Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

Gospodarstwo prowadzi

Gospodarstwo prowadzi działalność w miesiącach letnich. Średnioroczne obłożenie to ok. 26 osób. Z dochodów wypracowanych w 2004 r. gospodarstwo zainwestowało kwotę 48.000 zł na modernizację pawilonu kolonijnego w celu pozyskania dodatkowych miejsc wypoczynkowych. Służba Więzienna dysponuje aktualnie 12 ośrodkami doskonalenia kadr, stanowiącymi bazę dydaktyczną na potrzeby szkolenia funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej. Ośrodki te są jednostkami organizacyjnymi więziennictwa (jednostkami budżetowymi) zorganizowanymi jako Ośrodki Doskonalenia Kadr Służby Więziennej. W okresach niepełnego wykorzystania obiektów dla własnych potrzeb szkoleniowych prowadzono działalność szkoleniową dla podmiotów zewnętrznych oraz działalność wczasową. Od dnia 1 kwietnia 2004 r. w 11 Ośrodkach Doskonalenia Kadr Służby Więziennej działalność ta jest prowadzona w formie gospodarstw pomocniczych. Działalność tych podmiotów nie jest finansowana z budżetu państwa. Podmioty te są samofinansujące i koszty swojej działalności pokrywają z uzyskanych przychodów. W roku 2005 przewidywana jest likwidacja wszystkich gospodarstw pomocniczych funkcjonujących przy Ośrodkach Doskonalenia Kadr Służby Więziennej. Tabela nr 4 1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Poziom zatrudnienia oraz środki finansowe pozostające w dyspozycji gospodarstw pomocniczych Państwowych Jednostek Budżetowych Zakładów Karnych i Aresztów Śledczych L.p. Nazwa gospodarstwa Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym w Uhercach. Zakład Produkcyjno – Rolny w Średniej Wsi Gospodarstwo Pomocnicze Administracja Budynków Mieszkalnych przy Zakładzie Karnym w Kamińsku Gospodarstwo Pomocnicze Admin istracja Budynków Mieszkalnych przy Zakładzie Karnym w Potulicach Gospodarstwo Pomocnicze – Kotłownia przy Zakładzie Karnym w Barczewie Zakład Prefabrykacji Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym w Białymstoku Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Czarnem Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Goleniowie Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Kamińsku Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym w Kłodzku Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Rawiczu Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Sieradzu Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Tarnowie Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym w Wadowicach Stan. Kier. Pracownicy cywilni Admin. – Biurowe Zatrudnienie Produk. – usług. Osadzeni Łącznie zatrudnienie Środki budżetowe w dyspozycji gospodarstw pomocniczych Wg Produkcja planów Dotacja Razem Razem finans. Usługi 5 10 13 28 29 57 0 0 0 Zakres rzeczowo – finansowy odpłatnej działalności na rzecz podmiotów zewnętrznych 1865500 11906400 Razem 169 Środki budżetowe przeznaczone na funkcjonowaniegospodarstwpomocniczych 13771900 0 2 5 2 9 3 12 0 0 0 204540 0 204540 2 2 3 7 2 9 0 0 0 307782 0 307782 2 8 10 5 15 0 0 0 270142 0 270142 8 2 9 19 19 38 0 0 0 924336 501584 1425920 0 3 18 31 52 91 143 0 0 0 18994931 0 18994931 4 3,5 5 12,5 14,5 27 0 0 0 5 9 25 39 48 87 0 0 0 4 7 13 24 44 68 0 0 0 11 31 49 91 98 189 0 0 0 7 3 18 28 27 55 0 0 0 5 8 22 35 52 87 0 0 0 4 3 9 16 25 41 0 0 0 1259547 4364527 4190725 132662 1443714 355592 23375681 3963255 1871910 2543007 566602 2767253 100395 5624074 0 4323387 0 1799306 0 27338936 0 1871910 0 3109609 0 2867648 0

170 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Produkcyjny przy Zakładzie Karnym we Włocławku Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym w Wołowie Gospodarstwo Pomocnicze Stacja Obsługi Samochodów przy Areszcie Śledczym w Warszawie Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo – Budowlany przy Areszcie Śledczym w Bydgoszczy Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Karnym w Czerwonym Borze Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo – Budowlany przy Areszcie Śledczym w Gdańsku Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo – Budowlany przy Areszcie Śledczym w Koszalinie Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo – Budowlany przy Zakładzie Karnym nr 1 w Łodzi Gospodarstwo Pomocnicze Zakład remontowo – Budowlany przy Areszcie Śledczym w Olsztynie Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo – Budowlany przy Areszcie Śledczym w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo – Budowlany przy Zakładzie Karnym w Rzeszowie Gospodarstwo Pomocnicze Warszawa – Bemowo przy Areszcie Śledczym Warszawa – Białołeka Gospodarstwo Pomocnicze Zakład remontowo – Budowlany przy Areszcie Śledczym Warszawa – Białołeka Gospodarstwo Pomocnicze Zakład Remontowo – Budowlany przy Zakładzie Karnym nr 2 we Wrocławiu Tabela nr 5 2 5 11 18 22,5 40,5 0 0 0 5 8 8 21 44 65 0 0 0 1743100 66500 4176476 242114 1809600 0 4418590 0 2 4 2 8 11 19 0 0 0 899124 0 899124 2 8 24 34 69 103 0 0 0 10182746 0 10182746 3 11 34 48 67 115 0 0 0 8 8 6 22 48 70 0 0 0 425534 3514518 4961939 35323226 3940052 0 40285165 0 9 7 8 24 55 79 0 0 0 8100109 0 8100109 5 5 13 23 8 31 0 0 0 3108000 0 3108000 3 2 2 7 4 11 0 0 0 878760 0 878760 4 8 9 21 19 40 0 0 0 14882683 0 14882683 10 8 11 29 43 72 0 0 0 8482218 0 8482218 5 10 45 60 35 95 0 0 0 21315424 0 21315424 2 5 23 30 36 66 0 0 0 2994444 0 2994444 6 4 14 24 11 35 0 0 0 3389161 0 3389161 Razem 128 194,5 417 739,5 930 1669,5 0 0 0 L.p. Nazwa Gospodarstwa Pomocniczego 1 2 3 Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Poprawczym w Kcynii Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Poprawczym w Szubinie Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Poprawczym w Świeciu Gospodarstwa pomocnicze państwowych jednostek budżetowych Zakładów Poprawczych i Schronisk dla Nieletnich Główny zakres działalności (skrótowo) Kierownicze Zatrudnienie (liczba etatów) Administracyjno – biurowe Osoby wykonujące funkcje usługowe 51548722 155047439 206596161 0 Wykonanie na dzień 31 grudnia 2004 r. Przychody ze środków budżetowych Ogółem Dotacja Razem Przychody uzyskane z usług Stolarstwo 0,5 24.000,00 22.300,00 Stolarstwo, ślusarstwo 0,5 24.000,00 181.900,00 Ślusarstwo 0,125 0,125 0,25 9.600,00 176.600,00