Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

Centrum Obsługi w

Centrum Obsługi w pełni zabezpiecza również techniczne, bieżące warunki pracy Kancelarii Prezesa RM tzn. usługi transportowe, konserwacyjne, teleinformatyczne, prowadzi inwestycje budowlane i remonty obiektów budowlanych. Przygotowuje i prowadzi postępowania o udzielenie zamówień publicznych na rzecz Kancelarii Prezesa RM. Z upoważnienia Kancelarii Prezesa RM wydaje i rozpowszechnia Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej Monitor Polski, Monitor Polski B oraz dzienniki urzędowe innych resortów administracji państwowej. W 2004 r. przychody ze sprzedaży produkcji i usług wynosiły 139.822,0 tys. zł, w tym: — z tytułu wydawania i rozpowszechniania Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Monitora Polskiego B, które stanowią sprzedaż zewnętrzną ale dotyczą zadań związanych z Kancelarią – 106.520,0 tys.zł, — z tytułu obsługi bieżącej Kancelarii – 10.513,0 tys. zł. Tym samym wielkość zadań realizowanych przez Centrum Obsługi, związanych z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów za 2004 r. stanowi około 84% sprzedaży produkcji i usług ogółem w Centrum Obsługi, w tym ok. 7,5 % stanowi bieżąca obsługa Kancelarii Prezesa RM. Sprzedaż usług na rzecz Kancelarii Prezesa RM za 2004 r., stanowiącą bieżącą obsługę Kancelarii Prezesa RM, przedstawia poniższe zestawienie. Zakres usług Przychody (w tys. zł) 1. Gospodarcze 3.215,0 2. Transportowe 2.603,0 3. Techniczne 2.778,0 4. Hotelarsko – Gastronomiczne 1.273,0 5. Poligraficzne 304,0 6. Konferencyjno – szkoleniowe 340,0 Razem 10.513,0 W 2004 r. Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa RM zrealizowało ponadto siłami własnymi remonty obiektów na kwotę 1.585,0 tys. zł oraz zapewniło nadzór inwestorski o wartości 1.128,0 tys. zł dla zadań inwestycyjnych i remontowych, realizowanych zarówno siłami własnymi jak i zewnętrznymi. 5) Zakres rzeczowo – finansowy w jakim gospodarstwa pomocnicze odpłatnie świadczą usługi na rynku zewnętrznym (poza zaspokajaniem potrzeb jednostki powołującej) oraz przychody jakie z tego tytułu uzyskują. Zestawienie ilościowe i wartościowe dostaw usług i robót budowlanych zrealizowanych przez Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa RM w 2004 r., w ramach zleceń zewnętrznych w drodze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego przedstawia się następująco: Dostawy Od 6.000do 60.000 EURO Powyżej 60.000 EURO Ilość Wartość Ilość Wartość 52 5.260.480,02 12 9.696.676,83 Usługi Od 6.000 do 60.000 EURO Powyżej 60.000 EURO Ilość Wartość Ilość Wartość 20 1.606.100,82 3 6.609.296,0 Roboty budowlane Od 6.000 do 60.000 EURO Powyżej 60.000 EURO Ilość Wartość Ilość Wartość 6 549.334,21 6 22.859.036,86 — 9 postępowań na usługi od 6 do 60.000 EURO w kwocie 614.572,10 zł oraz 2 postępowania powyżej 60 tys. EURO na kwotę 5.724.816,0 zł przeprowadzono na rzecz Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Sfinansowane w kwocie 5.794.816,0 ze środków Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa RM —18 postępowań na dostawy od 6.000 do 60.000 EURO w kwocie 2.016.181,71 zł oraz 2 postępowania powyżej 60 tys. EURO na kwotę 6.904.352,24 zł przeprowadzono na rzecz Kancelarii Prezesa RM. Sfinansowane w kwocie 6.615.000,o zł ze środków Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa RM. — 2 postępowania na roboty budowlane od 6.000 do 60.000 EURO w kwocie 170.973,25 zł oraz 6 postępowań powyżej 60 tys. EURO w kwocie 22.859.036,86 przeprowadzono na rzecz Kancelarii Prezesa RM. Sfinansowane w kwocie 4.532.000,0 ze środków Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa RM. 145

