Views
5 years ago

obalka 9-11-2010 PRESS.indd - TipTour

obalka 9-11-2010 PRESS.indd - TipTour

41 Vitajte vo

41 Vitajte vo FRANCÚZSKU Francúzska riviéra – jeden z najkrajších kútov Francúzska, turisticky rozvíjajúca sa oblas� s nádhernou prírodou, azúrovým morom, stredovekými dedinkami na skalách, výbornými klimatickými podmienkami a vynikajúcou kuchy�ou, to všetko máte možnos� zaži� na vlastnej koži. PORT GRIMAUD – nové turistické stredisko na lagúne, vybudované pod�a osobitej koncepcie pripomínajúce Benátky, vzdialené len 6 km od turistického strediska Saint Tropez. Meste�ko je nazývané právom „francúzskymi Benátkami“ vzh�adom na množstvo kanálov a mostov. Doprava medzi jednotlivými ostrov�ekmi v meste je zabezpe�ovaná malými lodi�kami a motorovými �lnmi. D�žka kanálov je cca 7 km. Celé stredisko vytvára turistický prístav, kde kotvia malé lodi�ky, plachetnice a luxusné jachty. V roku 2002 bolo mesto klasi� kované ako historická pamiatka 20. storo�ia. Ve�ká pozornos� je v meste venovaná parkovej úprave s rozli�nými druhmi drevín, kríkov a kvetov. V centrálnej �asti mesta sa nachádzajú obchodíky, banky, pošta, kaviarne, reštaurácie a cukrárne. Typickú atmosféru dotvárajú miestne trhy. Stredisko je vyh�adávané najmä milovníkmi vodných športov. Ro�ne sem prichádza približne 400 tisíc turistov, ktorí vyh�adávajú nádherné pieskové pláže, dokonalé podmienky na oddych a vynikajúcu kuchy�u. Všeobecné geogra� cké údaje Rozloha: 550 000 km 2 Po�et obyvate�ov: 64 102 140 Hlavné mesto: Paríž Mena: euro (EUR) Úradný jazyk: francúzština Medzinárodná poznávacia zna�ka: FR Smerové telefónne �íslo: +33 Klimatická tabu�ka – priemerné teploty v ºC Mesiac 6 7 8 9 Vzduch 24 27 28 24 Voda 22 23 24 22

Kemp LES PRAIRIES DE LA MER Poloha: trojhviezdi�kový kemp sa nachádza priamo na brehu Stredozemného mora, necelých 6 km od Saint Tropez. Moderný kemp poskytuje všetky možnosti pre príjemne strávenú dovolenku. Vynikajúca poloha umož�uje spoznáva� krásy Francúzska prostredníctvom zaujímavých fakultatívnych výletov. Pláž: piesková pláž priamo v kempe s pozvo�ným vstupom do mora, ležadlá a slne�níky za poplatok. Vybavenie: medzinárodný kemp má k dispozícií centrálnu recepciu, nieko�ko reštaurácií a barov, bar na pláži, obchodíky, internetové pripojenie, zmenáre�, am� teáter a diskotéku. Po�as sezóny sa tu konajú rôzne anima�né programy pre deti aj dospelých. Možnos� poži�ania bicyklov, k dispozícií je nieko�ko ihrísk. Ubytovanie: obytné prívesy Mercure sú 4-miestne. Skladajú sa z dvoch izieb, v jednej je manželská poste� a v druhej je poschodová poste�, z obytnej miestnosti s gau�om a chladni�kou /gau� môže slúži� aj ako �alšie lôžko/. V prívese sa nachádza kúpe��a so sprchovým kútom a umývadlom /len studená voda/ a WC. Stravovanie: plná penzia bez obsluhy s �ahšími jednochodovými obedmi. Ukážka jedálneho lístka: Ra�ajky (pe�ivo, syr, nárezy, maslo, džem, nápoj), obed (cestoviny, prívarky, mäsové jedlá, rizoto, sladké jedlá), ve�era (polievka, hlavné jedlo, nápoj.) Poznámka: po�as celého pobytu je v prívesoch samoupratovanie. Neposkytujeme uteráky a hygienické potreby. Pre rodiny s de�mi Pre mladých Odchodový de� je v piatok o 16.00 hod. Cena zájazdu je uvádzaná v EUR s DPH na osobu. 10-d�ové zájazdy 03.06.-12.06. 10.06.-19.06. 17.06.-26.06. 24.06.-03.07. 01.07.-10.07. 08.07.-17.07. 15.07.-24.07. 22.07.-31.07. 16.09.-25.09. 09.09.-18.09. 02.09.-11.09. 26.08.-04.09. 19.08.-28.08. 12.08.-21.08. 29.07.-07.08. 05.08.-14.08. základná cena 199* 209* 219* 209 229 249 269 3.,4. osoba v izbe 199* 209* 219* 129 129 129 129 V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, 7x plná penzia * v týchto termínoch je v cene zahrnutá aj doprava Povinné príplatky: 1. poistenie CK proti insolventnosti 1 EUR /osoba/de� Fakultatívne výlety Z�avy a príplatky: 1. die�a do 3 rokov bez nároku na lôžko a stravu je grátis 2. spiato�ná doprava klimatizovaným autobusom s pobytom 91 EUR /osoba 3. spiato�ná doprava klimatizovaným autobusom bez pobytu 111 EUR /osoba NÁŠ TIP Narodeninová z�ava Pre seniorov 4. jednosmerná doprava klimatizovaným autobusom s pobytom 73 EUR /osoba 5. jednosmerná doprava klimatizovaným autobusom bez pobytu 83 EUR /osoba 6. miestenka 5,50 EUR /osoba 7. neobsadené pevné lôžko 79 EUR/ zájazd Poznámka: 1. termíny uvádzané v cenníku sú d�ami odchodov a príchodov autobusom „z“ a „do“ SR – Bratislava 2. pri individuálnej doprave je de� nástupu na pobyt vždy o jeden de� neskôr a de� odchodu o jeden de� skôr oproti termínom uvádzaným v cenníku FRANCÚZSKA RIVIÉRA Port Grimaud 42

Katalóg zájazdov 2013 - Paxtour
socialni aspekty - 9-1-2010-finalni.cdr - Pfizer
dobrze mieszkaj nr 8-9/2010 - Marmorin
kolekcija 2010/11 kolekcija 2010/11 - De Dietrich
11 lipca 2010 - Klub Gaja
Cynllun Cydraddoldeb Sengl 2010/11
9/2010 - Škoda Holding, a.s.
katalog 2010-11 - Ing. Roman Kostelecký
Udalosti 2010/11 - Tatry Mountain Resorts
December 2010 - ŽSR
Informator I 2010/11 - Å port mladih
11-2010.Atam.Marg.(G.. - Gurmat Veechar
Nr 9/471; wrzesień 2010 - Rybnik
ro čn ík X II., júl 2010 - Slovenská lekárnická komora
PRODUKTKATALOG IPB 2010 / 11 - Sotin
22/ ročník 12 9. 11. 2004 31 Sk - Ministerstvo obrany SR
Lesník 9 2006 - Lesy SR š.p.
17. 9. 2010 Brno - Hadyna
Krajowe Zawody WKKW Strzegom 9 - 11 sierpień 2013 r. Wyniki ...
29 (145) 9-11 września 2012 1 - Silesia
11. – 16. 9. 2012, Frankfurt am Main - Automechanika - Messe ...
LL_0906.qxd 11. 9. 2006 18:49 StrÆnka 1 - Slovenská lekárnická ...