Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

� Rozumiejąc

� Rozumiejąc potrzebę rozwoju polskich uzdrowisk, idącego często w parze z brakiem kapitału na ten rozwój, o połowę zmniejszyliśmy liczbę spółek z tego sektora wyłączonych z prywatyzacji. � W ten sposób stworzyliśmy, działającym w warunkach ostrej konkurencji, uzdrowiskom możliwość pozyskania inwestora, który odpowiednio je doinwestuje, a dzięki temu spółki utrzymają markę wypracowywaną przez lata. � Warto także pamiętać, że Narodowy Fundusz Zdrowia, który ma obowiązek kontraktowania świadczeń, kieruje się jakością usług i jego ceną, nie zaś strukturą własnościową. Dlatego sprywatyzowanie uzdrowisk nie wpłynie na ograniczenie Polakom dostępu do lecznictwa uzdrowiskowego, wręcz przeciwnie, podniesie jakość i zakres świadczonych usług. 16. Sektor farmaceutyczny – prywatyzacja i inwestycje � Ministerstwo Skarbu Państwa (bezpośrednio lub poprzez Polski Holding Farmaceutyczny) sprzedało akcje dziesięciu spółek z sektora farmaceutycznego. Były to zarówno transakcje sprzedaży całych spółek, jak Polfa Pabianice czy Cefarm Rzeszów, jak również pakiety resztówkowe – 2,73% GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A., czy 0,08% Cefarmu Zielona Góra. 17. Komunalizacja – współpraca z samorządami � 71 spółek przekazaliśmy nieodpłatnie na rzecz samorządów. � Dlaczego w niektórych przypadkach decydujemy się na komunalizację, a nie prywatyzację? Są spółki, które działają najbliżej lokalnych społeczności. W takich przypadkach to samorządy najlepiej wiedzą, co w danym momencie jest najbardziej potrzebne mieszkańcom czy zmiana tras kursowania PKS‐ów, czy może wybudowanie kanalizacji w gminie. 18. Właściwe gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa � Od 2009 r. Minister Skarbu Państwa gospodaruje zasobem nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonym na potrzeby ponad 100 instytucji administracji państwowej i rządowej. MSP opracowało i wdrożyło procedurę sprzedaży nieruchomości, w oparciu o które funkcjonują rządowe ośrodki wypoczynkowe – sprzedany został ośrodek w Karpaczu (styczeń 2011 r.), a na rzecz samorządu przekazane zostały: Meduza w Kołobrzegu (maj 2009 r.), Rybaczówka w Turawie (marzec 2011 r.), Kormoran w Łańsku (maj 2011 r.). Trwają prace nad zmianami właścicielskimi w kolejnych ośrodkach. � Skarb Państwa jest największym właścicielem komercyjnych spółek z sektora nieruchomości. Wzorem sektora energetycznego MSP zrealizowało proces konsolidacji części spółek nieruchomościowych, a następnie planuje wprowadzenie holdingu na Giełdę Papierów Wartościowych. Grupa PHN S.A. będzie jedną z największych komercyjnych spółek zarządzających nieruchomościami w regionie Europy Środkowo‐ Wschodniej. � MSP przygotowało i zaproponowało urzędom administracji rządowej wynajmującym lokale wspólne zamówienie na najem powierzchni biurowych co powinno przynieść znaczne oszczędności. 14

19. Totalizator Sportowy – wybór operatora i rozwój wyścigów konnych � Objęliśmy specjalnym nadzorem proces wyboru operatora gier losowych dla Totalizatora Sportowego na kolejnych 7 lat. � Celem jaki sobie wyznaczyliśmy było wzmocnienie przejrzystości realizacji kluczowego, z punktu widzenia milionów użytkowników gier losowych oraz samej spółki, zadania. � Obecna umowa została zawarta na korzystniejszych dla Totalizatora Sportowego warunkach, których efektem będzie zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Spółkę o ok. 800 mln zł w ciągu 7 lat, ograniczenie wyłączności obecnego operatora na świadczone usługi i dostawy sprzętu, oparcie zabezpieczenia wykonania umowy na gruncie prawa polskiego. 20. Agencja Rozwoju Przemysłu – poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw � W latach 2010‐2011 MSP wniosło do Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. 26 spółek. Kapitał zakładowy ARP S.A. został podwyższony o 1.556.128.000 zł. � Co roku do Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców trafia część przychodów z prywatyzacji. Od 2008 r. trafiło tam 3,45 mld zł. � W przeciągu 4 lat 28 spółek pozyskało środki z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców. 21. Realizacja rekompensat zabużańskich � Wypłacono 40 562 rekompensaty na kwotę 1,8 mld zł. � W październiku 2008 r. w MSP uruchomiony został jednolity ogólnokrajowy System Informatyczny Rejestrów (SIR) łączący zadania wojewodów, Ministra Skarbu Państwa i Banku Gospodarstwa Krajowego, wynikające z ustawy zabużańskiej. W ciągu kilku miesięcy umożliwił on likwidację kolejki osób oczekujących na wypłatę rekompensat. Czas oczekiwania na realizację wniosku skrócił się z 12 miesięcy do półtora miesiąca. 15

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...