Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Sektor

Temat: Sektor farmaceutyczny – prywatyzacja i inwestycje Kwestie: Prywatyzacja prowadzona przez MSP oraz Polski Holding Farmaceutyczny. Opis procesów S.A. jest właścicielem 69% akcji Polfy Tarchomin S.A. W związku z niezłożeniem przez potencjalnych inwestorów żadnej oferty w drugim podejściu do prywatyzacji Spółki, Zarząd Polskiego Holdingu Farmaceutycznego S.A. podjął decyzję o zakończeniu procesu bez rozstrzygnięcia. Doradcom prywatyzacyjnym zostało zlecone opracowanie nowego alternatywnego wariantu przeprowadzenia transakcji. Przygotowywana strategia sprzedaży zakłada wydzielenie działalności stricte operacyjnej (biznesowej), od majątku o charakterze nieoperacyjnym. Istotą takiego podejścia byłoby umożliwienie inwestorowi branżowemu przejęcie biznesu związanego z działalnością farmaceutyczną z wyłączeniem nieruchomości będących obecnie w posiadaniu Polfy Tarchomin S.A. Zgodnie z tą koncepcją niezbędna będzie restrukturyzacja, polegająca na podziale Spółki na dwa lub więcej odrębnych podmiotów. Po sprzedaży wydzielonej części biznesowej pozostałby majątek w postaci nieruchomości gruntowych, który mógłby zostać wniesiony do podmiotu zajmującego się stricte zagospodarowywaniem nieruchomości inwestycyjnych. Szczegóły projektu będą mogły zostać przedstawione po dokładnym opracowaniu przez doradców poszczególnych założeń prac oraz harmonogramu. 158

Rozdział Komunalizacja – współpraca z samorządami

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...