146 Centrum Obsługi poza bieżącym zaspakajaniem potrzeb Kancelarii Prezesa RM świadczy odpłatnie usługi na rynku zewnętrznym. W 2004 r. usługi te wyniosły 128.501.000 zł, ich zakres rzeczowo – finansowy kształtował się następująco: L.p. Rodzaj usług Wartość Wydawniczo – poligraficzne, w tym 111.954.000 zł 1. wydawanie i rozpowszechniania Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego i Monitora Polskiego B 106.520.000 zł 2. Wczasowo – konferencyjne 11.696.000 zł 3. Hotelarsko – gastronomiczne 3.315.000 zł 4. Naprawcze środków transportu i transportowe 1.008.000 zł 5. Techniczne 295.000 zł 6. Gospodarcze 192.000 zł 7. Inne 41.000 zł 6) Liczba ośrodków szkoleniowo – wypoczynkowych Centrum Obsługi dysponuje 8 ośrodkami wypoczynkowymi na terenie Polski i jednym ośrodkiem poza granicami kraju tj: a) Jadwisin – ośrodek wypoczynkowo – konferencyjny, położony na zachodnim brzegu Zalewu Zegrzyńskiego, w odległości 35 km od Warszawy; dysponuje 125 miejscami, b) Mała Wieś – ośrodek wypoczynkowo – konferencyjny, położony na Nizinie Mazowieckiej w pobliżu Grójca, w odległości ok. 60 km od Warszawy; dysponuje 60 miejscami, c) „Gryf” w Kołobrzegu – ośrodek zlokalizowany w uzdrowiskowej części miasta, ok. 200 m. od morza; dysponuje 207 miejscami, d) Trójca – ośrodek położony w regionie podbieszczadzkim, w odległości ok. 37 km od Przemyśla; dysponuje 34 miejscami, e) Zespół Hotelowy „Kormoran” w Mierkach k. Olsztynka – ośrodek położony nad Jeziorem Pluszne, w odległości ok. 5 km od Olsztynka; dysponuje 242 miejscami, f) Besial – ośrodek należy do Zespołu Hotelowego „Kormoran”; dysponuje 242 miejscami, g) Łańsk – ośrodek położony w centrum kompleksu leśnego Puszczy Nidzickiej nad Jeziorem Łańskim, na trasie Olsztynek – Olsztyn; dysponuje 176 miejscami, h) Rybaczówka – należy do ośrodka wypoczynkowego Łańsk. Dysponuje 97 miejscami, i) Rybaki – ośrodek położony nad Jeziorem Łańskim, w odległości ok. 25 km od Olsztyna; dysponuje 188 miejscami, j) Grodna – ośrodek położony 7 km od Międzyzdrojów, w granicach Wolińskiego Parku Narodowego; dysponuje 160 miejscami, k) Św. Konstantyn k. Warny – ośrodek położony 9 km od Warny, nad Morzem Czarnym; dysponuje 100 miejscami. Na funkcjonowanie ośrodków wypoczynkowych Centrum Obsługi Kancelarii Prezesa RM nie są przeznaczone żadne środki budżetowe. Ośrodki są dofinansowane jedynie ze środków Centrum Obsługi, Centrum Obsługi nie posiada ośrodków szkoleniowych. 8) Poziom zatrudnienia w poszczególnych ośrodkach szkoleniowo – wypoczynkowych. Poziom zatrudnienia w ośrodkach wypoczynkowych przedstawia się następująco: — Grodno – 9 osób, — Jadwisin – 22 osoby, — Kołobrzeg – 37 osób, — Mała Wieś – 12 osób, — Trójca – 8 osób, — Św. Konstantyn (Bułgaria) – 1 osoba, — Łańsk – 37 osób, — Mierki – 51 osób, — Rybaki – 29 osób

Numer trzeci - Świat Zbóż
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
INFORMACJA
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
wzór umowy na uczestnictwo w projekcie + załączniki
Rolnictwo ekologiczne - Gmina Cedry Wielkie
Wersja do pobrania - Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku
facility management jako innowacyjna koncepcja ... - PTZP
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2011 roku
one korzystanie z zasobów rybackich na tle ich stanu w 2012 roku
koszty środków pracy i poziom zrównoważenia procesu produkcji w ...
Akademia Ekonomiczna w Krakowie - Inżynieria Rolnicza
pozyskiwanie informacji rolniczej a poziom wykorzystania funduszy ...
Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, T. 94, z. 1, 2007 - Wydział Nauk ...
Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań
źródła dochodów a poziom wyposażenia w park maszynowy ...
Jerzy PROKOPOWICZ, Halina JANKOWSKA-HUFLEJT
Pomoc dla małych gospodarstw rolnych w Polsce w nowej ...
Funkcje konsumpcji w krajach Unii Europejskiej • • • • • • • - SGGW
pełny tekst - Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach
pobierz - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie