Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Grupa Bumar –

Temat: Grupa Bumar – narodowy koncern zbrojeniowy Kwestie: Struktura Grupy Bumar. Konsolidacja. Wsparcie ze strony Skarbu Państwa i Agencji Rozwoju Przemysłu. Wsparcie 15 projektów dla bezpieczeństwa państwa Spis treści: • W skrócie 129 • Grupa Bumar 129 • Konsolidacja Grupy Bumar 130 • Wsparcie finansowe dla prac badawczo‐rozwojowych 131 128

Temat: Grupa Bumar – narodowy koncern zbrojeniowy Kwestie: Struktura Grupy Bumar. Konsolidacja. Wsparcie ze strony Skarbu Państwa i Agencji Rozwoju Przemysłu. Wsparcie 15 projektów dla bezpieczeństwa państwa W skrócie: Rządowa „Strategia konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego” wyznaczyła ścieżkę konsolidacyjną uznając Bumar Sp. z o.o. – której pakiet 82,62% udziałów posiada Skarb Państwa – za wiodącą firmę dla utworzenia narodowego koncernu zbrojeniowego nazwanego Grupą Bumar. Grupa to obecnie 24 spółki polskiego przemysłu obronnego. W latach 2008‐2009 przeprowadzono gruntowną restrukturyzację spółki Bumar Sp. z o.o. W 2009 roku w ramach konsolidacji Skarb Państwa wniósł na podwyższenie kapitału zakładowego 85% akcji 8 spółek, a w 2011 r. kolejnych 8 pakietów mniejszościowych. Agencja Rozwoju Przemysłu wniosła po jednej spółce w 2009 i 2011 r. We wrześniu 2011 r. pomiędzy Ministrem Skarbu Państwa a Bumar Sp. z o.o. zawarta została umowa w sprawie wsparcia niebędącego pomocą publiczną na kwotą 378.467 tys. zł, w okresie do 15 września 2013 r. Umowa ma na celu umożliwienie realizacji przez Grupę Bumar istotnych dla bezpieczeństwa państwa 15 projektów badawczo–rozwojowych w zakresie uzbrojenia i sprzętu wojskowego. Grupa Bumar: „Strategia konsolidacji i wspierania rozwoju polskiego przemysłu obronnego” w przedstawionym poniżej zakresie jest realizowana przez Ministra Skarbu Państwa we współpracy z Ministrem Obrony Narodowej oraz udziałem Bumar Sp. z o.o. Zgodnie z postanowieniami Strategii Zarząd Bumar Sp. z o.o. opracował i wprowadził w 2011 r. nową trzystopniową strukturę organizacyjną Grupy opartą na dywizjach produktowych: 1. Bumar Sp. z o.o. � Do głównych zadań Bumar Sp. z o.o. należy formułowanie strategii koncernu, sprawowanie nadzoru właścicielskiego, zarządzanie finansami oraz organizowanie finansowania dla realizacji zadań całego koncernu, prowadzenie działalności marketingowej, w tym promocyjnej oraz zadania public relations i komunikacji wewnętrznej, koordynacja i wspieranie handlu oraz prowadzenie eksportowej działalności handlowej, a także handlu cywilnego. � Bumar Sp. z o.o. odpowiada za wdrażanie nowoczesnego zarządzania, prowadzenie polityki kadrowej, zarządzania majątkiem, przeprowadzanie restrukturyzacji i przekształceń, system scentralizowanych zakupów oraz inne wspólne systemy wprowadzane w Grupie Bumar. Docelowo Bumar Sp. z o.o. zostanie przekształcona w spółkę akcyjną. 2. Dywizje W roku 2011 r., w związku z restrukturyzacją, wydzielono w strukturze Grupy 4 Dywizje – konsorcja grupujące firmy Grupy o tym samym podstawowym profilu produktowym lub tworzące tzw. platformy systemowe: � Dywizja Bumar Amunicja: � ZM MESKO S.A. w Skarżysku Kamiennej, � WSK PZL – Warszawa II S.A., � FPS Sp. z o.o. w Bolechowie, � ZM Dezamet S.A. w Nowej Dębie, 3‐stopniowa struktura Główne zadania Bumar Sp. z o.o. Podział na 4 dywizje Bumar Amunicja 129

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy