Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Komunalizacja –

Temat: Komunalizacja – współpraca z samorządami Kwestie: Komunalizacja alternatywą dla prywatyzacji Spis treści: • W skrócie 161 • Co to jest komunalizacja 161 • Wsparcie procesów komunalizacyjnych 161 • Liczba 162 160

Temat: Komunalizacja – współpraca z samorządami Kwestie: Komunalizacja alternatywą dla prywatyzacji W skrócie: � W kwietniu 2008 r. wszedł w życie „Plan Prywatyzacji na lata 2008‐2011”, w którym dla wybranych spółek, alternatywą dla prywatyzacji była komunalizacja. � Jednak by mogła być rozważana konieczne było/jest złożenie przez samorząd terytorialny pełnego wniosku popartego stosowną uchwałą. Co to jest komunalizacja: Komunalizacja to nieodpłatne przekazanie akcji bądź udziałów spółki na rzecz zainteresowanego przejęciem samorządu terytorialnego. To zainteresowanie równoznaczne jest ze złożeniem w MSP pełnego wniosku komunalizacyjnego, w którym wójt, prezydent, starosta ewentualnie marszałek wyrazi chęć nieodpłatnego przejęcia konkretnej firmy, bądź grupy firm działających na jego terenie. Poza tym konieczne jest poparcie tego wniosku przez zainteresowanego stosowną uchwałą organu kolegialnego (np. Rady Gminy, Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego). Luźne zainteresowanie, bez uchwały i wniosku (np. w postaci listu intencyjnego) nie stanowi podstaw do uruchomienia procesu rozpatrywania wniosku o komunalizację. Proces komunalizacji odbywa się głównie zgodnie z przesłankami zawartymi w ustawie o komercjalizacji i prywatyzacji z 1996 r., a w szczególności w oparciu o artykuł 4b ust. 1. Daje on Ministrowi Skarbu Państwa możliwość nieodpłatnego zbycia na rzecz województwa i gminy, jako jednostek samorządu terytorialnego, udziałów/akcji w Spółce Skarbu Państwa, o ile zostały spełnione łącznie następujące warunki: � Przedmiot działalności Spółki jest związany z realizacją zadań własnych tej jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego. � Spółka wykonuje działalność gospodarczą na obszarze składającej wniosek jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego. � Spółka nie jest wpisana na listę spółek o szczególnym znaczeniu dla gospodarki państwa lub inne listy spółek o znaczeniu państwowym, tworzone na podstawie przepisów odrębnych. Wsparcie procesów komunalizacyjnych: � 30 września 2009 r. podsekretarz stanu w MSP – Mikołaj Budzanowski – wystąpił do marszałków 11 województw (dolnośląskiego, kujawsko‐pomorskiego, lubelskiego, łódzkiego, opolskiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko‐ mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego) z pytaniem o zainteresowanie nieodpłatnym nabyciem akcji/udziałów PKS‐ów, które znajdują się na ich terenie (chodziło o PKS‐y ze 100% udziałem Skarbu Państwa). W piśmie tym minister podkreślał, że trwają prace przygotowujące spółki z branży transportowej do prywatyzacji. Jednocześnie przypomniał marszałkom, że zgodnie z Planem Prywatyzacji na lata 2008‐2011, alternatywnym rozwiązaniem wobec prywatyzacji spółek jest ich komunalizacja, czyli nieodpłatne zbycie pakietu akcji/udziałów na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego. � W odpowiedzi na to pismo 3 marszałków z woj. śląskiego, świętokrzyskiego, podlaskiego odpowiedziało „TAK”. � Takie samo pytanie zostało skierowane do prezydentów, wójtów, starostów (dotyczyło to PKS‐ów ze 100% udziałem SP, względem których nie został uruchomiony proces prywatyzacji. Definicja Wniosek + uchwała = podstawy do rozpatrywania komunalizacji Warunki komunalizacji Pismo do marszałków Pismo do prezydentów, wójtów, starostów 161

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...