiteli bili skupljeni u vreću te jogu. S kruzera

su sišli na otok Lemlandu gdje su već otprije s

određenim grupama biciklirali. Tura je imala

tridesetak kilometara tijekom kojih su se grupe

raspale zbog fizičkih nemogućnosti ponekih

stranih učenika, no zato su naši učenici bili fizički

spremni i po putu sakupili jedni druge te zajedno

došli do sljedećeg trajekta koji je vodio do otoka

Sommarön. Na otoku Sommarönu biciklirala

se još jedna kraća ruta do kućica u kojima su

učenici bili smješteni.

U petak 6. svibnja dan je započeo

doručkom, podjelom zadataka vezanih uz obroke

i mindfulness radionicom. U radionici su se

izrađivale ovce od češera u koji su se zataknule

drvene nožice i brodići od kore drva s papirnatim

jedrom. Na jedro je bilo potrebno napisati sve

što pojedinca stresira. Nakon toga krenulo se

s razgledavanjem otoka biciklima. Bicikliralo se

do arhipelaga od kojeg se dalje išlo pješice zbog

velikog kamenja na putu. Hodalo se do obale na

kojoj je slijedila radionica disanja tijekom koje su

neki zaspali te puštanje brodića u more. Tu se

jednom našem učeniku dogodila nezgoda u kojoj

je rasjekao obrvu, no zbog dobre pripremljenosti

finskih učenika, prva pomoć odmah mu je bila

pružena. Poslije slobodnog vremena slijedilo

je istezanje i mogućnost odlaska na kupanje

u hladnom jezeru te kasnije odlazak u saunu.

Nakon večere slijedilo je druženje i ples uz vatru

te odlazak na spavanje. Da ne bi zaspali gladni,

naši učenici u ponoć su išli peći piletinu koju su

prethodno kupili u trgovini.

U subotu 7. svibnja bio je dan polaska

s otoka. Buđenje je bilo oko devet sati jer su

se trebale očistiti kućice i pojesti doručak. Put

biciklima počeo je u deset sati i trideset minuta.

U prvom dijelu puta trebalo je proći s jednog

kraja otoka na drugi. Taj dio puta iznosio je osam

kilometara i većina učenika taj je dio završila

za četrdeset i pet minuta. Nakon toga išlo se

trajektom do drugog otoka po kojem se vozilo dva

sata. Nakon trajekta trebalo je oko pet kilometara

do restorana u kojem je za ručak bila poslužena

juha od bundeve. Ručak je trajao sat vremena,

a nakon toga došao je najteži dio puta odnosno

šezdesetak kilometara do mjesta Kaarina. Taj

put nisu trebali biciklirati svi, ali prema dogovoru

s profesorima ekipa iz Hrvatske išla je zajedno

do kraja. Iako su bili gladni, želja za jelom u

Hesburgeru vodila je učenike i zajedno su svi

stigli do cilja. Po većinu učenika tamo su došle

obitelji, no neki su još morali biciklirati do mjesta

Lieta gdje je smještena škola.

U nedjelju 8. svibnja bio je Majčin dan i

zbog toga je obitelj sama birala program za taj

dan. Većina obitelji odlučila je ručati u nekom

restoranu i učenike odvesti u Järvelu. Järvelä

87


Projekti i aktivnosti

je javna sauna uz jezero u kojem su se naši

hrabri učenici i okupali. Nakon saune većina

učenika okupila se u školskoj dvorani gdje su svi

zajedno igrali košarku, no s obzirom na to da je

bila nedjelja, dvorana nije bila dugo otvorena pa

su se svi premjestili na nogometni teren gdje su

zaigrali nogomet. Nakon utakmice učenici su se

uputili kući gdje su večerali i krenuli na počinak.

Posljednji dan boravka bio je 9. svibnja

– razgledavanje grada Turkua. U deset sati bio

je dogovoren sastanak pred glavnom crkvom i

njezino razgledavanje. Nakon crkve slijedila je

šetnja do glavne gradske knjižnice u koju ulazak

nažalost nije bio moguć zbog štrajka koji se

odvijao. Poslije razgledavanja knjižnice uputili

su se do glavne trkaće staze u Turku nakon koje

je uslijedilo slobodno vrijeme do 16 sati. Većina

učenika raspršila se po robnim kućama gdje

su ujedno i ručali. Nakon slobodnog vremena

učenici su se vraćali kućama i ponovno se

sastali u šest sati popodne kada je bio zakazan

internacionalni program koji je započeo

prezentacijom Španjolaca. Nakon njih slijedili

su Hrvati s kratkim filmom i pjesmom Ja sem

Varaždinec. Mađari su se nadovezali na nas

sa svojim tradicionalnim pjesmama i kolom, a

na kraju su bili Finci sa svojom tradicionalnom

pjesmom. Poslije svih predstava učenici su imali

slobodno vrijeme pa su se svi učenici okupili u

školskoj dvorani gdje su igrali nogomet i košarku.

U 2.30 sati 10. svibnja hrvatski učenici

sastali su se na autobusnoj stanici u Turkuu.

Autobus je kretao u 2.45. Za razliku od polaska,

pri povratku je u autobusu vladala tišina. Od

tuge i umora svi su spavali sve do aerodroma u

Helsinkiju. Tamo su obavili prijavu za avion koji

je polijetao u 7.40 i sletio u Zagreb u 9 sati. Pred

aerodromom nalazio se isti mali autobus koji

je učenike vozio u Zagreb. U autobusu se čuo

razgovor pun dojmova i iskustava koje su naši

učenici stekli kroz protekle dane. Toj prekrasnoj

avanturi došao je kraj pred Prvom gimnazijom

Varaždin ispred koje su naše putnike dočekali

roditelji.

Naši učenici uspješni na

međunaronom natjecanju

znanja o Tri mora

Inicijativa Tri mora

neformalna je politička

platforma inicijative

zemalja istočne

i srednje Europe

(država članica EU) na

potezu Baltik – Jadran – Crno more. Inicijativa

je to koja je pokrenuta 2016. godine upravo u

Hrvatskoj, i to u Dubrovniku. Kako bi se informiralo

učenike i studente, poljska zaklada Jagiellonska

odlučila je u svim državama članicama Inicijative

organizirati kviz o geografskom, političkom,

kulturološkom i povijesnom znanju država

članica. Natjecanje se

sastoji od dva dijela.

Prvi dio bio je kviz koji

su sudionici rješavali

29. listopada, a nakon

toga 30 najboljih iz

svake države putovalo

je u svoj glavni grad

8. studenoga igrati stratešku igru Intermarium.

Valentina Kranjec, Franka Šegović i Jan Špiclin

iz 4. c učenici su

naše škole koji su se

prijavili na ovaj kviz

te su ostvarili izvrstan

rezultat ušavši među

30 najboljih sudionika

u Republici Hrvatskoj

što im je omogućilo

sudjelovanje u igranju

strateške igre Intermarium u Zagrebu koja

ih je oduševila i pobliže im dočarala politiku

država versajske Europe. Učenici su izrazili

veliko zadovoljstvo što

su na ovakav način

interdisciplinarno učili

geografiju, politiku i

povijest te imali priliku

upoznati i ostale

sudionike sličnih

interesa.

Bravo, Franka, Jan i Valentina!

88


Uspjesi naše učenice Marte Ivanek

Projekti i aktivnosti

O školi digitalnog aktivizma i Erasmus+ projektu

Youth against cyberbullying

Naša učenica Marta Ivanek izabrana je

na natječaju i pozvana na sudjelovanje u Školi

digitalnog aktivizma u Kaštel Kambelovcu od

24. do 26. rujna 2021. godine. Projekt je bio u

organizaciji zaklade Solidarna. Ciljevi same

škole bili su pokrenuti mlade na internetski

aktivistički rad. Neka od predavanja i radionica

bile su: Činjenice: Kako do njih i zašto su

važne za aktivizam?, Kako izvući najbolje od

društvenih mreža?, Satira – oruđe aktivzma

i brojne druge. Na temelju uspješnog rada u

ovom projektu organizatori su Martu pozvali

na sudjelovanje u Erasmus+ projektu naziva

Youth againts cyberbulling pa je naša Marta

otputovala u Kopenhagen krajem ožujka 2022.

U Danskoj su se susreli mladi iz Italije, Srbije,

Francuske, Danske, Mađarske i Hrvatske

Uspješan projekt Priča o varaždinskom zelju

kojima je uz radni dio bilo

omogućeno upoznati i

osjetiti puls Skandinavije,

jedan drugačiji način

života i upoznavanje

kulture. Danska je Martu

oduševila, a ovaj projekt

zasigurno joj je bio vjetar

u leđa u pogledu novih

projekata, aktivnosti, ali i

putovanja. Svoje stečeno

znanje i iskustvo Marta je prenijela učenicima

trećih razreda za koje je u našoj školi organizirala

kvalitetnu radionicu o cyberbullingu s naglaskom

na prepoznavanje i suzbijanje te društvene

pojave.

14. smotra turističke kulture 2021. – Kako su jeli naši

stari – gastronomska baština mog zavičaja

Kao jedna od pet

najuspješnijih srednjih škola

izabranih na organiziranom

natječaju Turističke kulture,

naša je škola 24. 11. 2021.

virtualno predstavila projekt

Priča o varaždinskom zelju na

ovogodišnjoj državnoj smotri te

na stručnom skupu Građanskog

odgoja i obrazovanja. Učenici

Prve gimnazije Varaždin

istraživali su tradicionalnu

gastronomiju našeg kraja te

su nakon svih prikupljenih

informacija i starih recepata

izradili digitalnu kuharicu

s posebnim naglaskom na

varaždinsko zelje koje je

zaštićeno markicom izvornosti

Europske unije. Priču o našem

zaštićenom zelju saznali su

intervjuirajući gospođu Mariju

Cafuk koja je ujedno i čuvarica

sjemena našeg zelja. Školu su

predstavili učenici 4. c razreda:

Jan Špiclin, Marta Ivanek,

Franka Šegović, Elena Huzjak

i Tea Mišak uz mentorstvo

profesorice Ivane Žnidarić Kajić.

Ovo je bila jedna prekrasna

prilika za predstavljanje

gastronomije našeg kraja i za

promociju varaždinskog zelja

diljem Hrvatske.

Na poveznici možete

pogledati intervju s učenicima

koji se nalazi u sklopu emisije

Kajkavci VTV televizije:

https://www.youtube.com/

watch?v=XJ_xrQsnxak

Ivana Žnidarić Kajić, prof.

89


Projekti i aktivnosti

Aktivnosti izborne Sociologije

Posjet Gradskom muzeju Varaždin

Sedmoga dana mjeseca travnja 2022.

52 učenika izborne nastave Sociologije posjetilo

je Gradski muzej Varaždin kako bi nastavom na

terenu učili o modi u povijesti. Kustosice muzeja

učenicima su pokazale dio postava naziva

Kultura odijevanja te aktualnu izložbu naziva

Šošte-raj, priče o cipelama iz Gradskog muzeja

Varaždin. Učenici su izložbe obišli uz iskaznicu

MIŠ koja im je omogućila besplatan ulaz i

vodstvo. Izrazili su veliko zadovoljstvo ovakvim

oblikom nastave koji se zbog pandemije duže

vrijeme nije mogao realizirati.

Nastavu na terenu organizirale su profesorice

Hana Bulić i Ivana Žnidarić Kajić.

Učenici izborne Sociologije obilježili Svjetski

dan voda

Svjetski dan voda obilježava se 22.

ožujka svake godine kako bi se skrenula

pozornost ljudi diljem svijeta na važnost

očuvanja vode za piće. Učenici koji su prošle

godine sudjelovali u projektu Voda – plavo

zlato izradili su edukativnu društvenu igru s

ucrtanim važnim izvorima vode naše županije

namijenjenu osnovnim školama s ciljem

osvješćivanja važnosti čuvanja vode. Ove smo

godine uz pomoć sponzorstva tvrtke Varkom d.

d., kojoj ovim putem i zahvaljujemo, umnožili

našu edukativnu društvenu igru i poslali je

svim osnovnim školama naše županije te na taj

način obilježili Svjetski dan voda. Učenici su se,

osim što su društvene igre pakirali i pripremali

pošiljke, također dobro zabavili i sami igrajući

igru od izvora od izvora pod motom Svaka kap

je bitna.

Profesorici su se povratno javile

zahvalne škole među kojima izdvajamo zahvalu

Centra Tomislav Špoljar:

Zovem se Ksenija Kezele i radim u Centru za

odgoj i obrazovanje Tomislav Špoljar te sam

razrednica četvrtog razreda. Obradovala nas

je igra koju su kreirali Vaši učenici u sklopu

projekta „Voda – plavo zlato“. Čitav projekt i

angažman Vaših učenika vrijedan je hvale.

Moji učenici vrlo rado igraju ovu igru. U privitku

Vam šaljem jednu fotografiju svojih učenika u

ovoj aktivnosti i tekst koji je objavljen u našim

školskim e-novinama, a vezan je uz Vaš poklon.

Hvala Vama i Vašim učenicima.

Ivana Žnidarić Kajić, prof.

90


Projekti i aktivnosti

Aktivnosti izbornog predmeta

Politika i gospodarstvo

Škola ambasador Europskog parlamenta

Ove se školske godine naša škola

uključila u program Škole ambasadora Europskog

parlamenta te su u sklopu programa s učenicima

izborne Politike i gospodarstva provedene

brojne aktivnosti. Obilježili smo 10. prosinca

Međunarodni dan ljudskih prava predavanjem

kojemu je tema bila Ustav RH: Ljudska prava

u doba pandemije COVID-19, a velika nam

je čast bila što smo o ljudskim pravima slušali

od stručnjakinje ustavnog prava i predstojnice

katedre za ustavno pravo Pravnog fakulteta u

Rijeci dr. sc. prof. Sanje Barić. Sudjelovali smo na

Festivalu tolerancije, na edukacijskom programu

Film i diskusija: integracija izbjeglica u sklopu

Festivala tolerancije. Učenicima je najzanimljivije

bilo čuti iskustvo mlade Sirijke koja je dobila azil

u Republici Hrvatskoj. Nagham Oufan školuje se

i živi u Zagrebu, izrazila je zadovoljstvo životom u

našoj državi, načinom kako je primljena te navodi

kako planira ostati i školovati se u Hrvatskoj.

Sudjelovali smo na Festivalu ljudskih prava i na

taj način iskazali solidarnost s Ukrajinom. Naši

su učenici u školi organizirali zid dobrodošlice za

učenicu iz Ukrajine, ali i za sve druge učenike koji

su mogli pročitati zanimljive i poučne informacije

o Ukrajini. Učenike je posjetila naša zastupnica

u Europskom parlamentu gospođa Sunčana

Glavak. Učenici su iz prve ruke slušali o iskustvu

rada u EP-u, a ponovili su i ulogu Europskog

parlamenta i ostalih institucija EU-a. U razgovoru

sa zastupnicom dotakle su se teme utjecaja

pandemije na mentalno zdravlje, važnosti

medijske pismenosti i problema dezinformiranja,

uloga zastupnika u EP-u, budućnosti EU-a,

uloge mladih u kreiranju politika i brojne druge.

Obilježili smo Dan materinskog jezika u suradnji

sa srednjom školom s otoka Raba. Dan Europe

obilježili smo 9. svibnja, a obilježavanje je bilo

organizirano u Zagrebu u druženju s učenicima

i profesorima iz ostalih škola iz cijele Hrvatske.

Učenici su sudjelovali u pub kvizu, razgovorima

o budućnosti Europe i raznim radionicama

poput vrijedne radionice o mentalnom zdravlju

mladih i socijalizaciji u pandemiji. Program

je organizirao Ured Europskog parlamenta u

Republici Hrvatskoj. Bilo je i drugih aktivnosti,

ali najvažnije je da su učenici prolazili module

kroz koje su usvajali vrijedna znanja o Europskoj

uniji.

Program su provodile profesorice Hana Bulić i

Ivana Žnidarić Kajić.

91


Projekti i aktivnosti

9. simulirana sjednica Hrvatskog sabora

Za učenike srednjih škola 28. ožujka

2022. godine u 10 sati održana je 9. simulirana

sjednica Hrvatskog sabora. Simuliranu

sjednicu videokonferencijskim putem otvorio je

predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Prvu

gimnaziju Varaždin predstavljalo je pet učenica

četvrtog razreda: Jelena Mišak, Helena Bosilj,

Maja Benić, Antonija Lazar i Tea Mišak pod

mentorstvom profesorica Ivane Žnidarić Kajić i

Hane Bulić. Na sjednici je sudjelovao ukupno

153 učenika iz 49 škola diljem Republike

Hrvatske. Tema ovogodišnje sjednice bila je

Zakon o suzbijanju diskriminacije. U ime Kluba

zastupnika Prve gimnazije Varaždin izlagale

su Helena Bosilj koja je predložila promjenu

postojećeg Zakona o suzbijanju diskriminacije

amandmanom o kojem se glasalo na kraju

sjednice i donošenje novog Zakona o suzbijanju

virtualnog nasilja te Jelena Mišak koja je

izlaganjem naglasila problem marginaliziranih

društvenih skupina u našem društvu s posebnim

naglaskom na beskućnike. Uz amandman

Prve gimnazije Varaždin posebno bih

istaknula predložene amandmane u ime Kluba

zastupnika Gimnazije Antuna Gustava Matoša

Zabok i Srednje

škole Pregrada

koji su se temeljili

na diskriminaciji i

neravnopravnom

položaju žena u

društvu. Svi učenici zastupnici svojim su

amandmanima, govoreći u ime kluba zastupnika,

kroz odbore ili u pojedinačnoj raspravi te

replikama pokazali ozbiljnost i odgovornost pri

obnašanju veoma važne i nimalo lake dužnosti

kao što je dužnost zastupnika/zastupnice

Hrvatskog sabora. Otvaranjem simulirane

sjednice predsjednik Hrvatskog sabora Gordan

Jandroković naglasio je glavnu ulogu politike,

a to je da politika mora biti korisna za društvo,

politika mora voditi računa o javnom dobru te je

to ustvari prvi smisao politike.

9. simuliranu sjednicu Sabora možete pogledati

na sljedećem linku:

https://www.youtube.com/watch?app=desktop

&v=44cTeUQZjzo.

Tea Mišak, 4. c

Naši učenici osvojili su prvo mjesto u kvizu

Koliko poznaješ Hrvatski sabor

Velik uspjeh postigli su učenici 4. c

razreda koji su sudjelovali u kviz-natjecanju

o poznavanju Hrvatskog sabora za učenike

srednjih škola. Od ukupno 50 škola diljem

Hrvatske i 150 učenika koji su u tročlanim

timovima rješavali kviz, naši su učenici osvojili

prvo mjesto s najvećim mogućim brojem

bodova čime su pokazali izvanredno znanje

u poznavanju Hrvatskog sabora, njegove

ustavne uloge, nadležnosti i zakonodavnih

procedura, ali i ustroja državne vlasti i političkog

sustava. Služba za građane Hrvatskoga sabora

26. 5. 2022. organizirala je svečani prijem

i uručivanje nagrada i priznanja učenicima

osnovnih i srednjih škola s ostvarenim najboljim

rezultatima na ovogodišnjem kviz-natjecanju

Koliko poznaješ Hrvatski sabor. Čestitku uživo

učenicima je uputio i sam predsjednik Sabora.

Učenici su imali priliku pratiti dio zasjedanja

Sabora te razgledati građevinu Sabora iznutra.

Nakon dodjele nagrada, za učenike i mentore

organiziran je ručak te ugodno druženje s

ostalim nagrađenim učenicima. Čestitamo

na izvrsnom rezultatu učenicima 4. c razreda

Janu Špiclinu, Eriku Trakoštancu i Teu Čopu

koje je za natjecanje pripremala Ivana Žnidarić

Kajić, prof.

92


Projekti i aktivnosti

Humanost učenika 4. c razreda

Učenici 4. c razreda u ulozi dobrovoljnih

darivatelja krvi

Za svaku je pohvalu inicijativa učenika

4. c razreda koji su odlučili biti dio društva koji

želi dati svoj doprinos i pomoći darivanjem krvi.

Učenici Elizabeta Cikač, Helena Bosilj, Tea Mišak

i Jan Špiclin naš su ponos i nadamo se da će

postati uzor i utjecati na druge da poduzmu isto

jer kako naš Jan kaže: „Doniranje krvi privilegija

je nas zdravih.“

Božićno iznenađenje za učenike Centra Tomislav

Špoljar

Ivana Žnidarić Kajić, prof.

Razred 4. c javio se na školski natječaj

Glazbene radionice te je bez konkurencije

na najbolji način pokazao svoju humanost i

kreativnost. Razrednim projektom Blagdansko

darivanje iznenadio je učenike Centra Tomislav

Špoljar, a nama uljepšao predblagdansko

vrijeme. Pogledajte video:

https://carnet-my.sharepoint.com/personal/

slavica_kelemen_skole_hr/_layouts/15/

onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fslavica%5F

kelemen%5Fskole%5Fhr%2FDocuments%2FU

torak%2FRazredni%20projekt%20cetvrtog%20

c%20razreda%2Emp4&parent=%2Fpersonal%-

2Fslavica%5Fkelemen%5Fskole%5Fhr%2FDoc

uments%2FUtorak&ga=1

O posjetu naših učenika možete pročitati i na

mrežnoj stranici Centra Tomislav Špoljar: http://

centar-tomislavspoljar.hr/?page_id=20197

93


Zabava i rad

Izvanučionička nastava 1. b i 1. d razreda

Mrak. Tama. Noć. Hladnoća travanjskoga

jutra i naš umor. Ne brinite se, tako je izgledao

samo početak izleta dok smo čekali autobus i

ukrcavali se. Jutro smo dočekali na autocesti.

Sunce se zlaćano prelijevalo preko polja, ljudi su

se budili i dolazili raditi na polja. Sunce je slalo

svoje zlatne zrake u naš uspavani autobus. Do

Virovitice svi smo se već razbudili. Kod Osijeka

već smo počeli biti živahni. Na kraju smo do

Vukovara došli i brže nego što smo očekivali.

No samo smo prošli kroz Vukovar i produžili

do Vučedola, jedino smo nakratko zastali na

Memorijalnom groblju Vukovar. Ono se nalazi

nasuprot miniranoj šumi kao tiho utočište mira

nasuprot ratu – dvije suprotnosti.

Vučedol, lokalitet smješten pored

Dunava, izgleda nekako usamljeno, kao da je

usred ničega što samo pojačava dojam unutar

muzeja. Iznutra je ispunjen drevnim artefaktima,

a izvana okružen šumama i rijekom. To samo

pojačava dojam da smo bili u drugom svijetu.

Nakon razgleda otišli smo na mjesto na kojem su

neki ljudi, nažalost, otišli u drugi svijet. Na Ovčari

smo osjetili jad i čemer. Tišinu. Mjesto života na

koje je došla smrt. Oranice na kojima buja život,

koje drugima omogućuju život, vidjele su tragičnu

smrt. Smrt iz mržnje. Nakon Ovčare naš posjet

Vukovaru više nije bio isti. Ispred vodotornja

predahnuli smo gledajući Dunav kako se vuče.

Vodotoranj, prepun ožiljaka i tragova prošlosti,

bio je iskustvo za najhrabrije. Nije bilo lako biti na

takvoj visini, no pogled je zaista bio fantastičan

kako nam je turistička agencija i obećala na

svom letku. Ono što smo ranije gledali s visine

kasnije smo gledali uživo tijekom obilaska grada.

Shvatili smo da je to malen grad, ali s itekako

velikim srcem i važnošću za Hrvatsku.

Na kraju, kad smo dobili malo slobodnog

vremena, sami smo istraživali grad, jeli sladoled,

kupovali knjige i suvenire i zabavljali se. Prije

no što smo se zaputili u Varaždin, stali smo

na Trpinjskoj cesti te se slikali s tenkom. Pri

povratku neki su uspjeli još malo zaspati, a drugi

su pjevali i zabavljali se. Sa sigurnošću možemo

reći da smo se na izletu zabavili, zbližili i nešto

naučili te da ćemo ga dugo pamtiti. Uostalom,

evo još nekoliko dojmova iz našega razreda.

Jakov Grabar, 1. b

(…) Bilo je to moje prvo putovanje u grad heroj

Domovinskoga rata i to je u meni izazvalo

uzbuđenje i poštovanje. Jedva sam čekala da

stignemo, a istovremeno sam se bojala onoga

š t o ć u t a m o v i d j e t i i o s j e t i t i . ( U n a I v a n č i ć , 1 . b )

(…) Potresno je i tužno obilaziti mjesta sjećanja

u Vukovaru. Zato je svaki korak našeg puta bio

ispunjen ponosom i dubokom zahvalnošću. U

Varaždin smo se vratili umorni, ali opet sretni i

bogatiji za još jednu uspomenu.

Izražavamo veliko poštovanje i ogromnu zahvalu

poginulim braniteljima, vojnicima i svim ljudima

koji su takvo što morali proći. (Ivona Čorko i

učenici 1. b razreda)

Na ovome sam izletu bila krajem travnja 2022.

To je zapravo bila izvanučionička nastava na

kojoj su bili učenici 1. b i 1. d razreda, njihove

razrednice profesorice Bojana Barlek i Lara

Novak i profesor Vladimir Mikac. (…)

Eto, to je bio naš prvi izlet na kojem smo bili kao

razred. Bio je zaista nezaboravan i poučan te je

na mene ostavio velik dojam. Nadam se da će

biti još takvih izleta u budućnosti.(Dora Beli, 1. b)

94


Zabava i rad

Izlet bajka 1. e i 1. g razreda

Nacionalni park Risnjak posjetili smo na

Dan izvanučioničke nastave naše škole 29. 4.

Sastali smo se ispred škole u 5 sati i 45 minuta, a

krenuli prema odredištu u 6 sati.

Već se ujutro moglo vidjeti da će dan biti

prekrasan. U autobusu nam se predstavio naš

vodič Nikola, a društvo su nam radili učenici 1.

g razreda te naši profesori. U početku je autobus

bio uspavan. Svima je bilo rano, no atmosfera je

postala bolja kada je svatko malo odspavao. Nakon

četiri sata vožnje stigli smo u Risnjak. Oko

nas bilo je samo zelenilo. Kada smo stigli, upoznali

smo našeg čuvara prirode. On nam je ispričao

neke informacije o samome parku. Nakon

toga zajedno smo krenuli po šetnici, kroz šumu

prema glavnome cilju, izvoru rijeke Kupe. Šetnica

je zaista bila bajkovita. Bilo je jako toplo, ali

cijelo je vrijeme puhao vjetrić koji je olakšavao

naporno hodanje. Uz to, u pozadini se čuo šum

rijeke. Ta šetnja nam je trebala. Svi smo se družili,

razgovarali i uživali u prirodi. Do samog izvora

pješačili smo jedan sat i trideset minuta. Stvarno

je vrijedilo. Izvor je djelovao nestvarno. Cijeli prizor

podsjetio nas je na neki isječak iz američkog

filma. Preporučili su nam da ne pijemo vodu iz

izvora zato što se jedna grupa koja je posjetila

izvor razboljela nakon što je pila upravo tu vodu.

Ipak, jedna naša učenica odlučila se na taj rizik

unatoč jasnim uputama (njezin identitet nećemo

otkriti :)), no na kraju je sve bilo u redu. Naš Filip

bio je glavna zvijezda izleta. Skinuo je čarape i

izuo cipele te krenuo u vodu. Stao je na kamen.

Umalo da nije i skočio na glavu. Bio je to zanimljiv

prizor. Došlo je i vrijeme za povratak do autobusa.

Svi smo već bili umorni, a trebalo je pješačiti

još sat i pol, no na sreću išli smo drugim, manje

strmim putem. Bilo je teško, ali brzo je prošlo.

Sljedeća postaja bila je špilja Vrelo. Malo smo se

smrzavali, ali bilo je lijepo vidjeti sve te stalaktite

i stalagmite. Naravno, ne smijemo zaboraviti i

stalagnate. Nakon špilje uslijedio je posjet Fužinama.

To je vrlo malo mjesto u Gorskom kotaru.

Upoznali smo neke lokalne ljude dok smo kupovali

slatkiše i vodu u trgovini. Pitali su se začuđeno

što radimo u takvom mjestu. Nakon kratkog

vremena provedenog u Fužinama, krenuli smo

prema Varaždinu. Međutim, izlet ne bi bio izlet

da se ne stane na nekom stajalištu s Burger Kingom.

Jako je brzo prošlo 45 minuta. Sjeli smo u

autobus i do Varaždina nam je preostalo oko dva

sata vožnje. U autobusu je bilo vrlo zanimljivo.

Pjevalo se i uživalo. Atmosfera je bila odlična.

U Varaždin smo stigli oko pola devet navečer.

Ovaj izlet svima će ostati u dobrom sjećanju.

Bilo je baš onako kako je trebalo biti. Jednostavno,

a lijepo.

učenici 1. e razreda

95


Zabava i rad

Nastava izvan učionice za razrede 1. h i 4. e

U petak 29. travnja 2022. u pet sati

autobusom smo krenuli prema Rijeci. Oko

sedam sati došli smo na odmaralište Draganić.

Ostali smo tamo tridesetak minuta kako bismo

nešto pojeli i malo se odmorili. Ostatak putovanja

slušali smo o povijesti grada Karlovca i ostalih

mjesta kroz koja smo prošli. Dolaskom u Rijeku,

prvo smo obišli Trsatsku gradinu i posjetili Trg

svetog Vida. Šetnjom do Korza vidjeli smo stari

dio grada i gradsku uru, a zatim je uslijedilo

slobodno vrijeme za ručak i šetnju gradom.

Nakon što smo iskoristili slobodno vrijeme,

krenuli smo prema Opatiji. Tamo smo vidjeli

Villu Angiolinu i kip Djevojke s galebom. Tijekom

slobodnog vremena mogli smo kušati opatijske

kolače ili se pak okupati u moru. Kući smo krenuli

oko šesnaest sati. U autobusu smo se zabavljali

pjevajući i razgovarajući. S nama je putovao

4. e razred, njihova razrednica Nikolina Ivačić,

prof., Stanko Divjak, prof. te naša razrednica

Sanja Horvatić, prof. Putovanje se odvijalo bez

problema i s puno zabave.

Nives Kruhoberec i Erja Horvatić, 1. h

Izvanučionička nastava 2. a i 2. g razreda

Učenici 2. a i 2. g razreda u pratnji

svojih razrednica Ivane Vitez i Andreje Veršić

te profesorice Lovorke Kučak, uz pjesmu i

osmijehe na licu, uputili su se 29. travnja 2022.

na svoju prvu srednjoškolsku izvanučioničku

nastavu. U jutarnjim su satima krenuli ispred

škole prema spilji Lokvarki – jednoj od najljepših

spilja hrvatskog krša. Nakon razgleda ljepota

spilje put su nastavili prema prekrasnoj i

sunčanoj Opatiji. Prolazeći šetnicom Lungomare

upoznali su predivne opatijske plaže, slavne

znamenitosti poput Parka i Ville Angioline te kip

Djevojke s galebom. Slobodno vrijeme neki su

učenici iskoristili za kušanje sladoleda, neki za

promatranje brojnih aktivnosti duž plaže, a neki

za posjet Amerikanskim vrtovima. Zadovoljni,

sretni i veseli u popodnevnim su satima, uz

pjesmu i veselje, krenuli prema Varaždinu.

96


Zabava i rad

Jednodnevna izvanučionička nastava 3. a i 3. b:

Trst, Opatija, Rijeka

Ove je godine (konačno!) realizirana izvanučionička

nastava. Razred 3. a uputio se zajedno

s 3. b autocestom preko Gorskog kotara

do Rijeke. Prvi razgled po dolasku bio je Trsat;

razgled crkve i svetišta te šetnja do Trsatske gradine.

Nakon zajedničke razredne fotografije put

se nastavio prema centru Rijeke i razgledu grada

uz lokalnog vodiča. U poslijepodnevnim satima

stiglo se u Opatiju. Slobodno vrijeme iskorišteno

je za šetnju uz gradske znamenitosti i ispijanje

kave uz prekrasan pogled na more. Povratak u

Varaždin protekao je u autobusu ispunjen glazbom

hitova učenika. Sve u svemu – dalo bi se

ponoviti!

3. a razred

4. a i 4. b: Karta mi je v žepu

Sunčanog travanjskog jutra 29. 4. učenici

4. a i 4. b ukrcali su se u autobus s kartama

u džepu i krenuli na izvanučioničku nastavu u

beli Zagreb grad. U pratnji prof. Baruleka, prof.

Zrne i prof. Žganca učenici su posjetili prijestolnicu

Republike Hrvatske i razgledali Gornji grad

u pratnji vodiča koji je učenike upoznao s nekim

od najstarijih i najpoznatijih znamenitosti Zagreba.

Posjet Zagrebu zaslađen je posjetom Muzeju

čokolade, a prije povratka u Varaždin učenici su

obišli i Muzej iluzija gdje je okinuto nekoliko logično

nelogičnih fotografija za razredne fotoalbume.

Povratna vožnja u Varaždin protekla je uz najfinije

glazbene melodije koje je hrvatska estrada

uspjela proizvesti…

učenici 4. a i 4. b razreda

97


Zabava i rad

Maturalna putovanja trećih razreda

3. a i 3. h (razrednici Iva Pintarić Mandić, prof. i

Dalibor Vidović, prof., pratnja Anamarija Bešenić,

prof.) – Dalmacija: Split, Hvar, Paklinski otoci i

Trogir

3. c razred (razrednik Rajko Guščić, prof.) – Split,

Hvar, Jelsa, Stari Grad, Vrboska, Bol, Trogir

3. d (razrednica Dijana Mrazek Bosilj, prof.,

pratnja Krunoslav Rukelj, prof.) – Zadar, Biograd

na Moru, NP Krka, rafting na Zrmanji, NP Kornati,

Nin

3. f (razrednica Ksenija Mađarić, prof., pratnja

Lara Novak, prof.) – srednja i južna Dalmacija:

smješteni na Makarskoj rivijeri, posjetili Split,

Omiš, Dubrovnik, plovidba po Cetini i do Hvara

3. e (razrednica Irena Kocijan Pevec, prof.,

pratnja Vinka Sambolec Škerbić, prof.) – Trogir,

Hvar, Jelsa, Starigrad, Brač, Split

3. g i 3. b (razrednici Krunoslav Burek, prof. i

Matija Huzak, prof., pratnja Tatjana Ostović

Šlehta, prof.) – Zadar, Šibenik, slapovi Krke, Fun

park Biograd

Maturalac 3. E

U ponedjeljak, 4. 7. 2022., u 5 ujutro 3. E razred

krenuo je na maturalac. Nakon višesatne vožnje

stigli smo u Split gdje nas je dočekao lokalni

vodič i poveo u razgledavanje Dioklecijanove

palače. Uskoro smo se tijekom slobodnog

vremena uvjerili da se zaista nalazimo na moru

gdje su cijene u kafićima više od tamošnje

visoke temperature zraka. Daljnje putovanje

trajektom i autobusom dovelo nas je napokon u

Jelsu – do smještaja u hotelu Fontana Resort.

Čim smo dobili priliku, otišli smo na kupanje na

obližnju plažu, a ostatak večeri nudio je priliku za

zajedničko druženje u hotelu.

U utorak ujutro razgledavali smo zaista

očaravajući grad Hvar i brojili venecijanske

lavove, a zatim uživali u trenutcima slobodnoga

vremena koje se uglavnom trošilo u kafićima. Uz

minimalan broj ranjenih (samo jedan istegnuti

gležanj) vratili smo se u hotel, a ostatak je dana

bio slobodan što smo pametno iskoristili za

odmor i kupanje.

U srijedu je na redu bio posjet OPG-u za

proizvodnju lavande i razgled Starog Grada. U

OPG-u saznali smo mnogo o izradi proizvoda od

lavande i nabavili si prigodne suvenire i priskrbili

lijepe fotografije. U Starom Gradu klonili smo

se vrućine u sjenama starih zgrada. Slobodno

vrijeme u gradu oni znatiželjni iskoristili su da

posjete Tvrdalj Petra Hektorovića. Izlet na Vis,

koji je bio isplaniran za srijedu, prvo je zbog

bure optimistično odgođen, a na kraju nažalost

zbog dodatnog pogoršanja vremenskih uvjeta

definitivno otkazan.

U četvrtak smo uspjeli brodom otploviti

na Brač dok su vremenski uvjeti još bili na našoj

strani. Kupali smo se i sunčali na poznatoj plaži

Zlatnom ratu u Bolu. Osim zabave na plaži taj

dan bavili smo se i slučajem izgubljenog ruksaka

koji je navečer ipak pronađen u hotelu.

U petak je kratki izlet u Vrbosku bio

isplaniran tek za kasno popodne pa je cijeli dan

dotad bio slobodan, u prijevodu: prilika da se

spava do podneva. No to nije sve; navečer nam

je bilo ponuđeno otići s C razredom u disko i

tulumariti, za što se većina razreda i odlučila.

Zadnji smo dan ujutro otišli iz Jelse i

nakon vožnje trajektom pristigli u Trogir, obišli

staru gradsku jezgru, kulu Kamerlengo, naučili

ponešto o gradskim znamenitostima i na brzinu

ručali i u svemu nas tome vrući dan nije mogao

zaustaviti. Na kraju smo se sretno vratili kući i

nakon nekoliko neprospavanih noći, napokon se

odmorili u vlastitim krevetima.

Teodora Hublin, 3. E

98


Zabava i rad

Maturalna putovanja trećih razreda

3. c 3. c

3. e 3. e

3. f 3. f

3. g i 3. b 3. g i 3. b

99


Zabava i rad

Osvrt na maturalno putovanje 4. b i 4. e razreda

Istra (22. do 25. ožujka 2022.)

U ranim jutarnjim satima 22. ožujka

okupili smo se ispred Prve gimnazije Varaždin

te smo zajedno s učenicima 4. b razreda i

profesorima krenuli na naše putovanje Istrom.

Nakon višesatne vožnje autobusom stigli smo

do pulskog Aquariuma koji je bio naša prva

destinacija. Kasnije smo produžili u smjeru

centra Pule gdje smo razgledali njezine kulturne

i povijesne znamenitosti. Najviše smo se zadržali

u pulskoj Areni, a dojmio nas se i Augustov hram.

Istoga smo dana stigli u naš smještaj u Rovinju

gdje smo ugodno dočekani. Večer smo proveli

u šetnji gradom i druženju. Sljedećeg smo dana

posjetili Poreč i njegovu poznatu Eufrazijevu

baziliku, a zatim smo nastavili u smjeru Nove

Vasi gdje smo išli u razgled podzemnih dvorana

Maturalno putovanje 4. a

Umjesto nesuđenog nam Praga, maturalac

4. a osuđen je na Istru. Uz puno povjerenje

razrednika Jurice Baruleka i pokoju kapljicu

oduzete medice bilo je lakše popeti se do

Motovuna. Ovo mjestašce nije vidjelo nekoliko

naših palih boraca nakon neprospavanih

noći. Važno je spomenuti i divnu tetu vodičku

i njezine bebice-zebrice koje su nam ostavile

lijepa sjećanja na Brijune. U Titovu muzeju svi

smo, osim dežurnih ljubitelja povijesti koji su ga

jedva napustili, jedva čekali povratak u autobus.

Tijekom tih je vožnji gitara profesora Dragovića

nakratko uspjela spasiti glazbeni ukus zadnjeg

dijela autobusa. Možda je ta glazba i bila

presudna za naš autobusni prijevoz koji smo

nakon kvara morali zamijeniti lokalnim taksijima.

Ovi prekrasni dani urezani su nam u sjećanje, no

oni su prohujali s vihorom.

Ujedno se ispričavamo profesorima na stvorenim

glavoboljama… :)

Dolores Pretković

jame Baredine. Nakon

toga zabavili smo se

na paintballu i vozeći

karting na Motodromu

Poreč. Trećeg smo

dana uživali u dugoj

vožnji sunčanim

Limskim kanalom

nakon koje smo

posjetili Svetvinčenat

gdje smo pokazali

svoj natjecateljski duh

igrajući igru Escape Castle. Zadnje smo jutro

proveli u razgledu centra Rovinja u kojem smo

bili smješteni. Na putu kući naša posljednja

destinacija bio je grad Motovun gdje su nam

se, uz ostale znamenitosti, osobito svidjele

motovunske zidine. U Varaždin smo se vratili

u večernjim satima puni doživljaja s ovog

nezaboravnog putovanja i zahvalni svima koji su

nam ga omogućili.

Ana Dilger-Pintarić, 4. e

Maturalno putovanje 4. c

razreda

Krajem ožujka učenici

4. c razreda proveli

su četiri nezaboravna

dana na maturalnom

putovanju upoznajući

ljepote Slavonije i

Baranje. Posjetili su

Park prirode Kopački rit,

Osijek, imanje Zlatu gredu, Đakovo, Vinkovce,

Park prirode Papuk te doživjeli čari baranjske

vinske ceste. Učenike su vodili razrednica Ivana

Žnidarić Kajić i profesor Josip Kruljac. Naše

učenike ugostili su i učenici vinkovačke gimnazije

u sklopu manifestacije Noć geografije.

Učenica Maja Benić, kao uspomenu na maturalno

putovanje, izradila je video koji možete vidjeti na

sljedećem linku:

https://www.facebook.com/

watch/?v=721250842349842

O posjetu naših učenika pišu i Vinkovčani:

https://gimnazijavk.hr/ljepote-slavonije/

100


Kutak za maturante

Naši najbolji maturanti

Najbolja maturantica i maturant generacije:

Amalija Rafaj Škriljevečki, 4.g

Jan Špiclin, 4.c

Najbolji maturanti razreda:

4. a — Izidora Mustak

4. b — Linda Ljubić

4. c — Jan Špiclin

4. d — Darija Gazdek

4. e — Marta Majcen

4. f — Martina Ivačić

4. g — Amalija Rafaj Škriljevečki

4. h — Margareta Obadić

4. IB — Paula Jukić

Posebne zasluge u školi i promicanju njezina

ugleda:

Marko Daraboš, 4. IB

Marija Klampfl, 4. g

Mihael Kralj, 4. IB

Valentina Kranjec, 4. c

Lucija Mišak, 4. f

Rene Neuberg Jagetić, 4. e

Viktor Pijanec, 4. g

Iva Vresk, 4. g

Najbolja sportašica i sportaš generacije:

Viktor Pijanec, 4. g

Lucija Mišak, 4. f

Najčitatelj u generaciji: Jan Špiclin, 4. c

Razred s najviše pročitanih knjiga: 4. a

Najbolja maturantica generacije

Amalija Rafaj Škriljevečki, 4. g

Najbolji maturant generacije

Jan Špiclin, 4. c

Koncert za kraj

Dočekali smo! Ponovno smijemo pjevati punim plućima!

Zato smo svim učenicima i djelatnicima

Prve gimnazije za kraj ove nastavne godine pripremili

minikoncert u holu škole. Drago nam je da

vam se svidjelo jer da nije, ne biste nas zvali na

bis! Obećavamo da ćemo za jesen pripremiti još

mnogo popularnih napjeva i poskočica, a vas zovemo

da nam se pridružite u kreiranju glazbenog

programa. Do nekih hladnijih i kišovitijih dana prisjetite

se kako smo vas u ponedjeljak 20. lipnja

2022. razveselili vedrim notama „Folsom prison

bluesa“ Johnnyja Casha te zaraznom „Hey ya!“

Outkasta.

Vidimo se u rujnu!

Vaši Gimnatori/Glazbenici – profesori Anja Bušić,

Renata Čelik, Sanja Horvatić, Iva Pintarić Mandić,

Vinka Sambolec Škerbić, Dražen Dragović i

Krunoslav Rukelj

101


Kutak za maturante

Maturanti u uniformama

4. a 4. b

4. c 4. d

4. e 4. f

102


Kutak za maturante

Maturanti u uniformama

4. g 4. h

4. IB

103


2021./2022.

1. a Razrednica: Ivana Pintarić, prof.

1. LAURA BAČANI

2. VITA BREŠKI

3. LEONA IVOŠEVIĆ

4. TARA JAKOPOVIĆ

5. ELIZABETA KASUN

6. FRAN KEREP

7. SIMON KOCIJAN

8. KARLA KOLENKO

9. BENEDIKT LUCIĆ

10. DORA MAJNARIĆ

11. DORA MODRIĆ

12. JANA SABLJAK

13. VID SKENDEROVIĆ

14. KAJA SOLDO

15. LORENA SOPIĆ

16. VIDA ŠKERBIĆ

17. ANJA ŠTAJCAR

18. DORA TONČINIĆ

19. MAGDALENA VINCEK

20. TEA ZEBEC

104


2021./2022.

Razrednica: Bojana Barlek, prof.

1. b

1. DORA BELI

2. IVONA ČORKO

3. LOVRO ČRNILA

4. REA DUBOVEČAK

5. VERONIKA ĐURASEK

6. LORENA FILIPOVIĆ

7. MIA GAL

8. LEON GOLUBIĆ

9. JAKOV GRABAR

10. KARLA HALAMBEK

11. UNA IVANČIĆ

12. LEONA JANKOVIĆ

13. UNA KRNIĆ

14. MEDINA LONČAR

15. MARIJA MAJCEN

16. LANA SIMON

17. IDA SLUNJSKI

18. LARISA TOPOLOVEC

19. LUCIJA VAĐUNEC

105


2021./2022.

1. c Razrednica: Anja Bušić, prof.

1. EMI BOBEK

2. HANA HEREGA

3. LEONA JURIŠA

4. VITO KOS

5. FILIP KUKEC

6. TIA LABAŠ

7. LANA MUTVAR

8. MAJA RACANOVIĆ

9. ZARA LU SAKAČ

10. DORA STRELEC

11. LANA ŠALIG

12. LANA ŠPOLJAR

13. JULIJA ŠTABI

14. ANA TEPEŠ

15. HELENA TURŠĆAK

16. TEO VUKALOVIĆ

17. ANJA ŽITNJAK

106


2021./2022.

Razrednica: Lara Novak, prof.

1. d

1. ARNO BRLEČIĆ

2. EVA ĐULABIĆ

3. PETAR ĐURIČIN

4. TIA HRANIĆ

5. LARA JURIŠA

6. EVA KIŠIĆ

7. VIDA KOS

8. ELENA KOŠĆAK

9. LUNA KRAJINA

10. ELEONORA KRAMER

11. IZABELLA KURTI

12. TENA MARIA MESARIĆ

13. EMA NAĐ

14. MAGDALENA PINC

15. JOSIP PLANTAK

16. LENA POPOVIĆ

17. VANESSA POSAVEC

18. MIA SUČIĆ

19. NIKA ŠPOLJARIĆ

20. MARIJA-ANA ŠVAGELJ

21. IDA TOMAC

22. LUCIJA VOJNOVIĆ

23. MILADA ZAHREBELNA

24. LUCIJA ZVER

25. ELA ŽUPANIĆ

26. MAŠA ŽUPANIĆ

107


2021./2022.

1. e Razrednica: Martina Vidović, prof.

1. DORA ANDROLIĆ

2. MARTA BABOK

3. LEONA BAJER

4. KATARINA BELČIĆ

5. PAVLA BOŽOVIĆ

6. IVONA DIJANOŠIĆ

7. IDA HIŽAK

8. IVA HRGAREK

9. MAJDA JUG

10. NIKA KAUZLER

11. VILI KELEMEN

12. DORIS LAZAR

13. IVOR LESKOVAR

14. ARIANA MARTINEC

15. MARTA MURIĆ

16. JAKA PATAFTA

17. FILIP PETRIĆ

18. LORA RAJČEVIĆ

19. MARIJA SKENDER

20. LANA STANKOVIĆ

VRČEK

21. VIKTOR STARČEVIĆ

22. VANJA VINKOVIĆ

23. ALEKSANDAR ZEMBER

24. MATEO ŽGANEC

108


2021./2022.

Razrednica: Tajana Golub Mendaš, prof.

1. f

1. ZARA BILIĆ

2. MARKO BOŠNJAKOVIĆ

3. JAN CAHUNEK

4. PATRIK CANJUGA

5. ANA ČUS

6. DAVID HORVAT

7. BORNA JAMBREK

8. VITA KLAPEŽ

9. LUKA KNAPIĆ

10. ANA KNEŽEVIĆ

11. MATIJA KNEŽEVIĆ

12. EMA KOKOT

13. JANA KOŠČAK

14. LANA KROG

15. NOA LIPUŠ

16. VINKA MIKŠAJ

17. JANA MIŠAK

18. FRAN NOVAK

19. DUNJA PETROVIĆ

20. LEDA PIKIJA

21. MIHAEL PJATAKOV

22. IVA TOMIEK

23. TAMARA VITKOVIĆ

109


2021./2022.

1. g Razrednik: Marko Šafran, prof.

1. DEA BUSIJA

2. JAKOV DRAŽIN

3. JAN DUGALIJA

4. ŽELJKO ĐOLONGA

5. PAULINA GOLUB

6. PETAR HACEK

7. DAVID HOSNI

8. MARKO HRENIĆ

9. VJEKO HRGAREK

10. FILIP JURAGA

11. SARA KELEMEN

12. TEODOR KOVŠCA

13. ANTUN KRALJ

14. JAN KUĆA

15. PAVAO KUDELIĆ

16. IVA KUŠTER

17. JAN PAVIĆ

18. LORENA POSILOVIĆ

19. ANDRIJA PUNČEC

20. JONA SEDLAR

21. NOA ŠKERBIĆ

22. VITA VITEZ

23. VITO WEISER

110


2021./2022.

Razrednica: Sanja Horvatić, prof.

1. h

1. ANJA BAČANI

2. VITA ČERPINKO

3. PETRA DRAŠKOVIĆ

4. REA DREVEN

5. JULIA ĐURANEC

6. MONJA GALUNIĆ

7. KLARA HORVAT

8. ERJA HORVATIĆ

9. INES KOCIJAN

10. PETRA KRAJNIK

11. NIVES KRUHOBEREC

12. HELENA KUČEJ

13. ANJA LAZAR

14. LUCIJA MAKOVEC-JEŽ

15. MATILDA MATOVINOVIĆ

16. MATKO MAVREK

17. FRANJO MLINARIĆ

18. SAMANTA NOVAK

19. LUNA PAPEC

20. ANA PETAK

21. LUCIJA POSAVEC

22. DARIJA RATKOVIĆ

23. EVA SOČKOVIĆ

24. DORA URŠANIĆ

111


2021./2022.

2. a Razrednica: Ivana Vitez, prof.

1. LEON ANĐELKOVIĆ

2. LORENA ANIĆ

3. BORNA BARBIR

4. ANA CIKAČ

5. LUCIJA ČEHOK

6. LUKA DIVJAK

7. ANA ĐEKIĆ

8. LEONA HORVAT

9. LORENA KOLARIĆ

10. PETRA KOPJAR

11. DORA LACKOVIĆ

12. ANTONIJA LUČIN

13. LANA MAČEK

14. DINA MAJCEN

15. NOA PLANINC

16. LEONARD POKOS

17. LAURA POSAVEC-

LONČARIĆ

18. FRAN RABUZIN

19. JOSIP SLATKI

20. LARA STOJKOVIĆ

21. ANA STRELEC

22. ANJA ŠPOLJARIĆ

23. DORA VIDAKOVIĆ

24. NINA VITEZ

112


2021./2022.

Razrednik: Josip Kruljac, prof.

2. b

1. LUKA BALENT

2. FRANKA BENE

3. LORENA BOGOVIĆ

4. LEONARDA

DUBOVEČAK

5. KLARA ĐULA

6. JOSIP GRĐAN

7. INES HORVAT

8. NINA IVEZIĆ

9. JELENA KRKLEC

10. ANTONIJA MAJHEN

11. PAULINA MIHALIĆ

12. NIKA MIHIN

13. PETAR MUMLEK

14. EMA MUNKA

15. KATARINA NOVOSEL

16. LAURA PAŽUR

17. PETRA PERŠI

18. FILIP SLUNJSKI

19. EVA ŠIPEK

20. FILIP ŠIPEK

21. IVONA ŠMITLEHNER

22. SARA TEPEŠ

23. TEA TEŽAK

24. IVONA VRČEK

25. ANA ZVONAR

113


2021./2022.

2. c Razrednica: Slavica Kelemen, prof.

1. SARA BARTOLIĆ

2. LORENA BENČIĆ

3. JAŠA BERGER

4. TARA BREŠKI

5. LANA BREŽNJAK

6. ZARA BUJAN

7. PAULA HABULAN

8. NIKA HORVAT

9. PETRA HORVAT

10. LINA KUKEC

11. NIKA MAĐARIĆ

12. IVAN MAJETIĆ

13. LANA MATUNCI

MOLNAR

14. ANA NJEGOVEC

15. VIDA PEKIĆ

16. ELENA POSAVEC

17. NIKA PUZIĆ

18. NIKA SAJKO

19. LOVRO SAVIĆ

20. MATO SOKOL

21. IVONA SUHIĆ

22. KLARA ŠESTAK

23. LANA TUKAČ

24. LEON VIDMANIĆ

114


2021./2022.

Razrednik: Krunoslav Rukelj, prof.

2. d

1. JAKOV BAĐUN

2. ILIJA CIKAČ

3. ELIZAVETA DONSKIKH

4. ELENA DRAGANIĆ

5. TESSA FRUK

6. MARKO JOSEPH

GJERAPIĆ

7. KAJA JUREN

8. MAJA KOKOT

9. VIKTOR KUKOLJA

10. BARBARA LIZATOVIĆ

11. NERI LUČEV

12. TIA MEĐIMOREC

13. LOVRO MIKAŠEK

14. RAFAELA NAĐ

15. VIKTOR PEHARDA

16. IDA POKOS

17. PETRA PTIČEK

18. KLEA PUŠKADIJA

19. LARISA ŠTEFOK

20. KLARA TOT

21. MAGDALENA VABEC

22. REA VEGAR

23. DANA VINCEKOVIĆ

24. VITA VUGRIN

25. VILI VUJOVIĆ

115


2021./2022.

2. e Razrednica: Anamarija Bešenić, prof.

1. LUKA ANTONČIĆ

2. HRVOJE BRĐANOVIĆ

3. MARTA CANJUGA

4. LUCIJA FLEGARIĆ

5. GABRIJELA FRUK

6. PETRA GRIVEC

7. ANAMARIJA

HRASTOVEC

8. HELENA HUĐEK

9. ERIK HUNJEK

10. PAULA IVANIŠ

11. HANA KAJIĆ

12. JANA KELEMEN

13. JANA KOMES

14. UNA KRIŽANIĆ

15. TEREZIJA MALBAŠIĆ

16. MATEJ NÖTHIG

17. LARA PANIĆ

18. EMA PINTARIĆ

19. IVAN PUKLAVEC

20. PETAR IVAN SABATI

21. VITO ŠALAMON

22. MIA ŠIPRAGA

23. LEA VIDAČEK

24. VANDA VRČEK

116


2021./2022.

Razrednica: Helena Kanešić, prof.

2. f

1. ELENA BALAŽINEC

2. EMA BORKO

3. ALEN BRAČKO

4. JANA DRŽANIĆ

5. HEDI DUJMOVIĆ

6. DORIJAN FERENEC

7. TARA FOŠNAR

8. ERIK GAL VUKOVIĆ

9. FILIP GRABAR

10. LEA HIRŠZON

11. ELENA KRIŽNJAK

12. PETAR KUČINA

13. IVONA KURTOIĆ

14. DORA KUZMIĆ

15. JOSIPA NAKIĆ

16. KARLO PRETKOVIĆ

17. MATIJA PUTANEC

18. MARTIN SAMOBOR

19. MATEJ STOČKO

20. LUCIJA ŠAVOR

21. JAKOV ŠKOLNIK

22. ANTONIJA TEŽAK

23. MAGDALENA TOT

24. RENATA TURSKI

117


2021./2022.

2. g Razrednica: Andreja Varšić, prof.

1. ALEKSANDRA

BALENTOVIĆ

2. DOMAGOJ BELIĆ

3. LOVRO BUHIN

4. NIKA ĐURAS

5. JANA FURDI

6. LEA HOJNIK

7. PAVAO HORVAT

8. BARBARA KELAVA

9. PATRIK KIŠIČEK

10. LOVRO KLINDIĆ

11. BRUNO KOSMAČIN

12. JANA KRSNIK

13. FLORIJAN LALIĆ

14. DOROTEA MARKETIN

15. MARTA RABUZIN

16. GRETA RUKELJ

17. NOAH SITAR

18. MARKO SOKOL

19. KLARA STANKUS

20. PAULA VARGA

21. TEA VINCEK

22. IGOR VRDOLJAK

23. VIKTOR VRTAR

24. JAN ZDELAR

118


2021./2022.

Razrednica: Irena Hajsok, prof.

2. h

1. IVANO BANIĆ

2. VIKTORIJA BRAČKO

3. MARTA ČESI

4. IVAN DIJANOŠIĆ

5. ALBA HERCEG

6. VIDA HRGAR

7. JANA IVANČEVIĆ

8. TONI JEZIDŽIĆ

9. ARIJANA JURŠIĆ

10. DAMIAN KOLARIĆ

11. ERIN KOPJAR

12. LANA KOSEC

13. ELIZABETA KOŠIĆ

14. MIA KOVAČIĆ

15. SARAH LACKOVIĆ

16. KARLO LORBEK

17. NICOL MEĐIMUREC

18. PAULA MEŽNARIĆ

19. EMA PAVLAKOVIĆ

20. SARA PINTARIĆ

21. MIRNA SOKOL

22. ENA ŠEPOVIĆ

23. ANA TORJANAC

119


2021./2022.

3. a Razrednik: Dalibor Vidović, prof.

1. JOSIP ANČIĆ

2. DOMINIK BELAJ

3. MIRJAM BEZAK

4. HANA ČAVLEK

5. MISLAV KOREN

6. REA KOVAČ

7. VIDA KOVAČ

8. DORIAN LOPAC

9. VIKTORIJA MAJCEN

10. LUCIJA MARTINEC

11. IVONA NOVOSEL

12. NELA PERIĆ

13. LANA PLANTAK

14. LORETTA POKOS

15. NIKOLINA POKOS

16. DORA RODEŠ

17. PAULA SVIBEN

18. KORINA ŠKEGRO

19. NEA TUĐAN

20. IVAN TURKALJ

21. JAN VRŠČAK

120


2021./2022.

Razrednik: Krunoslav Burek, prof.

3. b

1. JANA BENKOVIĆ

2. MARIJA ČAMPA

3. KLARA DVORSKI

4. MATEO FLINČEC

5. HELENA GAL

6. LUKA HACEK

7. GABRIJELA HAVAIĆ

8. BENJAMIN HORVATIĆ

9. JAN HREN

10. KARLA IVANČIĆ

11. MAGDALENA

JANTOLEK

12. MAGDALENA MATEJAK

13. LUCIJA MIKULIĆ

14. LEONA MILOSAVLJEVIĆ

15. HELENA PETRIĆ

16. ELENA PRANJIĆ

17. KORINA SAMAC

18. ENA ŠALAMON

19. IVANA ŠIMUNOVIĆ

20. IVAN VIDOVIĆ

21. LAURA VRESK

22. LAURA VUKEŠIN

23. NINA ZRINSKI

121


2021./2022.

3. c Razrednik: Rajko Guščić, prof.

1. DOROTEJA BEDENIK

2. LUCIJA COPAK

3. LARA DRVARIĆ

4. MARIJA ERCEG

5. LORENA FLUKSEK

6. DORIJAN HABEK

7. CHIARA HABULAN

8. MARTIN HORVAT

9. NOLA KOLAREK

10. KATARINA KOS

11. LUCIJA KOŠĆAK

12. PATRICIJA KOŠĆAK

13. MELANI KOŠIĆ

14. LARA KRNIĆ

15. JULIJANA KURTEK

16. VIKTORIJA MEDVED

17. DOROTEJA MIHALIĆ

18. VILMA OSTROGNAJ

19. JAN PODSEČKI

20. INES SIROČIĆ

21. MATEA STOLNIK

22. LANA ŠTIGLEC

23. TIHANA VALJAK

24. SARA VUKOVIĆ

122


2021./2022.

Razrednica: Dijana Mrazek Bosilj, prof.

3. d

1. ANJA ALEKSANDRIĆ

2. KLARA BOSILJ

3. SARA ČOH

4. BRUNO DUGALIJA

5. DAISY FORTHERGIL

6. LEON HLAD

7. KLARA KOŠČAK

8. NIKA MEGLOBA

9. KORANA MOČNIK

10. LANA MURSELOVIĆ

11. PETAR POTOČNIK

12. JAKOV PRAVICA

13. MANUELA PREKUPEC

14. MIA ROGINA

15. MATEJ ROGINIĆ

16. ANA ROJKO

17. VANJA ŠPANIĆ

18. JAKOB TERSTENJAK

19. LANA TKALČEC

20. MAGDALENA TURKALJ

21. VANJA VIDOVIĆ

22. NIKO VUČETIĆ

23. EMANUEL VUKOVAC

24. UNA VUKOVIĆ

25. MAGDALENA ŽUGEC

123


2021./2022.

3. e Razrednica: mr. sc. Irena Kocijan-Pevec, prof.

1. IVAN BENČIK

2. MORENO BIŠKUP

3. VITA BOLFEK

4. BRUNO BREŠKI

5. KATARINA BUKOVEC

6. ANAMARIA CMREČAK

7. FRAN ČURDIJA

8. TEODORA HUBLIN

9. STELA KUKEC

10. DORA MEĐIMOREC

11. ANAMARIJA MRKONJIĆ

12. LOVRO NAĐ

13. BELA PAVLEK

14. LOVRO PIROVIĆ

15. DORA RAZLOG

16. ABEL SABOLEK

17. MATEO STANEČIĆ

18. KLARA STANKUS

19. LUCIJA SVRTAN

20. JANA ŠUMIGA

21. RADA TOPOLNJAK

22. ANAMARIJA VIŠNJIĆ

23. DINA VLAŠIĆ BEKIĆ

24. VIKTORIJA VUJOVIĆ

124


2021./2022.

Razrednica: Ksenija Mađarić, prof.

3. f

1. KATJA BALAŽINEC

2. EMILI BELAVIĆ

3. MIHAEL BIŠKUP

4. BORKO BOŽIĆ

5. NIKA BRIŠKI

6. NIKOLINA CIRIMOTIĆ

7. LEON GRDEN

8. PETAR KELEMEN

9. LUKA KOLENKO

10. TIBOR KOVAČIĆ

11. IVA KRIŠTO

12. DORA LEŠNJAK

13. JELENA NAKIĆ

14. HRVOJE NOVOTA

15. LEONA PAČALAT

16. FRANJO PAVLOVIĆ

17. LANA PEHARDA

18. EMA PTIČEK

19. NELA PUČEK

20. REA SIMENDIĆ

21. MARIN SODAR

22. IVA STANISAVLJEVIĆ

23. TONKA ŠOŠA

24. IVAN ŠPOLJAR

25. LUKA VRAGOVIĆ

26. EMINA VUKOVIĆ

125


2021./2022.

3. g Razrednik: dr. sc. Matija Huzak, prof.

1. LUKA BAČA

2. MIA DUKOVIĆ

3. DUNJA HRASTIĆ

4. IVAN ILČIĆ

5. DAVID ISTER

6. HELENA KOLAREK

7. BORNA KROG

8. ANA MARIJA

LUKAČEVIĆ

9. GABRIJELA MAJCEN

10. MAGDALENA MIKŠAJ

11. VITO MUDRI

12. OZREN PEVEC

13. VIKTORIJA PINTARIĆ

14. MISLAV PUTAREK

15. MIHAEL ŠINKO

16. LEONA ŠTORGA

17. LORENA TKALČEC

18. EMANUEL TUKAČ

19. VERONIKA VITEZ

20. ENA VUGRINEC

126


2021./2022.

Razrednica: Iva Pintarić Mandić, prof.

3. h

1. HANA BAJKOVEC

2. HANA BOTIĆ

3. KLARA BOŽIĆ

4. GABRIJEL DRK

5. ANJA DUHOVIĆ

6. ANTONIA FILIPOVIĆ

7. ANDREJ KRBOT

8. DORA KUKOVEC

9. PAULA LEVAČIĆ

10. TINA MILIJAŠ

11. LARA MIŠAK

12. LEON MUNKA

13. NINA PEJNOVIĆ

14. ELA PINTARIĆ

15. MARIO POLJAK

16. HANA PUŠKADIJA

17. ANJA SOKOL

18. VIKTOR SOKOL

19. MARTA TURKOVIĆ

20. LETICIA TURŠČAK

21. IVANA VRANOVIĆ

22. KAROLINA ZAGORŠĆAK

127


2021./2022.

3. IB Razrednica: Ksenija Kipke-Horvat, prof.

1. DUNJA MARIA FRIŠČIĆ

2. ANDRO GOLUB

3. PETRA GRULA

4. JANA KOVAČIĆ

5. JOSIPA KOVAČIĆ

6. PETAR MAJCEN

7. ANJA MARTINEZ

8. RUDY NOVAK

9. BARD KRSTO PLEMIĆ

10. MIHAEL SMUD

11. SEBASTIJAN VARGA

12. SARA VUGREK

128


2021./2022.

129


2021./2022.

4. a Razrednik: Jurica Barulek, prof.

JURICA BARULEK, PROF. EMA ANDROCI ALI AVDIJA PATRICIJA CILER

LANA ČAJAVEC

GABRIJELA GRABROVEC LUKA HANŽEK

SAŠKA PARLAJ JOVAN

IVANA KOTIŠČAK

LUCIJA KRUŠELJ ELLA LACKOVIĆ ANTONIJA LAZAR

KLARA MEDVEDEC

IVA MILJKOVIĆ IZIDORA MUSTAK DORA POLJAK

130


2021./2022.

DOLORES PRETKOVIĆ

JANA SMOLIĆ-ROČAK TENA TKALEC SARA TRNOVČANEC

ELA VABEC ANTONIO VINKOVIĆ KRISTIAN VRANJEŠ ROKO VUGRINEC

131


2021./2022.

4. b Razrednik: Marko Žganec, prof.

MARKO ŽGANEC, PROF. TIN BARBIR

TONKA BELIĆ FLORA BOJANIĆ

MORANDINI

KLARA FLORJANIĆ

ANTONELA FURJAN

VIKTORIJA GAŠPARIĆ

NINA GERIĆ

BRUNA HERCIGONJA

IVAN HORČIČKA

VERONIKA HORVAT

EMA - ELENA HORVATIĆ

DORIS HUDEK

PATRICIJA JADANIĆ

JAKOV JOZIĆ

MARKO JUG

132


2021./2022.

LANA KRAJNC

LINDA LJUBIĆ

NIKO MARGETA

LEONA NOVOSEL

MATIJA PAVLIC

IVAN PLANTAK

KAJA TURKOVIĆ

ANDREA VURADIN

SABINA VURADIN

133


2021./2022.

4. c

Razrednica: Maja Jurgec, prof.

(zamjenska razrednica: Ivana Žnidarić-Kajić, prof.)

MAJA JURGEC, PROF.

IVANA ŽNIDARIĆ-KAJIĆ,

PROF.

NEVA BARTOLEC-

KOLJNREKAJ

MAJA BENIĆ

HELENA BOSILJ

KARLA CHYTIL ELIZABETA CIKAČ TEO ČOP

DENIS JAKOB HRUŠOCI

ELENA HUZJAK NIKO IVANČIĆ MARTA IVANEK

LUKA JELUŠIĆ

VALENTINA KRANJEC LARA LACKOVIĆ VERONIKA MEŠTRIĆ

134


2021./2022.

TAŠA MIHIN

FRANJO MILIĆ JELENA MIŠAK TEA MIŠAK

PIA PLEVKO LAURA RODANO FRANKA ŠEGOVIĆ JAN ŠPICLIN

ERIK TRAKOŠTANEC

SVEN VUGRINEC

135


2021./2022.

4. d Razrednik: dr. sc. Ivica Cikač, prof.

IVICA CIKAČ, PROF. JURAJ CESAR DOMINIK CIGIĆ LEA CVETKO

ANA ČOVRAN

DARIJA GAZDEK JANA HORVAT MATEA KENĐEL

JAN KOLARIĆ

EVA KOVAČIĆ

TIA MIHINJAČ

KLARA MIKULČIĆ

136


2021./2022.

MAJDA MORIĆ

ANA NENADIĆ

LEONARDA NOVOSELEC LOVRO PAVLIČEVIĆ

ZOJA SIROVEC JAKOV SMOLIĆ DENIS ŠANTEK LUKA ŠINKO

LANA VINTER

137


2021./2022.

4. e Razrednica: Nikolina Ivačić, prof.

NIKOLINA IVAČIĆ, PROF. ELENA BIŠKUP ZITA BOŽOVIĆ LUKA CAR

KARLA ČESI

ANA DILGER - PINTARIĆ HANA FOTAK LOVRO IVANKOVIĆ

IVANA JANKOVIĆ

FRAN KOVAČIĆ DORA KUČINA MARIJA LABAŠ

ANJA LEKIĆ

FRAN MAGDALENIĆ MARTA MAJCEN RENE NEUBERG-JAGETIĆ

138


2021./2022.

LOVRO ROZMAN

BELA RUNJAK LEO SIMON NOA STOLNIK

MIHAEL TEŽAČKI

MIRTA VENCHIARUTTI -

CIKAČ

139


2021./2022.

4. f Razrednica: Lidija Klampfl, prof.

LIDIJA KLAMPFL, PROF. IVA CESAR NOA CINGULA TOMISLAV ĆOSIĆ

RAJNA ERJAVEC

ELENA GLUHAK MATIJA HAVAIĆ MARTINA IVAČIĆ

KLARA KOLAK

NIKA KOLAREK EMA KOVAČIĆ PATRICIJA LONČARIĆ

ELIZABETH MARKOVIĆ

ANGELA MESARIĆ LUCIJA MIŠAK MARTIN PERŠIĆ

140


2021./2022.

LOVRO PETROVIĆ

JAN POSAVEC MARTA SEVER PETRA ŠOKMAN

DORA TEŽAK

LARA VRČEK

141


2021./2022.

4. g Razrednik: Denis Barčot, prof.

DENIS BARČOT, PROF. LOVRO BOGOVIĆ LARA BUBNJAR MATEJ ČOK

LOVRO ĐURANEC

MARTIN FLEGARIĆ IVO GABUD DANIJEL GAŠPARIĆ

ANDREJ HUZJAK

VID ILČIĆ LUKA IVANIŠ MARIJA KLAMPFL

FRAN KLINDIĆ

FILIP KRIŽANIĆ IVONA KUHARIĆ JAN LALIĆ

142


2021./2022.

IVAN MLINARIĆ

MISLAV MLINARIĆ VIKTOR PIJANEC ANITA PLATNJAK

LEONA PUŠKADIJA

AMALIJA RAFAJ

ŠKRILJEVEČKI

IVOR VIDOVIĆ

IVA VRESK

143


2021./2022.

4. h Razrednica: Tihana Čus Slatković, prof.

TIHANA ČUS SLATKOVIĆ,

PROF.

NIKOLINA DVEKAR LEONARDA HUĐ LANA INJIĆ

NIKA KOVAČIĆ

JAN KUŠĆER ALITAS NARANČIĆ MATEJA NOGIĆ

MARGARETA OBADIĆ

SARA PEPELKO

VINKA PETEK

IZIDORA POSAVEC

KOVAČ

PETRA RABUZIN

EMMA SLUNJSKI KATARINA STRUGAR KARLA ŠARGAČ

144


2021./2022.

ANA ŠESTAK

EVA ŠKERBIĆ

LANA VIŠNJIĆ

145


2021./2022.

4. IB Razrednica: Miljenka Štimec, prof.

MILJENKA ŠTIMEC, PROF. HANA BILIĆ LANA CVETKO MARCELA ČEGELJ

MARKO DARABOŠ

EMA GALIĆ PAULA JUKIĆ SARA KOVAČIĆ

MIHAEL KRALJ

ANNA LECHNER EVA MAKOVEC-JEŽ MARTA PETAK

GITA SOČKOVIĆ EMA SOVA

KATARINA ŠAC LANA ŠEGOVIĆ

146


2021./2022.

STELA ŠEGOVIĆ

LUNA VIDOVIĆ

NIKA VUGRINEC

147


Videomaterijali

Najbolji maturanti 2022. The best of PGV 2021./2022.

PGV virtualna šetnja

Maturalno putovanje 4.c razreda

Priča o Varaždinskom zelju

148


Videomaterijali

Gimnazijalac glazbeni genijalac

Luka Kolenko - Vergib mir

9. simulirana sjednica Hrvatskog sabora Radio emisija 60 otkucaja Borisa Jokića

IRIM projekt 2022.

149


u r e d @ g i m n a z i j a - v a r a z d i n . s k o l e . h r

+ 3 8 5 4 2 3 0 2 1 2 2

w w w . g i m n a z i j a - v a r a z d i n . h r

w w w . f a c e b o o k . c o m / p r v a v z

w w w . t w i t t e r . c o m / v z d p r v a

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!