Views
5 years ago

obalka 9-11-2010 PRESS.indd - TipTour

obalka 9-11-2010 PRESS.indd - TipTour

55 FRANCÚZSKA RIVIÉRA

55 FRANCÚZSKA RIVIÉRA 7/4, 10/7 Zájazd na Francúzsku riviéru do turisticky známych centier ako sú St. Tropez, Gassin, Ramatuelle, priesmyky Les Maures a hlavne povestný Verdonský ka�on, ktorý s ob�ubou vyh�adávajú cyklisti, kanoisti a rafteri. Program zájazdu je vhodný pre všetky skupiny cyklistov. Ubytovanie je zabezpe�ené v 4-miestnych obytných prívesoch. Strava je formou polpenzie. Po�as zájazdu uvidíte: Ramatuelle – rodisko a hrob herca Gérarda Philipa, Port Grimaud, Gassin, St. Tropez, pobrežie Cavalaire, ka�on Verdon, priesmyky, horské dedinky, vnútrozemie Les Maures, S.Maxime, Esterel, okolie Grasse, jazero Lac de S. Croix, pláž Agay. Ubytovanie v prívesoch Francúzsko - Port Grimaud Pristavenie autobusu je v BA o 11.30 hod. Cena zájazdu je uvádzaná v EUR s DPH na osobu. Po�et dní/nocí Základná cena 27.05.-02.06. 7/4 209,00 € 23.09.-02.10. 10/7 269,00 € TALIANSKO ELBA 7/4 Spoznajte tento ostrov v Tyrrhenskom mori. Autobus Vás privezie do mesta Lacona – do kempu Casa dei Prati. Ubytovanie je v obytných prívesoch. Cyklistické trasy sú pripravené pre zdatných cykloturistov. Po�as pobytu máte možnos� navštívi� múzeá Napoleona, ba�u na minerály, akvárium alebo sa vyviez� lanovkou na najvyšší vrch ostrova Monte Capanne. Strava je formou polpenzie. Po�as zájazdu uvidíte: Portoferraio, S. Martino, poloostrov Punte Calamita, Capoliveri, hrad Volterraio, pláž v Sant Andrea, pláž v meste Cavo, bane v Piccola Miniera v Porto Azuro. Ubytovanie v prívesoch Pre všetky skupiny cyklistov Pre náro�nejších cyklistov možnos� obedových balí�kov možnos� obedových balí�kov Taliansko - Elba Pristavenie autobusu je v BA o 13.30 hod. Cena zájazdu je uvádzaná v EUR s DPH na osobu. Po�et dní/nocí Základná cena 07.06.-13.06. 7/4 209,00 € 27.09.-03.10. 7/4 209,00 € Cena zah��a: ubytovanie, polpenziu, dopravu osôb aj bicyklov, služby cyklosprievodcu Povinné príplatky: poistenie CK proti insolventnosti 1 EUR/osoba/de�, vstupy do múzeí a objektov Nepovinné príplatky: obedový balí�ek 4 EUR Cena zah��a: ubytovanie, polpenziu, dopravu osôb aj bicyklov, služby cyklosprievodcu Povinné príplatky: poistenie CK proti insolventnosti 1 EUR/osoba/de�, vstupy do múzeí a objektov Nepovinné príplatky: obedový balí�ek 4 EUR

�IERNA HORA – Sutomore 7/4, 10/7 Vydajte sa s nami na bicykloch do najkrajšej �asti balkánskeho polostrova a spoznajte nádhernú prírodu �iernej Hory. Nájdete tu tyrkysové more, skalné masívy, historické pamiatky a v neposlednom rade nezabudnute�né zážitky. Cyklotrasy sú pripravené pre zdatných cykloturistov. Ubytovanie je zabezpe�ené v penzióne, strava je formou polpenzie. Po�as zájazdu uvidíte: Sutomore, Bar, Stari Bar, Sustaš, sedlo Sutorman, Virpazar, Kamenari, Risan, Perast, Kotor, Pr�anj, Lepetani, ústie rieky Bojana, Budva, Skadar (Albánsko) Pre ú�as� na zájazde je potrebný cestovný pas! Ubytovanie v penzióne �ierna hora - Sutomore Pristavenie autobusu je v BA o 11.30 hod. Cena zájazdu je uvádzaná v EUR s DPH na osobu. ŠUMAVA – Lipno – Ková�ov 6/5 Zájazd do �eskej republiky na Šumavu, do okolia jazera Lipno. Malebná dedinka Ková�ov sa nachádza na jednom z najvä�ších poloostrovov jazera Lipno. Turistický región Šumava sa nachádza na juhozápade �eskej republiky. Predstavuje asi 120 km dlhé a maximálne 45 km široké zalesnené pásmo. Na jeho území je od roku 1993 vyhlásený Národný park Šumava. Pri návšteve tohoto regiónu sa môžete zoznámi� s okolitou neporušenou prírodou, hlbokými lesmi, bystrinami a jazerami. V sú�asnej dobe sa neustálym zlepšovaním poskytovaných služeb dostal tento región na vysokú úrove� a môže klientom poskytnú� služby porovnate�né s najlepšími regiónmi Európy. Penzión Axiom je penzión pre cyklistov, rodiny s de�mi, rybárov a pod. K penziónu Axiom patrí štýlová rybárska reštaurácia s krbom, biliardom, terasou, vonkajším krbom (možnos� grilovania). Po�et dní/nocí Základná cena 23.05.-29.05. 7/4 209,00 € 16.09.-25.09. 10/7 269,00 € Ubytovanie v penzióne Pre náro�nejších cyklistov Pre náro�nejších cyklistov polpenzia V oplotenom areály penziónu sa na priestrannej záhrade nachádza bazén (s rozmermi 9 x 3 m a h�bkou vody 1,5 m), detské ihrisko, parkovisko a tenisový kurt. Program zájazdu je vhodný pre náro�nejších cyklistov. Ubytovanie je zabezpe�ené v penzióne Axiom ( prípade záujmu vá�šieho množstva klientov ako je kapacita penziónu, je možnos� ubytovania aj v susednom penzióne Star Class), strava je formou polpenzie. Po�as zájazdu uvidíte: Ková�ov, Frymburk –prevoz, Svatý Tomáš, Pase�ná, Koranov, P�ední Zvonková, Bližší Lhota – prevoz, Horní Planá, �erná v Pošumaví, �erná v Pošumaví, Nová Pec, Jelení vrchy, Plešné jazero, Muckov, Sv�tlík, �eský Krumlov, Lipno nad Vltavou, P�ední Výto�, Frýdava. polpenzia �eská republika - Šumava Pristavenie autobusu je v BA o 08.00 hod. Cena zájazdu je uvádzaná v EUR s DPH na osobu. Po�et dní/nocí Základná cena 01.09.-06.09. 6/5 169,00 € Cena zah��a: ubytovanie, polpenziu, dopravu osôb aj bicyklov, služby cyklosprievodcu Povinné príplatky: poistenie CK proti insolventnosti 1 EUR/osoba/de�, vstupy do múzeí a objektov, pobytový poplatok 1,50 EUR /osoba/noc Cena zah��a: ubytovanie, polpenziu, dopravu osôb aj bicyklov, služby cyklosprievodcu Povinné príplatky: poistenie CK proti insolventnosti 1 EUR/ osoba/de�, vstupy do múzeí a objektov 56

Katalóg zájazdov 2013 - Paxtour
11 290 - MyPlanet
dobrze mieszkaj nr 8-9/2010 - Marmorin
9•2010
2010-11 Wohnidee
Kunststoffe 9/2010
11 lipca 2010 - Klub Gaja
Cynllun Cydraddoldeb Sengl 2010/11
02/2010 - RK Spirit
9/2010 - Škoda Holding, a.s.
bubo_katalog_family_nahled
Udalosti 2010/11 - Tatry Mountain Resorts
December 2010 - ŽSR
Informator I 2010/11 - Å port mladih
Nr 9/471; wrzesień 2010 - Rybnik
Katalóg Zima 2010/2011
Lesník 9 2006 - Lesy SR š.p.
PRODUKTKATALOG IPB 2010 / 11 - Sotin
17. 9. 2010 Brno - Hadyna
Slovan 06/2010 - UNA creative
2010 - edukafarm.sk