Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Gospodarstwo Pomocnicze przy Schronisku dla Nieletnich w Gdańsku Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Raciborzu Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Pszczynie Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Poprawczym w Ostrowcu Świętokrzyskim Gospodarstwo Pomocnicze przy Młodzieżowym Ośrodku Adaptacji Społecznej w Koszalinie Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Głogowie Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Poprawczym w Jerzmanicach Zdroju Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Konstantynowie Łódzkim Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Poprawczym w Barczewie Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Poprawczym w Studzieńcu Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Poprawczym w Poznaniu Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Poprawczym w Grodzisku Wielkopolskim Gospodarstwo Pomocnicze przy Schronisku w Pobiedziskach Gospodarstwo Pomocnicze przy Schronisku dla Nieletnich w Stawiszynie Gospodarstwo Pomocnicze przy Schronisku dla Nieletnich w Łańcucie Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Poprawczym w Mrozach Gospodarstwo Pomocnicze przy Schronisku dla Nieletnich w Chojnicach Gospodarstwo Pomocnicze przy Schronisku dla Nieletnich w Szczecinie Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Świdnicy Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Poprawczym w Tarnowie Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Poprawczym w Sadowicach Gospodarstwo Pomocnicze przy Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Warszawie Stolarstwo 1 15.000,00 51.626,00 Usługi i wyroby drewniane, metalowe, budowlane Sprzedaż wyrobów, usług metalowych i drewnianych 2 31.000,00 364.907,00 1,25 1,6 40.000,00 260.500,00 Ślusarstwo 25.000,00 16.813,79 Prace remontowo – budowlane 54.000,00 151.000,00 Stolarstwo, ślusarstwo 1,25 29.000,00 84.098,00 Roboty budowlane i stolarstwo Produkcja mebli biurowych i sklepowych 1 32.000,00 23.838,00 0,5 2,5 3 33.000,00 650.000,00 Suszenie drewna 13.200,00 25.896,00 Produkcja mebli 2 3,75 36.000,00 1.465.508,00 Ślusarstwo i stolarstwo Produkcja wyrobów metalowych Produkcja konstrukcji metalowych 17.000,00 85.997,00 1 8.000,00 10.005,00 0,5 41.000,00 10.081,00 Stolarstwo, ślusarstwo 0,25 20.000,00 18.694,00 Obróbka elementów metalowych oraz usługi i wyroby stolarskie Usługi krawieckie, budowlano – remontowe 22.000,00 15.000,00 0,25 16.000,00 12.439,00 Stolarstwo, ślusarstwo 1 27.000,00 110.507,00 Produkcja wyrobów z drutu Razem gospodarstwa pomocnicze przy Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Nieletnich Ministerstwo Finansów 20.000,00 27.395,00 Stolarstwo 0,25 4 2 43.000,00 267.416,00 Produkcja wyrobów metalowych 0,25 15.000,00 9.989,00 Stolarstwo, ślusarstwo 1 0,25 0,5 34.000,00 263.089,00 Zlikwidowane decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 grudnia 2004 r. z dniem 31 grudnia 2005 r. 33.000,00 2,88 17,13 12,60 0,00 661.800,00 0,00 4.305.598,79 W części 19 – „budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe” funkcjonuje 13 ośrodków szkoleniowych, jako gospodarstwa pomocnicze przy izbach skarbowych w: Bydgoszczy, Gdańsku, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Warszawie, Wrocławiu i Zielonej Górze. Jeden przy Urzędzie Kontroli Skarbowej w Gdańsku. Jeden ośrodek wypo- 171

172 czynkowo – szkoleniowy „Bałtyk” w Jastrzębiej Górze – jako gospodarstwo pomocnicze przy Ministerstwie Finansów oraz jeden Zakład Obsługi Ministerstwa Finansów, który został zlikwidowany z dniem 31 grudnia 2004 r. W resorcie finansów funkcjonują ponadto 4 ośrodki szkoleniowe, prowadzone jako zakłady budżetowe: Centrum Kształcenia Kadr Skarbowości w Białobrzegach, Ośrodek Szkoleniowy Funkcjonariuszy Celnych w Muszynie, Ośrodek Kształcenia i Doskonalenia Funkcjonariuszy Celnych w Otwocku oraz Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Resortu Finansów w Warszawie. Odpowiedzi na pytania dotyczące stanu zatrudnienia, zadań, przeprowadzanych zamówień publicznych oraz finansów poszczególnych gospodarstw pomocniczych i zakładów budżetowych zostały przedstawione w poniższych tabelach. Gospodarstwo pomocnicze – zlikwidowany Zakład Obsługi Ministerstwa Finansów Plan finansowy Zakładu Obsługi Ministerstwa Finansów na 2004 r. Rozdział 75097 – „Gospodarstwa Pomocnicze” Ministerstwo Finansów, jednostka macierzysta, wydatkowało na zakup różnych usług w Zakładzie Obsługi w roku 2004 Zakład Obsługi, w ramach świadczonych odpłatnie usług na rynku zewnętrznym uzyskał przychód w wysokości Załącznik nr 1 Lp. 20.000.000 zł 22.156.587 zł 3.217.004 zł Ośrodki szkoleniowe/Gospodarstwa pomocnicze bez Zakładu Obsługi Ministerstwa Finansów cz. 1 Pytanie Kryteria Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy IS w Bydgoszczy Ośrodek Szkoleniowy – usytuowany przy IS w Gdańsku Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy IS w Katowicach Regionalny Ośrodek Kształcenia Kadr przy IS w Krakowie Zakład Usług Szkoleniowych i Gospodarczych przy IS Łódź Zakład Szkoleniowo-Usługowy przy IS w Poznaniu 1 2 3 4 5 6 7 8 1. Pytanie nr 2 — poziom zatrudnienia 10 w wymiarze 9,5 et. 6 21 22 5 4 — kierownictwo 3 kierownik, 3,5 z-ca 1 3 4 2 1 — personel adm.-biurowy — personel prod.-usługowy 0,5 et. gł. księg. 6 (1 prac. gosp.) 2 1 18 Środki którymi 8 10 3 3 2. Pytanie nr 3 środki budżetowe Środki którymi dysponuje Ośrodek pochodzą ze sprzedaży usług na rzecz jedn. budżetowych (US, IS i UKS) Ośr. nie korzysta z dotacji Środki którymi dysponuje Ośr. pochodzą ze sprzedaży usług świadczonych na rzecz jednostki macierzystej. Ośrodek nie otrzymuje dotacji dysponuje ROKK pochodzą ze sprzedaży usług na rzecz jedn. budżetowych (US, IS i UKS). ROKK nie otrzymuje dotacji celowych oraz innych środków budżetowych ROKK zaspokaja Gospod. nie otrzymuje żadnych środków budżetowych ani dotacji celowych. Środki na realizację planów finansowych i zadań nakładanych przez Izbę wypracowuje we własnym zakresie. Gospod. nie otrzymuje żadnych środków budżetowych ani dotacji celowych. Środki na realizację planów finansowych wypracowuje we własnym zakresie. Zakład jest jednostką samofinansującą się i nie korzysta z dotacji. 3. Pytanie nr 4 udział w zaspokajaniu potrzeb jednostek powołujacych Ośrodek zaspokaja potrzeby jednostki przy której został utworzony poprzez organizowanie szkoleń, narad, konferencji. Nie zleca robót budowlanych w ramach zamówień publicznych. W 2004 r. zrealizowano: — usługi ochrony mienia 9.741 € — usługi gastronomiczne 13.773 € Ośrodek zaspokaja potrzeby jednostki przy której został utworzony poprzez organizowanie szkoleń, narad, konferencji. Ośrodek nie zleca robót budowlanych. Ośrodek świadczy potrzeby jedn. powołującej w zakresie szkoleń pracowników aparatu podatkowego. ROKK wg stanu na 31.12.04 przeszkolił: 10.973 osoby-z aparatu podatkowego, 1.774 osoby na szkoleniach zewnętrznych w zakresie m.in.: prawa podatkowego i prawa zam. publ. ROKK nie świadczy i nie zleca robót bud. ROKK zaspokaja potrzeby jedn. powołującej poprzez organizowanie i przeprowadzanie szkoleń, kursów, studiów podyplomowych dla pracowników Izby Skarbowej i podległych jej Urzędów Skarbowych. Jednostki te są obciążane są tylko kosztami bezpośrednimi tych usług. Nie zleca robót bud.. Gospodarstwo zaspokaja potrzeby jednostki macierzystej poprzez organizowanie szkoleń. Koszty szkoleń wyliczane na poziomie ksoztów własnych. dot. usług świadczonych na rzecz jedn. macierzystej. ZUSiG nie zleca robót budowlanych. Zakład zaspokaja potrzeby jednostki powołującej poprzez organizowanie szkoleń, sprzedaż programów komputerowych, sprzedaż wydawnictw. szkolenia na Usługi w zakresie 4. Pytanie nr 5 usługi na rynku zewnętrznym Usługi w zakresie szkoleń. Przychód 546 tys. zł zewnątrz w zestawieniu ilościowym, tj. ok. 35%. Przychody ze szkoleń zewn. w 2004 r. wynoszą ROKK w 2004 r. przeszkolił 1.774 os. na szkolenia zewnętrznych. Przychody z tego tyt. ok. 954 tys. zł. Usługi w zakresie szkoleń: — wewnętrzne na potrzeby IS i US – przychód 719,200 zł — zewnętrzne – przychód 1.807.250 zł szkoleń — wewnętrzne dla pracowników aparatu skarbowego – przychód 256.638 zł — zewnętrzne – Przychody zewnętrzne poza zaspokajaniem potrzeb jednostki macierzystej – 459.396,95 zł 77% przychodów ogółem przychód 739.791 zł