13.03.2023 Views

E805C9_KartyCwiczen_kl2_cz1_flipbook

  • No tags were found...

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

I<br />

KLASA 2<br />

część 1<br />

Ć W<br />

C<br />

Z<br />

E N<br />

I A<br />

Nowość<br />

2024<br />

Egzemplarz testowy<br />

Materiał na 2 tygodnie września


Co znajduje się w ćwiczeniach?<br />

<br />

Na górnym<br />

pasku temat dnia.<br />

W danym<br />

tygodniu ten sam<br />

kolor pasków.<br />

2. Po co nam wzajemna pomoc i współpraca?<br />

<br />

<br />

<br />

Tr e n<br />

A. Jaś złamał rękę.<br />

B. Jasia nie będzie w szkole przez cały miesiąc.<br />

i n g<br />

c z y<br />

i a<br />

t a n<br />

<br />

liczba<br />

głosek<br />

liczba<br />

liter<br />

C. Dzieci z klasy postanowiły pomóc Jasiowi.<br />

<br />

kolorystyczny<br />

sylab w wyrazach<br />

<br />

czytanie tekstów.<br />

D. Julka wymyśliła przesyłanie koledze zdjęć z zajęć.<br />

<br />

A. Współpraca się opłaca.<br />

B. Taki zwyczaj mamy, że na co dzień się wspieramy.<br />

a. <br />

16 II. Nasza klasa to my!<br />

<br />

kolega<br />

klasa<br />

pomagać<br />

szkoła<br />

uczeń<br />

a. <br />

ratunek<br />

<br />

kalendarz<br />

wycieczka<br />

<br />

kod<br />

QR<br />

17<br />

Kod QR*<br />

z nagraniem<br />

piosenki.<br />

<br />

do dodatkowych<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

powtórzeniowy<br />

przedstawiony<br />

<br />

<br />

Powtarzamy - pamiętamy<br />

Rzeczowniki<br />

to nazwy:<br />

osób (kto?) zwierząt (co?) roślin (co?) rzeczy (co?)<br />

<br />

interesujący<br />

burza<br />

górskie<br />

wędrówka<br />

szczyt<br />

wysoka<br />

oglądam idziemy<br />

rzeczownik<br />

liczba<br />

sylab<br />

liczba<br />

<br />

liczba<br />

liter<br />

<br />

powtórzeniowe<br />

z elementem<br />

samooceny stopnia<br />

opanowania<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Biały orzeł w koronie na czerwonym tle<br />

jest<br />

Polski.<br />

Stolicą naszego państwa jest .<br />

Polski jest biało-czerwona.<br />

<br />

Kampinoski<br />

Park<br />

Narodowy<br />

Słowiński<br />

Park<br />

Narodowy<br />

Pieniński<br />

Park<br />

Narodowy<br />

32<br />

<br />

33<br />

to będz<br />

będzie po<br />

to<br />

wakacjach?<br />

Jak<br />

1.<br />

<br />

<br />

Na dole strony obok oznaczenia numeru i tematu<br />

tygodnia oraz dnia odniesienie do odpowiednich<br />

<br />

<br />

2


Świat wokół nas<br />

GRA muzyka!<br />

Sprawa dla detektywa<br />

<br />

Ćwiczenia dodatkowe<br />

<br />

Wycinanka<br />

<br />

D obre w yc h o w anie<br />

<br />

wychowawczego<br />

Tr e n<br />

i n g<br />

c z y<br />

i a<br />

t a n<br />

<br />

rozumienie tekstów<br />

czytanych samodzielnie<br />

w y<br />

y<br />

p<br />

m<br />

o<br />

r Fo<br />

w<br />

y<br />

w y p<br />

ie d zi<br />

<br />

<br />

<br />

L e k<br />

t u<br />

r a<br />

<br />

do lektur<br />

O r t o g r a f<br />

i a<br />

<br />

<br />

G r a m a t y k a<br />

<br />

gramatyczne<br />

<br />

<br />

z kodowaniem<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

z nalepkami<br />

<br />

z wykorzystaniem<br />

<br />

3


1. Jak to będzie po wakacjach?<br />

WAKACJE<br />

<br />

<br />

<br />

Kar<br />

życ<br />

ło<br />

Gi<br />

brzeg<br />

pacz<br />

Ko<br />

ko<br />

<br />

b.<br />

<br />

<br />

4


Hej!<br />

Hallo!<br />

Ahoj!<br />

Ciao!<br />

<br />

<br />

<br />

5


2. Co to znaczy pielęgnować wakacyjne przyjaźnie?<br />

<br />

G r a m a t y k a<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Podpisz worki.<br />

y<br />

i<br />

u<br />

o<br />

e<br />

ą<br />

g<br />

ś<br />

h<br />

a<br />

ń<br />

w<br />

ł<br />

ę<br />

ć<br />

ó<br />

s<br />

n<br />

d<br />

t<br />

b<br />

r<br />

k<br />

6<br />

2. Co to znaczy


morze<br />

kolega<br />

przyjaźń<br />

a ą b c ć d e ę f g h i j k l ł m n ń o ó p r s ś t u w y z ź ż<br />

góry<br />

zdjęcie<br />

wakacje<br />

<br />

w okienka.<br />

<br />

<br />

statek<br />

peleryna<br />

basen<br />

niebo<br />

foka<br />

latarnia<br />

delfin<br />

Hasło:<br />

<br />

<br />

7


3. Od kogo zależy bezpieczeństwo na drodze?<br />

<br />

<br />

<br />

Tr e n<br />

i n g<br />

c z y<br />

i a<br />

t a n<br />

<br />

B dźc str żn n dr dz !<br />

Prz ch dźc prz z j zdn<br />

p p s ch!<br />

Przepisz starannie zdania do zeszytu.<br />

b.<br />

8


z ramki.<br />

zakazu nakazu ostrzegawczy<br />

<br />

wyraz<br />

liczba<br />

sylab<br />

liczba<br />

liter<br />

liczba<br />

<br />

liczba<br />

<br />

auto<br />

metro<br />

tramwaj<br />

pociąg<br />

rower<br />

hulajnoga<br />

motocykl<br />

<br />

9


Świat wokół nas<br />

<br />

mnoajsezbaepzrpziyesczzłeońśsćtjweos<br />

Hasło:<br />

Postaw znak <br />

<br />

<br />

ratowniczych.<br />

10


Gdy osoba nieznajoma chce mnie gdzieś zabrać, to<br />

A. chętnie z nią idę.<br />

B. mówię głośno: NIE! i nigdzie z nią nie idę.<br />

C. nie mówię o tym rodzicom lub opiekunom.<br />

Kiedy nieznajomy daje mi cukierki, to<br />

A. nie biorę ich od niego.<br />

B. częstuję się słodyczami.<br />

C. wołam koleżanki i kolegów,<br />

żeby również poczęstowali się słodyczami.<br />

Gdy widzę podejrzane osoby, to<br />

A.podchodzę do nich, żeby się przedstawić.<br />

B. macham do nich.<br />

C. przechodzę na drugą stronę ulicy.<br />

Gdy spotykam bezpańskie zwierzęta, to<br />

A. wołam je do siebie, żeby je pogłaskać.<br />

B. biorę je na ręce.<br />

C. unikam kontaktu z nimi.<br />

Kiedy jestem w sytuacji zagrożenia, to<br />

A. włączam muzykę, żeby się zrelaksować.<br />

B. głośno krzyczę i wzywam pomocy.<br />

C. spokojnie czekam, aż ktoś mi pomoże.<br />

11


4. Dlaczego tak trudno wrócić do szkoły?<br />

ia <br />

<br />

TAK.<br />

A. Klara cieszyła się na powrót do szkoły.<br />

B. Klara chodzi do drugiej klasy.<br />

C. Koleżanka Klary ma na imię Marta.<br />

D. Magda spędziła wakacje nad jeziorem.<br />

E. W sali stoi akwarium z gekonem.<br />

F. W klasie jest czterech nowych uczniów.<br />

G. W szkole będzie nowa sala informatyczna.<br />

<br />

Magdalena Euzebiusz Klara Bruno<br />

Jan Agnieszka Fisia Natalia<br />

<br />

12


Janek chętnie<br />

kolegów<br />

kolegami. swoich<br />

z<br />

z<br />

tęsknił<br />

spotka<br />

klasy. Maja Olą. Lubię<br />

się<br />

za<br />

<br />

<br />

<br />

13


G r a m a t y k a<br />

1. Jacy jesteśmy?<br />

<br />

zimna<br />

szeroka<br />

płytka<br />

suchy<br />

mokry<br />

bliskie<br />

wąska<br />

głęboka<br />

gorąca<br />

dalekie<br />

<br />

<br />

A. Tymek ma ciemne buty i smutną minę.<br />

B. Lena ma krótkie włosy i szerokie spodnie.<br />

Przepisz zdania.<br />

14


Miejsce pracy lekarza.<br />

Zarost pod nosem u mężczyzny.<br />

Lekarstwo do smarowania.<br />

Tata mamy albo taty.<br />

Instrument lub element budowy ucha.<br />

L e k<br />

t u<br />

r a<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Hasło:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

15


2. Po co nam wzajemna pomoc i współpraca?<br />

<br />

<br />

<br />

A. Jaś złamał rękę.<br />

Tr e n<br />

i n g<br />

c z y<br />

i a<br />

t a n<br />

B. Jasia nie będzie w szkole przez cały miesiąc.<br />

C. Dzieci z klasy postanowiły pomóc Jasiowi.<br />

D. Julka wymyśliła przesyłanie koledze zdjęć z zajęć.<br />

<br />

A. Współpraca się opłaca.<br />

B. Taki zwyczaj mamy, że na co dzień się wspieramy.<br />

<br />

16


liczba<br />

głosek<br />

liczba<br />

liter<br />

<br />

kolega<br />

pomagać<br />

szkoła<br />

ratunek<br />

kalendarz<br />

klasa<br />

uczeń<br />

wycieczka<br />

<br />

<br />

kod<br />

QR<br />

<br />

17


3. Jak to jest być nowym?<br />

<br />

<br />

<br />

D o bre w yc h o w a nie<br />

ć t ń w o ś r ć z ń y ś m y ć<br />

b ś ć ń ć a ś r ź d ć z ń ś o<br />

ń ć z ś ć ń g ń r ś a ź n ą ź<br />

ś k ź l ń a ź ć ź s ń ę ś ć ń<br />

<br />

<br />

<br />

niepewność radość zazdrość obojętność<br />

złość strach zaciekawienie niechęć<br />

18


dobra koleżanka<br />

dobry kolega<br />

<br />

<br />

19


4. Co to znaczy zachowywać się kulturalnie?<br />

<br />

p +<br />

+ ne<br />

ód = ej er u = ub ca = cz<br />

Rozwiązanie:<br />

<br />

<br />

Z n a m z<br />

a s<br />

a d<br />

y k u l<br />

t u<br />

r<br />

a<br />

l n e<br />

g o<br />

z<br />

a<br />

c h o w a n<br />

i a .<br />

<br />

20


Świat wokół nas<br />

<br />

transportu publicznego.<br />

.<br />

<br />

<br />

TAK lub .<br />

A. Jem i piję. TAK NIE<br />

B. Zdejmuję plecak. TAK NIE<br />

C. Wypuszczam wysiadających. TAK NIE<br />

D. Głośno rozmawiam. TAK NIE<br />

E. Ustępuję miejsca osobom starszym<br />

i kobietom w ciąży.<br />

TAK NIE<br />

F. Mówię przepraszam, proszę i dziękuję. TAK NIE<br />

G. Nie ustępuję miejsca osobom z małymi<br />

dziećmi.<br />

TAK NIE<br />

<br />

transportu publicznego.<br />

21


Ćwiczenia dodatkowe<br />

<br />

<br />

<br />

w dowolny sposób.<br />

G R A N O Ł Ó W E K<br />

U B I D O N S E R L<br />

M E Z E S Z Y T O E<br />

K N O Ż Y C Z K I J<br />

A T P I Ó R N I K C<br />

<br />

85


album<br />

<br />

<br />

b.<br />

<br />

<br />

86


Spis treści<br />

................. 2<br />

<br />

<br />

<br />

.................<br />

2. Co to znaczy <br />

................................<br />

...<br />

........<br />

<br />

<br />

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <br />

....<br />

.....................<br />

....<br />

<br />

<br />

.................... 22<br />

...............<br />

............<br />

......<br />

<br />

<br />

<br />

.................................... 32<br />

......<br />

..............<br />

.......<br />

...................<br />

<br />

<br />

<br />

.......................<br />

.........<br />

. . <br />

................<br />

<br />

<br />

......<br />

............<br />

.....<br />

.......................<br />

<br />

................<br />

.........<br />

........<br />

......................<br />

<br />

<br />

.........................<br />

..........................<br />

..................<br />

.......................<br />

.....................<br />

........................<br />

.........................<br />

..................................


Autorki: Danuta Kręcisz, Beata Lewandowska, Katarzyna Nowacka;<br />

Małgorzata Szczęsna (treści przyrodnicze), Malina Sarnowska (treści muzyczne)<br />

Opieka merytoryczno -dydaktyczna: prof. UP dr hab. Iwona Czaja -Chudyba, prof. UW dr hab. Małgorzata Żytko<br />

Publikacja w wersji testowej, nieprzeznaczona do sprzedaży.<br />

EGZEMPLARZ NIE DO SPRZEDAŻY<br />

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne<br />

Warszawa 2023<br />

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Bożena Drzycimska (redaktor koordynator), Marta Guzowska (redaktor merytoryczny)<br />

Redakcja techniczna: Małgorzata Chmielewska<br />

Projekt I strony okładki: Emilia Pryśko<br />

Projekt graficzny i opracowanie graficzne: Joanna Plakiewicz<br />

Fotoedycja: Joanna Bańka<br />

Skład i łamanie: Studio Artix Jacek Malik<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna<br />

00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96<br />

KRS: 0000595068<br />

Infolinia: 801 220 555<br />

www.wsip.pl<br />

Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić<br />

nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie<br />

zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.<br />

Szanujmy cudzą własność i prawo.<br />

Więcej na www.legalnakultura.pl<br />

Polska Izba Książki


NOWE KOMPLEKSOWE WSPARCIE DLA NAUCZYCIELA W ROKU SZKOLNYM 2023/2024<br />

Edukacja wczesnoszkolna<br />

klasa 1<br />

<br />

cz. 1–4<br />

<br />

cz. 1–4<br />

<br />

cz. 1–2<br />

<br />

cz. 1–2<br />

+ e<br />

<br />

nowa Informatyka<br />

Poradniki nauczyciela<br />

cz. 1–4<br />

<br />

cz. 1–2<br />

Generator kart pracy Generator dyplomów Plansze interaktywne Laboratorium<br />

Wirtualne spacery<br />

E-program<br />

Pozytywnej edukacji<br />

Dokumentacja nauczyciela<br />

Diagnozy –


A<br />

Y<br />

A<br />

Y<br />

Nauczyciele<br />

powiedzieli TAK<br />

– Szkole na TAK!<br />

dla ucznia:<br />

KLASA 2<br />

część 1<br />

P O D R<br />

Ę C<br />

4<br />

Z N<br />

części<br />

I K<br />

M<br />

P O D R<br />

Ę C<br />

2<br />

Z N<br />

części<br />

KLASA 2<br />

część 1<br />

I K<br />

A<br />

K<br />

Ć W<br />

I<br />

C<br />

Z<br />

4<br />

E N<br />

części<br />

KLASA 2<br />

część 1<br />

I A<br />

M<br />

Ć W<br />

I<br />

C<br />

Z<br />

2<br />

E N<br />

części<br />

KLASA 2<br />

część 1<br />

I A<br />

A<br />

K<br />

T<br />

E<br />

M<br />

A<br />

T<br />

T<br />

E<br />

M<br />

A<br />

T<br />

Nowość<br />

2024<br />

Nowość<br />

2024<br />

Nowość<br />

2024<br />

Nowość<br />

2024<br />

Podręczniki<br />

Podręczniki<br />

do matematyki<br />

Ćwiczenia<br />

Ćwiczenia<br />

do matematyki<br />

dla nauczyciela:<br />

PORADNIK NAUCZYCIELA<br />

4<br />

części<br />

KLASA 2<br />

część 1<br />

Poradniki<br />

nauczyciela<br />

• multibook<br />

• piosenki i materiały audio<br />

• dokumentacja<br />

• generator kart pracy<br />

• diagnozy<br />

PROGRAM<br />

EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ<br />

KLASY 1-3<br />

Program<br />

nauczania<br />

Bogactwo filmów, animacji,<br />

zdjęć i zadań interaktywnych<br />

w NOWYM multibooku<br />

Szkoła na TAK! to:<br />

pozytywna edukacja<br />

materiały do edukacji plastycznej,<br />

muzycznej i technicznej w podręczniku<br />

przy temacie dnia<br />

tematy bliskie współczesnemu dziecku<br />

indywidualizacja nauczania<br />

i różnorodność zadań<br />

kreatywność i twórcze uczenie się<br />

praktyczna wiedza przydatna w życiu<br />

codziennym<br />

samodzielność i współpraca w grupie<br />

myślenie logiczne i krytyczne<br />

elastyczne podejście do realizacji<br />

materiału<br />

użyteczność matematyki na co dzień<br />

nowoczesne technologie<br />

Masz pytania dotyczące oferty?<br />

Napisz: nowa.ofertaSP@wsip.pl<br />

WSiP. EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI<br />

wsip.pl<br />

sklep.wsip.pl<br />

infolinia: 801 220 555<br />

orke.pl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!