30.03.2023 Views

kwiecień 2023

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Nr 04/196/<strong>2023</strong><br />

OPOLSKI RYNEK<br />

OPOLSKIE STOWARZYSZENIE RYNKU NIERUCHOMOŚCI<br />

Kwiecień <strong>2023</strong><br />

OpolskiRynek.pl<br />

WYDAWNICTWO MULTIMEDIALNE<br />

IERUCHOMOŚCI<br />

Redaktor naczelny: Mariusz Ciołeszyński, tel. 696 007 321, e-mail: redakcja@orn24.pl<br />

NOWOŚĆ<br />

SZEROKI WYBÓR<br />

Mieszkań<br />

Inwestycyjnych<br />

Czytaj strona 4 Czytaj strona 16<br />

Świadectwo energetyczne budynku obowiązkowe od 28 kwietnia <strong>2023</strong><br />

Ważne zmiany w przepisach<br />

Co to jest świadectwo energetyczne?<br />

Kto, kiedy i jak powinien je uzyskać?<br />

Dlaczego jest tak ważne?<br />

Czytaj str 6 i 44<br />

© slavun - stock.adobe.com<br />

BRAMY GARAŻOWE • DRZWI • OKNA • OGRODZENIA<br />

Ponad 23 lata z Wami!<br />

OKNA i DRZWI<br />

FASADY • WITRYNY • ROLETY • PARAPETY<br />

Opole, ul. Budowlanych 16<br />

tel. 77 402 89 00, 77 402 89 01, kom. 501 036 228<br />

Kompleksowe naprawy powypadkowe<br />

Pomoc<br />

Drogowa<br />

Tel. 665 333 777<br />

www.renovia.com.pl<br />

24h<br />

www.mokna.pl<br />

49 713<br />

okien w domach<br />

naszych klientów<br />

NAJLEPSZE OKNA W MIEŚCIE!<br />

Biuro handlowe: Opole, ul. 1 Maja 133, tel. 77 44 25 129, e-mail: okna@mokna.pl<br />

ANALIZA RYNKU Czytaj STR. 6<br />

ISSN 1734-7793 NR INDEKSU 204854


MEBLE RYBACCY<br />

45-121 Opole, ul. Budowlanych 12<br />

www.kuchnierybaccy.pl<br />

www.meblerybaccy.pl<br />

77 442 80 81<br />

77 442 81 57<br />

Str. 2<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Cały dom w jednej firmie<br />

HURTOWNIA MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH W OPOLU, UL. KĘPSKA 5<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Hurtownie w województwie opolskim:<br />

OPOLE • PRUDNIK • GŁUCHOŁAZY • GŁOGÓWEK<br />

PPHU Merkury Sp. z o.o., ul. Kępska 5 Opole, tel. 77 456 97 82/ +48 600 971 616, opole@merkury.opole.pl<br />

Str. 3


RUSZA SPRZEDAŻ NOWEGO ETAPU INWESTYCJI<br />

SZEROKA<br />

OFERTA<br />

KOMFORTOWYCH<br />

KAWALEREK<br />

SZPITAL<br />

POLITECHNIKA<br />

BLISKOBASEN<br />

WYSPA BOLKO<br />

Zdjęcie budynku B<br />

Kawalerka z jedną sypialnią<br />

KAWALERKI<br />

Apartament dwupokojowy<br />

40 m 2<br />

m 2 67 m 2<br />

51 m 2<br />

MIESZKANIE<br />

MIESZKANIE<br />

B<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym 16,79<br />

Sypialnia 9,42<br />

Łazienka 4,64<br />

Hol 6,05<br />

Ogródek 17,37<br />

Apartament<br />

59 m 2<br />

MIESZKANIE<br />

C<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym 19,31<br />

Sypialnia 9,60<br />

Sypialnia 9,28<br />

Łazienka 5,03<br />

Hol 9,67<br />

Ogródek 45,52<br />

G<br />

Salon z aneksem<br />

MIESZKANIE<br />

AA<br />

m 2<br />

m 2<br />

m 2<br />

m 2<br />

m 2<br />

dwupokojowy<br />

m 2<br />

m 2<br />

m 2<br />

m 2<br />

m 2<br />

Str. 4<br />

kuchennym 18,96 m 2<br />

Sypialnia 9,38 m 2<br />

Sypialnia 11,36 m 2<br />

Łazienka 4,97 m 2<br />

Hol 3,63 m 2<br />

Ogródek 75,40 m 2<br />

Apartament z dużym salonem<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym 27,10 m 2<br />

Sypialnia 10,25 m 2<br />

Sypialnia 10,01 m 2<br />

Łazienka 4,82 m 2<br />

Hol 9,53 m 2<br />

Pom. Gosp. 2,38 m 2<br />

Balkon 20,98 m 2<br />

Rembud Sp. z o.o., 45-129 Opole, ul. Kępska 18, tel. 606 464 989, 730 130 078, 77 453 10 81<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


WYGODNA LOKALIZACJA OPOLE UL. STAWOWA<br />

APARTAMENTY<br />

Zdjęcie z oddanego budynku C<br />

SZEROKI<br />

WYBÓR<br />

MIESZKAŃ<br />

INWESTYCYJNYCH<br />

PRZESTRONNY<br />

SALON<br />

OGRÓD<br />

BALKON<br />

Apartament dwupokojowy<br />

Apartament dwupokojowy z salonem<br />

59 m 2<br />

MIESZKANIE<br />

F<br />

65 m 2<br />

MIESZKANIE<br />

CE<br />

Apartament z dużym salonem<br />

66 m 2 67 m 2<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym<br />

Sypialnia<br />

Sypialnia<br />

Łazienka <br />

Hol<br />

Ogródek <br />

MIESZKANIE<br />

OSalon z aneksem<br />

kuchennym<br />

Sypialnia<br />

Sypialnia<br />

Łazienka<br />

Hol<br />

Pom. Gosp.<br />

Balkon <br />

23,80 m 2<br />

10,49 m 2<br />

11,60 m 2<br />

4,97 m 2<br />

9,95 m 2<br />

12,77 m 2<br />

24,62 m 2<br />

9,87 m 2<br />

11,50 m 2<br />

5,60 m 2<br />

10,00 m 2<br />

2,27 m 2<br />

16,25 m 2 Salon z aneksem<br />

MIESZKANIE<br />

A<br />

kuchennym 21,33 m 2<br />

Sypialnia 9,06 m 2<br />

Sypialnia 10,30 m 2<br />

Łazienka 4,78 m 2<br />

Hol 13,35 m 2<br />

Ogródek 17,86 m 2<br />

Apartament z dużym balkonem<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym 27,10 m 2<br />

Sypialnia 11,60 m 2<br />

Sypialnia 10,25 m 2<br />

Łazienka 6,30 m 2<br />

Hol 9,53 m 2<br />

Pom. Gosp. 2,38 m 2<br />

Balkon 20,99 m 2<br />

Rembud Sp. z o.o., 45-129 Opole, ul. Kępska 18, tel. 606 464 989, 730 130 078, 77 453 10 81<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 5


ANALIZA RYNKU<br />

© slavun - stock.adobe.com<br />

Od 28 kwietnia certyfikat charakterystyki energetycznej budynku<br />

Będzie taniej czy drożej?<br />

Andrzej Jakiel<br />

Analityk rynku nieruchomości<br />

lutowym wydaniu wysnułem<br />

W cztery tezy dotyczące przyszłości<br />

polskiego rynku nieruchomości.<br />

Oto one:<br />

- spadająca stopa życiowa i zubożenie<br />

ludności – widzimy te zjawiska<br />

na każdym kroku, a będą<br />

się one nasilać, gdyż inflacja<br />

nadal rośnie pomimo zabiegów<br />

propagandowych o rychłym jej<br />

końcu. Zasoby ludności topnieją,<br />

co widać choćby w badaniach<br />

dotyczących nadchodzących<br />

© slavun - stock.adobe.com<br />

Str. 6<br />

świąt, gdzie koszyk świątecznych<br />

zakupów wyraźnie maleje<br />

i tradycyjna polska rozrzutność<br />

przedświąteczna w tym roku<br />

i zapewne w następnych latach<br />

zacznie przeradzać się w konieczną<br />

oszczędność – nie będzie już<br />

obowiązywała staropolska zasada<br />

„zastaw się, a postaw się”,<br />

- malejący przyrost naturalny –<br />

starczy spojrzeć na statystyki,<br />

które przerażają,<br />

- wzrastająca śmiertelność nadal<br />

się utrzymuje, zachorowalność<br />

Polaków na ciężkie choroby<br />

wzrasta corocznie wielokrotnie,<br />

wzrasta ilość prób samobójczych,<br />

skraca się okres tzw. przeżycia<br />

– z tych smutnych powodów<br />

mieszkań będzie więc przybywać,<br />

- stopniowe przewartościowanie<br />

świadomości polskiego społeczeństwa<br />

do upartego dążenia do własności<br />

nieruchomości na rzecz<br />

najmu – to zjawisko już staje się<br />

coraz powszechniejsze, a będzie<br />

się nasilać z roku na rok.<br />

Dochodzi jeszcze jeden element,<br />

który będzie miał wpływ na ceny<br />

nieruchomości - od 28 kwietnia<br />

<strong>2023</strong> roku, każdy przy:<br />

- zbywaniu nieruchomości na podstawie<br />

umowy sprzedaży,<br />

- zbywaniu na podstawie umowy<br />

sprzedaży spółdzielczego własnościowego<br />

prawa do lokalu,<br />

- wynajmowaniu lokalu lub domu,<br />

będzie musiał przekazać nabywcy<br />

lub najemcy certyfikat charakterystyki<br />

energetycznej lokalu bądź<br />

budynku.<br />

Przekazanie certyfikatu będzie<br />

mogło nastąpić w formie papierowej<br />

z numerem nadanym w centralnym<br />

rejestrze charakterystyki energetycznej<br />

budynków oraz podpisem<br />

osobistym osoby uprawnionej lub<br />

też w formie elektronicznej, również<br />

z numerem nadanym w centralnym<br />

rejestrze charakterystyki energetycznej<br />

budynków oraz kwalifikowanym<br />

podpisem elektronicznym,<br />

podpisem zaufanym lub podpisem<br />

osobistym osoby uprawnionej.<br />

Jeśli sprzedaż lub najem będzie<br />

dotyczyć budynku, należy wówczas<br />

sporządzić świadectwo charakterystyki<br />

energetycznej dla budynku,<br />

gdy zaś sprzedaż lub najem dotyczyć<br />

będzie części budynku, czyli<br />

lokalu, trzeba będzie sporządzić<br />

świadectwo charakterystyki energetycznej<br />

dla tej części budynku<br />

(lokalu).<br />

Nadto nabywca lub najemca<br />

nie będą mogli zrzec się prawa do<br />

otrzymania świadectwa, jak to było<br />

dotychczas.<br />

Świadectwo charakterystyki energetycznej<br />

zobowiązany jest zlecić<br />

właściciel nieruchomości, a w przypadku<br />

spółdzielczego własnościowego<br />

prawa do lokalu właściciel<br />

tego prawa. Na rynku pierwotnym<br />

obowiązek ten spoczywa na inwestorze,<br />

który przed złożeniem<br />

zawiadomienia o zakończeniu budowy<br />

obiektu budowlanego lub<br />

wniosku o udzielenie pozwolenia<br />

na użytkowanie musi taki certyfikat<br />

przekazać organowi, a później każdemu<br />

z nabywców.<br />

Świadectwa będą ważne przez<br />

okres 10 lat od dnia ich sporządzenia.<br />

Dość dziwne rozwiązanie nakazano<br />

już na etapie reklamy czy ogłoszenia<br />

zamiaru sprzedaży bądź wynajęcia<br />

budynku lub lokalu, gdzie<br />

będzie trzeba w ogłoszeniu podać:<br />

- wskaźniki rocznego zapotrzebowania<br />

na energię użytkową,<br />

energię końcową, nieodnawialną<br />

energię pierwotną,<br />

- udział odnawialnych źródeł energii<br />

w rocznym zapotrzebowaniu<br />

na energię końcową,<br />

- jednostkową wielkość emisji<br />

CO2.1<br />

Nie trudno przewidzieć, że będzie<br />

to kolejne utrudnienie na rynku<br />

nieruchomości dotyczące nie<br />

tylko wydłużania okresu sprzedaży,<br />

ale przede wszystkim kolejnym<br />

namnażaniem kosztów. Wpłynie to<br />

także na zmniejszenie cen transakcyjnych<br />

nieruchomości o wysokich<br />

wskaźnikach energochłonności.<br />

W Polsce dla przykładu jest około<br />

6,3 miliona domów jednorodzinnych<br />

a blisko 2 miliony nie mają<br />

żadnej izolacji cieplnej ścian. Nie<br />

ma wątpliwości, że tego typu obiekty<br />

będą za rok czy dwa znacznie<br />

tańsze niż obecnie, gdyż będą wymagały<br />

istotnych nakładów termomodernizacyjnych<br />

wymuszonych<br />

przez prawo.<br />

Planowane jest także od 2024<br />

roku wprowadzenie klas energetycznych<br />

budynków, podobnie jak<br />

to już funkcjonuje przy sprzętach<br />

RTV i AGD. Będą to klasy od A+<br />

do G i każdy budynek będzie musiał<br />

taką klasę posiadać.<br />

Jak donosi Muratorplus różnica<br />

w kosztach ogrzewania budynku<br />

o klasie energetycznej A i klasie energetycznej<br />

F czy G jest ogromna, gdzie<br />

poziom kosztów ogrzewania może<br />

być 5-6 krotnie większy. Ponadto<br />

w przypadku najwyższych klas energetycznych<br />

będzie można uzyskać<br />

lepsze oprocentowanie kredytowe.2<br />

Trzeba przyznać, że wyższa klasa<br />

energetyczna daje też realne korzyści<br />

z wyższego standardu energetycznego<br />

min:<br />

- zdrowsze, lepsze warunki życia<br />

i dobrego samopoczucia mieszkańców,<br />

- wygodniejsze użytkowanie budynków,<br />

- znacznie niższe rachunki za<br />

energię,<br />

- lepsza jakość powietrza (zarówno<br />

wewnątrz budynków, jak i na zewnątrz),<br />

- potencjalny wzrost wartości nieruchomości.3<br />

Jednakże, jak wysokie koszty<br />

będą musieli ponieść właściciele<br />

nieruchomości, którzy będą chcieli<br />

pozostawić domy czy mieszkania<br />

w rodzinie?<br />

Co jeszcze wymyślą mędrcy tego<br />

świata? Pewnie nas nie raz zaskoczą.<br />

Jedna zapowiedź jest optymistyczna.<br />

Minister rozwoju i technologii<br />

Waldemar Buda obiecuje,<br />

że z początkiem 2024 roku nastąpi<br />

uruchomienie publicznej strony<br />

internetowej z przejrzystym podglądem<br />

cen transakcyjnych mieszkań<br />

z podziałem na miejscowości,<br />

dzielnice i metraże.⁴ Wprowadzenie<br />

w życie takiego instrumentu ogólnodostępnego<br />

ma szansę wpłynąć<br />

na urealnianie cen nieruchomości,<br />

gdyż ich wybujałość w wariancie<br />

ofertowym schładza jedynie rynek<br />

i ułatwia spekulację nieruchomościami<br />

żerującą na powszechnej<br />

niewiedzy uczestników rynku nieruchomości.<br />

Oby choć ta obietnica<br />

polityków się spełniła.<br />

1<br />

Źródło Internet: https://www.gov.pl/web/<br />

rozwoj-technologia/Swiadectwa-charakterystyki-energetycznej<br />

2<br />

https://www.muratorplus.pl/biznes/<br />

prawo/nowe-klasy-energetyczne-dlabudynkow-ministerstwo-rozwoju-podajemozliwy-termin-aa-ZTXs-Sgeh-rW51.<br />

html?utm_source=eloqua&utm_medium=email_n_mplus&utm_campaign=newsletter_muratorplus<br />

3<br />

Tamże<br />

4<br />

https://www.money.pl/gospodarka/rzaduruchomi-specjalna-strone-internetowaz-cenami-transakcyjnymi-mieszkan-<br />

6880934149147456a.html<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Budynek H i G<br />

już w sprzedaży<br />

Wyjątkowa lokalizacja w Nysie<br />

z pięknym widokiem na góry<br />

H<br />

G<br />

Zapraszamy<br />

do biura na terenie<br />

nowego osiedla<br />

Biuro sprzedaży znajduje się w mieszkaniu pokazowym nr 44 w budynku A1 przy ul. Elizy Orzeszkowej w Nysie!<br />

798 625 325<br />

biuro@bel<br />

798 625 325 biuro@bel<br />

798 625 325<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Budynek A<br />

Zapraszamy<br />

biuro@belwederparknysa.pl<br />

Str. 7


Str. 8<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 9


PRESTIŻOWA LOKALIZACJA<br />

OPOLE, DZIELNICA GOSŁAWICE<br />

Budynek nr 3 wyższy o kolejną kondygnację<br />

Rośnie Eko Park<br />

Apartamenty Eko Park rosną na<br />

naszych oczach, z miesiąca na<br />

miesiąc, pomimo zmiennej pogody.<br />

Wróćmy razem na plac budowy na<br />

tym osiedlu w Gosławicach w pobliżu<br />

Centrum Handlowego Turawa<br />

Park i spójrzmy na postępy prac<br />

na trzech budynkach i placu wokół<br />

inwestycji. Historyczny budynek<br />

numer 3, który został w całości jest<br />

sprzedany zanim wylano fundament,<br />

rośnie w coraz szybszym tempie. Widzimy<br />

już nie tylko fundament, podziemny<br />

garaż i pierwszą kondygnację<br />

naziemną, ale trwają zaawansowane<br />

prace przy kolejnych piętrach tego<br />

budynku. Nowi właściciele, mogą<br />

być spokojni o termin oddania<br />

mieszkań do użytkowania.<br />

Podobnie sytuacja wygląda na<br />

budynku nr 4, który już w całości<br />

został zbudowany. Widzimy za<br />

rusztowaniem nowe kolory elewacji<br />

i czekamy na zakończenie prac i oddanie<br />

obiektu do użytkowania, co<br />

zaplanowano na przyszły miesiąc.<br />

Wszystko dzieje się zgodnie z przyjętym<br />

harmonogramem, co buduję<br />

dobrą atmosferę między inwestorem,<br />

generalnym wykonawcą oraz<br />

właścicielami apartamentów.<br />

Spójrzmy jeszcze na zdjęcia obok<br />

na stronie, gdzie pokazujemy tereny<br />

zewnętrzne przy budynku nr 5.<br />

Widzimy, że teren został zagospodarowany<br />

i posadzono drzewa oraz<br />

wysiano trawę, która wkrótce się zazieleni<br />

i stworzy przyjemne miejsce<br />

odpoczynku dla rodzin, które wybrały<br />

dla siebie nowe miejsce do życia<br />

w Opolu w dzielnicy Gosławice.<br />

Całe osiedle Apartamenty Eko<br />

Park będzie się składać z 5 budynków<br />

ze różnicowaną gamą mieszkań<br />

od 28 m2 do ponad 100 m2 co<br />

prezentujemy na tych stronach.<br />

Różnorodność lokali mieszkaniowych<br />

pozwala wybrać odpowiedni<br />

metraż dla swoich potrzeb. Wnętrza<br />

mieszkań są ciekawie zaprojektowane<br />

i dają nowym właścicielom<br />

szerokie możliwości aranżacyjne co<br />

widać na zdjęciach z budynku nr 5.<br />

MIESZKANIE<br />

nr<br />

1<br />

PARTER<br />

Blok nr 4<br />

Dwupokojowe<br />

Metraż mieszkania<br />

48,22 m 2<br />

OGRÓDEK 24,8 m 2<br />

TARAS 6,75 m 2<br />

MIESZKANIE<br />

nr<br />

2<br />

Dwupokojowe<br />

Metraż mieszkania<br />

48,13 m 2<br />

OGRÓDEK 24,8 m 2<br />

PARTER<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym<br />

Komunikacja<br />

Pokój<br />

Łazienka<br />

28,75 m2<br />

5,62 m2<br />

9,86 m2<br />

3,99 m2<br />

Cena 458 980 zł brutto<br />

Cena 458 170 zł brutto<br />

Str. 10<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


WYGODNE APARTAMENTY<br />

BIURO SPRZEDAŻY NA TERENIE BUDOWY<br />

Tereny zewnętrzne wokół budynku nr 5 Budynek nr 4 Budynek nr 3<br />

MIESZKANIE<br />

nr<br />

3<br />

PARTER<br />

Blok nr 4<br />

Trzypokojowe<br />

Metraż mieszkania<br />

58,30 m 2<br />

MIESZKANIE<br />

nr<br />

6<br />

PARTER<br />

Blok nr 4<br />

Dwupokojowe<br />

Metraż mieszkania<br />

50,38 m 2<br />

OGRÓDEK 24,8 m 2<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym<br />

Komunikacja<br />

Pokój a<br />

Pokój b<br />

Łazienka<br />

WC<br />

21,59 m2<br />

10,84 m2<br />

11,23 m2<br />

8,67 m2<br />

4,45 m2<br />

1,52 m2<br />

Cena 549 700 zł brutto<br />

Cena 478 420 zł brutto<br />

MIESZKANIE<br />

nr<br />

28<br />

Dwupokojowe<br />

Metraż mieszkania<br />

47,73 m 2<br />

LOGGIA 6,53 m 2<br />

PIĘTRO DRUGIE<br />

MIESZKANIE<br />

Trzypokojowe<br />

nr<br />

39 97,01 m 2<br />

Metraż mieszkania<br />

PIĘTRO DRUGIE<br />

Salon z aneksem<br />

kuchennym 28,54 m 2<br />

Pokój 9,86 m 2<br />

Łazienka 3,67 m 2<br />

Komunikacja 5,66 m 2 Cena 429 570 zł brutto<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Cena 853 688 zł brutto<br />

Str. 11


STREFA<br />

INWESTORA<br />

Jedno mieszkanie - podwóje korzyści !<br />

Czy wiesz, że kupując jedno mieszkanie<br />

dwupokojowe możemy przygotować<br />

dla Ciebie dwie niezależne kawalerki<br />

pod wynajem?<br />

Czy wiesz, że rentowność z wynajmu<br />

dwóch kawalerek jest wyższa niż jednego<br />

mieszkania dwupokojowego, a koszty<br />

zakupu są takie same?<br />

To się naprawdę opłaca!<br />

Sprawdź szczegóły w naszym biurze<br />

sprzedaży.<br />

Zapytaj o szczegóły w biurze sprzedaży tel. 798 190 971 / 797 204 226<br />

BUDUJEMY TWOJĄ<br />

PRZYSZŁOŚĆ<br />

114<br />

mieszkań<br />

w ofercie<br />

U nas znajdziesz<br />

mieszkanie<br />

odpowiadajace<br />

twoim potrzebom<br />

Biuro sprzedaży:<br />

45-222 Opole<br />

ul. Oleska 97H/3<br />

www.apartamentyvincent.pl<br />

Str. 12<br />

798 190 971<br />

797 204 226<br />

Wyjątkowa<br />

lokalizacja<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


ZYSKAJ 10% ZNIŻKI<br />

NA WYKOŃCZENIE WNĘTRZA<br />

U NASZEGO PARTNERA<br />

LOKAL A.M2.01<br />

5 pokoi<br />

3 pokoje<br />

2 pokoje<br />

4 pokoje<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Metraż<br />

113,09 m 2<br />

Cena za 1 m 2<br />

8 500,00 zł<br />

Cena mieszkania<br />

961 265,00 zł<br />

LOKAL B.M1.04<br />

Metraż<br />

49,13 m2<br />

Cena za 1 m 2<br />

9 000,00 zł<br />

Cena mieszkania<br />

442 170,00 zł<br />

LOKAL C.M1.02<br />

Metraż<br />

50,81 m 2<br />

Cena za 1 m 2<br />

9 000,00 zł<br />

Cena mieszkania<br />

457 290,00 zł<br />

LOKAL D.M1.06<br />

Metraż<br />

59,41 m 2<br />

Cena za 1 m 2<br />

9 000,00 zł<br />

Cena mieszkania<br />

534 690,00 zł<br />

Str. 13


MIESZKANIE<br />

JJ<br />

Powierzchnia<br />

82,37 m 2<br />

KONDYGNACJA<br />

Budynek D<br />

P<br />

65,52<br />

APARTAMENT<br />

m 2<br />

3 pokoje<br />

PARTER<br />

ogródek:<br />

58,10 m²<br />

4 Pokój<br />

12,42m² panele<br />

1 Hol<br />

6,99m² pł.cer.<br />

3 Pokój<br />

10,46m² panele<br />

5 Łaz.<br />

5.04m² pł.cer.<br />

HOL<br />

10.84 m2<br />

POKÓJ DZIENNY/<br />

ANEKS KUCHENNY<br />

31.94 m2<br />

POKÓJ<br />

9.46 m2<br />

POKÓJ<br />

9.47 m2<br />

POKÓJ<br />

15.51 m2<br />

ŁAZIENKA<br />

5.15 m2<br />

Budynek D<br />

2 Pokój/aneks kuch.<br />

31,03m² panele/pł.ceram.<br />

TB balkon /ogródek<br />

45.52m² pł.cer./ kost.bet./ trawa<br />

Północny-Zachód<br />

MIESZKANIE<br />

Ł<br />

Powierzchnia<br />

64,50 m 2<br />

KONDYGNACJA 3<br />

Budynek D<br />

Ostatnie wolne mieszkania<br />

Typ P parter i pierwsze piętro<br />

65,52 m 2<br />

3 Pokój<br />

14,83m² panele<br />

TB taras<br />

35,23m² pł.cer.<br />

2 Pokój/aneks kuch.<br />

27,35m² panele/pł.ceram.<br />

4 Pokój<br />

10,13m² panele<br />

h=99cm<br />

h=120cm<br />

h=170cm<br />

1 Hol<br />

9,22m² pł.cer.<br />

h=220cm<br />

4 Łaz.<br />

5.28m² pł.cer.<br />

HOL<br />

9.22 m2<br />

POKÓJ DZIENNY/<br />

ANEKS KUCHENNY<br />

27.35 m2<br />

POKÓJ<br />

14.83 m2<br />

POKÓJ<br />

10.13 m2<br />

ŁAZIENKA<br />

5.28 m2<br />

Str. 14<br />

Rembud II Sp. z o.o., 45-129 Opole, ul. Kępska 18, tel. 606 464 989, 730 130 078, 77 453 10 81<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 15


Senpo łóżko Hamilton<br />

Co jest najlepszym kluczem<br />

do zdrowego snu? To zdecydowanie<br />

odpowiednio dobrany<br />

materac, wygodna poduszka oraz<br />

nieprzegrzewająca ciało kołdra. Co<br />

istotne, produkty te powinny być<br />

dobierane wspólnie, aby ten klucz<br />

mógł otworzyć drzwi do naprawdę<br />

dobrej jakości snu, dzięki któremu<br />

następnego dnia będziemy w pełni<br />

wypoczęci i zrelaksowani. Dajmy<br />

przykład: jeżeli Twój materac jest<br />

miękki, nie powinieneś decydować<br />

się na wysoką poduszkę. Dlaczego?<br />

Twoja głowa jest lżejsza od reszty<br />

ciała, które na miększym materacu<br />

delikatnie się zapada. Na inne<br />

trudne pytania przy zakupie produktów<br />

do snu odpowiedzą specjaliści,<br />

których można spotkać w salonach<br />

Senpo.<br />

Idealny komplet<br />

akcesoriów – zdrowy<br />

i komfortowy sen<br />

Wybór kompletu akcesoriów do<br />

spania ma ogromne znaczenie,<br />

gdyż każdy z elementów bezpośrednio<br />

wpływa na jakość snu. Warto<br />

rozpocząć kompletowanie swojego<br />

zestawu od materaca. Jednym<br />

z bestsellerów marki Senpo jest siedmiostrefowy<br />

model Barcelona o wysokim<br />

stopniu przewiewności. Jego<br />

zaletą jest wysokoelastyczna pianka,<br />

która dopasowuje się do kształtu<br />

ciała, co znacznie poprawia komfort<br />

snu. Niezastąpionym i jednocześnie<br />

niezbędnym elementem okaże się<br />

z pewnością poduszka, również wypełniona<br />

pianką termoelastyczną,<br />

czego doskonałym przykładem jest<br />

model Senpo Contur, zapewniający<br />

perfekcyjne podparcie dla szyi i kręgosłupa.<br />

Równie ważna jest kołdra,<br />

którą należy dopasować do indywidualnych<br />

preferencji i pory roku.<br />

W kolekcji Senpo można znaleźć<br />

wersje letnie, ciepłe i całoroczne,<br />

a wśród nich warianty naturalne,<br />

wypełnione gęsim puchem m.in.<br />

model Nuta i Piano bądź włókniną<br />

w przypadku kołder syntetycznych.<br />

Znakomitym uzupełnieniem<br />

kompletu będzie prześcieradło wodoodporne<br />

NaturZinc B-Sensible<br />

wykonane z przyjemnej w dotyku<br />

tkaniny, zawierającej tlenek cynku,<br />

który hamuje rozwój bakterii i redukuje<br />

nieprzyjemne zapachy.<br />

Oaza spokoju<br />

i dobrego stylu<br />

Gdy zadbasz o to, co najważniejsze,<br />

przyjdzie czas na aranżację prywatnej<br />

oazy spokoju. W każdej sypialni<br />

można stworzyć wymarzone wnętrze,<br />

w którym błogo spędzisz czas<br />

i jednocześnie wyrazisz swój styl.<br />

Warto zacząć od łóżka, które jest<br />

głównym elementem pokoju sypialnianego.<br />

Możesz wybrać ulubiony<br />

kolor, idealną tkaninę, odpowiedni<br />

dla siebie rozmiar i pasujące nóżki,<br />

które mogą być spójne z masywną<br />

bryłą łóżka lub nadawać jej lekkości.<br />

W Senpo znajdziesz różnego rodzaju<br />

łóżka tapicerowane, drewniane i kontynentalne.<br />

Wybierając model z zagłówkiem,<br />

zapewniasz sobie wygodę<br />

nie tylko w nocy, ale również w ciągu<br />

leniwych dni spędzonych w sypialni<br />

z książką. Idealnym rozwiązaniem<br />

do oazy spokoju, które gwarantuje<br />

przytulną atmosferę, jest także zastosowanie<br />

ścianki tapicerowanej.<br />

To forma dekoracji, która daje wiele<br />

możliwości na ułożenie spersonalizowanej<br />

kombinacji, a także zapewnia<br />

izolację akustyczną i termiczną. Motyw<br />

plastra miodu, prostokąta czy jodełki?<br />

Wybierz ten, który najbardziej<br />

przypadnie Ci do gustu.<br />

Zespół redakcyjny SENPO<br />

Senpo materac Barcelona<br />

Łóżko Argo<br />

Senpo rama łóżka kontynentalnego<br />

Str. 16<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 17


R<br />

CENTRUM DRZEWNE DREWDOM<br />

SKLEJKI • PŁYTY OSB • PŁYTY WIÓROWE • PŁYTY STOLARSKIE • PŁYTY PILŚNIOWE • BOAZERIA/PODBITKA<br />

DESKI TARASOWE • DESKI PODŁOGOWE • IMPREGNATY • ZŁĄCZA DO DREWNA • WKRĘTY I KOŁKI<br />

Zapraszamy<br />

do Centrum Drzewnego<br />

DREWDOM<br />

w Opolu ul. Kępska 5<br />

Str. 18<br />

DREWDOM<br />

ul. Kępska 5, Opole, tel. 77 458 18 41/ +48 572 248 137, opole@drewdom.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


MIEĆ ALTERNATYWĘ<br />

żeby nie zmarznąć!<br />

Różne czynniki powodują, że nie jesteśmy pewni czy możemy bazować na systemie grzewczym, który aktualnie<br />

posiadamy. Coraz więcej osób zastanawia się nad innym lub dodatkowym źródłem ciepła.<br />

Przerwa w dostawie prądu? Wichura?<br />

Zerwanie linii energetycznych?<br />

Jesteśmy coraz bardziej zależni od energii elektrycznej.<br />

W naszych domach jest coraz więcej urządzeń, które zasilane<br />

są energią elektryczną. Większość z nich wyposażone są<br />

w elektronikę, silniki, pompki obiegowe itp., które bez prądu<br />

nie działają.<br />

Modne ostatnio pompy ciepła używane do ogrzewania<br />

domów jednorodzinnych są całkowicie zależne od zasilania<br />

w energię elektryczną. Bez prądu nie wytwarzają ciepła, a kilkunastogodzinny<br />

brak prądu w czasie mroźnej zimy może<br />

wręcz zniszczyć takie urządzenia.<br />

Zbyt wysokie ceny paliw?<br />

Jesteśmy zależni od zmian cen, inflacji i spekulacji cenowych.<br />

Różne czynniki i okoliczności powodują, że ceny paliw drastycznie<br />

się zmieniają. Popularne paliwa takie jak węgiel czy<br />

pellet w kilka tygodni osiągają bardzo wysokie ceny po czym<br />

kilka miesięcy później znowu wracają do niskich wartości.<br />

Ceny gazu, energii elektrycznej, oleju opałowego są normowane<br />

przez urzędy, na których działanie nie mamy wpływu,<br />

a które mogą nas nieźle zaskoczyć.<br />

Kryzys paliwowy? Wojna?<br />

Jesteśmy zależni od sytuacji politycznej i stosunków międzypaństwowych.<br />

Paliwa typu gaz, olej opałowy, węgiel sprowadzane z zagranicy<br />

są ściśle powiązane z polityką i stosunkami międzynarodowymi.<br />

Na to nakładają się też ekologia i cele klimatyczne.<br />

Awaria? Problemy z serwisem?<br />

Brak części zamiennych?<br />

Każde zautomatyzowane urządzenie grzewcze może ulec<br />

awarii. Nie każdy dostawca urządzeń zapewnia szybki serwis.<br />

© TenWit - stock.adobe.com<br />

Czasem czas oczekiwania na serwisanta albo część zamienną<br />

może trwać kilka lub kilkanaście dni. Brak ogrzewania domu<br />

zimą może być dla naszej rodziny bardzo trudny.<br />

Co zatem robić? Jak zapobiec braku<br />

ogrzewania w zimie?<br />

Odpowiedź jest tylko jedna – trzeba MIEĆ ALTERNATYWĘ!<br />

Warto zaopatrzyć się w drugie, inne źródło ciepła, na które<br />

będziemy mogli liczyć w przypadku awarii, niespodziewanych<br />

zmian cenowych, gospodarczych czy politycznych.<br />

Jak się zabezpieczyć?<br />

Doskonałym rozwiązaniem na problemy związane z brakiem<br />

ogrzewania są piece wolnostojące na drewno. Niezawodne,<br />

działające bez zasilania elektrycznego piecyki na drewno są<br />

idealną alternatywą dla każdego rodzaju ogrzewania. Piece<br />

wolnostojące znane są też jako „kozy” czy zabudowane kominki<br />

dają bardzo dużo ciepła. Są doskonałym zabezpieczeniem<br />

na ciężkie czasy. Mogą być jednocześnie bardzo pięknym<br />

i nastrojowym wyposażeniem każdego domu. Nowoczesne<br />

piecyki na drewno są bardzo zaawansowanymi, niskoemisyjnymi<br />

urządzeniami grzewczymi. Ich działanie oparte jest na<br />

efektywnym spalaniu gazu drzewnego. Występują w bardzo<br />

wielu postaciach – jako mała żeliwna „koza”, jako klasyczne<br />

metalowe ( z kamiennymi czy ceramicznymi okładzinami)<br />

piece z piękną wizją ognia lub większe piece z akumulacją ciepła.<br />

Wyposażone mogą być w płytę do zagotowania herbaty<br />

czy mały piekarnik do podgrzania pieczywa. Budując dom<br />

z pompą ciepła nie warto rezygnować z budowy komina – jest<br />

niezbędny, żeby podłączyć alternatywny piec na drewno.<br />

Drewna kominkowego nie musimy importować tak jak to<br />

się dzieje z ropą czy gazem. Drewno opałowe jest pozyskiwane<br />

lokalnie - polskie lasy pokrywają aż 28% powierzchni<br />

naszego kraju. Drewno nie wymaga skomplikowanego procesu<br />

produkcji i skomplikowanej logistyki, dzięki czemu jest<br />

bardzo tanim paliwem grzewczym.<br />

Do zabezpieczenia ogrzewania domku jednorodzinnego<br />

nie trzeba dużych ilości drewna. Aby ogrzać dom w przypadku<br />

kilkudniowego braku prądu, wystarczy nawet niewielka<br />

ilość drewna pozyskanego z wycinki drzew owocowych<br />

z przydomowego sadu.<br />

Warto pomyśleć o takim zabezpieczeniu odpowiednio<br />

wcześniej.<br />

Henryk Gogolok<br />

tel. 77 54 61 000<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 19


ZIELONE GÓRKI<br />

gorki.struxi.pl<br />

ZIELONE GÓRKI<br />

Gotowy na program rządowy<br />

Bezpieczny Kredyt 2%!<br />

Twoja szansa na wymarzone mieszkanie jest w zasięgu ręki! Skorzystaj z programu Bezpieczny Kredyt 2%, który<br />

umożliwi Ci otrzymanie finansowania na preferencyjnych warunkach. Wybierz mieszkanie od Struxi Deweloper, a ich<br />

eksperci pomogą w przygotowaniu wszystkich formalności. Nie czekaj do lipca, rozpocznij przygotowania już teraz!<br />

Nie przegap możliwości<br />

na kredyt 2%<br />

Ceny nieruchomości stale rosną,<br />

a sytuacja rynkowa sprawia, że coraz<br />

trudniej jest znaleźć atrakcyjne<br />

finansowanie, które pozwoli na zakup<br />

wymarzonego mieszkania.<br />

Bezpieczny Kredyt 2% jest nowym<br />

rozwiązaniem dla osób poszukujących<br />

niskoprocentowego<br />

kredytu. Program zostanie wprowadzony<br />

1 lipca <strong>2023</strong> roku, ale warto<br />

już teraz zacząć przygotowania, aby<br />

skorzystać z tej specjalnej oferty.<br />

Biorąc udział w programie, należy<br />

spełnić określone wymagania<br />

oraz złożyć odpowiednie dokumenty.<br />

Wsparcie ekspertów Struxi Deweloper<br />

zapewni Ci kompleksowe<br />

przygotowanie od strony formalnej.<br />

Zadbaj o swoją szansę na kredyt<br />

2% już teraz i skorzystaj z pomocy<br />

profesjonalistów.<br />

Zagwarantuj sobie cenę<br />

i termin odbioru!<br />

Nie czekaj do lipca, wybierz mieszkanie<br />

już teraz i zagwarantuj sobie<br />

cenę oraz termin odbioru. Rezerwując<br />

mieszkanie w Struxi Deweloper,<br />

zyskujesz możliwość złożenia<br />

wniosku o program Bezpieczny<br />

Kredyt 2%. Skontaktuj się ze Struxi<br />

Deweloper i zarezerwuj swoje wymarzone<br />

mieszkanie, a pomogą Ci<br />

w dopełnieniu wszystkich formalności.<br />

Co możesz zrobić już dzisiaj?<br />

- Wybierz jedno z mieszkań Struxi<br />

- Skontaktuj się z ekspertami i zarezerwuj<br />

wybrane mieszkanie<br />

- Rezerwacja utrzymuje się do terminu<br />

złożenia wniosku w programie<br />

- Podpisując umowę rezerwacyjną<br />

zapewnisz sobie gwarancję ceny<br />

oraz terminu odbioru.<br />

Spełniamy wymogi<br />

programu!<br />

Wszystkie nasze apartamenty na<br />

Osiedlu Róży Wiatrów w Opolu<br />

oraz mieszkania na osiedlu Zielone<br />

Górki w Górkach spełniają wymogi<br />

programu rządowego.<br />

Osiedle Zielone Górki w Górkach<br />

koło Opola to idealne miejsce dla<br />

tych, którzy cenią sobie przestronne<br />

mieszkania w spokojnej okolicy<br />

w atrakcyjnej cenie od 355 000 zł.<br />

Optymalny metraż 50 m2 z 3 pokojami<br />

zapewniają odpowiednią<br />

ilość przestrzeni dla całej rodziny.<br />

Każde mieszkanie posiada również<br />

przestronny ogród o powierzchni<br />

do 93 m2, co daje możliwość relaksu<br />

i spędzania czasu na świeżym<br />

powietrzu.<br />

Mieszkania na piętrze wyposażone<br />

są w dodatkowy balkon, który<br />

zapewnia piękne widoki na okolicę.<br />

Mieszkanie<br />

z balkonem i ogrodem 92 m²<br />

• salon z kuchnią 23 m²<br />

• 2 sypialnie<br />

• łazienka<br />

• korytarz<br />

• komórka lokatorska w cenie.<br />

W cenie każdego mieszkania znajdują<br />

się także 2 miejsca postojowe, co<br />

jest bardzo wygodnym rozwiązaniem<br />

dla rodzin z dwoma samochodami.<br />

Ponadto, mieszkania na osiedlu Zielone<br />

Górki są energooszczędne i wykonane<br />

według nowej normy cieplnej,<br />

co pozwala na oszczędność na<br />

rachunkach w przyszłości.<br />

Trwa sprzedaż 1 etapu osiedla,<br />

gdzie już 40% mieszkań została<br />

sprzedana. To doskonała okazja,<br />

aby kupić swoje wymarzone mieszkanie<br />

na osiedlu Zielone Górki.<br />

3 pokoje<br />

Metraż<br />

50 m²<br />

Apartamenty na osiedlu Róży Wiatrów<br />

w Opolu to doskonałe rozwiązanie<br />

dla rodzin z dziećmi i osób ceniących<br />

komfort i przestrzeń. W ofercie<br />

znajdują się mieszkania o powierzchni<br />

od 62 m2 do 90 m2, składające się<br />

z 3 do nawet 5 pokoi. Niektóre z nich<br />

posiada ogród o powierzchni do 200<br />

m2, a niektóre dodatkowo oferują<br />

tarasy o powierzchni do 25 m2 oraz<br />

poddasza, które można zaaranżować<br />

według własnych potrzeb.<br />

W ofercie są także mieszkania<br />

dwupoziomowe, co stanowi idealne<br />

rozwiązanie dla osób poszukujących<br />

półśrodka między domem<br />

a mieszkaniem. Każde z apartamentów<br />

na osiedlu Róży Wiatrów<br />

ma swoje miejsce postojowe oraz<br />

garaż w cenie. W cenie mieszkania<br />

znajduje się również ogrodzenie<br />

ogrodu, oświetlenie dróg oraz droga<br />

osiedlowa wykonana z asfaltu<br />

lub kostki. Dzięki temu mieszkańcy<br />

osiedla mają zapewnione wszystkie<br />

niezbędne udogodnienia.<br />

Zespół redakcyjny<br />

Skontaktuj się: +48 882 350 144, sprzedaz@struxi.pl, +48 734 160 017, dariusz.golebiowski@struxi.pl<br />

Str. 20<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


OSIEDLE RÓŻY WIATRÓW<br />

chmielowice.struxi.pl<br />

RÓŻA WIATRÓW<br />

Apartament Struxi<br />

zlokalizowany na parterze<br />

• powierzchnię użytkową 62 m2<br />

• 3 pokoje<br />

• ogród o pow. 168 m2<br />

• garaż i miejsce postojowe w cenie<br />

• odbiór kluczy w 2 kw. <strong>2023</strong> r.<br />

3 pokoje<br />

Metraż<br />

62 m²<br />

Apartament Struxi<br />

zlokalizowany na piętrze<br />

• powierzchnię użytkową 80 m2<br />

• 4 pokoje<br />

• taras o pow. 14 m2<br />

• ogród o pow. 170 m2<br />

• garaż i miejsce postojowe w cenie<br />

• odbiór kluczy w 2 kw. <strong>2023</strong> r.<br />

4 pokoje<br />

Metraż<br />

80 m²<br />

Mieszkanie Struxi<br />

dwupoziomowe<br />

• powierzchnia użytkowa 90 m2<br />

• 4 lub 5 pokoi<br />

• ogrodów o pow. 80 lub 156 m2<br />

• garaż i miejsce postojowe w cenie<br />

4 lub 5 pokoi<br />

Metraż<br />

90 m²<br />

Struxi Deweloper: Rynek 24/25, wejście wspólne z BNP Paribas Bank Polska, II piętro, 45-015 Opole, biuro@struxi.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 21


Str. 22<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl<br />

OPOLE<br />

Str. 23<br />

Opole Czarnowąsy. Dom wolnostojący<br />

6 pokoi, 2 łazienki, 186m². Rok bud. 1994.<br />

Działka 800m2. Stan bardzo dobry.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 1,1 mln zł<br />

Mediator_<strong>2023</strong>0227001<br />

Opole, Nowa Wieś Królewska. Dom<br />

z zabudowaniami - Zapraszam. Dom na<br />

sprzedaż Opole, Nowa Wieś Królewska,<br />

5 pokoi, 150m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14469)<br />

Cena: 590 000 zł<br />

Investdom_20220627008<br />

Opole, Nowa Wieś Królewska, Dom<br />

z dużym ogrodem. Dom o pow. ok. 180<br />

m2, posadowiony na działce o pow. 19<br />

arów. Nieruchomość wymaga remontu.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14691)<br />

Cena: 590 000 zł<br />

Investdom_20221025004<br />

Opole. Czarnowąsy, - piękna, duża<br />

działka! Staw! Cały dom podpiwniczony!<br />

Dom na sprzedaż Opole, Czarnowąsy,<br />

4 pokoje, 310m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (11973)<br />

Cena: 830 tys. zł<br />

Investdom_5929<br />

Opole, Zaodrze. Nowe domy w zabudowie<br />

szeregowej z ogródkiem, 4 pokoje,<br />

116m2<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 620 000 zł<br />

Investdom_20220627007<br />

Opole, Groszowice. Dom do adaptacji<br />

- 5 minut do Centrum. 4 pokoje, 115m2<br />

dom bliźniak<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 630 tys. zł<br />

Investdom_20210224002<br />

Opole, Malina, Opole - Malina. Dom<br />

dwurodzinny! 7 pokoi, 195m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14336)<br />

Cena: 990 000 zł<br />

Investdom_20220328005<br />

Opole Kolonia Gosławicka. Wolnostojący<br />

obiekt biurowo-magazynowy.<br />

Biura z zapleczemi 170 m2. Magazyn<br />

z wysoką bramą 220 m2.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 10 tys. zł/mc<br />

Mediator_20221222004<br />

Opole, Grudzice. Nowa inwestycja! Budynek<br />

dwulokalowy z garażem i ogródkiem!.<br />

4 pokoje, 112m2.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14920)<br />

Cena: 799 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0329009<br />

Opole. 140m2, 4p., 2 łaz., wysoki standard,<br />

do zamieszkania lub na działalność.<br />

Działka 670 m2. Pow. dodatk.<br />

115 m2. Garaże.<br />

Tel. 517 120 637 (0183)<br />

Cena: 860 tys. zł<br />

Mediator_4816<br />

Czarnowąsy, Opole. Dom w cichym<br />

i spokojnym miejscu - Polecam! Dom na<br />

sprzedaż Czarnowąsy, Opole, 6 pokoi,<br />

176m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14866)<br />

Cena: 1 870 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0226004<br />

MIESZKANIA<br />

1-POKOJOWE<br />

Opole Śródmieście. 29,90m2, pietro 3,<br />

kawalerka, do wprowadzenia, ogrzewanie<br />

elektryczne.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena: 239 000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225003<br />

Opole. Mieszkanie w samym Centrum<br />

miasta! 2 pokoje, 61m2, mieszkanie z potencjałem<br />

Tel. 77 474 88 00 (14794)<br />

Cena: 410 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>01240001<br />

Opole Zaodrze. 48 m2, 10 piętro z widokiem,<br />

media miejskie, do remontu.<br />

Tel. 516 516 259<br />

Cena: 330.000 zł do negocjacji.<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0328004<br />

MIESZKANIA<br />

2-POKOJOWE<br />

Opole, Malinka. Przestronne i rozkładowe.<br />

2 pokoje, 45m2. Mieszkanie urządzone<br />

pod klucz! Nie wymaga żadnych nakładów<br />

finansowych.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14895)<br />

Cena: 399 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0329001<br />

Opole, bliskie Zaodrze. 2 pokoje, 38m2.<br />

Mieszkanie w stanie dobrym, składa się<br />

z salonu z aneksem kuchennym, odrębnego<br />

pokoju, łazienki z wc i przedpokoju.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14886)<br />

Cena: 329 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0329002<br />

Opole Wyspa. 57 m2, parter, 2 pokoje po kapitalnym<br />

remoncie, niski czynsz, kamienica.<br />

Tel. 516 516 259<br />

Cena: 490.000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0328003<br />

Opole Malinka. 44,55 m2, 8 piętro, 2 pokoje,<br />

balkon, media miejskie.<br />

Tel.516 516 259<br />

Cena: 399.000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0328005<br />

Opole, Osiedle Armii Krajowej. 2 pokoje,<br />

48m2. Wystawka okien na południowy<br />

wschód.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14863)<br />

Cena: 325 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0226001<br />

Opole - Brzezie. Dom jednorodzinny<br />

80 m2 na działce 9 arów z ciepłem<br />

z elektrowni.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 350 tys. zł<br />

Mediator_20211226001<br />

Opole Śródmieście. 48 m2, 1 piętro, 2<br />

pokoje, balkon, ciepła woda i ogrzewanie<br />

z sieci miejskiej.<br />

Tel. 516516259<br />

Cena: 360 000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225004<br />

Opole Zaodrze. 48 m2, 10 piętro z widokiem,<br />

media miejskie, do remontu.<br />

Tel. 516 516 259<br />

Cena: 330 000 zł do negocjacji.<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225005<br />

Opole. Oleska Residence, z garażem w cenie.<br />

2 pokoje, 58m2 w cenie miejse postojowe<br />

w garażu podziemnym<br />

Tel. 77 474 88 00 (14777)<br />

Cena: 499 000 zł<br />

Investdom_20221211002<br />

Opole. Mieszkanie o powierzchni 49,67<br />

m2, znajdujące się na trzecim piętrze jednego<br />

z budynków przy ulicy Jodłowej<br />

w Opolu.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14748)<br />

Cena: 439 000 zł<br />

Investdom_202211280005<br />

Opole, Dzielnica Zaodrze. 65m2, pow.<br />

64,88 m², parter. Nieruchomość aktualnie<br />

jest wykończona w wysokim standardzie<br />

lokalu biurowego<br />

Tel. 77 474 88 00 (14752)<br />

Cena: 511 560 zł<br />

Investdom_202211280007<br />

Opole, Centrum, 2 pokoje, 54m2. Zlokalizowane<br />

na III piętrze o pow. 54,45 m2,<br />

które składa się z 2 pokoi, kuchni, łazienki<br />

z toaletą oraz przedpokoju.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14658)<br />

Cena: 460 000 zł<br />

Investdom_20221025001<br />

Opole, Śródmieście. Mieszkanie po generalnym<br />

remoncie przy ul. 1 Maja, lokal<br />

2 pokojowy położony na 1 piętrze o powierzchni<br />

43m2.<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 359 000 zł<br />

Investdom_20220927002<br />

MIESZKANIA<br />

3-POKOJOWE<br />

Opole. 62m2, składa się z salonu, dwóch<br />

sypialni, kuchni, łazienki, osobnego WC<br />

oraz balkonu.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14905)<br />

Cena: 496 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0329004<br />

Opole, Kolonia Gosławicka. Dom<br />

w spokojnej okolicy, 5 pokoi, 130m2 +<br />

garaż 30 m2 oraz działka o pow. 6,52<br />

arów.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14562)<br />

Cena: 999 000 zł<br />

Investdomn_20220827006<br />

Opole, parter CHABRÓW. Śródmieście,<br />

3 pokoje, 47m2 NOWA atrakcyjna oferta<br />

sprzedaży przytulnego, ciepłego, mieszkania<br />

położonego w wysokim w budynku<br />

na opolslkich Chabrach.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14896)<br />

Cena: 395 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0329005<br />

Opole, Zaodrze. Ul. Feliksa Nowowiejskiego,<br />

dwa miejsca postojowe naziemne<br />

w cenie. 71m2 Nieruchomość w stanie deweloperskim,<br />

co pozwala na własną aranżację<br />

wnętrz.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14889)<br />

Cena: 675 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0329006<br />

Opole. Taras ponad 20m2, 3 pokoje,<br />

Świetna lokalizacja. 3 pokoje, 69m2 Mieszkanie<br />

urządzone pod klucz! Nie wymaga<br />

żadnych nakładów finansowych.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14916)<br />

Cena: 650 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0329003<br />

Opole Chabrów. 49,50 m2, 3 pokoje, balkon,<br />

10 piętro, media miejskie, urządzone<br />

i wyposażone, piwnica.<br />

Tel. 516 516 259<br />

Cena: 419.000 zł do negocjacji<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0328002<br />

Opole, Zaodrze. Przestronny apartament<br />

z tarasem i miejscem postojowym! 3 pokoje,<br />

67m2 na pierwszym piętrze.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14858)<br />

Cena: 640 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0226002<br />

Opole Chabrów. 49,50 m2, 3 pokoje, balkon,<br />

10 piętro, media miejskie, urządzone<br />

i wyposażone, piwnica.<br />

Tel. 516 516 259<br />

Cena: 419 000 zł do negocjacji<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225006<br />

Opole Wójtowa Wieś. 3 pokoje, 62,66m2,<br />

z tarasem i ogródkiem, gotowe do wprowadzenia,<br />

ogrzewanie podłogowe, dwa<br />

miejsca postojowe.<br />

Tel. 516 516 259<br />

Cena: 659 000 zł.<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225007<br />

Opole Zaodrze. 47,95 m2, parter, 3 pokoje<br />

+ garderoba, po generalnym remoncie,<br />

media miejskie.<br />

Tel. 516 516 259<br />

Cena: 409 000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225008<br />

Opole, Kolonia Gosławicka. 5 pokoi,<br />

pow. mieszkalna ok. 210 m2 + około 80<br />

m2 powierzchni w postaci dwóch garaży<br />

oraz pomieszczeń gospodarczych.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14806)<br />

Cena: 1 200 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>01240004<br />

Opole Zaodrze. 66,50 m2, pietro 2, 3 pokoje,<br />

media miejskie, przypisane miejsce<br />

postojowe.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena: 619 000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225009<br />

Opole Nowa Wieś Królewska. 78,87m2,<br />

parter, 3 pokoje + gabinet, umeblowane<br />

do wprowadzenia z ogrodem.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena: 710 000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225010<br />

Opole. Zaodrze, mieszkanie rozkładowe<br />

i funkcjonalne, do przekazania od zaraz,<br />

mieszkanie na sprzedaż Opole, Zaodrze, 3<br />

pokoje, 51m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14815)<br />

Cena: 359 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>01240002<br />

Opole. Zaodrze, ul. Nowowiejskiego, zakup<br />

bez podatku PCC, przekazanie od<br />

zaraz, z miejscem w garażu podziemnym<br />

i boksem rowerowym w cenie, dodatkowe<br />

miejsce postojowe, możliwość wykończenia<br />

pod klucz. 3 pokoje, 71m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14814)<br />

Cena: 697 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>01240003<br />

Opole, Dambonia. Przestronne mieszkanie<br />

- Polecam! mieszkanie w Opolu os.<br />

Dambonia na I piętrze o pow. 57 m2, które<br />

składa się z 3 pokoi, kuchni, łazienki z toaletą<br />

oraz przedpokoju.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14635)<br />

Cena: 399 000 zł<br />

Investdom_20220927004<br />

Opole, Malinka, Opole - Malinka. Mieszkanie<br />

pow. 66m2 + antresola pow. 25m2! 3<br />

pokoje Z salonu wyjście na duży, słoneczny<br />

taras o pow. ok. 20m2. Media miejskie.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14547<br />

Cena: 799 000 zł<br />

Investdomn_20220827002<br />

Opole, Zaodrze. Nowy apartament<br />

z widokiem na panoramę Opola! 3 pokoje,<br />

71m2.<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 697 000 zł<br />

Investdom_20220627002<br />

Opole, Armii Krajowej. Niski budynek, 3<br />

pokoje, 61m2.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14488)<br />

Cena: 390 000 zł<br />

Investdom_20220627004<br />

Opole, Grotowice. Ul. Platynowa. Nowa<br />

inwestycja. Budynki dwulokalowe z garażem<br />

i ogródkiem! Grotowice, 5 pokoi,<br />

117m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14163)<br />

Cena: 630 000 zł<br />

Investdom_20211128006<br />

Opole, Armii Krajowej. TYLKO U NAS! 3<br />

pokoje, 61m2 Wszystkie media miejskie.<br />

Atrakcyjna okolica w pobliżu park<br />

Tel. 77 474 88 00 (14109)<br />

Cena: 389 000 zł<br />

Investdom_20211025005<br />

Opole, Zaodrze. Nowe mieszkanie! 3 pokoje,<br />

67m2 bardzo jasny, ładny i rozkładowy<br />

apartament.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14073)<br />

Cena: 890 000 zł<br />

Investdom_20211025008<br />

Opole, Zaodrze, Nowy apartament.<br />

67m2.<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 579 000 zł<br />

Investdom_20210425005<br />

Opole, Armii Krajowej. 52m2. Zlokalizowane<br />

na IV piętrze, piwnica o pow. 4,42<br />

m2. Wystawka okien i loggi: wschód - południe<br />

- zachód. Wszystkie media miejskie.<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 320 tys. zł<br />

Investdom_20201024013<br />

MIESZKANIA<br />

4-POKOJOWE<br />

Opole, Śródmieście. Jasne i przytulne<br />

mieszkanie w dobrej lokalizacji - Polecam<br />

!!! Do mieszkania przynależy piwnica<br />

o pow. 9,04 m2. Wystawka okien PCV:<br />

wschód, południe, zachód. Rolety zewnetrzne.<br />

4 pokoje, 103m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14825)<br />

Cena: 890 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0226003<br />

Opole Malinka. 71 m2, piętro 4, 4 pokoje,<br />

łazienka, oddzielna toaleta, media miejskie.<br />

Tel. 516 516 390<br />

Cena: 455 000 zł<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225011<br />

Opole, Zaodrze. Jasne i przestronne<br />

mieszkanie - Polecam !!! Mieszkanie na<br />

sprzedaż Opole, Zaodrze, 4 pokoje, 78m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14770)<br />

Cena: 585 000 zł<br />

Investdom_20221211005<br />

Opole, Groszowice. Mieszkanie do kapitalnego<br />

remontu. Mieszkanie na sprzedaż<br />

Opole, Groszowice, 4 pokoje, 79m2<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 320 000 zł<br />

Investdomn_20220827004<br />

Opole, Śródmieście. Dzielnica Pisarzy,<br />

pokoje, 78m2 Mieszkanie przestronne,<br />

środkowe - ciepłe, rozkładowe - na dwie<br />

strony świata.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14628)<br />

Cena: 415 000 zł<br />

Investdom_20220927006<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 24<br />

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie! Wyślij treść ogłoszenia na adres:<br />

OPOLE<br />

OFERTY MIESZKAŃ<br />

OFERTY DZIAŁEK<br />

OFERTY NAJMU<br />

Opole, Półwieś. Duże mieszkanie. 5 pokoi,<br />

144m2, dwupoziomowe o pow. użytkowej<br />

ok. 144 m2.<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 490 000 zł<br />

Investdomn_20220827003<br />

Opole, Grudzice. Apartament gotowy<br />

do zakupu, 4 pokoje, pow. użytkowa<br />

110,70m2. Pow. ogrodu to 57,53 m2.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14410)<br />

Cena: 620 000 zł<br />

Investdom_20220528004<br />

Opole Śródmieście. Hale magazynowo-<br />

-produkcyjne do wynajęcia, zaplecze<br />

biurowe, biura, rampa rozładunkowa, powierzchnie<br />

od 170 m2 do 700 m2.<br />

Tel. 516516259<br />

Cena: 13 zł/m2<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225001<br />

Opole ścisłe Centrum. Lokal handlowo-<br />

-usługowy z witryną do wynajęcia, wysoki<br />

standard, 93,60 m2, media miejskie, klimatyzacja.<br />

Tel. 516 516 259<br />

Cena: 6 000 zł + opłaty<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0225002<br />

Opole Kolonia Gosławicka. Samodzielny,<br />

wolnostojący obiekt biurowo-magazynowy.<br />

Pomieszczenia biurowe i sanitarne<br />

w bardzo dobrym stanie o łącznej<br />

powierzchni ok. 170 m2.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Czynsz najmu: 10.000 zł/mc<br />

Mediator_20221222003<br />

Opole, Śródmieście. 4 pokoje, 90m2<br />

Mieszkanie o powierzchni 90 m2.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14138)<br />

Cena: 684 000 zł<br />

Investdom_20211128007<br />

Opole ścisłe centrum. Mieszkanie 5 pok.<br />

o pow. 105 m2 na parterze w zadbanej kamienicy.<br />

Idealne pod działalność.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 785 tys. zł do negocjacji<br />

Mediator_20200827005<br />

OFERTY LOKALI I OBIEKTÓW<br />

Opole ścisłe centrum. Dwa sąsiadujące<br />

ze sobą lokale o łączn.pow. 605m2.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 4,199 mln zł<br />

Mediator_20220827007<br />

Opole Śódmieście. Lokal w parterze,<br />

wszystkie media, klimatyzacja, 45m2.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 3500 zł + 250 dla wspólnoty<br />

Mediator_20220726004<br />

Opole Centrum. Przy głównej ulicy lokal<br />

z dużą witryną, parter, 80m2. Możliwość<br />

adaptacji pod potrzeby najemcy.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 4000 zł + 300 dla wspólnoty<br />

Mediator_20220726003<br />

Opole. Salon fryzjersko-kosmetyczny. Powierzchnia<br />

ok 72 m2. Cena wraz ze sprzętem<br />

i kosmetykami. Sprzedaż.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 490 tys. zł<br />

