Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Realizacja

Temat: Realizacja koncepcji prywatyzacji sektora rolno ‐ spożywczego Kwestie: Koncepcja prywatyzacji spółek rolno‐spożywczych. Prywatyzacja spółek unasieniania zwierząt (tzw. shiuz‐ów). Prywatyzacja hurtowych rynków rolnych i udział ARiMR w procesie. Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Harmonogram prac Spis treści: • W skrócie 135 • Prywatyzacja spółek inseminacyjnych 136 • Prywatyzacja hurtowych rynków rolnych 138 • Krajowa Spółka Cukrowa S.A. 141 � Prywatyzacja KSC – informacje o procesie prywatyzacji 141 � Prywatyzacja KSC – harmonogram oferty 142 � Prywatyzacja KSC – informacje o pożyczkach i transzach 142 134

Temat: Realizacja koncepcji prywatyzacji sektora rolno ‐ spożywczego Kwestie: Koncepcja prywatyzacji spółek rolno‐spożywczych. Prywatyzacja spółek unasieniania zwierząt (tzw. shiuz‐ów). Prywatyzacja hurtowych rynków rolnych i udział ARiMR w procesie. Prywatyzacja Krajowej Spółki Cukrowej S.A. Harmonogram prac W skrócie: � 17 grudnia 2009 r. Ministerstwo Skarbu Państwa zatwierdziło „Koncepcję prywatyzacji spółek rolno‐spożywczych”, wypracowaną w MSP w porozumieniu z instytucjami rolniczymi, producentami i hodowcami bydła oraz organizacjami reprezentującymi samych rolników. 29 lipca 2010 r. zostały zatwierdzone uzupełnienia i doprecyzowania „Koncepcji ...”. � Zapisy „Koncepcji…” odnoszą się do 4 spółek inseminacyjnych (Małopolskiego Centrum Biotechniki Sp. z o.o. w Krasnem, Mazowieckiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o. w Łowiczu, Stacji Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. w Bydgoszczy, Wielkopolskiego Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Tulcach) oraz 8 hurtowych rynków rolnych (Beskidzki Hurt Towarowy S.A. z siedzibą w Bielsku‐Białej, Warszawski Rolno‐Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. w Broniszach, Rolno‐Przemysłowy Rynek Hurtowy Giełda Hurtowa S.A. z siedzibą w Legnicy, Dolnośląskie Centrum Hurtu Rolno‐Spożywczego S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Lubelski Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Elizówce, Rolno‐ Spożywczy Rynek Hurtowy S.A. z siedzibą w Radomiu, Rolno‐Spożywczy Rynek Hurtowy Giełda Elbląska S.A. z siedzibą Elblągu, Zielonogórski Rynek Rolno‐Towarowy S.A. z siedzibą w Zielonej Górze). � Na zasadach preferencyjnych będzie prywatyzowana Krajowa Spółka Cukrowa S.A. Zbycie akcji nastąpi w trybie publicznym, lecz oferta adresowana będzie wyłącznie do osób uprawnionych, czyli plantatorów buraków cukrowych, związanych umowami kontraktacji buraków cukrowych ze Spółką i jej pracowników. � Przy tworzeniu „Koncepcji” czerpano ze sprawdzonych wzorców z krajów Europy Zachodniej, w których odbyła się prywatyzacja spółek rolno‐spożywczych, a która była skierowana do producentów rolnych. � Intencją twórców „Koncepcji prywatyzacji spółek rolno‐spożywczych” było oddanie producentom rolnym odpowiedzialności za przyszłość spółek inseminacyjnych. To oni sami podejmują decyzję o udziale w prywatyzacji. Umożliwienie producentom rolnym i ich związkom udziału w prywatyzacji wpływa na utrwalanie dobrych tendencji i zapewnia właściwy rozwój polskiego rolnictwa. � Do preferencyjnego nabycia udziałów spółek inseminacyjnych uprawnionych było łącznie ponad 409 tys. osób. Uprawnionymi są producenci rolni – gospodarstwa osób fizycznych i prawnych, w tym: rolnicze spółdzielnie produkcyjne i przedsiębiorstwa rolne, współpracujące w ostatnich dwóch latach z daną spółką, pracownicy spółek oraz inseminatorzy. � Zbywanie udziałów nabytych na zasadach preferencyjnych przez producentów rolnych i pracowników jest dopuszczalne od dnia ich nabycia jedynie w obrębie dotychczasowych wspólników oraz na rzecz związków producentów rolnych w celu koncentracji uprawnień właścicielskich, natomiast bez ograniczeń na zasadach ogólnych ‐ po upływie 10 lat od ich nabycia. � MSP w koncepcji prywatyzacyjnej przyjęło 10‐letni zakaz zbywania udziałów na rzecz podmiotów nieuprawnionych, celem zabezpieczenia Spółek przed przejęciem przez podmioty nieuprawnione. 135

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Raport z badania rynku pracy powiatu nakielskiego - Ministerstwo ...
umowa - ŁZG ŁĘCZYCA S.A. z siedzibą w Łęczycy - Ministerstwo ...
Walcownia Metali „Łabędy” S.A. z siedzibą w Gliwicach
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport Roczny z działalności Instytutu Książki za rok 2007
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...