05.04.2023 Views

Biologia bez tajemnic. Poradnik nauczyciela. Klasa 7

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong>


<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong>


Warszawa 2023<br />

Wydanie I<br />

ISBN: 978-83-02-21081-5<br />

(redaktor koordynator)<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

www.wsip.pl<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

S


Charakterystyka zasobów dla <strong>nauczyciela</strong> ........................................................................... 4<br />

.................. 6<br />

.................... 8<br />

Temat: Aparat ruchu. Budowa i funkcje szkieletu ........................... 13<br />

Temat: Budowa i funkcje szkieletu osiowego .................................... 18<br />

................................................ 20<br />

................................................................................ 23<br />

.................................................... 29<br />

Temat: Choroby i higiena aparatu ruchu ............................................ 33<br />

.............................................................. 36


do przygotowania<br />

kartkówki lub sprawdzianu<br />

dostosowanie stopnia<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

wirtualny<br />

profesor<br />

<br />

plansze<br />

<br />

<br />

<br />

zadania<br />

interaktywne<br />

Generator sprawdzianów<br />

Multibook<br />

<br />

<br />

Atlas multimedialny<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

plan wynikowy<br />

przedmiotowy<br />

<br />

Diagnozy<br />

Plansze interaktywne


w wersji<br />

<br />

Przygotowanie<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong>


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | ||<br />

<strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

Hierarchia budowy<br />

organizmu. Aparat ruchu <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

HIERARCHIA<br />

BUDOWY ORGANIZMU.<br />

APARAT RUCHU<br />

O czym<br />

to<br />

I<br />

<br />

Szkielet<br />

Stawy<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | ||<br />

<strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Temat:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

i<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

Przebieg lekcji<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

Hierarchiczna<br />

Organizm<br />

<br />

<br />

Czy<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP 9


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | ||<br />

<strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

Hierarchiczna<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

Hie-<br />

<br />

<br />

<br />

D<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

| <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

Temat:<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

| ||<br />

<strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

Temat:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

kostny<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

Temat:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Przebieg lekcji<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | ||<br />

<strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

| ||<br />

<strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

Temat:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

| <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

Temat:<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | ||<br />

<strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

Temat:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

i <br />

<br />

Przebieg lekcji<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | ||<br />

<strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

Temat:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

i <br />

<br />

Przebieg lekcji<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

Szkie-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

| ||<br />

<strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

Temat:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

Temat:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

i <br />

ic<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | ||<br />

<strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

Przebieg lekcji<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

Bank <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Bank <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | ||<br />

<strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

| <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

Temat:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

| ||<br />

<strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

Temat:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

i <br />

<br />

Przebieg lekcji<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | ||<br />

<strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

Praca<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

-<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

| ||<br />

<strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

Temat:<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

Temat:<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Choroby i higiena aparatu ruchu<br />

Choroby i higiena aparatu ruchu<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | ||<br />

<strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

Przebieg lekcji<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

-<br />

<br />

B<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Choroby i higiena aparatu<br />

ruchu<br />

Choroby i higiena aparatu<br />

ruchu<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

Temat: <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

Przebieg lekcji<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Bank <br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

-<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong> | <strong>Klasa</strong> 7 |<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

rarchia<br />

budowy organizmu. Aparat ruchu.<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


<strong>Biologia</strong> <strong>bez</strong> <strong>tajemnic</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

© Copyright by WSiP


Dla ucznia<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

Dla <strong>nauczyciela</strong><br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

dla nauczycieli<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

<strong>Poradnik</strong> <strong>nauczyciela</strong><br />

<br />

<br />

dokumentacja metodyczna<br />

diagnozy przedmiotowe<br />

nowy generator kartkówek i sprawdzianów<br />

nowy multibook<br />

<br />

atlas multimedialny<br />

plansze interaktywne<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

wsip.pl<br />

sklep.wsip.pl<br />

infolinia: 801 220 555

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!