19.01.2023 Views

VIMC Magazine 26

Bản tin nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - VIMC số 26, tháng 01/2023

Bản tin nội bộ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - VIMC số 26, tháng 01/2023

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

VIMCMAGAZINEINSIDER26

WWW.VIMC.CO

BẢN TIN NỘI BỘ VIMC - SỐ 26 THÁNG 1/2023

1


SỐ 26

THÁNG 1/2023

MỤC LỤC

0.3

THƯ CHÚC TẾT

CỦA CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG

QUẢN TRỊ

17.

CHIẾN LƯỢC

PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN

LỰC VÀ QUẢN

TRỊ NHÂN TÀI

VIMC

04.

04.

11.

VIMC VƯỢT

THÁCH THỨC,

TĂNG TRƯỞNG

MẠNH MẼ

CÁC CẢNG

BIỂN VIMC

ĐÓN NHỮNG

TẤN HÀNG ĐẦU

NĂM 2023

21.

KHƠI THÔNG

DÒNG CHẢY

HÀNG HÓA,

TĂNG SỨC

CẠNH TRANH

CHO DOANH

NGHIỆP ĐBSCL

14.

KHỐI VẬN TẢI

BIỂN, CẢNG

BIỂN VIMC

NĂM 2023:

TÌM CƠ HỘI

TRONG KHÓ

KHĂN

24.

KẾT QUẢ HOẠT

ĐỘNG ĐỔI MỚI

SÁNG TẠO,

CHUYỂN ĐỔI

SỐ VIMC NĂM

2022

11.

Trụ sở: Tòa nhà Ocean Park • Số 1 Đào Duy Anh, Phương Mai,

Đống Đa, Hà Nội • www.vimc.co Chịu trách nhiệm nội dung:

Tổng biên tập: Nguyễn Cảnh Tĩnh • Tổng giám đốc TCT HHVN

• Phó Tổng biên tập: Trần Tuấn Hải • Trưởng Ban Tuyên giáo –

Truyền thông • Ban biên tập Trần Thị Phương Lan • Đỗ Huy Bằng •

Nguyễn Vũ Thủy Tiên Thiết kế : Iris Creative Co.,Ltd • Giấy phép

xuất bản số 4880/GP-XBBT-STTT, cấp ngày 5/10/2016 • Đơn vị

cấp phép Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội

21.

2 WWW.VIMC.CO


VIMCMAGAZINEINSIDER26

THƯ CHÚC TẾT

Thân gửi toàn thể các cán bộ nhân viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

Trong những ngày cuối cùng của năm Nhân Dần và chuẩn bị chào đón năm mới Quý

Mão, thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, tôi trân trọng gửi đến

các đồng chí, cán bộ nhân viên, sỹ quan, thuyền viên đã và đang công tác dưới mái

nhà chung VIMC cùng gia đình những lời chúc tốt đẹp nhất.

Các đồng chí và các bạn đồng nghiệp thân mến!

Năm 2022 là một năm đầy biến động, nhiều khó khăn, nhưng bằng định hướng, giải

pháp đúng đắn, cùng với sự quyết tâm, đồng lòng của cả hệ thống, VIMC đã đạt được

kết quả ấn tượng, hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra, đóng góp thiết thực vào sự

phát triển của ngành hàng hải cũng như phát triển kinh tế - xã hội đất nước. Để có

được những thành quả đó, không thể thiếu được sự nỗ lực, đóng góp của các đồng

chí.

Năm 2023, với điểm tựa từ những thành công và kết quả đạt được trong năm qua,

cùng sự đồng hành của mọi thành viên trong ngôi nhà chung VIMC, tôi tin tưởng rằng

Chúng ta sẽ tiếp tục gặp hái được nhiều thành công hơn nữa, hoàn thành xuất sắc

các mục tiêu, kế hoạch đề ra.

Các đồng chí và các bạn đồng nghiệp thân mến!

Đón chào Xuân mới, trong chúng ta cũng đều có điều ước mong, những dự định, khát

khao cho gia đình, cho người thân, bạn bè và cao hơn cả là mong ước cho Tổng công

ty và đất nước ngày càng phát triển thịnh vượng.

Với tất cả tình cảm và sự trân trọng, một lần nữa, thay mặt lãnh đạo Tổng công ty

Hàng hải Việt Nam tôi xin chúc toàn thể các đồng chí, các bạn đồng nghiệp và gia

đình một năm mới Sức khỏe, Hạnh phúc và Thành công!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ ANH SƠN

3


VIMC

VƯỢT THÁCH THỨC,

TĂNG TRƯỞNG MẠNH MẼ

Năm 2022, tình hình thế giới trở

nên bất ổn hơn bao giờ hết, trong

bối cảnh leo thang các biện pháp

trừng phạt liên quan đến cuộc xung đột

Nga - Ukraina, giá dầu nhiên liệu tăng cao,

làn sóng tăng lãi suất mạnh mẽ, khiến tăng

trưởng kinh tế chậm lại, áp lực lạm phát lan

ra toàn cầu. Đối với ngành hàng hải, tình

trạng tắc nghẽn các cảng trên thế giới vẫn

chưa được cải thiện, đặc biệt là tại các cảng

của Trung Quốc, khi thực hiện chính sách

Zero covid. Thị trường vận tải biển 6 tháng

đầu năm có khởi sắc, khi chỉ số BDI luôn

duy trì trên mức 2.000 điểm, và đạt mức

cao 3.357 điểm vào tháng 05/2022, nhưng

biến động mạnh, và bắt đầu giảm xâu kể

từ tháng 7/2022. Những quan ngại về khả

năng phục hồi của nền kinh tế thế giới,

cũng tác động không nhỏ đến chỉ số này, vì

90% sản lượng hàng hóa giao thương trên

toàn thế giới là thông qua đường hàng hải.

Với đặc thù tham gia sâu rộng vào các chuỗi

cung ứng vận tải quốc tế, hoạt động sản

4 WWW.VIMC.CO


VIMCMAGAZINEINSIDER26

xuất kinh doanh của VIMC bị ảnh hưởng

trực tiếp bởi diễn biến địa chính trị, và thị

trường.

Trong bối cảnh đó, sự quan tâm chỉ đạo, hỗ

trợ của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà

nước tại doanh nghiệp, Bộ Giao thông Vận

tải, và các Bộ, Ngành liên quan đã tạo động

lực cho Tổng công ty Hàng hải Việt Nam

vững bước, chủ động thích ứng với tình

hình.

Với quyết tâm biến thách thức thành cơ

hội, VIMC đã xây dựng nhiều kịch bản thích

ứng với sự biến động không ngừng của

thị trường. Lan tỏa mạnh mẽ văn hóa “Lấy

khách hàng làm trung tâm”. Chủ động tìm

kiếm cơ hội cùng khách hàng để phát triển

dịch vụ chuỗi, trên nền tảng hệ sinh thái:

Cảng biển - Vận tải biển - Dịch vụ hàng hải.

Thực thi nguyên tắc: 1 Hệ thống; 2 trung

tâm; 3 Chiến lược, VIMC đã:

• Đẩy mạnh tái cơ cấu, thực hiện phân

cấp, phân quyền mạnh mẽ cho các

doanh nghiệp thành viên.

• Chuẩn hóa các quy trình theo chuẩn

mực quốc tế, và ứng dụng công cụ OECD

vào quản trị, điều hành.

• Xây dựng khung năng lực cho từng vị

trí chức danh. Bổ nhiệm chức danh

lãnh đạo tại các doanh nghiệp thành

viên thông qua hình thức tổ chức thi

tuyển, để tạo bước đột phá trong công

tác cán bộ.

• Áp dụng văn hóa làm việc theo phương

pháp Kaizen, trở thành triết lý trong

mọi hoạt động quản lý, kinh doanh

của toàn Tổng công ty.

• Thực hiện ứng dụng CNTT, và chuyển

đổi số mạnh mẽ, toàn diện trong mọi

hoạt động.

Đầu tư nâng cấp bến số 1 cảng Quy Nhơn;

Xây dựng bến số 3, 4 tại Cảng cửa ngõ quốc

tế Hải Phòng, tại Lạch Huyện. Triển khai

các dự án đầu tư cảng nước sâu, cảng trung

chuyển quốc tế tại: Liên Chiểu; Cần Giờ… để

tạo nền tảng phát triển mạnh mẽ trong

tương lai.

