Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Totalizator

Temat: Totalizator Sportowy Kwestie: Specjalne obowiązki TS wobec MSP w czasie przetargu. Efekty nowej umowy. Strategia dla Służewca Spis treści: W skrócie 185 Wybór operatora gier liczbowych i systemów towarzyszących 185 Realizacja strategii rozwoju wyścigów konnych na Służewcu 186 184

Temat: Totalizator Sportowy Kwestie: Specjalne obowiązki TS wobec MSP w czasie przetargu. Efekty nowej umowy. Strategia dla Służewca W skrócie: MSP objęło szczególnym nadzorem przebieg przetargu na wybór operatora gier liczbowych i systemów towarzyszących. Obecna umowa obowiązuje do końca listopada 2011 r. Przetarg przeprowadzono z wyprzedzeniem, a umowę z operatorem zawarto na korzystniejszych warunkach, co pozwoli na oszczędności w wysokości średnio ponad 113 mln zł brutto rocznie. Umowa obowiązywać będzie przez 7 lat. Totalizator Sportowy zawarł z Polskim Klubem Wyścigów Konnych 30‐letnią umowę dzierżawy terenu Wyścigów Konnych na Służewcu, przyjmując tym samym na siebie obowiązek organizatora wyścigów konnych. W sezonie 2011 planuje zorganizowanie 536 gonitw w 66 dniach wyścigowych. Wybór operatora gier liczbowych i systemów towarzyszących: Aby wzmocnić przejrzystość realizacji kluczowego dla Spółki zadania, MSP objęło szczególnym nadzorem przebieg przetargu. Totalizator Sportowy został zobowiązany do: � Uzyskania akceptacji regulaminu przebiegu przetargu przez Zgromadzenie Wspólników. � Stałego informowania o postępie prowadzonych prac. � Zyskiwania każdorazowej akceptacji Skarbu Państwa przy podejmowaniu kluczowych decyzji w procesie. 12 lipca 2010 r. Totalizator Sportowy Sp. z o.o. podpisał umowę z Konsorcjum firm: Data Trans Sp. z o.o. oraz Gtech Corporation, której przedmiotem jest zapewnienie obsługi działalności Spółki związanej ze sprzedażą produktów poprzez przeprowadzenie wdrożenia systemu on‐line, zapewnienie dostępu do systemu i świadczenie usługi systemowej. W latach 2005‐2007 Spółka prowadziła działalność we współpracy (w zakresie wdrożenia i obsługi systemu loteryjnego on‐line) ze spółką Grytek Sp. z o.o. (obecnie Gtech Polska Sp. z o.o.). Umowa ta została zawarta 30 maja 2001 r. i obowiązuje do 30 listopada 2011 r. Zastępująca ją umowa z 12 lipca 2010 r. została zawarta na dużo korzystniejszych dla Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. warunkach, których efektem będzie: � Zmniejszenie kosztów ponoszonych przez Spółkę. � Ograniczenie wyłączności obecnego operatora na świadczone usługi i dostawy sprzętu. � Oparcie zabezpieczenia wykonania umowy na gruncie prawa polskiego. Nowa umowa wprowadziła korzystniejsze zapisy dla Spółki w zakresie możliwości jej wypowiedzenia oraz stosowne sankcje z tytułu nienależytego wykonania umowy. Podpisanie umowy gwarantuje Totalizatorowi Sportowemu Sp. z o.o. prowadzenie działalności bez zakłóceń po wygaśnięciu obecnej umowy on‐line. Dodatkowo Spółka zyska dostęp do nieosiągalnych do tej pory technologii i możliwości. Warunki nowej umowy pozwalają Totalizatorowi Sportowemu Sp. z o.o. zaoszczędzić średnio ponad 113 mln zł brutto rocznie. W okresie 2011 – 2018 przewidywane łączne oszczędności wyniosą niemal 800 mln zł. Nowa umowa jest bardziej elastyczna od obecnej i daje Spółce możliwości wprowadzenia nowoczesnych produktów. Specjalne obowiązki Totalizatora w czasie przetargu Podpisanie umowy z Konsorcjum Efekty zawartej umowy 113 mln zł oszczędności rocznie 185

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...