Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Uzdrowiska –

Temat: Uzdrowiska – prywatyzacja i inwestycje Kwestie: Prywatyzacja spółek uzdrowiskowych. Korzyści z prywatyzacji. Uzdrowiska wyłączone zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 20.200.000 zł i przeznaczenia środków z podwyższenia na realizację inwestycji w majątek trwały uzdrowiska. � Inwestor zobowiązał się do utrzymania stanu zatrudnienia pracowników zatrudnionych w uzdrowisku do 31 marca 2014 r. na poziomie liczby etatów z dnia zawarcia umowy zgodnie z zapisami pakietu socjalnego. � Łączna kwota transakcji to 12.167.680, zł (tj. 560 zł za jeden udział). Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. z siedzibą w Jeleniej Górze � 22 grudnia 2010 r. podpisano umowę sprzedaży 114.290 udziałów spółki Uzdrowisko Cieplice Sp. z o.o. z siedzibą w Jeleniej Górze stanowiących 89,71% kapitału zakładowego w spółce na rzecz KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych reprezentowanego przez KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. � Zgodnie z zapisami umowy inwestor zobowiązał się, że w okresie do 31 grudnia 2011 r. podwyższy kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1.500.000 zł oraz do dokonania przez Spółkę inwestycji w wysokości 6.000.000 zł w terminie do 31 grudnia 2013 r. � Inwestor zobowiązał się do utrzymania stanu zatrudnienia pracowników zatrudnionych w uzdrowisku w okresie 3 lat od dnia podpisania umowy, zgodnie z zapisami pakietu socjalnego. � Łączna wartość transakcji 29.315.385 zł (tj. 256,60 zł za jeden udział). Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. z siedzibą w Polanicy Zdroju � 20 października 2010 r. podpisano umowę sprzedaży 3.450.500 akcji spółki Zespół Uzdrowisk Kłodzkich S.A. z siedzibą w Polanicy Zdroju, stanowiących 90,09% kapitału zakładowego na rzecz KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu reprezentowanego przez KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu. � Pozostałe 9,91% udziałów należących do Skarbu Państwa jest nieodpłatnie zbywanych w procesie udostępniania uprawnionym pracownikom Spółki, zgodnie z przepisami ustawy. � Zgodnie z zapisami umowy inwestor zobowiązał się do nakładów inwestycyjnych w wysokości 25 mln zł. � Inwestor zobowiązał się w stosunku do pracowników Spółki, zgodnie z postanowieniami podpisanego pakietu socjalnego, do utrzymania w okresie 3 lat stanu zatrudnienia 667 pracowników zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę. � Łączna kwota transakcji to 138.227.030 zł (tj. 40,06 zł za jedną akcję). Uzdrowisko Połczyn S.A. z siedzibą w Połczynie Zdroju � 22 listopada 2010 r. podpisano umowę sprzedaży 1.600.621 akcji spółki: Uzdrowisko Połczyn S.A. z siedzibą w Połczynie Zdroju, należących do Skarbu Państwa, stanowiących 89,91% kapitału zakładowego spółki, na rzecz KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu reprezentowanego przez KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu. � Zgodnie z zapisami umowy inwestor zobowiązał się do końca 2011 r. dokonać podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego Pakiety inwestycyjne Pakiety inwestycyjne Pakiety inwestycyjne 150

Temat: Uzdrowiska – prywatyzacja i inwestycje Kwestie: Prywatyzacja spółek uzdrowiskowych. Korzyści z prywatyzacji. Uzdrowiska wyłączone w wysokości nie niższej niż 1.000.000 zł i wykonać inwestycje przez Spółkę w środki trwałe za łączną kwotę 5.000.000 zł. � Inwestor zobowiązał się, zgodnie z postanowieniami podpisanego pakietu socjalnego, w stosunku do pracowników Spółki do gwarancji zatrudnienia w okresie minimum 3 lat. � Łączna kwota 26.426.252,71 zł (tj. 16,51 zł za jedną akcję). Uzdrowisko Przerzeczyn Sp. z o.o. z siedzibą w Przerzeczynie Zdroju � 30 czerwca 2011 r. podpisano umowę sprzedaży 88.980 udziałów spółki: Uzdrowisko Przerzeczyn Sp. z o.o. z siedzibą w Przerzeczynie Zdroju, należących do Skarbu Państwa, stanowiących 85,72% kapitału zakładowego, na rzecz PCZ S.A. z siedzibą we Wrocławiu Pozostałe 14,28% udziałów należących do Skarbu Państwa będzie nieodpłatnie zbywanych w procesie udostępniania uprawnionym pracownikom Spółki. � Zgodnie z zapisami umowy inwestor w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy dokona podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez wniesienie wkładu pieniężnego w wysokości 310.000 zł. Środki zostaną przeznaczone na dokonanie inwestycji przez Spółkę. � Inwestor podpisał z przedstawicielami pracowników Uzdrowiska „Porozumienie w sprawie gwarancji dla pracowników Spółki”, w którym gwarantuje pracownikom zatrudnienie przez okres 18 miesięcy od podpisania umowy sprzedaży udziałów Spółki. � Łączna kwota transakcji 3.301.158 zł (tj. za cenę 37,10 zł za jeden udział). Uzdrowisko Świeradów‐Czerniawa Sp. z o.o. z siedzibą w Świeradowie Zdroju � 20 września 2011 r. podpisano umowę sprzedaży 13.459 udziałów spółki: Uzdrowisko Świeradów‐Czerniawa Sp. z o.o. z siedzibą w Świeradowie Zdroju, stanowiących 87,74 % kapitału zakładowego, na rzecz KGHM I Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą we Wrocławiu reprezentowany przez KGHM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą we Wrocławiu. � Pozostałe 12,26% udziałów należących do Skarbu Państwa jest nieodpłatnie zbywanych w procesie udostępniania uprawnionym pracownikom Spółki. � Zgodnie z zapisami umowy inwestor zobowiązuje się do wykonania inwestycji przez Spółkę do 20 września 2013 r. w środki trwałe za łączną kwotę 1.600.000 zł. � Inwestor zobowiązuje się, że Spółka w okresie 2,5 roku od dnia zawarcia umowy, utrzyma stan zatrudnienia pracowników zatrudnionych w Spółce na czas nieokreślony na poziomie liczby etatów z dnia zawarcia umowy zgodnie z postanowieniami podpisanego pakietu socjalnego. � Łączna kwota transakcji 21.000.077,70 zł (tj. za cenę 1.560,30 zł za jeden udział). Do końca roku planowane jest zakończenie procesów prywatyzacji w uzdrowiskach: Iwonicz, Kamień Pomorski Konstancin i Wysowa. Ogólne korzyści z prywatyzacji spółek uzdrowiskowych: � Uzdrowiska posiadają wypracowaną przez lata markę, bogactwa naturalne oraz są korzystnie usytuowane. � Drzemie w nich potencjał rozwojowy, który jest niezwykle atrakcyjny nie tylko dla Pakiety inwestycyjne Pakiety inwestycyjne 151

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...