Views
5 years ago

Załączniki

Załączniki

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Śląskie 1 Ośrodek Szkolenia, 110 22 2 2 18 49 2,13 stan ogólnie dobry Pracy i Wypoczynku ŚUW w Wiśle Świętokrzyskie brak 200 0 Ośrodek sezonowy. Grunt dzierżawiony od Lasów Państwowych. Zły stan techniczny obiektów i wyposażenia Warmińsko - Mazurskie 1 Ośrodek Kolonijno - Wypoczynkowy w Piaskach k/ Rucianego - Nida (ośrodek przekazany w dzierżawę) 53 0 Ośrodek całoroczny. Stan obiektów i wyposażenia dobry 2 OSW w Kowaliki k/ Rucianego - Nida (przekazany w dzierżawę) 3 OW w Stegnie 87 3 1 2 78,96 37,96 Ośrodek sezonowy. Stan zadowalający. 27 domków. 389 4 1 3 4 95 9,4 3 budynki, 9 domków campin-drewnian. świetlica, boisko Wielkopolskie 1 Ośrodek Wczasowy Ul. Wojska Polskiego 36 72-351 Pogorzelica gm. Rewal 44 2 0 1 1 100 11,5 3 pawilony murowane, kuchenki gazowe umywalki, bież woda, WC, prysznice 2 Ośrodek Wypoczynkowy w Boszkowie ul. Dominicka 20 gm.Włoszkowice 56 0 0 0 0 63,00 ośrodek wydzierżawiony pok. 2-3 osobowe 3 Ośrodek Wypoczynkowy Ul. Wojska Polskiego 29 Łeba Zachodniopomorskie 1 OW Pobierowo 225 4 1 0 3 25 0 ośrodek sezonowy, wymaga znacznych nakładów na remonty i modernizację, przewiduje się wydzierżawienie 2 OW Świnoujście 35 1 1 0 1 100 0 ośrodek całoroczny, wymaga znacznych nakładów na remonty i modernizację, przewiduje się jego wydzierżawienie OGÓŁEM 31 3051 112 11 18 89 w tym 60 planowanych dane zawierają informacje o miejscach szkoleniowych, noclegowych, stałych i sezonowych 205

206 Wykaz gospodarstw pomocniczych zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich wraz z kosztami działalności w 2003 r. Województwo Nazwa inspekcji, straży, służby Pozycja Nazwa gospodarstwa pomocniczego Dolnośląskie Kujawsko - Pomorskie Wojewózki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spozywczych we Wrocławiu Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Bydgoszczy Lubelskie 1 gospodarstwo pomocnicze KWP- dane przekazane do KGP Lubuskie Łódzkie Małopolskie 1 1 Dolnośląskie Centrum Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spozywczych we Wrocławiu Kujawsko-Pomorskie Centrum Jakości Artykułów Rolno-Spożywczych - Gospodarstwo Pomocnicze przy WIJHAR-S średnioroczne koszty działalności za 2003 r. w tys. zł Kuratotrium Oswiaty 1 Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy”Administracja” 34 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Wojewódzki Inspektorat Weterynarii 1 1 Lubuskie Centrum Jakości 572,46 Gospodarstwo pomocnicze przy ZakBadzie Higieny Weterynaryjnej (zlikwidowane z dniem 31 grudnia 2003 r.) ogółem 3 2815,46 Zespół Nadpil. Parów Krajobr. 1 Gospodarstwo Szkółkarskie przy “Zespole..” 304,2 Kuratorium Oświaty w Łodzi 1 Woj.. Insp. Jak. Handlow. Art.. Rono-Spoż 1 Kuratorium Oświaty w Łodzi Gospodarstwo pomocnicze - “Horyzont _Dąbki” w Dąbkach Łódzkie Centrum Jakości Arykułów Rolno-Spożywczych Godpodarstwo Pomocnicze WIJHAR-S w Łodzi Inspekcja Weterynaryjna 1 Gospodarstwo pomocnicze - PIW Skierniewice 782 ogółem 4 2 711,20 Kuratorium Oświaty w krakowie (funkcjonuje od 1 lipca 2003 r. ) 377 554 2209 1 328 1 Zakład Obsługi KO w Krakowie 112 Mazowieckie Kuratorium Oświaty 1 GP KO 1598 Opolskie Podkarpackie Komenda Wojewódzka PSP 1 Ośrodek Szkoleniowo - Wypoczynkowy w Turawie 341 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych 1 Opolskie Centrum Jakości Artykułów Rolno - Spozywczych ogółem 2 539,7 Wojewódki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w Rzeszowie 1 Studium Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych w Rzeszowie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie 1 Ośrodek Wypoczynkowy dla pracowników w Bystrem 170 ogółem 2 323 Podlaskie brak poza KWP - dane przekazane do KGP Pomorskie Śląskie Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Gdańsku Kratorium Oświaty 1 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych 297 198,7 1 Gospodarstwo Pomocnicze LOM w Malborku 926 gospodarstwo pomocnicze utworzone pod nazwą: Zespół Ośrodków Szkoleniowo - Wypoczynkowych ,,ZATOKA” w Sopocie 153 1327 1 Gospodarstwo Pomocnicze CENTRUM 235 ogółem 3 2488 Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych Świętokrzyskie Kuratorium Oświaty 1 Warmińsko - Mazurskie Wielkopolskie Zachodniopomorskie Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych Wojewódzki Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych Kuratorium Oświaty 1 1 1 Śląskie Centrum Badań Jakości Artykułów Rolno - Spożywczych (zlikwidowane z dniem 10 sierpnia 2004 r.) Zakład Działalności Socjalnej Pracowników Oświaty w Kielcach Warmińsko-Mazurskie Centrum Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych 1634 1 Wielkopolskie Centrum JARS w Poznaniu 544 Zespół Placówek Szkoleniowo - Wypoczynkowych z siedzibą w Zajączkowie ogółem 2 1098 WIJHARS 1 Gospodarstwo Pomocnicze przy Inspektoracie 339 Kuratorium Oświaty 1 Dom Nauczyciela 796 ogółem 2 1135 OGÓŁEM 25 Koszty ogółem 16190,36 444 361 554

Numer trzeci - Świat Zbóż
Kurier Powiatowy nr 3(76) - Powiat koniński
Âcienny telefon WayPhone d
2012-2013 - PWSIiP w Łomży
zadania dla gospodarstwa leśnego
Pobierz katalog ofert gospodarstw agroturystycznych - Małopolska ...
Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia. Nr 37/2010 - KRUS
Małopolska, Agroturystyka - Województwo Małopolskie
INFORMACJA
Biuletyn Europejski Fundusz Społeczny na Podkarpaciu nr 11 ...
depliant esecutivo polonia 2010.cdr - e-SPICES
Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie nr 14/2011
Ubezpieczenia w Rolnictwie. Materiały i Studia. Nr 43/2012 - KRUS
część i uwarunkowania przyrodnicze - Mariusz Maciejczak
Karta katalogowa rodziny przemysłowych routerów GPRS ... - Inventia
Portal PL-Grid - funkcje i usługi
Modele-finansowania-działań-z-młodzieżą-publikacja
Ewaluacja mid-term Regionalnego Programu Operacyjnego ...
Name XXX Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed - Marantec
Comfort 220.2, 250.2, 252.2, 250.2 speed - Marantec
pobierz - Wydział Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie
Produkcja rolna w Unii Europejskiej: Mleko i ... - Polska w UE
Biuletyn WUP - Wojewódzki Urząd Pracy w Olsztynie
Powiatowe ABC - grudzień 2009 - Powiat Radziejowski
Kontrola realizacji projektu - Polska Agencja Rozwoju ...
12 Odważnych Ludzi - Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z ...