02.01.2023 Views

gradecki_ vjesnik_2022-web

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC

INFO@GRADEC.HR

GradečkiVJESNIK

INFORMATIVNO GLASILO

OPĆINE GRADEC

broj 12, prosinac 2022.

ISSN 1848-3771

ZAHVALJUJUĆI OPĆINI GRADEC, VRTIĆ DIN-DON

USPJEŠNO RADI, A PROSLAVIO JE I PRVI ROĐENDAN!

BESPLATNI

PRIMJERAK

SVAKA

KUĆA

VODU

> Počela

izgradnja

vodovodnog

sustava na

gradečkom

području

str. 8.

IFD “OGRANAK

SELJAČKE

SLOGE”

> Gradečki Pavlovec

proslavio 75 godina

rada

str. 13.

GRADEČKI SPORTAŠI

NIŽU USPJEH ZA

USPJEHOM

str. 22


2

Gradečki VJESNIK

UVODNA RIJEČ NAČELNICE

Godinu obilježila demografska

obnova kroz kapitalne projekte

- doselilo 9 mladih obitelji

Dragi naši žitelji, poštovane

čitateljice i čitatelji dvanaestog

izdanja Gradečkog vjesnika

i desetog u nizu, od kada smo u

uspješnom obnašanju vlasti u

našoj Općini Gradec, želim vam

zahvaliti na vašoj velikoj podršci

svih ovih godina i vašem neupitnom

povjerenju u nadi, da ćemo i

nadalje zajedno i uspješno surađivati.

Kada bismo krenuli od najmlađih

prema najstarijima, svakako

želim spomenuti brigu o novorođenoj

djeci. Njihov se broj u ovoj

godini udvostručio, što pripisujemo

našem najvećem projektu

do sada, izgradnji dječjeg vrtića.

U proračunu smo pripomoć roditeljima

udvostručili na 2.000,00

kuna, a tako će biti i u idućoj

godini. Kroz općinski proračun

u poptunosti financiramo dječji vrtić, uz

pomoć roditelja kroz mjesečne uplate i

određenih natječaja kroz koje ga subvencioniramo.

Plaće zaposlenicima smo nekoliko

puta povećali, a isplaćeni su im i svi

dodatci na plaće. U potpunosti financiramo

i predškolski odgoj djece (malu školu) kao i

školsku kuhinju djeci slabijeg imovinskog

statusa. Darivali smo poklonima svu djecu

za sv. Nikolu i u prigodi Božića. U idućoj godini,

ako država za svu školsku djecu osigura

10,00 kn za besplatni školski obrok po

djetetu, mi ćemo dodatno izdvojiti još 4,00

kn i time više nego udvostručiti školski

obrok po djetetu. Nastavit ćemo financirati

sve bilježnice po predmetima, kao i likovne

mape te kutije za tehničku kulturu, svim

učenicima, uz određene donacije matičnim

i područnim školama. Također, sufinanciramo

i školu plivanja svim naraštajima.

Osim predškolskoj i osnovnoškolskoj djeci,

sufinanciramo prijevoz srednjoškolcima, a

planiramo uvesti i jednokratne financijske

pomoći pri kupnji potrebnih udžbenika.

Svim studentima, po javnom pozivu, dajemo

stipendije već šestu godinu zaredom,

što ćemo nastaviti. Veseli nas što je ove

akademske godine uveden pilot projekt

> Ljubica Ambrušec, načelnica Općine Gradec

za sve studente u redovitom studiju, kroz

koji imaju besplatan prijevoz vlakom, koji

studenti s našeg područja najviše i koriste.

Četvrtu godinu zaredom, umirovljenicima

darujemo božićnice.

Niz godina naša Općina surađuje na EU

projektu “Zaželi – program zapošljavanja

žena” kroz koji se žene s lokalnog područja

dulje vrijeme nezaposlene, zapošljavaju kao

njegovateljice. Ujedno, potrebitima osiguravamo

jednokratnu godišnju naknadu,

kao i stradalima u požaru i drugim nepogodama.

Kroz javni natječaj, financiramo sve udruge

na općinskom području. VZO Gradec

financiramo zakonski propisanim postotkom

iz proračuna, kao i DVD-e, kojima

smo obnovili, izgradili ili adaptirali gotovo

sve vatrogasne, društvene domove kao i

ostale objekte na cijelom općinskom području.

Kroz mjere Ministarstva poljoprivrede

u postupku smo osiguranja sredstva

iz proračuna za potpore u poljoprivredi.

Sretna sam što nam se, tijekom ove godine,

u općinu doselilo 9 mladih obitelji s malom

djecom i svi su zaposleni, što je dobar znak

da se ljudi vraćaju u ruralne sredine, pa

time bilježimo i smanjenu nezaposlenost.

Realizacijom velikih projekata,

osiguravamo infrastrukturu za

razvoj poljoprivredne i gospodarske

djelatnosti, što je jedna

od najboljih demografskih mjera.

Kada ljudima ponudite kvalitetno

radno mjesto, adekvatno plaćeno,

neće razmišljati o odlasku,

a to je nama cilj. Uskoro krećemo

u izgradnju tržnice s poslovnim

prostorima, gdje ćemo zaposliti

ljude i omogućiti prodaju domaćih

proizvoda naših proizvođača.

U idućoj godini, uz projekte koji

su u fazi projektiranja (nogostupi

kroz 4 naselja, vodovod koji je u

I fazi izgradnje i II fazi pripreme

za projektiranje, kanalizacija koja

je u pripremama projektiranja,

obnova Biskupskog dvorca kojeg

pripremamo za natječaj, adaptacija

i izgradnja ostalih predviđenih

objekata, uređenje groblja, asfaltiranje

cesta), planiramo projektirati stanove s poslovnim

prostorima, za kojima je sve veća

potražnja.

U suradnji s našom župom i župnikom,

ove smo godine zajedno uredili našu Župnu

crkvu novim tepisima u vrijednosti od

37.000,00 kuna, a uskoro će biti završena

obnova župnog dvora.

Kroz sve učinjeno i planirano, naš osnovni

cilj je ravnomjeran razvoj, jer koliko uspijemo

svakome od nas stvoriti bolji životni

standard, toliko ćemo biti uspješniji. Uz

potporu naše Zagrebačke županije, s kojom

imamo odličnu suradnju, kao i ministarstvima

te Vladom RH, provodimo i provoditi

ćemo veliku većinu svojih projekata.

Stoga, s mirom i Božjim blagoslovom, svima

vama, dragi žitelji, od srca želim blagoslovljen

i sretan Božić i uspješnu, mirnu

i zdravu Novu 2023. godinu!

Svima koji pate na područjima stradalima

ratom i nemirima, zaželimo zajedno prestanak

stradanja, te mir i Božji blagoslov u

njihovim privremenim skloništima, uz što

brži povratak u topli obiteljski dom.

Vaša načelnica,

Ljubica Ambrušec, mag.ing.agr.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


Razvoj je temelj programa

Općine Gradec

Nakon devet uspješnih godina na čelu

Općine Gradec, načelnica Ljubica Ambrušec,

u razgovoru za Gradečki vjesnik

govori o izazovima kriznih vremena, ali

i razvojnim projektima koji će pozitivno

transformirati gradečko područje, posebice

za mlade obitelji.

2022. godina je na izmaku. Kakva je bila

za Općinu Gradec?

Za našu je općinu ova godina bila uspješna,

iako, moram priznati da, zbog manjka

djelatnika u građevini, nismo uspjeli

odraditi sve građevinske radove koje smo

imali u planu, pa smo neke, na naše nezadovoljstvo,

morali prolongirati u iduću godinu.

Iz istog razloga nismo uspjeli asfaltirati

predviđene dionice naših lokalnih i

županijskih prometnica. I te smo projekte

prolongirali u 2023. godinu. S druge strane,

uspješno smo pripremali određene projekte.

Posebno smo sretni što smo, s velikim

brojem bodova, prošli na projektu “Tržnica

s poslovnim prostorima”, koja iduće

godine kreće u izgradnju. Vrijednost projekta

je više od četiri i pol milijuna kuna.

od čega je 3.880.000,00 kuna EU potpora,

690.000,00 kuna potpora RH, dok Općina

Gradec ulaže svega 36 tisuća kuna. To govori,

koliko je korisno raditi projekte kroz

potpore EU i RH. U 2021. godini, donacijom

Hrvatske vatrogasne zajednice, kroz

projekt Ministarstva poljoprivrede iz Programa

za opće korisne funkcije šuma, dobili

smo pick-up vozilo vrijedno 230 tisuća

kuna. VZO Gradec darovala ga je DVD-u

Tučenik, a prethodno je, u suradnji s Općinom

Gradec, vozilo kompletno dodatno

opremljeno vatrogasnom opremom u vrijednosti

od 170 tisuća kuna., kako bi bilo

spremno za tehničke intervencije na prometnicama

i gašenje požara.

Ova je godina globalno puna izazova,

od pandemije, invazije na Ukrajinu,

Gradečki VJESNIK 3

INTERVJU S NAČELNICOM

energetske krize, inflacije, a Hrvatska,

od siječnja 2023. uvodi euro kao valutu.

Hoće li se, primjerice, izazovi energetske

krize i inflacije preliti i na lokalne

zajednice i kako ćete se nositi s njima?

Nadamo da će država iznaći način kako

ublažiti udar rasta cijena struje, plina,

naftnih derivata, hrane kao i svakodnevnih

potrepština, osobito kad je riječ o

kućanstvima, ali i gospodarstvu, te da će

navedenu situaciju, u kontekstu strateških

odluka na razini EU o napuštanju energenata

koji dolaze iz Rusije, nastojati premostiti

povećanjem vlastite proizvodnje

i različitim drugim dobavnim pravcima

energenata. U protivnom, će doći u pitanje

opstanak svih nas. S obzirom da smo članica

EU, smatram da ćemo samo zajedno,

međusobnim naporima i potporama opstati.

Što se tiče uvođenja eura, nadam se da

ćemo i taj izazov, kroz određene prilagodbe,

uspješno svladati.

> Institut za javne financije i

ove je godine Općini Gradec

dao peticu za transparentnost

proračuna

Što biste, kad je riječ o kapitalnim

projektima važnim za život, poručili

stanovnicima Općine Gradec u 2023.

godini?

Mnoštvo je projekata koje ostvarujemo

i planiramo, kako bismo našim mještanima

i dalje podizali standard i kvalitetu

života. U pripremi je projektiranje izgradnje

i rekonstrukcije vodoopskrbe kroz sva

ostala naselja i ulice na području Općine

Gradec, koja nisu u obuhvatu sadašnjeg

projekta vodoopskrbe projekta Zagrebačke

županije. Pomažemo našim stanovnicima

kroz usmjeravanje na firme koje se

bave ugradnjom fotonaponskih solarnih

elektrana na obiteljskim kućama, zgradama

javne namjene te gospodarskim zgradama.

U planu je provedba EU projekta

konzervatorsko-restauratorske obnove Biskupskog

dvorca, što će biti odličan temelj

za daljnji razvoj turizma i otvaranje novih

radnih mjesta. U postupku smo projektiranja

nogostupa kroz Gradečki Pavlovec,

Cugovec, Haganj i Gradec, čija bi izgradnja

trebala početi potkraj iduće godine. Inzistirat

ćemo na prigradskom željezničkom

prometu, ključnom za spoj s metropolom

i širenjem gradečkog područja izgradnjom

stambenih prostora. Obnavljamo društvene

i vatrogasne domove, dovršiti ćemo vatrogasne

domove iduće godine u Cugovcu

i Tučeniku. Jedan od važnih ciljeva nam

je i razvoj poljoprivrede, kroz uvođenje

dodatnih potpora za poljoprivrednike i

mlade poljoprivrednike i daljnje promidžbe

lokalnih OPG-ova. Važna nam je i promidžba

i razvoj lokalnog turizma te daljnje

ulaganje u jezera Črnec i Fuka. Rješavamo

i problem smrada iz kompleksa Bioplinskog

postrojenja i Svinjogojske farme u Gradecu.

Velikim smo naporima uspjeli poništiti

rješenje za dobivanje prava dodjele dozvole

za gospodarenje otpadom Odjela za zaštitu

okoliša Zagrebačke županije. Rješavanje

ove dugogodišnje problematike je prioritet,

a promišljenim postupcima pokušavamo

sačuvati radna mjesta i sanirati krucijalni

problem lokalnog stanovništva. Cilj nam je

pronalaziti i poticati potencijalne investitore

za razvoj gospodarske zone, što znači i

zapošljavanje domaćeg stanovništva.

IMPRESSUM

IZDAVAČ: Općina Gradec, Gradec 134, 10345 Gradec, Tel./fax: +385 1 2797 097, e-mail: info@gradec.hr, www.gradec.hr, MB: 2575850, OIB: 16296383026, ŽR: 2360000-

1813500009 UREDNICA: Majda Mikulandra SURADNICI: Ambrušec Ana Marija, Ambrušec Ljubica, Barušić Dunja, vlč. Grgić Zoran, Baričević Dražen, Benjak Kristijan, Bešan

Zrinko, Čolić Alen, Glogoški Davor, Golubić Dijana, Hasanović Hrvoje Stjepan, Habun Vinko, Hmelina Božo, Horvatić Danijela, Horvatić Mladen, Hukman Lana, Ivačin Gordana,

Ivačin Zrinka, Klepić Luka, Knežević Sandi, Kovačić Mato, Koprić Zlatko, Kušec Đurđica, Kveštek Krešimir, Kozumplik Marica, Matišić Biljana, Masnec Andrea,

Mesar Vlado, Mijak Nada, Pločkinjić Marija, Rajtar Gordana, Rajtar Ivica, Rajtar Vladimir, Rakocija Katarina, Rakoš Martina, Salaj Neven, Sjever Sabolić Tatjana, Smajlović Admir,

Škrlec Marina, Tuk Ivica, Vinković Ivan DIZAJN: Andrea Knapić PRIJELOM: Ognjena Brkanović, Tomislav Majcenić FOTOGRAFIJE: arhiva Općine Gradec, Fotkalo,

Pixabay, Radio Vrbovec, Studio Vidra TISAK: Grafički zavod Hrvatske NAKLADA: 1.500 primjeraka DISTRIBUCIJA: Općina Gradec

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


4

Gradečki VJESNIK

MJESNI ODBORI

Mjesni odbori su u 2022. godini uspješno

ostvarili sve planirane aktivnosti

Zbog odlične suradnje s Općinom Gradec i načelnicom Ambrušec, mjesni odbori su uspjeli

ostvariti i neke kapitalne projekte

> Cesta Veliki - Mali Brezovec

vode, na zavoju kod Kirše i dalje prema Koritni.

MJESNI ODBOR

CUGOVEC

predsjednik Kristijan Benjak

> Mjesni odbor Cugovec - iskop borova

MJESNI ODBOR

GRADEČKI PAVLOVEC

predsjednik Ivica Rajtar

U 2022. godini, u naselju Gradečki Pavlovec,

uređivali su se putevi, grabe i okoliš, a

malčirani su i putevi kod Drage Bušića, uz

ceste kroz vinograde i prema Mijaku. Redovito

je održavan i uređivan i okoliš oko

Društvenog doma, a uređen je i križ u donjem

dijelu naselja, gdje je održana i sveta

misa. Županijske ceste obavile su otkose uz

cestu, s jedne i druge strane, kroz naselje

Gradečkog Pavlovca. Članovi mjesnog odbora

sudjelovali su u organizaciji Uskrsnih

običaja gradečkoga kraja, obilježavanju

> Radovi na groblju u Cugovcu

Dana Općine Gradec, pripremajući fileke,

te u pripremama za obilježavanje 75.-te

obljetnice postojanja IFD Ogranka seljačke

sloge Gradečki Pavlovec.

MJESNI ODBOR

ZABRĐE

predsjednica Nada Miljak

Tijekom 2022. godine u naselju Zabrđe,

uređivali su se okoliš i putevi, a obavljeno

je i malčiranje kroz cijelo naselje. Redovito

se održavao i okoliš oko Vatrogasnog doma.

Djelatnici Županijskih cesta su napravili

dva propusta preko ceste zbog otjecanja

Na području mjesnog odbora Cugovec, u

koja spadaju naselja Cugovec, Remetinec,

Fuka, Stari Glog i Lubena, čistio se i uređivao

okoliš na igralištu i oko Društvenog

i Vatrogasnog doma u Cugovcu, porušeni

su borovi i pokošena je trava oko bivše veterinarske

stanice i caffe bara “Graničar”

Cugovec. Obavljeno je malčiranje u svim

okolnim naseljima u sastavu mjesnog odbora

Cugovec. Svete mise su održane u kapelici

sv. Barbare na mjesnom groblju u Cugovcu

i u kapelici u naselju Fuka. Trenutno

se kompletno uređuje groblje u Cugovcu uz

finaciranje Općine Gradec, dok izvođenje

radova financira Komunalac Vrbovec.

MJESNI ODBOR

GRABRIĆ

predsjednik Mato Kovačić

> Mjesni odbor Grabrić - sanacija deponija

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


Gradečki VJESNIK 5

MJESNI ODBORI

U Mjesnom odboru Grabrić također je bilo

pregršt cjelogodišnjih aktivnosti. Među

ostalim, saniran je divlji deponij u Grabriću

na zavoju od Mate Kovačića, a obavljeno je i

uređenje i malčiranje nerazvrstanih cesta i

puteva u cijelom naselju Grabrić prema naselju

Fuka, te malčiranje od nadvožnjaka

prema centru.

MJESNI ODBOR

GRADEC

predsjednica Andrea Masnec

U naselju Gradeca tijekom godine je uređivan

okoliš, a obavljeno je i malčiranje

okoliša kroz cijelo naselje Gradec. Članovi

DVD-a pripremali su grah na manifestaciji

Uskrsnih običaja gradečkoga kraja, dok

su članovi mjesnog odbora sudjelovali u

organizaciji i obilježavanju Dana Općine

Gradec.

MJESNI ODBOR

HAGANJ

predsjednik Dražen Baričević

U 2022. okoliš se uređivao i u naselju Haganj.

Obavljeno je malčiranje okoliša kroz

cijelo naselje. Članovi DVD-a Haganj sudjelovali

su u organizaciji manifestacije

Uskrsnih običaja gradečkoga kraja i obilježavanju

Dana Općine Gradec, pripremajući

čobanac.

MJESNI ODBOR

MALI BREZOVEC

predsjednik Alen Čolić

U naselju Mali Brezovec, u 2022. godini,

uređivali su se okoliš, grabe i putevi, a

obavljeno je i malčiranje kroz cijelo naselje.

Redovito se održavao okoliš oko Društvenog

doma, kao i njegova unutrašnjost, te

okoliš oko križa. U naselju je uvedena autobusna

linija. Najveći je projekt bio asfaltiranje

ceste koja povezuje Mali i Veliki

Brezovec. U naselju Mali Brezovec počela

je izgradnja vodovodne mreže, što znači i

početak rješavanja pitanja vodoposkrbe na

području Općine Gradec. Trenutno se uređuje

unutrašnjost društvenog doma žbukanjem

kao i središnji Križ u mjestu.

MJESNI ODBOR

TUČENIK

predsjednik Božo Hmelina

U Mjesnom odboru Tučenik, tijekom ove

godine, izvođeni su radovi u svim naseljima.

Članovi mjesnog odbora Tučenik, u

sastavu naselja Tučenik, Buzadovac i Salajci,

redovito su se odazvali na sve zadatke

i aktivnosti, zajedno s DVD-om Tučenik.

Tako su sudjelovali u izradi vuzmice, povodom

obilježavanja manifestacije Uskrsni

običaji gradečkoga kraja i kuhanju hrane

na Uskrsni ponedjeljak. Povodom obilje-

žavanja Dana Općine Gradec zajedno sa

Udrugom žena Tučenik, DVD Tučenik, NK

Graničar Tučenik, organizirali su šank pod

šatorom i na koncertu Ivana Zaka. Od drugih

aktivnosti u mjesnom odboru, navezao

se kamen u Banovsku jamu u Buzadovcu.

Općina Gradec je tom prigodom osigurala

prijevoz, a član odbora Ivica Keleković je

napravio jedan propust i očistio dio grabe.

U tijeku su dogovori s načelnicom Općine

Gradec oko završnih radova na mrtvačnici

u Buzadovcu i na okolišu. Dogovara se i

rekonstrukcija ceste od Cugovca do Križevačke

Poljane, a postoje naznake kako će se

i to uskoro realizirati.

MJESNI ODBOR

VELIKI BREZOVEC

predsjednik Ivica Tuk

Mjesni odbor Veliki Brezovec godinu zaključuje

s mnoštvo izvršenih aktivnosti.

U suradnji s Općinom Gradec, ostvaren je,

za mještane velik projekt asfaltiranja ceste

koja spaja Veliki i Mali Brezovec. Stoga

mještani i Mjesni odbor javno zahvaljuju

Općini Gradec i načelnici Ljubici Ambrušec

i suradnicima, na pruženoj pomoći oko

ostvarenja ovog projekta. Tijekom godine

aktivno se uređivalo naselje i malčirali su

se putevi. Mjesni odbor Veliki Brezovec i

mjesni DVD, sudjelovali su na manifestaciji

Uskrsnih običaja gradečkoga kraja i Dana

Općine Gradec, pripremajući hranu s ostalim

društvima i udrugama koje djeluju na

području Općine Gradec.

> Mjesni odbor Veliki Brezovec

- asfaltirana cesta

MJESNI ODBOR

REPINEC

predsjednik Marko Dušak

U svim naseljima Mjesnog odbora Repinec

uređivali su se poljskih putevi i grabe, te

okoliš kod kapelice, Mjesni odbor Repinec

je sudjelovao na manifestaciji Uskrsni

običaji gradečkoga kraja, i u obilježavanju

Dana Općine Gradec, s pripremom svojih

> Mjesni odbor Potočec

kolača i slastica, a DVD Pokasin je, povodom

Dana Općine Gradec, pripremilo vinski

gulaš.

MJESNI ODBOR

POTOČEC

predsjednik Zlatko Koprić

Tijekom ove godine, u Mjesnom odboru

Potočec, čišćene su, uređivane i malčirane

zelene površine na ulazu u naselje Potočec

i po ulicama samog naselja. Poduzeće Polting

d.d.d. Potočec izvršilo je radove na izgradnji

odvodnje, a odvodnja je napravljena

do prirodnog kanala, kojega je kompletno

uredila i financirala Općina Gradec.

MJESNI ODBOR

PODJALES

predsjednik Davor Glogoški

Tijekom 2022. godine uređivao se okoliš

oko Društvenog doma u Podjalesu. Provedena

je vodoopskba kroz cijelo naselje.

Obavljen je i navoz zemlje na zemljište

dječjeg igrališta. Članovi Mjesnog odbora

sudjelovali su u organizaciji i obilježavanju

Uskrsnih običaja gradečkoga kraja i obilježavanju

Dana Općine Gradec i Zagrebačke

županije pripremajući

kolače. Zahvaljujući financijskoj

pomoći Općine

Gradec, uređen je

interijer Društvenog

doma Podjales, a uvedene

su strujne i vodovodne

instalacije, kao i

kompletno uređen sanitarni

čvor i kuhinja.

> Mjesni odbor Podjales

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


6

Gradečki VJESNIK

GODIŠNJA DOGAĐANJA

DAN OPĆINE GRADEC

Kvalitetnim projektima

zaustavljeno iseljavanje mladih

povodu Dana Općine Gradec i blagdana

Uzvišenja sv. Križa župe Ranje-

U

nog Isusa u Gradecu, 18.rujna je, u sportskoj

dvorani OŠ Gradec, održana svečana

sjednica Općinskog vijeća Općine Gradec.

Sjednici su nazočili Melita Mulić, izaslanica

predsjednika RH Zorana Milanovića,

saborski zastupnik i načelnik Općine Dubrava

Tomislav Okroš, Dražen Draganić

Dodijeljena općinska

priznanja i zahvalnice

Nagrađeni su: Vatrogasna

zajednica općine Gradec,

DVD-ovi Gradec, Haganj, Cugovec,

Veliki Brezovec i Repinec, Glogoški

print, rukometaš Marko Prošenski,

Streljački klub Trap Gradec,

Športsko-ribolovna udruga Črnec,

NK Sloboda Gradec, OPG Stjepan

Latinović, OPG Ježić Đuro, učenica

OŠ Grigora Viteza u Svetom Ivanu

Žabnu Ivona Kump, učenici OŠ

Gradec Nika Loborec, Iva Kazanec

i Maxim Noel Matijašić. Nagrade

za životno djelo posthumno su

dodijeljene poginulim braniteljima

Petru Filipčiću i Ivanu Kovačeviću.

Povelju počasnog građanina

Općine Gradec primio je Mate Turić

poznat i kao Mata CROata.

izaslanik predsjednice

Županijske skupštine Zagrebačke

županije Martine

Glasnović, počasni

građanin Općine Gradec

general Mladen Markač,

načelnici susjednih i prijateljskih

općina te predstavnici

poslovnih subjekata

i civilnog društva.

Cijelu svečanost glazbeno

je pratila VIS Gratia iz

Gradeca.

Sredstvima Programa

ruralnog razvoja RH, u

Gradecu uskoro počinje

gradnja tržnice s poslovnim

prostorima. Europska

potpora za ovaj projekt iznosi 4,5 milijuna

kuna, a novcem iz EU fondova se planira

graditi i Kulturni centar čija je dokumentacija

pripremljena. O ovim i drugim projektima,

ostvarenim u proteklih godinu dana,

govorila je načelnica Gradeca Ljubica Ambrušec.

Na sve načine skrbimo za općinu kako bi

ona bila što razvijenija, kako bismo stanovništvu

osigurali što bolji i kvalitetniji

život i zaustavili odlazak mladih s ruralnih

prostora. Posebno bih tu istaknula

dječji vrtić koji je lani izgrađen, čime je

uvelike poboljšan standard mladih obitelji.

Ostanku mladih na ovom prostoru doprinosi

i novoizgrađena pruga Gradec-Žabno,

drugi kolosijek pruge Dugo Selo-Križevci

i gradnja vodoopskrbne mreže, u sklopu

regionalnoga vodoopskrbnog sustava “Zagreb-istok”.

Prezadovoljna sam učinjenim

u proteklih devet godina, jer sve što se

radi, potvrđuje potrebu opstanka lokalnih

zajednica, istaknula je, na svečanoj sjednici,

načelnica Ambrušec. Dodala je kako

se uskoro planira graditi nekoliko manjih

lokalnih cesta, za što je od Zagrebačke županije

dobiveno 300.000 kuna, a još toliko

sredstava dobiveno je za obnovu postojećih

objekta društvene namjene. Europskim

novcem, kroz buduće natječaje, planiraju

se graditi nogostupi u Gradecu, Gradečkom

Pavlovcu, Cugovcu i Hagnju. Spreman je i

projekt obnove Biskupskog dvorca koji bi

> Dan općine Gradec - govor

načelnice Ambrušec

Slikarica Nena Bošnjak

predstavila svoje radove

U

povodu Dana Općine Gradec, u

općinskoj dvorani je otvorena

izložba slika Retrospektiva

slikarice Nene Bošnjak, u tehnici

akvarela i pastela. Izložbu je

otvorila načelnica Općine Gradec

Ljubica Ambrušec, a o slikarici

je govorila prof. Hrvatskog jezika

Biljana Matišić. Inače, Nena je

rođena 1966. godine u Zagrebu,

odrasla je u Gradečkom Pavlovcu

u obitelji Mijak, a danas živi i radi

u Vrbovcu. Sudionica je brojnih

likovnih kolonija i humanitarnih

akcija, a svoje slike izlaže na

samostalnim i skupnim izložbama.