Mediator_20220628003<br />

Opole. Wolnostojący budynek jednokondygnacyjny<br />

o pow. 101m2 położony na<br />

działce o pow. 0,0255 m2.<br />

Tel. 77 474 88 00 (13787)<br />

Cena: 599 000 zł<br />

Investom_20210328012<br />

Pod Opolem. Działka pod zabudowę mieszkaniową<br />

jednorodzinną o pow. 7 ha. Wg. mpzp<br />

możliwość postawienia ok 50 budynków.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 79 zł/m2<br />

Mediator_20200827016<br />

Opole. Obiekt przemysłowy położony na<br />

terenie o łącznej pow. 0,6772 ha. Teren zabudowany<br />

3 halami produkcyjnymi o łącznej<br />

pow. 844,23 m2 oraz wiatami o łącznej<br />

powierzchni 1263,08m2.<br />

Tel. 77 474 88 00 (13002)<br />

Cena: 2 000 tys. zł<br />

Investdom_20191127008i<br />

Lokal na sprzedaż Opole. Centrum, 3<br />

pomieszczenia, 51m2. Idealny pod biuro,<br />

gabinet, salon, lub inwestycyjnie pod wynajem.<br />

Parking zamykany bramą.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14408)<br />

Cena: 510 000 zł<br />

Investdom_20220528006<br />

Opole. 5 pomieszczeń, 101m2, lokal położony<br />

na wybrukowanej, ogrodzonej działce<br />

o pow. 0,0255m2 na opolskim Zaodrzu.<br />

Tel. 77 474 88 00 (13787)<br />

Cena: 599 000 zł<br />

Investdom_20210830004<br />

Opole Śródmieście. Hale magazynowo-<br />

-produkcyjne do wynajęcia, zaplecze<br />

biurowe, biura, rampa rozładunkowa, powierzchnie<br />

od 170 m2 do 700 m2.<br />

Tel. 516 516 259<br />

Cena: 13 zł/m2<br />

PCKN_<strong>2023</strong>0328001<br />

Opole Centrum. Lokal w parterze z antresolą<br />

337m2 z klimatyzację, duże witryny,<br />

żaluzje, piwnica 200m2.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Czynsz 62 zł/m2<br />

Mediator_20220827008<br />

Opole - Wrzoski. Do wynajęcia lokal użytkowy<br />

o pow. 37 m2. Czynsz 75 zł/m2 + media<br />

wg zużycia.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 2.770 zł<br />

Mediator_20210628002<br />

Opole - Wrzoski. Do wynajęcia lokal użytkowy<br />

o pow. 133 m2. Czynsz 60 zł/m2 +<br />

media wg zużycia.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 7.900 zł<br />

Mediator_20210628003<br />

Opole, ul. Głogowska. Lokal biurowy na<br />

1 p. budynku biurowego o pow. 140,5 m2.<br />

Tel. 509 828 078<br />

CENA: 4000,00 zł netto<br />

Investdom_20200629002<br />

Opole, ul. Głogowska. Powierzchnia<br />

magazynowa z zapleczem socjalno-biurowym<br />

253m2 z opcją ogrzewania.<br />

Tel. 509 828 078<br />

CENA: 3542,00 zł netto<br />

Investdom_20200629003<br />

Opole, ul. Głogowska. Lokale biurowe,<br />

usługowe na parterze o łącznej pow. 200<br />

m2 z zapleczem socjalnym.<br />

Tel. 509 828 078<br />

CENA: 5600,00 zł netto<br />

Investdom_20200629001<br />

Opole. Centrum przy rynku. 72 m2, 3 pom.<br />

sprzedażowe, socjalne z aneksem, WC,<br />

pom. gospodarcze, na parterze.<br />

Tel. 517120637<br />

Cena: 4.320 zł netto+ media<br />

Mediator_20190820007<br />

Opole, ul. Głogowska. Kontenery magazynowe<br />

o pow. 28,5 m2 na terenie monitorowanym<br />

i chronionym.<br />

Tel. 515 100 220<br />

CENA: 500,00 zł netto<br />

Investdom_20200629004<br />

Nowe biurowce w Opolu - Klasa A. 6 pomieszczeń,<br />

250m2. Oferta dotyczy przykładowego<br />

lokalu.<br />

Tel. 77 474 88 00 (12771)<br />

Cena: 12 500 zł<br />

Investdom_20190820007<br />

Opole. Centrum, 6 pomieszczeń, 365m2.<br />

Duzy lokal handlowy z witryną, parter<br />

przy bardzo ruchliwej ulicy.<br />

Tel. 77 474 88 00 (11833)<br />

Cena: 13 000 zł<br />

Investdom_5871<br />

Opole Centrum. Lokal na parterze pod<br />

działalność biurowo-handlową o pow.<br />

88 m2.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Czynsz najmu: 5.000 zł<br />

Mediator_20191127009m<br />

Opole. Centrum, 169m2, 5 pomieszczeń,<br />

standard podwyższony, parter jednej z kamienic<br />

w ścisłym centrum Opola.<br />

Tel. 774748800 (11074)<br />

Cena: 13 520 zł + opłaty<br />

Investdom_5474<br />

Opole. Ścisłe centrum, 176m2, ul. Krakowska<br />

- pomieszczenia gosp. oraz socjalne.<br />

Tel. 774748800 (2581)<br />

Cena: 15 tys. zł + opłaty<br />

Investdom_5475<br />

POWIAT OPOLSKI<br />

Dąbrowa. Szeregówki piętrowe z ogródkami<br />

w Dąbrowie k/Opola.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: od 487 tys. zł<br />

Mediator_20201221011<br />

Popielów centrum. Dom wolnostojący<br />

do do remontu 7 pokoi o pow. 166 m2,<br />

działka 2.350 m2<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 325tys. zł<br />

Mediator_20220726005<br />

Kup. Dom wolnostojący 8 pokoi o pow.<br />

130 m2, działka o pow. 1825 m2. Dostępny<br />

w od stycznia <strong>2023</strong> r.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 469 tys. zł.<br />

Mediator_20220726006<br />

Dębska Kuźnia, Chrząstowice. 3 pokoje,<br />

100m2. Budynek o powierzchni<br />

około 100m2 wybudowany metodą tradycyjną,<br />

z dachem płaskim.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14540)<br />

Cena: 299 000 zł<br />

Investdomn_20220827007<br />

Krasiejów, Ozimek. Dom z dużym<br />

ogrodem w sąsiedztwie lasu - POLE-<br />

CAM! 6 pokoi, 201m2 Nieruchomość nie<br />

wymaga wkładu finansowego.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14791)<br />

Cena: 1 870 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>01240005<br />

Turawa. Nowa szeregówka całoroczna<br />

64,5m2, salon, kuchnia, sypialnia, antresola,<br />

działka 120m2.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 306 tys. zł<br />

Pod Opolem. Działka - tereny lasów<br />

o funkcji rekreacyjnej i uprawy polowe<br />

oraz dolesienie. Powierzchnia 10.670<br />

m2.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 350 tys. zł<br />

Nakło, Tarnów Opolski, Dom z historią.<br />

6 pokoi, 176m2 Wybudowany został<br />

w 1984 roku, a w 1985 roku został wyróżniony<br />

nagrodą.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14864)<br />

Cena: 1 129 000 zł<br />

Kolanowice, Łubniany. Dom w spokojnym<br />

miejscu - Polecam! , 5 pokoi, 158m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14788)<br />

Cena: 1 490 000 zł<br />

Gracze. Dom jednorodzinny z zabudowaniami<br />

gospodarczymi. Do remontu.<br />

Działka 22,5 ara, możliwość prowadzenia<br />

działalności usługowej.<br />

Tel. 505835381<br />

Cena: 92 tys. zł do negocjacji<br />

Mediator_20210426006<br />

Mediator_20220329005<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0226005<br />

Investdom_<strong>2023</strong>01240006<br />

Mediator_20210927001<br />

Osowiec, Turawa. Dziaka ok. 10 arów,<br />

dom o pow. 180m2, 6 pokoi. W otoczeniu<br />

lasu, w pobliżu małego stawu<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

aCena: 480 tys. zł<br />

Investdom_20200426009<br />

Zawada, Turawa. 4 pokoje, 76m2 Wygodny<br />

dom z ogrodem i rodzinnym<br />

wnętrzem. Domy wyróżniają się bardzo<br />

funkcjonalnym układem pomieszczeń.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14668)<br />

Cena: 479 000 zł<br />

Investdom_20221025005<br />

Dobrzeń Wielki. Działka budowlana<br />

1.236 m², kształt: prostokątny, długość:<br />

45m; szerokość: 27m; teren płaski.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena 135 tys. zł<br />

Mediator_<strong>2023</strong>0227002<br />

Zawada, Turawa. Nowe apartamenty.<br />

Pompa ciepła! 4 pokoje, 84m2 mieszkania<br />

na piętrze o powierzchni 84,01 m2.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14663)<br />

Cena: 520 000 zł<br />

Investdom_20221025003<br />

Popielów. Działka budowlana 2450 m2,<br />

pusta prostkątna<br />

Tela. 505 36 00 90<br />

Cena 125 tys. zł<br />

Mediator_20220928001<br />

Siedliska, Dąbrowa. Działka na sprzedaż<br />

1175m2 Gotowa do zagospodarowania<br />

w media: prąd, woda.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14508)<br />

Cena: 199 750 zł<br />

Investdom_20220725007<br />

Dobrzeń Wielki. Działka o pow. 656 m2<br />

o wymiarach 30 mb x 21,5 mb.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 79 tys. zł<br />

Mediator_20220726007<br />

Dąbrowa. Pow. ok 11 arów. Kształt nieregularny.<br />

Media: woda, prąd, kanalizacja<br />

w drodze.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 60 tys. zł<br />

Mediator_20220628005<br />

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie!<br />

Wyślij treść ogłoszenia na adres: SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl<br />

POWIAT OPOLSKI<br />

Str. 25<br />

Chrząstowice. Działka budowlana z mpzp<br />

budownictwo jednorodzinne. Pow. 11,3 ara.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 120 zł/m2<br />

Mediator_20220329003<br />

Chrząstowice. Działka z mpzp pod jednorodzinną<br />

zabudowę mieszkaniową. Blisko<br />

las. Media w drodze.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 12 tys. zł/ar<br />

Mediator_20220329004<br />

Gmina Dobrzeń Wielki. Bezczynszowe 2<br />

pokojowe mieszkanie o pow. 52 m2.<br />

Tel. 77 410 50 60<br />

Cena: 180 000 zł<br />

Kosikowski_20210427005<br />

Gmina Murów. ATRAKCYJNA CENA!<br />

Mieszkanie o pow. ok. 32,5 m2 z balkonem<br />

oraz przynależną piwnicą.<br />

Tel. 77 410 50 60<br />

Cena: 95 000 zł<br />

Kosikowski_20210427006<br />

Łubniany. Działka bud. o pow. 4110 m2, media<br />

w drodze prąd, woda, kanalizacja, gaz.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 250 tys. zł.<br />

Mediator_20211226004<br />

Marszałki, Turawa. Działka w okolicy<br />

Osowca - POLECAM !!! 2200m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14170)<br />

Cena: 220 000 zł<br />

Investdom_20211128011<br />

Jełowa, Łubniany. Teren o powierzchni<br />

32,15 arów w miejscowym planie zagospodarowania<br />

przestrzennego dzieli się<br />

na część pod zabudowę mieszkaniową,<br />

jednorodzinną oraz zieleń i rolę.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14169)<br />

Cena: 139 000 zł<br />

Investdom_20211128012<br />

Lipowa. Działka budowlana o pow. ok. 40<br />

arów. Media: woda, prąd. Istnieje możliwość<br />

podziału na mniejsze działki.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 199 tys. zł<br />

Mediator_20211025002<br />

Lipowa. Działka pod budowę domu. Powierzchnia<br />

ok 16 arów. Media: woda, prąd.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 79.000 zł<br />

Mediator_20211025003<br />

Przecza. Działka budowlana o pow. 60<br />

arów. Media: woda, prąd, kanalizacja.<br />

Działka przy drodze głównej.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 7.900/ar<br />

Mediator_20211025004<br />

Gmina Dąbrowa. Działki rolne - Lipowa.<br />

Klasa gruntu IV, V.<br />

Tel. 505835381<br />

Cena za ha: 60 tys. zł<br />

Mediator_20220426002<br />

Jełowa. Działka usługowa w przy drodze<br />

wojewódzkiej o pow. 5.515 m2 woda, prąd.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 250 tys. zł<br />

Mediator_20210528002<br />

Chróścice. Działka w Chróścicach 3065 m2<br />

z pięknymi wysokimi sosnami, w drodze:<br />

gaz, woda, kanalizacja, prąd.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 200 tys. zł<br />

Mediator_20201221008<br />

Chróścice. Działka w Chróścicach 724 m2,<br />

w drodze: gaz, woda, kanalizacja, prąd.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 62,5 tys. zł<br />

Mediator_20201221005<br />

Dobrzeń Wielki. Działka w Dobrzeniu<br />

Wielki 918 m2. Media: woda, kanalizacja<br />

i prąd w pobliżu.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 80 tys. zł<br />

Mediator_20201221009<br />

Blisko Opola. Pow. 10,69 ara pod zabudowę<br />

jednorodzinną. Uzbrojona: energia<br />

elektryczna, kanalizacja, woda.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 128 tys. zł<br />

Mediator_ 201905005<br />

Łąka k/ Kadłuba Turawskiego. Grunty<br />

rolne o powierzchni ok. 1,5 ha.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 74.000 zł<br />

Mediator_20200226005<br />

Siedliska. Działka budowlana ok. 9,5 ara.<br />

Blisko dojazd do A-4.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 85 tys. zł<br />

Mediator_20201221010<br />

Dobrzeń Wielki. Działka 1236 m2. Działka<br />

pusta, płaska, prostokątna.<br />

Tel. 505360090<br />

Cena: 135 tys. zł<br />

Mediator_2019072408<br />

Daniec. Działka pod zabudowę przemysłowo-handlową<br />

zgodnie z miejscowym<br />

planem zagospodarowania przestrzennego.<br />

Pow. ok. 1,4 ha. Super cena!<br />

tel. 517 120 637<br />

Cena za całość 358 tys. zł do neg.<br />

Mediator_20191028004<br />

Łubniany, Zielona okolica. Pow. ok.<br />

1380m2, teren o kształcie zbliżonym do<br />

prostokąta z dojazdem drogą gruntową.<br />

Tel. 77 474 88 00 (13631)<br />

Cena: 138 000 zł<br />

Investdom_20201129043<br />

Dylaki. Działka budowlano-rekreacyjna<br />

o pow. 8,4 ara, uzbrojona, spokojna lokalizacja,<br />

dobry dojazd, dużo zieleni.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 58 tys. zł<br />

Mediator_5649<br />

Jełowa. Działka do zabudowy lub podziału<br />

na mniejsze - pow. 25 arów. Dostęp do drogi<br />

publicznej. Media w drodze<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 4,5 tys. zł/ar do negocjacji<br />

Mediator_6007<br />

POWIAT BRZESKI<br />

Grodków. Mieszkanie na sprzedaż, 3 pokoje,<br />

75m2 na trzecim piętrze budynku<br />

położonego w Grodkowie. Kamienica<br />

przeszła generalny remont w 2010 roku.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14904)<br />

Cena: 379 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0329008<br />

4 pokoje. 157m2 Lokal składa się z kuchni<br />

z jadalnią, salonu, trzech sypialni, łazienki<br />

z wc, osobnej toalety, pomieszczenia gospodarczego<br />

oraz przedpokoju. Pokoje są<br />

duże i przestronne, możliwości w zaaranżowaniu<br />

nieskończone.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14812)<br />

Cena: 429 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>01240008<br />

Brzeg, Apartament z własnym miejscem<br />

postojowym. 4 pokoje, 152m2. Na<br />

dole znajduje się przestronny salon otwarty<br />

na kuchnię, duży taras oraz toaleta.<br />

Kuchnia na wysoki połysk, w pełni wyposażona<br />

w sprzęt ADG łącznie z kawiarką.<br />

Na górze trzy sypialnie, dwie łazienki, sauna<br />

i holl. Jedna sypialnia z własną łazienką<br />

i garderobą. Apartament na trzecim<br />

piętrze, łączna powierzchnia użytkowa<br />

152m2, okolica cicha i spokojna, miłe sąsiedztwo.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14452)<br />

Cena: 798 000 zł<br />

Investdom_20221025009<br />

Mieszkanie na sprzedaż. 6 pokoi, 185m2<br />

odrębne wejście przez własną klatkę<br />

schodową i własny przypisany ogród –<br />

cóż można chcieć więcej! Nieruchomość<br />

w bardzo dobrym stanie.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14786)<br />

Cena: 920 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>01240009<br />

zBrzeg. 3 pokoje, 53m2 Mieszkanie<br />

z balkonem, rozkładowe, usytuowane na<br />

czwartym piętrze. Bardzo dobra, spokojna<br />

lokalizacja, blisko przedszkole, szkoły,<br />

markety, dworzec PKP, PKS, punkty handlowe.<br />

Do lokalu przynależy piwnica.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14655)<br />

Cena: 280 000 zł<br />

Investdom_20221025007<br />

Brzeg. Apartament z własnym miejscem<br />

postojowym! 4 pokoje, 152m2 Na sprzedaż<br />

dwupoziomowy apartament usytuowany<br />

w kameralnej dzielnicy Brzegu. Na<br />

dole znajduje się przestronny salon otwarty<br />

na kuchnię, duży taras oraz toaleta.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14452)<br />

Cena: 798 000 zł<br />

Investdomn_20220827010<br />

Brzeg. Mieszkanie na sprzedaż Brzeg, 3<br />

pokoje, 89m2 Mieszkanie z duszą, urządzone,<br />

z wysokimi sufitami, dużymi oknami,<br />

mieszkanie dla ludzi, którzy kochają<br />

przestrzeń.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14581)<br />

Cena: 499 000 zł<br />

Investdom_20221025008<br />

Mieszkanie na sprzedaż Brzeg. 2 pokoje,<br />

32m2, 2 piętro w kamienicy. Składa się<br />

ono z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc<br />

oraz przedpokoju. Lokal po kapitalnym<br />

remoncie,<br />

Tel. 77 474 88 00 (14589)<br />

Cena: 170 000 zł<br />

Investdomn_20220827008<br />

Brzeg. I piętro, ogródek! Mieszkanie na<br />

sprzedaż Brzeg, 2 pokoje, 76m2 Lokal po<br />

kapitalnym remoncie, pokoje są duże<br />

i bardzo ustawne, miejsce przy kominku<br />

można wykorzystać na jadalnię<br />

Tel. 77 474 88 00 (14517)<br />

Cena: 349 000 zł<br />

Investdom_20220725008<br />

Lewin Brzeski, Wronów. Działka rolna<br />

w Wronowie gmina o pow. 60.800 m2 porośnięta<br />

wierzbą energetyczną.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 152 tys. zł<br />

Mediator_20201221014<br />

Gierszowice, Olszanka. 900m2 Działka<br />

z warunkami zabudowy, niecałe 9 arów,<br />

regularny kształt, dojazd drogą utwardzoną,<br />

media - woda, prąd w bliskiej odległości.<br />

Okolica cicha i spokojna<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

(14481)<br />

Cena: 73 000 zł<br />

Investdom_20220725011<br />

Brzeg. 4 pomieszczenia, 82m2, bezpośrednio<br />

pod lokalem znajduje się piwnica<br />

o powierzchni 50,16m2, którą również<br />

można zagospodarować pod swoją działalność.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14157)<br />

Cena: 320 000 zł<br />

Investdom_20211226004<br />

Nowa Wieś Mała. Działka budowlana o powierzchni<br />

9,41 ar. W miejscowym planie zagospodarowania<br />

przestrzennego działka<br />

przeznaczona jest pod zabudowę jednorodzinną<br />

z możliwością prowadzenia usług<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

(13655)<br />

Cena: 94 100 zł<br />

Investdom_20210224019<br />

Pisarzowice, Lubsza. 3000m2. Oferujemy<br />

Państwu na sprzedaż działkę o powierzchni<br />

ok. 0,3000 ha w miejscowości Pisarzowice,<br />

gmina Lubsza. Media - woda, prąd<br />

- w okolicy.<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

(13257)<br />

Cena: 180 000 zł<br />

Investdom_20201128024<br />

Pisarzowice, Lubsza. 2950m2 Oferujemy<br />

Państwu na sprzedaż działkę o powierzchni<br />

ok. 0,2950 ha w miejscowości Pisarzowice,<br />

gmina Lubsza. Media - woda, prąd<br />

- w okolicy.<br />

Tel. 77 474 88 00 (13254)<br />

Cena: 177 000 zł<br />

Investdom_20201128027<br />

Brzeg. Garaż + własny ogródek! 4 pokoje,<br />

78m2. Kuchnia, łazienka i ganek. Do<br />

lokalu przynależy piwnica o powierzchni<br />

17,94m2, kotłownia – 7,49m2, pomieszczenie<br />

gospodarcze – 3,71m2, a także garaż –<br />

18,25m2<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

(12794)<br />

Cena: 370 000 zł<br />

Investdom_20201128021<br />

Pisarzowice, Lubsza. Działka o pow. ok.<br />

0,5100 ha w miejscowości Pisarzowice,<br />

gmina Lubsza. Media - woda, prąd - w okolicy.<br />

Działka w kształcie prostokąta,<br />

Tel. 77 474 88 00 (13255)<br />

Cena: 306 000 zł<br />

Investdom_20201128026<br />

Lipki, Skarbimierz. 4 pokoje, 115m2,<br />

częściowo podpiwniczony, usytuowany<br />

na działce o powierzchni użytkowej<br />

0,2704ha.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14811)<br />

Cena: 419 000 zł<br />

Janów, Olszanka, Janów. Pałac w Janowie!<br />

2260 m2 w skład której wchodzi<br />

zabytkowy pałac, neobarokowa brama<br />

wjazdowa, spichlerz oraz altana.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14308)<br />

Cena: 1 990 000 zł<br />

Szydłowice, Lubsza. 3 pokoje, 80m2<br />

Domu wolno stojący o powierzchni<br />

ok.80 m2 na dużej, 23- arowej działce<br />

we wsi Szydłowice, gmina Lubsza.<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 152 000 zł<br />

Czepielowice, Lubsza. Dom na sprzedaż<br />

Czepielowice, Lubsza, 7 pokoi,<br />

153m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (14779)<br />

Cena: 295 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>01240010<br />

Investdom_20220226019<br />

Investdom_20201128037<br />

Investdom_20221211008<br />

Poszukujemy<br />

działki budowlane<br />

pod Opolem.<br />

Brzeg. 7 pokoi, 113m2. Dom jednorodzinny<br />

wraz z zabudowaniami gospodarczymi.<br />

Budynki posadowione są na<br />

dużej, 76-arowej działce,<br />

Tel. 77 474 88 00 (14460)<br />

Cena: 799 000 zł<br />

Investdom_20220627011<br />

Łosiów. Dom pod inwestycję. 13 pokoi.<br />

W trakcie remontu. Nowe instalacje.<br />

Ogrzewanie gazowe. Pompa ciepła.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 424 tys. zł<br />

Mediator_20200928004<br />

Lubicz, Lubsza. Ranczo ze stawem i laskiem,<br />

5 pokoi, 125m2<br />

Tel. 77 474 88 00 (13789)<br />

Cena: 850 000 zł<br />

Investom_20210328004<br />

Czepielowice, Lubsza. 3 pokoje, Dom<br />

o powierzchni ok. 100 m2 jest gotowy<br />

do zamieszkania, nie wymaga remontów.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14490)<br />

Cena: 495 000 zł<br />

Investdomn_20220827011<br />

Tel. 517 120 637<br />

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie!<br />

Wyślij treść ogłoszenia na adres: SMS: 604 56 33 21, e-mail: redakcja@orn24.pl. www.orn24.pl<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Str. 26<br />

POWIAT BRZESKI<br />

Ogłoszenia prywatne drukujemy bezpłatnie! Wyślij treść ogłoszenia na adres:<br />

POWIAT<br />

STRZELECKI<br />

Brzeg. 3 pokoje, 141m2. Dom wolno<br />

stojący, niepodpiwniczony, w całości<br />

parterowy. Działka w całości ogrodzona<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 990 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0329010<br />

Okolice Brzegu.. Pałac z 1840 r z nieukończonym<br />

remontem. Powierzchnia<br />

pałacu 2260 m2. W pięknym parku 320<br />

drzew na obszarze 15.000 m2.<br />

Tel. 505 360 090<br />

Cena: 1,99 mln zł<br />

Mediator_5760<br />

Jasiona, Lewin Brzeski. 3 pokoje,<br />

76m2, dostęp do wody, energii elektrycznej,<br />

budynek ogrzewany był piecami<br />

kaflowymi. Do kapitalnego remontu<br />

Tel. 77 474 88 00 (14747)<br />

Cena: 150 000 zł<br />

Investdom_202211280012<br />

Błota, Lubsza. Do kapitalnego remontu<br />

/ rozbiórki. 4 pokoje, 160m2. Nieruchomość<br />

gruntowa o powierzchni 22<br />

arów.<br />

Tel. 77 474 88 00 (13901)<br />

Cena: 99 000 zł<br />

Investdom_202105270187<br />

POWIAT KRAPKOWICKI<br />

Blisko Strzelec Op. Czynna restauracja<br />

i dom weselny przy krajowej 94. Działka<br />

1ha.<br />

Tel. 607 839 210<br />

Cena: 2,6 mln. zł<br />

Mediator_20210628008<br />

Żywocice, Krapkowice. 5 pokoi, 144m2<br />

w stanie dobrym, z dużym potencjałem<br />

aranżacyjnym, częściowo wymaga prac<br />

adaptacyjno - remontowych.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14720)<br />

Cena: 350 000 zł<br />

Investdom_202211280010<br />

www.OpolskiRynek.pl<br />

Krapkowice, Otmęt. 2 pokoje, 44m2<br />

Składa z pokoju dziennego, jasnej kuchni,<br />

sypialni, łazienki i przepokoju. Balkon.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14754)<br />

Cena: 255 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>0329007<br />

Krapkowice, Apartamenty na Krasińskiego.<br />

2 pokoje, 41m2, stan deweloperski.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14718)<br />

Cena: 280 000 zł<br />

Investdom_202211280008<br />

Krapkowice, Apartamenty na Krasińskiego.<br />

3 pokoje, 77m2, świetna lokalizacja.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14725)<br />

Cena: 490 000 zł<br />

Investdom_202211280009<br />

Krapkowice, Otmęt, Otmęt. 4 pokoje,<br />

88m2 Mieszkanie z funkcją domu! Do każdego<br />

lokalu mieszkalnego przylega ogród.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14189)<br />

Cena: 479 000 zł<br />

Investdomn_20220827012<br />

Krapkowice. Działka inwestycyjna o pow.<br />

1,4 ha. Oznaczona symbolem 19 UH, UR, P,<br />

S - tereny zabudowy usługowej. Działka<br />

ustytuowana od strony od strony Opola.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 629 tys. zł<br />

Mediator_20220628004<br />

Krapkowice, Otmęt, Odrzańskie Tarasy. 2<br />

pokoje, 44m2, stan deweloperski, budowa<br />

realizowana jest z wykorzystaniem najnowszych<br />

energooszczędnych technologii.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14292)<br />

Cena: 292 991 zł<br />

Investdom_20220226009<br />

Krapkowice, Otmęt, Odrzańskie Tarasy.<br />

4 pokoje, 78m2 Apartamenty sprzedawane<br />

będą w stanie deweloperskim, a budowa<br />

realizowana jest z wykorzystaniem najnowszych<br />

energooszczędnych technologii.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14302)<br />

Cena: 478 839 zł<br />

Investdom_20220226011<br />

Stradunia, Walce, Opolska. Nieruchomość<br />

gruntowa o powierzchni 8,13 ara.<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 50 000 zł<br />

Investom_20210328020<br />

Krapkowice, Otmęt, Odrzańskie Tarasy.<br />

3 pokoje, 59m2, stan deweloperski.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14303)<br />

Cena: 372 808 zł<br />

Investdom_20220226010<br />

Gogolin, Gogolin-Osiedle Dębowe.<br />

3 pokoje, 60m2<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 283 504 zł<br />

Investdom_20210127012<br />

Obieszowice, Walce. 2550m2 Kształt<br />

prostokąta o wymiarach ok 60m x 43m.<br />

Tel. 77 474 88 00 (12887)<br />

Cena: 89 000 zł<br />

Investdom_20201129035<br />

Krapkowice, otmęt, Krapkowice. 7<br />

pokoi, 275m2m, budynek wielorodzinny<br />

z dużym potencjałem.<br />

Tel. 77 474 88 00 (13004)<br />

Cena: 620 tys. zł<br />

Investdom_20200323024<br />

Zdzieszowice. 4 pokoje, 148m2. Budynek<br />

murowany, ocieplony styropianem,<br />

dach spadzisty, kryty dachówką cementową.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14421)<br />

Cena: 479 000 zł<br />

Investdom_20220528008<br />

Gogolin, Gogolin-Osiedle Dębowe. 5<br />

pokoi, 137m2. Dwadzieścia segmentów<br />

mieszkalnych w zabudowie szeregowej.<br />

Tel. 77 474 88 00<br />

Cena: 595 000 zł<br />

Investdom_20220226013<br />

Krapkowice, Otmęt. 4 pokoje, nieruchomośc<br />

gruntowa o pow. 921 m2, zabudowaną<br />

budynkiem o pow. ok. 90 m2.<br />

Tel. 77 474 88 00 (13472)<br />

Cena: 329 000 zł<br />

Investdom_20211025014<br />

Krapkowice, Opolska. Dom na sprzedaż<br />

4 pokoje, 166m2. Kamienica w zabudowie<br />

zwartej o powierzchni użytkowej<br />

166 m2.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14509)<br />

Cena: 539 000 zł<br />

Investdomn_20220827013<br />

POWIAT PRUDNICKI<br />

Prudnik okolice. Działka budowlana<br />

z mpzp pod dom jednorodzinny o pow.<br />

790 m2. Ładna okolica.<br />

Tel. 505 105 345<br />

Cena 45,7 tys. zł<br />

Mediator_20210328006<br />

Trzebina. Duża działka pod dom jednorodzinny.<br />

Jest miejscowy plan (MN).<br />

Powierzchnia 13,5 ara. Ładny widok na<br />

Prudnik. Rezydencja z dużym basenem,spokojna<br />

okolica, ogród, duża działka<br />

50ar<br />

Tel. 505 105 345<br />

Cena: 2,5 mln zł<br />

Mediator_20220329007<br />

Kłodzko - Krosnowice. Działka budowlana<br />

o pow. ok. 55 ara.edia na działce.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 350 tys. zł<br />

POZOSTAŁE<br />

Mediator_20201221017<br />

Kłodzko - Krosnowice. Działka pod dom<br />

o pow. ok 10 ar. Media na działce.<br />

Tel. 505 835 381<br />

Cena: 65 tys. zł<br />

Mediator_20201221018<br />

Góry Opawskie.<br />

Tel. 505 105 345<br />

Cena 84 tys. zł<br />

Mediator_20210328007<br />

Pod Prudnikiem. Działka 10,3 ara<br />

w ustronnym i cichym miejscu.<br />

Tel. 505 105 345<br />

Cena 60 tys. zł<br />

Mediator_20210328008<br />

Pod Prudnikiem. Kompleks działek<br />

budowlanych od 8 do 14 arów. Sielska<br />

okolica, widok na góry.<br />

Tel. 505 105 345<br />

Cena: 58 zł/m2<br />

Mediator_20210528005<br />

Szczyrk. Klimatyczny dom w centrum,<br />

80 m2, 3 pok., ogrzewanie gazowe,<br />

działka 6,1 ara.<br />

Tel. 607 839 210<br />

Cena: 1,4 mln. zł do neg.<br />

Mediator_20210628010<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Nysa, Jasne i przestronne mieszkanie<br />

- Polecam. 2 pokoje, 49m2 Mamy przyjemność<br />

zaprezentować Państwu mieszkanie<br />

w jednym z bloków w Nysie dz.<br />

Podzamcze. Zlokalizowane na I piętrze<br />

o pow. 48,60 m2.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14768)<br />

Cena: 289 000 zł<br />

Investdom_20221211003<br />

Korfantów okolice. Obiekt pod inwestycje<br />

z potencjałem utworzenia do 12<br />

mieszkań. Pow. łączna ok. 640m2. trzy<br />

kondygnacje. Miejsca postojowe.<br />

Tel. 517 120 637<br />

Cena: 250 tys. zł okazja<br />

Mediator_20220726008<br />

Pokrzywna. Działka budowlana pow. 8<br />

arów, nieuzbrojona, okolica turystyczna.<br />

Tel. 505 105 345<br />

Cena: 55 tys. zł.<br />

Mediator_20201128007<br />

POWIAT<br />

KĘDZIERZYŃSKO-<br />

-KOZIELSKI<br />

Kędzierzyn-Koźle. 5 pokoi, 161m2.<br />

Budynek wybudowany w technologii<br />

Thermomur, energaooszczędny., dach<br />

spadzisty, kryty dachówką cementową.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14776)<br />

Cena: 920 000 zł<br />

Investdom_<strong>2023</strong>01240011<br />

POWIAT NYSKI<br />

Jarnołtówek, Głuchołazy. 15 pokoi,<br />

700m2. OFERTA INWESTYCYJNA!! Obiekt,<br />

Dom, Pensjonat.<br />

Tel. 77 474 88 00 (12741)<br />

Cena: 1 650 000 zł<br />

Investdom_201906014<br />

Przechód, Korfantów. 155m2. Działka<br />

900 m2, na której znajdują się dwa<br />

budynki mieszkalne oraz trzy budynki<br />

gospodarcze.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14492)<br />

Cena: 235 000 zł<br />

Investdom_20220627006<br />

Wydawca:<br />

Opolskie Stowarzyszenie<br />

Rynku Nieruchomości,<br />

46-020 Opole, ul. Krakowska 37<br />

Redakcja:<br />

Studio Wydawnicze Fodo Press,<br />

45-940 Opole, ul. Niemodlińska 107<br />

Redaktor naczelny:<br />

Mariusz Ciołeszyński,<br />

tel. kom 696 007 321<br />

Z-ca redaktora naczelnego:<br />

Andrzej Jakiel<br />

Ogłoszenia prywatne<br />

drukujemy bezpłatnie!<br />

Wyślij treść ogłoszenia<br />

na adres: SMS:<br />

604 56 33 21<br />

Sowin, Łambinowice. 6 pokoi, budynek<br />

mieszkalny jednorodzinny o pow.<br />

158,60 m2, garaż, działka 800 m2.<br />

Tel. 77 474 88 00 (14077)<br />

Cena: 359 000 zł<br />

Investdom_20211025018<br />

Dyrektor wydawnictwa:<br />

Ewa Makowiecka-Granatowska<br />

Dyrektor techniczny:<br />

Artur Ciechociński<br />

Grafika/DTP:<br />

Bogna Kiełpikowska, Marcin Chłąd<br />

Zespół redakcyjny:<br />

Tomasz Mrożek, Katarzyna Ciołeszyńska,<br />

Joanna Grabowska, Beata Marcinowicz,<br />

Krzysztof Bulkiewicz, Zygmunt Pyszkowski.<br />

www.OpolskiRynek.pl<br />

ISSN 1734-7793<br />

Nr indeksu 204854


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 27


Str. 28<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 29


WYKOŃCZENIA WNĘTRZ POD KLUCZ<br />

WCHODZISZ I MIESZKASZ<br />

PROJEKTOWANIE WNĘTRZ, KOMPLEKSOWE WYKOŃCZENIE,<br />

PEŁNE WYPOSAŻENIE I UMEBLOWANIE<br />

WNĘTRZA GOTOWE DO ZAMIESZKANIA<br />

ORAZ<br />

PAKIETY WYKOŃCZENIOWE<br />

OKREŚLONY ZAKRES PRAC I MATERIAŁÓW.<br />

SZYBKA REALIZACJA PRAC WYKOŃCZENIOWYCH<br />

W KORZYSTNEJ CENIE<br />

Str. 30<br />

OPOLE • KATOWICE • KRAKÓW<br />

www.saniwell.pl +48 501 787 283<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


WITAJ WIOSNO!<br />

Zapraszamy do nowego salonu<br />

30 lat<br />

na rynku<br />

PODŁOGI Z KLASĄ<br />

77 441 93 81<br />

605 762 622<br />

PODŁOGI<br />

DREWNIANE<br />

PANELE<br />

WINYLOWE - LVT<br />

WYKŁADZINY<br />

PCV<br />

WYKŁADZINY<br />

DYWANOWE<br />

LISTWY<br />

WYKOŃCZENIOWE<br />

TAPETY<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Godziny otwarcia: pon., wt., śr. 8.00-16.30, czwartek 8.00-19.00, piątek 8.00-14.00<br />

GOSER-BWM Sp. z o.o. - ul. Kaszubska 3, 45-323 Opole<br />

Str. 31


Współpraca z nami to czysta przyjemność<br />

SOLIDNA • PERFEKCYJNA • PROFESJONALNA<br />

Kompleksowa obsługa w zakresie obrotu nieruchomościami<br />

KUPNO | SPRZEDAŻ | NAJEM | DORADZTWO<br />

ul.Ozimska 36/3 Opole tel. 516 516 290 tel. 516 516 390 tel. 516 516 259<br />

Str. 32<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


PRESTIŻOWA INWESTYCJA W SAMYM CENTRUM WROCŁAWIA<br />

-<br />

PRAWDZIWA WARTOŚĆ DLA POKOLEŃ<br />

Mieszkania o powierzchni od 30 m 2 do 170 m 2<br />

Termin zakończenia - II kw. 2024 r.<br />

LUKSUSOWY OBIEKT OFERUJĄCY NAJWYŻSZY STANDARD:<br />

duże okna typu portfenetr<br />

elewacja z klinkieru<br />

reprezentacyjne lobby<br />

usługi portiera<br />

strefa spa<br />

luksusowe części wspólne - drewniane drzwi na zamówienie,<br />

poszerzane portale wejściowe do mieszkań, wyciszone korytarze<br />

kort do sguasha siłownia<br />

przestrzeń coworkingowa monitoring na całym obiekcie<br />

mieszkania szyte na miarę, możliwość<br />

łączenia i dzielenia mieszkań<br />

DOSKONAŁA LOKALIZACJA W SĄSIEDZTWIE PARKU SŁOWACKIEGO<br />

I HISTORYCZNEJ ZABUDOWY MIASTA<br />

Zapraszam do kontaktu<br />

PATRYCJA CIURA<br />

DS NIERUCHOMOŚCI<br />

WWW.PCKN.PL PATRYCJA.CIURA@PCKN.PL + 48 516 516 290<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 33


Budowa obiektów przemysłowych<br />

Masz pytania? Zadzwoń:<br />

tel. 606 371 433<br />

tel. 530 027 959<br />

Budowa Centrum<br />

logistycznego w Zabrzu<br />

• budowa obiektów przemysłowych<br />

• budowa lokali mieszkaniowych<br />

• przygotowanie terenu<br />

pod budowę budynków i dróg<br />

• wyburzenia budynków<br />

• wykopy pod fundamenty<br />

• wykopy pod instalacje<br />

kanalizacyjne<br />

• usługi transportowe<br />

Gwarantujemy rzetelność obsługi,<br />

fachowość w branży i solidność<br />

Budujemy kompleksowo<br />

duże obiekty dla firm<br />

Budowa Fabryki<br />

we Wrześni o pow. 130 000 m 2<br />

45-124 Opole, ul. Usługowa 2<br />

Biuro: tel. 530 027 959<br />

Nadzór inwestycji: tel. 606 371 433<br />

Facebook.com/PawlikBudownictwo<br />

Str. 34<br />

www.pawlik-budownictwo.pl<br />

Budowa tunelu –<br />

Dworzec Wschodni w Opolu<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


B E Z P I E C Z N A<br />

LOKATA<br />

WYSOKI ZWROT<br />

Z INWESTYCJI 8-12%<br />

W Z R O S T<br />

W A R T O Ś C I<br />

LUKSUSOWY APARTAMENT W GÓRACH W ZASIĘGU<br />

TWOJEJ RĘKI<br />

Apartamenty Biały Kamień położone są przy same lesie z pięknym widokiem na Góry Izerskie w odległości<br />

600 m od uzdrowiska i 120 m od kolei gondolowej. Apartamenty zostaną wykonane z materiałów najwyższej<br />

jakości, wnętrza urządzone będą w stylu nowoczesnym z zastosowaniem naturalnych materiałów takich jak:<br />

kamień, drewno, oraz liczne przeszklenia.<br />

Apartamenty klasy VIP ze szklanym dachem jedyne takie w Karkonoszach<br />

PATRYCJA CIURA<br />

DS NIERUCHOMOŚCI<br />

WWW.PCKN.PL PATRYCJA.CIURA@PCKN.PL + 48 516 516 290<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 35


Str. 36<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


DOMY W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ<br />

Górki blisko Opola<br />

TERMINY ODDANIA:<br />

Stan surowy zamknięty<br />

2 kwartał <strong>2023</strong><br />

Stan deweloperski<br />

3 kwartał <strong>2023</strong><br />

POWIERZCHNIA<br />

UŻYTKOWA DOMU 93,3 m 2<br />

POWIERZCHNIA<br />

OGRODZONEJ DZIAŁKI<br />

4,2 ary<br />

PARTER<br />

CENA<br />

499 000 zł BRUTTO<br />

Sprzedaż działek i domów – Jerzy: tel. 533 317 746, Łukasz: tel. 533 317 748<br />

PIĘTRO<br />

DOMY I DZIAŁKI BUDOWLANE<br />

SPRAWDŹ, JEŚLI CENISZ KOMFORT ŻYCIA, CISZĘ I PIĘKNĄ PRZYRODĘ!<br />

Osiedle Górki to doskonałe miejsce<br />

dla osób, które cenią sobie ciszę,<br />

piękną scenerię przyrody oraz<br />

komfort życia. Zaznaczmy, że<br />

oferowane działki budowlane<br />

znajdują się sześć kilometrów od<br />

miejscowości Opole. Bez żadnych<br />

problemów szybko dostaniemy się<br />

do miasta. Osiedle Górki to idealne<br />

miejsce do wybudowania swojego<br />

wyjątkowego i wspaniałego domu<br />

jednorodzinnego. Postaw na cichą<br />

i bezpieczną okolicę.<br />

CENA<br />

25 000 zł/ar<br />

Przy zakupie działki ze stanem<br />

zerowym dowolnego domu<br />

RABAT 6 000 zł<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Górki<br />

pod Opolem<br />

Pragniemy również zwrócić Państwa uwagę, że wszystkie<br />

sprzedawane przez nas działki są wyposażone w niezbędną<br />

infrastrukturę i media tj. utwardzoną drogę, prąd, wodę oraz<br />

kanalizację w granicy działki.<br />

www.osiedlegorki.pl<br />

Sprzedaż działek i domów –<br />

Jerzy: tel. 533 317 746,<br />

Łukasz: tel. 533 317 748<br />

Str. 37


MOTO-DIESEL SERVICE<br />

WARSZTAT MECHANIKI POJAZDOWEJ<br />

WARSZTAT<br />

tel. 510 870 460<br />

Opole, ul. Kwoczka 86<br />

Technologia bliżej nas<br />

www.MotoDieselService.pl<br />

NAPRAWA<br />

POMP<br />

WTRYSKOWYCH<br />

KOMPUTEROWA<br />

DIAGNOSTYKA<br />

SILNIKÓW<br />

WYMIANA<br />

PASKÓW<br />

ROZRZĄDU<br />

REGENERACJA<br />

TURBOSPRĘŻAREK<br />

REGENERACJA<br />

WTRYSKIWACZY<br />

WYMIANA<br />

OLEJU<br />

SERWIS<br />

KLIMATYZACJA<br />

510 870 460<br />

motodiesel77@o2.pl<br />

46-022 Kępa k. Opola<br />

ul. Zawadzka 10<br />

tel. 77 456 86 77<br />

tel./fax 77 458 18 60<br />

kom. 602 574 783, 602 397 211<br />

www.rudatom.com.pl<br />

Złoty Laur Umiejętności<br />

i Kompetencji 2014<br />

Firma Rudatom istnieje od 1989 roku.<br />

Świadczymy usługi w zakresie:<br />

Roboty ziemne<br />

(plantowanie, niwelacja, korytowanie, wykopy)<br />

ponad<br />

33 lata<br />

na rynku<br />

Usługi transportowe<br />

• materiałów sypkich – wywrotki o ładowności od 6 do 25 ton<br />

• sprzętu budowlanego – zestawy niskopodłogowe do 22 ton<br />

• innych materiałów budowlanych (cegła, cement, itp.)<br />

- zestawy do 25 ton<br />

Str. 38<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 39


www.vitrobud.pl<br />

Wykonujemy:<br />

szyby zespolone<br />

szklane drzwi, ściany,<br />

kabiny prysznicowe<br />

Nowość Styl LOFT<br />

balustrady i laminacja<br />

obróbka CNC, szkła i spieków<br />

kwarcowych, piaskowanie,<br />

grawer<br />

szkło dekoracyjne na ścianę,<br />

blaty szklane itp.<br />

witraże tradycyjne<br />

i nowoczesne<br />

lustra na wymiar, także<br />

z oświetleniem LED<br />

oprawa obrazów<br />

Nowość – styl LOFT!<br />

Głogowska 23, 45-315 Opole<br />

matysek@vitrobud.pl, info@vitrobud.pl<br />

77 441 64 84<br />

Str. 40<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


WARTO WIEDZIEĆ<br />

Zasady<br />

korzystania<br />

z sauny<br />

www.bassau.pl<br />

Chciałbyś na własnej skórze przekonać się o zaletach, jakie może przynieść<br />

kąpiel parowa, ale nie do końca znasz podstawowe zasady korzystania<br />

z sauny? Sprawa nieco inaczej wygląda w zależności od tego, czy<br />

korzystamy z niej w obiekcie publicznym, czy prywatnym. We własnym<br />

domu możemy oczywiście pozwolić sobie na więcej, ale w miejscu publicznym<br />

musimy mieć na uwadze innych, zwykle zupełnie nieznanych nam<br />

ludzi. Poznaj więc nasze porady!<br />

Zasada nr 1: Pamiętaj o ubiorze i higienie<br />

Do obiektu publicznego koniecznie weź ze sobą bawełniany ręcznik, którym<br />

okryjesz się, a potem na nim usiądziesz. W celu zachowania higieny<br />

nie powinno się dotykać skórą drewnianych ławek. Przyda się też drugi<br />

ręcznik, który podłożysz pod stopy. Nie zapomnij też o klapkach – drogę<br />

z szatni musisz przejść w butach, aby nie zabrudzić stóp. Klapki zdejmij<br />

przed wejściem sauny.<br />

Zasada nr 2: Weź prysznic lub kąpiel przed i po seansie<br />

Przed seansem należy zmyć z siebie pot i kosmetyki, które wcześniej nałożyliśmy<br />

na ciało. Jest to nie tylko jeden ze sposobów na zadbanie o higienę,<br />

ale i na przygotowanie ciała do rozszerzenia porów i oddawania toksyn,<br />

do którego dochodzi podczas kąpieli parowej. Po wyjściu z sauny warto<br />

zaś skorzystać z kąpieli lub wejść pod zimny prysznic, który dodatkowo<br />

zahartuje ciało.<br />

Zasada nr 3: Miej na uwadze komfort innych<br />

Podczas saunowania nie prowadź głośnych rozmów ze swoimi współtowarzyszami,<br />

nie korzystaj też z telefonu ani innych urządzeń elektronicznych<br />

(zazwyczaj regulamin i tak nakazuje zostawienie ich w szatni). Jest to<br />

przede wszystkim czas, który powinien być poświęcony na głęboki relaks.<br />

Nie zakłócaj swoją obecnością odpoczynku innym. Pamiętaj też, że po wejściu<br />

do sauny suchej powinno zajmować się miejsca od najniższego rzędu,<br />

a przed polaniem wodą rozgrzanych kamieni warto zapytać innych o to,<br />

czy nie mają oni nic przeciwko.<br />

Zasada nr 4: Wybierz właściwy czas<br />

Aby seans przyniósł zadowalające efekty, nie powinieneś udawać się<br />

do sauny tuż po zjedzeniu obfitego posiłku lub przeciwnie – na czczo.<br />

W pierwszym przypadku zajęty trawieniem organizm nie będzie w stanie<br />

dobrze się zrelaksować, natomiast w drugim może wręcz grozić Ci omdlenie.<br />

Nie powinieneś też korzystać z kąpieli parowej bądź suchej tuż po<br />

dużym wysiłku – powinieneś najpierw dać odpocząć zmęczonemu organizmowi.<br />

Zespół redakcyjny<br />

Kochasz naturę?<br />

Zakochaj się<br />

w Resorcie Sauna<br />

nad Rzeką<br />

Cenisz spokój, ciszę i niepowtarzalne widoki?<br />

tel. 537 707 111<br />

• Miejsca noclegowe<br />

• Sauny<br />

• Jacuzzi<br />

• Basen<br />

• Czynne całą dobę<br />

• Promocyjne ceny<br />

Kałuże 21 Patnow , Polska<br />

Poduszka do sauny Cebrzyk drewniany Harvia Higrometr Harvia<br />

Cebrzyk z plastikowym wkładem 4L. Do polewań<br />

w saunie, wykonany z drewna z klasycznymi obejmami<br />

wokół. Jest wyposażony w wkład z tworzywa<br />

sztucznego, który zapewnia dłuższą żywotność produktu<br />

Wilgotność jest jednym z głównych czynników mających<br />

wpływ na komfort korzystania z sauny. Dzięki<br />

higrometrowi możemy odczytać jej poziom.<br />

i niezwykle łatwe czyszczenie.<br />

Do podparcia głowy w saunie.<br />

Cena: 79,00 zł brutto Cena: 145,00 zł brutto Cena: 128,77 zł brutto<br />

Biuro: ul. Daszyńskiego 15, Prószków info@bassau.pl +48 77 46 49 674<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 41


MEDIATOR<br />

POLSKA<br />

Masz mieszkanie za duże,<br />

za wysoko, za drogie w utrzymaniu<br />

Masz zadłużenie grożące utratą<br />

posiadanego mieszkania czy domu<br />

Nie starcza Ci na zapłatę<br />

rosnących rat kredytowych<br />

ZAMIEŃ NA MNIEJSZE<br />

ZAMIEŃ NA MNIEJSZE<br />

ZAMIEŃ NA MNIEJSZE<br />

Str. 42<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


MEDIATOR POLSKA<br />

MEDIATOR<br />

POLSKA<br />

GRUPA MEDIATOR 33 LATA NA RYNKU<br />

Opole, 1 Maja 63-65, lok. 114, biuro@medop.pl<br />

tel. 517 120 637<br />

www.medop.pl<br />

SZEREGÓWKI<br />

DĄBROWA<br />

Okol. Korfantowa<br />

Obiekt inwest. pod 12 mieszkań,<br />

miejsca park., chłonny lokalny rynek<br />

Pogórze Opawskie<br />

Kompleks działek od 8 do 14 arów<br />

pod bud. jednorodz., widok na góry<br />

Opole ZWM<br />

Salon fryzjersko-kosmetyczny, 72 m2,<br />

3 stanowiska fryzjerskie, 2 stanowiska<br />

do manicure, gabinet kosmetyczny.<br />

Cena obejmuje sprzęt i kosmetyki.<br />

w budowie szereg. 4pok,2ł.,<br />

ogród, od 108 m2<br />

cena 487 tys. zł<br />

cena okazyjna 250 tys. zł<br />

cena 62 zł/m2<br />

cena 490 tys. zł<br />

ADMINISTRACJA NAJMEM<br />

- przyjmujemy od właścicieli do obsługi mieszkania i domy<br />

Świadczymy pełen zakres obsługi (min. poszukiwanie najemców, ich weryfikacja, zawieranie<br />

umów najmu, protokolarne wydawanie lokali, pomoc prawna, pilnowanie<br />

płatności, okresowe kontrole, comiesięczne odczyty liczników, usuwanie ew. awarii,<br />

windykacje zaległości).<br />

Opole, Kol. Gosławicka<br />

Obiekt wolnostojący biurowomagazynowy<br />

170+220m2. Biura<br />

urządzone, zaplecze socjalne.<br />

Posesja ogrodzona, monitorowana,<br />

z 15 własnymi miejscami<br />

parkingowymi.<br />

cena 10 tys. zł/mc<br />

Opole ścisłe centrum<br />

Dwa lokale użytkowe o pow. 268 i 337 m2<br />

razem 605 m2 + piwnice ok. 200 m2. Mniejszy<br />

lokal z umową najmu z bankiem. Większy<br />

obecnie wolny na każdą działalność. Żaluzje<br />

zewnętrzne elektryczne, klimatyzacja,<br />

kurtyna powietrzna, nowoczesny wystrój.<br />

Bardzo duże witryny. Wspaniała lokalizacja.<br />

Miejsca postojowe. Możliwy także najem<br />

lokalu większego.<br />

cena 4,19 mln zł za całość<br />

ZAMIANY MIESZKAŃ<br />

najlepszy sposób na zaspokojenie<br />

swoich potrzeb mieszkaniowych<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 43


ANALIZA RYNKU<br />

Pytania i odpowiedzi<br />

Obowiązkowe<br />

świadectwo energetyczne<br />

© slavun - stock.adobe.com<br />

Polsce od kilku lat funkcjonują<br />

przepisy dotyczące obo-<br />

W<br />

wiązku posiadania przez budynki<br />

świadectw energetycznych. Jednak<br />

już wkrótce, na mocy nowelizacji<br />

ustawy o charakterystyce energetycznej<br />

budynków oraz ustawy<br />

Prawo budowlane, ten obowiązek<br />

będzie dotyczył niemalże wszystkich<br />

budynków. Ważne zmiany<br />

w przepisach prezentujemy w formie<br />

najczęściej zadawanych pytań<br />

i krótkich odpowiedzi.<br />

Co to jest?<br />

Świadectwo energetyczne jest dokumentem<br />

sporządzanym na podstawie<br />

oceny energetycznej budynku,<br />

polegającej na obliczeniu<br />

zapotrzebowania domu na energię<br />

potrzebną do ogrzewania i wentylacji,<br />

przygotowania ciepłej wody,<br />

a także klimatyzacji i oświetlenia.<br />

Od kiedy?<br />

Świadectwa energetyczne budynków<br />

będą obowiązkowe od 28<br />

kwietnia <strong>2023</strong>, w związku z nowelizacją<br />

ustawy o charakterystyce<br />

energetycznej budynków oraz ustawy<br />

Prawo Budowlane.<br />

Dlaczego?<br />

Prezydent Andrzej Duda właśnie<br />

podpisał ustawę z dnia 7 października<br />

2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce<br />

energetycznej budynków<br />

oraz ustawy Prawo budowlane.<br />

Wdraża ona do krajowego porządku<br />

prawnego przepisy dyrektyw<br />

Parlamentu Europejskiego i Rady<br />

w kwestiach związanych z efektywnością<br />

energetyczną.<br />

Kto musi je mieć?<br />

Świadectwa energetyczne obowiązują<br />

w Polsce od kilku lat i dotyczą<br />

budynków wybudowanych po 2009<br />

roku. Nowelizacja ustawy o charakterystyce<br />

energetycznej budynków<br />

wprowadza obowiązek sporządzania<br />

świadectw energetycznych dla<br />

każdego budynku (również tych<br />

wybudowanych przed 2009) indywidualnego<br />

czy wielorodzinnego.<br />

Obowiązkowe świadectwo energetyczne<br />

dotyczy inwestorów indywidualnych,<br />

domów przeznaczonych<br />

na sprzedaż lub wynajem, budynków<br />

wybudowanych przed 2009 rokiem<br />

oraz osób, które chcą sprzedać<br />

lub wynająć mieszkanie.<br />

Jakie są konsekwencje<br />

braku świadectwa<br />

energetycznego?<br />

Brak świadectwa energetycznego<br />

może skutkować karami finansowymi<br />

nawet do kilku tysięcy złotych.<br />

Ponadto, jeśli budynek został wybudowany<br />

po 2009 roku, to nie można<br />

go sprzedać lub wynająć bez świadectwa<br />

energetycznego.<br />

Kto może wystawić<br />

świadectwo energetyczne?<br />

Świadectwo energetyczne budynku<br />

może wystawić osoba, która<br />

posiada pełną zdolność do czynności<br />

prawnych, nie była skazana<br />

prawomocnym wyrokiem za<br />

przestępstwo przeciwko mieniu,<br />

wiarygodności dokumentów, obrotowi<br />

gospodarczemu, obrotowi<br />

pieniędzmi i papierami wartościowymi<br />

lub za przestępstwo skarbowe<br />

oraz ukończyła studia wyższe<br />

zakończone uzyskaniem tytułu<br />

zawodowego inżyniera, inżyniera<br />

architekta, inżyniera architekta<br />

krajobrazu, inżyniera pożarnictwa,<br />

magistra inżyniera architekta,<br />

magistra inżyniera architekta<br />

krajobrazu, magistra inżyniera pożarnictwa<br />

albo magistra inżyniera<br />

lub studia podyplomowe, których<br />

program uwzględnia zagadnienia<br />

związane z charakterystyką energetyczną<br />

budynków, wykonywaniem<br />

audytów energetycznych budynków,<br />

budownictwem energooszczędnym<br />

i odnawialnymi źródłami<br />

energii. Może je również sporządzić<br />

osoba, która posiada uprawnienia<br />

budowlane.<br />

Zespół redakcyjny<br />

HURT-DETAL-SERWIS<br />

www.botor.pl<br />

ZADZWOŃ<br />

77 474 71 03<br />

501 420 191<br />

• DIAGNOSTYKA KOMPUTEROWA SILNIKA<br />

• PRZYGOTOWANIE SAMOCHODU DO PRZEGLĄDU<br />

• NAPRAWY BIEŻĄCE: ROZRZĄDY, HAMULCE, WAHACZE ITP.<br />

• NAPRAWY ZAWIESZEŃ, W TYM AMORTYZATORY I SPRĘŻYNY<br />

Str. 44<br />

NOWA LOKALIZACJA 46-060 Chrząszczyce, ul.Opolska 24<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Str. 45


Str. 46<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI


Sosnowy Las<br />

DOMY PARTEROWE, PASYWNE W ZABUDOWIE BLIŹNIACZEJ<br />

STAN<br />

DEWELOPERSKI<br />

• parterowy 126 m 2<br />

• ekologiczny<br />

• ekonomiczny<br />

• energooszczędny<br />

• pompy ciepła<br />

• fotowoltaika<br />

• klimatyzacja<br />

• rekuperacja<br />

• duże przeszklenia<br />

• duży taras<br />

• rolety<br />

sterowane elek.<br />

• ogrzewanie<br />

podłogowe<br />

• wod-kan<br />

• elektryka<br />

• internet<br />

• TV<br />

• garaż<br />

• brama napęd<br />

elektryczny<br />

• drzwi<br />

antywyważeniowe<br />

• podjazd kostka<br />

betonowa<br />

• wyjątkowa<br />

lokalizacja<br />

• kameralna<br />

zabudowa<br />

• wysoki standard<br />

• działka mieszkalnousługowa<br />

4 ary<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI<br />

Kotórz Mały ul. Sosnowa (pod Lasem)<br />

tel. +48 601 54 54 81<br />

DOMY NA MIARĘ NASZYCH CZASÓW<br />

O2<br />

O2<br />

O2<br />

O2<br />

O2<br />

O2<br />

230<br />

240<br />

240<br />

240<br />

240<br />

240<br />

240<br />

240<br />

240<br />

240<br />

230<br />

240<br />

hp 0<br />

hp 0<br />

hp 0<br />

hp 0<br />

hp 0<br />

hp 0<br />

126 m 2 Działka 4 ary<br />

240<br />

5,1 m 2 270<br />

240<br />

D1<br />

17,9 m 2<br />

8 WC<br />

90<br />

240<br />

1 SALON+KUCHNIA<br />

1,5 m 2 9 SIEŃ<br />

49,7 m 2 D8<br />

90<br />

90<br />

11 KOMUNIKACJA<br />

240<br />

240<br />

4 m 2<br />

40<br />

40<br />

12,1 m 2<br />

240<br />

240<br />

D4<br />

D6<br />

90<br />

240<br />

D1<br />

2 POKÓJ<br />

3 POKÓJ<br />

4 SYPIALNIA<br />

10,2 m 2 5 ŁAZIENKA<br />

hp 0<br />

240<br />

O2<br />

240<br />

hp 0<br />

240<br />

O2<br />

80<br />

240<br />

80<br />

240<br />

240<br />

hp 0<br />

240<br />

O2<br />

240<br />

hp 0<br />

5 ŁAZIENKA<br />

2 POKÓJ<br />

3 POKÓJ<br />

6 m 2<br />

4 SYPIALNIA<br />

10,2 m 2 10 m 2<br />

12,5 m 2<br />

D1<br />

90<br />

240<br />

D4<br />

D6<br />

40<br />

40<br />

11 KOMUNIKACJA<br />

240<br />

240<br />

9 SIEŃ<br />

90<br />

90<br />

12,1 m 240<br />

240<br />

1 SALON+KUCHNIA<br />

2<br />

D8<br />

4 m 2<br />

49,7 m 2 8 WC<br />

90<br />

240<br />

1,5 m 2 D1<br />

10 GARAŻ<br />

270<br />

240<br />

7 PRAL/KOTŁ<br />

17,9 m 2<br />

5,1 m 2<br />

80<br />

240<br />

80<br />

240<br />

240<br />

O2<br />

D1<br />

D1<br />

90<br />

90<br />

240<br />

7 PRAL/KOTŁ<br />

10 m 2<br />

240<br />

60<br />

6 m 2<br />

hp 0<br />

60<br />

O2<br />

240<br />

hp 0<br />

240<br />

O2<br />

90<br />

90<br />

240<br />

240<br />

D1<br />

D1<br />

hp 0<br />

10 GARAŻ<br />

hp 0<br />

D1<br />

D1<br />

O2<br />

O2<br />

80<br />

80<br />

240<br />

240<br />

12,5 m 2<br />

D6<br />

D6<br />

D1<br />

D1<br />

hp 0<br />

hp 0<br />

www.baj.pl<br />

O2<br />

O2<br />

hp 0<br />

hp 0<br />

240<br />

240<br />

240<br />

240<br />

O2<br />

O2<br />

Str. 47


Str. 48<br />

Opolski Rynek NIERUCHOMOŚCI

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!