28.12.2022 Views

Best Practices Magazyn - n.27 Polska

Coraz więcej firm cyfryzuje i automatyzuje operacje w łańcuchu dostaw, aby dostosować się do zmian zachodzących na rynku. W 27. numerze magazynu Best Practices przedstawiamy projekty zrealizowane dla firm z wielu krajów m. in.: Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji czy Hiszpanii. Ich cechą wspólną jest wykorzystanie rozwiązań technologicznych Mecaluxu do optymalizacji logistyki. Jednym z nich jest magazyn producenta puszek aluminiowych – firmy Blechwarenfabrik, która zautomatyzowała swoje centrum logistyczne o powierzchni 63 000 m² w Niemczech, aby móc produkować ponad 100 milionów opakowań rocznie. W bieżącym numerze prezentujemy również wywiad z dyrektorem Centre for Intelligent Storage and Logistics Systems z Wielkiej Brytanii, w którym omawiamy wpływ technologii cyfrowych na logistykę. Jednym z przykładów digitalizacji logistyki sieci sklepów jest LS2 Helmets – dystrybutor kasków i odzieży dla motocyklistów. Firma wdrożyła oprogramowanie Mecaluxu Easy WMS w swoim magazynie w Hiszpanii w celu kompletacji i wysyłki 4500 artykułów w ciągu dnia. Najnowsze wydanie czasopisma Best Practices zawiera również specjalistyczne analizy i zestawienia omawiające złożone kwestie logistyczne, takie jak zarządzanie zwrotami i potencjał Big Data jako strategicznego narzędzia usprawniającego podejmowanie decyzji. Już teraz pobierz magazyn Best Practices i bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami w branży logistycznej.

Coraz więcej firm cyfryzuje i automatyzuje operacje w łańcuchu dostaw, aby dostosować się do zmian zachodzących na rynku. W 27. numerze magazynu Best Practices przedstawiamy projekty zrealizowane dla firm z wielu krajów m. in.: Niemiec, Włoch, Wielkiej Brytanii, Francji czy Hiszpanii. Ich cechą wspólną jest wykorzystanie rozwiązań technologicznych Mecaluxu do optymalizacji logistyki. Jednym z nich jest magazyn producenta puszek aluminiowych – firmy Blechwarenfabrik, która zautomatyzowała swoje centrum logistyczne o powierzchni 63 000 m² w Niemczech, aby móc produkować ponad 100 milionów opakowań rocznie.

W bieżącym numerze prezentujemy również wywiad z dyrektorem Centre for Intelligent Storage and Logistics Systems z Wielkiej Brytanii, w którym omawiamy wpływ technologii cyfrowych na logistykę. Jednym z przykładów digitalizacji logistyki sieci sklepów jest LS2 Helmets – dystrybutor kasków i odzieży dla motocyklistów. Firma wdrożyła oprogramowanie Mecaluxu Easy WMS w swoim magazynie w Hiszpanii w celu kompletacji i wysyłki 4500 artykułów w ciągu dnia.

Najnowsze wydanie czasopisma Best Practices zawiera również specjalistyczne analizy i zestawienia omawiające złożone kwestie logistyczne, takie jak zarządzanie zwrotami i potencjał Big Data jako strategicznego narzędzia usprawniającego podejmowanie decyzji.

Już teraz pobierz magazyn Best Practices i bądź na bieżąco z najnowszymi wydarzeniami w branży logistycznej.

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!