> Otvorenje izložbe

uskoro trebao krenuti u realizaciju, uz potporu

Ministarstva kulture.

Na svim uspješno ostvarenim projektima

načelnici Ambrušec čestitala je izaslanica

predsjednika RH Zorana Milanovića Melita

Mulić, te istaknula kako su vrata Ureda

predsjednika uvijek otvorena za sve dobre

projekte.

Dan Općine Gradec žiteljima je čestitao saborski

zastupnik i načelnik Općine Dubrava

Tomislav Okroša.

Čestitam vodstvu općine na odličnim rezultatima

i čestitam svim dobitnicima

općinskih priznanja te načelnici posebno

zahvaljujem što se sjetila i naših poginulih

branitelja, rekao je Okroša.

U ime načelnika i gradonačelnika, nazočnima

se prigodnim riječima obratila načelnica

Općine Rakovec Brankica Benc te izaslanik

predsjednice Županijske skupštine,

županijski vijećnik Dražen Draganić.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


NAŠA PRVA GODINA

GODIŠNJA DOGAĐANJA

Dječji vrtić Din-Don Gradec

proslavio prvi rođendan!

> Prvi rođendan dječjeg

vrtića Din-Don Gradec

Gradecu je obilježen

U prvi rođendan Dječjeg

vrtića DIN-DON. Prošle je

godine ovaj vrtić otvorio

svoja vrata za 85 mališana,

uzrasta od jaslica do predškole.

Povodom prve godišnjice,

djeca su zajedno s

odgajateljicama pripremila

prigodni program kojim su

veselo i raspjevano obilježili

rođendan svog vrtića.

Na početku se okupljenima

kratko obratila ravnateljica

Dunja Barušić. Pozdravila

je nazočne te posebno tahvalila

svima koji su sudjelovali

u projektu izgradnje

ovog vrtića. Priredbi je, uz

ostale goste, prisustvovala

i načelnica Općine Gradec

Ljubica Ambrušec.

Danas nam je svakako poseban

dan. Svi smo jako

radosni i posebno emotivni

zato što nas ova prekrasna

dječica, naši vrtićanci, doista

obraduju svakog dana.

Posebno danas, razveselili

su nas svojim prigodnim

programom kojeg su pripremili.

Godinu dana je prošlo kako je vrtić

krenuo s radom. Imamo prekrasne odgajateljice

i ravnateljicu, naše tehničko osoblje,

dakle čitav tim. Svi su oni jedna lijepa

simbioza koja će našu dječicu usmjeriti na

dobar, pošten i kvalitetan put napretka u

njihovim, sada malim, a kasnije i velikim

životima. Što drugo reći nego da je to jedna

velika sreća. Mnogo truda i rada je bilo

potrebno da dođemo do toga da osnujemo

vrtić, napravimo ovu prekrasnu zgradu.

Radosna su djeca i njihovi roditelji, kao i

njihove bake i djedovi – rekla je načelnica

Ambrušec.

Projekt novog vrtića sufinanciran je

europskim novcem

Podsjetimo, izgradnja vrtića DIN-DON

vrijednog 9,2 milijuna kuna sufinancirana

je europskim sredstvima sa 7,4 milijuna

Općina Gradec uspješno realizirala još jedan projekt

Temeljem Ugovora o dodjeli financijskih sredstava općinama

Republike Hrvatske za održavanje i razvoj predškolske

djelatnosti u 2021. godini, koji je Općina Gradec potpisala sa

Središnjim državnim uredom za demografiju i mlade, donesena

je Odluka kojom se roditelji oslobađaju obveze plaćanja usluga

korištenja vrtića za mjesec lipanj 2022. godine. U Općini se nadaju

da je će to bar djelomično pomoći pripremama za novu jesensku

sezonu i da će ubuduće realizirati još puno takvih natječaja!

Gradečki VJESNIK 7

kuna. Vrtić kapaciteta stotinjak djece raspoređenih

u četiri vrtićke jedinice smješten

je u centru Gradeca, pored zgrade Općine.

Odgajateljice rade u 4

odgojne skupine s ukupno 74

upisane djece. Kurikulum se

bazira na projektnom planiranju,

što znači da se polazi

od dječjih interesa. U jasličkim

skupinama odgajateljice

se baziraju na senzo-motoričkoj

integraciji kao preduvjetu

za buduće akademske

vještine. Djeca se igraju,

istražuju i uočavaju pojmove

i nove riječi. Prevladali su

separacijski period i naučili

živjeti u kolektivu. U vrtićkim

skupinama bila je cijela

rapsodija projekata, Moj Gradec,

Croata Kravata, Svemir,

Dani kruha, Vatrogasci, Noina

Arka, zagonetke “Pčele” i

još mnogo toga.

Izuzetno smo ponosni na suradnju

sa roditeljima. Započeli

smo sa komunikacijskim

roditeljskim sastancima, na

kojima roditelji iznose svoje

nedoumice i probleme u odgoju

djece. Nakon toga smo

kroz video projekcije prezentirali

neposredni rad odgojitelja,

te ih upoznali sa razvojnim

statusom svakog pojedinog djeteta, te

roditeljskim opservacijama, kako doživljavati

svoje dijete otkako ide u vrtić. Roditelji

su imali priliku prelistati i

proučiti razvojnu mapu svog

djeteta. U srednjoj mješovitoj

skupini roditelji su čak

i prezentirali svoje vještine

djeci. To je izuzetno dobro za

razvoj pozitivne slike o sebi,

tj. djeteta čiji roditelj prezentira

svoje vještine, istaknula

je ravnateljica dječjeg vrtića

Din-Don Dunja Barušić.

Dobri uvjeti i izvrsne odgojiteljice

učinile su život i rad

u novom vrtiću kvalitetnim i

> Prvi rođendan dječjeg

vrtića Din-Don Gradec

dostojnim suvremenim tendencijama

radnog i predškolskog

odgoja i obrazovanja.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


8

Gradečki VJESNIK

AKTUALNO

U 2022. GODINI POČELA REALIZACIJA KAPITALNIH RAZVOJNIH PROJEKATA

Svaka kuća vodu - počela izgradnja

vodovodnog sustava na gradečkom području

Kroz prvu fazu izgradnje vodovodnog

sustava sustava, Općina Gradec, kao i

sve ostale, pa i sam grad Vrbovec s okolnim

naseljima, nisu kompletno ušli u sustav izgradnje,

po sistemu Zagrebačke županije

“svaka kuća vodu”. Tako su naselja Festinec,

Pokasin, Fuka, Remetinec, dio Zabrđa,

dio Lubene, dio Podjalesa, dio Velikog

i Malog Brezovca i dio Gornjeg Repinca,

trenutno bez pripreme za polaganje cijevi

vodovodne mreže i njezinih priključaka.

Općina Gradec je već duže vrijeme u pregovorima

s tvrtkom “Vodoopskrba i odvodnja”

Zagrebačke županije, kako i s kim

će projektirati navedene dionice te kako i

na koji način će iznaći sredstva za njihovu

izgradnju.

“Kroz faze izgradnje, bez obzira na trenutnu

projekciju, osobno neću dozvoliti

da i jedna kuća na području općine Gradec

ostane bez vode u ovim sušnim godinama,

već ću iznaći načine kako ćemo svi dobiti

vodu, jer je krajnje neozbiljno da smo

projektom ostali podijeljeni! Dakle “svaka

kuća vodu” će svakako imati, ali do tada

stanovništvo molim za strpljenje, jer ionako

nitko neće dobiti vodu prije kraja 2024.

godine, dok se cijeli sustav vodovodne mreže

ne izvede i pusti u pogon.” - pojasnila je

načelnica Općine Gradec Ljubica Ambrušec.

LAG “Prigorje” među

prvih 10 najuspješnijih

LAG-ova u Hrvatskoj!

LAG “PRIGORJE” niže značajne uspjehe. Tako je

zauzeo 10. mjesto, od ukupno 54 hrvatskih LAGova

i, zbog tako visokog plasmana, dobio dodatna

sredstva. Njegove predstavnice sudjelovale su i na

međunarodnom skupu u

Sloveniji, na kojem je LAG

“Prigorje” predstavljen kao

primjer dobre prakse. Lokalna

akcijska grupa “PRI-

GORJE” u procesu je izrade

Lokalne razvojne strategije,

najvažnijeg strateškog dokumenta

za sljedeće programsko

razdoblje, a do

sada je ostvario projekte

vrijedne više od 13 milijuna

kuna. Ponosni smo što smo

poljoprivrednicima dodijelili

najveći broj sredstava,

a kroz dio naših natječaja

financiralo se zapošljavanje i ostanak mladih ljudi

u poljoprivredi, što je u ovim vremenima poseban

izazov – ističu iz LAG-a “Prigorje”, čiji predstavnici

kontinuirano sudjeluju na edukacijama i radnim

sastancima u organizaciji Ministarstva poljoprivrede,

Agencije za plaćanja i LEADER mreže Hrvatske.

Surađuju i s POROM – razvojnom agencijom Koprivničko

– križevačke županije, poduzetničkim

centrima i razvojnim agencijama na području LAG

obuhvata. Povodom Međunarodnog dana seoskih

žena organizirali su mini prodajno – izložbene sajmovi,

kako bi podržali žene poljoprivrednice s područja

Prigorja.

Mještani Općine Gradec

izgradili prvu zamjensku

kuću na području Siska

Nakon što je njihov dom stradao u

potresu u prosincu 2020., obitelj

Brlić iz mjesta Galdova pored Siska,

dobila je novu, zamjensku kuću. Kuća

je izgrađena zahvaljujući humanosti i

plemenitosti građana i, poduzetnika i

institucija Vrbovca, Brčkovljana, Dubrave,

Farkaševca, Gradeca i Preseke,

koji su svojim donacijama financirali

gradnju. Nova kuća površine 120 četvornih

metara, vrijedna je oko 1,5 milijuna

kuna, od čega su donacije građana

i udruga Vrbovca 250.000 kuna,

donacije obrtnika oko pola milijuna

kuna, 260.000 kuna su dale općine

te 400.000 kuna Grad Vrbovec. Obitelj

Brlić mlada je obitelj s petero djece

starosti od 8 do 19 godina. 40-godišnji

otac Mario radi kao pomoćni bravar,

a 38-godišnja majka Josipa je domaćica.

Njihovoj zahvalnosti i sreći, prema

svima iz Općine Gradec, koja je u

financijskim donacijama sudjelovala

sa 70,000,00kn, a koji su pomogli izgradnju

zamjenske kuće, nema kraja,

jer, kažu, sad se napokon mogu vratiti

normalnom životu. Nažalost, 21 mjesec

nakon razornog potresa, njihova je

kuća prva zamjenska kuća na sisačkom

području.

Općina Gradec financira 11 udruga

općinskoj vijećnici, svečano su

U potpisani ugovori s predsjednicima

11 udruga s područja Općine Gradec,

koje su zadovoljile uvjete Javnog

poziva u provedbi programa i aktivnosti

od interesa za opće dobro u području

kulture, športa, socijalne skrbi,

humanitarne te ostalih društveno-socijalnih,

zabavnih i gastronomskih

djelatnosti. Iz općinskog je proračuna,

za rad tih udruga, dodjeljeno ukupno

300.000,00 kuna vrijednih potpora.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


AKTUALNO

2022. - Gradečka godina za kulturu,

sport i obrazovanje

Nogometni turniri, obrazovne radionice

i edukativni događaji, tjedni filmski

festival za djecu, kulinarsko natjecanje,

pregršt domaćih specijaliteta, memorijalni

turniri, zabave uz živu glazbu, izleti, folklorni

nastupi, konecrti te ostali rekreativni

događaji poput natjecanja u robolovu,

vatrogasna natjecanja i vježbe.

Sve je to ostvareno u zajedništvu s vrijednim

stanovništvom i zato

hvala svima na aktivnom

društvenom doprinosu, na

poticanju bavljenja sportom,

na organizaciji izleta i mogućnosti

upoznavanja drugih

mjesta i ljudi, novim poznanstvima

i prijateljstvima

odlaskom na ostala događaja

u obližnja mjesta te pozi-

vu drugih u našu sredinu

na sva događanja koja su

uspješno provedena – istaknula

je načelnica Općine

Gradec Ljubica Ambrušec.

Primjerice, u sklopu već

tradicionalnog obilježavanja

manifestacije “Uskrsni

običaji gradečkog kraja”, uz

već postojeću

trajnu izložbu

akademskog

kipara Mate

CROate, otvorena

je izložba

u povodu

200-te godišnjice povijesne

jezgre u Gradecu. Kroz navedenu

izložbu mještani mogu

Gradečki VJESNIK 9

pogledati kako je naselje

Gradec nekada izgledalo,

a ujedno pridonijeti razvoju

izložbe slikama iz svojih

vlastith arhiva. Posebna je

bila i izložba “Retrospektiva”

Nene Bošnjak, u sklopu

Dana Općine Gradec. Slikarica

Nena predstavila je svoje

radove koje stvara duže od

30 godina. Radovi prilazuju

zavičajne prizore i istaknute

lokalne objekte. Općina

Gradec sa svojim mještanima,

dokazuje koliko je

važno biti aktivan u raznim

područjima važnim za turizam, od sporta,

kulture i umjetnosti, do čuvanja izvorne

tradicije i njene promocije.

Općina Gradec

nabavila traktor

s kranskim

malčerom i

čistačem kanala

Općina Gradec prijavila je projekt

“Podizanje komunalnog standarda

Općine Gradec”, na javni natječaj Ministarstva

prostornoga uređenja, graditeljstva

i državne imovine. Na temelju

tog projekta koji je prošao natječaj,

Općina Gradec kupila je traktor s kranskim

malčerom, kako bi sva općinska

naselja bila čišća i urednija. Ministarstvo

je kupnju traktora sufinanciralo s

40%, a Općina Gradec sa 60% od ukupne

vrijednosti traktora.

Božićnice za umirovljenike

Četvrtu godinu zaredom, Općina Gradec isplatit će svojim umirovljenicima božićnice. Oni

koji imaju mirovinu do 2.500 kuna, dobit će 200 kuna, a 100 kuna će dobiti umirovljenici

ćije su mirovine od 2.500,01 do 4.000 kuna. Umirovljenici koji su pravo na mirovinu stekli

2022. godine, morali su se do 30. studenoga prijaviti u Jedinstveni upravni odjel Općine Gradec

i priložiti kopiju osobne iskaznice i odrezak mirovine ili obavijest o mirovinskim primanjima,

kako bi mogli ostvariti pravo na isplatu božićnice.

Općina Gradec brine

o sigurnosti Dječjeg

vrtića DIN-DON

Ove je godine Općina Gradec ponovno ulagala u sigurnost

svojih najmlađih stanovnika.

U prizemlju Dječjeg vrtića DIN-DON Gradec, financirala

je postavljanje sigurnosne ograde između terase i otvorenog

dijela igrališta. Vrijednost ograde je 26.787,18 kuna.

“Zaželi

iznova”

Gradsko društvo Crvenog križa

nastavlja s projektom “Zaželi

iznova” kojim će se, u idućih

šest mjeseci, zaposliti 30 žena, s

područja općina Dubrava, Gradec,

Farkaševac i Preseka. Vrijednost

projekta je 1.482.807,45 kuna.

OPG LATINOVIĆ

Junici Dorotei prva nagrada na državnoj stočarskoj izložbi

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

obitelji Latinović niže sjajne rezultate

s plasmanom svojih junica, kroz

razna natjecanja. U sklopu 29. jesenskog

međunarodnog bjelovarskog sajma

u Gudovcu, održana je tradicionalna

Državna stočarska izložba na kojoj su

predstavljena najkvalitetnija grla hrvatskih

uzgajivača. U konkurenciji junica,

1. nagradu za junicu Doroteu osvojio je

upravo Stjepan Latinović. Ovoj vrijednoj

obitelji to nije prva nagrada, nižu

ih uspješno već godinama zahvaljujući

svom ustrajnom radu na imanju u Cugovcu.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


10 Gradečki VJESNIK

OBRAZOVANJE

OSNOVNA ŠKOLA GRADEC

Uspješno ostvaren

godišnji plan škole

- obilježeno 250

godina školstva

u Gradecu

Unatoč tomu što je u školskoj godini

2021.-2022. još vladala nepovoljna epidemiološka

situacija, vezana uz koronavirus,

Godišnji plan i program rada škole

uspješno je realiziran. Fond sati redovne,

izborne, dopunske i dodatne nastave ostvaren

je u cjelosti, na radost učenika i učitelja,

većim djelom uživo, a manjim dijelom

online.

Terenska nastava

Terenska

nastava je

učenicima

uvijek

zanimljiva,

pa su

tako učenici

nižih

r a z r e d a

posjetili

Ranč

Nađalina

u okolici

Vrbovca, kako bi naučili osnove o konjima

i jahanje. Učenici nižih razrednih odjela

područnih škola, u prvom su polugodištu,

posjetili su Obiteljsko poljoprivredno

gospodarstvo Mlađan, a u drugom su,

u zagrebačkom Gradskom kazalištu “Žar

ptica”, gledali mjuzikl “Mama, ja sam posve

pozelenio”. Na groblju Mirogoj, posjetili

su grobove povijesnih i znamenitih osoba.

Učenici šestih razreda posjetili su Muzej

iluzija, a učenici sedmih razreda su bili u

Muzeju čokolade, gdje su se upoznali s poviješću

razvoja proizvodnje čokolade. Šestaši

i sedmaši su zajedno pogledali i kino

predstavu “Venom 2” na engleskom jeziku.

Osmaši su gledali predstavu u Kazalištu

“Mala scena” te razgledali stalni postav

izložbe u Tehničkom muzeju u Zagrebu, a

bili su i u Vukovaru.

Izleti i putovanja

Uz terensku nastavu, ostvareno je i mnogo

izleta i putovanja. Tako su učenici nižih razreda

matične škole bili na jednodnevnom

izletu u Križevcima

i na

Kalniku. Peti

razredi bili

su u Posjetiteljskom

centru

“Dravska

priča” i

Virovitici, a

šesti razredi posjetili su Nacionalni park

Plitvička jezera. Sedmaši i osmaši su bili

i na maturalcu u Istri, gdje

su posjetili Hum, Motovun,

Poreč, Pulu i Nacionalni park

Brijuni.

Ugostili smo...

Tijekom cijele školske godine,

OŠ Gradec ugostila je kazališne

predstave i glumce.

Kazalište “Dječja čarobna

scena” izvela je za učenike 1.

i 2. razreda i vrtićance predstavu

“Idemo u zoološki vrt”.

Učenici 3., 4. i 5. razreda pogledali

su lutkarsku kolaž predstavu “Šale,

trice, zvrndalice”, u izvedbi književnice

Jadranke Čunčić Bandov.

U ponedjeljak, 14. ožujka 2022. godine Osnovna

škola Gradec ugostila je u svojim

prostorima Zagrebačko kazalište “Mala

scena” izvelo je, za učenike razredne nastave,

predstavu “Sunce djever i Neva Nevičica”

Ivane Brlić Mažuranić, a predstavu

“Aut” za učenike 5. i 6. razreda.

U svibnju je Jozo Bozo održao tri predstave,

prvu u područnoj školi Cugovec, te dvije u

matičnoj školi. Svojim trikovima i šalama,

kao i darovima, razveselio je učenike i vr-

tićance, polaznike male škole i programa

predškole - Pčelice i Žabice.

Natjecanja i smotre

I u ovoj školskoj godini, učenici i mentori

bili su aktivni na različitim natjecanjima,

poput školskog natjecanja u znanju iz povijesti,

fizike i njemačkog jezika. Sudjelovali

su na LIK-u i na međuopćinskoj smotri

Lidrano.

Odličan rezultat postignut je na natjecanju

iz kemije, a na županijskoma natjecanju

održanom u OŠ Dubrava, školu su predstavljali

Učenici 7.b razreda Iva Kazanec i

Maxim Noel Matijašić, pod mentorstvom

učiteljice Branke Katanović.

Učenici Mihael Bizek, Andreja

Šatrak, Leon Belina i Iva

Kazanec, pod mentorstvom

vjeroučiteljice Petre Tirić,

plasirali su se na županijsku

razimu vjeronaučne olimpijade

održane u OŠ MIrka

Pereša u Kapeli. Učenici OŠ

Gradec sudjelovali su i na

sportskim županijskim natjecanjima

u badmintonu,

hrvanju, odbojci i atletici.

250. obljetnica školstva u Gradecu

Najsvečanija manifestacija u OŠ Gradec

svakako je bilo obilježavanje 250. godišnjica

školstva u Gradecu. 1771. godine u

Gradecu je utemeljena prva škola u biskupskom

dvorcu.

Od tad traje neprekinuta povijest školstva u

Gradecu, ne samo kroz matičnu, već i područne

škole u Hagnju, Tučeniku, Cugovcu

i Repincu. 2009. godine otvorena je nova,

suvremena i moderna škola u Gradecu.

Tim je povodom tiskana knjiga “250 godina

školstva u Gradecu”. Učenicom generacije

proglašena je Nika Loborec.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


VRTIĆANCI, UČENICI I STUDENTI

Gradečki VJESNIK 11

OBRAZOVANJE

Medijsko opismenjavanje učenika OŠ Gradec

Međunarodno priznati stručnjaci, iz područja

filma i medija, udruge “Bacači

sjenki”, i ove su godine, među novim generacijama

učenika, proveli kvalitetne radionice

u sklopu programa “Frooom!”. U srpnju

je održana 3. cjelodnevna filmska radionica i

edukacija medijskog opismenjavanja, u trajanju

od tjedan dana. Zainteresirani učenici

iz osnovnih škola na području općine Gradec

dio svojih ljetnih praznika proveli su na ovoj

edukativno-zabavnoj radionici, s popratnim

umjetničkim i kulturnim zanimljivostima, u

> “Frooom!” radionice

DJEČJI VRTIĆ DIN-DON GRADEC

sklopu kojih su održani maratoni obrazovnih

filmova. Općina Gradec u tu je svrhu ustupila

svoju dvoranu na korištenje, a i financijski

je, uz Zagrebačku županiju, podržala ovaj

projekt, pa je polaznicima sve bilo besplatno.

Organizacijski su projektu pridonijeli članovi

i članice Savjeta mladih Općine Gradec te

učiteljice OŠ Gradec.

OPĆINA GRADEC STIPENDIRA

STUDENTE, SUFINANCIRA

VRTIĆANCE, ŠKOLARCE I

NOVOROĐENE

Općina Gradec, šestu godinu zaredom, stipendira

svoje studente s 500 kuna mjesečno,

a ugovore o stipendiranju potpisala je s

24 studenta.Aktivno se radi i na uvođenju jednokratnih

novčanih naknada za srednjoškolce,

kako bi im se, uz već postojeće općinsko sufinanciranje

karata za javni prijevoz, i dodatno

olakšali troškovi školovanja. Općina sufinancira

i naknade za novorođenčad koju je od ove

godine povećala s 1000 na 2000 kuna. Nadalje,

sufinancira i vrtićance, a osnovnoškolcima kupuje

vježbenice, bilježnice i radni materijal.

Obilježeni dani kruha, izvedene predstave,

uspješna humanitarna akcija

> Dodjela stipendija

studentima Općina Gradec

> Radni materijali

za osnovnoškolce

spomen na godišnjicu osnutka Organizacije za prehranu i poljoprivredu FAO, kada se, općenito, slavi

U Svjetski dan hrane, 16. listopada su djeca, u Dječjem vrtiću Din -Don, obilježila Dane kruha. Taj su dan

pažljivo slušali i učili o tome kako nastaje kruh, njegovoj važnosti u prehrani i hrvatskoj tradiciji i običajima

pečenja kruha. Djeca su kruh podijelila s načelnicom Općine Gradec Ljubicom Ambrušec, koja ih je s velikom

radošću pozdravila, a hranu je blagoslovio svećenik Zoran Grgić.

> Obilježeni Dani kruha

u dječjem vrtiću

Niz aktivnosti za djecu u novom vrtiću

U vrtiću je, od prošlogodišnjeg otvorenja, ostvareno niz aktivnosti, priredbi, različitih programa i humanitarne

akcije. Jednu su priredbu održala djeca iz grupe Pčelice, pod vodstvom odgojiteljica Ivane K. i Ivane J. Budući da

polaznici Pčelica uskoro kreću u školu, primili su svoje diplomske kape i razvojne mape u koje su odgojiteljice

cijelo vrijeme bilježile njihov rad.

Drugu su priredbu održali “mali Englezi”. Izveli su 6 pjesmica na engleskom jeziku i dobili diplome za uspješno

položen “Mouse and Me!3” program, koji u sklopu skraćenog engleskog jezika vodi odgojiteljica Martina

L. Održana je i priredba djece koja nisu u programu vrtića, odnosno male škole, a zatim i mješovite skupine

Žabice, pod vodstvom odgojiteljica Laure M. i Anite G. Nakon uspješno izvedene priredbe na engleskom jeziku,

mališani su primili diplome za položen “Mouse and Me!1” program. U suradnji s Općinom Gradec, vrtićanci su

se pridružili i projektu “Igračkom do dječjeg osmjeha”, pokazujući svoju nesebičnost, humanost i suosjećanje.

Uz pomoć roditelja i odgajateljica, prikupili su svoje očuvane plišane igračke i donirali ih KBC-u Rebro, gdje je

potom svaka igračka dalje bila poklonjena djeci koja ondje dolaze na preglede.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


12

Gradečki VJESNIK

UDRUGE

HRVATSKI ČASNIČKI ZBOR

Hrvatski časnički zbor uspješno

ostvario sve aktivnosti u 2022. godini

Vrbovcu, Gradecu i Dubravi, odana je počast

poginulim i umrlim hrvatskim braniteljima.

Nakon odavanja počasti poginulim braniteljima

i prigodnih komemoracija organizirano

je prigodno druženje članova HČZ-a

i općinskih vijećnika u Lovačkom domu u

Gradecu. Na komemoraciji i druženju nazočili

su i gosti iz HČZ Novske, Jasenovca i

Lipovljana.

> Hrvatski časnički zbor Vrbovec

Hrvatski časnički zbor Vrbovec, sukladno

Godišnjem Planu i Programu,

proveo je u 2022. godini niz planiranih aktivnosti,

od kojih treba svakako istaknuti

obilježavanja državnih blagdana, značajnijih

datuma iz Domovinskog rata i Dana

općine Gradec.

U suradnji s Općinom Gradec, članovi Hrvatskog

časničkog zbora obilježili su, kroz

2022. godinu, državne blagdane i datume

posebice važne datume vezane uz spomen

na Domovinski rat, poput 27. Obljetnice

vojno-redarstvene operacije “Bljesak”, Dana

državnosti RH, Dana pobjede i domovinske

zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja.

Obilježavanje 27. obljetnice vojnoredarstvene

operacije “Bljesak” u Gradecu

Godišnjica vojno-redarstvene operacije

“Bljesak” tradicionalno je obilježena u

gradskim i općinskim središtima vrbovečkog

kraja, u kojima su podignuti spomenici

poginulima hrvatskim braniteljima iz Domovinskog

rata. Polaganju vijenaca i paljenju

svijeća u Gradecu, nazočili su općinski

vijećnici, građani te predstavnici Hrvatskog

časničkog zbora.

Obilježavanje Dana državnosti RH

Obilježavanje Dana Državnosti održano je

pred Spomenikom poginulim braniteljima

u središtu Gradeca. Podsjetimo, Dan državnosti

Republike Hrvatske obilježava se

u spomen na konstituiranje prvog demokratski

izabranog višestranačkog Sabora

30. svibnja 1990. Na toj sjednici Sabora iz

Vrbovca su bili Josip Pankretić, Darko Hrastovec

i Jadranko Mijalić.

Obilježavanje Dana pobjede i domovinske

zahvalnosti i Dana Hrvatskih branitelja

Hrvatski časnički zbor Vrbovec u suradnji

s Gradom Vrbovcem i Općinama Gradec i

Dubrava organizirao je, 5. kolovoza, obilježavanje

Dana pobjede, Dana domovinske

zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. Polaganjem

vijenca i paljenjem svijeća, pred

spomen obilježja hrvatskim braniteljima u

> Hrvatski časnički zbor Vrbovec

Komemoracija za poginule hrvatske

branitelje u Hagnju

U Hagnju je 6. kolovoza, nakon obilježavanja

Dana pobjede i domovinske zahvalnosti

i Dana hrvatskih branitelja, održan 1.memorijal

Kovačević-Filipčić u znak sjećanja

na poginule hrvatske branitelje iz Hagnja.

Petar Filipčić (1970.-1992.) bio je pripadnik

2. Gardijske brigade “Gromovi”. Poginuo

je 22. lipnja 1992. nedaleko Orašja. Ivan

Kovačević (1959.-1993.) bio je pripadnik 1.

Gardijske brigade “Tigrovi”. Poginuo je 3.

ožujka 1993. u mjestu Suhovare kod Zadra.

Komemoracija je održana pred spomen pločom

dvojici poginulih hrvatskih vitezova,

postavljenoj na zgradi osnovne škole, gdje

su položeni vijenci i zapaljene svijeće.

Prvi memorijal održan je u organizaciji

DVD Haganj, pod pokroviteljstvom Općine

Gradec, a Hrvatski časnički zbor sudjelovao

je u komemoraciji i u potpori u natjecanju

spremanja kotlovine.

Obilježavanje Dana Općine Gradec

Na poziv načelnice Ljubice Ambrušec,, članovi

Hrvatskog časničkog zbora Vrbovec

aktivno su sudjelovali, 17. i 18. rujna, u obilježavanju

Dana općine Gradec.

Nazočili su polaganju vijenaca kod spomenika

poginulim hrvatskim braniteljima i

svečanoj sjednici, a sudjelovali su i u prigodnom

slavljeničkom programu, u pripremi

paprikaša.

S obzirom na sve ostvarene aktivnosti u

okvirima lokalnih zajednica koje su, temeljem

javnih natječaja, odobrile financijska

sredstva za sufinanciranje projekata i programa

zacrtanih Godišnjim planom rada

Hrvatskog časničkog zbora Vrbovec, njegovi

su članovi uspješno ostvarili sve što je tijekom

godine planirano.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


UDRUGA ŽENA TUČENIK

> Udruga žena Tučenik

Gradečki VJESNIK 13

UDRUGE

Čuvarice tradicija obilježile

10 godina uspješnog rada

Za Udrugu žena Tučenik ova je godina

bila mnogo aktivnija, u odnosu na protekle

dvije pandemijske. U 2022. godini,

odazvale su se na veliki broj manifestacija

i raznih aktivnosti koje su se održavale.

Najvažniji događaj za udrugu bila je proslava

10. obljetnice njezinog osnutka. Taj

značajni jubilej, članice udruge obilježile

su svečanom sjednicom, na kojoj su članovima

i vanjskim suradnicima dodijelile

zahvalnice i priznanja. Na tradicionalnom

obilježavanju Uskrsnog ponedjeljka u Općini

Gradec, članice Udruge žena Tučenik

pekle su lepinje koje se dijele svim uzvanicima

i gostima. U povodu Lovrečeva, ispred

Društvenog doma u Tučeniku, svojim su vatrogascima

organizirale vrtnu zabavu. I ove

su godine sudjelovale na manifestaciji “Kaj

su jeli naši stari”, na kojoj su kuhale juhu od

tikve i osvojile 2. mjesto.Prikupljena novčana

sredstva od manifestacije, uložile su u

izradu gornjih elemenata kuhinje u Društvenom

domu, te tako upotpunile prostor,

uz već postojeće donje elemente koji služe

za skladištenje društvenog posuđa. U Vrbovcu

se održala i prva manifestacija udruge

Pera u Hotelu Marija, na kojoj su također

sudjelovale i osvojile 3. mjesto za kruh koji

je ispekla članica udruge Nadica Bešen.

RECEPT DANA

Jastučići sa masti

Sastojci:

-50 dag mekanog brašna

-18 dag masti

-1 suhi kvasac

-1 dl tople vode

-malo soli

-marmelada za nadjev

-šećer za posipanje

Priprema:

Zamijesite tvrdo tijesto i razvaljajte oko

2 mm debelo. Zatim, uz pomoć kalupića

za školjke ili čaše, izrezujte krugove. Na

svaki krug stavite žlicicu marmelade

i poklopite, vilicom pritisnite rubove.

Ostavite na toplom 15 minuta, pa

ispecite i vruće uvaljajte u mljeveni

šećer. Dobar tek!

IZVORNO FOLKLORNO DRUŠTVO “OGRANAK SELJAČKE SLOGE” GRADEČKI PAVLOVEC

Naših 75 godina

Naših 75 godina”, naslov je koji, reći će

članovi IFD “ogranak seljačke sloge”

Gradečki Pavlovec, potiče na zajednički

osjećaj ponosa, jer, u malom mjestu Gradečki

Pavlovec u općini Gradec, postoje već

dugi niz godina njegujući izvorne pjesme,

plesove i običaje gradečkoga kraja. Društvo

je osnovano 1936. godine, a od 1947. godine

izmijenilo se ondje mnogo generacija, u

grupi plesača, tamburaša i ostalih članova.

Sretni su, kažu, što i danas postoje članovi

Društva koji će ovaj mali djelić kulturnog

blaga sačuvati za buduće naraštaje. Kao

njegovatelji izvornog folklora i specifičnih

narodnih nošnji od domaćeg platna koje se

ručno sitno rozaju, nastupili su više puta na

Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu,

Đakovačkim vezovima, Vinkovačkim jesenima,

Smotri izvornog folklora u Sv.Ivanu

Zelini, na mnogim kulturnim manifestacijama

širom Domovine, a 2004. na Svjetskom

karnevalu kulture u Berlinu. Njihovu veliku

proslavu održanu u rujnu, u Društvenom

domu u Gradečkom Pavlovcu, uz domaćine,

svojim nastupima uveličali su i članovi go-

> Ogranak seljačke sloge

> Pripreme za Dan općine - Ogranak seljačke sloge

stujućih društava, KUD Gorjanac, iz Gorjana

pored Đakova, KUD Zvonko Galović-Nona

Tompojevci, KUD Tkanica Vinkovci, KUD

Čakovci iz Čakovaca, MVS Bečarine, Đakovo,

KUD “Prigorje” Križevci i KUD Tomislav

Sveti Ivan Žabno. Na proslavi su bili i stari

članovi Društva, što je bilo posebno dirljivo,

a nakon službenog dijela programa, uzvanike

je zabavljala grupa Favorit.

IFD “Ogranak seljačke sloge” Gradečki Pavlovec

već je nekoliko godina i član Udruge

“Pera” kojoj je namjera zaštita imena i recepture

te načina pripreme tradicionalnog

jela gradečkoga kraja – pere. Članovi sudjeluju

na različite načine u radu te udruge te i

na taj način, kao i redovitim sudjelovanjem

na manifestaciji “Kaj su jeli naši stari” te

ostalim manifestacijama, poput Rumenfesta,

gdje su pripremali štrukle od bobičastog

voća, na proslavama u općini, poput Uskrsnog

ponedjeljka i Dana općine i župe, brinu

i o očuvanju starih recepata i jela njihovog

kraja.

IFD “Ogranak seljačke sloge” Gradečki Pavlovec

je ponosno na sve njihove članove,

osobito na one najmlađe, od kojih su neki

djeca i predškolske dobi. Oni su garancija

nastavljanju tradicije za budućnost, te ovim

putem, članovi i dalje pozivaju sve koji vole

tradiciju i folklor, vole plesati, svirati, glumiti

ili kuhati, da im se pridruže i zajedno s njima

čuvaju ovo veliko blago gradečkoga kraja.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


14

Gradečki VJESNIK

UDRUGE

VIS GRATIA

U 2022. ponovno pokazali

kvalitetu i prepoznatljivost

Već tradicionalno, članovi VIS

Gratia godinu su počeli na Uskrsni

ponedjeljak, nastupom na misnom slavlju

u Crkvi Ranjenog Isusa u Gradecu, a u

lipnju su sudjelovali i na misnom slavlju

kod kapelice u Podjalesu. Potkraj svibnja,

održan je prvi Marijanski koncert u Crkvi

Ranjenog Isusa u Gradecu, s repertoarom

od 15 poznatijih pjesama posvećenih Majci

Božjoj. Članovi VIS Gratia su u kolovozu,

u usradnji sa Savjetom mladih i pod

pokroviteljstvom Općine Gradec, održali

> Crkva Ranjenog Isusa

Gradec, Uskrsni ponedjeljak

> Nastup na manifestaciji

“Kaj su jeli naši stari”

3. Piknik koncert, koji se, zbog loših

vremenskih prilika, premjestio ispred

općinske dvorane u Gradecu. Posjetitelji su

ponovo imali priliku uživati u izvedbama

mnogobrojnih domaćih hitova, koje su

članovi udruge pripremali mjesecima.

Njihov rad prepoznat je i u široj okolici,

pa su i ove su godine, na poziv Turističke

zajednice Grada Vrbovca, nastupili na

manifestaciji “Kaj su jeli naši stari”, a

koncert je održan posljednje nedjelje u

kolovozu, na ljetnoj pozornici u Vrbovcu.

U povodu obilježavanja Dana općine

Gradec, član udruge Robert, dočekao je

posjetitelje svojim gitarskim izvedbama

pred općinskom dvoranom, a ostatak

udruge je glazbeno podržao misno

slavlje u Crkvi Ranjenog Isusa, kao i

svečanu sjednicu Općinskog vijeća.

Potkraj prosinca VIS Gratia će održati

tradicionalni Božićni koncert u župnoj

crkvi Ranjenog Isusa u Gradecu, a zatim i

u Stepinčevom domu za starije i nemoćne

osobe u Cugovcu.

Zahvaljujemo našoj publici, članovima,

prijateljima i obitelji što nas prate, a mi se

trudimo svakim nastupom, projektom i

novom idejom biti još malo bolji. Sve naše

nastupe i događanja možete pratiti na

službenoj facebook stranici “VIS Gratia” i

istoimenom YouTube kanalu. Želimo Vam

sretne i blagoslovljene Božićne blagdane, te

uspješnu 2023. godinu, čuvajte sebe i svoje

najmilije, poručila je na kraju ove godine,

predsjednica udruge Martina Rakoš.

> Piknik Marijanski koncert koncert,

Gradec

> Marijanski koncert,

Gradec

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


UDRUGA UMIROVLJENIKA OPĆINE GRADEC

Gradečki VJESNIK 15

UDRUGE

Sreća zbog ponovnih

uspješnih susreta uživo

> Umirovljenici Općine Gradec

na starom mostu u Mostaru

Početak 2022. godine, zbog trajanja

pandemije, članovi Udruge

umirovljenika Gradec propustili su

druženjem, pjesmom i plesom obilje-

žiti Valentinovo i Dan žena, što smo pokušali

malo nadomjestiti potkraj ožujka, druženjem

na imanju Vinia pored Bjelovara. Skupština

Udruge nagovijestila je bolje dane za aktivnosti,

posebice izlete. Tako su umirovljenici otišli

na izlet u Karlovački akvarij i Rastoke.

Sredinom lipnja, u Dugom selu su održani

Sportski susreti udruga umirovljenika Zagrebačke

županije, na kojima su gradečki umirovljenici

osvojili treće mjesto u disciplini streljaštvo.

Početkom srpnja uslijedili su i sportski

susreti vrbovečkog Crvenog križa, na kojima

su u belotu, nakon razigravanja, trijumfirali,

a u pikadu im je pobjeda izmakla za debljinu

strelice. I ovog su ljeta koristili odmaralište

grada Vrbovca u Nerezinama. Početak rujna

obilježen je hodočašćem u Ludbreg. Uslijedilo

je i obilježavanje Dana općine, tijekom kojeg

su, u popratnom zabavnom programu, uspješno

kuhali kobasice.

S primljenim simboličnim povećanjem mirovina

u listopadu ,odmah su se nagradili kupanjem

u toplicama u Topuskom, a rijetki i

hodočašćem u Međugorje.

Sredstvima udruge i iz općinskog proračuna,

Udruga umirovljenika Gradec za svakog je

člana naručila mandarine u visini vrijednosti

članarine, i za one koji imaju više od 80 godina,

koji su oslobođeni plaćanja članarine. Do

kraja ove godine članovi udruge planiraju obilježavanje

Martinja i posjet Muzeju krapinskog

pračovjeka.

UDRUGA SV. VINKO PAULSKI GRADEC

Sestre Milosrdnice i žene iz Udruge

Sv. Vinko Paulski otvorile trgovinu

rabljenom odjećom

Sestre Milosrdnice sv. Vinka

Paulskog u Gradecu djeluju

165 godina. Gradec je prva župa i

mjesto gdje su sestre milosrdnice

nakon Zagreba otvorile svoju

podružnicu i tu počele djelovati

još 1857. godine. Kroz svoju dugu

povijest sestre su, u Hrvatskoj i diljem

svijeta,razvile plodnu socijalno-karitativnu

i odgojno-obrazovnu

djelatnost. U tu svrhu podizale

su bolnice i domove za njegu bolesnika

i staraca, te dječje vrtiće,

pučke i razne druge škole za odgoj

djece i mladih. S.M. Amalija također

je i osnovala Udrugu sv. Vinka

Paulskog i ondje okupila gradečke

žene u humanoj misiji, koje i danas

djeluju, brinući o siromašnima

i starcima koji su potpuno sami i

nemaju odgovarajuću skrb. MOTO

udruge je “Siromaha ne zaboravi,

u njemu je Krist”. Udruzi financijski

puno pomaže Općina Gradec,

> Trgovina Sv. Vinko Paulski

a članice sredstva prikupljaju dobrovoljnim

prilozima za njihove

izložene radove u prigodama Božića

i Uskrsa. Ove su godine otvorile

trgovinu s rabljenim odjevnim

predmetima, što se pokazalo jako

dobro s obzirom na skupoću i inflaciju.

Prostoriju za trgovinu im je

darovala načelnica Općine Ljubica

Ambrušec. Nažalost, s.M. Amalija,

koja je udrugu utemeljila, preminula

je 2019. godine. Život s. M.

Amalije bio je bogat i u medicinskoj

struci i u službi vjeroučiteljice.

Okupljala je djecu i mlade na župama,

organizirala priredbe, svečanosti,

animirala liturgijska slavlja,

vodila župni zbor i dječji zbor

te s djecom sudjelovala na smotrama

pjevačkih zborova, organizirala

je duhovne obnove za djevojke

tamo gdje je radila, a kao animatorica

za duhovna zvanja išla je i u

mnoge druge župe gdje je u dogovoru

sa svećenicima organizirale

programe za mlade. Nakon smrti

s.M. Amalije, u Gradec je poslana

je s.M. Bogumila, a u travnju 2020.

ondje je stigla s.M. Antonija. - Sada

nas je pet u ovoj zajednici. Sve smo

u mirovini. Trudimo se i radimo,

molimo za ovo naše mjesto, za

naše sugrađane, za našu djecu, da

svi budemo bolji ida se zajedno nađemo

u Gospodnjim dvorima, gdje

će biti vječna slava i radost bez

kraja, poručila je s.M. Antonija.

UDRUGA

UMIROVLJENIKA

ŽELJEZNIČARA

OPĆINE GRADEC

Zaboravili

na Covid-19

i ostvarili

svoj plan

u 2o22.

Udruga

umirovljenika

željezničara Općine

Gradec u 2022. godini, nastavila

je, za svoje članove,

organizirati 10-dnevnu

rehabilitaciju u toplicama

Lipik. Ove je godine organizirala

veći broj izleta,

hodočašća i druženja. Njezini

su članovi, sa svojim

slatkim i slanim delicijama,

sudjelovali na manifestaciji

za Uskrsni ponedjeljak, i

obilježavanju Dana Općine

Gradec. Predsjednik Udruge

umirovljenika željezničara

Vinko Habun, posebno je

zahvalio načelnici Općine

Gradec Ljubici Ambrušec,

na pomoći općine kako bi

udruga uspješno i neometano

radila.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


16 Gradečki VJESNIK

ŽUPA GRADEC

ZORAN GRGIĆ, ŽUPNIK ŽUPE RANJENOG ISUSA U GRADECU

Došašće je vrijeme tišine

Poštovani i dragi!

Želim podijeliti jedno razmišljanje za

vrijeme koje je pred nama i za nas. Veliki

duhovni pisac napisa:

Došašće je vrijeme tišine. Ali mnogi ga ljudi

doživljavaju grozničavim i bučnim. Jure

po trgovinama da bi obavili svoju božićnu

kupovinu. Pa ipak je potrebna tišina da bi

Bog mogao doći k nama.

Bez tišine mi nećemo opaziti Božji dolazak,

prečut ćemo Njegovo kucanje na vratima

svoga srca. Tišina bi mogla značiti: stati,

zaustaviti se, ne biti u pokretu. Potrebno je

dakle zaustaviti se da bi se smirilo. Moram

prestati juriti uokolo. Moram se zaustaviti.

Ako zastanem, zaustavim se, ja ću se susresti

najprije sa samim sobom. Tada svoj

nemir više neću moći premještati van. Zapazit

ću ga u sebi. A do tišine dolazi samo

onaj tko odoli svomu nemiru. Miran, tih

znači i utišan, umiren, zapravo utažen.

Majka taži žeđ svoga djeteta, smiruje dijete

koje viče jer je gladno. Tako ja moram smiriti

svoju dušu koja iznutra glasno viče. Kad

više ne trčim uokolo vani, javit će se glad

moga srca.

Moje će srce vikati, jer nije zadovoljeno, jer

njegova glad i žeđ nisu utaženi. Ono tada

treba hranu. I ja se moram majčinski prikloniti

svomu srcu da bi me ostavilo na

miru.

No, mnogi se plaše upustiti se u bučno

srce. Radije se od njega odvraćaju hitajući

od jednoga mjesta do drugoga. Ali njihovo

srce viče i dalje. Ono se ne da odbaciti.

Ono treba naklonost. Ono hoće biti umire-

no. “Samo je u Bogu mir, dušo moja” stoji

u psalmu 62,2. Ovaj psalam pjevamo uvijek

za vrijeme povečerja srijedom. Svaki

put me dirne. Ja sam ne mogu smiriti svoje

srce.

Kad se priklonim nutarnjem kriku svoga

srca, osjetim da gladuje za nečim sasvim

drugim od onoga što mu ja mogu dati. Ono

čezne za Bogom. Stvarno se smiruje jedino

u Bogu.

Priušti si u vrijeme došašća to vrijeme tišine

i u njemu se zagledaj u Boga. I kad se u

tišini najprije podigne nutarnja buka, jednostavno

ju izdrži. Ostani stajati.

Stavi svoje srce koje viče pred Boga, da ga

On smiri. Tišina će tada za tebe postati blagodat,

ti ćeš svoju dušu tada kupati u šutnji.

Ustrajat ćeš kod sebe. Moći ćeš uživati

u tome da si jednostavno kode sebe i pred

Bogom. U tišini nitko od tebe ne želi ništa.

Ti možeš jednostavno biti ti.

Tišinu treba ne samo vrijeme došašća, nego

i božićno vrijeme. Bog će u moje srce sići

jedino onda kad se ono smiri. Rođenje Boga

događa se u onome najintimnijem prostoru

šutnje. Svojom šutnjom ja ne mogu prisiliti

Boga da dođe k meni. Ali šutnja je pretpostavka

da ću Boga u sebi zapaziti. U šutnji

ja sam silazim u svoju vlastitu dubinu. A

put u ovu dubinu vodi kroz noć moje tame,

kroz noć moga straha i moje samoće. Tu napuštam

svoje kraljevsko prijestolje, na kojemu

stolujem siguran i s kojega upravljam

i određujem život. Tu se priklanjam do dna

svojoj duši. Jer Bog se samo tu može u meni

roditi. Bog hoće u meni postati čovjekom

samo u dubini moga srca, u dubini do koje

više ne prodire buka površine. /Anselm

Grün/

PRIGODNA PORUKA ŽUPNIKA MJEŠTANIMA OPĆINE GRADEC

U vrijeme Božića slavimo ljubav i životne

vrijednosti

Sve što želim Vam reći su tri riječi: “Bog

je ljubav”! Uđimo u otajstvo Božjeg prizemljenja

i našega uzvišenja kao pastiri

–jednostavno; kao kraljevi – ponizno; kao

Marija i Josip – otvorena srca! Prinesimo

darove: duh, dušu i tijelo! Puno puta u

našim životima bili smo bačeni i uprljani

zbog naših krivih odluka i životnih okolnosti.

Zbog toga smo se osjećali kao da smo bezvrijedni.

Ali bez obzira što se dogodilo ili

što će se dogoditi, nikad nećeš izgubiti

svoju vrijednost. Prljav ili čist, zgužvan ili

ispeglan uvijek ćeš biti neprocjenjiv onomu

tko te voli. Vrijednost našeg života ne

proizlazi iz onoga što jesmo ili što radimo

nego iz onoga čiji smo i kome pripadamo.

Na dobro ti došlo Kristovo porođenje!

Svako dobro duše i tijela želi Vam i moli

vaš Župnik i duhovni asistent.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


SAVJET MLADIH OPĆINE GRADEC

Gradečki VJESNIK 17

MLADI

Europska godina mladih

Ova godina obilježena je

kao Europska godina

mladih u kojoj se želi ukazati

na važnu ulogu mladih u

izgradnji bolje, zelenije,

uključivije i digitalnije

budućnosti. Cilj Europske

godine mladih je istaknuti

brojne prilike za učenje,

dijeljenje vizije i susrete s

drugima te sudjelovanje u

aktivnostima u cijeloj Europi. > Dan Općine

Iz tog razloga, Savjet mladih

Općine Gradec je kroz cijelu

2022. godinu na svojoj facebook stranici

dijelio najave, pozive i objave o raznim

mogućnostima za mlade. Ne samo na

lokalnoj i nacionalnoj razini, već i onoj

međunarodnoj. Budući da je najbolje

osluškivati sredinu u kojoj žive i djeluju,

članovi Savjeta mladih su, i kroz ovu

godinu, uz sve svoje privatne i poslovne

obaveze, pokušali biti aktivni i na

dobrovoljnom zalaganju u aktivnostima s

djecom i mladima i za njih.

Početkom godine počeli su pripremati

veliku izložbu u povodu 200.-te obljetnice

gradečke povijesne jezgre: biskupskog

dvorca i perivoja.

Na tradicionalnoj manifestaciji “Uskrsni

običaji gradečkog kraja” otvorili su

izložbu s foto prikazom dvorca i perivoja

kroz povijest i pozvali stanovništvo da se

uključi u prikupljanje sličnih fotografija,

kako bi se duplicirale, uvećale i trajno

izložile na panou općinske dvorane te bile

dostupne javnosti.

U ljetnim mjesecima smo za naše

školarce opet omogućili petodnevnu

ljetnu školu filma i medija. U organizaciji

međunarodne umjetničke udruge Bacači

sjenki iz Zagreba, a uz financijsku potporu

Zagrebačke županije i Općine Gradec,

održana je besplatna ljetna škola Frooom!

iz koje su ponovno proizašli zanimljivi

video uradci naših učenika koji će biti

plasirani na razne animirane festivale

dječjeg stvaralaštva.

No, polaznici ove škole nisu samo učili, već

su se opuštali uz maratone filmova. Samim

tim ljetni praznici bili su im ispunjeni

edukativno-zabavnim aktivnostima,

istaknuo je, mešu ostalim, predsjednik

Sajeta mladih Luka Klepić. U suradnji s

> Filmska škola

> Izložba

vokalno-instrumentalnim

sastavom Gratia, krajem

kolovoza održan je treći po

redu “Piknik koncert”. Savjet

mladih je i ove godine bio

organizacijska i tehnička

pomoć u očekivanom koncertu

kojeg su članovi VIS Gratia

odlično odradili.

Savjet mladih se aktivno

uključuje u sva događanja na

području općine Gradec, pa su i

ove godine pomogli u pripremi

za dane Općine Gradec i župe,

odnosno blagdana Uzvišenja Ranjenog

Isusa. Dočekali su više od 200 mladih koji

su došli obići i upoznati općinu i župu,

prije susreta hrvatske katoličke mladeži u

Bjelovaru.

No, gosti nisu upoznali samo naš kraj

i naše ljude, već smo i mi imali

prilike upoznati njih tako što

je svaki predstavnik opisao od

kuda dolazi i po čemu je taj kraj

poznat. Susret i međusobno

upoznavanje bilo je zaista

posebno i neopisivo, puno

doživljaja i emocija, ali i novih

spoznaja, rekao je Luka Klepić.

Od jeseni, u novoj akademskoj godini,

Savjet mladih sudjeluje u provedbi

stipendiranja. Tako su i ove godine

vrijedno radili na provedbi stipendiranja,

kako bi gradečki studenti imali dodatan

izvor financija u svom studentskom životu.

Vanessa Mikulčić, apsolventica Ekonomskog

fakulteta Zagreb

> Potpisivanje stipendija

Bila sam prva generacija koja je primila stipendiju

u iznosu 400 kuna i ona mi je uvelike

pomogla prilikom školovanja u Zagrebu,

jer sam svakodnevno putovala vlakom, a stipendija

mi je bila dovoljna da pokrijem troškove

putovanja. Kroz godine, općina se zalagala

za povišenje stipendije, pa me tako na zadnjoj

godini studija ugodno iznenadila cifra od 500

kuna, koja mi je tada pokrila i dio studentskih

kava kao i obroka. Zahvalna sam što sam bila

dio ove lijepe priče i što se općina trudi olakšati

studentima njihove studentske dane.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


18

Gradečki VJESNIK

MLADI

MATA-CROATA - POČASNI GRAĐANIN OPĆINE GRADEC 2022.

