Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Uzdrowiska –

Temat: Uzdrowiska – prywatyzacja i inwestycje Kwestie: Prywatyzacja spółek uzdrowiskowych. Korzyści z prywatyzacji. Uzdrowiska wyłączone Uzdrowiska wyłączone: � Z prywatyzacji wyłączonych jest 7 uzdrowisk: 1. Uzdrowisko Busko‐Zdrój S.A. w Busku Zdroju, 2. Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. w Ciechocinku, 3. Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. w Kołobrzegu, 4. Uzdrowisko Lądek‐Długopole S.A. w Lądku Zdroju, 5. Uzdrowisko Rymanów S.A. w Rymanowie Zdroju, 6. Uzdrowisko Krynica‐Żegiestów S.A. w Krynicy Zdroju, 7. Uzdrowisko Świnoujście S.A. w Świnoujściu. � Kryteria wyłączenia niektórych uzdrowisk z prywatyzacji zostały określone w art. 64 Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym. Są to m.in.: � Posiadanie bazy leczniczo‐noclegowej, infrastruktury, kwalifikacji personelu i możliwość zapewnienia rozwój kierunku rehabilitacyjnego, � Posiadanie różnorodnych urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, istotnych z punktu widzenia rozwoju i funkcjonowania miejscowości, w których się znajdują. � Ewentualna prywatyzacja tych 7 uzdrowisk wymagałaby zmian legislacyjnych. Na razie nie są prowadzone prace w tym zakresie. Większość z tych uzdrowisk funkcjonuje dzięki kontraktom z Narodowym Funduszem Zdrowia. Niewątpliwie tym firmom brakuje środków na nakłady inwestycyjne i poprawę bazy. Fakt, że te uzdrowiska są wyłączone z prywatyzacji, nie ma żadnego przełożenia na ich szczególne relacje na przykład z NFZ. � Rozpoczęty proces prywatyzacji uzdrowiskowych spółek Skarbu Państwa zmierza do poprawy efektywności ich funkcjonowania i dalszego rozwoju poprzez pozyskanie inwestora strategicznego. Uzdrowiska sprywatyzowane: Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce � 7 stycznia 2010 r. podpisano umowę sprzedaży 12.525 udziałów Spółki: Uzdrowisko Ustka Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce, stanowiących 92,77% kapitału zakładowego, na rzecz HOTEL LUBICZ Sp. z o.o. z siedzibą w Ustce. � Pozostałe 7,23% udziałów należących do Skarbu Państwa jest nieodpłatnie zbywanych w procesie udostępniania uprawnionym pracownikom Spółki. � Zgodnie z zapisami umowy nwestor do 31 grudnia 2014 r. dokona podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 13.000.000, zł. Środki zostaną przeznaczone na nabycie przez Spółkę środków trwałych w tym, w miarę potrzeb na rzecz ochrony środowiska. � Inwestor zobowiązał się, że przez okres 5 lat utrzyma stan zatrudnienia pracowników zatrudnionych w Spółce na czas nieokreślony na poziomie liczby etatów z dnia zawarcia umowy, zgodnie z postanowieniami podpisanego pakietu socjalnego. � Łączna kwota transakcji to 14.028.000 zł (tj. 1.120,00 zł za jeden udział). Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie � 27 stycznia 2010 r. podpisano umowę sprzedaży 43.910 udziałów Spółki: Uzdrowisko Kraków Swoszowice Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, stanowiących 92,42% kapitału zakładowego spółki, na rzecz STP Investment S.A. z siedzibą w Bochni. � Pozostałe 7,58% udziałów należących do Skarbu Państwa jest nieodpłatnie zbywanych w procesie udostępniania uprawnionym pracownikom Spółki. Lista wyłączonych uzdrowisk Powody wyłączenia Zobowiązania inwestycyjne 148

Temat: Uzdrowiska – prywatyzacja i inwestycje Kwestie: Prywatyzacja spółek uzdrowiskowych. Korzyści z prywatyzacji. Uzdrowiska wyłączone � Zgodnie z zapisami umowy Inwestor do 31 grudnia 2012 r. dokona podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 2.000.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na nabycie przez Spółkę lub ulepszenie istniejących środków trwałych w tym, w miarę bieżących potrzeb na rzecz ochrony środowiska. � Inwestor zobowiązał się, że przez okres 3 lat utrzyma stan zatrudnienia pracowników zatrudnionych w Spółce na czas nieokreślony na poziomie liczby etatów z dnia zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami podpisanego pakietu socjalnego. � Łączna kwota transakcji to 18.090.920 zł (tj. 412 zł za jeden udział). Solanki Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu � 31 sierpnia 2010 r. została zawarta umowa zbycia 30.276 udziałów zakładowego spółki: Solanki Uzdrowisko Inowrocław Sp. z o.o. z siedzibą w Inowrocławiu, stanowiących 92,42% kapitału na rzecz firmy Tadeusz Chęsy – Zakład Poligraficzno Wydawniczy „POZKAL” z siedzibą w Inowrocławiu. � Pozostałe 7,58% udziałów należących do Skarbu Państwa jest nieodpłatnie zbywanych w procesie udostępniania uprawnionym pracownikom Spółki. � Zgodnie z zapisami umowy, inwestor do 1 września 2011 r. dokonał podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 2.000.000 zł. Środki te zostaną przeznaczone na nabycie przez Spółkę środków trwałych związanych z przedmiotem działalności Spółki w okresie do 31 grudnia 2013 r. � Inwestor zobowiązał się, że w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2013 r. utrzyma stan zatrudnienia pracowników objętych postanowieniami pakietu socjalnego na poziomie liczby etatów z dnia zawarcia umowy. � Łączna kwota transakcji to 20.527.128 zł (tj. 678,00 zł za udział). Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń S.A. z siedzibą w Ustroniu � 31 sierpnia 2010 r. została zawarta umowa zbycia 2.569.000 akcji Spółki Przedsiębiorstwo Uzdrowiskowe Ustroń S.A. z siedzibą w Ustroniu, stanowiących 90,77% kapitału zakładowego na rzecz American Heart of Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Ustroniu. Pozostałe 9,23% akcji należących do Skarbu Państwa jest nieodpłatnie zbywanych w procesie udostępniania uprawnionym pracownikom Spółki. � Zgodnie z zapisami umowy inwestor w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy dokona podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 2.000.000 zł. Środki w okresie dwóch lat od dnia zawarcia umowy zostaną przeznaczone na nabycie przez Spółkę środków trwałych związanych z przedmiotem działalności Spółki. � Inwestor zobowiązał się, że w okresie 36 miesięcy od dnia zawarcia umowy utrzyma stan zatrudnienia pracowników objętych postanowieniami pakietu socjalnego na poziomie liczby etatów z dnia zawarcia umowy. � Łączna kwota transakcji to 90.505.870 zł (tj. 35,23 zł za jedną akcję). Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o. z siedzibą w Wieńcu Zdroju � 30 listopada 2010 r. podpisano umowę sprzedaży 21.728 udziałów spółki Uzdrowisko Wieniec Sp. z o.o. z siedzibą w Wieńcu Zdroju, stanowiących 93% kapitału zakładowego na rzecz Krzysztofa Grządziela zamieszkałego we Włocławku. � Zgodnie z zapisami umowy inwestor zobowiązał się do podwyższenia kapitału Pakiet inwestycyjny Pakiety inwestycyjne Pakiety inwestycyjne Pakiety inwestycyjne 149

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...