Views
5 years ago

obalka 9-11-2010 PRESS.indd - TipTour

obalka 9-11-2010 PRESS.indd - TipTour

1 OBJEDNÁVANIE

1 OBJEDNÁVANIE ZÁJAZDOV • v pracovných d�och od 08:00 – 18:00 hod. • cez víkend od 09:00 do 12:00 hod. INFORMÁCIE A PREDAJ ZÁJAZDOV • na telefónnych �íslach T-com 02/444 600 60 T-Mobile 0903 500 600 Orange 0905 500 600 • e-mail centrala@tiptour.sk • teletext Markízatext str. 616 OSOBNE SI MÔŽETE OBJEDNA� ZÁJAZD • Trnavská 50/A, 821 02 Bratislava • U našich zmluvných partnerov (zoznam vybraných partnerských kancelárií je uvedený na strane 90) INTERNETOM – NON STOP 24 HODÍN DENNE Zarezervujte si dovolenku prostredníctvom nášho on-line systému. Výhody: • On-line nákup môžete uskuto�ni� kedyko�vek 24 hodín denne • On-line nákup Vám ponúkne vždy len vo�nú kapacitu • Získate navyše z�avu 2%

S NAMI UŠETRÍTE Pozrite si našu širokú ponuku a vyberte si Vašu dovolenku v predstihu s využitím výborných zliav. ULTRA FIRST MINUTE Z�AVY (ULTRA FIRST MINUTE Z�AVA platí len pre kapacity ozna�ené týmto piktogramom ) Z�AVA až do 22% Pre klientov, ktorí si zakúpia zájazd do 17.12.2010 je pripravená špeciálna ULTRA FIRST MINUTE Z�AVA až do výšky 22%. FIRST MINUTE Z�AVY FIRST MINUTE Z�AVA platí len pre kapacity ozna�ené týmto piktogramom Z�AVA až do 18% Pre klientov, ktorí si zakúpia zájazd do 31.01.2011 je pripravená špeciálna FIRST MINUTE Z�AVA až do výšky 18%. Z�AVA až do 15% Pre klientov, ktorí si zakúpia zájazd do 28.02.2011 je pripravená špeciálna FIRST MINUTE Z�AVA až do výšky 15%. Z�AVA až do 13% Pre klientov, ktorí si zakúpia zájazd do 31.03.2011 je pripravená špeciálna FIRST MINUTE Z�AVA až do výšky 13%. FIRST MINUTE Z�AVY NA LETNÉ ZÁJAZDY INDIVIDUÁLNOU DOPRAVOU A NA LETECKÉ EXOTICKÉ ZÁJAZDY Z�AVA 7% Z�ava platí pri zakúpení zájazdu a plnej úhrade ceny do 31.01.2011. Z�AVA 5% Z�ava platí pri zakúpení zájazdu a plnej úhrade ceny do 28.02.2011. Z�AVA 3% Z�ava platí pri zakúpení zájazdu a plnej úhrade ceny do 31.03.2011. Z�avy sa nevz�ahujú na Dominikánsku republiku 2

Katalóg zájazdov 2013 - Paxtour
T26314Thai_Profiler OL.indd 1 11/9/2010 2:12:16 PM
socialni aspekty - 9-1-2010-finalni.cdr - Pfizer
katalog 2010-11 - Ing. Roman Kostelecký
Udalosti 2010/11 - Tatry Mountain Resorts
3. 9. 2010 4. 9. 2010 - Joyride
newsletter 11/2010 - Era 21
zima-jaro 2010-11 - Rigips
dobrze mieszkaj nr 8-9/2010 - Marmorin
13/2010 - Bratislavský kuriér
22/ ročník 12 9. 11. 2004 31 Sk - Ministerstvo obrany SR
GWS nr 11 / 2010 - Gorzów
kolekcija 2010/11 kolekcija 2010/11 - De Dietrich
Březen 2010 - Praha 9
IKD 11/2010 - Biskupství královéhradecké
Cynllun Cydraddoldeb Sengl 2010/11
11 lipca 2010 - Klub Gaja
9/2010 - Škoda Holding, a.s.