05.04.2023 Views

Poznajemy przyrodę. Poradnik nauczyciela. Klasa 4

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong>


<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong>


-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Warszawa 2023<br />

Wydanie I<br />

ISBN: 978-83-02-21085-3<br />

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: (redaktor koordynator), Beata Tarnowska<br />

<br />

Redakcja techniczna: <br />

Marek Pukszta<br />

Joanna Plakiewicz<br />

Fotoedycja: <br />

Shift-ENTER<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

www.wsip.pl<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

S


| <strong>Klasa</strong> 4 | s <br />

<br />

<br />

1. Cz .............................................................................. 6<br />

2. .............................................................................................. 10<br />

.............................................................................................. 14<br />

4. Z ............................................................................ 19<br />

5. ........................................................................................................................ 25<br />

6. ............................................................. 28<br />

................................................................................................................... 37


do przygotowania<br />

kartkówki lub sprawdzianu<br />

dostosowanie stopnia<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

wirtualny profesor<br />

<br />

plansze<br />

<br />

<br />

zadania<br />

interaktywne<br />

<br />

PRZYRODA KLASA 4<br />

Generator kartkówek<br />

i sprawdzianów<br />

MULTIBOOK<br />

PRZYRODA KLASA 4<br />

Multibook<br />

<br />

<br />

<br />

Dokumentacja<br />

Atlas multimedialny<br />

<br />

<br />

plan wynikowy<br />

przedmiotowy system<br />

<br />

Diagnozy


w wersji<br />

<br />

Przygotowanie<br />

do lekcji<br />

<br />

<br />

<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong>


Biologia bez tajemnic | <strong>Klasa</strong> 4 7 | ia a <br />

<br />

Scenariusz lekcji 1<br />

<br />

<br />

<br />

Wymagania podstawy programowej:<br />

I. Sposoby poaaia pryroy <br />

4) stos asay bpista poas obsrai i oia pryroiyh<br />

5) yiia r ra iy o pryroi<br />

6) orysta ryh r iy o pryroi<br />

V. a i o otoi <br />

4) itrprt oaia sbstai soliyh la roia raiyh tryh ryh<br />

i ybhoyh<br />

9) os a opaoaiah oaia sbstai soliyh la roia raiyh tryh<br />

ryh i ybhoyh i yaia ih ai<br />

<br />

yaia o ayay pryro i y a si pryroi<br />

yiia ra iy pryroi<br />

poa postao oaia sbstai ibpiyh<br />

yiia asay bpi pray poas li pryroy i poa rglai praoi<br />

<br />

ois si y a si pryroi<br />

poas ra iy pryroi<br />

poas postao asay bpista<br />

Metody pracy:<br />

yssa<br />

praa porii syt i i lbooi<br />

<br />

pori syt i syt priotoy<br />

yri prosogo rglai praoi pryroi o lia o syt priotogo<br />

ai <br />

tlas Pryroa <strong>Klasa</strong> 4 i i atlasy i asopisa o taty pryroi<br />

lboo l Czym jest przyroda? s <br />

opaoaia po sbstaah hiyh yayh gospoarsti ooy lb ih ia<br />

arth gogl raii<br />

<br />

<br />

1. o pirsa la pryroy latgo ayil oaia ostr poria i syt i<br />

Poato apoa i Priotoyi asaai iaia<br />

2. ayil prstaia tat li i l yrao y ia<br />

tori Katarya Prybys a oasa oaa aosa<br />

6<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Klasa</strong> 4 ia Scenariusz lekcji 1<br />

<br />

ioi otira pori a s 7 i apoa si ilstra a stroi iao ia ropo-<br />

ya si po aaah latgo arto poroaia iai o ty y poas aai ili oa-<br />

obsroa pryro isii o aai poo roli i aagaoa at abari<br />

strsoayh i oa aa io pytaia<br />

Kto as ia oa obsroa pryro poas aai<br />

W ai sposb obsroalii pryro<br />

Cy orystalii tylo soih ys y ri pryr ai to byy pryry<br />

Co iago ao si Wa aobsroa<br />

Wiilii ai irta lb ih lay pi roliy lb i say<br />

Cy poas aai robilii ia pryroi<br />

Faza realizacyjna<br />

1. oa a o aprtoaia io ilstrai oolgo raobra ioyi l-<br />

tai oyioyi i ioyioyi pryroy. ayil porla systi io lty<br />

al o obit pryroiyh<br />

2. ayil ropoya yss proa o yaiia poia przyrody i yaaia y oa<br />

i 4 a pryroiyh gograi biologii hii i yi<br />

3. Posoai yssi st stiri pryroi to osoba tra posiaa i 4 pria-<br />

yh si ii yiioyh poy<br />

<br />

ayil trai oaiaia tri s poria raa io ag a sposb apis<br />

oyh po pori a pryai poia przyroda<br />

ayil o aprtoa io l Czym jest przyroda? lbooa s <br />

4. ayil aa pytai ioi apoa si tst por-<br />

i a s lb l lbooa li ioi posiaa syt i roi a s <br />

5. ayil aa pytai apis a tabliy poa pr i<br />

pryay p itrt sii it sya o tri brayh a s poria li ioi posiaa<br />

syt i roi a s <br />

<br />

Warto poaa io atlasy poraii i i roa ra iy pryroi gy a-<br />

i ih gy r st itrt Wa aby ogli prr<br />

6. li praoia posiaa s rglai ayil prt io go apisy li aia oby-<br />

a si poa praoi ayil prosi i o apoai si asaai otyyi bpista<br />

a s poria<br />

<br />

Pr oii asa ayil poa aii brago praoia laboratori o<br />

ri sa aoy arth gogl i rai lb bra i ybrago ia aaai artha<br />

toarys aya spor o latgo arto pooli a to io<br />

Warto prygotoa asay pray praoi pryroi ao l o syt priotogo<br />

i roa io o lia r o yr aoo o sarisa<br />

tori Katarya Prybys a oasa oaa aosa<br />

© Copyright by WSiP 7


Biologia bez tajemnic | <strong>Klasa</strong> 4 7 | ia <br />

<br />

Scenariusz lekcji 1<br />

<br />

ayil prt prygotoa pst opaoaia po sbstaah hiyh spotyayh<br />

oslpi lb ih ia Pola oalii io isoyh a ih pitogra<br />

ao ra taia oa sa tst poria s Warto prygotoa i<br />

ilaai opaoa lb tyit ta aby ay ia oa posa aia pitogra<br />

<br />

1. ayil prosi i o ooi i apisai syi aia posogo l Podczas<br />

Wybrai ioi oyt opoii<br />

<br />

aaia i s 7 syi i<br />

<br />

apoai si ra pori a s i obri o l ai ttborogh<br />

a astpi opoii o i a pot ol li<br />

<br />

Zadanie 1. biologia ya hia<br />

Zadanie 2. propoy itrt tlia asopisa pryroi sii<br />

Zadanie 3. sbstaa ra sbstaa ibpia la rooisa sbstaa tosya<br />

Zadanie 4. arth olary ohro rai<br />

Zadanie 5. propoya opoii ia Poaay ro aira sbsta soli i r latgo<br />

ii i poiy i i otat<br />

Zadanie 6. Piooo gry iia ryba ssa oa ro iatr poioo gryb apa oa rolia<br />

pta<br />

tori Katarya Prybys a oasa oaa aosa<br />

8<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Klasa</strong> 4 ia <br />

<br />

<br />

<br />

Zasady pracy w pracowni przyrodniczej<br />

Zasady pracy w pracowni przyrodniczej<br />

igy i aa o st ayh sbstai<br />

ai sprt<br />

aaa oi ohro yli arth<br />

i raii ora olary<br />

ba o por y r pr pra<br />

i po i<br />

Wsysti oiaia yo oai<br />

g istri lb pol ayila<br />

igy i aa o st ayh sbstai<br />

ai sprt<br />

aaa oi ohro yli arth<br />

i raii ora olary<br />

ba o por y r pr pra<br />

i po i<br />

Wsysti oiaia yo oai<br />

g istri lb pol ayila<br />

Zasady pracy w pracowni przyrodniczej<br />

Zasady pracy w pracowni przyrodniczej<br />

igy i aa o st ayh sbstai<br />

ai sprt<br />

aaa oi ohro yli arth<br />

i raii ora olary<br />

ba o por y r pr pra<br />

i po i<br />

Wsysti oiaia yo oai<br />

g istri lb pol ayila<br />

igy i aa o st ayh sbstai<br />

ai sprt<br />

aaa oi ohro yli arth<br />

i raii ora olary<br />

ba o por y r pr pra<br />

i po i<br />

Wsysti oiaia yo oai<br />

g istri lb pol ayila<br />

lstra raii WtiStophotoy ags olary Wiai psShrstoo<br />

tori Katarya Prybys a oasa oaa aosa<br />

© Copyright by WSiP 9


Biologia bez tajemnic | <strong>Klasa</strong> 4 7 | ia <br />

<br />

Scenariusz lekcji 2<br />

SCENARIUSZ LEKCJI 2<br />

<br />

Wymagania podstawy programowej:<br />

<br />

1) opis sposoby poaaia pryroy poa ri iy spryt oiai<br />

a obsra<br />

2) poa ay pryr stosoayh poaai pryroy orla ih prai lpa<br />

opas taa iria<br />

3) poa pryay yorystaia ys o proaia obsrai pryroiyh<br />

<br />

yaia rol ys poaai pryroy<br />

yiia pryry poaga baa pryro<br />

opis sposb proaia obsrai pryroiyh<br />

<br />

ois si aa st rola ys poaai pryroy<br />

poas pryry poo proai obsrai i oia<br />

ays si proai obsra pryroi<br />

Metody pracy:<br />

yssa<br />

praa porii syt i i lbooi<br />

<br />

pori syt i syt priotoy<br />

arta pray o li <br />

agrai ogosai atry p las<br />

lii r i<br />

opas lorta lpa taa iria irosop<br />

ia raoyh gat r<br />

obity pryroi p oo sysi aii<br />

lboo l Obserwacje s 4<br />

<br />

<br />

1. ayil poa tat li i l yrao y ia<br />

2. ayil ai o aaia rosrago popri li i prosi htyh i aby opo-<br />

iili o obray li ai borogh<br />

3. ayil prosi i aby ali oy i otara agrai ogosai pryroy p pi<br />

pta W trai shaia li to oli roa io ybray obit pryroiy p lii<br />

r Prosi aby otyali lii i spraali ih apah Po hili aha o otaria o i soboyh<br />

ypoii a tat soih o Wypoii i a proai o orlia a ys<br />

i ar aii si posgiali<br />

tori Katarya Prybys a oasa oaa aosa<br />

10<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Klasa</strong> 4 ia Scenariusz lekcji 2<br />

<br />

al syta yaty la tgo tat s aia tri<br />

ayil o roa io i tylo lii l ta oo sysi aii aai<br />

i st poaai ih ysai ayil pola io a oy poas baaia<br />

priot<br />

Warto io a lii r tr pos o yoaia ilia syi i s aa-<br />

i 4 poas ay raliay li aia obya si tri aly aproai i<br />

is gi sai bior oay<br />

i<br />

Faza realizacyjna<br />

1. li aia obya si lasi ayil prosi i aby otoryli pori a s i raa<br />

ag a yiio ysy Wyaia s o ib o obsrai otoia li ioi<br />

pra syt i prosi o yoai aaia i s Cyoi t poiy by popr-<br />

o prb poaia ybrago obit pryroigo a poo ys a i stp<br />

2. Po oii aa yiioyh poy ayil prt pryry poo poaai<br />

pryroy lort lp irosop opas i ta iri Warto sorysta atria is-<br />

ogo lboo Poa arto poia yss a tat pryatoi ago priot<br />

poaai pryroy<br />

<br />

li to oli arto olii a ioi sorystai irosop lb lpy strosopo<br />

Warto apropooa obsra oolgo obit p art hy lb lii roli<br />

lasi py r pool obsroa ybray lt p or ra<br />

3. gl a to y aia obya si tri y lasi ayil oaia astosoai<br />

prtoayh pryr Way lt st yaii boy irosop i poa prparat<br />

stayh ostpyh praoi<br />

4. W t i li arto oi tlo orogo ao pooy o pray pryroia<br />

ayi poa a yorysta oo ar o yoaia aro oaia ostp<br />

aplia obil typ atlas l o oaaia r itp<br />

o aa li poaa praty astosoai saro yi oiy ora<br />

ih yorystai o baaia pryroy ayil poii gli at ii o<br />

ryh poo i i saroa<br />

i<br />

5. Po oii pryr spoagayh pra pryroia ayil prosi i o apoai<br />

si yaii poia obserwacja Wsa st to aa toa aoa yagaa systatyoi<br />

i otoaia iaa i try h posry so i a t tat ah-<br />

a o yoaia o aaia s 4 poria i roa i arty pray<br />

<br />

ayil o aprtoa io l Obserwacje lbooa s 4<br />

tori Katarya Prybys a oasa oaa aosa<br />

© Copyright by WSiP 11


Biologia bez tajemnic | <strong>Klasa</strong> 4 7 | ia <br />

<br />

Scenariusz lekcji 2<br />

6. stati lt t i li st oii ostri ilia li st taa olio arto<br />

poaa io ili yoay pr i i lasy W l tralia iy oty<br />

ilia ayil prosi o yoai syi i aaia 4 s ioi og yorysta<br />

otrya i lii Sgy prygotoaia ilia ioi a a s poria<br />

W trai oaiaia ilia arto poaa io roi gati r a iah lb tri<br />

<br />

1. ayil prosi i o ooi i apisai syi aia posogo l Podczas<br />

Wybrai ioi oyt opoii<br />

2. ayil sa io a iora o apaitaia pori<br />

s <br />

<br />

aai s syi i li i ostao yoa poas li<br />

<br />

Wyoai ilia saago si lii oolyh gat r rosyh Pols Sgy<br />

prygotoaia ilia ioi a a s poria<br />

<br />

Zadanie 1. sra i ragt sry oty os i osa h sy i ha sh<br />

y i ya sa oy i oa ro<br />

Zadanie 2. ro sh oty<br />

Zadanie 3. poiar obo ra taa iria obsraa boy ri lpa yai<br />

ir iata opas obsraa pta lorta<br />

Zadanie 4. W aloi o ybrago gat r pio tyity at yay<br />

is bior as ata bior bra i oay <br />

tori Katarya Prybys a oasa oaa aosa<br />

12<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Klasa</strong> 4 ia Karta pracy do lekcji 2<br />

<br />

<br />

Prproa obsra goi istr a s 4 poria<br />

arys lb l otogra aobsroayh irt pi opisy<br />

<br />

iba oy<br />

aly o grpy<br />

iba oy<br />

aly o grpy<br />

iba oy<br />

aly o grpy<br />

<br />

iba oy<br />

aly o grpy<br />

iba oy<br />

aly o grpy<br />

iba oy<br />

aly o grpy<br />

tori Katarya Prybys a oasa oaa aosa<br />

© Copyright by WSiP 13


Biologia bez tajemnic | <strong>Klasa</strong> 4 7 | ia <br />

<br />

Scenariusz lekcji 3<br />

<br />

<br />

Wymagania podstawy programowej:<br />

<br />

1) opis sposoby poaaia pryroy poa ri iy spryt oiai<br />

a obsra<br />

<br />

oria spryt o oiaia<br />

yiia tapy oiaia<br />

yaia y st hipota<br />

oria prb otrol o prby baa<br />

yiia asay proaia oia<br />

<br />

rois y s oiaia a y spryty<br />

ays si y st prba otrola i prba baaa<br />

ois si a proai oiaia<br />

Metody pracy:<br />

bra g yssa<br />

praa porii syt i artai pray lbooi<br />

<br />

pori syt i syt priotoy<br />

arty pray o li r i <br />

atriay o oiaia r la a pargrp i slaia soii ia i ipa oa<br />

ro piarsi ir<br />

atriay o oiaia r la a pargrp a plitro soii slaa sl oa sro<br />

aa r ya<br />

lboo l s 7<br />

<br />

<br />

1. ayil poa tat li i l yrao y ia<br />

2. W trai bry g ayil oaia iai tri popri li i ai o tat<br />

li bi<br />

Kloy la tgo tat st poai po ba<br />

badawcza by proai io poia oty tgo tat aly aplaoa l<br />

oiaiai tr ato i sybo yoa ioi lb ayil ori poa<br />

i<br />

tori Katarya Prybys a oasa oaa aosa<br />

14<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Klasa</strong> 4 ia Scenariusz lekcji 3<br />

3. ayiel prosi niw o aponanie si teste e s pornia<br />

Po hwili aae pytanie aa est rnia iy esperyente i owiaenie W traie<br />

swobone yssi niowie opowiaa na postawione pytanie Wsplnie nayiele stala<br />

rnie Warto apyta niw aie owiaenia preprowaali w o W wi ty e<br />

taie oowe owiaenia iei wyle wyon sheatynie ona nawia o el proble<br />

baawego hipotey ora sposob ih prowaenia prawie nigy nie stos prb ontrolne<br />

i baawe<br />

o obry oent na owoanie si o asa bepieestwa poas prowaenia owiae<br />

i<br />

yatynego pnt wienia nalepie realiowa teat poas a pratynyh<br />

i<br />

Faza realizacyjna<br />

1. ayiel preprowaa w orie poa owiaenie e s esyt wi-<br />

e Prba ontrolna p pai roy yea r i ina woa prba baawa p pai<br />

roy yea r i iepa woa o C Poas wyonywania owiaenia wraa wag<br />

niw na prby ontroln i baaw<br />

<br />

ayiel ieli las na grpy lb pary i prosi niw o wyonanie owiaenia gonie inor-<br />

aai aiesonyi w na s esyt wie<br />

2. W oeiwani na wyni owiaenia roai nayiel wyone olene owiaenie opisane<br />

w na s pornia ayiel wyone owiaenie w orie poa<br />

owiaenie est iowo opisane w porni poano proble baawy i hipote ay-<br />

iel roae nio art pray nr i prosi o penienie<br />

3. ayiel powraa o owiaenia roai Po ilnast intah obserwai ahoyh<br />

ian nayiel prosi o wyonanie aania e s esyt wie<br />

4. W traie pray nayiel wyranie porela naenie prby ontrolne woa ina i prby ba-<br />

awe woa iepa i naprowaa niw na waiwie sorowany proble baawy ae<br />

niai w traie yssi stala rowianie aania 4 s esyt wie<br />

<br />

o obraowania po i problemu badawczego nayiel oe onie si o opis planowania<br />

owiaenia na s 7 pornia Wyania olene etapy owiaenia preente l<br />

lbooa s 7<br />

5. Kaa grp opise swoe obserwae lb wsysy not obserwae na postawie poa nayiela<br />

6. W raah trwalenia porsanyh trei nayiel rowie niai aania trwalae<br />

<br />

1. ayiel prosi niw o ielnie opowiei na pytania aiesone w na s pornia<br />

a nastpnie oawia owiaenie e strony <br />

tori Kataryna Prybys nna oasa oanna aosa<br />

© Copyright by WSiP 15


Biologia bez tajemnic | <strong>Klasa</strong> 4 7 | ia <br />

<br />

Scenariusz lekcji 3<br />

<br />

la wsystih niw aania s w esyie wie<br />

<br />

Wykonanie e s pornika aanie wyaga as i okane okentai<br />

owiaanie htni niowie wykon w o as wykonania to ok ni o opis wykoryst<br />

kart pray nr <br />

<br />

Zadanie 1. <br />

Zadanie 2. aso hipotea est to sgerowana opowie na stawiany proble baawy<br />

Zadanie 3. C 4 7<br />

Zadanie 4. Prba baawa awiera baany ynnik prba kontrolna nie awiera baanego ynnika<br />

Zadanie 5. Cy teperatra wpywa na oyhanie roy Sklanka ina woa baro ao<br />

pherykw sklanka iepa woa o pherykw ie si bry <br />

tori Kataryna Prybys nna oasa oanna aosa<br />

16<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Klasa</strong> 4 ia Karta pracy nr 1 do lekcji 3<br />

<br />

<br />

Preprowa owiaenie gonie instrk na s pornika Wyniki obserwai apis<br />

w ponise tabeli Preanali ebrane wyniki i apis wniosek owiaenia<br />

Kolejne dni<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

ie <br />

ie <br />

ie <br />

ie 7<br />

ie <br />

ie <br />

<br />

torki Kataryna Prybys nna oaska oanna aoska<br />

© Copyright by WSiP 17


Biologia bez tajemnic | <strong>Klasa</strong> 4 7 | ia <br />

Karta pracy <br />

nr 2 do lekcji 3<br />

<br />

<br />

Preprowa owiaenie gonie instrk na s pornika Wyniki obserwai apis<br />

w ponise tabeli Sor wniosek<br />

Zestaw 1<br />

<br />

Zestaw 2<br />

<br />

<br />

torki Kataryna Prybys nna oaska oanna aoska<br />

18<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Klasa</strong> 4 ia Scenariusz lekcji 4<br />

<br />

<br />

Wymagania podstawy programowej:<br />

<br />

3) poae prykay preiotw wykonanyh sbstani sprystyh krhyh i plastynyh<br />

i asania ih astosowanie w preiotah oiennego ytk<br />

<br />

wyania o to est ateria<br />

potra wyieni stany skpienia sbstani<br />

poae enie topnienia skraplania parowania i krepniia<br />

opise obieg woy w pryroie<br />

wyienia waiwoi ia krhyh sprystyh i plastynyh<br />

poae prykay ia krhyh sprystyh i plastynyh<br />

<br />

owies si y est ateria<br />

owies si akie s stany skpienia sbstani<br />

ponas prykay sbstani sprystyh krhyh i plastynyh<br />

Metody pracy:<br />

bra gw praa w parah ysksa<br />

praa pornikie i esyte wie kartai pray<br />

<br />

pornik esyt wie esyt preiotowy<br />

ateriay o poka stanw skpienia woy preroyste kbki kostkai lo in wo i gor<br />

wo<br />

kasta pray nr wyrkowana enostronnie i noyki kle<br />

ateriay o obserwai waiwoi sbstani kawaki plasteliny kawaki rewna gbka krea krhe<br />

iastka itp<br />

lbook l Stany skupienia s <br />

<br />

<br />

1. ayiel poae teat leki i ele wyraone w yk nia<br />

2. W trakie bry gw nayiel oawia niai trei poprenie leki i nawie o teat<br />

leki biee<br />

3. ayiel aae nio pytanie <br />

niowie iela rnyh opowiei ale apewne b nawiywa o<br />

tego e powietra nie wia ayiel prosi aby niowie wili o rki esyt i poahali ni ak<br />

wahlare aae pytanie Wyania e<br />

to niewiialne steki gaw byh skanikai powietra napane rhe esyt era<br />

w twar naa to e ho steki s niewiialne to istnie<br />

torki Kataryna Prybys nna oaska oanna aoska<br />

© Copyright by WSiP 19


Biologia bez tajemnic | <strong>Klasa</strong> 4 7 | ia <br />

<br />

Scenariusz lekcji 4<br />

o wstp o wyanienia y est ateria i nawianie o enii na s pornika iaanie<br />

to powala te wyani poie robin atow steek<br />

i<br />

Faza realizacyjna<br />

1. ayiel oawia stany skpienia woy W ty el preprowaa poka o ktrego potrebe pre-<br />

roystyh kbkw kostkai lo in wo i gor wo Po obereni kbkw awartoi<br />

poostawiay e na stole<br />

<br />

ayiel oe aprosi niw w poblie stolika na ktry na si kbki <br />

<br />

ayiel oe apreentowa nio l Stany skupienia lbooka s <br />

Csto waay e niowie na stany skpienia woy enak kay poka na leki a warto<br />

eoonaln niowie oek nakowego potwierenia ih stan wiey Warto wykona<br />

poka io ego prostoty<br />

i<br />

2. W te aie leki nayiel onosi si o wenie owionyh robin i oenia steek woy<br />

w kay e stanw skpienia ona wykorysta grak e s pornika W trakie ysksi<br />

nayiel prosi niw o wskaanie rni w oeni steek woy w rnyh stanah skpienia<br />

3. ayiel wraa wag e w asie trwania ysksi l ieni sw stan skpienia akaay<br />

e w trakie kolenyh ynnoi kostka lo troh stopniee o obry oent na wrenie wagi<br />

niw na awiska iany stanw skpienia ora poanie ih naw topnienie parowanie krepniie<br />

i skraplanie Ce nih ona owi na prygotowany wenie pokaie l powinien troh<br />

stopnie na sklane gor wo poawi si krople itp y obraowa oawiane proesy nay-<br />

iel oawia obieg woy w pryroie wykorystanie graki e s w pornik<br />

4. Po te ynnoi nayiel prosi niw o wykonanie a i 4 na s esyt wie a sa w trak-<br />

ie pray niw roae kart pray nr <br />

<br />

ayiel rokaa na kae awe preioty o rnyh waiwoiah kawaek plasteliny gbki<br />

krey rewna itp<br />

5. Praa w parah po owieni a i 4 nayiel prosi niw o preysktowanie waiwoi pokaanyh<br />

na rysnkah obiektw lb otryanyh preiotw i poielnie ih wg klasykai e s <br />

pornika ayiel kontrole pra niw prowai ysks W raah posowania te<br />

aktywnoi prosi o wykonanie aania na s w esyie wie<br />

<br />

1. ayiel prosi niw o aponanie si w pornik<br />

2. W raah trwalenia porsanyh trei nayiel rowie niai aania trwalae<br />

torki Kataryna Prybys nna oaska oanna aoska<br />

20<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Klasa</strong> 4 ia Scenariusz lekcji 4<br />

<br />

aania i 7 s w esyie wie<br />

<br />

Preprowaenie w o owiaenia e s pornika i wykonanie ok-<br />

entai otograne ia wra opise e powinien wklei o esyt lb peni kart pray<br />

nr a kolene leki htni niowie b ogli apreentowa i owi wyniki swoe obserwai<br />

<br />

Zadanie 1. ie garnka par stan gaowy klki rgie o gry ie sklanki stan ieky klki<br />

treie o gry ie kostek lo stan stay klki pierwse o gry<br />

Zadanie 2. <br />

Zadanie 3. grny r skraplanie krepniie olny r parowanie topnienie<br />

Zadanie 4. Krepniie to iana stan iekego w stan stay<br />

Zadanie 5. lepienie grki gliny plastyno ielenie ekolay na kostki krho wianie wosw<br />

gk sprysto lepienie pierogw iasta plastyno ielenie kawy w ynk krho<br />

granie na strnah gitary sprysto<br />

Zadanie 6. iastko soik linika<br />

Zadanie 7. robin ieky i gaowy woa spryste krhe plastyne<br />

torki Kataryna Prybys nna oaska oanna aoska<br />

© Copyright by WSiP 21


Biologia bez tajemnic | <strong>Klasa</strong> 4 7 | ia <br />

Karta pracy <br />

nr 1 do lekcji 4<br />

<br />

<br />

Wytni karteki ilstraai preiotw i prykle e w opowienih iesah na s karty<br />

pray a pstyh kartekah narys lb apis swoe prykay<br />

plastelina Kansitang PiayanonSherstoko bana Serge aooskiSherstoko gki o wosw<br />

arsyaSherstoko balon lkSherstoko trapolina roPhotographerSherstoko spinka<br />

iripraaSherstoko iasteka Shyripa leanrSherstoko ekolaa greseiSherstoko spryny<br />

pikepitreSherstoko kostki lo reeonarkSherstoko kbek aliwan PrangpanSherstoko<br />

gbki ariatSherstoko gki reeptrki le biaSherstoko taler ello oolSherstoko<br />

torki Kataryna Prybys nna oaska oanna aoska<br />

22<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Klasa</strong> 4 ia Karta pracy nr 1 do lekcji 4<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

torki Kataryna Prybys nna oaska oanna aoska<br />

© Copyright by WSiP 23


Biologia bez tajemnic | <strong>Klasa</strong> 4 7 | ia <br />

Karta pracy <br />

nr 2 do lekcji 4<br />

<br />

<br />

Preprowa owiaenie gonie instrk na s pornika W tabeli wykona rysnki<br />

lb wkle ia prebieg owiaenia i apis swoe obserwae peni anie po tabel<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

bserwae<br />

bserwae<br />

Poas obserwai aobserwowano nastpe stany skpienia<br />

torki Kataryna Prybys nna oaska oanna aoska<br />

24<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Klasa</strong> 4 ia Scenariusz lekcji 5<br />

<br />

<br />

Wymagania podstawy programowej:<br />

<br />

1) opise prebieg linii winokrg wyienia nawy kiernkw gwnyh<br />

<br />

opise prebieg linii winokrg<br />

posge si nawai gwnyh kiernkw wiata i ih skrtai iynaroowyi wskae e na<br />

ry kiernkw<br />

wyienia rne sposoby wynaania pnoy<br />

<br />

owies si o to est winokrg<br />

wyienis nawy gwnyh kiernkw wiata<br />

ponas sposoby wynaania kiernkw wiata<br />

Metody pracy:<br />

praa w grpah<br />

praa pornikie i esyte wie kartai pray<br />

<br />

pornik esyt wie esyt preiotowy<br />

try peeka onaeniai kolorw ielony poaraowy erwony<br />

rtnikonitortablia interaktywna<br />

kopter ostpe o internet<br />

ae karteki na kae apisana ena nawa spor ie wiaa Polarna eh rowisko rewo<br />

lbook l s 4<br />

<br />

<br />

1. ayiel poae teat leki i ele wyraone w yk nia<br />

2. ek oe ropo o poprosenia niw aby wyreli pre okno klasy Cele te ay leki est<br />

yskanie o niw opowie na pytanie Co oey ogarn wrokie<br />

<br />

ayiel oe skorysta interent i wykorysta nk Street iew oogle aps aby pokaa<br />

nio wiok na iah serynyh np iewont Wiea ia Wyspa na or atyki<br />

Faza realizacyjna<br />

1. ayiel wprowaa poie winokrg i linii winokrg pornik s 4 Prosi niw o astanowienie<br />

si w akie sytai linia winokrg nie est asonita ora o ego aley akres<br />

torki Kataryna Prybys nna oaska oanna aoska<br />

© Copyright by WSiP 25


Biologia bez tajemnic | <strong>Klasa</strong> 4 7 | ia <br />

<br />

Scenariusz lekcji 5<br />

obserwowanego obsar W ty el ona wykorysta rysnek na s w pornik ora rak<br />

<br />

2. W el sprawenia roienia wprowaonyh aganie niowie wykon aanie s 4 w esyie<br />

wie<br />

3. ayiel wyania e na linii winokrg wynaono kiernki wiata aby nie gbi si w terenie<br />

Prosi niw o aponanie si r wiatrw prestawion w pornik na s ora oytanie<br />

i apaitanie naw kiernkw gwnyh pno ponie ah wsh<br />

<br />

ayiel oe aproponowa aby wybrani niowie stanli w klasie na wprost kiernk pnonego<br />

wenie nayiel stala gie w klasie est pno i wskaali praw rk kiernek wshoni<br />

a lew kiernek ahoni<br />

ayiel oe apreentowa nio l lbooka s 4<br />

4. ayiel ryse na tabliy r wiatrw i prypise ponany kiernko gwny skrty iynaroowe<br />

S W Wyania e s to pierwse litery angielskih sw onaae any kiernek<br />

wiata orth Soth ast West Prosi niw o wykonanie aania s 4 w esyie wie<br />

5. ayiel wraa wag e naoo kiernkw wiata pryae si poas wyieek<br />

<br />

ayiel ieli klas na grp kae ae kartek naw obiekt ie wiaa Polarna eh<br />

rowisko rewo niowie ska w pornik na s 7 opowiei na pytanie W jaki spo-<br />

niowie prestawia<br />

swoe stalenia<br />

6. niowie poo nayiela wykon aanie 4 na s w esyie wie<br />

7. ayiel prosi niw aby oytali nawy kiernkw porenih ry wiatrw w pornik<br />

i pryreli si ih skrto iynaroowy ora astanowili si sk wiy si ih nawy<br />

<br />

1. ayiel prypoina nio ele poane na potk leki Prosi aby astanowili si w aki stopni<br />

roie to o i ponali na leki nie roow o ty o byo la nih atwe a y a<br />

ese proble<br />

<br />

ayiel oe w te aie leki wykorysta peka onaone kolorai o ktryh niowie<br />

wr karteki e swoi iienie o ielonego eli wsystko roieli i potra o poaraowego<br />

eli ese o wyae si i trne i o erwonego eli aania byy la nih byt<br />

trne i potreb pooy<br />

<br />

niowie wykon aanie na s 4 esyt wie rgi aanie niw est narysowanie w esyie<br />

preiotowy owolne trasy weg wor aania 4 s w esyie wie i napisanie<br />

wasne instrki e preia<br />

torki Kataryna Prybys nna oaska oanna aoska<br />

26<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Klasa</strong> 4 ia Scenariusz lekcji 5<br />

<br />

ayiel propone ainteresowanyh teate nio wyskanie w rnyh rah inorai<br />

o innyh sposobah wynaania kiernk pnonego ni poane w pornik a nastpne leki<br />

htni niowie b ogli prestawi swoe sposoby<br />

<br />

Zadanie 1. P P 4 <br />

Zadanie 2. gry gonie e wskawkai egara pno wsh ponie S W<br />

Zadanie 3. gonie poyse nia np asa kipa Sai Warywa<br />

Zadanie 4. A. linia onaona ielonyi kropkai B. 7 na wsh na pno na a-<br />

h na pno 7 na wsh 4 na pno na ah na pno na<br />

wsh na ponie na wsh 4 na pno na ah<br />

torki Kataryna Prybys nna oaska oanna aoska<br />

© Copyright by WSiP 27


Biologia bez tajemnic | <strong>Klasa</strong> 4 7 | ia <br />

<br />

Scenariusz lekcji 6<br />

<br />

<br />

Wymagania podstawy programowej:<br />

<br />

2) wynaa kiernki gwne a poo kopas ora kiernek pnony a poo gnoon<br />

i wskae e w terenie<br />

<br />

wyania asa iaania gnoon potra si ni posy o wynaenia kiernk pnonego<br />

posge si kopase<br />

<br />

owies si o to est gnoon i ak si ni posgiwa<br />

ponas asa iaania kopas<br />

wynays kiernki wiata a poo kopas i gnoon<br />

Metody pracy:<br />

praa w terenie<br />

praa pornikie i esyte wie kartai pray<br />

<br />

pornik esyt wie<br />

karta pray nr i <br />

snrek owek<br />

kopasy<br />

lbook l Gnomon s <br />

<br />

<br />

eli tylko warnki na to powala lek nalepie preprowai na ewntr na terenie skoy<br />

np boisk skolny<br />

i<br />

1. ayiel poae teat leki i ele wyraone w yk nia<br />

2. aia ona ropo o owienia aania roseraego poprenie leki est to as la<br />

niw ktry prygotowali inorae na teat innyh ni poane w pornik na s 7 eto<br />

wynaania pnoy w terenie W raah wprowaenia o leki niowie og te wykona aanie<br />

e s w esyie wie<br />

Faza realizacyjna<br />

1. ayiel prestawia nio gnoon i preente asa ego iaania<br />

torki Kataryna Prybys nna oaska oanna aoska<br />

28<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Klasa</strong> 4 ia Scenariusz lekcji 6<br />

2. niowie wybiera ogone iese pre sko na stawienie gnoon i anaa kiernek ora<br />

go ranego pre gnoon ienia wienie a a aanie pokaanie ak sybko i w ktry kiernk<br />

preswa si ie rany pre gnoon y preprowaay lek w okoliah goiny <br />

oey wynay pno weg instrki aiesone na s w pornik<br />

<br />

eli leka nie oe by preprowaona w ponie lb est pohrnie nayiel oe wykona<br />

poka wynaania kiernk pnonego a poo latarki opis w karie nr aley wwas po-<br />

ieli niw na grpy aby sai ogli wykona tak syla karta pray nr <br />

Poobnie gy pogoa nie sprya aio poa klas nayiel oe praktyne aanie posgiwania<br />

si kopase wykona w sali lekyne Wwas pnkte obserwai bie awka nia<br />

a obiektai osoby w klasie ktre sie na S W i o pnkt obserwaynego<br />

ayiel oe apreentowa nio l Gnomon lbooka s <br />

3. bserwaa ienia wyaga troh as latego rwnolegle preentey nio kopas oawia-<br />

y ego bow i asa iaania<br />

4. ayiel ieli niw na kilkosobowe grpy Kaa grp otrye kopas a poo ktrego<br />

wynay pno ora okreli kiernki pooenia obserwowanyh obiektw karta pray nr <br />

<br />

1. W te aie nayiel wra niai wraa o gnoon i porwne ak ienia si go i kiernek<br />

ranego ienia<br />

2. W ies gie stoi gnoon nayiel wynaa niai kiernek rwnie a poo kopas<br />

wskae te poostae kiernki wiata na boisk skolny karta pray nr <br />

<br />

eli aia obywa si w klasie w raah posowania niowie wykon aania s ora<br />

s 7 w esyie wie<br />

<br />

aania i 4 s 7 w esyie wie<br />

<br />

niowie og saoielne wynay pno a poo gnoon w ies swoego aieskania<br />

gonie instrk awart w pornik na s nayiel roae htny nio kart pray<br />

nr aanie s 7 w esyie wie ora astanowienie si na opowiei na pytanie e s <br />

w pornik<br />

<br />

Zadanie 1. aso noone wynays pno Wskawka o pryr ktry wynays kiernki<br />

wiata w ponie<br />

Zadanie 2. soneny pionowo pnony<br />

Zadanie 3. i kolor niebieski i kolor ielony<br />

torki Kataryna Prybys nna oaska oanna aoska<br />

© Copyright by WSiP 29


Biologia bez tajemnic | <strong>Klasa</strong> 4 7 | ia <br />

<br />

Scenariusz lekcji 6<br />

Zadanie 4.<br />

W<br />

N<br />

N<br />

E<br />

N<br />

W<br />

E<br />

S<br />

E<br />

W<br />

S<br />

S<br />

Zadanie 5. C<br />

Zadanie 6. sola to robowana wersa kopas poniewa posiaa oatkowe nke<br />

<br />

<br />

goiny prowaenia obserwai iy ase otkniia pre ie wybranego okrg a ase<br />

ponownego otkniia wybranego okrg<br />

poniewa wtey bie wiony ie rany pre gnoon okoo ponia Soe nae si<br />

okanie na kiernkie poniowy a ie wskae wtey pno o te pore ie est nakrtsy<br />

kopas SkyaSherstoko<br />

torki Kataryna Prybys nna oaska oanna aoska<br />

30<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Klasa</strong> 4 ia Karta pracy nr 1 do lekcji 6<br />

<br />

<br />

<br />

owek lb soka i plastelina<br />

kartka 4 anaonyi okrgai<br />

latarka ona y latarki w teleonie<br />

Wykonaj:<br />

Poas wienia naley wyy grne<br />

owietlenie i eli to oliwe aieni klas<br />

Po na awe kartk okrgai<br />

a rok kartki ie gnoon pry-<br />

o plastelin i pionowo w w ni<br />

owek lb sok<br />

tego oent a o akoenia<br />

aania nie ienia pooenia kartki ani<br />

gnoon o baro wane<br />

Powie latark nisko pry awe Powoli<br />

no latark ora wye<br />

Kiey konie ranego pre gnoon ienia otknie rokowego narysowanego okrg<br />

ana to iese<br />

ale pono latark ora wye a nastpnie opsa powoli rgie strony tak akby<br />

latarka rysowaa k na gnoone bserw iany goi ienia<br />

Kiey ie rgie strony otknie tego saego rokowego okrg ana ten pnkt<br />

oes wyy i ooy latark<br />

Po tera lini prost anaone na rokowy okrg pnkty tak ak w instrki<br />

w pornik na s <br />

10. ska roek narysowane linii ier olego oinka i poiel pre <br />

11. roek po iese pryoowania gnoon<br />

12. tryana linia wynaa kiernek pno ponie<br />

Paita e prewiye tylko sposb w aki wynaa si pno na poo gnoon Kiernek<br />

pnony oes w ten sposb wynay tylko w soneny ie ok go <br />

i<br />

gnoon ooWSiP<br />

torki Kataryna Prybys nna oaska oanna aoska<br />

© Copyright by WSiP 31


Biologia bez tajemnic | <strong>Klasa</strong> 4 7 | ia <br />

Karta pracy <br />

nr 1 do lekcji 6<br />

torki Kataryna Prybys nna oaska oanna aoska<br />

32<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Klasa</strong> 4 ia Karta pracy nr 2 do lekcji 6<br />

<br />

<br />

Wybierie pre sko akie harakterystyne iese lb preiot np kaie brak<br />

kos na iei ie to pnkt obserwayny Wynaie kiernki gwne a poo kopas<br />

i peniie ania<br />

asy pnkte obserwayny est<br />

a pno o pnkt nae si<br />

N<br />

a ah o pnkt nae si<br />

W<br />

S<br />

<br />

a wsh o pnkt nae si<br />

a ponie o pnkt nae si<br />

torki Kataryna Prybys nna oaska oanna aoska<br />

© Copyright by WSiP 33


Biologia bez tajemnic | <strong>Klasa</strong> 4 7 | ia <br />

<br />

Karta pracy <br />

nr 3 do lekcji 6<br />

<br />

<br />

Spraw aka est asaa iaania gnoon eli wykones aanie w okoliy go <br />

w soneny ie sprb wynay kiernek pnony a poo tego pryr Postp<br />

gonie instrk aieson na s w pornik Poas wykonywania aania penia<br />

kart pray<br />

ata obserwai<br />

iese obserwai<br />

oina ropoia obserwai<br />

oina w ktre ie gnoon<br />

otkn wybranego okrg<br />

oina w ktre ie gnoon<br />

otkn po ra rgi wybranego okrg<br />

<br />

1. ana poprawn opowie na pytanie<br />

aki by kiernek preiesania si ienia<br />

I. gony rhe wskawek egara<br />

II. preiwny o rh wskawek egara<br />

2. peni tekst gonie wynikai swoih obserwai<br />

Soe byo nawye na winokrgie a ie gnoon by nakrtsy iy go ,<br />

a go<br />

<br />

3. peni ania<br />

I. Kiernek pnony a poo gnoon wynayy tylko w soneny ie, poniewa<br />

II. Kiernek pnony a poo gnoon wynayy tylko okoo goiny , poniewa<br />

torki Kataryna Prybys nna oaska oanna aoska<br />

34<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Klasa</strong> 4 ia <br />

<br />

<br />

<br />

Wymagania podstawy programowej:<br />

Wsystkie trei oawiane w teatah <br />

<br />

Cele leki <br />

<br />

poses inorae ia <br />

trwalis nabyte ietnoi i wiaooi<br />

okonas saooeny nabyte wiey<br />

Metody pracy:<br />

praa pornikie, esyte wie, kartai pray<br />

praa w parah<br />

<br />

pornik, esyt wie, esyt preiotowy<br />

karty pray<br />

ia kraobraw, koslki o okentw, arkery<br />

karteki w kolorah erwony, ty i ielony<br />

lbook gra s <br />

<br />

<br />

1. Nayiel poae teat leki i ele wyraone w yk nia<br />

2. wraa wag, e nawaniese inorae niebne o trwalenia ateria ia s awarte<br />

w posowani na s 4 pornika<br />

Faza realizacyjna<br />

1. Nayiel prosi niw, aby wypenili tabel ietnoi aieson na s esyt wie la<br />

niw nieposiaayh esyt wie o senarisa aono kart saooeny karta pray nr <br />

<br />

Nayiel pre owienie tabeli ietnoi roae nio karteki w kolorah erwony,<br />

ty i ielony Nastpnie yta stwierenia tabeli, a niowie ka pre sob na awe kolor<br />

