Views
5 years ago

obalka 9-11-2010 PRESS.indd - TipTour

obalka 9-11-2010 PRESS.indd - TipTour

59 FLORENCIA – RÍM -

59 FLORENCIA – RÍM - VATIKÁN PROGRAM ZÁJAZDU 1.de� Odchod zo Slovenska v popolud�ajších hodinách. 2.de� Príchod do Florencie cca 07.00 hod., 9-hod. pešia prehliadka centra mesta Bibliotéka Nazionale,Kostol Santa Croce, Piazza Signoria s Palazzo Vecchio, sochou Dávida , Neptúna a Galériou Uf� zzi, Dómske námestie s baptistériom a „top“ pamiatkou dómom Santa Maria del Fiore, Medicijské pamiatky-Palazzo, kostol San Lorenzo, medic.kaplnky, most Ponte Vecchio, Galéria Palatina v Palazzo Pitti, návrat popri rieke Arno do autobusu. Príchod do hotela v okolí Ríma cca 21.00 hod. 3.de� Kontinentálne ra�ajky, celodenná prehliadka Vatikánu, Piazza Navona, Pantheón, Fontana di Trevi, Španielske námestie, ve�er návrat do hotela pri Ríme. 4.de� Kontinentálne ra�ajky, presun do Ríma a PROGRAM ZÁJAZDU 1.de� Odchod zo Slovenska, cesta nonstop cez Rakúsko, Nemecko do Belgicka. 2.de� V ranných hodinách príchod do hlavného mesta Belgicka – Bruselu. 9 hod. prehliadka a osobné vo�no. Tranzitné ubytovanie v Dunkerque. 3.de� Kontinentálne ra�ajky, presun k Eurotunelu Calais. Dopoludnia príchod do krá�ovského Windsoru, prehliadka mesta so zámkom. Podve�er príchod do Londýna, návšteva London Eye. Ve�er hotelové ubytovanie** 4.de� Kontinentálne ra�ajky, celodenná prehliadka Londýna. Návrat do hotela, noc�ah. 5.de� Po ra�ajkách prehliadka Londýna. Cca 15.00 h. odchod do Folkestone k Eurotunelu – prejazd, cesta na hotelové ubytovanie v Dunkerque. 6.de� Kontinentálne ra�ajky, odchod do hlavného PROGRAM ZÁJAZDU 1.de� Odchod zo SR, cesta nonstop Rakúsko, Taliansko 2.de� Príchod do Ríma v ranných hodinách, celodenná prehliadka Vatikánu, podve�er hotelové ubytovanie v blízkom okolí Ríma. 3.de� Po ra�ajkách odchod do Ríma. Prehliadka barokových a iných pamiatok v smere: Anjelský hrad a most, Justi�ný palác, Piazza Navona, Pantheon, gotický kostol S.M. sopra Minerva, Fontana di Trevi, Španielske námestie. Návrat do hotela. 4.de� Kontinentálne ra�ajky, presun do Ríma na celodennú prehliadku mesta, Forum Romanum, Koloseum, presun metrom do Baziliky sv. Pavla. Odtia� odchod z Ríma. celodenná prehliadka. Odchod z Ríma cca 19.00 cesta nonstop cez Taliansko a Rakúsko. 5.de� Príchod na Slovensko v polud�ajších hodinách Kompletný program nájdete na www.tiptour.sk alebo v našej CK. ANGLICKO – LONDÝN (WINDSOR, BRUSEL , AMSTERDAM) RÍM - ve�né mesto, VATIKÁN mesta Holandska Amsterdamu, príchod cca 12.30 hod. 9-hod. prehliadka pamiatok. Odchod vo ve�erných hodinách, cesta nonstop cez Nemecko, Rakúsko. 7.de� Príchod na Slovensko v polud�ajších hodinách a popolud�ajších hodinách Kompletný program nájdete na www.tiptour.sk alebo v našej CK. 5.de� Príchod na Slovensko v polud�ajších hodinách Kompletný program nájdete na www.tiptour.sk alebo v našej CK. CENY 5- D�OVÝCH ZÁJAZDOV termín cena / osoba 14.02. - 18.02. 219,00 € 21.02. - 25.02. 219,00 € 28.02. - 04.03. 219,00 € 25.05. - 29.05. 219,00 € 05.10. - 09.10. 219,00 € V cene je zahrnuté: 2 x hotelové ubytovanie **, 2 x kontinentálne ra�ajky, dopravu lux. klimatizovaným autobusom, služby sprievodcu, poistenie CK proti insolventnosti Príplatky: komplexné cestovné poistenie Union 1,40 EUR/osoba/de�, 1/1 izba 25 EUR/pobyt, ve�era menu cca 12,50 EUR/osoba CENY 7- D�OVÝCH ZÁJAZDOV termín cena / osoba 14.06. - 20.06. 349,00 € 15.08. - 21.08. 349,00 € V cene je zahrnuté: 2 x hotelové ubytovanie **, 2 x tranzitné ubytovanie **, 4 x kontinentálne ra�ajky, spiato�ný trajekt Eurotunel, dopravu lux. klimatizovaným autobusom, služby sprievodcu, poistenie CK proti insolventnosti Príplatky: komplexné cestovné poistenie Union 1,40 EUR/osoba/de�, 1/1 izba 45 EUR/pobyt. CENY 5- D�OVÝCH ZÁJAZDOV termín cena / osoba 04.05. - 08.05. 212,00 € 14.09. - 18.09. 212,00 € V cene je zahrnuté: 2 x hotelové ubytovanie ** v prímorskej rezidencii, 2 x kontinentálne ra�ajky, dopravu lux. klimatizovaným autobusom, služby sprievodcu, poistenie CK proti insolventnosti Príplatky: komplexné cestovné poistenie Union 1,40 EUR/osoba/de�, 1/1 izba 25 EUR/ pobyt, ve�era menu cca 12,50 EUR/osoba

HOLANDSKO – BELGICKO (AMSTERDAM-HAAG-DELFT-BRUGGY-ANTVERPY-BRUSEL) PROGRAM ZÁJAZDU 1.de� Odchod zo SR /Bratislava o 13.45 hod./,cesta nonstop. 2.de� Príchod do Amsterdamu v ranných hodinách. Pešia prehliadka historického centra 1-hod.plavba po kanáloch mesta, osobné vo�no, prípadne návšteva múzeí. Podve�er hotelové ubytovanie typ ETAP. 3.de� Kontinentálne ra�ajky, návšteva skanzenu Zaanse Schans –holandské veterné mlyny. Odtia� presun do královského Haagu, sídla panovníka a parlamentu. Prehliadka historického centra. Podve�er presun do belgických Antverp, hotelové ubytovanie Kampanile. 4.de� Po ra�ajkách odídete do malebného historického meste�ka Bruggy, poprepájanom kanálmi /pripomína tal.Benátky/. Možnos� plavby po kanáloch. Popoludní návšteva historického centra mesta Antverpy. Pozriete si hlavné Námestie Grote Markt so zaujímavými cechovými domami, radnicou a stud�ou Brabo a najmä dominantu-katedrálu P.Márie PROGRAM ZÁJAZDU 1.de� Odchod zo Slovenska v podve�erných hodinách,cesta nonstop Rakúsko, Nemecko do Francúzska. 2.de� Príchod do hlavného mesta Alsaska a sídla Európskeho Parlamentu Strasbourgu v ranných hodinách. Po�as 9-hod.bezpe�nostnej prestávky si pozriete zajímavosti mesta. po Hotelové ubytovanie** po trase do Luxemburgu /Metz apod./ 3.de� Kontinentálne ra�ajky, dopoludnia prehliadka Luxemburgu, hlavného mesta miništátu Popoludní presun do Belgicka, návšteva známeho historického miesta Waterloo. Podve�er hotelové ubytovanie** pri Bruseli. 4.de� Po kontinent. ra�ajkách odídete do malebného historického meste�ka Bruggy, poprepájanom kanálmi /pripomína tal.Benátky/. Možnos� plavby po kanáloch. Cestou spä� sa zastavíte v Bruseli pri budove Európskeho Parlamentu a okolitých inštitúciách. Ve�er návrat do hotela pri Bruseli. 5.de� Po kont.ra�ajkách návšteva hlav.mesta PROGRAM ZÁJAZDU 1.de� Odchod zo SR /Bratislava o 13.45 hod./,cesta nonstop Rakúsko, Nemecko, Holandsko. 2.de� Príchod do holandskej metropoly Amsterdamu v ranných hodinách. Pešia prehliadka historického centra, 1-hod.plavba po kanáloch mesta, osobné vo�no, prípadne návšteva Rijskmusea, vosk.� gurín. Podve�er hotelové ubytovanie typ ETAP. 3.de� Kontinentálne ra�ajky, návšteva skanzenu Zaanse Schans –holandské veterné mlyny. Odtia� presun do královského Haagu, sídla panovníka a parlamentu. Prehliadka historického centra. Potom si pozriete ešte pôvabné meste�ko Delft. Podve�er presun do belgických Antverp, hotelové ubytovanie Campanile. 4.de� Po ra�ajkách odídete do historického meste�ka Bruggy, poprepájanom kanálmi /pripomína tal.Benátky/. Popoludní návšteva historického centra /navä�ší chrám v Belgicku zo 14.st, nachádzajú sa tu aj Rubensove obrazy/. Ve�er noc�ah Antverpy. 5.de� Po kont.ra�ajkách presun do hlav.mesta Belgicka Bruselu, 9-hod. prehliadka a osobné vo�no. Severne areál svetovej výstavy EXPO 58 a Bruckpark so stavbou ATOMIA, Park Mini-Europe /zmenšené modely najznámejších európskych stavieb/ - vstupy. Popoludní presun metrom z Bruckparku do centra mesta. Odchod vo ve�erných hodinách, cesta nonstop cez SRN a Rakúsko. 6.de� Príchod do Bratislavy cca 12.00, B.Bystrice do 16.00 hod. PO MESTÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE - FRANCÚZSKO-BELGICKO-LUXEMBURG (STRASBOURG-LUXEMBURG-WATERLOO-BRUGGY-BRUSEL) Belgicka Bruselu - sídla Európskej únie, 9-hod. prehliadka a osobné vo�no. Severne areál svetovej výstavy EXPO 58 a Bruckpark so stavbou ATOMIA, Park Mini-Europe /zmenšené modely najznámejších európskych stavieb/ - vstupy. Popoludní presun metrom z Bruckparku do centra mesta. Odchod vo ve�erných hodinách, cesta nonstop cez SRN a Rak úsko. 6.de� Príchod do Bratislavy cca 12.00, B.Bystrice do 16.00 hod. NA SKOK DO ŠVAJ�IARSKA A BAVORSKA mesta Antverpy, založeného írskymi misionármi. Ve�er noc�ah Antverpy. 5.de� Po ra�ajkách presun do hlav.mesta Belgicka Bruselu, 9-hod. prehliadka a osobné vo�no. Popoludní presun metrom z Bruckparku do centra m�sta. Odchod vo ve�erných hodinách, cesta nonstop cez SRN a Rakúsko. 6.de� Príchod do Bratislavy cca 12.00, B.Bystrice do 16.00 hod. CENY 6- D�OVÝCH ZÁJAZDOV termín cena / osoba 14.06. - 19.06. 290,00 € 19.07. - 24.07. 290,00 € 13.09. - 18.09. 290,00 € V cene je zahrnuté: 3 x hotelové ubytovanie Etap/Campanile, 3 x kontinentálne ra�ajky, dopravu lux. klimatizovaným autobusom, služby sprievodcu, poistenie CK proti insolventnosti Príplatky: komplexné cestovné poistenie Union 1,40 EUR/osoba/de�, 1/1 izba 75 EUR/pobyt, ve�era Antverpy 19,50 EUR/osoba CENY 6- D�OVÝCH ZÁJAZDOV termín cena / osoba 04.05. - 09.05. 290,00 € 03.08. - 08.08. 290,00 € V cene je zahrnuté: 3 x hotelové ubytovanie Etap/Premiere Classe, 3 x kontinentálne ra�ajky, dopravu lux. klimatizovaným autobusom, služby sprievodcu, poistenie CK proti insolventnosti Príplatky: komplexné cestovné poistenie Union 1,40 EUR/osoba/de�, 1/1 izba 75 EUR/pobyt, ve�era cca 15 EUR/osoba CENY 5- D�OVÝCH ZÁJAZDOV termín cena / osoba 25.05. - 29.05. 239,00 € 01.07. - 06.07. 239,00 € 31.08. - 04.09. 239,00 € 14.09. - 18.09. 239,00 € V cene je zahrnuté: 2 x hotelové ubytovanie **, 2 x kontinentálne ra�ajky, dopravu lux. klimatizovaným autobusom, služby sprievodcu, horský autobus v Alpách, poistenie CK proti insolventnosti Príplatky: komplexné cestovné poistenie Union 1,40 EUR/osoba/de�, 1/1 izba 36 EUR/pobyt, ve�era Isenthal 15 EUR/osoba 60

Katalóg zájazdov 2013 - Paxtour
socialni aspekty - 9-1-2010-finalni.cdr - Pfizer
dobrze mieszkaj nr 8-9/2010 - Marmorin
kolekcija 2010/11 kolekcija 2010/11 - De Dietrich
11 lipca 2010 - Klub Gaja
Cynllun Cydraddoldeb Sengl 2010/11
9/2010 - Škoda Holding, a.s.
katalog 2010-11 - Ing. Roman Kostelecký
Udalosti 2010/11 - Tatry Mountain Resorts
December 2010 - ŽSR
Informator I 2010/11 - Å port mladih
11-2010.Atam.Marg.(G.. - Gurmat Veechar
Nr 9/471; wrzesień 2010 - Rybnik
ro čn ík X II., júl 2010 - Slovenská lekárnická komora
22/ ročník 12 9. 11. 2004 31 Sk - Ministerstvo obrany SR
Lesník 9 2006 - Lesy SR š.p.
PRODUKTKATALOG IPB 2010 / 11 - Sotin
17. 9. 2010 Brno - Hadyna
Krajowe Zawody WKKW Strzegom 9 - 11 sierpień 2013 r. Wyniki ...
29 (145) 9-11 września 2012 1 - Silesia
11. – 16. 9. 2012, Frankfurt am Main - Automechanika - Messe ...