05.04.2023 Views

Chemia bez tajemnic. Poradnik nauczyciela. Klasa 7

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

H 2 O<br />

<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong>


<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong>


© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne<br />

Warszawa 2023<br />

Wydanie I<br />

ISBN: 978-83-02-21082-2<br />

Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Magdalena Sulisz (redaktor koordynator)<br />

Redakcja techniczna: <br />

Marek Pukszta<br />

Projekt graficzny: Joanna Plakiewicz<br />

Fotoedycja: <br />

Verde, Kraków<br />

<br />

<br />

<br />

Infolinia: 801 220 555<br />

www.wsip.pl<br />

Druk i oprawa: Drukarnia Pozkal<br />

-<br />

<br />

<br />

S


................................................................. 6<br />

<br />

1.1. .................................................................................................... 8<br />

1.2. .............. 14<br />

1.3. ..... 19<br />

1.4. ........................................................................ 25<br />

................................................................................................................... 29


CHEMIA KLASA 7<br />

Generator kartkówek<br />

i sprawdzianów<br />

<br />

do przygotowania<br />

kartkówki<br />

lub sprawdzianu<br />

dostosowanie<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

wirtualny profesor<br />

<br />

<br />

<br />

plansze<br />

<br />

zadania<br />

interaktywne<br />

MULTIBOOK<br />

CHEMIA KLASA 7<br />

Multibook<br />

<br />

<br />

Diagnozy<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

plan wynikowy<br />

przedmiotowy system<br />

<br />

Plansze interaktywne<br />

Laboratorium


Opinia<br />

<br />

H 2 O<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong>


KONSTRUKCJA PORADNIKA<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

SCENARIUSZE LEKCJI<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

zawiera dodatkowe, alternatywne sposoby na przeprowadzenie<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

