Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

15 16 17 18 19 20 21 22

15 16 17 18 19 20 21 22 23 Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny ul. Więzienna 6 56-100 Wołów Gospodarstwo Pomocnicze Zakład produkcyjny k/ Górowo Iłowieckie 11-227 Kamińsk Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny ul. Bartnicka 10 87-807 Włocławek Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny ul. Kwiatowa 13 98-200 Sieradz Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo-Budowlany ul. Mieszka I 43 75-124 Koszalin Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny ul. Trybnalska 8 34-100 Wadowice Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo-Budowlany ul. Wały Jagiellońskie 4 85-131 Bydgoszcz Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo-Budowlany ul. Opolska 42 10-625 Olsztyn Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Rolno-Produkcyjny Średnia Wieś 38-604 Hoczew Produkcja sprzętu sportowego: � piłki, � maty i materace dla szkół i klubów sportowych, � wyroby ze skóry, � sprzęt rehabilitacyjno–gimnastyczny. Branża metalowa: � produkcja metalowych ochron czubka buta, � wkładek antygrzybicznych, � produkcja elementów ogrodzeniowych, � urządzeń dla górnictwa, � konstrukcje stalowe, � usługi w zakresie obróbki plastycznej na zimno, � spawania , � obróbki skrawaniem, Usługi w zakresie transportu samochodowego. Branża metalowa: � kompletny sprzęt kwaterunkowy do cel zwykłych i dla skazanych niebezpiecznych, � zamki, � zasuwy, � kraty, � siatki i blendy ochronne, � siatki ogrodzeniowe, � blokady parkingowe, � schody metalowe, � wyroby metalowe dla budownictwa: rynny, rury, uchwyty, kosze, ławki, itp. Usługi w zakresie malowania proszkowego Branża metalowa: � produkcja bram, � drzwi do cel, � szerokiego asortymentu zamków mechanicznych i elektromechanicznych, � kraty, � siatki okienne, � blokady silnikowe. Usługi: � remontowo – budowlane, � sprzętowo-transportowe, � działalność w zakresie promocji i reklamy. Branża meblarska: � meble biurowe, � sądowe, � kwaterunkowe dla jednostek SW, � do akademików, internatów, itp., � wszelkie meble na indywidualne zlecenia. Branża metalowa: � kraty, � systemy ogrodzeniowe, � regały do archiwów, � drzwi więzienne itp., � kooperacja z WSW Andoria: detale do silników wysokoprężnych, w tym przewody paliwowe i elektryczne, uchwyty, zaciski, uszczelki, itp. Usługi remontowo – budowlane. Usługi remontowo – budowlane. Produkcja rolna: � roślinna, � zwierzęca. Usługi: � sprzedaż opału, � paliw płynnych, � usługi tartaczne i stolarskie, � usługi remontowo–budowlane, � wynajem miejsc noclegowych. 167

168 24 25 26 27 Gospodarstwo Pomocnicze Kotłownia ul. Klasztorna 7 11-010 Barczewo Gospodarstwo Pomocnicze Stacja Obsługi Samochodów ul. Rakowiecka 37 a 02-521 Warszawa Gospodarstwo Pomocnicze Administracja Budynków Mieszkalnych XXX-Lecia 3 11-227 Kamińsk W LIKWIDACJI Gospodarstwo Pomocnicze Administracja Budynków Mieszkalnych ul. Działkowa 8 lok. 30 89-120 Potulice Sprzedaż energii cieplnej. Usługi motoryzacyjne. Obsługa i naprawa samochodów osobowych i dostawczych: � pogwarancyjna – wszystkie marki, � gwarancyjna – ASO DAEWOO, � blacharstwo i lakiernictwo – współpraca z ubezpieczycielami w zakresie „bezgotówkowej” likwidacji szkód, � handel częściami samochodowymi. Stacja kontroli pojazdów Administrowanie nieruchomościami. Administrowanie nieruchomościami. Przychody ogółem za 2004 r. wyniosły ok. 263 mln zł. Wielkość przychodów zrealizowanych w ramach sprzedaży usług i robót budowlanych w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujących do 11.867.000 zł, natomiast sprzedaż usług, robót budowlanych i wyrobów na potrzeby jednostek organizacyjnych więziennictwa wyniosła łącznie ok. 57 mln. zł. Z działalności dla podmiotów zewnętrznych gospodarstwa pomocnicze uzyskały za 2004 r. przychody o łącznej wysokości ok. 206 mln zł, z czego ok. 155 mln zł ze świadczenia usług, i ok. 51 mln zł ze sprzedaży wyrobów. Szczegółowe dane w tym zakresie przedstawia tabela numer 1. Gospodarstwa pomocnicze, funkcjonujące przy Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich prowadzone są w formie warsztatów szkolnych. Działalność tych podmiotów to przede wszystkim prace wykonywane przez wychowanków tych ośrodków w ramach praktycznej nauki zawodu. Usługi takie świadczone na rynku zewnętrznym to głównie sprzedaż wykonanych przez uczniów wyrobów i usług. Są to m.in. usługi krawieckie, stolarskie, ślusarskie, produkcja mebli, produkcja wyrobów metalowych. W 2004 r. gospodarstwa pomocnicze uzyskały z tego tytułu przychody w wysokości 4.305.000 zł. szczegółowe ich zestawienie przedstawia tabela numer 5. 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. W resorcie sprawiedliwości, przy sądach okręgowych funkcjonują 2 gospodarstwa pomocnicze, które są prowadzone w formie ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. 7) Wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich funkcjonowanie. 8) Poziom zatrudnienia w poszczególnych ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych. 9) Średnioroczne obłożenie poszczególnych ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych. 10) Stan techniczny budynków i infrastruktury oraz poziom wyposażenia w sprzęt niezbędny doświadczenia usług szkoleniowych. Gospodarstwo pomocnicze funkcjonujące przy Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu z siedzibą w Muszynie, prowadzi działalność w wydzielonej części Sądu Rejonowego w Muszynie. Gospodarstwo posiada 42 miejsca noclegowe. Gospodarstwo prowadzi ponadto działalność w Zakopanem, gdzie posiada 52 miejsca noclegowe. Koszty działalności pokrywa z przychodów własnych i nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa. W gospodarstwie pomocniczym w Muszynie (według stanu na dzień 31 grudnia 2004 r.) zatrudnionych było 8 osób, w tym: na stanowisku kierowniczym – 1, personel administracyjno – biurowy – 3, osoby wykonujące funkcje usługowe – 4. Z usług gospodarstwa w 2004 r. skorzystało 1.397 osób. Największe obłożenie pokoi zanotowano w okresie wakacji, ferii zimowych, długich weekendów oraz organizowanych szkoleń. Przychody w wymienionych okresach stanowią ok. 70% wszystkich przychodów. Stan techniczny i infrastruktura budynków w Muszynie jest bardzo dobra, wydzielony jest teren rekreacyjny z placem zabaw, boiskiem sportowym i basenem. Gospodarstwo Pomocnicze funkcjonujące przy Sądzie Okręgowym w Koszalinie z siedzibą w Sarbinowie Morskim koszty swojej działalności pokrywa z przychodów własnych nie otrzymuje dotacji z budżetu państwa. W gospodarstwie pomocniczym zatrudnione są 2 osoby na stanowiskach produkcyjno – usługowych na ½ etatu.

Numer trzeci - Świat Zbóż
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
INFORMACJA
wzór umowy na uczestnictwo w projekcie + załączniki
Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry Wielkie
koszty środków pracy i poziom zrównoważenia procesu produkcji w ...
Wersja do pobrania - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku
facility management jako innowacyjna koncepcja ... - PTZP
Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Inżynieria Rolnicza
pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy ...
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 94, z. 1, 2007 - Wydział Nauk ...
Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań
Jerzy PROKOPOWICZ, Halina JANKOWSKA-HUFLEJT
źródła dochodów a poziom wyposażenia w park maszynowy ...
Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej ...
Funkcje konsumpcji w krajach Unii Europejskiej • • • • • • • - SGGW
pełny tekst - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
pobierz - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie