Views
5 years ago

obalka 9-11-2010 PRESS.indd - TipTour

obalka 9-11-2010 PRESS.indd - TipTour

51 Hotel CLUB GOLDEN

51 Hotel CLUB GOLDEN BEACH ÇOLAKLI Hotelový komplex sa rozkladá v krásnej rozsiahlej záhrade. Sú�as�ou hotelového areálu je ve�ký aquapark s 11 šmyk�avkami. Odporú�ame mi lovníkom vodných športov, aktívneho odpo�inku a rodinám s de�mi. Poloha: hotelový komplex sa nachádza cca 250 m od pláže v stredisku Çolakli. Historické mesto Side je od Çolakli vzdialené približne 9 km. Do Side sa za pár minút dopravíte dolmusom alebo taxíkom. Pláž: šíra pieso�natá pláž s pozvo�ným vstupom do mora, ležadlá a slne�níky na pláži i pri bazénoch zdarma. Na pláž premáva nepretržite od 9,00 – 18,00 hotelový autobus. Rozmanitá ponuka vodných športov na pláži za poplatok (paragliding, parasailing, jazda na banáne apod.). Vybavenie: hotelový komplex pozostáva z viliek rozmiestnených v krásnej záhrade, sú�as�ou komplexu je vstupná hala s recepciou, obchody, ve�ká reštaurácia s vonkajšou i vnútornou �as�ou, ktorá ponúka špeciality medzinárodnej i tureckej kuchyne, a´la carte reštaurácia, 7 barov – lobby bar, bar pri relaxa�nom bazéne, bar na pláži, Rose bar, Theatre bar, Jasmin bar a Aquapark bar, obchod, diskotéka (platené nápoje). V hotelovom areáli je obrovský plavecký bazén, relaxa�ný bazén, detský bazén a aqua park s 11 ALL inclusive Deti zdarma Poloha: hotel je situovaný v prekrásnej upravenej záhrade, cez ktorú prejdete priamo na hotelovú pláž. V blízkosti hotela sa nachádzajú �alšie plážové rezorty. Centrum strediska s obchodmi a kaviar�ami je vzdialené iba 500 m od hotela. Stredisko Okurcalar má výbornú polohu, nako�ko sa nachádza medzi dvomi ob�úbenými a historicky zaujímavými mestami – Side a Alanya, do oboch sa dostanete pohodlne autobusom, dolmusom alebo taxíkom približne za 35 minút. Pláž: šíra pieso�natá s prímesou drobných kamienkov priamo pred hotelom, vstup do mora je pozvo�ný. Ležadlá a slne�níky zdarma. Bohatá ponuka vodných športov za poplatok – parasailing, paragliding, vodné lyže a pod. Hotel: vstupná hala s recepciou, vý�ahy, TV miestnos�, nákupné možnosti vo viacerých hotelových obchodoch, hlavná reštaurácia, dve a´la carte reštaurácie so špecialitami tureckej a talianskej kuchyne, lobby bar, bar na pláži, snack bar pri bazéne, diskotéka, konferen�ná miestnos�, internetový kútik za poplatok, Wi-Fi pripojenie na internet vo vstupnej hale a pri bazéne zdarma. Klienti si môžu dopria� príjemnú prechádzku �i relax v krásnej hotelovej záhrade, kde sú viaceré pohodlné posedenia a hojdacie siete. Hotel má ve�ký bazén, menší bazén s tromi šmyk�avkami, detský bazén, ve�ký vnútorný bazén, slne�níky a ležadlá pri bazéne i na pláži zdarma. Klienti majú �alej k dispozícii miniklub pre deti, bohaté denné animácie a ve�erné programy, am� teáter, � tnescentrum, stolný tenis, šípky, basketbal, plážový volejbal, šmyk�avkami a bazénom (ležadlá a slne�níky zdarma), miniklub pre deti, denné a ve�erné animácie, � tnescentrum, šípky, plážový volejbal, vodné pólo, aerobik, gymnastika, am� teáter, 2 tenisové kurty, stolný tenis (zdarma). Relaxa�né centrum – zdarma sauna a turecké kúpele, za popla tok masáže. �alšie služby za poplatok: internetová kaviare�, po�íta�ové hry, kadernícky salón. Ubytovanie: dvojlôžkové izby s možnos�ou prístelky pre deti do 12 rokov, rodinné izby typ A (dvojlôžková spál�a, obývacia miestnos� s dvomi lôžkami) a na vyžiadanie rodinné izby typ B (dve dvojlôžkové spálne, obývacia miestnos� s dvomi lôžkami). Všetky izby majú sociálne zariadenie (sprcha, WC, suši� na vlasy), centrálne riadenú klimatizáciu, chladni�ku, telefón, SAT TV, trezor (za poplatok), balkón alebo terasu. Stravovanie: all inclusive – ra�ajky, obedy a ve�ere formou bufetových stolov, neskoré ra�ajky, popolud�ajšie ob�erstvenie – snacky, kolá�iky, káva, nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje miestnej výroby. Aquapark Hotel SAPHIR RESORT & SPA OKURCALAR Luxusný plážový hotel s vynikajúcimi službami odporú�ame aj najnáro�nejším klientom. tenisový kurt (platí sa iba za osvetlenie kurtu), za poplatok biliard. Relaxa�né centrum – sauna, turecký kúpe� a vnútorný bazén zdarma, za poplatok rôzne druhy masáží, kozmetika, manikúra, pedikúra a kaderníctvo. �alšie služby za poplatok: lekár, opatrovanie detí, centrum potápania. Izby: dvojlôžkové izby s možnos�ou prístelky, rodinné izby a suity. Rodinná izba má dve oddelené spálne, v jednej spálni je manželská poste� a v druhej 2 samostatné lôžka. Suita pozostáva z dvoch dvojlôžkových spální, v jednej zo spální je možná prístelka. Všetky izby sú komfortne zariadené: vkusný nábytok, sociálne zariadenie (va�a, WC, suši� na vlasy), balkón, SAT TV, telefón, individuálne ovládate�ná klimatizácia, minibar je naplnený pri príchode nealkoholickými nápojmi a vodou, �alšie dni je dop��aný vodou. Trezor na izbách za poplatok. Hotel disponuje tiež izbami pre hendikepovaných hostí. Stravovanie: all inclusive zah��a ra�ajky, neskoré ra�ajky, obedy, ve�ere a neskorú ve�eru formou bohatých bufetových stolov. Popoludní ob�erstvenie – �aj, káva, kolá�iky, rôzne snacky a vynikajúce gözleme – typické turecké pe�ivo. Bohatý výber nealkoholických a alkoholických nápojov miestnej výroby v cene. Hostia majú možnos� ve�era� v dvoch a´la carte reštauráciách – jedenkrát za pobyt, potrebná je rezervácia vopred. Ceny a termíny leteckých zájazdov budú uverejnené na www.tiptour.sk

Hotel CLUB TURTAS KONAKLI Ob�úbený pekný hotel s anima�ným programom s kvalitnými službami a širokou ponukou športových aktivít odporú�ame klientom všetkých veko vých kategórií i rodinám s de�mi. Poloha: hotel je situovaný v krásnej upravenej záhrade, cez ktorú prejdete priamo na hotelovú pláž. Centrum strediska Konakli je vzdialené približne 300 metrov, od Alanye je Konakli vzdialené približne 15 km západne. Pláž: šíra pies�itá s drobnými kamienkami, ležadlá i slne�níky zdarma. Vodné športy na pláži za poplatok – jazda na banáne, paragliding, parasailing, vodný skúter at�. Vybavenie: vstupná hala s recepciou, obchod so suvenírmi, kaderníctvo, masáže, biliard, sauna, turecké kúpele, � tnescentrum, minimarket, klub pre deti vo veku 4 – 12 rokov, ambulancia lekára. Hotel má priestrannú reštauráciu, bar na pláži, 2 ve�ké bazény a 2 menšie detské ALL inclusive Kvalitne ubytovanie Poloha: 100 metrov od vlastnej pláže v stredisku Avsallar, približne 2 km od centra Avsallaru. Na pláž vedie zastrešený chodník. Pláž: 100 metrov od hotela, pláž s hrubozrnným pieskom, pri vstupe piesok a drobné kamienky, pozvo�ný vstup do mora. Ležadlá, slne�níky i matrace zdarma, plážové uteráky k dispozícii (výmena plážových uterákov 1,- €). Na pláži je bar s nápojmi v rámci all inclusive zdarma. Bohatá ponuka vodných športov za poplatok – parasailing, paragliding, jazda na banáne a iné. Vybavenie: sú�as�ou luxusného hotelového komplexu je nieko�ko ubytovacích blokov, vstupná hala s recepciou a barom, obchody, ve�ká hlavná reštaurácia, 3 a´la carte reštaurácie – turecká, �ínska, rybacia, reštaurácia so snack barom, garden bar, puzzle bar, diskotéka, am� teáter, miniklub pre deti, klub pre tínedžerov, TV miestnos�, internetový kútik, WiFi pripojenie v priestoroch vstupnej haly zdarma, ambulancia lekára, poži�ov�a automobilov. V hotelovom areáli je ve�ký bazén s terasou na slnenie – ležadlá a slne�níky zdarma, relaxa�ný bazén, detský bazén so šmyk�avkami, denné a ve�erné animácie, � tnescentrum, stolný tenis, šípky, biliard, tenisový kurt, plážový volejbal, basketbal, boccia. Relaxa�né bazény so šmyk�avkou (ležadlá a slne�níky pri bazénoch zdarma), 2 tenisové kurty, menšie futbalové ihrisko, možnos� zahra� si plážový volejbal, basketbal i stolný tenis. Ubytovanie: dvojlôžkové izby s možnos�ou prístelky a rodinné izby – priestranná izba s dvomi lôžkami a poschodovou poste�ou. Všetky izby majú sociálne zariadenie (sprcha alebo va�a, WC, suši� na vlasy), balkón, SAT TV, telefón, minibar, klimatizáciu. Trezor je k dispozícii za poplatok. Stravovanie: all inclusive - ra�ajky, obedy a ve�ere formou bohatých bufetových stolov, popoludní ob�erstvenie – snacky, kolá�iky, neskorá ve�era, nealkoholické nápoje a alkoholické nápoje miestnej výroby v cene. Výhodná poloha Oblúbený hotel Hotel ALAIYE RESORT & SPA AVSALLAR Luxusný hotelový komplex s výbornými službami a širokou možnos�ou športového vyžitia uspokojí i náro�ných klientov. Odporú�ame všetkým vekovým kategóriám i rodinám s de�mi. centrum – sauna a turecký kúpe� zdarma, služby za poplatok: masáže, aromaterapia, peeling, kozmetika a kaderníctvo. Ubytovanie: štandardné dvojlôžkové izby s možnos�ou jednej prístelky (max. 3 dospelé osoby), prepojené izby (spojené dve dvojlôžkové spálne, každá s prístelkou, max. 6 dospelých), rodinné izby so štyrmi lôžkami (max. 4 dospelí), priestranné suity s rozlohou 46 m2 (max. 2 dospelí), izby pre hendikepovaných hostí (max. 2 dospelí). Všetky izby sú ve�mi pekne a komfortne zariadené, majú sociálne zariadenie (sprcha, WC, suši� na vlasy), balkón, SAT TV, telefón, minibar s nealkoholickými nápojmi v cene, trezor za poplatok, individuálne ovládate�ná klimatizáciu. Stravovanie: all inclusive - ra�ajky, obedy, ve�ere formou bohatých bufetových stolov, neskoré ra�ajky, neskoré ob�erstvenie o polnoci - snacky, ob�erstvenie po�as d�a – snacky, kolá�iky, �aj, káva, nealkoholické, alkoholické nápoje miestnej výroby a vybrané importované alkoholické nápoje v cene. Hostia majú možnos� vychutna� si ve�eru v troch a´la carte reštauráciách (jedenkrát v každej po�as pobytu), potrebná je rezervácia vopred. Trikrát za týžde� galave�era. Deti zdarma 52

Katalóg zájazdov 2013 - Paxtour
socialni aspekty - 9-1-2010-finalni.cdr - Pfizer
dobrze mieszkaj nr 8-9/2010 - Marmorin
kolekcija 2010/11 kolekcija 2010/11 - De Dietrich
11 lipca 2010 - Klub Gaja
Cynllun Cydraddoldeb Sengl 2010/11
9/2010 - Škoda Holding, a.s.
katalog 2010-11 - Ing. Roman Kostelecký
December 2010 - ŽSR
Informator I 2010/11 - Å port mladih
11-2010.Atam.Marg.(G.. - Gurmat Veechar
Udalosti 2010/11 - Tatry Mountain Resorts
Nr 9/471; wrzesień 2010 - Rybnik
ro čn ík X II., júl 2010 - Slovenská lekárnická komora
Lesník 9 2006 - Lesy SR š.p.
PRODUKTKATALOG IPB 2010 / 11 - Sotin
17. 9. 2010 Brno - Hadyna
22/ ročník 12 9. 11. 2004 31 Sk - Ministerstvo obrany SR
Krajowe Zawody WKKW Strzegom 9 - 11 sierpień 2013 r. Wyniki ...
29 (145) 9-11 września 2012 1 - Silesia
11. – 16. 9. 2012, Frankfurt am Main - Automechanika - Messe ...