12.04.2023 Views

Best Practices Magazyn - n.28 Polska

Cyfryzacja i automatyzacja są kluczowymi rozwiązaniami wspierającymi funkcjonowanie łańcucha dostaw przedsiębiorstw z różnych sektorów. W 28. wydaniu magazynu Best Practices prezentujemy, jak firmy z różnych części świata skorzystały na wyposażeniu swoich obiektów logistycznych w najnowocześniejsze technologie. Francuski producent urządzeń transportu wewnętrznego, Manitou Group, usprawnił swoją logistkę z pomocą Systemu Shuttle dla pojemników i wysokowydajnym stanowiskom kompletacyjnym umożliwiającym przygotowanie 500 pozycji zamówień na godzinę. IKEA Components zautomatyzowała magazyn na Słowacji bez konieczności przerywania jego codziennej pracy, natomiast w Hiszpanii producent obuwia Gioseppo zmodernizował magazyn, aby pomieścić 1,6 miliona par butów i przygotowywać w szczycie sezonu 3500 zamówień dziennie. Kolumbijski oddział firmy Electrolux scyfryzował swoją logistykę dzięki wdrożeniu oprogramowania Easy WMS Mecaluxu, zyskując możliwość śledzenia 250 000 produktów w czasie rzeczywistym. W czasopiśmie zamieszczono również wywiady z Yemingiem Gongiem, profesorem francuskiej szkoły biznesowej Emlyon Business School, na temat korzyści płynących z zastosowania sztucznej inteligencji w magazynach oraz Pilar López, Dyrektor Produkcji w firmie kosmetycznej Natura Bissé, która zdradza, w jaki sposób automatyzacja przyczyniła się do wzrostu elastyczności operacyjnej ich centrum produkcyjnego. Ponadto w najnowszym Best Practices nie zabraknie również ciekawych artykułów, np. o potencjale zastosowania aplikacji ChatGPT w łańcuchu dostaw, ewolucji logistyki i jej znaczeniu w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw oraz o cyfrowych i automatycznych rozwiązaniach, które pomagają zwiększyć wydajność obiektów firm farmaceutycznych. Pobierz magazyn Best Practices i bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami w logistyce.

Cyfryzacja i automatyzacja są kluczowymi rozwiązaniami wspierającymi funkcjonowanie łańcucha dostaw przedsiębiorstw z różnych sektorów. W 28. wydaniu magazynu Best Practices prezentujemy, jak firmy z różnych części świata skorzystały na wyposażeniu swoich obiektów logistycznych w najnowocześniejsze technologie.


Francuski producent urządzeń transportu wewnętrznego, Manitou Group, usprawnił swoją logistkę z pomocą Systemu Shuttle dla pojemników i wysokowydajnym stanowiskom kompletacyjnym umożliwiającym przygotowanie 500 pozycji zamówień na godzinę. IKEA Components zautomatyzowała magazyn na Słowacji bez konieczności przerywania jego codziennej pracy, natomiast w Hiszpanii producent obuwia Gioseppo zmodernizował magazyn, aby pomieścić 1,6 miliona par butów i przygotowywać w szczycie sezonu 3500 zamówień dziennie. Kolumbijski oddział firmy Electrolux scyfryzował swoją logistykę dzięki wdrożeniu oprogramowania Easy WMS Mecaluxu, zyskując możliwość śledzenia 250 000 produktów w czasie rzeczywistym.

W czasopiśmie zamieszczono również wywiady z Yemingiem Gongiem, profesorem francuskiej szkoły biznesowej Emlyon Business School, na temat korzyści płynących z zastosowania sztucznej inteligencji w magazynach oraz Pilar López, Dyrektor Produkcji w firmie kosmetycznej Natura Bissé, która zdradza, w jaki sposób automatyzacja przyczyniła się do wzrostu elastyczności operacyjnej ich centrum produkcyjnego.

Ponadto w najnowszym Best Practices nie zabraknie również ciekawych artykułów, np. o potencjale zastosowania
aplikacji ChatGPT w łańcuchu dostaw, ewolucji logistyki i jej znaczeniu w strukturach organizacyjnych przedsiębiorstw oraz o cyfrowych i automatycznych rozwiązaniach, które pomagają zwiększyć wydajność obiektów firm farmaceutycznych.

Pobierz magazyn Best Practices i bądź na bieżąco z najnowszymi wiadomościami w logistyce.

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!