Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Właściwe

Temat: Właściwe gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa Kwestie: Statystyki i podsumowanie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Grupa PHN S.A – skład, opis, perspektywy Spis treści: • W skrócie 173 • Gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa 173 • Grupa PHN S.A. 174 � Trzy etapy realizacji Projektu Grupa PHN S.A. 174 172

Temat: Właściwe gospodarowanie majątkiem Skarbu Państwa Kwestie: Statystyki i podsumowanie gospodarowania mieniem Skarbu Państwa. Grupa PHN S.A – skład, opis, perspektywy W skrócie: Od 2009 r. Minister Skarbu Państwa gospodaruje zasobem nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonym na potrzeby ponad 100 instytucji administracji państwowej i rządowej. Skarb Państwa jest największym właścicielem komercyjnych spółek z sektora nieruchomości. Wzorem sektora energetycznego MSP zrealizował proces konsolidacji części spółek, a następnie planuje wprowadzenie holdingu na Giełdę Papierów Wartościowych. Grupa PHN S.A. będzie jedną z największych komercyjnych spółek zarządzających nieruchomościami w regionie Europy Środkowo‐ Wschodniej. Gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa: Od listopada 2007 r. do połowy listopada 2011 r. Minister Skarbu Państwa rozpatrzył: � 2079 wniosków w zakresie rozporządzania składnikami aktywów trwałych o wartości rynkowej przekraczającej równowartość kwoty 50.000 Euro, zgodnie z ustawą z 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa. � 409 wniosków w sprawie rozporządzania nieruchomościami gruntowymi położonymi w granicach portów i przystani morskich zgodnie z ustawą z 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich. � 415 sprawy w związku z faktem, że jest również organem odwoławczym i nadzorczym od decyzji komunalizacyjnych wydawanych przez wojewodów. Ponadto posiada uprawnienia do przekazywania mienia Skarbu Państwa na rzecz samorządów terytorialnych, np. tereny lotnisk. Zgodnie z postanowieniami ustawy z 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami Minister Skarbu Państwa z dniem 1 stycznia 2009 r. przejął sprawy gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonym na potrzeby ponad 100 instytucji administracji państwowej i rządowej. � W tym zakresie przejęto z MSWiA dokumentację 481 nieruchomości. � Od starostów dokumentację 242 nieruchomości. � Założono ewidencję tego zasobu. � Od stycznia 2009 r. do połowy października 2011 r. wydano 169 decyzji o ustanowieniu lub wygaszeniu trwałego zarządu nad nieruchomościami po rozpatrzeniu wniosków przez wspomniane instytucje państwowe. � Został opracowany trzyletni Plan wykorzystania nieruchomości od 1 lipca 2010 r. do 30 czerwca 2013 r. � Opracowano i wdrożono procedurę sprzedaży nieruchomości, w oparciu o które funkcjonują rządowe ośrodki wypoczynkowe. � Sprzedany: Karpacz (styczeń 2011 r.), � Przekazane na rzecz samorządu: Meduza w Kołobrzegu (maj 2009 r.), Rybaczówka w Turawie (marzec 2011 r.), Kormoran w Łańsku (maj 2011 r.), � Planowane przekazanie na rzecz samorządu: Wilga (listopad 2011 r.), � W trakcie wyceny: ośrodek Dziwnów. � Podjęto również działania zmierzające do obniżenia kosztów najmu poprzez wynajęcie brakującej powierzchni biurowej w ramach wspólnej dla kilku urzędów procedury przetargowej. Zinwentaryzowano potrzeby urzędów i trwa przygotowywanie procedury przetargowej. Statystyki rozpatrzonych wniosków MSP przejmuje gospodarowa nie nieruchomo‐ ściami Skarbu Państwa 3‐letni Plan wykorzystania nieruchomośc i Ośrodki rządowe 173

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...