Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Sektor

Temat: Sektor farmaceutyczny – prywatyzacja i inwestycje Kwestie: Prywatyzacja prowadzona przez MSP oraz Polski Holding Farmaceutyczny. Opis procesów Spis treści: • W skrócie 155 • Spółki sprywatyzowane 155 • Pozostałe spółki farmaceutyczne 157 154

Temat: Sektor farmaceutyczny – prywatyzacja i inwestycje Kwestie: Prywatyzacja prowadzona przez MSP oraz Polski Holding Farmaceutyczny. Opis procesów W skrócie: Polska jest 6. największym rynkiem farmaceutycznym w Europie pod względem wartości sprzedanych leków, który w roku 2010 osiągnął wartość 20,1 mld zł. Wpływ branży farmaceutycznej na polską gospodarkę systematycznie rósł w ciągu ostatnich pięciu lat. W 2010 r. sektor ten w sposób bezpośredni i pośredni odpowiadał za prawie 1% PKB, czyli 11,1 mld zł, w tym blisko 2/3 tego efektu wytworzyły innowacyjne firmy farmaceutyczne. W Polsce funkcjonuje blisko 450 firm farmaceutycznych, z czego 62 to przedsiębiorstwa innowacyjne. W nadzorze Ministra Skarbu Państwa znajduje się 9 spółek sektora farmaceutycznego w tym: � Trzy jednoosobowe spółki Skarbu Państwa: 1. Polski Holding Farmaceutyczny S.A. (będący większościowym akcjonariuszem w spółkach Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. oraz Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A.). 2. Centrala Farmaceutyczna CEFARM S.A. 3. Wytwórnia Surowic i Szczepionek BIOMED Sp. z o.o. � Dwie spółki z częściowym udziałem Skarbu Państwa (ponad 10% w kapitale zakładowym): 1. Tarchomińskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. (16,70%). 2. CEFARM ‐ Rzeszów S.A. (49%). � Cztery spółki z częściowym udziałem Skarbu Państwa (poniżej 10% w kapitale zakładowym): 1. Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. (5,14%). 2. Cefarm Białystok S.A. (1,2% ‐ akcje pracownicze). 3. Cefarm‐Wrocław Centrum Zaopatrzenia Farmaceutycznego S.A. (0,65% ‐ akcje pracownicze). 4. Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Farmaceutycznego CEFARM‐KRAKÓW S.A. (0,45% ‐ akcje pracownicze). Spółki sprywatyzowane: Cefarm Białystok S.A. 23 lipca 2009 r. podpisana została umowa zbycia 85% akcji na rzecz Farmacol S.A. za kwotę 71.527.500 zł. Skarb Państwa uzgodnił podstawowe gwarancje dotyczące spraw pracowniczych, tj.: uzyskał od inwestora gwarancję zatrudnienia na poziomie 490 etatów przez okres 2 lat, uzyskał gwarancję poziomu wynagrodzeń i świadczeń socjalnych przez okres 12 miesięcy, uzyskał gwarancję realizacji programów szkoleniowych dla wszystkich pracowników Spółki. Te gwarancje zostały wpisane bezpośrednio do Umowy prywatyzacyjnej. Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A. Prywatyzację Spółki prowadził Polski Holding Farmaceutyczny S.A. Ministerstwo Skarbu Państwa jest właścicielem 100% akcji PHF S.A. oraz było właścicielem 5,04% akcji Polfy Pabianice S.A., do sprzedaży których udzieliło pełnomocnictwa Holdingowi, który posiadał 80% akcji Polfy Pabianice S.A. 26 marca 2010 r. dokonano zamknięcia transakcji. Łączna cena zakupu akcji wyniosła 300.016.820,25 zł, w tym za akcje Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A. – 282.240.000,05 zł za akcje Skarbu Państwa 17.776.820,20 zł. 14 grudnia 2010 r. po uzyskaniu zgody Rady Ministrów nastąpiło umorzenie akcji własnych Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A. za wynagrodzeniem dla Akcjonariusza (Skarbu Państwa) na kwotę 248.795.512,10 zł. Sprzedaż za 71,5 mln zł Zobowiązania inwestora Prywatyzację prowadził PHF Łączna kwota transakcji: 300 mln zł 155

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
polska 2007 raport o rynku pracy oraz zabezpieczeniu społecznym
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z wewnętrznego mierzenia jakości pracy CEN w 2005 roku
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...