Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Agencja Rozwoju

Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu‐ poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw Kwestie: Największe projekty inwestycyjne i restrukturyzacyjne. Działalność finansowa – pożyczki. Specjalne Strefy Ekonomiczne – nakłady inwestycyjne i nowe miejsca pracy. Model dalszej działalności. budowlanych; tzw. część cywilna Spółki). Wniesienie wojskowej części HSW S.A. do Grupy Bumar planowane jest w 2012 r. Działalność finansowa ARP: [mln zł] 42,700 43,300 51,894 89,000 ARP – Specjalne Strefy Ekonomiczne: 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 500 400 300 200 100 0 [mln\miejs POŻYCZKI UDZIELANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH ORAZ FUNDUSZU RESTRUKTURYZACJI PRZEDSIĘBIORCÓW 20,000 18,500 183,538 126,555 250,300 345,734 Przyszłość ARP: � Inwestycje finansowe: Poprawa jakości kapitałów oraz zwiększenie możliwości udzielania pożyczek, poręczeń, kredytów na finansowanie proinnowacyjnych wdrożeń i inwestycji oraz przeprowadzania restrukturyzacji rozwojowej. 16,400 58,047 50,986 102,000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 (plan) Fundusz Restrukturyzacji Przedsiębiorców Środki własne Nakłady inwestycyjne (mln zł) i nowe miejsca pracy w SSE zarządzanych przez ARP S.A. Nakłady inwestycyjne (narastająco) Nowe miejsca pracy utworzone przez inwestorów w strefach 19866 27919 2890928400 32789 87 914 1 1851 6042 1922 4772 8043 310 4 7576 9337 5799 12510 25810 778 861310315118581412516129 6939 4971 2920 1624 LiuGong Machinery W 2011 prawie 450 mln zł 192

Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu‐ poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw Kwestie: Największe projekty inwestycyjne i restrukturyzacyjne. Działalność finansowa – pożyczki. Specjalne Strefy Ekonomiczne – nakłady inwestycyjne i nowe miejsca pracy. Model dalszej działalności. � Wspieranie inwestycji innowacyjnych o zwiększonym ryzyku: Wsparcie kapitałowe nowych projektów innowacyjnych charakteryzujących się wysokim poziomem ryzyka w stosunku do projektów tradycyjnych w trzech płaszczyznach: rynkowej, technicznej i zarządzania, poprzez zbilansowanie ryzyk na poziomie organizacji w ramach funkcjonującego w ARP S.A. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem. � Inicjatywy klastrowe: Wspieranie specjalizacji branżowych w zarządzanych Specjalnych Strefach Ekonomicznych poprzez inwestycje infrastrukturalne, jako zalążków klastrów sektorowych oraz podejmowanie działań na rzecz wzrostu klastra „Dolina Lotnicza” w województwie podkarpackim. � Regiony strukturalnie niedoinwestowane: Wspieranie rozwoju oraz podejmowanie inicjatyw proinwestycyjnych (w tym dotyczących rozszerzania SSE), w obszarach: � Wysokiego bezrobocia (w tym województwo pomorskie i zachodniopomorskie), � Dekapitalizacji majątku trwałego. 193

 • Page 1:

  Raport z pracy Ministerstwa Skarbu

 • Page 5 and 6:

  Podsumowanie działań Ministerstwo

 • Page 7 and 8:

  � Wprowadziliśmy 5 spółek do W

 • Page 9 and 10:

  � Jednym z przykładów biznesowe

 • Page 11 and 12:

  � Postawienie Spółki w stan lik

 • Page 13 and 14:

  organizację roadshow inwestorskich

 • Page 15:

  19. Totalizator Sportowy - wybór o

 • Page 18 and 19:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 20 and 21:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 22 and 23:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 24 and 25:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 26 and 27:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 28 and 29:

  Temat: Kwestie: 3. Dodatki edukacyj

 • Page 30 and 31:

  Temat: Kwestie: negocjacji podjęty

 • Page 32 and 33:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 34 and 35:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 36 and 37:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 38 and 39:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 40 and 41:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 42 and 43:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 44 and 45:

  Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐201

 • Page 46 and 47:

  Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes

 • Page 48 and 49:

  Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes

 • Page 50 and 51:

  Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes

 • Page 52 and 53:

  Temat: Akcjonariat Obywatelski Kwes

 • Page 54 and 55:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 56 and 57:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 58 and 59:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 60 and 61:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 62 and 63:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 64 and 65:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 66 and 67:

  Temat: Podjęcie spraw trudnych i

 • Page 68 and 69:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 70 and 71:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 72 and 73:

  Temat: Kwestie: � � Bezpieczze

 • Page 74 and 75:

  Temat: Bezpieczeństwo gazowe - dyw

 • Page 76 and 77:

  Temat: Sektor paliwowy ‐ inwestyc

 • Page 78 and 79:

  Temat: Kwestie: PPKN Orleen S.A. -

 • Page 80 and 81:

  Temat: Sektor paliwowy ‐ inwestyc

 • Page 82 and 83:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 84 and 85:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 86 and 87:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 88 and 89:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 90 and 91:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 92 and 93:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 94 and 95:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 96 and 97:

  Temat: Sektor energetyczny - bezpie

 • Page 98 and 99:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 100 and 101:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 102 and 103:

  Temat: Górnictwo - urynkowienie se

 • Page 104 and 105:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 106 and 107:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 108 and 109:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 110 and 111:

  Temat: Konsolidacja w sektorze chem

 • Page 112 and 113:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 114 and 115:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 116 and 117:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 118 and 119:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 120 and 121:

  Temat: Postępowanie kompensacyjne

 • Page 122 and 123:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 124 and 125:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 126 and 127:

  Temat: Nadzór właścicielski - st

 • Page 128 and 129:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 130 and 131:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 132 and 133:

  Temat: Grupa Bumar - narodowy konce

 • Page 134 and 135:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 136 and 137:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 138 and 139:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 140 and 141:

  Temat: Realizacja koncepcji prywaty

 • Page 142 and 143: Temat: Realizacja koncepcji prywaty
 • Page 144 and 145: Temat: Realizacja koncepcji prywaty
 • Page 146 and 147: Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i
 • Page 148 and 149: Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i
 • Page 150 and 151: Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i
 • Page 152 and 153: Temat: Uzdrowiska - prywatyzacja i
 • Page 154 and 155: Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw
 • Page 156 and 157: Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw
 • Page 158 and 159: Temat: Sektor farmaceutyczny - pryw
 • Page 160 and 161: Temat: Komunalizacja - współpraca
 • Page 162 and 163: Temat: Komunalizacja - współpraca
 • Page 164 and 165: Temat: Legislacja Kwestie: Najważn
 • Page 166 and 167: Temat: Legislacja Kwestie: Najważn
 • Page 168 and 169: Temat: Legislacja Kwestie: Najważn
 • Page 170 and 171: Temat: Legislacja Kwestie: Najważn
 • Page 172 and 173: Temat: Właściwe gospodarowanie ma
 • Page 174 and 175: Temat: Kwestie: GGrupa PHHN S.A.: W
 • Page 176 and 177: Temat: Właściwe gospodarowanie ma
 • Page 178 and 179: Temat: Przyspieszenie realizacji wy
 • Page 180 and 181: Temat: Przyspieszenie realizacji wy
 • Page 182 and 183: Temat: Przyspieszenie realizacji wy
 • Page 184 and 185: Temat: Totalizator Sportowy Kwestie
 • Page 186 and 187: Temat: Totalizator Sportowy Kwestie
 • Page 188 and 189: Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Page 190 and 191: Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Page 194 and 195: Temat: Agencja Rozwoju Przemysłu
 • Page 196 and 197: Temat: Zmiany w Ministerstwie Skarb
 • Page 198 and 199: Temat: Kwestie: Zmiany w Ministerss
Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...