Nhờ phát huy tốt lợi thế và nắm bắt được

thời cơ của thị trường, VIMC đã khép lại

năm 2022, với nhiều thành công trong hoạt

động kinh doanh, khi hoàn thành vượt

kế hoạch cả về chỉ tiêu doanh thu và lợi

nhuận. Tiếp tục khẳng định vị thế của một

doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam, trong

lĩnh vực hàng hải, và góp phần quan trọng

trong kết quả năm 2022, của Ủy ban Quản lý

vốn Nhà nước tại doanh nghiệp. Với:

Sản lượng vận tải biển đạt: 21,8 triệu tấn.

Sản lượng hàng thông qua cảng đạt: 124

triệu tấn, chiếm: 14,45% tổng sản lượng

hàng hóa thông qua cảng biển Việt Nam.

Sản lượng vận

tải biển đạt: 21,8

triệu tấn.

Sản lượng hàng

thông qua cảng

đạt: 124 triệu

tấn, chiếm:

14,45% tổng sản

lượng hàng hóa

thông qua cảng

biển Việt Nam.

Doanh thu đạt:

15.041 tỷ đồng,

(bằng: 120% kế

hoạch).

Lợi nhuận đạt:

3.129,5 tỷ đồng,

(bằng: 124% kế

hoạch).

5VIMCMAGAZINEINSIDER26

MỘT SỐ DẤU ẤN NỔI BẬT,

CỦA VIMC TRONG NĂM 2022.

KHỐI CẢNG BIỂN KHẲNG

ĐỊNH VỊ TRÍ CỦA VIỆT NAM,

TRONG CHUỖI CUNG ỨNG

TOÀN CẦU.

Trên hành trình hơn 11 năm đi vào vận

hành khai thác đến nay, Cảng CMIT luôn

là cánh chim đầu đàn, trong việc mở ra

chương mới cho khu cảng nước sâu Cái

Mép, khi tiên phong thử nghiệm thành

công tiếp nhận các tàu trọng tải lớn nhất

thế giới. một trong các dấu mốc quan trọng

nhất, phải kể đến là việc thử nghiệm tiếp

nhận tàu trọng tải: 194.000 DWT vào năm

2017, và tăng đến tàu kích cỡ: 214.000 DWT

vào năm 2020. Cảng CMIT trở thành một

trong số rất ít cảng trên thế giới có khả

năng tiếp nhận các tàu kích cỡ siêu lớn này.

Tất cả những yếu tố trên, là những chỉ số

chính quan trọng, giúp cụm cảng Cái Mép

lọt vào top 11 cảng container hiệu quả nhất

thế giới năm 2021, CMIT tự hào có đóng góp

lớn vào thành tích chung này.

Tại bảng xếp hạng 100 cảng container, có

lưu lượng hàng hóa thông qua lớn nhất thế

giới năm 2022 của Tạp chí hàng hải, Lloyd’s

List. Việt Nam có 3 cụm cảng lọt vào top 50

là, Hải Phòng; TP HCM; và Cái Mép.

Đóng góp vào vị trí thứ 38, của cụm cảng

biển Hải Phòng là cảng Tân Vũ, thuộc Công

ty cổ phần Cảng Hải Phòng, khi đón hơn 1

triệu Teus container hàng hóa thông qua.

Trong năm 2022, lượng ô tô nhập khẩu

qua cảng chiếm tới hơn 40%, tổng lượng

ô tô nhập khẩu của cả nước. Khẳng định

thương hiệu, cảng biển hiện đại, lớn mạnh

nhất miền Bắc.

Thực hiện chiến lược phát triển cảng trung

chuyển quốc tế, trong năm 2022 VIMC

và Cảng Sài Gòn đã phối hợp chặt chẽ với

đối tác: MSC, TIL để thúc đẩy tiến trình

triển khai dự án: cảng trung chuyển quốc

tế Cần Giờ - TP Hồ Chí Minh. Đây là dự án

7


Tại bảng xếp

hạng 100 cảng

container, có

lưu lượng hàng

hóa thông qua

lớn nhất thế giới

năm 2022 của

Tạp chí hàng

hải, Lloyd’s List.

Việt Nam có 3

cụm cảng lọt

vào top 50 là,

Hải Phòng; TP

HCM; và Cái

Mép.

cảng trung chuyển lớn nhất cả nước, và có

tác dụng giao thương đáng kể với các nước

trong khu vực. Khẳng định năng lực của

ngành hàng hải Việt Nam, và tạo sự gia tăng

vị trí của Việt Nam, trong chuỗi cung ứng

toàn cầu.

PHÁT TRIỂN CÁC TUYẾN

VẬN TẢI MỚI, HỖ TRỢ

HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP

KHẨU CỦA VIỆT NAM.

Trong kế hoạch phát triển 5 năm, giai

đoạn 2021-2025, VIMC tập trung nguồn

lực để phát triển đội tàu container chuyên

nghiệp, theo hướng hiện đại, hiệu quả, ứng

dụng công nghệ, để nâng cao chất lượng

dịch vụ, đáp ứng nhu cầu thị trường, và

tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng vận

tải quốc tế. Để tìm thêm giải pháp cho hoạt

động xuất nhập khẩu của Việt Nam, VIMC

đã tích cực triển khai tìm kiếm, mở rộng

các tuyến đường biển mới, kết nối giữa Việt

Nam, tới các khu vực trên thế giới.

Tiếp nối thành công tuyến vận tải container,

kết nối trực tiếp: Việt Nam - Malaysia, và Ấn

Độ, tháng 5/2022, VIMC đã triển khai tuyến

vận tải container, kết nối trực tiếp cảng Cửa

Lò, với Ấn Độ, Bangladesh. Đây là lần đầu

tiên, tàu vận tải container chạy từ Cảng Cửa

Lò, qua Ấn Độ Dương để đưa hàng hóa đến

Malaysia, Ấn Độ, thị trường xuất nhập hàng

hóa, nguyên liệu lớn của các doanh nghiệp

Việt Nam.

VIMC đã hợp tác với Tổng công ty Tân Cảng

Sài Gòn, mở lại tuyến tàu container nội địa

vào cụm Cảng Cái Cui, Cần Thơ. Việc tái khởi

động tuyến dịch vụ này, nhằm kết nối hàng

hóa miền Tây Nam Bộ - Miền Trung - Miền

Bắc, mang đến giải pháp logistics trọn gói,

cho các doanh nghiệp trong, và ngoài nước.

góp phần tạo động lực phát triển kinh tế,

tại Đồng bằng Sông Cửu Long.

Cũng trong năm 2022, VIMC đã triển khai

các dịch vụ giá trị gia tăng mới như: dịch

vụ vận tải sà lan ven biển, kết nối khu vực:

Cái Mép Thị Vải - Campuchia; Quy Nhơn - Đà

Nẵng; Quy Nhơn - Cái Mép Thị Vải.

NĂM BỨT PHÁ, TRONG

“CHUYỂN ĐỔI SỐ”.

Mục tiêu Chuyển đổi số của VIMC là tập

trung đầu tư về công nghệ, để tạo nền tảng

chung, kết nối giữa các doanh nghiệp và

8 WWW.VIMC.CO
VIMCMAGAZINEINSIDER26

CÁC CẢNG BIỂN

VIMC ĐÓN NHỮNG

TẤN HÀNG ĐẦU

NĂM 2023

Trong những giờ phút đầu tiên

của năm mới 2023, các cảng

biển thuộc Tổng công ty Hàng

hải Việt Nam (VIMC) vẫn hoạt

động nhộn nhịp để đón những

tấn hàng đầu tiên cùng những

kế hoạch và mục tiêu phát

triển mới của giai đoạn 2021 –

2025.

Tại Cảng Hải Phòng, cảng

biển lớn nhất khu vực miền

Bắc, Lễ đón tấn hàng đầu

năm 2023 được diễn ra đồng loạt

tại 3 bến cảng là Tân Vũ, Chùa Vẽ và

Hoàng Diệu.

Lãnh đạo Công ty cổ phần Cảng Hải

Phòng cùng cán bộ, công nhân

Cảng đón mã hàng đầu tiên từ

tàu NORDMAAS của hãng MEARSK

(Mẹc lai) trong sự chào đón hân

hoan của tập thể cán bộ, người lao

động. Tàu NORDMAAS có trọng tải

23.417 tấn, mang theo 90 container

cập cảng Hải Phòng. Sau khi làm

thủ tục nhập khẩu lô hàng, tàu

sẽ mang theo 202 container hàng

xuất khẩu.

Với truyền thống Đoàn kết – Kiên

cường – Sáng tạo của cán bộ công

nhân Cảng Hải Phòng, sự đồng

tâm nhất trí cao của ban lãnh đạo,

sự ủng hộ giúp đỡ, tạo điều kiện

của lãnh đạo chính quyền các cấp,

các cơ quan quản lý nhà nước tại

địa phương, các khách hàng, năm

2022, Cảng Hải Phòng đã khắc

phục khó khăn, triển khai các giải

pháp trong công tác thị trường, tổ

chức điều hành sản xuất cơ bản

đảm bảo năng suất, an toàn lao

động và tập trung nâng cao chất

lượng dịch vụ, quản lý tốt các mặt

công tác. Đặc biệt tổ chức thực

hiện đảm bảo tiết kiệm, kiểm soát

chặt chẽ các hạng mục chi phí để

hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch.

Năm 2022, sản lượng hàng thông

qua cảng Hải Phòng đạt gần 40

triệu tấn, trong đó container đạt

1.925.600 teu. Doanh thu đạt hơn

2.479 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế

khoảng 860 tỷ đồng, đạt 108,9% kế

hoạch năm; giữ vững vị trí thuộc

11


top cảng biển đứng đầu khu vực

phía Bắc, việc làm, thu nhập của

cán bộ công nhân viên đảm bảo và

ổn định.

Chi nhánh Cảng Tân Vũ – bến

cảng chủ lực của khu vực phía Bắc

trong khai thác hàng container

năm thứ 2 liên tiếp vượt 1 triệu

TEU container thông qua trong

năm, lượng hàng ô tô khai thác

trên tàu RORO tại Chi nhánh cán

mốc kỷ lục cao nhất từ trước đến

nay, đạt trên 60.000 xe. Chi nhánh

Cảng Chùa Vẽ nỗ lực và cố gắng

trong công tác thị trường, duy trì

ổn định sản xuất kinh doanh và

đạt mốc 100.000 TEU container của

hãng tàu Vinafco khai thác tại Chi

nhánh. Bên cạnh đó, Cảng Hoàng

Diệu – bến cảng hàng đầu khu vực

phía Bắc về khai thác các loại hàng

tổng hợp đã xuất sắc hoàn thành

tất cả các chỉ tiêu sản xuất kinh

doanh của năm từ ngay những

ngày đầu tiên của tháng 12. Trong

đó chỉ tiêu lợi nhuận hoàn thành

sớm trước 03 tháng.

Phát huy những thành công đã đạt

được trong năm 2022, tập thể lãnh

đạo, cán bộ công nhân viên Cảng

Hải Phòng quyết tâm phấn đấu

trong năm mới 2023 các chỉ tiêu

sản xuất kinh doanh của Công ty

sẽ có sự tăng trưởng vượt bậc; đảm

bảo việc làm, thu nhập, nâng cao

đời sống cho người lao động toàn

công ty; hoàn thành toàn diện các

nhiệm vụ kinh tế, chính trị được

giao. Dự án đầu tư xây dựng 02 bến

container số 3 và số 4 tại khu vực

cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng tại

Lạch Huyện đã và đang được khẩn

khương triển khai, đẩy nhanh tiến

độ thi công sẽ là tiền để quan trọng

để Cảng Hải Phòng tiếp tục giữ

vững vị trí là Cảng biển lớn nhất,

hiện đại nhất và là cảng biển chủ

lực trong hệ thống cảng biển khu

vực phía Bắc Việt Nam.

Tại khu vực miền Trung, Cảng Đà

Nẵng đã đón những tấn hàng

đầu tiên cập cảng từ con tảu Ever

Optima, trọng tải 33.577 tấn quốc

tịch Panama của hãng tàu Ever

Green và tàu Hải An Phát trọng

tải 12.649 tấn. Đây là các con tàu

container trọng tải lớn thường

xuyên cập Cảng Đà Nẵng.

Với sự quyết liệt thực hiện nhiều

giải pháp để nâng cao chất lượng

dịch vụ, chuyển đổi số mạnh mẽ,

hoạt động khai thác cảng ngày

càng phát triển và đạt hiệu quả cao.

Các chỉ tiêu kinh doanh năm 2022

cơ bản đều đạt kế hoạch, doanh

thu tăng 10%, lợi nhuận tăng 13%

so với cùng kỳ năm 2021. Cảng Đà

Nẵng đã khẳng định vị thế, tầm

vóc là cảng biển lớn của Việt Nam.

Trong năm 2022, Cảng Đà Nẵng đã

được các tổ chức uy tín trao tặng

các giải thưởng danhh giá. Đó là :

Doanh nghiệp 6 năm liên tiếp đạt

được Giải thưởng Doanh nghiệp

bền vững và đặc biệt năm 2022

lọt vào Top 10 Doanh nghiệp tiêu

biểu lĩnh vực Thương mại- Dịch vụ

(CSI2022); Doanh nghiệp 5 năm liên

tiếp đạt danh hiệu Doanh nghiệp

vì Người lao động do Tổng Liên

Đoàn Lao động Việt Nam trao tặng;

Top 500 doanh nghiệp tăng trưởng

nhanh nhất Việt Nam (Fast500),

Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận

tốt nhất (Frofit500); Danh hiệu

“Nhãn hiệu nổi tiếng – Nhãn hiệu

cạnh tranh Việt Nam năm 2022”

do Hội sở hữu Trí tuệ Việt Nam

trao tặng; Xếp vị trí thứ 530/1.000

doanh nghiệp nộp thuế thu nhập

doanh nghiệp cao nhất Việt Nam.

Xếp vị trí thứ 7 trong Top các doanh

nghiệp nộp thuế thu nhập doanh

nghiệp cao nhất Thành phố Đà

Nẵng. Đời sống, việc làm của người

lao động luôn được duy trì ổn định

tạo sự yên tâm, tin tưởng cho cán

bộ, đảng viên và công nhân viên tại

các đơn vị.

Sáng 1/1, Công ty CP Cảng Nghệ Tĩnh

đã tổ chức lễ ra quân sản xuất đầu

năm nhằm đón chào những tấn

hàng đầu tiên, đồng thời đây cũng

là dịp để tri ân các đối tác, bạn

hàng.

Năm 2022, dù gặp rất nhiều khó

khăn nhưng tập thể cán bộ, công

12 WWW.VIMC.CO


VIMCMAGAZINEINSIDER26

nhân viên Cảng Nghệ Tĩnh đã

nỗ lực không ngừng để tìm kiếm

nguồn hàng, bạn hàng, tạo việc

làm cho gần 500 lao động của đơn

vị và giải phóng hàng hoá trên địa

bàn, góp phần vào phát triển kinh

tế – xã hội địa phương.

Sản lượng hàng hóa năm 2022 dự

kiến đạt 4.359.648 tấn, đạt 106,3%

so với kế hoạch. Trong đó: hàng

xuất khẩu đạt 1.048.447 tấn, đạt

104,84% so với kế hoạch; hàng quá

cảnh đạt 449.629 tấn, đạt 160,58%

so với kế hoạch; hàng nhập khẩu

đạt 726.444 tấn, đạt 117,17% so

với kế hoạch; hàng nội địa đạt

2.135.128 tấn, đạt 97,05% so với kế

hoạch; hàng container đạt 555.365

tấn, đạt 73,73% so với kế hoạch.

Năm 2022, Cảng đã hoàn thành

đầy đủ các khoản nộp ngân sách

cho Nhà nước theo quy định. Lợi

nhuận trước thuế dự kiến đạt 19 tỷ

đồng, đạt 118,75% so với kế hoạch.

