Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

1 2 3 4 Gospodarstwo

1 2 3 4 Gospodarstwo Pomocnicze przy Tatrzańskim Parku Narodowym; 11 100 0 8 847 Gospodarstwo Pomocnicze przy Wielkopolskim Parku Narodowym; 2 100 40 2 100 Gospodarstwo Pomocnicze przy Wigierskim Parku Narodowym; 2 462 34 2 461 Gospodarstwo Pomocnicze przy Wolińskim Parku Narodowym; 2 183 0 2 183 4) Udział gospodarstw pomocniczych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących oraz udział podmiotów zewnętrznych wyłanianych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego w realizacji usług i robot budowlanych w rozbiciu na zamówienia publiczne od 6.000 do 60.000 EURO oraz powyżej 60.000 EURO. Udział gospodarstw pomocniczych w zaspakajaniu potrzeb jednostek powołujących waha się od 1,20 do 100 %. Wartość robót i usług świadczonych na rzecz jednostki macierzystej, według danych uzyskanych bezpośrednio od jednostek, przedstawia poniższa tabela. Gospodarstwo pomocnicze Wartość robót i usług świadczonych w 2004 r. na rzecz jednostki macierzystej (w tys. zł) OGÓŁEM RESORT 56 062 Część 22 – gospodarka wodna 23 733 Gospodarstwo Pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku 3 383 Gospodarstwo Pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie 1 373 Gospodarstwo Pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu 1 296 Gospodarstwo Pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie 9 041 Gospodarstwo Pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 8 640 Część 41 – środowisko 32 329 Zakład Obsługi (gospodarstwo pomocnicze przy Centrali Ministerstwa) 3 500 Gospodarstwo Pomocnicze przy Babiogórskim Parku Narodowym; 2 210 Gospodarstwo Pomocnicze przy Białowieskim Parku Narodowym; 605 Gospodarstwo Pomocnicze przy Biebrzańskim Parku Narodowym; 738 Gospodarstwo Pomocnicze przy Bieszczadzkim Parku Narodowym; 1 089 Gospodarstwo Pomocnicze przy Drawieńskim Parku Narodowym; 2 192 Gospodarstwo Pomocnicze przy Gorczańskim Parku Narodowym; 220 Gospodarstwo Pomocnicze przy Kampinoskim Parku Narodowym; 1 197 Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym; 4 009 Gospodarstwo Pomocnicze przy Magurskim Parku Narodowym; 828 Gospodarstwo Pomocnicze przy Narwiańskim Parku Narodowym; 34 Gospodarstwo Pomocnicze przy Ojcowskim Parku Narodowym; 817 Gospodarstwo Pomocnicze przy Parku Narodowym „Bory Tucholskie”; 473 Gospodarstwo Pomocnicze przy Parku Narodowym Gór Stołowych; 1 818 Gospodarstwo Pomocnicze przy Parku Narodowym „Ujście Warty”; 307 Gospodarstwo Pomocnicze przy Pienińskim Parku Narodowym; 1 588 Gospodarstwo Pomocnicze przy Poleskim Parku Narodowym; 29 Gospodarstwo Pomocnicze przy Roztoczańskim Parku Narodowym; 757 Gospodarstwo Pomocnicze przy Słowińskim Parku Narodowym; 953 Gospodarstwo Pomocnicze przy Świętokrzyskim Parku Narodowym; 301 Gospodarstwo Pomocnicze przy Tatrzańskim Parku Narodowym; 5 383 Gospodarstwo Pomocnicze przy Wielkopolskim Parku Narodowym; 1 087 Gospodarstwo Pomocnicze przy Wigierskim Parku Narodowym; 1 331 Gospodarstwo Pomocnicze przy Wolińskim Parku Narodowym; 863 157

158 Roboty budowlane i usługi realizowane są przez gospodarstwa pomocnicze w części 22 w wykonawstwie własnym i tylko w nielicznych przypadkach realizowane są w ramach zleceń zewnętrznych. Zamówienia zewnętrzne w drodze zamówień publicznych o wartości od 6.000 do 60.000 EURO realizowało 1 gospodarstwo pomocnicze w kwocie 104.000 zł (3 zadania – wykonanie remontu progu nr 1 poniżej stopnia wodnego Jeziorsko, świadczenie usług sprzętowych przy pracach wykonywanych przez gospodarstwo pomocnicze oraz dostawa gabionów, matrycy gabionowych i pokryw gabionowych). Zamówienia zewnętrzne w drodze zamówień publicznych powyżej 60.000 EURO realizowało 1 gospodarstwo pomocnicze w kwocie 85.000 zł (1 zadanie – rozbiórka ostrogi 6525 m 3 ). 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatne świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie uzyskują z tego tytułu. Odpowiedź na pytanie przedstawia poniższa tabela: Gospodarstwo pomocnicze Świadczone usługi – rynek zewnętrzny wartość zakres rzeczowy (w tys. zł) Część 22 – gospodarka wodna 12 011 x Gospodarstwo Pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Gdańsku Gospodarstwo Pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Krakowie Gospodarstwo Pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Warszawie Gospodarstwo Pomocnicze przy Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej we Wrocławiu 138 usługi warsztatowe, konserwacyjne i magazynowe 2 574 sprzedaż energii elektrycznej 5 508 1 168 2 623 sprzedaż energii elektrycznej, usługi warsztatowe i żeglugowe sprzedaż budowlano-montażowa, wynajem sprzętu sprzedaż energii elektrycznej Część 41 – środowisko 3 223 x Zakład Obsługi (gospodarstwo pomocnicze przy Centrali Ministerstwa) 1 930 administrowanie budynkami Gospodarstwo Pomocnicze przy Babiogórskim Parku Narodowym; 3 usługi sprzętowe, noclegi i organizacja imprez edukacyjnych, udostępnianie park Gospodarstwo Pomocnicze przy Białowieskim Parku Narodowym; 387 Gospodarstwo Pomocnicze przy Biebrzańskim Parku Narodowym; 4 Gospodarstwo Pomocnicze przy Bieszczadzkim Parku Narodowym; 310 Gospodarstwo Pomocnicze przy Gorczańskim Parku Narodowym; 2 Gospodarstwo Pomocnicze przy Kampinoskim Parku Narodowym; 209 Gospodarstwo Pomocnicze przy Karkonoskim Parku Narodowym; 22 Gospodarstwo Pomocnicze przy Magurskim Parku Narodowym; 124 Gospodarstwo Pomocnicze przy Parku Narodowym „Ujście Warty”; 221 Gospodarstwo Pomocnicze przy Pienińskim Parku Narodowym; 7 Gospodarstwo Pomocnicze przy Poleskim Parku Narodowym; 4

Numer trzeci - Świat Zbóż
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia. Nr 43/2012 - KRUS
część i uwarunkowania przyrodnicze - Mariusz Maciejczak
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
INFORMACJA
Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed - Marantec
Name XXX Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed - Marantec
pobierz - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
Produkcja rolna w Unii Europejskiej: Mleko i ... - Polska w UE
GWS nr 01 / 2013 - Gorzów
Możliwości wsparcia firm w nowej perspektywie finansowej Unii ...
Identyfikacja i delimitacja obszarów problemowych - Instytut Badań ...
Prewencja i Rehabilitacja 4/2012
Człowiek najlepsza inwestycja - EFS - Urząd Marszałkowski ...
Kontrola realizacji projektu - Polska Agencja Rozwoju ...
Osoby niepełnosprawne są równouprawnione
numer 5 - Wyższa Szkoła Humanitas
prezentacja - Zofia Rosolowska (MOPR) - Miejski Ośrodek Pomocy ...
Powiatowe ABC - grudzień 2011 - Powiat Radziejowski
Numer 73 - Gazeta Wasilkowska - Wasilków
Pobierz dokument - Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii ...
Rozwój zasobów ludzkich - Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie
Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry Wielkie