28.10.2022 Views

lk sayfa jenerik Klinik Anekdotlarla Tiroid Cerrahisi

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Klinik Anekdotlarla

TİROİD

CERRAHİSİ

Prof. Dr. Erhan Ayşan

Endokrin Cerrah

NOBEL TIP KİTABEVLERİ


© 2023 Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti.

Klinik Anekdotlarla TİROİD CERRAHİSİ

Prof. Dr. Erhan Ayşan

ISBN: 978-605-335-732-2

5846 ve 2936 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri yasası hükümleri gereğince herhangi bir bölümü, resmi veya yazısı,

yazarların ve yayınlayıcısının yazılı izni alınmadan tekrarlanamaz, basılamaz, kopyası çıkarılamaz, fotokopisi

alınamaz veya kopya anlamı taşıyabilecek hiçbir işlem yapılamaz.

NOBEL TIP KİTABEVLERİ TİC. LTD. ŞTİ.

Millet Cad. No: 111 Çapa-İstanbul

Tel : (0212) 632 83 33

E-posta : destek@nobeltip.com

DAĞITIM

Tel : (0212) 771 52 11 - (0212) 771 33 09

E-posta : hasannazli@nobeltip.com

Yayımcı

Yayımcı Sertifika No : 50192

Baskı / Cilt

Matbaa Sertifika No : 47479

Sayfa Tasarımı - Düzenleme : Hakkı Çakır

Kapak Tasarım

Baskı Tarihi

: Nobel Tıp Kitabevleri Tic. Ltd. Şti.

Millet Cad. No:111 34104 Fatih-İstanbul

: Vadi Grafik Tasarım ve Reklamcılık Ltd. Şti.

İvedik Org. San. 1420. Cad. No: 58/1

Yenimahalle/Ankara

: Prof. Dr. Erhan Ayşan

: Eylül 2022 - İstanbul


Hayatımda sadece dört kişi var: Annem, babam, eşim ve oğlum.

Bu kitap onlara ithaf edilmiştir.

Oğlum hayatıma girdikten kısa bir süre sonra babam Hakkın rahmetine kavuştu…

O yine hayatımda, ben ziyaretlerimi aksatmıyorum ama konuşamıyoruz.

Sevdikleriniz eksiliyor…

Yasa böyle…

Allah sıralı bir eksilme versin…

Sıra bozulunca faturası ağır oluyor.


Erhan Ayşan

1968’de İstanbul’da doğdu. Üniversite öncesi eğitimini

İstanbul’da tamamladı. (Beşiktaş Barbaros İlkokulu,

Nişantaşı Ortaokulu, Şişli Lisesi). 1994’de

Cerrahpaşa Tıp Fakültesinden mezun oldu. Bir

süre Boston Üniversitesinde research fellow olarak

çalıştı.

1999’da genel cerrahi uzmanı, 2006’da doçent,

2011’de profesör oldu. Bezmialem Üniversitesinde

Genel Cerrahi Anabilim Dalı başkanlığı, Endokrin

Cerrahi Bilim Dalı başkanlığı, Araştırma Merkezi

ve Tıp Eğitimi Anabilim Dalı kurucu başkanlığını

yaptı.

Türkiye’de ilk kez paratiroid naklini yapmış, dünyanın

ilk multi-disipliner paratiroid nakil merkezini

kurmuş ve kadavra donörden ilk paratiroid

naklini gerçekleştirmiştir.

Halen Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalında tam zamanlı,

Genetik Biyomühendislik Bölümünde misafir öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır.

Bu bölüm içinde kurduğu “Tiroid-Paratiroid Araştırma Laboratuvarı”nda

moleküler çalışmalarına devam etmektedir.

Yüzden fazla ulusal ve uluslararası bilimsel makalesi, 22 patenti, 8 kitabı vardır. Yaklaşık

20 yıldır sadece endokrin cerrahi ameliyatları yapmaktadır.

Hasene hanımın eşi, Burak’ın babasıdır.


ÖNSÖZ

Bu kitap, temel Genel Cerrahi eğitimi almış cerrahlar içindir. Doğrudan klinik önemi

olan verileri içerir. Bir öğrenci kitabı değil, spesifik branş kitabıdır.

Cerrahlar pratik ve hızlı insanlardır! Bu yüzden kitabı olabildiğince pratik, hızlı, direkt

sonuca ulaştıracak bir formatta yazmaya çalıştım. Kitapta cerrahi kliniğinden, eğitimden,

sosyal hayattan, ameliyathaneden, bir cerrahın günlük hayatından, hukuktan, matematikten,

fizikten, hatta kozmolojiden bazı notlar, anekdotlar bulacaksınız. Kapakta yer alan

“klinik anekdotlarla” üst başlığı ve “farklı bir bilim kitabı” notu bunları ifade ediyor.

Allah’a şükrediyorum: Bu kitabı yazdığımda, meslek hayatımda yaklaşık 30 yılı, cerrahi

hayatımda 25 yılı, endokrin cerrahisinde 20 yılı sağlıklı bir şekilde doldurmuş olduğum

için.

Vücudumda 13 kırık kemik ve birkaç ameliyat izi olmasına rağmen ilginç bir şekilde

halen sağlıklıyım. (Not: Motosiklet tehlikeli bir ulaşım aracıdır!) Ancak Endokrin Cerrahiye

daha uzun bir süre sağlıklı bir şekilde devam edebileceğimi düşünmüyorum. Bu

sebeple çok sevdiğim, keyif alarak yaptığım tiroid cerrahisindeki bilgi ve deneyimlerimi

meslektaşlarıma aktarmak istedim.

“Hayat, sen plan yaparken başına gelenlerdir” derler. Aklım ve ellerim çalışırken öğrendiklerimi

yazıp yayınlamak istedim... benimle birlikte mezara gitmesinler endişesiyle!

v


Tiroid cerrahisinin diğer organ cerrahilerinden en önemli farkı ince

işçilik, sakin ve kansız çalışma gerektirmesidir. Bütün bunlar tiroidektomi

sırasında, diğer ameliyatlardan daha sabırlı olmakla, daha sabırlı olmak da

bu ameliyatı severek yapmakla olur.

Bir gün bir asistanım ameliyatta bana şu soruyu sordu: “Hocam sabahtan

beri bu dördüncü tiroidektomi… 16 tiroid polü döndük, 8 rekürren sinir,

bir sürü paratiroid gördük… sıkılmadınız mı?”

Hiç beklemediğim bir soruydu bu… önce bir durdum, düşündüm… hiç

sıkılmamıştım gerçekten de!

Bu genç cerrah adayına dedim ki:

“Sıkılmadım ama yoruldum. Peki sen sıkıldın mı?”

“Kusura bakmayın hocam ama ben sıkıldım.”

Normalde, ameliyatlarda konuşurken başımı ameliyat sahasından hiç

kaldırmam. Başımı kaldırdım ve genç doktorun gözlerinin içine bakarak

konuştum bu kez:

“Umarım uzman olduğunda sevdiğin bir organa spesifik olarak çalışma

fırsatın olur. Emin ol ki, o zaman sen de hiç sıkılmayacaksın.”


Cerrahların tamamı (evet tamamı) çok yetenekli olduklarını düşünürüler.

Cerrahların büyük bölümü (tamamı değil) kendisinin dünyanın en

yetenekli (evet en yetenekli) cerrahı olduğunu düşünürler.

Cerrah ameliyatta bir manevra yapar…

Zor bir yerden dikiş geçer…

Sıkıntılı bir kanamayı durdurur…

Kötü bir tümörü çıkartır…

Ve iç sesi hemen ona fısıldar:

“En iyi sensin… sen kralsın”

Gülüyor musunuz?

Gülmeyin.

Gerçek budur!


Yıllarca kendisinin iyi bir cerrah olmadığını, hadi bilemedin en azından

sıradan olduğunu düşünen bir cerrah aradım. Bulamadım. Gerçi sonunda

bir tane buldum. Sakin, mütevazi görünümlü, yaşını başını almış bir

doktordu. “Ben öyle yetenekli biri değilim, işte artık elimizden ne geliyorsa

yapmaya çalışıyoruz ameliyatlarda” cümlesini bile kurdu. Aman Allah’ım

dedim! İşte sonunda o kişiyi buldum! Onu mutlaka ameliyat yaparken

izlemeliyim. Hatta video kaydı alıp genç cerrahlara izletmeliyim!

Kendisi Genel Cerrah olmadığı için ameliyathanede doğru zamanı denk

getirmek kolay olmadı, ama sonunda onu ameliyat yaparken yakalamayı

başardım. Heyecanla izlemeye başladım kendisini ama çok geçmeden

sükut-u hayal içindeydim!

Aman Allah’ım… aklınıza gelecek tüm megalomanik tavırlar üzerinde…

asıyor kesiyor, hemşireye, asistana fırçalar.. küfür kıyamet!

Velhasıl, o cerrahı hala bulamadım!


Ameliyathaneye yeni başlayan hemşirelerle aramda hep şu diyolog geçer:

- Mutlu bir meslek hayatı geçirmek, stressiz ameliyatlar yapmak ister

misin?

- Tabii ki hocam.

- O zaman şu dediklerimi uygula:

- Cerrahlar gazla çalışır. O pamuklu gazlı bezden söz etmiyorum. İnsanı

havaya sokmak için verilen afili kelimelerden ibaret gazdan söz ediyorum.

Ameliyata girdiğiniz cerrahlara ameliyat sırasında bol bol gaz verin…

“Aman hocam ne kadar hızlısınız… aman hocam ne kadar pratiksiniz…

aman hocam o dikişi nasıl geçtiniz öyle…”

Gazı alan cerrahın gerginliği gider, kötü kelimelerin yerini şarkı sözleri,

agresif davranışların yerini nezaket alır. Siz de mutlu olursunuz, o da!


Türk Dil Kurumu yazım kılavuzuna baktığınızda tiroid kelimesinin “t” harfi

ile bittiğini görürsünüz: Tiroit. Her ne kadar yazım kuralları böyle söylese

de bu kelime günlük pratiğimize pek uygun değil. Tıpta, yabancı dilden

uyarlama kelimelerde bu sorunu sıkça yaşıyoruz, ne yazık ki. Üstelik

kelimeye bazı ön ve son ekler geldiğinde de sıkıntılar var. Örneğin tiroid

iltihabı için şöyle bir kelime çıkıyor ortaya: Tiroitit!

Bu kitap boyunca Tiroit yerine Tiroid kelimesini tercih ettim.


İÇİNDEKİLER

BÖLÜM 1: TIP VE CERRAHİ EĞİTİMİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

KÜÇÜK ÇOCUKLAR, TIP ÖĞRENCİLERİ VE CİROLAR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

TIP EĞİTİMİ DEĞİŞMELİDİR. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

CERRAHİ EĞİTİM İÇİN YURTDIŞINA GİTMEK (HALÂ) GEREKLİ Mİ?. . . . . . . . . . . . . . . . 8

BİLİMDE NEDEN ABD ÖNDE, BİZ GERİDEYİZ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

SPESİFİK CERRAHİ YAPMAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

BİR YAN DAL OLARAK ENDOKRİN CERRAHİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

GENEL CERRAHİ ANABİLİM DALINDA İSİM PROBLEMİ!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

BÖLÜM 2: TİROİD CERRAHİSİNİN KISA TARİHİ . . . . . . . . . . . . . . . 19

EMIL THEODOR KOCHER (1841-1917) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

BÖLÜM 3: TİROİD CERRAHİSİNE GİRİŞ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

ÇOK KISA EMBRİYOLOJİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

KISA HİSTOLOJİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

TİROİDİN GELİŞİMSEL ANOMALİLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

TİROİD ANATOMİSİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

TİROİDİN DAMARLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

TİROİDE KOMŞU SİNİRLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

N. LARİNGEUS SUPERİOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

ENDOKRİN CERRAHİSİNİN BİR NUMARALI AKTÖRÜ: REKÜRREN LARİNGEAL SİNİR . . . . 45

LENFATİKLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50

TİROİD FİZYOLOJİSİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

TRH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

TSH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

T3 VE T4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

TİROGLOBÜLİN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

PARAFOLİKÜLER C HÜCRELERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

KALSİTONİN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

xi


xii

İÇİNDEKİLER

TİROİD OTOANTİKORLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

TİROİD HORMON FONKSİYONLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

BÖLÜM 4: TİROİD HASTASINDA KLİNİK DEĞERLENDİRME . . . . 65

ANAMNEZ VE FİZİK MUAYENE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66

TİROİD FONKSİYON TESTLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

TİROİD GÖRÜNTÜLEME TESTLERİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

TÜM VÜCUT SİNTİGRAFİSİ (TVS). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

RADYOAKTİF İYOT (RAI) UPTAKE TESTİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

PET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

BT VE MR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

ULTRASONOGRAFİ (USG). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

USG’DE TİROİD NODÜLLERİNDE MALİGNİTE KRİTERLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

USG’DE LENF NODLARINDA MALİGNİTE BULGULARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

TIRADS (Thyroid Imaging Reporting and Data System) NEDİR?. . . . . . . . . . . . . . . . 77

TİROİD BİYOPSİSİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

İNCE İĞNE ASPİRASYON BİYOPSİSİ (İİAB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

İİAB NASIL YAPILIR? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

İİAB’DE TİROGLOBÜLİN VE KALSİTONİN ÖLÇÜMÜ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

İİAB’DE BETHESDA SINIFLAMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

İİAB’NİN AÇMAZLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

TRUCUT BİYOPSİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

BÖLÜM 5: SELİM TİROİD HASTALIKLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

HİPOTİROİDİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91

L-TİROKSİN (Levotron®, Euthrox®). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

HİPERTİROİDİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

BASEDOW GRAVES HASTALIĞI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

GRAVES TEDAVİSİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

1- ANTİ TİROİT İLAÇ TEDAVİSİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99

2- RADYOAKTİF İYOT (RAI) TEDAVİSİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .102

3- CERRAHİ TEDAVİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .104

TİROTOKSİKOZ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

TOKSİK SOLİTER NODÜL (PLUMMER HASTALIĞI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

GEBEDE HİPERTİROİDİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .106

TİROİD ADENOMLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

TİROİD KİSTLERİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

TİROİDİTLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .107

TİROİDİTLERDE USG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .110


İÇİNDEKİLER

xiii

AKUT TİROİDİTLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .111

SUBAKUT GRANÜLOMATÖZ TİROİDİT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111

KRONİK TİROİDİTLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

HASHİMOTO TİROİDİTİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .112

RIEDEL TİROİDİTİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .114

BÖLÜM 6: GUATR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116

KARADENİZ BÖLGESİNDE NEDEN GUATR SIK GÖRÜLÜR? . . . . . . . . . . . . . . . . . . .117

GUATR ETYOLOJİSİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .118

RETROSTERNAL (PLONJON) GUATR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .120

NODÜLER GUATR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .123

NODÜL ÇAPI – KANSER İLİŞKİSİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

MULTİNODÜLER GUATR (MNG) PATOGENEZİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

NODÜLER GUATRA YAKLAŞIM ALGORİTMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .127

NONTOKSİK NODÜLER GUATR TEDAVİSİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

BÖLÜM 7: TİROİD AMELİYATLARI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .133

AMELİYAT ONAM BELGESİ TİYATROSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

TİROİD AMELİYATLARI TERMİNOLOJİSİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

TİROİD AMELİYATI POZİSYONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

TİROİDEKTOMİ SIRASINDA REKÜRREN LARİNGEAL SİNİRİN KORUNMASI. . . . . . . . . 144

AMELİYATTA REKÜRREN LARİNGEAL SİNİR NASIL BULUNUR? . . . . . . . . . . . . . . . .145

SİNİR ARANMALI MI, ARANMAMALI MI? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .146