Hòa trong không khí vui tươi, phấn

khởi của ngày đầu năm mới 2023,

ngày 02/01 Cảng Cam Ranh đã long

trọng tổ chức Lễ ra quân đầu năm

mới và phát lệnh bốc xếp tấn hàng

đầu tiên của năm 2023. Đây là một

trong những hoạt động truyền

thống hàng năm của Cảng Cam

Ranh nhằm tạo khí thế thi đua sôi

nổi bước vào hoạt động sản xuất

kinh doanh ngay từ những ngày

đầu tiên của năm mới.

Vào 14h00 cùng ngày, tại bến số 2

– trọng tải 50.000 tấn (DWT), ông

Nguyễn Văn Thắng – Tổng Giám

đốc Cảng Cam Ranh đã phát lệnh

bốc xếp tấn hàng đầu tiên của năm

mới – năm 2023. Ngay sau lời phát

động, cán bộ, công nhân viên chức,

lao động Cảng Cam Ranh đã hăng

hái thực hiện bốc xếp những tấn

hàng dăm gỗ xuất khẩu lên tàu

CHUETSU SPIRIT, quốc tịch Japan,

khởi đầu cho một năm mới với

nhiều niềm tin về sự thành công

và thắng lợi mới.

Sáng 1/1/2023, Cảng VIMC Hậu

Giang tổ chức Lễ ra quân đón tàu

và phất cờ hiệu lệnh thực hiện đấu

nối đường ống bơm chuyên dụng

đánh dấu tấn hàng đầu tiên năm

2023.

Dịp này, VIMC Hậu Giang đã đón

chuyến tàu chuyên dụng mang tên

Fortune xuất phát từ Nhà máy xi

măng Nghi Sơn, Thanh Hoá và cập

cảng Hậu Giang vào ngày 1-1-2023.

Tàu có trọng tải 13.785DWT vận

chuyển xi măng công nghiệp cung

cấp cho Trạm phân phối Công ty

Xi măng Nghi Sơn tại Cảng Hậu

Giang. Cũng trong ngày 1-1, cảng

VIMC Hậu Giang tiếp nhận sà lan

GLS Mekong nhập 14 container 20

feet của Công ty TNHH Dịch vụ tiếp

vận Toàn Cầu (GLS).

Tại lễ ra quân, lãnh đạo VIMC Hậu

Giang đã nồng nhiệt tiếp đón

chủ hãng tàu, thuyền trưởng và

thuyền viên tàu Fortune, sà lan GLS

Mekong. Đồng thời bày tỏ niềm

vui mừng, phấn khởi khi cảng tiếp

đón chuyến tàu, chuyến hàng và sà

lan chở container trong ngày đầu

năm mới. VIMC Hậu Giang cam

kết sẽ đồng hành cùng các khách

hàng, hãng tàu không ngừng nâng

cao chất lượng dịch vụ để đáp ứng

yêu cầu cung ứng vận chuyển hàng

hoá của các đối tác, khách hàng.

Bên cạnh đó, bày tỏ quyết tâm thực

hiện thắng lợi nhiệm vụ chỉ tiêu

sản xuất kinh doanh được giao của

đơn vị trong năm 2023.

Năm 2022, tổng sản hàng hóa

thông qua cảng VIMC Hậu Giang

đạt 900.577 tấn tăng 81.373 tấn

tương đương 10% so với năm 2021,

tính riêng sản lượng container

năm 2022 đạt 105.546 tấn tương

đương 7.539 Teus. Dự kiến tốc độ

tăng trưởng sản lượng năm 2023

tăng 9,56%.

Cùng với cảng Hải Phòng, Đà Nẵng,

VIMC Hậu Giang, Cảng Nghệ Tĩnh,

Cảng Cam Ranh các doanh nghiệp

khai thác cảng biển của VIMC, trong

năm 2022, đã xếp dỡ 125 triệu tấn

hàng hóa, góp phần đưa tổng khối

lượng hàng hóa thông qua cảng

biển Việt Nam đạt 733 triệu tấn,

tăng 4% so với năm 2021. Trong đó

khối lượng hàng container thông

qua cảng biển năm 2022 ước đạt 25

triệu teu, tăng 5% so với năm 2021.

13


KHỐI VẬN TẢI BIỂN, CẢNG BIỂN VIMC NĂM 2023:

TÌM CƠ HỘI

TRONG KHÓ KHĂN

Ngành vận tải

biển và cảng

biển toàn cầu

sẽ gặp nhiều

khó khăn trong

năm 2023 do suy

thoái kinh tế gây

ảnh hưởng tiêu

cực đến hoạt

động thương

mại cũng như

sản lượng vận

tải biển. Trong

bối cảnh tương

đối phức tạp,

năm 2023, khối

Vận tải biển và

cảng biển VIMC

sẽ phải đối mặt

với nhiều thách

thức lớn.

Trên thị trường quốc tế, sau một thời

gian tăng trưởng chóng mặt, giá

cước vận tải đường biển bất ngờ lao

dốc mạnh, trong đó chỉ số container toàn

cầu, đại diện cho giá cước vận tải container,

sụt giảm gần 70% so với mức đỉnh vào thời

điểm tháng 9/2021.Đây là hệ quả của việc

nhu cầu vận tải biển toàn cầu suy yếu trong

khi thị trường lo ngại hiện tượng dư cung

sẽ gây áp lực lớn lên giá cước vận tải biển

thời gian tới.

Theo Alphaliner, số lượng đơn đóng tàu

mới mới tiếp tục tăng, nâng sản lượng đặt

hàng hiện tại đạt 27,9% tổng công suất thị

trường – mức cao nhất kể từ năm 2012.

Tình trạng dư cung sẽ gây áp lực lên giá

cước vận tải biển trong thời gian tới. KQKD

của hãng tàu có độ trễ nhất định với biến

động của giá cước vận tải biển do các hợp

đồng thuê tàu định hạn thường được ký từ

6-12 tháng. Như vậy, tác động của việc giảm

giá cước vận tải biển sẽ ảnh hưởng rõ rệt

đến KQKD của các hãng vận tải biển Việt

Nam trong giai đoạn 2023-24.

Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm

do tàu gây ra (MARPOL) sẽ tiếp tục tác động

tới thị trường vận tải biển trong năm 2023

trong bối cảnh phần lớn đội tàu toàn cầu

hiện chưa đáp ứng được nhu cầu mới về

hàm lượng khí thải.

Tuy nhiên, vẫn có một vài yếu tố hỗ trợ tích

cực triển vọng ngành trong năm 2023. bao

gồm: (1) tình trạng thiếu container đã được

14 WWW.VIMC.CO


VIMCMAGAZINEINSIDER26

giải quyết nhờ nguồn cung container bổ

sung trong năm 2022, (2) Trung Quốc đang

mở cửa trở lại, điều này sẽ thúc đẩy hoạt

động thương mại và tiêu dùng toàn cầu,

(3) Trong khi đó, giá dầu Brent trung bình

được dự báo duy trì ở mức khoảng 90 USD/

thùng vào năm 2023, điều này sẽ giúp giảm

chi phí nhiên liệu cho các doanh nghiệp

vận tải biển và thúc đẩy thương mại toàn

cầu.

Trong bối cảnh tương đối phức tạp, khối

Vận tải biển VIMC sẽ duy trì mạng lưới các

khách hàng sẵn có, tìm kiếm và thiết lập

mối quan hệ với các khách hàng lớn tiềm

năng cũng như các nhà xuất nhập khẩu

hàng lớn trong nước.

Tăng cường gặp gỡ khách hàng nhằm đẩy

mạnh việc tìm kiếm các nguồn hàng, chủ

hàng cho đội tàu hàng rời của các DNTV.

Đẩy mạnh công tác quảng bá thương hiệu

container của VIMC bằng nhiều hình

thức. Nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải

container, mở rộng hợp tác phát triển các

tuyến nội Á và quốc tế.

Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, các

yếu tố ảnh hưởng, biến động để xây dựng

phương án khai thác cho đội tàu hiệu quả

nhất cũng như tối ưu hóa danh mục đội

tàu trong từng thời điểm phù hợp; tiếp tục

đẩy mạnh việc đánh giá thị trường, tìm

kiếm các cơ hội thuê thêm tàu ngoài vào

khai thác; tích cực trao đổi vị trí các tàu để

tối ưu hóa việc chạy ballast, nâng cao hiệu

quả khai thác; linh hoạt các hình thức khai

thác (cho thuê chuyến, thuê định hạn, để

nâng cao hiệu quả khai thác; đối với tàu

container, tìm và nghiên cứu các thị trường

mới như Ấn Độ, Myanmar, Phillipine,

Malaysia, …, tạo ra các sản phẩm mới đa

dạng, đặc trưng và giảm thiểu rủi ro.

GIẢI PHÁP ĐỂ PHỤC HỒI

TĂNG TRƯỞNG CẢNG

BIỂNNĂM 2023

Hệ thống cảng biển của Việt Nam nói

chung và VIMC nói riêng sẽ gặp nhiều bất

lợi do nguồn hàng có nguy cơ suy giảm. Thị

trường sắt thép, dăm gỗ, viên gỗ nén, thức

ăn gia súc dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn

sau một năm bùng nổ do nhiều yếu tố (dịch

bệnh, thiên tai, chiến tranh, chính sách…).

Lạm phát cao dẫn đến giá cả hàng hóa leo

thang, sức tiêu dùng giảm mạnh tại các

nước, số lượng đơn hàng sụt giảm khiến

các nhà máy phải hoạt động cầm chừng,

đóng cửa. Xuất khẩu đã có dấu hiệu chững

lại bắt đầu từ quý 4 –2022. Các dự án điện

Đẩy mạnh công

tác quảng bá

thương hiệu

container của

VIMC bằng

nhiều hình

thức. Nâng cao

hiệu quả hoạt

động vận tải

container, mở

rộng hợp tác

phát triển các

tuyến nội Á và

quốc tế.

15VIMCMAGAZINEINSIDER26

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

NGUỒN NHÂN LỰC VÀ

QUẢN TRỊ NHÂN TÀI VIMC

“Tổ chức là do con người quản lý và gây dựng lên. Không

có con người, tổ chức không tồn tại”, một lần nữa nhấn

mạnh vai trò quan trọng của con người trong sự phát

triển của tổ chức. Một doanh nghiệp thành công hay

thất bại trên thị trường không chỉ phụ thuộc vào yếu

tố công nghệ, nguồn vốn, mà chính là nguồn lực con

người. Đặc biệt trong nền kinh tế trí thức toàn cầu hoá,

sự cạnh tranh của các doanh nghiệp trở nên khốc liệt

hơn bao giờ hết. Thực tế sự thành công của nhiều doanh

nghiệp đã chứng minh cho nhận định trên. Chính vì

vậy để chiếm lĩnh được thị trường, doanh nghiệp cần

đầu tư vào nguồn lực con người - một nguồn nhân lực

mạnh và chất lượng. Nguồn nhân lực chất lượng là hội

tụ của những cá nhân xuất sắc- những nhân tài mang

đến thay đổi thần kỳ, tạo sự đột biến cho doanh nghiệp

hoặc những lợi thế cạnh tranh hơn hẳn đối thủ. Để

có được nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu, các doanh

nghiệp đều có xu hướng xây dựng cho mình chiến lược

để thu hút và phát triển những nhân tài đó.

Giai đoạn 2022-2025 là một dấu mốc Tổng công ty Hàng

hải Việt Nam bước sang một giai đoạn phát triển mới

với rất nhiều vận hội và thách thức đan xen, môi trường

cạnh tranh ngày càng gia tăng về chiến lược, thị trường,

công nghệ, nhân lực chất lượng cao và khó khăn đến

từ những yếu kém nội tại của các doanh nghiệp chưa

và chậm được khắc phục. Có thể nói, đây sẽ là giai đoạn

đầy thử thách để Tổng công ty chứng minh được khả

năng bứt phá và vươn lên vị thế đứng đầu của ngành

17


hàng hải Việt Nam. Việc quản trị nguồn nhân lực, tìm

kiếm nhân tài, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán

bộ cấp cao, cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu là

nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, là công việc hệ trọng

của toàn Tổng công ty Hàng hải Việt Nam, phải được

tiến hành thường xuyên, thận trọng, khoa học,

chặt chẽ và hiệu quả. Đầu tư xây dựng đội

ngũ cán bộ, thu hút nhân tài là đầu tư cho

phát triển lâu dài, bền vững.

Nhân tài là những cá nhân có khả

năng tạo nên sự khác biệt đáng kể cho

tổ chức thông qua việc thể hiện thành

tích hiện tại và tiềm năng vượt trội để phát

triển trong tương lai. Nhân tài là những người

có tiềm năng để chuyển lên một vị trí có trách nhiệm/

độ phức tạp cao hơn trong vòng 03 năm tới.

Thu hút nhân tài là một hoạt động trong quản lý

nhân tài. Trong đó sử dụng các biện pháp phù hợp để

thu hút được những người có kinh nghiệm, kỹ năng

xuất sắc về làm việc ở một vị trí thích hợp trong doanh

nghiệp.

Chính sách thu hút nhân tài là việc xây dựng những

cơ chế, chính sách về lương bổng, đào tạo phát triển,

xây dựng một môi trường làm việc cũng như văn hoá

doanh nghiệp hấp dẫn đáp ứng được những kỳ vọng

của người lao động

MỤC TIÊU CỤ THỂ CỦA TỔNG

CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM

TRONG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

NGUỒN NHÂN LỰC

Ngày 04/7/2022, Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng

hải Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 294/NQ-HHVN

phê duyệt Đề án phát triển nguồn nhân lực cấp cao

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam giai đoạn 2022 – 2025,

định hướng đến năm 2050. Theo đó, mục tiêu cụ thể

trong công tác quản trị nguồn nhân lực cấp cao của

VIMC:

- Đến năm 2025: (1) Tiếp tục hoàn thiện, chuẩn hoá, đồng

bộ các quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ,

quản trị nhân sự trong toàn Tổng công ty; (2) Đảm bảo

thu nhập cạnh tranh trên thị trường nhằm thu hút và

giữ chân nguồn nhân lực chất lượng cao; (3) 100% các

DNTV có và vận hành hệ thống tiêu chuẩn chức danh,

vị trí công việc và khung năng lực cho từng chức

danh, vị trí; (4) Rà soát, cơ cấu lại đội ngũ cán

bộ các cấp gắn với kiện toàn tổ chức bộ

máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu

quả; (5) Xây dựng được đội ngũ cán bộ

các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh, vị

trí công việc và khung năng lực theo quy

định; (6) 100% cán bộ quản lý cấp trung

trở lên, người đại diện phần vốn tại doanh

nghiệp, cán bộ dự nguồn/cán bộ quy hoạch phải

kinh qua đào tạo, huấn luyện thực tế để thuần thục

các kỹ năng mềm về lãnh đạo quản lý và quản trị điều

hành doanh nghiệp trong thời kỳ mới.

- Đến năm 2035: (1) Xây dựng được đội ngũ cán bộ các

cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ

cấu hợp lý, bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách

vững vàng; (2) Xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo,

quản lý các cấp, nhất là cấp cao, cấp chiến lược ngang

tầm nhiệm vụ.

NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUẢN

TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC, TÌM KIẾM

NHÂN TÀI CỦA VIMC TRONG THỜI

GIAN TỚI

Để hiện thực hoá các mục tiêu nói trên, Tổng công ty và

các doanh nghiệp thành viên cần thực hiện 11 nhiệm

vụ trong công tác quản trị nguồn nhân lực như sau:

1. Tuyển chọn, đào tạo và phát triển được đội ngũ

nhân sự kế cận có đức, có tài với số lượng và cơ cấu

hợp lý nhằm tạo nguồn cho các chức danh lãnh

đạo, quản lý các cấp, bảo đảm sự chuyển giao giữa

các thế hệ một cách vững vàng, sẵn sàng đáp ứng

yêu cầu về nhân sự trước mắt và lâu dài của Tổng

công ty.

18 WWW.VIMC.CO


VIMCMAGAZINEINSIDER26

2. Khai thác hiệu quả nguồn lực sẵn có. Phát triển lực

lượng cán bộ quản lý, chuyên gia theo tiêu chuẩn

đánh giá khoa học, tiên tiến nhằm nâng cao năng

lực quản lý điều hành, xây dựng đội ngũ cán bộ kế

cận điều hành các cấp.

3. Xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ,

thực hiện luân chuyển phù hợp.

4. Xây dựng và thực hiện chính sách phát huy tiềm

năng của cán bộ, cơ chế tạo động lực, thu hút, trọng

dụng nhân tài.

5. Phát hiện, lựa chọn từ nguồn quy hoạch những

cán bộ xuất sắc đã được đào tạo, bồi dưỡng, rèn

luyện, nhất là những cán bộ đã được thử thách,

kinh qua thực tiễn, có triển vọng phát triển. Hàng

năm rà soát và bổ sung vào quy hoạch những cán

bộ có năng lực, triển vọng phát triển.

6. Gắn quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng theo tiêu

chuẩn chức danh, vị trí công việc; ứng dụng tối

đa công nghệ thông tin, e-learning trong các hoạt

động đào tạo hướng đến văn hóa học tập liên tục,

không ngừng tiếp cận công nghệ và tri thức mới.

7. Cơ cấu, sắp xếp đội ngũ cán bộ theo vị trí công việc,

khung năng lực, bảo đảm đúng người, đúng việc,

giảm số lượng, nâng cao chất lượng, hợp lý về cơ

cấu. Tiếp tục chuẩn hóa quy trình tuyển

dụng, đào tạo, luân chuyển, đánh giá,

bổ nhiệm, khen thưởng, kỷ luật theo

nguyên tắc thị trường, trọng dụng

người tài; đảm bảo thu nhập cạnh

tranh trên thị trường nhằm thu hút

và giữ chân nguồn nhân lực chất

lượng cao.

8. Đẩy mạnh thực hiện luân chuyển, điều

động cán bộ giữ vị trí lãnh đạo ở địa bàn có thị

trường hàng hải cạnh tranh cao; ở lĩnh vực trọng

yếu, nơi triển khai mô hình mới để thử thách, rèn

luyện, nâng cao bản lĩnh, năng lực lãnh đạo toàn

diện cán bộ; đánh giá chính xác nhân sự được quy

hoạch, bổ nhiệm vào các chức danh cấp chiến lược.

9. Xây dựng cơ chế, đẩy mạnh thu hút, tạo nguồn cán

bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ trẻ có

triển vọng và đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng,

rèn luyện lớp cán bộ kế cận. Chủ động nắm, tuyển

chọn, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đối với sinh

viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc ở trong nước và

nước ngoài.

10. Tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện để nâng

cao chất lượng đội ngũ làm công tác cán bộ “trung

thành, trung thực, gương mẫu, trong sáng, tinh

thông” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của thời kỳ mới.

11. Xây dựng cơ chế thưởng phạt nghiêm minh tạo

môi trường minh bạch, công bằng tại các đơn vị

thuộc Tổng công ty.

GIẢI PHÁP VÀ HÀNH ĐỘNG

Hiện nay, VIMC đã và đang triển khai các giải pháp

nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tìm kiếm,

thu hút nhân tài:

Một là, chuẩn hóa các quy chế, quy trình quản trị nhân

sự theo hướng tạo động lực, thu hút và giữ chân nguồn

nhân lực chất lượng cao, xây dựng và triển khai theo

hướng “một hệ thống - one system” trong toàn Tổng

công ty.

Hai là, áp dụng hình thức tuyển dụng, thi

tuyển nhằm phát hiện, thu hút, trọng

dụng những người có đức, có tài, phát

huy được phẩm chất, trình độ, năng lực,

kinh nghiệm để đóng góp sức lực, trí

tuệ cho sự phát triển bền vững của Tổng

công ty.

Ba là, xây dựng chính sách quản trị nhân

tài chuẩn bị cho nguồn nhân sự cấp cao (Nguồn

nhân sự kế nhiệm). Các yếu tố xác định nhân tài ‘talent’

theo 3P gồm: (1) Vị trí (Position): Các vị trí trọng yếu/

chủ chốt đối với Tổng công ty, từng DNTV; (2) Hiệu suất

(Performance): nhân sự có thành tích nổi trội so với

các CBNV khác; (3) Tiềm năng (Potential): nhân sự được

đánh giá có tiềm năng phát triển để đảm nhiệm các vị

19


trí quan trọng. VIMC đã kí hợp đồng với đơn vị tư vấn

BC Profestional để triển khai dự án xây dựng hệ thống

quản trị nhân tài trong toàn Tổng công ty. Trong hơn 2

tháng cuối năm, Tổ dự án đã gấp rút thực triển khai các

công việc thuộc giai đoạn 1 của dự án.

MỘT SỐ ĐỀ XUẤT

1. Đối với dự án xây dựng hệ thống quản trị nhân tài

VIMC

Trong 02 tháng vừa qua, Tổ dự án xây dựng hệ thống

quản trị nhân tài đã phối hợp cùng đơn vị tư vấn triển

khai các công việc thuộc giai đoạn 01 của dự án. Hiện

tại, Dự án đang ở module 2 (Xây dựng hệ thống lựa chọn

và đánh giá nhân tài). Tuy nhiên, để dự án thành công,

xây dựng được hệ thống quản trị nhân tài đảm bảo

hiệu quả, chất lượng, Ban Tổ chức nhân sự kính đề nghị

lãnh đạo các Ban chuyên môn, các Doanh nghiệp thuộc

Tổng công ty:

• Dành thời gian tham gia xây dựng hệ thống, đánh

giá nhân sự một các nghiêm túc, công tâm khi theo

yêu cầu chương trình, kế hoạch của dự án.

• Tạo điều kiện về thời gian, công việc để các cán bộ

là thành viên của Tổ dự án và Tổ giúp việc cho Tổ

dự án hoàn thành nhiệm vụ theo sự phân công của

Tổ, đồng thời xem xét ghi nhận sự đóng góp của cá

nhân trong hoạt động phát triển chung của Tổng

công ty.

2. Song song với việc xây dựng chính sách phát triển

nguồn nhân lực, quản trị nhân tài, VIMC cần xây dựng

chính sách truyền thông để quảng bá những những yếu

tố hấp dẫn về môi trường làm việc chất lượng, những cơ

hội, lợi ích cạnh tranh, văn hoá doanh nghiệp, chính

sách nhân sự để thu hút nhân tố phù hợp có tài năng,

có tâm huyết gắn bó và cống hiến cho Tổng công ty.

20 WWW.VIMC.CO


VIMCMAGAZINEINSIDER26

KHƠI THÔNG DÒNG CHẢY

HÀNG HÓA, TĂNG SỨC

CẠNH TRANH

CHO DOANH NGHIỆP ĐBSCL

Ngày 29/12, tại Cụm cảng Cần Thơ

(Cảng Cái Cui và Tân Cảng Cái

Cui), Tổng công ty Hàng hải Việt

Nam (VIMC) và Tổng công ty Tân Cảng Sài

Gòn (TCSG) đã tổ chức “Lễ đón chuyến tàu

Container Tan Cang Foundation vào cụm

cảng Cần Thơ”. Việc tái khởi động tuyến

dịch vụ này nhằm kết nối hàng hóa miền

Tây Nam Bộ – Miền Trung – Miền Bắc, mang

đến giải pháp logistics trọn khâu cho các

doanh nghiệp trong và ngoài nước sau khi

kênh Quan Chánh Bố được thông luồng,

góp phần tạo động lực phát triển kinh tế tại

Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL).

Sự kiện cũng nhận được sự quan tâm của

Lãnh đạo cơ quan Nhà nước, đến tham dự

có lãnh đạo Bộ GTVT, UBND TP Cần Thơ và

đại diện lãnh đạo các cơ quan ban ngành

TP. Cần Thơ. Đại diện lãnh đạo hai nhà khai

thác tuyến dịch vụ là Tổng công ty Tân

Cảng Sài Gòn (TCSG); Tổng công ty Hàng hải

Việt Nam (VIMC), cùng các phòng ban chức

năng của 2 đơn vị và đông đảo các khách

hàng nội địa, XNK, FWD và đại diện một số

Hãng tàu.

Sự kiện thể hiện sự quyết tâm, tiên phong,

trách nhiệm của VIMC cùng TCSG – 2

doanh nghiệp lớn của Nhà nước trong lĩnh

vực Khai thác cảng, Vận tải biển, dịch vụ

Logistics để đồng hành cùng với TP Cần Thơ

trong việc khơi thông luồng hàng, phát huy

các tiềm năng, lợi thế tự nhiên khi ĐBSCL là

21


Ông Lê Quang

Trung, Phó tổng

giám đốc Tổng

công ty Hàng

hải Việt Nam,

cho biết thay

vì khai thác 1-2

chuyến tàu/

tháng theo dự

kiến, các đơn vị

có liên quan sẽ

nỗ lực để tăng

lên 4 chuyến/

tháng. Điều này

tùy thuộc vào

nhu cầu vận

tải của doanh

nghiệp và nguồn

hàng thương

mại giữa ĐBSCL

và các tỉnh,

thành phố trong

nước.

vựa nông thủy sản lớn nhất cả nước, có hệ

thống đường thủy huyết mạch thông qua

kênh Quan Chánh Bố cho tàu tải trọng lớn

ra, vào sông Hậu trở thành điểm thu hút

thêm các nhà đầu tư phát triển kinh tế cho

TP Cần Thơ nói riêng và khu vực ĐBSCL nói

chung.

Cần Thơ được xác định vai trò, vị trí là đô

thị cửa ngõ, trung tâm kinh tế của vùng

ĐBSCL, đầu mối quan trọng về giao thông

vận tải nội vùng và liên vận quốc tế; Vì vậy,

việc khai thác mở lại tuyến tàu container

nội địa vào cập cụm Cảng Cần Thơ sau khi

Kênh Quan Chánh Bố được thông luồng đã

tạo ra giải pháp dịch vụ logistics trọn gói,

tiết kiệm thời gian và tối ưu chi phí vận

chuyển cho các doanh nghiệp trên địa bàn,

phát huy tiềm năng vận tải xanh đi trực

tiếp từ cụm cảng Cần Thơ kết nối đến các

cảng khu vực miền Đông Nam Bộ, Miền

Trung và Miền Bắc, từ đó phát triển tiếp cận

nguồn hàng đi các tiểu vùng Sông Mê Kông

mở rộng.

Với sự kết hợp tất cả nguồn lực tin cậy sẵn

có giữa hệ sinh thái VIMC và TCSG cùng

những lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng

kinh tế của vùng ĐBSCL, cụm cảng Cần Thơ

(Cảng Tân Cảng Cái Cui & Cảng Cái Cui) được

kỳ vọng phát triển thành “chợ” container

và trung tâm Logistics của vùng, qua đó

thu hút các đội tàu trong và ngoài nước

phát triển loại hình dịch vụ vận chuyển

container trực tiếp đi từ các cảng ĐBSCL,

mở ra triển vọng để TP Cần Thơ trở thành

địa điểm gom hàng, tạo ra giải pháp kết

nối chuỗi logistics từ cảng khu vực ĐBSCL

đi cụm cảng khu vực Hồ Chí Minh, Cái Mép

xuất tàu, hướng tới đi thẳng tuyến quốc tế

Nội Á; tiết kiệm được thời gian và đến 40%

chi phí vận chuyển cho khách hàng XNK

trong khu vực.

Tuyến vận tải container đường biển kết nối

với Cụm cảng Cần Thơ đã được khai thác

cùng sự hợp tác giữa Công ty cổ phần Vận

Tải Biển Tân Cảng (Tan Cang Shipping) và

Công ty Vận tải biển VIMC (VIMC shipping).

Chuyến tàu khởi hành tại Cảng Tân Cảng

128 (Hải Phòng) vào ngày 24/12/2022 và đến

Cảng Cái Cui – VIMC vào ngày 28/12/2022 và

Cảng Tân Cảng Cái Cui vào ngày 29/12/2022.

Tần suất: 2 chuyến/tháng trong giai đoạn

đầu và có thể tăng dần để đáp ứng nhu

cầu của khách hàng. Tuyến hành trình:

Hải Phòng – Hồ Chí Minh – Cần Thơ – Hà

Tĩnh (Cảng Vũng Áng) – Hải Phòng hoặc

Hải Phòng – Hồ Chí Minh – Cần Thơ – Hải

Phòng. Với việc thiết kế tuyến hành trình

linh hoạt ghé Cảng Vũng Áng, hàng hoá tại

ĐBSCL có thể vận chuyển trực tiếp đi thị

trường Hà Tĩnh và Lào, giúp tối ưu chi phí

và thời gian cho khách hàng so với phương

thức hiện hữu.

Để góp phần duy trì tuyến dịch vụ và hiện

thực các mục tiêu đã đề ra cần có sự chung

tay của các cấp chính quyền, địa phương

và cơ quan hữu quan trong việc tạo điều

kiện và khuyến khích các doanh nghiệp

tại địa phương và khu vực lân cận sử dụng

dịch vụ tại Cảng Cái Cui, Cảng Tân Cảng Cái

Cui, cũng như cụm cảng Cần Thơ, các công

tác kiểm hóa, soi chiếu, chiếu xạ…Bộ Giao

thông vận tải và Cục Hàng Hải Việt Nam

duy trì thường xuyên và mớn nước ổn định

cho tàu biển container có trọng tải lớn vào

luồng hàng hải chính của khu vực.

Việc khai thác mở lại tuyến tàu container

nội địa Cần Thơ từ Hải Phòng/Hà Tĩnh vào

thẳng ĐBSCL/vào cụm cảng Cần Thơ là dấu

22 WWW.VIMC.CO


VIMCMAGAZINEINSIDER26

ấn nổi bật cho kết nối liên vùng, tạo tiền đề

cho việc kết nối thẳng ĐBSCL với cụm Cảng

nước sâu Cái Mép và các dịch vụ cho các tàu

Quốc tế tuyến Nội Á, kết nối hàng hóa từ sân

bay Quốc tế Cần Thơ trong tương lai, thúc

đẩy kinh tế ĐBSCL với cả nước và quốc tế,

phát triển trung tâm Logistics vùng ĐBSCL.

MỞ RA NHIỀU CƠ HỘI

PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÙNG

ĐBSCL

Việc khai thác mở lại tuyến tàu container

nội địa Cần Thơ từ Hải Phòng/Hà Tĩnh vào

thẳng ĐBSCL/vào cụm cảng Cần Thơ là dấu

ấn nổi bật cho kết nối liên vùng, tạo tiền đề

kết nối thẳng ĐBSCL với cụm Cảng nước sâu

Cái Mép và các dịch vụ các tàu quốc tế tuyến

Nội Á, kết nối hàng hóa từ sân bay Quốc tế

Cần Thơ trong tương lai, thúc đẩy kinh tế

ĐBSCL với cả nước và quốc tế, phát triển

trung tâm Logistics vùng ĐBSCL.

Nhận định về sự kiện thông luồng Kênh

Quan Chính Bố, ông Nguyễn Văn Thành

- Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty

TNHH Sản xuất - Thương mại Phước Thành

4 (Phước Thành 4) cho biết, hiện nay lượng

gạo nội địa tương đối lớn việc mở lại tuyến

tàu container nội địa sẽ giúp cho lượng gạo

này lưu thông được thuận lợi hơn, như gạo

đi miền Trung, miền Bắc ngược lại hàng

hóa ở miền Trung, miền Bắc như nguyên

liệu thức ăn chăn nuôi, gốm sứ, vật liệu xây

dựng, than đá... vận chuyển vào miền Tây dễ

dàng hơn và có chi phí thấp.

Đối với xuất khẩu gạo trước đây khi chưa

thông luồng Kênh Quan Chính Bố chỉ có

tàu 5.000 tấn - 10.000 tấn đi vào nhưng

nay không chỉ tàu container mà cả tàu rời

15.000 tấn cũng vào được giúp giải quyết

chi phí vận chuyển. Hiện nay luồng Quan

Chính Bố vận chuyển hàng nội địa là chính,

còn vận chuyển hàng xuất khẩu sang cảng

trung chuyển Singapore thì vẫn qua cảng

Cát Lái ở TP.HCM.

Hiện nay chi phí logistics hàng xuất

khẩu tuy chưa trở về vị trí thời trước dịch

COVID-19 nhưng cũng đã giảm được 40% -

50% so với thời điểm chi phí logistics căng

thẳng.

Do vậy, khi Kênh Quan Chính Bố thông

luồng sẽ kéo giảm được từ 30% - 40% chi

phí bốc dỡ, giúp các doanh nghiệp kinh

doanh nội địa hưởng lợi nhiều hơn trong

đó có doanh nghiệp kinh doanh gạo nội

địa, vì nếu đưa hàng lên TP.HCM phải chịu

tiền bốc dỡ cao hơn từ hai đến ba lần so

với ĐBSCL, riêng gạo xuất khẩu vẫn phải về

cảng Cát Lái nhưng vẫn có tàu rời ăn hàng

ở cảng Cần Thơ và cảng Mỹ Thới.

Để giảm chi phí logistic cho ĐBSCL chính

phủ và chính quyền địa phương đã mất

nhiều năm tính toán và thời gian gần đây

chính phủ đã nhiều lần họp với Bộ Giao

Thông Vận Tải và các bên liên quan để giải

quyết vấn đề Kênh Quan Chính Bố.

Khi Kênh Quan Chính Bố thông luồng thì

chi phí vận chuyển hàng hóa đến và đi

trong khu vực, nhất là các loại hàng hóa

nặng, như phân bón, vật liệu xây dựng, chất

đốt, thức ăn gia súc, thủy sản... hoặc hàng

cồng kềnh doanh nghiệp sẽ sử dụng tàu

lớn và đi theo sông Hậu về cảng Cần Thơ

hoặc cảng Mỹ Thới những cảng này có khả

năng bốc dỡ hàng tương đối tốt, chi phí bốc

dỡ thấp, ước giảm được từ 20% - 30%.

“Chi phí đầu vào giảm thì chi phí sản xuất

cũng giảm theo giúp người nông dân,

người chăn nuôi được hưởng lợi, không chỉ

vậy mà doanh nghiệp, người tiêu dùng của

tất cả các ngành hàng đều được hưởng lợi.

Đây là tin vui đối với các bà con nông dân

người tiêu dùng cũng như nhà sản xuất

tất cả đều được hưởng lợi”, Tổng giám đốc

Công ty Phước Thành 4 nói.

Việc khai thác

mở lại tuyến tàu

container nội

địa Cần Thơ từ

Hải Phòng/Hà

Tĩnh vào thẳng

ĐBSCL/vào cụm

cảng Cần Thơ là

dấu ấn nổi bật

cho kết nối liên

vùng, tạo tiền

đề kết nối thẳng

ĐBSCL

23


KẾT QUẢ

HOẠT ĐỘNG ĐỔI MỚI

SÁNG TẠO, CHUYỂN ĐỔI

SỐ VIMC NĂM 2022

10

KHÓA ĐÀO TẠO

4.000

LƯỢT HỌC VIÊN

7

CÔNG CỤ CẢI TIẾN ĐƯỢC

ĐÀO TẠO VÀ TRIỂN KHAI

24 WWW.VIMC.CO


VIMCMAGAZINEINSIDER26

“HỆ THỐNG TRẠM

CÂN TỰ ĐỘNG

KHÔNG GIAO NHẬN”

263

CẢI TIẾN

800 TRIỆU

TRIỆU ĐỒNG LÀ SỐ TIỀN TIẾT

KIỆM CHO KHÁCH HÀNG

25

CẢI TIẾN ĐỊNH LƯỢNG

“TRUNG TÂM LẮNG

NGHE Ý KIẾN KHÁCH

HÀNG”

3

SÁNG TẠO

>90 %

KHÁCH HÀNG HÀI LÒNG

25


MỤC TIÊU

NĂM 2023

100 %

CÁC ĐƠN VỊ CÓ SÁNG TẠO

VÀ CẢI TIẾN.

10

SÁNG TẠO ĐƯỢC ÁP DỤNG

ĐẠI TRÀ.

30%

CẢI TIẾN ĐỊNH LƯỢNG

500

CẢI TIẾN ĐƯỢC TRIỂN KHAI.

26 WWW.VIMC.CO


VIMCMAGAZINEINSIDER26

SAU 2 NĂM TRIỂN KHAI

CHIẾN LƯỢC CHUYỂN ĐỔI SỐ

5/7

CÁC CẢNG CÓ ÁP DỤNG HỆ

THỐNG EPORT.

100 %

CÁC DOANH NGHIỆP VẬN TẢI

BIỂN ÁP DỤNG LỆNH GIAO

HÀNG ĐIỆN TỬ

97 %

DATA CENTER UPTIME VỚI 15

DOANH NGHIỆP DÙNG CHUNG,

500 GIAO DỊCH/NGÀY

70 %

CÁC DTNV DÙNG CHUNG 1 NỀN

TẢNG PHẦN MỀM QUẢN TRỊ

27


GIAI ĐOẠN

2023-2025

MỤC TIÊU CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ

TIẾP TỤC TẬP TRUNG VÀO CÁC

CHỈ TIÊU NĂNG SUẤT, QUA

ĐÓ ĐỂ NÂNG CAO NĂNG LỰC

CẠNH TRANH CHO DOANH

NGHIỆP, CHUYỂN ĐỔI SỐ PHẢI

HIỆU QUẢ HƠN SO VỚI CÁC

DOANH NGHIỆP KHÁC, CHUYỂN

ĐỔI SỐ PHẢI TẬP TRUNG VÀO

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG,

NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ DOANH

NGHIỆP.

Cho ra đời hệ thống Logs Hub, giúp các

DNTV có thể kinh doanh dịch vụ của mình

trên cùng 1 nền tảng số, phát triển nguồn

doanh thu từ môi trường số. Giúp khách

hàng có thể dễ dàng: đặt dịch vụ, tra cứu

trạng thái, lịch trình, hình ảnh hàng hóa

trên cùng một nền tảng được phát triển

bởi VIMC

Triển khai đồng bộ giải pháp quản lý khai

thác mặt hàng Container cho các Cảng,

đặc biệt là các dự án Cảng lớn đang

triển khai

Hoàn thành Bộ quy trình chung được

chuẩn hóa theo thông lệ quốc tế, làm

tiền đề để thực hiện tốt công tác số hóa

các thủ tục và nghiệp vụ tại các doanh

nghiệp.

Tiếp tục triển khai đồng bộ giải pháp

quản trị văn phòng bao gồm tài chính kế

toán, quản trị nhân sự, văn phòng điện tử,

ký số, ... đến toàn thể các doanh nghiệp

trực thuộc

28 WWW.VIMC.CO


VIMCMAGAZINEINSIDER26

Chuyển sang hoạt động theo mô hình

công ty cổ phẩn, Tổng công ty Hàng hải

Việt Nam sẽ sử dụng nhận diện thương

hiệu mới.

KHÔNG CHỈ LÀ

SỰ THAY ĐỔI BIỂU TƯỢNG

- ĐÓ CÒN LÀ BIỂU TƯỢNG

CỦA SỰ THAY ĐỔI

Logo VIMC bao gồm ba thành phần:

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng bền

vững đã đặt ra, việc hình thành các chuỗi

cung ứng khép kín sẽ là một trong những

hướng đi cần thiết và tích cực thúc đẩy

đồng đều mọi công ty con trong Tổng

công ty phát triển theo hướng tận dụng

tối đa các nguồn lực để đáp ứng yêu cầu

phát triển trong tương lai.

Hình biểu tượng

quả địa cầu với ý

nghĩa phát triển

Các đường ngang

và dọc thể hiện

mạng lưới rộng

Mũi tên từ trái

sang phải thể hiện

sự nhanh chóng,

để vươn tầm châu

khắp và một quy

an toàn là mục

lục và thế giới

trình vận chuyển

tiêu hướng đến.

khép kín

VIMC - Vietnam Maritime Corporation là tên thương hiệu mới của

Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP. Kết cấu chữ tinh tế, gọn

gàng thể hiện sự hiện đại và sáng tạo mang đến cảm giác an toàn

và thân thiện đối với khách hàng.

29

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!