Za uspjeh trebamo vjerovati,

nadati se, pokrenuti i odricati se

Iako mu je tek 35 godina, Mata CROata je

jedan od najpoznatijih umjetnika u Jugoistočnoj

Europi koji izrađuje unikatna, rukopisno

prepoznatljiva i umjetnički snažna

kamena jedra. Ove je godine, u povodu

Dana Općine Gradec, postao njezin počasni

građanin. Bila je to odlična prilika za prigodni

razgovor s ovim mladim umjetnikom.

Prošle je godine, na Dan općine Gradec,

svečano je otkriven novi spomenik “Križ u

jedru”, čiji ste autor. Otkud ideja ?

Ideja je došla u razgovoru s načelnicom Ljubicom

Ambrušec, koja me angažirala. Kad

bi građani Gradeca znali koliko načelnica

radi u njihovom interesu, smijali bi se od

radosti. Na žalost nemamo svi tu privilegiju.

Prepoznatljivi ste po klesanju jedara i

jedrenjaka. Zašto ste toliko fascinirani

jedrima?

Brodovi, jedrenjaci su najveća čuda koja je

izmislio čovjek u povijesti ljudske civilizacije.

Izmiješali su kulture. Zahvaljujući brodovima

u Europi imamo konje, kukuruz,

krumpir, mnoge začine. Zahvaljujući brodovima

možemo si priuštiti bijelu tehniku

i mnoge druge stvari, jer da nema brodova,

transport bi bio preskup i nedostupan brojnim

ljudima. Zahvaljujući brodovima nastajale

su prve mape svijeta. Milijuni ljudi

dobile su priliku za novi dom zahvaljujući

brodovima. I pomoć siromašnoj Africi i drugima

stiže brodovima.

Koliko ljudi hrane brodovi kroz ribolov, čuvaju

morske granice brojnih država, bude

nadu mnogim unesrećenim migrantima. U

povijesti su se stotinama godina za brodove

pravili najveći kanali i pripremali im put.

I kad se uzmu brodovi kao simboli zajedništva,

vizije, ljepote, slobode, nade, upornosti...

Najveća čuda svijeta su pod broj 1

brodovi, a onda ide sve ostalo.Doslovce ne

postoji čovjek koji nije u doticaju sa brodovima,

makar to bila i svila sa robe koju nosimo.Brodovi

čine skoro 90% svjetskog transporta

i doprinose boljitku života svih ljudi.

Kiparstvo kao umjetnički izraz iznimno

je zahtjevno. Kako se pripremate za novu

skulpturu, kako teče vaš kreativni proces?

> Načelnica Ambrušec s počasnim

građaninom Gradeca Matom Turićem

Prije svega, sve dobro što nastaje i što stvaram,

nastaje uz Božju pomoć. Kiparstvo u

kamenu najteži je smjer u umjetnosti. Zahtijeva

jako puno razmišljanja, odricanja,

trošenja sebe samoga.

Nekad su potrebni sati da se usmjeri put

prema pravoj ideji ili da se kroz rad ispravlja

put prema željenom smjeru.

Prve asocijacije na kiparstvo, većini su

Michelangelo i Rodin. Imate li vi neke

uzore u starim majstorima?

Moji uzori su uspješni ljudi koji su imali težak

početak. Ljudi koji se zalažu za dobrobit

čitavog društva i svih ljudi diljem svijeta,

poput: Mandele, Gandhija, Lincolna, Tesle,

Disneya, Gogha.

Ove ste godine, na Dan općine Gradec,

dobili veliko priznanje, proglašeni ste

počasnim građaninom. Kako ste to

doživjeli?

To je velika čast i priznanje, posebno kad se

dobije u mojim godinama. Iskreno sam zahvalan

svima koji su me podržali. Radosno

ću promovirati Općinu Gradec.

Kakvi su vam budući planovi?

Nastavit ću ukazivati na bitnost umjetnosti

u životu svih ljudi diljem cijelog svijeta.

Kad se rodimo, prvo sa čime se upoznamo

je glazbena umjetnost, crtana,

slikovnice, igračke,

filmska umjetnost, dizajn

odjeće, arhitektura, dizajn

automobila, web dizajn

kojeg upravo koristite čitajući

ove riječi.

Nastaviti ću promovirati

brodove kao najveća čuda

u povijesti ljudske civilizacije.

Nastavit ću stvarati

svjetsku umjetnost, za

koju sam nedavno u Parizu

dobio nagradu ADAGP

za originalnost. Nastaviti

ću i dalje donirati slijepe,

siromašne, potrebite.

Moja misija i poslanje je

da činim dobro za sve nas,

posebno za nadolazeće generacije.

Isticati ću iskrenost

riječi “dok god bude boljih, a političari

će uzimati lošije, nikad neće raditi u interesu

ljudi”.

Što biste poručili mladim umjetnicima

koji traže svoje mjesto pod nebom

umjetnosti?

Ako krenete putevima velikih umjetnika,

pripremite se na snažan politički otpor i

diskriminaciju mnogih ljubomornih kolega

koji su zasjeli na uhljebljene političke funkcije,

kako bi se borili za vlastite interese,

prekriveni lažima da rade u interesu svih

nas. Kad radimo dobre stvari nailazimo na

otpore. Svi vole uspješne ljude, ali ne uspješnije

od njih samih.

Što god radili, bili umjetnici ili nešto drugo,

uvijek se borite se za dobrobit svih nas, budite

na strani pravde, doprinosite zajednici,

društvu. Svijet Vas treba, treba vašu neiskvarenu

ljubav. Kad padnete, kad skrenete,

uvijek se vraćajte na pravi put. Koliko dobra

učinite drugima, toliko dobra ste učinili

sebi. Vi mladi ste ljubav i nada za bolji svijet.

U vama je snaga koja može uzdizati društvo.

Ustajanje nakon padova je sastavni dio

uspjeha.

U životu je potrebno vjerovati, nadati se,

pokrenuti, odricati i to sve skupa donosi rezultate.

Bitno se je truditi, stvoreni smo da

budemo bolji i zaslužujemo bolje.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


VATROGASNA ZAJEDNICA OPĆINE GRADEC U 2022. GODINI

Gradečki VJESNIK 19

VATROGASCI

Vatru gasi, brata spasi -

vatrogasci uspješno završavaju

i ovu godinu

Vatrogasna zajednica Općine Gradec i

ove je godine nastavila uspješnu suradnju

s Općinom Gradec, koja je uvelike

pomogla u njezinom financiranju, kao i

njenih 10 dobrovoljnih društava - DVD

Gradec, DVD Gradečki Pavlovec, DVD Cugovec,

DVD Veliki Brezovec, DVD Pokasin,

DVD Repinec, DVD Zabrđe, DVD

Tučenik, DVD Lubena i DVD Haganj. U

sklopu Vatrogasne zajednice Općine

Gradec, sva društva su, tijekom 2022.

godine, sudjelovala na vatrogasnim

intervencijama koje su uspješno odrađene.

Svi operativni članovi su osigurani

i upućeni su na liječničke preglede,

kako bi bili spremni za izlazak na

intervencije. U skladu s epidemiološkom

situacijom, održane su redovne godišnje

skupštine po DVD-ima. U travnju je, u Tučeniku,

organizirano Općinsko natjecanje

djece i mladeži, na kojem je sudjelovalo 7

ekipa koje su se, zbog izvrsnih rezultata

koje su na natjecanju ostvarile, sve plasirale

na Županijsko natjecanje koje se održalo

u Brckovljanima, gdje su također ostvarile

sjajne rezultate.

Gradečka vatrogasna zajednica organizirala

je i vatrogasni tečaj koji je uspješno završilo

16 polaznika za ispitanog vatrogasca,

17 polaznika za vatrogasca I. klase, 12 polaznika

za dočasnika i 12 polaznika za dočasnika

I. klase. Gradečka vatrogasna zajednica

sufinancirala je opremanje novog

pick-up vozila DVD-a Tučenik, a praksu

opremanja njihovih DVD-ova će nastaviti,

u skladu smogućno stima i uz pomoć Općine

Gradec. Posebice stoga što vatrogasci

svojim požrtvovnim radom takva ulaganja

višestruko vraćaju građanima.

Od ostalih aktivnosti, bili smo na svečanoj

proslavi 130. Obljetnice osnutka DVD-a

Sveti Ivan Žabno, svečanom obilježavanju

100.-te obljetnice vatrogastva na području

Rakovca i 90-te obljetnice osnutka DVD-a

Rakovec. Na svečanoj sjednici u povodu

Dana Općine Gradec, predsjednicima

DVD-ova Gradec, Repinec, Cugovec, Haganj

i Veliki Brezovec uručene su zahvalnice

za uspješan rad.

Intenzivno radimo i na uređivanju podataka

u aplikacijama Vatronet i UVI, rekla

je tajnica Vatrogasne zajednice Općine

Gradec Danijela Horvatić te istaknula

da je, na području djelovanja VZO-a

Gradec, u 2022.godini. bilo ukupno 17

intervencija na kojima su sudjelovali

operativni vatrogasci iz DVD-a Gradec,

DVD-a Haganj, DVD-a Cugovec,

DVD-a Veliki Brezovec i DVD-a Repinec.

DVD Tučenik dobilo novo vatrogasno vozilo

Novo vatrogasno vozilo s kompletnom opremom, kojeg je Vatrogasna zajednica

Općine Gradec prošle godina dobila donacijom Hrvatske vatrogasne zajednice,u

suradnji s Ministarstvom poljoprivrede, kroz Program za opće korisne funkcije

šuma na razini Republike Hrvatske, donirala je DVD-u Tučenik.

Iznimno mi je drago što mogu čestitati društvu na novom vatrogasnom vozilu

jer ga je itetako zaslužilo. Ovo društvo

iza sebe ima veliku ostavštinu,

a to je mladež koja će jednog dana

stasati u prave vatrogasce i nastaviti

tradiciju. Želim članovima DVD-a

Tučenik da ih novo vozilo dobro

služi i neka bude što manje opasnih

> Svečana primopredaja novog vatrogasnog

vozila u Tučeniku

> Novo pick up vozilo DVD-a Tučenik

intervencija, a više korištenja vozila u neke druge korisne svrhe – rekla je, na svečanosti

primopredaje, načelnica Općine Gradec Ljubica Ambrušec.

Vrijednost pick-up Ford Renger vozila je 230 tisuća kuna. Općina Gradec, u suradnji s VZO

Gradec, opremila je vozilo kompletnom vatrogasnom opremom, kako bi bilo spremno za

tehničke intervencije na prometnicama, gašenje niskog raslinja i šumskih požara.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


20

Gradečki VJESNIK

SPORT

LOVAČKA UDRUGA “VIDRA” CUGOVEC

Uz pomoć

Općine

Gradec lovci

nabavili

novi bacač

letećih meta

> Lovačka udruga Vidra Cugovec

ove lovne godine 2022/23., Lovačka

I udruga “Vidra” Cugovec organizira skupne

i pojedinačne lovove na divlju svinju.

Zbog velikog povećanja populacije divlje

svinje u svim lovištima, njezini su članovi

morali osigurati potrebnu količinu repelenta

za preventivnu zaštitu usjeva, a organizirali

su tri lova za istjerivanje divljih

svinja iz usjeva. Osim samog lova, brinu o

održavanju lovačkog doma i lovno- tehničkih

objekata unutar lovišta, i za prehranu i

zdravlje divljači tijekom zimskih mjeseci,

za što su osigurali potrebnu količinu kukuruze

i soli. Lovačka udruga “Vidra” Cugo-

vec trenutno broji

38 članova, što

matičnih, što pridruženih,

ali ono

što ih najviše raduje

je to što među

novoprimljenim

lovcima imaju desetak

mladih lovaca

koji u udruzi

stječu prva lovačka

iskustva. Lovno

streljaštvo u ovoj

udruzi ima veliku

tradiciju, što se

vidi iz mnogo priznanja

i osvojenih pehara.

Ove godine, u povodu proslave Dana

udruge, ispunila im se je jedna od najvećih

želja, nabavili su novi bacač letećih

meta, glinenih golubova, uz veliku

financijsku pomoć Općine Gradec i načelnice

Ljubice Ambrušec.

LOVAČKA UDRUGA “GAJ” GRADEC

Gradečki lovci radnim

aktivnostima osigurali

još bolji lov

> Lovačka udruga Gaj Gradec

Tijekom 2022. godine, članovi

udruge “Gaj” su imali mnogo

radnih akcija, Njezini članovi

tijekom cijele godine, obavljali

su svoje redovite aktivnosti

vezane za održavanje lovačke

kućice i njezinog okoliša. S obzirom

na već ostvarene radne

aktivnosti tijekom prošle godine,

kako je izvijestio

predsjednik

udruge Željko

Skudaš, kada su

na Gateru uređivali

okoliš, asfaltirali

istočni dio

dvorišta kućice s

doniranim asfaltom

od Općine

Gradec, renovirali

most preko Glogovnice

te izradili

popratne lovačke objekte, ove

su godine osigurali još bolji lov,

kao i za naredne lovačke sezone.

U povodu obilježavanja Dana

sv. Huberta, zaštitnika lovaca, u

Župi Ranjenog Isusa u Gradecu,

održana je sveta misa na kojoj

su bili nazočni članovi Lovačke

udruge “Gaj” Gradec.

