Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Totalizator

Temat: Totalizator Sportowy Kwestie: Specjalne obowiązki TS wobec MSP w czasie przetargu. Efekty nowej umowy. Strategia dla Służewca Realizacja strategii rozwoju wyścigów konnych na Służewcu: 14 maja 2008 r. Totalizator Sportowy Sp. z o.o. zawarł z Polskim Klubem Wyścigów Konnych (dalej: PKWK) 30‐letnią umowę dzierżawy terenu Wyścigów Konnych na Służewcu, przyjmując tym samym na siebie obowiązek organizatora wyścigów konnych. Realizując umowę Totalizator Sportowy opracował dla Torów Wyścigów Konnych na Służewcu (dalej: TWKS) dwa dokumenty: � Strategię Rozwoju Wyścigów Konnych na lata 2009‐2013, która jest aktualizowana. � Szczegółową Koncepcję Zagospodarowania TWKS, której celem jest przywrócenie TWKS dawnej świetności poprzez rewitalizację wyścigów konnych i utworzenie reprezentacyjnego kompleksu sportowo‐rekreacyjno‐rozrywkowego. Umowa zobowiązuje Totalizator Sportowy m.in. do organizowania wyścigów konnych i umożliwia podejmowanie działań zmierzających do zagospodarowania terenu, o ile działania te nie będą ingerowały w organizację ww. wyścigów i uzyskają stosowne zezwolenia, w tym konserwatora zabytków. W ramach realizacji umowy Totalizator Sportowy przejął od PKWK zasoby Torów Wyścigów Konnych na Służewcu w złym stanie technicznym. Obiekty znajdujące się na terenie TWKS były od wielu lat nieremontowane, nienadające się do użytku, ich stan groził katastrofą budowlaną. Totalizator Sportowy zobowiązał się m.in. do podjęcia działań mających na celu przywrócenie dawnej świetności TWKS. TS podejmuje działania popularyzujące wyścigi konne, w tym celu m.in. utworzył strukturę marketingową i sprzedażową do obsługi wyścigów konnych, podjął współpracę z krajowymi i zagranicznymi hipodromami, zapewnił obsługę telewizyjną wyścigów konnych. Dla obsługi sprzedaży zakładów wzajemnych stworzono sieć punktów sprzedaży, która docelowo po zmianach prawnych, obsługiwana jest przez spółkę zależną „Traf‐Zakłady Wzajemne” Sp. z o.o. W dalszej perspektywie celem „Traf‐Zakłady Wzajemne” Sp. z o.o. jest poszerzenie działalności o tworzenie pul międzynarodowych oraz sprzedaż zakładów na gonitwy z innych państw. Realizując zapisy umowy Totalizator Sportowy zwiększa systematycznie liczbę dni wyścigowych. Nazwa Liczba Sezon 2008 Sezon 2009 Sezon 2010 Sezon 2011 – I półrocze wykonanie Sezon 2011 – plan roczny zorganizowanych gonitw Liczba 396 501 506 154 536 zorganizowanych dni wyścigowych 46 62 65 20 66 W ramach rewitalizacji Służewca Totalizator Sportowy przeprowadza remonty, modernizacje, prowadzi przebudowy obiektów na terenie TWKS. Elementem utrudniającym realizację Koncepcji Zagospodarowania Terenu TWKS jest jednak brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu dla rejonu ulicy Kłobuckiej. Zgodnie z Koncepcją Zagospodarowania Terenu TWKS Totalizator Sportowy planuje etapowe realizowanie inwestycji, z których dochody mają docelowo podnieść rentowność całego projektu.. Umowa z Polskim Klubem Wyścigów Konnych Strategie dla wyścigów Stan Torów Wyścigów Konnych na Służewcu Statystyka dni wyścigowych Rewitalizacja Służewca 186

Rozdział Agencja Rozwoju Przemysłu – poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy