Views
5 years ago

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Raport z pracy Ministerstwa Skarbu Państwa 2007‐2011

Temat: Plan Prywatyzacji

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. minimalnych cen sprzedaży. Promocja Prywatyzacji: Spotkania Członków Kierownictwa z potencjalnymi inwestorami 1. Inwestorskie roadshow (zagraniczne) – zorganizowano szereg zagranicznych misji inwestorskich na szczeblu Ministra Skarbu Państwa. � W listopadzie 2008 r. przeprowadzono prezentację oferty prywatyzacyjnej dla inwestorów w krajach Zatoki Perskiej (3‐5 listopada 2008 r.), obejmującą cykl spotkań z potencjalnymi inwestorami w Arabii Saudyjskiej, Katarze i Kuwejcie reprezentującymi między innymi Ministerstwo Finansów, Gospodarki, Handlu, Izby Handlu i Przemysłu, Kuwait Investment Authority i Qatar Investment Authority. � W 2009 r. odbyły się spotkania z inwestorami w Londynie (25‐26 lutego 2009 r.), Tokio i Singapurze (20‐24 lutego 2009 r.), Zjednoczonych Emiratach Arabskich (14‐16 marca 2009 r.; spotkania w Abu Dhabi oraz w Dubaju) i Stanach Zjednoczonych Ameryki (03‐ 10 grudnia 2009 r.; spotkania w Nowym Jorku, Bostonie, San Francisco i Waszyngtonie). W londyńskim City Minister Skarbu spotkał się z przedstawicielami europejskich, amerykańskich i azjatyckich inwestorów instytucjonalnych. Podczas połączonej wizyty Ministra Skarbu w Azji, w Japonii i Singapurze, odbyły się spotkania m.in. z przedstawicielami rządu Japonii (MLIT – Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism, METI – Ministry of Economy, Trade and Industry), Prezesem Tokijskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz z przedstawicielami Nomura Group i japońskich firm energetycznych. W trakcie dwudniowej wizyty Ministra Skarbu w ZEA odbyły się spotkania z przedsiębiorcami potencjalnie zainteresowanymi polskimi firmami z branż m.in.: chemicznej, elektroenergetycznej, finansowej, kopalni węgla kamiennego, pasażerskiego transportu lotniczego, instytucji finansowych, przemysłu stoczniowego, branży uzdrowiskowej, hotelowej i turystycznej. Podczas tygodniowej wizyty w USA, Minister Skarbu spotkał się z kluczowymi przedstawicielami ok. 50 funduszy inwestycyjnych. � W latach 2010 – 2011 Minister Skarbu Państwa odbył wizyty inwestorskie do Wielkiej Brytanii (Londyn), Francji (Paryż), do krajów Zatoki Perskiej (Katar, Kuwejt, ZEA), Skandynawii (Oslo, Sztokholm), Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych Ameryki i Chin. Wizyta w Chinach (spotkania w Pekinie i Hongkongu, styczeń 2011 r.) dała możliwość odbycia spotkań z przedstawicielami kilkunastu instytucji, w tym funduszy inwestycyjnych oraz inwestorem planującym duże zaangażowanie kapitałowe w Polsce. Roadshow promowało polską ofertę prywatyzacyjną zarówno w kontekście branżowych projektów prywatyzacyjnych, jak i tych przeprowadzanych przez rynek kapitałowy. � Odbyły się także liczne wizyty inwestorskie zagraniczne tzw. non‐deal roadshows do najważniejszych centrów finansowych świata. Ich celem była prezentacja aktualnego stanu i potencjału polskiej gospodarki, wiodącej pozycji polskiego rynku kapitałowego w regionie Europy Środkowo‐Wschodniej (w kontekście projektów prywatyzacyjnych realizowanych przez MSP), nawiązywanie i kontynuacja dialogu z kluczowymi inwestorami instytucjonalnymi na świecie – w ramach powierzonych kompetencji, prezentacja warszawskiej GPW jako największej, najbardziej płynnej i zdywersyfikowanej giełdy w regionie Europy Środkowo‐Wschodniej; promocja rynku w kontekście transakcji prywatyzacyjnych realizowanych przez GPW – sukces debiutów PZU, Tauron, GPW. MSP jako znacząca instytucja wspierająca rozwój 2008 r. 2009 r. 2010 – 2011 r. Non Deal roadshows 22

Temat: Plan Prywatyzacji 2008‐2011 Kwestie: Syntetyczne zestawienie zasad, celów i wytycznych, jakimi kierowało się MSP w latach 2008‐ 2011. polskiego rynku kapitałowego. Głównymi kierunkami były: USA (Boston, Nowy Jork, Waszyngton), Londyn, Paryż, Szwajcaria (Zurych, Genewa), Niemcy (Frankfurt), Norwegia (Oslo), Szwecja (Sztokholm), Singapur, kraje Zatoki Perskiej (Katar, Kuwejt, ZEA, Arabia Saudyjska). � Odbyły się także globalne roadshows w ramach realizowanych transakcji prywatyzacyjnych – ich celem bezpośrednim była prezentacja transakcji najważniejszym inwestorom instytucjonalnym, celem pośrednim – umacnianie polskiego rynku kapitałowego, umacnianie pozycji Warszawy, jako Regionalnego Centrum Finansowego w świadomości inwestorów. Forma: globalny roadshow – najważniejsze centra finansowe/centra kapitału w Europie i na świecie. Przekaz: polski sukces prywatyzacyjny dzięki prywatyzacji przez giełdę. Warszawa jako „punkt zaczepienia” globalnych inwestorów w regionie Europy Środkowo‐Wschodniej. � Przedstawiciel MSP uczestniczyli również w konferencjach i seminariach zagranicznych, w celu propagowania fenomenu polskiego rynku kapitałowego i modelu polskiej prywatyzacji. Kierunki: Kijów, Wiedeń, Ateny, Rumunia, Zjednoczone Emiraty Arabskie,. Polski model prywatyzacji poprzez giełdę papierów wartościowych, jako priorytet rozwojowy kraju przedstawiany był także na spotkaniach z inwestorami i administracją w Rumunii, Grecji i Gruzji. 2. Spotkania w MSP z krajowymi grupami inwestorów i ich środowiskiem � Zorganizowano spotkania m.in. z: funduszami typu private equity, domami maklerskimi, kancelariami prawnymi obsługującymi inwestorów, Otwartymi Funduszami Emerytalnymi, Towarzystwami Funduszy Inwestycyjnych, firmami konsultingowymi i bankami inwestycyjnymi działającymi w Polsce oraz poza granicami kraju. � Wszystkie spotkania poświęcone były prezentacji 4‐letniego Planu Prywatyzacji oraz miały na celu nawiązanie współpracy w zakresie jego realizacji. Ponadto zorganizowano jedno spotkanie „kryzysowe” z ekspertami i dziennikarzami, w celu poznania stanowiska m.in. liderów opinii nt. prywatyzacji w kryzysie (10 lutego 2009 r.). 2. Spotkania w MSP z delegacjami zagranicznymi i zagranicznymi grupami inwestorów � W ramach wizyt delegacji zagranicznych, przygotowano spotkania z przedsiębiorcami m.in. z Arabii Saudyjskiej, Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Kuwejtu, Iraku oraz Republiki Czeskiej, a także spotkania z delegacjami z Chin, Niemiec, Mołdowy, Królestwa Holandii, Włoch, Estonii, Rumunii, Japonii, Białorusi i Egiptu. Odbyło się także spotkanie z radcami handlowymi wszystkich 27 państw członkowskich Unii Europejskiej w Ambasadzie Szwedzkiej w Warszawie. 4. Spotkania z bilateralnymi izbami gospodarczymi i handlowymi � Przygotowano materiały na spotkanie z przedsiębiorcami stowarzyszonymi w Amerykańskiej Izbie Handlowej (American Chamber of Commerce). Odbyło się spotkanie z przedstawicielami biznesu stowarzyszonego w Polsko‐Brytyjskiej Izbie Handlowej, Amerykańskiej Izbie Handlowej oraz Francuskiej Izbie Przemysłowo‐ Handlowej w Polsce. W przygotowaniu są spotkania z kolejnymi izbami bilateralnymi, które odbędą się jeszcze w tym roku. Międzynarodowe wydarzenia inwestorskie Wydarzenia inwestorskie międzynarodowe – zorganizowane z inicjatywy MSP i we współpracy z instytucjami, reprezentantami środowiska inwestorów (w tym globalnymi, Globalne roadshows Spotkania poświęcone p[prezentacji 4‐ letniego Planu Prywatyzacyjneg o Izby Handlowe 23

Raport z Rynku Nieruchomości 2011 Polska - Ober-Haus
„STRADOM” SA z siedzibą w Częstochowie - Ministerstwo Skarbu ...
Cieszyńska Drukarnia Wydawnicza Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
Sprawozdanie o stanie mienia Skarbu Państwa na 31 grudnia 2011 ...
Zakłady Mechaniczne CHEMITEX Sp. z o.o. - Ministerstwo Skarbu ...
„Żelatowa” SA z siedzibą w Chrzanowie - Ministerstwo Skarbu ...
PKS Nowa Sól Sp. z o. o. - Ministerstwo Skarbu Państwa
Treść umów sprzedaży akcji/udziałów - Ministerstwo Skarbu Państwa
umowa - Huta Pokój SA w Rudzie Śląskiej - Ministerstwo Skarbu ...
Raport bieżący nr 6/2011 - Polna S.A.
Raport w 10 2011 - Progress Holding Sp. z oo
Raport 12 2011.pdf - Progress Holding Sp. z oo
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Raport z badania - Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Raport z badań pracodawców - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
Raport bieżący nr 58/2007 - Inter Cars SA
umowa - NITROERG S.A. z siedzibą w Bieruniu - Ministerstwo ...
Raport z badania jakości pracy. - Instytut Transportu Samochodowego
Opinia i raport z badania sprawozdania finansowego 2011 MW ...
Raport z egzaminu gimnazjalnego w 2011 r. - Okręgowa Komisja ...
Raport z działań upowszechniających - Wojewódzki Urząd Pracy w ...
USTAWA z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o czasie pracy ...
Prezentacja SRKL z KK - 30 czerwca 2011 r. - Raport Polska 2030
Raport z działań społecznych 2011, plik PDF - Citibank Handlowy