Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Plan Prywatyzacji

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. Spis treści: • W skrócie 19 • Przygotowanie podstaw strukturalnych i prawnych 20 • Promocja prywatyzacji 22 � Spotkania Członków Kierownictwa z potencjalnymi inwestorami 22 � Międzynarodowe wydarzenia inwestorskie 23 � Promocja prywatyzacji i polskiego rynku kapitałowego w mediach 25 � Działania edukacyjne 26 • Prywatyzacja pozagiełdowa 28 � Tryby prywatyzacji 28 � Projekty „długotrwające”– ostatecznie zakończone w tej kadencji 33 • Prywatyzacja giełdowa 33 � Rynek oparty na 4 filarach 33 � Debiuty giełdowe 35 � Pozostałe, najważniejsze transakcje giełdowe 38 • Otoczenie inwestorskie 41 • Rekomendacje na przyszłość 42 18

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. W skrócie: Plan Prywatyzacji na lata 2008‐2011 jest realizacją obietnicy Premiera Donalda Tuska zawartej w expose z 23 listopada 2007 r.: „(...) Nie ma lepszego zabezpieczenia przed ingerowaniem polityków w zarządzanie spółkami, niż realne zwiększenie konkurencyjności polskich firm i polskiej gospodarki, a to uzyskamy w drodze mądrej, szybkiej i dynamicznej prywatyzacji.” Celem Planu Prywatyzacji było znalezienie do końca 2011 r. inwestorów, dla jak największej liczby spółek tak, by doprowadzić do zakończenia trwającego od 20 lat procesu transformacji własnościowej w Polsce i osiągnięcie stopnia udziału sektora publicznego w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto Polski charakterystycznego dla krajów wysoko uprzemysłowionych i rozwiniętych (przykładowo średnia Unii Europejskiej to 5% do 8%, w Stanach Zjednoczonych Ameryki udział podmiotów państwowych w gospodarce wynosi 2%, w Europie Zachodniej ‐ we Francji 5%, dla porównania w Polsce jest to nadal aż 20%). Prywatyzacja, skuteczniejsza niż dotychczas, okazała się możliwa dopiero po: 1. Odblokowaniu procedur, które polegało na uporządkowaniu istniejącej struktury własnościowej oraz przyjęciu rozwiązań prawnych upraszczających proces prywatyzacji. 2. Przyjęciu założenia, że prywatyzacja poprzez giełdę powinna być priorytetowym kierunkiem działań prywatyzacyjnych i jest prowadzona według najlepszych międzynarodowych standardów, przyczyniając się do realizacji jednej z misji procesu prywatyzacji – umacniania pozycji Warszawy, jako Regionalnego Centrum Finansowego w regionie Europy Środkowo– Wschodniej, z wiodącą rolą warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych. 3. Podjęciu wysiłku budowania szerokiego zrozumienia społecznego dla prywatyzacji poprzez określenie jasnych zasad i czytelnego harmonogramu prywatyzacji, całkowitej transparentności działań oraz szeroko zakrojonych akcji edukacyjnych na temat własności prywatnej, prywatyzacji i giełdy oraz ich znaczenia dla rozwoju gospodarczego państwa. Działania MSP w zakresie promocji procesów prywatyzacyjnych ujętych w 4‐letnim Planie Prywatyzacji oraz w zakresie promocji Warszawy, jako Regionalnego Centrum Finansowego polegały na dotarciu z ofertą prywatyzacyjną w sposób bezpośredni i pośredni do grona decydentów w zakresie lokowania inwestycji, przy jednoczesnym zdefiniowaniu pięciu grup adresatów tych działań, tj.: akcjonariat obywatelski, akcjonariat pracowniczy, inwestorzy krajowi i instytucjonalni, inwestorzy zagraniczni oraz emitenci zagraniczni. Promocja prywatyzacji wspierana była także budowaniem pozytywnych relacji ze środowiskiem inwestorów kapitałowych krajowych i zagranicznych, a także działaniami edukacyjnymi skierowanymi do ogółu opinii publicznej (program edukacyjny „Własność to odpowiedzialność”), jak i inwestorów indywidualnych (program edukacyjny „Akcjonariat Obywatelski – Inwestuj Świadomie”). 19

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...