Views
5 years ago

obalka 9-11-2010 PRESS.indd - TipTour

obalka 9-11-2010 PRESS.indd - TipTour

67 SPOJENÉ ARABSKÉ

67 SPOJENÉ ARABSKÉ EMIRÁTY pojené arabské emiráty sú štát na Arabskom Spolostrove v juhozápadnej Ázii. Ide o federáciu 7 autonómnych emirátov: Abu Dhabi, Ajman, Dubaj, Fudžajrah, Ra’s al-Khaymah, Um mal Qaywayn a Sharjah. Pred rokom 1971 boli známe ako Zmluvné štáty �i Zmluvný Omán. Toto ozna�enie odkazovalo na zmluvu z 19. storo�ia medzi Britániou a niektorými tunajšími šejkami. Hlavným zdrojom prosperity sú mimoriadne bohaté zásoby ropy. DUBAJ Dubaj, nazývaný aj „Perla zálivu“, je najvä�ším turistickým lákadlom a nákupným rajom, patriaci do federácie siedmich Arabských Emirátov. Emirát Dubaj sa rozkladá na Arabskom polostrove, na pobreží Perzského zálivu. Leží na okraji Arabskej púšte, ktorá siaha od Jemenu až po Irak. V okolí sa nenachádzajú žiadne rieky, hoci mnohí za rieku považujú Dubai Creek, ide však iba o zátoku v rámci Perzského zálivu. Na východnom brehu Dubai Creek-u sa nachádza štvr� Deira, na západnom brehu Burj Dubai, na juhu leží štvr� Al-Aweer. Nachádzajú sa tu pláže a luxusné plážové hotely. Územie Dubaja dosahuje rozlohu približne 4.114 km². Podnebie je púštne, subtropické. Vä�šinu roka tu prevláda slne�né a ve�mi teplé po�asie a v�aka vysokým teplotám sa tu dá kúpa� po celý rok. Dubaj bol pôvodne malou rybárskou osadou, postavenou na poloostrove Shindagha, situovanom na južnom pobreží Arabskej zátoky. V 18. storo�í ho osídlil kme� vedený rodinou Maktoumovcov, ktorého potomkovia tu vládnu dodnes. Obyvate�stvo Dubaja je zmesou rôznych národností, etník a kultúr. Vä�šina pris�ahovalcov pochádza z Indie, arabských a ázijských krajín. Kultúra je ovplyvnená islamskými tradíciami arabského sveta. Na každom kroku možno pozorova� vysokú životnú úrove� obyvate�stva a pravú arabskú zdvorilos� a pohostinnos�. Úradným jazykom je arab�ina, ale bežne je možné dohovori� sa angli�tinou a ruštinou. Miestnou menou je dirham. �asový posun oproti SE� je 2 hodiny pri letnom �ase a 3 hodiny pri zimnom �ase. Skuto�nými atrakciami pre turistov sú nákupy, jazda terénnymi autami po pieskových dunách v púšti, nahliadnutie do starých zvykov, jazda na �avách, púštne slávnosti s hudbou a typickými brušnými tane�nicami, pieskové pláže a vynikajúce služby. SHARJAH Sharjah je tretím najvä�ším Emirátom. Susedí s ostatnými šiestimi Emirátmi a preto je vyh�adávanou základ�ou pre konanie výletov. Modernizované hlavné mesto Sharjah ponúka mnoho kultúrnych zážitkov - zachovalé kultúrne pamiatky a tradi�nú arabskú architektúru. Všade je možné nájs� prvky arabskej kultúry a povestného obchodovania. Príkladom je arabský trh pri zátoke, textilný trh na nábreží, ako aj �alšie obchody so zlatom, korením a podobne, múzeá prezentujú archeologické nálezy, vedu a históriu z minulého storo�ia. Platí sa tu miestnou menou dirham. Sharjah vyniká medzi ostatnými Emirátmi i tým, že tu panujú trochu prísnejšie spolo�enské pravidlá. Hotelové pláže poskytujú biely piesok, �istotu a priezra�né more, ale nie je tu povolený žiadny alkohol, diskotéky a kluby.

Hotel SAN MARCO Poloha: tento jednoduchší hotel má vynikajúcu polohu, nachádza sa v srdci starej �asti Dubaja - v Deire, len 10 minút od medzinárodného letiska a nieko�ko minút od Zlatej uli�ky. Pláž: hotel zabezpe�uje na požiadanie shuttle bus do plážových parkov /za poplatok/. Vybavenie: recepcia s 24-hod. servisom, trezory na recepcii, zmenáre�, reštaurácia, V centre mesta Pre nenáro�ných Odlety z Viedne Ceny sú uvádzané v EUR s DPH na osobu bar, kaviare�, bazén na streche, � tnes centrum, sauna, konferen�ná miestnos�, parkovisko. Ubytovanie: príjemne zariadené klimatizované izby so sprchou/WC, SAT TV, telefónom a minibarom. Všetky izby majú balkón. Stravovanie: ra�ajky formou bufetu. do 15.01. 9-d�ové zájazdy 15.01.-31.03. 01.04.-15.05. základná cena osoba 1 329,00 € 969,00 € 1 089,00 € základná cena osoba na prístelke 1 229,00 € 869,00 € 989,00 € V cene je zahrnuté: spiato�ná letenka, 8 x ubytovanie s ra�ajkami, transfery letisko-hotel-letisko, asisten�né služby zástupcu partnerskej CK Povinné príplatky: letisková taxa cca 99 EUR, vstupné vízum 85 EUR (vybavujeme do 7 pracovných dní), poistenie proti insolventnosti CK 1 EUR/osoba/de� Hotel LORDS Poloha: hotel je situovaný v srdci �asti Deira, cca 10 min jazdy od medzinárodného letiska v Dubaji, len nieko�ko minút od nákupných stredísk, 10 min od jachtárskeho a golfového klubu. Pláž: využitie plážových parkov /za poplatok cca 5-8 Dhs/, shuttle bus z hotela Vybavenie: hos�om je k dispozícií vstupná hala s recepciou s 24 hod servisom, reštaurácia, coffee shop, business centrum, �istiare� a prá�ov�a, salón krásy, parkovisko. Na streche hotela je bazén a jacuzzi. Ubytovanie: hotel poskytuje ubytovanie v 117-tich moderne zariadených klimatizovaných izbách so sprchou/WC, telefónom, SAT TV, minibarom a trezorom. Stravovanie: ra�ajky formou bufetu, možnos� polpenzie /vä�šinou je formou ra�ajky a obedy/ V centre mesta Pre obchodných cestujúcich Odlety z Viedne Ceny sú uvádzané v EUR s DPH na osobu do 01.12.2010 9-d�ové zájazdy 01.12.-22.12. 23.12.2010 - 15.01.2011 Z�avy a príplatky: 1. die�a do 7 rokov na prístelke - ubytovanie a strava zdarma Poznámky: 1. kalkulácie sú robené vždy na najnižší štandard ubytovania v danom hoteli 2. cena letenky sa môže meni� od aktuálnej situácie na trhu (lieta sa pravide�nými linkami) 15.01.-15.05. základná cena osoba 1 419,00 € 1 349,00 € 1 399,00 € 1 159,00 € základná cena osoba na prístelke 1 299,00 € 1 299,00 € 1 299,00 € 1 109,00 € V cene je zahrnuté: spiato�ná letenka, 8 x ubytovanie s ra�ajkami, transfery letisko-hotel-letisko, asisten�né služby zástupcu partnerskej CK Povinné príplatky: letisková taxa cca 99 EUR, vstupné vízum 85 EUR (vybavujeme do 7 pracovných dní), poistenie proti insolventnosti CK 1 EUR/osoba/de� DUBAJ - Deira Z�avy a príplatky: 1. die�a do 2 rokov na lôžku rodi�a - ubytovanie a strava zdarma 2. die�a 2-12 rokov na prístelke platí detskú cenu (v CK) Poznámky: 1. kalkulácie sú robené vždy na najnižší štandard ubytovania v danom hoteli 2. cena letenky sa môže meni� od aktuálnej situácie na trhu (lieta sa pravide�nými linkami) 68

Katalóg zájazdov 2013 - Paxtour
socialni aspekty - 9-1-2010-finalni.cdr - Pfizer
dobrze mieszkaj nr 8-9/2010 - Marmorin
kolekcija 2010/11 kolekcija 2010/11 - De Dietrich
11 lipca 2010 - Klub Gaja
Cynllun Cydraddoldeb Sengl 2010/11
Onra - Long Distance (2010) 11
9/2010 - Škoda Holding, a.s.
December 2010 - ŽSR
Informator I 2010/11 - Å port mladih
11-2010.Atam.Marg.(G.. - Gurmat Veechar
Nr 9/471; wrzesień 2010 - Rybnik
Lesník 9 2006 - Lesy SR š.p.
11. – 16. 9. 2012, Frankfurt am Main - Automechanika - Messe ...
29 (145) 9-11 września 2012 1 - Silesia
Krajowe Zawody WKKW Strzegom 9 - 11 sierpień 2013 r. Wyniki ...
Amgylchedd Hanesyddol Cymru: Datganiad Sefyllfa 2010–11 - Cadw
SRAUF pomlad-jesen 2010-11 - Å olski center Celje
prenesi: valovi mure 2010/11 - Osnovna šola Veržej
Ledina piše, šolsko leto 2010/11
Gazetka 2010-03-24 09:11:39 2010-03-28 23:00:00 - Hiperpromo
Olympic 36 Page:Layout 1 2/11/08 9:26 AM Page 1
Zobrazte a uložte si 11. kapitolu ve formátu .pdf
XXXI. Výročná konferencia SSVPL Banská Bystrica, 4. – 6. 11. 2010
2010/11 會訊Vol.1 - 中國教育小組
第71号 2010年9月発行 - 川崎学園