owierielay poio osigniia anego wyagania o powala werykowa poio osigni-<br />

ia el la ae klasy<br />

2. Nayiel oawia niai wypenione tabele, aby owieie si, o byo la nih natrniese<br />

3. W el trwalenia powtaranyh trei nayiel roae losowo nio karteki estaw a-<br />

onego o senarisa karta pray Karteki naley skopiowa w opowienie iloi i roa<br />

torki Kataryna Prybys, nna oaska, oanna aoska<br />

© Copyright by WSiP 35


Biologia bez tajemnic | <strong>Klasa</strong> 4 7 | ia <br />

<br />

<br />

<br />

wsystki nio po ene lb wie karteki na nia Nayiel aae pytania, a niowie,<br />

ktry a kartek opowiei, ponos <br />

<br />

Karteki powinni o gry ponie tylko i niowie, ktry posiaa te wyraai internet, obserwae,<br />

owiaenia it.<br />

<br />

Karteki o gry ponos tylko i niowie, ktry a te wyraai wh, sak, otyk, wrok<br />

i sh<br />

<br />

Karteki o gry ponos tylko i niowie, ktry trya te wyraai lpa i ikroskop<br />

<br />

Nayiel oe aproponowa inne pytania ora prygotowa karty innyi eleentai wiey,<br />

np piktograai eeli klasa prae sprawnie, ona w ten sposb powtara wiele trei<br />

y powtrenie iao oliwie nawiksy wyiar praktyny, alea si wykonie niai aktywnoi<br />

aproponowane w , s w pornik ktywno ona<br />

wykona w klasie, po y ahi niw o wykonania poobne w warnkah terenowyh po<br />

leki<br />

Nayiel oe agra klas w gr lbooka s <br />

<br />

1. Nayiel prosi niw o penienie a w i leki posowe w esyie wie,<br />

s <br />

<br />

aania na s w esyie wie, ktre nie ostay wykonane w asie leki<br />

<br />

Zadanie 1. rgi piktogra<br />

Zadanie 2. <br />

Zadanie 3. pona saoho sprysto, glina garnarska plastyno, polewa ekolaowa kr-<br />

ho<br />

Zadanie 4. wiaa, ponie, winokrg, 4 eh, , kopas, Porenie hasognoon<br />

torki Kataryna Prybys, nna oaska, oanna aoska<br />

36<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Klasa</strong> 4 ia <br />

Karta pracy nr 1 do lekcji powtórzeniowej<br />

<br />

<br />

Saoielnie oe, o potras i o paitas tego ia Wypeni ponis tabel ietno-<br />

i Pokolor opowieni kratk lb wpis nak <br />

nie<br />

<br />

<br />

<br />

4<br />

<br />

<br />

7<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

4<br />

wyieni sposoby ponawania pryroy<br />

poa rnie iy eksperyente, owiaenie a obserwa<br />

poa nawy pryrw stosowanyh w ponawani pryroy<br />

okreli prenaenie pryrw stosowanyh w ponawani<br />

pryroy<br />

poa prykay wykorystania ysw o prowaenia obserwai<br />

pryroniyh<br />

wyieni asay bepieestwa poas obserwai i owia-<br />

e pryroniyh<br />

wyieni rne ra wiey o pryroie<br />

korysta rnyh re wiey o pryroie<br />

opisa onaenia sbstani skoliwyh la rowia rani-<br />

yh, tryh, ryh i wybhowyh<br />

wyieni prykay preiotw wykonanyh sbstani<br />

sprystyh, krhyh i plastynyh<br />

asani astosowanie sbstani sprystyh, krhyh i plastynyh<br />

w preiotah oiennego ytk<br />

opisa prebieg linii winokrg<br />

wyieni nawy gwnyh kiernkw wiata<br />

wynay kiernki gwne a poo kopas ora kiernek<br />

pnony a poo gnoon i wskaa e w terenie<br />

torki Kataryna Prybys, nna oaska, oanna aoska<br />

© Copyright by WSiP 37


Biologia bez tajemnic | <strong>Klasa</strong> 4 7 | ia <br />

<br />

Karta pracy nr 2 do lekcji <br />

powtórzeniowej<br />

K<br />

Temat:<br />

estaw kart o pytania pierwsego<br />

progray telewiyne i raiowe obserwacje internet<br />

owiacenia i eksperyenty ksiki i casopisa pryronice lekcje pryroy, biologii, geograi,<br />

cheii i yki<br />

progray telewiyjne i raiowe obserwacje internet<br />

owiacenia i eksperyenty ksiki i casopisa pryronice lekcje pryroy, biologii, geograi,<br />

cheii i yki<br />

Ilustracje: rysnki science rthr alitskiiSherstockco, rysnek ieia johaelSherstockco, rysnki ekacyjne<br />

lay closSherstockco, rysnki telewior naiiaoborskaSherstockco, ksika hatapaSherstockco<br />

torki Kataryna Prybys, nna oaska, oanna aoska<br />

38<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Klasa</strong> 4 ia <br />

Karta pracy nr 2 do lekcji powtórzeniowej<br />

estaw kart o pytania rgiego<br />

wzrok otyk sch<br />

wch smak wzrok<br />

otyk sch wch<br />

smak wzrok otyk<br />

sch wch smak<br />

narzy zmysw aji esignSherstockcom<br />

torki Kataryna Prybys, nna oaska, oanna aoska<br />

© Copyright by WSiP 39


Biologia bez tajemnic | <strong>Klasa</strong> 4 7 | zia <br />

<br />

Karta pracy nr 2 do lekcji <br />

powtórzeniowej<br />

estaw kart o pytania trzeciego<br />

lupa kompas mapa<br />

lornetka tama miernicza mikroskop<br />

lupa kompas mapa<br />

lornetka tama miernicza mikroskop<br />

Ilustracje: lupa Pakka SahShuerstockcom, kompas estakShuerstockcom, mapa estakShuerstockcom,<br />

lornetka Pakka SahShuerstockcom, tama miernicza an akaleychiStockphotoey mages, mikroskop rthur<br />

alitskiiShuerstockcom<br />

torki Katarzyna Przybysz, nna omaska, oanna aomska<br />

40<br />

© Copyright by WSiP


Dla ucznia<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Dla <strong>nauczyciela</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

dla <strong>nauczyciela</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

wsip.pl<br />

sklep.wsip.pl<br />

infolinia: 801 220 555

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!