RAMKA INFORMACYJNA-<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

6<br />

© Copyright by WSiP


-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

do wydrukowania.<br />

© Copyright by WSiP 7


Biologia <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

Scenariusz lekcji 1.1<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

I. <br />

1) <br />

<br />

2) <br />

II. <br />

2) <br />

<br />

5) <br />

III. <br />

3) <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

pokaz nauczycielski<br />

praca w grupie<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

zdobywanie i odkrywanie wiedzy.<br />

i<br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

8<br />

© Copyright by WSiP


Scenariusz lekcji 1.1<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

i<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

octowy,<br />

alkohol.<br />

i<br />

<br />

I.<br />

1. <br />

2. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

© Copyright by WSiP 9


Biologia <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

Scenariusz lekcji 1.1<br />

II. Faza wykonawcza<br />

1. <br />

<br />

2. <br />

<br />

<br />

3. -<br />

<br />

4. <br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

5. <br />

<br />

6. Titanica.<br />

<br />

Titanica-<br />

<br />

Titanica.<br />

7. -<br />

<br />

8. <br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

III.<br />

1. -<br />

<br />

<br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

10<br />

© Copyright by WSiP


Scenariusz lekcji 1.1<br />

<br />

<br />

1. <br />

2. <br />

3. <br />

<br />

<br />

1. <br />

<br />

Zadanie 1.<br />

Zadanie 2.<br />

Zadanie 3.<br />

<br />

Zadanie 4.<br />

Zadanie 5.-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Zadanie 1.<br />

Zadanie 2.<br />

<br />

Zadanie 3.<br />

Zadanie 4.<br />

<br />

Zadanie 5.<br />

Zadanie 6.talurgiczny<br />

-<br />

<br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

© Copyright by WSiP 11


Biologia <br />

<strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

GraKNaLiSNa<br />

<br />

1. <br />

2. <br />

3. <br />

4. -<br />

<br />

<br />

1. <br />

<br />

<br />

z innych grup.<br />

2. -<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

3. <br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

4. <br />

<br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

12<br />

© Copyright by WSiP


.<br />

<br />

1.<br />

2.<br />

3.<br />

4.<br />

5.<br />

1 2 3<br />

4 5<br />

<br />

<br />

<br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

© Copyright by WSiP 13


Biologia <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

Scenariusz lekcji 1.2<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

I. <br />

1) <br />

<br />

<br />

I. <br />

2) -<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

pokaz nauczycielski<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

karta pracy<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

i<br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

14<br />

© Copyright by WSiP


Scenariusz lekcji 1.2<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

i<br />

<br />

I.<br />

1. <br />

2. <br />

II. Faza wykonawcza<br />

1. -<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

2. <br />

3. <br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

4. <br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

5. <br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

6. <br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

© Copyright by WSiP 15


Biologia <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

Scenariusz lekcji 1.2<br />

III.<br />

1. -<br />

<br />

nie<strong>bez</strong>piecznych.<br />

2. <br />

<br />

3. <br />

<br />

<br />

1. <br />

2. <br />

<br />

1. <br />

2. <br />

<br />

<br />

Zadanie 1. C<br />

Zadanie 2.<br />

<br />

Zadanie 3.-<br />

<br />

Zadanie 5.-<br />

<br />

<br />

Zadanie 1.<br />

Zadanie 2.-<br />

<br />

Zadanie 3. <br />

<br />

Zadanie 4.-<br />

<br />

Zadanie 5.<br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

16<br />

© Copyright by WSiP


, klasa<br />

<br />

a) <br />

b) <br />

c) <br />

odczynnika.<br />

d) <br />

etykiecie odczynnika.<br />

e) kiecie<br />

odczynnika.<br />

f) <br />

A. <br />

B. <br />

<br />

D. <br />

E. <br />

Pytanie do <strong>nauczyciela</strong><br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

© Copyright by WSiP 17


Biologia <br />

<strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1. <br />

2. <br />

3. <br />

<br />

4. <br />

<br />

<br />

5. ne<br />

nauczycielowi.<br />

6. <br />

<br />

7. <br />

<br />

8. <br />

9. <br />

10. <br />

<br />

11. <br />

<br />

12. <br />

<br />

13. <br />

przez <strong>nauczyciela</strong>.<br />

14. <br />

<br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

18<br />

© Copyright by WSiP


Scenariusz lekcji 1.3<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

III. <br />

1) <br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

pokaz nauczycielski<br />

<br />

praca w grupie<br />

karty pracy<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

i<br />

i<br />

-<br />

<br />

Mój pierwszy<br />

-<br />

pracy .<br />

<br />

<br />

i<br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

© Copyright by WSiP 19


Biologia <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

Scenariusz lekcji 1.3<br />

<br />

I.<br />

1. <br />

2. -<br />

<br />

<br />

II. Faza wykonawcza<br />

1. <br />

-<br />

<br />

wody.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

2. -<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

pracy .<br />

III.<br />

1. -<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1. <br />

2. <br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

20<br />

© Copyright by WSiP


Scenariusz lekcji 1.3<br />

<br />

1. <br />

2. <br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

Zadanie 1.<br />

Zadanie 2.-<br />

<br />

Zadanie 3.<br />

<br />

Zadanie 4.<br />

Zadanie 5.<br />

Zadanie 6.-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Zadanie 1.<br />

Zadanie 3.<br />

Zadanie 4. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

© Copyright by WSiP 21


Biologia <br />

<strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Hydrolat <br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1<br />

2<br />

<br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

22<br />

© Copyright by WSiP


Tarowanie wagi <br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1. <br />

2. <br />

3. <br />

4. <br />

5. <br />

6. <br />

<br />

<br />

<br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

© Copyright by WSiP 23


Biologia <br />

<strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

18<br />

START<br />

1<br />

dobrze<br />

<br />

<br />

skaczesz<br />

na pole 4<br />

3<br />

4<br />

awans na 11<br />

pole za pomoc<br />

koledze przy<br />

skaleczeniu<br />

<br />

6<br />

bonusik<br />

za dobre<br />

zachowanie<br />

na lekcji<br />

8<br />

20<br />

nazwij<br />

<br />

nr 20<br />

<br />

kolba<br />

<br />

wracasz<br />

na pole 1<br />

do<br />

<br />

<br />

<br />

nr 18<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

11<br />

nazwij<br />

<br />

nr 10<br />

9<br />

21<br />

17<br />

nazwij<br />

<br />

nr 13<br />

META<br />

10<br />

nazwij<br />

<br />

nr 16<br />

podczas<br />

<br />

<br />

wracasz<br />

na pole 3<br />

14<br />

8<br />

16<br />

13<br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

24<br />

© Copyright by WSiP


Scenariusz lekcji 1.4<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

III. <br />

3) <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

pokaz nauczycielski<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

ka, bagietka, woda, sól kuchenna<br />

karta pracy<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

i<br />

<br />

I.<br />

1. <br />

2. <br />

<br />

<br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

© Copyright by WSiP 25


Biologia <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

Scenariusz lekcji 1.4<br />

II. Faza wykonawcza<br />

1. <br />

<br />

hipotezy, wniosku.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

cia<br />

codziennego.<br />

2. <br />

3. -<br />

<br />

<br />

.<br />

4. <br />

III.<br />

1. <br />

2. <br />

<br />

<br />

<br />

Zadanie 1.-<br />

<br />

Zadanie 3. <br />

<br />

w kierunku nosa.<br />

Zadanie 5.<br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

26<br />

© Copyright by WSiP


Scenariusz lekcji 1.4<br />

<br />

Zadanie 3.-<br />

<br />

Zadanie 4.<br />

-<br />

<br />

<br />

konanie<br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

© Copyright by WSiP 27


Biologia <br />

<strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

28<br />

© Copyright by WSiP


SCENARIUSZ LEKCJI POWTÓRZENIOWEJ<br />

<br />

<br />

<br />

I. <br />

1) <br />

<br />

2) <br />

II. <br />

2) <br />

<br />

5) <br />

III. <br />

1) <br />

<br />

3) <br />

<br />

I. <br />

2) -<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

i<br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

© Copyright by WSiP 29


Biologia <br />

<strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

I.<br />

1. <br />

II. Faza wykonawcza<br />

1. <br />

2. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

W pracowni<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Opisywanie<br />

<br />

3. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

4. <br />

kolorów.<br />

5. <br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

III.<br />

1. <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

1. <br />

<br />

1. <br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

30<br />

© Copyright by WSiP


Zadanie 1.-<br />

<br />

Zadanie 2.<br />

<br />

Zadanie 3.<br />

Zadanie 4.<br />

Zadanie 5.<br />

sól kuchenna<br />

woda<br />

Zadanie 6.<br />

Zadanie 7.-<br />

<br />

Zadanie 8.<br />

Zadanie 9.-<br />

<br />

<br />

Zadanie 10.-<br />

<br />

<br />

<br />

Autorka: Aleksandra Kwiek<br />

© Copyright by WSiP 31


Nowy cykl – zatwierdzony przez nauczycieli i uczniów!<br />

Dla ucznia<br />

owy podrcznik do ceii<br />

H 2O<br />

<br />

<br />

Wodorotlenki wprowadzane<br />

w kl. 7,<br />

dopasowany<br />

do wspóczesneo ucznia<br />

Krótkie bloki tekstów,<br />

sceaty i inoraki <br />

<br />

Dua liczba przykadów<br />

<br />

<br />

Dobrze wyjanione<br />

dowiadczenia<br />

<br />

owy zeszyt wicze do ceii<br />

Spójna koncepcja<br />

Doskonaa korelacja<br />

<br />

dpowiednia ilo iejsca<br />

<br />

ónorodne zadania<br />

<br />

adania bardziej anaujce<br />

<br />

Przykadowe rozwizania<br />

<br />

<br />

Podsuowania dziaów <br />

<br />

H 2O<br />

<br />

<br />

Dla <strong>nauczyciela</strong><br />

<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

H 2O<br />

<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong><br />

<br />

oplekowe rozwizania<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Laboratorium <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

az pytania dotyczce oerty Napiz na nowaoertawippl<br />

wsip.pl<br />

sklep.wsip.pl<br />

infolinia: 801 220 555

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!