STRELJAČKI KLUB “TRAP” GRADEC

2022. godina u znaku

vrhunskih sportskih

rezultata

> Streljački klub

Trap Gradec

Streljački klub Trap Gradec osnovan je 1976. godine,

a ima olimpijsku streljanu sa 15 mašina. Ove

su godine članovi kluba sudjelovali na Prvenstvu

Hrvatske za veterane u TRAPU, održanom u Kloštar

Ivaniću, te na Prvenstvu Hrvatske za veterane u PAR-

NOM TRAPU, održanom u Kukuljanovu, gdje su u

ekipnom natjecanju osvojili 2. mjesto, a u pojedinačnom

natjecanju je 1. mjesto osvojio Basar Franjo, 2.

mjesto: Kalinski Ivan i 3. mjesto:

Vinković Ivan. Sudjelovali

su i na Prvenstvu Hrvatske

za seniore u PARNOM TRAPU,

gdje su u ekipnom natjecanju

osvojili 1. mjesto, a u pojedinačnom

natjecanju je 2. mjesto

osvojio Pek Dagutin, a 5.

mjesto Vinković Josip. Predsjednik

kluba Ivan Vinković je,

u svoja 3 mandata, sa svojom

ekipom sudjelovao na 12 državnih

prvenstava u parnom

trapu osvojio 12 prvih mjesta

i 1 drugo mjesto. Članovi kluba

ističu kako su vrhunske sportske

rezultate ostvarili velikim radom i trudom i zahvaljujući

velikoj financijskoj podršci Općine Gradec.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


ŠPORTSKO-RIBOLOVNA UDRUGA “ČRNEC” GRADEC

Gradečki VJESNIK 21

SPORT

Na ribnjaku proslavili 70 godina

postojanja

> ŠRU Črnec Gradec

ŠRU “Črnec” Gradec

djeluje od 1952.

godine. Ove godine,

njezini su članovi obilježili

respektabilnih

70 godina postojanja.

Velika proslava održala

se na ribnjaku, uz prigodne

zahvale svima

zaslužnima za opstanak

i razvoj udruge. U

ovom trenutku udruga

ima 100 članova, a više

od 400 drugih ribiča ih

godišnje posjeti kako bi lovili i uživali prekrasnoj prirodi. U ovoj godini, na njihovom su jezeru

odlovljena razna društvena i županijska natjecanja - 2. Kup Općine Gradec, 19. Kup “Kaj

su jeli naši stari”, 5. Šaranski kup ŠRU “ČRNEC” GRADEC, 1.kolo Županijske lige istok, Cverglijada,

Selska liga i 6. Šaranski kup ŠRU “ČRNEC” GRADEC u kojima je ukupno sudjelovalo

230 ribiča. Stoga su stalna briga i ulaganja u ribnjak neophodni, kako u vanjskom uređenju,

tako i u poribljavanju. Ove godine su jezero poribili s 900 kg šarana, 400 kg amura, a do kraja

godine planiraju ga poribiti s još 400 kg kapitalne ribe. Općina Gradec je velika financijska

potpora ovoj udruzi u sportskim natjecanjima, što su njezini članovi opravdali osvojenim plasmanima

u 2022.godini, primjerice postali su viceprvaci Zagrebačke županijske lige istok u

disciplini “lov ribe udicom na plovak”. Osim na sportskim događajima, sudjelovali su na manifestaciji

“Uskrsni

običaji gradečkoga

kraja” i

u obilježavanju

Dana Općine

> 2. tradicionalni Kup Općine Gradec,

ŠRU Črnec Gradec

> Viceprvaci Zagrebačke

županijske lige istok,

ŠRU Črnec Gradec

Gradec, kad se

na jezeru održao

2.tradicionalni

Kup Općine Gradec.

ŠRU “Črnec” gradec -

plasmani u 2022.

1. mjesto Kup Anđelko Srpak

1. mjesto 19. Kup kaj su jeli naši stari

1. mjesto Kup Općine Frkaševac

1. mjesto Županijske lige istok

(8. kolo)

1. mjesto 6. Šaranski kup

ŠRU “ČRNEC” GRADEC

2. mjesto Kup Poljanski Lug

2. mjesto 5. Šaranski kup

ŠRU “ČRNEC” GRADEC

2. mjesto 2. kola Zagrebačke

šaranske lige.

2. mjesto Županijske lige istok

(4. kolo)

2. mjesto Županijske lige istok

(7. kolo)

2. mjesto 2. Kup Općine Gradec

(junior Matija Bačinski)

3. mjesto Žabnik

(kadet Šimun Radiković)

3. mjesto 2. Kup Općine Gradec

(junior Saša Požarić)

3. mjesto Kup Općine Dubrava

3. mjesto Županijske lige istok

(2. kola)

SPORTSKO-RIBOLOVNO DRUŠTVO “ŠARAN” FUKA

2022. u znaku povećanja broja članova društva

Sportsko ribolovno društvo

“ŠARAN” Fuka, gotovo 40

godina, brine o akumulacijskom

jezeru Fuka. Svojim aktivnostima

u organiziranju športskog

ribolova i stvaranjem preduvjeta

za povećanje ribolovnog fonda u

akumulacijskom jezeru, pokušava ribolov u

obliku sporta i rekreacije približiti što većem

broju potencijalnih članova i simpatizera. Višegodišnji

napori i rad uprave društva , u ovoj

je godini donio rezultate u povećanju broja

aktivnih članova, kojih trenutno ima više od

100 u svim kategorijama, od kadeta i juniora

do seniora. Uz vlastita sredstva koja prikupe

od prodanih godišnjih dozvola i dnevnih

karata, značajnu financijsku pomoć društvo

dobiva i od Općine Gradec, u obliku donacija

u postupcima godišnjeg poribljavanja ili uređenja

objekata na samom jezeru.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


22 Gradečki VJESNIK

SPORT

CHEERLEADING KLUB LANA

Gradečke cheerleaderice ostvarile sjajne

rezultate na natjecanjima u 2022. godini

> Cheerleading klub Lana

Cheerleading klub Lana je u listopadu

sudjelovao na državnom prvenstvu

Hrvatske koje se održavalo u Splitu, u organizaciji

Hrvatskog cheerleading saveza.

Iz kluba je sudjelovalo 80 sportašica iz dobnih

skupina mini, kadeti, juniori i seniori.

Članice kluba su nastupale u kategorijama

freestyle pom team, freestyle pom par, jazz

cheer dance team, hip hop cheer dance

team, hip hop cheer par.

Klub je ukupno osvojio 8 zlata, 6 srebra i

3 bronce, te u juniorskoj i seniorskoj kategoriji

plasman na europsko prvenstvo koje

će se, potkraj lipnja 2022. održati u Ateni,

te na svjetsko prvenstvo koje će se, potkraj

travnja iduće godine, održati u Americi,

na Floridi, u Disneylandu, istaknula

je trenerica Lana Hukman i dodala da su

cheerleadersice iz Gradeca, u dobnoj skupini

minići, osvojile prvo mjesto u kategoriji

Freestyle pom team i drugo mjesto u

kategoriji Freestyle jazz cheer dance team.

U skupini kadeta, osvojile su prvo mjesto

u kategoriji Jazz cheer dance team i drugo

mjesto u kategoriji Freestyle pom team.

KARATE KLUB BRCKOVLJANI

Mladi karataši i karatašice rezultatima

se vinuli u vrh hrvatskog sporta

> Prvakinje Hrvatske

Rita Golubić, Temia Palinkaš

i Lucija Ferenček

Nova sportska sezona za članove

Karate kuba Brckovljani

započela je uspješno. U listopadu

su sudjelovali na Prvenstvu Zagrebačke

županije, koje je održano

u Ivanić Gradu.

Na prvenstvu je sudjelovalo 8 klubova

s oko 250 prijava, a Karate

klub Brckovljani predstavljalo je

ukupno 29 članova, u uzrasnim

kategorijama od 7 do 14 godina.

Kata tim ekipa, aktualne državne

prvakinje Temia Palinkaš, Lucija

Ferenček i Rita Golubić, osvojile

su 1. mjesto u kategoriji djevojčice

9-10 godina, Kata tim ekipa Mia

Orešković, Karla Mikulić i Barbara

Schmitlechner osvojile su 2.

mjesto u kategoriji djevojčice 9-10

godina, a Kata tim ekipa Veronika

Štorga, Angelina Balog-Matak

i Josipa Dunđer osvojile su

2. mjesto u kategoriji djevojčice

10-11 godina. U kategoriji kate

pojedinačno osvojeno je ukupno

24 odličja, 7 zlatnih, 8 srebrnih i 9

brončanih medalja. Nakon Prvenstva

županije, članovi Karate kluba

Brckokvljani pripremali su se

> Županijsko prvenstvo - osvajači

medalja Matija Birt, Lukas

Nadarević i Tin Hendak

za nastup na Prvenstvu Hrvatske

u katama, koje se održalo u studenom,

a već rezultati s prethodnog

Prvenstva države održanog prošle

godine, pokazali su da su se članovi

Karate kluba Brckovljani svrstali

u sam vrh hrvatskog karate

sporta.

Od 10 članova, koliko ih je tad

predstavljalo Karate klub Brckovljani,

na pobjedničko postolje popelo

se njih 7.

Sportski rezultati i osvojena odličja

motivacija su mladim sportašima

i potvrda njihovog napornog

rada i ustrajnosti, a trenerica

Dijana Golubić iznimno je ponosna

na uspjehe članova kluba, koji

se svojim pozitivnim stavovima

i marljivošću ističu i u sportskoj

dvorani i u svojim učionicama.

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


NOGOMETNI KLUB “GRANIČAR” TUČENIK

Gradečki VJESNIK 23

SPORT

U 2022. promjena trenera

i dolazak novih igrača

NK “Graničar Tučenik” je u jednom laganom

tempu završio sezonu 2021/2022

na drugom mjestu. U zimskim mjesecima

itekako su dobro došli postavljeni reflektori

> NK Graničar Tučenik

NOGOMETNI KLUB “SLOBODA” GRADEC

za trening, pa se ta investicija pokazala opravdanom.

Sezona 2022/2023 započela je s

promjenom trenera seniora, pa je na mjesto

dosadašnjeg trenera Anthony Pavlovića došao

Marko Cmrk.

Uz dosadašnje igrače, klub se

popunio i s nekoliko novih

igrača. Ova sezona će biti vrlo

zanimljiva i puna neizvjesnosti,

jer se čak četiri kluba

izmjenjuju na čelu tablice, s

malom razlikom u bodovima.

Nažalost, zbog nedostatka

i nezainteresiranosti djece,

klub nije mogao okupiti

dovoljan broj malih igrača,

kako bi se oformile ekipe za

natjecanja u bilo kojem uzrastu.

Tako će

ova sezona

biti bez podmlatka,

ali

se zato već

sad intenzivno

radi

na pronalasku

mladih

igrača za

iduću sezonu,

jer

su djeca, smatraju, budućnost svakoga

kluba.

Članove kluba posebno veseli povratak

vjernih navijača na tribine, jer su baš oni

vjetar u leđa igračima i onaj trinaesti igrač

koji je u “Covid sezoni” jako nedostajao.

U čast Mehi Smajloviću, novo

ime tradicionalnog memorijalnog

nogometnog turnira

Nakon što su pioniri NK “Sloboda” osvojili prvo mjesto, u lipnju

ih je čekalo finale kupa NS Vrbovec. Nažalost, završilo je

porazom od protivnika, koji je bio daleko iznad ranga u kojem se

natječu njihovi pioniri. Svejedno je to, smatraju u klubu, veliki

uspjeh i pioniri su dobili priznanje finalista u obliku trofeja i

medalja dodijeljenog od strane NS Vrbovec.

Nakon toga je na igralištu NK “Sloboda” odigran malonogmetni

turnir, na kojem je sudjelovalo 10 momčadi. U kolovozu je

održan tradicionalni memorijalni turnir, koji od ove godine

nosi naziv “Mudrić - Smajlović”, u čast bivšem predsjedniku

kluba Mehi Smajloviću, koji je preminuo prošle godine. Nakon

odmora, u rujnu je krenula je sezona svim kategorijama.

Odigrane su sve utakmice i trenutno su pioniri

na trećem mjestu, juniori na četvrtom,

a seniori na trećem mjestu. Iako to nisu loši

rezultati, iz kluba poručuju kako su složni

u tome da žele i mogu više, pa će se, uz više

truda i zalaganja, potruditi ostvariti još bolje

rezultate.

> NK Sloboda Gradec

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.


24 Gradečki VJESNIK

PITALICE I MOZGALICE IZ SKUPINE “PČELICE”

Kako najmlađe “Pčelice” vide

svijet odraslih

ŠTO JE DAN NEOVISNOSTI?

- To mi je baka davno rekla

- Dan dok se seliš

ŠTO ZNAČI DIZANJE TLAKA?

- DOK TE NETKO ŽIVCIRA I

NEMAŠ SNAGE GLEDATI GA

- MENI BAKA DIŽE TLAK JER

U VRTIĆ ŽELIM IĆI S MAMOM

KAKO VI TETAMA DIŽETE TLAK?

- Kad ona viče na nas

- Kad se mi deremo i kad ne

bacimo tuljac od papira

u koš

ŠTO JE mirovina?

- to moja baka ide

- to je za stare ljude

- moj tata doma radi

s autima i on ne ide

u mirovinu

ŠTO JE POSAO OD

GRADONAČELNIKA?

- Nešto dosadno s papirima

i može zaposliti tete

TKO JE GRADONAČELNIK?

- Naša teta Ljubica

KOLIKO NOVACA TREBA

ZA MIROVINU

- Pa dosta je 50 kn

U POVODU PRELASKA NA EURO...

Neka Božić donese

u vaša srca mir i

radost, a Božji duh

blagoslovio vas

snagom, zdravljem

i obiljem!

Sretan Božić i

uspješnu Novu 2023.

godinu

želi vam

vaša načelnica Općine Gradec

Ljubica Ambrušec sa svojim

djelatnicima i suradnicima

INFORMATIVNO GLASILO OPĆINE GRADEC /// PROSINAC 2022.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!