Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Agencja Rozwoju

Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu‐ poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw Kwestie: Największe projekty inwestycyjne i restrukturyzacyjne. Działalność finansowa – pożyczki. Specjalne Strefy Ekonomiczne – nakłady inwestycyjne i nowe miejsca pracy. Model dalszej działalności. restrukturyzacji Grupy Kapitałowej Kombinatu „PZL‐Hydral” S.A. � Nabywca ‐ Hamilton Sundstrand Corporation specjalizuje się w produkcji lotniczej oraz na potrzeby astronautyki. Posiada zakłady w 20 krajach. Roczne przychody firmy w roku 2009 przekroczyły 5,6 mld USD. HSC jest częścią notowanej na nowojorskiej giełdzie grupy United Technologies Corporation – światowego lidera w branży lotniczej i budowlanej, który z sukcesem realizuje swoje projekty w Polsce (obecnie zatrudnia 7000 osób). Jest m.in. właścicielem Polskich Zakładów Lotniczych Sp. z o.o. w Mielcu, WSK „PZL Rzeszów” S.A. oraz Pratt&Withney w Kaliszu. Projekt Radmor S.A. W grudniu 2010 r. ARP S.A., WB Electronics S.A. oraz Radmor S.A. zawarły Umowę Inwestycyjną, w ramach której WB Electronics S.A. objął za gotówkę (51 mln zł) akcje w podwyższonym kapitale zakładowym Radmor S.A. uzyskując w nim 46,16% udział. ARP S.A. dysponuje takim samym pakietem akcji w kapitale zakładowym Spółki. Połączenie kapitałowe Radmor S.A. – renomowanego producenta radiostacji taktycznych pola walki oraz WB Electronics S.A. – integratora i dostawcy rozwiązań teleinformatycznych oraz systemów dowodzenia i łączności na rzecz polskich i zagranicznych sił zbrojnych spowoduje zwiększenie konkurencyjności polskiego przemysłu zbrojeniowego, dzięki uzyskaniu możliwości oferowania kompletnych systemów uzbrojenia wraz z pakietem wsparcia logistycznego. Projekt M/S „Port Gdynia” Etapy Projektu: � ARP S.A. przejmuje za wierzytelności od SSN Sp. z o.o. kadłub statku przedstawiający wyłącznie wartość złomową około 5 mln zł. � ARP S.A. zabezpieczyła pożyczkę udzieloną przez KEM Sp. z o.o. dla SSN Sp. z o.o. w kwocie 76,5 mln zł. � Powołanie spółki Aranda w celu dokończenia budowy i pozyskanie finansowania przedsięwzięcia na rynku. � Podpisanie umowy dokończenia budowy jednostki ze Szczecińską Stocznią Remontową Gryfia. � 21 maja 2011 r. oddano do użytku nowoczesny kontenerowiec „Port Gdynia” o wartości ponad 150 mln zł, zbudowany dla armatora Pol‐Euro Linie Żeglugowe S.A. � Długość całkowita: 220 m, � Szerokość: 32,24 m, � Zanurzenie: 12,15 m, � Tonaż rejestrowy: GT‐ ok.35 880, NT ‐ ok. 14.440. � Pol‐Euro otrzymało od ARP S.A. pożyczkę w łącznej kwocie 8,1 mln zł na zakup projektu technicznego i części materiałów w procesie kompensacji. Projekty: Fabryka Pojazdów Szynowych i LOT Aircraft Maitenance Services Agencja, wspierając restrukturyzację Grupy Kapitałowej LOT realizuje proces zakupu 100% udziałów w spółce LOT Aircraft Maintenance Service. W 2010 r. ARP S.A. za 58 mln zł nabyła od H. Cegielski S.A. Fabrykę Pojazdów Szynowych, w której po przeprowadzeniu procesów Nabywca ‐ Hamilton Sundstrand Corporation WB Electronics S.A. obejmuje 46% akcji Radmor S.A. Kontenerowiec „Port Gdynia” 190

Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu‐ poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw Kwestie: Największe projekty inwestycyjne i restrukturyzacyjne. Działalność finansowa – pożyczki. Specjalne Strefy Ekonomiczne – nakłady inwestycyjne i nowe miejsca pracy. Model dalszej działalności. głębokiej restrukturyzacji zamierza wypromować i kontynuować produkcję nowoczesnych wagonów osobowych. � Obydwa przedsiębiorstwa znajdują się w trudnej sytuacji i wymagają przeprowadzenia procesów głębokiej restrukturyzacji oraz przyjęcia niekonwencjonalnego modelu działania. � Poprzez zastosowanie nowatorskiego sposobu oferowania wagonów osobowych na rynku przewoźników krajowych, ARP S.A. zamierza odbudować pozycję konkurencyjną FPS. � Prowadzone są również prace, w celu opracowania nowego modelu biznesowego dla LOT AMS. Projekt restrukturyzacja stoczni PPO i sprzedaż nieruchomości Z portfela ARP S.A. wyselekcjonowano spółki, których sytuacja ekonomiczno‐finansowa oraz charakter prowadzonej działalności wskazywały na konieczność przeprowadzenia działań restrukturyzacyjnych w celu osiągnięcia lepszych rezultatów. Do zarządzania wydzielonymi spółkami powołano MS TFI S.A. Umożliwia to tworzenie na bazie spółek grup kapitałowych, które po wdrożeniu projektów rozwojowych i inwestycyjnych, będą atrakcyjne dla przyszłych inwestorów. To zaowocuje ich sprzedażą w perspektywie 3‐4 lat. Spółki o łącznej wartości 700 mln zł podzielono na dwie grupy: � Spółki, których majątek to głównie grunty i nieruchomości: � Adextra Piaseczno, � Bumar Waryński Grupa Holdingowa, � Centrum Bankowo‐Finansowe Nowy Świat, � FS Holding Lublin, � Unimor Gdańsk. � Stocznie remontowe: � Morska Stocznia Remontowa, � Szczecińska Stocznia Remontowa Gryfia, � Stocznia Remontowa Nauta. Zakres tego obejmuje: wypracowanie koncepcji produkcji offshore ze szczególnym uwzględnieniem energetyki wiatrowej, wybudowanie zakładu kompozytów, powołanie spółek celowych z udziałem podmiotów zewnętrznych spoza grupy kapitałowej ARP S.A. Projekt Huta Stalowa Wola Prezes Rady Ministrów powołał w 2009 r. „Zespół do spraw działań mających na celu wsparcie Huty Stalowa Wola S.A.” Celem było udzielenie wsparcia HSW S.A. do czasu skutecznej prywatyzacji, utworzenie rezerw państwowych maszyn budowlanych, dokapitalizowanie HSW ZZN Sp. z o.o., udzielenie HSW S.A. poręczeń i pożyczki (46 mln zł w ramach Programu 5 mld). W styczniu 2011 r., została zawarta z chińskim producentem koparek Guangxi LiuGong Machinery, przedwstępna umowa sprzedaży udziałów HSW S.A. – Oddział I (biznes maszyn Powołanie MS TFI S.A. Umowa przedwstępna z Guangxi 191

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy