23.03.2023 Views

Lekturownik kl.4 język polski

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Szkoła podstawowa


Grażyna Kiełb<br />

Szkoła podstawowa


© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne<br />

Warszawa 2023<br />

Wydanie I<br />

ISBN 978-83-02-21304-5<br />

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Magdalena Kopeć-Kubit (redaktor koordynator)<br />

Redakcja <strong>język</strong>owa: Agnieszka Czerepowicka<br />

Redakcja techniczna: Iwona Białkowska<br />

Projekt okładki: ARIP NEXT<br />

Projekt graficzny i opracowanie graficzne: Małgorzata Heine<br />

Fotoedycja: Natalia Marszałek<br />

Skład i łamanie: Maria Dylewska<br />

Aktualność linków, które występują w Moim lekturowniku i odsyłają do zewnętrznych stron<br />

internetowych, została sprawdzona przed ich opublikowaniem (dostęp z dnia 17.03.2023 r.).<br />

Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za aktualność i zawartość tych stron lub stron,<br />

do których linki tam zamieszczono<br />

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna<br />

00-807 Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96<br />

KRS: 0000595068<br />

Infolinia: 801 220 555<br />

www.wsip.pl<br />

Druk i oprawa:<br />

Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują.<br />

Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej<br />

w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując<br />

jej część, rób to jedynie na użytek osobisty.<br />

Szanujmy cudzą własność i prawo.<br />

Więcej na www.legalnakultura.pl<br />

Polska Izba Książki


Spis treści<br />

Duże le ktury<br />

Jan Brzechwa Akademia pana Kleksa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5<br />

Janusz Christa Kajko i Kokosz. Szkoła latania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25<br />

René Goscinny, Jean-Jacques Sempé Mikołajek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40<br />

Błażej Kusztelski Nazywam się… Mikołaj Kopernik . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51<br />

Andrzej Maleszka Magiczne drzewo. Czerwone krzesło . . . . . . . . . . . . . . . . . 64<br />

Małe LE KTURY<br />

Baśnie<br />

Jacob i Wilhelm Grimmowie Pani Zima . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83<br />

Maria Niklewiczowa Sprytny lisek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88<br />

Charles Perrault Kopciuszek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93<br />

Aleksander Puszkin Bajka o rybaku i rybce . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100<br />

O baśniach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104<br />

Legendy<br />

Lech, Czech i Rus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113<br />

Magdalena Grądzka O Wandzie, co nie chciała Niemca . . . . . . . . . . . . . . . . 117<br />

Cecylia Niewiadomska Piast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121<br />

O legendach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127<br />

Utwory poetyckie<br />

Władysław Bełza Ziemia rodzinna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133<br />

Adam Mickiewicz Przyjaciele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137<br />

Jan Twardowski Mrówko ważko biedronko . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142<br />

Józef Wybicki Mazurek Dąbrowskiego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146<br />

O wierszach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150<br />

Odpowiedzi do zadań zamkniętych z treści lektur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154


Jakie zadania znajdę w lekturowniku<br />

Sprawdzam,<br />

czy pamiętam<br />

treść lektury<br />

Opisuję<br />

bohaterów<br />

i ich losy<br />

Określam gatunek,<br />

cechy i budowę<br />

utworu<br />

Wiem, o czym opowiada<br />

lektura i jakie problemy<br />

porusza<br />

Rozwijam<br />

kompetencje<br />

<strong>język</strong>owe<br />

Notuję i rysuję –<br />

podsumowuję wiedzę<br />

Uczę się oceny<br />

i samooceny<br />

Tworzę wypowiedź<br />

pisemną<br />

Oglądam<br />

i utrwalam<br />

Gram, by<br />

zapamiętać<br />

Kryteria sukcesu<br />

Sprawdzam, czy o wszystkim<br />

pamiętam


Jan Brzechwa<br />

Akademia<br />

pana Kleksa<br />

Zadanie 1<br />

Sprawdź, czy dobrze pamiętasz treść lektury. Oceń prawdziwość podanych informacji. Zaznacz P,<br />

jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. W przypadku wątpliwości poszukaj odpowiedzi<br />

w tekście utworu.<br />

1. Historię pana Kleksa i jego szkoły opowiada szpak Mateusz. P F<br />

2. Akcja książki trwa prawie dwa lata. P F<br />

3. Imiona wszystkich bohaterów lektury zaczynają się na literę A. P F<br />

4. Trzypiętrowy gmach Akademii znajduje się przy ulicy Czekoladowej. P F<br />

5. Furtki do bajek zamknięte są na kłódki, do których klucze przechowuje pan Kleks. P F<br />

6. Dwaj uczniowie Akademii gościnnie wzięli udział w baśni o księżniczce na ziarnku grochu. P F<br />

7. Pan Kleks pozyskiwał piegi od fryzjera Filipa z pobliskiego miasteczka. P F<br />

8. Lekcje w Akademii były prowadzone przez pana Kleksa i doktora Paj-Chi-Wo. P F<br />

9. Adam Niezgódka poszukiwał wszędzie guzików, aby znaleźć ten od czapki bogdychanów. P F<br />

10. Uczniowie myli się w wodzie sodowej z sokiem. P F<br />

11. W centralnym miejscu psiego raju stał ogromny pomnik pana Kleksa wykonany z czekolady. P F<br />

12. Pan Kleks gromadził najpiękniejsze sny swoich uczniów w licznych kieszeniach surduta. P F<br />

13. Nauczyciel wysłał swoje oko na Księżyc i przekonał się, że jest on zamieszkany przez Lunnów. P F<br />

14. Ostatnimi uczniami przyjętymi do Akademii byli Anatol i Alojzy – synowie golarza Filipa. P F<br />

15. Akademia przestała istnieć, kiedy Alojzy wywołał wielki pożar, w którym jej budynek spłonął. P F<br />

Jan Brzechwa Akademia pana Kleksa  5


Zadanie 2<br />

Zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania.<br />

1. Do Akademii pana Kleksa mieli szansę<br />

dostać się wyłącznie<br />

A. najlepsi uczniowie ze wszystkich<br />

okolicznych szkół.<br />

B. chłopcy posiadający szczególne<br />

umiejętności magiczne.<br />

C. chłopcy wybrani przez uczonego<br />

szpaka Mateusza.<br />

D. chłopcy, których imię rozpoczynało się<br />

na literę A.<br />

2. Na zakończenie odwiedzin u Królewny<br />

Żabki chłopcy otrzymali od niej<br />

A. złoty gwizdek i złoty kluczyk.<br />

B. złote monety i magiczny sznur.<br />

C. perły i posążek z bursztynu.<br />

D. skrzypce ze złotymi strunami.<br />

4. Kiedy pan Kleks miał zmartwienie, to<br />

A. zamieniał się w motyla.<br />

B. malał.<br />

C. rósł.<br />

D. znikał.<br />

5. Uroczystość, w czasie której pan Kleks<br />

opowiadał o mieszkańcach Księżyca,<br />

zakończyła się<br />

A. wspaniałą ucztą ze stu pięćdziesięciu<br />

dań.<br />

B. wspólnym tańcem wszystkich gości<br />

z bajek.<br />

C. zniszczeniami dokonanymi<br />

przez Alojzego.<br />

D. ogromną powodzią spowodowaną<br />

przelaniem się wody ze stawu.<br />

3. Do przyrządzania apetycznych dań<br />

dla uczniów pan Kleks używał<br />

A. jadalnych farb i kolorowych szkiełek.<br />

B. piegów dostarczanych przez golarza<br />

Filipa.<br />

C. guzików zbieranych przez uczniów.<br />

D. warzyw i owoców rosnących<br />

w ogrodzie Akademii.<br />

6. W czasie pożegnania z bajką furtki<br />

w murze Akademii zmieniły się<br />

A. we wzory na dywanie.<br />

B. w grzbiety książek.<br />

C. w drzwi do pokojów.<br />

D. w guziki.<br />

Zadanie 3<br />

Wykreśl spośród podanych wydarzeń te, których nie znajdziemy w Akademii pana Kleksa.<br />

Pozostałe ponumeruj zgodnie z kolejnością, w jakiej pojawiły się w lekturze.<br />

<br />

<br />

<br />

Opowiadanie Mateusza o księciu zamienionym w szpaka.<br />

Lekcje kleksografii i przędzenia liter.<br />

Zniszczenie sekretów pana Kleksa.<br />

6 DUŻE LEKTURY


Niezwykła wycieczka Adasia do psiego raju.<br />

Wysłanie oka w celu zbadania Księżyca.<br />

Leczenie chorych zwierząt.<br />

Spotkanie z Królewną Żabką.<br />

Koniec Akademii pana Kleksa.<br />

Wizyta w fabryce czekolady.<br />

Walka pana Kleksa z plagą pająków.<br />

Wizyta w bajce o Śpiącej Królewnie i siedmiu braciach.<br />

Zamknięcie Alojzego w walizce.<br />

Przyjęcie Alojzego i Anatola do Akademii.<br />

Opowieść o księżycowych ludziach.<br />

Wspólne świętowanie Wigilii.<br />

Zburzenie szkoły przez golarza Filipa.<br />

Rozmowa Adasia z braćmi Grimm – autorami baśni.<br />

Zadanie 4<br />

Rozwiąż rebusy i zapisz powstałe słowa. Wyjaśnij, jaką rolę odgrywały w opowieści przedmioty,<br />

których nazwy odgadłaś / odgadłeś.<br />

L+ a eki<br />

<br />

Jan Brzechwa Akademia pana Kleksa  7


o<br />

<br />

po+<br />

dź z=sz e=a on=ka<br />

<br />

Zadanie 5<br />

Wiatr rozwiał kartki książki. Zapisz, w jakiej kolejności powinny zostać połączone, aby znajdujące<br />

się na nich fragmenty tworzyły spójną i logiczną opowieść. Wstaw w polach odpowiednie numerki.<br />

<br />

Na placach poczęły<br />

gromadzić się<br />

grupy przechodniów<br />

z zadartymi do góry<br />

głowami. Widziałem,<br />

jak niektórzy z nich<br />

wdrapywali się na słupy<br />

i na dachy i przyglądali<br />

mi się przez długie<br />

lunety, a po chwili<br />

poczułem na sobie światło<br />

reflektorów. Tymczasem<br />

mój lot nie ustawał<br />

i w dalszym ciągu<br />

nie wiedziałem, w jaki<br />

sposób wrócić na ziemię.<br />

<br />

Szybko zapadał mrok,<br />

nagle się ochłodziło i po chwili zacząłem dygotać<br />

z zimna i ze strachu. Wiedziałem, że nie mogę<br />

spodziewać się pomocy pana Kleksa, gdyż jego<br />

wszechwidzące oko znajdowało się na księżycu,<br />

a na nikogo innego liczyć nie mogłem.<br />

<br />

Gdy idąc w ślad pana Kleksa<br />

nabrałem w płuca pewną ilość powietrza<br />

i poczułem wewnątrz niezwykłą lekkość,<br />

zrozumiałem, że już gotów jestem do lotu.<br />

Wydąłem więc policzki i począłem natychmiast<br />

unosić się w górę.<br />

8 DUŻE LEKTURY


Poza murem jednak<br />

nie dojrzałem zgoła nic prócz<br />

kilku zielonych pagórków,<br />

brzozowego gaju i obsypanych<br />

kwiatami łąk. Bajek nie było<br />

nawet śladu i mur, tak jak<br />

każdy inny mur, najzwyczajniej<br />

otaczał zabudowania Akademii.<br />

<br />

Ujrzałem pod sobą Akademię<br />

pana Kleksa,która oddalała się ode mnie<br />

z wielką szybkością, park malał i jakby<br />

uciekał w dół, koledzy poczęli gwałtownie<br />

się zmniejszać. Gdy tak zupełnie pomimo<br />

woli wznosiłem się coraz wyżej, ogarnęło<br />

mnie uczucie lęku i postanowiłem<br />

jak najprędzej lądować, okazało się<br />

jednak, że nie mam najmniejszego<br />

pojęcia o kierowaniu sobą w powietrzu.<br />

Próbowałem wykonywać rękami<br />

i nogami rozmaite ruchy, usiłowałem<br />

naśladować przelatujące w pobliżu<br />

ptaki, wstrzymywałem oddech,<br />

ale wszystko na próżno.<br />

Zawisłem w powietrzu jak balon<br />

i wiatr niósł mnie nie wiadomo<br />

dokąd. Zauważyłem, że przeleciałem<br />

już ponad murem Akademii pana Kleksa,<br />

spodziewałem się, że zobaczę teraz<br />

z góry wszystkie sąsiednie bajki,<br />

do których tyle razy przedostawałem się<br />

przez furtki w parku.<br />

<br />

Z nastaniem nocy ogarnęła mnie<br />

trwoga niedająca się opisać.<br />

Dokoła widziałem już tylko gwiazdy.<br />

Wreszcie, nie wiedząc kiedy<br />

i jak, wyczerpany lotem, płaczem<br />

i strachem, zapadłem w głęboki sen.<br />

<br />

Po chwili jednak i ten<br />

widok zniknął mi z oczu<br />

i ujrzałem pod sobą miasto,<br />

w którym domy stały<br />

obok siebie jak pudełka<br />

zapałek. Poprzez wąziutkie<br />

uliczki przebiegały<br />

maleńkie tramwaje,<br />

a ludzie jak mrówki snuli<br />

się we wszystkie strony.<br />

Moje pojawienie się<br />

nad miastem wywołało<br />

widoczne zainteresowanie.<br />

Wszystkie cytaty za Jan Brzechwa Brzechwa dzieciom. Dzieła wszystkie.<br />

Pan Kleks, Nasza Księgarnia, Warszawa 2017, s. 53.<br />

Jan Brzechwa Akademia pana Kleksa  9


Zadanie 6<br />

Odpowiedz na pytania dotyczące miejsca,<br />

do którego Adaś Niezgódka trafił po swoim niezwykłym locie.<br />

• Jak się nazywało to miejsce?<br />

<br />

• Kogo tam spotkał?<br />

<br />

• Co się spodobało Adasiowi?<br />

<br />

• Czyje pomniki stały na ulicy Dręczycieli?<br />

<br />

• Czego uczy nas ta opowieść?<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Zadanie 7<br />

Przypomnij sobie sen Adasia o siedmiu szklankach. Co w nich było? Narysuj w każdej szklance<br />

odpowiednią zawartość.<br />

10 DUŻE LEKTURY


Zadanie 8<br />

Uzupełnij zdania odpowiednimi informacjami dotyczącymi zakończenia powieści.<br />

W zakończeniu powieści pan Kleks malał, aż zamienił się w .<br />

Po chwili znalazł się w dziobie ,<br />

który z kolei zaczął się stopniowo zmieniać w .<br />

Przedstawił się Adasiowi jako ,<br />

po czym wziął do ręki książkę Akademia pana Kleksa i wstawił ją .<br />

Zadanie 9<br />

Rozpoznaj, których bohaterów opisują poniższe cytaty. Zapisz ich imiona w odpowiednich<br />

miejscach.<br />

„znienawidzona przez wszystkich,<br />

zuchwała, zarozumiała,<br />

przemądrzała lalka”<br />

„domaga się, abym<br />

przyjął do Akademii<br />

dwóch jego synów”<br />

„stał się guzikiem”<br />

„Przybysz ów był<br />

nadwornym lekarzem<br />

ostatniego cesarza<br />

chińskiego”<br />

„Kiedy na domiar złego oblałem<br />

atramentem parę spodni, obrus i nowy<br />

kostium mamy, rodzice postanowili<br />

wysłać mnie na naukę i wychowanie<br />

do pana Kleksa”<br />

„wysoki, chudy, siwy pan<br />

z rozwianym włosem i kozią<br />

bródką […] wymachiwał cienkimi,<br />

długimi rękami”<br />

„nie jestem ptakiem –<br />

jestem księciem”<br />

Jan Brzechwa Akademia pana Kleksa  11


Zadanie 10<br />

Zrekonstruuj historię Mateusza. Uzupełnij notatkę ukazującą łańcuch powiązanych ze sobą zdarzeń,<br />

o których opowiedział Adasiowi. Wpisz brakujące informacje. Zachowaj jednolitą formę zapisu.<br />

przyczyna<br />

skutek<br />

przyczyna<br />

Zakaz jazdy konnej.<br />

skutek<br />

skutek<br />

przyczyna<br />

skutek<br />

Ataki wilków<br />

i śmiertelne<br />

zagrożenie.<br />

przyczyna<br />

Niegojąca się<br />

rana.<br />

skutek<br />

przyczyna<br />

Nieudane<br />

wysiłki lekarzy.<br />

przyczyna<br />

skutek<br />

przyczyna<br />

skutek<br />

skutek<br />

przyczyna<br />

Zadanie 11<br />

Na czym polegała niezwykłość <strong>język</strong>a Mateusza? Wskaż poprawne uzupełnienia zdania: zaznacz<br />

1. lub 2., a następnie A., B., lub C.<br />

1. tylko początki słów<br />

A.<br />

stłuczenia głowy odłamkami krzeseł podczas walki<br />

z wilkami w pałacu.<br />

Szpak<br />

Mateusz<br />

mówił<br />

od momentu<br />

B.<br />

założenia cudownej czapki bogdychanów<br />

podarowanej mu przez doktora Paj-Chi-Wo.<br />

2. tylko końcówki słów<br />

C.<br />

ugryzienia przez króla wilków podczas samotnej<br />

wyprawy konnej do lasu.<br />

12 DUŻE LEKTURY


Zadanie 12<br />

Wymień kilka niezwykłych umiejętności Ambrożego Kleksa. Zapisz je w kolorowych szkiełkach.<br />

„Pan Kleks potrafi wszystko!<br />

Nie ma takiej rzeczy,<br />

której by nie potrafił”.<br />

Zadanie 13<br />

Wyjaśnij, kim był Alojzy i w jakim celu został zapisany do szkoły prowadzonej przez pana Kleksa.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Zadanie 14<br />

Wskaż poprawne dokończenie zdania. Zaznacz odpowiedź A. lub B. i uzasadnienie 1. albo 2.<br />

Akademia pana Kleksa Jana Brzechwy należy do rodzaju literackiego o nazwie<br />

A. liryka,<br />

1. jest to utwór wierszowany, wypowiada się w nim podmiot liryczny.<br />

gdyż<br />

B. epika, 2. jest to utwór napisany prozą, o wydarzeniach opowiada w nim narrator.<br />

Jan Brzechwa Akademia pana Kleksa  13


Zadanie 15<br />

Do jakich baśni można się było dostać przez furtki w ogrodzie Akademii? Uzupełnij notatkę rysunkową.<br />

Zapisz kilka wybranych tytułów i do każdego z nich wymyśl znak graficzny. Wskaż wspólne<br />

cechy tych baśni i porównaj je z opowieścią o panu Kleksie.<br />

j a n<br />

br z ech w a<br />

„Dziewczynka<br />

z zapałkami"<br />

cechy<br />

baśni<br />

„akademia<br />

pana klEksa”<br />

-<br />

-<br />

-<br />

podobieństwa do baśni:<br />

-<br />

-<br />

-<br />

różnice:<br />

14 DUŻE LEKTURY


Zadanie 16<br />

A jak Akademia! Uzupełnij alfabet lekturowy dotyczący Akademii pana Kleksa. Do każdej litery dopisz<br />

wyraz, który ma istotny związek z książką. Zapisz go zgodnie z zasadami ortografii.<br />

Jan Brzechwa Akademia pana Kleksa  15


Zadanie 17<br />

Jednym z tematów poruszanych w Akademii pana Kleksa jest walka dobra ze złem. Uzupełnij<br />

tabelę odpowiednimi informacjami.<br />

DOBRO<br />

ZŁO<br />

Wymyśl symbol<br />

graficzny<br />

Podaj imiona<br />

przykładowych<br />

bohaterów<br />

Wymień kilka cech<br />

wskazanych postaci<br />

Opisz krótko<br />

zachowanie<br />

(działania)<br />

bohaterów<br />

Napisz, jaki był<br />

efekt tych działań<br />

16 DUŻE LEKTURY


Zadanie 18<br />

Słowo fantastyczny może mieć różne znaczenia. Przeczytaj uważnie hasło ze słownika <strong>język</strong>a <strong>polski</strong>ego<br />

i zdecyduj, w którym z tych znaczeń użyto przymiotnika fantastyczny w każdym z poniższych<br />

zdań. Wpisz w luki odpowiednie numerki.<br />

fantastyczny<br />

1. taki, który jest wytworem fantazji i nie istnieje w rzeczywistości […]<br />

2. taki, który przedstawia wydarzenia nierealne<br />

3. taki, który mówiącemu bardzo się podoba, budzi jego podziw lub sprawia mu przyjemność<br />

Wielki słownik <strong>język</strong>a <strong>polski</strong>ego PAN, https://wsjp.pl/haslo/podglad/11544/fantastyczny [dostęp: 13.12.2022]<br />

To były fantastyczne lekcje, naprawdę się dobrze na nich bawiłem. [Znaczenie nr ___ ]<br />

Akademia pana Kleksa należy do literatury fantastycznej. [Znaczenie nr ___ ]<br />

W odróżnieniu od Adasia szpak Mateusz był postacią fantastyczną. [Znaczenie nr ___ ]<br />

Zadanie 19<br />

Podaj swój przepis na ciekawą opowieść. Uzupełnij notatkę.<br />

Składniki<br />

Miłego czytania!<br />

Wykonanie<br />

Weź podane składniki.........................<br />

i gotowe!<br />

Jan Brzechwa Akademia pana Kleksa  17


Zadanie 20<br />

A gdyby pan Kleks zaproponował uczniom lekcję chmurografii? Uzupełnij kształty chmur swoimi<br />

rysunkami tak, aby powstały obrazy, które podpowiada Ci wyobraźnia. Może będą to postacie lub<br />

sceny z lektury? Zatytułuj swoje prace.<br />

Zadanie 21<br />

Zaprojektuj pieczątkę Akademii pana Kleksa. Powinny się na niej znaleźć nazwa i logo szkoły.<br />

18 DUŻE LEKTURY


Zadanie 22<br />

Na podstawie lektury uzupełnij podsumowującą notatkę graficzną. Możesz dodać także własne<br />

rysunki i notatki.<br />

rodzaj<br />

literacki<br />

nazwa szkoły<br />

Gatunek<br />

literacki<br />

Kuchnia<br />

lekcje<br />

mundurki<br />

nagrody i kary<br />

boh aterowie<br />

głów ny<br />

tytułowy<br />

pl an d ni a<br />

pierwszo pl anowi:<br />

epizodycz ni:<br />

5 00<br />

5 30<br />

6 00<br />

7 00<br />

12 00<br />

- pobudka<br />

14 00<br />

po południu:<br />

Narysuj<br />

Jan Brzechwa Akademia pana Kleksa  19


Zadanie 23<br />

Wyobraź sobie, że szkoła pana Kleksa wznowiła swoją działalność i zachęca Cię do zostania jej<br />

uczennicą / uczniem. Napisz skierowany do siebie list zawierający zaproszenie do podjęcia nauki<br />

w Akademii. Puść wodze fantazji i wymyśl, w jaki sposób taki list mógłby do Ciebie trafić i kto byłby<br />

jego nadawcą.<br />

Sposób dostarczenia listu:<br />

Kryteria sukcesu<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

uwzględniam<br />

wszystkie elementy<br />

budowy listu: miejscowość<br />

i datę, zwrot<br />

do adresata, zwrot<br />

pożegnalny, podpis;<br />

zapisuję elementy<br />

budowy listu<br />

we właściwych<br />

miejscach;<br />

we wstępie przedstawiam<br />

powód<br />

napisania listu;<br />

w rozwinięciu<br />

wyjaśniam,<br />

jak będzie wyglądać<br />

nauka w szkole,<br />

przekonuję adresata<br />

do przyjęcia<br />

propozycji;<br />

zapisuję zwroty<br />

grzecznościowe<br />

(Ty, Ciebie itd.)<br />

wielką literą;<br />

stosuję akapity<br />

dla oznaczenia<br />

kolejnych części<br />

pracy;<br />

dbam o poprawność<br />

<strong>język</strong>ową i poprawność<br />

zapisu;<br />

piszę czytelnie,<br />

wyraźnie, pomyłki<br />

przekreślam.<br />

20 DUŻE LEKTURY


Jan Brzechwa Akademia pana Kleksa  21


Zadnie 24<br />

Przeczytaj początek Podróży pana Kleksa – kolejnej części przygód niezwykłego bohatera. Wymyśl<br />

dalszy ciąg tej historii i zapisz plan wydarzeń swojej wersji opowieści.<br />

Jan Brzechwa Podróże pana Kleksa<br />

Działo się to w czasach, kiedy atrament był jeszcze zupełnie, ale to zupełnie biały, natomiast<br />

kreda była czarna. Tak, tak, moi drodzy, kreda była jeszcze wtedy kompletnie czarna. Łatwo<br />

sobie wyobrazić, ile z tego powodu wynikało kłopotów i nieporozumień. Pisało się białym<br />

atramentem na białym papierze i czarną kredą na czarnej tablicy. Tak, tak, moi drodzy, sami<br />

chyba rozumiecie, że napisane w ten sposób litery były całkiem, ale to całkiem niewidoczne.<br />

Gdy uczeń pisał wypracowanie, nauczyciel nigdy nie wiedział, czy kartki są zapisane, czy też<br />

niezapisane. […]<br />

Ludzie podpisywali się na rozmaitych papierach i dokumentach, chociaż doskonale wiedzieli,<br />

że nikt, nie wyłączając ich samych, podpisów tych nigdy nie odczyta i najwymyślniejsze nawet<br />

zakrętasy pójdą na marne. […] Tak, tak, moi drodzy, ci, co się podpisywali, nie przejmowali<br />

się zupełnie tym przykrym stanem rzeczy. I nie wiadomo, jak długo trwałby on jeszcze,<br />

gdyby nie pan Ambroży Kleks.<br />

Sławny ten mędrzec, dziwak i podróżnik, uczeń wielkiego doktora Paj-Chi-Wo, założyciel<br />

słynnej Akademii, wylądował pewnego dnia całkiem przypadkowo w jednym z portów Półwyspu<br />

Bajkańskiego.<br />

Po długich wędrówkach dotarł pan Kleks do Bajdocji, rozległego i bogatego kraju, leżącego<br />

na zachodnim wybrzeżu półwyspu.<br />

Jan Brzechwa Brzechwa dzieciom. Dzieła wszystkie.<br />

Pan Kleks, Nasza Księgarnia, Warszawa 2017, s. 113.<br />

1. <br />

2. <br />

3. <br />

4. <br />

5. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

22 DUŻE LEKTURY


Moja recenzja<br />

Na internetowym forum dla uczniów zadano pytanie na temat Akademii pana Kleksa. Zapisz dwa<br />

różne komentarze. Jeden w imieniu ucznia, który przeczytał lekturę z zainteresowaniem i chce ją<br />

polecić innym, drugi – w imieniu kogoś, komu książka się nie podobała.<br />

Wasze komentarze<br />

opinie<br />

aktualności<br />

wydarzenia<br />

Co sądzicie o „Akademii pana Kleksa”? Warto ją przeczytać?<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Jan Brzechwa Akademia pana Kleksa  23


Samoocena<br />

Zastanów się, które z poniższych umiejętności opanowałaś / opanowałeś bardzo dobrze, a nad<br />

którymi musisz jeszcze popracować. Uzupełnij tabelę. Wstaw znak √ w odpowiednim miejscu<br />

każdego wiersza.<br />

oceniam umiejętność<br />

Umiem<br />

dobrze<br />

Umiem<br />

częściowo<br />

Nie<br />

umiem<br />

1. Znam treść Akademii pana Kleksa Jana Brzechwy.<br />

2. Wymieniam bohaterów lektury.<br />

3.<br />

Podaję cechy wyglądu i charakteru najważniejszych<br />

postaci.<br />

4. Opisuję miejsce akcji.<br />

5. Wiem, kto jest narratorem w powieści.<br />

6. Opowiadam historię Mateusza.<br />

7. Wymieniam umiejętności pana Kleksa.<br />

8.<br />

9.<br />

Wskazuję, na czym polega niezwykłość Akademii<br />

i prowadzonych tam lekcji.<br />

Wyjaśniam, na czym polega walka dobra ze złem ukazana<br />

w lekturze.<br />

10. Podaję różne znaczenia słowa fantastyczny.<br />

11. Wymieniam cechy baśni.<br />

12.<br />

Wskazuję, czym Akademia pana Kleksa różni się<br />

od typowych baśni, a w czym jest do nich podobna.<br />

Quiz<br />

Filmy<br />

Quizy będą<br />

dostępne<br />

w produkcie<br />

docelowym<br />

24 DUŻE LEKTURY


.<br />

Utwory poetyckie<br />

Władysław Bełza<br />

Ziemia rodzinna<br />

Zadanie 1<br />

Przyjrzyj się uważnie reprodukcjom obrazów. Zaznacz, w jakiej kolejności należy je ułożyć, aby<br />

odpowiednio ilustrowały treść fragmentów wiersza Władysława Bełzy.<br />

Ludomir Benedyktowicz<br />

Nad mogiłą powstańca, 1873 r.<br />

Stanisław Łasiński<br />

Kobieta przy kołysce, 1891 r.<br />

Julian Fałat Pejzaż zimowy<br />

z rzeką i ptakiem, ok. 1914 r.<br />

Józef Chełmoński<br />

Pejzaż z łąką, ok. 1899 r.<br />

Władysław Bełza Ziemia rodzinna 133


Zadanie 2<br />

Zaznacz poprawne dokończenie każdego zdania.<br />

1. Utwór zawiera<br />

A. opisy domu rodzinnego.<br />

B. opisy <strong>polski</strong>ch krajobrazów.<br />

C. relacje z walk o wolność ojczyzny.<br />

D. wspomnienia ważnych wydarzeń<br />

historycznych.<br />

2. Słowa osoby mówiącej wyrażają<br />

przede wszystkim<br />

A. przeprosiny skierowane do ojczyzny.<br />

B. prośbę o opiekę nad ziemią ojczystą.<br />

C. wyznanie miłości do ziemi rodzinnej.<br />

D. podziękowanie za otrzymane dary.<br />

Zadanie 3<br />

Zaznacz zdania, które są prawdziwe w odniesieniu do wiersza. Z sylab znajdujących się obok nich<br />

powstanie hasło – nazwa rodzaju literackiego, do którego zaliczymy utwór Władysława Bełzy.<br />

1. Tematem jest opis cierpienia osoby mówiącej. E<br />

2. Osoba mówiąca wyznaje swoje uczucia. LI<br />

3. Adresatem słów wiersza jest ukochana ziemia rodzinna. RY<br />

4. Osobą mówiącą jest ojczyzna. PI<br />

5. Ojczyzna została ukazana w utworze jak bliska osoba. KA<br />

Rodzaj literacki:<br />

Zadanie 4<br />

Uzupełnij notatkę na temat budowy utworu. Zapisz w lukach wybrane pojęcia z ramki w odpowiedniej<br />

formie. Uwaga! Niektórych pojęć należy użyć więcej niż raz, a inne nie pasują do tekstu.<br />

strofa • wers • rozdział • rym • wiersz • akcent • zwrotka • przeplatany • parzysty<br />

Utwór Władysława Bełzy Ziemia rodzinna jest . Składa się z trzech <br />

(inaczej zwanych ). Dwie pierwsze zawierają po cztery , a trzecia –<br />

sześć . W utworze występują – zakończenia<br />

sąsiadujących linijek brzmią podobnie. Zgodnie z dawnymi zasadami każdy <br />

rozpoczyna się wielką literą, nawet jeśli nie jest to początek zdania.<br />

134 MAŁE LEKTURY


Zadanie 5<br />

Osoba mówiąca w wierszu nawiązuje do historii ojczyzny. Objaśnij znaczenie podanych metafor,<br />

a następnie dopisz do każdej z nich po dwa odpowiadające jej wydarzenia historyczne.<br />

krwią użyźniona<br />

we łzach skąpana<br />

której dawna karmi<br />

mię chwała<br />

Znaczenie metafory: Znaczenie metafory: Znaczenie metafory:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

rozpacz po utracie niepodległości (1795) • zwycięstwo pod Grunwaldem (1410) •<br />

represje po upadku powstania styczniowego (1864) •<br />

powstanie kościuszkowskie (1794) • uchwalenie Konstytucji 3 maja (1791) •<br />

potop szwedzki (1655–1660)<br />

Władysław Bełza Ziemia rodzinna 135


Zadanie 6<br />

Wpisz do diagramu epitety pochodzące z wiersza, które są określeniami podanych rzeczowników<br />

(zachowaj formę, w jakiej występują w tekście). Zaznaczone litery czytane kolejno utworzą hasło.<br />

1. Ojczyzno<br />

2. kwiaty<br />

3. ruczaje<br />

4. duszą<br />

5. rzeki<br />

6. ziemię<br />

7. łany kłosem<br />

Hasło:<br />

– dawniej: matka, inne określenie ojczyzny.<br />

Zadanie 7<br />

Wyraz ojczyzna zapisujemy najczęściej małą literą, jak każdy rzeczownik pospolity. Jak sądzisz,<br />

dlaczego autor wiersza zastosował inną pisownię? Uzupełnij i dokończ zdanie.<br />

Wyraz Ojczyzna został napisany w wierszu<br />

literą, aby <br />

.<br />

Zadanie 8<br />

Co dzisiaj zdobi Twoją ojczyznę? Co Ci się w niej podoba? Weź udział w miniwarsztatach poetyckich.<br />

Wzorując się na drugiej zwrotce utworu, napisz własny wiersz poświęcony „ziemi rodzinnej”<br />

(nie musi zawierać rymów). Nadaj mu tytuł.<br />

<br />

Kocham te <br />

Kocham te ,<br />

Które .<br />

I które zdobią Ojczyznę moją.<br />

136 MAŁE LEKTURY


.<br />

Utwory poetyckie<br />

Adam Mickiewicz<br />

Przyjaciele<br />

Zadanie 1<br />

Sprawdź, czy dobrze pamiętasz treść lektury. Oceń prawdziwość podanych informacji. Zaznacz P,<br />

jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest fałszywe. W przypadku wątpliwości poszukaj odpowiedzi<br />

w tekście utworu.<br />

1. Nikt nie wiedział o wielkiej przyjaźni Mieszka i Leszka. P F<br />

2. Pojawienie się niedźwiedzia przerwało bohaterom rozmowę. P F<br />

3. Mieszek, najszybciej, jak umiał, schronił się na drzewie. P F<br />

4. Leszek próbował pomóc Mieszkowi, ale mu się to nie udało. P F<br />

5. Niedźwiedź podszedł do leżącego, powąchał go, a potem zostawił w spokoju. P F<br />

6. Słowa wygłoszone na koniec przez Mieszka były komentarzem do zachowania przyjaciela. P F<br />

7. Utwór Adama Mickiewicza został napisany wierszem. P F<br />

Zadanie 2<br />

Napisz plan wydarzeń opowieści Adama Mickiewicza. Zastosuj jednolitą formę gramatyczną wypowiedzeń.<br />

1. <br />

2. <br />

3. <br />

4. <br />

5. <br />

6. <br />

Adam Mickiewicz Przyjaciele 137


Zadanie 3<br />

Wskaż, w której zwrotce znajduje się odpowiedź na każde z poniższych pytań. Zaznacz + w odpowiednich<br />

miejscach tabeli.<br />

Pytanie<br />

Numer zwrotki<br />

I II III IV<br />

1. Co zrobił niedźwiedź?<br />

2. O co przyjaciel prosił Leszka?<br />

3. O czym rozmawiali przyjaciele po odejściu niedźwiedzia?<br />

4. Co zrobił Leszek po usłyszeniu ryku drapieżnika?<br />

5. Jak wyglądała przyjaźń Leszka i Mieszka w oczach ludzi?<br />

6. Jak się zachował Mieszek w czasie spotkania z niedźwiedziem?<br />

Zadanie 4<br />

Narrator rozpoczyna swoją opowieść słowami:<br />

Nie masz teraz prawdziwej przyjaźni na świecie.<br />

Czy dalsza część historii potwierdza jego słowa?<br />

Zaznacz odpowiedź i uzasadnij swój wybór.<br />

Odwołaj się do tekstu.<br />

<br />

TAK<br />

NIE<br />

<br />

<br />

Zadanie 5<br />

Przepisz z tekstu słowa, które stanowią morał opowieści. Wyjaśnij ich znaczenie.<br />

<br />

<br />

<br />

138 MAŁE LEKTURY


Zadanie 6<br />

Ktoś zapytał Cię o to, jak być dobrym przyjacielem. Napisz kilka rad dla tej osoby. Użyj trybu rozkazującego.<br />

Chcesz być dobrym przyjacielem? Pamiętaj:<br />

• Nigdy nie zawiedź zaufania swojego przyjaciela!<br />

• <br />

• <br />

• <br />

• <br />

Zadanie 7<br />

Uzupełnij zdania właściwymi formami rzeczownika przyjaciel.<br />

Utwór Adama Mickiewicza opowiada o dwóch<br />

Takich jak oni<br />

: Leszku i Mieszku.<br />

nie było w całej okolicy. Cały las przyglądał się tym<br />

podczas spotkania z niedźwiedziem.<br />

Zadanie 8<br />

Wpisz podane wyrazy do schematu w kolejności od relacji najsłabszej do najmocniejszej.<br />

przyjaźń • koleżeństwo • znajomość • braterstwo<br />

Adam Mickiewicz Przyjaciele 139


Zadanie 9<br />

Uzupełnij notatkę graficzną dotyczącą utworu Adama Mickiewicza. Wpisz odpowiednie informacje,<br />

użyj kolorów, dodaj własne znaczki, symbole, rysunki.<br />

Morał<br />

CECHY miESZKA<br />

CECHY LESZKA<br />

bohaterowie<br />

miejsce akcji<br />

czas akcji<br />

„przyjaciele”<br />

Adam<br />

Mickiewicz<br />

140 MAŁE LEKTURY


Moja recenzja<br />

Sformułuj odpowiedź i uzasadnij swoje zdanie.<br />

Jak sądzisz, czy warto przeczytać Przyjaciół Adama Mickiewicza<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Samoocena<br />

Zastanów się, które z poniższych umiejętności opanowałaś / opanowałeś bardzo dobrze, a nad<br />

którymi musisz jeszcze popracować. Uzupełnij tabelę. Wstaw znak √ w odpowiednim miejscu<br />

każdego wiersza.<br />

oceniam umiejętność<br />

Umiem<br />

dobrze<br />

Umiem<br />

częściowo<br />

Nie<br />

umiem<br />

1. Opowiadam treść utworu Przyjaciele.<br />

2. Określam cechy bohaterów: Mieszka i Leszka.<br />

3. Używam poprawnych form rzeczownika przyjaciel.<br />

4. Wymieniam cechy prawdziwej przyjaźni.<br />

5. Wskazuję w tekście morał i wyjaśniam jego znaczenie.<br />

6.<br />

Wypowiadam się na temat utworu i uzasadniam<br />

swoje zdanie.<br />

Quiz<br />

Film<br />

Quizy będą<br />

dostępne<br />

w produkcie<br />

docelowym<br />

Adam Mickiewicz Przyjaciele 141


Utwory poetyckie<br />

Jan Twardowski<br />

Mrówko ważko<br />

biedronko<br />

Zadanie 1<br />

Podpisz nazwy owadów przedstawionych na ilustracjach i ponumeruj w takiej kolejności, w jakiej<br />

pojawiają się w treści wiersza. Zanotuj, co może łączyć wszystkie te stworzenia.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

142 MAŁE LEKTURY


Zadanie 2<br />

Połącz nazwy zwierząt z tymi ich cechami, na które zwraca uwagę osoba mówiąca.<br />

mrówka<br />

zmienny<br />

ćma<br />

ciekawa, intrygująca<br />

świetlik<br />

ruchliwa<br />

konik polny<br />

nieważna, wesoła<br />

ważka<br />

mała<br />

biedronka<br />

niewidoczny, zwyczajny<br />

Zadanie 3<br />

Jakie cechy charakteryzują świat przyrody ukazany w wierszu? Zakreśl wszystkie właściwe określenia.<br />

jednorodność • bogactwo • pospolitość • harmonia • piękno • różnorodność<br />

Zadanie 4<br />

Uzupełnij porównanie i zapisz skojarzenia związane z jego elementami. Sformułuj wniosek.<br />

człapię po świecie<br />

ciężki słoń<br />

ja – czyli kto? <br />

człapię = <br />

słoń – jaki jest? <br />

<br />

Dlaczego „nic nie rozumie”?<br />

<br />

<br />

Porównanie do może oznaczać, że często nie zwraca<br />

on uwagi na , nie zauważa .<br />

Jan Twardowski Mrówko ważko biedronko 143


Zadanie 5<br />

Wypisz z ostatniej części wiersza określenia dotyczące życia i zastanów się nad ich znaczeniem.<br />

Uzupełnij zdanie zawierające wniosek.<br />

Życie<br />

Życie człowieka jest nierozerwalnie związane z życiem innych stworzeń. Cała przyroda tworzy<br />

, a człowiek jest jej . Powinien <br />

.<br />

Zadanie 6<br />

Uzupełnij podane związki frazeologiczne odpowiednimi nazwami zwierząt, a następnie wpisz je<br />

w tej samej formie do diagramu. Odczytaj hasło.<br />

1. puszyć się jak<br />

8<br />

2. żyć jak z kotem<br />

3. być upartym jak<br />

4. szczwany<br />

5. odwracać ogonem<br />

3<br />

4 5 6 9<br />

1 7<br />

2<br />

6. łagodny jak<br />

7. pędzić co wyskoczy<br />

8. szyja<br />

9. ranny<br />

Hasło:<br />

– bezpośredni zwrot do adresata w wierszu.<br />

144 MAŁE LEKTURY


Zadanie 7<br />

Do kogo bezpośrednio zwraca się osoba mówiąca w wierszu? Wypisz użyte przez nią apostrofy.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

W którym przypadku<br />

zostały użyte te wyrazy?<br />

<br />

Zadanie 8<br />

Uzupełnij notatkę na temat budowy utworu. Zakreśl odpowiednie informacje.<br />

Wiersz Jana Twardowskiego składa się z dwóch / trzech zwrotek o jednakowej /<br />

różnej liczbie wersów. Utwór ma regularną / nieregularną budowę – w każdym<br />

wersie jest taka sama / inna liczba sylab, nie zastosowano w nim też rymów<br />

ani znaków interpunkcyjnych / wielkich liter.<br />

Zadanie 9<br />

Jak inni przedstawiciele przyrody widzą człowieka? Zapisz dialog dwóch owadów z wiersza, które<br />

rozmawiają na temat człowieka spacerującego po łące.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Kryteria sukcesu<br />

zapisuję rozmowę<br />

dwóch owadów<br />

z wiersza;<br />

rozpoczynam każdą<br />

nową wypowiedź<br />

od myślnika w nowej<br />

linii;<br />

stosuję wielką<br />

literę na początku<br />

wypowiedzi;<br />

oddzielam myślnikiem<br />

wypowiedź bohatera<br />

od wyjaśnienia;<br />

używam różnych czasowników<br />

oznaczających<br />

mówienie.<br />

Jan Twardowski Mrówko ważko biedronko 145


Utwory poetyckie<br />

Józef Wybicki<br />

Mazurek Dąbrowskiego<br />

Zadanie 1<br />

Uporządkuj informacje dotyczące postaci historycznych, o których wspomina tekst <strong>polski</strong>ego hymnu<br />

narodowego. Wpisz do tabeli odpowiednie informacje wybrane z ramki.<br />

Napoleon Bonaparte • Uczestniczył w walkach w czasie powstania Chmielnickiego. •<br />

Jan Henryk Dąbrowski • Dowodził wojskami <strong>polski</strong>mi walczącymi<br />

u boku Napoleona. • Twórca Legionów Polskich we Włoszech •<br />

Zasłynął jako dowódca w czasie walk ze Szwedami. • Cesarz Francuzów •<br />

Naczelny wódz armii Księstwa Warszawskiego. • Hetman koronny<br />

Bohater Czas życia Kim był? Czym zasłynął?<br />

Stefan Czarniecki<br />

1599–1655<br />

1755–1818<br />

1769–1821<br />

Toczył wojny z państwami, które dokonały<br />

rozbiorów Polski. Utworzył Księstwo<br />

Warszawskie.<br />

Zadanie 2<br />

Oceń prawdziwość podanych informacji. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F – jeśli jest<br />

fałszywe.<br />

1.<br />

W utworze przywołano postaci historyczne, które są ucieleśnieniem waleczności i miłości<br />

do ojczyzny.<br />

P<br />

F<br />

2. Słowa Mazurka Dąbrowskiego wzywają do zaprzestania przelewania krwi w walce o wolność. P F<br />

3. W tekście hymnu zachowano używane dawniej formy czasowników 1. osoby lm. P F<br />

146 MAŁE LEKTURY


Zadanie 3<br />

Uzupełnij informacje na osi czasu.<br />

1797 r. 1918 r. r.<br />

Powstanie Pieśni<br />

Legionów Polskich<br />

we Włoszech<br />

<br />

<br />

<br />

Ustanowienie Mazurka<br />

Dąbrowskiego<br />

oficjalnym hymnem<br />

państwowym<br />

Zadanie 4<br />

Zapoznaj się z definicją i wykonaj poniższe zadania.<br />

Liryka podmiotu zbiorowego<br />

odmiana liryki, w której podmiotem lirycznym jest grupa ludzi podobnie myślących,<br />

w utworze występują formy 1. osoby lm czasowników i formy zaimka my.<br />

1. Mazurek Dąbrowskiego reprezentuje lirykę podmiotu zbiorowego. Zacytuj fragmenty tekstu,<br />

które to potwierdzają<br />

2. Wyjaśnij, w czyim imieniu wypowiada się osoba mówiąca w utworze.<br />

<br />

<br />

3. Jakie treści wynikają z wypowiedzi podmiotu zbiorowego w Mazurku…? Wskaż wszystkie<br />

poprawne odpowiedzi.<br />

A. Żołnierze Legionów Polskich pod dowództwem generała Dąbrowskiego zamierzają<br />

wrócić do Polski.<br />

B. Polscy żołnierze wyruszają do Włoch, aby tam walczyć u boku Napoleona Bonapartego.<br />

C. Legioniści chcą dołączyć do rodaków w kraju i wspólnie bić się o wolność ojczyzny.<br />

D. Odczuwają ogromną tęsknotę za rodzinnymi stronami i wierzą, że Polacy ich oczekują.<br />

E. Polacy wyrażają smutek i żal z powodu utraty niepodległości, jedyną radość przynosi im<br />

wspominanie dawnych zwycięstw.<br />

Józef Wybicki Mazurek Dąbrowskiego 147


Zadanie 5<br />

Jaki jest nastrój Mazurka Dąbrowskiego? Zaznacz właściwe określenia.<br />

podniosły • żartobliwy • wzruszający • optymistyczny • pesymistyczny<br />

Zadanie 6<br />

Uzupełnij notatkę na temat budowy utworu. Zapisz w wyznaczonych miejscach odpowiednie<br />

informacje.<br />

Budowa utworu<br />

Mazurek<br />

Dąbrowskiego<br />

Wiersz jest zbudowany<br />

z zwrotek<br />

przedzielonych<br />

.<br />

Każda zwrotka składa<br />

się z wersów,<br />

pierwszy i trzeci mają<br />

po sylab, a drugi<br />

i czwarty – po sylab.<br />

W zwrotkach występują<br />

rymy ,<br />

Natomiast w refrenie<br />

rymy .<br />

Zadanie 7<br />

Wymień <strong>polski</strong>e oficjalne symbole narodowe.<br />

Zadanie 8<br />

Jaką funkcję pełnił Mazurek Dąbrowskiego w czasach zagrożenia dla naszej ojczyzny?<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

148 MAŁE LEKTURY


Zadanie 9<br />

Zaproponuj, co może dziś zrobić młody Polak, aby wyrazić swój patriotyzm.<br />

Zadanie 10<br />

Napisz ogłoszenie o przystąpieniu Twojej szkoły do akcji „Szkoła do hymnu” organizowanej corocznie<br />

przez <strong>polski</strong>e władze. Polega ona na wspólnym odśpiewaniu przez uczniów hymnu narodowego<br />

w ostatni dzień roboczy przed Narodowym Świętem Niepodległości o godzinie 11:11.<br />

W ogłoszeniu podaj konkretną datę. Zachęć koleżanki i kolegów do udziału w akcji.<br />

Ogłoszenie<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Kryteria sukcesu<br />

tworzę krótki i zwięzły tekst na podany temat;<br />

uwzględniam 5 informacji (kto? dla kogo? co?<br />

kiedy? gdzie?);<br />

stosuję elementy przekonywania (argumenty);<br />

unikam powtarzania słów<br />

w bliskiej odległości;<br />

dbam o poprawność <strong>język</strong>ową<br />

i poprawność zapisu.<br />

Józef Wybicki Mazurek Dąbrowskiego 149


Utwory poetyckie<br />

O wierszach<br />

Zadanie 1<br />

Rozwiąż krzyżówkę i odczytaj hasło – nazwę rodzaju literackiego. Podaj tytuły dwóch utworów<br />

literackich, które zaliczysz do tego rodzaju.<br />

8 10<br />

1<br />

2<br />

2<br />

6<br />

3<br />

9<br />

6 7<br />

3<br />

5<br />

4<br />

4<br />

1<br />

5<br />

150 MAŁE LEKTURY


Poziomo<br />

1. Poetyckie określenie rzeczownika.<br />

2. Inaczej: emocje, stan psychiczny.<br />

3. Środek poetycki polegający na zestawieniu dwóch elementów, zazwyczaj wykorzystujący<br />

spójnik jak.<br />

4. Podobnie brzmiące zakończenia wyrazów.<br />

5. Osoba, która pisze wiersze.<br />

Pionowo<br />

6. Dłuższa wypowiedź jednej osoby (często przeciwstawiana dialogowi).<br />

7. Część wiersza składająca się z kilku wersów.<br />

8. Inaczej przenośnia.<br />

9. Utwór poetycki podzielony na wersy.<br />

10. Jedna linijka wiersza.<br />

Rodzaj literacki:<br />

Przykłady: <br />

1 2 3 4 5 6<br />

Zadanie 2<br />

Odszukaj w wężu literowym nazwy środków poetyckich i uzupełnij nimi nagłówki notatek. Pozostałe<br />

litery czytane kolejno utworzą inną nazwę jednego z podanych środków. Zapisz ją w wolnym<br />

polu i zaznacz strzałką, która definicja jej dotyczy.<br />

zestawienie dwóch rzeczy,<br />

zjawisk podobnych<br />

do siebie pod jakimś<br />

względem<br />

takie zestawienie<br />

wyrazów, w którym<br />

nabierają one nowego<br />

wspólnego znaczenia<br />

nadanie przedmiotom,<br />

roślinom, pojęciom cech<br />

ludzkich<br />

określenie rzeczownika<br />

zwracające uwagę<br />

na jego cechy<br />

O wierszach 151


Zadanie 3<br />

Uzupełnij notatkę. Zapisz w wyznaczonych miejscach odpowiednie pojęcia.<br />

Autor<br />

wierszy<br />

OSOBA<br />

= podmiot liryczny<br />

Moja recenzja<br />

Czym różnią się utwory poetyckie od innych znanych Ci lektur? Czy warto czytać wiersze? Przedstaw<br />

swoje zdanie na ten temat i je uzasadnij.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

152 MAŁE LEKTURY


Samoocena<br />

Zastanów się, które z poniższych umiejętności opanowałaś / opanowałeś bardzo dobrze, a nad<br />

którymi musisz jeszcze popracować. Uzupełnij tabelę. Wstaw znak √ w odpowiednim miejscu<br />

każdego wiersza.<br />

oceniam umiejętność<br />

Umiem<br />

dobrze<br />

Umiem<br />

częściowo<br />

Nie<br />

umiem<br />

1. Tłumaczę, co to znaczy, że tekst jest napisany wierszem.<br />

2.<br />

3.<br />

Wyjaśniam, czym różni się autor wiersza od osoby<br />

mówiącej w wierszu.<br />

Wiem, czym są zwrotka (strofa) i wers, wskazuję je<br />

w tekście.<br />

4. Rozpoznaję w tekście apostrofę.<br />

5.<br />

Znajduję w tekście epitety, porównania, przenośnie,<br />

uosobienia.<br />

6. Wskazuję rymujące się wyrazy.<br />

7. Wyjaśniam, o czym opowiada wiersz Ziemia rodzinna.<br />

8.<br />

9.<br />

10.<br />

Opisuję, jak patrzy na świat osoba mówiąca w wierszu<br />

Mrówko ważko biedronko.<br />

Podaję tematy, które porusza podmiot zbiorowy<br />

w Mazurku Dąbrowskiego.<br />

Omawiam budowę wybranego wiersza (z ilu składa się<br />

zwrotek, wersów, sylab w wersach).<br />

11. Wskazuję utwór, który zawiera refren.<br />

12. Wiem, co to jest liryka.<br />

Quiz<br />

Quizy będą<br />

dostępne<br />

w produkcie<br />

docelowym<br />

O wierszach 153


Odpowiedzi do zadań zamkniętych<br />

z treści lektur<br />

Akademia pana Kleksa<br />

Zadanie 1: 1. F; 2. F; 3. F; 4. P; 5. P; 6. F; 7. P; 8. F; 9. P; 10. P; 11. F; 12. F; 13. P; 14. F; 15. F<br />

Zadanie 2: 1. D; 2. A; 3. A; 4. B; 5. C; 6. B<br />

Ziemia rodzinna<br />

Zadanie 2: 1. B; 2. C<br />

Przyjaciele<br />

Zadanie 1: 1. F; 2. P; 3. F; 4. F; 5. P; 6. P; 7. P<br />

Mazurek Dąbrowskiego<br />

Zadanie 2: 1. P; 2. F; 3. P<br />

Źródła ilustracji i fotografii<br />

Okładka: (zamek) Iryna Boiko/Shutterstock.com, (karoca) Yuan_Mei/Shutterstock.com, (dziewczyna, chłopak) Roman<br />

Samborskyi/Shutterstock.com, (książka) Singleline/Shutterstock.com, (rysunki na okładce i stronie tytułowej) Arip Next<br />

Elementy notatek graficznych na s. 11, 14, 140, 147 Sylwia Oszczyk<br />

Tekst główny: s. 3 Exporter/Shutterstock.com; s. 5, 6, 7 (ilustracje do Akademii pana Kleksa) Daniel de Latour; s. 7 rebusy:<br />

(usta) Marina Demeshko/Shutterstock.com, (ekierka) Tatiana Popova/Shutterstock.com; s. 8 rebusy: (pierogi) vitals/<br />

Shutterstock.com, (głośnik) sarahdesign/Shutterstock.com, (zające) Litvalifa/Shutterstock.com, (czapka) vitaliy_73/<br />

Shutterstock.com; s. 9 (książka) urfin/Shutterstock.com; s. 10 (psy) mentalhealth/Shutterstock.com; s. 12 (guziki)<br />

KatyGr5/Shutterstock.com; s. 14 (zapałki) Ikoeva Irina/Shutterstock.com; s. 15 (abecadło) Lars Poyansky/Shutterstock.com;<br />

s. 17 (zeszyt) Valeriia Soloveva/Shutterstock.com; s. 18 (stempel) ayzek/Shutterstock.com; s. 21 (koperta) GoodStudio/<br />

Shutterstock.com;<br />

Tekst główny: s. 133 (drzewo) Daniel de Latour, (Ludomir Benedyktowicz Nad mogiłą powstańca) public domain,<br />

(Stanisław Łasiński Kobieta przy kołysce), (Julian Fałat Pejzaż zimowy z rzeką i ptakiem) Wilczyński Krzysztof/Muzeum<br />

Narodowe w Warszawie, (Józef Chełmoński Pejzaż z łąką) public domain; s. 134 Daniel de Latour; s. 136 (łąka z niebem)<br />

jara3000/Shutterstock.com, (pióro) Inate/Shutterstock.com; s. 137 (miś) Daniel de Latour; s. 139 (chłopiec) Daniel<br />

de Latour; s. 142 (rysunek ważki) Daniel de Latour, (świetlik) Fer Gregory/Shutterstock.com, (ćma) Matthias Brix/<br />

Shutterstock.com, (biedronka) mehmetkrc/Shutterstock.com, (konik polny) Wirestock/iStockphoto/Getty Images,<br />

(ważka) Sebastian Sonnen/Shutterstock.com, (mrówka) Erik Agar/Shutterstock.com; s. 143 (mrówka, biedronka) Daniel<br />

de Latour; s. 146 (wierzby), s. 148 (hejnalista), s. 149 (dzieci), s. 150 (rysunki), s. 151 (ślimak), s. 152 (poeta i podmiot<br />

mówiący) Daniel de Latour.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!