Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Postępowanie

Temat: Postępowanie kompensacyjne w stoczniach w Gdyni i Szczecinie Kwestie: Działania podejmowane w celu ratowania przyszłości stoczni. Aktywizacja terenów postoczniowych. Inwestorzy działający na terenach postoczniowych. projektów to ok. 300 mln Euro. � Dodatkowo Spółka zaangażowana jest w realizację następujących projektów: � Budowę pięciu kesonów portowych, o wadze ok. 600 ton każdy. � Budowę dwóch promów fiordowych. � Budowę dwóch jednostek obsługi, tzw. Platform Supply Vessels, dla sektora offshore oil&gas. � Budowę czterech kutrów rybackich. � Remont czterech mniejszych jednostek pływających. � W inwestycję zorientowaną na produkcje elementów fundamentów wież wiatrowych stawianych na morzu. Szacowany przerób stali na bazie niniejszej inwestycji to 20.000 ton rocznie. Planowane uruchomienie produkcji to rok 2012. � Spółka angażuje aktualnie ok. 1200 osób w realizację prowadzonych przez siebie projektów. Jednocześnie ma w planach zwiększenie zatrudnienia do końca 2011 r. o ok. 200‐300 osób. Stocznia Remontowa Nauta S.A. � Aktualnie Spółka realizuje w Suchym Doku nr 2, dzierżawionym od Crist S.A., projekt remontowy statku M/S ROZTOCZE dla PŻM. � SR Nauta S.A. wykorzystuje dla projektów remontowych, nabyty i przebudowany w 2011 r. na zlecenie Spółki przez Crist S.A., dok pływający. � Spółki z grupy kapitałowej Nauta, tj. KONREM‐NAUTA oraz NAUTA‐HUL realizują produkcję sekcji stalowych kadłubów oraz konstrukcji stalowych dla odbiorców norweskich. � Spółka angażuje aktualnie ok. 800 osób. Energomontaż Północ S.A. � Energomontaż Północ S.A. za pośrednictwem swojej spółki zależnej ENERGOMONTAŻ‐PÓŁNOC Gdynia Sp. z o.o. realizuje, na bazie zakupionych przez siebie aktywów, proces inwestycyjny o wartości ok. 50 mln zł. Przedmiotem inwestycji Spółki jest budowa zakładu prefabrykacji i obróbki konstrukcji wielkogabarytowych na rzecz energetyki oraz branży offshore. Zakład, poza liniami spawalniczymi, wyposażony będzie dodatkowo w urządzenia obróbcze, tj. wielofunkcyjne wytaczarki i frezarki. Inwestycja ta realizowana jest na podstawie „zezwolenia strefowego” udzielonego Spółce przez PSSE. � Spółka rozwija działalność remontową jednostek pływających. Realizacja tych projektów prowadzona jest na bazie Suchego Doku nr 1 wyposażonego w suwnicę o udźwigu 500 ton. Aktualnie na doku znajduje się jeden statek, a kolejne spodziewane są w cyklach remontowych wg bookingu doku do końca 2011 r. � Podwykonawcy angażowani dotychczas do realizacji projektów remontowych przez Grupę Remontową S.A. dzierżawiącą dok od Energomontażu, są zatrudniani przez Energomonataż bezpośrednio. Gafako Sp. z o.o. � Spółka, w coraz większym stopniu, aktywizuje zakupiony przez siebie majątek w ramach obszarów aktywów Stoczni Gdynia. � W trakcie realizacji jest remont nabrzeży będących w posiadaniu Spółki. Zatrudnienie ok. 1200 osób Dzierżawa suchego doku Proces inwestycyjny warty 50 mln zł Zaangażowanie Gafako 114

Temat: Postępowanie kompensacyjne w stoczniach w Gdyni i Szczecinie Kwestie: Działania podejmowane w celu ratowania przyszłości stoczni. Aktywizacja terenów postoczniowych. Inwestorzy działający na terenach postoczniowych. � Firma kontynuuje realizację projektów na rzecz branży offshore oil&gas, a także produkcję elementów wyposażenia pogłębiarek oraz innych specjalistycznych jednostek pływających. � Aktualnie prowadzony jest proces instalacji maszyn obróbczych, w tym wielofunkcyjnej wytaczarki służącej do obróbki konstrukcji wielkogabarytowych, w halach i obiektach nabytych przez Gafako Sp. z o.o. od Stoczni Gdynia S.A. � Jednym z kluczowych klientów Spółki jest National Oilwell Varco – potentat w branży oil&gas. � Firma ma szansę udziału w rynku Shallgas. � Spółka posiada zagwarantowany order‐book do końca 2011 r. � Spółka zatrudnia aktualnie ok. 220 osób. Euromal Sp. z o.o. � Własnością Spółki są przede wszystkim ciągi konserwacyjno‐malarskie oraz komory śrutownico‐malarskie. � Spółka specjalizuje się w czyszczeniu oraz malowaniu statków, konstrukcji stalowych, elementów wyposażenia i obiektów lądowych. � Średnie zatrudnienie to ok. 110 osób. Grupa Remontowa S.A. � Spółka nie jest nabywcą aktywów Stoczni Gdynia S.A. w procesie kompensacji, jednakże do tej pory prowadziła szereg projektów na bazie dzierżawionych od nabywców aktywów suchych doków. Ostatnim projektem realizowanym przez Spółkę był remont statku zrealizowany przez Spółkę na przełomie września i października 2011 r. Grupa Remontowa prowadziła na bazie SDII, będącego własnością Crist S.A., remont platformy wiertniczej typu Semi‐Sub, Arctic II. Ponadto we współpracy z Energomontażem prowadzi remont pogłębiarek dla Van Oord. � Spółki Grupy Remontowa S.A. oraz GSR Oddział Gdynia angażują okresowo na terenie Stoczni Gdynia od 500 osób. Grupa Vistal S.A. � Firma specjalizuje się w produkcji konstrukcji stalowych, m.in. dla podmiotów realizujących duże projekty infrastrukturalne, tj. jak budowa autostrady A4 lub Mostu Północnego w Warszawie. � Aktualnie Grupa Vistal Gdynia S.A. rozpoczyna realizację procesu inwestycyjnego o wartości od 100 do 150 mln zł zorientowanego na produkcję elementów typu monopole dla branży Offshore Wind Power. Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna Sp. z o.o. � Realizacja planów zaprezentowanych przez PSSE skutkować będzie pojawieniem się integratora infrastruktury stoczniowej, dzięki któremu możliwy będzie rozwój wszystkich funkcjonujących na terenie stoczni firm oraz przyciąganie nowych inwestorów. Projekty perspektywiczne � Jednym z projektów jest budowa jednostek FPSO na bazie SDII Stoczni Gdynia. Są to specjalistyczne jednostki do wydobycia spod dna morza, magazynowania wstępnej Projekty realizowane przez GR 115

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...