Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

1 2 3 4 5 Część 41

1 2 3 4 5 Część 41 – środowisko 517 21 76 420 Zakład Obsługi (gospodarstwo pomocnicze przy Centrali Ministerstwa) Gospodarstwo Pomocnicze przy Babiogórskim Parku Narodowym; Gospodarstwo Pomocnicze przy Białowieskim Parku Narodowym; Gospodarstwo Pomocnicze przy Biebrzańskim Parku Narodowym; Gospodarstwo Pomocnicze przy Bieszczadzkim Parku Narodowym; Gospodarstwo Pomocnicze przy Drawieńskim Parku Narodowym; Gospodarstwo Pomocnicze przy Gorczańskim Parku Narodowym; Gospodarstwo Pomocnicze przy Kampinoskim Parku Narodowym; Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym; Gospodarstwo Pomocnicze przy Magurskim Parku Narodowym; Gospodarstwo Pomocnicze przy Narwiańskim Parku Narodowym; Gospodarstwo Pomocnicze przy Ojcowskim Parku Narodowym; Gospodarstwo Pomocnicze przy Parku Narodowym „Bory Tucholskie”; Gospodarstwo Pomocnicze przy Parku Narodowym Gór Stołowych; Gospodarstwo Pomocnicze przy Parku Narodowym „Ujście Warty”; Gospodarstwo Pomocnicze przy Pienińskim Parku Narodowym; Gospodarstwo Pomocnicze przy Poleskim Parku Narodowym; Gospodarstwo Pomocnicze przy Roztoczańskim Parku Narodowym; Gospodarstwo Pomocnicze przy Słowińskim Parku Narodowym; Gospodarstwo Pomocnicze przy Świętokrzyskim Parku Narodowym; Gospodarstwo Pomocnicze przy Tatrzańskim Parku Narodowym; Gospodarstwo Pomocnicze przy Wielkopolskim Parku Narodowym; Gospodarstwo Pomocnicze przy Wigierskim Parku Narodowym; Gospodarstwo Pomocnicze przy Wolińskim Parku Narodowym; 44 2 6 36 28 4 13 11 34 1 0 33 24 2 3 19 44 2 14 28 16 0 3 13 7 0 0 7 30 0 2 28 22 1 0 21 34 0 2 32 2 0 0 2 23 2 0 21 9 0 0 9 2 0 1 1 3 0 0 3 19 0 4 15 11 1 2 8 30 0 8 22 26 1 5 20 18 0 0 18 43 5 7 31 3 0 0 3 24 0 6 18 21 0 0 21 3) Środki finansowe znajdujące się w dyspozycji gospodarstw pomocniczych (w ramach planów finansowych oraz dotacji celowych). 7) Wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie. 155

156 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 24, poz. 279 z póź. zm.) sprawozdania sporządzane przez gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia 2004 r. nie zostały jeszcze przekazane do Ministerstwa Środowiska. W związku z powyższym w poniższej tabeli przedstawione zostały dane dotyczące zatwierdzonych na 2004 r. planów finansowych gospodarstw pomocniczych Gospodarstwo pomocnicze Plan przychodów z tego: dotacja z budżetu w tys. zł Plan kosztów 1 2 3 4 OGÓŁEM RESORT 100 321 2 418 96 997 Część 22 – gospodarka wodna 33 190 0 32 314 Gospodarstwo Pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku Gospodarstwo Pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie Gospodarstwo Pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie Gospodarstwo Pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 3 658 0 3 658 3 511 0 3 210 4 611 0 4 286 10 610 0 10 610 10 800 0 10 550 Część 41 – środowisko 67 131 2 418 64 683 Zakład Obsługi (gospodarstwo pomocnicze przy Centrali Ministerstwa) 3 950 0 3 910 Gospodarstwo Pomocnicze przy Babiogórskim Parku Narodowym; 2 689 160 2 633 Gospodarstwo Pomocnicze przy Białowieskim Parku Narodowym; 2 346 160 2 336 Gospodarstwo Pomocnicze przy Biebrzańskim Parku Narodowym; 2 475 229 2 475 Gospodarstwo Pomocnicze przy Bieszczadzkim Parku Narodowym; 3 977 240 3 977 Gospodarstwo Pomocnicze przy Drawieńskim Parku Narodowym; 2 601 0 2 601 Gospodarstwo Pomocnicze przy Gorczańskim Parku Narodowym; 1 470 200 1 470 Gospodarstwo Pomocnicze przy Kampinoskim Parku Narodowym; 4 688 183 4 688 Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym; 7 682 95 7 682 Gospodarstwo Pomocnicze przy Magurskim Parku Narodowym; 2 466 40 2 456 Gospodarstwo Pomocnicze przy Narwiańskim Parku Narodowym; 117 65 117 Gospodarstwo Pomocnicze przy Ojcowskim Parku Narodowym; 1 371 134 1 371 Gospodarstwo Pomocnicze przy Parku Narodowym „Bory Tucholskie”; 762 87 762 Gospodarstwo Pomocnicze przy Parku Narodowym Gór Stołowych; 2 588 0 2 515 Gospodarstwo Pomocnicze przy Parku Narodowym „Ujście Warty”; 470 80 470 Gospodarstwo Pomocnicze przy Pienińskim Parku Narodowym; 1 800 82 1 800 Gospodarstwo Pomocnicze przy Poleskim Parku Narodowym; 1 691 200 1 691 Gospodarstwo Pomocnicze przy Roztoczańskim Parku Narodowym; 2 575 155 2 575 Gospodarstwo Pomocnicze przy Słowińskim Parku Narodowym; 2 450 99 2 450 Gospodarstwo Pomocnicze przy Świętokrzyskim Parku Narodowym; 1 118 135 1 113

Pobierz katalog ofert gospodarstw agroturystycznych - Małopolska ...
zadania dla gospodarstwa leśnego
Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia. Nr 37/2010 - KRUS
Małopolska, Agroturystyka - Województwo Małopolskie
Karta katalogowa rodziny przemysłowych routerów GPRS ... - Inventia
Portal PL-Grid - funkcje i usługi
Modele-finansowania-działań-z-młodzieżą-publikacja
Ewaluacja mid-term Regionalnego Programu Operacyjnego ...
Kontrola realizacji projektu - Polska Agencja Rozwoju ...
echo sierpien 2008.pdf - Puszczykowo, Urząd Miasta
Biuletyn WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Powiatowe ABC - grudzień 2009 - Powiat Radziejowski
12 Odważnych Ludzi - Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z ...
Numer trzeci - Świat Zbóż
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia. Nr 43/2012 - KRUS
część i uwarunkowania przyrodnicze - Mariusz Maciejczak
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
INFORMACJA
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
Produkcja rolna w Unii Europejskiej: Mleko i ... - Polska w UE
pobierz - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed - Marantec