Views
5 years ago

obalka 9-11-2010 PRESS.indd - TipTour

obalka 9-11-2010 PRESS.indd - TipTour

29 DALMÁCIA –

29 DALMÁCIA – Tu�epi DALMÁCIA – Tu�epi Penzión TRENK 2 Poloha: penzión sa nachádza pod hlavnou komunikáciou, v blízkosti rušnej �asti letoviska s �ulým denným i no�ným životom. Pláž: kamienková pláž, lemovaná borovicovým porastom, s miernym vstupom do mora, vzdialená od penziónu cca 200m. Penzión TRENK 4 Poloha: penzión leží v miernom svahu mimo rušnej komunikácie. Pláž: kamienková pláž, lemovaná borovicovým porastom, s miernym vstupom do mora, vzdialená od penziónu cca 200m. Ubytovanie: v dvoj- a trojlôžkových izbách Pre rodiny s de�mi Pre mladých Ubytovanie: v dvoj- a trojlôžkových izbách s príslušenstvom /sprcha/WC/. Izby a ich vybavenie boli schválené Ministerstvom turizmu Chorvátskej republiky. Stravovanie: je zabezpe�ené v penzióne Biely Dvor formou polpenzie (kontinentálne ra�ajky - vä�šie porcie, 08:00 hod. – 10:00 s príslušenstvom /sprcha/WC/. Izby a ich vybavenie boli schválené Ministerstvom turizmu Chorvátskej republiky. Stravovanie: je zabezpe�ené v penzióne Biely Dvor formou polpenzie (kontinentálne ra�ajky - vä�šie porcie, 08:00 hod. – 10:00 hod., ve�ere – výber z 2 druhov jedál – Odchodový de� je v piatok penzióny Trenk 2, 4 o 19.30 hod. Cena zájazdu je uvádzaná v EUR s DPH na osobu. 20.05.- 29.05. 27.05.- 05.06. 03.06.- 12.06. 10.06.- 19.06. 09.09.- 18.09. 16.09.- 25.09. 10-d�ové zájazdy 17.06.- 26.06. 02.09.- 11.09. 24.06.- 03.07. 26.08.- 04.09. hod., ve�ere – výber z 2 druhov jedál – mäsité a bezmäsité jedlo, 18:00 hod. – 20:00 hod.). Poznámka: po�as pobytu je v penzióne samoupratovanie. V penziónoch neposkytujeme hygienické potreby, uteráky a �istiace prostriedky. Nezabezpe�ujeme parkovanie pre osobné automobily. mäsité a bezmäsité jedlo, 18:00 hod. – 20:00 hod.). Poznámka: po�as pobytu je v penzióne samoupratovanie. V penziónoch neposkytujeme hygienické potreby, uteráky a �istiace prostriedky. Nezabezpe�ujeme parkovanie pre osobné automobily. 01.07.- 10.07. 19.08.- 28.08. 08.07.- 17.07. 12.08.- 21.08. 15.07.-24.07. 22.07.-31.07. 29.07.-07.08. 05.08.-14.08. základná cena 179* 189* 189* 199* 229 259 279 299 3. osoba na izbe 179* 189* 189* 199* 211 238 256 274 die�a 4 - 6 rokov 179* 189* 189* 199* 206 233 251 269 die�a 7 - 12 rokov 179* 189* 189* 199* 211 238 256 274 seniori 60 a viac rokov 179* 189* 189* 199* 206 233 251 269 V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, 7x polpenzia *v týchto termínoch je v cene zahrnutá aj doprava Povinné príplatky: 1. poistenie CK proti insolventnosti 1 EUR /osoba/de� 2. pobytový poplatok dospelý 1,50 EUR /osoba/noc 3. pobytový poplatok od 12r.do 18r. 0,75 EUR/osoba/noc Fakultatívne výlety Z�avy a príplatky: 1. die�a do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu je grátis 2. spiato�ná doprava klimatizovaným autobusom s pobytom 62 EUR /osoba 3. spiato�ná doprava klimatizovaným autobusom bez pobytu 82 EUR /osoba 4. jednosmerná doprava klimatizovaným autobusom s pobytom 43 EUR /osoba NÁŠ TIP Narodeninová z�ava Pre seniorov 5. jednosmerná doprava klimatizovaným autobusom bez pobytu 53 EUR /osoba 6. miestenka 5,50 EUR /osoba 7. neobsadené lôžko 79 EUR /zájazd 8. z�ava za izbu kategórie „B“ 5 EUR/izba/zájazd 9. príplatok za obed 28 EUR/osoba/zájazd Poznámka: 1. termíny uvádzané v cenníku sú d�ami odchodov a príchodov autobusom „z“ a „do“ SR – Bratislava 2. pri individuálnej doprave je de� nástupu na pobyt vždy o jeden de� neskôr a de� odchodu o jeden de� skôr oproti termínom uvádzaným v cenníku

Penzión TRENK 5 Poloha: penzión situovaný nad miestnou komunikáciou, cca 100 m od pláže a 100m od reštaurácie. Pláž: kamienková pláž, lemovaná borovicovým porastom, s miernym vstupom do mora, vzdialená cca 100m od penziónu. Penzión TRENK 6 Poloha: penzión sa nachádza nad miestnou komunikáciou, hne� ved�a penziónu Biely Dvor. Pláž: kamienková pláž, lemovaná borovicovým porastom, s miernym vstupom do mora, vzdialená cca 100 m od penziónu. Pre rodiny s de�mi Pre mladých Ubytovanie: v dvoj- a trojlôžkových izbách s príslušenstvom /sprcha/WC/. Izby a ich vybavenie boli schválené Ministerstvom turizmu Chorvátskej republiky. Stravovanie: je zabezpe�ené v penzióne Biely Dvor formou polpenzie (kontinentálne ra�ajky - vä�šie porcie, 08:00 hod. – 10:00 hod., ve�ere – výber z 2 druhov jedál – Ubytovanie: v dvoj- a trojlôžkových izbách s príslušenstvom /sprcha/WC/. Izby a ich vybavenie boli schválené Ministerstvom turizmu Chorvátskej republiky. Stravovanie: je zabezpe�ené v penzióne Biely Dvor formou polpenzie (kontinentálne ra�ajky - vä�šie porcie, 08:00 hod. – 10:00 hod., ve�ere – výber z 2 druhov jedál – Odchodový de� je v pondelok - penzióny Trenk 5, 6 o 19.30 hod. Cena zájazdu je uvádzaná v EUR s DPH na osobu. 23.05.- 01.06. 30.05.- 08.06. NÁŠ TIP 06.06.- 15.06. 13.06.- 22.06. 12.09.- 21.09. 19.09.- 28.09. 10-d�ové zájazdy 20.06.- 29.06. 05.09.- 14.09. 27.06.- 06.07. 29.08.- 07.09. mäsité a bezmäsité jedlo, 18:00 hod. – 20:00 hod.). Poznámka: po�as pobytu je v penzióne samoupratovanie. V penzióne neposkytujeme hygienické potreby, uteráky a �istiace prostriedky. Nezabezpe�ujeme parkovanie pre osobné automobily. mäsité a bezmäsité jedlo, 18:00 hod. – 20:00 hod.). Poznámka: po�as pobytu je v penzióne samoupratovanie. V penzióne neposkytujeme hygienické potreby, uteráky a �istiace prostriedky. Nezabezpe�ujeme parkovanie pre osobné automobily. 04.07.- 13.07. 22.08.- 31.08. 11.07.- 20.07. 15.08.- 24.08. 18.07.-27.07. 25.07.-03.08. 01.08.-10.08. 08.08.-17.08. základná cena 179* 189* 189* 199* 229 259 279 299 3. osoba v izbe na prístelke 179* 189* 189* 199* 211 238 256 274 die�a 4 - 6 rokov 179* 189* 189* 199* 206 233 251 269 die�a 7 - 12 rokov 179* 189* 189* 199* 211 238 256 274 seniori 60 a viac rokov 179* 189* 189* 199* 206 233 251 269 V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, 7x polpenzia * v týchto termínoch je v cene zahrnutá aj doprava Povinné príplatky: 1. poistenie CK proti insolventnosti 1 EUR /osoba/de� 2. pobytový poplatok dospelý 1,50 EUR /osoba/noc 3. pobytový poplatok od 12r.do 18r. 0,75 EUR/osoba/noc Fakultatívne výlety Z�avy a príplatky: 1. die�a do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu je grátis 2. spiato�ná doprava klimatizovaným autobusom s pobytom 62 EUR /osoba 3. spiato�ná doprava klimatizovaným autobusom bez pobytu 82 EUR /osoba 4. jednosmerná doprava klimatizovaným autobusom s pobytom 43 EUR /osoba Narodeninová z�ava Pre seniorov 5. jednosmerná doprava klimatizovaným autobusom bez pobytu 53 EUR /osoba 6. miestenka 5,50 EUR /osoba 7. neobsadené lôžko 79 EUR /zájazd 8. z�ava za izbu kategórie „B“ 5 EUR/izba/zájazd 9. z�ava za izbu kategórie „C“ 15 EUR/izba/zájazd 10. príplatok za obed 28 EUR/osoba/zájazd Poznámka: 1. termíny uvádzané v cenníku sú d�ami odchodov a príchodov autobusom „z“ a „do“ SR – Bratislava 2. pri individuálnej doprave je de� nástupu na pobyt vždy o jeden de� neskôr a de� odchodu o jeden de� skôr oproti termínom uvádzaným v cenníku DALMÁCIA – Tu�epi DALMÁCIA – Tu�epi 30

Katalóg zájazdov 2013 - Paxtour
socialni aspekty - 9-1-2010-finalni.cdr - Pfizer
dobrze mieszkaj nr 8-9/2010 - Marmorin
kolekcija 2010/11 kolekcija 2010/11 - De Dietrich
11 lipca 2010 - Klub Gaja
Cynllun Cydraddoldeb Sengl 2010/11
9/2010 - Škoda Holding, a.s.
katalog 2010-11 - Ing. Roman Kostelecký
December 2010 - ŽSR
Informator I 2010/11 - Å port mladih
11-2010.Atam.Marg.(G.. - Gurmat Veechar
Udalosti 2010/11 - Tatry Mountain Resorts
Nr 9/471; wrzesień 2010 - Rybnik
ro čn ík X II., júl 2010 - Slovenská lekárnická komora
Lesník 9 2006 - Lesy SR š.p.
PRODUKTKATALOG IPB 2010 / 11 - Sotin
17. 9. 2010 Brno - Hadyna
Krajowe Zawody WKKW Strzegom 9 - 11 sierpień 2013 r. Wyniki ...
29 (145) 9-11 września 2012 1 - Silesia
11. – 16. 9. 2012, Frankfurt am Main - Automechanika - Messe ...
22/ ročník 12 9. 11. 2004 31 Sk - Ministerstvo obrany SR