SİNİR MONİTÖRİZASYONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

AMELİYAT SIRASINDA SİNİRİN KESİLDİĞİNİ FARK EDERSEK NE YAPALIM? . . . . . . . . .149

SİNİR KESİLMESİNİN POSTOP SONUÇLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .149

YAŞANMIŞ İKİ KABUS SENARYOSU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151

REKÜRREN LARİNGEAL SİNİR HASARI YAŞAMAMAK İÇİN ŞUNLARI YAPIYORUM. . . . . 152

TİROİDEKTOMİ SIRASINDA PARATİROİDLERİN KORUNMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

TİROİDEKTOMİ SIRASINDA ve SONRASINDA KANAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .156

HER TİROİDEKTOMİ ÖNCESİ VOKAL KORD DEĞERLENDİRMESİ GEREKLİ Mİ? . . . . . . . 160

VOKAL KORDLARDA GEÇ PARALİZİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .160

POSTOP ÖKSÜRÜK REFLEKSİ VE SIVI ALIMINDA ASPİRASYON SORUNLARI . . . . . . . .161

SİNİR HASARINDA LARİNGOSKOPİK BULGULAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .161

SİNİR KESİSİNDE KLİNİK BULGULAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

SİNİR KESİSİNE POSTOP YAKLAŞIM VE TEDAVİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .163

HAYATİ ORGANLARA İNVAZYON VARLIĞINDA YAKLAŞIM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

VİDEOENDOSKOPİK TİROİD CERRAHİSİ VE TRANSORAL (TOETVA-İZSİZ) TİROİD CERRAHİSİ .165

TİROİDEKTOMİ KOMPLİKASYONLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .166


xiv

İÇİNDEKİLER

KANAMA, HEMATOM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .167

HİPOPARATİROİDİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .168

ENFEKSİYON . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 171

MİKSÖDEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .171

TOTAL TİRODEKTOMİ SONRASI İZLEM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .172

LOBEKTOMİ SONRASI İZLEM. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174

NÜKS (REKÜRRENS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .174

SEKONDER (İKİNCİL) TİROİDEKTOMİLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

BÖLÜM 8: TİROİD KANSERLERİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179

EPİTELİAL TİROİD KANSERLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180

NON-EPİTELİAL TİROİD KANSERLERİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

TİROİD KANSERİ RİSK FAKTÖRLERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182

RADYASYON VE TİROİD KANSERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183

EPİDEMİYOLOJİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .183

ONKOGENEZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .185

TİROİD KANSERİNİN TNM EVRELEMESİNDE TANIMLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

DTC EVRELEMESİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .187

PROFİLAKTİK SANTRAL LENF NODU DİSEKSİYONU . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .188

RADYOAKTİF İYOT (RAI) UYGULAMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

KEMOTERAPİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

PAPİLLER KANSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .191

PAPİLLER KANSERDE PROGNOSTİK İNDEKSLER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .193

NON İNVAZİF FOLİKÜLER TİP PAPİLLER KARSİNOM (NIFTP) . . . . . . . . . . . . . . . . .196

FOLİKÜLER KANSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .198

HURTHLE HÜCRELİ KANSER. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198

DTC’DE İZLEM VE NÜKS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

DTC’DE METASTAZ BİYOLOJİSİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

CERRAHLAR İÇİN KISACA RADYOAKTİF İYOT (RAI) TEDAVİSİ . . . . . . . . . . . . . . . . .202

ATA KILAVUZU RAI ÖNERİLERİ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

MEDÜLLER KANSER . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .204

RET (Rearragement During Transfection) ONKOGENİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .208

TANI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

TEDAVİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213

I-131 MIBG TEDAVİSİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .213

MULTİPL ENDOKRİN NEOPLAZİLER (MEN SENDROMLARI) . . . . . . . . . . . . . . . . . .215

MEN-I (WERMER SENDROMU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .215

MEN II SENDROMLARI (SIPPY SENDROMLARI) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .216

İNDİFERANSİYE TİROİD KANSERİ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .218

TİROİD LENFOMASI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .220

BOYUN DİSEKSİYONLARI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!